Kamertraining. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kamertraining. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:"

Transcriptie

1 Kamertraining Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van:

2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 KTC? 5 Wie werkt bij ons? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wat is kamertraining? 9 Hoe werken we? 10 Regels en afspraken 18 Goed om te weten 32 Wat als je iets kapot maakt? 33 Ontevreden? 34 Je rechten 35 Wablief? 38 2

3 Voorwoord Hallo!!! Welkom bij de afdeling verblijf van HDO!! Je leest in deze brochure alles over kamertraining. Dit boekje bevat dus belangrijke informatie. Lees het daarom goed! Heb je nog vragen? Is iets niet duidelijk? Bespreek het met je individuele begeleider. Die is er tenslotte voor jou. Je individuele begeleider zal meestal een antwoord geven op allerlei praktische vragen. Of hij zorgt ervoor dat iemand anders je vraag gaat beantwoorden. Veel leesplezier! Delphine Levrouw Module-verantwoordelijke verblijf en autonoom wonen 3

4 Wie zijn we? De afdeling verblijf is een deel van HDO. HDO? HDO is een organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg. HDO is er voor gezinnen, kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. HDO helpt gezinnen, kinderen en jongeren op verschillende manieren. HDO wil zoveel mogelijk thuis begeleiden. Het is echter niet altijd mogelijk dat iedereen de hele tijd thuis woont. Daarom kunnen kinderen en jongeren bij ons in een leefgroep of naschools worden opgevangen. We helpen ook jongeren bij het alleen wonen via kamertraining en autonoom wonen. Voor meer informatie over HDO neem een kijkje op de website: 4

5 KTC? Allerlei problemen kunnen ervoor zorgen dat jongeren niet meer thuis kunnen wonen. Jongeren kunnen dan bij ons in een leefgroep verblijven. Maar soms is definitief terug thuis gaan wonen om één of andere reden niet mogelijk. Je wil in de toekomst alleen gaan wonen. Dan is kamertraining voor jou de gepaste hulpvorm. Kamertraining is voor jongeren die al vroeg op eigen benen moeten staan en daarbij hulp kunnen gebruiken. In ons kamertrainingscentrum leer je vaardigheden om zelfstandig te leven. Wat moet je leren? Als je zelfstandig gaat wonen moet je toch eerst weten hoe je een huishouden voert, hoe je uit komt met je geld, hoe je ook in je vrije tijd tot leuke en gezonde activiteiten komt. En ondertussen moet je gewoon naar school, of als je al een baan hebt naar je werk. 5

6 Wie werkt bij ons? Hieronder de mensen met wie je tijdens je verblijf in het Kamertrainingscentrum vaak te maken zult krijgen. > De BEGELEIDERS zijn er om samen met jou en je ouders te werken aan je toekomst. > INDIVIDUELE BEGELEIDER: je kan terecht bij alle begeleiders, maar één van hen zal zich persoonlijk met je bezig houden. > De CONTEXTBEGELEIDER werkt met je gezin en omgeving (familie, vrienden, lief, ) > De HOOFDBEGELEIDER draagt zorg voor de algemene gang van zaken in het KTC. > De ZORGCOÖRDINATOR zorgt dat de organisatie van je hulpverlening goed verloopt. > De MODULE-VERANTWOORDELIJKE geeft leiding aan de begeleiders en hoofdbegeleiders die in verblijf werken. Daarnaast zijn er ook een aantal mensen die werken in de hoofdzetel van HDO, zoals de directie, de ICT-verantwoordelijke,... 6

7 Belangrijke nummers Individuele Begeleider Zorgcoördinator Naam: Telnr.: Gsm: Naam: Telnr.: Gsm: Naam: Telnr.: Gsm: Naam: Contextbegeleider Jeugdrechter Naam: Telnr.: Gsm: Consulent Zelfmoordpreventie De druglijn Awel (luistert naar kinderen en jongeren) 102 of 7

8 Hoe kan je ons bereiken? Het kamertrainingscentrum is elke dag bereikbaar: K amertrainingscentrum Poperingseweg Ieper Tel.: 057/ Fax: 057/ Website: Met de wagen? Het KTC is makkelijk te bereiken per wagen, met een afrit van de autosnelweg vlakbij en een grote parking op het domein zelf. Met de trein of bus? We zijn ook goed bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station ligt op een 15-tal minuutjes wandelafstand van het KTC. Vlakbij het domein is er een bushalte. 8

9 Wat is kamertraining? Je woont samen met 9 jongeren in één gebouw maar je hebt elk je eigen studio. De jongeren in het Kamertrainingscentrum zijn tussen de 17 en 20 jaar. Het Kamertrainingscentrum is een tussenstap op weg naar zelfstandig wonen. Je krijgt begeleiding en ondersteuning van de begeleiders. De begeleiding bestaat uit: EEN ZELFSTANDIGHEIDSPROGRAMMA Je leert een aantal praktische vaardigheden. Bijvoorbeeld: koken, strijken, geld beheren, PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING Je werkt aan het opnemen van verantwoordelijkheid, actief bezig zijn, assertief zijn,... Na je verblijf in het Kamertrainingscentrum kan je de stap zetten om alleen te gaan wonen maar bijvoorbeeld ook om samen te wonen of terugkeren naar je gezin. Je kan ook kiezen om alleen te gaan wonen met ondersteuning van ons. Je gaat dan Begeleid Autonoom Wonen. Word je 18 jaar dan kan je kiezen voor een voortgezet verblijf. Dit kan tot uiterlijk de leeftijd van 20 jaar. Daarna kan nog gekozen worden voor begeleid zelfstandig wonen tot uiterlijk de leeftijd van 21 jaar. 9

10 Hoe werken we? ONTHAAL Bij de start van begeleiding plannen we een onthaalgesprek. Tijdens dit gesprek luisteren we naar de hulpvragen van alle betrokkenen. We geven informatie over het kamertrainingscentrum. De eerste 45 dagen nemen we de tijd om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk dat we goed weten wat er bij jullie aan de hand is, waar we jullie allemaal mee zouden kunnen helpen, maar ook dat we weten wat er allemaal goed gaat. HANDELINGSPLAN Zes weken na het onthaalgesprek stellen we een handelingsplan op. In het handelingsplan staan de doelen die jij, je ouders, consulent en de begeleiding de komende maanden willen bereiken. In dit plan worden afspraken (wie doet wat en wanneer) voor de eerste maanden gemaakt. 10

11 Hoe werken we? Het handelingsplan wordt samen met jou, je ouders en consulent besproken. Op deze manier is het voor jou duidelijk wat er van elkaar wordt verwacht en waaraan we samen gaan werken. Regelmatig wordt met jou gekeken of alles volgens plan verloopt en of je handelingsplan aangepast moet worden. Om de zes maanden maken we een evolutieverslag op om te kijken hoever de begeleiding staat. Dit verslag wordt in overleg opgemaakt en gezamenlijk besproken met jou, je ouders en je consulent. We werken met open verslaggeving. Dat wil zeggen dat je het verslag kunt lezen en aanvullen. INDIVIDUELE BEGELEIDING Je krijgt een individuele begeleider (IB). Hij bespreekt en regelt allerlei zaken met jou. Hij helpt en ondersteunt jou. Belangrijke beslissingen neem je steeds in overleg met je individueel begeleider. Er zijn natuurlijk ook andere begeleiders aanwezig aan wie je iets kunt vragen. WEEKPLANNING Wekelijks maak je samen met je individueel begeleider je weekplanning op. Daarop staat wat je in de komende week zal doen. Op die manier leer je je leven ordenen en je tijd zinvol invullen. 11

12 Hoe werken we? FASERING In kamertraining werken we aan zelfstandigheid. De zelfstandigheidstraining is opgedeeld in negen onderdeeltjes: Koken Budgetbeheer Onderhoud Was en strijk Studiebegeleiding Uitgang Bezoek Laptop Medicatie In elk onderdeel zijn er drie fasen die je kan doorlopen: Fase 1: je leert de vaardigheid aan. Fase 2: je doet de aangeleerde zaken zelf. Je IB of andere begeleiders controleren regelmatig en helpen je bij m o e i - lijkheden. Fase 3: je voert de taken volledig zelfstandig uit. Nu en dan komt een begeleider kijken of je de taken goed blijft uitvoeren (steekproeven). 12

13 Hoe werken we? GROEPSMOMENTEN In het KTC leef je meer alleen dan in een gewone leefgroep: je eet niet samen met de anderen, je doet je eigen boodschappen, ieder heeft zijn eigen planning, Er zijn weinig momenten waarbij je met alle bewoners samen bent. Een uitzondering is de BEWONERSVERGADERING. Om de 2 weken kom je met de andere KTC-bewoners, de (hoofd)begeleider en/of de module-verantwoordelijke samen. Je bespreekt er het samenleven in het KTC: problemen, wensen, suggesties, Je kunt er ook voorstellen voor gezamenlijke vormings en/of ontspanningsactiviteiten bespreken. In de bewonersvergadering praten we ook ruzies en conflicten uit. Uiteindelijk woon je met verschillende jongeren in één gebouw. Respect en aanvaarding van ieder individu met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen maken dat samenleven mogelijk. Drie keer per jaar zitten een aantal jongeren uit de leefgroepen samen met de directeur en de adjunct-directeur in de BEWONERS- RAAD. Hier kan je dingen bespreken of vragen, die te maken hebben met alle leefgroepen. Je kan bijvoorbeeld vragen om een afspraak te bespreken waaraan iedereen die hier verblijft zich moet houden. Wie van de leefgroep mag gaan praten met de directeur, is niet gelijk. Hiervoor worden verkiezingen georganiseerd in je eigen groep. Bedoeling is dat je dan gaat spreken in naam van alle jongeren van de groep! Dit is een hele belangrijke taak. 13

14 Hoe werken we? CONTEXTGERICHT In je begeleiding hebben wij je gezin/familie als partner nodig. We kunnen je het beste helpen als je context betrokken is bij de begeleiding. In de eerste plaats zijn dit je ouders, maar ook je ruimere familie zoals grootouders, broers, zussen, ooms en tantes, lief,... Concreet betekent dit dat we je ouders zo veel mogelijk informeren rond en betrekken bij je opvoedingsaanpak. Zo bijvoorbeeld kunnen schoolcontacten samen met je ouders georganiseerd worden. We maken ook samen afspraken rond bezoek en verlofregeling thuis, en dit steeds in samenspraak met de plaatsende instanties. We gaan hierbij meestal stapsgewijs te werk, naargelang de positieve evolutie thuis. In ouder en gezinsgesprekken zoeken we samen met jou naar middelen om de communicatie en het samenleven opnieuw vlotter te laten verlopen. Ook proberen we zo goed mogelijk samen te werken met de ruimere context: gastgezinnen, familie van vriend(in), werkgevers, Het is immers mogelijk dat jij niet veel of geen contact meer hebt met je eigen familie. Ook dan streven we ernaar met jou een sociaal netwerk op te bouwen. 14

15 Hoe werken we? JE DOSSIER Tijdens je begeleiding worden gegevens door de begeleiding neergeschreven. Het gaat enkel om gegevens die we nodig hebben om de begeleiding mogelijk te maken. Deze gegevens, verslagen en andere documenten worden opgenomen in een dossier dat bewaard wordt op onze dienst. Jij hebt het recht te weten wat over jou in het dossier geschreven staat. Je mag bepaalde stukken zelfs inlezen. Dit bespreek je best met je contextbegeleider. Wanneer je vraagt om het dossier te mogen bekijken, moet dit binnen de 14 dagen gebeuren. Het dossier wordt tot vijf jaar na het afsluiten van de begeleiding door ons bijgehouden. Daarna wordt het vernietigd. 15

16 Hoe werken we? SAMENWERKING Vaak werken we ook samen met andere diensten en mensen die voor jou of je gezin belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld school, familie, OCMW,... Indien deze diensten informatie over jou of je gezin wensen of willen overleggen dan bespreekt de woonbegeleider dit met jullie. De begeleiders en zorgcoördinator zelf werken samen met hun team. Dit zijn collega s die ook voor HDO werken en andere gezinnen begeleiden. Samen wisselen ze informatie en ideeën uit om beter te kunnen werken. JE MENING Als je ouders gescheiden zijn, proberen we naargelang de situatie beide ouders te betrekken bij de begeleiding. Wanneer je contextbegeleiding krijgt, mag jij hierover ook iets zeggen, want je hebt inspraak. We vinden het belangrijk dat je je mening geeft over de hulp die je krijgt. Inspraak betekent ook dat je uitleg moet krijgen. De contextbegeleider vertelt je wat er allemaal zal gebeuren om jou en je ouders te helpen. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie over je situatie en hulp die je krijgt verzamelt. Hoe beter je op de hoogte bent, hoe meer je kan meepraten en meebeslissen. 16

17 Hoe werken we? Je hebt het wel niet alleen voor het zeggen. Ook de mening van de andere betrokken personen in je begeleiding (bijvoorbeeld je ouders, contextbegeleider, consulent) zijn belangrijk. We houden in de mate van het mogelijke rekening met wat jij vindt en wilt. Als dat niet kan, legt de begeleiding uit waarom. PRIVACY Informatie over jou en je gezin is beschermd! Elke hulpverlener is gebonden aan beroepsgeheim en mag dus dingen die hij over weet, niet zomaar verder vertellen. Op je dossier is de wet op de privacy van toepassing. Die wet bepaalt dat iedereen het recht heeft om te weten wat er over hem geschreven is. Sommige gegevens mag je inkijken en je kunt deze eventueel ook aanvullen met je eigen mening. In het dossier staan er vertrouwelijke zaken. De begeleiding gaat heel discreet om met die gegevens. Ook als we werken met andere betrokken diensten zoals hierboven vermeld, gaan we zeer zorgvuldig om met informatie over jullie gezin. 17

18 Regels en afspraken 7 REGELS In HDO zijn er 7 belangrijke regels. Het is belangrijk deze regels te respecteren want ze gelden ook in de maatschappij. De regels zijn grenzen. Ze staan niet ter discussie. Naast deze regels heb je ook nog afspraken. Over afspraken kan er wél onderhandeld worden. De 7 regels: je blijft ver weg van illegale drugs (drugs, medicatie, alcohol, gevaarlijke stoffen); je hebt respect voor het materiaal van de ander of de voorziening. Je steelt of vernietigt niet; je maakt niemand bang en doet niemand pijn; je hebt een zinvolle dagbesteding, d.w.z. dat je naar school gaat, dat je werkt of actief werkt zoekt of meehelpt in de voorziening, ; je houdt je aan de alledaagse afspraken in het kamertrainingscentrum; anders zijn aanvaard je: iedereen hoort er bij ongeacht iemand een ander geloof / huidskleur / beperking/ heeft en seksueel grensoverschrijdende taal en gedrag kan niet. Een overtreding van deze regels kent altijd een gevolg! Het gevolg is afhankelijk van o.a. de ernst van de overtreding, de situatie, 18

19 Regels en afspraken AFSPRAKEN Hieronder staan enkele belangrijke afspraken die in het kamertrainingscentrum gelden. Het zijn slechts enkele van de vele afspraken. Soms moeten er nog bijkomen, soms worden er afgeschaft. In de bewonersvergadering en raad kan je daar vragen rond stellen. De afspraken kunnen ook aangepast worden op je maat. Dit gebeurt door middel van het faseringssysteem. S TUDIO Je krijgt een eigen studio. Je studio is gemeubeld (bed, kasten, tafel, stoelen, keuken,...). Op je studio vind je ook klein studiomateriaal (koffiezet, bestek, pannen,...). Je mag je studio zelf gezellig maken. De inrichting (posters,...) mag niet aanstootgevend zijn. We bedoelen hiermee dat het niet schokkend of kwetsend mag zijn. Als je dit wenst, kun je een tv huren ( 5,00 per maand). Het huurcontract van de tv is een leasingcontract. Indien je de tv wenst mee te nemen als je het KTC verlaat, betaal je de restwaarde (aankoopprijs reeds betaalde huur). Er is ook draadloos internet in het hele gebouw. Je kunt je eigen computer meebrengen of een laptop van ons gebruiken (waarborg 100 ). Je houdt je studio netjes. Indien nodig veeg je de studio eens uit. Eenmaal per week poets je je studio grondig (stof afnemen, vloer dweilen,...). 19

20 Regels en afspraken Je studio is je domein. Je hebt een eigen sleutel van je studio. Andere jongeren komen er zonder je toestemming niet op. Maar jij gaat ook niet op andermans kamer zonder toestemming van de bewoner. Bij intrede in je studio krijg je een bewonerscontract. In dit contract verklaar je dat de studio in goede staat was toen jij daar in trok. Je verklaart in het contract dat je je studio goed zal onderhouden. We vragen een waarborg van 112,00 voor je studio en 12,50 voor de sleutel van je studio. Als je studio in een goede staat is als je hem verlaat, krijg je die waarborgen natuurlijk terug. We willen rust en kalmte boven, in de gang en op de trap. Muziek en vrijetijdsbesteding op de kamer mogen dus niet storend zijn voor de omgeving. 20

21 Regels en afspraken V erboden Wat hoort er niet op je studio? Stoffen die een gevaar (zwavel, ether, white spirit, vuurwerktuig, wierookstokjes, ) kunnen inhouden horen niet thuis op een studio. Hetzelfde geldt voor gevaarlijke voorwerpen (messen, dolken,...). Er mag niet worden gerookt op de studio. Je laat ook geen kaarsen branden. Om brand en elektrocutie te voorkomen worden alle onveilige elektrische toestellen, overbelaste stopcontacten, toegevoegde elektrische bedrading, zelf geknutselde elektrische installaties,... onmiddellijk verwijderd. Ook huisdieren, behalve vissen, zijn niet toegelaten op je studio. Andere leefruimtes In het KTC zijn er ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes. In het KTC is er een tv-ruimte en vergaderruimte. Hier kun je andere jongeren op een rustige manier ontmoeten. De vergaderruimte wordt ook gebruikt voor bewonersvergaderingen. Er is ook een computerlokaal met internet. Verder is er ook een keuken. In de keuken leer je in de aanleerfase (fase 1) koken. Op je wasdag kun je het waslokaal gebruiken om je was te doen. Het sanitair (wc, douche, bad) laat je na elk gebruik netjes achter. Er is een beurtrol voor de schoonmaak. 21

22 Regels en afspraken U urregeling Hoe ziet een dag in het KTC er uit? Op schooldagen of gewone werkdagen sta je zelfstandig op tijd op. Je wast jezelf. Je ruimte je studio op, maakt je bed op, draait de radiator dicht en zet het venster op verluchtingsstand. Je ontbijt in je eigen studio. Op het afgesproken uur vertrek je naar school of werk. Op zaterdag en op vakantiedagen ben je tegen 10u bezig met je dagactiviteit en is je studio in orde. Op zondag ben je tegen 11 uur actief bezig. Tijdens schooldagen, behalve de woensdag, ben je tot 20u in de eerste plaats bezig met schoolwerk en huishoudelijke taken (boodschappen, koken, was, strijk, kamerorde,...). Tijd die overblijft, gebruik je voor individuele ontspanning. Vóór 20 uur is er geen bezoek (Dit geldt niet voor jongeren die voor bezoek in fase drie zitten). Er is geen vast uur voor slapengaan. Wel ga je om 21u30 naar je studio. Als we zien dat je s ochtends moeite hebt met opstaan, kan wel een uur van slapengaan opgelegd worden. 22

23 Regels en afspraken B ezoek en activiteiten Op je studio mag je bezoek ontvangen. Zowel familie als vrienden mogen op bezoek komen. Je mag natuurlijk ook op bezoek gaan. Twee keer per week bezoek ontvangen en twee keer per week kan je op bezoek gaan. Op maandag, dinsdag en donderdag kan je bezoek plannen of op bezoek gaan van 20u tot 21u30. Op woensdag kan je bezoek plannen van 16u tot 18u, en van 20u tot 21u30. Je schrijft in je weekplanning van wie je bezoek zal ontvangen of bij wie je op bezoek gaat. Je kunt ook bezoek ontvangen van andere jongeren uit het KTC. Dit moet je vooraf niet plannen. Je spreekt dit wel af met de begeleider van dienst. Je mag maximum met drie op een studio zitten. Het bezoek moet rustig verlopen. Tijdens het weekend en in vakanties gelden er andere afspraken. Je noteert in je weekplanning wat je zal doen (bezoek of activiteit). Op ZATERDAG 10u-12u: mogelijkheid tot plannen activiteit of bezoek 14u--18u: mogelijkheid tot plannen activiteit of bezoek Vanaf 19u: bezoek in KTC tot 22u (uitzonderlijk tot 24u), of uit gaan. Op ZONDAG 14u-18u: mogelijkheid tot plannen activiteit of bezoek 20u-21u30: mogelijkheid tot plannen bezoek Als je langer in het KTC verblijft en meer verantwoordelijkheid aankan, krijg je ook op gebied van bezoek en activiteiten meer vrijheid. 23

24 Regels en afspraken U itgaan In het KTC mag je uitgaan. De uren van uitgaan verschillen naargelang de fase waarin je jou bevindt. In fase 1: In fase 2: In fase 3: uitgang op zaterdag van 19u tot 2u uitgang op vrijdag van 19u tot 24u uitgang op zaterdag van 19u tot 2u uitgang op zaterdag van 19u tot 24u uitgang op zaterdag van 19u tot 3u Fase 3 is enkel vanaf 18 jaar toegelaten. Voor jongeren die tijdens het weekend en/of s avonds werken, kan na bespreking een uitzondering gemaakt worden. Cafébezoek tijdens de week is voor iedereen verboden. V rije tijd In het KTC vinden we vrijetijdsbesteding belangrijk. Vrije tijd is de tijd die je besteedt aan leuke en ontspannende activiteiten om stoom af te blazen of tot rust te komen. Je hebt minstens 2 uur per week een zinvolle vrijetijdsbesteding. Met zinvol bedoelen we sport, hobby, vrijwilligerswerk, bijscholing,... Je keuze en inschrijving gebeurt in overleg met je individueel begeleider. Je vrijetijdsbesteding wordt (gedeeltelijk) door ons betaald. Je krijgt ook de kans om te studeren voor je theoretisch rijbewijs. Er is een auto ter beschikking om, samen met een begeleider, te oefenen voor het praktische gedeelte. 24

25 Regels en afspraken Indien je nog school loopt, ben je verplicht tijdens de zomervakantie een vakantiejob uit te oefenen. Samen met je begeleider zoek je een vakantiejob via de VDAB, interim-bureaus of solliciteer je rechtstreeks bij werkgevers. Z akgeld Elke jongere krijgt zakgeld. Het bedrag dat je per maand is afhankelijk van je leeftijd. De tarieven zijn wettelijk geregeld. Jongeren die school lopen, krijgen het bedrag dat wettelijk is vastgelegd. Jongeren die werken of steun trekken krijgen 10% van hun maandinkomen met als minimum het wettelijk vastgestelde bedrag eigen aan hun leeftijdscategorie. B udgetbeheer Alle jongeren in het KTC beschikken over een maandbudget. Het maandbudget gebruik je voor de aankoop van voeding, kledij, onderhoudsproducten en wasproducten. Je krijgt je geld dagelijks, wekelijks, tweewekelijks of maandelijks. Dit is afhankelijk van de fase waarin je jou bevindt. B ankrekeningen Voor elke jongere openen we een zichtrekening, spaarrekening en afnamerekening met bankkaart. Deze rekeningen vallen onder het systeem van budgetbeheer. Het zijn rekeningen op je naam. Hierop wordt bijvoorbeeld je loon gestort. 25

26 Regels en afspraken T elefoon en briefwisseling Je kan in het KTC telefoneren en brieven ontvangen. Je kan bij ons kosteloos telefoneren. We staan enkel telefoongesprekken toe naar ouders, school, werk,... Je maakt hierover afspraken met de begeleider van dienst. Een telefoongesprek duurt maximum 10 minuten. Zo houdt je de lijn niet te lang bezet. Andere jongeren willen immers ook telefoneren. Een gsm kan mits toestemming van de begeleiders, zorgcoördinator, directeur en je ouders. Vanaf 18 jaar heb je enkel de goedkeuring van de begeleiders, zorgcoördinator en directeur nodig. De specifieke voorwaarden rond gsm-gebruik worden beschreven in een contract. In het KTC mag je vrij brieven schrijven en ontvangen tenzij de jeugdrechter hierover anders beslist. De post wordt dagelijks uitgedeeld. V oorkomen Je uiterlijk (kapsel,...) en kledij is steeds netjes en verzorgd. Je draagt geen aanstootgevende kledij, gescheurde of uitgerafelde kledij. Ook leger-, hardrock of punkkledij kan niet. Riemen of armbanden met pinnen, kogelriemen, messen, kettingen of andere gevechtsvoorwerpen mag je niet in je bezit hebben. Uitdagende, overdreven of choquerende piercings of tatoeages zijn verboden. Bij aankomst in het KTC maken we een inventaris van je bezittingen. Je leent geen kledingstukken uit. Je draagt ook geen kledij van iemand anders. Het plaatsen van een tatoeage of piercing wordt aangevraagd. Bij een aanvraag houden we rekening met leeftijd en bekwaamheid. Een piercing of tatoeage moet immers een weloverwogen beslissing zijn. 26

27 Regels en afspraken V ervoer Elke jongere heeft een fiets en een eigen fietsslot. Je fiets moet steeds aan de haak, en op slot. Je leent je fiets niet uit. Bromfietsen kunnen alleen mits toestemming van de directie. De speciale voorwaarden rond bromfietsgebruik worden beschreven in een contract. We stimuleren je om, tijdens je verblijf bij ons, je rijbewijs te behalen. Naast ondersteuning voor de theoretische examens is er een oefenwagen beschikbaar om met een begeleider praktische rijervaring op te doen. 27

28 Regels en afspraken R oken Roken is niet gezond. We stimuleren het roken dan ook niet. In het KTC mag nergens gerookt worden. Als je wilt roken, doe je dit buiten in de tuin. B elonen We verkiezen belonen boven het straffen! Met jou te belonen willen we jou iets bijleren. Terwijl je met straf niets bijleert. Het is leuk als je aangemoedigd en beloond wordt wanneer je iets goed gedaan hebt. Dit is ook goed voor de sfeer in het KTC. Als we belonen vinden we het belangrijk dat de beloning: echt gegeven wordt; niet tekens hetzelfde is; niet te groot is (we vinden het beter om vaker met kleine dingen te belonen dan één keer met iets groots); voor jou zin heeft (als je bijvoorbeeld niet graag fietst, dan zal een fietstocht weinig belonend zijn) en kort na je goed gedrag volgt. In het kamertrainingscentrum is het belangrijk dat je zelf steeds meer verantwoordelijkheden leert opnemen. Als je bewijst dat je de verantwoordelijkheden van de ene fase aankan, kan een overstap naar een volgende fase besproken worden. Zo leidt je eigen goed gedrag tot een vooruitgang in fasering en beloon je eigenlijk jezelf. 28

29 Regels en afspraken S traffen We straffen als dat nodig is. Als je bijvoorbeeld de regels overtreedt of je niet houdt aan de gemaakte afspraken. Als we jou straffen, dan keuren we je gedrag af en nooit jij als persoon. We vinden het belangrijk om bij een straf ook te vertellen waarom je gestraft wordt, welk gedrag niet kan en waarom niet. Een straf is iets dat niet leuk voor je is: een berisping krijgen, opruimen wat je vuil gemaakt hebt, herstellen wat je hebt kapot gemaakt, naar je kamer gestuurd worden,... Lichamelijke straffen zoals slaan, schoppen,... zijn niet meer van deze tijd. We nemen ook geen maaltijden of bezoek af. We hebben nog een andere belangrijke regels over straf. De straf: moet aan je leeftijd zijn aangepast. moet duidelijk zijn. moet in verhouding moet staan tot de misstap. wordt echt gegeven en volgt zo snel mogelijk op je overtreding. blijft niet duren. We zeggen je duidelijk wanneer je straf eindigt. V rijheid beperkende maatregelen We kunnen ook maatregelen uitspreken die je vrijheid kunnen beperken. KAMERARREST Dit betekent dat je naar je kamer (studio) wordt gestuurd en daar dient te blijven voor een tijdje. De kamer wordt nooit gesloten. We spreken dit uit als je agressief bent,... Kamerarrest kan nooit langer duren dan de dag zelf, tenzij anders werd afgesproken met zorgcoördinator en/of directie. 29

30 Regels en afspraken INSTELLINGSARREST Dit betekent dat je de terreinen niet mag verlaten zonder begeleiding. We spreken dit uit ter bescherming van jou. Je ouders worden hiervan telkens verwittigd. Instellingsarrest kan maximum 2 maanden duren. PAVILJOENARREST Dit betekent dat jij de eigen groep niet mag verlaten zonder begeleiding. Dit spreken we uit wanneer contact met jongeren van een andere leefgroep moet beperkt worden. H erstel Niemand heeft er voordeel bij als er een slechte sfeer blijft hangen. De begeleiding maakt het terug goed en geeft jou ook de kans om het terug goed te maken. Dit is iets wat we belangrijk vinden en wat we dus ook vragen om te doen. Dit kan bijvoorbeeld door het bakken van een taart, het uitvoeren van een klusje, S chool en werk Tijdens je verblijf in het KTC loop je school of werk je. Bij de schoolkeuze wordt rekening gehouden met je geloofsovertuiging. Het tijdstip waarop je naar school/werk vertrekt, wordt individueel bepaald. Je gaat rechtstreeks naar school/werk en komt na school/werk ook onmiddellijk terug. 30

31 Regels en afspraken Iedereen heeft nood aan studiebegeleiding. De ene jongere meer dan de andere. Ook hiervoor zijn er verschillende fasen, met een verschillende mate van begeleiding, te doorlopen. In fase 1 is er een vast studie-uur : 18u-19u. Ja mag natuurlijk ook langer studeren. Tijdens de examenperiodes zijn er vaste (minimum) studie-uren : 8u30 10u 10u30 12u 13u30 15u 15u30 17u Ook als je werkloos bent, verwachten we dat je overdag op een zinvolle en actieve manier bezig bent. Wanneer je ziek bent, en niet naar school/werk kan, blijf je op je studio of verblijf je in een ziekenkamer in het directiegebouw. Medicatie wordt in het bureel bijgehouden, tenzij anders afgesproken en vermeld in je handelingsplan. T uin en sportvelden De tuin en sportvelden op het domein kan je, in afspraak met de begeleider, zelfstandig gebruiken. 31

32 Goed om te weten ADRES: Gewoonlijk blijf je gedomicilieerd op het adres van je ouders. MUTUALITEIT: Je blijft ingeschreven op het ziekenfondsboekje van je ouders, vandaar dat wij jou en je ouders vragen om ons bij opname de SISkaart en enkele klevers te bezorgen. Medische kosten die zich tijdens het verblijf voordoen, worden door ons gedragen. Je huisarts tijdens je verblijf bij ons is dokter Geeraert. KINDERBIJSLAG: Tijdens het verblijf wordt tweederde van je kinderbijslag d o o r d e overheid ingehouden. De verwijzende instantie beslist over het resterende derde: ofwel wordt het aan je ouders toegewezen, o f w e l komt het op je spaarboekje. KLEDIJ EN ANDER MATERIAAL: Bij opname breng je je kledij en ander materiaal mee naar het KTC. Hiervan wordt een inventaris gemaakt. Voor de duur van je verblijf is er voor jou een kledijbudget voorzien. De aankoop van nieuwe kledij gebeurt in overleg met je individueel begeleider. 32

33 Ontevreden? Zijn er problemen rond de begeleiding, bijvoorbeeld over de manier waarop gewerkt wordt of over zaken die in de begeleiding gebeurd zijn, dan bespreek je dit best met je contextbegeleider Zo kunnen we er samen iets aan doen. Je kan eventueel ook een formulier invullen via onze website. Je kunt ook je ongenoegen uiten in een bespreking met je consulent van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of je consulent bij de sociale dienst van de Jeugdrechtbank. Indien dit allemaal geen oplossing voor je brengt, kun je een officiële klacht indienen. Je kunt een brief schrijven naar: Directeur Dhr. F. De Baets Poperingseweg IEPER Binnen de 5 werkdagen zul je weten of je klacht geldig is. Een klacht is geldig als: de klacht op papier staat de klacht gaat over onze hulpverlening de klacht gaat over de dienst of de begeleiding je naam op de brief staat. Schrijf de naam en telefoonnummer van je contextbegeleider op zodat je hem of haar altijd kan bereiken als je iets wil vragen of over iets wil praten. Jo-lijn: Als je vragen hebt, kan je ook steeds terecht bij de JO-lijn. Dit is een telefoonlijn voor ouders en jongeren die begeleiding krijgen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, zoals jij dus. Je kunt er terecht met vragen of klachten in verband met de begeleiding of je consulent van het comité of van de Jeugdrechtbank. 33

34 Wat als je iets kapot maakt? S chade aan het materiaal van de organisatie Hier geldt het gezegde: Potje breken, is potje betalen. Eerst en vooral wordt er gekeken hoe groot de schade is. Indien dit geen groot bedrag is, dan voer je taken of klusjes uit op het domein, eventueel in overleg met adjunct-directeur. Zakgeld of andere inkomsten of je ouders kunnen worden aangesproken wanneer de schade te groot is en je dit niet alleen kunt terug betalen met het uitvoeren van klusjes. Een deel van je zakgeld kan maximum voor twee maanden ingehouden worden. S chade aan materiaal van anderen Indien je iets van anderen met opzet stuk maakt, dan dien je dit altijd terug te betalen. Je betaalt die persoon terug met je eigen zakgeld of via je ouders. Er kan een afbetalingsplan worden opgesteld. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde tijd in stukjes het gevraagde bedrag terug betaald. V erlies van eigen materiaal Wanneer je bijvoorbeeld je Buzzy pas of sleutel verliest, betaal je alles terug. Als je al een waarborg betaalde, wordt die voor het verlies ingehouden. Ook je zakgeld kan hiervoor gebruikt worden of je ouders kunnen worden aangesproken. Er kan eventueel een afbetalingsplan worden opgesteld. 34

35 Je rechten Als je hulpverlening krijgt, heb je een aantal RECHTEN. Rechten zijn regels die bepalen wat wel en niet mag, waar je wel of geen recht op hebt. Die regels zijn vastgelegd in allerlei wetten. Die regels gaan er van uit dat iedereen steeds moet doen wat voor jou het BESTE is. Wat voor jou het beste is, wordt door jezelf, je ouders en je hulpverleners beslist. Om je rechten te gebruiken, moet je BEKWAAM zijn. Dat betekent dat je zelf dingen mag doen en zelf mag beslissen. Je bent bekwaam wanneer je weet wat goed voor je is. Alle rechten zijn voor alle jongeren GELIJK. Alle jongeren worden op dezelfde manier behandeld, ook al hebben ze een andere huidskleur, geslacht, cultuur of godsdienst. RECHT OP HULP Wanneer je hulp nodig hebt, moet je hulp krijgen. Organisaties en hulpverleners moeten je helpen of naar een andere organisatie doorverwijzen wanneer zij je zelf niet kunnen helpen. RECHT OP KEUZE Wanneer je ouder bent dan twaalf jaar mag je zelf mee beslissen of je hulp wil of niet. Alleen de jeugdrechter kan jou en je ouders verplichten om hulp te krijgen. Je mag voorstellen van je hulpverlener weigeren. Je mag, als dit mogelijk is, kiezen door welke hulpverlener je wil geholpen worden. Tijdens de hulpverlening kan je, als dat nodig is en als dit kan, veranderen van hulpverlener. Daar is wel een grondige reden voor nodig. RECHT OP UITLEG De hulpverlener moet duidelijk en verstaanbaar vertellen hoe hij je gaat helpen. Hij moet eerlijk antwoorden op je vragen. Elke keer dat een belangrijke beslissing genomen wordt over jou, moet je hulpverlener je dat vertellen. 35

36 Je rechten RECHT OP GEZINSLEVEN Wanneer je ouder bent dan twaalf jaar, moet je er mee akkoord gaan ergens anders te wonen dan bij je ouders. Alleen de Jeugdrechter kan jullie toch van elkaar scheiden als je niet akkoord gaat. Wanneer je niet samenleeft met je ouders, mogen zij jou wel regelmatig bezoeken (tenzij dit niet goed voor je is). Je hebt ook recht op informatie over je ouders. RECHT OP MENING Wanneer je hulp krijgt, heb je hierover inspraak. Dat wil zeggen dat je mag je mening geven over de hulp die je krijgt. Je mag hierover meepraten en meebeslissen. Je hebt het natuurlijk niet alleen voor het zeggen: alle voorstellen worden besproken met je hulpverleners, je ouders en jijzelf. Je mag samen met de andere jongeren bijeenkomen om over het leven in de leefgroep te praten. RECHT OP DOSSIER Er moet een dossier worden aangemaakt over de hulp die je krijgt. Dat dossier kan een map zijn waarin alles staat, of een document op de computer. Daarin noteren de hulpverleners wat zij belangrijk vinden over jou, je gezin en jullie situatie. Wat in je dossier staat is vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat hulpverleners dat niet zomaar aan iedereen mogen doorvertellen. Om dit met een moeilijk woord te zeggen: hulpverleners hebben beroepsgeheim. Je ouders, je hulpverleners en je bijstandspersoon (wat we hieronder uitleggen) mogen je dossier lezen. Als je ouder bent dan twaalf jaar, mag jij ook weten wat in je dossier staat. Dit mag je niet wanneer iemand iets vertelt aan één van je hulpverleners en vraagt dit niet door te geven aan jou, en wanneer gegevens niet belangrijk zijn voor de hulp die je krijgt. Je mag een kopie hebben van de stukken uit je dossier die je zelf mag inkijken. Je mag altijd vragen je dossier te verbeteren of zaken toe te voegen. Je mag vragen dat sommige dingen die je vertelt door anderen niet gelezen mogen worden. 36

37 Je rechten RECHT OP BIJSTANDSPERSOON Wanneer je contact hebt met je hulpverleners mag je steeds iemand meenemen die jij vertrouwt en waar jij je goed bij voelt. Deze persoon, je bijstandspersoon, zal je steunen waar het kan. Het moet iemand zijn met beroepsgeheim of iemand die werkt op je school. Hij mag niets te maken hebben met de hulp die je nu krijgt. RECHT OP PRIVACY Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, over de mens en over godsdienst. Je hebt recht op een ruimte om jezelf te kunnen zijn, om even alleen te zijn. Privacy betekent ook dat informatie over jou en je gezin niet zomaar aan om het even wie verteld mag worden. RECHT OP ZAKGELD Wanneer je bijvoorbeeld in een leefgroep woont, heb je recht op zakgeld. Oudere kinderen krijgen meer zakgeld dan jongere. RECHT OP GOEDE BEHANDELING Je hulpverleners mogen je nooit op een wrede of vernederende manier behandelen of straffen. De straf moet in verhouding staan tot wat je mispeuterd hebt en moet goed voor je zijn. RECHT OP KLACHTEN Je kan je beklag doen bij je hulpverlener wanneer je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt of over de manier waarop je moet leven in de leefgroep. Je kan ook je beklag doen wanneer je hulpverleners of ouders geen rekening houden met je rechten. 37

38 ??????????Wablief?????????? BEGELEIDER Een begeleider is iemand die je een tijdje helpt om je problemen op te lossen. Dit kan wanneer je in een leefgroep woont of wanneer je thuis hulp krijgt, BEKWAAM Bekwaam zijn betekent dat je zelf dingen mag doen en beslissen. Wanneer je bekwaam bent, mag je dus zelf je rechten gebruiken. Je bent pas bekwaam wanneer je zelf weet wat goed voor je is. BELANG Je belang is wat het best is voor jou. Wat je belang precies is, staat nergens omschreven, dat is in elke situatie anders. BEROEPSGEHEIM Een persoon die beroepsgeheim heeft, mag dingen die hij hoort of die hij te weten komt door zijn beroep, niet zomaar verder vertellen. BIJSTANDSPERSOON Een bijstandspersoon is iemand die je vertrouwt en die jij kiest om je te helpen bij je hulpverlening. Alleen iemand met beroepsgeheim of iemand die werkt op je school mag je bijstandpersoon zijn. Deze persoon mag nog niets te maken hebben met de hulp die je krijgt. BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND Wanneer kinderen in een moeilijke situatie leven en wanneer hun gezin echt hulp nodig heeft, kunnen ze voor hulp terecht bij het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Ook de Jeugdrechter kan helpen wanneer kinderen in een moeilijke situatie leven. CONSULENT De consulent is je begeleider die je helpt bij het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of bij de Jeugdrechtbank. 38

39 ??????????Wablief?????????? CONTEXT Met context bedoelen we je gezin (ouders, stiefouders, broers, zussen,...) maar ook je ruimere leefomgeving zoals familie, school, werk, hobbyclubs,... DOSSIER In je dossier worden dingen opgeschreven over jou, je gezin, je leven en de hulp die je krijgt. Je dossier kan een boekje zijn, een map, een document op de computer,... HULPVERLENER Een hulpverlener is iemand die mensen helpt wanneer ze vragen of problemen hebben. INSPRAAK Inspraak wil zeggen dat je je mening mag geven, dat je mag meepraten. INTEGRALE JEUGDHULP Integrale jeugdhulp is de naam voor alle hulp die kinderen kunnen krijgen in Vlaanderen. Integrale jeugdhulp wil deze organisaties beter laten samenwerken zodat kinderen sneller en beter geholpen worden. JO-LIJN De JO-lijn is een luisterlijn voor jongeren, ouders en voor iedereen die vragen heeft over hulpverlening. Je kunt er terecht voor informatie, of met een klacht over de werking van de bijzondere jeugdbijstand. PRIVACY Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, over mensen en over godsdienst. Je hebt recht op een plek om jezelf te kunnen zijn, anderen moeten dit respecteren. VERTROUWELIJK Vertrouwelijke informatie is informatie die je in vertrouwen aan iemand vertelt en die niet voor iemand anders is bestemd. 39

40 40

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Kamertraining. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Kamertraining. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Kamertraining Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 KTC? 5 Wie werkt bij ons? 5 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wat is kamertraining?

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure + 12 jarigen. Dit boekje is van:

Leefgroep. Onthaalbrochure + 12 jarigen. Dit boekje is van: Leefgroep Onthaalbrochure + 12 jarigen Dit boekje is van:...... Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 7 Wie is wie 8 Belangrijke nummers 10 Hoe werken we? 11 Goed om te weten

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Leefgroep. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Leefgroep Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Waar vind je ons? 6 Wie is wie 7 Belangrijke nummers 10 Hoelang 11 Goed om te weten 12 Wat als je iets

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure voor ouders

Leefgroep. Onthaalbrochure voor ouders Leefgroep Onthaalbrochure voor ouders Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 6 Wie is wie 7 Hoelang? 9 Belangrijke nummers 10 Goed om te weten... 11 Regels en afspraken 21 Praktische

Nadere informatie

Kamertraining. Onthaalbrochure voor ouders

Kamertraining. Onthaalbrochure voor ouders Kamertraining Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Hoelang? 10 Belangrijke nummers 11 Goed om te weten... 12 Regels 23 Afspraken

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure voor ouders

Leefgroep. Onthaalbrochure voor ouders Leefgroep Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Hoelang? 10 Belangrijke nummers 11 Goed om te weten... 12 Afspraken 22 Praktische

Nadere informatie

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie

Nadere informatie

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen 1 Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s

Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s MPC Terbank vzw Jongerenbrochure Wie? Hoe? Waar? Wat? Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s 3 Hé jij! Welkom! Als je dit boekje krijgt, dan zul je waarschijnlijk

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09. Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge

ONTHAALBROCHURE. De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09. Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge ONTHAALBROCHURE De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09 Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge Inhoud Voorstelling... 2 Voor wie?... 2 Wat?... 3 Kennismaking... 4 Intake... 5 Eerste gesprek...

Nadere informatie

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

INFOBROCHURE MFC TRAJECT

INFOBROCHURE MFC TRAJECT INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park 7 3360 Lovenjoel 016/46.39.16 Gsm 0497/571663 traject@sporen.be

Nadere informatie

Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/ GSM: 0490/

Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/ GSM: 0490/ Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/25 88 74 GSM: 0490/56 79 12 2 Beste ouders, We beseffen dat het heel veel voor jullie betekent om je kinderen aan ons toe te vertrouwen. Aan de hand van deze brochure

Nadere informatie

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis.

Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis. Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis. Dan gaan ze soms beter een tijdje in een ander gezin wonen: een pleeggezin. INFORMATIE Voor pleegkinderen

Nadere informatie

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Welkom, Welkom in het CKG Koningin Fabiola, te Ronse Hallo, Ik ben Floddertje! 1. Wat is een CKG? CKG is de afkorting van

Nadere informatie

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren CANO Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning Jongeren Cano-centrum Neerhof Worden ruzies thuis jou soms ook te veel? Loopt het samenleven vaak moeilijk? Lukt het minder goed om samen

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

Brochure DRM - meisjes

Brochure DRM - meisjes Opgesteld op: 16-4-08 Geldig tot: 2015 Brochure DRM - meisjes Code: ALG Type: document Laatste wijziging: 09-12-10 Auteur: Nathalie De Smedt 1 Iedereen heeft wel eens kleine of grote problemen. Ook jij

Nadere informatie

Aan de hand van deze brochure proberen we je een zicht te geven op onze concrete dagelijkse werking.

Aan de hand van deze brochure proberen we je een zicht te geven op onze concrete dagelijkse werking. LEEFREGELS MFC Capelderij Welkom op MFC Capelderij! Aan de hand van deze brochure proberen we je een zicht te geven op onze concrete dagelijkse werking. Sinds de start van Capelderij als multifunctioneel

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Infobrochure. t Spoor Afdeling van de Waaiburg vzw Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg

Infobrochure. t Spoor Afdeling van de Waaiburg vzw Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg Infobrochure t Spoor Afdeling van de Waaiburg vzw Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg t Spoor Afdeling van de Waaiburg vzw Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg Kameinestraat 39 2440 Geel Tel: 014/

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

PLEEGKINDEREN INFORMATIE VOOR

PLEEGKINDEREN INFORMATIE VOOR Sommige kinderen kunnen niet bij hun eigen vader en moeder wonen. Bijvoorbeeld als hun ouders problemen hebben of als de ouders en kinderen problemen hebben met elkaar. Deze kinderen gaan dan soms in een

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Mijn rechten in de jeugdhulp. Mevrouwtje recht en haar familie

Mijn rechten in de jeugdhulp. Mevrouwtje recht en haar familie Mijn rechten in de jeugdhulp Mevrouwtje recht en haar familie Inhoud Inleiding... 3 1. Je moet hulp krijgen... 4 2. Ik beslis mee of ik hulp wil of niet... 5 3. Ik krijg uitleg... 6 4. Er is respect voor

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31.

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Waarom naar dagcentrum De Wip? - Je ouders zijn aan het scheiden. Vaak is er ruzie thuis en niemand die oog heeft voor de vragen

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

CONTEXTBEGELEIDING DE KERSEBOOM A D. Naam bedrijf. Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4

CONTEXTBEGELEIDING DE KERSEBOOM A D. Naam bedrijf. Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4 Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4 Telefoon: (055) 5555555 Fax: (055) 5555555 E-mail: xyz@microsoft.com CONTEXTBEGELEIDING Naam bedrijf DE KERSEBOOM A D Inleiding De begeleiding bij

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Eigenlijk hebben we het best wel goed in Vlaanderen. De meeste jongeren kunnen naar school gaan, zijn gezond en kunnen comfortabel leven. Toch zijn er ook heel wat jongeren die het lastig hebben. Sommigen

Nadere informatie

Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart

Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart Dag.., Mogelijk kom je als kind of jongere in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart terecht. Dat zal wellicht een hele gebeurtenis voor je zijn. Misschien

Nadere informatie

Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf

Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf Inhoud Inhoud... 2 Welkom in de Tijdelijk Verblijf groep... 4 Wie wonen en werken er?... 4 Huisregels... 5 Opstaan... 5 Naar bed gaan... 5 Brandveiligheid...

Nadere informatie

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy)

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) (Uit: Recht in de roos) Doel Elkaar beter leren kennen en begrijpen. Kennis maken met de vele verschillende of net dezelfde gewoontes en gebruiken

Nadere informatie

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Wel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor ouders. Versie 3 13 mei 2016

Onthaalbrochure voor ouders. Versie 3 13 mei 2016 Onthaalbrochure voor ouders Versie 3 13 mei 2016 42 Inhoudstafel Voorwoord 3 Waar? 4 Belangrijke nummers 5 Ontevreden? Heb je problemen met je begeleiding? Praat hierover met de begeleiding. Zo kunnen

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

Welkom. bij OCMW Antwerpen

Welkom. bij OCMW Antwerpen Welkom bij OCMW Antwerpen 1 Onthaalbrochure_klanten.indd 1 25/08/15 16:52 2 Onthaalbrochure_klanten.indd 2 25/08/15 16:52 Inhoud Wat is een OCMW? 4 Waar is het OCMW? 4 Wie kan hulp vragen? 4 Hoe vraag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG Huishoudelijk Reglement Versie datum 24/01/2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG 1. Voorwoord Er wordt gevraagd om deze richtlijnen zo goed mogelijk in acht te nemen om het samenleven zo aangenaam

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Welkom op Zonnewende,

Welkom op Zonnewende, 1 Welkom op Zonnewende, Bij ons op Zonnewende - kunnen 47 jongeren tussen 3 en 21 verblijven: jongeren die omwille van moeilijkheden thuis of met zichzelf tijdelijk of voor een iets langere tijd niet meer

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor jongeren. Dit boekje is van:

Onthaalbrochure voor jongeren. Dit boekje is van: Onthaalbrochure voor jongeren Dit boekje is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Waar? 4 Belangrijke nummers 5 Waarom? 6 Wat is JEZ11? 7 Voor wie? 8 Hoe lang duurt de begeleiding? 8 Wie werkt in JEZ11 9 Goed

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

DE STEIGER WELKOM IN ONS IPO EN INTERNAAT

DE STEIGER WELKOM IN ONS IPO EN INTERNAAT DIT BOEKJE IS VAN: WELKOM IN ONS IPO EN INTERNAAT DE STEIGER Om je wat wegwijs te maken in De Steiger, krijg je dit boekje. Hierin staan vele zaken vermeld. Dit is een alleen van jou. Je mag erin kleuren

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS

Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS WAT IS PLEEGZORG? HOE VINDEN WIJ Uw kind gaat in een pleeggezin

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie

Welkom,in paviljoen 1

Welkom,in paviljoen 1 Welkom,in paviljoen 1 Hier wonen een 10-tal jongens vanaf 12 jaar tot ongeveer 18 jaar samen, die net zoals jij het moeilijk hebben en om één of andere reden voorlopig niet meer thuis kunnen wonen. Verder

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

Welkom. bij OCMW Antwerpen

Welkom. bij OCMW Antwerpen Welkom bij OCMW Antwerpen 1 2 Inhoud Wat is een OCMW? 4 Waar is het OCMW? 4 Wie kan hulp vragen? 4 Hoe vraag je hulp? 5 Waar vraag je hulp? 5 Wat moet je doen? 5 Wie helpt jou? 6 Hoe verloopt het eerste

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers De Flatjes SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl in bruikleen hebben, zoals een box, commode of ledikantje. Ook is er een basisinventaris

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Informatie voor ouders en jongeren

Informatie voor ouders en jongeren Informatie voor ouders en jongeren Jullie krijgen van ons deze brochure. Dat wil zeggen dat we denken dat het gebruik van video-hometraining een meerwaarde kan zijn in de begeleiding van jullie gezin en

Nadere informatie

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek.

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek. Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Beroepsgeheim Huisbezoek Regels Wantrouwen Steun mama/papa/ouders Uitstap spijt Leuk?! (veel) vragen Thuisbegeleiding (niet) nodig Praten Gezellig?! Met de fiets Vertrouwen

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Onthaalbrochure Augustus 2016

Onthaalbrochure Augustus 2016 Onthaalbrochure Augustus 2016 Welkom in de Kering Hallo, Er is beslist dat jij en je gezin zullen starten in De Kering. Dat is een hele gebeurtenis. Misschien heb je wel heel wat vragen? We hebben dit

Nadere informatie

Huisregels van de Kleinschalige Voorziening

Huisregels van de Kleinschalige Voorziening Kleinschalige Voorziening Hendric van Veldekehof 29 1064 JG Amsterdam Algemene nummer : 020-5400500 www.spirit.nl Huisregels van de Kleinschalige Voorziening Je bent geplaatst in de Kleinschalige Voorziening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 09.01.2014 Doel HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODOPVANGVOORZIENINGEN OCMW BEERSEL 1. De noodopvang wil een onmiddellijk onderkomen bieden aan Beerselaars die plotseling

Nadere informatie

AFDELINGSBROCHURE JOVO

AFDELINGSBROCHURE JOVO AFDELINGSBROCHURE JOVO Welkom Welkom op JOVO! In deze brochure krijg je uitleg over onze werking. Zo komen we tot een optimale samenwerking! Wie kunnen we helpen? Op afdeling JOVO begeleiden we jongvolwassenen

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet.

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Hoe oud moet ik zijn om met een brommer te mogen rijden? Zijn mijn ouders over alles de baas? Waarover mag ik zelf beslissen? In dit boekje lees je er

Nadere informatie

Fonto Nova. Infobrochure Begeleid zelfstandig wonen

Fonto Nova. Infobrochure Begeleid zelfstandig wonen Begeleid zelfstandig wonen 1 Kan je door allerlei omstandigheden niet meer in het opvangcentrum wonen of lijkt alleen wonen voor jou de beste oplossing? Maar je wil er niet helemaal alleen voor staan?

Nadere informatie

KTC Hamakerlaan. Kom verder! SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

KTC Hamakerlaan. Kom verder!  SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers KTC Hamakerlaan SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Voor wie? Meiden in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar, die door omstandigheden niet

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Gezinspsychiatrie in Beilen

Gezinspsychiatrie in Beilen informatie voor kinderen Gezinspsychiatrie in Beilen Dagbehandeling, kliniek en centrum voor gezinshereniging www.ggzdrenthe.nl Met het hele gezin in behandeling Jouw gezin komt misschien in behandeling

Nadere informatie

Jongeren kunnen bij ons ambulant of residentieel worden begeleid.

Jongeren kunnen bij ons ambulant of residentieel worden begeleid. t Laar Is een O.O.O.C., wat staat voor onthaal,-oriëntatie en observatiecentrum. Wij kunnen 11 jongens begeleiden, tussen 12 en 18 jaar, aan ons toevertrouwd door de Jeugdrechtbank of het Ondersteuningscentrum

Nadere informatie

diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis

diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis 14.001N-140312 diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis Het Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis Binnenkort komt u naar het Chirurgisch Dagziekenhuis voor een ingreep en mag u normaal

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

Contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen. Onthaalbrochure. Deze brochure is van:

Contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen. Onthaalbrochure. Deze brochure is van: Contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen Onthaalbrochure Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord... 3 Waar vind je HDO?... 4 Hoe zijn we te bereiken?... 4 Wat is HDO?... 5 Wie werkt in HDO?... 6 Contextbegeleiding

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie