Behandeling van patiënten met een dwarslaesie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeling van patiënten met een dwarslaesie"

Transcriptie

1 Revalidatie Behandeling van patiënten met een dwarslaesie Heliomare Revalidatie is een van de acht revalidatiecentra in Nederland die een speciale behandelafdeling heeft voor mensen met een dwarslaesie. In deze brochure kunt u lezen wat er gebeurt als u met een dwarslaesie in Heliomare wordt opgenomen om te revalideren. Wat is een dwarslaesie? Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg waardoor belangrijke functies zoals bewegen en voelen verloren gaan. Ook is de controle over blaas en darmen vaak verstoord. De meest voorkomende oorzaak van een dwarslaesie is een letsel, veroorzaakt door een verkeersongeluk of een val. Andere oorzaken zoals: ontstekingen, vaataandoeningen en tumoren kunnen een beschadiging van het ruggenmerg veroorzaken. De ernst van de beschadiging is bij een dwarslaesie afhankelijk van de hoogte en uitgebreidheid van de beschadiging. We spreken over een lage laesie als de onderste helft van het lichaam en de benen verlamd zijn. Bij een hoge laesie zijn ook de armen en handen in meer of mindere mate verlamd. We onderscheiden ook een incomplete en complete dwarslaesie. De afdeling Voor patiënten met een dwarslaesie heeft Heliomare Revalidatie een aparte verpleegafdeling. Deze wordt gevormd door unit 2A en unit 2B. De meeste kamers hebben twee bedden en daarnaast zijn er ook een aantal eenpersoonskamers. De opnamedag Op de dag van opname vinden de opnamegesprekken plaats. De overgang van het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum vraagt veel energie en daar wordt rekening mee gehouden. Met de verpleging wordt bekeken welke zorg u nodig heeft en op welke wijze deze geboden gaat worden. De revalidatiearts onderzoekt u, beantwoordt uw vragen, bespreekt uw verwachtingen en legt uit wat er de eerste weken gaat gebeuren. Een aantal behandelaars komt de eerste dag kennis maken. De lichaamsmaten worden opgenomen en evt. bijzonderheden geïnventariseerd. Dit om een passende rolstoel te kunnen leveren voor gebruik tijdens de revalidatieperiode. Behandeling en begeleiding In het begin van de opname hebt u nog veel zorg nodig en soms moet u op bed blijven liggen om de wervelkolom te beschermen. Daarom vinden de behandelingen in het begin meestal plaats op de verpleegafdeling. Als de wervelkolom meer belast mag worden wordt eventueel een korset of halskraag aangemeten. Begonnen wordt met het zitten in bed. Daarna komt het zitten in de rolstoel. Dat is nodig om weer te wennen aan de verticale positie van het lichaam. Langzaam gaat u meer zelf doen. Het streven is om u zo zelfstandig te maken als maar mogelijk is. Zodra het kan krijgt u de therapie op de behandelafdelingen. Als u hier nog niet zelfstandig naar toe kunt wordt u gebracht en weer opgehaald. Naarmate u zelf meer kunt, krijgt u minder hulp! Uiteindelijk verplaatst u zich zelfstandig door Heliomare.

2 Het behandelteam In de brochure over klinische opname vindt u een algemene beschrijving van alle behandelaars in Heliomare. Hieronder volgt nog een aanvulling van de werkzaamheden van het dwarslaesieteam. Wij werken samen met u aan het verminderen van lichamelijke stoornissen en beperkingen, met als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Gewerkt wordt aan de hand van het dwarslaesieprotocol. De revalidatiearts is de coördinator tijdens het revalidatieproces. Uw eigen actieve inbreng is hierbij het belangrijkste. Plannen maken Eens in de zes weken heeft u een UPB (uitgebreide patiënten bespreking). Hier komt u en het behandelteam bij elkaar om uw behandelingen te evalueren en nieuwe doelen te maken. Uw partner/relatie wordt hierbij uitgenodigd. Dit wordt gecombineerd met een meeloopdag. De verpleging De verpleging van de units 2A en 2B is geschoold in het begeleiden en het verzorgen van mensen met een dwarslaesie. Op de etage wordt gewerkt met het EVV-systeem (Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige). De EVV-er maakt samen met u verpleegdoelen en de afspraken omtrent uw zorg. Samen met u streeft de verpleging naar een sfeer die gebaseerd is op: - deskundigheid - professionaliteit - vertrouwen - respect - zelfstandigheid. De fysiotherapeut De fysiotherapeut oefent in het begin meestal op bed om de lichaamsdelen die u niet zelf kunt bewegen soepel te houden. Dit is nodig om later voldoende beweeglijkheid te hebben om te kunnen aankleden of zitten. Ook een transfer van bed naar rolstoel wordt hierdoor gemakkelijker. Vaak is minder kracht aanwezig om diep adem te halen of te hoesten. Om de longen optimaal te kunnen gebruiken besteedt de fysiotherapeut hier aandacht aan. In de loop van het revalidatieproces oefent de fysiotherapeut veel met u om de spieren die het nog doen sterker te maken. Naast het onderhouden en verbeteren van functies oefent de fysiotherapeut ook veel activiteiten met u, zoals verschillende transfers, omrollen en verplaatsen in een rolstoel of handbike. Zodra het mogelijk is gaat u in overleg met de therapeut ook zelf oefenen. De fysiotherapeut bereidt u tevens voor op het staan en, als blijkt dat er spierfunctie genoeg is, op lopen. Hierbij wordt zo nodig gebruik gemaakt van hulpmiddelen, zoals speciale kantel of statafels of beugels. Naast de fysiotherapie kent Heliomare ook hydrotherapeuten en bewegingsagogen. Zij zijn werkzaam in het zwembad en de sporthal. Zodra het verantwoord en mogelijk is maakt u kennis met deze onderdelen van de revalidatie. Er is een speciale oefengroep in de sporthal voor mensen met een dwarslaesie. Activiteiten zoals het rijden in een rolstoel worden hier o.a. geoefend. De ergotherapeut De ergotherapeut houdt zich bezig met de training van activiteiten van het dagelijks leven. Hieronder wordt verstaan:

3 bed activiteiten zoals omrollen, tot zit komen, lang/kortzit eten en drinken zelfverzorging communiceren zoals lezen, schrijven, telefoneren en typen transfers en mobiliteit. Arm/handfunctietraining is een belangrijk onderdeel van de ergotherapie met name voor patiënten met een hoge laesie. Vaak wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen om meer handelingen mogelijk te maken. Hulpmiddelen die direct vanaf de opname noodzakelijk zijn om alledaagse functies zoveel mogelijk zelfstandig uit te kunnen voeren worden uitgeprobeerd. Denk daarbij aan tandenpoetsen, bellen, lezen, eten en drinken. In overleg met de verpleging en de fysiotherapeut besteedt de ergotherapeut vanaf het begin aandacht aan de ligging in bed en het voorkomen van doorligplekken. Samen met de revalidatietechnicus wordt voor een passende rolstoel gezorgd. In het kader van weer zelfstandig thuis functioneren traint de ET huishoudelijke activiteiten vanuit de rolstoel. Daaruit voort vloeit de hulp bij het aanvragen van de rolstoel, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. De maatschappelijk werker Het verwerken van verlies van lichamelijke functies is een persoonlijke aangelegenheid. Dit hoeft de patiënt niet alleen te doen en ook de partner en/of familie niet! Bij patiënten met een dwarslaesie speelt dit verlies een grote rol in het dagelijks leven. Dit verlies moet een plek krijgen. Dan pas komt er houvast om verder te gaan. De emoties die hiermee gepaard gaan zijn normale reacties. Steun is hierbij nodig. In de eerste plaats die van de belangrijkste naasten en aanvullend kan het maatschappelijk werk dit bieden. Maatschappelijk werk helpt bij het een plek geven van het verlies: openlijk erkennen van het verlies. leren uiten van wat er door het hoofd speelt. hervinden van nieuwe verwachtingen en doelen. hervinden van de eigenwaarde. vinden van een balans tussen draagkracht en draaglast; van slachtoffer naar regisseur. sociale netwerk gebruiken als positieve bekrachtiging. Maatschappelijk werk geeft bovendien aan wat de rechten zijn van de patiënt en hoe daarmee het beste omgegaan kan worden. Maatschappelijk werk kan gezien worden als coach. De psycholoog Wie door een verlamming geen kant meer op kan, kan zich bedreigd voelen in allerlei zaken, die niet aan de orde waren, toen het leven zijn normale beloop had. Je kan letterlijk en figuurlijk vast komen te zitten: als de vertrouwdheid met je lichaam niet terug komt als je last hebt van angst en hulpeloosheidgevoelens als de beleving van de traumatische gebeurtenis steeds weer in je herinnering terug komt (posttraumatisch stresssyndroom) als het verwerkingsproces ernstig geblokkeerd is als je last hebt van een depressie.

4 Een beroep doen op de psycholoog is dan mogelijk. Met behulp van psychotherapeutische methoden probeert deze bij bovenstaande problemen te helpen. Als je een ander beroep moet kiezen kan de psycholoog hierbij ondersteuning bieden. Als tevens sprake is van hersenletsel kunt u neuropsychologisch onderzocht worden. De geestelijk verzorger Een belangrijk deel van het leven wordt door de gevolgen van een dwarslaesie twijfelachtig: de verwachtingen veranderen drastisch, de geschiedenis komt in een ander daglicht te staan. Letterlijk wordt de grond onder de voeten weggemaaid. Het beroep dat u leerde, de relatie tot uw partner, ouders, kinderen, vrienden en collega's. Veel ervan moet in de veranderde situatie opnieuw zijn waarde (terug)krijgen. Als een instrument in het verwerkingsproces worden geloof en levensbeschouwing ingezet. De geestelijk verzorger kijkt - als u het toelaat - samen met hem of haar naar toekomst en verleden om het leven opnieuw zin te geven, in een ander daglicht te plaatsen. De levensbeschouwelijke kant van het verlies krijgt daarbij vooral de aandacht. Dit gebeurt onder meer door in de levensbeschouwelijke traditie, die wij ons eigen hebben gemaakt, verhalen, teksten en beelden te vinden die ons steunen en troosten, omdat de oude beelden en rituelen niet meer passen. Medepatiënten In Heliomare zijn op de dwarslaesieafdeling meer patiënten met dit ziektebeeld. Hierdoor is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen (lotgenotencontact) en deels het revalidatieproces gezamenlijk te doorlopen (bijvoorbeeld tijdens de oefengroepen in de sporthal en het zwembad). Deze situatie biedt zowel de patiënten als de behandelaars voordeel. Directe lichamelijke gevolgen na een dwarslaesie Verlamming. Doordat het ruggenmerg geen signalen meer doorgeeft kunnen de spieren onder het niveau van de laesie niet meer worden gebruikt. Gevoelsstoornissen. Onder het niveau van de laesie kan het gevoel weg zijn waardoor de huid gevaar loopt om beschadigd te worden. Wisselligging en speciale kussens en matrassen dienen om de huid te beschermen. U leert hoe u zelf uw huid kan controleren. Blaasfunctiestoornissen. De normale blaascontrole gaat verloren. Daardoor kan teveel urine achterblijven of soms juist incontinentie optreden. Katheteriseren wordt gestart en/of aangeleerd indien noodzakelijk, eventueel kan een bekkenfysiotherapeut worden ingedeeld. De bloedsomloop is verminderd doordat bewegen beperkt is. De fysiotherapeut beweegt uw armen en/of benen om zo de doorbloeding te stimuleren. De ademhaling kan minder krachtig zijn en ook hoesten kan een probleem opleveren. U leert van de fysiotherapeut hoe u de longen moet schoonhouden. Bij een hoge (cervicale) dwarslaesie kunnen de bloeddruk en de lichaamstemperatuur in het begin sterk schommelen. Dit kan duizeligheid of rillen tot gevolg hebben. Langzaam aan wordt gestart met het rechtop gaan zitten en/of staan eventueel met behulp van speciale apparatuur. Zo kan het bloedvatstelsel ook weer wennen aan drukveranderingen ten gevolge van andere houdingen. Op het gebied van de seksualiteit treden bij mannen en vrouwen ook verstoringen op.

5 Complicaties Als de druk op de huid langdurig te groot is (en het gevoel om dit waar te nemen ontbreekt) kunnen doorlig of zitwonden (decubitus) ontstaan. Deze wonden zorgen voor een vertraging van het revalidatieproces omdat het herstel meestal enige tijd vergt. Preventie is van groot belang. Het is mogelijk dat pijn optreedt die niet het gevolg is van een directe beschadiging zoals een botbreuk of gekneusde vinger. De spieren kunnen ongecontroleerd aanspannen dit noemen we spasme. Dit kan erg hinderlijk zijn tijdens het zitten of bijvoorbeeld aankleden bemoeilijken. De fysiotherapeut beweegt de ledematen om het spasme te doorbreken. U leert houdingen en oefeningen waarmee uzelf het spasme kunt doorbreken. Medicijnen bieden in een aantal gevallen verbetering op dit gebied. Door het onvermogen om zelf te bewegen kunnen verkortingen van de spieren (contracturen) optreden of verstijvingen van gewrichten. De fysiotherapeut beweegt ook hiervoor de ledematen regelmatig. U wordt houdingen en oefeningen geleerd waarmee uzelf contracturen kunt voorkomen. Een blaasinfectie kan optreden door de gestoorde blaasfunctie. De longen kunnen geïnfecteerd raken. In de spieren of gewrichten kan kalkafzetting optreden. Al met al een hele lijst van belemmeringen voor zo zelfstandig mogelijk functioneren. Tijdens het revalidatieproces werkt u samen met de behandelaars aan het zoveel mogelijk beperken van deze lichamelijke belemmeringen en complicaties. Aanvullende voorlichting In de loop van de opname in Heliomare krijgt u een uitnodiging voor het bijwonen van een aantal voorlichtingsbijeenkomsten waarbij ook de partner aanwezig kan zijn. Tijdens een van deze bijeenkomsten kunt u tevens kennis maken met vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging De Schakel van en voor mensen met een dwarslaesie Tenslotte De informatie in deze brochure is een aanvulling op wat u in de brochure over de klinische opname kunt lezen. Meer documentatie is beschikbaar over een dwarslaesie bij het servicebureau. Hieronder vindt u een (beknopte) literatuurlijst en een lijst van woorden die veel gebruikt worden tijdens de revalidatie. Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze brochure, neem dan contact op met uw behandelaars of arts. Ook kunt u voor algemene vragen terecht bij het Informatiecentrum. Literatuurlijst: Dwarslaesie, een wegwijzer (Beckers, Buck en Pons). Dwarslaesie! (folder Stichting de Schakel). De Ketting (tijdschrift van de patiëntenvereniging). Verwerkingsprocessen na een dwarslaesie (Keers). Nou daar zit je dan, (Bernadette Fallon). Patiënten informatie dwarslaesie (infomap IRV) Dwarslaesie, de psychische en maatschappelijke gevolgen van het krijgen van een dwarslaesie (R.R.J. Françooijs).

6 Internet sites: Woordenlijst dwarslaesie: ADL Activiteiten van het Dagelijks Leven Blaastrainen Blaas legen Cervicaal Hals of nek Contractuur Bewegingsbeperking van een gewricht Decubitus Doorligplek Dwarslaesie Beschadiging van het ruggenmerg Faeces Ontlasting Fractuur Botbreuk Grenspijn Pijn in het overgangsgebied vd dwarslaesie Immobiliteit Onbeweeglijkheid Incontinentie Ongewenst verlies van urine of ontlasting Intermitterend Periodiek Katheter Slangetje om de blaas te legen Laxeren Ontlasting opwekken Liften Opdrukken om zitvlak te ontlasten Lumbaal Lende Mictie Plassen Paraplegie Verlamming van de benen Protocol Vaste afspraken waar het team naar handelt Retentie Urine die na plassen in de blaas achterblijft Rollator Looprekje met wielen Sacraal Heilig(been) Sensibiliteit Gevoel Spasticiteit Spierkramp Spondylodese Vastzetten van wervels Statafel Apparaat om met banden te staan Supp Zetpil Tetraplegie Verlamming van armen en benen Thoracaal Borst Transfer Verplaatsen van b.v. bed naar rolstoel Uritip Condoomcatheter UPB Uitgebreide Patiënten Bespreking WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning ZOP Zelfstandig Oefen Programma Heliomare Revalidatie Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee Postbus 78, 1940 AB Beverwijk T E

Informatie over dwarslaesie. Oorzaak, gevolgen en behandeling

Informatie over dwarslaesie. Oorzaak, gevolgen en behandeling Informatie over dwarslaesie Oorzaak, gevolgen en behandeling 1 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Wat is een dwarslaesie?...4 Oorzaken...4 Het ruggenmerg...4 Het autonome zenuwstelsel...4 Aard van de beschadiging...4

Nadere informatie

Medische informatie. Wat is de functie van de hersenen en het ruggenmerg? Zie fig. 1. De hersenen

Medische informatie. Wat is de functie van de hersenen en het ruggenmerg? Zie fig. 1. De hersenen Medische informatie Wat is de functie van de hersenen en het ruggenmerg? Zie fig. 1. De hersenen De hersenen besturen bet menselijk handelen; deels bewust, grotendeels onbewust. Voor deze besturing worden

Nadere informatie

Voor de ergotherapie kan de revalidatieperiode opgedeeld worden in de drie fasen die ook bij de fysiotherapie worden gehanteerd, namelijk:

Voor de ergotherapie kan de revalidatieperiode opgedeeld worden in de drie fasen die ook bij de fysiotherapie worden gehanteerd, namelijk: Ergotherapie Voor de ergotherapie kan de revalidatieperiode opgedeeld worden in de drie fasen die ook bij de fysiotherapie worden gehanteerd, namelijk: 1. De bedfase (immobilisatiefase) 2. De verticalisatiefase,

Nadere informatie

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Deze brochure is een uitgave van het Kennisnetwerk CVA Nederland. De

Nadere informatie

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Informatieboekje 2 Werken aan herstel Stap! Hoe herstel ik na een beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Genezen na een amputatie... 3 Problemen tijdens de

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Verslag. Het verplegen van een patiënt met een dwarslaesie op lumbaal niveau in de Isala Klinieken, afdeling neurochirurgie

Verslag. Het verplegen van een patiënt met een dwarslaesie op lumbaal niveau in de Isala Klinieken, afdeling neurochirurgie Verslag Het verplegen van een patiënt met een dwarslaesie op lumbaal niveau in de Isala Klinieken, afdeling neurochirurgie Esmee Vinke en Miranda Schotman 1 Isala Klinieken Het verplegen van een patiënt

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Alvleesklierkanker. Chirurgische oncologie Cancer Center

Alvleesklierkanker. Chirurgische oncologie Cancer Center Alvleesklierkanker Chirurgische oncologie Cancer Center Dit Patiënten Informatie Dossier is eigendom van Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Illustraties in PID door L. van de Kooij Samengesteld

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Richtlijn Ergotherapie bij ALS s en aanbevelingen Auteurs: J. Oudenaarden, MSc, ergotherapeut Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, Amsterdam Drs. S. Offeringa, logopedist, spraak-/taalpatholoog

Nadere informatie

Uw herstel na een intensive care opname

Uw herstel na een intensive care opname Uw herstel na een intensive care opname Inhoudsopgave Inleiding 3 Overplaatsing naar de verpleegafdeling 3 IC zorg als back up 4 Zicht op herstel 4 Klachten, problemen en vragen 4 Hoe komt het dat ik

Nadere informatie

PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE

PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE Colofon Patiëntenversie richtlijn beroerte 2008 Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Postbus 20064 3502 LB Utrecht www.cbo.nl mwr@cbo.nl Deze brochure is

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Amputatie van een onderste lidmaat

Amputatie van een onderste lidmaat Amputatie van een onderste lidmaat Uw operatie vindt plaats op: Uw opname is gepland op:... Aantal verwachte dagen opname:.. U meldt zich aan bij opname: aan kassa K1 K2, gelijkvloers aan kassa K12, gelijkvloers

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Pijn bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 8 Behandeling van pijn 10 Andere methoden 19 Omgaan met pijn 22 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie? 26 Voor wie

Nadere informatie

Spasticiteit en behandeling met fenol

Spasticiteit en behandeling met fenol Revalidatiegeneeskunde Spasticiteit en behandeling met fenol In deze folder vindt u algemene informatie over spasticiteit en behandeling met fenol. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Bekkenbodemproblemen bij vrouwen, een voorlichtingsbrochure over verzakkingen en verlies van urine en ontlasting No 16 2000 NVOG Het copyright en

Nadere informatie

Thuiszorg De Friese Wouden: thuis in cursussen

Thuiszorg De Friese Wouden: thuis in cursussen THUISZORG De Friese Wouden JEUGDGEZONDHEIDSZORG KRAAMZORG Thuiszorg De Friese Wouden: thuis in cursussen Thuiszorg De Friese Wouden kent een lange traditie in het cursuswerk. En dat is niet voor niets.

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Delfzijl Jachtlaan 90 9934 JD Delfzijl (0596) 61 30 66

Gezondheidscentrum Delfzijl Jachtlaan 90 9934 JD Delfzijl (0596) 61 30 66 U kunt ook bij ons terecht voor echodiagnostiek van het bewegingsapparaat en shockwave. Gezondheidscentrum Delfzijl Jachtlaan 90 9934 JD Delfzijl (0596) 61 30 66 Gezondheidscentrum Overdiep Stadshaven

Nadere informatie

Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden

Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden Verklarende woordenlijst Brandwond Een beschadiging van de huid, veroorzaakt door

Nadere informatie

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012 WHIPLASH MAGAZINE 24e jaargang nummer 2 november 2012 thema nummer! Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! In dit nummer: De stand van zaken rond whiplash anno 2012 Colofon Beste lezer(es), De

Nadere informatie

Lymfoedeem bij kanker

Lymfoedeem bij kanker Lymfoedeem bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het lymfestelsel 5 Lymfoedeem 7 Preventie 11 Wat u zelf kunt doen 13 Lymfoedeem: eerste klachten en onderzoek 19 Niet-operatieve behandelingen

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Hersenoperatie. Trepanatie/craniotomie

Hersenoperatie. Trepanatie/craniotomie Hersenoperatie Trepanatie/craniotomie 2 Informatie voor patiënten die een hersenoperatie moeten ondergaan vanwege een tumor. In overleg met uw arts, is er besloten tot een operatie binnen de schedel, ook

Nadere informatie