Precisielandbouw en gewasbescherming. David Nuyttens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Precisielandbouw en gewasbescherming. David Nuyttens"

Transcriptie

1 Precisielandbouw en gewasbescherming David Nuyttens

2 Inleiding Wat is precisielandbouw? Waarom precisielandbouw? Precisielandbouw 1.0 Precisielandbouw 2.0 Detectie met sensoren Intelligentie Actuatoren Precisielandbouw 3.0 Uitdagingen Milieutechniek Precisielandbouwtechniek Overzicht

3 Inleiding Dier Plant Landbouw en maatschappij Technologie en voeding ILVO

4 Inleiding Voedselveiligheid Productkwaliteit en -innovatie Agrotechniek

5 Inleiding Milieutechniek Precisielandbouwtechniek Technologie assessment Data management en modelering Meet-en sensortechniek ICT en automatisatie Prototype ontwikkeling Referentie testopstellingen Agrotechniek Veehouderijtechniek

6 Inleiding Onderzoek Spuitlabo Preciezer spuiten Keuring spuittoestellen Opleiding & demo s

7 Inleiding +/ Spuittoestel = gesofisticeerde machine Mechanisch Hydraulisch Electronisch - Spuitcomputer - Sectieafsluiting - GPS - Automatisch sturen -... Precisielandbouw ? Precisielandbouw 3.0?

8 Wat is precisielandbouw? Een vorm van landbouw, waarbij planten en dieren heel nauwkeurig, zowel in ruimte als tijd, die behandeling krijgen die ze nodig hebben Waarom? Variatie binnen één stal, binnen één veld, enz. Bron: Kempenaar C. Perceel uien, 300 m x 75 m Varkensgras Akkerdistel Wolfsmelk

9 Wat is precisielandbouw? Hoe nauwkeurig? Veld Precisielandbouw 1.0 Grid Precisielandbouw 2.0 Plant Blad Precisielandbouw 3.0

10 Wat is precisielandbouw? Wat hebben we nodig? Plaatsbepaling Detectie van variatie via sensoren Intelligentie (beslissingsmodel, software) Actuatoren Vereist kennis van biologie, ICT, technologie, Integrale aanpak smart sensing & monitoring cloud-based event management smart control smart analysis & planning Bron: Kempenaar C.

11 Department of Plant and Environment Wat is precisielandbouw? Voorbeeld plaatsspecifieke bemesting Detectie DATA COLLECTIE Y (m) KARTEREN Straw yield (t/ha) Spring barley Boigneville, 1996 (project IN-SPACE) Grain yield (t/ha) : spring barley 6.4 ha, Boigneville (24/07/96) Intelligentie Oogst Groei X (m) Plaatsbepaling DATA ANALYSE Tijdens bodembewerking Actuator advies PLAATSSPECIFIEKE BEHANDELING Plaatsspecifiek spuiten Plaatsspecifieke bemesting Bron W. Saeys, KU Leuven

12 Waarom precisielandbouw? Meerwaarde is wetenschappelijk bewezen Meer opbrengst voor minder inputs en met lagere impact op milieu Duurzamer werken Minder inputs (GBM, energie, enz.) & kosten Minder verliezen naar omgeving/impact op milieu Beperkte opbrengststijging voeden groeiende wereldbevolking Technische doorbraken voorbije 2 decennia GPS ICT (computers, internet, smartphones) Sensoren Actuatoren/Robotica Tracking & tracing Voorbeelden: UK: Meeropbrengst van 2.24 /ha tot /ha voor wintertarwe in UK voor een bedrijf met 500 ha areaal D: Kosten bemesting dalen met 10 /ha tot 25 /ha bij toepassen precisiebemesting

13 Precisielandbouw 1.0 Idee: Nauwkeurige uniforme behandeling van perceel Basis: Gebruik van Global Navigation Satellite Systems (GNSS) = plaatsbepaling met satellieten Principe: Meten van reistijd van een signaal tussen min. 4 satellieten en toestel Afstand berekenen uit nauwkeurige tijdsmeting Satellietstelsels Navstar GPS Glonass Galileo Nauwkeurigheid ± 5-20 m Correctiesignalen Egnos: 1-3 m nauwkeurig DGPS: 5-30 cm nauwkeurig RTK: 1-2 cm nauwkeurig - Interessant voor precisielandbouw - Prijskaartje

14 Precisielandbouw 1.0 Toepassingen worden in praktijk gebruikt: Stuurhulp, automatisch sturen Vermijden overlap Oppervlaktebepaling Indeling perceel, keuze werkgang ± 1/4-1/5 van nieuwe tractoren uitgerust met RTK (Ned ± 50%)

15 Voordelen Precisielandbouw 1.0 Onafhankelijk van de bestuurder gedurende lange tijd een cmnauwkeurigheid behouden Volledige veldoppervlakte benutten Werken s nachts en bij mist Verhoging van de efficiëntie (5% besparen op inputs) Ook minder gespecialiseerde arbeiders kunnen zeer nauwkeurig werk afleveren, bestuurder kan meer op spuiten focussen Bron: Kempenaar C.

16 Precisielandbouw 1.0 Bron: Kempenaar C.

17 Precisielandbouw 1.0 Bron: Kempenaar C. Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, WUR Wageningen

18 Precisielandbouw 2.0 = Smart farming op grid niveau/= vlakjeslandbouw 20-35% reductie GBM + opbrengststijging 2-5% reductie E-verbruik +/- Klaar voor praktijk Behandeling per spuitbaan/per sectie/per dop precisielandbouw 3.0 Enkel investeren op plaatsen waar dit nodig is! Bron: Kempenaar C.

19 Wat? Specifieke eigenschappen van bodem, klimaat, gewas, ziekten, plagen of onkruiden kwantitatief opmeten Hoe? Detectie via sensoren Vanuit de lucht (satellieten, vliegtuigen) Luchtbeelden via drones Sensoren in het veld Mobiele platformen Sensoren op de machine (on the go) veraf dichtbij Resolutie! dichtbij veraf Bron: Kempenaar C.

20 Detectie via sensoren Vanuit de lucht (satellieten, vliegtuigen) + steeds beschikbaar (satellieten) + grote oppervlakte - Veel bewolking in onze regio - Off-line detectie: steeds aantal dagen tussen opname en actie - Precisie satelliet: 30 m², vliegtuig: 1 m² 25 m resolutie 5 m resolutie - Ned.: satellietdatabank - Biomassa (NVDI) Bron: Kempenaar C.

21 Drones Detectie via sensoren Fixed wing of octocopter Vliegen onder bewolking door + betere precisie (10 cm) Hoge aanschafprijs drone + (multispectraal)camera Max ha per dag in kaart te brengen Kostprijs: enkele 10-tallen per ha per vlucht Steeds wettelijke toestemming nodig + opleiding voorbeeld: monitoren gewasschade Bron: Kempenaar C.

22 Detectie via sensoren Sensoren in het veld - Puntmeting, praktische haalbaarheid + continue meting EasyAg sensor bodemvochtigheid Bron: Kempenaar C.

23 Detectie via sensoren Sensoren op de machine, op mobiele platformen + Precisie: cm/mm + Directe koppeling met actuator mogelijk - Robuustheid, stof, trillingen Fritzmeier - Isaria Ultrasoonsensor voor spuitboomhoogte Bron: Kempenaar C.

24 Welke? Standaard camera Hyperspectraal camera Reflectiemetingen gewas Ultrasoonsensoren/lasersensoren Waar staan we? Detectie via sensoren Onkruidherkenning: klaar voor praktijk Herkenning bladziekten, schimmels: onderzoeksfase Detectie van insecten: grote uitdaging Bron: Kempenaar C.

25 Detectie via sensoren Standaard digitale camera + beeldverwerking + Goedkoop - Zien enkel wat het menselijk oog ook ziet nl. zichtbaar licht Spectrum Visible Light SWIR Infra Red LWIR Band Band Band Band Band Band Band s of Bands

26 Detectie via sensoren Standaard digitale camera + beeldverwerking Automatisatie via beeldanalyse (kleur, vorm, enz.) Toepassingen: - Herkenning gewasrij bv. voor mechanisch schoffelen - Onkruidherkenning Bron: W Saeys, KU Leuven

27 Detectie via sensoren Standaard camera Rasmussen et al. 2013

28 Detectie via sensoren Standaard camera

29 Standaard camera Detectie via sensoren Department of Plant and Environmental Sciences Rasmussen et al. 2013

30 Detectie via sensoren Standaard camera Department of Plant and Environmental Sciences Rasmussen et al. 2013

31 Detectie via sensoren Hyperspectrale camera s (meten ook niet zichtbaar licht ) Spectrum Visible Light SWIR Infra Red LWIR Spectrum Band Band Band Band Band Band Band Broadband to Multispectral 100s of Bands Hyperspectral Spectrale handtekening voor elke pixel van het beeld Meer info uit één beeld Maakt soortherkenning/meten planteigenschappen mogelijk Bron W. Bron: Saeys, Kempenaar KU LeuvenC.

32 Hyperspectrale camera s meten o.b.v reflectie Biomassa Water status N status Onkruiddetectie Ziektedetectie Detectie via sensoren Gezonde planten: - Lage reflectie rood (R670) - Hoge reflectie NIR (R800) Verhouding: NVDI (biomassa) NDVI = (R800 - R670)/(R800 + R670) Bron Bron: Kempenaar C.

33 Hyperspectrale camera s N status Detectie via sensoren Bron: Kempenaar C.

34 Detectie via sensoren Hyperspectrale camera s Onkruiddetectie controller Reflectiemeting Spuitactie m.b.v electromagnetische klep Onderscheid tussen gewas en onkruid op basis van gereflecteerd licht Bron E. Vrindts, KU Leuven

35 Detectie via sensoren Hyperspectrale camera s Ziektedetectie op bladniveau Bron: Kempenaar C. Mahlein et al. (2013) Remote Sensing of Environment, 128: 21-30

36 Detectie via sensoren Reflectiemetingen gewas Yara sensor: meet N-status Vegetatie meten over 50 m² Variabele bemesting/loofdoding Greenseeker: meet N status Field of view: 1,3 cm x 61 cm Variabele bemesting/bespuiting Isaria, Cropscan, Crop Circle Bron: Kempenaar C.

37 Detectie via sensoren Reflectiemetingen gewas Weedit: aanwezigheid gewas Meet aanwezigheid gewas Eén sensor per meter, sensor meet met nauwkeurigheid van 0,2 m Dopafstand 0,2 m Directe koppeling aan spuitdoppen met snelle elektromagn. kleppen (1 ms) Onkruidbestrijding, verhardingen 1 m Bron: Kempenaar C.

38 Detectie via sensoren Ultrasoonsensoren/lasersensoren Meet tijd tussen versturen en ontvangen van signaal afstandsmeting Geen invloed van lichtcondities Geen onderscheid tussen soorten Detectie/karakterisering van gewasrij, bomen, spuitboomhoogte, enz. Eventueel wel onderscheid onkruid vs. gewas op basis van hoogteverschil Llorens et al., 2011, Sensors Bron: Kempenaar C.

39 Detectie via sensoren Ultrasoonsensoren, lasersensoren Gewasdichtheid, gewashoogte Saeys et al. (2009). Biosystems Engineering, 102, Bron: Kempenaar C.

40 Intelligentie (beslissingsmodel, software) Wat? Beslissingsmodel voor het vertalen van de ruimtelijke variatie in ziekte/gewasstand/onkruiddruk in richtlijnen voor spuiten van GBM (waar? hoeveel?) Onkruiden Veel nood aan bijkomend onderzoek, veel factoren (Dosis-respons, onkruid en gewassituatie, populatiedynamica, enz.) Momenteel vnl. eenvoudige beslisregels Complexere modellen DecidHerb (Inra, Fr), CPO Weeds (AU, DK), enz. Reglone Minimum effective dose (l/ha) Reflection parameter CropScan Bron: Kempenaar Bron: C. Kempenaar C.

41 Intelligentie (beslissingsmodel, Ziektes Nog complexer omdat gewasreflectie niet enkel bepaald wordt door ziekte maar door diverse factoren (bodemgesteldheid, water, enz.) die bijkomende variatie veroorzaken Ijkkaarten noodzakelijk om die variatie te reduceren Vergelijking van actuele kaart met ijkkaart moet problemen in beeld brengen Vraagt langdurig onderzoek en monitoring Bedrijfsmanagement systemen Software voor bijhouden teeltgegevens en geodata Presentatie Isagri Steeds meer data beschikbaar Meteo Opbrengst Data van sensoren Bodemgegevens Historische gegevens (vorige oogst) Plaatsspecifiek spuiten software) Bron: Kempenaar C.

42 Wat? Apparatuur voor het uitvoeren van plaatsspecifieke gewasbescherming met (relatief) grote precisie Welke? Mechanisch: schoffelen Chemisch: Plaatsspecifiek spuiten (on/off) Individuele sectiecontrole Individuele dopafsluiting Actuatoren Selector (Dubex): individueel GPS gestuurde electr. dophouders Uitdaging = variabel doseren op korte afstand/tijd Directe injectiesystemen kunnen oplossing bieden Doppen met elektromagnetisch kleppen Lechler varioselect systeem (16 debieten) Bron: Kempenaar C.

43 Actuatoren Voorbeelden: Sensispray (Nl.) voor loofdoding 6 greenseeker sensoren + beslisregel + varioselect systeem 20-70% besparing op product Bron: Kempenaar C.

44 Precisielandbouw 3.0 = behandeling op plantniveau (0,1 m² en kleiner) Meeste besparingsmogelijkheden Behandeling van individuele planten enkel mogelijk met robots? (smartbots) R&D noodzakelijk Sensortechnologie Beslissingsmodellen Drone waarnemingen -> hoe de data gebruiken? ILVO Isense project Bron: Kempenaar C.

45 Precisielandbouw 3.0 Hortibot (Aarhus Univ., DK) - Autonoom (rijherkenning) - Onkruiddetectie met camera - Cel sprayer (4 cm x 10 cm) Bonirob, Amazone Bron: Kempenaar C.

46 Uitdagingen Kennis & innovatie naar de praktijk brengen Knelpunten Nog aantal technische beperkingen Beslisregels Meerprijs moet gedekt worden door besparingen en meeropbrengst (ondersteuning vanuit overheid?) Bron: Kempenaar C.

47

48 Dank u voor uw aandacht! Contact: Instituut voor Landbouwen Visserijonderzoek Burg. Van Gansberghelaan Merelbeke België T + 32 (0) F +32 (0)

GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer

GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer Ontwikkeling van precisielandbouw op bedrijfsniveau Een project van Innovatief Waterbeheer. Financiering door Europese Unie en Interreg Vlaanderen Nederland

Nadere informatie

Partner in precisielandbouw

Partner in precisielandbouw Partner in precisielandbouw Stuursystemen GPS geleiding Waterbeheer Sectiecontrol Software Opbrengstmeting Productoverzicht 2010-2011 Inhoudsopgave Agrometius Agrometius bv is een technisch handelsbedrijf

Nadere informatie

Precisielandbouw en gewasbescherming: hoe precies?

Precisielandbouw en gewasbescherming: hoe precies? Precisielandbouw en gewasbescherming: hoe precies? KNPV Najaarsvergadering 16 december 2009 Visie expert Agro-ICT op precisie-gewasbescherming in de toekomst 1 Precisielandbouw en gewasbescherming Even

Nadere informatie

NEW HOLLAND PRECISIELANDBOUW DANKZIJ NEW HOLLAND DOET U AAN LANDBOUW MET PRECISIE.

NEW HOLLAND PRECISIELANDBOUW DANKZIJ NEW HOLLAND DOET U AAN LANDBOUW MET PRECISIE. NEW HOLLAND PRECISIELANDBOUW DANKZIJ NEW HOLLAND DOET U AAN LANDBOUW MET PRECISIE. 2 3 BENT U KLAAR VOOR PRECISIELANDBOUW? WIJ WEL. In een steeds uitdagender en competitief landbouwscenario, is precisielandbouw

Nadere informatie

Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond

Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond Ontwerp, bouw, validatie en demonstratie van een prototype C. Kempenaar 1, J-M. Michielsen 1, A. Nieuwenhuizen 1, H.

Nadere informatie

Precisielandbouw: voet aan wal in Nederland

Precisielandbouw: voet aan wal in Nederland Precisielandbouw: voet aan wal in Nederland Herman Krebbers DLV Plant Nederlandse telers Koplopers in Productiviteit Hoge productie per hectare Goede kwaliteit producten Hoge productie per arbeidseenheid

Nadere informatie

PLANTEN. VERZORGEN. MANAGEN. OOGSTEN. PLANNEN. 2015 PRODUCTEN EN ONDERSTEUNING

PLANTEN. VERZORGEN. MANAGEN. OOGSTEN. PLANNEN. 2015 PRODUCTEN EN ONDERSTEUNING PLANTEN. VERZORGEN. MANAGEN. OOGSTEN. PLANNEN. 2015 PRODUCTEN EN ONDERSTEUNING BENT U OOK EEN AG LEADER? Ag Leader heeft met de Yield Monitor 2000, de eerste goed werkende vocht- en opbrengstmeting voor

Nadere informatie

Geleide bemesting in de open teelten: Ontwikkeling van systemen

Geleide bemesting in de open teelten: Ontwikkeling van systemen Geleide bemesting in de open teelten: Ontwikkeling van systemen S. Radersma, W.C.A. van Geel, C. Grashoff, G.J. Molema en N.S. van Wees PPO 334 Geleide bemesting in de open teelten: Ontwikkeling van systemen

Nadere informatie

Snelle meetmethoden als managementinstrument bij de teelt van ruwvoer

Snelle meetmethoden als managementinstrument bij de teelt van ruwvoer Snelle meetmethoden als managementinstrument bij de teelt van ruwvoer Maart 2005 Rundvee Abstract Quick measuring methods as management tools in the production of roughage. The most promising technique

Nadere informatie

IPM: PREVENTIE, MONITORING & BESCHERMING

IPM: PREVENTIE, MONITORING & BESCHERMING IPM: PREVENTIE, MONITORING & BESCHERMING VERSLAG VAN DE AGROLINK VLAANDEREN WORSKHOP OVER INTEGRATED PEST MANAGEMENT 6 maart 2015 Monica Höfte (UGent), Dany Bylemans (pcfruit), Bart Declercq (INAGRO),

Nadere informatie

Méér dan. Tochtdetectie. alleen. Nedap. Tochtdetectie. Nauwkeurige Tochtdetectie met Gezondheid Monitoring

Méér dan. Tochtdetectie. alleen. Nedap. Tochtdetectie. Nauwkeurige Tochtdetectie met Gezondheid Monitoring Méér dan alleen Nedap Nauwkeurige met Gezondheid Monitoring Nedap Méér dan alleen Nauwkeurige met Gezondheid Monitoring Efficiëntie en effectief managen zijn de sleutel tot een succesvol melk of vleesveebedrijf.

Nadere informatie

Precision Land Management

Precision Land Management Precision Land Management Nauwkeurige oplossingen voor New Holland en machines van andere merken 2 Kijk voor de dichtstbijzijnde New Holland dealer op www.newholland.com De voordelen van precisielandbouw

Nadere informatie

Steeds weer innovatief

Steeds weer innovatief GEOMATICS CATALOGUS Introductie Steeds weer innovatief Topcon is toonaangevend op het gebied van ontwikkeling en productie van precisie-instrumenten voor landmeten en geodesie en biedt een breed programma

Nadere informatie

HIGH TECH TO FEED THE WORLD (HT2FTW)

HIGH TECH TO FEED THE WORLD (HT2FTW) SAMENVATTING HIGH TECH TO FEED THE WORLD (HT2FTW) Door toepassingen van hightech systemen en materialen en de nieuwe mogelijkheden van ICT, zullen de agrarische en voedingssectoren de grote maatschappelijke

Nadere informatie

>> Ruimte duurzaam benutten

>> Ruimte duurzaam benutten visionnr. 16 - JUNI 2014 >> Ruimte duurzaam benutten VITO kijkt over de grenzen heen >> VITO ONDERSTEUNT ONTWIKKELING CHINEES MILIEUBELEID >> BELGISCHE PRIMEUR: EERSTE TESTVLUCHT MET CRUISER >> MONITORINGSTOOL

Nadere informatie

HortiMaX Productive. growing solutions

HortiMaX Productive. growing solutions HortiMaX Productive Goed inzicht leidt tot uitzicht Grote hoeveelheid analysemogelijkheden Besparingen tot wel 15% Eenvoudig te gebruiken www.hortimax.com growing solutions Uw uitdaging De huidige tijd

Nadere informatie

Voorstelling demonstraties

Voorstelling demonstraties Baxter robot uw toekomstige medewerker Baxter is een collaboratieve twee-armige robot die ontwikkeld is door Rethink Robotics en bedoeld is om samen te werken met mensen. Elke arm heeft 7 vrijheidsgraden

Nadere informatie

RO-C, RO-M, RO-M EW, RO-XL, RO-EDW, RO-EDW GEOspread. RotaFlow RO-serie schijvenstrooiers

RO-C, RO-M, RO-M EW, RO-XL, RO-EDW, RO-EDW GEOspread. RotaFlow RO-serie schijvenstrooiers RO-C,, EW,,, GEOspread RotaFlow RO-serie schijvenstrooiers Every Crop Deserves the Best Care Kverneland Group Crop Care is van mening dat technologie zorgt voor een betere toekomst. Wij ontwikkelen intelligente

Nadere informatie

17 juni 15 Open Dag THEMA DE BODEM ALS BASIS! CropSolutions: Onze klant is de basis. Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak

17 juni 15 Open Dag THEMA DE BODEM ALS BASIS! CropSolutions: Onze klant is de basis. Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak 20 28 Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak Goed boeren, goed beheren CropSolutions: Onze klant is de basis THEMA DE BODEM ALS BASIS! 17 juni 15 Open Dag Dit is een speciale uitgave van CZAV en

Nadere informatie

Het volgende generatie on-line monitoring systeem voor binnenklimaat beheer in scholen.

Het volgende generatie on-line monitoring systeem voor binnenklimaat beheer in scholen. Het volgende generatie on-line monitoring systeem voor binnenklimaat beheer in scholen. Van detectie naar inzicht Van ad-hoc reageren naar proactief en beleidsmatig handelen De kwaliteit van het binnenmilieu

Nadere informatie

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN 7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN We leven in het digitale tijdperk, en staan nog aan het begin van dat tijdperk. De ontwikkelingen gaan snel. Was 20 jaar geleden Internet nog nauwelijks bekend, nu kunnen

Nadere informatie

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As ICT en TOPSECTOREN ICT als Innovatie As ICT als Innovatie As binnen de Topsectoren Onlangs publiceerde het Ministerie van EL&I de Bedrijfslevenbrief. In deze notitie wordt het economische beleid voor de

Nadere informatie

19 juni 13 Open Dag THEMA PRODUCTIEVE LANDBOUW. Onderzoek als basis voor succesvolle producten en teeltsystemen. Goed boeren, goed beheren

19 juni 13 Open Dag THEMA PRODUCTIEVE LANDBOUW. Onderzoek als basis voor succesvolle producten en teeltsystemen. Goed boeren, goed beheren 10 30 Goed boeren, goed beheren Innoveren, dáár liggen de kansen Onderzoek als basis voor succesvolle producten en teeltsystemen THEMA PRODUCTIEVE LANDBOUW 19 juni 13 Open Dag Dit is een speciale uitgave

Nadere informatie

[gwsbschrmng NUMMER. Terugblik precisiegewasbescherming. Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

[gwsbschrmng NUMMER. Terugblik precisiegewasbescherming. Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging [gwsbschrmng Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging Gewasbescherming, jaargang 41, februari 2010 NUMMER 1 FU N C T I O N E L E AGROBIODIVERSITEIT Terugblik precisiegewasbescherming

Nadere informatie

Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT Okt./Nov. 2006 jaargang 4

Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT Okt./Nov. 2006 jaargang 4 7 Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT Okt./Nov. 2006 jaargang 4 Focus: aardobservatie, remote sensing, satellietopnames en luchtfoto s Thales wordt Magellan Evenementen van Bentley, ESRI,

Nadere informatie

Remote Sensing business cases voor Waterschap Aa en Maas

Remote Sensing business cases voor Waterschap Aa en Maas 1 Remote Sensing business cases voor Waterschap Aa en Maas Maarten Verkerk (Waterschap Aa en Maas) Ferdinand Kiestra (Waterschap Aa en Maas) Rick Ghauharali (Ecoflight) 16 juli 2012 Het proces 2 Op 25

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mobile sensors

Onderzoeksrapport Mobile sensors Onderzoeksrapport Organisatie: Opdrachtgever: Projectbegeleider: Projectleden: Datum: Versie: Saxion Enschede H. van Leeuwen (Saxion) B. Loke (Noldus) R. Tangelder (Saxion) R. Borgonjen (Saxion, 135675)

Nadere informatie

Real-time haptische terugkoppeling

Real-time haptische terugkoppeling Real-time haptische terugkoppeling aan schaatsers Gebruik makend van een draadloze actuator module E.R.A. Visser, 4092686 G.J. van Raamsdonk, 4143264 Technische Universiteit Delft VOORWOORD Dit document

Nadere informatie

Reisalarm: Was u vanochtend op tijd op het CVS?

Reisalarm: Was u vanochtend op tijd op het CVS? Reisalarm: Was u vanochtend op tijd op het CVS? Ernst Jan van Ark TNO Ernst_jan.vanark@tno.nl Paul van den Haak TNO Paul.vandenhaak@tno.nl Marco Duijnisveld TNO Marco.duijnisveld@tno.nl Bijdrage aan het

Nadere informatie