LICHT, HET GENEESMIDDEL VAN DE TOEKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LICHT, HET GENEESMIDDEL VAN DE TOEKOMST"

Transcriptie

1 LICHT, HET GENEESMIDDEL VAN DE TOEKOMST Lieberman schrijft in Light, Medicine of the Future, you only need to use light until you see the light. And when you see the light, you have the opportunity to be the light. And when you be the light, then there is a whole different aspect of magic that happens. Goethe zei op het einde van zijn leven: Open the second shutter and allow more light to come in. Met de second shutter bedoelde hij wat wij het derde oog noemen, of de zetel van de ziel, het innerlijke oog, wat wij nu de pijnappelklier of de hypofyse noemen.. Ken Wilbur spreekt over drie soorten ogen. Er is ten eerste het oog van vlees, het fysieke oog. Ten tweede is er het oog van de rede, het mentale oog. Het dere oog is het contemplatieve oog, welk Goethe het oog dat God waardeert noemde. Als optometrist heb ik heel wat kennis omtrent het fysieke oog opgedaan. Ik weet iets over het oog van rede en op een gegeven moment heb ik ooit de kans gehad om het contemplatieve oog te kunnen ervaren. Jonathan Swift zei: Echt zien is het vermogen om het onzichtbare te zien. Wanneer wij de drie ogen kunnen integreren, dan beginnen we te ervaren wat de meeste mensen als onzichtbaar aanvoelen. We weten nu dat de gemiddelde mens slechts 1/biljoenste van de omgevingsstimuli ervaart. Als het innerlijk oog zich opent, als we beginnen te zien wat eerder onzichtbaar was, dan zijn wij op een breder spectrum ingesteld, niet enkel op het electromagnetisch spectrum, maar op subtiele energieën die zelfs niet te vinden is in het electromagnetisch gebied. The eyes are the window of the soul, zei Shakespeare. Ze staan in relatie met licht. Ogen zijn als het ware gehuwd met het licht. Welnu, hoe komt het dan dat onze optometrische testen altijd in een donkere ruimte worden gedaan? De glazen die oogartsen en optometristen voorschrijven bevestigen het visuele probleem. Ze verbeteren ze niet. Wat we niet inzien is dat onze ogen zeer interessante aspecten hebben. Ze hebben een aspect dat in verband staat met een deel van onze mind dat analyseert en ontleedt. We noemen dit het foveale zien waarvoor de kegeltjes verantwoordelijk zijn, die ons het detail laten zien. Dan is er een tweede aspect dat in relatie staat met ons wezen dat de omgeving aanvoelt. Dit wordt het perifere zien genoemd waarvoor de staafjes verantwoordelijk zijn. Dit laatste aspect mag zeker niet onderschat worden, hoewel dit wordt gedaan in de klassieke optometrische metingen. We plaatsen de patiënt in een stoel, in een duistere ruimte, en we zetten er een instrument voor zijn gezicht dat volledig het tweede aspect verhindert. We geven hem dan een paar glazen en zorgen ervoor dat het optische centrum van het glas netjes voor de pupil staat. Dit is nu exact de voorwaarde om het eerste aspect van analyse te stimuleren en het tweede aspect van ruimer waarnemen te inhiberen. Onze optometrische oogmetingen zijn absurd. Misschien heb je al gehoord van verlicht waarnemen. Wat wordt hiermee bedoeld? Sommigen ervaren dit in meditatie of anderen nog in een coma-situatie. Het is een gevoel van verdwijnen. Ze zien maar weten niet wie er precies ziet. Het is een gevoel van in de lucht te zijn en te zien van overal op hetzelfde moment. Een soort revelatie waar we niet met de ogen zien. Ogen zijn sensoren die licht opnemen; een ander sensor die licht opneemt is de huid. Het zien gebeurt dus niet in het oog en niet in de hersenen. Maar waar gebeurt het zien dan? Wie ziet? Sommigen zijn in staat een uitstraling te zien dat uit het lichaam verschijnt. Dit wordt de aura genoemd. Jacob Liebermann, een Amerikaans optometrist, had ooit die ervaring. Hij dacht dat hij een netvliesloslating had. Hij schrijft: Ik had geen netvliesloslating, maar de ervaring was zeer werkelijk voor mij. Wanneer wij zien dat het lichaam licht afgeeft, beginnen we onze relatie met de zon te begrijpen en andere lichtgevende lichamen. We beginnen te beseffen dat we niet anders zijn dan planten waarbij we over fotosynthese spreken. Deze fotosynthese is waarschijnlijk niet verschillend met wat wij metabolisme noemen in onze lichaam. We zijn levende cellen.

2 Ons lichaam straat licht uit en niet enkel wit licht, maar verschillende kleuren. We zijn dus lichamen die licht uitstralen, zoals de zon dit doet. We ontvangen zonlicht, we nemen dit op, we gebruiken deze lichtenergie en we stralen die lichtenergie terug naar buiten. Dat is onze relatie met de zon. We kennen allemaal de religieuze prentkaarten van Jezus, Franciscus van Assisie en andere heiligen met een aureool rond het hoofd. We dachten dat die artisten deze halo erbij opzetten als symbool van hun heiligheid, maar in feite is dit een uitstraling van licht. Het woord aureool komt van aura. We kunnen dus licht uitstralen zoals de zon licht uitstraalt. Dat is wat dr. Liebermann bedoelt met zijn woorden: you can be the light. We kunnen dus het licht worden. Er zijn wetenschappers die sterke interesse tonen en heel wat onderzoek verrichten naar de invloed van licht en van kleuren op de mens. Deze mensen zijn verbonden met The College of Syntonic Optometry. Het woord syntonic betekent in balans brengen. Het was een groep optometristen die zich organiseerden rond de jaren 1920 en deze organisatie werd gesticht door dr. Harry Reiley Spitler. Deze man was ver zijn tijd vooruit. Hij behaalde vier docotoraten en hij was schitterend in zijn vak! Hij kwam met een volledig systeem om het licht therapeutisch te gebruiken, specifiek via de ogen. Hij geloofde dat het licht ons zenuwstelsel en ons hormonaal stelsel bepaalt. Dr. Liebermann behandelde kinderen met leermoeilijkheden met de visie van dr. Spitler. Wat hij merkte is dat deze kinderen in werkelijkheid geen problemen hebben, maar in werkelijkheid angst hadden om naar school te gaan. Kinderen weten meer dan wij weten, zegt dr. Liebermann. Ze zijn verder geëvolueerd dan wij. Ze proberen ons dingen te vertellen en we luisteren niet eens. We begrijpen ze niet, want we willen over alles controle hebben. Ze komen bijgevolg onder stress en we zien dit als we het visueel veld onderzoeken, hoe klein dit visueel veld is. Het visuele veld is dat tweede aspect van onze ogen, wat ik hierboven vernoemde. Het is het gevoelsaspect of dat aspect dat ons in relatie brengt met de gehele omgeving. Bijvoorbeeld, als ik naar hier kijk, dan weet ik ook waarnaar ik eerder keek, en naar waar ik straks ga kijken. Je zou dus kunnen zeggen dat ik nu kijk in relatie met het verleden en met de toekomst. Als ik mijn visueel veld zo beperk dat ik enkel het nu zie, het tegenwoordige, dan weet ik niet waar ik ben in relatie met waar ik ben geweest of in relatie met waar ik mij zal gaan bewegen. Ik ben dus verloren in de ruimte. Dr. Liebermann vertelt verder dat het verruimen van het visueel veld fysieke veranderingen veroorzaakt bij deze kinderen, alsook verbetering in het academische prestaties, positieve persoonlijkheidsveranderingen. Hij beschrijft hoe een moeder haar zoon zo zag veranderen en ze vroeg dr. Liebermann of ze haar kon helpen met haar migraine. Hij behandelde haar en na 4 weken begon haar migraine te verdwijnen. Haar maandstonden kwamen terug met regelmaat. Hij behandelde niet alleen kinderen met leerproblemen, migraine, maar hij paste ook zijn kleur- en lichttherapie toe bij mensen die in coma waren geweest, mensen met spraakproblemen Wat gebeurt er exact? Optometristen geloven dat het licht het oog binnenkomt en het netvlies stimuleert. Verder gaat dit via de optische zenuw naar de occipitale cortex, het primair visueel centrum en we zien. Meer wordt er in de optometrische opleiding niet verteld. Er wordt niet over licht gesproken, tenzij het feit dat licht zich in spectrale kleuren splitst door middel van een prisma. Het gehele ingewikkelde proces van hoe de lichtprikkels omgezet worden in het zien wordt voldoende uiteengezet, de functie van kegeltjes en staafjes, de verschillende craniale zenuwen edm. Maar over de zon wordt geen woord gerept. Er wordt niet eens gezegd dat wij als menselijke wezen in werkelijkheid ook fysiologische prisma s zijn die dus licht opnemen in verschillende kleuren, dat we dat licht innemen in ons lichaam en ook weer uistralen. Nu beginnen we ons te realiseren dat ons fysiek lichaam ingekapseld is een een soort energetisch veld wat we onze mind kunnen noemen. Dit energetisch veld wordt door ons lichaam ontvangen en terug uitgestuurd.

3 Maar wat gebeurt er exact als we licht opnemen? Cajal, een wetenschapper in de late jaren 1800 schrijft de hypothese dat het licht het oog binnenkomt en dat een deel van het licht naar de hypothalamus gaat. In de jaren 1920 hebben onderzoekers deze hypothese bevestigd. Pas in de jaren 1970 is men erin geslaagd om gesofisticeerde wetenschappelijke technieken toe te passen die aantonen dat het licht onze hypothalamus bereikt. Wat is de hypothalamus? We zouden dit het brein van het brein kunnen noemen. Het is een deel van onze hersenen die heel wat informatie verzamelt vanuit de uiterlijke en innerlijke omgeving, en van onze psyche. Het antwoord op stress wordt geïnitieerd in de hypothalamus. Vele van onze immuniteitsfuncties worden door de hypothalamus uitgezonden en geordend. De hypothalamus is ook onze biologische klok. Net zoals ons polshorloge ons vertelt wanneer het tijd is om iets te doen, dient ons lichaam ook te weten wanneer het wat moet doen, omdat ons leven cyclisch en ritmisch is. Veel wat er in ons lichaam gebeurt wordt geregeld door onze biologische klok dat in de hypothalamus is gelokaliseerd. Deze wetenschap van de hypothalamus maakt ons veel duidelijk, want deze controleer direct ons autonoom zenuwstelsel en het controleert ook bijna al de functies van onze meesterklier, de hypofyse, die op zijn beurt alle andere endocriene klieren onder controle heeft. De hypothalamus is dus de voorzitter van ons geheel lichaamssysteem. Als wetenschapper zou men nu de vraag kunnen stellen: wie regelt de hypothalamus? Wie of wat zegt wat de hypothalamus moet doen en wanneer het moet doen? Ik kan hier geen juist antwoord op geven. Ik heb vele jaren esoterie gestudeerd en wat ik kan zeggen is dat in de esoterische geschriften veel wordt gesproken over de hypofyse en dit woord wordt vaak met andere namen benoemd. De Griekse filosoof Heracleitos spreekt over de denker, de oorsprong van het denken. Rene Descartes heeft het over de zetel van de ziel, de zetel van ons bewustzijn. Indische mystici spreken over het contemplatieve oog. Wetenschappers spreken over de pijnappelklier. Wat we weten is dat de pijnappelklier een lichtmeter is dat ons lichaam en functies regelt. De hypofysie ontvant informatie over de omgeving over licht en duisternis, over het electromagnetisch veld. Mijn persoonlijke visie is, en dit is een puur aanvoelen, dat de hypofyse in energetische verbinding staat met een hoger rijk. We onderscheiden het bodemrijk, dat door het plantenrijk wordt beïnvloed, die op zich dan door het dierenrijk wordt beïnvloed, die dan op zijn beurt door het mensenrijk wordt beïnvloed. Waarom zouden wij dan niet door een hoger rijk wordt beïnvloed? Mijn mening is dat wij door bepaalde kosmische energieën wordt beïnvloed, die door planeten en kosmische lichamen naar ons worden uitgestraald. Men zegt dat de vele electromagnetische stralingen in deze tijd nadelig zijn. Ik zal niet betwijfelen dat deze stralingen onze gezondheid benadelen, maar anderzijds geloof ik dat alles twee kanten heeft; Wat een voordeel heeft, heeft ook een nadeel. Als er een voordeel is, dan is er ook een nadeel. De zon biedt ons vele voordelen, maar te veel zon kan ook nadelig zijn. Dan is nu eenmaal de dualiteit waarin we leven. De electromagnetische stralingen kunnen onze gezondheid schaden, maar ik heb de visie dat deze stralingen ook de pijnappelklier, hypfoyse, contemplatief oog, derde oog, innerlijk oog zal openen. Na ziekte komt er toch altijd gezondheid? Het leven is toch onsterfelijk? Om verder op een wetenschappelijke manier het over de hypofyse te hebben De hypofyse vertelt ons wat er buiten het lichaam gebeurt, wanneer het licht en wanneer het donker is, in welk jaargetijde we zijn, wat het uur van de dag is. De individuele cellen gebruiken deze informatie om het gehele interne functiemechanisme te regelen en te synchroniseren met moeder natuur. Men andere woorden, de hypofyse is dat orgaan dat de basis vormt van alle onze verhoudingen. Dit is zeer belangrijk om te weten want alles in ons leven is in relatie met elkander. Wij hebben het blijkbaar moeilijk met relaties. Hoeveel huwelijken slagen er nog? Er is iets wat we niet begrijpen als we het over relaties hebben. We zijn onze relatie met de natuur verloren. We zijn de enigen die vakantie nodig hebben of die werkloos zijn. Heb je al eens een walvis gezien die op vakantie is?

4 Heb je al eens een boom gezien die zonder werk zit? Het zijn alleen mensen die moeten werken, die werkloos zijn, die vakantie nemen Dat komt omdat we niet meer in balans zijn met onszelf of met onze omgeving. De relatie is verstoord. Kleurentherapie is een nieuw veld dat ontgonnen dient te worden. In feite is het niet nieuw. Waarschijnlijk is dit in onze geschiedenis al eerder toegepast. Onze vorige culturen gebruikten licht als geneesmiddel. Er waren mensen die direct in de zon keken en hielden vol dat dit hun fysieke klachten verbeterde en zelfs hun leven verlengde. De Egyptenaren gebruikten kleuren. Licht werd eerder als als medicijn gebruikt. Dr. Harry Riley Spitler geloofde dat fysieke klachten gevolg waren van een onevenwicht in ons autonoom zenuwstelsel en in ons endocrien of hormonaal stelsel. Men zou dus kunnen stellen dat, als we de balans in ons ZNS en endocrien systeem kunnen herstellen, dat we onze gezondheid op peil kunnen houden en brengen. Ons lichaam is dus niet alleen een uitrusting met vervangbare delen. Sinds de jaren 1970 is heel wat werk verricht. Thomas Dougherty, arts aan het Rosswell Park Momorial Institute gebruikte licht met lichtsensitieve chemicaliën in behandeling van kanker. Hij gebruikt het photosensitief chemisch elemente Photofrine en injecteerde dit in de bloedstroom bij een individu met kanker en merkte na drie dagen dat deze stof het gezonde weefsel deed toenemen. Het leek dat deze stof zich in het weefsel vestigde met kankercellen. hij van de kanker. Hij paste tevens met een tonatie op het lichaam met violet of ultraviolet. Toen zag hij aan de oppervlakte van de huid een gezwel dat reageerde op deze tonatie, alsof het kankergezwel wou zeggen: hier ben ik! Dougherty gebruikt daarna rood licht en hij merkte dat het gezwel zichzelf vernietigde. De laatste 20 jaren hebben ze deze photodynamische therapie op verschillende soorten kankers toegepast en wordt nu in 70 centra in de V.S. en Canada toegepast. Het succes is eerder goed. Er is slechts één bijwerking, nl. dan men hierbij zeer lichtgevoelig wordt voor 4 à 6 weken, maar ze werken hieraan. Sommigen ervaren ook discomfort. De methode is nog niet optimaal, maar blijkt in elk geval een methode te zijn die naar succes kan leiden. Dougherty s werk wordt ook toegepast door Lester Matthews aan de Baylor Medical School, Houston, Texas. Als men photofrine in het bloed injecteert bij iemand met HIV-virus en men neemt dan een bloedstaal en men gaat het bestralen met rood licht, dan worden 100 % van deze virussen vernietigd. Dat betekent niet dat AIDS hiermee de wereld uit is, want AIDS is niet enkel in het bloed. Het betekent wel dat het bloed kan gesteriliseerd worden. In de psychiatrie wordt ook met lichttherapie geëxperimenteerd. Men heeft ondervonden dat mensen met SAD (seasonal affective disorder) of winterdepressie kunnen behandeld worden. Een behandeling van 3 à 4 dagen kan de hersenen doen denken dat de winter voorbij is en dat het lente is. De depressie en de symptomen verdwijnen. Lichttherapie werkt bijzonder goed bij depressies. Ook bij PMS (premenstrual syndrome) werkt lichttherapie uitstekend. Zelf voel ik me niet geschikt om ziekten te behandelen. Ik ben geen arts. Maar wat kleurentherapie vooral doet is het naar boven brengen van onopgeloste emotionele trauma s, die, naar mijn mening, het zaad zijn van vele ziekten, want emotionele trauma s zijn gevolg van een relationele disbalans die zijn oorsprong vindt in de mind. Geef me jouw ogen en ik zal je anders doen denken. Maar is men bereid anders te denken? Is men bereid het oude los te laten? Is men bereid zich over te geven en de controle los te laten? Wij zijn gewoon om de verantwoordelijkheid voor genezing bij de arts te leggen. Nochtans zouden we moeten begrijpen dat wij verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid en genezing. Wij zijn het geneesmiddel zelf. Het geneesmiddel ligt niet buiten ons. Een ziekte is het eindresultaat van een breuk in onze relaties of dat nu een relatie is met onszelf, met de omgeving, de kosmos, of wat dan ook. Het is een direct functie van hoe wij onze mind gebruiken. De genezing ligt in het herstellen

5 van de balans. Eerder, als optometrist, dacht ik dat het de oogoefeningen waren die de ogen konden verbeteren. Ik geloof meer dat het herstel van evenwicht in onze relaties de genezing brengen, en niet de oefeningen. Maar gezien wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze relaties, dienen we, om echt te genezen, bereid zijn om onze mind te herzien, en hoe wij met onze mind in relatie staan met onze omgeving en met onszelf. We leggen de verantwoordelijkheid voor onze ziekten of ongemakken vaak in de buitenwereld. De andere of het andere (virus, microbe ) is verantwoordelijk. Dat klopt niet. De andere of het andere is slechts de aanleiding, niet de oorzaak. De echte oorzaak ligt in de relatie van onszelf met onszelf of met onze omgeving. De oogoefeningen zie ik niet meer als oefeningen om bepaalde vaardigheden te verbeteren, maar als middel om een balans te herstellen in de mind. Het zijn weliswaar dezelfde oefeningen, maar ze zijn niet meer gericht op presteren.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie

Documentatie over alfatraining

Documentatie over alfatraining Documentatie over alfatraining 1 Inleiding 2 Alfatraining en het onderbewustzijn 3 De oorsprong van de alfatraining 4 Hersengolffrequenties 5 Opbouw en basis van de training 6 Praktisch gebruik in het

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de lezing THE SCIENCE OF THE RECONNECTION DOOR DOUG DE VITO, THE RECONNECTION 2006

Nederlandse vertaling van de lezing THE SCIENCE OF THE RECONNECTION DOOR DOUG DE VITO, THE RECONNECTION 2006 -1- Ik zal jullie wat achtergrondinformatie geven over hoe het licht en de informatie doorkwam en daarna zal ik wat tijd besteden aan de achtergrond en informatie over de Keys of Enoch en enkele andere

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007)

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) Wat hier gepresenteerd wordt in deze klas is geen New Age idee. Het is een oude healing techniek die herontdekt is en daarna verder ontwikkeld.

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl Joyce Meyer Oorspronkelijke titel: Look Great, Feel Great Subtitel: 12 Keys to Enjoying a Healthy Life Now Copyright 2006 door Joyce Meyer Uitgegeven

Nadere informatie

HET GEVEN VAN EEN WORKSHOP FOCUSSEN

HET GEVEN VAN EEN WORKSHOP FOCUSSEN HET GEVEN VAN EEN WORKSHOP FOCUSSEN Een handleiding voor een presentatie van twee uur. Eventueel aan te passen voor cursussen of presentaties van elke gewenste duur. Door Joan Klagsbrun, Ph.D. Vertaling:

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Mini Stress Cursus 101 Deel 2. Time Management = Zelf Management

Mini Stress Cursus 101 Deel 2. Time Management = Zelf Management Mini Stress Cursus 101 Deel 2 Time Management = Zelf Management 1 Time Management = Zelf Management Door Jack Boekhorst - OptimaleGezondheid.com E-mail: klantenservice@optimalegezondheid.com 2010-2011

Nadere informatie

the work of byron katie Het einde van lijden

the work of byron katie Het einde van lijden the work of byron katie Het einde van lijden Niemand behalve jijzelf kan jou vrijheid geven. Dit boekje laat zien hoe. - Byron Katie Over Katie & The Work In 1986, was Byron Kathleen Reid (beter bekend

Nadere informatie

Perspectief. Jolande Merlijn. 1. Proloog.

Perspectief. Jolande Merlijn. 1. Proloog. Perspectief Jolande Merlijn 1. Proloog. De wijze hond Op zekere dag kwam een wijze hond voorbij een gezelschap katten. Toen hij dichterbij kwam en zag, dat zij zeer aandachtig met iets bezig waren en hem

Nadere informatie

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Feedback Jaargang 4, Editie 1, Nr. 12, maart 2009

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Feedback Jaargang 4, Editie 1, Nr. 12, maart 2009 Langedijk Consult Nieuwsbrief, thema: Feedback Jaargang 4, Editie 1, Nr. 12, maart 2009 Het is zover! De lentenieuwsbrief van Langedijk Consult. Een nieuwsbrief voor coachingsklanten, opdrachtgevers, relaties,

Nadere informatie

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat HET BREIN juli 2014 MS wordt gelukkig steeds beter behandelbaar Wat te doen bij migraine? Slaapapneu gevaarlijker dan gedacht! Dementie en het belang van voeding ADHD bij volwassenen. Een ondergeschoven

Nadere informatie

Er was eens een verhaal te vertellen

Er was eens een verhaal te vertellen Er was eens een verhaal te vertellen Ergens op de aarde wordt onderstaand verhaal verteld, aan kinderen! De kinderen hebben de leeftijd van ongeveer zes jaar en hun leraar vertelt hen het verhaal omdat

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Succesfactoren voor een gezonde onderneming. Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17

Succesfactoren voor een gezonde onderneming. Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17 2 Succesfactoren voor een gezonde onderneming 15 Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17 De winstgevende tandartspraktijk 2.1 Succes laat sleutels achter Succes is het vermogen

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

INLEIDING. Rugpijn -Dr J. Sarno

INLEIDING. Rugpijn -Dr J. Sarno INLEIDING Dit boek is het vervolg op Mind Over Back Pain, dat in 1984 in Amerika is verschenen. Daarin heb ik het Tension Myositis syndroom TMS beschreven, een aandoening die volgens mij de belangrijkste

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie

Veld Materie. Door Dr Patrick Quanten MD

Veld Materie. Door Dr Patrick Quanten MD Veld Materie Door Dr Patrick Quanten MD Tegenwoordig heeft bijna iedereen gehoord over de aura, het gebied dat het lichaam onmiddellijk omringt en dat bij de persoon lijkt te horen, omdat het van persoon

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling www.succesboeken.nl I persoonlijke ontwikkeling WAAROM POSITIEVE SELF-TALK WERKT! Een ebook van succesboeken.nl Kijk op onze website www.succesboeken.nl voor andere boeken over persoonlijkeen financiële

Nadere informatie

Door: Ylaine, Ryanne, Nynke en Ymke. Alternatieve geneeswijzen blz. 0. Ylaine, Ryanne, Nynke en Ymke. Inleverdatum: 18 december Docent: Bolhuis

Door: Ylaine, Ryanne, Nynke en Ymke. Alternatieve geneeswijzen blz. 0. Ylaine, Ryanne, Nynke en Ymke. Inleverdatum: 18 december Docent: Bolhuis Alternatieve geneeswijzen blz. 0 Dit verslag over alternatieve geneeswijzen hebben we in december 2006 gemaakt. We kregen met ANW de opdracht om een verslag te maken over gezondheid, we konden kiezen uit

Nadere informatie

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Hoogsensitiviteit Van klacht naar kracht Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Sharon Nethercott Marsstraat 48 6133 WL Sittard 045 4580669 Registratienummer: 229 Ingeleverd

Nadere informatie

ALS. mijn lichaam sluit mij op. Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J.

ALS. mijn lichaam sluit mij op. Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J. ALS mijn lichaam sluit mij op Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J. Rijxman Inhoudsopgave Inleiding Blz 3 Hoofdstuk 1 Het menselijk lichaam Blz 4

Nadere informatie

www.asja-reizigersinvrede.nl

www.asja-reizigersinvrede.nl 1 Eerste uitgave: juni 2011, uitgeverij Boekscout. Herziene uitgave: mei 2014, e-book in eigen beheer, ASJA Boekomslag ontwerp: ASJA Foto cover: ASJA : privé collectie Disclaimer, copyrights en wijze van

Nadere informatie

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen Humani VanWittemstraat 28 5271 HV Sint Michielsgestel tel. 06-25351271 e-mail: jhuisman@humani.nl www.humani.nl N.E.I Therapie

Nadere informatie