LICHT, HET GENEESMIDDEL VAN DE TOEKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LICHT, HET GENEESMIDDEL VAN DE TOEKOMST"

Transcriptie

1 LICHT, HET GENEESMIDDEL VAN DE TOEKOMST Lieberman schrijft in Light, Medicine of the Future, you only need to use light until you see the light. And when you see the light, you have the opportunity to be the light. And when you be the light, then there is a whole different aspect of magic that happens. Goethe zei op het einde van zijn leven: Open the second shutter and allow more light to come in. Met de second shutter bedoelde hij wat wij het derde oog noemen, of de zetel van de ziel, het innerlijke oog, wat wij nu de pijnappelklier of de hypofyse noemen.. Ken Wilbur spreekt over drie soorten ogen. Er is ten eerste het oog van vlees, het fysieke oog. Ten tweede is er het oog van de rede, het mentale oog. Het dere oog is het contemplatieve oog, welk Goethe het oog dat God waardeert noemde. Als optometrist heb ik heel wat kennis omtrent het fysieke oog opgedaan. Ik weet iets over het oog van rede en op een gegeven moment heb ik ooit de kans gehad om het contemplatieve oog te kunnen ervaren. Jonathan Swift zei: Echt zien is het vermogen om het onzichtbare te zien. Wanneer wij de drie ogen kunnen integreren, dan beginnen we te ervaren wat de meeste mensen als onzichtbaar aanvoelen. We weten nu dat de gemiddelde mens slechts 1/biljoenste van de omgevingsstimuli ervaart. Als het innerlijk oog zich opent, als we beginnen te zien wat eerder onzichtbaar was, dan zijn wij op een breder spectrum ingesteld, niet enkel op het electromagnetisch spectrum, maar op subtiele energieën die zelfs niet te vinden is in het electromagnetisch gebied. The eyes are the window of the soul, zei Shakespeare. Ze staan in relatie met licht. Ogen zijn als het ware gehuwd met het licht. Welnu, hoe komt het dan dat onze optometrische testen altijd in een donkere ruimte worden gedaan? De glazen die oogartsen en optometristen voorschrijven bevestigen het visuele probleem. Ze verbeteren ze niet. Wat we niet inzien is dat onze ogen zeer interessante aspecten hebben. Ze hebben een aspect dat in verband staat met een deel van onze mind dat analyseert en ontleedt. We noemen dit het foveale zien waarvoor de kegeltjes verantwoordelijk zijn, die ons het detail laten zien. Dan is er een tweede aspect dat in relatie staat met ons wezen dat de omgeving aanvoelt. Dit wordt het perifere zien genoemd waarvoor de staafjes verantwoordelijk zijn. Dit laatste aspect mag zeker niet onderschat worden, hoewel dit wordt gedaan in de klassieke optometrische metingen. We plaatsen de patiënt in een stoel, in een duistere ruimte, en we zetten er een instrument voor zijn gezicht dat volledig het tweede aspect verhindert. We geven hem dan een paar glazen en zorgen ervoor dat het optische centrum van het glas netjes voor de pupil staat. Dit is nu exact de voorwaarde om het eerste aspect van analyse te stimuleren en het tweede aspect van ruimer waarnemen te inhiberen. Onze optometrische oogmetingen zijn absurd. Misschien heb je al gehoord van verlicht waarnemen. Wat wordt hiermee bedoeld? Sommigen ervaren dit in meditatie of anderen nog in een coma-situatie. Het is een gevoel van verdwijnen. Ze zien maar weten niet wie er precies ziet. Het is een gevoel van in de lucht te zijn en te zien van overal op hetzelfde moment. Een soort revelatie waar we niet met de ogen zien. Ogen zijn sensoren die licht opnemen; een ander sensor die licht opneemt is de huid. Het zien gebeurt dus niet in het oog en niet in de hersenen. Maar waar gebeurt het zien dan? Wie ziet? Sommigen zijn in staat een uitstraling te zien dat uit het lichaam verschijnt. Dit wordt de aura genoemd. Jacob Liebermann, een Amerikaans optometrist, had ooit die ervaring. Hij dacht dat hij een netvliesloslating had. Hij schrijft: Ik had geen netvliesloslating, maar de ervaring was zeer werkelijk voor mij. Wanneer wij zien dat het lichaam licht afgeeft, beginnen we onze relatie met de zon te begrijpen en andere lichtgevende lichamen. We beginnen te beseffen dat we niet anders zijn dan planten waarbij we over fotosynthese spreken. Deze fotosynthese is waarschijnlijk niet verschillend met wat wij metabolisme noemen in onze lichaam. We zijn levende cellen.

2 Ons lichaam straat licht uit en niet enkel wit licht, maar verschillende kleuren. We zijn dus lichamen die licht uitstralen, zoals de zon dit doet. We ontvangen zonlicht, we nemen dit op, we gebruiken deze lichtenergie en we stralen die lichtenergie terug naar buiten. Dat is onze relatie met de zon. We kennen allemaal de religieuze prentkaarten van Jezus, Franciscus van Assisie en andere heiligen met een aureool rond het hoofd. We dachten dat die artisten deze halo erbij opzetten als symbool van hun heiligheid, maar in feite is dit een uitstraling van licht. Het woord aureool komt van aura. We kunnen dus licht uitstralen zoals de zon licht uitstraalt. Dat is wat dr. Liebermann bedoelt met zijn woorden: you can be the light. We kunnen dus het licht worden. Er zijn wetenschappers die sterke interesse tonen en heel wat onderzoek verrichten naar de invloed van licht en van kleuren op de mens. Deze mensen zijn verbonden met The College of Syntonic Optometry. Het woord syntonic betekent in balans brengen. Het was een groep optometristen die zich organiseerden rond de jaren 1920 en deze organisatie werd gesticht door dr. Harry Reiley Spitler. Deze man was ver zijn tijd vooruit. Hij behaalde vier docotoraten en hij was schitterend in zijn vak! Hij kwam met een volledig systeem om het licht therapeutisch te gebruiken, specifiek via de ogen. Hij geloofde dat het licht ons zenuwstelsel en ons hormonaal stelsel bepaalt. Dr. Liebermann behandelde kinderen met leermoeilijkheden met de visie van dr. Spitler. Wat hij merkte is dat deze kinderen in werkelijkheid geen problemen hebben, maar in werkelijkheid angst hadden om naar school te gaan. Kinderen weten meer dan wij weten, zegt dr. Liebermann. Ze zijn verder geëvolueerd dan wij. Ze proberen ons dingen te vertellen en we luisteren niet eens. We begrijpen ze niet, want we willen over alles controle hebben. Ze komen bijgevolg onder stress en we zien dit als we het visueel veld onderzoeken, hoe klein dit visueel veld is. Het visuele veld is dat tweede aspect van onze ogen, wat ik hierboven vernoemde. Het is het gevoelsaspect of dat aspect dat ons in relatie brengt met de gehele omgeving. Bijvoorbeeld, als ik naar hier kijk, dan weet ik ook waarnaar ik eerder keek, en naar waar ik straks ga kijken. Je zou dus kunnen zeggen dat ik nu kijk in relatie met het verleden en met de toekomst. Als ik mijn visueel veld zo beperk dat ik enkel het nu zie, het tegenwoordige, dan weet ik niet waar ik ben in relatie met waar ik ben geweest of in relatie met waar ik mij zal gaan bewegen. Ik ben dus verloren in de ruimte. Dr. Liebermann vertelt verder dat het verruimen van het visueel veld fysieke veranderingen veroorzaakt bij deze kinderen, alsook verbetering in het academische prestaties, positieve persoonlijkheidsveranderingen. Hij beschrijft hoe een moeder haar zoon zo zag veranderen en ze vroeg dr. Liebermann of ze haar kon helpen met haar migraine. Hij behandelde haar en na 4 weken begon haar migraine te verdwijnen. Haar maandstonden kwamen terug met regelmaat. Hij behandelde niet alleen kinderen met leerproblemen, migraine, maar hij paste ook zijn kleur- en lichttherapie toe bij mensen die in coma waren geweest, mensen met spraakproblemen Wat gebeurt er exact? Optometristen geloven dat het licht het oog binnenkomt en het netvlies stimuleert. Verder gaat dit via de optische zenuw naar de occipitale cortex, het primair visueel centrum en we zien. Meer wordt er in de optometrische opleiding niet verteld. Er wordt niet over licht gesproken, tenzij het feit dat licht zich in spectrale kleuren splitst door middel van een prisma. Het gehele ingewikkelde proces van hoe de lichtprikkels omgezet worden in het zien wordt voldoende uiteengezet, de functie van kegeltjes en staafjes, de verschillende craniale zenuwen edm. Maar over de zon wordt geen woord gerept. Er wordt niet eens gezegd dat wij als menselijke wezen in werkelijkheid ook fysiologische prisma s zijn die dus licht opnemen in verschillende kleuren, dat we dat licht innemen in ons lichaam en ook weer uistralen. Nu beginnen we ons te realiseren dat ons fysiek lichaam ingekapseld is een een soort energetisch veld wat we onze mind kunnen noemen. Dit energetisch veld wordt door ons lichaam ontvangen en terug uitgestuurd.

3 Maar wat gebeurt er exact als we licht opnemen? Cajal, een wetenschapper in de late jaren 1800 schrijft de hypothese dat het licht het oog binnenkomt en dat een deel van het licht naar de hypothalamus gaat. In de jaren 1920 hebben onderzoekers deze hypothese bevestigd. Pas in de jaren 1970 is men erin geslaagd om gesofisticeerde wetenschappelijke technieken toe te passen die aantonen dat het licht onze hypothalamus bereikt. Wat is de hypothalamus? We zouden dit het brein van het brein kunnen noemen. Het is een deel van onze hersenen die heel wat informatie verzamelt vanuit de uiterlijke en innerlijke omgeving, en van onze psyche. Het antwoord op stress wordt geïnitieerd in de hypothalamus. Vele van onze immuniteitsfuncties worden door de hypothalamus uitgezonden en geordend. De hypothalamus is ook onze biologische klok. Net zoals ons polshorloge ons vertelt wanneer het tijd is om iets te doen, dient ons lichaam ook te weten wanneer het wat moet doen, omdat ons leven cyclisch en ritmisch is. Veel wat er in ons lichaam gebeurt wordt geregeld door onze biologische klok dat in de hypothalamus is gelokaliseerd. Deze wetenschap van de hypothalamus maakt ons veel duidelijk, want deze controleer direct ons autonoom zenuwstelsel en het controleert ook bijna al de functies van onze meesterklier, de hypofyse, die op zijn beurt alle andere endocriene klieren onder controle heeft. De hypothalamus is dus de voorzitter van ons geheel lichaamssysteem. Als wetenschapper zou men nu de vraag kunnen stellen: wie regelt de hypothalamus? Wie of wat zegt wat de hypothalamus moet doen en wanneer het moet doen? Ik kan hier geen juist antwoord op geven. Ik heb vele jaren esoterie gestudeerd en wat ik kan zeggen is dat in de esoterische geschriften veel wordt gesproken over de hypofyse en dit woord wordt vaak met andere namen benoemd. De Griekse filosoof Heracleitos spreekt over de denker, de oorsprong van het denken. Rene Descartes heeft het over de zetel van de ziel, de zetel van ons bewustzijn. Indische mystici spreken over het contemplatieve oog. Wetenschappers spreken over de pijnappelklier. Wat we weten is dat de pijnappelklier een lichtmeter is dat ons lichaam en functies regelt. De hypofysie ontvant informatie over de omgeving over licht en duisternis, over het electromagnetisch veld. Mijn persoonlijke visie is, en dit is een puur aanvoelen, dat de hypofyse in energetische verbinding staat met een hoger rijk. We onderscheiden het bodemrijk, dat door het plantenrijk wordt beïnvloed, die op zich dan door het dierenrijk wordt beïnvloed, die dan op zijn beurt door het mensenrijk wordt beïnvloed. Waarom zouden wij dan niet door een hoger rijk wordt beïnvloed? Mijn mening is dat wij door bepaalde kosmische energieën wordt beïnvloed, die door planeten en kosmische lichamen naar ons worden uitgestraald. Men zegt dat de vele electromagnetische stralingen in deze tijd nadelig zijn. Ik zal niet betwijfelen dat deze stralingen onze gezondheid benadelen, maar anderzijds geloof ik dat alles twee kanten heeft; Wat een voordeel heeft, heeft ook een nadeel. Als er een voordeel is, dan is er ook een nadeel. De zon biedt ons vele voordelen, maar te veel zon kan ook nadelig zijn. Dan is nu eenmaal de dualiteit waarin we leven. De electromagnetische stralingen kunnen onze gezondheid schaden, maar ik heb de visie dat deze stralingen ook de pijnappelklier, hypfoyse, contemplatief oog, derde oog, innerlijk oog zal openen. Na ziekte komt er toch altijd gezondheid? Het leven is toch onsterfelijk? Om verder op een wetenschappelijke manier het over de hypofyse te hebben De hypofyse vertelt ons wat er buiten het lichaam gebeurt, wanneer het licht en wanneer het donker is, in welk jaargetijde we zijn, wat het uur van de dag is. De individuele cellen gebruiken deze informatie om het gehele interne functiemechanisme te regelen en te synchroniseren met moeder natuur. Men andere woorden, de hypofyse is dat orgaan dat de basis vormt van alle onze verhoudingen. Dit is zeer belangrijk om te weten want alles in ons leven is in relatie met elkander. Wij hebben het blijkbaar moeilijk met relaties. Hoeveel huwelijken slagen er nog? Er is iets wat we niet begrijpen als we het over relaties hebben. We zijn onze relatie met de natuur verloren. We zijn de enigen die vakantie nodig hebben of die werkloos zijn. Heb je al eens een walvis gezien die op vakantie is?

4 Heb je al eens een boom gezien die zonder werk zit? Het zijn alleen mensen die moeten werken, die werkloos zijn, die vakantie nemen Dat komt omdat we niet meer in balans zijn met onszelf of met onze omgeving. De relatie is verstoord. Kleurentherapie is een nieuw veld dat ontgonnen dient te worden. In feite is het niet nieuw. Waarschijnlijk is dit in onze geschiedenis al eerder toegepast. Onze vorige culturen gebruikten licht als geneesmiddel. Er waren mensen die direct in de zon keken en hielden vol dat dit hun fysieke klachten verbeterde en zelfs hun leven verlengde. De Egyptenaren gebruikten kleuren. Licht werd eerder als als medicijn gebruikt. Dr. Harry Riley Spitler geloofde dat fysieke klachten gevolg waren van een onevenwicht in ons autonoom zenuwstelsel en in ons endocrien of hormonaal stelsel. Men zou dus kunnen stellen dat, als we de balans in ons ZNS en endocrien systeem kunnen herstellen, dat we onze gezondheid op peil kunnen houden en brengen. Ons lichaam is dus niet alleen een uitrusting met vervangbare delen. Sinds de jaren 1970 is heel wat werk verricht. Thomas Dougherty, arts aan het Rosswell Park Momorial Institute gebruikte licht met lichtsensitieve chemicaliën in behandeling van kanker. Hij gebruikt het photosensitief chemisch elemente Photofrine en injecteerde dit in de bloedstroom bij een individu met kanker en merkte na drie dagen dat deze stof het gezonde weefsel deed toenemen. Het leek dat deze stof zich in het weefsel vestigde met kankercellen. hij van de kanker. Hij paste tevens met een tonatie op het lichaam met violet of ultraviolet. Toen zag hij aan de oppervlakte van de huid een gezwel dat reageerde op deze tonatie, alsof het kankergezwel wou zeggen: hier ben ik! Dougherty gebruikt daarna rood licht en hij merkte dat het gezwel zichzelf vernietigde. De laatste 20 jaren hebben ze deze photodynamische therapie op verschillende soorten kankers toegepast en wordt nu in 70 centra in de V.S. en Canada toegepast. Het succes is eerder goed. Er is slechts één bijwerking, nl. dan men hierbij zeer lichtgevoelig wordt voor 4 à 6 weken, maar ze werken hieraan. Sommigen ervaren ook discomfort. De methode is nog niet optimaal, maar blijkt in elk geval een methode te zijn die naar succes kan leiden. Dougherty s werk wordt ook toegepast door Lester Matthews aan de Baylor Medical School, Houston, Texas. Als men photofrine in het bloed injecteert bij iemand met HIV-virus en men neemt dan een bloedstaal en men gaat het bestralen met rood licht, dan worden 100 % van deze virussen vernietigd. Dat betekent niet dat AIDS hiermee de wereld uit is, want AIDS is niet enkel in het bloed. Het betekent wel dat het bloed kan gesteriliseerd worden. In de psychiatrie wordt ook met lichttherapie geëxperimenteerd. Men heeft ondervonden dat mensen met SAD (seasonal affective disorder) of winterdepressie kunnen behandeld worden. Een behandeling van 3 à 4 dagen kan de hersenen doen denken dat de winter voorbij is en dat het lente is. De depressie en de symptomen verdwijnen. Lichttherapie werkt bijzonder goed bij depressies. Ook bij PMS (premenstrual syndrome) werkt lichttherapie uitstekend. Zelf voel ik me niet geschikt om ziekten te behandelen. Ik ben geen arts. Maar wat kleurentherapie vooral doet is het naar boven brengen van onopgeloste emotionele trauma s, die, naar mijn mening, het zaad zijn van vele ziekten, want emotionele trauma s zijn gevolg van een relationele disbalans die zijn oorsprong vindt in de mind. Geef me jouw ogen en ik zal je anders doen denken. Maar is men bereid anders te denken? Is men bereid het oude los te laten? Is men bereid zich over te geven en de controle los te laten? Wij zijn gewoon om de verantwoordelijkheid voor genezing bij de arts te leggen. Nochtans zouden we moeten begrijpen dat wij verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid en genezing. Wij zijn het geneesmiddel zelf. Het geneesmiddel ligt niet buiten ons. Een ziekte is het eindresultaat van een breuk in onze relaties of dat nu een relatie is met onszelf, met de omgeving, de kosmos, of wat dan ook. Het is een direct functie van hoe wij onze mind gebruiken. De genezing ligt in het herstellen

5 van de balans. Eerder, als optometrist, dacht ik dat het de oogoefeningen waren die de ogen konden verbeteren. Ik geloof meer dat het herstel van evenwicht in onze relaties de genezing brengen, en niet de oefeningen. Maar gezien wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze relaties, dienen we, om echt te genezen, bereid zijn om onze mind te herzien, en hoe wij met onze mind in relatie staan met onze omgeving en met onszelf. We leggen de verantwoordelijkheid voor onze ziekten of ongemakken vaak in de buitenwereld. De andere of het andere (virus, microbe ) is verantwoordelijk. Dat klopt niet. De andere of het andere is slechts de aanleiding, niet de oorzaak. De echte oorzaak ligt in de relatie van onszelf met onszelf of met onze omgeving. De oogoefeningen zie ik niet meer als oefeningen om bepaalde vaardigheden te verbeteren, maar als middel om een balans te herstellen in de mind. Het zijn weliswaar dezelfde oefeningen, maar ze zijn niet meer gericht op presteren.

Toetsingsvragen Basispakket

Toetsingsvragen Basispakket Toetsingsvragen Basispakket I. De vier wezensdelen van de mens (Rudolf Steiner/antroposofie) 1) B) Welke wezensdelen vinden we volgens Rudolf Steiner terug bij: mineralen, planten, dieren en mensen. 2)

Nadere informatie

Kanker : Eigen meesterschap bij verloop en ervaren van kanker. 1. Centrale punten 2. Doelstelling 3. Methode. 3.1. Centering. 3.3.

Kanker : Eigen meesterschap bij verloop en ervaren van kanker. 1. Centrale punten 2. Doelstelling 3. Methode. 3.1. Centering. 3.3. Kanker : Eigen meesterschap bij verloop en ervaren van kanker 1. Centrale punten 2. Doelstelling 3. Methode 3.1. Centering 1. Zielerust 2. Zelfgenezend vermogen via limbisch systeem 3.2. Mentale schoonmaak

Nadere informatie

Is het oog verkeerd ontworpen?

Is het oog verkeerd ontworpen? Is het oog verkeerd ontworpen? bron: www.humble-bee.nl, 22 juni 2010 Inleiding Dit artikel gaat maar over één gedeelte van het oog van de mens. We hebben het hier niet over het functioneren van het hele

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we Evangelische Liedbundel 427

Voor de dienst zingen we Evangelische Liedbundel 427 Liturgie voor de Paasviering in kerkcentrum De Ark Op 5 april 2015 om 10:00 uur Voorganger: ds. Gerhard J. Heeringa Organist: Harry Haasjes M.m.v. Meidengroep Trust en (kinder)muziekgroepje Thema: Met

Nadere informatie

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE INTEGRATIEVE KANKERZORG EN Deze Gids werd opgesteld door het Antikankerfonds om patiënten en hun familie te helpen een beter inzicht te krijgen in de integratieve kankerzorg en de Mind-Body Geneeskunde.

Nadere informatie

Medicinale dranken - Chlorophyl

Medicinale dranken - Chlorophyl Medicinale dranken - Chlorophyl Chlorophyl (water) Een wonder van de natuur. Chlorophyl en de balans zuren en base Giffen, schadelijke stoffen en andere milieubelastende stoffen, zoals een onevenwichtige

Nadere informatie

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Maureen Oliver Lezing gehouden tijdens het symposium van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie op 20

Nadere informatie

Denken met het hart. Workshop Congres Geestelijke Gezondheidszorg 17 september 2014

Denken met het hart. Workshop Congres Geestelijke Gezondheidszorg 17 september 2014 Denken met het hart Workshop Congres Geestelijke Gezondheidszorg 17 september 2014, dr. Psychologie, psychotherapeut Workshop kernpunten *opmaat *grondhoudingen, positieve psychologie en mystieke tradities

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

Gewichtsverlies bij Huntington patiënten

Gewichtsverlies bij Huntington patiënten Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Mollige muizen wijzen op het belang van de hypothalamus bij de ziekte

Nadere informatie

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga 1 Yoga lerares, Quantum fysiek Chakra Healing CV. Helena H. Dusseljee Werk ervaringen 15 jaar van het werken met mensen in psychiatrisch ziekenhuis, jeugd gevangenis, Verslaving Kliniek, vrouwen opvang,

Nadere informatie

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II Inwijding Verantwoording Lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en Helena P. Blavatsky zijn samenvattingen op basis van de gekozen onderwerpen,

Nadere informatie

Hoe doen ze dat: een medicijn maken?

Hoe doen ze dat: een medicijn maken? Hoe doen ze dat: een medicijn maken? Je neemt vast wel eens iets tegen de hoofdpijn of koorts. En vaak waarschijnlijk zonder er bij na te denken. Maar wist je dat het wel twaalf jaar duurt voordat een

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Wetenschap op Stap

Schooljaar 2015-2016. Wetenschap op Stap Schooljaar 2015-2016 Wetenschap op Stap Inhoudstafel Over VIB 7 Schoolproject Wetenschap op Stap 10 Wetenschapper in de klas 14 Test jouw brein 20 OVER VIB Vlaams Instituut voor Biotechnologie De wetenschappers

Nadere informatie

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel I

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel I DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel I Verantwoording Lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en Helena P. Blavatsky zijn samenvattingen op basis van de gekozen onderwerpen,

Nadere informatie

MELATONINE. Het natuurlijke slaapmiddel

MELATONINE. Het natuurlijke slaapmiddel MELATONINE Het natuurlijke slaapmiddel Wat is Melatonine Melatonine is een hormoon dat in de pijnappelklier (epifyse) geproduceerd wordt uit serotonine (neurotransmitter betrokken bij stemming en pijn)

Nadere informatie

Kunnen wij ook op grote afstand DNA met onze gedachtenkracht beïnvloeden? www.wetderresonantie.nl

Kunnen wij ook op grote afstand DNA met onze gedachtenkracht beïnvloeden? www.wetderresonantie.nl Dit is een hoofdstuk uit het boek De wet der resonantie van Pierre Franckh. Je mag dit hoofdstuk vrij doorsturen aan wie je maar wilt, zolang je het als geheel doorstuurt. Voor het gebruiken van (delen

Nadere informatie

B R O C H U R E O N T S T R E S S E N

B R O C H U R E O N T S T R E S S E N HighCoaching Coaching op een hoger niveau B R O C H U R E O N T S T R E S S E N Verminderen van stress en verhoging van gezondheid 1 HighCoaching KvK nr. 51529904 Stress Management System Wat is stress?

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

Het is vanzelfsprekend om het beste te willen voor onze kinderen

Het is vanzelfsprekend om het beste te willen voor onze kinderen Het is vanzelfsprekend om het beste te willen voor onze kinderen De beste manier om gezondheid in de toekomst te beschermen Gepersonaliseerde regeneratieve gezondheidszorg wordt algemeen gezien als de

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Ieder kind is uniek, dus ook kinderen met autistische symptomen. Er zijn allerlei oorzaken

Nadere informatie

Fotonen- en Lasertherapie met de Hyper-Photon 3D

Fotonen- en Lasertherapie met de Hyper-Photon 3D Patiënteninformatie therapie met licht Fotonen- en Lasertherapie met de Hyper-Photon 3D Lichtenergie als bron voor herstel en genezing Wat is fotonentherapie? Fotonentherapie is een moderne therapievorm

Nadere informatie

1 3 4 5 6 7 Psst niet verder vertellen, motorcross Geen format, geen doelgroepen, geen marketingformule Meer dan 450 voorstellingen en meer dan 800 artiesten 12 14 15 16 Aanlegplaatsen voor kanovaren

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Blog voor Equicare-Plus, maart 2015

Blog voor Equicare-Plus, maart 2015 Blog voor Equicare-Plus, maart 2015 Alles over homeopathie bij paarden Wat weet jij over homeopathie? En weet je wat het voor jouw paard kan betekenen? In deze uitgebreide blog kom je van alles te weten

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Tabel 1. Ziektelast voor de 10 meest lastgevende ziektes, bij mannen en bij vrouwen, gemeten in het jaar 2000 DALY S (%) DALY S (%)

Tabel 1. Ziektelast voor de 10 meest lastgevende ziektes, bij mannen en bij vrouwen, gemeten in het jaar 2000 DALY S (%) DALY S (%) De bijdrage van de antroposofische eerstelijnszorg aan de vermindering van de Burden of disease in Nederland: een explorerende pilotstudy door Erik Baars In dit onderzoek werd de bijdrage van de antroposofische

Nadere informatie

Gemaakt door: Gerdy Castelein en Anne Griet Adema Klas: 4A

Gemaakt door: Gerdy Castelein en Anne Griet Adema Klas: 4A Gemaakt door: Gerdy Castelein en Anne Griet Adema Klas: 4A 1 -Voorkant -inhoudsopgave - Uitwerking deelvragen: - Wat is borstkanker? - Hoe ontdek je borstkanker? - Als je erachter komt, wat gebeurt er

Nadere informatie

Wendy Ebus. Leren channelen. Een cursus in boekvorm. Uitgeverij Akasha

Wendy Ebus. Leren channelen. Een cursus in boekvorm. Uitgeverij Akasha Wendy Ebus Leren channelen Een cursus in boekvorm Uitgeverij Akasha Inhoud Inleiding 7 Verandering van de aarde 9 Openstaan voor de universele energie 17 De reguliere geneeskunde versus de paradigma s

Nadere informatie

5500 Kelvin TRUE-LIGHT. Volspectrum daglichtlampen

5500 Kelvin TRUE-LIGHT. Volspectrum daglichtlampen Gezond licht Geconcentreerd werken De beste kleurwaarneming Actief zijn Beter zien Goed voelen Opgewekte stemming 5500 Kelvin Licht is Leven Ons leven wordt grotendeels bepaald door het licht. Natuurlijk

Nadere informatie

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015 Praktijk Avana Nieuwsbrief September 2015 Beste nieuwsbrieflezer, IK wil graag een behandelmethode, die ik zelf heel graag gebruik, onder de aandacht brengen Waarom? Omdat deze behandeling zo ontzettend

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Stress Reductie Programma

Stress Reductie Programma Stress Reductie Programma HeartMath Stress Reductie Programma Het programma is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath Instituut (gevestigd in Californië, USA) in samenwerking met neurologen

Nadere informatie

Christina van der Feltz-Cornelis en Willem van Tilburg

Christina van der Feltz-Cornelis en Willem van Tilburg De revanche van het systeemdenken: wat is de waarde voor de sociale psychiatrie? Christina van der Feltz-Cornelis en Willem van Tilburg SYMPOSIUM SOCIALE PSYCHIATRIE: REVANCHE VAN HET SYSTEEMDENKEN 6 november

Nadere informatie

Vetverbranding in de hersenen?

Vetverbranding in de hersenen? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Kan een synthetische olie helpen om de hersenen van voedsel te voorzien

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Kanker. Inleiding. 1. Wat is kanker eigenlijk? 2. Verschillende soorten kanker

Kanker. Inleiding. 1. Wat is kanker eigenlijk? 2. Verschillende soorten kanker Kanker Inleiding Mijn spreekbeurt gaat over kanker patiënten. Ik hou mijn spreekbeurt hier over omdat er veel kinderen zijn die niet precies weten wat kanker nou eigenlijk is en omdat kanker heel veel

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn?

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? door Kees Aaldijk transpersoonlijk coach en therapeut 06-142 742 93 www.transpersoonlijk.nl gepubliceerd in Spiegelbeeld januari 2010

Nadere informatie

De psychologische aspecten van pijn. Au! Marian Rikkert, GZ-psycholoog, Afdeling Medische Psychologie, Ziekenhuis Rivierenland Tiel

De psychologische aspecten van pijn. Au! Marian Rikkert, GZ-psycholoog, Afdeling Medische Psychologie, Ziekenhuis Rivierenland Tiel De psychologische aspecten van pijn Au! Marian Rikkert, GZ-psycholoog, Afdeling Medische Psychologie, Ziekenhuis Rivierenland Tiel Wat is pijn? Definitie: pijnis eenonplezierige, zintuiglijkeen emotioneleervaring

Nadere informatie

Waarom biomarkers nodig zijn

Waarom biomarkers nodig zijn Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Nieuwe studie toont aan dat voorgestelde ziekte van Huntington 'biomarker'

Nadere informatie

Waar gaat de hype eigenlijk over?

Waar gaat de hype eigenlijk over? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Is een nieuwe ZvH studie op het juiste spoor? Een recente ZvH dierenstudie

Nadere informatie

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme Zonnestraling Samenvatting De Zon zendt elektromagnetische straling uit. Hierbij verplaatst energie zich via elektromagnetische golven. De golflengte van de straling hangt samen met de energie-inhoud.

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

De drie basisenergieën

De drie basisenergieën HET ONDEVIT SCHEMA De bron van een conflict tussen twee energieën kan alleen maar zijn oorzaak vinden in de aanwezigheid van een derde. De mens heeft deze bron meer en meer verwaarloosd. Deze miskenning

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ESOTERISCHE PSYCHOLOGIE

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ESOTERISCHE PSYCHOLOGIE 1 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ESOTERISCHE PSYCHOLOGIE INLEIDING De moderne psychologie, die wordt onderwezen aan de universiteiten en beoefend door de mainstream psychologen over de hele wereld, onderzoekt

Nadere informatie

Behandeling borstkanker

Behandeling borstkanker Behandeling borstkanker 1. Heelkunde (chirurgie) (operatie): - Borstsparend: betekent wegname van het gezwel met veiligheidsmarge van gezond weefsel rondom en wegname van de schildwachtklier (poortwachterklier

Nadere informatie

Joanne van Wijgerden. Vitaal hartsbewustzijn

Joanne van Wijgerden. Vitaal hartsbewustzijn Vitaal hartsbewustzijn Joanne van Wijgerden In deze lezing wil ik graag een kader geven voor vitaal hartsbewustzijn vanuit het functioneren en de mogelijkheden van het menselijk lichaam. Voor mijzelf is

Nadere informatie

Verlichtingskunde 2009 Verlichtingskunde 2009 7S630

Verlichtingskunde 2009 Verlichtingskunde 2009 7S630 7S630 Laurens Zonneveldt Mariëlle Aarts Doel van het college Gereedschap bieden om via een doordacht PvE tot het gewenste doel te komen Opzet Hoe kom je tot eisen, wat speelt een rol Zoeken naar oplossingen

Nadere informatie

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl n Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid We slapen gemiddeld zo n zeven tot acht uur per nacht. Dat

Nadere informatie

WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het?

WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het? WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het? Oncologie/0145 1 Deze informatiebrochure is voor personen met een weke delen sarcoom en alle anderen die hier heel dichtbij betrokken zijn: familie, vrienden We geven

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

The Sweetest Pill to Swallow

The Sweetest Pill to Swallow The Sweetest Pill to Swallow Wat zijn placebo effecten en hoe kunnen we ze gebruiken? Jayne Jubb Healers Connectie Symposium 11 April 2015 Het plan voor vanmiddag Wat zijn placebo s Hoe werken ze (neuro-nerdie

Nadere informatie

Achterste glasvochtmembraanloslating. Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis

Achterste glasvochtmembraanloslating. Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis Achterste glasvochtmembraanloslating Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis 1. Het glasvocht en het netvlies Het oog is een holle bal met een transparante voorkant, het hoornvlies. Hierdoor valt het licht

Nadere informatie

I SEE DE SEECOAT BLUE REVOLUTIE

I SEE DE SEECOAT BLUE REVOLUTIE I SEE DE SEECOAT BLUE REVOLUTIE I SEE KUNSTLICHT ALOMTEGENWOORDIG Onze levenswijze en onze omgeving evolueert. We stellen ons meer en meer bloot aan kunstlicht: TFT (computer, televisie, videogames) LED

Nadere informatie

Stichting Living Daylights. Light Inspirations. ir Atto Harsta

Stichting Living Daylights. Light Inspirations. ir Atto Harsta Stichting Living Daylights Light Inspirations ir Atto Harsta oprichter & bestuurder Stichting Living Daylights directeur Aldus bouwinnovatie voorzitter Booosting ir Atto Harsta directeur Aldus bouwinnovatie

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen.

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen. Oefening 1: Nodig: 2 personen en een boom of een huisdier: Zoek een plek op bij een boom of in de buurt bij je paard of ander huisdier waar je even niet gestoord wordt en veilig even je ogen dicht kunt

Nadere informatie

Wat weten we van de ZvH in China?

Wat weten we van de ZvH in China? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Chinees Ziekte van Huntington Netwerk gelanceerd Chinees Ziekte

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Radiotherapie Medische Oncologie Chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie bij slokdarmkanker

Radiotherapie Medische Oncologie Chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie bij slokdarmkanker Radiotherapie Medische Oncologie Chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie bij slokdarmkanker Uitwendige bestraling van slokdarmkanker in combinatie met chemotherapie, voorafgaand aan een operatie van

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Non Hodgkin lymfoom Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Mijn artfiact 3. Proces 4. Mijn beoordelingsblad en presentatie 5. Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Mijn artfiact 3. Proces 4. Mijn beoordelingsblad en presentatie 5. Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Mijn artfiact 3 Proces 4 Mijn beoordelingsblad en presentatie 5 Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6 2 Autobiotic Selfie Inleiding De autobiotic selfie heeft mij heel

Nadere informatie

Doelgroep Leerlingen van de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs (8-10 jaar)

Doelgroep Leerlingen van de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs (8-10 jaar) 14 januari Inleiding In de serie beroepen voor de middenbouw gaat deze lesbrief over de dokter, arts, genezer of welke andere term dat beroep ook wordt aangeduid. Het beroep dokter is waarschijnlijk een

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

Voetreflexologie Marianne Baudenelle www.mariannebaudenelle.be

Voetreflexologie Marianne Baudenelle www.mariannebaudenelle.be Voetreflexologie Marianne Baudenelle www.mariannebaudenelle.be 1 Wat is voetreflexologie Onze beide voeten zijn een afspiegeling van ons lichaam. Ons hele lichaam staat in verbinding met onze voeten. De

Nadere informatie

Laserbehandeling bij scheurtjes in het netvlies. Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis

Laserbehandeling bij scheurtjes in het netvlies. Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis Laserbehandeling bij scheurtjes in het netvlies Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis 1. Het netvlies Het oog is een holle bal met een transparante voorkant, het hoornvlies. Hierdoor valt het licht naar binnen.

Nadere informatie

De overeenkomsten tussen de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington

De overeenkomsten tussen de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Succesvolle gentherapiestudie bij de ziekte van Parkinson geeft

Nadere informatie

MS MS is de afkorting van multiple sclerose. Dat zijn 2 Latijnse woorden. Multiple betekent vele en sclerose verhardingen. Bij iedereen lopen de

MS MS is de afkorting van multiple sclerose. Dat zijn 2 Latijnse woorden. Multiple betekent vele en sclerose verhardingen. Bij iedereen lopen de MS MS is de afkorting van multiple sclerose. Dat zijn 2 Latijnse woorden. Multiple betekent vele en sclerose verhardingen. Bij iedereen lopen de zenuwen vanuit de hersenen door het ruggenmerg naar de rest

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING april 2005 Deze lessen zijn samengesteld en opgemaakt door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Mitochondriën en oxidatieve stress

Mitochondriën en oxidatieve stress Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Ons richten op oxidatieve stress bij de ziekte van Huntington Celschade

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

De ziekte van Graves

De ziekte van Graves De ziekte van Graves ZIEKTE VAN GRAVES Wat is de ziekte van Graves? De ziekte van Graves is een ziekte aan de schildklier, waarbij ons eigen afweersysteem antilichamen maakt, waardoor een te snel werkende

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige Paragraaf 7.1 prikkel Signalen die een zintuigcel uit de omgeving opvangt actiepotentiaal Verschil in elektrische lading over de membraan van een zenuwcel op het moment van een impuls adequate prikkel

Nadere informatie

De vlokkentest. Informatie voor patiënten en hun familie

De vlokkentest. Informatie voor patiënten en hun familie De vlokkentest Informatie voor patiënten en hun familie 2 De Vlokkentest 11 Hierna vindt u informatie over de vlokkentest: wat het is, wanneer en hoe wordt de test uitgevoerd, wat er gebeurt na de test,

Nadere informatie

De hooggevoelige ondernemer

De hooggevoelige ondernemer De hooggevoelige ondernemer Vraag en antwoordboek Drs. Bas van Vugt 1 Ten geleide: Aan de hand van praktische lezersvragen legt Bas uit wat hooggevoeligheid en de hooggevoelige ondernemer is. Tevens komen

Nadere informatie

Post-conditioning hormesis en het homeopathische similia principe

Post-conditioning hormesis en het homeopathische similia principe Post-conditioning hormesis en het homeopathische similia principe Homeopathie: méér dan placebo Utrecht, 9 april 2014 Roel van Wijk Natuurlijke dynamiek / evenwicht Hormesis het boogprincipe evolutionair

Nadere informatie

Zomerkamp 2010. Het Vaderhart van God

Zomerkamp 2010. Het Vaderhart van God Zomerkamp 2010 Het Vaderhart van God Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben en die in Zijn naam geloven,

Nadere informatie

Alles over de bloedziekten PNH & AA. Wat is bloed?

Alles over de bloedziekten PNH & AA. Wat is bloed? Alles over de bloedziekten PNH & AA Wat is bloed? Binnenin je lichaam zit een rode vloeistof. Dat is je bloed. Bloed is erg belangrijk voor je lichaam, het zorgt voor vervoer van stoffen, voor de warmte

Nadere informatie

Op weg naar 2012. Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn

Op weg naar 2012. Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn Op weg naar 2012 Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn 29 oktober 2011 tot 21 december 2012 De mensheid en Moeder Aarde staan aan de vooravond van een enorme sprong in de evolutie. Het Aquariustijdperk

Nadere informatie

Waarom zijn we hier op aarde?

Waarom zijn we hier op aarde? Waarom zijn we hier op aarde? Wat is de zin van ons tijdelijk bestaan op aarde? Wat is het doel van dit leven? Velen verzinnen zelf een antwoord. Maar heb je iets aan verzinsels?? Godsdiensten beweren

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015

USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015 USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015 Februari 2015 MARIT KLOOSTER CommunicatieManagement Hogeschool van Utrecht Sinds 2002 werkzaam bij Ruigrok NetPanel: Stagiair > Junior > Medior > Senior

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Fiche 1: chirurgie. Opdracht: Speel een operatie na

Fiche 1: chirurgie. Opdracht: Speel een operatie na Fiche 1: chirurgie Soms is het nodig om een tumor weg te halen. Dat gebeurt tijdens een operatie. De dokter die deze operatie uitvoert, heet een chirurg. De dokter haalt de hele tumor, of het grootste

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Natuurgeneeskundig Specialist Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland.

Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland. Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland. In de andere twee testen werd duidelijk dat de stem de activiteit

Nadere informatie

Het beeld opent een toegang naar verborgen ervarings-lagen in het innerlijke van de mens.

Het beeld opent een toegang naar verborgen ervarings-lagen in het innerlijke van de mens. Zevende Vlaams geestelijke gezondheidscongres Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg 16 en 17 september 2014 Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken Werkwinkel Wie ben ik voor

Nadere informatie

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

Waarom we zout nodig hebben

Waarom we zout nodig hebben Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. High-power hersenscans laten natrium veranderingen zien bij ziekte

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) PROSTAATKANKER. onderdeel HORMONALE THERAPIE. PROSTAATKANKER Hormonale therapie

Patiënteninformatiedossier (PID) PROSTAATKANKER. onderdeel HORMONALE THERAPIE. PROSTAATKANKER Hormonale therapie Patiënteninformatiedossier (PID) PROSTAATKANKER onderdeel HORMONALE THERAPIE PROSTAATKANKER Hormonale therapie INHOUD Inleiding... 3 Hoe werkt hormonale therapie?... 3 Wanneer hormonale behandeling?...

Nadere informatie

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training 2010 Marco Honkoop NLP coaching & training Introductie Dit ebook is gemaakt voor mensen die meer geluk in hun leven kunnen gebruiken. We kennen allemaal wel van die momenten dat het even tegen zit. Voor

Nadere informatie