K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. Visie 2009 De dageraad biedt nieuwe kansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. Visie 2009 De dageraad biedt nieuwe kansen"

Transcriptie

1 Va n L a n s c h o t Ke m p e n 09 K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Q U A R T O Visie 2009 De dageraad biedt nieuwe kansen Wie zijn schulden betaalt, verarmt niet Actief omgaan met vermogensstructurering januari 2009 JAARGANG 2

2 inhoud Redactieadres Van Lanschot Kempen VISIE 4 8 rendementen & Macro-economische visie De dageraad biedt nieuwe kansen Orange Investment Partnership Interview met fondsmanagers Theo Nijssen en Michiel Meeuwissen t.a.v. redactie VLK Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam Redactie Philippe Mol Jos Jongen Rob van Roozendaal Parisa Veldman-Koops (eindredactie) Aan dit nummer werkten mee Cees Goosen Hans van Os Hauke Ris Theo Nijssen Michiel Meeuwissen SERVICES Wie zijn schulden betaalt, verarmt niet Actief omgaan met vermogensstructurering Van Lanschot Chabot Prestige Een nieuwe standaard in verzekeringen Vormgeving Maria Luisa Phan Lung Whu Henrike Beukema Fotografie Mario Hooglander Lithografie en druk Drukkerij Tesink Adreswijzigingen Van Lanschot Kempen PRODUCTEN Bluebay high yield fund acadium global equity fund t.a.v. Dagmar Potters Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam Telefoon Copyright 2009, Van Lanschot Kempen Kwartaalbericht

3 voorwoord Annus Horribilis De Britse koningin Elizabeth gebruikte deze Latijnse spreuk om het voor het vorstenhuis dramatisch verlopen jaar 1992 aan te duiden. Voor beleggers is 20 een annus horribilis gebleken, een rampzalig jaar. De in de zomer van 2007 gestarte kredietcrisis zwol in de loop van het jaar aan tot een wereldwijde financiële en economische crisis waarvan de gevolgen nog lang te voelen zullen zijn. Alle beleggingscategorieën, met uitzondering van staatsobligaties, leverden in het afgelopen jaar negatieve rendementen op, vaak in dubbele cijfers. Veel beurzen beleefden hun slechtste jaar ooit. In het katern Visie blikken we uiteraard terug op het bewogen jaar dat we achter de rug hebben. Maar hoe beleggingsmarkten zich de komende jaren naar onze inschatting gaan gedragen. Waar liggen in deze moeilijke omstandigheden kansen? Gaat de zon weer schijnen voor beleggers? In het katern Services komen structureerder Cees Goosen en financier Hans van Os aan het woord over de mogelijkheden om met een herfinanciering zowel privé als voor de onderneming ruimte te creëren in het beschikbare kapitaal. Daarnaast brengen wij graag de gemakken van de Prestige Verzekering van Van Lanschot Chabot onder uw aandacht. Tot slot gaan wij in het Producten-katern in op twee voor u geselecteerde fondsen. belangrijker is wat de toekomst ons kan brengen. Hoewel voorspellingen zelden uitkomen, doen we in Langs deze weg wens ik u een gezond en voorspoedig dit nummer een poging om een beeld te schetsen 2009 toe! Philippe Mol Van Lanschot Kempen tel

4 Rendementen & macro-economische visie De dageraad biedt nieuwe kansen VISIE In het vierde kwartaal van 20 zijn de gevolgen van de kredietcrisis ook duidelijk zichtbaar geworden in de reële economie. Terwijl de storm in het financiële landschap nog niet is uitgewoed, lijkt de storm in het economische landschap nog maar net te zijn begonnen. De wereldeconomie lijkt tot stilstand gekomen te zijn, en de VS, Europa en Japan stevenen synchroon af op een zware recessie. De groei in de opkomende markten in Azië koelt behoorlijk af. Jos Jongen - CIO Van Lanschot Kempen tel Iedere dag worden wij overstelpt met slecht nieuws: vertrouwenscijfers die op historische dieptepunten staan, banken die miljarden steun krijgen of zelfs worden genationaliseerd, werkloosheidscijfers die stijgen en bedrijven die tegenvallende winsten rapporteren. Dit laat de financiële markten niet onberoerd. De aandelenmarkten maakten een van de meest turbulente periodes ooit door. Na dramatische cijfers over de eerste drie kwartalen eindigde het vierde kwartaal van 20 diep in het rood. De wereldindex daalde met ruim 20% in euro s. Over geheel 20 halveerde de AEX. Opnieuw rode cijfers Ook in het vierde kwartaal was het niet mogelijk om de portefeuilles uit de rode cijfers te houden. Integendeel, de waarde van de neutrale portefeuilles nam in de afgelopen drie maanden zelfs met 12,3% af. Het jaarresultaat kwam uit op -25% en bleef hiermee iets achter bij de referentie-index. De defensieve portefeuilles daalden in het vierde kwartaal met 3,8% waarmee het jaarresultaat uitkwam op -9,7%. Daarmee deden deze portefeuilles het eveneens slechter dan hun referentie-index, die voornamelijk uit staatsobligaties bestaat. Dat is samen met liquiditeiten en assetallocatiestrategieën de enige beleggingscategorie die dit jaar een plus wist te realiseren. De offensieve portefeuilles lieten in het vierde kwartaal een negatief rendement zien van 17,4%. Over geheel 20 kwam het rendement uit op -33,9%, wat een duidelijk lagere daling is dan die van de referentie-index. Zowel voor het vierde kwartaal als voor het gehele jaar 20 hebben onze keuzes in de middelenverdeling positief bijgedragen aan de relatieve rendementen. De onderweging in aandelen, het aanhouden van liquiditeiten, de keuze voor absoluutrendementstrategieën en het opnemen van assetallocatiestrategieën hebben een toegevoegde waarde gehad. Hierdoor zijn de portefeuilles minder sterk gedaald dan de referentie-index. De selectie binnen de verschillende assetcategorieën heeft echter negatief bijgedragen. Binnen aandelen heeft onze keuze voor defensievere waardeaandelen en voor smallcapaandelen ongunstig uitgepakt, terwijl binnen obligaties de keuze voor bedrijfsleningen negatief heeft bijgedragen. 4

5 Relatieve Performance Portefeuille Benchmark Verschil ,8% 17,9% -0,1% ,9% 8,1% 2,8% ,9% 1,5% -0,5% 20 Q1-6,5% -8,8% 2,3% 20 Q2-2,9% -2,2% -0,7% 20 Q3-5,7% -3,3% -2,4% 20 Q4-12,3% -11,0% -1,3% 20 YTD -25,0% -23,2% -1,7% Jaarlijks -0,2% -0,2% -0,1% jan-05 1-jan-06 1-jan-07 1-jan- Aandelen Obligaties Portefeuille Bron: Thomson Datastream VISIE De rendementen zijn gebaseerd op een modelportefeuille en zijn bruto waarbij géén rekening is gehouden met kosten zoals beheerloon en transactiekosten. Wij maken u er verder op attent dat de modelrendementen kunnen afwijken van het door u behaalde netto rendement zoals gerapporteerd in uw performanceoverzicht voor de desbetreffende periode. De specifiek met u gemaakte afspraken, de middelenverdeling van uw portefeuille, het aantal dagen dat uw vermogen was belegd of door u gedane stortingen of onttrekkingen kunnen resulteren in afwijkende resultaten. Beleggen is vooruitkijken Is er nog hoop ondanks al dit slechte nieuws? Hoe diep zal de recessie worden, hoe lang gaat die duren en weten de overheden en centrale banken de juiste medicijnen te vinden om de economie en het financiële systeem weer aan de praat te krijgen? Uit het verleden blijkt dat tijdens de meest sombere momenten de mooiste beleggingskansen ontstaan. Dit is goed af te leiden uit de bijgevoegde grafiek over risk appetite. Deze geeft signalen weer, gebaseerd op de rendementen van risicodragende beleggingen versus die van risicomijdende beleggingen. Signalen die op paniekniveau staan, blijken vaak uitstekende instapmomenten te zijn voor risicodragende beleggingen, zoals aandelen. De financiële markten houden momenteel al rekening met zeer pessimistische scenario s, die hebben geleid tot ongekend forse correcties van koersen en prijzen. Beleggen is vooruitkijken en de financiële markten kunnen ook zeer extreem reageren als de eerste lichtstralen zijn te zien aan het eind van de donkere tunnel. Beleggingskansen ontstaan maar voorzichtigheid, goede selectie en spreiding zijn juist in deze tijden van groot belang! Global Risk Appetite jul 03 jan 04 jul 04 jan 05 Euphoria jul 05 Panic jan 06 jul 06 jan 07 jul 07 jan jul jan 09 Bron: Credit Suisse Eerste belang opgebouwd in high yield obligaties Het beleggen in hoogrentende bedrijfsobligaties (high yield) is een voorbeeld van een unieke beleggingskans. De risico-opslagen, dat wil zeggen de extra rente die deze leningen opleveren ten opzichte van staatsobligaties, zijn ongekend hoog. Wel moet rekening worden gehouden met de toename van het debiteurenrisico. De kans dat een bedrijf niet meer aan zijn verplichting tot terugbetalen kan voldoen, zal toenemen door de recessie. De extra risico-opslag van gemiddeld 20% ten opzichte van staatsleningen vinden wij echter een voldoende beloning voor dit risico. Wij hebben in het afgelopen kwartaal besloten om een deel van de liquiditeiten juist in deze high yield obligaties te herbeleggen in plaats van in aandelen. De verwachte rendementen zijn vergelijkbaar met die van aandelen, terwijl de risico s een stuk lager zijn omdat de obligatiehouder bij een faillissement voorrang heeft ten opzichte van de aandelenbelegger. Zelfs als een onderneming failliet gaat, ontvangt de obligatiehouder meestal nog een deel van de opbrengsten van de verkoop van de bezittingen. Wel is het, gelet op het debiteurenrisico, verstandig om niet in individuele hoogrentende bedrijfsleningen te beleggen maar zeer gespreid via een beleggingsfonds. Wij hebben daarbij een voorkeur voor een gespecialiseerde beleggingsboutique die bewezen heeft een ruime spreiding te kunnen aanbrengen en een goede selectie te kunnen maken, en die tevens een uitstekend trackrecord heeft opgebouwd onder moeilijke marktomstandigheden. Dit gaat op voor het BlueBay High Yield Fund, dat wij in het afgelopen kwartaal in een tweetal stappen in de beheerportefeuilles hebben opgenomen. Verderop in dit magazine gaan wij uitgebreid in op dit fonds. 5

6 Wij hebben tegelijkertijd ook een belang genomen in langlopende staatsobligaties via een indextracker. Mocht het economisch scenario nog somberder worden, dan biedt deze tracker compensatie omdat de kapitaalmarktrente dan naar verwachting verder daalt. Hedgefondsindustrie: kansen voor de overleveraars Afgelopen jaar hebben absoluutrendementstrategieën vrijwel geen van alle hun doelstellingen kunnen waarmaken. De inefficiënties en irrationaliteiten in Spreads van Europese High Yield obligaties Rendementen van hedgefondsen vs aandelen na het omvallen van LTCM % VISIE %.7% dec 07 jan 29 feb mar 30 apr mei 30 jun jul aug 30 sep okt 30 nov dec Bron: Merrill Lynch -19.5% 16 maanden nadien (nov'98 - feb'00) 50 maanden erna (nov'98 - dec'02) Hedgefunds Wereldwijde aandelen Bron: Thomson Datastream Deel staatsobligaties ruilen voor eersteklas bedrijfsleningen Staatsobligaties waren in het afgelopen kwartaal opnieuw een veilige haven. Door forse rentedalingen en de vlucht naar veiligheid stegen hun koersen sterk. Wij hebben hiervan geprofiteerd, in het bijzonder via een indextracker met lange staatsobligaties. Alle overige vastrentende beleggingen bleven fors achter bij de rendementen van staatsleningen. Voorlopig is het verstandig om staatsobligaties in het defensieve deel van de portefeuilles aan te houden. Een gedeeltelijke draai naar bedrijfsleningen van eerste klas debiteuren (credits) biedt in onze ogen echter goede beleggingsmogelijkheden. Net als hoogrentende bedrijfsobligaties bieden ook deze credits historisch ongekende hoge risico-opslagen boven staatsleningen. Wij zijn dit jaar begonnen om een deel van de liquiditeiten en/of staatsobligaties te ruilen naar deze credits. Ook hiervoor hebben wij een fonds van obligatiespecialist BlueBay geselecteerd. Spreads van Europese Credits dec 07 jan 29 feb mar 30 apr mei 30 jun jul aug 30 sep okt 30 nov dec Bron: Merrill Lynch de markten waar deze strategieën van proberen te profiteren, zijn in de loop van de tijd alleen maar extremer geworden. Veel hedgefondsen hebben omvangrijke posities moeten liquideren om te deleveragen en om uitstroom van beleggers te kunnen financieren. Daarnaast werd in december de hedgefondsindustrie geconfronteerd met een van de grootste fraudegevallen ooit, wat het vertrouwen in dit segment nog verder ondermijnde. De Amerikaanse belegger Madoff gaf toe jarenlang een soort piramidespel te hebben gespeeld, waardoor beleggers voor waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zijn gedupeerd. Er zal een enorme sanering plaatsvinden in de wereld van hedgefondsen. Bij het normaliseren van de markten en het terugwinnen van het vertrouwen kunnen de overleveraars een enorm herstelpotentieel laten zien. Uit het verleden blijkt dat absoluuutrendementstrategieën zelfs een sterker herstel kunnen laten zien dan de aandelenmarkten. In 1998 deed zich een vergelijkbare situatie voor. Het grote hedgefonds LTCM ging over de kop. Hedgefondsen lieten dramatische rendementen zien en werden niet meer serieus genomen als beleggingscategorie. De jaren daarna zagen wij een enorm herstel bij de overblijvende hedgefondsen. Wij zien ook in 2009 mooie kansen voor de zogenaamde overleveraars in de hedgefondsindustrie. Voor dit herstelpotentieel is het niet zozeer noodzakelijk dat de aandelenmarkten (fors) herstellen, als wel dat markten en in het bijzonder de geld- en kapitaalmarkten normaliseren. Belangrijk is ook hier de selectie van de juiste strategieën en de juiste fondsmanagers. Het

7 grootste herstelpotentieel zien wij voor niet-volatility fondsen zoals het Orange Investment Partnership en Rotschild Diversified Fund. In het interview met de beheerders van het Orange Investment Fund kunt u hier meer over lezen. Aandelen terug naar een neutrale weging Wij hebben begin vorig jaar het aandelenbelang in de portefeuilles verlaagd. Gedurende het gehele jaar is dit belang onderwogen gebleven ten opzichte van het strategische gewicht. Naar onze mening zijn de aandelenmarkten na de zware koersval aantrekkelijk gewaardeerd, ook als wij rekening houden met fors lagere bedrijfswinsten als gevolg van de zware conjuncturele neergang. Bij de uitverkoop in 20 is door beleggers nauwelijks meer gekeken naar de fundamentele factoren van de betreffende ondernemingen. Ook veel kwalitatief goed geleide bedrijven in defensievere sectoren zijn fors afgestraft. Dit werd mede veroorzaakt door de gedwongen afbouw van posities door hedgefondsen en investment banks die in de problemen kwamen. Wij zien geleidelijk beleggingskansen ontstaan, in eerste instantie in de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten. Later dit jaar verwachten wij mogelijkheden te zien in de opkomende landen. Bij het beleggen blijven voorzichtigheid, een ruime spreiding en goede selectie van groot belang. Wij verwachten meer van beleggingsfondsen die zich richten op de selectie van defensieve ondernemingen op basis van waarderingscriteria. De meeste door ons geselecteerde fondsen zijn meer waardegericht en wij verwachten dat zij in tegenstelling tot 2007 en 20 dit jaar de fondsen die beleggen in groeiaandelen kunnen overtreffen. Wij zien ook bijzondere kansen voor smallcapbeleggingen. In het verleden liepen deze beleggingen bij een algemeen herstel van de aandelenmarkten voorop. In een aantal portefeuilles hebben wij begin dit jaar het Acadian Global Fund opgenomen, een waardegeoriënteerd fonds. Verderop in dit magazine staat een beschrijving van dit fonds. Beleggingsportefeuille in onzekere tijden Onderstaand verkeerslicht geeft onze verwachtingen voor de komende periode voor de verschillende beleggingscategorieën weer. Naast bovengenoemde kansen in high yield obligaties, credits, absoluutrendementstrategieën en aandelen blijven wij ook nog steeds goede mogelijkheden zien in assetallocatiestrategieën. Met behulp van deze strategieën kan zowel van opwaartse als neerwaartse trends in de markten worden geprofiteerd. Afgelopen jaar hebben deze strategieën van de neerwaartse trends geprofiteerd terwijl in 2009 van opwaartse trends in de meeste financiële markten kan worden geprofiteerd. Mochten zich geen duidelijke trends aftekenen dan zullen deze beleggingen tijdelijk onder druk kunnen komen te staan. Terwijl wij negatief gestemd zijn op direct onroerend goed zien wij wel mogelijkheden voor beursgenoteerd onroerend goed vanwege de hoge discounts. Selectie is in alle genoemde beleggingscategorieën van groot belang. In 2009 zal er in onze ogen een duidelijk verschil zijn tussen de fundamenteel gezonde bedrijven die sterker uit de conjunctuur zullen komen en de ondernemingen die deze neergang met moeite of zelfs helemaal niet zullen overleven. Voorlopig zien wij minder beleggingsmogelijkheden in aandelen beschermd, obligaties van opkomende landen en grondstoffen. VISIE Amerikaanse Staatsobligaties, Amerikaanse Smallcaps, Niet-genoteerd OG, Grondstoffen, Aandelen Beschermd Europese/Japanse Staatsobligaties, Aziatisch OG, Obligaties Opkomende Landen Europese Large-/Smallcaps, Emerging Markets/Aziatische Largecaps, Amerikaanse Largecaps, Genoteerd Europees OG, Hoogrentende Obligaties en Credits, Absoluutrendementstrategieën, Assetallocatiestrategieën

8 orange investment partnership VISIE Kans op bovengemiddelde rendementen voor fondsen die de crisis overleven... Orange Investment Partnership is niet ontkomen aan de malaise van annus horribilis 20. VLK Magazine sprak met fondsmanagers Theo Nijssen en Michiel Meeuwissen. Orange Investment Partnership (OIP) heeft in 20 zijn eigen risicodoelstelling van 10% ruimschoots overschreden. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Begin 20 telden we nog vijf grote Amerikaanse zakenbanken. Drie daarvan bestaan inmiddels niet meer (Bear Stearns, Lehman, Merrill Lynch), terwijl de twee andere worden omgevormd tot traditionele banken (Goldman Sachs en Morgan Stanley). Dit heeft enerzijds geleid tot een enorme afbouw van hun eigen beleggingen en anderzijds tot problemen bij hun tegenpartijen, die daardoor ook hun beleggingen fors moesten afbouwen. Dit proces van gedwongen afbouw van beleggingen of deleveraging was van een dermate grote omvang (honderden miljarden) dat het heeft geleid tot een extreme prijsdruk op de betreffende beleggingen. Omdat deze beleggingen een significante overlap hadden met de beleggingen van de fondsen in de portefeuille van OIP, werden ook de rendementen van deze fondsen fors geraakt. Hun beleggingen daalden bovengemiddeld in prijs, terwijl instrumenten die ter afdekking van risico s dienden onvoldoende bescherming boden. Hoewel deze fondsen over het algemeen relatief conservatief waren gepositioneerd en wij ook in de samenstelling van OIP in toenemende mate voor meer diversiteit en conservatievere fondsen hebben gekozen, hebben noch de fondsen noch wijzelf van tevoren dit proces en de effecten ervan voorzien. Daardoor is de risicodoelstelling ruimschoots overschreden. De enige positieve noot is dat het negatieve rendement niet tot stand is gekomen door zogenaamde blow-ups bij de onderliggende fondsen, waarover ook in de kranten te lezen valt. Dit betekent dat er de potentie is om verloren terrein terug te winnen. Wat betekent dit voor de toekomst? Welke risicodoelstellingen hanteren jullie nu en wat is de waarde hiervan? Voor vrijwel alle beleggers en banken is de beperkte waarde van kwantitatieve risicomodellen duidelijk geworden. Des te belangrijker zijn kwalitatieve risicodoelstellingen die moeten leiden tot het minimaliseren van de kans op permanente verliezen. Fondsen die op een prudente manier gebruik maken van leverage, die verstandig omgaan met concentratie en illiquiditeit in hun portefeuille en die aandacht besteden aan een stabiele klantbasis, hebben een bovengemiddelde kans om extreme marktomstandigheden te overleven. Deze fondsen kunnen zodoende vasthouden aan hun beleggingen en geleden verliezen terugverdienen als markten normaliseren. 8

9 Wij blijven daarom onverminderd aandacht besteden aan de kwalitatieve risicobeheersing en monitoren deze aspecten continu, met het doel de terugverdiencapaciteit van OIP te maximaliseren. Recent hebben we veel berichten gelezen over uitstroom uit hedgefondsen die weer heeft geleid tot het (gedeeltelijk) sluiten van veel fondsen. Heeft het OIP daar ook last van en is de eventuele uitstroom goed op te vangen, zowel op het niveau van de geselecteerde fondsen als van OIP zelf? OIP heeft net als de rest van de industrie te maken gehad met uitstroom. Deze was echter om drie redenen goed op te vangen. Ten eerste was de uitstroom relatief beperkt en beneden het gemiddelde voor de industrie. Ten tweede kent OIP een opzegtermijn van 90 dagen die aansluit bij de gemiddelde opzegtermijn van de onderliggende beleggingen, zodat wij tijdig deze beleggingen konden vrijmaken. Ten derde heeft onze stabiele kapitaalsbasis, met daarin ook voor drie jaar gecommitteerd geld, ons in staat gesteld om te beleggen bij managers die op hun beurt ook deze voorwaarden aan klanten hebben gesteld. Desondanks zijn er fondsen in OIP geweest die niet volledig konden voldoen aan onttrekkingen van klanten, omdat zij in de huidige illiquide markten onvoldoende middelen konden vrijmaken. Wij voorzagen tijdig dat dit een probleem zou kunnen worden en hebben hier op ingespeeld. Zodoende bezit OIP na het uitbetalen van de uitstroom op jaareinde nog ruim voldoende kasmiddelen. De huidige marktsituatie biedt ook kansen. Wat zijn de belangrijkste kansen voor OIP en hoe denken jullie deze te kunnen benutten? Wij zien de grootste kansen in de markt voor credits (bedrijfsleningen). Hier zijn momenteel leningen te koop die ver beneden hun fair value noteren. In dit segment is een zware depressie in de koersen verwerkt, waardoor met credits op aandelen gelijkende rendementen zijn te behalen, met de zekerheden van een obligatie. Van deze situatie kunnen hedgefondsen bovengemiddeld profiteren als zij selectief zijn in de bedrijven waarvan zij leningen kopen. Daarnaast is het afdekken van het kredietrisico momenteel om technische redenen relatief goedkoop. Met OIP spelen wij hier op in door te beleggen in een aantal fondsen die beleggen in bedrijfsleningen. Ten slotte belegt OIP in multistrategiefondsen die flexibel zijn in hun allocatie naar aandelen of credits. Bij deze fondsen hebben we de voorbije maanden een significante verschuiving van aandelen naar credits gezien. Hoe zien jullie de rol van fund-of-hedgefunds zoals OIP in de toekomst in een beleggingsportefeuille? Het afgelopen jaar hebben (fund-of-)hedgefunds het door het eerder genoemde proces van deleveraging zeer zwaar gehad. Waarschijnlijk overleeft minder dan de helft van de fondsen deze periode. Bovendien zijn ook de concurrerende zakenbanken grotendeels van het speelveld verdwenen. Het resultaat is een fors kleiner aantal partijen dat in kan spelen op arbitragemogelijkheden die juist groter zijn dan ooit. Daarom geloven wij dat de overleveraars van deze crisis in staat zullen zijn om langjarig bovengemiddelde rendementen te behalen als markten normaliseren. Deze fondsen zullen van toegevoegde waarde zijn in iedere beleggingsportefeuille, vooral in een scenario waarin effectenmarkten geen duidelijke richting hebben en tegelijkertijd meer gericht zijn op fundamentele bedrijfsontwikkelingen. In een dergelijk klimaat is het moeilijk om met traditionele beleggingen in aandelen en obligaties een aantrekkelijk rendement te behalen, maar zouden hedgefondsen, met relatieve waardestrategieën, juist in staat moeten zijn bovengemiddelde rendementen te realiseren. VISIE 9

10 Vermogensstructurering Wie zijn schulden betaalt verarmt niet Het jaar 20 heeft duidelijk gemaakt dat het afscheiden van risico s één van de fundamenten is van het actief omgaan met vermogen. Onderdeel daarvan is het bewust structureren van de vennootschappelijke structuur, zodanig dat de onderneming goed kan draaien en in de privésfeer vrij vermogen ontstaat. Dat is niet altijd het geval, maar kan vaak eenvoudig worden opgelost, zoals blijkt uit de SERVICES volgende, uit het leven gegrepen casus. Cees Goosen Hans van Os Van Lanschot Kempen tel Een cliënt is via een holding-bv 100% aandeelhouder van een actieve onderneming. De holding is ook directeur van de werkmaatschappijen. Uiteraard wordt de directiefunctie fysiek uitgeoefend door onze cliënt. De bezittingen van de holding zijn beperkt. Behalve de deelnemingen bezit de holding een vordering van op onze cliënt. De betreffende is aangewend voor de financiering van de eigen woning van de cliënt en is bij hem in privé gekwalificeerd als financiering eigen woning, waardoor de te betalen rente fiscaal volledig aftrekbaar is. De rente is vastgesteld op 4%. Voor het uitoefenen van de directiefunctie ontvangt de holding een managementfee van de werkmaatschappijen. De managementfee wordt grotendeels aangewend om het salaris van onze cliënt te betalen. Uit het resterende gedeelte worden de pensioen- premie, overige verzekeringen en autokosten betaald. Daardoor bestaat het belastbare resultaat van de holding per saldo uit de op de vordering ontvangen rente, ergo Met de holding en de werkmaatschappijen is in het verleden een gecombineerd financieringsarrangement overeengekomen. Eén van de voorwaarden daarbij is dat het minimum aansprakelijk vermogen van de vennootschappen geconsolideerd een bepaald percentage van het balanstotaal bedraagt. Het is niet ongebruikelijk dat de bank bij de bepaling van het aansprakelijk vermogen de vordering op de directie en/of aandeelhouder hierop in mindering brengt, hetgeen ook in dit geval zo is. De financiering van de onderneming wordt derhalve belemmerd door de door onze cliënt bij de holding opgenomen lening. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen is het door een bank overnemen van de financiering van de eigen woning een oplossing. Immers, met de van de bank 10

11 in privé te ontvangen middelen wordt de schuld aan de holding afgelost. Door die aflossing groeit het in aanmerking te nemen aansprakelijk vermogen, waarmee de bestaande financieringsfaciliteit verder kan worden uitgenut. Daarnaast beschikt de holding vanwege de aflossing over liquiditeiten, die ook renderend kunnen worden ingezet. Onze cliënt gaat nog een stap verder. Hij besluit om van de in de holding aanwezige aan liquide middelen af te zonderen als beleggingsvermogen en onder te brengen in een Vrijgestelde BeleggingsInstelling (VBI). Zoals u bekend ligt de grote meerwaarde van de VBI in de volledige vrijstelling van vennootschapsbelasting, maar zijn er wel enige voorwaarden aan verbonden. Laten we een cijfervoorbeeld nemen om een en ander inzichtelijk te maken. Daarbij gaan we uit van een bancaire financieringsrente van 5%. Dat is uiteraard hoger dan bij de eigen BV, vanwege het gegeven dat de bank een winstopslag hanteert en de eigen BV dat niet hoeft te doen. Het rendement op de belegbare middelen wordt gemakshalve ook op 5% gezet. Er wordt geen rekening gehouden met het rendement dat wordt gemaakt met de ondernemingsactiviteiten, maar bij uw gedachtevorming moet u dit wel meenemen. Vergeleken wordt een drietal varianten, namelijk 1) de bestaande situatie, 2) het herfinancieren in privé zonder het opzetten van een VBI en, uiteraard, 3) de herfinanciering met het uitnutten van de VBI. Bij deze opstelling passen wel wat opmerkingen. In de vergelijking is niet meegenomen dat de huidige situatie in privé een hoger besteedbaar netto-inkomen betekent. Immers, de bruto rentelast is lager, hetgeen netto oplevert. Daar staat tegenover dat bij de herfinancieringen het rendement van de ondernemingsactiviteiten niet is meegenomen. Normaliter ligt dat ruimschoots boven de gehanteerde rente- en rendementsniveaus. In ieder geval zal duidelijk zijn dat de herfinanciering een aantrekkelijke verruiming met zich meebrengt. De onderneming krijgt meer armslag, terwijl de combinatie met de VBI er voor zorgt dat een deel van het vermogen buiten de risicosfeer is gebracht. Bovendien is de financieringsruimte in de privésfeer vergroot. Immers, de aandelen van de gecreëerde VBI zullen voor een bank kunnen dienen als zekerheid voor een in privé te verstrekken financiering. De procentuele dekkingswaarde die aan die aandelen wordt toegekend zal normaliter hoger zijn dan de waarde van de aandelen van een holding waaruit een actieve onderneming wordt bestuurd. Het vorenstaande is uiteraard enigszins schematisch weergegeven. Desondanks is duidelijk dat, als de reden om te lenen bij de eigen BV is gelegen in het argument het is goedkoper, dat niet zonder meer juist is. Het gaat uiteindelijk om de bottom line en die kan er heel anders uitzien dan alleen een renteverschil. SERVICES 1) huidig 2) herfinanciering 3) herfinanciering + VBI Privé Te betalen Rente -/ / / IB- Teruggave Netto Rentelast -/ / / BV Rente/rendement Vpb -/ / / Nettoresultaat VBI Rendement (= netto) Totaal netto vóór AB AB-claim (BV+VBI) -/ / / Netto Totaalresultaat

12 Een nieuwe standaard in verzekeringen: Van Lanschot Chabot Prestige Uit contacten met onze cliënten blijkt dat zij op meerdere terreinen complexe behoeften hebben en te maken krijgen met complexe problemen. Een van deze terreinen betreft verzekeringen. Het goed regelen van verzekeringen kan lastige materie zijn, die soms wordt ervaren als een noodzakelijk kwaad. Hoe is de dekking en de schadeafwikkeling, SERVICES welke uitzonderlijke risico s kunnen verzekerd worden: het zijn maar een paar van de vragen waar u zich over moet buigen. Dankzij de samenwerking met de verzekeringsexperts van Van Lanschot Chabot kunnen wij inspelen op deze behoefte met het doel u zorgen uit handen nemen. Van Lanschot Chabot Prestige Van Lanschot heeft een nieuwe stap gezet in dienstverlening met een nieuw, bijzonder verzekeringspakket. Deze nieuwe verzekeringen met de naam Van Lanschot Chabot Prestige kenmerken zich allereerst door de breedte van de propositie, waarmee aangesloten wordt op de persoonlijke omstandigheden van onze cliënten. Naast schadeverzekeringen voor huis en inboedel is het mogelijk om alles wat u kostbaar is, te verzekeren. Hebt u een woning in het buitenland, een klassieke auto of verzamelt u deze, hebt u paarden, beschikt u over een vliegtuig of verzamelt u kunst? Van Lanschot Chabot Prestige zorgt in al deze gevallen voor een excellente dekking. Dit geldt ook voor de mogelijkheid u wereldwijd tegen ziektekosten te verzekeren. Dat is niet alles: een kidnap & ransom -verzekering hoort ook tot de mogelijkheden. Van Lanschot Chabot werkt daartoe samen met de internationaal gerenommeerde verzekeraar Hiscox. Deze nicheverzekeraar richt zich op dezelfde cliëntengroep als Van Lanschot Kempen, te weten ruimvermogende particulieren. Kwaliteit van de dekking Dat een bepaald risico door een verzekering wordt gedekt, biedt in veel gevallen onvoldoende zekerheid: zo bieden veel verzekeringen vervangende woonruimte in het geval van schade aan de bestaande woonruimte. Dit zegt echter niets over de kwaliteit van de vervangende woonruimte. Van Lanschot Chabot vindt dat cliënten meer mogen verwachten van een excellente verzekering. Vervangende woonruimte is daarom bij Van Lanschot Chabot Prestige woonruimte die in kwaliteit en comfort uitdrukkelijk vergelijkbaar is met de oorspronkelijke woonruimte. Bijzondere collecties Er zijn voorbeelden te over van situaties waardoor u 12

13 SERVICES een beroep moet doen op een schadeverzekering. Het kan uiteraard gaan om diefstal maar er kunnen ook zich allerlei andere, minder voor de hand liggende, risico s voordoen. Voor deze uitzonderlijke risico s biedt Van Lanschot Chabot Prestige een uitzonderlijke dekking. Om een voorbeeld te geven: stelt u zich een wijnliefhebber voor, die een fraaie collectie bijzondere wijnen heeft verzameld en deze in een wijnkelder houdt. Wat nu als er in deze kelder waterschade optreedt, in het bijzonder als de schade zodanig is, dat alle etiketten van de flessen afgeweekt zijn? Ook dan biedt Van Lanschot Chabot Prestige een oplossing, of zelfs een keuze tussen verschillende oplossingen: de verzekeraar gaat internationale beurzen af om de collectie opnieuw te kopen, maar de cliënt heeft ook de optie om genoegen te nemen met een geldbedrag. Service Hoe uitstekend en breed de dekking van een verzekering ook is, een verzekering staat of valt met excellente service. Deze begint bij het eerste contact. Uw relatiemanager bij Van Lanschot Kempen staat direct in verbinding met de adviseurs van Van Lanschot Chabot. Bij het aanvragen van de verzekering is de acceptatie snel geregeld en ontvangt u binnen afzienbare tijd een polis. Al uw materiële bezittingen zijn verzekerd met een maatwerkpolis, zonder kleine lettertjes. Schades worden snel afgehandeld, waarbij voorop staat dat onze cliënten alle zorg uit handen genomen wordt. Van Lanschot Chabot staat tevens tot uw beschikking met specialistisch advies. U kunt een beroep doen op experts die u bijstaan met taxaties van uw kunstobjecten, of met beveiligingsadvies. Wilt u weten hoe Van Lanschot Chabot u verzekeringsvraagstukken kan oplossen? Neemt u gerust contact op met uw relatiemanager. 13

14 PRODUCTEN BlueBay High Yield Bond FUND Fund FUND fund Beleggen in hoogrentende obligaties Met een beheerd vermogen van ruim 15 miljard is BlueBay Asset Management de grootste Europese beheerder die volledig gespecialiseerd is in bedrijfsobligaties en in overheidsobligaties van opkomende landen. Anthony Robertson is eindverantwoordelijk voor het High Yield Bond Fund, een fonds dat belegt in bedrijfsobligaties van gezonde bedrijven met een relatief lage kredietwaardering. Hij is tevens één van de negentien analisten die het team rijk is. Het fonds is opgericht in september 2002 en heeft per saldo een hoger rendement met een lager risicoprofiel weten te realiseren dan zijn benchmark. Fondsontwerp biedt goede mogelijkheden voor risicobeheer Het beleggingsuniversum voor dit fonds beslaat ongeveer 350 ondernemingen. Een eerste analyse op hoofdlijnen waar onder andere leningen kleiner dan 75 miljoen verwijderd worden, brengt de lijst terug tot 200 potentiële kandidaten. Een gedetailleerde analyse die onder andere gericht is op de stabiliteit van de kasstromen en de vooruitzichten voor de sector, brengt de lijst vervolgens terug naar 100 à 125 leningen. In de laatste fase besteden de analisten aandacht aan de precieze plaats in de kapitaalstructuur en aan de specifieke voorwaarden die bij elke lening in het prospectus worden vermeld, en worden 50 à 70 leningen opgenomen. Om het risico te beperken mag de beheerder tot maximaal 25% liquide middelen in de portefeuille houden. Ook mag hij met maximaal 15% van het fondsvermogen invulling geven aan een negatieve visie op de markt door gebruik te maken van kredietderivaten. Maximale aandacht van de analisten Eén van de sterke punten van het team is de ruime omvang, zonder dat dit ten koste gaat van de gewenste cohesie. Geen enkele analist hoeft meer dan twintig ondernemingen te volgen en kan dus ruime aandacht besteden aan de ondernemingen die hij of zij volgt. Er worden veel meer ondernemingen gevolgd dan waar daadwerkelijk in wordt belegd. Hierdoor verkeert het team in de luxepositie om alleen de allerbeste ideeën op te kunnen nemen. Start in roerige tijden De start van het BlueBay High Yield Fund viel bijna samen met het dieptepunt in de markt voor bedrijfsleningen dat volgde op de spraakmakende faillissementen van onder andere Enron en Parmalat in de periode De jaren erna profiteerde BlueBay van herstel van de kredietmarkt terwijl het fonds zich de afgelopen jaren steeds defensiever positioneerde. In 2006 kostte dit in relatieve zin rendement, maar sinds de start van de kredietcrisis in 2007 komt deze positionering het rendement ten goede. Inmiddels is de portefeuille niet meer zo defensief gepositioneerd, maar richt zich meer op de kansen die de huidige hoge renteopslagen voor bedrijfsleningen bieden. BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Annual Fund return Annual Benchmark return Bron: Thomson Datastream 14

15 Acadian Asset Management is opgericht in 1977 en is gezeteld in Boston (VS). Sinds 2000 is Acadian onderdeel van het in Londen genoteerde Old Mutual Plc., een vermogensbeheer- en verzekeringsbedrijf dat haar dochterondernemingen veel vrijheid laat in hun bedrijfsvoering. In het Acadian Global Equity Fund worden de beleggingsbeslissingen volledig op kwantitatieve basis genomen. Het fonds bestaat sinds 1992 en heeft een gemiddeld jaarrendement dat 1,5% hoger is dan dat van zijn benchmark. Acadian Global Equity Fund Beleggen in aandelen op kwantitatieve basis aandelen dagelijks op aantrekkelijkheid gerangschikt Voor de identificatie van aandelen met een hoog verwacht rendement gebruikt Acadian diverse, in eigen beheer ontwikkelde modellen. De fundamentele ontwikkeling van de onderneming en de koersontwikkeling van het aandeel zijn hiervoor van groot belang. Dit komt met name terug in de eerste stap van het beleggingsproces. Hier worden veertig ondernemingsspecifieke factoren enerzijds en het koersverloop anderzijds samengebracht, wat zich vertaalt in een verwacht rendement per aandeel. Bij stap twee wordt een model gebruikt dat vooral macro-economische variabelen bevat. Dit model bepaalt de verwachte rendementen voor alle regio s en sectoren, waarna het verwachte rendement voor elke sector in elke regio kan worden berekend. Met de uitkomsten van deze twee modellen kunnen dagelijks aandelen wereldwijd gerangschikt worden naar aantrekkelijkheid. jaar voor nodig, een periode waarin fundamenteel sterke aandelen relatief goed presteerden. Over de tweede moeilijke periode kunnen we helaas nog niet spreken in voltooid verleden tijd. In de dalende markt van 20 had het Acadian Global Equity Fund het moeilijk. Beleggers begonnen vooral hun posities die het relatief goed gedaan hadden, te verkopen waardoor het in absolute en in relatieve zin aan waarde verloor. Geschikt voor de beheerportefeuilles? De fundamentele stijl van het fonds past goed bij de beleggingsfilosofie van Van Lanschot Kempen. Doordat het fonds dit combineert met een sterk trackrecord op de lange termijn, zal het geleidelijk opgenomen worden in de beheerportefeuilles. PRODUCTEN Twee moeilijke periodes De strategie kende in zijn bestaan twee moeilijke periodes. De eerste duurde van begin 1998 tot en met april Terwijl het rendement van 50% in absolute zin sterk was, stelde het in relatieve zin teleur. De MSCI Wereldindex steeg in dezelfde periode namelijk met maar liefst 80%. De belangrijkste reden voor het achterblijven bij de index was dat met name IT-aandelen, met kenmerken die normaal gesproken juist beleggers afschrikken, langere tijd sterk presteerden. Wel maakte het fonds het relatieve verlies vrij snel goed. Er was niet meer dan twee ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Annual Fund return Annual Benchmark return Bron: Thomson Datastream 15

16 09 Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O T E R T I O S E C U N D O P R I M O K W A R T A A L B E R I C H T Dit kwartaalbericht van Van Lanschot Kempen ( VLK ) wordt u slechts ter informatie aangeboden. De informatie in dit document is incompleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van VLK. Uit dit kwartaalbericht mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van VLK. VLK is een handelsnaam van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot) in licentie uitgegeven aan Kempen & Co N.V. (Kempen). VLK verricht zelfstandig aan- en verkooptransacties in effecten op de rekeningen van cliënten, op basis van de met hen contractueel vastgelegde beleggingsafspraken. VLK doet dit voor vermogende particulieren, institutionele beleggers, stichtingen en ondernemingen. Kempen en Van Lanschot staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. ( DNB ) en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet financieel toezicht (Wft) en zijn tevens als effecteninstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is mogelijk dat in het kader van vermogensbeheer namens cliënten wordt belegd in beleggingsinstellingen waarvan VLK een beheervergoeding of een distributievergoeding ontvangt. Verder is het mogelijk dat VLK over koersgevoelige informatie beschikt betreffende beursgenoteerde ondernemingen (waaronder bepaalde door Kempen beheerde beleggingsinstellingen). VLK heeft maatregelen getroffen om (i) op een prudente wijze met (eventuele) belangentegenstellingen om te gaan, en (ii) eventuele koersgevoelige informatie niet bekend te maken aan cliënten en deze informatie niet te gebruiken bij haar dienstverlening. Dit kwartaalbericht heeft als onderwerp het beleggen van vermogen. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. Deze risico s worden onder meer toegelicht in de mondelinge toelichting op dit kwartaalbericht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De behaalde resultaten van elke belegging worden mede beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. De rendementen weergegeven in dit kwartaalbericht zijn gebaseerd op historische gegevens. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. VLK kan de mogelijkerwijs te behalen rendementen derhalve niet garanderen. Door te beleggen kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. Het is mogelijk dat de waarde van de beleggingen lager wordt dan het geïnvesteerde bedrag. VLK heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van de inhoud van dit kwartaalbericht doch VLK noch haar medewerkers of vertegenwoordigers aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de genoemde uitgangspunten waarop dit kwartaalbericht is gebaseerd. Het is niet toegestaan de gegevens in dit kwartaalbericht geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VLK.

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009 Persbijeenkomst jaarverslag ABP 20 Amsterdam, 11 mei 2009 20: een bijzonder jaar Sterke positie begin 20 met dgr van 140% Volledige indexatie en volledige na-indexatie Halfjaarcijfers al minder rooskleurig

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P H I L I P S P E N S I O E N F O N D S B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G 7 P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g I n f o r m a t i e o v e

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 107% Belegd vermogen 81,9 miljard Rendement derde kwartaal 9,1% Premie- en indexatiebesluit in vierde kwartaal Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft in

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Volendam, 18 juni 2014 Beleggen voor Pensioen Regeling -lijfrente/banksparen -pensioen eigen beheer -sparen/beleggen Risico -beweeglijkheid -liquiditeit

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Toelichting op uw jaaroverzicht

Toelichting op uw jaaroverzicht Bedenk je toekomst Toelichting op uw jaaroverzicht Inzicht in uw producten met mijnaegon.nl De visie achter onze beleggingsbeslissingen Toekomstverwachtingen Aegon in de prijzen Inzicht in uw producten

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen FEB/2011 MAAND Rapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Kerncijfers... 3 1.1. Dekkingsgraad... 3 1.2. Rendement... 4 1.3. Vermogensmutaties...

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 16.03.2017 EXPERTISE OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSOBLIGATIES 16.03.2017 Bedrijfsobligaties hebben de afgelopen jaren een forse bijdrage geleverd aan de performance van de Carmignac

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-063 2 april 2003 9.30 uur Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord In het eerste kwartaal van 2003 is de rente op de kapitaalmarkt gedaald tot het laagste

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie