K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. Visie 2009 De dageraad biedt nieuwe kansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. Visie 2009 De dageraad biedt nieuwe kansen"

Transcriptie

1 Va n L a n s c h o t Ke m p e n 09 K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Q U A R T O Visie 2009 De dageraad biedt nieuwe kansen Wie zijn schulden betaalt, verarmt niet Actief omgaan met vermogensstructurering januari 2009 JAARGANG 2

2 inhoud Redactieadres Van Lanschot Kempen VISIE 4 8 rendementen & Macro-economische visie De dageraad biedt nieuwe kansen Orange Investment Partnership Interview met fondsmanagers Theo Nijssen en Michiel Meeuwissen t.a.v. redactie VLK Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam Redactie Philippe Mol Jos Jongen Rob van Roozendaal Parisa Veldman-Koops (eindredactie) Aan dit nummer werkten mee Cees Goosen Hans van Os Hauke Ris Theo Nijssen Michiel Meeuwissen SERVICES Wie zijn schulden betaalt, verarmt niet Actief omgaan met vermogensstructurering Van Lanschot Chabot Prestige Een nieuwe standaard in verzekeringen Vormgeving Maria Luisa Phan Lung Whu Henrike Beukema Fotografie Mario Hooglander Lithografie en druk Drukkerij Tesink Adreswijzigingen Van Lanschot Kempen PRODUCTEN Bluebay high yield fund acadium global equity fund t.a.v. Dagmar Potters Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam Telefoon Copyright 2009, Van Lanschot Kempen Kwartaalbericht

3 voorwoord Annus Horribilis De Britse koningin Elizabeth gebruikte deze Latijnse spreuk om het voor het vorstenhuis dramatisch verlopen jaar 1992 aan te duiden. Voor beleggers is 20 een annus horribilis gebleken, een rampzalig jaar. De in de zomer van 2007 gestarte kredietcrisis zwol in de loop van het jaar aan tot een wereldwijde financiële en economische crisis waarvan de gevolgen nog lang te voelen zullen zijn. Alle beleggingscategorieën, met uitzondering van staatsobligaties, leverden in het afgelopen jaar negatieve rendementen op, vaak in dubbele cijfers. Veel beurzen beleefden hun slechtste jaar ooit. In het katern Visie blikken we uiteraard terug op het bewogen jaar dat we achter de rug hebben. Maar hoe beleggingsmarkten zich de komende jaren naar onze inschatting gaan gedragen. Waar liggen in deze moeilijke omstandigheden kansen? Gaat de zon weer schijnen voor beleggers? In het katern Services komen structureerder Cees Goosen en financier Hans van Os aan het woord over de mogelijkheden om met een herfinanciering zowel privé als voor de onderneming ruimte te creëren in het beschikbare kapitaal. Daarnaast brengen wij graag de gemakken van de Prestige Verzekering van Van Lanschot Chabot onder uw aandacht. Tot slot gaan wij in het Producten-katern in op twee voor u geselecteerde fondsen. belangrijker is wat de toekomst ons kan brengen. Hoewel voorspellingen zelden uitkomen, doen we in Langs deze weg wens ik u een gezond en voorspoedig dit nummer een poging om een beeld te schetsen 2009 toe! Philippe Mol Van Lanschot Kempen tel

4 Rendementen & macro-economische visie De dageraad biedt nieuwe kansen VISIE In het vierde kwartaal van 20 zijn de gevolgen van de kredietcrisis ook duidelijk zichtbaar geworden in de reële economie. Terwijl de storm in het financiële landschap nog niet is uitgewoed, lijkt de storm in het economische landschap nog maar net te zijn begonnen. De wereldeconomie lijkt tot stilstand gekomen te zijn, en de VS, Europa en Japan stevenen synchroon af op een zware recessie. De groei in de opkomende markten in Azië koelt behoorlijk af. Jos Jongen - CIO Van Lanschot Kempen tel Iedere dag worden wij overstelpt met slecht nieuws: vertrouwenscijfers die op historische dieptepunten staan, banken die miljarden steun krijgen of zelfs worden genationaliseerd, werkloosheidscijfers die stijgen en bedrijven die tegenvallende winsten rapporteren. Dit laat de financiële markten niet onberoerd. De aandelenmarkten maakten een van de meest turbulente periodes ooit door. Na dramatische cijfers over de eerste drie kwartalen eindigde het vierde kwartaal van 20 diep in het rood. De wereldindex daalde met ruim 20% in euro s. Over geheel 20 halveerde de AEX. Opnieuw rode cijfers Ook in het vierde kwartaal was het niet mogelijk om de portefeuilles uit de rode cijfers te houden. Integendeel, de waarde van de neutrale portefeuilles nam in de afgelopen drie maanden zelfs met 12,3% af. Het jaarresultaat kwam uit op -25% en bleef hiermee iets achter bij de referentie-index. De defensieve portefeuilles daalden in het vierde kwartaal met 3,8% waarmee het jaarresultaat uitkwam op -9,7%. Daarmee deden deze portefeuilles het eveneens slechter dan hun referentie-index, die voornamelijk uit staatsobligaties bestaat. Dat is samen met liquiditeiten en assetallocatiestrategieën de enige beleggingscategorie die dit jaar een plus wist te realiseren. De offensieve portefeuilles lieten in het vierde kwartaal een negatief rendement zien van 17,4%. Over geheel 20 kwam het rendement uit op -33,9%, wat een duidelijk lagere daling is dan die van de referentie-index. Zowel voor het vierde kwartaal als voor het gehele jaar 20 hebben onze keuzes in de middelenverdeling positief bijgedragen aan de relatieve rendementen. De onderweging in aandelen, het aanhouden van liquiditeiten, de keuze voor absoluutrendementstrategieën en het opnemen van assetallocatiestrategieën hebben een toegevoegde waarde gehad. Hierdoor zijn de portefeuilles minder sterk gedaald dan de referentie-index. De selectie binnen de verschillende assetcategorieën heeft echter negatief bijgedragen. Binnen aandelen heeft onze keuze voor defensievere waardeaandelen en voor smallcapaandelen ongunstig uitgepakt, terwijl binnen obligaties de keuze voor bedrijfsleningen negatief heeft bijgedragen. 4

5 Relatieve Performance Portefeuille Benchmark Verschil ,8% 17,9% -0,1% ,9% 8,1% 2,8% ,9% 1,5% -0,5% 20 Q1-6,5% -8,8% 2,3% 20 Q2-2,9% -2,2% -0,7% 20 Q3-5,7% -3,3% -2,4% 20 Q4-12,3% -11,0% -1,3% 20 YTD -25,0% -23,2% -1,7% Jaarlijks -0,2% -0,2% -0,1% jan-05 1-jan-06 1-jan-07 1-jan- Aandelen Obligaties Portefeuille Bron: Thomson Datastream VISIE De rendementen zijn gebaseerd op een modelportefeuille en zijn bruto waarbij géén rekening is gehouden met kosten zoals beheerloon en transactiekosten. Wij maken u er verder op attent dat de modelrendementen kunnen afwijken van het door u behaalde netto rendement zoals gerapporteerd in uw performanceoverzicht voor de desbetreffende periode. De specifiek met u gemaakte afspraken, de middelenverdeling van uw portefeuille, het aantal dagen dat uw vermogen was belegd of door u gedane stortingen of onttrekkingen kunnen resulteren in afwijkende resultaten. Beleggen is vooruitkijken Is er nog hoop ondanks al dit slechte nieuws? Hoe diep zal de recessie worden, hoe lang gaat die duren en weten de overheden en centrale banken de juiste medicijnen te vinden om de economie en het financiële systeem weer aan de praat te krijgen? Uit het verleden blijkt dat tijdens de meest sombere momenten de mooiste beleggingskansen ontstaan. Dit is goed af te leiden uit de bijgevoegde grafiek over risk appetite. Deze geeft signalen weer, gebaseerd op de rendementen van risicodragende beleggingen versus die van risicomijdende beleggingen. Signalen die op paniekniveau staan, blijken vaak uitstekende instapmomenten te zijn voor risicodragende beleggingen, zoals aandelen. De financiële markten houden momenteel al rekening met zeer pessimistische scenario s, die hebben geleid tot ongekend forse correcties van koersen en prijzen. Beleggen is vooruitkijken en de financiële markten kunnen ook zeer extreem reageren als de eerste lichtstralen zijn te zien aan het eind van de donkere tunnel. Beleggingskansen ontstaan maar voorzichtigheid, goede selectie en spreiding zijn juist in deze tijden van groot belang! Global Risk Appetite jul 03 jan 04 jul 04 jan 05 Euphoria jul 05 Panic jan 06 jul 06 jan 07 jul 07 jan jul jan 09 Bron: Credit Suisse Eerste belang opgebouwd in high yield obligaties Het beleggen in hoogrentende bedrijfsobligaties (high yield) is een voorbeeld van een unieke beleggingskans. De risico-opslagen, dat wil zeggen de extra rente die deze leningen opleveren ten opzichte van staatsobligaties, zijn ongekend hoog. Wel moet rekening worden gehouden met de toename van het debiteurenrisico. De kans dat een bedrijf niet meer aan zijn verplichting tot terugbetalen kan voldoen, zal toenemen door de recessie. De extra risico-opslag van gemiddeld 20% ten opzichte van staatsleningen vinden wij echter een voldoende beloning voor dit risico. Wij hebben in het afgelopen kwartaal besloten om een deel van de liquiditeiten juist in deze high yield obligaties te herbeleggen in plaats van in aandelen. De verwachte rendementen zijn vergelijkbaar met die van aandelen, terwijl de risico s een stuk lager zijn omdat de obligatiehouder bij een faillissement voorrang heeft ten opzichte van de aandelenbelegger. Zelfs als een onderneming failliet gaat, ontvangt de obligatiehouder meestal nog een deel van de opbrengsten van de verkoop van de bezittingen. Wel is het, gelet op het debiteurenrisico, verstandig om niet in individuele hoogrentende bedrijfsleningen te beleggen maar zeer gespreid via een beleggingsfonds. Wij hebben daarbij een voorkeur voor een gespecialiseerde beleggingsboutique die bewezen heeft een ruime spreiding te kunnen aanbrengen en een goede selectie te kunnen maken, en die tevens een uitstekend trackrecord heeft opgebouwd onder moeilijke marktomstandigheden. Dit gaat op voor het BlueBay High Yield Fund, dat wij in het afgelopen kwartaal in een tweetal stappen in de beheerportefeuilles hebben opgenomen. Verderop in dit magazine gaan wij uitgebreid in op dit fonds. 5

6 Wij hebben tegelijkertijd ook een belang genomen in langlopende staatsobligaties via een indextracker. Mocht het economisch scenario nog somberder worden, dan biedt deze tracker compensatie omdat de kapitaalmarktrente dan naar verwachting verder daalt. Hedgefondsindustrie: kansen voor de overleveraars Afgelopen jaar hebben absoluutrendementstrategieën vrijwel geen van alle hun doelstellingen kunnen waarmaken. De inefficiënties en irrationaliteiten in Spreads van Europese High Yield obligaties Rendementen van hedgefondsen vs aandelen na het omvallen van LTCM % VISIE %.7% dec 07 jan 29 feb mar 30 apr mei 30 jun jul aug 30 sep okt 30 nov dec Bron: Merrill Lynch -19.5% 16 maanden nadien (nov'98 - feb'00) 50 maanden erna (nov'98 - dec'02) Hedgefunds Wereldwijde aandelen Bron: Thomson Datastream Deel staatsobligaties ruilen voor eersteklas bedrijfsleningen Staatsobligaties waren in het afgelopen kwartaal opnieuw een veilige haven. Door forse rentedalingen en de vlucht naar veiligheid stegen hun koersen sterk. Wij hebben hiervan geprofiteerd, in het bijzonder via een indextracker met lange staatsobligaties. Alle overige vastrentende beleggingen bleven fors achter bij de rendementen van staatsleningen. Voorlopig is het verstandig om staatsobligaties in het defensieve deel van de portefeuilles aan te houden. Een gedeeltelijke draai naar bedrijfsleningen van eerste klas debiteuren (credits) biedt in onze ogen echter goede beleggingsmogelijkheden. Net als hoogrentende bedrijfsobligaties bieden ook deze credits historisch ongekende hoge risico-opslagen boven staatsleningen. Wij zijn dit jaar begonnen om een deel van de liquiditeiten en/of staatsobligaties te ruilen naar deze credits. Ook hiervoor hebben wij een fonds van obligatiespecialist BlueBay geselecteerd. Spreads van Europese Credits dec 07 jan 29 feb mar 30 apr mei 30 jun jul aug 30 sep okt 30 nov dec Bron: Merrill Lynch de markten waar deze strategieën van proberen te profiteren, zijn in de loop van de tijd alleen maar extremer geworden. Veel hedgefondsen hebben omvangrijke posities moeten liquideren om te deleveragen en om uitstroom van beleggers te kunnen financieren. Daarnaast werd in december de hedgefondsindustrie geconfronteerd met een van de grootste fraudegevallen ooit, wat het vertrouwen in dit segment nog verder ondermijnde. De Amerikaanse belegger Madoff gaf toe jarenlang een soort piramidespel te hebben gespeeld, waardoor beleggers voor waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zijn gedupeerd. Er zal een enorme sanering plaatsvinden in de wereld van hedgefondsen. Bij het normaliseren van de markten en het terugwinnen van het vertrouwen kunnen de overleveraars een enorm herstelpotentieel laten zien. Uit het verleden blijkt dat absoluuutrendementstrategieën zelfs een sterker herstel kunnen laten zien dan de aandelenmarkten. In 1998 deed zich een vergelijkbare situatie voor. Het grote hedgefonds LTCM ging over de kop. Hedgefondsen lieten dramatische rendementen zien en werden niet meer serieus genomen als beleggingscategorie. De jaren daarna zagen wij een enorm herstel bij de overblijvende hedgefondsen. Wij zien ook in 2009 mooie kansen voor de zogenaamde overleveraars in de hedgefondsindustrie. Voor dit herstelpotentieel is het niet zozeer noodzakelijk dat de aandelenmarkten (fors) herstellen, als wel dat markten en in het bijzonder de geld- en kapitaalmarkten normaliseren. Belangrijk is ook hier de selectie van de juiste strategieën en de juiste fondsmanagers. Het

7 grootste herstelpotentieel zien wij voor niet-volatility fondsen zoals het Orange Investment Partnership en Rotschild Diversified Fund. In het interview met de beheerders van het Orange Investment Fund kunt u hier meer over lezen. Aandelen terug naar een neutrale weging Wij hebben begin vorig jaar het aandelenbelang in de portefeuilles verlaagd. Gedurende het gehele jaar is dit belang onderwogen gebleven ten opzichte van het strategische gewicht. Naar onze mening zijn de aandelenmarkten na de zware koersval aantrekkelijk gewaardeerd, ook als wij rekening houden met fors lagere bedrijfswinsten als gevolg van de zware conjuncturele neergang. Bij de uitverkoop in 20 is door beleggers nauwelijks meer gekeken naar de fundamentele factoren van de betreffende ondernemingen. Ook veel kwalitatief goed geleide bedrijven in defensievere sectoren zijn fors afgestraft. Dit werd mede veroorzaakt door de gedwongen afbouw van posities door hedgefondsen en investment banks die in de problemen kwamen. Wij zien geleidelijk beleggingskansen ontstaan, in eerste instantie in de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten. Later dit jaar verwachten wij mogelijkheden te zien in de opkomende landen. Bij het beleggen blijven voorzichtigheid, een ruime spreiding en goede selectie van groot belang. Wij verwachten meer van beleggingsfondsen die zich richten op de selectie van defensieve ondernemingen op basis van waarderingscriteria. De meeste door ons geselecteerde fondsen zijn meer waardegericht en wij verwachten dat zij in tegenstelling tot 2007 en 20 dit jaar de fondsen die beleggen in groeiaandelen kunnen overtreffen. Wij zien ook bijzondere kansen voor smallcapbeleggingen. In het verleden liepen deze beleggingen bij een algemeen herstel van de aandelenmarkten voorop. In een aantal portefeuilles hebben wij begin dit jaar het Acadian Global Fund opgenomen, een waardegeoriënteerd fonds. Verderop in dit magazine staat een beschrijving van dit fonds. Beleggingsportefeuille in onzekere tijden Onderstaand verkeerslicht geeft onze verwachtingen voor de komende periode voor de verschillende beleggingscategorieën weer. Naast bovengenoemde kansen in high yield obligaties, credits, absoluutrendementstrategieën en aandelen blijven wij ook nog steeds goede mogelijkheden zien in assetallocatiestrategieën. Met behulp van deze strategieën kan zowel van opwaartse als neerwaartse trends in de markten worden geprofiteerd. Afgelopen jaar hebben deze strategieën van de neerwaartse trends geprofiteerd terwijl in 2009 van opwaartse trends in de meeste financiële markten kan worden geprofiteerd. Mochten zich geen duidelijke trends aftekenen dan zullen deze beleggingen tijdelijk onder druk kunnen komen te staan. Terwijl wij negatief gestemd zijn op direct onroerend goed zien wij wel mogelijkheden voor beursgenoteerd onroerend goed vanwege de hoge discounts. Selectie is in alle genoemde beleggingscategorieën van groot belang. In 2009 zal er in onze ogen een duidelijk verschil zijn tussen de fundamenteel gezonde bedrijven die sterker uit de conjunctuur zullen komen en de ondernemingen die deze neergang met moeite of zelfs helemaal niet zullen overleven. Voorlopig zien wij minder beleggingsmogelijkheden in aandelen beschermd, obligaties van opkomende landen en grondstoffen. VISIE Amerikaanse Staatsobligaties, Amerikaanse Smallcaps, Niet-genoteerd OG, Grondstoffen, Aandelen Beschermd Europese/Japanse Staatsobligaties, Aziatisch OG, Obligaties Opkomende Landen Europese Large-/Smallcaps, Emerging Markets/Aziatische Largecaps, Amerikaanse Largecaps, Genoteerd Europees OG, Hoogrentende Obligaties en Credits, Absoluutrendementstrategieën, Assetallocatiestrategieën

8 orange investment partnership VISIE Kans op bovengemiddelde rendementen voor fondsen die de crisis overleven... Orange Investment Partnership is niet ontkomen aan de malaise van annus horribilis 20. VLK Magazine sprak met fondsmanagers Theo Nijssen en Michiel Meeuwissen. Orange Investment Partnership (OIP) heeft in 20 zijn eigen risicodoelstelling van 10% ruimschoots overschreden. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Begin 20 telden we nog vijf grote Amerikaanse zakenbanken. Drie daarvan bestaan inmiddels niet meer (Bear Stearns, Lehman, Merrill Lynch), terwijl de twee andere worden omgevormd tot traditionele banken (Goldman Sachs en Morgan Stanley). Dit heeft enerzijds geleid tot een enorme afbouw van hun eigen beleggingen en anderzijds tot problemen bij hun tegenpartijen, die daardoor ook hun beleggingen fors moesten afbouwen. Dit proces van gedwongen afbouw van beleggingen of deleveraging was van een dermate grote omvang (honderden miljarden) dat het heeft geleid tot een extreme prijsdruk op de betreffende beleggingen. Omdat deze beleggingen een significante overlap hadden met de beleggingen van de fondsen in de portefeuille van OIP, werden ook de rendementen van deze fondsen fors geraakt. Hun beleggingen daalden bovengemiddeld in prijs, terwijl instrumenten die ter afdekking van risico s dienden onvoldoende bescherming boden. Hoewel deze fondsen over het algemeen relatief conservatief waren gepositioneerd en wij ook in de samenstelling van OIP in toenemende mate voor meer diversiteit en conservatievere fondsen hebben gekozen, hebben noch de fondsen noch wijzelf van tevoren dit proces en de effecten ervan voorzien. Daardoor is de risicodoelstelling ruimschoots overschreden. De enige positieve noot is dat het negatieve rendement niet tot stand is gekomen door zogenaamde blow-ups bij de onderliggende fondsen, waarover ook in de kranten te lezen valt. Dit betekent dat er de potentie is om verloren terrein terug te winnen. Wat betekent dit voor de toekomst? Welke risicodoelstellingen hanteren jullie nu en wat is de waarde hiervan? Voor vrijwel alle beleggers en banken is de beperkte waarde van kwantitatieve risicomodellen duidelijk geworden. Des te belangrijker zijn kwalitatieve risicodoelstellingen die moeten leiden tot het minimaliseren van de kans op permanente verliezen. Fondsen die op een prudente manier gebruik maken van leverage, die verstandig omgaan met concentratie en illiquiditeit in hun portefeuille en die aandacht besteden aan een stabiele klantbasis, hebben een bovengemiddelde kans om extreme marktomstandigheden te overleven. Deze fondsen kunnen zodoende vasthouden aan hun beleggingen en geleden verliezen terugverdienen als markten normaliseren. 8

9 Wij blijven daarom onverminderd aandacht besteden aan de kwalitatieve risicobeheersing en monitoren deze aspecten continu, met het doel de terugverdiencapaciteit van OIP te maximaliseren. Recent hebben we veel berichten gelezen over uitstroom uit hedgefondsen die weer heeft geleid tot het (gedeeltelijk) sluiten van veel fondsen. Heeft het OIP daar ook last van en is de eventuele uitstroom goed op te vangen, zowel op het niveau van de geselecteerde fondsen als van OIP zelf? OIP heeft net als de rest van de industrie te maken gehad met uitstroom. Deze was echter om drie redenen goed op te vangen. Ten eerste was de uitstroom relatief beperkt en beneden het gemiddelde voor de industrie. Ten tweede kent OIP een opzegtermijn van 90 dagen die aansluit bij de gemiddelde opzegtermijn van de onderliggende beleggingen, zodat wij tijdig deze beleggingen konden vrijmaken. Ten derde heeft onze stabiele kapitaalsbasis, met daarin ook voor drie jaar gecommitteerd geld, ons in staat gesteld om te beleggen bij managers die op hun beurt ook deze voorwaarden aan klanten hebben gesteld. Desondanks zijn er fondsen in OIP geweest die niet volledig konden voldoen aan onttrekkingen van klanten, omdat zij in de huidige illiquide markten onvoldoende middelen konden vrijmaken. Wij voorzagen tijdig dat dit een probleem zou kunnen worden en hebben hier op ingespeeld. Zodoende bezit OIP na het uitbetalen van de uitstroom op jaareinde nog ruim voldoende kasmiddelen. De huidige marktsituatie biedt ook kansen. Wat zijn de belangrijkste kansen voor OIP en hoe denken jullie deze te kunnen benutten? Wij zien de grootste kansen in de markt voor credits (bedrijfsleningen). Hier zijn momenteel leningen te koop die ver beneden hun fair value noteren. In dit segment is een zware depressie in de koersen verwerkt, waardoor met credits op aandelen gelijkende rendementen zijn te behalen, met de zekerheden van een obligatie. Van deze situatie kunnen hedgefondsen bovengemiddeld profiteren als zij selectief zijn in de bedrijven waarvan zij leningen kopen. Daarnaast is het afdekken van het kredietrisico momenteel om technische redenen relatief goedkoop. Met OIP spelen wij hier op in door te beleggen in een aantal fondsen die beleggen in bedrijfsleningen. Ten slotte belegt OIP in multistrategiefondsen die flexibel zijn in hun allocatie naar aandelen of credits. Bij deze fondsen hebben we de voorbije maanden een significante verschuiving van aandelen naar credits gezien. Hoe zien jullie de rol van fund-of-hedgefunds zoals OIP in de toekomst in een beleggingsportefeuille? Het afgelopen jaar hebben (fund-of-)hedgefunds het door het eerder genoemde proces van deleveraging zeer zwaar gehad. Waarschijnlijk overleeft minder dan de helft van de fondsen deze periode. Bovendien zijn ook de concurrerende zakenbanken grotendeels van het speelveld verdwenen. Het resultaat is een fors kleiner aantal partijen dat in kan spelen op arbitragemogelijkheden die juist groter zijn dan ooit. Daarom geloven wij dat de overleveraars van deze crisis in staat zullen zijn om langjarig bovengemiddelde rendementen te behalen als markten normaliseren. Deze fondsen zullen van toegevoegde waarde zijn in iedere beleggingsportefeuille, vooral in een scenario waarin effectenmarkten geen duidelijke richting hebben en tegelijkertijd meer gericht zijn op fundamentele bedrijfsontwikkelingen. In een dergelijk klimaat is het moeilijk om met traditionele beleggingen in aandelen en obligaties een aantrekkelijk rendement te behalen, maar zouden hedgefondsen, met relatieve waardestrategieën, juist in staat moeten zijn bovengemiddelde rendementen te realiseren. VISIE 9

10 Vermogensstructurering Wie zijn schulden betaalt verarmt niet Het jaar 20 heeft duidelijk gemaakt dat het afscheiden van risico s één van de fundamenten is van het actief omgaan met vermogen. Onderdeel daarvan is het bewust structureren van de vennootschappelijke structuur, zodanig dat de onderneming goed kan draaien en in de privésfeer vrij vermogen ontstaat. Dat is niet altijd het geval, maar kan vaak eenvoudig worden opgelost, zoals blijkt uit de SERVICES volgende, uit het leven gegrepen casus. Cees Goosen Hans van Os Van Lanschot Kempen tel Een cliënt is via een holding-bv 100% aandeelhouder van een actieve onderneming. De holding is ook directeur van de werkmaatschappijen. Uiteraard wordt de directiefunctie fysiek uitgeoefend door onze cliënt. De bezittingen van de holding zijn beperkt. Behalve de deelnemingen bezit de holding een vordering van op onze cliënt. De betreffende is aangewend voor de financiering van de eigen woning van de cliënt en is bij hem in privé gekwalificeerd als financiering eigen woning, waardoor de te betalen rente fiscaal volledig aftrekbaar is. De rente is vastgesteld op 4%. Voor het uitoefenen van de directiefunctie ontvangt de holding een managementfee van de werkmaatschappijen. De managementfee wordt grotendeels aangewend om het salaris van onze cliënt te betalen. Uit het resterende gedeelte worden de pensioen- premie, overige verzekeringen en autokosten betaald. Daardoor bestaat het belastbare resultaat van de holding per saldo uit de op de vordering ontvangen rente, ergo Met de holding en de werkmaatschappijen is in het verleden een gecombineerd financieringsarrangement overeengekomen. Eén van de voorwaarden daarbij is dat het minimum aansprakelijk vermogen van de vennootschappen geconsolideerd een bepaald percentage van het balanstotaal bedraagt. Het is niet ongebruikelijk dat de bank bij de bepaling van het aansprakelijk vermogen de vordering op de directie en/of aandeelhouder hierop in mindering brengt, hetgeen ook in dit geval zo is. De financiering van de onderneming wordt derhalve belemmerd door de door onze cliënt bij de holding opgenomen lening. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen is het door een bank overnemen van de financiering van de eigen woning een oplossing. Immers, met de van de bank 10

11 in privé te ontvangen middelen wordt de schuld aan de holding afgelost. Door die aflossing groeit het in aanmerking te nemen aansprakelijk vermogen, waarmee de bestaande financieringsfaciliteit verder kan worden uitgenut. Daarnaast beschikt de holding vanwege de aflossing over liquiditeiten, die ook renderend kunnen worden ingezet. Onze cliënt gaat nog een stap verder. Hij besluit om van de in de holding aanwezige aan liquide middelen af te zonderen als beleggingsvermogen en onder te brengen in een Vrijgestelde BeleggingsInstelling (VBI). Zoals u bekend ligt de grote meerwaarde van de VBI in de volledige vrijstelling van vennootschapsbelasting, maar zijn er wel enige voorwaarden aan verbonden. Laten we een cijfervoorbeeld nemen om een en ander inzichtelijk te maken. Daarbij gaan we uit van een bancaire financieringsrente van 5%. Dat is uiteraard hoger dan bij de eigen BV, vanwege het gegeven dat de bank een winstopslag hanteert en de eigen BV dat niet hoeft te doen. Het rendement op de belegbare middelen wordt gemakshalve ook op 5% gezet. Er wordt geen rekening gehouden met het rendement dat wordt gemaakt met de ondernemingsactiviteiten, maar bij uw gedachtevorming moet u dit wel meenemen. Vergeleken wordt een drietal varianten, namelijk 1) de bestaande situatie, 2) het herfinancieren in privé zonder het opzetten van een VBI en, uiteraard, 3) de herfinanciering met het uitnutten van de VBI. Bij deze opstelling passen wel wat opmerkingen. In de vergelijking is niet meegenomen dat de huidige situatie in privé een hoger besteedbaar netto-inkomen betekent. Immers, de bruto rentelast is lager, hetgeen netto oplevert. Daar staat tegenover dat bij de herfinancieringen het rendement van de ondernemingsactiviteiten niet is meegenomen. Normaliter ligt dat ruimschoots boven de gehanteerde rente- en rendementsniveaus. In ieder geval zal duidelijk zijn dat de herfinanciering een aantrekkelijke verruiming met zich meebrengt. De onderneming krijgt meer armslag, terwijl de combinatie met de VBI er voor zorgt dat een deel van het vermogen buiten de risicosfeer is gebracht. Bovendien is de financieringsruimte in de privésfeer vergroot. Immers, de aandelen van de gecreëerde VBI zullen voor een bank kunnen dienen als zekerheid voor een in privé te verstrekken financiering. De procentuele dekkingswaarde die aan die aandelen wordt toegekend zal normaliter hoger zijn dan de waarde van de aandelen van een holding waaruit een actieve onderneming wordt bestuurd. Het vorenstaande is uiteraard enigszins schematisch weergegeven. Desondanks is duidelijk dat, als de reden om te lenen bij de eigen BV is gelegen in het argument het is goedkoper, dat niet zonder meer juist is. Het gaat uiteindelijk om de bottom line en die kan er heel anders uitzien dan alleen een renteverschil. SERVICES 1) huidig 2) herfinanciering 3) herfinanciering + VBI Privé Te betalen Rente -/ / / IB- Teruggave Netto Rentelast -/ / / BV Rente/rendement Vpb -/ / / Nettoresultaat VBI Rendement (= netto) Totaal netto vóór AB AB-claim (BV+VBI) -/ / / Netto Totaalresultaat

12 Een nieuwe standaard in verzekeringen: Van Lanschot Chabot Prestige Uit contacten met onze cliënten blijkt dat zij op meerdere terreinen complexe behoeften hebben en te maken krijgen met complexe problemen. Een van deze terreinen betreft verzekeringen. Het goed regelen van verzekeringen kan lastige materie zijn, die soms wordt ervaren als een noodzakelijk kwaad. Hoe is de dekking en de schadeafwikkeling, SERVICES welke uitzonderlijke risico s kunnen verzekerd worden: het zijn maar een paar van de vragen waar u zich over moet buigen. Dankzij de samenwerking met de verzekeringsexperts van Van Lanschot Chabot kunnen wij inspelen op deze behoefte met het doel u zorgen uit handen nemen. Van Lanschot Chabot Prestige Van Lanschot heeft een nieuwe stap gezet in dienstverlening met een nieuw, bijzonder verzekeringspakket. Deze nieuwe verzekeringen met de naam Van Lanschot Chabot Prestige kenmerken zich allereerst door de breedte van de propositie, waarmee aangesloten wordt op de persoonlijke omstandigheden van onze cliënten. Naast schadeverzekeringen voor huis en inboedel is het mogelijk om alles wat u kostbaar is, te verzekeren. Hebt u een woning in het buitenland, een klassieke auto of verzamelt u deze, hebt u paarden, beschikt u over een vliegtuig of verzamelt u kunst? Van Lanschot Chabot Prestige zorgt in al deze gevallen voor een excellente dekking. Dit geldt ook voor de mogelijkheid u wereldwijd tegen ziektekosten te verzekeren. Dat is niet alles: een kidnap & ransom -verzekering hoort ook tot de mogelijkheden. Van Lanschot Chabot werkt daartoe samen met de internationaal gerenommeerde verzekeraar Hiscox. Deze nicheverzekeraar richt zich op dezelfde cliëntengroep als Van Lanschot Kempen, te weten ruimvermogende particulieren. Kwaliteit van de dekking Dat een bepaald risico door een verzekering wordt gedekt, biedt in veel gevallen onvoldoende zekerheid: zo bieden veel verzekeringen vervangende woonruimte in het geval van schade aan de bestaande woonruimte. Dit zegt echter niets over de kwaliteit van de vervangende woonruimte. Van Lanschot Chabot vindt dat cliënten meer mogen verwachten van een excellente verzekering. Vervangende woonruimte is daarom bij Van Lanschot Chabot Prestige woonruimte die in kwaliteit en comfort uitdrukkelijk vergelijkbaar is met de oorspronkelijke woonruimte. Bijzondere collecties Er zijn voorbeelden te over van situaties waardoor u 12

13 SERVICES een beroep moet doen op een schadeverzekering. Het kan uiteraard gaan om diefstal maar er kunnen ook zich allerlei andere, minder voor de hand liggende, risico s voordoen. Voor deze uitzonderlijke risico s biedt Van Lanschot Chabot Prestige een uitzonderlijke dekking. Om een voorbeeld te geven: stelt u zich een wijnliefhebber voor, die een fraaie collectie bijzondere wijnen heeft verzameld en deze in een wijnkelder houdt. Wat nu als er in deze kelder waterschade optreedt, in het bijzonder als de schade zodanig is, dat alle etiketten van de flessen afgeweekt zijn? Ook dan biedt Van Lanschot Chabot Prestige een oplossing, of zelfs een keuze tussen verschillende oplossingen: de verzekeraar gaat internationale beurzen af om de collectie opnieuw te kopen, maar de cliënt heeft ook de optie om genoegen te nemen met een geldbedrag. Service Hoe uitstekend en breed de dekking van een verzekering ook is, een verzekering staat of valt met excellente service. Deze begint bij het eerste contact. Uw relatiemanager bij Van Lanschot Kempen staat direct in verbinding met de adviseurs van Van Lanschot Chabot. Bij het aanvragen van de verzekering is de acceptatie snel geregeld en ontvangt u binnen afzienbare tijd een polis. Al uw materiële bezittingen zijn verzekerd met een maatwerkpolis, zonder kleine lettertjes. Schades worden snel afgehandeld, waarbij voorop staat dat onze cliënten alle zorg uit handen genomen wordt. Van Lanschot Chabot staat tevens tot uw beschikking met specialistisch advies. U kunt een beroep doen op experts die u bijstaan met taxaties van uw kunstobjecten, of met beveiligingsadvies. Wilt u weten hoe Van Lanschot Chabot u verzekeringsvraagstukken kan oplossen? Neemt u gerust contact op met uw relatiemanager. 13

14 PRODUCTEN BlueBay High Yield Bond FUND Fund FUND fund Beleggen in hoogrentende obligaties Met een beheerd vermogen van ruim 15 miljard is BlueBay Asset Management de grootste Europese beheerder die volledig gespecialiseerd is in bedrijfsobligaties en in overheidsobligaties van opkomende landen. Anthony Robertson is eindverantwoordelijk voor het High Yield Bond Fund, een fonds dat belegt in bedrijfsobligaties van gezonde bedrijven met een relatief lage kredietwaardering. Hij is tevens één van de negentien analisten die het team rijk is. Het fonds is opgericht in september 2002 en heeft per saldo een hoger rendement met een lager risicoprofiel weten te realiseren dan zijn benchmark. Fondsontwerp biedt goede mogelijkheden voor risicobeheer Het beleggingsuniversum voor dit fonds beslaat ongeveer 350 ondernemingen. Een eerste analyse op hoofdlijnen waar onder andere leningen kleiner dan 75 miljoen verwijderd worden, brengt de lijst terug tot 200 potentiële kandidaten. Een gedetailleerde analyse die onder andere gericht is op de stabiliteit van de kasstromen en de vooruitzichten voor de sector, brengt de lijst vervolgens terug naar 100 à 125 leningen. In de laatste fase besteden de analisten aandacht aan de precieze plaats in de kapitaalstructuur en aan de specifieke voorwaarden die bij elke lening in het prospectus worden vermeld, en worden 50 à 70 leningen opgenomen. Om het risico te beperken mag de beheerder tot maximaal 25% liquide middelen in de portefeuille houden. Ook mag hij met maximaal 15% van het fondsvermogen invulling geven aan een negatieve visie op de markt door gebruik te maken van kredietderivaten. Maximale aandacht van de analisten Eén van de sterke punten van het team is de ruime omvang, zonder dat dit ten koste gaat van de gewenste cohesie. Geen enkele analist hoeft meer dan twintig ondernemingen te volgen en kan dus ruime aandacht besteden aan de ondernemingen die hij of zij volgt. Er worden veel meer ondernemingen gevolgd dan waar daadwerkelijk in wordt belegd. Hierdoor verkeert het team in de luxepositie om alleen de allerbeste ideeën op te kunnen nemen. Start in roerige tijden De start van het BlueBay High Yield Fund viel bijna samen met het dieptepunt in de markt voor bedrijfsleningen dat volgde op de spraakmakende faillissementen van onder andere Enron en Parmalat in de periode De jaren erna profiteerde BlueBay van herstel van de kredietmarkt terwijl het fonds zich de afgelopen jaren steeds defensiever positioneerde. In 2006 kostte dit in relatieve zin rendement, maar sinds de start van de kredietcrisis in 2007 komt deze positionering het rendement ten goede. Inmiddels is de portefeuille niet meer zo defensief gepositioneerd, maar richt zich meer op de kansen die de huidige hoge renteopslagen voor bedrijfsleningen bieden. BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Annual Fund return Annual Benchmark return Bron: Thomson Datastream 14

15 Acadian Asset Management is opgericht in 1977 en is gezeteld in Boston (VS). Sinds 2000 is Acadian onderdeel van het in Londen genoteerde Old Mutual Plc., een vermogensbeheer- en verzekeringsbedrijf dat haar dochterondernemingen veel vrijheid laat in hun bedrijfsvoering. In het Acadian Global Equity Fund worden de beleggingsbeslissingen volledig op kwantitatieve basis genomen. Het fonds bestaat sinds 1992 en heeft een gemiddeld jaarrendement dat 1,5% hoger is dan dat van zijn benchmark. Acadian Global Equity Fund Beleggen in aandelen op kwantitatieve basis aandelen dagelijks op aantrekkelijkheid gerangschikt Voor de identificatie van aandelen met een hoog verwacht rendement gebruikt Acadian diverse, in eigen beheer ontwikkelde modellen. De fundamentele ontwikkeling van de onderneming en de koersontwikkeling van het aandeel zijn hiervoor van groot belang. Dit komt met name terug in de eerste stap van het beleggingsproces. Hier worden veertig ondernemingsspecifieke factoren enerzijds en het koersverloop anderzijds samengebracht, wat zich vertaalt in een verwacht rendement per aandeel. Bij stap twee wordt een model gebruikt dat vooral macro-economische variabelen bevat. Dit model bepaalt de verwachte rendementen voor alle regio s en sectoren, waarna het verwachte rendement voor elke sector in elke regio kan worden berekend. Met de uitkomsten van deze twee modellen kunnen dagelijks aandelen wereldwijd gerangschikt worden naar aantrekkelijkheid. jaar voor nodig, een periode waarin fundamenteel sterke aandelen relatief goed presteerden. Over de tweede moeilijke periode kunnen we helaas nog niet spreken in voltooid verleden tijd. In de dalende markt van 20 had het Acadian Global Equity Fund het moeilijk. Beleggers begonnen vooral hun posities die het relatief goed gedaan hadden, te verkopen waardoor het in absolute en in relatieve zin aan waarde verloor. Geschikt voor de beheerportefeuilles? De fundamentele stijl van het fonds past goed bij de beleggingsfilosofie van Van Lanschot Kempen. Doordat het fonds dit combineert met een sterk trackrecord op de lange termijn, zal het geleidelijk opgenomen worden in de beheerportefeuilles. PRODUCTEN Twee moeilijke periodes De strategie kende in zijn bestaan twee moeilijke periodes. De eerste duurde van begin 1998 tot en met april Terwijl het rendement van 50% in absolute zin sterk was, stelde het in relatieve zin teleur. De MSCI Wereldindex steeg in dezelfde periode namelijk met maar liefst 80%. De belangrijkste reden voor het achterblijven bij de index was dat met name IT-aandelen, met kenmerken die normaal gesproken juist beleggers afschrikken, langere tijd sterk presteerden. Wel maakte het fonds het relatieve verlies vrij snel goed. Er was niet meer dan twee ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Annual Fund return Annual Benchmark return Bron: Thomson Datastream 15

16 09 Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O T E R T I O S E C U N D O P R I M O K W A R T A A L B E R I C H T Dit kwartaalbericht van Van Lanschot Kempen ( VLK ) wordt u slechts ter informatie aangeboden. De informatie in dit document is incompleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van VLK. Uit dit kwartaalbericht mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van VLK. VLK is een handelsnaam van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot) in licentie uitgegeven aan Kempen & Co N.V. (Kempen). VLK verricht zelfstandig aan- en verkooptransacties in effecten op de rekeningen van cliënten, op basis van de met hen contractueel vastgelegde beleggingsafspraken. VLK doet dit voor vermogende particulieren, institutionele beleggers, stichtingen en ondernemingen. Kempen en Van Lanschot staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. ( DNB ) en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet financieel toezicht (Wft) en zijn tevens als effecteninstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is mogelijk dat in het kader van vermogensbeheer namens cliënten wordt belegd in beleggingsinstellingen waarvan VLK een beheervergoeding of een distributievergoeding ontvangt. Verder is het mogelijk dat VLK over koersgevoelige informatie beschikt betreffende beursgenoteerde ondernemingen (waaronder bepaalde door Kempen beheerde beleggingsinstellingen). VLK heeft maatregelen getroffen om (i) op een prudente wijze met (eventuele) belangentegenstellingen om te gaan, en (ii) eventuele koersgevoelige informatie niet bekend te maken aan cliënten en deze informatie niet te gebruiken bij haar dienstverlening. Dit kwartaalbericht heeft als onderwerp het beleggen van vermogen. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. Deze risico s worden onder meer toegelicht in de mondelinge toelichting op dit kwartaalbericht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De behaalde resultaten van elke belegging worden mede beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. De rendementen weergegeven in dit kwartaalbericht zijn gebaseerd op historische gegevens. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. VLK kan de mogelijkerwijs te behalen rendementen derhalve niet garanderen. Door te beleggen kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. Het is mogelijk dat de waarde van de beleggingen lager wordt dan het geïnvesteerde bedrag. VLK heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van de inhoud van dit kwartaalbericht doch VLK noch haar medewerkers of vertegenwoordigers aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de genoemde uitgangspunten waarop dit kwartaalbericht is gebaseerd. Het is niet toegestaan de gegevens in dit kwartaalbericht geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VLK.

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte U laat Van Lanschot Bankiers uw vermogen beheren of u wilt dat wij uw vermogen voor u gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Vermogensbeheer

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Kempeninsight. Climbing a wall of worry VOORWOORD

Kempeninsight. Climbing a wall of worry VOORWOORD Kempeninsight SEPTEMBER 2009, nr. 7 VOORWOORD Climbing a wall of worry Namens Kempen Capital Management heb ik het genoegen u de 7 de editie (jaargang 3) van Kempeninsight aan te bieden. Meerdere keren

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III

AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III...Best Option 9%. Best Option 9% is een bestaand product van Banque Société Générale. Het product is half december 2007 gestart en heeft nog een

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

thema Smart Bèta Het anker is los! PAGINA 4-7

thema Smart Bèta Het anker is los! PAGINA 4-7 thema Smart Bèta JUNI 2013 www.fondsnieuws.nl Het anker is los! lage rente bedreigt rendementsperspectief PAGINA 4-7 execution only-platform rukt op PAGINA 12-13 CIO-debat: Verenigde Staten favoriet pagina

Nadere informatie

ALS DE CRISIS VOORBIJ IS

ALS DE CRISIS VOORBIJ IS THEMA CHINA NOVEMBER 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ALS DE CRISIS VOORBIJ IS Asset managers over de toekomst van beleggen CIO-debat: De geldpers moet aan PAGINA 8 De moeilijke zoektocht naar het risicoprofiel

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

Kempen Insight. Mei 2011, nr. 12

Kempen Insight. Mei 2011, nr. 12 Kempen Insight Mei 2011, nr. 12 Kempen Insight samenvattingen Voorwoord u De wereld in staat van beroering De afgelopen zes maanden zijn voor financiële markten wederom spannend geweest. Hoewel de economische

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Belegginsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie

... Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 5 - Profiel... - 5 - Meerjarenoverzicht......

... Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 5 - Profiel... - 5 - Meerjarenoverzicht...... Sustainable Values Fund Jaarverslag 2009 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie............- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 5 - Profiel... - 5 - Meerjarenoverzicht............-

Nadere informatie

WERELDWIJD GEBREK AAN VERTROUWEN. Banksparen met het Finles Collectief Beheer Fonds

WERELDWIJD GEBREK AAN VERTROUWEN. Banksparen met het Finles Collectief Beheer Fonds Banksparen met het Finles Collectief Beheer Fonds U heeft vast wel het een en ander gelezen over het per 1 januari 2008 ingevoerde banksparen: de tegenhanger van de veelal dure levensverzekering op beleggingsbasis.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de Beheerder 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13 Risicomanagement 18 Beloningsbeleid 21 Delta Lloyd Institutioneel

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2014 Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Opgericht 1 januari 1989 Statutair gevestigd te Groningen KvK-nummer 41011600 Correspondentieadres: Postbus 501

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56 VERMOGEN HERFST 2014 NUMMER 56 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV HH Bankiers 25 jaar Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman Bankiers Kantoor

Nadere informatie