De AEX Index op weekbasis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De AEX Index op weekbasis"

Transcriptie

1 De correctie die zich acht dagen geleden inzette, hebben de analisten wel degelijk zien aankomen. Er waren vele indicaties, dat de markten met een toppend proces bezig waren. Maar niemand kende het moment waarop de val zou inzetten. Het probleem Griekenland was in een rustiger vaarwater beland en zodoende werd iedereen in slaap gewiegd. Alles wees erop dat er nog een (misschien wel laatste) rally zou volgen. Maar het mocht niet zo zijn. Het aloude Dow-adagium was een van de indicaties, die er op wezen dat er een scherpe correctie in de maak was. Op 22 mei zette de DJIA een nieuw All-Time-High neer op Maar de Dow Transport bevestigde deze top niet en dat betekende, zoals Dow meer dan honderd jaar geleden al stelde, dat er een probleem in de maak was. De devaluatie van de Renminbi was de trigger. De AEX Index daalde vanuit zijn vorige hoogste koers van dit jaar met 19,7%. De DAX zette een nieuwe bodem na een daling van 16,9%, de DJIA deed het al rustiger met 15,2%, de S&P500 legde 11,6% toe. De Nikkei beperkte zich tot een bijna normale reactie van 6,6%. Het lijkt er op dat de pijn hiermede geleden is. Maar er valt uit de grafieken niet op te maken hoe voorlopig deze conclusie is. Het is zeker mogelijk dat er een tweede test van de gezette bodem volgt. De Chinese groei is nog steeds indrukwekkend ook al is het geen 10% meer, maar de infrastructuur van de economie, de enorme schuldenlast en het gebrek aan economische vrijheid zijn allemaal fundamentele argumenten, die erop wijzen dat de malaise in de financiële wereld in China niet is afgelopen. Een test van de bodem die zojuist gezet werd is daarom nog goed mogelijk om niet te zeggen hoogstwaarschijnlijk en tot overmaat van ramp moet men er ook nog wel degelijk rekening mee houden dat de bodem van nu, het bij een herttest straks, niet zal houden. De markten mogen dan nu wel op weg gaan naar nieuwe hoogtepunten, maar of die er ook gaan komen is voor ons een heel groot vraagteken. Eerder pleiten wij ervoor om de portefeuilles conservatief te gaan inrichten tijdens de rally, die op het punt staat uit te breken. Wij zullen hieronder tonen waar de koersen op iets langere termijn gezien, kunnen komen te liggen en wij besteden daarna aandacht aan de korte termijn. De AEX Index op weekbasis In figuur 1 ziet u de weekkoersen van de AEX Index vanaf begin Vanuit de bodem op 195 is er een lijn getrokken die moet worden gezien als de lange termijn trendlijn. Deze lijn werd opnieuw getrokken toen vanuit het tweede aanrakingspunt in 2011 bij een koers van 256 de stijging iets werd versneld. Daarna volgden er nog twee aanrakingspunten met de nu iets sterker stijgende trendlijn op 281 en 366. Wat er de afgelopen twee weken is gebeurd is eenvoudigweg, dat de koersen opnieuw hun trendlijn hebben opgezocht. Dit is een normaal verschijnsel en de moeilijkheden die een overbought markt veroorzaakt zijn daarmede de wereld uit, althans voor het moment. U ziet dat - voordat de correctie werd ingezet - zich een bobbel in de koersen heeft gevormd. De koersen lagen veel te ver van hun trendlijn af en er is geen ontkomen aan dat dit hersteld wordt. In Amsterdam heeft de koers van afgelopen week inderdaad de trendlijn gehaald. Dit is niet overal het geval maar waar dat niet het geval was ligt de koers gelukkig er zeer dichtbij. Uiteraard zijn er uitzonderingen. In Zuid Afrika bijvoorbeeld zit de markt in een veel diepere put. Als grondstoffenland draagt men daar de volle hitte van de strijd. De indicatoren onder de koersen divergeren niet negatief maar ze zijn nog dalend, met andere woorden zij geven nog niet aan dat de makt gedraaid is. Van de Stochastics kan J a a r g a n g 2 1 N r a u gu s t u s zelfs gezegd worden dat er sprake is van positieve divergentie. Figuur 1. AEX Index, weekgrafiek Om een zeker beeld te krijgen laten wij hieronder eerst de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial index zien. Best presterende product van Vladeracken in 2015: Vladeracken Amsterdam Selector + 21,1%

2 De DJIA Index op weekbasis Figuur 2 laat deze zien. In de periode vanaf juni 2009 raakte de Dow Jones Industrial Index slechts eenmaal zijn oplopende trendlijn aan. Kort tevoren was de koers uigebroken uit de bovenzijde van het stijgende kanaal en zoals zo vaak was dit een vals signaal. En in 2015 braken de koersen opnieuw uit en opnieuw was het een vals signaal zij het dat het iets langer duurde voordat dit duidelijk werd. Inmiddels is hij afgelopen week zelfs tot onder de onderzijde van het kanaal gezakt. De sluiting van afgelopen week lag echter net onder het kanaal. De laatste candle die de uitbraak en de terugkeer gestalte geeft is een Hammer. In de literatuur vindt men van de Hammer de volgende beschrijving An important bottoming candlestick. Dit is inderdaad zo maar hij moet bevestigd worden door een hogere opening of een hoger slot (aan het einde van de komende week dus). In figuur 1, waarin de AEX Index is opgenomen, is het lichaam veel groter. Eigenlijk tè groot voor een Hammer, maar deze candle is even positief als die welke de DJIA laat zien. Overigens vindt men de Hammer overal in Amerika en de candle met het grotere lichaam vindt men overal in Europa. In de indicatoren daaronder vinden wij geen negatieve divergentie. De Stochastics is al aan het stijgen (door velen als een koopsignaal gezien) maar de Momentum Analyse wacht nog op de bevestiging. Wij hebben in dit beeld geen De AEX Index op dagbasis In figuur 3 hebben wij de dagkoersen van de AEX Index opgenomen. Deze koersen bevinden zich in een dalend kanaal. Dit is het geval sinds de top op 510,55 werd bereikt in april van dit jaar. Bij de eerste uitbraak aan de bovenzijde van het kanaal was de grote vraag of deze top zou worden verbeterd, maar alles draaide op een teleurstelling uit totdat er zich een tweede mogelijkheid aandiende, maar ook deze mislukte jammerlijk. Al die tijd bevond de markt zich in een (trendcorrigerende) baisse en dat is sindsdien alleen maar verder gegaan. Nog steeds is deze baisse het patroon, waarin de markt zich bevindt en derhalve moet alles wat men doet met grote voorzichtigheid worden benaderd. Maar er dienen zich ondertussen wel kansen aan. De koersen hebben een V-bodem (ook wel spike-bodem genoemd) neergezet. Dit type bodems is erg positief. Maar voor een definitief oordeel moet er nog wel iets gebeuren. De koers moet terugkeren in het kanaal en de kleine gap zou moeten worden gesloten. Dit eist een koers boven 454. Veel beleggers zullen al blij zijn met een hogere koers maandagochtend want dat wijst ook op een signaal in de weekgrafiek zoals wij hierboven zagen. Onder de koersen staat een DMI studie. Deze vormde een gemiddeldes opgenomen. De koersen liggen daar ver onder en de gemiddeldes zelf dalen nog en liggen ten opzichte van elkaar in de verkeerde volgorde. Voorzichtige beleggers stappen pas in als ze stijgen en als ze elkaar kruisen. De agressieve belegger noteert de stand van de week en kijkt dan naar de korte termijn om te zien of daar ook signalen van koopbaarheid te vinden zijn. Figuur 2. enorme piek toen de V-bodem werd gevormd. De hoogte van deze piek wijst op een sterke markt. Het is een onvervalst koopsignaal. Het feit dat de lijnen dichtbij elkaar liggen versterkt het beeld. Al met al dus een zeer positief plaatje. Andere indicatoren bevestigen dit. Over de gehele linie vliegen de koopsignalen u en ons om de oren. Figuur 3. DJIA Index, weekgrafiek De AEX Index op dagbasis 2

3 De S&P500 Index op dagbasis Figuur 4 laat de S&P500 zien met zijn dagkoersen. Hier is ook duidelijk sprake van een V-bodem. Er is geen negatieve divergentie in de Momentum Analyse en deze is stijgende. Daaronder staan de Zone Oscillator en de Slowed Stochastics. Beide zijn stijgende en komen vanonder de onderste horizontale lijn. Dit laatste is belangrijk. U ziet bij A een verticale lijn. Hij staat bij de top van de koersen en ook bij de top van de Zone Oscillator. Vanuit deze beide toppen gingen de koersen daarna omlaag. Ook de Momentum Analyse zette op dat moment een top neer. De Stochastics daaronder volgde iets later. Bij B vindt u een bodem in de koers en een bodem in de Zone Oscillator en in de Moman. Ook de Stochastics doet mee met een bodem. Dit lijkt een ijzersterk koopsignaal en dat is het ook. In het in de figuur getekende vierkant zette de ZoneOscillator ook een bodem neer op de juiste plaats. De Stochastics lag echter nog te hoog en de Moman duidde op een horizontale markt. Velen stonden op dat moment, toen de koers ging stijgen, op het verkeerde been. Er was sprake van een vals signaal dat herkenbaar was door het gebrek aan bevestiging. De weigering van de Stochastics om duidelijk kleur te bekennen was natuurlijk niet altijd voldoende om de andere signalen te negeren. Maar eensluidendheid is nu eenmaal altijd sterker en die eensluidendheid is er nu onmiskenbaar. Conclusie Op de langere termijn gezien hebben de koersen overal de onderkant van hun stijgende kanaal opgezocht / doorbroken. Tegelijkertijd werd de De Rente Afgelopen vrijdag hebben wij het laatste deel gepubliceerd van een reeks artikelen waarin wij ons de vraag gesteld hebben: wat te doen in een omgeving waarin de (lange) rente trendmatig stijgt? In Europa is de 10-jaars rente dit voorjaar flink opgelopen. Daarna heeft zich een correctie voorgedaan. Maar aan deze adempauze lijkt afgelopen week een einde te zijn gemaakt. Waar beurzen in paniek raakten en men dus zou moeten verwachten dat beleggers naar kwalitatief hoogwaardige obligaties zouden zijn gevlucht met een dalende lange rente tot gevolg is de rente juist flink gestegen. In figuur 5 hebben wij onderin de ontwikkeling van het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsobligaties opgenomen en bovenin (in blauw) de koersontwikkeling van de 4% Nederland obligatie die in 2037 moet worden afgelost. In april van dit jaar sprong de rente fors omhoog met een stevige koersdaling voor genoemde obligatie tot gevolg. Maar sinds juni is de rente geleidelijk weer Figuur 4. overboughtsituatie opgeheven en werd een V- bodem gezet. Het slot laat een positieve candle zien die een omkeer aankondigt. Op de korte termijn zijn de indicatoren het met elkaar eens dat er een opleving van de markt in de maak is. Technisch gezien staat er niets in de weg om een forse rally in te gaan. Maar gezien de fundamentele argumenten en in aanmerking genomen dat de markt in een baisse zit, dient iedere weg omhoog nauwkeurig gevolgd te worden en moet er onverbiddelijk geluisterd worden naar obstakels die de indicatoren laten zien. De markt is pas in orde als de hausse weer intact is. Zolang dat niet het geval is hebben we het over een rally in een bearmarkt. Figuur 5. De S&P500 op dagbasis De rente in Europa wat gezakt. En Het lijkt er daarbij op dat beleggers in obligaties enigszins in slaap gesust zijn. De afgelopen week zijn ze dan abrupt wakker geschud want de oplopende trendlijn in de obligatiekoers en de dalende trendlijn in de rentegrafiek zijn beiden gebroken. De rentestijging is weer hervat en een aanval op de laatste top op 1,17% lijkt begonnen te zijn. Het is geen tijd om in obligaties te stappen. De herbelegging van vrijgekomen middelen wordt door ons nog even uitgesteld. 3

4 De US$ versus de Figuur 6. US$ versus De dollar heeft een paar mooie dagen gekend, maar daarmede is de markt niet veranderd. In figuur 6 ziet u de weekkoersen van de dollar en het valt onmiddellijk op dat er positief gedivergeerd wordt. Hij ligt nog steeds in een dalend kanaal waarvan de onderkant even geraakt werd. Als de Momentum Analyse draait (een draai van het MACD histogram alleen is niet voldoende), dan zal hij de bovenkant van het kanaal opzoeken. Al enige tijd houdt de markt er rekening mee dat in de VS de korte rente gaat stijgen. Omdat in Europa het QEprogramma nog tenminste tot ver in 2016 zal doorlopen betekent dit, dat de markt uitgaat van een oplopend verschil tussen de rente in de VS en die in Europa. Dat is, in fundamentele zin, positief voor de $. Analisten zijn daarom overwegend positief voor de $ ten opzichte van de. Maar op dit moment zien wij geen (technische) argumenten om te stellen dat hij door de bovenkant van het zijwaartse kanaal heen zal breken, of het moet de positieve divergentie zijn. De prijs van een troy ounce goud Het zag er even naar uit dat de prijs van het goud dan toch eindelijk uit zijn lethargie was gekomen, maar de stijging was van korte duur want al snel raakte de dagchart oversold. Wij laten u in figuur 7 de weekkoersen zien en daarin valt te lezen dat het goud in een positieve modus is gekomen, maar belangrijke weerstandniveaus zijn niet genomen. Wij hebben steeds gesteld dat US$1.200 ($1.237 om precies te zijn) als grens minstens doorbroken zou moeten zijn alvorens men mag instappen. Maar onmiddellijk daarna doemen er nog meer weerstanden op, zodat instappen gemakkelijk te vroeg kan zijn. In ieder geval dient gewacht te worden op een duidelijk rally, die iets meer biedt dan de rally die zojuist werd afgesloten. Er is overigens niets mis met de gegevens van figuur 7. De markt is omhoog gericht en van divergentie is geen sprake. Maar het ontbreekt nog aan kracht. De prijs van een vat Brentolie Al twee weken op een rij schiet de prijs van een vat Bentolie omhoog. Maar het ziet er in figuur 8, waarin de dagkoersen staan, niet naar uit dat de markt naar echt nieuwe hoogten op weg is, Het MA30 ligt in de weg, daarna volgt een oude weerstand op US$52,6 en het wachten is dan ook nog op een kruising van de twee gemiddeldes. Inmiddels ligt het Momentum al hoog. Er wordt wel positief gedivergeerd en dat wijst op een markt die sterker is dan het ernaar uitziet. Ook de weekchart is positief, maar of men veel vertrouwen kan hebben, daar is het nog te vroeg voor. Dit herstel moet verder doorzetten alvorens men optimistischer mag worden. Figuur 7. Figuur 8. Goud in $ per troy ounce Brentolie in US$ per vat 4

5 Beleggen bij Vladeracken Het was even heel erg schrikken afgelopen maand. Na een correctie van bijna drie maanden waren wij juist eind juni en begin juli begonnen met het weer opschonen van onze aandelenposities (wij verkochten aandelen Aegon, Altice, ASML, BE Semiconductor, Ordina, SBM Offshore etc.) en het opbouwen van nieuwe aandelenposities (wij kochten Tomtom, Unibail en trackers op de EurosStoxx 50 Index om vervolgens in de afgelopen twee weken toch wel enigszins verrast te worden door de heftigheid van deze reactie. Zoals men dat vaker ziet, het venijn zat hem ditmaal duidelijk in de staart. En of het al voorbij is? Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is de markt flink oversold en moet een rally verwacht worden die ons makkelijk tot rond 475 moet kunnen terugbrengen. Maar mogelijk is dat wel een moment om dan posties af te bouwen. Niet voor de lange termijn (want onderliggend gaat het in de Westerse economieën helemaal niet zo slecht), maar wel omdat het traditioneel zwakke seizoen (de maanden september en oktober) nog voor de deur staat en een tweede veeg uit de pan van de Bears niet ondenkbeeldig is. Per saldo hebben wij overal een stuk van het rendement van begin dit jaar ingeleverd, maar alleen de Fund Selector is daarbij in negatief vaarwater terechtgekomen. Alle andere modellen hebben nog altijd een positief rendement staan en staan daarbij ook nog duidelijk voor op de vergelijkbare benchmarks en doelstellingen. En daarmee blijven wij bij onze stelling, al eerder dit jaar diverse malen geuit: 2015 wordt naar onze inschatting per saldo een prima jaar met mooie positieve rendementen. Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV * Risico profiel Methode t/m 31- aug. Doel per jaar Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 8,3 % 8,2 % -/- 1,6 % 7,8 % 4,0 % 0,4 % 1,4 % 4 % Defensief Obligatieportefeuille 9,8 % 10,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 0,8 % 3,5 % 4 % Matig Mix aandelen / obl. 17,8 % 13,3 % -/- 7,4 % 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 8,7 % 6 % Matig / fondsen Fund Selector 34,3 % 13,1 % -/- 12,7 % -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % - 3,8 % 6 % Normaal PRIJS<Waarde 44,8 % 14,2 % -/- 38,5 % 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 13,0 % 8 % aandelen Actief aandelen Amsterdam Selector 14,3 % 16,8 % -/- 15,9 % 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 21,1 % 8 % Wereld Selector 6,0 % 14,0 % -/- 10,5 % 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 10,4 % 8 % Benchmark AEX Index 36,4 % 5,7 % -/- 11,9 % 9,8 % 17,2 % 5,6 % 5,1 % EuroStoxx 50 21,0 % - 5,4 % -/- 17,1 % 13,8 % 17,9 % 1,2 % 4,5 % * Het gaat hierom het netto behaalde rendement, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website. Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 5 oktober Jaargang 21 nr 9 31 augustus pagina's Redactie: Drs. B.H.M. van Dommelen & drs. G.K. van Dommelen Frankenstraat 26, 2582 SL Den Haag De Technische Belegger is een uitgave van Vladeracken BV, vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Abonnement: Gratis voor cliënten van Vladeracken Vermogensbeheer Grafieken m.b.v. Tradestation 2000i; koersen TC2000 & EuroBench. ; Tel.:

6 Blog, Twitter, Linked-In, Alex Op de website van Vladeracken kunt u in onze Publicaties artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen alsmede een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, en zakelijk Facebookaccount en het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Reeds besproken onderwerpen: Algemeen - Hoe spreken de statistieken over 2014 en voor 2015? - Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015) - De Japanse beurs Aandelen - Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave - De Dogs of Amsterdam ( ) - Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding), Imtech, Nokian Renkaat, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec. - Afdekken van aandelenrisico s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboom - Sprinters op de AEX, RD en Unibail combineren met Calls Grondstoffen, metalen en valuta - Goud en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse, de Japanse en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Overige onderwerpen - Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF s - TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Obligaties - Eurobonds, Euro Treasuries, staatsobligaties van de PIGS - landen, van Italië en van Nederland - Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O- Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunities - Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde - High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise. - Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index - MKB Obligaties van Air Berlin, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker en Rickmers. - Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland- Campina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet - Rente en hoe te profiteren van stijgende rentes op de kapitaalmarkten. - Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank - Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury 6

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index op dagbasis J a a r g a n g 2 1 N r 4 3 0 m a ar t 2 0 1 5 In de jaren dat er in Amerika een QE-programma werd uitgevoerd, waren het de Amerikaanse markten, die van geen correctie weten wilden en in hun enthousiasme

Nadere informatie

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index op dagbasis Dat de maand oktober een goede maand is om te investeren op de aandelenmarkt werd dit jaar maar weer eens bewezen. Het dieptepunt kwam eind september, de 29 ste om precies te zijn, met een koers van 405,01.

Nadere informatie

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index op dagbasis De maand oktober is volgens de statistiek de beste maand om long posities in te nemen. Dat wil zeggen dat er in de maand oktober vaak een dieptepunt verschijnt in de grafieken. De kansen zijn groot, dat

Nadere informatie

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index op dagbasis Hoogstwaarschijnlijk werd de invloed van een mogelijke Grexit het sterkst gevoeld door de aandelenbeurzen in Europa. Per slot van rekening zou Euroland door een uittreding van Griekenland het sterkst geraakt

Nadere informatie

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index op dagbasis Draghi overspeelde zijn hand toen hij suggereerde dat het maandelijkse stimuleringsbedrag verhoogd zou worden. Toen puntje bij paaltje kwam werd hij teruggefloten door de Noordelijke landen. De markten

Nadere informatie

De AEX Index op dagbasis (figuur 1)

De AEX Index op dagbasis (figuur 1) Er zijn 7 weken voorbijgegaan sinds de aandelenmarkten op 12 februari van dit jaar overal in de wereld hun meest recente dieptepunt bereikten. De AEX Index steeg sindsdien met 14,8% en behoorde daarmede

Nadere informatie

MSCI Wereld Index op weekbasis (fig. 1)

MSCI Wereld Index op weekbasis (fig. 1) De monetaire beleidsmakers hebben het in de afgelopen maand nog weer moeilijker gekregen. Wat men ook doet, de inflatie lijkt alleen maar verder te dalen. Maar ondertussen beginnen overal protesten door

Nadere informatie

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index op dagbasis De maand januari heeft de boel behoorlijk op zijn kop gezet. Er is veel gebeurd, maar tegen het einde van de maand werden er weer (kleine) successen geboekt. Op het valutafront is de Noorse kroon sterk

Nadere informatie

MSCI Wereld Index op weekbasis (fig. 1)

MSCI Wereld Index op weekbasis (fig. 1) Het was vrijdag een mooie dag op de grafieken, maar de werkelijkheid was anders. Het was net na het sluiten van de beurs in Amsterdam toen de onzekerheid weer toesloeg. New York eindigde de dag in de min

Nadere informatie

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index op dagbasis J a a r g a n g 2 1 Nr 5 4 m e i 2 0 1 5 Het ongelooflijke gebeurde. Men zag het optreden van reacties als iets archaïsch. Naar het voorbeeld van wat er gebeurde tijdens de QE operatie in Amerika gingen

Nadere informatie

J a a r g a n g 2 1 Nr 7 2 9 j u n i 2 0 1 5

J a a r g a n g 2 1 Nr 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 J a a r g a n g 2 1 Nr 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 Terwijl wij bezig waren met het schrijven van deze Technische Belegger werd bekend, dat de Grieken iets nieuws bedacht hebben. Men wil aanstaande zondag een

Nadere informatie

De AEX Index op maandbasis (fig. 1)

De AEX Index op maandbasis (fig. 1) Men mag van het gekkenhuis in Amerika zeggen wat men wil, maar alles blijft binnen de patronen zoals de Technische Analyse die kent. Men juicht Himmelhoch en men is zum Tode betrübt maar de grote lijn

Nadere informatie

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index op dagbasis J a a r g a n g 2 1 Nr 6 1 j u n i 2 0 1 5 De uitbraak zoals die was aangekondigd door de indicatoren kon uiteindelijk niet voltooid worden. Te veel ontwikkelingen drukten de beurzen naar beneden. Het

Nadere informatie

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

De AEX Index op dagbasis (fig. 1) Stenen vallen harder omlaag dan dat men ze omhoog kan gooien. Er waren drie dagen nodig om van 453,3 te vallen naar 410,21 (43 punten) en de beurs in Amsterdam vroeg vier dagen om daarna op 438,5 (28 punten)

Nadere informatie

J a a r g a n g 2 2 Nr 1 4 j a n u a r i

J a a r g a n g 2 2 Nr 1 4 j a n u a r i De Januari barometer van dit jaar had het goed. Hij gaf de beste kansen aan Europa. De AEX Index zou stijgen in het jaar 2015 en de S&P500 zou dalen. En zo was inderdaad de realiteit. In Europa gingen

Nadere informatie

Beursdagboek 29 Oktober 2013.

Beursdagboek 29 Oktober 2013. Beursdagboek 29 Oktober 2013. Niemand gelooft meer in een daling van de financiële markten. Tijd 11:20 uur. Na een week in de Turkse zon ben ik weer achter de schermen. Ik heb een week rustig kunnen nadenken

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Wordt ook China afgewaardeerd door de rating bureaus? Tijd 09:40 uur. Vanochtend rond acht uur zat ik voor de koersschermen. De opening van de futures

Nadere informatie

Beursdagboek 10 September 2013.

Beursdagboek 10 September 2013. Beursdagboek 10 September 2013. Morgen is het al weer 12 jaar geleden. Gisterenavond Tijd 20:16 uur. Op het moment van sluiten van onze beurs gisteren stond de Dow op +86 punten. Op dit moment zien we

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Blog 26 september 2016

Blog 26 september 2016 1 TOSTRAMS Week van de Belegger Super Cycles Blog Week van de Belegger (deel I) Super Cycles & Mega Markets signaleren nieuwe bullmarket Welkom in de Week van de Belegger 2016. Op de eerste dag vallen

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011. Ik durf het hardop te zeggen: Griekenland gaat failliet en verlaat de Eurozone. Tijd 08:10 uur. Met de S&P 500 futures rond 1145 en dus weer een 12,50

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Indexabonnement analyse 20 mei 2006

Indexabonnement analyse 20 mei 2006 Indexabonnement analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 Vanaf vandaag voegen we een onderdeel toe aan het marktbericht, namelijk de financiele astrologie. Niet dat we nu denken dat dit het helemaal is, maar we

Nadere informatie

Beurzen maken een betekenisvolle bodem!

Beurzen maken een betekenisvolle bodem! Beurzen maken een betekenisvolle bodem! Op maandag 24 juni daalde de S&P500 index tot 1553,25 punten. Die low is vanuit technisch oogpunt om meerdere redenen belangrijk. Voldoende reden voor een analyse.

Nadere informatie

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel!

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! De 10-jarige Duitse obligatie index German Bund en de 30-Jarige Amerikaanse obligatie index T- Bund kenden een slechte maand. Een beperkte terugval

Nadere informatie

Beursdagboek 12 September 2013.

Beursdagboek 12 September 2013. Beursdagboek 12 September 2013. De Amerikanen lieten tijdens de herdenking van 9-11 de markten voor de derde achtereenvolgende dag fors stijgen. Gisterenavond Tijd 22:10 uur. Zoals ik al schreef in mijn

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 3 oktober 2014. Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 3 oktober 2014. Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 3 oktober 2014 Technische Analyse Het stappenplan Inhoud Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse Stappenplan: 3 basisstappen

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. 447 miljard dollar gaat Obama uitgeven voor banen. Tijd 09:03 uur. Vanaf vijf voor negen gaat de FTI snel omhoog van 281,20 tot nu 282,80. Dat is zuur

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Beursdagboek 20 Juni 2013.

Beursdagboek 20 Juni 2013. Beursdagboek 20 Juni 2013. Het persbericht om 20.00 uur kan aangeven dat er eind 2013 begin 2014 met tapering wordt begonnen. Gisterenavond Tijd 20:14 uur. Op het persbericht ging de Dow eerst van 6 naar

Nadere informatie

De terugkeer van de Greenback!

De terugkeer van de Greenback! De terugkeer van de Greenback! De koersval van de euro tegenover de dollar is hard. Hoe profiteert u als belegger van deze monetaire trendwijziging? Hoe reageert Azië en staat de beurs van Kenya reeds

Nadere informatie

Beursdagboek 18 September 2013.

Beursdagboek 18 September 2013. Beursdagboek 18 September 2013. Volgens Zero Hedge is de consensus 9 miljard tapering. Tijd 08:50 uur. De Bloomberg consensus voor vanavond ziet er zo uit. De markt verwacht dat de Fed haar maandelijkse

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Donderdag 7 mei 2015. Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Donderdag 7 mei 2015. Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Donderdag 7 mei 2015 Technische Analyse Het stappenplan Agenda Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse? Het stappenplan Fibonacci-techniek

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Hoeveel zwarte zwanen krijgen we nog te zien?

Hoeveel zwarte zwanen krijgen we nog te zien? Hoeveel zwarte zwanen krijgen we nog te zien? De SP500 doorbrak in juli zijn weerstandslijn op 2130 punten. Sinds die doorbraak vliegen zwarte zwanen met zwermen over ons heen maar de index houdt zich

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Technische Analyse

LYNX Masterclass: Technische Analyse LYNX Masterclass: Technische Analyse READY, AIM & FIRE voorbereiden, monitoren en beslissen! Edward Loef CFTe 19 november 2015 Sprekers Edward Loef Tycho Schaaf Zelfstandig technisch analist Beleggingsspecialist

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015. Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015. Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015 Technische Analyse Het stappenplan Agenda Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse? Het stappenplan Gemiddelden

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-8-2011. De financiële wereld zit diep in de put. Tijd 08:02 uur. Gisterenavond sloot ik met de volgende alinea: Tijd 22:00 uur. De avond zit er op. De Dow sluit

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Traditioneel zijn beurzen euforisch tot de maand mei. (Sell in May and Stay Away). Het jaar 2015 lijkt er weer zo eentje te worden.

Traditioneel zijn beurzen euforisch tot de maand mei. (Sell in May and Stay Away). Het jaar 2015 lijkt er weer zo eentje te worden. Col du Tourmalet! Traditioneel zijn beurzen euforisch tot de maand mei. (Sell in May and Stay Away). Het jaar 2015 lijkt er weer zo eentje te worden. Correcties op de beurs zijn gezond. U geniet ervan

Nadere informatie

Ontdek beleggingskansen met technische analyse

Ontdek beleggingskansen met technische analyse Online Seminar Beleggen Ontdek beleggingskansen met technische analyse Bas Heijink Technisch Analist ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 10 september 2013

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 5-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 5-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 5-8-2011. Geven de Amerikanen zich over? Capituleren ze? Tijd gisterenavond 20:21 uur Dit is de tickgrafiek van de Dow. Op dit moment staat de Dow 400 punten in

Nadere informatie

T.A.-Dag Gent. 1 maart Wilfried Voorspoels

T.A.-Dag Gent. 1 maart Wilfried Voorspoels T.A.-Dag Gent 1 maart 2014 Wilfried Voorspoels I. Impulse System Alexander Elder Alexander Elder Voorbeeld Bedoeling keerpunten in de trend vinden beleggen met de trend voorzichtig instappen, snel uitstappen

Nadere informatie

Trendscore A P R RAPPORT

Trendscore A P R RAPPORT 1 0 A P R 2017 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 april 2017 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Beursdagboek 28 Augustus 2013.

Beursdagboek 28 Augustus 2013. Beursdagboek 28 Augustus 2013. Het Midden Oosten staat op scherp. En helaas.. het zou dit keer ook echt kunnen gaan gebeuren. En dat is erg. Gisterenavond Tijd 22:57 uur. In de VS siddert de belegger ook

Nadere informatie

Grondstoffen blijven interessant!

Grondstoffen blijven interessant! Grondstoffen blijven interessant! De Amerikaanse beurs sputtert. Sinds de top (1850 punten) van 31 december 2013, staan we na vier maanden nog steeds op hetzelfde niveau (1863 punten). Bent u op zoek naar

Nadere informatie

AANDELEN RESEARCH OKTOBER

AANDELEN RESEARCH OKTOBER AANDELEN RESEARCH OKTOBER Het cijferseizoen is in alle hevigheid losgebarsten en dat zorgt voor forse uitslagen op de financiele markten. Gelukkig zien we dat de beweeglijkheid weer aan het toenemen is

Nadere informatie

Vrijwel alle VS-indices zijn alwéér opwaarts uitgebroken!

Vrijwel alle VS-indices zijn alwéér opwaarts uitgebroken! INTRO DOW NAS S&P 500 AEX DSM SLOT november 2013 Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl presenteert WAvisie in dit rapport haar huidige visie op enkele Amerikaanse indexen en de AEX. Bovendien is

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten?

De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten? De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten? In juli ging de 10-jarige US Treasury door een belangrijke weerstand. Aandelenmarkten anticipeerden kortstondig, maar vastgoed behoort

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Trendscore N O V RAPPORT

Trendscore N O V RAPPORT 2 8 N O V 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 november 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

1 TOSTRAMS Week van de Belegger - Sectoren + individuele aandelen

1 TOSTRAMS Week van de Belegger - Sectoren + individuele aandelen 1 TOSTRAMS Week van de Belegger - Sectoren + individuele aandelen Week van de Belegger (deel II) Sectoren + individuele aandelen Vandaag is dag 2 van de Week van de Belegger. In het eerste deel bekeken

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 9 november

Weekbericht Analytica Trading 9 november Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Range bound? De AEX De AEX kende een volatiele week waarbij de beweging zich echter wel afspeelde tussen een aantal steunniveaus.

Nadere informatie

Technische analyse: Lange termijn bull markt in aandelen begonnen

Technische analyse: Lange termijn bull markt in aandelen begonnen Publicatiedatum: 17 oktober 2013 ING Commercial Banking Technische analyse: Lange termijn bull markt in aandelen begonnen Door Roelof-Jan van den Akker, senior technisch analist van ING Financial Markets

Nadere informatie

AANDELEN RESEARCH NOVEMBER

AANDELEN RESEARCH NOVEMBER AANDELEN RESEARCH NOVEMBER De financiele markten maken zich wellicht op voor een eindejaarsrally. Historisch gezien,is de maand december volgens de statistieken van de afgelopen dertig jaar, één van de

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-8-2011. Kunnen de financiële markten vandaag verder van de rand van de afgrond komen? Amerika deed gisterenavond zijn uiterste best. Vandaag de rest van de wereld.

Nadere informatie

Historische uitbraken in VS én EU!

Historische uitbraken in VS én EU! DJ S&P 500 DAX FTSE AEX Unilever SLOT Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl staat WAvisie in dit rapport stil bij de historische uitbraken in de VS en EU en wat dit betekent voor AEX. Bovendien

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 17-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 17-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 17-8-2011. Daar stonden ze dan gisterenavond. En wat voor super oplossing als leiders van Europa hadden ze? NIETS. Tijd 08:30 uur. Het was gisterenavond iets na

Nadere informatie

Tijd voor een overzicht

Tijd voor een overzicht Tijd voor een overzicht Regelmatig kom ik terug op het belang om indexen en sectoren op te volgen. Deze aanpak biedt u namelijk de zekerheid om te investeren in de sterke sectoren. Sectoren die het minder

Nadere informatie

Market Update. Gold&Discovery Fund. Edelmetalen bevinden zich al ruim tien jaar in een sterke bullmarkt

Market Update. Gold&Discovery Fund. Edelmetalen bevinden zich al ruim tien jaar in een sterke bullmarkt Market Update Gold&Discovery Fund Na twee zeer sterke hersteljaren is er dit jaar sprake van een wereldwijde groeivertraging Hierdoor staan de prijzen van veel grondstoffen onder druk. Toch noteert goud

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-9-2011. We zijn als Nederlanders inderdaad niet helemaal wijs als we 4,7 miljard al aan de Grieken hebben weggegeven. Na het kwartje van Kok is dit de 4,7 miljard

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 11-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 11-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 11-8-2011. INMAXXA gisterenavond op Nieuwsuur. Klik op onderstaande link. http://nieuwsuur.nl/video/263497-particulier-beleggen-wat-is-wijsheid.html Tijd 08:13 uur.

Nadere informatie

AANDELEN RESEARCH SEPTEMBER

AANDELEN RESEARCH SEPTEMBER AANDELEN RESEARCH SEPTEMBER De financiele markten laten een zijwaarts patroon zien in een nauwe bandbreedte. Ondanks het feit dat de maand september als behoorlijk turbulent bekend staat de afgelopen dertig

Nadere informatie

AEX lager door nieuwe banken- en kredietcrisis

AEX lager door nieuwe banken- en kredietcrisis AEX lager door nieuwe banken- en kredietcrisis De AEX zit nog steeds ingeklemd tussen de 402 en de 409-puntengrens. Het wachten is op een uitbraak. Diverse indices zoals de Duitse DAX en de Portugese PSI

Nadere informatie

Welkom DOW ASML Unilever

Welkom DOW ASML Unilever Geachte lezer, Maart 2013 Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl presenteert WAvisie in dit rapport de laatste ontwikkelingen van twee Dow-indexen. Bovendien zijn twee aandelen geselecteerd met enorme

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006 Analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 De markten zijn belangrijke bewegingen gestart. De volatiliteit neemt toe en de onrust ook. In olie zijn er bewegingen gaande die we nader bekeken hebben. We concluderen

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-8-2011. Gaat de zon weer schijnen tussen de wolken door. Tijd 09:06 uur. Na de zeer sterke stijging afgelopen vrijdag en een degelijk Wall Street stijgen de indices

Nadere informatie

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Technische Analyse Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Technische Analyse INTERMEDIATE p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Grafische technische analyse 4 Patronen 4 Kop-schouder Top formatie

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Profiteer van de kleine waarschuwingen op de beurs

LYNX Masterclass: Profiteer van de kleine waarschuwingen op de beurs LYNX Masterclass: Profiteer van de kleine waarschuwingen op de beurs Edward Loef CFTe 23 mei 2017 Wat is of betekent DIVERGENTIE? Uit elkaar groeien, afwijken (tegenovergestelde van convergentie ) Afwijkende

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober 2016 Technische Analyse Het stappenplan Agenda Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse? Het stappenplan Visie

Nadere informatie

TechnischeSignalen.com - 21/10/2015

TechnischeSignalen.com - 21/10/2015 TechnischeSignalen.com - // Bekaert 9 8 Rel.sterkte tov Bel- Bekaert (.$) 9 8 Steunniveau op en een duidelijke weerstand op. Die zal als een magneet werken bij de volgende beweging. Met een EV/EBITDA ratio

Nadere informatie

Technische Analyse: Selecteer aandelen op basis van relatieve sterkte!

Technische Analyse: Selecteer aandelen op basis van relatieve sterkte! Technische Analyse: Selecteer aandelen op basis van relatieve sterkte! Het welles-nietes-verhaal tussen de Amerikaanse Democraten en -Republikeinen zorgt voor volatiliteit. Toch kon de S&P500, de trendsetter

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE 4E KWARTAAL 2014 TELEFOON 020 34 17 347 INFO@EFFECTENHUIS.NL Eén blik op een grafiek zegt meer dan duizend woorden We zien het als een jaar van consolidatie na eerdere jaren, waarin het gemiddelde rendement

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Ochtendbericht Analytica Trading Enthousiast vervolg De AEX: Algemeen De AEX woensdag wist eindelijk uit de range 393 398 te breken en een slot boven de 400

Nadere informatie