Schoolgids. BS Schepelweyen Valkenswaard. schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. BS Schepelweyen Valkenswaard. schooljaar 2013-2014"

Transcriptie

1 1 Schoolgids BS Schepelweyen Valkenswaard schooljaar

2 2 Hoofdstuk 0: Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Voorwoord. Vooraf. De school: 3.1 Richting. 3.2 Situering v.d. school. 3.3 Schoolgegevens. 3.4 Plattegrond v.d. school. Waar de school voor staat: 4.1 De missie / visie v.d. school. 4.2 De identiteit v.d. school. 4.3 Hoe we onze school aantrekkelijk willen maken voor ouders, leerlingen en leerkrachten. 4.4 Tussentijdse aanpassingen Schoolplan. De organisatie van het onderwijs: 5.1 De organisatie van de school. 5.2 Toelatingsbeleid van de school. 5.3 De activiteiten voor de kinderen 5.4 Een overzicht van de gebruikte methoden op school. 5.5 Naschoolse (les- cq schoolgebonden) activiteiten voor kinderen. 5.6 Niet lesgebonden activiteiten voor kinderen. De zorg voor de leerlingen. 6.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school. 6.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school. 6.3 Ons model zorgstructuur.

3 3 6.4 Beleid m.b.t. zorg en aanpak van(hoog) begaafde leerlingen. 6.5 Beleid m.b.t. aanname van leerlingen met een handicap. 6.6 De begeleiding van de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. 6.7 Veilig voelen. 6.8 Jeugdgezondheidszorg. 6.9 Externe hulpverlening Centrum voor Jeugd en Gezin. Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 9: Hoofdstuk 10: De leraren: 7.1 Het team; de samenstelling e.d. De ouders: 8.1 Wat mogen we van elkaar verwachten. 8.2 Hoe houden we elkaar op de hoogte. 8.3 Ouderactiviteiten. 8.4 Overblijven op school: TSO. 8.5 Overblijven op school: BSO. 8.6 De (vrijwillige)ouderbijdrage. 8.7 De M.R. en de O.R. 8.8 Verzekeringen en school. 8.9 Verkeersveiligheid en school Klachtenregeling van school Informatie over het onderwijs Veiligheidsplan. De ontwikkeling van het onderwijs: 9.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school. 9.2 Zorg voor de relatie school en omgeving. De resultaten van het onderwijs: 10.1 Uitkomsten van de ouder-enquete Uitkomsten van de sterkte-zwakteanalyse Overzicht van de Cito-Eindtoets B.O. (recente jaargang).

4 4 Hoofdstuk 11: Hoofdstuk 12: Hoofdstuk 13: Regeling school- en vakantietijden: 11.1 School- en roostertijden Vakantietijden Verlofregeling(en) voor kinderen Rechten en plichten ouders/verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag. Namen en adressen: 12.1 Namen/adressen v.d. school e.d Namen/adressen van externe personen Namen/adressen peuterspeelzaal. Uitstroom van leerlingen. Hoofdstuk 14: Hoofdstuk 15: Praktische afspraken Fietsregels Speelplaatsregels Klassenregels Foto- en video- regels Trakteren- en cadeautjes-regels Vieren op school. Lijst van gebruikte afkortingen.

5 5 Hoofdstuk 1: VOORWOORD Voor u ligt de geactualiseerde schoolgids van Basisschool Schepelweyen voor het schooljaar De basisschoolperiode is een belangrijk deel in het leven van een kind. Tijdens deze periode wordt een basis gelegd voor de ontwikkeling van een kind. We hopen met deze schoolgids een duidelijk beeld te geven hoe we op Schepelweyen deze basis leggen. Hoe we kinderen leren werken, leren en presteren. En hoe we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Suggesties van uw kant naar aanleiding van deze schoolgids of vanuit de praktijk, zijn altijd welkom. We doen er ons voordeel mee. We wensen uw zoon of dochter, maar ook u, mede namens het team, de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en het Bestuur een heel fijn schooljaar toe. Met vriendelijke groet, Gert van Kooij Directie Basisschool Schepelweyen

6 6 Hoofdstuk 2: EEN WOORD VOORAF Waarom een schoolgids voor ouders? Scholen verschillen steeds meer: - in de manier van werken met de kinderen - in sfeer - in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op aan kunnen spreken. Wat staat er in deze schoolgids? In deze schoolgids kunt u o.a. lezen over: - onze opzet van het onderwijs - onze zorg voor de kinderen - wat ouders van de school mogen verwachten - wat de school van de ouders mag verwachten - de resultaten van ons onderwijs. Wie hebben aan de schoolgids gewerkt? Bij de eerste opzet (in 2000) een werkgroep van leraren en ouders die tevens zitting hadden in de medezeggenschapsraad, twee klassenouders, directie en coördinatoren. Nu valt de jaarlijkse updating onder de verantwoordelijkheid van de school. Verzoek aan ouders om te reageren. Indien ouders wensen en/of vragen hebben betreffende deze schoolgids of suggesties ter verbetering kunnen ze contact opnemen met de directie van de school. Mondeling, schriftelijk of via Bij voorbaat dank.

7 7 Hoofdstuk 3: DE SCHOOL Naam school: R.K. Basisschool Schepelweyen Adres school: Hoefsmidwei PN Dommelen Telefoon: Website: Telefonische bereikbaarheid: vanaf uur. Tussen uur en uur is het lunchpauze. Voor algemene informatie en/of vragen kunt u altijd een afspraak maken met de directie. 3.1 Richting Onze school is een R.K. basisschool. Het merendeel van onze leerlingen komt uit katholieke gezinnen. Als katholieke basisschool werken en leven we op onze school vanuit de geest van de bijbel, het evangelie. Verdraagzaamheid, vergeving en begrip voor elkaar zijn voor ons sleutelbegrippen. Samen delen vinden we belangrijker dan alleen hebben. Samen door het leven gaan waarbij je iets betekent voor de ander vinden we een belangrijke waarde. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde en gedeelde smart is halve smart is uitgangspunt. Als R.K. school hebben we een goede relatie met de parochie. Dit uit zich o.a. in de betrokkenheid van de school bij de Eerste H. Communieviering in groep 4 en de voorbereiding rondom het H. Vormsel in groep 8. Verder geven we in ons tweewekelijks infoblad De Schepelweyzer berichten door van de parochie. Als R.K. school nemen we dagelijks tijd voor de dagopening, al dan niet met gebed. In de dagopening staan we stil bij lief en leed van mensen, klasgenoten c.q. nieuws. De kerkelijke feesten (Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren) krijgen aandacht in de klas en in de hele school. Katechese-onderwijs in elke groep wordt ondersteund door de districtskatecheet (Ger Raaymakers), die dienstverlenend naar het team optreedt. 3.2 Situering van de school Onze school is gelegen in het centrum van een wijk waarvan de bouw begonnen is in Onze wijk is een onderdeel van een groter geheel. Het vormt ruim een kwart van het bestemmingsplan Kloosterakkers en behoort tot het gebied van het kerkdorp Dommelen.

8 8 Gebouw Het gebouw omvat 21 lokalen, 1 x speelzaal, 1 x dramalokaal een gymzaal en een multifunctionele ruimte voor documentatie en computergebruik. Daarnaast kent het gebouw een grote gemeenschappelijke hal, een personeelskamer en diverse kantoorruimtes. We hebben drie speelplaatsen bij onze school waar kinderen op verschillende tijden met leeftijdgenoten kunnen spelen; een speelplaats voor de onderbouw, een speelplaats voor de middenbouw en een speelplaats voor de bovenbouw. We hebben vijf buitendeuren waardoor de kinderen op een vlotte manier naar binnen c.q. buiten kunnen. Er is periodiek toezicht op hygiëne en veiligheid in en om het gebouw. Acties uit het jaarlijks toezicht worden uitgevoerd. Speciale voorzieningen in het gebouw. In het schoolgebouw hebben we veel gemeenschappelijke ruimten die zo veel mogelijk flexibel worden ingezet. Hierdoor zijn wij goed in staat om in subgroepen te werken of aan speciale projecten. Gebruik van de verschillende ruimten 20 groepslokalen 1 speelzaal voor kleuters / groepen 1 t/m 2 1 documentatiecentrum / computerruimte 1 orthotheek / kantoor interne begeleiders 1 handenarbeidlokaal voor de groepen 3 t/m 8 1 gymzaal (gemeente) voor de groepen 3 t/m 8 1 gemeenschapsruimte / hal met podium 1 koffiekamer voor personeel / vergaderruimte 1 administratie / balie 2 directiekamers 1 speelzaal / dramalokaal voor de groepen 1 t/m 8 2 lokalen die zijn ingericht voor B.S.O. (buiten schoolse opvang) 3.3 Schoolgrootte Aantal leerlingen Het huidige leerlingenaantal (+/- 420 leerlingen) daalt volgens de prognose komende jaren. We zullen ons beleid hierop afstemmen. Dit schooljaar hebben we 17 groepen; Aantal medewerkers Het schoolteam bestaat uit ruim 35 medewerkers, onder te verdelen in: A. Onderwijspersoneel B. Leerkrachten met een specifieke taak C. Onderwijsondersteunend personeel

9 9 A. Onderwijspersoneel Directie: Dhr. G van Kooij Groepsbegeleiders: Groep Begeleiders Opmerkingen 1/2 A Helma Kwakernaat Germa Wils Groepsleerkracht 1/2A 1/2B Margo Spoorenberg Annemarie van Happen Groepsleerkracht 1/2B 1/2C Ellie v.d. Kerkhoff Groepsleerkracht 1/2C Brigitte Gorrens 1/2D Ellen Dietz Groepsleerkracht 1/2D 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 8C Riet Voets Lonneke Verspuij Marianne Flohr Jantien Kiewied Jeanne van de Kerkhoff Marlies Smulders Nadine Verdonk Claire Luijbregts Marlies ter Huurne Hanneke van Montfort Petry Verberne Frans Sleddens Jos Nijssen Thea Raijmakers Suzan van der Meer Ton Martens Lenny Keeris Annecorien Stekhuizen Marjolein Groenen Groepsleerkracht 3A Groepsleerkracht 3B Groepsleerkracht 4A Groepsleerkracht 4B Groepsleerkracht 5A Groepsleerkracht 5B Groepsleerkracht 6A Groepsleerkracht 6B Groepsleerkracht 7A Groepsleerkracht 7B Groepsleerkracht 8A Groepsleerkracht 8B Groepsleerkracht 8C B. Leerkrachten met een specifieke taak Ondersteuning directie: mevr. Angera Kraayvanger Bouwleiders: Onderbouw: mevr. Ellen Dietz Bovenbouw: mevr. Lenny Keeris

10 10 I-coach Onderbouw + bovenbouw: mevr. Angera Kraayvanger Kwaliteitsondersteuner mevr. Femke Huijbregts Conciërges: dhr. John Wijnants Interieurverzorgster: mevr. Lucian Melskens Schoonmaakbedrijf Essentials Administratie: mevr. José Kwakkenbos

11 Plattegrond B.S. Schepelweyen Plattegrond B.S. Schepelweyen. Speelplaats (Onderbouw.) Asfaltspeelplaats (Bovenbouw) BSO BSO C L 8a 8b Dramalok. I B speelz Patio B C 1/2 a C I D D Kleuteringan 3a WR 1/2 b 1/2 c 1/2 d Verklaring afkortingen: M = magazijn D = directiekamer ID = i-coach/directietaken BC=bouwcoördinatoren WR = werkruimte leerkr. IB = interne begeleiders Hv = handenarbeidlokaal PK = personeelskamer CL = computerlokaal C = conciërge 8a 7b 7a 6b 6a PK Hv Hal M 5b 3 b 4a 4b 5a gymzaal repro-ruimte Speelplaats (Middenbouw) Parkeerterrein

12 12 Hoofdstuk 4: WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT VISIE / MISSIE Sprankelend Kwaliteit Openheid Uitdagend Verbindend Schepelweyen Schepelweyen creëert een leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal ontwikkelt tot positief-kritische en waardevolle deelnemers aan de maatschappij Vertrouwen Samenwerken Structuur Creativiteit In 2015 is het kind medeeigenaar van zijn/haar leerproces. Dit leidt tot min. 100% leerrendement en max. ontplooiing van talent Kernkwaliteiten Vertrouwen Ik zie mensen die integer en met de juiste intenties handelen, hun capaciteiten inzetten om goede resultaten te halen Samenwerken Ik zie mensen die bereid zijn om op basis van wederzijdse afhankelijkheid naar een gemeenschappelijk doel te werken waarbij men elkaar begrijpt en zich begrepen voelt Structuur Ik zie een organisatie waarbij duidelijk is wat er van mensen verwacht wordt, waarbij er wordt gewerkt m.b.t. duidelijke kaders en heldere procedures Creativiteit Ik zie mensen door gebruik van kennis en talenten nieuwe mogelijkheden creëren Kernwaarden Sprankelend Ik zie betrokken, energieke mensen aan het werk Kwaliteit Ik zie mensen doe doelgericht resultaten behalen. Hierbij gebruiken wij goede middelen/ materialen Openheid Ik zie mensen relevante informatie en/ of gevoelens delen met de ander Uitdagend Ik zie een omgeving waarin mensen worden geprikkeld een nieuwe stap in hun ontwikkeling te zetten Verbindend Ik zie mensen actief relaties aangaan met anderen en de omgeving

13 De identiteit en visie van onze school De identiteit van onze school B.S. Schepelweyen wil een open katholieke school zijn, waarin respect voor elkaar en medemenselijkheid hoog in het vaandel staan. We willen onze katholieke identiteit zodanig invullen dat ons onderwijs een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen tot het maken van eigen keuzes. Keuzes, waar ze zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. Kinderen van alle denominaties en culturen zijn welkom, indien zij onze katholieke grondslag respecteren. We zorgen ervoor dat ook deze kinderen zich thuis kunnen voelen op onze school. Onze katholieke identiteit krijgt mede vorm en inhoud door bewust en gericht stil te staan bij de kerkelijke feesten. De rode draad van festiviteiten zijn de kerkelijke feestdagen. In de groepen waar dat zinvol is (hogere groepen en groepen waarin leerlingen zitten uit andere culturen) wordt ook aandacht besteed aan feestdagen uit andere tradities. Daarnaast blijkt het katholieke karakter van onze school uit zaken die direct verband houden met de katholieke geloofstraditie, zoals: De lessen godsdienst- en levensbeschouwelijke vorming. (Vanaf groep 3 wekelijks minuten). De voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel. De viering van de christelijke feestdagen. In ons onderwijs maken de leerlingen ook kennis met andere godsdiensten zoals het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Behalve het geven van informatie trachten we in deze lessen de kinderen ook te leren respect te hebben voor mensen met een andere levensovertuiging. Kiezen voor onze open katholieke basisschool betekent voor ouders dat ze loyaal staan tegenover onze inkleuring van onze identiteit. Vrijstelling van het vak godsdienstonderwijs / levensbeschouwing, moet derhalve als een hoge uitzondering gezien worden. Dit kan alleen middels een schriftelijk verzoek aan de directeur.

14 Hoe wij onze school aantrekkelijk willen maken voor ouders, leerlingen en leerkrachten De kwaliteit van ons onderwijs Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat hoog in ons vaandel. Directie en teamleden zien het werken aan de verbetering van hun onderwijs als een continue proces, het kan altijd beter. Net als de kinderen zijn de leerkrachten op school steeds aan het leren, aan het zoeken naar mogelijkheden om de lessen nog zinvoller, nog aantrekkelijker, nog begrijpelijker te maken voor alle kinderen. De zorg voor alle leerlingen De kinderen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoeften. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden en ons onderwijs aan te passen aan datgene wat kinderen nodig hebben en van ons vragen. Er is veel aandacht en extra begeleiding voor de kinderen die dat nodig hebben. De contacten met de ouders De school stelt een goed en zorgvuldig contact met de ouders erg op prijs. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders en school het kind ten goede komt, we staan er samen voor het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom wordt er alles aan gedaan de ouders bij de school te betrekken en hen goed op de hoogte te houden van wat op school speelt. Er wordt op diverse manieren informatie gegeven over de leervorderingen van de kinderen, zodat de ouders in staat zijn het leerproces goed te volgen. We zien het contact met de ouders niet als eenrichtingsverkeer van de school naar de ouders. We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen en vinden het fijn als ouders regelmatig de school binnen lopen om een praatje over hun kind(eren) te maken. Een keer in de twee jaar houden we een enquête onder de ouders, waarin we hen vragen kritisch hun mening te geven over een heleboel zaken op school. De uitslag nemen we heel serieus, die geeft ons aanknopingspunten over zaken die verbetering behoeven. Een goed personeelsbeleid We zijn ons er terdege van bewust dat de leerkracht degene is die het meest bepalend is voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom investeren we veel in onze mensen. De sfeer op onze school is prima, er is veel sprake van samenwerking. De leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld voor nascholing en ook voor leren van en met elkaar. Dat laatste gebeurt ook in de vorm van collegiale consultatie en intervisie. Er is een goed taakbeleid, waardoor taken op een eerlijke en prettige manier verdeeld zijn. Een veilige school Op onze school heerst een rustige en veilige sfeer. Leerkrachten gaan met respect en waardering om met de kinderen en vragen dit ook van hen in de omgang met elkaar. We hebben veel aandacht voor het wel en wee van elkaar en leven echt mee met zowel de fijne als de verdrietige zaken die kinderen kunnen meemaken. We hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid voor de kinderen.

15 15 Hoofdstuk 5: DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5.1 De organisatie van de school Schoolorganisatie Onze kinderen zijn verdeeld over leergroepen. Elke groep wordt begeleid door 1 of 2 groepsleerkrachten. Naast deze groepsleerkrachten werken er op schoolniveau een aantal ondersteuners in de personen van o.a. lio-ers, Pabo stagiaires, onderwijsassistentes, onderwijsassistentes in opleiding, kwaliteits ondersteuners en leerling/ zorg begeleiders. Per jaargroep wordt steeds samen gekeken hoe we de gezamenlijk zorg dragen voor de begeleiding van de kinderen betreffende dat leerjaar. We hebben groepen in de onderbouw (groepen 1 t/m 4), en groepen in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Elke bouw heeft een bouwleider. De bouwleider coördineert algemeen onderwijskundige zaken binnen zijn/haar bouw. De directietaken, algehele coördinatie en eindverantwoording, liggen bij de directie. Groepering We werken in een leerstofjaarklassensysteem: leerlingen zitten op basis van leeftijd in een bepaalde leergroep. In de jaargroep bieden we zoveel mogelijk onderwijs op maat. De leerstof bieden we veelal op 3 verschillende niveaus aan. Naast de voordelen die deze groeperingvorm heeft, ervaren we knelpunten m.n. vanuit de visie 'adaptief onderwijs' en 'zorg op maat'. Vanuit de gegeven situatie zijn we gericht bezig om wegen te ontwikkelen zodat we meer zorg op maat kunnen bieden. Jaarlijks ligt onze instroom rond de 50 leerlingen. We streven ernaar, om zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, een zoveel mogelijk gelijke groepsgrootte te hebben. In de kleutergroepen werken we met gemengde leeftijdsgroepen. In de klas zitten de kinderen aan individuele en/of groepstafels. Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Leerlingen die speciale zorg behoeven vallen onder de verantwoording van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht staat er niet alleen voor. Hij/zij kan in het zoeken naar een goede aanpak voor een zorgleerling een beroep doen op de expertise binnen het team. Een hulpvraag kan gesteld worden aan de kwaliteits ondersteuner of aan collega-leerkrachten binnen de systematische leerlingenbespreking. De kwaliteits ondersteuners op hun beurt kunnen worden ondersteund door de medewerkster van de Schoolbegeleidingsdienst waaraan zij hun hulpvragen kunnen stellen. Zie bijlage N: beleid zorg/aanpak (hoog)begaafde leerling.

16 16 - Alledaagse signalering vanuit een gezonde opvoedingsrelatie. In de alledaagse contacten tussen leerkracht en leerling ervaren de leerkrachten hoe het met de kinderen gaat, waar kinderen moeite mee hebben en wat ze goed beheersen. Deze opvoedingsrelatie geeft de leerkracht een beeld van de ontwikkeling van het kind, om zodoende eventuele extra zorg te geven waar dat nodig is. - Systematische signalering: Leerling Volg Systeem. a. Didactische gegevens Om het schoolverloop van onze kinderen goed in beeld te houden hebben we een Leerling Volg Systeem (LOVS). We maken gebruik van de signaleringstoetsen van het CITO. In groep 1 en 2 toetsen we het onderdeel Ordenen + Taal voor kleuters. In de groepen 3 t/m 8 toetsen we 1x (indien nodig 2x) per schooljaar de onderdelen rekenen, spelling, onveranderlijke woorden (in de groepen 7+ 8 ook de werkwoordspelling), technisch en begrijpend lezen. b. Sociaal emotionele gegevens Naast deze toetsing van leervorderingen screenen we het sociaal emotioneel welbevinden van de kinderen via de School Vragen Lijst (SVL) en ZIEN!. Doel van deze screening is om de kinderen te kunnen volgen in hun eigen ontwikkelingslijn. Zo kan de ontwikkeling goed worden gevolgd. Op grond van bovenstaande didactische en/of sociaal-emotionele signalering / screening of n.a.v. observaties van de leerkracht wordt nader onderzoek verricht om het probleem beter in beeld te krijgen. Na verdere diagnose wordt in samenspraak met de interne begeleider door de groepsleerkracht een handelingsplan opgesteld waarin toetsbare doelen na een periode van ongeveer 6 weken staan vermeld. Het uitvoeren van het handelingsplan door de leerkracht met het kind met een specifieke ontwikkelingsbehoefte vindt plaats in de reguliere lestijd. In groep 7 en 8 zijn de entree- en eindtoets van het CITO opgenomen in de toetskalender. De uitslag van deze CITO-toetsen geeft een indicatie van de schoolvorderingen van een groep en/of leerling. Het vervolgonderwijs kan de uitslag van de CITO-eindtoets mee laten wegen bij het al dan niet toelaten van een leerling. Het advies van de basisschool naar het vervolgonderwijs weegt hierin echter het zwaarst. (zie ook Begeleiding van kinderen naar het VO )

17 TOELATINGSBELEID VAN ONZE SCHOOL. Beleid instromers: De kinderen stromen in, op de dag na hun vierde verjaardag. Zo kunnen ze hun verjaardag nog op de peuterspeelzaal of op kinderdagverblijf vieren. Het vieren op school wordt door de meeste kinderen als bedreigend ervaren. Vanaf de dag van instroom wordt door de school geadviseerd om 5 ochtenden te wennen. Deze ochtenden zijn aaneensluitend. In overleg met leerkracht/ouders kunnen deze ochtenden ook dagen worden, mits daar een goede reden voor is. De kinderen die in de grote vakantie vier worden, worden uitgenodigd voor de doorschuifmiddag. Zij beginnen de eerste schoolweek ook met 5 ochtenden. Tot vier weken voor de grote vakantie stromen er kinderen in. De periode naar de vakantie is dan nog voldoende om volledig te wennen aan het schoolritme. Toelating algemeen Ouders hebben de mogelijkheid voor hun kinderen tussen verschillende scholen te kiezen en zij maken die keuze vaak welbewust. Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarbij basisschool Schepelweyen de keuze van de ouders niet honoreert en een aangemelde leerling niet toelaat. Anderzijds is de schoolleiding soms genoodzaakt een leerling te schorsen en/of van school te verwijderen. Dit beleidsstuk gaat nader op deze 3 genoemde aspecten in: de toelating, de schorsing en de verwijdering. De wet op het P.O. bevat 3 artikelen die uitspraken hierover doen. Het zijn de artikelen: 40, 58 en 63. Hierin staat o.a. dat toelating niet afhankelijk mag worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders; dat geen weigering toelating mag plaatsvinden op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing, indien binnen redelijke afstand van de woning geen gelegenheid bestaat tot het volgen van openbaar onderwijs. Ook staat hierin omschreven dat het besluit tot weigering c.q. schorsing/verwijdering, schriftelijk en met redenen omkleed, aan de ouders moet worden toegezonden of uitgereikt. Binnen 6 weken na de bekendmaking kunnen de ouders dan schriftelijk hiertegen bezwaar maken bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet dan weer binnen 4 weken na ontvangst, en de ouders gehoord hebbende, beslissen. Om te zorgen voor een maximaal draagvlak t.a.v. dit beleidsstuk voor vaststelling, moet dit stuk voorgelegd zijn aan de MR (adviesrecht; art. 7 lid 1).

18 18 Toelating Uit de artikelen valt af te leiden dat het bijzonder onderwijs, anders dan het openbaar onderwijs, dat in principe toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing, het recht heeft om toelatingsbeleid te voeren. Hierbij kan de school godsdienstige of levensbeschouwelijke criteria hanteren maar het hoeft daar niet toe beperkt te blijven. Ook andere gronden kunnen rechtvaardigen een leerling die is aangemeld niet toe te laten tot de school. Andere gronden betreft hier zaken als pedagogische en didactische opvattingen die aan het onderwijs van de school ten grondslag liggen. Basisschool Schepelweyen vindt het zinvol om naast de bovenvernoemde toelatingsredenen van godsdienstige / levensbeschouwelijke en pedagogisch / didactisch aard ook sturing te geven aan het aantal leerlingen. Een min of meer vaste instroom maakt het mogelijk beter te plannen. De continuïteit van de werkgelegenheid van de leerkrachten op onze school is hierbij een sterk argument. Daarnaast blijft het gebruik van de daartoe bestemde lokalen optimaal, voorkomen we dislocaties en stellen we zo bovengrenzen aan de groepsgrootte. De manier om dit te bereiken is maximering van de instroom. Voor de inhoudelijke en procedurele kant van de toelating zie het gelijknamige hoofdstuk verderop. Schorsing/verwijdering Schorsing c.q. verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die de schoolleiding slechts in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig, wil nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouder(s) en school. Voor de inhoudelijke en procedurele kant van de schorsing/verwijdering van een leerling, zie het gelijknamige hoofdstuk verderop. Inhoud en procedure m.b.t. toelating Om toegelaten te worden tot B.S. Schepelweyen dient er door de ouder(s)/verzorger(s) een zogenaamd inschrijfformulier, bij voorkeur op de daarvoor bestemde (2) inschrijvingsdagen (meestal in begin februari) ingevuld te worden. Dit inschrijfformulier kent een 3-tal bladen waarvan het derde blad m.n. nader ingaat op mogelijke bijzonderheden t.a.v. taal-, motorische-, sociale ontwikkeling en medische gegevens. De ouder(s)/verzorger(s) dient dit formulier te ondertekenen, ter bevestiging dat e.e.a. naar waarheid is ingevuld. Het betreffende kind is dan voorlopig ingeschreven. Na het verstrijken van de inschrijvingsdata wordt het formulier deel 2, waarop de bijzonderheden vermeld staan, nader bekeken. Basisschool Schepelweyen behoudt zich het recht voor om, nadat ze de ouders daarvan in kennis gesteld c.q. toestemming gevraagd heeft, aanvullende informatie in te winnen bij de ouder(s)/verzorger(s), bij de door het kind bezochte peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf of andere relevante instantie(s). Op grond van de verkregen voorinformatie kan de schoolleiding besluiten het voorlopig ingeschreven kind, te weigeren.

19 19 De school verplicht zich om dit schriftelijk, met redenen omkleed aan de ouders toe te zenden. Een eventuele vervolgprocedure staat in het woord vooraf reeds beschreven. Betreft het hier nieuwe, in te stromen jongste kleuters, dan geldt vervolgens: - als deze procedure is afgerond, stelt de school het totaal aantal leerlingen vast dat in aanmerking komt voor plaatsing (= ingeschreven leerlingen -/- geweigerde leerlingen.) én die jarig zijn tussen 1 oktober van het ene en 1 oktober van het andere jaar. Als dit aantal het totaal van 70 overstijgt gelden de volgende criteria ter bepaling welke leerlingen op een wachtlijst geplaatst gaan worden: 1. kind(eren) waarvan nog geen kind uit het betreffende gezin bij ons op school zit; 2. kind(eren) die niet in het voedingsgebied van de school wonen, zijnde: de Weien, de Dalen en de Beemden. 3. kind(eren) die nog net in het voedingsgebied van de school, maar dichtbij een andere basisschool wonen, waar nog wel plaats is. Ook dit besluit dient schriftelijk en met redenen omkleed, aan de ouders te worden toegezonden. De verdere eventuele procedure staat reeds in het woord vooraf vermeld. Ten overvloede vermelden we hier dat ook aangenomen kinderen schriftelijk bericht krijgen. Inhoud en procedure m.b.t schorsing/verwijdering Voordat de schoolleiding tot schorsing/verwijdering van een leerling besluit, hoort ze zowel de betrokken groepsleraar als de ouder(s). De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit. Het besluit wordt, door de schoolleiding, direct gemeld aan de leerplichtambtenaar. Indien ouders bezwaar maken, hoort de schoolleiding hen over dit bezwaarschrift. Binnen 4 weken neemt de school hierover een besluit. Als basisschool hebben we de wettelijke verplichting (art. 40 lid 5) er voor te zorgen dat een andere basisschool bereid is de leerling toe te laten. Wanneer dat gedurende 8 weken, gerekend vanaf het tijdstip waarop het besluit tot verwijdering aan de ouders is meegedeeld, niet lukt; kan de leerling zonder vervolgonderwijs veilig te stellen, van school verwijderd worden. Het verdient aanbeveling de inspectie hiervan in kennis te stellen. Het spreekt voor zich dat er een dossier bijgehouden wordt, waarin wordt opgenomen welke problemen zijn opgetreden, wat de school er aan heeft gedaan om ze op te lossen en om verwijdering van de leerling te voorkomen. Bij voorkeur bevindt zich hierin ook een schriftelijke waarschuwing aan de (ouders van de) leerling, waarbij wordt gewezen op de mogelijke verwijdering als het wangedrag aanhoudt. Over schorsing is in de W.P.O. niets geregeld, maar het valt wel onder de verantwoordelijkheid van de school.

20 20 Basisschool Schepelweyen zal bij schorsing zo zorgvuldig mogelijk proberen te zijn, door: - een beperkte periode te schorsen, nooit voor onbepaalde tijd - dit schriftelijk aan ouders mee te delen - hierin de redenen van schorsing, de aanvang en tijdsduur te vermelden alsook eventueel andere genomen maatregelen - de leerling in staat te stellen om te voorkomen dat hij/zij een achterstand oploopt, bijv. door het opgeven van huiswerk.

21 De activiteiten voor de kinderen Activiteiten in de groepen 1 en 2 Zoals al is vermeld werken we in de aanvangsgroepen vanuit de principes van basisvorming. Uitgaan van het kind staat hierbij centraal. De meeste leerkrachten van de kleutergroepen hebben we gezamenlijk de cursus Basisontwikkeling gevolgd om vanuit eenzelfde visie in de diverse groepen met de kleuters te kunnen werken. Vanuit de 'adaptief onderwijs'-gedachte (zorg op maat voor onze kinderen), is het van belang dat we bij ons onderwijsaanbod ook in de groepen 3 en 4 sterk uitgaan van 'het kind'. De leerstof binnen ons leerstofjaarklassensysteem is methodisch zo vastgelegd dat differentiatie hierin extra inspanning / inzet van de leerkracht vergt. M.a.w. we willen van meer aanbodgestuurd naar meer vraaggestuurd onderwijs. In deze zijn we bezig voor onszelf duidelijk te krijgen waar we grenzen moeten trekken m.b.t. onze mogelijkheden in onze zorg; m.a.w. onze zorg naar kinderen is niet eindeloos. In de onderbouw staat het spelend leren centraal. Taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsactiviteiten en expressie worden veelal op een speelse manier aangeboden en verwerkt vanuit de gedachte: spelen is leren. Groepsamenstelling 1-2 We werken dit schooljaar met 5 kleutergroepen, die ieder een verdeling in groepering kennen van jongere en oudere kleuters. In al deze groepen stromen daarna de nieuwe kinderen in. We hebben hiervoor gekozen omdat, zeker bij jonge kinderen de ontwikkeling sterk kan variëren naar leeftijd. Als de verschillen niet al te groot zijn, leren kinderen veel van elkaar. Ook kan de leerkracht het groepsaanbod dan beter op maat afstemmen. Huisbezoek De nieuwe kleuter krijgt een huisbezoek (*) van de juf. Voor een kind is het belangrijk, dat het zich op school veilig en geborgen voelt. De band tussen de juf en de kleuter wordt hierdoor vertrouwder. *= in principe bij het oudste kind uit het gezin en/of indien de leerkracht dan wel de ouder een huisbezoek wenselijk acht. Binnenkomen De kinderen gaan 10 min. voor de begintijd (1 e bel) naar binnen. In het begin kunnen de ouders als het nodig is tot die tijd bij hun kind blijven. Als het kind gewend is, dan hoeft dat niet meer. Het is goed voor de zelfstandigheidbevordering van de kleuter en praktisch gezien is het rustiger. De mogelijkheid om naar het werk van je kind te kijken of om te overleggen met de leerkracht is er na schooltijd.

22 22 Eten en drinken Elke ochtend krijgen de kinderen gelegenheid tot fruit/ groente eten en/of water drinken. Op verjaardagen mag natuurlijk wel getrakteerd worden, maar u kunt ook van de verjaardagstraktatie een gezonde traktatie maken. Wilt u de traktatie wel beperkt houden; het is niet nodig dat de een de ander overtroeft. De leerkrachten delen met de kinderen mee, een apart cadeau voor hen is dus niet nodig. In de groepen 1, 2 en 3 mogen de kinderen iets maken voor hun jarige papa en/of mama. Dagopening Regelmatig is er een dagopening in de klas met een versje, een liedje of een gebedje. Door het schooljaar heen volgen we 5 katechese-projecten. Speelwerkuur Elk dagdeel wordt er gewerkt en gespeeld in de klas, het speelwerkuur. De leerkracht geeft aan, waaruit de kinderen kunnen kiezen. Er zijn activiteiten die ieder kind moet doen. De zgn. moet-werkjes. Dat kan bijv. de maandelijkse tekenopdracht zijn of een werkje voor het werkboek. Of een werkje dat bijv. speciaal het knippen of het rijmen oefent. Er wordt gewerkt met hoeken bijvoorbeeld: de huis-/poppenhoek, de bouwhoek, de boeken-/leeshoek, de luisterhoek. Wat de kinderen daarin kunnen doen, hangt af van het thema. Thema s kunnen bijv. zijn: de kapper, de winkel, het postkantoor, kabouters, ziekenhuis of Sinterklaas. Bewegen Bewegen is goed voor de ontwikkeling van de kleuters, daarom gaan ze ieder dagdeel óf naar buiten óf naar de speelzaal. In de speelzaal wordt aandacht besteed aan klimmen, klauteren, gooien en vangen. Er worden spelletjes gespeeld met of zonder liedjes. Er wordt gedanst of een wedstrijdje gespeeld. De kleuters dragen soepele gymschoentjes, die ze zelf aan en uit kunnen doen. De schoentjes worden van thuis meegenomen en op school bewaard. Muziek Er wordt elke dag aandacht besteed aan muziek. De kinderen leren luisteren naar elkaar en het gevoel voor ritme wordt ontwikkeld. Ook is er aandacht voor uitspraak, liedjes onthouden, op instrumentjes spelen en improviseren (zelf iets bedenken of fantaseren).

23 23 Taalontwikkeling Heel belangrijk is de taalontwikkeling. De kinderen van groep 2 worden allemaal door een logopediste van de GGD gescreend. De leerkracht kan kleuters van groep 1/2, waarvan ze denkt dat het nodig is, ook laten onderzoeken door de logopediste. Op alle mogelijke manieren wordt in de groep aandacht besteed aan taal. Luisteren naar een verhaal, vertellen, navertellen, prentenboeken samen bekijken, dramatiseren, taalspelletjes, poppenkast kijken of zelf poppenkast spelen, versjes leren, enz. Portfolio De kleuters maken regelmatig werkjes waar we de ontwikkeling in kunnen zien. Ze worden door de leerkracht verzameld in een map. Deze mag 3x per jaar mee naar huis.pas aan het eind van groep 2 mag deze map ook thuis blijven.tijdens oudergesprekken kan de map er ook bij liggen ter verduidelijking van het gesprek. Schrijfdans In de groepen 1-2 (en 3) wordt gebruik gemaakt van de methode Schrijfdans. Op muziek oefenen de kinderen de fijne motoriek als voorbereiding op soepel schrijven. Activiteiten c.q. basisvaardigheden in groep 3 t/m 8 (lezen, schrijven, taal en rekenen) In onze school beginnen de meeste kinderen met leren lezen in groep 3. In de kleutergroepen hebben ze spelenderwijs kennis gemaakt met. Er is over woorden en letters gesproken zodat er een goede basis ligt om het aanvankelijke leesproces in groep 3 op te starten. De meeste kinderen zijn begin groep 3 dan ook echt aan lezen toe. Het taalonderwijs van vroeger was vooral gericht op foutloos schrijven. Nog steeds leren we kinderen foutloos schrijven door gericht aan spellingbewustzijn te werken, maar we besteden nu ook veel meer aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed antwoorden. We leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden brengen. We leren de kinderen zo denken en handelen dat ze praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegenkomen, leren oplossen. Vooral de manier van oplossen is dus erg belangrijk. Zowel bij rekenen als taal en lezen houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg en tempo tussen kinderen en zoeken we naar aangepaste werkvormen en een aangepaste inhoud. Wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde / geschiedenis / biologie / natuurkunde) We zorgen ervoor dat kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en hoe mensen er leven. De kinderen leren over de geschiedenis van ons land. In de groepen 1 t/m 4 worden aardrijkskunde en geschiedenis niet als afzonderlijk vakken gegeven. Er worden in die groepen onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn en aan de hand waarvan kennis en inzicht kunnen worden verkregen op het gebied van wereldoriënterende vakken.

24 24 Lichamelijke opvoeding Elke schooldag zijn zowel binnen- als buitenspel vaste onderdelen van het programma van de kleuters. De groepen 3 t/m 8 hebben 2 x per week gymles waarbij vaardigheden en spelvormen elkaar afwisselen. Na de gymles zien we graag dat de leerlingen douchen. Expressieactiviteiten In de expressieactiviteiten onderscheiden we muziek, handenarbeid, tekenen, dramatische expressie. Gericht bieden we verschillende aspecten van deze leergebieden aan, waarbij kinderen ieder op eigen niveau kunnen leren en werken. 1. Handvaardigheid en tekenen. Met ingang van het schooljaar 01/ 02 wordt er bij handvaardigheid en tekenen gebruik gemaakt van 2 methodes voor beide vakken. De eerste methode heet: Moet je doen. Deze methode heeft een apart lesboek voor handvaardigheid en een apart boek voor tekenen. Naast deze methode is gekozen voor een tweede methode: Uit de kunst. In deze methode zijn de lessen voor handvaardigheid en de lessen voor tekenen in één boek samengevoegd. Er is gekozen voor twee methodes zodat er genoeg verscheidenheid aan lessen is waardoor de leerkracht zijn eigen creativiteit kwijt kan in het uitzoeken en geven van lessen. De rode draad wordt per leerjaar vastgelegd en sluit goed aan bij voorgaande en volgende leerjaren. Binnen deze rode draad kan de leerkracht zelf zijn lessen uitkiezen en toepassen aan zijn of haar groep. Het circuit wat voorheen altijd gehanteerd werd, kan vervolgd worden. Het is mogelijk om de lessen in circuitvorm te geven. De leerkracht is vrij om te kiezen welke werkvorm hij graag wil hanteren 2. Drama De afgelopen jaren is drama bij ons op school steeds belangrijker geworden. Dit komt o.a. door een aantal enthousiaste leerkrachten maar ook omdat drama om verschillende redenen niet meer weg te denken is uit het onderwijs. Kinderen leren niet alleen om zich te verplaatsen in allerlei rollen maar ze oefenen ook hun spreekvaardigheid en hun presentatie. Er is ook best wat lef voor nodig om voor een groep te gaan staan spelen. Toch merk je dat kinderen die het regelmatig doen hier totaal geen moeite meer mee hebben. Kinderen beleven ontzettend veel lol aan het vak drama. Ook de kinderen die wat minder haantje de voorste zijn laten -al is het soms wat aarzelend- graag iets van zichzelf zien. We werken bij drama met de methode Moet je doen waarin voor elk leerjaar 10 lessen staan met daarin verschillende werk- en spelvormen. De methode gaat uit van de kerndoelen. Dit houdt in dat er o.a. gewerkt wordt aan creëren en presenteren. De kinderen leren om zelf stukjes te maken met een begin, een midden en een eind. Ook bedenken ze er kleding en decor bij. Zo wordt het dus een afgerond geheel. Dit geldt vooral (gezien de leeftijd) voor de bovenbouw. In de onderbouw worden de kinderen meer aan de hand meegenomen. De spelvormen die aan bod komen zijn o.a.: rollenspelen, inspringspelen, schimmenspel, poppenkast, tableaus, en pantomime.

25 25 Voor leerkrachten die al snel door de 10 lessen van Moet je doen heen zijn hebben we nog de methode Petje af voor hoedje op waarin voor elk leerjaar een aantal lessen staan. Deze methode is wat ingewikkelder en voor de gevorderde leerkracht. Ook zijn de boekjes: 100 dramaspelen en 100 nieuwe dramaspelen van Paul Rooyakkers op school aanwezig. Hier staan geen complete lessen in maar wel losse spelletjes voor als de leerkracht nog 5 of 10 minuten over heeft. Verder zijn er nog een heleboel lessen aanwezig die komen uit de cursus dramaspecialist van BISK (Brabants Instituut voor School en Kunst) die een van onze leerkrachten heeft afgerond. Een aantal collega s maken hier (facultatief) gebruik van. 3. Muziek: Ook voor het vak muziek, gebruiken wij de methode Moet je doen. Dit muziekgedeelte wordt wel volledig gebruikt. Maar omdat de lessen niet voldoende zijn, gebruiken de meeste leerkrachten nog liedjes uit bijvoorbeeld: Liedjes met een hoepeltje erom, Liedmachien, Hoy een lied Bisk e.a. Ook in deze drie delen van "Moet je doen" wordt gewerkt vanuit de kerndoelen. Levensbeschouwing Op onze school is levensbeschouwing één van de vaste en steeds terugkerende leer- en vormingsgebieden. Daarin proberen we kinderen op het spoor te houden van hun nieuwsgierigheid naar de grote vragen van het leven, zoals: Waar komen we vandaan?, Hoe gaan we het beste met elkaar om en met de natuur om ons heen?, Waarom ben ik er eigenlijk?, Waar ga je heen als je dood gaat en waarom moeten mensen vaak zoveel lijden? We gaan met de kinderen na hoe zij zelf met die vragen kunnen omgaan en hoe andere mensen dat doen. En wat mensen in onze eigen omgeving en in andere landen en culturen over levensvragen denken en voelen. Met name gaan we op zoek naar wat de christelijke levensovertuiging - die vormt immers de grondslag van onze school! - te zeggen heeft over onszelf, over omgaan met elkaar en over de betekenis van ons leven. Daarbij maken de kinderen kennis met het leven van Jezus van Nazareth, met de bijbel en met de leefwijze van christenen. Op die manier helpen we hen om geleidelijk aan hun eigen levensbeschouwelijke weg te kiezen. We doen dat met behulp van de methode Reis van je leven. Deze methode biedt twintig thema s aan, die geïnspireerd zijn op de grote zingevingvragen van mensen. De volgorde komt overeen met de hoogtepunten van de seizoenen en van het kerkelijk jaar. De thema s keren jaarlijks terug en worden voor alle 8 groepen op een eigen niveau uitgewerkt. De methode sluit aan bij de verscheidenheid van de herkomst van de kinderen, ook op levensbeschouwelijk gebied. Tegelijk biedt ze de mogelijkheid om gestalte en inhoud te geven aan onze eigenheid als katholieke school. U zult merken dat uw kind regelmatig een leerling-blad mee naar huis neemt. U kunt dan zien met welk thema we aan het werk zijn. En wellicht kunt u uw kind helpen met de opdracht of het verhaal dat u daar vindt. Misschien is het ook een aanleiding om met ons in gesprek te gaan over de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kind. We wachten uw reactie graag af.

26 EEN OVERZICHT VAN GEBRUIKTE METHODES OP ONZE SCHOOL: * Rekenen De Nieuwe wereld in getallen en Schatkist Rekenen * Taal ( incl. Spellen) Taal Actief * Aanvankelijk Lezen Veilig Leren Lezen * Voortgezet Techn. Lezen Estafette * Begrijp. / Studerend Lezen Nieuwsbegrip XL * Aardrijkskunde Een wereld van verschil * Geschiedenis Wijzer door de tijd * Natuurkunde Wijzer door de natuur * Schrijven " Schrijfontein " en Schrijfdans. * Engels Team In Action en Team On The Move * Muziek " Moet je doen en Liedmachien en Liedjes met een hoepeltje erom * Handvaardigheid/Tekenen" Moet je doen " en Uit de kunst * Drama " Moet je doen" * Gymnastiek Basislessen Elsevier (1 deel spel, 1 deel techniek) * Verkeer Wijzer door het verkeer * Katechese Reis van je leven 5.5. NASCHOOLSE (LES- & SCHOOLGEBONDEN) ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN Huiswerkbegeleiding Afspraken huiswerk. Algemeen: Opdrachten welke passen binnen de belevingswereld van het kind en welke passen binnen de relatie school - thuis kunnen gegeven worden. Deze opdrachten worden echter nooit gebruikt voor beoordelingen (b.v. vraag thuis eens wat er met afval gebeurt?). Indien ouders uitdrukkelijk om huiswerk vragen, kan dit gegeven worden. Het initiatief kan zowel bij ouders als leerkracht liggen en wordt in overleg vastgesteld. Als leerkracht moet je kritisch bezien of het extra werk wel nut heeft en geen te grote belasting wordt. Groep 5 - Geen gerichte huiswerkopdrachten. - De verzorging van de map (thuis) is vrijblijvend. - Spreekbeurten worden niet thuis voorbereid, maar op school. Groep 6 - Proefwerken worden op school en evt. thuis geleerd. - Er hoeven geen werkstukken gemaakt te worden voor de proefwerken. - Verzorging map (thuis) is vrijblijvend. - Spreekbeurten worden thuis voorbereid. Groep 7-1x gestructureerd huiswerk maandag - vrijdag (voornamelijk taal en rekenen).

27 27 - Proefwerken moeten ook thuis geleerd worden. Dit is dan het huiswerk van de week. - Er worden geen werkstukken voor een proefwerk gemaakt. - Verzorging map (thuis) is vrijblijvend. - Spreekbeurten / boekbesprekingen worden thuis voorbereid. Van de spreekbeurt wordt op school een zinnen-verslagje gemaakt. Groep 8-2x gestructureerd huiswerk ( voornamelijk taal- en rekenopgaven). - Proefwerken thuis leren, dan is het gestructureerde huiswerk minder. - Verzorging map (thuis) is vrijblijvend. - Spreekbeurten en/of boekbesprekingen worden thuis voorbereid. Van de spreekbeurt wordt op school en thuis een verslag gemaakt. N.B.: Een oproep in de Schepelweyzer om de tafels thuis te gaan oefenen, of om wat meer te gaan lezen wordt niet gezien als gericht huiswerkopdracht en kan dus best. Andere activiteiten na schooltijd Als school zijn we er voorstander van dat kinderen direct naar huis gaan als de lessen zijn afgelopen. Uitzondering hierop zijn de kinderen die een weektaak hebben bijv. opruimen of planten verzorgen in de klas. Bij de ouders is dan bekend dat hun zoon/dochter 15 min. later thuis is. Nablijven voor een probleembespreking, corrigerende strafmaatregel en/of het inhalen van onnodig niet-gemaakt schoolwerk, behoort ook tot de mogelijkheden. Een en ander gebeurt altijd in overleg met de ouder(s).

28 NIET-LES-GEBONDEN ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN Werkend aan de totale ontwikkeling van kinderen vinden we buitenschoolse activiteiten voor onze kinderen een wezenlijk aspect van ons schoolconcept. Samen vieren van een activiteit neemt een belangrijke plaats in, in de belevingswereld van het kind. Van vieringen maken we dan ook werk middels een goede voorbereiding samen met de kinderen. De verjaardag van de juf/meester Dit feest wordt in alle groepen gevierd. In alle klassen geeft elke leerkracht in grote lijnen aan hoe hij/zij het feest vorm wil geven. Bij de voorbereiding worden de kinderen betrokken. (Zie voor richtlijnen m.b.t. het trakteren en cadeautjes geven hoofdstuk 12.5 verderop in deze gids.) Jaarlijkse feestdag: De Schepel-Wij-Dag Eenmaal per jaar vieren kinderen en personeel samen een feestdag. De zgn. Schepel-Wij-Dag. Dit schoolfeest voor de kinderen heeft een sterk sociaal karakter. Sportdagen Al jaren kennen we gezamenlijke sportdagen van de drie katholieke basisscholen van Dommelen. De intentie van deze sportdagen is niet alleen het competitieve element maar sportief meedoen is zeker net zo belangrijk als winnen. De sportieve activiteiten op deze sportdagen zijn altijd in team-/groepsverband. Individuele krachtmetingen zijn er niet bij. Achtereenvolgens sporten de kinderen van de groepen 3 en 4 op woensdag, de groepen 5 en 6 op donderdag en de groepen 7 en 8 op vrijdag, de slotdag. De hulp van ouders is op deze dagen niet weg te denken. Onderbouwdag Elk jaar hebben we een themadag, een feestelijke dag voor alle kinderen van de onderbouw. Door een themadag te organiseren leven we er al weken met de hele onderbouw naar toe. Rondom een vooraf vastgesteld thema vinden er op die dag allerlei creatieve- en spelactiviteiten plaats in en om de school. Schoolreisje De groepen 5 en 6 hebben het ene jaar een fietstocht en het andere jaar een schoolreisje naar een pretpark afgestemd op hun leeftijd (bijv. Toverland) Groep 7 gaat een dagje uit met de bus naar een attractiepark. Groep 8 gaat op schoolkamp.

29 29 Excursies Incidenteel kunnen er in diverse klassen excursies gedaan worden op initiatief van de leerkracht. Structureel is er jaarlijks voor alle groepen een bezoek aan het IVN gebouw met daarin opgenomen leerwerk activiteiten. Groep 3 krijgt een rondleiding in de bibliotheek. Groep 4 brengt in het kader van de voorbereiding op de H. Communie een bezoek aan de bakker en aan de kerk. Groep 6 gaat naar het prehistorisch dorp in Eindhoven. Groep 8 bezoekt diverse vormen van Voortgezet Onderwijs in de regio. De leerlingen die het vormsel doen gaan op excursie naar de St. Jan in Den Bosch.

30 30 Hoofdstuk 6: DE ZORG VOOR KINDEREN 6.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school De plaatsing van een kind op school (zie ook: "Toelatingsbeleid van onze school" elders in deze infogids) Voordat een nieuwe leerling geplaatst wordt in een groep hebben ouders en kind kennis gemaakt met de directie en de leerkracht. Dit gebeurt na schooltijd in de week voorafgaande aan de plaatsing. De gang van zaken in de groep en de meest relevante gegevens van school en kind worden uitgewisseld. De nieuwe ouder krijgt de schoolgids voor zover deze niet via de website van Schepelweyen verkregen kan worden. Elke ouder ontvangt een jaarkalender. Ook is er een rondgang door de school. Bij tussentijdse wijziging van basisschool door een kind/ouders wordt altijd eerst informatie van de school van herkomst opgevraagd door de directeur/ intern begeleider. Binnen Valkenswaard hebben we hier goede afspraken over op directieniveau. Adviezen van de school van herkomst worden door ons altijd onverkort nagekomen. De kinderen stromen in, op de dag na hun vierde verjaardag. Zo kunnen ze hun verjaardag nog op de peuterspeelzaal of op kinderdagverblijf vieren. Het vieren op school wordt door de meeste kinderen als bedreigend ervaren. Vanaf de dag van instroom wordt door de school geadviseerd om 5 ochtenden te wennen. Deze ochtenden zijn aaneensluitend. In overleg met leerkracht/ouders kunnen deze ochtenden ook dagen worden, mits daar een goede reden voor is. De kinderen die in de grote vakantie vier worden, worden uitgenodigd voor de doorschuifmiddag. Zij beginnen de eerste schoolweek ook met 5 ochtenden. Tot vier weken voor de grote vakantie stromen er kinderen in. De periode naar de vakantie is dan nog voldoende om volledig te wennen aan het schoolritme. Het huisbezoek bij het oudste kind van het gezin ((tijdens kleuterleeftijd, aan het begin van zijn schoolloopbaan, eerste 3 maanden) geeft ouders en leerkracht de mogelijkheid op een meer informele manier nader kennis met elkaar te maken. Plaatsingsbeleid: tweelingen / broertjes - zusjes Ervaring heeft ons geleerd dat het voor de individuele ontwikkeling vaak beter is om kinderen uit één gezin niet bij elkaar in de klas te plaatsen. Dit is dan ook ons uitgangspunt bij de plaatsing van leerlingen in een groep. De directie bepaalt de plaatsing van kinderen in een groep. Hierbij is een aantal criteria als groepsgrootte, verdeling meisjes/jongens, leeftijd van kinderen en mogelijk individuele factoren, bepalend voor de plaatsing. Indien er gegronde redenen zijn om een tweeling in dezelfde groep te plaatsen wordt hierover in gesprek gegaan. Een dergelijk besluit wordt altijd op schrift gezet, waarin duidelijk is op grond waarvan deze beslissing genomen is en welke verwachtingen beide partijen ( school en ouders) van elkaar kunnen hebben. Dit besluit wordt dan ook ondertekend.

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van Openbare Basisschool De Stroom. Elke school is anders, niet alleen in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS 2015-2016 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan 12 1693 ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk 0228 582338 directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel 1 6 1. Waar staat de Vonder voor? 6 1.1 Een korte kennismaking 6 1.2 Uitgangspunten 6 1.3 Het schoolklimaat 7 1.4 Onderwijskundige visie 8 1.5 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE SCHOOLGIDS 2015-2019 MARTENASKOALLE Bitgummole Brin: 18NF Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Naam en doelstelling... 3 Het bestuur... 3 Bestuursvisie... 3 Visie van de school... 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014

Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014 Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014 Locatie WAMO (Watermolenpad) wijk: Goilberdingen adres: Watermolenpad 1 4105 XA Culemborg tel: (0345) 53 17 88 e-mail: info.ons@cpob.nl Locatie ROMA (Rosa Manusstraat)

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2003-2004

SCHOOLGIDS 2003-2004 SCHOOLGIDS 2003-2004 Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Aangepaste lay-out Adressen, etc. overige scholen van de SKOR toegevoegd Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 1 van 24 VOORWOORD

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen.

Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen. Basisschool de Regenboog Schoolgids 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 Algemene informatie 6 1.1 De school 6 1.2 Ligging van de school 6 1.3 Het bestuur 6 Waar de school voor staat 8 2.1 Identiteit 8 2.2 Missie

Nadere informatie