Schoolgids. BS Schepelweyen Valkenswaard. schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. BS Schepelweyen Valkenswaard. schooljaar 2013-2014"

Transcriptie

1 1 Schoolgids BS Schepelweyen Valkenswaard schooljaar

2 2 Hoofdstuk 0: Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Voorwoord. Vooraf. De school: 3.1 Richting. 3.2 Situering v.d. school. 3.3 Schoolgegevens. 3.4 Plattegrond v.d. school. Waar de school voor staat: 4.1 De missie / visie v.d. school. 4.2 De identiteit v.d. school. 4.3 Hoe we onze school aantrekkelijk willen maken voor ouders, leerlingen en leerkrachten. 4.4 Tussentijdse aanpassingen Schoolplan. De organisatie van het onderwijs: 5.1 De organisatie van de school. 5.2 Toelatingsbeleid van de school. 5.3 De activiteiten voor de kinderen 5.4 Een overzicht van de gebruikte methoden op school. 5.5 Naschoolse (les- cq schoolgebonden) activiteiten voor kinderen. 5.6 Niet lesgebonden activiteiten voor kinderen. De zorg voor de leerlingen. 6.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school. 6.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school. 6.3 Ons model zorgstructuur.

3 3 6.4 Beleid m.b.t. zorg en aanpak van(hoog) begaafde leerlingen. 6.5 Beleid m.b.t. aanname van leerlingen met een handicap. 6.6 De begeleiding van de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. 6.7 Veilig voelen. 6.8 Jeugdgezondheidszorg. 6.9 Externe hulpverlening Centrum voor Jeugd en Gezin. Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 9: Hoofdstuk 10: De leraren: 7.1 Het team; de samenstelling e.d. De ouders: 8.1 Wat mogen we van elkaar verwachten. 8.2 Hoe houden we elkaar op de hoogte. 8.3 Ouderactiviteiten. 8.4 Overblijven op school: TSO. 8.5 Overblijven op school: BSO. 8.6 De (vrijwillige)ouderbijdrage. 8.7 De M.R. en de O.R. 8.8 Verzekeringen en school. 8.9 Verkeersveiligheid en school Klachtenregeling van school Informatie over het onderwijs Veiligheidsplan. De ontwikkeling van het onderwijs: 9.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school. 9.2 Zorg voor de relatie school en omgeving. De resultaten van het onderwijs: 10.1 Uitkomsten van de ouder-enquete Uitkomsten van de sterkte-zwakteanalyse Overzicht van de Cito-Eindtoets B.O. (recente jaargang).

4 4 Hoofdstuk 11: Hoofdstuk 12: Hoofdstuk 13: Regeling school- en vakantietijden: 11.1 School- en roostertijden Vakantietijden Verlofregeling(en) voor kinderen Rechten en plichten ouders/verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag. Namen en adressen: 12.1 Namen/adressen v.d. school e.d Namen/adressen van externe personen Namen/adressen peuterspeelzaal. Uitstroom van leerlingen. Hoofdstuk 14: Hoofdstuk 15: Praktische afspraken Fietsregels Speelplaatsregels Klassenregels Foto- en video- regels Trakteren- en cadeautjes-regels Vieren op school. Lijst van gebruikte afkortingen.

5 5 Hoofdstuk 1: VOORWOORD Voor u ligt de geactualiseerde schoolgids van Basisschool Schepelweyen voor het schooljaar De basisschoolperiode is een belangrijk deel in het leven van een kind. Tijdens deze periode wordt een basis gelegd voor de ontwikkeling van een kind. We hopen met deze schoolgids een duidelijk beeld te geven hoe we op Schepelweyen deze basis leggen. Hoe we kinderen leren werken, leren en presteren. En hoe we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Suggesties van uw kant naar aanleiding van deze schoolgids of vanuit de praktijk, zijn altijd welkom. We doen er ons voordeel mee. We wensen uw zoon of dochter, maar ook u, mede namens het team, de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en het Bestuur een heel fijn schooljaar toe. Met vriendelijke groet, Gert van Kooij Directie Basisschool Schepelweyen

6 6 Hoofdstuk 2: EEN WOORD VOORAF Waarom een schoolgids voor ouders? Scholen verschillen steeds meer: - in de manier van werken met de kinderen - in sfeer - in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op aan kunnen spreken. Wat staat er in deze schoolgids? In deze schoolgids kunt u o.a. lezen over: - onze opzet van het onderwijs - onze zorg voor de kinderen - wat ouders van de school mogen verwachten - wat de school van de ouders mag verwachten - de resultaten van ons onderwijs. Wie hebben aan de schoolgids gewerkt? Bij de eerste opzet (in 2000) een werkgroep van leraren en ouders die tevens zitting hadden in de medezeggenschapsraad, twee klassenouders, directie en coördinatoren. Nu valt de jaarlijkse updating onder de verantwoordelijkheid van de school. Verzoek aan ouders om te reageren. Indien ouders wensen en/of vragen hebben betreffende deze schoolgids of suggesties ter verbetering kunnen ze contact opnemen met de directie van de school. Mondeling, schriftelijk of via Bij voorbaat dank.

7 7 Hoofdstuk 3: DE SCHOOL Naam school: R.K. Basisschool Schepelweyen Adres school: Hoefsmidwei PN Dommelen Telefoon: Website: Telefonische bereikbaarheid: vanaf uur. Tussen uur en uur is het lunchpauze. Voor algemene informatie en/of vragen kunt u altijd een afspraak maken met de directie. 3.1 Richting Onze school is een R.K. basisschool. Het merendeel van onze leerlingen komt uit katholieke gezinnen. Als katholieke basisschool werken en leven we op onze school vanuit de geest van de bijbel, het evangelie. Verdraagzaamheid, vergeving en begrip voor elkaar zijn voor ons sleutelbegrippen. Samen delen vinden we belangrijker dan alleen hebben. Samen door het leven gaan waarbij je iets betekent voor de ander vinden we een belangrijke waarde. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde en gedeelde smart is halve smart is uitgangspunt. Als R.K. school hebben we een goede relatie met de parochie. Dit uit zich o.a. in de betrokkenheid van de school bij de Eerste H. Communieviering in groep 4 en de voorbereiding rondom het H. Vormsel in groep 8. Verder geven we in ons tweewekelijks infoblad De Schepelweyzer berichten door van de parochie. Als R.K. school nemen we dagelijks tijd voor de dagopening, al dan niet met gebed. In de dagopening staan we stil bij lief en leed van mensen, klasgenoten c.q. nieuws. De kerkelijke feesten (Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren) krijgen aandacht in de klas en in de hele school. Katechese-onderwijs in elke groep wordt ondersteund door de districtskatecheet (Ger Raaymakers), die dienstverlenend naar het team optreedt. 3.2 Situering van de school Onze school is gelegen in het centrum van een wijk waarvan de bouw begonnen is in Onze wijk is een onderdeel van een groter geheel. Het vormt ruim een kwart van het bestemmingsplan Kloosterakkers en behoort tot het gebied van het kerkdorp Dommelen.

8 8 Gebouw Het gebouw omvat 21 lokalen, 1 x speelzaal, 1 x dramalokaal een gymzaal en een multifunctionele ruimte voor documentatie en computergebruik. Daarnaast kent het gebouw een grote gemeenschappelijke hal, een personeelskamer en diverse kantoorruimtes. We hebben drie speelplaatsen bij onze school waar kinderen op verschillende tijden met leeftijdgenoten kunnen spelen; een speelplaats voor de onderbouw, een speelplaats voor de middenbouw en een speelplaats voor de bovenbouw. We hebben vijf buitendeuren waardoor de kinderen op een vlotte manier naar binnen c.q. buiten kunnen. Er is periodiek toezicht op hygiëne en veiligheid in en om het gebouw. Acties uit het jaarlijks toezicht worden uitgevoerd. Speciale voorzieningen in het gebouw. In het schoolgebouw hebben we veel gemeenschappelijke ruimten die zo veel mogelijk flexibel worden ingezet. Hierdoor zijn wij goed in staat om in subgroepen te werken of aan speciale projecten. Gebruik van de verschillende ruimten 20 groepslokalen 1 speelzaal voor kleuters / groepen 1 t/m 2 1 documentatiecentrum / computerruimte 1 orthotheek / kantoor interne begeleiders 1 handenarbeidlokaal voor de groepen 3 t/m 8 1 gymzaal (gemeente) voor de groepen 3 t/m 8 1 gemeenschapsruimte / hal met podium 1 koffiekamer voor personeel / vergaderruimte 1 administratie / balie 2 directiekamers 1 speelzaal / dramalokaal voor de groepen 1 t/m 8 2 lokalen die zijn ingericht voor B.S.O. (buiten schoolse opvang) 3.3 Schoolgrootte Aantal leerlingen Het huidige leerlingenaantal (+/- 420 leerlingen) daalt volgens de prognose komende jaren. We zullen ons beleid hierop afstemmen. Dit schooljaar hebben we 17 groepen; Aantal medewerkers Het schoolteam bestaat uit ruim 35 medewerkers, onder te verdelen in: A. Onderwijspersoneel B. Leerkrachten met een specifieke taak C. Onderwijsondersteunend personeel

9 9 A. Onderwijspersoneel Directie: Dhr. G van Kooij Groepsbegeleiders: Groep Begeleiders Opmerkingen 1/2 A Helma Kwakernaat Germa Wils Groepsleerkracht 1/2A 1/2B Margo Spoorenberg Annemarie van Happen Groepsleerkracht 1/2B 1/2C Ellie v.d. Kerkhoff Groepsleerkracht 1/2C Brigitte Gorrens 1/2D Ellen Dietz Groepsleerkracht 1/2D 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 8C Riet Voets Lonneke Verspuij Marianne Flohr Jantien Kiewied Jeanne van de Kerkhoff Marlies Smulders Nadine Verdonk Claire Luijbregts Marlies ter Huurne Hanneke van Montfort Petry Verberne Frans Sleddens Jos Nijssen Thea Raijmakers Suzan van der Meer Ton Martens Lenny Keeris Annecorien Stekhuizen Marjolein Groenen Groepsleerkracht 3A Groepsleerkracht 3B Groepsleerkracht 4A Groepsleerkracht 4B Groepsleerkracht 5A Groepsleerkracht 5B Groepsleerkracht 6A Groepsleerkracht 6B Groepsleerkracht 7A Groepsleerkracht 7B Groepsleerkracht 8A Groepsleerkracht 8B Groepsleerkracht 8C B. Leerkrachten met een specifieke taak Ondersteuning directie: mevr. Angera Kraayvanger Bouwleiders: Onderbouw: mevr. Ellen Dietz Bovenbouw: mevr. Lenny Keeris

10 10 I-coach Onderbouw + bovenbouw: mevr. Angera Kraayvanger Kwaliteitsondersteuner mevr. Femke Huijbregts Conciërges: dhr. John Wijnants Interieurverzorgster: mevr. Lucian Melskens Schoonmaakbedrijf Essentials Administratie: mevr. José Kwakkenbos

11 Plattegrond B.S. Schepelweyen Plattegrond B.S. Schepelweyen. Speelplaats (Onderbouw.) Asfaltspeelplaats (Bovenbouw) BSO BSO C L 8a 8b Dramalok. I B speelz Patio B C 1/2 a C I D D Kleuteringan 3a WR 1/2 b 1/2 c 1/2 d Verklaring afkortingen: M = magazijn D = directiekamer ID = i-coach/directietaken BC=bouwcoördinatoren WR = werkruimte leerkr. IB = interne begeleiders Hv = handenarbeidlokaal PK = personeelskamer CL = computerlokaal C = conciërge 8a 7b 7a 6b 6a PK Hv Hal M 5b 3 b 4a 4b 5a gymzaal repro-ruimte Speelplaats (Middenbouw) Parkeerterrein

12 12 Hoofdstuk 4: WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT VISIE / MISSIE Sprankelend Kwaliteit Openheid Uitdagend Verbindend Schepelweyen Schepelweyen creëert een leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal ontwikkelt tot positief-kritische en waardevolle deelnemers aan de maatschappij Vertrouwen Samenwerken Structuur Creativiteit In 2015 is het kind medeeigenaar van zijn/haar leerproces. Dit leidt tot min. 100% leerrendement en max. ontplooiing van talent Kernkwaliteiten Vertrouwen Ik zie mensen die integer en met de juiste intenties handelen, hun capaciteiten inzetten om goede resultaten te halen Samenwerken Ik zie mensen die bereid zijn om op basis van wederzijdse afhankelijkheid naar een gemeenschappelijk doel te werken waarbij men elkaar begrijpt en zich begrepen voelt Structuur Ik zie een organisatie waarbij duidelijk is wat er van mensen verwacht wordt, waarbij er wordt gewerkt m.b.t. duidelijke kaders en heldere procedures Creativiteit Ik zie mensen door gebruik van kennis en talenten nieuwe mogelijkheden creëren Kernwaarden Sprankelend Ik zie betrokken, energieke mensen aan het werk Kwaliteit Ik zie mensen doe doelgericht resultaten behalen. Hierbij gebruiken wij goede middelen/ materialen Openheid Ik zie mensen relevante informatie en/ of gevoelens delen met de ander Uitdagend Ik zie een omgeving waarin mensen worden geprikkeld een nieuwe stap in hun ontwikkeling te zetten Verbindend Ik zie mensen actief relaties aangaan met anderen en de omgeving

13 De identiteit en visie van onze school De identiteit van onze school B.S. Schepelweyen wil een open katholieke school zijn, waarin respect voor elkaar en medemenselijkheid hoog in het vaandel staan. We willen onze katholieke identiteit zodanig invullen dat ons onderwijs een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen tot het maken van eigen keuzes. Keuzes, waar ze zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. Kinderen van alle denominaties en culturen zijn welkom, indien zij onze katholieke grondslag respecteren. We zorgen ervoor dat ook deze kinderen zich thuis kunnen voelen op onze school. Onze katholieke identiteit krijgt mede vorm en inhoud door bewust en gericht stil te staan bij de kerkelijke feesten. De rode draad van festiviteiten zijn de kerkelijke feestdagen. In de groepen waar dat zinvol is (hogere groepen en groepen waarin leerlingen zitten uit andere culturen) wordt ook aandacht besteed aan feestdagen uit andere tradities. Daarnaast blijkt het katholieke karakter van onze school uit zaken die direct verband houden met de katholieke geloofstraditie, zoals: De lessen godsdienst- en levensbeschouwelijke vorming. (Vanaf groep 3 wekelijks minuten). De voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel. De viering van de christelijke feestdagen. In ons onderwijs maken de leerlingen ook kennis met andere godsdiensten zoals het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Behalve het geven van informatie trachten we in deze lessen de kinderen ook te leren respect te hebben voor mensen met een andere levensovertuiging. Kiezen voor onze open katholieke basisschool betekent voor ouders dat ze loyaal staan tegenover onze inkleuring van onze identiteit. Vrijstelling van het vak godsdienstonderwijs / levensbeschouwing, moet derhalve als een hoge uitzondering gezien worden. Dit kan alleen middels een schriftelijk verzoek aan de directeur.

14 Hoe wij onze school aantrekkelijk willen maken voor ouders, leerlingen en leerkrachten De kwaliteit van ons onderwijs Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat hoog in ons vaandel. Directie en teamleden zien het werken aan de verbetering van hun onderwijs als een continue proces, het kan altijd beter. Net als de kinderen zijn de leerkrachten op school steeds aan het leren, aan het zoeken naar mogelijkheden om de lessen nog zinvoller, nog aantrekkelijker, nog begrijpelijker te maken voor alle kinderen. De zorg voor alle leerlingen De kinderen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoeften. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden en ons onderwijs aan te passen aan datgene wat kinderen nodig hebben en van ons vragen. Er is veel aandacht en extra begeleiding voor de kinderen die dat nodig hebben. De contacten met de ouders De school stelt een goed en zorgvuldig contact met de ouders erg op prijs. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders en school het kind ten goede komt, we staan er samen voor het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom wordt er alles aan gedaan de ouders bij de school te betrekken en hen goed op de hoogte te houden van wat op school speelt. Er wordt op diverse manieren informatie gegeven over de leervorderingen van de kinderen, zodat de ouders in staat zijn het leerproces goed te volgen. We zien het contact met de ouders niet als eenrichtingsverkeer van de school naar de ouders. We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen en vinden het fijn als ouders regelmatig de school binnen lopen om een praatje over hun kind(eren) te maken. Een keer in de twee jaar houden we een enquête onder de ouders, waarin we hen vragen kritisch hun mening te geven over een heleboel zaken op school. De uitslag nemen we heel serieus, die geeft ons aanknopingspunten over zaken die verbetering behoeven. Een goed personeelsbeleid We zijn ons er terdege van bewust dat de leerkracht degene is die het meest bepalend is voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom investeren we veel in onze mensen. De sfeer op onze school is prima, er is veel sprake van samenwerking. De leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld voor nascholing en ook voor leren van en met elkaar. Dat laatste gebeurt ook in de vorm van collegiale consultatie en intervisie. Er is een goed taakbeleid, waardoor taken op een eerlijke en prettige manier verdeeld zijn. Een veilige school Op onze school heerst een rustige en veilige sfeer. Leerkrachten gaan met respect en waardering om met de kinderen en vragen dit ook van hen in de omgang met elkaar. We hebben veel aandacht voor het wel en wee van elkaar en leven echt mee met zowel de fijne als de verdrietige zaken die kinderen kunnen meemaken. We hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid voor de kinderen.

15 15 Hoofdstuk 5: DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5.1 De organisatie van de school Schoolorganisatie Onze kinderen zijn verdeeld over leergroepen. Elke groep wordt begeleid door 1 of 2 groepsleerkrachten. Naast deze groepsleerkrachten werken er op schoolniveau een aantal ondersteuners in de personen van o.a. lio-ers, Pabo stagiaires, onderwijsassistentes, onderwijsassistentes in opleiding, kwaliteits ondersteuners en leerling/ zorg begeleiders. Per jaargroep wordt steeds samen gekeken hoe we de gezamenlijk zorg dragen voor de begeleiding van de kinderen betreffende dat leerjaar. We hebben groepen in de onderbouw (groepen 1 t/m 4), en groepen in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Elke bouw heeft een bouwleider. De bouwleider coördineert algemeen onderwijskundige zaken binnen zijn/haar bouw. De directietaken, algehele coördinatie en eindverantwoording, liggen bij de directie. Groepering We werken in een leerstofjaarklassensysteem: leerlingen zitten op basis van leeftijd in een bepaalde leergroep. In de jaargroep bieden we zoveel mogelijk onderwijs op maat. De leerstof bieden we veelal op 3 verschillende niveaus aan. Naast de voordelen die deze groeperingvorm heeft, ervaren we knelpunten m.n. vanuit de visie 'adaptief onderwijs' en 'zorg op maat'. Vanuit de gegeven situatie zijn we gericht bezig om wegen te ontwikkelen zodat we meer zorg op maat kunnen bieden. Jaarlijks ligt onze instroom rond de 50 leerlingen. We streven ernaar, om zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, een zoveel mogelijk gelijke groepsgrootte te hebben. In de kleutergroepen werken we met gemengde leeftijdsgroepen. In de klas zitten de kinderen aan individuele en/of groepstafels. Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Leerlingen die speciale zorg behoeven vallen onder de verantwoording van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht staat er niet alleen voor. Hij/zij kan in het zoeken naar een goede aanpak voor een zorgleerling een beroep doen op de expertise binnen het team. Een hulpvraag kan gesteld worden aan de kwaliteits ondersteuner of aan collega-leerkrachten binnen de systematische leerlingenbespreking. De kwaliteits ondersteuners op hun beurt kunnen worden ondersteund door de medewerkster van de Schoolbegeleidingsdienst waaraan zij hun hulpvragen kunnen stellen. Zie bijlage N: beleid zorg/aanpak (hoog)begaafde leerling.

16 16 - Alledaagse signalering vanuit een gezonde opvoedingsrelatie. In de alledaagse contacten tussen leerkracht en leerling ervaren de leerkrachten hoe het met de kinderen gaat, waar kinderen moeite mee hebben en wat ze goed beheersen. Deze opvoedingsrelatie geeft de leerkracht een beeld van de ontwikkeling van het kind, om zodoende eventuele extra zorg te geven waar dat nodig is. - Systematische signalering: Leerling Volg Systeem. a. Didactische gegevens Om het schoolverloop van onze kinderen goed in beeld te houden hebben we een Leerling Volg Systeem (LOVS). We maken gebruik van de signaleringstoetsen van het CITO. In groep 1 en 2 toetsen we het onderdeel Ordenen + Taal voor kleuters. In de groepen 3 t/m 8 toetsen we 1x (indien nodig 2x) per schooljaar de onderdelen rekenen, spelling, onveranderlijke woorden (in de groepen 7+ 8 ook de werkwoordspelling), technisch en begrijpend lezen. b. Sociaal emotionele gegevens Naast deze toetsing van leervorderingen screenen we het sociaal emotioneel welbevinden van de kinderen via de School Vragen Lijst (SVL) en ZIEN!. Doel van deze screening is om de kinderen te kunnen volgen in hun eigen ontwikkelingslijn. Zo kan de ontwikkeling goed worden gevolgd. Op grond van bovenstaande didactische en/of sociaal-emotionele signalering / screening of n.a.v. observaties van de leerkracht wordt nader onderzoek verricht om het probleem beter in beeld te krijgen. Na verdere diagnose wordt in samenspraak met de interne begeleider door de groepsleerkracht een handelingsplan opgesteld waarin toetsbare doelen na een periode van ongeveer 6 weken staan vermeld. Het uitvoeren van het handelingsplan door de leerkracht met het kind met een specifieke ontwikkelingsbehoefte vindt plaats in de reguliere lestijd. In groep 7 en 8 zijn de entree- en eindtoets van het CITO opgenomen in de toetskalender. De uitslag van deze CITO-toetsen geeft een indicatie van de schoolvorderingen van een groep en/of leerling. Het vervolgonderwijs kan de uitslag van de CITO-eindtoets mee laten wegen bij het al dan niet toelaten van een leerling. Het advies van de basisschool naar het vervolgonderwijs weegt hierin echter het zwaarst. (zie ook Begeleiding van kinderen naar het VO )

17 TOELATINGSBELEID VAN ONZE SCHOOL. Beleid instromers: De kinderen stromen in, op de dag na hun vierde verjaardag. Zo kunnen ze hun verjaardag nog op de peuterspeelzaal of op kinderdagverblijf vieren. Het vieren op school wordt door de meeste kinderen als bedreigend ervaren. Vanaf de dag van instroom wordt door de school geadviseerd om 5 ochtenden te wennen. Deze ochtenden zijn aaneensluitend. In overleg met leerkracht/ouders kunnen deze ochtenden ook dagen worden, mits daar een goede reden voor is. De kinderen die in de grote vakantie vier worden, worden uitgenodigd voor de doorschuifmiddag. Zij beginnen de eerste schoolweek ook met 5 ochtenden. Tot vier weken voor de grote vakantie stromen er kinderen in. De periode naar de vakantie is dan nog voldoende om volledig te wennen aan het schoolritme. Toelating algemeen Ouders hebben de mogelijkheid voor hun kinderen tussen verschillende scholen te kiezen en zij maken die keuze vaak welbewust. Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarbij basisschool Schepelweyen de keuze van de ouders niet honoreert en een aangemelde leerling niet toelaat. Anderzijds is de schoolleiding soms genoodzaakt een leerling te schorsen en/of van school te verwijderen. Dit beleidsstuk gaat nader op deze 3 genoemde aspecten in: de toelating, de schorsing en de verwijdering. De wet op het P.O. bevat 3 artikelen die uitspraken hierover doen. Het zijn de artikelen: 40, 58 en 63. Hierin staat o.a. dat toelating niet afhankelijk mag worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders; dat geen weigering toelating mag plaatsvinden op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing, indien binnen redelijke afstand van de woning geen gelegenheid bestaat tot het volgen van openbaar onderwijs. Ook staat hierin omschreven dat het besluit tot weigering c.q. schorsing/verwijdering, schriftelijk en met redenen omkleed, aan de ouders moet worden toegezonden of uitgereikt. Binnen 6 weken na de bekendmaking kunnen de ouders dan schriftelijk hiertegen bezwaar maken bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet dan weer binnen 4 weken na ontvangst, en de ouders gehoord hebbende, beslissen. Om te zorgen voor een maximaal draagvlak t.a.v. dit beleidsstuk voor vaststelling, moet dit stuk voorgelegd zijn aan de MR (adviesrecht; art. 7 lid 1).

18 18 Toelating Uit de artikelen valt af te leiden dat het bijzonder onderwijs, anders dan het openbaar onderwijs, dat in principe toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing, het recht heeft om toelatingsbeleid te voeren. Hierbij kan de school godsdienstige of levensbeschouwelijke criteria hanteren maar het hoeft daar niet toe beperkt te blijven. Ook andere gronden kunnen rechtvaardigen een leerling die is aangemeld niet toe te laten tot de school. Andere gronden betreft hier zaken als pedagogische en didactische opvattingen die aan het onderwijs van de school ten grondslag liggen. Basisschool Schepelweyen vindt het zinvol om naast de bovenvernoemde toelatingsredenen van godsdienstige / levensbeschouwelijke en pedagogisch / didactisch aard ook sturing te geven aan het aantal leerlingen. Een min of meer vaste instroom maakt het mogelijk beter te plannen. De continuïteit van de werkgelegenheid van de leerkrachten op onze school is hierbij een sterk argument. Daarnaast blijft het gebruik van de daartoe bestemde lokalen optimaal, voorkomen we dislocaties en stellen we zo bovengrenzen aan de groepsgrootte. De manier om dit te bereiken is maximering van de instroom. Voor de inhoudelijke en procedurele kant van de toelating zie het gelijknamige hoofdstuk verderop. Schorsing/verwijdering Schorsing c.q. verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die de schoolleiding slechts in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig, wil nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouder(s) en school. Voor de inhoudelijke en procedurele kant van de schorsing/verwijdering van een leerling, zie het gelijknamige hoofdstuk verderop. Inhoud en procedure m.b.t. toelating Om toegelaten te worden tot B.S. Schepelweyen dient er door de ouder(s)/verzorger(s) een zogenaamd inschrijfformulier, bij voorkeur op de daarvoor bestemde (2) inschrijvingsdagen (meestal in begin februari) ingevuld te worden. Dit inschrijfformulier kent een 3-tal bladen waarvan het derde blad m.n. nader ingaat op mogelijke bijzonderheden t.a.v. taal-, motorische-, sociale ontwikkeling en medische gegevens. De ouder(s)/verzorger(s) dient dit formulier te ondertekenen, ter bevestiging dat e.e.a. naar waarheid is ingevuld. Het betreffende kind is dan voorlopig ingeschreven. Na het verstrijken van de inschrijvingsdata wordt het formulier deel 2, waarop de bijzonderheden vermeld staan, nader bekeken. Basisschool Schepelweyen behoudt zich het recht voor om, nadat ze de ouders daarvan in kennis gesteld c.q. toestemming gevraagd heeft, aanvullende informatie in te winnen bij de ouder(s)/verzorger(s), bij de door het kind bezochte peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf of andere relevante instantie(s). Op grond van de verkregen voorinformatie kan de schoolleiding besluiten het voorlopig ingeschreven kind, te weigeren.

19 19 De school verplicht zich om dit schriftelijk, met redenen omkleed aan de ouders toe te zenden. Een eventuele vervolgprocedure staat in het woord vooraf reeds beschreven. Betreft het hier nieuwe, in te stromen jongste kleuters, dan geldt vervolgens: - als deze procedure is afgerond, stelt de school het totaal aantal leerlingen vast dat in aanmerking komt voor plaatsing (= ingeschreven leerlingen -/- geweigerde leerlingen.) én die jarig zijn tussen 1 oktober van het ene en 1 oktober van het andere jaar. Als dit aantal het totaal van 70 overstijgt gelden de volgende criteria ter bepaling welke leerlingen op een wachtlijst geplaatst gaan worden: 1. kind(eren) waarvan nog geen kind uit het betreffende gezin bij ons op school zit; 2. kind(eren) die niet in het voedingsgebied van de school wonen, zijnde: de Weien, de Dalen en de Beemden. 3. kind(eren) die nog net in het voedingsgebied van de school, maar dichtbij een andere basisschool wonen, waar nog wel plaats is. Ook dit besluit dient schriftelijk en met redenen omkleed, aan de ouders te worden toegezonden. De verdere eventuele procedure staat reeds in het woord vooraf vermeld. Ten overvloede vermelden we hier dat ook aangenomen kinderen schriftelijk bericht krijgen. Inhoud en procedure m.b.t schorsing/verwijdering Voordat de schoolleiding tot schorsing/verwijdering van een leerling besluit, hoort ze zowel de betrokken groepsleraar als de ouder(s). De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit. Het besluit wordt, door de schoolleiding, direct gemeld aan de leerplichtambtenaar. Indien ouders bezwaar maken, hoort de schoolleiding hen over dit bezwaarschrift. Binnen 4 weken neemt de school hierover een besluit. Als basisschool hebben we de wettelijke verplichting (art. 40 lid 5) er voor te zorgen dat een andere basisschool bereid is de leerling toe te laten. Wanneer dat gedurende 8 weken, gerekend vanaf het tijdstip waarop het besluit tot verwijdering aan de ouders is meegedeeld, niet lukt; kan de leerling zonder vervolgonderwijs veilig te stellen, van school verwijderd worden. Het verdient aanbeveling de inspectie hiervan in kennis te stellen. Het spreekt voor zich dat er een dossier bijgehouden wordt, waarin wordt opgenomen welke problemen zijn opgetreden, wat de school er aan heeft gedaan om ze op te lossen en om verwijdering van de leerling te voorkomen. Bij voorkeur bevindt zich hierin ook een schriftelijke waarschuwing aan de (ouders van de) leerling, waarbij wordt gewezen op de mogelijke verwijdering als het wangedrag aanhoudt. Over schorsing is in de W.P.O. niets geregeld, maar het valt wel onder de verantwoordelijkheid van de school.

20 20 Basisschool Schepelweyen zal bij schorsing zo zorgvuldig mogelijk proberen te zijn, door: - een beperkte periode te schorsen, nooit voor onbepaalde tijd - dit schriftelijk aan ouders mee te delen - hierin de redenen van schorsing, de aanvang en tijdsduur te vermelden alsook eventueel andere genomen maatregelen - de leerling in staat te stellen om te voorkomen dat hij/zij een achterstand oploopt, bijv. door het opgeven van huiswerk.

21 De activiteiten voor de kinderen Activiteiten in de groepen 1 en 2 Zoals al is vermeld werken we in de aanvangsgroepen vanuit de principes van basisvorming. Uitgaan van het kind staat hierbij centraal. De meeste leerkrachten van de kleutergroepen hebben we gezamenlijk de cursus Basisontwikkeling gevolgd om vanuit eenzelfde visie in de diverse groepen met de kleuters te kunnen werken. Vanuit de 'adaptief onderwijs'-gedachte (zorg op maat voor onze kinderen), is het van belang dat we bij ons onderwijsaanbod ook in de groepen 3 en 4 sterk uitgaan van 'het kind'. De leerstof binnen ons leerstofjaarklassensysteem is methodisch zo vastgelegd dat differentiatie hierin extra inspanning / inzet van de leerkracht vergt. M.a.w. we willen van meer aanbodgestuurd naar meer vraaggestuurd onderwijs. In deze zijn we bezig voor onszelf duidelijk te krijgen waar we grenzen moeten trekken m.b.t. onze mogelijkheden in onze zorg; m.a.w. onze zorg naar kinderen is niet eindeloos. In de onderbouw staat het spelend leren centraal. Taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsactiviteiten en expressie worden veelal op een speelse manier aangeboden en verwerkt vanuit de gedachte: spelen is leren. Groepsamenstelling 1-2 We werken dit schooljaar met 5 kleutergroepen, die ieder een verdeling in groepering kennen van jongere en oudere kleuters. In al deze groepen stromen daarna de nieuwe kinderen in. We hebben hiervoor gekozen omdat, zeker bij jonge kinderen de ontwikkeling sterk kan variëren naar leeftijd. Als de verschillen niet al te groot zijn, leren kinderen veel van elkaar. Ook kan de leerkracht het groepsaanbod dan beter op maat afstemmen. Huisbezoek De nieuwe kleuter krijgt een huisbezoek (*) van de juf. Voor een kind is het belangrijk, dat het zich op school veilig en geborgen voelt. De band tussen de juf en de kleuter wordt hierdoor vertrouwder. *= in principe bij het oudste kind uit het gezin en/of indien de leerkracht dan wel de ouder een huisbezoek wenselijk acht. Binnenkomen De kinderen gaan 10 min. voor de begintijd (1 e bel) naar binnen. In het begin kunnen de ouders als het nodig is tot die tijd bij hun kind blijven. Als het kind gewend is, dan hoeft dat niet meer. Het is goed voor de zelfstandigheidbevordering van de kleuter en praktisch gezien is het rustiger. De mogelijkheid om naar het werk van je kind te kijken of om te overleggen met de leerkracht is er na schooltijd.

22 22 Eten en drinken Elke ochtend krijgen de kinderen gelegenheid tot fruit/ groente eten en/of water drinken. Op verjaardagen mag natuurlijk wel getrakteerd worden, maar u kunt ook van de verjaardagstraktatie een gezonde traktatie maken. Wilt u de traktatie wel beperkt houden; het is niet nodig dat de een de ander overtroeft. De leerkrachten delen met de kinderen mee, een apart cadeau voor hen is dus niet nodig. In de groepen 1, 2 en 3 mogen de kinderen iets maken voor hun jarige papa en/of mama. Dagopening Regelmatig is er een dagopening in de klas met een versje, een liedje of een gebedje. Door het schooljaar heen volgen we 5 katechese-projecten. Speelwerkuur Elk dagdeel wordt er gewerkt en gespeeld in de klas, het speelwerkuur. De leerkracht geeft aan, waaruit de kinderen kunnen kiezen. Er zijn activiteiten die ieder kind moet doen. De zgn. moet-werkjes. Dat kan bijv. de maandelijkse tekenopdracht zijn of een werkje voor het werkboek. Of een werkje dat bijv. speciaal het knippen of het rijmen oefent. Er wordt gewerkt met hoeken bijvoorbeeld: de huis-/poppenhoek, de bouwhoek, de boeken-/leeshoek, de luisterhoek. Wat de kinderen daarin kunnen doen, hangt af van het thema. Thema s kunnen bijv. zijn: de kapper, de winkel, het postkantoor, kabouters, ziekenhuis of Sinterklaas. Bewegen Bewegen is goed voor de ontwikkeling van de kleuters, daarom gaan ze ieder dagdeel óf naar buiten óf naar de speelzaal. In de speelzaal wordt aandacht besteed aan klimmen, klauteren, gooien en vangen. Er worden spelletjes gespeeld met of zonder liedjes. Er wordt gedanst of een wedstrijdje gespeeld. De kleuters dragen soepele gymschoentjes, die ze zelf aan en uit kunnen doen. De schoentjes worden van thuis meegenomen en op school bewaard. Muziek Er wordt elke dag aandacht besteed aan muziek. De kinderen leren luisteren naar elkaar en het gevoel voor ritme wordt ontwikkeld. Ook is er aandacht voor uitspraak, liedjes onthouden, op instrumentjes spelen en improviseren (zelf iets bedenken of fantaseren).

23 23 Taalontwikkeling Heel belangrijk is de taalontwikkeling. De kinderen van groep 2 worden allemaal door een logopediste van de GGD gescreend. De leerkracht kan kleuters van groep 1/2, waarvan ze denkt dat het nodig is, ook laten onderzoeken door de logopediste. Op alle mogelijke manieren wordt in de groep aandacht besteed aan taal. Luisteren naar een verhaal, vertellen, navertellen, prentenboeken samen bekijken, dramatiseren, taalspelletjes, poppenkast kijken of zelf poppenkast spelen, versjes leren, enz. Portfolio De kleuters maken regelmatig werkjes waar we de ontwikkeling in kunnen zien. Ze worden door de leerkracht verzameld in een map. Deze mag 3x per jaar mee naar huis.pas aan het eind van groep 2 mag deze map ook thuis blijven.tijdens oudergesprekken kan de map er ook bij liggen ter verduidelijking van het gesprek. Schrijfdans In de groepen 1-2 (en 3) wordt gebruik gemaakt van de methode Schrijfdans. Op muziek oefenen de kinderen de fijne motoriek als voorbereiding op soepel schrijven. Activiteiten c.q. basisvaardigheden in groep 3 t/m 8 (lezen, schrijven, taal en rekenen) In onze school beginnen de meeste kinderen met leren lezen in groep 3. In de kleutergroepen hebben ze spelenderwijs kennis gemaakt met. Er is over woorden en letters gesproken zodat er een goede basis ligt om het aanvankelijke leesproces in groep 3 op te starten. De meeste kinderen zijn begin groep 3 dan ook echt aan lezen toe. Het taalonderwijs van vroeger was vooral gericht op foutloos schrijven. Nog steeds leren we kinderen foutloos schrijven door gericht aan spellingbewustzijn te werken, maar we besteden nu ook veel meer aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed antwoorden. We leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden brengen. We leren de kinderen zo denken en handelen dat ze praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegenkomen, leren oplossen. Vooral de manier van oplossen is dus erg belangrijk. Zowel bij rekenen als taal en lezen houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg en tempo tussen kinderen en zoeken we naar aangepaste werkvormen en een aangepaste inhoud. Wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde / geschiedenis / biologie / natuurkunde) We zorgen ervoor dat kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en hoe mensen er leven. De kinderen leren over de geschiedenis van ons land. In de groepen 1 t/m 4 worden aardrijkskunde en geschiedenis niet als afzonderlijk vakken gegeven. Er worden in die groepen onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn en aan de hand waarvan kennis en inzicht kunnen worden verkregen op het gebied van wereldoriënterende vakken.

24 24 Lichamelijke opvoeding Elke schooldag zijn zowel binnen- als buitenspel vaste onderdelen van het programma van de kleuters. De groepen 3 t/m 8 hebben 2 x per week gymles waarbij vaardigheden en spelvormen elkaar afwisselen. Na de gymles zien we graag dat de leerlingen douchen. Expressieactiviteiten In de expressieactiviteiten onderscheiden we muziek, handenarbeid, tekenen, dramatische expressie. Gericht bieden we verschillende aspecten van deze leergebieden aan, waarbij kinderen ieder op eigen niveau kunnen leren en werken. 1. Handvaardigheid en tekenen. Met ingang van het schooljaar 01/ 02 wordt er bij handvaardigheid en tekenen gebruik gemaakt van 2 methodes voor beide vakken. De eerste methode heet: Moet je doen. Deze methode heeft een apart lesboek voor handvaardigheid en een apart boek voor tekenen. Naast deze methode is gekozen voor een tweede methode: Uit de kunst. In deze methode zijn de lessen voor handvaardigheid en de lessen voor tekenen in één boek samengevoegd. Er is gekozen voor twee methodes zodat er genoeg verscheidenheid aan lessen is waardoor de leerkracht zijn eigen creativiteit kwijt kan in het uitzoeken en geven van lessen. De rode draad wordt per leerjaar vastgelegd en sluit goed aan bij voorgaande en volgende leerjaren. Binnen deze rode draad kan de leerkracht zelf zijn lessen uitkiezen en toepassen aan zijn of haar groep. Het circuit wat voorheen altijd gehanteerd werd, kan vervolgd worden. Het is mogelijk om de lessen in circuitvorm te geven. De leerkracht is vrij om te kiezen welke werkvorm hij graag wil hanteren 2. Drama De afgelopen jaren is drama bij ons op school steeds belangrijker geworden. Dit komt o.a. door een aantal enthousiaste leerkrachten maar ook omdat drama om verschillende redenen niet meer weg te denken is uit het onderwijs. Kinderen leren niet alleen om zich te verplaatsen in allerlei rollen maar ze oefenen ook hun spreekvaardigheid en hun presentatie. Er is ook best wat lef voor nodig om voor een groep te gaan staan spelen. Toch merk je dat kinderen die het regelmatig doen hier totaal geen moeite meer mee hebben. Kinderen beleven ontzettend veel lol aan het vak drama. Ook de kinderen die wat minder haantje de voorste zijn laten -al is het soms wat aarzelend- graag iets van zichzelf zien. We werken bij drama met de methode Moet je doen waarin voor elk leerjaar 10 lessen staan met daarin verschillende werk- en spelvormen. De methode gaat uit van de kerndoelen. Dit houdt in dat er o.a. gewerkt wordt aan creëren en presenteren. De kinderen leren om zelf stukjes te maken met een begin, een midden en een eind. Ook bedenken ze er kleding en decor bij. Zo wordt het dus een afgerond geheel. Dit geldt vooral (gezien de leeftijd) voor de bovenbouw. In de onderbouw worden de kinderen meer aan de hand meegenomen. De spelvormen die aan bod komen zijn o.a.: rollenspelen, inspringspelen, schimmenspel, poppenkast, tableaus, en pantomime.

25 25 Voor leerkrachten die al snel door de 10 lessen van Moet je doen heen zijn hebben we nog de methode Petje af voor hoedje op waarin voor elk leerjaar een aantal lessen staan. Deze methode is wat ingewikkelder en voor de gevorderde leerkracht. Ook zijn de boekjes: 100 dramaspelen en 100 nieuwe dramaspelen van Paul Rooyakkers op school aanwezig. Hier staan geen complete lessen in maar wel losse spelletjes voor als de leerkracht nog 5 of 10 minuten over heeft. Verder zijn er nog een heleboel lessen aanwezig die komen uit de cursus dramaspecialist van BISK (Brabants Instituut voor School en Kunst) die een van onze leerkrachten heeft afgerond. Een aantal collega s maken hier (facultatief) gebruik van. 3. Muziek: Ook voor het vak muziek, gebruiken wij de methode Moet je doen. Dit muziekgedeelte wordt wel volledig gebruikt. Maar omdat de lessen niet voldoende zijn, gebruiken de meeste leerkrachten nog liedjes uit bijvoorbeeld: Liedjes met een hoepeltje erom, Liedmachien, Hoy een lied Bisk e.a. Ook in deze drie delen van "Moet je doen" wordt gewerkt vanuit de kerndoelen. Levensbeschouwing Op onze school is levensbeschouwing één van de vaste en steeds terugkerende leer- en vormingsgebieden. Daarin proberen we kinderen op het spoor te houden van hun nieuwsgierigheid naar de grote vragen van het leven, zoals: Waar komen we vandaan?, Hoe gaan we het beste met elkaar om en met de natuur om ons heen?, Waarom ben ik er eigenlijk?, Waar ga je heen als je dood gaat en waarom moeten mensen vaak zoveel lijden? We gaan met de kinderen na hoe zij zelf met die vragen kunnen omgaan en hoe andere mensen dat doen. En wat mensen in onze eigen omgeving en in andere landen en culturen over levensvragen denken en voelen. Met name gaan we op zoek naar wat de christelijke levensovertuiging - die vormt immers de grondslag van onze school! - te zeggen heeft over onszelf, over omgaan met elkaar en over de betekenis van ons leven. Daarbij maken de kinderen kennis met het leven van Jezus van Nazareth, met de bijbel en met de leefwijze van christenen. Op die manier helpen we hen om geleidelijk aan hun eigen levensbeschouwelijke weg te kiezen. We doen dat met behulp van de methode Reis van je leven. Deze methode biedt twintig thema s aan, die geïnspireerd zijn op de grote zingevingvragen van mensen. De volgorde komt overeen met de hoogtepunten van de seizoenen en van het kerkelijk jaar. De thema s keren jaarlijks terug en worden voor alle 8 groepen op een eigen niveau uitgewerkt. De methode sluit aan bij de verscheidenheid van de herkomst van de kinderen, ook op levensbeschouwelijk gebied. Tegelijk biedt ze de mogelijkheid om gestalte en inhoud te geven aan onze eigenheid als katholieke school. U zult merken dat uw kind regelmatig een leerling-blad mee naar huis neemt. U kunt dan zien met welk thema we aan het werk zijn. En wellicht kunt u uw kind helpen met de opdracht of het verhaal dat u daar vindt. Misschien is het ook een aanleiding om met ons in gesprek te gaan over de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kind. We wachten uw reactie graag af.

26 EEN OVERZICHT VAN GEBRUIKTE METHODES OP ONZE SCHOOL: * Rekenen De Nieuwe wereld in getallen en Schatkist Rekenen * Taal ( incl. Spellen) Taal Actief * Aanvankelijk Lezen Veilig Leren Lezen * Voortgezet Techn. Lezen Estafette * Begrijp. / Studerend Lezen Nieuwsbegrip XL * Aardrijkskunde Een wereld van verschil * Geschiedenis Wijzer door de tijd * Natuurkunde Wijzer door de natuur * Schrijven " Schrijfontein " en Schrijfdans. * Engels Team In Action en Team On The Move * Muziek " Moet je doen en Liedmachien en Liedjes met een hoepeltje erom * Handvaardigheid/Tekenen" Moet je doen " en Uit de kunst * Drama " Moet je doen" * Gymnastiek Basislessen Elsevier (1 deel spel, 1 deel techniek) * Verkeer Wijzer door het verkeer * Katechese Reis van je leven 5.5. NASCHOOLSE (LES- & SCHOOLGEBONDEN) ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN Huiswerkbegeleiding Afspraken huiswerk. Algemeen: Opdrachten welke passen binnen de belevingswereld van het kind en welke passen binnen de relatie school - thuis kunnen gegeven worden. Deze opdrachten worden echter nooit gebruikt voor beoordelingen (b.v. vraag thuis eens wat er met afval gebeurt?). Indien ouders uitdrukkelijk om huiswerk vragen, kan dit gegeven worden. Het initiatief kan zowel bij ouders als leerkracht liggen en wordt in overleg vastgesteld. Als leerkracht moet je kritisch bezien of het extra werk wel nut heeft en geen te grote belasting wordt. Groep 5 - Geen gerichte huiswerkopdrachten. - De verzorging van de map (thuis) is vrijblijvend. - Spreekbeurten worden niet thuis voorbereid, maar op school. Groep 6 - Proefwerken worden op school en evt. thuis geleerd. - Er hoeven geen werkstukken gemaakt te worden voor de proefwerken. - Verzorging map (thuis) is vrijblijvend. - Spreekbeurten worden thuis voorbereid. Groep 7-1x gestructureerd huiswerk maandag - vrijdag (voornamelijk taal en rekenen).

27 27 - Proefwerken moeten ook thuis geleerd worden. Dit is dan het huiswerk van de week. - Er worden geen werkstukken voor een proefwerk gemaakt. - Verzorging map (thuis) is vrijblijvend. - Spreekbeurten / boekbesprekingen worden thuis voorbereid. Van de spreekbeurt wordt op school een zinnen-verslagje gemaakt. Groep 8-2x gestructureerd huiswerk ( voornamelijk taal- en rekenopgaven). - Proefwerken thuis leren, dan is het gestructureerde huiswerk minder. - Verzorging map (thuis) is vrijblijvend. - Spreekbeurten en/of boekbesprekingen worden thuis voorbereid. Van de spreekbeurt wordt op school en thuis een verslag gemaakt. N.B.: Een oproep in de Schepelweyzer om de tafels thuis te gaan oefenen, of om wat meer te gaan lezen wordt niet gezien als gericht huiswerkopdracht en kan dus best. Andere activiteiten na schooltijd Als school zijn we er voorstander van dat kinderen direct naar huis gaan als de lessen zijn afgelopen. Uitzondering hierop zijn de kinderen die een weektaak hebben bijv. opruimen of planten verzorgen in de klas. Bij de ouders is dan bekend dat hun zoon/dochter 15 min. later thuis is. Nablijven voor een probleembespreking, corrigerende strafmaatregel en/of het inhalen van onnodig niet-gemaakt schoolwerk, behoort ook tot de mogelijkheden. Een en ander gebeurt altijd in overleg met de ouder(s).

28 NIET-LES-GEBONDEN ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN Werkend aan de totale ontwikkeling van kinderen vinden we buitenschoolse activiteiten voor onze kinderen een wezenlijk aspect van ons schoolconcept. Samen vieren van een activiteit neemt een belangrijke plaats in, in de belevingswereld van het kind. Van vieringen maken we dan ook werk middels een goede voorbereiding samen met de kinderen. De verjaardag van de juf/meester Dit feest wordt in alle groepen gevierd. In alle klassen geeft elke leerkracht in grote lijnen aan hoe hij/zij het feest vorm wil geven. Bij de voorbereiding worden de kinderen betrokken. (Zie voor richtlijnen m.b.t. het trakteren en cadeautjes geven hoofdstuk 12.5 verderop in deze gids.) Jaarlijkse feestdag: De Schepel-Wij-Dag Eenmaal per jaar vieren kinderen en personeel samen een feestdag. De zgn. Schepel-Wij-Dag. Dit schoolfeest voor de kinderen heeft een sterk sociaal karakter. Sportdagen Al jaren kennen we gezamenlijke sportdagen van de drie katholieke basisscholen van Dommelen. De intentie van deze sportdagen is niet alleen het competitieve element maar sportief meedoen is zeker net zo belangrijk als winnen. De sportieve activiteiten op deze sportdagen zijn altijd in team-/groepsverband. Individuele krachtmetingen zijn er niet bij. Achtereenvolgens sporten de kinderen van de groepen 3 en 4 op woensdag, de groepen 5 en 6 op donderdag en de groepen 7 en 8 op vrijdag, de slotdag. De hulp van ouders is op deze dagen niet weg te denken. Onderbouwdag Elk jaar hebben we een themadag, een feestelijke dag voor alle kinderen van de onderbouw. Door een themadag te organiseren leven we er al weken met de hele onderbouw naar toe. Rondom een vooraf vastgesteld thema vinden er op die dag allerlei creatieve- en spelactiviteiten plaats in en om de school. Schoolreisje De groepen 5 en 6 hebben het ene jaar een fietstocht en het andere jaar een schoolreisje naar een pretpark afgestemd op hun leeftijd (bijv. Toverland) Groep 7 gaat een dagje uit met de bus naar een attractiepark. Groep 8 gaat op schoolkamp.

29 29 Excursies Incidenteel kunnen er in diverse klassen excursies gedaan worden op initiatief van de leerkracht. Structureel is er jaarlijks voor alle groepen een bezoek aan het IVN gebouw met daarin opgenomen leerwerk activiteiten. Groep 3 krijgt een rondleiding in de bibliotheek. Groep 4 brengt in het kader van de voorbereiding op de H. Communie een bezoek aan de bakker en aan de kerk. Groep 6 gaat naar het prehistorisch dorp in Eindhoven. Groep 8 bezoekt diverse vormen van Voortgezet Onderwijs in de regio. De leerlingen die het vormsel doen gaan op excursie naar de St. Jan in Den Bosch.

30 30 Hoofdstuk 6: DE ZORG VOOR KINDEREN 6.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school De plaatsing van een kind op school (zie ook: "Toelatingsbeleid van onze school" elders in deze infogids) Voordat een nieuwe leerling geplaatst wordt in een groep hebben ouders en kind kennis gemaakt met de directie en de leerkracht. Dit gebeurt na schooltijd in de week voorafgaande aan de plaatsing. De gang van zaken in de groep en de meest relevante gegevens van school en kind worden uitgewisseld. De nieuwe ouder krijgt de schoolgids voor zover deze niet via de website van Schepelweyen verkregen kan worden. Elke ouder ontvangt een jaarkalender. Ook is er een rondgang door de school. Bij tussentijdse wijziging van basisschool door een kind/ouders wordt altijd eerst informatie van de school van herkomst opgevraagd door de directeur/ intern begeleider. Binnen Valkenswaard hebben we hier goede afspraken over op directieniveau. Adviezen van de school van herkomst worden door ons altijd onverkort nagekomen. De kinderen stromen in, op de dag na hun vierde verjaardag. Zo kunnen ze hun verjaardag nog op de peuterspeelzaal of op kinderdagverblijf vieren. Het vieren op school wordt door de meeste kinderen als bedreigend ervaren. Vanaf de dag van instroom wordt door de school geadviseerd om 5 ochtenden te wennen. Deze ochtenden zijn aaneensluitend. In overleg met leerkracht/ouders kunnen deze ochtenden ook dagen worden, mits daar een goede reden voor is. De kinderen die in de grote vakantie vier worden, worden uitgenodigd voor de doorschuifmiddag. Zij beginnen de eerste schoolweek ook met 5 ochtenden. Tot vier weken voor de grote vakantie stromen er kinderen in. De periode naar de vakantie is dan nog voldoende om volledig te wennen aan het schoolritme. Het huisbezoek bij het oudste kind van het gezin ((tijdens kleuterleeftijd, aan het begin van zijn schoolloopbaan, eerste 3 maanden) geeft ouders en leerkracht de mogelijkheid op een meer informele manier nader kennis met elkaar te maken. Plaatsingsbeleid: tweelingen / broertjes - zusjes Ervaring heeft ons geleerd dat het voor de individuele ontwikkeling vaak beter is om kinderen uit één gezin niet bij elkaar in de klas te plaatsen. Dit is dan ook ons uitgangspunt bij de plaatsing van leerlingen in een groep. De directie bepaalt de plaatsing van kinderen in een groep. Hierbij is een aantal criteria als groepsgrootte, verdeling meisjes/jongens, leeftijd van kinderen en mogelijk individuele factoren, bepalend voor de plaatsing. Indien er gegronde redenen zijn om een tweeling in dezelfde groep te plaatsen wordt hierover in gesprek gegaan. Een dergelijk besluit wordt altijd op schrift gezet, waarin duidelijk is op grond waarvan deze beslissing genomen is en welke verwachtingen beide partijen ( school en ouders) van elkaar kunnen hebben. Dit besluit wordt dan ook ondertekend.

Schoolgids. BS Schepelweyen. Valkenswaard

Schoolgids. BS Schepelweyen. Valkenswaard Schoolgids BS Schepelweyen Valkenswaard schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord. Hoofdstuk 2: Vooraf. Hoofdstuk 3: De school: 3.1 Richting. 3.2 Situering v.d. school. 3.3 Schoolgegevens.

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE 19-11-2015 Nr. 6 BESTE OUDER In deze Schepelweyer vindt u o.a. informatie over onze nieuwe website, gymstagiaires een ouder App en ook alvast over de kerstviering. De werkgroepen voor Sinterklaas en Kerst

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Toelatingsbeleid. Toelatingsbeleid voor vierjarigen.

Toelatingsbeleid. Toelatingsbeleid voor vierjarigen. Toelatingsbeleid Toelatingsbeleid voor vierjarigen. Om voor toelating op onze school in aanmerking te komen dient u als, ouder(s)/verzorger(s), minimaal tien weken voor de aanvang van het schooljaar waarin

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Schoolgids. BS Schepelweyen. Valkenswaard

Schoolgids. BS Schepelweyen. Valkenswaard Schoolgids BS Schepelweyen Valkenswaard Schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1:Dit zijn wij 1.1 Visie en Missie Skozok 1.2 Identiteit 1.3 Visie Hoofdstuk 2:Zo staan we ervoor 2.1 Situering school

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Schorsing en verwijdering van leerlingen Schorsing en verwijdering van leerlingen INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Schorsing van een leerling... 4 2.1 De redenen voor schorsing... 4 2.2 Procedure voor schorsing van een leerling... 4 3 Verwijdering

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Vraag 4: Draagt u uw overtuiging actief over aan uw kinderen?

Vraag 4: Draagt u uw overtuiging actief over aan uw kinderen? Enquête identiteit. Vraag 1: Ik vul deze vragenlijst in: Alleen 30 (85) Samen, ouder/verzorger/kind 55 Vraag 2: Hoeveel kinderen heeft u op Het klinket: totaal 112 kinderen Vraag 3: Wat is uw religie of

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Nieuws vanuit het team

Nieuws vanuit het team 17-09-2015 Nr 2. Nieuws vanuit het team Beste ouders, We zitten inmiddels al weer in de 3 e schoolweek van het nieuwe schooljaar. De kinderen zijn grotendeels al gewend aan hun nieuwe groep en natuurlijk

Nadere informatie

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer bij ons komen kijken. Dit boekje gaat over onze school, dan weet

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Informatiefolder Schooljaar 2016/2017 Groep BB 2 Elimschool Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Beste ouders/ verzorgers, Door middel van deze folder willen we u graag informeren over de gang

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 1/2 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Klassenkrant van groep 2 2015-2016

Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Wat gaan we dit jaar allemaal doen? In het kort leest u hier iets over. Ontvangstgesprek Als de kinderen allemaal op hun stoel in de

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

GROEP 1/2. Even voorstellen. Extra ondersteuning: Groep 1-2 Berenklas. Groep 1-2b Vlinderklas Sonja Ulehake(ma en di) Ellyan Heirman (wo, do en vr)

GROEP 1/2. Even voorstellen. Extra ondersteuning: Groep 1-2 Berenklas. Groep 1-2b Vlinderklas Sonja Ulehake(ma en di) Ellyan Heirman (wo, do en vr) GROEP 1/2 Even voorstellen Groep 1-2 Berenklas Mirjam Vermeulen(ma, di, om de woensdag) Judy Boer (om de woensdag, do en vr) Extra ondersteuning: Marieke Baten (ma of di, iedere groep ongeveer 3 kwartier)

Nadere informatie

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Sfeer en gedrag Het eindadvies Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Elk kind heeft talent

Elk kind heeft talent Elk kind heeft talent Samen met ouders werken aan zo go Elk kind heeft talent en elk kind mag er zijn. Dit geldt ook voor ouders en leerkrachten. Samen met ouders werken aan zo goed mogelijk onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie