Inhoud. Handleiding voor Praktische opdrachten en Profielwerkstuk. Versie 007, september 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Handleiding voor Praktische opdrachten en Profielwerkstuk. Versie 007, september 2011"

Transcriptie

1 Versie 007, september 2011 Inhoud 1 Inleiding Bij een onderzoek doorloop je de volgende fasen: Studiewijzer profielwerkstuk Vaardigheden: wat wordt er van je verwacht? Oriëntatiefase Keuze van onderwerp (en vak) Samenwerken Inleveren startformulier Strategiefase (werkplan opstellen) Onderzoeksvraag formuleren Hypothese formuleren Werkvorm kiezen Presentatievorm kiezen Planning maken Inleveren werkplan Uitvoeringsfase Uitvoeren onderzoek / Verwerken gegevens Instructie voor de opzet van een onderzoek Onderzoeksvraag Hypothese Planning Logboek Bronnenboek Presentatiefase Inleveren Evaluatiefase Inhoudelijk (de resultaten van de werkzaamheden) Procesmatig (de werkwijze) Inleveren evaluatie Werkvormen Enquête Interview Bezoek / Excursie Literatuurstudie Practicum / Experimenteel onderzoek Medezeggenschapsraad, Werkgroep Derde Wereld, Leerling-mentor of Maatschappelijke stage Presentaties De schriftelijke presentatie De mondelinge presentatie Richtlijnen voor tabellen en grafieken Richtlijnen voor het maken van een tabel Richtlijnen voor het maken van een grafiek Beoordeling Beoordelingsformulier schriftelijke presentatie Beoordelingsformulier mondelinge presentatie Bijlage - Startformulier profielwerkstuk Bijlage - Werkplan Bijlage - Het Internet MHC, sep-11 Pagina 0 van 27

2 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor zowel praktische opdrachten als het profielwerkstuk. In deze handleiding wordt de term onderzoek gehanteerd als verzamelterm voor een praktische opdracht en het profielwerkstuk. Bij verschillen tussen een praktische opdracht en het profielwerkstuk wordt dit steeds duidelijk vermeld. De instructies zijn niet aan een bepaald vak gebonden. Ze dienen te worden gebruikt bij alle vakken. Voor informatie over de planning van het profielwerkstuk wordt verwezen naar bijlage Bij een onderzoek doorloop je de volgende fasen: Oriëntatiefase (hoofdstuk 2) - snuffelen (jezelf oriënteren); - bezoek de profielwerkstukmarkt (alleen bij PWS); - overleggen met vakdocenten of andere deskundigen; - grasduinen in bibliotheek, op internet, etc.; - samenwerking zoeken en onderwerp kiezen; Startformulier inleveren. Strategiefase (hoofdstuk 3) - opstellen werkplan - onderzoeksvraag formuleren; - hypothese formuleren; - werkvorm kiezen; - presentatievorm kiezen; - planning maken; - tijdens deze werkzaamheden logboek en bronnenboek bijhouden; - werkplan laten goedkeuren en/of inleveren Uitvoeringsfase (hoofdstuk 4) - uitvoeren onderzoek; - verwerken gegevens; - bijhouden logboek; - bijhouden bronnen- en materialenboek; - presentatie in elkaar zetten Presentatiefase (hoofdstuk 6) - presentatie inleveren / presentatie uitvoeren. Evaluatiefase (hoofdstuk 7) - evaluatie schrijven. - Evaluatie inleveren MHC, sep-11 Pagina 1 van 27

3 1.2 Studiewijzer profielwerkstuk In onderstaande tabel vind je de planning voor het profielwerkstuk. Regelmatig contact met de begeleidende docent is een verplicht onderdeel van het profielwerkstuk. Begeleiding is een wezenlijk onderdeel van het proces. De inlevermomenten in onderstaande tabel zijn steeds uiterlijk vrijdag om Je moet je werk dan persoonlijk hebben overhandigd. Wanneer je begeleider niet meer aanwezig is op vrijdag om moet je het dus eerder inleveren. Wanneer je doubleert in H4 of V5 werk je het profielwerkstuk af in dat schooljaar. In onderstaande planning wordt 5H / 6V dan 4H-D / 5V-D. Fasen / Activiteiten Profielwerkstukmarkt Startformulier Werkplan (+logboek / bronnenboek) Planning HAVO4 / VWO5: C6 HAVO4 / VWO5: inleveren in D3 HAVO5 / VWO6: inleveren in A4 Laat je begeleiden. (Profielwerkstukdag in activiteitenweek 1) HAVO5 / VWO6: Presentatie (+logboek / bronnenboek) Evaluatie inleveren in B6 Herkansing (hiervoor dien je een herkansing in te zetten! Zie PTA) Presentatie (+logboek / bronnenboek) Evaluatie inleveren in C3 MHC, sep-11 Pagina 2 van 27

4 1.3 Vaardigheden: wat wordt er van je verwacht? Het uitvoeren van een onderzoek is bedoeld om na te gaan of je in voldoende mate beschikt over bepaalde vaardigheden. Vaardigheden worden opgedeeld in algemene vaardigheden en vakgebonden vaardigheden. Het spreekt vanzelf dat niet alle vaardigheden in één onderzoek aan de orde kunnen komen. Je maakt verschillende praktische opdrachten en een profielwerkstuk. Alle vaardigheden dienen daarbij één keer aan bod te komen. Dit moet je als leerling zelf in de gaten houden. Bij een onderzoek zal je zowel op de algemene vaardigheden beoordeeld worden als op de vakgebonden vaardigheden. Dat houdt in dat je genoeg kennis van en inzicht in het vak moet hebben om een onderzoek te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van algemene vaardigheden zijn: -taalvaardigheden (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en luistervaardigheid); -wiskundige en rekenvaardigheden; -strategische vaardigheden; -informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); -onderzoeksvaardigheden; -ontwerpvaardigheden; -presentatievaardigheden. MHC, sep-11 Pagina 3 van 27

5 2 Oriëntatiefase Tijdens deze fase ga je je oriënteren op je onderwerp. Je maakt daarbij waarschijnlijk al gebruik van bronnen (boeken, internet, etc.). Houd daarom van begin af aan een bronnenboek bij (zie 5.5). Ook met een logboek moet je een begin maken (zie 5.4). Het bezoeken van de Profielwerkstukmarkt is bij het profielwerkstuk een verplicht onderdeel van deze fase. 2.1 Keuze van onderwerp (en vak) Het onderwerp van een praktische opdracht krijg je soms opgedragen. In andere gevallen is er een vrije onderwerpkeuze. Het onderwerp van je profielwerkstuk mag je zelf bepalen. Het onderwerp moet natuurlijk wel voldoende niveau en diepgang hebben. Behalve het onderwerp moet je bij het profielwerkstuk ook kiezen voor een of meer vakken en voor docenten die je kunnen begeleiden. Je mag de docenten niet vrij kiezen. Je mag wel je voorkeur opgeven. Je moet voor elk vak een tweede keuze opgeven. De hoofdbegeleider (eerste begeleider) is de docent van het vak waar de nadruk op ligt. De hoofdbegeleider zal je (in overleg met je andere begeleiders) beoordelen. De 2 e of 3 e begeleider moeten een duidelijke rol hebben bij de totstandkoming van je profielwerkstuk. Je moet je laten begeleiden bij de onderdelen waarvoor je de 2 e of 3 e begeleider hebt gevraagd. 2.2 Samenwerken Aan een praktische opdracht mag je regelmatig met meer personen samenwerken. Een profielwerkstuk maak je met minimaal twee personen. Alleen als je goede argumenten hebt kun je toestemming krijgen om alleen te werken. Je moet dan een schriftelijk verzoek indienen bij de afdelingscoördinator. Doe dat uiterlijk in C8 van 4H of 5V. Als je geen toestemming krijgt moet je alsnog iemand zoeken om mee samen te werken. De keuze van een partner is van belang omdat je een lange periode moet samenwerken. Het is belangrijk dat de partners beiden belangstelling voor het onderwerp hebben en dat ze goed kunnen samenwerken. 2.3 Inleveren startformulier De oriëntatiefase wordt afgesloten door het startformulier in te leveren bij de coördinator profielwerkstukken. Het startformulier staat op moodle, op plein en in de bijlage van deze handleiding. MHC, sep-11 Pagina 4 van 27

6 3 Strategiefase (werkplan opstellen) Tijdens de strategiefase stel je het werkplan op. Hiervoor gebruik je een invulformulier. Daarop noteer je de onderzoeksvraag, de hypothese, de gekozen werkvorm, de gekozen presentatievorm en de planning. Tijdens deze fase moet je een bronnenboek bijhouden (zie 5.5) en een logboek (zie 5.4). Het werkplan staat op moodle, op plein en in de bijlage van deze handleiding. 3.1 Onderzoeksvraag formuleren Soms is de onderzoeksvraag in de opdracht vastgelegd en kun je er direct mee aan de slag. Meestal zul je de onderzoeksvraag zelf moeten formuleren. Een goede onderzoeksvraag is uiterst belangrijk. Denk daar niet te licht over. Zonder goede onderzoeksvraag is het onmogelijk om een onderzoek tot een goed einde te brengen. Lees de instructie in hoofdstuk Hypothese formuleren Nadat je de onderzoeksvraag hebt geformuleerd voorspel je de uitkomst(en). Deze voorspelling noemt men de hypothese. Tijdens het onderzoek ga je na of je hypothese klopt. Lees de instructie in hoofdstuk Werkvorm kiezen Er zijn diverse werkvormen mogelijk. Soms is de werkvorm vastgelegd in de opdracht. Meestal mag je zelf een keuze maken. Zorg er wel voor dat de werkvorm past bij je onderzoeksvraag. Lees de instructie in hoofdstuk Presentatievorm kiezen Er zijn diverse presentatievormen mogelijk. Soms is de presentatievorm vastgelegd in de opdracht. Meestal mag je zelf een keuze maken. Zorg er wel voor dat de presentatievorm past bij je onderzoek. Lees de instructie in hoofdstuk 9. MHC, sep-11 Pagina 5 van 27

7 3.5 Planning maken Een goede planning is een belangrijk onderdeel van een werkvoorbereiding. Er zitten veel verschillende werkzaamheden in een onderzoek. Met een goede planning voorkom je dat je in tijdnood komt of dingen vergeet. Een goede planning maak je niet even snel. Neem de tijd, lees de instructies en denk goed na. Lees de instructie in hoofdstuk Inleveren werkplan Bij het profielwerkstuk wordt de strategiefase afgesloten door je werkplan, logboek en bronnenboek in te leveren bij je 1 e begeleider. Voeg er een ingevuld beoordelingsformulier aan toe. Vul daarop ook de kolom eigen score in. Bij een 2 e of 3 e begeleider lever je een kopie van je werkplan in. 4 Uitvoeringsfase 4.1 Uitvoeren onderzoek / Verwerken gegevens Werk zorgvuldig en orden de verzamelde gegevens overzichtelijk. Bij een literatuurstudie is dat niet zo ingewikkeld. Middels een interview, een enquête, het uitvoeren van proeven, veldwerk of een excursie/bezoek aan bedrijven/instellingen kun je ook informatie verzamelen. Hierbij is het erg belangrijk dat je de resultaten nauwkeurig vastlegt omdat dit over het algemeen een eenmalige aangelegenheid is. Als je er later achter komt dat je iets bent vergeten te noteren kun je het meestal niet overdoen. Lees de instructie in hoofdstuk 8. Bij een onderzoek is het van groot belang dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen de resultaten (verzamelde gegevens) en de conclusie (interpretatie van de resultaten). De resultaten zijn objectief, zonder enige eigen inbreng. De conclusie bevat juist wel een eigen inbreng. Zorgvuldig vastleggen van de verzamelde gegevens en een duidelijke bronverwijzing voorkomt dat hierover onduidelijkheid ontstaat. In de activiteitenweek wordt een dag gereserveerd om aan het profielwerkstuk te werken. Een groot aantal begeleiders zal op die dag aanwezig zijn. Alle leerlingen zijn op die dag verplicht aanwezig. MHC, sep-11 Pagina 6 van 27

8 5 Instructie voor de opzet van een onderzoek 5.1 Onderzoeksvraag Denk eerst goed na over wat je te weten wilt komen met behulp van je onderzoek. Bedenk daarna een vraag die de lading dekt. Meestal is een onderzoeksvraag op te delen in een aantal deelvragen, waarmee je het onderzoek verdeelt in kleinere stappen. Je krijgt door het formuleren van deelvragen beter zicht op de hoeveelheid werk en je voorkomt dat je zaken over het hoofd ziet. Wanneer een profielwerkstuk betrekking heeft op 2 of 3 vakken moet dit ook in je vraagstelling herkenbaar zijn. Je kunt daarbij aangeven welke deelvraag of welk aspect van een deelvraag bij een 2 e of 3 e vak behoort. Het moet voor je begeleiders duidelijk zijn waarbij je hun begeleiding nodig hebt. Tijdens het uitvoeren van je onderzoek kun je tot de ontdekking komen dat je de onderzoeksvraag moet aanpassen. Dat moet je dan doen in overleg met je begeleiders! Er zijn verschillende soorten onderzoeksvragen: -beschrijvende of beeldvormende: op basis van onderzoek beschrijf je een situatie of een persoon; -vergelijkende: je probeert overeenkomsten en verschillen boven tafel te krijgen; -verklarende: je zoekt antwoord op de vraag: 'Hoe komt het dat...'; -waardebepalende of evaluatieve: je geeft een oordeel of een waarde over een onderwerp; -voorspellende: je onderzoekt hoe iets in de toekomst zal zijn; -probleemoplossende of regelgevende: je probeert op basis van onderzoek een probleem op te lossen, althans hier een bijdrage aan te leveren. 5.2 Hypothese In de conclusie komt het antwoord op de vraagstelling te staan. De hypothese is een voorspelling van deze conclusie. Deze voorspelling kan achteraf wel eens onwaar blijken te zijn. Het is daarom nog geen slechte hypothese. Dat is in de wetenschap ook wel eens zo. 5.3 Planning De planning bestaat uit een chronologisch opgestelde lijst van alle activiteiten. Wanneer je de activiteiten in de goede volgorde hebt gezet, zet je er per activiteit het aantal uren bij dat je denkt nodig te hebben om de activiteit uit te voeren. Zorg ervoor dat het totaal aantal uren overeenstemt met het aantal SBU s die er voor staan (zie studiewijzer of PTA). Wanneer je met meer leerlingen aan een onderzoek werkt, is het van belang te weten Wie wat uitvoert en wanneer?'. Dat is niet alleen voor jezelf van belang, ook de begeleidende docent(en) maakt/maken er bij de begeleiding en beoordeling gebruik van. Uit je planning moet duidelijk blijken wat de bijdrage van ieder afzonderlijk zal zijn. Je moet je activiteiten daarom gedetailleerd beschrijven en ervoor zorgen dat de planningen van de verschillende deelnemers op elkaar aansluiten. MHC, sep-11 Pagina 7 van 27

9 Een planning ziet er als volgt uit: inventarisatie werkzaamheden werkzaamheden tijdsduur werkverdeling / planning namen weeknummers 5.4 Logboek Tijdens het uitvoeren van je onderzoek moet je een logboek bijhouden. Per gebeurtenis worden alle werkzaamheden geregistreerd. Een logboek heeft een aantal functies: het is voor jezelf een hulpmiddel bij het systematisch werken aan een onderzoek, voor de docent is het een hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in het gevolgde werkproces. Het logboek omvat niet meer dan 1 á 2 pagina s A4. Op de volgende bladzijde is een voorbeeld van een logboek afgedrukt. Het formulier voor het logboek staat op moodle en op plein. Logboek datum tijdsduur Activiteit namen opmerkingen Je noteert steeds de datum en de tijdsduur van elke activiteit. Wanneer je met meerdere personen aan een onderzoek werkt noteer je steeds de namen van degene(n) die de activiteit hebben uitgevoerd. De kolom 'opmerkingen' is bedoeld om kort de opbrengst van de activiteit, of een persoonlijke ervaringen bij de betreffende activiteit weer te geven. Bij samenwerking moet je voor de gehele groep één logboek bijhouden. De bijdrage van elke leerling moet goed zichtbaar zijn in het logboek. 5.5 Bronnenboek Een bronnenboek is een hulpmiddel bij het systematisch verzamelen en ordenen van de informatie. Een goed gedocumenteerd bronnenboek is onmisbaar wanneer je de gevonden informatie gaat uitwerken. In de beginfase van een onderzoek kom je vaak nuttige informatie tegen die je pas later wilt verwerken. Het wordt al snel teveel om allemaal te onthouden. Wanneer je dit op een overzichtelijke manier documenteert kun je het later snel terug te vinden. Hiermee voorkom je onnodig zoekwerk. MHC, sep-11 Pagina 8 van 27

10 Noteer altijd de volledige gegevens van boeken, internetsites, etc. in je bronnenboek (Zie ook de richtlijnen voor de literatuuropgave in 9.1). Uiteindelijk kun je het bronnenboek omwerken tot de literatuurlijst van je profielwerkstuk. Naast de gegevens van de bron noteer je met steekwoorden of korte zinnen welke nuttige informatie de bron voor je bevat. 6 Presentatiefase Een onderzoek mondt uit in een eindproduct. Dit is een belangrijk onderdeel van de praktische opdracht of het profielwerkstuk en bepaalt mede je cijfer. Besteed dus aandacht aan een verzorgde presentatie. De presentatie kan verschillende vormen hebben. Het kan een schriftelijk verslag zijn, maar ook een mondelinge presentatie, een dans of een beeldhouwwerk. De vorm die je kiest is niet vrij. Soms is de presentatievorm al vastgelegd in de opdracht. En wanneer dit niet het geval is, dan zal je een vorm moeten kiezen die past bij jouw onderzoek De beoordeling van een presentatie voor economie gebeurt op basis van dezelfde criteria als bij geschiedenis of natuurkunde. Voor informatie over verschillende presentatievormen wordt verwezen naar hoofdstuk Inleveren Een schriftelijke presentatie lever je 1 e begeleider. Voeg een ingevuld beoordelingsformulier toe. Vul daarop ook de kolom eigen score in. De vakinhoudelijke controle door een 2 e of 3 e begeleider moet natuurlijk ook nog gebeuren. Je kunt dat op verschillende manieren aanpakken: - Je kunt het laatste concept van het betreffende onderdeel voor akkoord laten paraferen door 2 e of 3 e begeleider en het vervolgens bij je 1 e begeleider inleveren. Je kunt ook een compleet werkstuk bij je 2 e of 3 e begeleider inleveren. Geef dan wel duidelijk aan welk deel moet worden gecontroleerd. - Je mag het ook aan je eerste begeleider overlaten om met je 2 e of 3 e begeleider contact op te nemen. Wanneer je het aan je 1e begeleider overlaat kost dat natuurlijk ook tijd. Het kan dan langer duren voordat je de eindbeoordeling verneemt. - Bij een mondelinge presentatie kun je naast je 1 e begeleider ook je 2 e of 3 e begeleider uitnodigen. MHC, sep-11 Pagina 9 van 27

11 7 Evaluatiefase De laatste fase van een onderzoek is de evaluatiefase. Een evaluatie bestaat uit twee onderdelen. 7.1 Inhoudelijk (de resultaten van de werkzaamheden) Hier in moet aan de orde komen of de gevolgde werkwijze heeft geleid tot betrouwbare resultaten of waarom bepaalde onderdelen niet gelukt zijn. Je moet aangeven, wat je van het onderzoek hebt geleerd, wat je is opgevallen, of je mening is veranderd, enz. Bij het profielwerkstuk moet je ook de keuze voor een vak evalueren. 7.2 Procesmatig (de werkwijze). Het is belangrijk om terug te kijken naar de samenwerking, de begeleiding en de aanpak, b.v. hoe is het gegaan met het opstellen van het werkplan, het volgen van de planning, enz. Geef aan wat er goed of fout is gegaan en wat je ervan geleerd hebt. 7.3 Inleveren evaluatie Wanneer je presentatievorm een schriftelijk verslag is kan de evaluatie als laatste hoofdstuk worden toegevoegd. Bij de meeste andere presentatievormen ligt het meer voor de hand dat je de evaluatie op een later moment inlevert. MHC, sep-11 Pagina 10 van 27

12 8 Werkvormen Er zijn diverse werkvormen of combinaties van werkvormen mogelijk. Dit hoofdstuk geeft een opsomming van werkvormen met bijbehorende richtlijnen. Bekijk voor je aan de slag gaat ook de richtlijnen voor de gekozen presentatievorm. Voor informatie over verschillende presentatievormen wordt verwezen naar hoofdstuk Enquête - Maak een omschrijving van de doelgroep (wie je gaat enquêteren). - Bepaal hoe groot het aantal te enquêteren personen zal zijn. Niet te klein (minimaal 15 personen per categorie), anders is de waarde van de uitslag teveel afhankelijk van het toeval. Niet te groot, anders raak je in tijdnood. - Stel een lijst met zinnige vragen op. Het is niet eenvoudig om goede vragen te formuleren, d.w.z. vragen die je de gewenste informatie opleveren. De resultaten van gesloten vragen zijn sneller te verwerken dan die van open vragen. Open vragen kunnen interessante informatie opleveren, maar kosten erg veel tijd bij de uitwerking en zijn daarom af te raden. Vragenlijst laten goedkeuren door je docent! - Bepaal of het een schriftelijke, een mondelinge of een telefonische enquête wordt. - Neem in je planning op wanneer de enquête wordt afgenomen. - Overdenk de praktische problemen, zoals het kopieren, verspreiden, het terug ontvangen, enz. - Bepaal hoe de enquêteresultaten zullen worden verwerkt (altijd % gebruiken). 8.2 Interview - Maak een omschrijving van de doelgroep (wie je gaat interviewen). - Bepaal hoeveel personen geïnterviewd gaan worden. In ieder geval ieder groepslid tenminste één persoon, liefst meer. - Stel een lijst met zinnige vragen op. Daarnaast overweeg je of ieder dezelfde vragenlijst gebruikt of dat er meerdere lijsten gemaakt moeten worden. Vragenlijst(-en) laten goedkeuren door je docent! - Ga na op welke manier de te interviewen personen het beste benaderd kunnen worden. - Neem in je planning op wanneer het interview wordt gehouden en bepaal waar het wordt afgenomen en hoe lang het gaat duren. - Overdenk praktische problemen b.v. t.a.v. tijd en plaats. - Reserveer opnameapparatuur. - Bepaal hoe de interviewresultaten worden verwerkt. MHC, sep-11 Pagina 11 van 27

13 8.3 Bezoek / Excursie - Bepaal of je samen één bezoek aflegt, of dat ieder een andere instelling of bedrijf bezoekt, of dat samen meerdere instellingen en/of bedrijven worden bezocht. - Bepaal welke instellingen en/of bedrijven bezocht gaan worden. - Zoek uit welke afdelingen en/of welke personen je wilt bezoeken. - Informeer vervolgens of er een bezoek kan worden afgelegd. - Stel een lijst met zinnige vragen op (houd de vraagstelling van je onderzoek in je achterhoofd). Vragenlijst(-en) laten goedkeuren door je docent! - Neem in je planning op wanneer het bezoek / de excursie wordt gehouden. - Ga na welke informatie je nog meer wilt verzamelen tijdens het bezoek. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de vragenlijst je enige bron van informatie is. Dan is het geen bezoek / excursie maar een interview. - Zet praktische zaken, zoals vervoer, tijdstip, duur, kosten, enz. op een rijtje. - Reserveer opnameapparatuur. - Bepaal hoe de verkregen resultaten (de antwoorden op de vragen, extra informatie over de instelling/ het bedrijf, enz.) worden verwerkt. 8.4 Literatuurstudie - Bij deze werkvorm haal je de gegevens die nodig zijn om de vraagstelling te kunnen beantwoorden uit de literatuur. - Zet op een rij waar je mogelijk geschikte informatie kunt vinden, zoals in boeken, tijdschriften, folders en internet in de bibliotheek, thuis, bij instellingen, bedrijven, enz. - Selecteer de uiteindelijk verkregen literatuur op bruikbaarheid en orden deze. - Bij een literatuurstudie vermeld je de paragraaf resultaten de gevonden informatie per bron. Het is niet de bedoeling dat je in het onderdeel resultaten de gevonden informatie gaat interpreteren. Dat doe je pas in de 'conclusie'. Je mag de bronnen letterlijk citeren of samenvatten/parafraseren. Bij samenvatten/parafraseren is het van belang dat je de informatie objectief weergeeft. Je mag de informatie ordenen per deelvraag en aan elkaar schrijven. Je moet dan met voetnoten werken zodat iedereen die het leest in staat is om te controleren of je de informatie juist hebt weergegeven. Alles wat je schrijft moet verifieerbaar zijn! Na elke parafrase of citaat neem je een noot op. In de voetnoot vermeld je dan van wie en uit welk jaar de brontekst afkomstig is. Bij het vak Nederlands leer je hoe je met voetnoten moet omgaan. - Raadpleeg altijd meer dan een bron. Je kunt dan controleren of de bronnen dezelfde informatie geven. Het is echter niet de bedoeling om vele malen hetzelfde verhaal uit steeds weer een andere bron weer te geven. Wanneer twee bronnen dezelfde informatie geven, is de betrouwbaarheid voldoende gegarandeerd. - Wanneer je denkt slim te zijn door stukken tekst te downloaden of te scannen is het natuurlijk wel van belang dat alle informatie die je opneemt relevant is voor je MHC, sep-11 Pagina 12 van 27

14 onderzoek en geschreven in een taal op je eigen niveau. Bovendien moet je er een duidelijke bronverwijzing bij plaatsen. 8.5 Practicum / Experimenteel onderzoek - Bij deze werkvorm haal je de gegevens die nodig zijn om het antwoord op de vraagstelling te kunnen vinden, uit een of meerdere practica / experimenten. - Zoek een practicumhandleiding of vraag aan de TOA/docent of er een geschikte handleiding beschikbaar is. Je kunt de opzet van een experiment ook zelf bedenken. Het is belangrijk dat je de opzet vóór je begint bespreekt met je docent! - Bij een experimenteel onderzoek is het formuleren van een hypothese belangrijk. - Stel een lijst van materialen op en maak afspraken met de TOA. Minimaal één week voor je wilt beginnen afspraken maken! - Voer het experiment uit. Nauwkeurig en overzichtelijk alle resultaten noteren is hierbij van groot belang. 8.6 Medezeggenschapsraad, Werkgroep Derde Wereld, Leerling-mentor of Maatschappelijke stage. Leerlingen die op onze school een wezenlijke bijdrage leveren aan de organisatie worden in staat gesteld hun inzet in uren te betrekken in de SBU van het profielwerkstuk. Dit betekent dat de hoofdvraag van je profielwerkstuk wordt gekoppeld aan je taak of taken. Wel moet er voor gezorgd worden dat deze hoofdvraag bij een profielvak kan worden ondergebracht. Dit resulteert in minder studielast voor het profielwerkstuk, die wordt gecompenseerd door de praktische werkzaamheden die je verricht. Het is moeilijk om hiervan voorbeelden te geven, want die beperken ook direct je fantasie, dus als je een idee hebt is het verstandig dat door te spreken met de docent van het beoogde vak. - Er zijn al voorbeelden van een koppeling tussen MR lidmaatschap en Economie en M&O (Economie is het benodigde profielvak). - Een mogelijkheid om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de doorstroming vanuit de brugklas in combinatie met statistiek bij Wiskunde of de gezondheid van je mentorgroep in combinatie met Biologie zijn opties voor een leerlingmentor. - Onderwerpen als ontwikkelingssamenwerking en Aardrijkskunde of optimalisering van de financiële organisatie van de Rommelmarkt en economie/m&o liggen in het verlengde van een Werkgroep Derde Wereld lidmaatschap. - Ook een maatschappelijke stage kan een basis vormen voor een profielwerkstuk. MHC, sep-11 Pagina 13 van 27

15 9 Presentaties Er zijn diverse presentatievormen of combinaties van presentatievormen mogelijk. Dit hoofdstuk geeft richtlijnen voor twee presentatievormen. Alle andere presentatievormen kunnen worden gezien als een variatie op deze twee. Wanneer je meent te moeten afwijken van onderstaande richtlijnen bespreek je dit vooraf met je begeleidende docent. 9.1 De schriftelijke presentatie Bij het schrijven is de doelgroep belangrijk. Schrijf geen zaken op die bekend zijn bij je doelgroep, behalve als het noodzakelijk is om je verhaal te ondersteunen. Maar houd dit kort of verwijs naar een bron waar dit staat. Houd je stijl zo eenvoudig mogelijk. Gebruik geen ingewikkelde woorden en zinsconstructies waar je doelgroep nauwelijks iets van begrijpt. Gebruik geen populaire taal. Richtlijn voor de omvang van een schriftelijk verslag voor een praktische opdracht is 1200 tot maximaal 2400 woorden. Richtlijn voor de omvang van een schriftelijk verslag voor een profielwerkstuk is 3200 tot 6000 woorden. Bedenk wel, dat het bij het maken van het verslag niet gaat om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. In de navolgende paragrafen komen alle onderdelen van een verslag een voor een aan bod. Het verdient de aanbeveling dat je personen, bedrijven of instellingen die je bij je onderzoek hebben geholpen een exemplaar stuurt van je presentatie. Titelpagina Zorg voor een titel die past bij je tekst. De titel moet kort en krachtig de inhoud karakteriseren in minder dan 10 woorden en zonder afkortingen. Op de titelpagina staat achtereenvolgens vermeld: - titel (eventueel met ondertitel) - naam van de schrijver(s) - vak - school en klas - plaatsnaam school - naam van de begeleidende docent - datum waarop je het verslag hebt afgerond MHC, sep-11 Pagina 14 van 27

16 Inhoudsopgave Op de tweede pagina maak je de inhoudsopgave. Die bestaat uit de namen van de hoofdstukken en paragrafen met de bladzijdennummering er achter. De pagina met de inhoudsopgave wordt niet genummerd. Inhoudsopgave Inleiding Het onderzoek Vraagstelling Hypothese Werkwijze en benodigdheden Resultaten Conclusie Samenvatting Evaluatie Literatuuropgave Bijlagen Logboek, bronnenboek, werkplan Inleiding In de inleiding wordt de lezer geïnformeerd over: - Het onderwerp - De hoofdvraag - Waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen - Korte beschrijving van wat de lezer gaat lezen. - Dankbetuiging aan mensen die je hebben geholpen. Wees zuinig met bedankjes. - Wanneer een schriftelijk verslag in groepsverband tot stand is gekomen, staan in de inleiding de individuele bijdragen gespecificeerd. MHC, sep-11 Pagina 15 van 27

17 Het onderzoek Vraagstelling Je noteert hier de hoofdvraag en de deelvragen. Hypothese (=veronderstelling) Je noteert hier de hypothese. Zie 3.2 en 5.2. Werkwijze en benodigdheden In dit onderdeel moet worden beschreven, hoe het onderzoek is opgezet en welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Resultaten Noteer je resultaten op een overzichtelijke manier. Bij een literatuurstudie is een duidelijke verwijzing naar de geraadpleegde bronnen van groot belang. Alle informatie moet verifieerbaar zijn aan de hand van je bronverwijzing. Het is niet de bedoeling dat je de informatie al interpreteert. Dat doe je pas in de conclusie! Er zijn verschillende manieren om naar bronnen te verwijzen. Overleg met je begeleider wat in jou/jullie geval wenselijk is. Lees de instructie in 8.4 over literatuurstudie goed door. Tabellen en figuren zijn uitstekende middelen om overzichtelijk en compact een hoeveelheid informatie weer te geven. Ze moeten worden voorzien van een volgnummer en een titel. Wanneer een tabel of figuur niet door jezelf is opgesteld, moet je de bron vermelden. In de tekst zelf verwijs je naar de figuur of de tabel. Voor richtlijnen over tabellen en grafieken wordt verwezen naar hoofdstuk 10. Conclusie In de conclusie geef je antwoord op de vraagstelling. Je beantwoordt de hoofdvraag en de deelvragen. Dit antwoord wordt uit de resultaten afgeleid. Verwijzen naar de resultaten kan noodzakelijk zijn. Ga echter niet uitgebreid herhalen wat al in de resultaten staat vermeld. Samenvatting De samenvatting is een korte, kernachtige weergave van de inhoud van het verslag met onder meer de vraagstelling, de gevolgde werkwijze en de belangrijkste resultaten en/of conclusies van het onderzoek. Literatuurverwijzingen, citaten, tabellen en figuren horen niet in een samenvatting thuis. Literatuurlijst In de literatuurlijst vermeld je de bronnen die je hebt geraadpleegd. MHC, sep-11 Pagina 16 van 27

18 De volgorde is alfabetisch op de achternaam van de eerste auteur gerangschikt. voorbeelden: - een boek: Romein, J. & Boer, J. de.: Keizer Nero en zijn vijanden, 2 e druk, Amsterdam een hoofdstuk uit een boek: Post, R.: Romeinse tafelgebruiken in: Eetculturen door de eeuwen heen, 1 e druk, Den Haag een artikel: Oosterbaan, L.: Kunstenaars uit lang vervlogen tijden in: Kunstbeeld, 1999, nr. 8, p andere bronnen zoals cd-roms en internetpagina s noteer je zoveel mogelijk op dezelfde wijze als boeken. Bijlagen In een bijlage kan informatie worden opgenomen die voor de lezer de moeite waard is, maar te gedetailleerd is om in de hoofdtekst op te nemen. Bijvoorbeeld een verslag van een interview, gebruikte vragenlijsten, uitgebreide tabellen of een verstuurde brief. In het algemeen geldt: beperk het aantal bijlagen. Het logboek, het bronnenboek en je werkplan voeg je als bijlagen toe. Typografische verzorging Op het Mill Hillcollege worden in principe alle verslagen op de tekstverwerker gemaakt en vaak zal het ook via Moodle of via USB-stick moeten worden aangeleverd. Let goed op je spelling en het gebruik van leestekens. Illustraties gebruik je alleen als ze functioneel zijn. Zorg daarbij voor een juiste bronverwijzing. MHC, sep-11 Pagina 17 van 27

19 9.2 De mondelinge presentatie Een mondelinge presentatie kan verschillende vormen hebben, zoals een betoog, een debat, een posterpresentatie met mondelinge toelichting, etc.. Door de grote variatie is het niet eenvoudig algemeen geldende richtlijnen te hanteren. Indien je van deze richtlijnen moet afwijken vanwege de vorm van je presentatie, gebeurt dit altijd in overleg met de begeleidende docent. De voorbereiding Je kunt de tekst van je presentatie op papier zetten, maar lees de tekst tijdens de presentatie niet voor. Leer de tekst ook niet van buiten. Daar wordt je presentatie saai van. Zet bij voorkeur een paar trefwoorden op papier (niet meer dan een half A-4) en gebruik dat als geheugensteuntje. Maak een samenvatting van je presentatie. Lever die voor de presentatie bij je begeleidende docent in. De beoordeling van de presentatie vindt plaats op basis van de presentatie zelf en de samenvatting (ongeveer een A4). Oefen de presentatie van tevoren. Oefen eerst alleen, bijvoorbeeld thuis voor de spiegel en daarna voor een aantal mensen (familie of vrienden). Houd daarbij de tijd in de gaten. Wanneer je tijdens het oefenen je presentatie kunt opnemen met een camera, doe dat dan! Je ziet direct wat wel en niet goed gaat en daar leer je veel van. Leg minstens vier weken van tevoren in overleg met je begeleidende docent het tijdstip en je publiek vast. Regel minstens twee weken van tevoren in overleg met je begeleidende docent een ruimte, meubilair, apparatuur en andere zaken die nodig zijn. Zorg dat op de dag van de presentatie alles op tijd klaar staat en de apparatuur werkt. Het is jouw verantwoordelijkheid dat de presentatie goed verloopt. Het verdient de aanbeveling personen, bedrijven of instellingen die je bij je onderzoek hebben geholpen een uitnodiging te sturen voor je presentatie. Gebruik van hulpmiddelen tijdens de presentatie Gebruik je een overheadprojector, beamer of een ander hulpmiddel om teksten te vertonen zorg dan dat dit doelmatig is. Beperk de hoeveelheid tekst die je per keer in beeld brengt en wissel de teksten niet te vaak. Test je teksten van tevoren op leesbaarheid. Zorg ervoor dat iedereen in de zaal je teksten kan lezen. Werk je met een overhead of een beamer spreek dan met een klasgenoot af dat deze de teksten voor je verwisselt en oefen dat dan van tevoren. Als je tijdens je presentatie een audiovisueel hulpmiddel gebruikt met geluid, praat er dan bijvoorkeur niet doorheen. Dat werkt erg storend voor de toeschouwers. Zorg dat de apparatuur goed is ingesteld en op scherp staat, zodat je dat niet hoeft te doen tijdens de presentatie. MHC, sep-11 Pagina 18 van 27

20 Tijdens de presentatie Houd je goed aan de begin- en eindtijd. Als er mensen in het publiek zitten die jou niet kennen, begin dan met jezelf voor te stellen. Begin je presentatie met kort te vertellen wat je gaat doen. Vertel aan het begin van je presentatie wanneer je publiek vragen mag stellen: mag het publiek je voortdurend onderbreken, of tussentijds vragen stellen wanneer jij dat aangeeft of pas aan het eind van je presentatie? Dit laatste geeft je het meeste rust. Wat je ook afspreekt, houd je er aan. Vertel geen zaken die het publiek al weet. Wanneer het toch nodig is, houd het dan kort. Pas je taalgebruik aan het publiek aan. Zo moet je geen uitdrukkingen gebruiken die het publiek niet kent. Probeer zogenaamde stopwoordjes te vermijden zoals uh, ja, dus, enne, nou. Er zijn maar weinig mensen die niet zenuwachtig zijn tijdens een presentatie. Als jij wel zenuwachtig bent en daardoor gespannen gaat praten, probeer dan het volgende eens uit: adem na elke zin even rustig in- en uit. Je zult trouwens merken dat je vaak alleen aan het begin van je presentatie een paar minuten last hebt van je zenuwen. Bij een mondelinge presentatie is de zogenaamde non-verbale communicatie minstens zo belangrijk als de verbale communicatie. Het overkomen van de boodschap wordt voor een groot deel bepaald door de non-verbale communicatie. Hoe je beweegt, hoe je teksten gebruikt, of je de zaal inkijkt en of je vriendelijk en enthousiast bent zijn van grote invloed! Wanneer een deel van je publiek zich vervelend gedraagt kun je proberen deze personen zo weinig mogelijk aandacht te geven. Houd oogcontact met je publiek. Staar de mensen niet aan, maar durf ze wel een paar seconden in de ogen te kijken. Kijk niet steeds naar dezelfde mensen, maar probeer zoveel mogelijk mensen aan te kijken. Blijf niet zitten en sta niet stokstijf stil voor je publiek, maar loop gerust heen en weer. Zorg dat iedereen uit het publiek je kan blijven zien. Wanneer iemand uit het publiek een vraag stelt, herhaal dan de vraag, want misschien heeft niet iedereen de vraag gehoord. Wanneer je het antwoord op een vraag niet weet, zeg dat dan gerust en vraag of iemand anders in het publiek het antwoord wel weet. Sluit je presentatie positief af, met een korte, krachtige zin. Na afloop van de presentatie Direct na afloop van de presentatie is een goed moment om materiaal uit te delen, bijvoorbeeld een samenvatting van je presentatie. Zorg dat je voor iedereen genoeg materiaal bij je hebt. Je evaluatie lever je op een later tijdstip op papier in. De evaluatie speelt een rol bij de beoordeling. MHC, sep-11 Pagina 19 van 27

21 Groepspresentatie Bij een groepspresentatie is het belangrijk dat elk lid van de groep precies weet wat hij of zij moet doen, zowel vooraf, tijdens als na de presentatie. Stem de inhoud goed op elkaar af. Weet van elkaar wat je gaat zeggen. Spreek af hoeveel spreektijd iedereen krijgt. Oefen de presentatie met elkaar. Mocht één van de groepsleden op de dag van de presentatie verhinderd zijn, zorg er dan voor dat de rest van de groep de presentatie alsnog kan verzorgen. 10 Richtlijnen voor tabellen en grafieken Het spreadsheet programma Excel is bijzonder geschikt voor het maken van tabellen en grafieken. Een groot voordeel van Excel is dat de tabellen of grafieken eenvoudig in een Word-document kunnen worden opgenomen Richtlijnen voor het maken van een tabel - In de kop van een tabel staat altijd de grootheid (variabele) en de eenheid. Voorbeelden van grootheden zijn: lengte, gewicht, tijd, spanning, etc. Voorbeelden van eenheden zijn: meter, gram, uur, volt, etc. - Kies de eenheid zodanig dat je nette getallen krijgt in plaats van een groot aantal nullen of een groot aantal cijfers achter de komma. Maak zonodig gebruik van de voorvoegsels milli-, centi-, kilo-, etc. - In de tabel zelf komen uitsluitend getallen te staan. - Vermeld als eerste de grootheid die jij verandert of die uit zich zelf verandert. Dat is de oorzaak of de onafhankelijke variabele. - Vermeld als tweede de grootheid die jij meet. Dat is het gevolg of de afhankelijke variabele Richtlijnen voor het maken van een grafiek - Een grafiek heeft een horizontale en een verticale as. - Op de horizontale as plaats je de onafhankelijke variabele (die jij verandert of die uit zichzelf verandert), Op de verticale as plaats je de afhankelijke variabele (die jij meet). Uitzondering: Bij een vraag en aanbodcurve (economie) plaats je de afhankelijke op de horizontale as en de onafhankelijke variabele op de verticale as. - Zet bij de assen altijd de grootheden en de eenheden. Voorbeeld: lengte (cm) MHC, sep-11 Pagina 20 van 27

22 - Kies de schaalverdeling zodanig dat de assen ongeveer even lang zijn (± 10 cm). Het moet in elk geval een bruikbare schaalverdeling zijn, zodat je de meetwaarden eenvoudig kunt omrekenen. - Meetpunten geef je duidelijk aan met een stip of een kruisje. - Verbind de meetpunten zo mogelijk met een vloeiende kromme of een rechte lijn. - Als de meetwaarden dicht bij elkaar liggen, kan het voor de duidelijkheid nodig zijn om op een of beide assen niet met 0 te beginnen. Voorbeeld: als de meetwaarden tussen 90 en 100 liggen laat je deze as van de grafiek met 90 beginnen en met 100 eindigen. 11 Beoordeling De beoordeling vindt plaats op basis van het proces, het product en de evaluatie. Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de beoordelingsformulieren zoals die op de volgende bladzijden zijn afgedrukt. Voeg steeds een beoordelingsformulier toe wanneer je het werk ter beoordeling inlevert bij je 1 e begeleider. Vul je naam, de titel en de score die je verwacht in. Wanneer de eindbeoordeling vaststaat wordt het ingevulde beoordelingsformulier, of een kopie er van, door elke leerling in het examendossier bewaard. Na de eindbeoordeling kan nog een eindgesprek plaats vinden, waarin o.a. de begeleiding kan worden geëvalueerd. Beoordelingsmoment 1 (zie bijlage 1): - 5 punten voor startformulier, verslag van de profielwerkstukmarkt, logboek en bronnenboek - 5 punten voor overleg met docent (1 e beoordeling) Totaal: 10 punten 5 punten of minder is Onvoldoende 6 punten of meer is Voldoende 8 punten of meer is Goed (deze OVG komt op je cijferlijst aan het eind van de A-periode) Beoordelingsmoment 2 (zie bijlage 1): - 10 punten van beoordelingsmoment 1-10 punten voor het overleg met docent (2 e beoordeling) - 15 punten voor de presentatie - 60 punten voor de inhoud van het onderzoek - 5 punten voor de evaluatie Totaal: 100 punten aantal punten gedeeld door 10 is beoordeling 2 (dit cijfer komt op je cijferlijst aan het eind van de B-periode) MHC, sep-11 Pagina 21 van 27

23 11.1 Beoordelingsformulier schriftelijke presentatie Namen: Titel: Onderdeel Beoordeling 1 Proces: -Verslag PWS-markt -Werkplan -Logboek -Bronnenboek Proces: -Overleg met begeleider Beoordeling 2 Proces: -Overleg met begeleider Presentatie: Verslagopbouw -Titelblad -Inhoudsopgave -Inleiding -Onderzoek -alle onderdelen -Samenvatting -Literatuurlijst -Evaluatie -Bijlagen -Logboek -Werkplan Verzorging -Lay out -Taalvaardigheid Onderzoek: Inhoud: -Vraagstelling -Hypothese -Werkwijze en benodigdheden -Resultaten -Conclusie Evaluatie -Inhoudelijk -Procesmatig Opmerkingen Totaal 100 De beoordeling van de onderdelen is gebaseerd op een schaal van 5 (of een veelvoud). 1 = minimum (=startpunt), 1= slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = zeer goed. Bij te laat inleveren worden punten in mindering gebracht (tot 1 wk = -1, tot 2 wk = -2, enz.). 1 e begeleider naam: handtekening: 2 e begeleider naam: handtekening: 3 e begeleider naam: handtekening: Dit formulier staat op moodle en plein. MHC, sep-11 Pagina 22 van 27 score max. eigen begel

24 11.2 Beoordelingsformulier mondelinge presentatie Namen: Titel: Onderdeel Beoordeling 1 Proces: -Verslag PWS-markt -Werkplan -Logboek -Bronnenboek Proces: -Overleg met begeleider Beoordeling 2 Proces: -Overleg met begeleider Presentatie: (= vorm) - spreekvaardigheid - taalgebruik - interactie met het publiek - non-verbale communicatie - mediagebruik - tijdsplanning Verzorging -Vormgeving / Lay out -Taalvaardigheid Onderzoek: Inhoud: -Vraagstelling -Hypothese -Werkwijze en benodigdheden -Resultaten -Conclusie Evaluatie -Inhoudelijk -Procesmatig Opmerkingen Totaal 100 De beoordeling van de onderdelen is gebaseerd op een schaal van 5 (of een veelvoud). 1 = minimum (=startpunt), 1= slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = zeer goed. Bij te laat inleveren worden punten in mindering gebracht (tot 1 wk = -1, tot 2 wk = -2, enz.). 1 e begeleider naam: handtekening: 2 e begeleider naam: handtekening: 3 e begeleider naam: handtekening: Dit formulier staat op moodle en op plein score max. eigen begel MHC, sep-11 Pagina 23 van 27

25 Bijlage - Startformulier profielwerkstuk Bij aanvang van het profielwerkstuk vul je onderstaand formulier in. Wanneer je het startformulier op tijd inlevert ontvang je de 10 startpunten voor je profielwerkstuk. Let wel! Samenwerken is verplicht. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden wordt een uitzondering gemaakt. Als je denkt daarvoor in aanmerking te komen, moet je spoedig een schriftelijk verzoek indienen bij de afdelingscoördinator. Leerlingen (naam) Mentor klas -adres Bespreek je keuze (voorkeur) met de docenten die het betreft. Zij kunnen echter geen beloftes maken over hun begeleiding. De indeling wordt gemaakt door de werkgroep PWS. Het is daarom van belang dat je per vak twee docenten in vult. Als je geen 2 e voorkeur invult kunnen wij daar invullen wat we willen. (* = moet je invullen / als je een 2 e vak kiest moet je dat op dezelfde manier invullen) vak 1: (1 e begeleider) vak 2: (2 e begeleider) vak 3: (3 e begeleider) Vak (voorkeur) Naam docent (voorkeur) paraaf * 1 e * * 2 e * 1 e 2 e 1 e 2 e Invullen na overleg met de begeleiders van je voorkeur: Onderwerp:.... Voorlopige vraagstelling: Inleveren samen met het verslag van de PWS-markt bij de afdelingscoördinator in D3. Dit formulier staat op moodle en op plein. MHC, sep-11 Pagina 24 van 27

26 Bijlage - Werkplan Namen: Titel: Vraagstelling (hoofdvraag en deelvragen): Hypothese: Werkvorm: Presentatievorm: Planning: inventarisatie werkzaamheden Werkzaamheden tijdsduur werkverdeling / planning namen weeknummers Dit formulier staat op moodle en op plein. MHC, sep-11 Pagina 25 van 27

27 Bijlage - Het Internet Het Internet is een niet meer weg te denken hulpmiddel bij het maken van werkstukken geworden. Zowel docenten als Ieerlingen kunnen er suggesties voor opdrachten vinden, informatie zoeken of complete werkstukken van kopiëren. Een selectie. De volgende zes sites vragen leerlingen hun werkstukken op te sturen en plaatsen die meestal zonder commentaar of verbetering van spelfouten. Zegt bijna werkstukken te bieden. Daarnaast onder andere samenvattingen van boeken. Link van Startpagina. Biedt en vraagt ook werkstukken. Sharewerk.kennisnet.nI Heeft een onderverdeling in vakken, vmbo en tweede fase. Claimt duizenden werkstukken. Geeft wel kwaliteitsindicatie. Heeft tot nu toe slechts twee werkstukken: De vervuiling van de Noordzee en De Akropolis van Athene. Alle landelijke kranten bieden recent en archiefmateriaal. Vaak is registratie nodig. NRC Handelsblad maakt een uitsplitsing naar doelgroep. Scholieren.nrc.nI De site waar NRC Handelsblad vmbo-leeriingen en brugklassers bedient die op zoek zijn naar informatie voor werkstukken. Studiehuis.nrc.nI. Voor profielwerkstukken ANW, economie en geschiedenis. De universiteiten richten zich vooral op vwo-docenten en leerlingen. Suggesties voor werkstukken op de website, maar ook hulp online of studiedagen rand onderwerpen. De Bètasteunpunten bieden bijvoorbeeld het Eigen Experimenteel Onderzoek. Landelijk universitair steunpunt voor betaprofielwerkstukken van waaruit doorgeklikt kan worden naar de aangesloten universiteiten. Voorbeeld van een goed geconstrueerde site voor leerlingen. Ingediende vragen worden zo snel mogelijk door vijf stafmedewerkers voor de verschillende vakken beantwoord. Ook praktica kunnen aangevraagd worden. Initiatief van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aparte werkstukpakketten voor leerlingen en docenten. Niet alleen exact. Website van de aardwetenschappelijke opleidingen. Heeft overlap met de andere universitaire sites in werkstukopdrachten als De mythe van de grasmat en Zijn stenen eetbaar? Geeft een lijst van meer dan 200 werkstukken. Biedt een reeks profielwerkstuksuggesties en verwijst naar de sites Exaktueel, Bio aktueel en Chemie aktueel. Die bieden informatie uit de media en koppelen daar voorstellen voor opdrachten aan. Hierop geeft de universiteit van Wageningen suggesties die zijn uitgesplitst naar profiel: 37 voor Maatschappij en Cultuur, 78 voor Economie en Maatschappij, 79 voor Natuur en Gezondheid, 53 voor Natuur en Techniek. Biedt aansluitingsmodulen voor de vrije ruimte. Die zijn inhoudelijk representatief voor een van de Leidse opleidingen, zoals bestuurskunde, rechten, pedagogiek, psychologie of talen. Bedoeld ter oriëntatie maar ook interessant als uitgangspunt voor een profielwerkstuk. Biedt complete Ieeromgevingen aan. Let wel: een beeldschermresolutie van minimaal 1024x768 pixels is nodig. pdf Praktische opdrachten voor havo/vwo en vmbo. Ontwikkeld door de Citogroep in samenwerking met het Nederlands lnstituut voor Ecologie. Voorbeeld van organisatie die handelt vanuit verlicht eigenbelang. Wit tot een landelijk netwerk van meerkoetwaarnemers komen via deze site Goede raad vanuit Eindhoven: Lever nooit verslagen van internet zomaar in. Je bent zelf verantwoordelijk voor dit soort fraude Het is een allegaartje van wat schoolgaand Nederland in elkaar flanst. Soms zit er iets bij, vaak ook niet. Wedstrijden Er zijn verschillende wedstrijden waar leerlingen hun werkstuk voor kunnen indienen. Deelname is vaak beperkt. Het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs looft tegen het eind van het schootjaar een prijs uit voor de beste sector- en profielwerkstukken van vmbo- en havo/vwoleeriingen. Universiteit Wageningen reikt elk jaar de Nestlé en Unileverprijs uit voor profielwerkstukken over voedsel. Een keer in de twee jaar is er een wedstrijd op het gebied van biotechnologie. Zie De Rijksuniversiteit Groningen kent de Jan Kommandeurprijs toe. Elke school mag maximaal twee werkstukken insturen. Zie De Katholieke Universiteit Nijmegen heeft de Van Melsenprijs voor leerlingen met eigen onderzoek in de exacte vakken. Zie De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem organiseert in de maand mei een wedstrijd voor havo-werkstukken en een voor vwo-werkstukken. Meer informatie via PS. Bezoek eens de site Helpt plagiaat op te sporen. MHC, sep-11 Pagina 26 van 27

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Opdrachten Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Geert Grote College Klas 10 VMBO-tl 2011-2012 NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht 1: Het kiezen van een onderwerp 4 Opdracht

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding

Afstudeerhandleiding Business IT & Management DMCI Afstudeerhandleiding Business IT & Management Afstudeeropdracht Code Studielast : AF1VH2BI01 : 24 ects ( 672 studiebelastingsuren) Intervisie Code Studielast : IAFVH2BI01

Nadere informatie

3 havo/3 (4) vwo. Lesbrief 2012/2013. Qompas ProfielKeuze Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie. www.qompas.nl

3 havo/3 (4) vwo. Lesbrief 2012/2013. Qompas ProfielKeuze Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie. www.qompas.nl 3 havo/3 (4) vwo Lesbrief 2012/2013 Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie www.qompas.nl Uitleg symbolen Voorwoord Voorbereiding Maak een account aan 4 Achteraf een EntryCardCode activeren

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Informatie verzamelen

Informatie verzamelen Informatie verzamelen. Lezen en studeren 2.2 Vragen stellen 4.3 Informatie halen uit boeken en tijdschriften, en van internet, dvd/video of tv 7.4 Interviewen 9.5 Enquête houden.6 Op excursie of werkbezoek

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015 Schrijfwijzer Media, Communicatie en Cultuur Erasmus School of History, Communication and Culture Academisch Jaar 2014-2015 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Helder Schrijven INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA

Helder Schrijven INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA Helder Schrijven Een introductiecursus voor het schrijven van verslagen behorende bij de module Mens, Maatschappij en ICT Robbert-Jan Beun 2013 U N I V E R S I

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Slimmer leren. Small Business Point de toepassers

Slimmer leren. Small Business Point de toepassers Slimmer leren Small Business Point de toepassers Dit document mag alleen voor eigen gebruik geprint worden Copiëren en doorzenden naar derden is bij wet verboden Slimmer leren 0. Voorwoord 1. Inleiding

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Mentor. Leerstrategieën. ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014

Mentor. Leerstrategieën. ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014 Mentor & Leerstrategieën ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014 INHOUDSOPGAVE De 3 Minuten Test... 3 Algemene Ontwikkeling... 4 Deze les gaat over algemene ontwikkeling.

Nadere informatie

Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal

Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal dingen vertellen over hoe je, je eigen gedachte op papier

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Studeren bij ICT- Flex

Studeren bij ICT- Flex Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex 2004 2015 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie