Rapportage Tevredenheidonderzoeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Tevredenheidonderzoeken"

Transcriptie

1 Rapportage Tevredenheidonderzoeken 2011 Bijlage I: Tevredenheid leerlingen Bijlage II: Tevredenheid ouders Bijlage III: Tevredenheid leerkrachten Bijlage IV: Gekoppelde gegevens (juni 2011) Marcel Seegers, directeur Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN Inleiding Beoordeling uitslagen TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN Inleiding Rubriekscores Itemscores TEVREDENHEID VAN DE OUDERS Inleiding Rubriekscores Itemscores TEVREDENHEID VAN DE LEERKRACHTEN Inleiding Rubriekscores Itemscores CONCLUSIES De doelgroepen vergeleken Terugkoppeling naar de waarden Verbeter- en actiepunten BIJLAGE I RESULTATEN LEERLINGEN BIJLAGE II RESULTATEN OUDERS BIJLAGE III RESULTATEN LEERKRACHTEN BIJLAGE IV RESULTATEN GEMENGD Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 2

3 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 1.1 Inleiding Basisschool t Heibosch heeft zoals opgenomen in haar meerjarenbeleidplan (schoolplan) tevredenheidonderzoeken afgenomen onder haar leerlingen, de ouders en teamleden. Hiervoor werden de webbased vragenlijsten voor deze doelgroepen gebruikt die zijn opgenomen in de Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs van Van Beekveld & Terpstra. De meting van de tevredenheid maakt onderdeel uit van de totale kwaliteitscyclus zoals die op school (en SKIPOV) doorlopen wordt. Aan het leerlingenonderzoek hebben de leerlingen uit groep 7 en 8 deelgenomen. Gezamenlijk vulden alle 71 leerlingen de vragenlijst in. Het ouderonderzoek is uitgezet onder alle ouders/ouderparen, 111 (van de 175) van hen gaven gehoor aan de vraag deel te nemen, dit is 63,4%. Van de teamleden (25 personen) nam 100% deel aan dit onderzoek. Gezien het aantal respondenten geven de uitslagen van het tevredenheidonderzoek een representatief beeld van de heersende tevredenheid onder leerlingen, ouders en teamleden. De uitslagen van het leerlingen-, ouder-, en leerkrachtentevredenheidonderzoek zijn opgenomen als resp. bijlage I, bijlage II en bijlage III. 1.2 Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek is door de respondenten gescoord op verschillende items. Daarbij is gebruik gemaakt van een vierpuntschaal, van oneens naar eens. Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score kon geven van 1 en een maximale score van 4. De gemiddelde scores worden in deze rapportage als volgt benoemd: Indicatie Score Onvoldoende 1,0 1,9 Matig 2,0 2,7 Voldoende 2,8 3,1 Goed 3,2 3,5 Zeer goed 3,6 4,0 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 3

4 Verder is aan de respondenten gevraagd een cijfer te geven aan de school, op een tienpuntschaal. Deze cijfers zijn in dit rapport als volgt benoemd: Indicatie Score Onvoldoende 1,0 4,9 Matig 5,0 6,4 Voldoende 6,5 7,9 Goed 8,0 8,5 Zeer goed 8,6 10,0 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 4

5 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 5

6 2 TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN 2.1 Inleiding De leerlingen van basisschool t Heibosch laten in het onderzoek een goede tevredenheid blijken. De gemiddelde rubriekscore bedraagt 3,4. Ook het rapportcijfer dat de leerlingen aan de school geven is met een 8,5 goed te noemen. Dit is 0,5 hoger dan de vorige peiling. 2.2 Rubriekscores De leerlingen van basisschool t Heibosch zijn zeer gelijkmatig tevreden. De rubriekscores variëren weinig. De hoogste rubriekscore van 3,8 ( zeer goede tevredenheid) betreft de rubriek: Informatievoorziening De volgende rubrieken hebben een rubriekscore van 3,6 en worden zeer goed bevonden door de leerlingen: Sfeer Interactie leerling - directeur. Interactie leerling meester of juf De volgende rubrieken hebben een rubriekscore van 3,5 en worden goed bevonden door de leerlingen: Leer- en hulpmiddelen Huisvesting. De volgende rubrieken hebben een rubriekscore van 3,4 en worden goed bevonden door de leerlingen: Leerstof en toetsen Begeleiding Veiligheid De laagst gescoorde rubrieken (met 3,3 betreft dit nog steeds een goede tevredenheid) zijn de rubrieken De lessen Sociale omgang Inspraak ICT Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 6

7 2.3 Itemscores De itemscores geven de tevredenheid meer op detailniveau aan. Hierin komen dan ook grotere afwijkingen voor dan in de rubriekscores. Het hoogst scorende item haalt met een 3,9 bijna de maximale score. Het betreft de volgende items: Ik leer voldoende op deze school Onze school heeft een duidelijke website In mijn groep hangt een prettige sfeer De directeur gaat goed met leerlingen om De meester of juf heeft respect voor mij Ik kan op het schoolplein goed spelen Items die met 3,8 ook een heel hoge score halen zijn: De meester of juf legt goed uit De meester of juf weet goed wat ik kan Het boek spelling vind ik goed Ik heb het naar mijn zin in mijn klas De sfeer tussen de leerlingen is prettig Ik voel me veilig op school Ik ben tevreden over mijn contact met de meester of juf De meester of juf luistert naar me als ik iets vertel De school is voor mij veilig te bereiken De school helpt mij om te kiezen naar welke school voor voortgezet onderwijs ik ga De laagst scorende items betreffen een matig niveau: Op school praten en leren we ook over het milieu en politiek (2.6) Er wordt goed op ons gelet vlak voor en na schooltijd (2.6) De WC s zijn schoon (2.6) In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak (2.5 en het laagst scorend) Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 7

8 3 TEVREDENHEID VAN DE OUDERS 3.1 Inleiding Evenals de leerlingen getuigen de ouders van basisschool t Heibosch van een goede tevredenheid. De gemiddelde rubriekscore bedraagt 3,6. Dit is 0,1 hoger dan bij de vorige peiling. Het rapportcijfer dat de ouders aan de school geven is een voldoende, namelijk een 7, Rubriekscores De tevredenheid van de ouders wisselt beduidend minder over de verschillende onderwerpen uit de vragenlijst dan die van de leerlingen. De hoogst scorende rubriek betreft met een score van 3,8 (zeer goed) de rubriek Procedures Direct daaronder met een score van 3,7 (zeer goed) de rubrieken Leer- en hulpmiddelen Interactie leerkracht - ouder Interactie leerkracht leerling Directie Verwachtingen De volgende rubrieken hebben een rubriekscore van 3,6 en worden zeer goed bevonden door de ouders: Pedagogisch klimaat: sfeer Pedagogisch klimaat: sociale omgang Informatievoorziening De volgende rubrieken hebben een rubriekscore van 3,5 en worden goed bevonden door de ouders: Leerstof en toetsen Begeleiding Pedagogisch klimaat: veiligheid Huisvesting Overlegstructuur Ouderbetrokkenheid De laagst scorende rubrieken met een score van 3,3 ( nog altijd goed) ICT Zorg Er is geen rubriek gescoord in voldoende, matig en onvoldoende. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 8

9 3.3 Itemscores Op detailniveau is de hoogst behaalde score een 3,9 ( zeer goed ). Deze score wordt op de volgende items behaald: Wanneer ik de school bel, word ik vriendelijk te woord gestaan Het contact met het onderwijs ondersteunend personeel (conciërge, onderwijsassistent, administratie) verloopt prettig Ik ben tevreden over de lestijden van mijn kind De nieuwsbrief van de school is duidelijk Items die met 3,8 ook een heel hoge score halen zijn: * Mijn kind werkt in de klas regelmatig zelfstandig * Mijn kind leert samenwerken met andere leerlingen * Mijn kind doet actief mee met de les De leermiddelen en andere materialen die in de klas worden gebruikt, vindt mijn kind leuk De sfeer op school tussen leerlingen en leerkrachten is prettig De leerkracht is een goed voorbeeld voor mijn kind Op school wordt er met mijn kind gesproken over normen en waarden Mijn kind voelt zich veilig op school De school heeft gedragsregels opgesteld voor zowel de leerlingen als medewerkers Mijn kind kan met problemen bij de leerkracht terecht Er is toezicht tijdens het overblijven op school De communicatie met de leerkracht van mijn kind verloopt over het algemeen plezierig Bij problemen met mijn kind kan ik terecht bij de leerkrachten Ik ben tevreden over het contact tussen de leerkracht en mijn kind Mijn kind wordt positief benaderd op school De leerkracht behandelt mijn kind met respect De directie is aanspreekbaar wanneer dit nodig is Ik krijg snel degene te spreken die ik zoek Ik ben tevreden over mijn keuze voor deze school Ik raad andere ouders aan deze school voor hun kind te kiezen Met score matig komt uitsluitend het volgende item uit het onderzoek: * De WC s zijn schoon (2,3) Er is geen enkel item dat door de ouders als onvoldoende (<2,0) wordt beoordeeld. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 9

10 4 TEVREDENHEID VAN DE LEERKRACHTEN 4.1 Inleiding Evenals de leerlingen en ouders getuigen de leerkrachten van basisschool t Heibosch van een goede tevredenheid. De gemiddelde rubriekscore bedraagt 3,7. Dit is gelijk aan de vorige peiling Het rapportcijfer dat de leerkrachten aan de school geven is een goed, namelijk een 8, Rubriekscores De tevredenheid van de leerkrachten wisselt qua rubrieken meer dan bij de leerlingen en de ouders. De hoogst scorende rubrieken betreffen met een score van 3,9 (=zeer goed) de rubrieken Werkvormen Zorg Pedagogisch klimaat: sfeer Interactie met ouders Leiderschap Informatievoorziening Met een 3,8 worden de volgende rubrieken ook zeer goed bevonden: Leerstof Interactie met leerlingen Directie Procedures Kwaliteitszorgsysteem Ontwikkelingsmogelijkheden Werkklimaat Met een 3,7 worden de volgende rubrieken ook nog als zeer goed ervaren: Onderwijs op maat Pedagogisch klimaat: sociale omgang Pedagogisch klimaat: veiligheid Interactie onderling Schoolontwikkeling Met een 3,6 en ook nog zeer goed de rubrieken: Leer- en hulpmiddelen Zorgstructuur Huisvesting Arbeidsomstandigheden: ARBO beleid Met en score van 3,4 en 3,5 goed zien we: Overlegstructuur Arbeidsomstandigheden: taken Relatie bestuur De laagst scorende rubriek is ICT (met een 3,0 nog voldoende) Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 10

11 4.3 Itemscores Op detailniveau is de maximale score van 4,0 gescoord op: * Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken * Ieder kind krijgt regelmatig te horen hoe zijn of haar vorderingen zijn * Op deze school krijgen de leerlingen een brede ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel, Creatief en lichamelijk * De leerlingen worden gestimuleerd regelmatig samen te werken * De leerlingen krijgen structureel de gelegenheid om elkaar te helpen * Alle leerkrachten gebruiken de genormeerde instrumenten voor het volgen van de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen * De leerling vorderingen worden voldoende getoetst * De sfeer op school tussen leerkrachten en leerlingen is prettig * Er wordt op school met de leerlingen gesproken over normen en waarden * Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met discriminatie * Er is toezicht tijdens het overblijven op school * Het contact met het onderwijsondersteunend personeel verloopt prettig * De communicatie tussen mij en de ouders verloopt over het algemeen plezierig * Ik ben tevreden over mijn contact met de leerlingen * Ouders worden op de hoogte gehouden van besluiten die door de school zijn genomen en voor hen van belang zijn * De leerlingen worden positief benaderd op school * De directie stuurt voldoende ten aanzien van de inzet van personele middelen * De directie houdt zich bezig met de grote lijnen in de organisatie * De directie is enthousiast over ingezette vernieuwingen in de school * Schriftelijke communicatie biedt relevante informatie * De nieuwsbrief van de school is duidelijk * De directie bespreekt mijn functioneren met mij * De directie bespreekt mijn verbeter- en/of ontwikkelingsmogelijkheden met mij * Tijdens loopbaangesprekken worden duidelijke afspraken gemaakt * In de school is aandacht voor ontwikkeling op leerkrachtniveau * In de school is aandacht voor ontwikkeling op leerlingniveau * Het werkklimaat binnen de school vind ik prettig Er is één item dat door de leerkrachten als matig wordt beoordeeld: * Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen (2,3) Er zijn geen items die met een onvoldoende worden gewaardeerd. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 11

12 5 CONCLUSIES 5.1 De doelgroepen vergeleken Alle ondervraagde groepen zijn goed tevreden over basisschool t Heibosch. De leerkrachten zijn het meest tevreden als het gaat om de rubriekscores en de leerlingen als het gaat om het rapportcijfer. De ouders en de leerlingen zijn het meest gelijkmatig tevreden en zijn het inhoudelijk het meest eens over de sterke en minder sterke kanten van de school. De leerkrachten zijn minder gelijkmatig tevreden. Hier is een grotere spreiding van rubriekscores (van 3,0 tot 3,9) Rubriekscore Leerlingen Ouders Leerkrachten 4,0 3,9 6 3, , , , , , ,2 3,1 3,0 1 De gemiddelde rubriekscores zijn: 3,4 (=goed) van de leerlingen 3,6 (=goed) van de ouders 3,7 (=zeer goed) van de leerkrachten De rapportcijfers zijn: 8,5 (=goed) van de leerlingen 7,7 (=voldoende) van de ouders 8,3 (=goed) van de leerkrachten Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 12

13 De leerlingen De leerlingen beoordelen 4 (van de 13) rubrieken met een zeer goed. De leerlingen beoordelen 9 (van de 13) rubrieken met een goed De leerlingen beoordelen geen enkele rubriek met een voldoende of lager. Het meest tevreden zijn de leerlingen over de rubrieken informatievoorziening - hun contact met de leerkracht + directie en de sfeer. Het minst tevreden (maar ze vinden het met een 3,3 nog steeds goed) zijn de leerlingen over de rubriek ICT - sociale omgang - inspraak en de lessen. In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak scoort als item het laagst: 2.5. Andere items die relatief laag scoren (2.6) zijn: Op school praten en leren we ook over het milieu en politiek Er wordt goed op ons gelet vlak voor en na schooltijd De WC s zijn schoon De ouders De ouders beoordelen 9 (van de 17) rubrieken met een zeer goed. De ouders beoordelen 8 (van de 17) rubrieken met een goed De ouders beoordelen geen enkele rubriek met een voldoende of lager. De ouders zijn het meest tevreden over de rubriek Procedures (3.8) met meteen daarachter leer- en hulpmiddelen - directie - interactie leerkracht ouder - interactie leerkracht leerling en verwachtingen. Allen met een rubriekscore van 3,7. Het minst tevreden zijn de ouders over de ICT en zorg. Beide met een rubriekscore van 3,3 (nog altijd goed). De WC s zijn schoon scoort als item het laagst: 2,3. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 13

14 De leerkrachten De leerkrachten beoordelen 22 (van de 26) rubrieken met een zeer goed. De leerkrachten beoordelen 3 (van de 26) rubrieken met een goed De leerkrachten beoordelen 1 (van de 26) rubriek met een voldoende. De leerkrachten beoordelen geen enkele rubriek met een matig of lager. De leerkrachten zijn het meest tevreden over de rubrieken werkvormen zorg - pedagogisch klimaat: sfeer - interactie met ouders - leiderschap en informatievoorziening met een rubriekscore van 3,9. De leerkrachten zijn het minst tevreden over één rubriek: ICT. Met een score van 3,0 toch nog altijd een voldoende. Als laagste item wordt gescoord: Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen : 2,3 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 14

15 Rubrieken die als zeer goed (3,6 4,0) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten Pedagogisch klimaat: sfeer (3,6) Interactie leerkracht leerling (3,6) Informatievoorziening (3,8) Interactie leerling - directeur (3,6) Procedures (3,8) Procedures (3,8) Leer- en hulpmiddelen (3,7) Pedagogisch klimaat: sfeer (3,6) Interactie leerkracht - ouder (3,7) Interactie leerkracht leerling (3,7) Informatievoorziening (3,6) Directie (3,7) Directie (3,8) Leer- en hulpmiddelen (3,6) Pedagogisch klimaat: sfeer (3,9) Interactie met ouders (3,9) Interactie met leerlingen (3,8) Informatievoorziening (3,9) Verwachtingen (3,7) Overlegstructuur (3,6) Pedagogisch klimaat: sociale omgang (3,6) Arbeidsomstandigheden : ARBObeleid (3,6) Werkvormen(3,9) Pedagogisch klimaat: sociale omgang(3,7) Pedagogisch klimaat: veiligheid (3,7) Leerstof (3,8) Zorg (3,9) Zorgstructuur (3,6) Onderwijs op maat (3,7) Leiderschap (3,9) Huisvesting (3,6) Kwaliteitszorgsysteem (3,8) Ontwikkelingsmogelijkheden(3,8) Schoolontwikkeling (3,7) Werkklimaat (3,8) Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 15

16 Rubrieken die als goed (3,2 3,5) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten Begeleiding (3,4) Begeleiding (3,5) Leerstof en toetsen (3,4) De lessen (3,3) Leer- en hulpmiddelen (3,5) Sociale omgang (3,3) Veiligheid (3,4) Inspraak (3,3) Ouderbetrokkenheid (3,5) Relatie bestuur (3,4) Leerstof en toetsen (3,5) Zorg (3,3) Pedagogisch klimaat: veiligheid (3,5) ICT (3,3) ICT (3,3) Huisvesting (3,5) Huisvesting (3,5) Overlegstructuur (3,5) Overlegstructuur (3,5) Arbeidsomstandigheden: Taken (3,5) Rubrieken die als voldoende (2,8 3,1) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten ICT (3,0) Rubrieken die als matig of onvoldoende (2,7 of minder) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 16

17 5.2 Terugkoppeling naar de waarden In ons schoolplan hebben wij onze kernwaarden als volgt beschreven: Onze kernwaarden zijn: 1. Uniciteit: onderwijs op maat voor leerlingen en medewerkers 2. Veiligheid: voor leerlingen, ouders en medewerkers 3. Betrokkenheid: van leerlingen, ouders en medewerkers bij het onderwijs 4. Respect: tussen leerlingen, ouders en medewerkers onderling 5. Ontwikkeling: leerlingen ontwikkelen hun talenten, medewerkers hun competenties om hun professioneel handelen te ondersteunen 6. Verantwoordelijkheid: Leerlingen, ouders en medewerkers voelen en nemen verantwoordelijkheid voor persoonlijk succes en welbevinden alsook dat van de ander 7. Zelfstandigheid: Leerlingen en medewerkers kunnen en durven initiatieven te nemen en te handelen op basis van autonomie Over de meeste kernwaarden heerst een goede tevredenheid onder leerlingen, ouders en leerkrachten. De volgende aandachtspunten zijn te benoemen: 1. Ten eerste omtrent de waarde uniciteit; onderwijs op maat. Het aspect zorg wordt door zowel ouders als leerkrachten als goed resp. zeer goed beoordeeld. Het team is tevreden met de voorzieningen voor de specifieke leerbehoeften en de orthotheek. Ouders zijn tevreden over de informatie over zittenblijven of overgaan, de informatie over het systeem van leerlingbegeleiding, het op de hoogte gebracht worden van extra begeleiding, aandacht voor meerbegaafden en gedragsproblemen. Het is ons gelukt om op het gebied van procedures een flinke slag te slaan in relatie tot de vorige peiling. De communicatie naar ouders toe (middels o.a. de wekelijkse nieuwsbrief) maakt daarvan zeker deel uit. De komst van de nieuwe website zal ook zeker positief hebben bijgedragen. Het zorgen voor adequate en voldoende ICT apparatuur wordt door zowel de ouders, leerlingen als leerkrachten als zorgpunt aangegeven. 2. Ten tweede kan bij het aspect veiligheid genoemd worden dat aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt voldaan: De regels zijn duidelijk, de sfeer en het pedagogisch klimaat in het algemeen zijn goed. Alle geledingen geven aan dat de huisvesting en verkeersveiligheid verbeterd is. Dit komt Waarschijnlijk mede door het gegeven dat we nu op één locatie gehuisvest zijn. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 17

18 Daarnaast geven nu de leerlingen nog aan dat er onvoldoende toezicht is op de speelplaats voor en na schooltijd. Vorige keer was dit ook voor ouders een actiepunt. Wellicht wat minder causaal verband met veiligheid wordt ook door ouders en leerlingen aangegeven dat het schoonhouden van het sanitair (toiletgroepen) een punt van zorg is. 3. Omtrent de overige kernwaarden is men in alle geledingen tevreden tot zeer tevreden. Met weliswaar een voldoende score vragen de leerlingen nog aandacht voor thema s als: Op school praten en leren over maatschappelijke thema s zoals milieu en politiek en in de klas praten over wat men elke dag doet en meemaakt. 5.3 Verbeter- en actiepunten. De resultaten van dit tevredenheidonderzoek is onderwerp van bespreking geweest in ons teamoverleg en de MR in juni Allereerst de opmerking dat wij als school heel blij zijn met dit resultaat zoals dat is voortgekomen uit het onderzoek. We zijn daar erg trots op! In de bijlage waarin de externe benchmark is opgenomen, zien we dat we op heel veel elementen een substantieel hoger resultaat behalen dan gemiddeld Nederland! Nu aan ons en onze partners de opdracht om dit te handhaven en hier en daar nog te verbeteren. Op basis van de uitslagen en op- en aanmerkingen zijn onderstaande verbeter- en actiepunten opgesteld. Zij worden vanaf schooljaar in uitvoering genomen of zoveel eerder als haalbaar blijkt: Het toezicht op de speelplaats voor, na én onder schooltijd zal blijvend punt van aandacht blijven. Dit om eventuele ongeregeldheden (pesten) te voorkomen dan wel meteen daar op in te kunnen grijpen. Binnen de verschillende vak- en vormingsgebieden moeten we nadrukkelijker aandacht schenken aan milieu en politiek. Per unit proberen we actueler nieuws en gebeurtenissen op de website te krijgen. Computer hardware optimaliseren. (staat al ingepland vanaf dit schooljaar) Hygiëne toiletunits. We zullen hier de leerlingen blijvend op attenderen; Toiletgebruik en gedrag moet blijvend op de agenda. Alles wordt dagelijks conform voorschriften schoongemaakt en we moeten het besef ook bij de kinderen aanbrengen dat zij zélf de veroorzakers zijn van de vieze toiletten! Oog en oor houden voor de werkdruk van onze medewerkers. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 18

19 BIJLAGE I RESULTATEN LEERLINGEN: 71 VAN DE 71 = 100% tot tot verschil Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,4 3,4 0,0 B Ik leer voldoende op deze school. 3,9 3,9 0,0 B Ik leer veel verschillende dingen op school zoals tekenen, knutselen, muziek enzovoorts. 3,7 3,7 0,0 B Ik leer op school ook over verschillende geloven en mensen in andere landen. 3,2 B Op school praten en leren we over het milieu en de politiek. 2,6 B Op school praten en leren we ook over belangrijke dingen in het nieuws. 3,5 3,7 0,2 B De meester of juf vertelt duidelijk wanneer er toetsen zijn. 3,5 3,2-0,3 B Ik weet goed wat ik moet leren voor een toets. 3,6 3,6 0,0 B Wat ik geleerd heb, wordt in een toets gevraagd. 3,3 3,3 0,0 B Ik weet altijd wanneer iets ingeleverd moet worden. 3,3 3,5 0,2 De lessen 3,4 3,3-0,1 B Ik kan tijdens de les goed en snel aan het werk. 3,5 3,4-0,1 B In de les doen we veel verschillende dingen. 3,1 3,2 0,1 B Wanneer ik klaar ben met mijn werk, kan ik zelf verder werken of iets anders gaan doen. 3,7 3,7 0,0 B Ik werk vaak samen met andere leerlingen. 3,1 2,9-0,2 B We mogen elkaar helpen in de klas. 3,5 B Ik doe zelf goed mee in de les. 3,5 3,6 0,1 B Ik heb altijd wat te doen in de klas. 3,4 3,2-0,2 B Ik moet in de les vaak goed nadenken. 3,1 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 19

20 Begeleiding 3,5 3,4-0,1 B De meester of juf legt goed uit. 3,7 3,8 0,1 B Ik krijg goed antwoord op mijn vragen. 3,4 3,6 0,2 B Als we in de klas aan het werk zijn, kan ik de meester of juf makkelijk iets vragen. 3,1 3,3 0,2 B Ik leer in de les wat ik wel en niet goed doe. 3,4 3,2-0,2 B De meester of juf heeft genoeg tijd om mij te helpen. 3,3 B De meester of juf helpt mij om zelf te bedenken hoe ik een opdracht moet maken. 3,3 B De meester of juf vraagt mij of ik de stof en opdrachten begrijp. 3,4 3,3-0,1 B De meester of juf weet goed wat ik kan. 3,7 3,8 0,1 B De meester of juf geeft mij vaak een compliment. 3,1 3,0-0,1 Leer- en hulpmiddelen 3,4 3,5 0,1 B Ik vind de lesmaterialen die in de klas worden gebruikt leuk. 3,4 3,3-0,1 B Het boek voor taal (begrijpend) vind ik goed. 3,6 3,7 0,1 B Het boek spelling vind ik goed. 3,7 3,8 0,1 B Het boek voor rekenen vind ik goed. 3,5 3,6 0,1 B In de les worden verschillende materialen gebruikt. 3,0 2,9-0,1 B Die materialen maken de les leuker. 3,6 3,5-0,1 B Alles wat ik nodig heb in de les kan ik makkelijk zelf pakken. 3,6 ICT 3,3 3,3 0,0 B Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen. 3,1 3,2 0,1 B Wij hebben goede computers op school. 3,2 2,8-0,4 B De computers voor de leerlingen staan op een fijne plek om te werken. 3,3 3,5 0,2 B Ik leer veel door op de computer te werken. 3,2 2,9-0,3 B Onze school heeft een duidelijke website. 3,9 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 20

21 Sfeer 3,5 3,6 0,1 B Ik ga graag naar school. 3,4 3,4 0,0 B Ik heb het naar mijn zin in mijn klas. 3,7 3,8 0,1 B De sfeer tussen de leerlingen is prettig. 3,7 3,8 0,1 B In mijn groep hangt een prettige sfeer. 3,7 3,9 0,2 B De leerlingen houden zich aan de afspraken op school. 3,0 B De school heeft duidelijke regels. 3,5 3,7 0,2 B In de klas gelden regels, waardoor ik goed kan werken. 3,5 3,5 0,0 Sociale omgang 3,4 3,3-0,1 B Er wordt op school gelet of leerlingen goed met elkaar omgaan. 3,3 B Leerlingen gaan respectvol met elkaar om. 3,3 3,2-0,1 B Op school praten en leren we over hoe je met elkaar om hoort te gaan. 3,8 3,6-0,2 B De meester of juf houdt er rekening mee dat iedere leerling anders is. 3,7 B In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak. 2,8 2,5-0,3 Veiligheid 3,4 3,4 0,0 B Ik voel mij veilig op school. 3,7 3,8 0,1 B Als kinderen gepest worden wordt er wat aan gedaan. 3,4 B De meester of juf grijpt in bij ruzies tussen leerlingen. 3,4 3,5 0,1 B Er wordt goed op ons gelet vlak voor en na schooltijd. 2,6 B De school let goed op of er niets kapot gemaakt wordt. 3,4 B Ik weet dat er een vertrouwenspersoon of contactpersoon is op school. 3,7 B Ik weet wat een vertrouwenspersoon of contactpersoon doet op school. 3,4 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 21

22 Cultuur Inspraak 3,4 3,3-0,1 B Als ik iets niet leuk vind, wordt er naar mij geluisterd. 3,1 B Belangrijke veranderingen in de school krijg ik ook te horen. 3,2 B Op onze school kunnen kinderen zeggen of ze iets wel of niet leuk vinden. 3,5 Interactie leerling - directeur 0,0 3,6 B De directeur gaat goed met leerlingen om. 3,9 B Ik kan met de directeur praten, als dat nodig is. 3,3 Interactie leerling - meester of juf 3,6 3,6 0,1 B Ik ben tevreden over mijn contact met de meester of juf. 3,8 3,8 0,0 B Als ik een probleem heb, kan ik bij de meester of juf terecht. 3,7 3,7 0,0 B De meester of juf luistert naar me als ik wat vertel. 3,8 B De meester of juf ziet of het goed met mij gaat. 3,6 3,6 0,0 B De meester of juf vertelt mij wanneer ik iets goed doe. 3,5 B De meester of juf vertelt mij regelmatig hoe ik het doe op school. 3,3 3,1-0,2 B De meester of juf vertelt duidelijk of ik een toets of werkstuk goed of niet goed heb gemaakt. 3,3 3,3 0,0 B De meester of juf vertelt mij duidelijk hoe mijn rapport is. 3,5 3,4-0,1 B De meester of juf heeft respect voor mij. 3,8 3,9 0,1 B Als ik vind dat de meester of juf iets niet goed doet kan ik dat tegen de meester of juf zeggen. 3,2 B Mijn meester of juf houdt zich aan afspraken. 3,6 3,7 0,1 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 22

23 Huisvesting Schoolgebouw 0,0 3,5 B Ik vind dat wij een leuk schoolgebouw hebben. 3,2 3,7 0,5 B De school is opgeruimd. 3,4 3,7 0,3 B De wc's zijn schoon. 2,6 B Ik kan op het schoolplein goed spelen. 3,4 3,9 0,5 B De school is voor mij veilig te bereiken. 3,5 3,8 0,3 B De meubels in mijn klas zien er goed uit. 3,3 3,5 0,2 Informatievoorziening 0,0 3,8 B De school helpt mij om te kiezen naar welke school voor voortgezet onderwijs ik ga. 3,8 Algemeen B Rapportcijfer 8,3 8,5 0,2 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 23

24 BIJLAGE II RESULTATEN OUDERS: 111 VAN DE 175 = 63% tot tot verschil Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,5 3,5 0,1 B Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 3,6 0,0 B Ik ben tevreden over het onderwijs zoals dit door de school aangeboden wordt. 3,4 3,6 0,2 B Mijn kind leert voldoende op deze school. 3,5 3,6 0,1 B Op school krijgt mijn kind een brede persoonlijke ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en lichamelijk). 3,5 3,6 0,1 B Op school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke thema's (onder andere het milieu en de politiek). 3,6 B Op school komt mijn kind in aanraking met actuele thema's. 3,6 3,7 0,1 B Op school maakt mijn kind kennis met verschillende geloven en culturen. 3,3 B De toetsen zijn door de school goed over het jaar verdeeld. 3,5 B De leerkracht vertelt mijn kind regelmatig hoe zijn/haar vorderingen zijn. 3,3 B De school biedt de leerlingen het onderwijs dat zij belooft. 3,4 3,4 0,0 Begeleiding 3,5 3,5 0,0 B Doordat er rekening wordt gehouden met mijn kind ontwikkelt hij/zij zich goed. 3,5 3,5 0,0 B Ik ben tevreden over de hoeveelheid tijd die de leerkracht heeft om mijn kind te begeleiden. 3,2 3,2 0,0 B Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van mijn kind. 3,5 3,5 0,0 B Mijn kind wordt gestimuleerd om zijn werkwijze te verbeteren. 3,5 3,4-0,1 B Mijn kind wordt geholpen bij het verbeteren van zijn werkwijze. 3,5 3,3-0,2 B Mijn kind werkt in de klas regelmatig zelfstandig. 3,8 B Wat mijn kind leert sluit goed aan bij het niveau van mijn kind. 3,4 3,5 0,1 B Mijn kind leert samenwerken met andere leerlingen. 3,9 3,8-0,1 B Mijn kind wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. 3,2 B Mijn kind heeft altijd wat te doen in de klas. 3,6 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 24

25 Begeleiding (Vervolg) B Mijn kind doet actief mee in de les. 3,7 3,8 0,1 B Mijn kind geeft aan dat zijn leerkracht goed uitlegt. 3,4 3,5 0,1 B Mijn kind geeft aan dat de leerkracht zijn vragen goed beantwoordt. 3,4 3,5 0,1 B Mijn kind weet wat er van hem/haar verwacht wordt op school. 3,6 B De leerkracht heeft realistische verwachtingen van mijn kind. 3,7 3,6-0,1 Leer- en hulpmiddelen 3,7 3,8 0,1 B De leermiddelen en andere materialen die in de klas worden gebruikt, vindt mijn kind leuk. 3,7 3,8 0,1 B De school beschikt over goede lesmethodes. 3,7 ICT 3,3 3,3 0,0 B Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen. 3,2 3,0-0,2 B De computers voor de leerlingen staan op een fijne plek om te werken. 3,4 3,4 0,0 B De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur. 3,1 3,3 0,2 B De school maakt goed gebruik van computers. 3,4 3,5 0,1 Zorg 3,4 3,3-0,1 B De school biedt duidelijke informatie over zittenblijven of overgaan. 3,3 3,4 0,1 B De school geeft duidelijke informatie over het systeem van leerlingbegeleiding. 3,4 3,3-0,1 B De school maakt duidelijk wanneer mijn kind extra begeleiding nodig heeft. 3,4 3,2-0,2 B De school ondersteunt leerlingen in moeilijke situaties. 3,4 B De school verzorgt goede schoolkeuzevoorlichting voor mijn kind en mij (in verband met keuze voortgezet onderwijs) (ouders groepen 7 en 8). 3,5 3,4-0,1 B Ik ben tevreden over de extra zorg en begeleiding die mijn kind krijgt of heeft gekregen (indien van 3,4 toepassing). B Ik ben tevreden over de extra huiswerkbegeleiding die de school biedt (indien van toepassing). 3,4 2,9-0,5 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 25

26 Pedagogisch klimaat: sfeer 3,7 3,7 0,1 B Mijn kind gaat graag naar school. 3,8 3,7-0,1 B Ik ben tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school. 3,5 3,6 0,1 B De sfeer tussen de leerlingen is prettig. 3,6 3,5-0,1 B De sfeer op school tussen leerlingen en leerkrachten is prettig. 3,8 3,8 0,0 B Ik ben tevreden over het functioneren van de medewerkers van de school. 3,7 B Er wordt binnen de school voldoende aandacht besteed aan orde en discipline. 3,5 3,6 0,1 Pedagogisch klimaat: sociale omgang 3,5 3,6 0,1 B De leerkracht is een goed voorbeeld voor mijn kind. 3,7 3,8 0,1 B De leerkrachten houden er rekening mee dat iedere leerling anders is. 3,6 B De leerkrachten reageren op een goede manier op negatief gedrag van leerlingen. 3,3 3,4 0,1 B De leerkrachten hebben aandacht voor een goede omgang tussen leerlingen. 3,5 3,5 0,0 B De school geeft voldoende mogelijkheden voor mijn kind om zijn mening te geven. 3,5 3,6 0,1 B Op school wordt er met mijn kind gesproken over normen en waarden. 3,6 3,8 0,2 Pedagogisch klimaat: veiligheid 3,4 3,5 0,1 B Mijn kind voelt zich veilig op school. 3,7 3,8 0,1 B Leerlingen gaan respectvol met elkaar om. 3,1 B De school heeft gedragsregels opgesteld voor zowel leerlingen als medewerkers. 3,8 3,8 0,0 B De personeelsleden van de school hanteren allemaal dezelfde regels. 3,3 3,4 0,1 B Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag. 3,5 3,4-0,1 B Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met discriminatie. 3,6 3,7 0,1 B De school treedt op bij conflicten of ongeregeldheden. 3,4 3,4 0,0 B De directie treedt adequaat op bij incidenten. 3,4 3,6 0,2 B Mijn kind kan met problemen bij de leerkracht terecht. 3,7 3,8 0,1 B De school let goed op diefstal en vernielingen. 3,3 3,6 0,3 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 26

27 Pedagogisch klimaat: veiligheid (vervolg) B Er is toezicht tijdens het overblijven op school. 3,8 B Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd. 2,6 3,1 0,5 B Mijn kind weet dat de school een vertrouwenspersoon/contactpersoon heeft. 3,4 B Mijn kind weet wat een vertrouwenspersoon/contactpersoon doet op school. 3,1 Cultuur Interactie leerkracht - ouder 3,7 3,6-0,1 B Mijn contact met de leerkracht van mijn kind is goed. 3,9 3,7-0,2 B De communicatie met de leerkracht van mijn kind verloopt over het algemeen plezierig. 3,9 3,8-0,1 B De leerkracht biedt voldoende gelegenheid tot een gesprek. 3,7 3,7 0,0 B Bij problemen met mijn kind kan ik terecht bij de leerkrachten. 3,9 3,8-0,1 B De vorderingen van mijn kind worden vaak genoeg met mij besproken. 3,2 B De medewerkers van de school nemen contact met mij op wanneer dit nodig is. 3,6 3,6 0,0 Interactie leerkracht - leerling 3,7 3,7 0,0 B Ik ben tevreden over het contact tussen de leerkracht en mijn kind. 3,8 3,8 0,0 B Mijn kind wordt door het enthousiasme van de leerkracht gemotiveerd. 3,7 3,7 0,0 B Mijn kind wordt positief benaderd op school. 3,8 3,8 0,0 B De leerkracht behandelt mijn kind met respect. 3,8 3,8 0,0 B De leerkrachten letten op of het wel of niet goed gaat met mijn kind. 3,6 3,7 0,1 B De mening van de leerlingen telt op deze school mee. 3,6 3,6 0,0 Management Directie 3,6 3,7 0,1 B De directie is aanspreekbaar wanneer dit nodig is. 3,8 B De directie is goed op de hoogte van de gang van zaken op school. 3,6 3,7 0,1 B De directie gaat serieus om met de inbreng van ouders. 3,4 3,7 0,3 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 27

28 Bedrijfsvoering Huisvesting 3,3 3,5 0,2 B De school is opgeruimd. 3,6 3,7 0,1 B Het schoolgebouw is aantrekkelijk voor mijn kind. 3,7 B Het schoolgebouw is goed ingericht. 3,5 3,6 0,1 B De school beschikt over goed meubilair. 3,7 B De school beschikt over goede overblijfvoorzieningen. 3,5 3,7 0,2 B De wc's zijn schoon. 2,3 B Er is voldoende speelgelegenheid op het schoolplein voor mijn kind. 3,3 3,7 0,4 B De school is voor mijn kind veilig te bereiken. 3,4 Procedures 3,7 3,8 0,1 B Wanneer ik de school bel, word ik vriendelijk te woord gestaan. 3,9 3,9 0,0 B Ik krijg snel degene te spreken die ik zoek. 3,8 3,8 0,0 B Het contact met het onderwijs ondersteunend personeel (conciërge, onderwijsassistent, administratie) verloopt prettig. 3,9 3,9 0,0 B Ik ben tevreden over de lestijden van mijn kind. 3,8 3,9 0,1 B Als een leerkracht ziek is, vangt de school dat goed op. 3,7 3,7 0,0 B Wanneer ik ergens ontevreden over ben, handelt de school dit correct af. 3,5 3,7 0,2 B Ik ben op de hoogte van de klachtenregeling die de school hanteert. 3,4 3,4 0,0 B Ik ben tevreden over deze klachtenregeling. 3,7 3,7 0,0 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 28

29 Informatievoorziening 3,6 3,6 0,0 B Schriftelijke communicatie wordt tijdig aangeleverd. 3,3 3,5 0,2 B Schriftelijke communicatie biedt relevante informatie. 3,7 3,7 0,0 B De website van de school is duidelijk. 3,5 B De nieuwsbrief van de school is duidelijk. 3,8 3,9 0,1 B De school informeert mij over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. 3,4 Organisatie Overlegstructuur 3,3 3,5 0,2 B Ik ben voldoende op de hoogte van besluiten die door de school zijn genomen en voor mij van belang zijn. 3,4 3,6 0,2 B Veranderingen worden tijdig aangekondigd. 3,2 3,5 0,3 B De school staat open voor nieuwe ideeën. 3,3 3,5 0,2 B De school biedt voldoende mogelijkheden tot inspraak. 3,5 B U weet wat de Medezeggenschapsraad doet. 3,5 B U weet waarvoor u terecht kunt bij de Medezeggenschapsraad. 3,5 B U weet welke ouders uw vertegenwoordigers zijn binnen de Medezeggenschapsraad. 3,3 B De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt mijn belangen in voldoende mate. 3,6 Ouderbetrokkenheid 3,5 3,5 0,1 B De school biedt mij voldoende mogelijkheden om inspraak te hebben in de gang van zaken. 3,5 3,5 0,0 B Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden die de school biedt om ouders te betrekken bij het onderwijs. 3,5 3,5 0,0 B Ik ben tevreden over de mogelijkheden die de school biedt om ouders te betrekken bij het onderwijs. 3,5 3,6 0,1 B Ouders zijn voldoende betrokken bij de school. 3,4 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 29

30 Schoolkeuze Verwachtingen 3,5 3,7 0,2 B Ik ben tevreden over mijn keuze voor deze school. 3,6 3,8 0,2 B De school maakt mijn verwachtingen waar. 3,4 3,5 0,1 B Ik stel hoge eisen aan de prestatie van de school. 3,6 B Het door de school geschetste beeld tijdens het kennismakingsgesprek komt overeen met de werkelijkheid. 3,3 3,5 0,2 B Het door de school geschetste beeld in de schoolgids klopt met de werkelijkheid. 3,5 3,7 0,2 B Het door de school geschetste beeld op de website klopt met de werkelijkheid. 3,5 3,7 0,2 B Als ik opnieuw moest kiezen, zou ik weer voor deze school kiezen. 3,5 3,7 0,2 B Ik raad andere ouders aan deze school voor hun kind te kiezen. 3,5 3,8 0,3 Algemeen B Rapportcijfer 7,6 7,7 0,1 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 30

31 BIJLAGE III RESULTATEN LEERKRACHTEN: 25 VAN DE 25 = 100% tot tot verschil Onderwijs en leren Leerstof 3,7 3,8 0,2 B Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,9 4,0 0,1 B De leerlingen leren voldoende op deze school. 3,8 3,9 0,1 B De school besteedt aandacht aan actuele thema's. 3,5 3,9 0,4 B In het aanbod ligt een relatie met maatschappelijke thema's (onder andere het milieu en de politiek). 3,4 B Ieder kind krijgt regelmatig te horen hoe zijn of haar vorderingen zijn. 3,9 4,0 0,1 B De toetsen zijn door de school evenwichtig over het jaar verdeeld. 3,3 3,4 0,1 B Op deze school krijgen de leerlingen een brede ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en lichamelijk). 3,9 4,0 0,1 B De school biedt de leerlingen het onderwijs dat zij belooft. 3,6 3,8 0,2 Werkvormen 3,8 3,9 0,1 B Doordat er rekening wordt gehouden met individuele verschillen tussen leerlingen ontwikkelen zij zich goed. 3,9 B De leerlingen worden gestimuleerd regelmatig zelfstandig te werken. 4,0 3,9-0,1 B De leerlingen worden gestimuleerd regelmatig samen te werken. 3,9 4,0 0,1 B De leerlingen worden gestimuleerd om hun werkwijze te verbeteren. 3,8 3,9 0,1 B De leerlingen krijgen structureel de gelegenheid om elkaar te helpen. 3,8 4,0 0,2 B De leerlingen worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. 3,7 B Leerlingen hebben altijd wat te doen in de klas. 3,8 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 31

32 Leer- en hulpmiddelen 3,5 3,6 0,1 B Leerlingen vinden de leer- en hulpmiddelen leuk. 3,3 B De leer- en hulpmiddelen zijn gevarieerd en actueel. 3,4 3,5 0,1 B De school beschikt over goede lesmethodes. 3,9 ICT 3,1 3,0-0,1 B De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur en voorzieningen. 3,1 2,8-0,3 B Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen. 2,5 2,3-0,2 B De computers voor de leerlingen staan op een fijne plek om te werken. 3,2 3,2 0,0 B Het ICT-aanbod vertoont samenhang met wat de leerlingen in de klas leren. 3,3 3,5 0,2 B Het ICT-aanbod draagt bij aan het realiseren van een uitdagende leeromgeving. 3,3 3,3 0,0 Zorg 3,6 3,9 0,3 B De school maakt duidelijk aan ouders wanneer hun kind extra begeleiding nodig heeft. 3,9 B De school heeft een goed leerlingvolgsysteem. 3,8 3,9 0,1 B De inrichting van de leerlingenzorg is adequaat. 3,9 B De school geeft duidelijke informatie aan ouders over het systeem van leerlingbegeleiding. 3,5 3,9 0,4 B De school beschikt over voldoende voorzieningen voor de specifieke leerbehoeften van leerlingen. 3,8 B De school beschikt over een goede orthotheek. 3,5 3,6 0,1 B De school maakt duidelijk aan ouders wanneer hun kind extra begeleiding nodig heeft. 3,9 B Alle leerkrachten gebruiken de genormeerde instrumenten voor het volgen van de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen. 4,0 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 32

33 Zorgstructuur 0,0 3,6 B Voor alle zorgleerlingen bestaat een handelingsplan. 3,5 B Alle handelingsplannen bevatten duidelijke doelstellingen, die leiden tot een beredeneerd aanbod. 3,6 B De effecten van zorg aan leerlingen worden nagegaan. 3,7 B De school beschikt over een actueel zorgplan, waarin de zorgstructuur beschreven staat. 3,9 B Leerkrachten houden de planning en uitvoering van de zorg bij in de eigen administratie. 3,4 B De planning en uitvoering van de zorg wordt bijgehouden in het leerlingendossier. 3,8 B Bij uitval van de groepsleerkracht krijgen leerlingen de geplande zorg. 3,2 Onderwijs op maat 0,0 3,7 B In de onderwijstijd wordt voldoende rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. 3,6 B Voor alle leerlingen met een taalachterstand is een (groeps)handelingsplan opgesteld. 3,0 B De school beschikt over een methode voor Nederlandse taal die is afgestemd op het taalniveau van de leerlingen. 3,8 B De leerling-vorderingen worden voldoende getoetst. 4,0 B B Medewerkers in de school analyseren de vorderingen van leerlingen aan de hand van toets resultaten. Op basis van de analyse van toet resultaten wordt een beredeneerd aanbod vastgesteld en uitgevoerd. 3,9 3,8 Pedagogisch klimaat: sfeer 3,9 3,9 0,0 B De leerlingen gaan graag naar deze school. 4,0 3,9-0,1 B De sfeer tussen de leerlingen is prettig. 3,8 3,9 0,1 B De sfeer op school tussen leerkrachten en leerlingen is prettig. 3,9 4,0 0,1 B Er wordt binnen de school voldoende aandacht besteed aan orde en discipline. 3,7 3,6-0,1 B De leerkrachten letten op of het wel of niet goed gaat met de leerlingen. 4,0 3,9-0,1 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 33

34 Pedagogisch klimaat: sociale omgang 3,8 3,7-0,1 B Leerlingen gaan respectvol met elkaar om. 3,7 B Op school worden de leerlingen met respect behandeld. 4,0 3,8-0,2 B Op school geven de leerkrachten het goede voorbeeld. 3,9 3,8-0,1 B De school houdt er rekening mee dat iedere leerling anders is. 3,9 B Er wordt op school met de leerlingen gesproken over normen en waarden. 4,0 4,0 0,0 B Leerlingen maken kennis met verschillende geloven en culturen. 3,3 3,1-0,2 Pedagogisch klimaat: veiligheid 3,7 3,8 0,2 B De leerlingen voelen zich veilig op school. 3,8 3,9 0,1 B De personeelsleden van de school hanteren allemaal dezelfde regels. 3,5 3,2-0,3 B De school treedt op bij conflicten of ongeregeldheden. 3,8 3,9 0,1 B De directie treedt adequaat op bij incidenten. 3,6 3,9 0,3 B Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met discriminatie. 3,8 4,0 0,2 B De school let goed op diefstal en vernielingen. 3,7 3,7 0,0 B Er is toezicht tijdens het overblijven op school. 4,0 B Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd. 3,0 3,5 0,5 Cultuur Interactie onderling 3,9 3,7-0,2 B Ik ben tevreden over de collegialiteit. 4,0 3,7-0,3 B De communicatie binnen de school verloopt goed. 3,6 B Problemen met het werk zijn bespreekbaar tussen de collega's. 3,9 3,6-0,3 B Het contact met het onderwijs ondersteunend personeel verloopt prettig. 4,0 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 34

35 Interactie met ouders 3,9 3,9 0,0 B De school bespreekt de vorderingen van de leerlingen vaak genoeg met de ouders. 3,9 3,8-0,1 B Ik ben tevreden over mijn contacten met ouders. 4,0 3,9-0,1 B De communicatie tussen mij en de ouders verloopt over het algemeen plezierig. 4,0 4,0 0,0 B Ouders worden op de hoogte gehouden van besluiten die door de school zijn genomen en voor hen van belang zijn. 3,8 4,0 0,2 B De school biedt ouders voldoende mogelijkheden om inspraak te hebben in de gang van zaken. 3,8 3,9 0,1 B Er zijn op school voldoende mogelijkheden om de ouders bij het onderwijs te betrekken. 3,9 3,8-0,1 B Ouders zijn voldoende betrokken bij de school. 3,6 Interactie met leerlingen 3,7 3,7 0,0 B Ik ben tevreden over mijn contact met leerlingen. 3,9 4,0 0,1 B De leerlingen worden positief benaderd op school. 4,0 4,0 0,0 B De mening van de leerlingen telt op deze school mee. 3,9 3,8-0,1 B De school geeft voldoende mogelijkheden voor leerlingen om hun mening te geven. 3,9 3,8-0,1 B Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om mee te praten en denken over het schoolbeleid. 2,7 3,1 0,4 Leiderschap en management Directie 3,6 3,8 0,2 B De directie is voldoende op de hoogte van het wel en wee van de medewerkers. 3,3 3,6 0,3 B De directie is goed op de hoogte van de gang van zaken op school. 3,6 3,8 0,2 B De directie is voldoende aanspreekbaar/beschikbaar bij problemen die zich voordoen. 3,7 3,9 0,2 B De directie gaat serieus om met hetgeen ik inbreng. 3,8 3,8 0,0 B De directie staat open voor kritiek. 3,7 3,8 0,1 B De directie is aanspreekbaar wanneer dit nodig is. 3,7 3,9 0,2 B Er is sprake van eenduidigheid in de formulering en uitvoering van beleid. 3,6 3,6 0,0 B De directie en overige leidinggevenden vormen een samenhangende eenheid. 3,7 3,8 0,1 B De directie stuurt voldoende ten aanzien van de inzet van personele middelen. 4,0 B De directie stuurt voldoende ten aanzien van de inzet van materiële middelen. 3,8 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 35

36 Leiderschap 0,0 3,9 B De directie heeft een duidelijke visie op de toekomst. 3,9 B De directie handelt naar de visie van de school. 3,9 B De directie handelt vanuit een voorbeeldrol. 3,8 B De directie activeert anderen om de gezamenlijke doelen te behalen. 3,8 B De directie is voldoende opgewassen tegen de cultuur in de school. 3,8 B De directie houdt zich bezig met de grote lijnen in de organisatie. 4,0 B De directie is enthousiast over ingezette vernieuwingen in de school. 4,0 B De directie heeft hoge prestatieverwachtingen van medewerkers en leerlingen. 3,8 B De directie is communicatief vaardig. 3,8 B De directie heeft zorg voor het team. 3,8 Relatie bestuur 0,0 3,4 B Ik heb een positieve relatie met het bevoegd gezag. 3,7 B Ik heb voldoende invloed op bestuursbeslissingen. 3,1 B Het bestuur heeft het personeelsbeleid op orde. 3,5 Bedrijfsvoering Huisvesting 3,4 3,6 0,2 B Het gebouw is aantrekkelijk voor leerlingen. 3,8 B De school maakt een opgeruimde indruk. 3,7 3,8 0,1 B Het schoolgebouw is goed ingericht. 3,6 3,9 0,3 B De school beschikt over aantrekkelijk en goed meubilair. 3,4 3,5 0,1 B De school biedt kwantitatief voldoende werkplekken voor medewerkers. 3,6 3,6 0,0 B De school beschikt over goede overblijfvoorzieningen. 3,7 3,8 0,1 B Het sanitair is schoon. 3,1 3,3 0,2 B Het schoolplein is voldoende aantrekkelijk voor de leerlingen. 2,9 3,8 0,9 B De weg naar school is voldoende veilig voor de leerlingen. 3,1 3,3 0,2 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 36

37 Informatievoorziening 3,7 3,9 0,2 B Schriftelijke communicatie wordt tijdig aangeleverd. 3,6 3,8 0,2 B Schriftelijke communicatie biedt relevante informatie. 3,9 4,0 0,1 B De website van de school is duidelijk. 3,8 B De nieuwsbrief van de school is duidelijk. 3,9 4,0 0,1 Procedures 3,8 3,8 0,0 B De school heeft gedragsregels opgesteld voor zowel leerlingen als medewerkers. 3,9 3,8-0,1 B De school heeft een veiligheidsbeleid opgesteld. 3,9 B De school heeft goede lestijden. 3,8 Organisatie Overlegstructuur 3,6 3,5-0,1 B De vergaderingen die we houden zijn effectief. 3,3 3,3 0,0 B De besluitvorming binnen de school vindt op zorgvuldige wijze plaats. 3,5 3,4-0,1 B Er zijn voldoende overlegmomenten aangaande personeel en organisatie. 3,6 3,5-0,1 B Er wordt tijdens overlegmomenten in voldoende mate naar nieuwe ideeën geluisterd. 3,7 3,7 0,0 B Er zijn voldoende overlegmogelijkheden over leerlingzaken. 3,7 3,7 0,0 B De overlegstructuur biedt voldoende mogelijkheden tot inspraak. 3,8 3,7-0,1 B Ik weet wat de Medezeggenschapsraad doet. 3,3 B Ik weet waarvoor ik terecht kan bij de Medezeggenschapsraad. 3,4 B Ik weet welke personeelsleden mijn vertegenwoordigers zijn binnen de Medezeggenschapsraad. 3,8 B De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt mijn belangen in voldoende mate. 3,4 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 37

38 Kwaliteitszorg Kwaliteitszorgsysteem 0,0 3,8 B De school heeft een goed functionerend systeem voor kwaliteitszorg. 3,9 B De evaluatie van de resultaten van de leerlingen wordt uitgevoerd en schriftelijk vastgelegd. 3,9 B De directie is goed betrokken bij de kwaliteitszorg. 3,9 B Er bestaat voldoende draagvlak voor kwaliteitszorg binnen de school. 3,8 B De school evalueert de kwaliteit van de opbrengsten systematisch. 3,7 B De school beschikt over inzichtelijke rapportages over de kwaliteit van het onderwijs. 3,8 B De school verantwoordt zich naar de verschillende belanghebbenden (stakeholders) over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. 3,9 Personeel Arbeidsomstandigheden: Taken 3,5 3,5 0,0 B Ik vind dat de taken bij ons op school eerlijk verdeeld zijn. 3,1 3,2 0,1 B De directie houdt bij de taakverdeling rekening met mijn wensen en competenties. 3,6 B Er is sprake van voldoende evenwicht in de verschillende onderdelen van mijn functie. 3,6 3,7 0,1 B De verdeling in de taakbelasting komt op goede wijze tot stand. 3,5 B De groepsverdeling komt op goede wijze tot stand. 3,6 Arbeidsomstandigheden: ARBO-beleid 3,6 3,6 0,0 B Ik ben tevreden over de fysieke werkomstandigheden binnen deze school. 3,8 3,8 0,0 B De school heeft een adequaat ziekteverzuimbeleid. 3,9 B Binnen de school wordt voldoende gedaan om de fysieke en mentale werkdruk niet te hoog te laten oplopen. 3,1 3,1 0,0 B Binnen de school is er voldoende aandacht voor het voorkomen dat medewerkers ziek worden. 3,4 3,3-0,1 B Als een leerkracht ziek is, vangt de school dat goed op. 3,7 3,8 0,1 B Nieuwe collega's worden goed begeleid. 3,6 3,5-0,1 B De school besteedt aandacht aan veiligheids- en gezondheidsaspecten. 3,5 3,8 0,3 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 38

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht RESULTATEN Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden RESULTATEN Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden RESULTATEN Rapportage Het Kompas, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 Inhoudsopgave 1 HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK 1.1 Inleiding 1.2 Beoordeling uitslagen 2 TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 100 Ouders 2014 Vensters PO -- - + ++? De school 3,4 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,6 3 33 64 BHoe veilig voelt uw kind zich op school? 3,6 1 41 58 BHoe duidelijk

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen Pedagogisch klimaat Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een verkorte versie van de vragenlijst, voor een tussentijdse evaluatie.

Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een verkorte versie van de vragenlijst, voor een tussentijdse evaluatie. Datum: 4 maart 2013 Betreft: tevredenheidsonderzoek Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u weet houdt onze school regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen van de bovenbouw, de ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Beste ouders, Hierbij treft u het volledige verslag aan van de kwaliteitsenquête 2014. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Binnen de stichting Akkoord! wordt eens per twee à drie jaar op alle scholen een tevredenheidonderzoek afgenomen. Zo n tevredenheidonderzoek is een hulpmiddel om de kwaliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN... 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beoordeling uitslagen... 2

Inhoudsopgave. 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN... 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beoordeling uitslagen... 2 Inhoudsopgave 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN... 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beoordeling uitslagen... 2 2 TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Rubriekscores... 4 2.3 Itemscores... 4 2.4

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,6. De lessen 3,5. Begeleiding 3,5. Aantal respondenten: 32 Leerlingen Gemiddelde

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,6. De lessen 3,5. Begeleiding 3,5. Aantal respondenten: 32 Leerlingen Gemiddelde Aantal respondenten: 32 Leerlingen 2013 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 BIk leer voldoende op deze school. 3,9 BIk leer veel verschillende dingen op school zoals tekenen, knutselen, muziek enzovoorts.

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen. De lessen. Aantal respondenten: 29 Leerlingen april 2015 Don Bosco. Gemiddelde

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen. De lessen. Aantal respondenten: 29 Leerlingen april 2015 Don Bosco. Gemiddelde Aantal respondenten: 9 Leerlingen april 015 Don Bosco Onderwijs en leren Leerstof en toetsen On Meer dan on Eens? BIk leer voldoende op deze school. 3,9 4 4 1 BIk leer veel verschillende dingen op school

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 239 Leerlingen 6-8 2014 Vensters PO -- - + ++? Schoolklimaat 3,4 BHoe graag ga je naar school? 3,1 6 29 148 54 2 BHoe veilig voel je je op school? 3,5 15 93 124 7 BHoe duidelijk vind

Nadere informatie

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra In de eerste maanden van is de ouders, leerlingen en personeel van alle scholen van de stichting kom Leren gevraagd mee te werken aan een tevredenheidonderzoek.

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS mei 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 79 Leerlingen 2014 Vensters PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BHoe graag ga je naar school? 3,0 3 9 50 17 BHoe veilig voel je je op school? 3,3 1 6 38 34 BHoe duidelijk vind je de regels

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

Conclusies Kwaliteitsonderzoek

Conclusies Kwaliteitsonderzoek Conclusies Kwaliteitsonderzoek Obs De Moespot, mei 2016 In mei 2016 is er een kwaliteitsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders, medewerkers en management ten aanzien van het onderwijs op obs De Moespot

Nadere informatie

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad RESULTATEN LEERLINGEN Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad Tevredenheidsonderzoeken 1 t Schrijverke Schoolklimaat Leerlingen gaan graag naar school. 3,1 Leerlingen voelen zich veilig op school. 3,5

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek...deresultateninbeeld EnigetijdgeledeniservanuitStichtingjongLerenaandeoudersvanallescholengevraagdeendigitale(of schriftelijke)vragenlijstintevullen.doordeoudersvanonzeschoolzijn46lijsteningevuld.ditiseenrespons

Nadere informatie

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2)

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2) KMPO 2015/2016 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2015. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Amersfoort, 23 maart 2015 Geachte lezer, Voor u ligt het verslag naar aanleiding van de afgenomen enquête Vensters voor verantwoording in

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting leerlingen 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting leerlingen 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting leerlingen 2014-2015 Aantal respondenten: 17 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,3 0% 12% 35% 39% 14% B1. Hoe graag ga je naar school? 2,8 0% 24% 53%

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak KMPO 2016/2017 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2017. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Verslag. tevredenheidsonderzoek op mei 2014

Verslag. tevredenheidsonderzoek op mei 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek op mei 2014 Mee oneens buiten niet van toepassing / geen mening helemaal Totaal helemaal Tevredenheidsonderzoek op basisschool De Ratel van mei 2014 In de maand mei hebben

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek Cbs Ichthus, locatie Juliana 2013

Tevredenheidonderzoek Cbs Ichthus, locatie Juliana 2013 Tevredenheidonderzoek Cbs Ichthus, locatie Juliana 2013 Verslag tevredenheidonderzoek dat in maart 2013 is gehouden onder ouders, leerlingen en leerkrachten/medewerkers. Deelname percentage van ouders:

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL 1. Algemene bevindingen Populatie 2 100% 2 Populatie 98% 60 59 Populatie 345 39% 135 Populatie 167 100% 167 Er is sprake van een goede en representatieve

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1 Samenvatting en analyse College van Bestuur De tevredenheidspeilingen werden voor de tweede keer in eigen beheer uitgevoerd. Dezelfde vraagstelling is gebruikt waardoor de resultaten op schoolniveau goed

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek De uitslag van het De mening van de leerlingen De mening van de ouders De mening van het basisonderwijs Groevenbeek Het onderzoek Op Groevenbeek werken we steeds aan verbetering

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmeting De Branding

Rapportage driehoeksmeting De Branding Rapportage driehoeksmeting De Branding Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond onderzoek Methode onderzoek Leeswijzer Resultaten Responsoverzicht Rapportcijfer Schoolkeuzefactoren Resultaten per

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Inleiding Wat een genot om als leerling een locatie van de Netwerkschool te bezoeken! En wat een heerlijke

Nadere informatie

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording.

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording. Kerkrade, maart 2015 Geachte ouder/verzorger, Wij willen voor onze school nieuwe beleidslijnen uitstippelen. Hieraan liggen onze gedachtes m.b.t. de ontwikkeling van de Doorkijk in de loop van de jaren

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2014. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek

Rapportage Tevredenheidsonderzoek R.k.b.s. Rapportage Tevredenheidsonderzoek November-december 2015 Auteur: Ariane Zijlstra-Breimer, directeur school 21-3-2016 [Geef tekst op] 1. Inleiding Eén keer in de vier jaar wordt op alle scholen

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen.

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Tevredenheids peilingen Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Ouders 10 positieve punten 1.Uiterlijk van het gebouw 96%84% 2.Sfeer en inrichting schoolgebouw 94%89% 3.Hygiëne en netheid binnen

Nadere informatie

1. Tevredenheidsonderzoeken 2013/2014

1. Tevredenheidsonderzoeken 2013/2014 1. Tevredenheidsonderzoeken 2013/2014 In juni en augustus 2013 zijn er drie enquêtes afgenomen met behulp van het kwaliteitsinstrument van Beekveld &Terpstra. De uitslagen zijn besproken met alle betrokkenen.

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2013

Vragenlijst ouders 2013 Vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst o.b.s. de Marshof Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijstresultaat

Vragenlijstresultaat Vragenlijstresultaat Rooms Katholieke Basisschool Joannes 26/01/2015 15:58 Vragenlijsttype Oudertevredenheidspeiling Oudertevred Oudertevred Respondenten 25-05-2011 22-12-2014 64/194 71/217 Landelijk Onderwijsleerproces

Nadere informatie

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs PrOZO! December 2008 Pagina 1/14 Pagina 2/14 INLEIDING De Met Waalwijk heeft een zelfevaluatie uitgevoerd in 2008, waarbij gebruik is

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015

Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015 Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015 1 Tevredenheidspeilingen januari 2015 In dit overzicht worden de meest interessante onderdelen uit de drie onderzoeken die gehouden zijn in januari 2015 op

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2016

Vragenlijst ouders 2016 Vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013

Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013 Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013 Inleiding Een geweldige respons: 72 van de 92 uitgezette ouder vragenlijsten zijn door ouders ingevuld. Een respons van bijna 80%, waarvoor onze

Nadere informatie

Algemene vragen lijst Team 2015

Algemene vragen lijst Team 2015 Algemene vragen lijst Team 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie