Rapportage Tevredenheidonderzoeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Tevredenheidonderzoeken"

Transcriptie

1 Rapportage Tevredenheidonderzoeken 2011 Bijlage I: Tevredenheid leerlingen Bijlage II: Tevredenheid ouders Bijlage III: Tevredenheid leerkrachten Bijlage IV: Gekoppelde gegevens (juni 2011) Marcel Seegers, directeur Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN Inleiding Beoordeling uitslagen TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN Inleiding Rubriekscores Itemscores TEVREDENHEID VAN DE OUDERS Inleiding Rubriekscores Itemscores TEVREDENHEID VAN DE LEERKRACHTEN Inleiding Rubriekscores Itemscores CONCLUSIES De doelgroepen vergeleken Terugkoppeling naar de waarden Verbeter- en actiepunten BIJLAGE I RESULTATEN LEERLINGEN BIJLAGE II RESULTATEN OUDERS BIJLAGE III RESULTATEN LEERKRACHTEN BIJLAGE IV RESULTATEN GEMENGD Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 2

3 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 1.1 Inleiding Basisschool t Heibosch heeft zoals opgenomen in haar meerjarenbeleidplan (schoolplan) tevredenheidonderzoeken afgenomen onder haar leerlingen, de ouders en teamleden. Hiervoor werden de webbased vragenlijsten voor deze doelgroepen gebruikt die zijn opgenomen in de Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs van Van Beekveld & Terpstra. De meting van de tevredenheid maakt onderdeel uit van de totale kwaliteitscyclus zoals die op school (en SKIPOV) doorlopen wordt. Aan het leerlingenonderzoek hebben de leerlingen uit groep 7 en 8 deelgenomen. Gezamenlijk vulden alle 71 leerlingen de vragenlijst in. Het ouderonderzoek is uitgezet onder alle ouders/ouderparen, 111 (van de 175) van hen gaven gehoor aan de vraag deel te nemen, dit is 63,4%. Van de teamleden (25 personen) nam 100% deel aan dit onderzoek. Gezien het aantal respondenten geven de uitslagen van het tevredenheidonderzoek een representatief beeld van de heersende tevredenheid onder leerlingen, ouders en teamleden. De uitslagen van het leerlingen-, ouder-, en leerkrachtentevredenheidonderzoek zijn opgenomen als resp. bijlage I, bijlage II en bijlage III. 1.2 Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek is door de respondenten gescoord op verschillende items. Daarbij is gebruik gemaakt van een vierpuntschaal, van oneens naar eens. Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score kon geven van 1 en een maximale score van 4. De gemiddelde scores worden in deze rapportage als volgt benoemd: Indicatie Score Onvoldoende 1,0 1,9 Matig 2,0 2,7 Voldoende 2,8 3,1 Goed 3,2 3,5 Zeer goed 3,6 4,0 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 3

4 Verder is aan de respondenten gevraagd een cijfer te geven aan de school, op een tienpuntschaal. Deze cijfers zijn in dit rapport als volgt benoemd: Indicatie Score Onvoldoende 1,0 4,9 Matig 5,0 6,4 Voldoende 6,5 7,9 Goed 8,0 8,5 Zeer goed 8,6 10,0 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 4

5 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 5

6 2 TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN 2.1 Inleiding De leerlingen van basisschool t Heibosch laten in het onderzoek een goede tevredenheid blijken. De gemiddelde rubriekscore bedraagt 3,4. Ook het rapportcijfer dat de leerlingen aan de school geven is met een 8,5 goed te noemen. Dit is 0,5 hoger dan de vorige peiling. 2.2 Rubriekscores De leerlingen van basisschool t Heibosch zijn zeer gelijkmatig tevreden. De rubriekscores variëren weinig. De hoogste rubriekscore van 3,8 ( zeer goede tevredenheid) betreft de rubriek: Informatievoorziening De volgende rubrieken hebben een rubriekscore van 3,6 en worden zeer goed bevonden door de leerlingen: Sfeer Interactie leerling - directeur. Interactie leerling meester of juf De volgende rubrieken hebben een rubriekscore van 3,5 en worden goed bevonden door de leerlingen: Leer- en hulpmiddelen Huisvesting. De volgende rubrieken hebben een rubriekscore van 3,4 en worden goed bevonden door de leerlingen: Leerstof en toetsen Begeleiding Veiligheid De laagst gescoorde rubrieken (met 3,3 betreft dit nog steeds een goede tevredenheid) zijn de rubrieken De lessen Sociale omgang Inspraak ICT Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 6

7 2.3 Itemscores De itemscores geven de tevredenheid meer op detailniveau aan. Hierin komen dan ook grotere afwijkingen voor dan in de rubriekscores. Het hoogst scorende item haalt met een 3,9 bijna de maximale score. Het betreft de volgende items: Ik leer voldoende op deze school Onze school heeft een duidelijke website In mijn groep hangt een prettige sfeer De directeur gaat goed met leerlingen om De meester of juf heeft respect voor mij Ik kan op het schoolplein goed spelen Items die met 3,8 ook een heel hoge score halen zijn: De meester of juf legt goed uit De meester of juf weet goed wat ik kan Het boek spelling vind ik goed Ik heb het naar mijn zin in mijn klas De sfeer tussen de leerlingen is prettig Ik voel me veilig op school Ik ben tevreden over mijn contact met de meester of juf De meester of juf luistert naar me als ik iets vertel De school is voor mij veilig te bereiken De school helpt mij om te kiezen naar welke school voor voortgezet onderwijs ik ga De laagst scorende items betreffen een matig niveau: Op school praten en leren we ook over het milieu en politiek (2.6) Er wordt goed op ons gelet vlak voor en na schooltijd (2.6) De WC s zijn schoon (2.6) In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak (2.5 en het laagst scorend) Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 7

8 3 TEVREDENHEID VAN DE OUDERS 3.1 Inleiding Evenals de leerlingen getuigen de ouders van basisschool t Heibosch van een goede tevredenheid. De gemiddelde rubriekscore bedraagt 3,6. Dit is 0,1 hoger dan bij de vorige peiling. Het rapportcijfer dat de ouders aan de school geven is een voldoende, namelijk een 7, Rubriekscores De tevredenheid van de ouders wisselt beduidend minder over de verschillende onderwerpen uit de vragenlijst dan die van de leerlingen. De hoogst scorende rubriek betreft met een score van 3,8 (zeer goed) de rubriek Procedures Direct daaronder met een score van 3,7 (zeer goed) de rubrieken Leer- en hulpmiddelen Interactie leerkracht - ouder Interactie leerkracht leerling Directie Verwachtingen De volgende rubrieken hebben een rubriekscore van 3,6 en worden zeer goed bevonden door de ouders: Pedagogisch klimaat: sfeer Pedagogisch klimaat: sociale omgang Informatievoorziening De volgende rubrieken hebben een rubriekscore van 3,5 en worden goed bevonden door de ouders: Leerstof en toetsen Begeleiding Pedagogisch klimaat: veiligheid Huisvesting Overlegstructuur Ouderbetrokkenheid De laagst scorende rubrieken met een score van 3,3 ( nog altijd goed) ICT Zorg Er is geen rubriek gescoord in voldoende, matig en onvoldoende. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 8

9 3.3 Itemscores Op detailniveau is de hoogst behaalde score een 3,9 ( zeer goed ). Deze score wordt op de volgende items behaald: Wanneer ik de school bel, word ik vriendelijk te woord gestaan Het contact met het onderwijs ondersteunend personeel (conciërge, onderwijsassistent, administratie) verloopt prettig Ik ben tevreden over de lestijden van mijn kind De nieuwsbrief van de school is duidelijk Items die met 3,8 ook een heel hoge score halen zijn: * Mijn kind werkt in de klas regelmatig zelfstandig * Mijn kind leert samenwerken met andere leerlingen * Mijn kind doet actief mee met de les De leermiddelen en andere materialen die in de klas worden gebruikt, vindt mijn kind leuk De sfeer op school tussen leerlingen en leerkrachten is prettig De leerkracht is een goed voorbeeld voor mijn kind Op school wordt er met mijn kind gesproken over normen en waarden Mijn kind voelt zich veilig op school De school heeft gedragsregels opgesteld voor zowel de leerlingen als medewerkers Mijn kind kan met problemen bij de leerkracht terecht Er is toezicht tijdens het overblijven op school De communicatie met de leerkracht van mijn kind verloopt over het algemeen plezierig Bij problemen met mijn kind kan ik terecht bij de leerkrachten Ik ben tevreden over het contact tussen de leerkracht en mijn kind Mijn kind wordt positief benaderd op school De leerkracht behandelt mijn kind met respect De directie is aanspreekbaar wanneer dit nodig is Ik krijg snel degene te spreken die ik zoek Ik ben tevreden over mijn keuze voor deze school Ik raad andere ouders aan deze school voor hun kind te kiezen Met score matig komt uitsluitend het volgende item uit het onderzoek: * De WC s zijn schoon (2,3) Er is geen enkel item dat door de ouders als onvoldoende (<2,0) wordt beoordeeld. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 9

10 4 TEVREDENHEID VAN DE LEERKRACHTEN 4.1 Inleiding Evenals de leerlingen en ouders getuigen de leerkrachten van basisschool t Heibosch van een goede tevredenheid. De gemiddelde rubriekscore bedraagt 3,7. Dit is gelijk aan de vorige peiling Het rapportcijfer dat de leerkrachten aan de school geven is een goed, namelijk een 8, Rubriekscores De tevredenheid van de leerkrachten wisselt qua rubrieken meer dan bij de leerlingen en de ouders. De hoogst scorende rubrieken betreffen met een score van 3,9 (=zeer goed) de rubrieken Werkvormen Zorg Pedagogisch klimaat: sfeer Interactie met ouders Leiderschap Informatievoorziening Met een 3,8 worden de volgende rubrieken ook zeer goed bevonden: Leerstof Interactie met leerlingen Directie Procedures Kwaliteitszorgsysteem Ontwikkelingsmogelijkheden Werkklimaat Met een 3,7 worden de volgende rubrieken ook nog als zeer goed ervaren: Onderwijs op maat Pedagogisch klimaat: sociale omgang Pedagogisch klimaat: veiligheid Interactie onderling Schoolontwikkeling Met een 3,6 en ook nog zeer goed de rubrieken: Leer- en hulpmiddelen Zorgstructuur Huisvesting Arbeidsomstandigheden: ARBO beleid Met en score van 3,4 en 3,5 goed zien we: Overlegstructuur Arbeidsomstandigheden: taken Relatie bestuur De laagst scorende rubriek is ICT (met een 3,0 nog voldoende) Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 10

11 4.3 Itemscores Op detailniveau is de maximale score van 4,0 gescoord op: * Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken * Ieder kind krijgt regelmatig te horen hoe zijn of haar vorderingen zijn * Op deze school krijgen de leerlingen een brede ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel, Creatief en lichamelijk * De leerlingen worden gestimuleerd regelmatig samen te werken * De leerlingen krijgen structureel de gelegenheid om elkaar te helpen * Alle leerkrachten gebruiken de genormeerde instrumenten voor het volgen van de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen * De leerling vorderingen worden voldoende getoetst * De sfeer op school tussen leerkrachten en leerlingen is prettig * Er wordt op school met de leerlingen gesproken over normen en waarden * Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met discriminatie * Er is toezicht tijdens het overblijven op school * Het contact met het onderwijsondersteunend personeel verloopt prettig * De communicatie tussen mij en de ouders verloopt over het algemeen plezierig * Ik ben tevreden over mijn contact met de leerlingen * Ouders worden op de hoogte gehouden van besluiten die door de school zijn genomen en voor hen van belang zijn * De leerlingen worden positief benaderd op school * De directie stuurt voldoende ten aanzien van de inzet van personele middelen * De directie houdt zich bezig met de grote lijnen in de organisatie * De directie is enthousiast over ingezette vernieuwingen in de school * Schriftelijke communicatie biedt relevante informatie * De nieuwsbrief van de school is duidelijk * De directie bespreekt mijn functioneren met mij * De directie bespreekt mijn verbeter- en/of ontwikkelingsmogelijkheden met mij * Tijdens loopbaangesprekken worden duidelijke afspraken gemaakt * In de school is aandacht voor ontwikkeling op leerkrachtniveau * In de school is aandacht voor ontwikkeling op leerlingniveau * Het werkklimaat binnen de school vind ik prettig Er is één item dat door de leerkrachten als matig wordt beoordeeld: * Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen (2,3) Er zijn geen items die met een onvoldoende worden gewaardeerd. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 11

12 5 CONCLUSIES 5.1 De doelgroepen vergeleken Alle ondervraagde groepen zijn goed tevreden over basisschool t Heibosch. De leerkrachten zijn het meest tevreden als het gaat om de rubriekscores en de leerlingen als het gaat om het rapportcijfer. De ouders en de leerlingen zijn het meest gelijkmatig tevreden en zijn het inhoudelijk het meest eens over de sterke en minder sterke kanten van de school. De leerkrachten zijn minder gelijkmatig tevreden. Hier is een grotere spreiding van rubriekscores (van 3,0 tot 3,9) Rubriekscore Leerlingen Ouders Leerkrachten 4,0 3,9 6 3, , , , , , ,2 3,1 3,0 1 De gemiddelde rubriekscores zijn: 3,4 (=goed) van de leerlingen 3,6 (=goed) van de ouders 3,7 (=zeer goed) van de leerkrachten De rapportcijfers zijn: 8,5 (=goed) van de leerlingen 7,7 (=voldoende) van de ouders 8,3 (=goed) van de leerkrachten Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 12

13 De leerlingen De leerlingen beoordelen 4 (van de 13) rubrieken met een zeer goed. De leerlingen beoordelen 9 (van de 13) rubrieken met een goed De leerlingen beoordelen geen enkele rubriek met een voldoende of lager. Het meest tevreden zijn de leerlingen over de rubrieken informatievoorziening - hun contact met de leerkracht + directie en de sfeer. Het minst tevreden (maar ze vinden het met een 3,3 nog steeds goed) zijn de leerlingen over de rubriek ICT - sociale omgang - inspraak en de lessen. In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak scoort als item het laagst: 2.5. Andere items die relatief laag scoren (2.6) zijn: Op school praten en leren we ook over het milieu en politiek Er wordt goed op ons gelet vlak voor en na schooltijd De WC s zijn schoon De ouders De ouders beoordelen 9 (van de 17) rubrieken met een zeer goed. De ouders beoordelen 8 (van de 17) rubrieken met een goed De ouders beoordelen geen enkele rubriek met een voldoende of lager. De ouders zijn het meest tevreden over de rubriek Procedures (3.8) met meteen daarachter leer- en hulpmiddelen - directie - interactie leerkracht ouder - interactie leerkracht leerling en verwachtingen. Allen met een rubriekscore van 3,7. Het minst tevreden zijn de ouders over de ICT en zorg. Beide met een rubriekscore van 3,3 (nog altijd goed). De WC s zijn schoon scoort als item het laagst: 2,3. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 13

14 De leerkrachten De leerkrachten beoordelen 22 (van de 26) rubrieken met een zeer goed. De leerkrachten beoordelen 3 (van de 26) rubrieken met een goed De leerkrachten beoordelen 1 (van de 26) rubriek met een voldoende. De leerkrachten beoordelen geen enkele rubriek met een matig of lager. De leerkrachten zijn het meest tevreden over de rubrieken werkvormen zorg - pedagogisch klimaat: sfeer - interactie met ouders - leiderschap en informatievoorziening met een rubriekscore van 3,9. De leerkrachten zijn het minst tevreden over één rubriek: ICT. Met een score van 3,0 toch nog altijd een voldoende. Als laagste item wordt gescoord: Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen : 2,3 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 14

15 Rubrieken die als zeer goed (3,6 4,0) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten Pedagogisch klimaat: sfeer (3,6) Interactie leerkracht leerling (3,6) Informatievoorziening (3,8) Interactie leerling - directeur (3,6) Procedures (3,8) Procedures (3,8) Leer- en hulpmiddelen (3,7) Pedagogisch klimaat: sfeer (3,6) Interactie leerkracht - ouder (3,7) Interactie leerkracht leerling (3,7) Informatievoorziening (3,6) Directie (3,7) Directie (3,8) Leer- en hulpmiddelen (3,6) Pedagogisch klimaat: sfeer (3,9) Interactie met ouders (3,9) Interactie met leerlingen (3,8) Informatievoorziening (3,9) Verwachtingen (3,7) Overlegstructuur (3,6) Pedagogisch klimaat: sociale omgang (3,6) Arbeidsomstandigheden : ARBObeleid (3,6) Werkvormen(3,9) Pedagogisch klimaat: sociale omgang(3,7) Pedagogisch klimaat: veiligheid (3,7) Leerstof (3,8) Zorg (3,9) Zorgstructuur (3,6) Onderwijs op maat (3,7) Leiderschap (3,9) Huisvesting (3,6) Kwaliteitszorgsysteem (3,8) Ontwikkelingsmogelijkheden(3,8) Schoolontwikkeling (3,7) Werkklimaat (3,8) Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 15

16 Rubrieken die als goed (3,2 3,5) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten Begeleiding (3,4) Begeleiding (3,5) Leerstof en toetsen (3,4) De lessen (3,3) Leer- en hulpmiddelen (3,5) Sociale omgang (3,3) Veiligheid (3,4) Inspraak (3,3) Ouderbetrokkenheid (3,5) Relatie bestuur (3,4) Leerstof en toetsen (3,5) Zorg (3,3) Pedagogisch klimaat: veiligheid (3,5) ICT (3,3) ICT (3,3) Huisvesting (3,5) Huisvesting (3,5) Overlegstructuur (3,5) Overlegstructuur (3,5) Arbeidsomstandigheden: Taken (3,5) Rubrieken die als voldoende (2,8 3,1) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten ICT (3,0) Rubrieken die als matig of onvoldoende (2,7 of minder) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 16

17 5.2 Terugkoppeling naar de waarden In ons schoolplan hebben wij onze kernwaarden als volgt beschreven: Onze kernwaarden zijn: 1. Uniciteit: onderwijs op maat voor leerlingen en medewerkers 2. Veiligheid: voor leerlingen, ouders en medewerkers 3. Betrokkenheid: van leerlingen, ouders en medewerkers bij het onderwijs 4. Respect: tussen leerlingen, ouders en medewerkers onderling 5. Ontwikkeling: leerlingen ontwikkelen hun talenten, medewerkers hun competenties om hun professioneel handelen te ondersteunen 6. Verantwoordelijkheid: Leerlingen, ouders en medewerkers voelen en nemen verantwoordelijkheid voor persoonlijk succes en welbevinden alsook dat van de ander 7. Zelfstandigheid: Leerlingen en medewerkers kunnen en durven initiatieven te nemen en te handelen op basis van autonomie Over de meeste kernwaarden heerst een goede tevredenheid onder leerlingen, ouders en leerkrachten. De volgende aandachtspunten zijn te benoemen: 1. Ten eerste omtrent de waarde uniciteit; onderwijs op maat. Het aspect zorg wordt door zowel ouders als leerkrachten als goed resp. zeer goed beoordeeld. Het team is tevreden met de voorzieningen voor de specifieke leerbehoeften en de orthotheek. Ouders zijn tevreden over de informatie over zittenblijven of overgaan, de informatie over het systeem van leerlingbegeleiding, het op de hoogte gebracht worden van extra begeleiding, aandacht voor meerbegaafden en gedragsproblemen. Het is ons gelukt om op het gebied van procedures een flinke slag te slaan in relatie tot de vorige peiling. De communicatie naar ouders toe (middels o.a. de wekelijkse nieuwsbrief) maakt daarvan zeker deel uit. De komst van de nieuwe website zal ook zeker positief hebben bijgedragen. Het zorgen voor adequate en voldoende ICT apparatuur wordt door zowel de ouders, leerlingen als leerkrachten als zorgpunt aangegeven. 2. Ten tweede kan bij het aspect veiligheid genoemd worden dat aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt voldaan: De regels zijn duidelijk, de sfeer en het pedagogisch klimaat in het algemeen zijn goed. Alle geledingen geven aan dat de huisvesting en verkeersveiligheid verbeterd is. Dit komt Waarschijnlijk mede door het gegeven dat we nu op één locatie gehuisvest zijn. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 17

18 Daarnaast geven nu de leerlingen nog aan dat er onvoldoende toezicht is op de speelplaats voor en na schooltijd. Vorige keer was dit ook voor ouders een actiepunt. Wellicht wat minder causaal verband met veiligheid wordt ook door ouders en leerlingen aangegeven dat het schoonhouden van het sanitair (toiletgroepen) een punt van zorg is. 3. Omtrent de overige kernwaarden is men in alle geledingen tevreden tot zeer tevreden. Met weliswaar een voldoende score vragen de leerlingen nog aandacht voor thema s als: Op school praten en leren over maatschappelijke thema s zoals milieu en politiek en in de klas praten over wat men elke dag doet en meemaakt. 5.3 Verbeter- en actiepunten. De resultaten van dit tevredenheidonderzoek is onderwerp van bespreking geweest in ons teamoverleg en de MR in juni Allereerst de opmerking dat wij als school heel blij zijn met dit resultaat zoals dat is voortgekomen uit het onderzoek. We zijn daar erg trots op! In de bijlage waarin de externe benchmark is opgenomen, zien we dat we op heel veel elementen een substantieel hoger resultaat behalen dan gemiddeld Nederland! Nu aan ons en onze partners de opdracht om dit te handhaven en hier en daar nog te verbeteren. Op basis van de uitslagen en op- en aanmerkingen zijn onderstaande verbeter- en actiepunten opgesteld. Zij worden vanaf schooljaar in uitvoering genomen of zoveel eerder als haalbaar blijkt: Het toezicht op de speelplaats voor, na én onder schooltijd zal blijvend punt van aandacht blijven. Dit om eventuele ongeregeldheden (pesten) te voorkomen dan wel meteen daar op in te kunnen grijpen. Binnen de verschillende vak- en vormingsgebieden moeten we nadrukkelijker aandacht schenken aan milieu en politiek. Per unit proberen we actueler nieuws en gebeurtenissen op de website te krijgen. Computer hardware optimaliseren. (staat al ingepland vanaf dit schooljaar) Hygiëne toiletunits. We zullen hier de leerlingen blijvend op attenderen; Toiletgebruik en gedrag moet blijvend op de agenda. Alles wordt dagelijks conform voorschriften schoongemaakt en we moeten het besef ook bij de kinderen aanbrengen dat zij zélf de veroorzakers zijn van de vieze toiletten! Oog en oor houden voor de werkdruk van onze medewerkers. Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 18

19 BIJLAGE I RESULTATEN LEERLINGEN: 71 VAN DE 71 = 100% tot tot verschil Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,4 3,4 0,0 B Ik leer voldoende op deze school. 3,9 3,9 0,0 B Ik leer veel verschillende dingen op school zoals tekenen, knutselen, muziek enzovoorts. 3,7 3,7 0,0 B Ik leer op school ook over verschillende geloven en mensen in andere landen. 3,2 B Op school praten en leren we over het milieu en de politiek. 2,6 B Op school praten en leren we ook over belangrijke dingen in het nieuws. 3,5 3,7 0,2 B De meester of juf vertelt duidelijk wanneer er toetsen zijn. 3,5 3,2-0,3 B Ik weet goed wat ik moet leren voor een toets. 3,6 3,6 0,0 B Wat ik geleerd heb, wordt in een toets gevraagd. 3,3 3,3 0,0 B Ik weet altijd wanneer iets ingeleverd moet worden. 3,3 3,5 0,2 De lessen 3,4 3,3-0,1 B Ik kan tijdens de les goed en snel aan het werk. 3,5 3,4-0,1 B In de les doen we veel verschillende dingen. 3,1 3,2 0,1 B Wanneer ik klaar ben met mijn werk, kan ik zelf verder werken of iets anders gaan doen. 3,7 3,7 0,0 B Ik werk vaak samen met andere leerlingen. 3,1 2,9-0,2 B We mogen elkaar helpen in de klas. 3,5 B Ik doe zelf goed mee in de les. 3,5 3,6 0,1 B Ik heb altijd wat te doen in de klas. 3,4 3,2-0,2 B Ik moet in de les vaak goed nadenken. 3,1 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 19

20 Begeleiding 3,5 3,4-0,1 B De meester of juf legt goed uit. 3,7 3,8 0,1 B Ik krijg goed antwoord op mijn vragen. 3,4 3,6 0,2 B Als we in de klas aan het werk zijn, kan ik de meester of juf makkelijk iets vragen. 3,1 3,3 0,2 B Ik leer in de les wat ik wel en niet goed doe. 3,4 3,2-0,2 B De meester of juf heeft genoeg tijd om mij te helpen. 3,3 B De meester of juf helpt mij om zelf te bedenken hoe ik een opdracht moet maken. 3,3 B De meester of juf vraagt mij of ik de stof en opdrachten begrijp. 3,4 3,3-0,1 B De meester of juf weet goed wat ik kan. 3,7 3,8 0,1 B De meester of juf geeft mij vaak een compliment. 3,1 3,0-0,1 Leer- en hulpmiddelen 3,4 3,5 0,1 B Ik vind de lesmaterialen die in de klas worden gebruikt leuk. 3,4 3,3-0,1 B Het boek voor taal (begrijpend) vind ik goed. 3,6 3,7 0,1 B Het boek spelling vind ik goed. 3,7 3,8 0,1 B Het boek voor rekenen vind ik goed. 3,5 3,6 0,1 B In de les worden verschillende materialen gebruikt. 3,0 2,9-0,1 B Die materialen maken de les leuker. 3,6 3,5-0,1 B Alles wat ik nodig heb in de les kan ik makkelijk zelf pakken. 3,6 ICT 3,3 3,3 0,0 B Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen. 3,1 3,2 0,1 B Wij hebben goede computers op school. 3,2 2,8-0,4 B De computers voor de leerlingen staan op een fijne plek om te werken. 3,3 3,5 0,2 B Ik leer veel door op de computer te werken. 3,2 2,9-0,3 B Onze school heeft een duidelijke website. 3,9 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 20

21 Sfeer 3,5 3,6 0,1 B Ik ga graag naar school. 3,4 3,4 0,0 B Ik heb het naar mijn zin in mijn klas. 3,7 3,8 0,1 B De sfeer tussen de leerlingen is prettig. 3,7 3,8 0,1 B In mijn groep hangt een prettige sfeer. 3,7 3,9 0,2 B De leerlingen houden zich aan de afspraken op school. 3,0 B De school heeft duidelijke regels. 3,5 3,7 0,2 B In de klas gelden regels, waardoor ik goed kan werken. 3,5 3,5 0,0 Sociale omgang 3,4 3,3-0,1 B Er wordt op school gelet of leerlingen goed met elkaar omgaan. 3,3 B Leerlingen gaan respectvol met elkaar om. 3,3 3,2-0,1 B Op school praten en leren we over hoe je met elkaar om hoort te gaan. 3,8 3,6-0,2 B De meester of juf houdt er rekening mee dat iedere leerling anders is. 3,7 B In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak. 2,8 2,5-0,3 Veiligheid 3,4 3,4 0,0 B Ik voel mij veilig op school. 3,7 3,8 0,1 B Als kinderen gepest worden wordt er wat aan gedaan. 3,4 B De meester of juf grijpt in bij ruzies tussen leerlingen. 3,4 3,5 0,1 B Er wordt goed op ons gelet vlak voor en na schooltijd. 2,6 B De school let goed op of er niets kapot gemaakt wordt. 3,4 B Ik weet dat er een vertrouwenspersoon of contactpersoon is op school. 3,7 B Ik weet wat een vertrouwenspersoon of contactpersoon doet op school. 3,4 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 21

22 Cultuur Inspraak 3,4 3,3-0,1 B Als ik iets niet leuk vind, wordt er naar mij geluisterd. 3,1 B Belangrijke veranderingen in de school krijg ik ook te horen. 3,2 B Op onze school kunnen kinderen zeggen of ze iets wel of niet leuk vinden. 3,5 Interactie leerling - directeur 0,0 3,6 B De directeur gaat goed met leerlingen om. 3,9 B Ik kan met de directeur praten, als dat nodig is. 3,3 Interactie leerling - meester of juf 3,6 3,6 0,1 B Ik ben tevreden over mijn contact met de meester of juf. 3,8 3,8 0,0 B Als ik een probleem heb, kan ik bij de meester of juf terecht. 3,7 3,7 0,0 B De meester of juf luistert naar me als ik wat vertel. 3,8 B De meester of juf ziet of het goed met mij gaat. 3,6 3,6 0,0 B De meester of juf vertelt mij wanneer ik iets goed doe. 3,5 B De meester of juf vertelt mij regelmatig hoe ik het doe op school. 3,3 3,1-0,2 B De meester of juf vertelt duidelijk of ik een toets of werkstuk goed of niet goed heb gemaakt. 3,3 3,3 0,0 B De meester of juf vertelt mij duidelijk hoe mijn rapport is. 3,5 3,4-0,1 B De meester of juf heeft respect voor mij. 3,8 3,9 0,1 B Als ik vind dat de meester of juf iets niet goed doet kan ik dat tegen de meester of juf zeggen. 3,2 B Mijn meester of juf houdt zich aan afspraken. 3,6 3,7 0,1 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 22

23 Huisvesting Schoolgebouw 0,0 3,5 B Ik vind dat wij een leuk schoolgebouw hebben. 3,2 3,7 0,5 B De school is opgeruimd. 3,4 3,7 0,3 B De wc's zijn schoon. 2,6 B Ik kan op het schoolplein goed spelen. 3,4 3,9 0,5 B De school is voor mij veilig te bereiken. 3,5 3,8 0,3 B De meubels in mijn klas zien er goed uit. 3,3 3,5 0,2 Informatievoorziening 0,0 3,8 B De school helpt mij om te kiezen naar welke school voor voortgezet onderwijs ik ga. 3,8 Algemeen B Rapportcijfer 8,3 8,5 0,2 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 23

24 BIJLAGE II RESULTATEN OUDERS: 111 VAN DE 175 = 63% tot tot verschil Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,5 3,5 0,1 B Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 3,6 0,0 B Ik ben tevreden over het onderwijs zoals dit door de school aangeboden wordt. 3,4 3,6 0,2 B Mijn kind leert voldoende op deze school. 3,5 3,6 0,1 B Op school krijgt mijn kind een brede persoonlijke ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en lichamelijk). 3,5 3,6 0,1 B Op school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke thema's (onder andere het milieu en de politiek). 3,6 B Op school komt mijn kind in aanraking met actuele thema's. 3,6 3,7 0,1 B Op school maakt mijn kind kennis met verschillende geloven en culturen. 3,3 B De toetsen zijn door de school goed over het jaar verdeeld. 3,5 B De leerkracht vertelt mijn kind regelmatig hoe zijn/haar vorderingen zijn. 3,3 B De school biedt de leerlingen het onderwijs dat zij belooft. 3,4 3,4 0,0 Begeleiding 3,5 3,5 0,0 B Doordat er rekening wordt gehouden met mijn kind ontwikkelt hij/zij zich goed. 3,5 3,5 0,0 B Ik ben tevreden over de hoeveelheid tijd die de leerkracht heeft om mijn kind te begeleiden. 3,2 3,2 0,0 B Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van mijn kind. 3,5 3,5 0,0 B Mijn kind wordt gestimuleerd om zijn werkwijze te verbeteren. 3,5 3,4-0,1 B Mijn kind wordt geholpen bij het verbeteren van zijn werkwijze. 3,5 3,3-0,2 B Mijn kind werkt in de klas regelmatig zelfstandig. 3,8 B Wat mijn kind leert sluit goed aan bij het niveau van mijn kind. 3,4 3,5 0,1 B Mijn kind leert samenwerken met andere leerlingen. 3,9 3,8-0,1 B Mijn kind wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. 3,2 B Mijn kind heeft altijd wat te doen in de klas. 3,6 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 24

25 Begeleiding (Vervolg) B Mijn kind doet actief mee in de les. 3,7 3,8 0,1 B Mijn kind geeft aan dat zijn leerkracht goed uitlegt. 3,4 3,5 0,1 B Mijn kind geeft aan dat de leerkracht zijn vragen goed beantwoordt. 3,4 3,5 0,1 B Mijn kind weet wat er van hem/haar verwacht wordt op school. 3,6 B De leerkracht heeft realistische verwachtingen van mijn kind. 3,7 3,6-0,1 Leer- en hulpmiddelen 3,7 3,8 0,1 B De leermiddelen en andere materialen die in de klas worden gebruikt, vindt mijn kind leuk. 3,7 3,8 0,1 B De school beschikt over goede lesmethodes. 3,7 ICT 3,3 3,3 0,0 B Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen. 3,2 3,0-0,2 B De computers voor de leerlingen staan op een fijne plek om te werken. 3,4 3,4 0,0 B De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur. 3,1 3,3 0,2 B De school maakt goed gebruik van computers. 3,4 3,5 0,1 Zorg 3,4 3,3-0,1 B De school biedt duidelijke informatie over zittenblijven of overgaan. 3,3 3,4 0,1 B De school geeft duidelijke informatie over het systeem van leerlingbegeleiding. 3,4 3,3-0,1 B De school maakt duidelijk wanneer mijn kind extra begeleiding nodig heeft. 3,4 3,2-0,2 B De school ondersteunt leerlingen in moeilijke situaties. 3,4 B De school verzorgt goede schoolkeuzevoorlichting voor mijn kind en mij (in verband met keuze voortgezet onderwijs) (ouders groepen 7 en 8). 3,5 3,4-0,1 B Ik ben tevreden over de extra zorg en begeleiding die mijn kind krijgt of heeft gekregen (indien van 3,4 toepassing). B Ik ben tevreden over de extra huiswerkbegeleiding die de school biedt (indien van toepassing). 3,4 2,9-0,5 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 25

26 Pedagogisch klimaat: sfeer 3,7 3,7 0,1 B Mijn kind gaat graag naar school. 3,8 3,7-0,1 B Ik ben tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school. 3,5 3,6 0,1 B De sfeer tussen de leerlingen is prettig. 3,6 3,5-0,1 B De sfeer op school tussen leerlingen en leerkrachten is prettig. 3,8 3,8 0,0 B Ik ben tevreden over het functioneren van de medewerkers van de school. 3,7 B Er wordt binnen de school voldoende aandacht besteed aan orde en discipline. 3,5 3,6 0,1 Pedagogisch klimaat: sociale omgang 3,5 3,6 0,1 B De leerkracht is een goed voorbeeld voor mijn kind. 3,7 3,8 0,1 B De leerkrachten houden er rekening mee dat iedere leerling anders is. 3,6 B De leerkrachten reageren op een goede manier op negatief gedrag van leerlingen. 3,3 3,4 0,1 B De leerkrachten hebben aandacht voor een goede omgang tussen leerlingen. 3,5 3,5 0,0 B De school geeft voldoende mogelijkheden voor mijn kind om zijn mening te geven. 3,5 3,6 0,1 B Op school wordt er met mijn kind gesproken over normen en waarden. 3,6 3,8 0,2 Pedagogisch klimaat: veiligheid 3,4 3,5 0,1 B Mijn kind voelt zich veilig op school. 3,7 3,8 0,1 B Leerlingen gaan respectvol met elkaar om. 3,1 B De school heeft gedragsregels opgesteld voor zowel leerlingen als medewerkers. 3,8 3,8 0,0 B De personeelsleden van de school hanteren allemaal dezelfde regels. 3,3 3,4 0,1 B Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag. 3,5 3,4-0,1 B Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met discriminatie. 3,6 3,7 0,1 B De school treedt op bij conflicten of ongeregeldheden. 3,4 3,4 0,0 B De directie treedt adequaat op bij incidenten. 3,4 3,6 0,2 B Mijn kind kan met problemen bij de leerkracht terecht. 3,7 3,8 0,1 B De school let goed op diefstal en vernielingen. 3,3 3,6 0,3 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 26

27 Pedagogisch klimaat: veiligheid (vervolg) B Er is toezicht tijdens het overblijven op school. 3,8 B Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd. 2,6 3,1 0,5 B Mijn kind weet dat de school een vertrouwenspersoon/contactpersoon heeft. 3,4 B Mijn kind weet wat een vertrouwenspersoon/contactpersoon doet op school. 3,1 Cultuur Interactie leerkracht - ouder 3,7 3,6-0,1 B Mijn contact met de leerkracht van mijn kind is goed. 3,9 3,7-0,2 B De communicatie met de leerkracht van mijn kind verloopt over het algemeen plezierig. 3,9 3,8-0,1 B De leerkracht biedt voldoende gelegenheid tot een gesprek. 3,7 3,7 0,0 B Bij problemen met mijn kind kan ik terecht bij de leerkrachten. 3,9 3,8-0,1 B De vorderingen van mijn kind worden vaak genoeg met mij besproken. 3,2 B De medewerkers van de school nemen contact met mij op wanneer dit nodig is. 3,6 3,6 0,0 Interactie leerkracht - leerling 3,7 3,7 0,0 B Ik ben tevreden over het contact tussen de leerkracht en mijn kind. 3,8 3,8 0,0 B Mijn kind wordt door het enthousiasme van de leerkracht gemotiveerd. 3,7 3,7 0,0 B Mijn kind wordt positief benaderd op school. 3,8 3,8 0,0 B De leerkracht behandelt mijn kind met respect. 3,8 3,8 0,0 B De leerkrachten letten op of het wel of niet goed gaat met mijn kind. 3,6 3,7 0,1 B De mening van de leerlingen telt op deze school mee. 3,6 3,6 0,0 Management Directie 3,6 3,7 0,1 B De directie is aanspreekbaar wanneer dit nodig is. 3,8 B De directie is goed op de hoogte van de gang van zaken op school. 3,6 3,7 0,1 B De directie gaat serieus om met de inbreng van ouders. 3,4 3,7 0,3 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 27

28 Bedrijfsvoering Huisvesting 3,3 3,5 0,2 B De school is opgeruimd. 3,6 3,7 0,1 B Het schoolgebouw is aantrekkelijk voor mijn kind. 3,7 B Het schoolgebouw is goed ingericht. 3,5 3,6 0,1 B De school beschikt over goed meubilair. 3,7 B De school beschikt over goede overblijfvoorzieningen. 3,5 3,7 0,2 B De wc's zijn schoon. 2,3 B Er is voldoende speelgelegenheid op het schoolplein voor mijn kind. 3,3 3,7 0,4 B De school is voor mijn kind veilig te bereiken. 3,4 Procedures 3,7 3,8 0,1 B Wanneer ik de school bel, word ik vriendelijk te woord gestaan. 3,9 3,9 0,0 B Ik krijg snel degene te spreken die ik zoek. 3,8 3,8 0,0 B Het contact met het onderwijs ondersteunend personeel (conciërge, onderwijsassistent, administratie) verloopt prettig. 3,9 3,9 0,0 B Ik ben tevreden over de lestijden van mijn kind. 3,8 3,9 0,1 B Als een leerkracht ziek is, vangt de school dat goed op. 3,7 3,7 0,0 B Wanneer ik ergens ontevreden over ben, handelt de school dit correct af. 3,5 3,7 0,2 B Ik ben op de hoogte van de klachtenregeling die de school hanteert. 3,4 3,4 0,0 B Ik ben tevreden over deze klachtenregeling. 3,7 3,7 0,0 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 28

29 Informatievoorziening 3,6 3,6 0,0 B Schriftelijke communicatie wordt tijdig aangeleverd. 3,3 3,5 0,2 B Schriftelijke communicatie biedt relevante informatie. 3,7 3,7 0,0 B De website van de school is duidelijk. 3,5 B De nieuwsbrief van de school is duidelijk. 3,8 3,9 0,1 B De school informeert mij over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. 3,4 Organisatie Overlegstructuur 3,3 3,5 0,2 B Ik ben voldoende op de hoogte van besluiten die door de school zijn genomen en voor mij van belang zijn. 3,4 3,6 0,2 B Veranderingen worden tijdig aangekondigd. 3,2 3,5 0,3 B De school staat open voor nieuwe ideeën. 3,3 3,5 0,2 B De school biedt voldoende mogelijkheden tot inspraak. 3,5 B U weet wat de Medezeggenschapsraad doet. 3,5 B U weet waarvoor u terecht kunt bij de Medezeggenschapsraad. 3,5 B U weet welke ouders uw vertegenwoordigers zijn binnen de Medezeggenschapsraad. 3,3 B De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt mijn belangen in voldoende mate. 3,6 Ouderbetrokkenheid 3,5 3,5 0,1 B De school biedt mij voldoende mogelijkheden om inspraak te hebben in de gang van zaken. 3,5 3,5 0,0 B Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden die de school biedt om ouders te betrekken bij het onderwijs. 3,5 3,5 0,0 B Ik ben tevreden over de mogelijkheden die de school biedt om ouders te betrekken bij het onderwijs. 3,5 3,6 0,1 B Ouders zijn voldoende betrokken bij de school. 3,4 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 29

30 Schoolkeuze Verwachtingen 3,5 3,7 0,2 B Ik ben tevreden over mijn keuze voor deze school. 3,6 3,8 0,2 B De school maakt mijn verwachtingen waar. 3,4 3,5 0,1 B Ik stel hoge eisen aan de prestatie van de school. 3,6 B Het door de school geschetste beeld tijdens het kennismakingsgesprek komt overeen met de werkelijkheid. 3,3 3,5 0,2 B Het door de school geschetste beeld in de schoolgids klopt met de werkelijkheid. 3,5 3,7 0,2 B Het door de school geschetste beeld op de website klopt met de werkelijkheid. 3,5 3,7 0,2 B Als ik opnieuw moest kiezen, zou ik weer voor deze school kiezen. 3,5 3,7 0,2 B Ik raad andere ouders aan deze school voor hun kind te kiezen. 3,5 3,8 0,3 Algemeen B Rapportcijfer 7,6 7,7 0,1 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 30

31 BIJLAGE III RESULTATEN LEERKRACHTEN: 25 VAN DE 25 = 100% tot tot verschil Onderwijs en leren Leerstof 3,7 3,8 0,2 B Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,9 4,0 0,1 B De leerlingen leren voldoende op deze school. 3,8 3,9 0,1 B De school besteedt aandacht aan actuele thema's. 3,5 3,9 0,4 B In het aanbod ligt een relatie met maatschappelijke thema's (onder andere het milieu en de politiek). 3,4 B Ieder kind krijgt regelmatig te horen hoe zijn of haar vorderingen zijn. 3,9 4,0 0,1 B De toetsen zijn door de school evenwichtig over het jaar verdeeld. 3,3 3,4 0,1 B Op deze school krijgen de leerlingen een brede ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en lichamelijk). 3,9 4,0 0,1 B De school biedt de leerlingen het onderwijs dat zij belooft. 3,6 3,8 0,2 Werkvormen 3,8 3,9 0,1 B Doordat er rekening wordt gehouden met individuele verschillen tussen leerlingen ontwikkelen zij zich goed. 3,9 B De leerlingen worden gestimuleerd regelmatig zelfstandig te werken. 4,0 3,9-0,1 B De leerlingen worden gestimuleerd regelmatig samen te werken. 3,9 4,0 0,1 B De leerlingen worden gestimuleerd om hun werkwijze te verbeteren. 3,8 3,9 0,1 B De leerlingen krijgen structureel de gelegenheid om elkaar te helpen. 3,8 4,0 0,2 B De leerlingen worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. 3,7 B Leerlingen hebben altijd wat te doen in de klas. 3,8 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 31

32 Leer- en hulpmiddelen 3,5 3,6 0,1 B Leerlingen vinden de leer- en hulpmiddelen leuk. 3,3 B De leer- en hulpmiddelen zijn gevarieerd en actueel. 3,4 3,5 0,1 B De school beschikt over goede lesmethodes. 3,9 ICT 3,1 3,0-0,1 B De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur en voorzieningen. 3,1 2,8-0,3 B Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen. 2,5 2,3-0,2 B De computers voor de leerlingen staan op een fijne plek om te werken. 3,2 3,2 0,0 B Het ICT-aanbod vertoont samenhang met wat de leerlingen in de klas leren. 3,3 3,5 0,2 B Het ICT-aanbod draagt bij aan het realiseren van een uitdagende leeromgeving. 3,3 3,3 0,0 Zorg 3,6 3,9 0,3 B De school maakt duidelijk aan ouders wanneer hun kind extra begeleiding nodig heeft. 3,9 B De school heeft een goed leerlingvolgsysteem. 3,8 3,9 0,1 B De inrichting van de leerlingenzorg is adequaat. 3,9 B De school geeft duidelijke informatie aan ouders over het systeem van leerlingbegeleiding. 3,5 3,9 0,4 B De school beschikt over voldoende voorzieningen voor de specifieke leerbehoeften van leerlingen. 3,8 B De school beschikt over een goede orthotheek. 3,5 3,6 0,1 B De school maakt duidelijk aan ouders wanneer hun kind extra begeleiding nodig heeft. 3,9 B Alle leerkrachten gebruiken de genormeerde instrumenten voor het volgen van de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen. 4,0 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 32

33 Zorgstructuur 0,0 3,6 B Voor alle zorgleerlingen bestaat een handelingsplan. 3,5 B Alle handelingsplannen bevatten duidelijke doelstellingen, die leiden tot een beredeneerd aanbod. 3,6 B De effecten van zorg aan leerlingen worden nagegaan. 3,7 B De school beschikt over een actueel zorgplan, waarin de zorgstructuur beschreven staat. 3,9 B Leerkrachten houden de planning en uitvoering van de zorg bij in de eigen administratie. 3,4 B De planning en uitvoering van de zorg wordt bijgehouden in het leerlingendossier. 3,8 B Bij uitval van de groepsleerkracht krijgen leerlingen de geplande zorg. 3,2 Onderwijs op maat 0,0 3,7 B In de onderwijstijd wordt voldoende rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. 3,6 B Voor alle leerlingen met een taalachterstand is een (groeps)handelingsplan opgesteld. 3,0 B De school beschikt over een methode voor Nederlandse taal die is afgestemd op het taalniveau van de leerlingen. 3,8 B De leerling-vorderingen worden voldoende getoetst. 4,0 B B Medewerkers in de school analyseren de vorderingen van leerlingen aan de hand van toets resultaten. Op basis van de analyse van toet resultaten wordt een beredeneerd aanbod vastgesteld en uitgevoerd. 3,9 3,8 Pedagogisch klimaat: sfeer 3,9 3,9 0,0 B De leerlingen gaan graag naar deze school. 4,0 3,9-0,1 B De sfeer tussen de leerlingen is prettig. 3,8 3,9 0,1 B De sfeer op school tussen leerkrachten en leerlingen is prettig. 3,9 4,0 0,1 B Er wordt binnen de school voldoende aandacht besteed aan orde en discipline. 3,7 3,6-0,1 B De leerkrachten letten op of het wel of niet goed gaat met de leerlingen. 4,0 3,9-0,1 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 33

34 Pedagogisch klimaat: sociale omgang 3,8 3,7-0,1 B Leerlingen gaan respectvol met elkaar om. 3,7 B Op school worden de leerlingen met respect behandeld. 4,0 3,8-0,2 B Op school geven de leerkrachten het goede voorbeeld. 3,9 3,8-0,1 B De school houdt er rekening mee dat iedere leerling anders is. 3,9 B Er wordt op school met de leerlingen gesproken over normen en waarden. 4,0 4,0 0,0 B Leerlingen maken kennis met verschillende geloven en culturen. 3,3 3,1-0,2 Pedagogisch klimaat: veiligheid 3,7 3,8 0,2 B De leerlingen voelen zich veilig op school. 3,8 3,9 0,1 B De personeelsleden van de school hanteren allemaal dezelfde regels. 3,5 3,2-0,3 B De school treedt op bij conflicten of ongeregeldheden. 3,8 3,9 0,1 B De directie treedt adequaat op bij incidenten. 3,6 3,9 0,3 B Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met discriminatie. 3,8 4,0 0,2 B De school let goed op diefstal en vernielingen. 3,7 3,7 0,0 B Er is toezicht tijdens het overblijven op school. 4,0 B Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd. 3,0 3,5 0,5 Cultuur Interactie onderling 3,9 3,7-0,2 B Ik ben tevreden over de collegialiteit. 4,0 3,7-0,3 B De communicatie binnen de school verloopt goed. 3,6 B Problemen met het werk zijn bespreekbaar tussen de collega's. 3,9 3,6-0,3 B Het contact met het onderwijs ondersteunend personeel verloopt prettig. 4,0 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 34

35 Interactie met ouders 3,9 3,9 0,0 B De school bespreekt de vorderingen van de leerlingen vaak genoeg met de ouders. 3,9 3,8-0,1 B Ik ben tevreden over mijn contacten met ouders. 4,0 3,9-0,1 B De communicatie tussen mij en de ouders verloopt over het algemeen plezierig. 4,0 4,0 0,0 B Ouders worden op de hoogte gehouden van besluiten die door de school zijn genomen en voor hen van belang zijn. 3,8 4,0 0,2 B De school biedt ouders voldoende mogelijkheden om inspraak te hebben in de gang van zaken. 3,8 3,9 0,1 B Er zijn op school voldoende mogelijkheden om de ouders bij het onderwijs te betrekken. 3,9 3,8-0,1 B Ouders zijn voldoende betrokken bij de school. 3,6 Interactie met leerlingen 3,7 3,7 0,0 B Ik ben tevreden over mijn contact met leerlingen. 3,9 4,0 0,1 B De leerlingen worden positief benaderd op school. 4,0 4,0 0,0 B De mening van de leerlingen telt op deze school mee. 3,9 3,8-0,1 B De school geeft voldoende mogelijkheden voor leerlingen om hun mening te geven. 3,9 3,8-0,1 B Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om mee te praten en denken over het schoolbeleid. 2,7 3,1 0,4 Leiderschap en management Directie 3,6 3,8 0,2 B De directie is voldoende op de hoogte van het wel en wee van de medewerkers. 3,3 3,6 0,3 B De directie is goed op de hoogte van de gang van zaken op school. 3,6 3,8 0,2 B De directie is voldoende aanspreekbaar/beschikbaar bij problemen die zich voordoen. 3,7 3,9 0,2 B De directie gaat serieus om met hetgeen ik inbreng. 3,8 3,8 0,0 B De directie staat open voor kritiek. 3,7 3,8 0,1 B De directie is aanspreekbaar wanneer dit nodig is. 3,7 3,9 0,2 B Er is sprake van eenduidigheid in de formulering en uitvoering van beleid. 3,6 3,6 0,0 B De directie en overige leidinggevenden vormen een samenhangende eenheid. 3,7 3,8 0,1 B De directie stuurt voldoende ten aanzien van de inzet van personele middelen. 4,0 B De directie stuurt voldoende ten aanzien van de inzet van materiële middelen. 3,8 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 35

36 Leiderschap 0,0 3,9 B De directie heeft een duidelijke visie op de toekomst. 3,9 B De directie handelt naar de visie van de school. 3,9 B De directie handelt vanuit een voorbeeldrol. 3,8 B De directie activeert anderen om de gezamenlijke doelen te behalen. 3,8 B De directie is voldoende opgewassen tegen de cultuur in de school. 3,8 B De directie houdt zich bezig met de grote lijnen in de organisatie. 4,0 B De directie is enthousiast over ingezette vernieuwingen in de school. 4,0 B De directie heeft hoge prestatieverwachtingen van medewerkers en leerlingen. 3,8 B De directie is communicatief vaardig. 3,8 B De directie heeft zorg voor het team. 3,8 Relatie bestuur 0,0 3,4 B Ik heb een positieve relatie met het bevoegd gezag. 3,7 B Ik heb voldoende invloed op bestuursbeslissingen. 3,1 B Het bestuur heeft het personeelsbeleid op orde. 3,5 Bedrijfsvoering Huisvesting 3,4 3,6 0,2 B Het gebouw is aantrekkelijk voor leerlingen. 3,8 B De school maakt een opgeruimde indruk. 3,7 3,8 0,1 B Het schoolgebouw is goed ingericht. 3,6 3,9 0,3 B De school beschikt over aantrekkelijk en goed meubilair. 3,4 3,5 0,1 B De school biedt kwantitatief voldoende werkplekken voor medewerkers. 3,6 3,6 0,0 B De school beschikt over goede overblijfvoorzieningen. 3,7 3,8 0,1 B Het sanitair is schoon. 3,1 3,3 0,2 B Het schoolplein is voldoende aantrekkelijk voor de leerlingen. 2,9 3,8 0,9 B De weg naar school is voldoende veilig voor de leerlingen. 3,1 3,3 0,2 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 36

37 Informatievoorziening 3,7 3,9 0,2 B Schriftelijke communicatie wordt tijdig aangeleverd. 3,6 3,8 0,2 B Schriftelijke communicatie biedt relevante informatie. 3,9 4,0 0,1 B De website van de school is duidelijk. 3,8 B De nieuwsbrief van de school is duidelijk. 3,9 4,0 0,1 Procedures 3,8 3,8 0,0 B De school heeft gedragsregels opgesteld voor zowel leerlingen als medewerkers. 3,9 3,8-0,1 B De school heeft een veiligheidsbeleid opgesteld. 3,9 B De school heeft goede lestijden. 3,8 Organisatie Overlegstructuur 3,6 3,5-0,1 B De vergaderingen die we houden zijn effectief. 3,3 3,3 0,0 B De besluitvorming binnen de school vindt op zorgvuldige wijze plaats. 3,5 3,4-0,1 B Er zijn voldoende overlegmomenten aangaande personeel en organisatie. 3,6 3,5-0,1 B Er wordt tijdens overlegmomenten in voldoende mate naar nieuwe ideeën geluisterd. 3,7 3,7 0,0 B Er zijn voldoende overlegmogelijkheden over leerlingzaken. 3,7 3,7 0,0 B De overlegstructuur biedt voldoende mogelijkheden tot inspraak. 3,8 3,7-0,1 B Ik weet wat de Medezeggenschapsraad doet. 3,3 B Ik weet waarvoor ik terecht kan bij de Medezeggenschapsraad. 3,4 B Ik weet welke personeelsleden mijn vertegenwoordigers zijn binnen de Medezeggenschapsraad. 3,8 B De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt mijn belangen in voldoende mate. 3,4 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 37

38 Kwaliteitszorg Kwaliteitszorgsysteem 0,0 3,8 B De school heeft een goed functionerend systeem voor kwaliteitszorg. 3,9 B De evaluatie van de resultaten van de leerlingen wordt uitgevoerd en schriftelijk vastgelegd. 3,9 B De directie is goed betrokken bij de kwaliteitszorg. 3,9 B Er bestaat voldoende draagvlak voor kwaliteitszorg binnen de school. 3,8 B De school evalueert de kwaliteit van de opbrengsten systematisch. 3,7 B De school beschikt over inzichtelijke rapportages over de kwaliteit van het onderwijs. 3,8 B De school verantwoordt zich naar de verschillende belanghebbenden (stakeholders) over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. 3,9 Personeel Arbeidsomstandigheden: Taken 3,5 3,5 0,0 B Ik vind dat de taken bij ons op school eerlijk verdeeld zijn. 3,1 3,2 0,1 B De directie houdt bij de taakverdeling rekening met mijn wensen en competenties. 3,6 B Er is sprake van voldoende evenwicht in de verschillende onderdelen van mijn functie. 3,6 3,7 0,1 B De verdeling in de taakbelasting komt op goede wijze tot stand. 3,5 B De groepsverdeling komt op goede wijze tot stand. 3,6 Arbeidsomstandigheden: ARBO-beleid 3,6 3,6 0,0 B Ik ben tevreden over de fysieke werkomstandigheden binnen deze school. 3,8 3,8 0,0 B De school heeft een adequaat ziekteverzuimbeleid. 3,9 B Binnen de school wordt voldoende gedaan om de fysieke en mentale werkdruk niet te hoog te laten oplopen. 3,1 3,1 0,0 B Binnen de school is er voldoende aandacht voor het voorkomen dat medewerkers ziek worden. 3,4 3,3-0,1 B Als een leerkracht ziek is, vangt de school dat goed op. 3,7 3,8 0,1 B Nieuwe collega's worden goed begeleid. 3,6 3,5-0,1 B De school besteedt aandacht aan veiligheids- en gezondheidsaspecten. 3,5 3,8 0,3 Tevredenheidonderzoek t Heibosch 2011 Pagina 38

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

2 O.B.S. De Zevensprong...

2 O.B.S. De Zevensprong... 2 O.B.S. De Zevensprong... Inhoudsopgave Woord vooraf 6 Hoofdstuk 1 Onze school 1.1 De geschiedenis van onze school 8 1.2 Gebouw en plein 9 1.3 Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar 9 1.4 Identiteit

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Schoolgids

Goed voor elkaar. Schoolgids Goed voor elkaar Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De school... 4 1.1 Geschiedenis van onze school... 4 1.2 Gebouw en plein... 4 1.3 Aantal leerlingen... 4 1.4 Identiteit van de school...

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen! Schoolplan 2011-2015 Gemaakt door het team van cbs De Zaaier voorjaar 2011 Handtekeningen en naam teamleden; 1. Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie