R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h. RoNeRes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h. RoNeRes"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief neurorerevalidatie R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h RoNeRes Nieuwsbrief april 2011 In deze nieuwsbrief over het RoNeRes-consortium wordt verslag gedaan van het neurorevalidatieonderzoek zoals uitgevoerd in het samenwerkingsverband tussen Rijndam revalidatiecentrum en het Erasmus MC. We willen u hiermee op de hoogte houden van het verloop van het onderzoek sinds onze laatste nieuwsbrief in april De achtergrond Het onderzoek binnen RoNeRes richt zich op patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onder het containerbegrip NAH vallen diagnosen zoals beroerte en traumatisch hersenletsel. Ook hersenletsel als gevolg van zuurstoftekort zoals bijvoorbeeld kan optreden tijdens een reanimatie, door oncologische processen, infecties, stofwisselingsziekten of aandoeningen zoals multiple sclerose of de ziekte van Parkinson vallen hieronder. Missie: In RoNeRes wordt toegepast patiëntgebonden onderzoek verricht, gericht op herstel van functioneren na NAH. Herstel wordt gedefinieerd op het nivo van dagelijkse activiteiten en sociaal maatschappelijke participatie. Het onderzoek is interdisciplinair van karakter en vindt plaats op de grensvlakken van de revalidatiegeneeskunde, neurologie, neurochirurgie, psychologie, linguïstiek en bewegingswetenschappen. De Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaan Stichting (KFA) stelt financiële middelen ter beschikking om RoNeRes te ondersteunen. Wie is wie In het RoNeRes consortium werken 4 senior onderzoekers. Dr. Majanka Heijenbrok is klinisch epidemioloog. Zij ondersteunt alle projecten en begeleidt arts-assistenten en stagiaires. Dr Mieke van de Sandt en dr. Ineke van der Meulen zijn klinisch linguïsten. Zij geven vorm en inhoud aan het neurolinguistisch onderzoek in RoNeRes. De dagelijkse leiding van RoNeRes is in handen van dr. Gerard Ribbers. Contact: dr Gerard Ribbers Associate Professor Rotterdam Neurorehabilitation Research Rijndam revalidatiecentrum & Erasmus MC PB KD Rotterdam

2 Ontwikkelingen Middels een NWO subsidie is in 2010 gestart met een interventiestudie gericht op coping strategieën bij patiënten met een beroerte. Dit promotietraject vindt plaats in samenwerking met de afdeling medische psychologie en psychotherapie van het Erasmus MC. Via een ZON-MW subsidie is een trainingsmethode voor partners van afasie patiënten ( Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training vertaald en geïmplementeerd. Dit project heeft plaatsgevonden in een samenwerkingsverband met de Universiteit van Manchester. Voorbereidingen zijn getroffen om robotica een meer prominente plek te geven in de patiëntenzorg. Eveneens via een ZON-MW studie is in 2010 een armrobot aangeschaft waarmee thans een implementatie studie plaatsvindt in multi-center verband onder penvoerderschap van Roessingh research in Enschede. Via een open competitie van de Archives of Physical Medicine and Rehabilitation is het gastredacteurschap verworven voor het zomer supplement van 2011 dat geheel zal gaan over afasierevalidatie. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. RoNeRes Projecten titel: Long-term functional prognosis after Traumatic Brain Injury onderzoeker Majanka Heijenbrok, senior onderzoeker tijdspad: financier: ZON MW partners: Erasmus MC; afdeling revalidatie, afdeling epidemiologie, afdeling neurochirurgie, afdeling huisartsgeneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam; afdeling sociale geneeskunde voortgang: Dit onderzoek is afgerond en heeft oa. geresulteerd in 2 proefschriften (Bianca van Baalen en Agnes Willemse-van Son). Het databestand geeft de mogelijkheid om nevenvragen te beantwoorden door revalidatieartsen in opleiding. Erik Grauwmeijer heeft een studie gedaan naar werkhervatting na hersenletsel. Dit is oa. gepresenteerd als poster tijdens het symposium Ontwikkelingen in onderzoek Traumatisch Hersenletsel op 8 oktober 2010 in Nijmegen. Tevens is deze poster ingediend voor het American Congress of Rehabilitation Medicine congres in Atlanta in Janet Wielenga-Boiten onderzoekt de relatie tussen locus of control en ervaren kwaliteit van leven en Linda Kleibeuker de relatie tussen stemming en lange termijn uitkomsten. titel: Robot ondersteunde armtraining in de vroege fase na een CVA onderzoeker: Martine Eckhardt tijdspad: financier: ZON-MW partners: Het onderzoek gebeurt in een netwerk waarin participeren het Roessingh centrum voor revalidatie Enschede, het centrum voor revalidatie van het UMC Groningen, de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem, Revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht, en revalidatiecentrum Amsterdam. voortgang: Inmiddels zijn 9 patiënten vanuit Rijndam geïncludeerd. titel: Energy expenditure in chronic stroke patients playing Wii Sports: a pilot study onderzoeker: Henri Hurkmans, senior onderzoeker tijdspad: financier: Intern budget partners: Erasmus MC, afdeling Revalidatiegeneeskunde & Fysiotherapie voortgang: Afgerond. Publicatie is in druk. 2

3 Het onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksthema Exergaming in Rehabilitation (ExeRt) binnen de onderzoekslijn MoveFit van de afdeling Revalidatiegeneeskunde & Fysiotherapie. De doelstelling van het onderzoeksthema is het ontwikkelen en implementeren van exergame-interventies om beweeggedrag en fysieke fitheid te verbeteren bij chronische patiënten. titel: Wii-Balanstherapie voor patiënten met een beroerte een RCT onderzoeker: Henri Hurkmans, senior onderzoeker tijdspad: financier: Fonds NutsOhra partners: Erasmus MC, afdeling Revalidatiegeneeskunde & Fysiotherapie; Laurens, Antonius IJsselmonde voortgang: Momenteel worden er patiënten vanuit Rijndam geïncludeerd en wordt het onderzoek opgestart in Antonius IJsselmonde. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksthema Exergaming in Rehabilitation (ExeRt) binnen de onderzoekslijn MoveFit van de afdeling Revalidatiegeneeskunde & Fysiotherapie. De doelstelling van het onderzoeksthema is het ontwikkelen en implementeren van exergame-interventies om beweeggedrag en fysieke fitheid te verbeteren bij chronische patiënten. titel: Long-term functional prognosis after subarachnoidal hemorrhage onderzoeker: Wendy Boerboom tijdspad: financier: KFA, Johanna Kinderfonds en Stichting Bio-kinderrevalidatie partners: Erasmus MC; afdeling revalidatie, afdeling neurologie en neurochirurgie, afdeling epidemiologie, afdeling huisartsgeneeskunde voortgang: De onderzoeker en beoogd promovendus heeft zich teruggetrokken en is vervangen door Wendy Boerboom. De periode van follow-up metingen is verlengd. Een systematische review is ingediend. Esther Jacobs, revalidatiearts in opleiding, onderzoekt de gevolgen van een subarachnoidaal bloeding voor de partner en heeft een presentatie ingediend voor het congres van de American Congress of Rehabilitation Medicine in Atlanta in titel: An intervention study on metamemory in stroke patients onderzoeker: Laurien Aben, psycholoog tijdspad: financier: KFA partners: Erasmus MC; afdeling revalidatie, afdeling medische psychologie en psychopathologie, afdeling radiologie, Universiteit van Maastricht; afdeling medische psychologie en psychopathologie, revalidatiecentrum Heliomare. Katholieke Universiteit Nijmegen; afdeling psychologie. voortgang: De inclusieperiode is afgerond en de laatste follow-up metingen zullen in juli 2011 worden afgerond. Er zijn inmiddels 3 publicaties waarvan 1 in druk, een 4 e is ingediend. Er is een abstract ingediend voor het American Congress of Rehabilitation Medicine. De eerste fase van het project is op een poster gepresenteerd tijdens het World Congress of Neurorehabilitation in Wenen (2010). Esther de Jong, revalidatie arts i.o. in Sophia revalidatie in Den Haag, heeft een poster gepresenteerd tijdens het VRA colloquium in april Ellen van Loon, revalidatiearts i.o. in Rijndam, heeft een ondersteunende rol bij een van de publicaties gehad en zal in

4 starten met een eigenstandig deelproject. Ook zij heeft een poster ingediend voor het congres van de American Congress of Rehabilitation Medicine in Atlanta in titel: Mirrortherapy for the hemiplegic arm in the chronic stage after stroke: a study on effectiveness and underlying mechanisms onderzoeker: Marian Michielsen, bewegingswetenschapper tijdspad: financier: Stichting centraal Fonds RvvZ, Nuts Ohra partners: Erasmus MC; afdeling revalidatie, afdeling radiologie en afdeling neurowetenschappen. voortgang: voortgang: Het eerste gedeelte van het project is afgerond, twee publicaties zijn verschenen in internationale tijdschriften. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd tijdens het European Congress of Radiology (Wenen, Oostenrijk, 2010) en tijdens het World Congress of Neurorehabilitation (Wenen, Oostenrijk, 2010). Er is subsidie van het KFA binnengekomen voor de tweede fase van het project, waarin dieper wordt ingegaan op het werkingsmechanisme en de meest ideale uitvoering van spiegeltherapie. In het kader hiervan zal worden samengewerkt met de Libra groep in Eindhoven en Tilburg. Ook is er in het afgelopen jaar tweemaal succesvol een workshop georganiseerd over de praktische toepassing van spiegeltherapie. In totaal is hieraan door 70 ergo- en fysiotherapeuten deelgenomen. titel: Reliability and validity of the Scenario Test; assessment of verbal and non verbal communication. Onderzoeker: dr Ineke van der Meulen, klinisch linguïst Tijdspad: Afgerond. De test is uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum (ISBN NUR776). In 2010 zijn cursussen gegeven aan logopedisten voor de afname, scoring en interpretatie van de Scenario Test. titel: The effect of Melodic Intonation Therapy (MIT) in aphasia rehabilitation onderzoekers: dr. Ineke van der Meulen, klinisch linguïst tijdspad: financier: KFA partners: Erasmus MC, afd. neurologie, afd. revalidatie, afd. medische psychologie en psychotherapie. Meerdere revalidatiecentra en verpleeghuizen in Nederland voortgang: Het effect van MIT wordt onderzocht in twee gerandomiseerde substudies: één in de postacute fase en één in de chronische fase na CVA. De inclusie is gestart in oktober Momenteel zijn ruim 40 patiënten geïncludeerd wat minder is dan verwacht. De inclusieperiode wordt daarom verlengd. Er is een publicatie in druk. titel: Determinanten van uitkomsten (en kosten) van klinische revalidatie van patiënten met een beroerte onderzoeker: Peter van Bragt, hoofd PO&O, psycholoog tijdspad: financier: Interne financiering partners: AMC 4

5 voortgang: Eerste deel van het onderzoek richt zich op de predictie van de (functionele) uitkomst van klinische revalidatie van patiënten met beroerte, op basis van patiënt/klinische kenmerken. In mei 2010 is een poster gepresenteerd op het congres van de American Heart Association in Washington. De eerste publicatie wordt herzien na commentaar en tweede publicatie staat voor 2011 gepland. titel: Partners van afasiepatiënten conversatietraining. onderzoeker: Sandra Wielaert tijdspad: financier: ZON-MW partners: Dr Ray Wilkinson, University of Manchester. voortgang: Het project is inhoudelijk afgesloten. Lezingen en workshops voor logopedisten vonden plaats in april (NVAT workshop) en oktober 2010 (jaarcongres NVAT en Commissie Therapie en Ver van Klinisch Linguïsten). Een presentatie voor de Werkgroep CVA Nederland (WCN) vond plaats in november PACT maakt inmiddels deel uit van Post HBO afasie cursus voor logopedisten (Amsterdam en Nijmegen). Voor het congres van de British Aphasiology Society in september 2011 is een voordracht ingediend. De PACT zal in 2011 uitgegeven worden door Bohn Stafleu van Loghum. titel: Melodic Intonation Therapy; a pilot fmri study onderzoeker: dr Mieke van de Sandt, klinisch linguïst tijdspad: financier: Interne financiering partners: Erasmus MC; afdelingen radiologie, neurologie en revalidatiegeneeskunde doel: post-doc project voortgang: In dit neuroimaging onderzoek wordt gekeken naar verandering in neurale activiteit die optreedt onder invloed van toepassing van de Melodic Intonation Therapy (MIT). In 2009 werd het paradigma ontwikkeld voor een fmri onderzoek. Een lexicale decisietaak werd afgenomen bij 20 gezonde sprekers. Het paradigma wordt momenteel toegepast bij afatische patiënten die behandeld worden binnen de MIT effect studie. In totaal zijn pre- en post- therapie scans gemaakt van 6 patiënten met afasie. Een case study (poster) werd gepresenteerd op de Academy of Aphasia in oktober 2010 en op het VRA congres in Ermelo, november Op het European Congress of Radiology werden de resultaten van de eerste 6 MIT patiënten gepresenteerd (poster). titel: The effectiveness of Problem Solving Therapy in stroke patients onderzoeker Marieke Visser, psycholoog tijdspad: financier: NWO, Stichting Coolsingel, Erasmus MC Doelmatigheidsonderzoek partners: Erasmus MC; afdeling revalidatiegeneeskunde en fysiotherapie, afdeling medische psychologie en psychotherapie voortgang: Eind maart 2011 start de inclusie van de eerste patiënten in het onderzoek. Het streven is 200 patiënten te includeren, waarvan 100 aan de interventieconditie en 100 aan de controleconditie worden toegewezen. De inclusie wordt gestart op de locatie Westersingel. Wanneer dit goed verloopt, wordt de inclusie uitgebreid naar de Rijndamlocaties Vlietlandplein in Schiedam en de Waarden in Dordrecht. Met het revalidatiecentrum Revant in Breda is contact gelegd voor deelname aan de studie. 5

6 titel: High orthopaedic shoes in hemiplegic gait; a longitudinal study. onderzoekers: Martine Eckhardt, fysiotherapeute/bewegingswetenschapper en Mascha Borgerhoff- Mulder, revalidatiearts tijdspad: financier: interne financiering partners: Erasmus MC; afdeling revalidatie en UMC Groningen faculteit bewegingswetenschappen en revalidatiegeneeskunde. voortgang: In maart 2010 als poster gepresenteerd op The 6 th World Congress for Neurorehabilitation in Wenen. Een artikel is ingediend na revisie. titel: Hypopituitarism after subarachnoidal hemorrhage; its incidence, consequences on activity, participation and quality of life and prognostic determinants. onderzoeker: Ladbon Khajeh, AIOS neurologie contactpersoon RoNeRes; dr Majanka Heijenbrok tijdspad: Financier: Pfizer unrestricted grant, Hersenstichting partners: Erasmus MC; afdeling revalidatie, afdeling neurologie, afdeling neurochirurgie, afdeling endocrinologie voortgang: Inmiddels zijn 52 patiënten geïncludeerd. Tot op heden is er bij 2 patiënten groeihormon deficiëntie en 4 patiënten FSH/LH deficiëntie in de cohort vastgesteld. In mei 2011 poster presentatie European Stroke Conference betreffend review hypopituitarism after SAH. titel: Rotterdam Afasie Therapie Studie-2 & 3 onderzoeker: M. de Jong-Hagelstein, neuropsycholoog contactpersoon RoNeRes: dr Mieke van de Sandt tijdspad: financier: NWO partners: voortgang: Erasmus MC; afdeling neurologie De resultaten van RATS-2 zijn verschenen in JNNP (Journal of Neurology, Neuropsychology and Psychiatry. RATS-3 is van start gegaan; in dit derde gerandomiseerde onderzoek wordt intensieve cognitief-linguïstische therapie in de acute fase gecontrasteerd met de controle conditie geen therapie. titel: SPEAK onderzoeker: H. el Hachioui, neuropsycholoog contactpersoon RoNeRes: dr Mieke van de Sandt tijdspad: financier: NWO mozaiek partners: Erasmus MC; afdeling neurologie voortgang: Het herstel van afasie vanaf de acute fase tot 3 jaar post onset is onderzocht. In 2010 zijn de data gecompleteerd van 147 afasiepatiënten. De resultaten zijn verwerkt en gepresenteerd aan de deelnemende behandelaars in november Eén publicatie is geaccepteerd, een tweede is ingediend. De in dit onderzoek gebruikte linguïstische screeningstest, de ScreeLing, werd ontwikkeld door Evy Visch-Brink (EMC, afd neurologie) en Mieke van de Sandt. De test is in 2010 uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum, Houten, ISBN NUR 776 6

7 titel: Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze revisited onderzoekers: drs. Marijn van t Veer, drs. Kathrin Linke. contactpersoon RoNeRes : dr. Ineke van der Meulen (co-promotor) tijdspad: financier: ZonMW partners: LULC Universiteit Leiden, voortgang: Onderzoek naar wetmatigheden op het niveau van de fonologie (taalklanken) in de taalontwikkeling en taalproblemen, zoals optredend bij afasiepatiënten. Pilot studie bij 8 afasiepatiënten met fonologische problemen is afgerond. De data worden momenteel geanalyseerd. Er is een presentatie gegeven op een internationaal congres. Publicaties 2010 tot april van der Meulen I, van de Sandt M, Ribbers GM. Melodic Intonation Therapy in aphasia rehabilitation. In press: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2. Hurkmans HL, Ribbers GM, Streur-Kranenburg MF, Stam HJ, van den Berg-Emons RJ. Energy expenditure in chronic stroke patients playing WII sports: a pilot study. In press J of NeuroEngineering and Rehabilitation. 3. Aben LA, Ponds RWHM, Heijenbrok-Kal MH, Visser MM, Busschbach JJV, Ribbers GM. Memory complaints in chronic stroke patients are predicted by memory-self efficacy rather than by memory capacity. In press: Cerebrovascular Diseases. 4. El Hachioui, H., van de Sandt-Koenderman, W.M.E., Dippel, D.W.J., Koudstaal, P.J., & Visch-Brink, E.G. A three-year evolution of linguistic disorders in aphasia after stroke. In press: International Journal of Rehabilitation Research. 5. Smits, Marion, Visch-Brink, EG, van de Sandt-Koenderman MWE., van der Lugt, A,. Advanced magnetic resonance (MR) neuroimaging in the recovery of language function after aphasic stroke. In press Archives Physical Medicine and Rehabilitation. 6. de Jong-Hagelstein M, Van de Sandt-Koenderman WME, Prins ND, Dippel DWJ, Koudstaal PJ, Visch-Brink EG. De effectiviteit van vroeg ingezette cognitief-linguïstische therapie en communicatieve therapie voor afasie na een beroerte: een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RATS-2). Stem-, Spraak- en Taalpathologie, in press 7. Ribbers GM Brain Injury: Long term outcome after traumatic brain injury. In: JH Stone, M Blouin, editors. International Encyclopedia of Rehabilitation. Available online: 8. Michielsen ME, Selles RW, van der Geest JM, Eckhardt M, Yazuver G, Stam HJ, Ribbers GM, Bussmann JBJ. Motor recovery and cortical reorganization after mirror therapy in chronic stroke patients: a phase 2 randomized controlled trial. Neurorehabilitation and Neural repair. 2011;25(3):

8 9. Michielsen ME, Smits M, Ribbers GM, Stam HJ, van der Geest J, Bussmann JBJ, Selles RW. The neural correlates of mirror therapy: a fmri study on induced visual illusions in stroke patients. Journal Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 2011;82(4): Van de Sandt-Koenderman WME. Aphasia rehabilitation and the role of computer technology. Can we keep up with modern times? Int J Speech Lang Path 2011;13: Van der Meulen I, Van de Sandt-Koenderman WME, Duivenvoorden HJ, Ribbers GM. Measuring verbal and non-verbal communication in aphasia: reliability, validity and sensitivity to change of the Scenario Test. International Journal of Language and Communication Disorders, 2010; 45(4): Janssen W, Bussmann JBJ, Selles R, Koudstaal JP, Ribbers GM, Stam HJ. Recovery of the sitto-stand movement after stroke: a cohort study. Neurorehabilitation and Neural Repair. 2010;24: Els C Husson, Gerard M Ribbers, Agnes HP Willemse-van Son, Arianne P Verhagen, Henk J Stam. Prognosis of 6 month functioning after moderate and severe traumatic brain injury: a systematic review of prospective cohort studies. Journal of Rehabilitation Medicine 2010; 42: de Jong-Hagelstein M, Van de Sandt-Koenderman WME, Prins ND, Dippel DWJ, Koudstaal PJ, Visch-Brink EG. Efficacy of early cognitive-linguistic treatment in aphasia after stroke: a randomised-controlled trial (RATS-2). J Neurol Neurosur Psychiatry. 2011;82: Visch-Brink E, van de Sandt-Koenderman M, El Hachioui H. ScreeLing. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum; Klip SHJ, Van de Sandt-Koenderman WME, Van der Meulen AC, Van der Lugt A, Visch- Brink EG, Smits M. Spoken versus melodic language processing in healthy volunteers: an fmri study. Insights into Imaging, 2010;1(suppl. 1):S Van der Meulen Ineke, Van Gelder-Houthuizen Jane, Wiegers Jiska, Wielaert Sandra, Van de Sandt-Koenderman Mieke. Scenario Test: verbale en non-verbale communicatie bij afasie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 18. Van der Meulen Ineke, Van de Sandt-Koenderman, W Mieke E, Duivenvoorden, Hugo J. Ribbers, Gerard M. (2010). Measuring verbal and non-verbal communication in aphasia: reliability, validity and sensitivity to change of the Scenario Test. International Journal of Language and Communication Disorders 45(4), Ingediende publicaties en publicaties in revisie 1. Wielenga-Boiten J, Ribbers GM. Akathisia: a rare cause of psychomotor agitation after traumatic brain injury. Submitted 2. Grauwmeijer E, Heijenbrok-Kal M, Ribbers GM. A prospective study on return to work 3 years after moderate to severe traumatic brain injury. Submitted 8

9 3. van Kessel MA, Heijenbrok-kal M, Verhagen AP, van Kooten F, Stam HJ, Ribbers GM. Long term outcome after subarachnoid hemorrhage: a systematic review on prognostic determinants. Submitted 4. van Bragt PJ, van Ginneken BT, Westendorp T, Heijenbrok-Kal MH, Wijffels MP, Dijkgraaf MG, Ribbers GM. Functional outcome of inpatient stroke rehabilitation is determined by objective clinical as by subjective inferential factors. Submitted 5. Aben L, Heijenbrok-Kal M, van loon E, Groet E, Ponds RWHM, van Busschbach JJV, Ribbers GM. Training memory self-efficacy in the chronic stage after stroke: a randomized controlled trial. Submitted 6. Castel Sanches M, Ribbers GM, Heijenbrok-Kal M, Jiménez Rejano JJ. Does postural control training improve dysphagia after stroke: a pilot study. Submitted 7. Eckhardt MEM, Borgerhoff Mulder M, Horemans HLD, van der Woude LHV, Ribbers GM. High orthopedic shoes in hemiplegic gait: a study on the effects on functional mobility, walking speed, gait characteristics, dual task interference and patient satisfaction. In revision 8. El Hachioui, H., van de Sandt-Koenderman, W.M.E., Dippel, D.W.J., Koudstaal, P.J., & Visch-Brink, E.G.. The ScreeLing: occurrence of linguistic deficits in acute aphasia poststroke. Submitted 9. Van de Sandt-Koenderman, Mieke E. Aphasia Rehabilitation is more than treating the language disorder. In revision Presentaties van 2010 april Ribbers GM. Functional outcome 6 months after moderate or severe traumatic brain injury: a systematic review. 8 th world congress on brain injury. Maart 2010, Washington. 2. Ribbers GM. Predicting levels of activity and participation after moderate and severe traumatic brain injury. Symposium van Werkgroepen Traumatisch Hersenletsel en Trauma Revalidatie. April 2010, Rotterdam. 3. Meulen van der, AC. Measuring communicative effectiveness in aphasia. 6 th World Congress for Neurorehabilitation. Maart 2010, Wenen. 4. Meulen van der, AC.Effectiviteit van de Melodic Intonation Therapy. Afasieconferentie NVAT/VKL, oktober 2010 Utrecht. (poster) 5. Meulen van der, AC. Meten van verbale en non-verbale communicatie bij afasiepatiënten. HersenletselCongres, november 2010, Ede. 6. Meulen van der, AC. Melodic Intonation Therapy in aphasia rehabilitation. Study design of 2 RCTs. Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, November 2010, Ermelo. (poster) 7. Heijenbrok-Kal MH. Long-term functional outcome following moderate to severe traumatic brain injury. 8 th World Congress on Brain Injury. Maart 2010, Washington. 8. Heijenbrok-Kal MH. Participatie 3 jaar na matig ernstig en ernstig traumatisch hersenletsel. Symposium van Werkgroepen Traumatisch Hersenletsel en Trauma Revalidatie. April 2010, Rotterdam. 9

10 9. Heijenbrok-Kal MH. Lange-termijn uitkomsten na matig tot ernstig traumatisch hersenletsel. Regionale refereeravond. April 2010, Rotterdam 10. Michielsen ME. Spiegeltherapie: (hoe) werkt het? Cursus Neurorevalidatie van het Nederlands Paramedisch Instituut, maart 2010 te Papendal. 11. Sandt-Koenderman WME van de PALPA cursus, kwaliteitskring logopedie Limburg, Maastricht, april Sandt-Koenderman WME van de. De bruikbaarheid van afasietests voor oudere ESM kinderen. Presentatie. Kentalis, Nijmegen, 1 juni Sandt-Koenderman WME van de. Tijd post onset & intensiteit van behandeling. Keynote. Afasieconferentie NVAT/VKL, Utrecht, 8 oktober Sandt-Koenderman WME van de. Afasiediagnostiek in beweging. Het Duet, Utrecht, 8 oktober Sandt-Koenderman WME van de. Early LH reactivation of LH-structures. A case study of Melodic Intonation Therapy (MIT) in the subacute stage of aphasia. Poster. Academy of Aphasia, Athene, oktober Sandt-Koenderman WME van de. Early LH reactivation of LH-structures. A case study of Melodic Intonation Therapy (MIT) in the subacute stage of aphasia. Poster. VRA congres, Ermelo, november Sandt-Koenderman WME van de. De behandeling van kinderafasie. Op weg naar volwassenheid? Presentatie. Symposium Verworven afasie bij kinderen, Zwolle, 11 februari Bechan MAH, Van de Sandt-Koenderman WME, Mendez CP, Visch-Brink EG, Smits M. Brain plasticity in aphasic patients after Melodic Intonation Therapy assessed with functional Magnetic Resonance Imaging (fmri). ECR. maart Heijenbrok-Kal MH. Long-term functional outcome following moderate to severe traumatic brain injury. 8 th World Congress on Brain Injury. Maart 2010, Washington. 20. Heijenbrok-Kal MH. Participatie 3 jaar na matig ernstig en ernstig traumatisch hersenletsel. Symposium van Werkgroepen Traumatisch Hersenletsel en Trauma Revalidatie. April 2010, Rotterdam. 21. Heijenbrok-Kal MH. Lange-termijn uitkomsten na matig tot ernstig traumatisch hersenletsel. Regionale refereeravond. April 2010, Rotterdam 22. Grauwmeijer E. Werkhervatting na matig en ernstig traumatisch hersenletsel. Ontwikkelingen in onderzoek Traumatisch Hersenletsel. Nijmegen oktober De Jong AE. Influence of coping style and depression on quality of life in chronic stroke patients. VRA voorjaarsvergadering, april 2011 Hoensbroek. 10

R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h. RoNeRes

R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h. RoNeRes Nieuwsbrief neurorerevalidatie R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h RoNeRes Nieuwsbrief april 2010 In deze nieuwsbrief over het RoNeRes-consortium wordt verslag gedaan

Nadere informatie

R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h. RoNeRes

R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h. RoNeRes R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h RoNeRes Nieuwsbrief april 2012 Inleiding In deze nieuwsbrief wordt verslag gedaan van het neurorevalidatie-onderzoek zoals uitgevoerd

Nadere informatie

Datum: 25 april 2009 NIEUWSBRIEF NEURO-REVALIDATIEONDERZOEK

Datum: 25 april 2009 NIEUWSBRIEF NEURO-REVALIDATIEONDERZOEK Nieuwsbrief neurorerevalidatie Datum: 25 april 2009 NIEUWSBRIEF NEURO-REVALIDATIEONDERZOEK Dit is de eerste nieuwsbrief over het neurorevalidatie-onderzoek zoals uitgevoerd wordt in het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inhoud. predictie predictie afasie predictiemodel ontwikkeling predictiemodel afasie predictiemodel afasie conclusies aanbeveling

Inhoud. predictie predictie afasie predictiemodel ontwikkeling predictiemodel afasie predictiemodel afasie conclusies aanbeveling VOORSPELLEN VAN VERBAAL COMMUNICATIEVE VAARDIGHEID VAN AFASIEPATIËNTEN NA KLINISCHE REVALIDATIE AfasieNet Netwerkdag 31.10.2014 Marieke Blom-Smink Inhoud predictie predictie afasie predictiemodel ontwikkeling

Nadere informatie

R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h. RoNeRes

R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h. RoNeRes R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h RoNeRes Nieuwsbrief maart 2015 Inleiding In deze nieuwsbrief over het RoNeRes-consortium wordt verslag gedaan van het neurorevalidatieonderzoek

Nadere informatie

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk Workshop Spiegeltherapie in de praktijk vrijdag 15 april 2011 Erasmus MC, Rotterdam a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel: Dr. Gerard M Ribbers Rijndam revalidatiecentrum & Erasmus MC Rotterdam

Traumatisch hersenletsel: Dr. Gerard M Ribbers Rijndam revalidatiecentrum & Erasmus MC Rotterdam Traumatisch hersenletsel: een chronische aandoening Dr. Gerard M Ribbers Rijndam revalidatiecentrum & Erasmus MC Rotterdam Phineas P Gage THL IS GEEN INCIDENT MAAR EEN CHRONISCHE AANDOENING de verborgen

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Ademhalingsfunctie: tussen proefschrift en richtlijn? Karin Postma

Ademhalingsfunctie: tussen proefschrift en richtlijn? Karin Postma Ademhalingsfunctie: tussen proefschrift en richtlijn? Karin Postma fysiotherapeut en onderzoeker Rijndam revalidatie & Erasmus MC te Rotterdam tussen proefschrift en richtlijn? Promotor: Prof.dr. H.J.

Nadere informatie

PACT Partner interview

PACT Partner interview PACT Partner interview Inleiding In de periode 2012-2014 werd het implementatie project ImPACT uitgevoerd. In dit project is de Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT) geïntroduceerd in

Nadere informatie

Spiegeltherapie. Martine Eckhardt, fysiotherapeut/bewegingswetenschapper Rijndam revalidatiecentrum

Spiegeltherapie. Martine Eckhardt, fysiotherapeut/bewegingswetenschapper Rijndam revalidatiecentrum Spiegeltherapie Martine Eckhardt, fysiotherapeut/bewegingswetenschapper Rijndam revalidatiecentrum Plasticiteit v.d. hersenen 7 jarig Turks meisje Op drie-jarige leeftijd oa taalgebieden verwijderd Tweetalig

Nadere informatie

Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid

Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid Resultaten van een systematisch review en een toepassing voor de praktijk Lyan Blikman, MSc. Bewegingswetenschapper PhD

Nadere informatie

Transcraniële direct current stimulatie (tdcs) als behandeling voor afasie in de vroege fase na een CVA

Transcraniële direct current stimulatie (tdcs) als behandeling voor afasie in de vroege fase na een CVA Transcraniële direct current stimulatie (tdcs) als behandeling voor afasie in de vroege fase na een CVA Kerstin Spielmann W.M.E. van de Sandt-Koenderman M.H. Heijenbrok-Kal G.M. Ribbers R o t t e r d a

Nadere informatie

Verworven taalstoornissen

Verworven taalstoornissen Verworven taalstoornissen Verworven taalstoornissen Handboek Stem, Spraak en Taalpathologie 19 Houten 2014 Ó 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Revalidatiemogelijkheden in Nederland

Revalidatiemogelijkheden in Nederland Revalidatiemogelijkheden in Nederland De revalidatie heeft als doel om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij het omgaan met de beperkingen die zij tijdelijk of blijvend ondervinden als gevolg van

Nadere informatie

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid presentatie ESPRi Symposium 26-11-2015 Michiel Boog, klinisch psycholoog, psychotherapeut Titel:

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Gesprekstraining van partners van mensen met afasie

Gesprekstraining van partners van mensen met afasie B3 Spagaat in de praat Gesprekstraining van partners van mensen met afasie Sandra Wielaert, Mphil, logopedist Rijndam revalidatiecentrum PhD candidate, Universiteit van Manchester, UK Credits Financier:

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Addendum A 173 Nederlandse samenvatting Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om de rol van twee belangrijke risicofactoren voor psychotische stoornissen te onderzoeken in de Ultra

Nadere informatie

FSHD trainingsonderzoek

FSHD trainingsonderzoek FSHD trainingsonderzoek FACTS-2-FSHD Nieuwsbrief Nr. 4 augustus 2011 Universitair Medisch Centrum St Radboud Afdeling Revalidatie Afdeling Neurologie Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Drs.

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

Schema Afasie. 1 De logopedist neemt bij het vermoeden van een afasie de ScreeLing af, bij voorkeur binnen een week na de beroerte.

Schema Afasie. 1 De logopedist neemt bij het vermoeden van een afasie de ScreeLing af, bij voorkeur binnen een week na de beroerte. Schema Afasie Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling Verwijzing en aanmelding 3 Welke invloed hebben duur en intensiteit van afasietherapie op het herstel van de afasie? 11 De logopedist

Nadere informatie

Lange termijn problemen. Active LifestyLe Rehabilitation Interventions in people with chronic Spinal Cord injury (ALLRISC) ALLRISC ALLRISC ALLRISC

Lange termijn problemen. Active LifestyLe Rehabilitation Interventions in people with chronic Spinal Cord injury (ALLRISC) ALLRISC ALLRISC ALLRISC ALLRISC Onderzoeksprogramma: Active LifestyLe Rehabilitation Interventions in people with chronic Spinal Cord injury (ALLRISC) De eerste resultaten 1999-2006: Onderzoeksprogramma: Herstel van mobiliteit

Nadere informatie

Training van het geheugenzelfvertrouwen na een CVA*

Training van het geheugenzelfvertrouwen na een CVA* Training van het geheugenzelfvertrouwen na een CVA* Een RCT Laurien Aben, Majanka H. Heijenbrok-Kal, Rudolf W.H.M. Ponds, Jan J. van Busschbach en Gerard M. Ribbers Doel Onderzoeken of training van het

Nadere informatie

Quotes revalidatiegeneeskunde. Overzicht. Fases taalherstel na een beroerte I. Fases taalherstel na een beroerte I

Quotes revalidatiegeneeskunde. Overzicht. Fases taalherstel na een beroerte I. Fases taalherstel na een beroerte I Quotes revalidatiegeneeskunde Timing van taaltherapie en De Rotterdamse Afasie Therapie Studies Femke Nouwens Logopedist en klinisch linguïst Coördinator Rotterdamse Afasie Therapie Studie (RATS) -3/PhD

Nadere informatie

Uitgangsvragen en aanbevelingen

Uitgangsvragen en aanbevelingen Uitgangsvragen en aanbevelingen behorende bij de richtlijn Diagnostiek en Behandeling van afasie bij volwassenen. De aanbevelingen dienen te worden gelezen in relatie tot de tekst in de desbetreffende

Nadere informatie

Pub u l b ic i at a i t e i s

Pub u l b ic i at a i t e i s Internationale publicaties (Peer ( Peer-reviewed reviewed journal articles) Castelein S, Gaag M van der, Bruggeman R, Busschbach JT van, Wiersma, D. Empowerment in People with Psychotic Disorders: A Comparison

Nadere informatie

Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie. Universiteit Maastricht (Prof. Dr. R.

Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie. Universiteit Maastricht (Prof. Dr. R. Lopende onderzoeks- en innovatieprojecten (maart 2015) Revant- onderzoek (Revant heeft regiefunctie) Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie Fatigo

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4.

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Oprichting van de stichting 2. Bestuur 3. Kernactiviteit en doelstellingen 4. Activiteiten 2013 5. Financieel jaaroverzicht 2013 6. Doelstellingen 2014 7. Begroting 2014

Nadere informatie

Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter

Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter Drs. Lotte Wevers Dr. Ingrid van de Port Prof. Dr. Eline Lindeman Prof. Dr. Gert Kwakkel Kenniscentrum De Hoogstraat, Utrecht Overzicht

Nadere informatie

SCHEMA AFASIE. Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling

SCHEMA AFASIE. Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling SCHEMA AFASIE Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling Verwijzing en aanmelding 3 Welke invloed hebben duur en intensiteit van afasietherapie op het herstel van de afasie? 4 Wat is voor

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20183 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Rooden, Stephanie Maria van Title: Clinical patterns in Parkinson s disease Date:

Nadere informatie

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen De Klinisch Linguïst Specialist in Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen Copyright Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) April 2000 Secretariaat: Vereniging voor Klinische Linguïstiek

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid binnen de Nederlandse dwarslaesierevalidatie: een exploratieve studie

Ervaringsdeskundigheid binnen de Nederlandse dwarslaesierevalidatie: een exploratieve studie Ervaringsdeskundigheid binnen de Nederlandse dwarslaesierevalidatie: een exploratieve studie Elsemieke Visse 1,2, MSc J. Tommel, C.M.C. van Leeuwen, F. Penninx, A. Riedstra, E. Vollbracht, J. Stolwijk,

Nadere informatie

Samen Werken aan hetzelfde Prof. dr. Anne Visser-Meily

Samen Werken aan hetzelfde Prof. dr. Anne Visser-Meily Samen Werken aan hetzelfde Prof. dr. Anne Visser-Meily Revalidatiearts UMC Utrecht Hoofd Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht > Samenwerking tussen De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht Hersencentrum

Nadere informatie

Eenduidige en Evidence-based aanpak van arm-hand problematiek na CVA

Eenduidige en Evidence-based aanpak van arm-hand problematiek na CVA Eenduidige en Evidence-based aanpak van arm-hand problematiek na CVA Jaarcongres Ergotherapie 2015 Johan A. Franck, MSc, OT ¹ ²,Jos H.G. Halfens, PT ¹, Rob J.E.M. Smeets, Prof, PhD, MD ² ³, Henk A.M. Seelen,

Nadere informatie

Marten Munneke UMC St Radboud/MijnZorgNet. Een bekende ziekte. Problemen. Nederland: > Patiënten!

Marten Munneke UMC St Radboud/MijnZorgNet. Een bekende ziekte. Problemen. Nederland: > Patiënten! Marten Munneke UMC St Radboud/MijnZorgNet Een bekende ziekte Nederland: > 70.000 Patiënten! 1 Progressief 1994 1998 2001 Motorische symptomen zijn topje van de ijsberg Parkinson Beven Traag en onhandig

Nadere informatie

Heeft Transcraniële Direct Current Stimulatie (tdcs) een toegevoegd effect op de afasie behandeling in de sub-acute fase?

Heeft Transcraniële Direct Current Stimulatie (tdcs) een toegevoegd effect op de afasie behandeling in de sub-acute fase? Heeft Transcraniële Direct Current Stimulatie (tdcs) een toegevoegd effect op de afasie behandeling in de sub-acute fase? Kerstin Spielmann dr. W.M.E. van de Sandt-Koenderman Prof. Dr. G.M. Ribbers R o

Nadere informatie

Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie. Universiteit Maastricht (Prof. Dr. R.

Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie. Universiteit Maastricht (Prof. Dr. R. Lopende onderzoeks- en innovatieprojecten (juli 2015) Revant- onderzoek (Revant heeft regiefunctie) Naam Onderzoeker Revant Samenwerkingspartner Korte omschrijving (+link) Volwassenrevalidatie Fatigo II

Nadere informatie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging De CENTER-TBI studie Tijdens de acute fase na uw ongeval, heeft u deelgenomen aan een multicenter onderzoek, gefinancierd door de Europese unie (The Collaborative

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Amsterdam, 6 januari 2016

Jaarverslag 2015 Amsterdam, 6 januari 2016 Jaarverslag 2015 Amsterdam, 6 januari 2016 Doelstelling Stichting Het Daan Theeuwes Fonds heeft tot doel om de herstelkansen van Nederlandse jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel

Nadere informatie

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman ISOQOL-NL Welkom ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman PROGRAMMA 10:00 10:10 Welkom voorzitter ISOQOL-NL Caroline Terwee 10:10 10:20 Intro dagvoorzitter Sandra

Nadere informatie

Jaarbeeld AfasieNet 2012

Jaarbeeld AfasieNet 2012 Jaarbeeld AfasieNet 2012 Jaarbeeld AfasieNet 2012. Auteurs: Dineke Blom, Henriëtte van der Wielen en Mariëlle Zwaga. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding - Wat is AfasieNet 2. Afasieconferentie 2012 3. Werkgroepen

Nadere informatie

CEREBRALE PARESE. Locatie: Nemo Amsterdam

CEREBRALE PARESE. Locatie: Nemo Amsterdam CEREBRALE PARESE Locatie: Nemo Amsterdam Donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2017 Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met Radboudumc Health Academy

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenaandoeningen

Niet-aangeboren hersenaandoeningen Niet-aangeboren hersenaandoeningen Prof. dr. Gerard M. Ribbers Niet-aangeboren hersenaandoeningen Hersenletsel ontstaan ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte, leidend

Nadere informatie

Recovery of gait after stroke

Recovery of gait after stroke Recovery of gait after stroke Boudewijn Kollen Cover image: S. Zanen Cover design: P.W. Gelderman Revised edition ISBN: 90 393 41 788 Printed by Ponsen & Looijen bv, Wageningen, The Netherlands 2006 ii

Nadere informatie

Bijlagen J. Wiersma et al., Neem de regie over je depressie, DOI / , 2015 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Bijlagen J. Wiersma et al., Neem de regie over je depressie, DOI / , 2015 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Bijlagen J. Wiersma et al., Neem de regie over je depressie, DOI 10.1007/978-90-368-1003-6, 2015 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 50 neem de regie over je depressie Bijlage 1 Beloopstabel

Nadere informatie

CEREBRALE PARESE. Locatie: Nemo Amsterdam

CEREBRALE PARESE. Locatie: Nemo Amsterdam CEREBRALE PARESE Locatie: Nemo Amsterdam Donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2017 Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met Radboudumc Health Academy

Nadere informatie

Brain Awareness Week 2012

Brain Awareness Week 2012 Brain Awareness Week 2012 Brain Awareness Week 2012 De Brain Awareness Week, die wereldwijd jaarlijks plaatsvindt in maart, is gericht op het onder de aandacht brengen van hersenen, hersenletsel en hersenonderzoek.

Nadere informatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 16 februari 2012 Ieder jaar weer wordt een grote groep werknemers getroffen door niet aangeboren

Nadere informatie

Kinderafasie uit de kinderschoenen?

Kinderafasie uit de kinderschoenen? Titel Naam Kinderafasie uit de kinderschoenen? R o t t e r d a m N e u r o r e h a b i l i t a t i o n R e s e a r c h RoNeRes Taalexpertiseteam VKAl Rijndam Revalidatie Rotterdam Bundeling van krachten

Nadere informatie

CVA zorg, topsport voor ons allemaal. Dinsdag 11 april 2017

CVA zorg, topsport voor ons allemaal. Dinsdag 11 april 2017 CVA zorg, topsport voor ons allemaal Dinsdag 11 april 2017 CVA: focus op de onzichtbare gevolgen en gedrag Ingrid Brands, MD, PhD Revalidatiearts Blixembosch De impact Stroke: 78% has cognitive complaints

Nadere informatie

Vandaag. Programma (webshop afasienet.com) Even voorstellen Ontvangst

Vandaag. Programma (webshop afasienet.com) Even voorstellen Ontvangst Vandaag Programma (webshop afasienet.com) 14.15-14.30 Ontvangst Even voorstellen 14.30-15.15 Lezing over de klinische implicaties van het proefschrift 15.15-15.45 Discussie over toepassen van gebaren in

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch) Herstel van arm- en handvaardigheid, vroegtijdig na een beroerte: prognose en interventie

Samenvatting (Summary in Dutch) Herstel van arm- en handvaardigheid, vroegtijdig na een beroerte: prognose en interventie Samenvatting (Summary in Dutch) Herstel van arm- en handvaardigheid, vroegtijdig na een beroerte: prognose en interventie Samenvatting Een beroerte is een van de belangrijkste oorzaken van chronische invaliditeit

Nadere informatie

Altijd Wat. Muziek en taal. Overeenkomsten muziek en taal. Zingen ingang tot spreken

Altijd Wat. Muziek en taal. Overeenkomsten muziek en taal. Zingen ingang tot spreken HersenletselCongres 2014 3 november Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen De betrokken relaties bij dit project zijn: CLUSTER C Sponsoring of onderzoeksgeld: Al zingend

Nadere informatie

Curriculum Vitae, portfolio, and publications

Curriculum Vitae, portfolio, and publications Curriculum Vitae, portfolio, and publications Curriculum Vitae Judith Mirjam van Velzen was born on 11 December 1980 in Den Helder and grew up in Julianadorp. In 1999 she graduated from the Etty Hillesum

Nadere informatie

Inhoudelijke onderwerpen In 2006 werden vier inhoudelijke vergaderingen gehouden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken:

Inhoudelijke onderwerpen In 2006 werden vier inhoudelijke vergaderingen gehouden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken: Jaarverslag 2006 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2006 van de Nederlandse Vereniging van Afasie Therapeuten. U vindt in dit verslag een overzicht van inhoudelijke onderwerpen die in 2006 aan de orde

Nadere informatie

Depressie na een hartinfarct en risico op nieuwe hartklachten

Depressie na een hartinfarct en risico op nieuwe hartklachten Depressie na een hartinfarct en risico op nieuwe hartklachten Marij Zuidersma Promotoren: Peter de Jonge, Johan Ormel, Henk Jan Conradi Interdisciplinary center for psychiatric epidemiology University

Nadere informatie

Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties -

Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties - Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties - Vrijdag 4 december 2015 De Reehorst, Ede Georganiseerd door de Commissie Cardiovasculaire

Nadere informatie

Longfunctie en longproblematiek bij mensen met een dwarslaesie na de klinische revalidatie

Longfunctie en longproblematiek bij mensen met een dwarslaesie na de klinische revalidatie Longfunctie en longproblematiek bij mensen met een dwarslaesie na de klinische revalidatie Karin Postma 1,2 Hans Bussmann 2, Henk Stam 2, Michael Bergen 1, Janneke Haisma 1,2, Maria Hopman 3 1: Rijndam

Nadere informatie

Zien bewegen doet bewegen? Spiegeltherapie, spiegelneuronen en motor imagery technieken in de revalidatie. R.W. Selles

Zien bewegen doet bewegen? Spiegeltherapie, spiegelneuronen en motor imagery technieken in de revalidatie. R.W. Selles Zien bewegen doet bewegen? Spiegeltherapie, spiegelneuronen en motor imagery technieken in de revalidatie R.W. Selles Onderzoeksgroep Hand Chirurgie en Hand Revalidatie Afdeling Revalidatiegeneeskunde

Nadere informatie

Behandeling van het acute herseninfarct

Behandeling van het acute herseninfarct Behandeling van het acute herseninfarct VPL symposium 14-03-2014 Puck Fransen, onderzoeker neurologie, Erasmus MC Inhoud Achtergrond (epidemiologie/etiologie) Behandeling endovasculaire behandeling Huidige

Nadere informatie

Begeleiding van psychische klachten bij revalidatie. dr. Bianca Buijck Coördinator Rotterdam Stroke Service 17 maart 2015

Begeleiding van psychische klachten bij revalidatie. dr. Bianca Buijck Coördinator Rotterdam Stroke Service 17 maart 2015 Begeleiding van psychische klachten bij revalidatie dr. Bianca Buijck Coördinator Rotterdam Stroke Service 17 maart 2015 Even voorstellen Psychische klachten: neuropsychiatrische symptomen (NPS) De laatste

Nadere informatie

Vormen van digitale spelen in fysieke revalidatietherapie. Niels Quinten, Karin Coninx, Steven Malliet

Vormen van digitale spelen in fysieke revalidatietherapie. Niels Quinten, Karin Coninx, Steven Malliet Vormen van digitale spelen in fysieke revalidatietherapie Niels Quinten, Karin Coninx, Steven Malliet Introductie Revalidatietherapie Digitale spelen Revalidatietherapie Digitale spelen Fysieke revalidatietherapie

Nadere informatie

e-exercise bij knie en heup artrose

e-exercise bij knie en heup artrose e-exercise bij knie en heup artrose Ontwikkeling, evaluatie en implementatie Corelien Kloek (TiU, NIVEL, UMCU, HU) Daniël Bossen (HvA), Joost Dekker (VUmc), Dinny de Bakker (TiU, NIVEL), Cindy Veenhof

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag?

Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag? Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag? Prof. dr. Rob A.B. Oostendorp Nederlands Paramedisch Instituut Amersfoort UMC St Radboud, Nijmegen Werkgroep Onderzoek Kwaliteit AANDACHTSPUNTEN doel conventionele

Nadere informatie

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 25 en vrijdag 26 september 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting * Nederlandse samenvatting Samenvatting Dit proefschrift is gebaseerd op de FuPro-CVA studie (Prognose van functionele uitkomst op lange termijn bij patiënten met een cerebrovasculaire aandoening) die

Nadere informatie

In antwoord op uw schrijven

In antwoord op uw schrijven 188 Stem-, Spraak- en Taalpathologie VISCH-BRINK & WIELAERT 32.8310/03/1305-188 Vol. 13, 2005, No. 3, pp. 188-193 Nijmegen University Press In antwoord op uw schrijven Evy Visch-Brink 1, Sandra Wielaert

Nadere informatie

Casus mevrouw Driebergen. 52 jaar, status na icva mei 2014. Thuiswonend. Goede cognitie. Lopen: FAC 4. Couch potato: overdag veelal inactief

Casus mevrouw Driebergen. 52 jaar, status na icva mei 2014. Thuiswonend. Goede cognitie. Lopen: FAC 4. Couch potato: overdag veelal inactief Fysieke activiteiten; nieuwe inzichten en innovaties in de revalidatie. nothing to declare 52 jaar, status na icva mei 2014 Thuiswonend Goede cognitie Lopen: FAC 4 Couch potato: overdag veelal inactief

Nadere informatie

List of publications & curriculum vitae

List of publications & curriculum vitae List of publications & curriculum vitae L Peer-reviewed articles Stevens M, de Greef MHG, Bult P, de Jong J, Lemmink KAPM, Kroes GH, Rispens P. Groningen Active Living Model (GALM): a new concept for sports

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

DCD & SPINA BIFIDA EN KLINIMETRIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING

DCD & SPINA BIFIDA EN KLINIMETRIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING DCD & SPINA BIFIDA EN KLINIMETRIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING 24 en 25 mei 2012 Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met PAO Heyendael

Nadere informatie

VERMOEIDHEID BIJ MS Oorzaken, werkingsmechanismen en revalidatiebehandeling VERMOEIDHEID DEFINITIE VERMOEIDHEID

VERMOEIDHEID BIJ MS Oorzaken, werkingsmechanismen en revalidatiebehandeling VERMOEIDHEID DEFINITIE VERMOEIDHEID VERMOEIDHEID BIJ MS Oorzaken, werkingsmechanismen en revalidatiebehandeling Mw.dr. Jetty van Meeteren, Revalidatiearts, Rijndam, RVE Erasmus MC VERMOEIDHEID Komt bij 60 tot 80% van de patienten voor Het

Nadere informatie

University of Groningen. Quantifying allodynia with Von Frey monofilaments Keizer, Doeke

University of Groningen. Quantifying allodynia with Von Frey monofilaments Keizer, Doeke University of Groningen Quantifying allodynia with Von Frey monofilaments Keizer, Doeke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl (ReSpAct)

Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl (ReSpAct) Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl (ReSpAct) Rolinde Alingh en Femke Hoekstra Landelijke bijeenkomst 19 juni 2015 Dr. Rienk Dekker Dr. Floor Hettinga Prof. dr. Cees van der Schans Prof. dr. Lucas

Nadere informatie

Zelfmonitoring van positief affect bij depressie

Zelfmonitoring van positief affect bij depressie Zelfmonitoring van positief affect bij depressie Claudia Simons CJP.simons@ggze.nl Zelfmonitoring bij depressie Emotionele veerkracht Eigen regie Empowerment Helping patients help themselves, Wichers e.a.

Nadere informatie

Hoogachtend, Dr. N. van Alfen, Neuroloog en klinisch neurofysioloog UMC St. Radboud, Nijmegen

Hoogachtend, Dr. N. van Alfen, Neuroloog en klinisch neurofysioloog UMC St. Radboud, Nijmegen Wij willen u daarom met grote klem verzoeken om de eigen regie te waarborgen voor deze groep mensen. Dit is voor hen de sleutel voor deelname aan de maatschappij, kwaliteit van leven en zingeving van hun

Nadere informatie

Eindrapport van het Rotterdam Traumatisch Hersenletsel Onderzoek

Eindrapport van het Rotterdam Traumatisch Hersenletsel Onderzoek Eindrapport van het Rotterdam Traumatisch Hersenletsel Onderzoek Nieuwsbrief en eindrapportage van het Rotterdams Traumatisch Hersenletsel Onderzoek. Afdeling Revalidatie, Erasmus MC, Dr Molewaterplein

Nadere informatie

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten 5 april 2017 Sarcoïdose ontsporing afweersyteem ophoping afweercellen: granulomen overal in lichaam: longen, lymfesysteem, huid,

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

D v/h Noorden; 17 sept 2005

D v/h Noorden; 17 sept 2005 D v/h Noorden; 17 sept 2005 10 jaar Integrale Psychiatrie Wat heeft het ons gebracht? Dr Rogier Hoenders, psychiater, CIP, Lentis 1 2 Het beste van twee werelden 29 maart 2006 3 4 Integrative Medicine

Nadere informatie

Snel in Beweging Ontwikkeling en implementatie van de zelf-oefengids

Snel in Beweging Ontwikkeling en implementatie van de zelf-oefengids Snel in Beweging Ontwikkeling en implementatie van de zelf-oefengids Deborah Zinger MSc, fysiotherapeut UMC Utrecht Identificeer probleem/ hulpvraag patiënt Formuleer klinisch relevante vraag ZSU Maak

Nadere informatie

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41.

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Publications Publications Publications Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Verborg CLM, Hulzebos

Nadere informatie

Noëlle Uilenburg Harry Knoors

Noëlle Uilenburg Harry Knoors Het brein, so what!? Reflectie op het nut van kennis over het brein voor de praktijk van opvoeding en onderwijs bij kinderen met gehoor- en/of taal problemen Noëlle Uilenburg Harry Knoors Opbouw Wat vindt

Nadere informatie

Werkhervatting na CVA / NAH

Werkhervatting na CVA / NAH Werkhervatting na CVA / NAH Henk Arwert, revalidatiearts Papendal 26 mei 2016 Inhoud Presentatie Revalidatiegeneeskunde en werk NAH (CVA, THL, rest) Richtlijnen/ standaarden Onderzoek Terugkeer naar werk

Nadere informatie

BACK TO NORMAL OF BACK TO LIFE? Sub-acute en chronische individuele zorg na NAH

BACK TO NORMAL OF BACK TO LIFE? Sub-acute en chronische individuele zorg na NAH BACK TO NORMAL OF BACK TO LIFE? Sub-acute en chronische individuele zorg na NAH Vrijdag 13 maart 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert op vrijdag 13 maart 2015 de cursus: BACK TO NORMAL OF BACK TO

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN Transitie van kind naar volwassene Mw.dr. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus MC Waarom aandacht voor transitie? Zowel uit de klinische praktijk als uit het wetenschappelijk

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

FRENCHAY APHASIA SCREENING TEST (FAST)

FRENCHAY APHASIA SCREENING TEST (FAST) FRENCHAY APHASIA SCREENING TEST (FAST) Enderby P, Crow E (1996) Frenchay Aphasia Screening Test: validity and comparability. Disability and Rehabilitation 18 (5): 238-240. Afkorting Auteur Thema FAST Enderby

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen ELANN Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Vrijdag 9 december 2011 Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen Inleiding Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Dit congres heeft

Nadere informatie

Cognitieve revalidatie bij kinderen met NAH, een inventarisatie van best practises

Cognitieve revalidatie bij kinderen met NAH, een inventarisatie van best practises Cognitieve revalidatie bij kinderen met NAH, een inventarisatie van best practises Caroline van Heugten Joep Janssen 25-03-2010 Inhoud Doelstelling project Opzet Resultaten Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

SMTA. Uitgangspunt SMTA. Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Symposium UNO-VUmc Martine Verkade en Joost Hurkmans 1

SMTA. Uitgangspunt SMTA. Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Symposium UNO-VUmc Martine Verkade en Joost Hurkmans 1 Madeleen de Bruijn, muziektherapeut Martine Verkade, logopedist SMTA SPEECH MUSIC THERAPY FOR APHASIA Speech Music Therapy for Aphasia Uitgangspunt SMTA Combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

Spraaktherapie in e-health: spraaktechnologie en gaming

Spraaktherapie in e-health: spraaktechnologie en gaming Spraaktherapie in e-health: spraaktechnologie en gaming Helmer Strik Centre for Language and Speech Technology (CLST) Department of Linguistics Radboud University Nijmegen 1 Inleiding Toenemende belangstelling

Nadere informatie

11.15 uur Hartrevalidatie: een multidisciplinaire aanpak mw. E. Avezaat, fysiotherapeut hartrevalidatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

11.15 uur Hartrevalidatie: een multidisciplinaire aanpak mw. E. Avezaat, fysiotherapeut hartrevalidatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Programma Cursus 'Hartrevalidatie' nr. 1600491 Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem Vrijdag 29 januari 2016 09.30 uur Ontvangst met koffie en thee 10.00 uur Opening mw. M. Buruma, fysiotherapeut/

Nadere informatie