Het lichaam spreekt als eerste en verdient het te worden gehoord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het lichaam spreekt als eerste en verdient het te worden gehoord."

Transcriptie

1 Het lichaam spreekt als eerste en verdient het te worden gehoord. Oftewel: Op weg naar ecologisch-gezonde verandering/ontwikkeling. Het brein spreekt het eerst via het lichaam. Je zou kunnen zeggen dat in dit principe de twee vooronderstellingen Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid en Het onbewuste is belangrijk samenkomen. Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid. Dit wil zoveel zeggen dat, dat wat in de geest zich afspeelt, zijn invloed heeft op het lichaam en omgekeerd. Wat zich aan de binnenkant (denken en voelen) afspeelt heeft invloed op de buitenkant (gedrag) en omgekeerd. Iedere gedachte zal een non-verbale reactie teweeg bengen en vaak zal die non-verbale reactie observeerbaar zijn. De observeerbaarheid van die reactie hangt nauw samen met je waarnemingsvermogen. En waarnemen doe je niet alleen met je ogen en je oren: het fingerspitzengefühl is daarvoor een spreekwoordelijke indicatie. Anderzijds heeft hoe je loopt ook te maken met hoe je denkt. Als iemand zijn lichaamshouding verandert, zal dat een effect hebben op zijn stemming. Ieder heeft het vermogen zichzelf hierin te beinvloeden en daarmee een eigen weg te gaan onder meer voor het bereiken van doelen dan wel een doelmatiger communicatie. "Het onbewuste is belangrijk." We kunnen ons slechts van een beperkte hoeveelheid informatie tegelijkertijd bewust zijn. Als je die nu leest, ben je je waarschijnlijk bewuster van de woorden die je leest, dan de stoel waarop je zit. Als ik je vraag Zit je gemakkelijk? zal je ervan bewust worden hoe en of je gemakkelijk zit. Hoe je erbij zat, was vóór mijn vraag wel onderdeel van je ervaring, alleen maakte het deel uit van je onbewuste weten. Als je kijkt hoe kinderen opgroeien en wat ze leren, is het niet bewust zijn van leren geen beletsel om te leren. Zij denken er niet over na hoe ze moeten lopen, zinnen goed uit te spreken. Zelfs (of vooral) zoiets als veters strikken wordt vooral geleerd door de kunst af te kijken. Ze leren dit zonder zich ervan bewust te zijn dat ze het leren. Ze doen. Daarbij maken ze gebruik van alle informatie die ze onbewust in zich hebben opgeslagen bij het zien van rolvoorbeelden. Zoals kinderen nemen we dus veel meer waar dan we denken waar te nemen. Onbewust heeft dit een grote invloed op ons denken, onze verwachtingen, onze waarneming en ons gedrag. Milton Erickson, koploper in de moderne hypnotherapie, zag het onbewuste als een rijke bron van levenservaringen en innerlijke mogelijkheden. Hij ging ervanuit dat een betere balans tussen bewuste en onbewuste processen tot verrassende veranderingen kon leiden. Weten dat je meer weet dan je weet en daarop durven te vertrouwen draagt toe bij dat je je eigen mogelijkheden leert te gebruiken. Niet kunnen denken en toch slim zijn! Dieren functioneren uitstekend zonder dat daarbij het bewuste denken een rol speelt. Als je bijvoorbeeld in de dierentuin van Emmen komt, is daar, ergens waar ook de haaien zwemmen, een donker gat in de muur. Een tekst daarboven nodigt je uit je hand erin te steken! Toen ik daar was, kon ik mijn nieuwsgierigheid naar wat er dan zou gebeuren, niet bedwingen... 1

2 Dat ik mijn hand aarzelend en voorzichtig in het gat stak, deed niets af aan de snelheid waarop de haai op mijn hand afkwam en vlak daarvoor tot stilstand kwam!! Dat het een kunst haai was deed niets af aan mijn hartkloppingen. Gelukkig ook deed het daardoor ook niets af van mijn hand. Gefascineerd las ik over het bijzonder vermogen van de haai, die niet iemand ziet of hoort aankomen, maar als gevolg van de elektrische stroompjes komend van mijn hand mijn aanwezigheid onmiddellijk bespeurt. Een andere voorbeeld uit de dierenwereld heeft betrekking op de koningspinguins. Ik zag ze in een documentaire en hoorde ze ook. Ze hebben allemaal een zelfde soort roep. Hoe talrijk ze ook zijn, elke roep is te onderscheiden van elke andere! Niet door mij, maar wel door de kleine baby pinguins die zo hun moeder roepen en vinden. We hebben het vermogen ons bewust te worden/zijn van bijzondere vermogens van dieren en mensen. Het bewustzijn lijkt een van onze bijzondere vermogens te zijn. Ik vraag me af of daarom het bewuste denken vaak op zo n hoog voetstuk geplaatst wordt; de ratio. Rationele versus emotionele logica. Het lijkt wel of lang geleden het idee heeft postgevat dat alleen in de ratio de logica kan heersen. Logisch kan gedefinieerd worden als steekhoudend, en steekhoudend als overtuigend. En overtuigend slaat op de juistheid beseffend. En zowel in ons denken als in ons voelen liggen bronnen van informatie, de juistheid beseffend, die bijdragen tot een in allerlei opzicht doelgericht en adequaat handelen. Daarom pleit ik ervoor onderscheid te maken tussen rationele logica en emotionele logica èn ze beiden serieus te nemen. Het oog hebben voor de bijzondere vermogens van anderen, of dit nu dieren of mensen zijn, heeft misschien mede tot gevolg gehad dat in het bewustzijn ook ruimte is ingeruimd voor het belang van het onbewuste, voor de wijsheid van intuïtie. Het vertrouwen hierop maakt dat je meer dan alleen je hoofd gebruikt bij doelgerichte communicatie, het zoeken naar oplossingen, het alert zijn op (innerlijke) hindernissen en het vinden van (innerlijke) hulpbronnen om doelen te bereiken. Luisteren met je ogen! In de interactie met de ander is het belangrijk te luisteren met je ogen. Het antwoord op vragen wordt immers eerder gezien als in woorden gehoord. Dat wil zeggen als je zintuiglijk waarnemingsvermogen voldoende gespitst is daarop. Moeilijkheid is echter dat regelmatig datgene wat gezegd wordt (verbaal) niet of niet helemaal in overeenstemming is met wat men laat zien of horen (non-verbaal). Als er sprake is van tegenstrijdigheden noemen we dit incongruentie. Je zou kunnen zeggen dat bij incongruent reageren de persoon in kwestie het (wat dat dan ook moge zijn) er niet volledig mee eens is of... niet alles in de persoon doet van harte mee. Een (vaak) onbewuste twijfel, bezwaar wordt zo tot uitdrukking gebracht. Luisteren naar je gevoel! Het vertrouwen dat het onbewuste belangrijk is maakt ook dat je vage gevoelens van hier klopt iets niet of er ontbreekt nog iets of andersoortige ik ben het er nog niet helemaal mee eens of het lijkt me toch wel leuk gevoelens serieus neemt. Deze gevoelens presenteren vaak als vrij zwakke lichamelijke signalen en minder in de vorm van woorden. Dit vraagt om vertaling naar de zin van dit gevoel in deze context. Gemodelleerde communicatie-experts blijken systematisch alle weerstanden die mensen tegen verandering inbrengen te versterken. Dat doen ze omdat ze geloven dat die weerstanden voortkomen uit onbewuste anticipatie op nadelige consequenties. Met andere woorden, zij geloven dat mensen (onbewust) beter weten wat er allemaal fout kan gaan door een bepaalde verandering. De getoonde weerstanden signaleren mogelijke risico s; dus moet er naar die signalen geluisterd worden. Wijs worden door het serieus nemen van incongruenties! 2

3 Voor een doelmatige communicatie is het nodig deze incongruenties bij jezelf en de ander te zien, horen en te voelen om ze op te pikken en te bespreken, in tegenstelling tot ze te onderdrukken of te negeren. Het laten liggen van incongruenties (lees het niet streven naar congruentie) kan tot consequentie hebben dat het resultaat van mindere kwaliteit is of zelfs helemaal niet gehaald wordt. Het scherp waarnemen in termen van zien en luisteren is belangrijk om die ik ben het er ergens niet mee eens -signalen van de ander serieus te kunnen nemen. Het scherp waarnemen van eigen gevoelens is belangrijk om die vage gevoelens als eerste indicatie van zo n ik ben het er niet mee eens - signaal bij jezelf te kunnen onderkennen. Op onbewust niveau heb je vaak al bij de ander of jezelf incongruenties waargenomen. Het serieus onder de loep nemen van deze vage gevoelens is een eerste stap naar een antwoord hoe een en ander nog bijgestuurd kan/moet worden. Hier heb je je brein bij nodig. Je brein kan je helpen jezelf de juiste vragen te stellen, te bedenken hoe een en ander in verband staat met het na te streven doel. Maar het is soms je brein, die je, bij dit serieus onder de loep nemen van vage gevoelens, het hardst tegenwerkt met gedachten of uitspraken, zoals bijvoorbeeld: Het zal zo n vaart niet lopen; Ik moet me niet zo aanstellen; Wat zullen anderen wel niet van me denken; We hebben geen tijd voor dat softe gedoe!; Er zijn wel belangrijker dingen; Hij bedoelt het niet zo kwaad. Hij zal wel weten waar hij het over heeft. Gevolg is dan vaak dat na zo n innerlijke zelfspraak of het sussen van de zaak een en ander weer onder tafel geschoven wordt (om vroeger of later de zaak/de relatie alsnog te saboteren). Anders wordt het als je ook dit soort gedachten/uitspraken gaat zien als ecologische bezwaren, met daarachter een positieve intentie om jezelf en/of de ander ergens voor te behoeden. Het blootleggen van die positieve intentie maakt een adequate communicatie in jezelf, dan wel met de ander mogelijk. Voorbeeld: Mijn collega en ik bereiden een vergadering voor. Hij stelt een bepaalde manier van werken voor. Zijn argumenten zijn logisch. Toch ben ik het er ergens niet mee eens; het voelt niet goed!! Maar ik denk hij zal wel weten waar hij het over heeft en stem in met de gang van zaken. Tijdens de vergadering zelf merk ik dat aan de deelnemers, door de voorgestelde manier van werken te hanteren, weinig ruimte voor meningsvorming wordt geboden. Ik vind dat daar de kwaliteit van het besluit onder lijdt. Hoe het anders kan: Mijn collega en ik bereiden een vergadering voor. Hij stelt een bepaalde manier van werken voor. Zijn argumenten zijn logisch. Toch ben ik het er ergens niet mee eens; het voelt niet goed!! Ik zeg: Ik ben het er ergens niet mee eens. En neem de ruimte om hierover na te denken en een ander te verwoorden en zeg dan: Wat ik belangrijk vind is dat deelnemers een bijdrage kunnen leveren aan de vergadering zodat we optimaal kunnen profiteren van hun kennis. In het zoeken naar oplossingen en daarbij ook de acceptatie van die oplossingen door henzelf bevorderen. Ik sta ook stil bij mijn gedachte van hij zal wel weten waar hij het over heeft en vanuit het vertrouwen in zijn deskundigheid, vraag ik naar wat hij beoogt met zijn voorstel om op die manier te werken Hij geeft aan dat op deze manier de snelheid van werken sterk bevorderd wordt. Wij kunnen nu in gezamenlijk overleg beslissen wat het belangrijkste is, of het gelijke belang 3

4 van beide criteria (de bijdragen van de deelnemers en de snelheid van werken) onderstrepen. Een logische volgende stap is dan hoe dit te integreren in een manier van werken. We beginnen de vergadering met het belang te onderstrepen van de bijdragen van deelnemers in het zoeken naar oplossingen binnen een gesteld tijdskader. Op deze manier streef je er tevens naar de het onbewuste en bewuste optimaal samenwerken in het bereiken van resultaten. Dit streven kun je toepassen op jezelf toepassen alsook in je omgaan met anderen. De ecologische kant van de zaak. Je zult vooral dan effectief zijn als je ten behoeve van resultaat en winst de ecologie checkt. Veranderingen zijn ecologisch als ze geen nieuwe of andere problemen oproepen of dreigen op te roepen; niet in het hier en nu, en ook niet in de verre toekomst. Een ecologischgezonde verandering zal geen nieuwe innerlijke conflicten introduceren en iemand ook niet in conflict met de buitenwereld brengen. Als er geen schade te verwachten is aan de persoon of de samenleving waarin deze persoon leeft, dan is er sprake van ecologisch-gezonde verandering. Weerstanden, twijfel en oppositie en ook incongruent instemmen ten aanzien van voorgenomen of doorgevoerde veranderingen kun je zien als ecologische bezwaren. De twee bovengenoemde vooronderstellingen (het onbewuste is belangrijk en lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid) spelen een belangrijke rol bij het (kunnen) onderkennen van ecologische bezwaren. Aangenomen wordt daarbij dat: 1. Wanneer er ecologische bezwaren aan een bepaalde verandering kleven, iemand dit ook kan beseffen; 2. Relevante (onbewuste) gedeelten van de persoonlijkheid van mensen zullen reageren en soms in opstand komen wanneer zij bezwaren tegen een bepaalde verandering hebben (vaak vooral te observeren in de non-verbale communicatie); 3. Niet-ecologische interventies zullen vaak na enige tijd vanzelf vanuit het onbewuste van iemand tegengewerkt en zelfs ongedaan gemaakt worden; 4. Voor de voortgang van het veranderingsproces is het zeer nuttig om iemand explicieter tot een reactie uit te nodigen of zelfs uit te dagen en daarna in te gaan op de bezwaren. Tevens wordt aangenomen dat de intentie achter de bezwaren is een positieve bijdrage te leveren aan het veranderingsproces. Met veranderingsprocessen worden zowel persoonlijke als organisatieveranderingsprocessen bedoeld. Bij ecologische check wordt gekeken naar: 1. Welke voordelen van de huidige situatie (het probleem) vallen weg. 2. Past het doel bij de persoon (ter beoordeling van de persoon) 3. Heeft het doel negatieve bijverschijnselen heeft op de korte termijn dan wel lange termijn en in het grote geheel. Is dit wel haalbaar? Is het effectief om op deze manier stil te staan bij met name organisatieveranderings c.q. sturingsprocessen? Hoor ik je (als manager) dit twijfelend, kritisch of sceptisch vragen? Je hebt immers nog meer te doen! Welke voordelen zijn hiermee gemoeid: 1. De voordelen om niet na een jaar (of meer) te hoeven constateren dat het veranderingsproces tot niets (of alleen méér frustratie) heeft geleid. 2. De verbetering van de relatie met bijvoorbeeld medewerkenden dat hun kennis en inzichten serieus genomen worden als bijdrage aan het organisatie-veranderingsproces. 3. Hun toenemende vertrouwen in het management dat de organisatie effectief in de richting van de organisatiedoelstellingen wordt geleid. 4. Een vergroting van uw flexibiliteit in het effectief omgaan met veranderingsprocessen. 4

5 Welke nadelen zijn hiermee gemoeid: 1. Het tijdsverlies op de korte termijn. 2. De complexiteit van ecologische bezwaren waarmee je bijvoorbeeld als manager wordt geconfronteerd en die dus ook om bepaalde kwaliteiten vraagt. Ad 1. Er wordt inderdaad tijdswinst geboekt op de korte termijn als je niet ingaat op ecologische bezwaren, achtergronden van weerstanden etc. Het is aan jezelf om te beoordelen of dit voordeel van tijdswinst op korte termijn opweegt tegen het investeren van tijd in ecologische bezwaren, met de daarbij geschetste voordelen en de tijdswinst op langere termijn! Ad 2. Het onderkennen van ecologische bezwaren en de complexiteit van diens onderlinge samenhang, vraagt van je inderdaad om bepaalde kwaliteiten, zoals het vermogen van scherpe waarneming, dan wel innerlijke gewaarwording en vermogens als goede afstemming op medewerkenden dan wel bevragen. Je kunt je inzichten hierin vergroten, actief te werken aan je professionele bekwaming in deze zin. Scherp zintuiglijk waarnemingsvermogen. Ecologisch-gezonde veranderingen/ontwikkelingen vragen om een scherp zintuiglijk waarnemingsvermogen. Vijf zintuigen om de wereld waar te nemen, lijken voldoende om die (buiten) wereld in onze ervaring tot zijn recht te laten komen in al zijn/haar kleuren, klanken, gevoelens, smaken en geuren. Als het gaat om onze innerlijke gewaarwording gebruiken we dezelfde zintuigen. In het kinesthetische gewaarwordingssysteem kennen we daarbij een rijke variatie in (soorten) predikaten: Ik krijg het er warm van ; Ik ben uit het veld geslagen ; Dit beweegt me.. ; Je kunt dat toch op je klompen aanvoelen!!! Albert Soesman onderscheidt 12 zintuigen als poorten van de ziel. Die twaalf zintuigen bieden een (nieuw) referentiekader om de mogelijkheden die NLP biedt nog rijker te benutten. Zij zijn de bouwstenen voor je innerlijke gewaarwording. Nieuwsgierig geworden??? Zie de workshop "Het verrijken van je innerlijke horizon". en het artikel: "Twaalf zintuigen als poorten van de ziel." Geraadpleegde literatuur: Hammer, M. & Champy J., De bijl aan de wortel; reengineering the corporation. Een manifest voor bedrijfsrevolutie. Uitgeverij Contact Amsterdam/Antwerpen Hollander, J., Derks, L.A.C. & Meijer, A., NLP in Nederland. Servire, Cothen 1990 Derks, L.A.C. & Hollander, J., Essenties van NLP, sleutels tot persoonlijke verandering. Servire

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Dubbele identiteit. Anja Bekink! Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door:

Dubbele identiteit. Anja Bekink! Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door: Dubbele identiteit Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door: Programma Welke dubbele identiteit? Wil niet of kan niet? De casus & de cirkel The Matrix & de Verrassingen De professional

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Anneke Durlinger Tjoys training, coaching & consulting T 06 51516208 tjoys@xs4all.nl www.tjoys.nl

Anneke Durlinger Tjoys training, coaching & consulting T 06 51516208 tjoys@xs4all.nl www.tjoys.nl Groepsrapport In dit artikel ga ik met name in op groepsrapport in een trainingssituatie. Het laat zich echter ook makkelijk en zinvol relateren aan vergaderingen, teambijeenkomsten, projectgroepen etc.

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 SLB-er Yvonne Wijdeven Stageplaats Brijder verslavingszorg Den Helder Stagebegeleider Karin Vos Periode 04 september 2013 01 februari

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren, besef het! (er is geen nooduitgang)

communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren, besef het! (er is geen nooduitgang) Workshop Taal, veel meer dan praten. Koolhof Coaching en Training Over de complexiteit van communicatie Onderwerp: Uitgangspunt: communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren,

Nadere informatie

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Cursusboek Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Beste cursist, De eerste stap is gezet! U gaat starten met een mindfulnesstraining van 8 lessen.

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Piramide van (neuro)logische niveaus

Piramide van (neuro)logische niveaus Piramide van (neuro)logische niveaus De gedragspiramide geeft weer hoe wij als mensen zijn georganiseerd, hoe onze psyche is opgebouwd en geeft antwoord op vragen als: Hoe ontwikkel ik mijzelf effectief?

Nadere informatie

IEP NLP MASTERS OPLEIDING 2004

IEP NLP MASTERS OPLEIDING 2004 `PRESENTEREN VANUIT EEN ENERGIEVELD VAN RUST` IEP NLP MASTERS OPLEIDING 2004 Waarom heb ik dit gemodelleerd? Ik ben nu ruim 6 jaar werkzaam als sporttrainer, tijdens dit werk sta ik veel voor groepen mensen

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

OEFENINGEN: NEEM UW GEDACHTEN ONDER DE LOEP

OEFENINGEN: NEEM UW GEDACHTEN ONDER DE LOEP OEFENINGEN: NEEM UW GEDACHTEN ONDER DE LOEP Denken, voelen en doen staan sterk met elkaar in verband. Via uw gedachten kunt u invloed uitoefenen op hoe u zich voelt. Op deze manier kunt u ongewenste gevoelens

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

Luisteren, doorvragen en feedback geven

Luisteren, doorvragen en feedback geven Luisteren, doorvragen en feedback geven Rogier Guns P-GIS 23 April 2007 Doelstelling presentatie LSD methode Actief Luisteren Doorvragen Feedback geven Let op: Sommige technieken lijken (theoretisch) heel

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com Module 1 Profileren van de emotionele intelligentie: Team Effectiviteit (). De Team Effectiviteit wordt vastgesteld door het identificeren, vaststellen en beheersen van de emotionele intelligentie van

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren BEGRIJP JE WAT IK ZEG? Over communicatie, luisteren en vooroordelen Situering Om op een zinvolle manier met elkaar te communiceren, heb je veel vaardigheden nodig. De doelstellingen van deze trainingsachtige

Nadere informatie

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Advies, coaching en mediation

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Advies, coaching en mediation 1. HR treedt doorgaans op als intern adviseur voor managers en medewerkers. Welke risico s loopt men hierbij? A. Dat men te maken krijgt met een situatie waarin manager en medewerker tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

COMMUNICATIE DE AXIOMATA

COMMUNICATIE DE AXIOMATA COMMUICATIE DE AXIOMATA Mireille Jacobs Gezins en relatietherapie Bemiddeling, in familiezaken www.familiekwesties.be CAW oost Vlaanderen Vormingscentrum VCOK lid Forum voor Bemiddeling. Jozef Plateaustraat,

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Het geven van feedback is een kunst. Het is iets anders dan het uiten van kritiek. Het verschil tussen beide ligt in de intentie. Bij

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Samen-werken is vooral mensen-werk

Samen-werken is vooral mensen-werk JVEI Bestuursdagen Governance Samen-werken is vooral mensen-werk Jasper van Waes, 7 april 2017 Do I and others benefit? Functional Fluency Doel workshop: Samen-werken is vooral mensen-werk Bepalen wat

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze BOUWSTEEN 5 Eigen Keuze 2 Inhoud Introductie bouwsteen 5: Eigen Keuze 3 ANDERS denken 4 Waar kies je voor? Wist je dat? 5 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 13 Nieuwe

Nadere informatie

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Oost, west, thuis best. Als er 1 schaap over

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

Zelfmanagement. stappenplan voor effectieve verandering

Zelfmanagement. stappenplan voor effectieve verandering Zelfmanagement stappenplan voor effectieve verandering Iedereen wil graag met energie aan de (werk)dag beginnen en voldaan én energiek weer naar huis gaan. Dat is het ideaal, maar vaak lukt dit niet. Conflicten,

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen!

Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen! Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen! Workshop NEVI Inkoopdag, 25 juni 2015 Joost van Eijk Remco Kramers Agenda Even voorstellen Wat is Het NIC? Wat zijn jullie verwachtingen? Jouw grondhouding

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

III. Schakelen tussen communciatieniveaus

III. Schakelen tussen communciatieniveaus III. Schakelen tussen communciatieniveaus Herkent u de volgende situaties? o 'Nu heb ik al een paar keer aan mijn medewerker gevraagd of hij uit wil leggen wat er precies aan de hand is; maar hij geeft

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

Hé Hallo.. .. ken ik je ergens van??? en 1001 andere meesterlijke openingszinnen. Modelleringsverslag Opleiding NLP Masterpractitioner

Hé Hallo.. .. ken ik je ergens van??? en 1001 andere meesterlijke openingszinnen. Modelleringsverslag Opleiding NLP Masterpractitioner Hé Hallo.... ken ik je ergens van??? en 1001 andere meesterlijke openingszinnen Modelleringsverslag Opleiding NLP Masterpractitioner Thijs Verheul ThijsVerheul@vrbzo.nl December 2011 Waarom ik dit gemodelleerd

Nadere informatie

Succesvol Veranderen 1

Succesvol Veranderen 1 Succesvol Veranderen 1 CPO netwerk Utrecht, 22 mei 2017 2 Succesvol veranderen Zonder beweging verandert niets! Succesvol veranderen vraagt om het nemen van de juiste stappen. Succesvol veranderen is in

Nadere informatie

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule Werkboek Inhoudsopgave: 1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule 2. Het H.A.R.T. model 2.1. H.A.R.T. staat voor: 2.1.1. Mijn verhaal over oprechte communicatie 2.1.1: Hoofd Gebruik de rest van deze

Nadere informatie

Communicatiemodel. Communicatieniveaus

Communicatiemodel. Communicatieniveaus Download #06 Een fantastisch communicatiemodel trainingmodule Communicatiemodel Mensen uiten hun gevoelens op verschillende manieren. De een laat meteen zien hoe hij zich voelt bij een situatie, terwijl

Nadere informatie

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training 2010 Marco Honkoop NLP coaching & training Introductie Dit ebook is gemaakt voor mensen die meer geluk in hun leven kunnen gebruiken. We kennen allemaal wel van die momenten dat het even tegen zit. Voor

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Oefening 3: Keuzes maken

Oefening 3: Keuzes maken Oefening 3: Keuzes maken In oefening 2 heeft u gezien dat keuzes gemaakt kunnen worden op basis van belangrijkheid en urgentie. Wat belangrijk is wordt deels extern bepaald en is deels persoonlijk. De

Nadere informatie

Pychiatrische dagbehandeling voor moeder en kind

Pychiatrische dagbehandeling voor moeder en kind Centrumlocatie Naar aanleiding van de intake op onze polikliniek blijkt dat u in aanmerking komt voor de dagbehandeling voor vrouwen met psychiatrische problemen en hun baby s tot 1 jaar. In deze folder

Nadere informatie

Je gezicht en houding. spreken boekdelen!

Je gezicht en houding. spreken boekdelen! Ronald Dingerdis Je gezicht en houding 5 spreken boekdelen! Iedereen lekt non-verbale communicatie. Het is menselijk en het gebeurt gewoon. Het is ook logisch want communicatie bestaat voor het grootste

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand Ronald Dingerdis Inhoudsopgave Over Dingerdis Customer Care Inleiding 1. Situaties die weerstand oproepen 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand 3. Omgaan met weerstand van anderen 4. Omgaan met

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Module 1. Bewustwording.

Module 1. Bewustwording. Module 1. Bewustwording. Dag 3. Visioning Ontdek wat jouw ziel te zeggen heeft over jouw bestemming en werk. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar de wijsheid van je ziel als het gaat over jouw

Nadere informatie

In gesprek met medewerkers over verzuim

In gesprek met medewerkers over verzuim TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. In gesprek met medewerkers over verzuim Inhoud 1. verzuim bespreken met medewerkers Het is belangrijk

Nadere informatie

NLP gesprek masternivo

NLP gesprek masternivo NLP gesprek masternivo Stap Betreft Uitleg e/o aandachtspunten 1 Sponsorhouding De basis: Congruent aanwezig zijn Verbinding met de ander aangaan Benieuwd en nieuwsgierig zijn Ontvankelijk zijn Helpen

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Delfin EMDR en hypnotherapie cognitieve therapie Page 1 of 5

Delfin EMDR en hypnotherapie cognitieve therapie Page 1 of 5 Delfin EMDR en hypnotherapie cognitieve therapie Page 1 of 5 DE THEORIE DE PRAKTIJK OVEREENKOMSTEN Cognitieve therapie Naast een paar grote verschillen heeft de moderne hypnotherapie veel overeenkomsten

Nadere informatie

Welkom bij module 2 WEERSTAND! Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Stephen Covey)

Welkom bij module 2 WEERSTAND! Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Stephen Covey) Welkom bij module 2 WEERSTAND! Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Stephen Covey) Jouw leervragen: 1. Wat staat je nog bij van module 1? 2. Wat pas je daar eventueel al in toe? 3. Wat betekent dat voor

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Samenwerking tussen twee personen in het perspectief van metaprogramma s

Samenwerking tussen twee personen in het perspectief van metaprogramma s Samenwerking tussen twee personen in het perspectief van metaprogramma s Tijdens het e NLP congres gaf Wil Princen een inkijk in de wereld van de Metaprofiel Analyse. Hij deed dit op een boeiende manier

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

MEE EENS! De klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap

MEE EENS! De klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap RVTTN J WRKN MT KLSS!OX M NS! e klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap revet Voorzitter revet Voorzitter MNOUW (Leerlijn ase 3) k kan de vergadering goed voorbereiden door alle felicitaties,

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden.

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Bidden met jongeren Voorbede Ben je teleurgesteld in het leven? Ben je gekwetst door anderen? Draag je vervelende herinneringen met je mee? A. God, wij bidden U voor alle mensen die hun leven graag anders

Nadere informatie

Leer hoe je effectiever kunt communiceren

Leer hoe je effectiever kunt communiceren Leer hoe je effectiever kunt communiceren De kracht van geweldloze communicatie Hoe vaak kom je in een gesprek terecht waarin je merkt dat je niet meer zegt wat je wilt zeggen; dat je iets doet wat de

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

1 SITUATIE 2 TEST. Als ik luister denk ik niet aan andere zaken. Ik laat mensen uitpraten. Ik plaats wat ik hoor in een duidelijk kader

1 SITUATIE 2 TEST. Als ik luister denk ik niet aan andere zaken. Ik laat mensen uitpraten. Ik plaats wat ik hoor in een duidelijk kader LUISTEREN drs. W. Bontenbal 1 SITUATIE Wanneer u naar een lied luistert, luistert u dan naar de tekst of naar de muziek? Stelt u zich voor dat u zojuist bij een enerverende vergadering vandaan komt, u

Nadere informatie

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering Leiding geven aan verandering Mijn moeder is 85 en rijdt nog auto. Afgelopen jaar kwam ze enkele keren om assistentie vragen, omdat haar auto in het verkeer wat krassen en deuken had opgelopen. Ik besefte

Nadere informatie

Veiligheid & mindset

Veiligheid & mindset Veiligheid & mindset Veranderen van gedrag door te werken met dilemma s De NAM werkt al decennia op de Noordzee, om gas te produceren. En al decennia lang is er ontwikkeling; door het niet aflatende streven

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

Inner Child meditatie

Inner Child meditatie De Inner Child meditatie Uit: Je Relatie Helen Een nieuwe weg naar heling van je relatievaardigheid Indra Torsten Preiss De Inner Child meditatie De Inner Child-meditatie is de meditatie bij uitstek om

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Emotionele Intelligentie

Emotionele Intelligentie Emotionele Intelligentie ubeon Academy Programma Emotionele intelligentie (EQ) staat voor het vermogen om eigen en andermans gevoelens te herkennen en er op effectieve wijze mee om te gaan. 70 % van communicatie

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

In dialoog met elkaar

In dialoog met elkaar In dialoog met elkaar Grondhouding van Zozijn Bestaansrecht van Zozijn In dialoog Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot bloei te laten komen. Wij zorgen voor een positief klimaat, waarin liefdevolle

Nadere informatie

Hoogbegaafd en gevoelig

Hoogbegaafd en gevoelig Hoogbegaafd en gevoelig Kazimierz Dabrowski Hoogbegaafd zijn is meer dan slim zijn. Hoogbegaafde mensen zijn vaak ook veel gevoeliger dan andere mensen. Daardoor ervaar je situaties soms intenser dan andere

Nadere informatie