Training: Sitemanagement. Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training: Sitemanagement. Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie"

Transcriptie

1 Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie

2 Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Inleiding De functie van sitemanager is vaak een eerste stap naar algemeen management. Als manager van een site run je feitelijk je eigen bedrijfje. Sitemanagers zullen moeten leren omgaan met de spanningsvelden binnen de eigen organisatie, de klant, leveranciers en onderaannemers en de eigen medewerkers. Zij kunnen putten uit de ruime ervaringen van de operationele en tactische kanten van hun vak, maar voor hen is het de uitdaging om hun management kwaliteiten binnen dit spanningsgebied naar een hoger niveau te tillen, waardoor hun senioriteitsrol wordt verbeterd. De training Sitemanagement - Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden reikt inzichten en vaardigheden aan op het vlak van management, commercie en communicatie om zodoende de persoonlijke performance van de deelnemende sitemanagers te verbeteren. De training biedt een verhelderend zicht op het eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen om zodoende de eigen performance te verbeteren. Door zowel te werken aan inzicht als vaardigheden ontwikkelt de deelnemer een blijvende bereidheid tot leren. Een eigenschap die hem in staat stelt om voortdurend zijn eigen gedrag te evalueren en verder te ontwikkelen, door zelfinzicht en zelfvertrouwen. Doel Het doel van de training is tweeledig. Enerzijds is het doel om de managementpotentie van de sitemanager te vergroten door het scheppen van een solide basis. Anderzijds is het doel om sitemanagers bij elkaar te brengen om zodoende elkaars kennis en kunde rondom alle aspecten van dit relatief nieuwe vakgebied te kunnen delen. Voor wie? Deze training is bedoeld voor ervaren sitemanagers in de procesindustrie. Deelnemers hebben over het algemeen meer dan een jaar ervaring als eindverantwoordelijke op een site. Werkwijze De training bestaat uit 9 sessies. De onderwerpen zijn gegroepeerd rondom een 4-tal hoofdthema's: Leidinggeven, Organisatie, Communicatie en Commercie. Vanwege de onderlinge raakvlakken tussen de onderwerpen wordt de deelnemer zich bewust van management als een integraal proces. Na een korte inleiding wordt de inbreng van de cursisten centraal gesteld. Leren van de eigen ervaring en de ervaringen van anderen is het uitgangspunt en stimuleert de bewustwording waardoor inzichten worden geïntegreerd in het dagelijks handelen van de deelnemer.

3 Het programma Het programma behelst 9 sessies met de volgende onderwerpen: Sessie 1: Zinvol leiding geven uur Het feit dat je zelf je vak beheerst is nog iets heel anders dan het zorgen dat anderen het doen. Je moet niet alleen een manager zijn maar ook een leider, een inspirerende visie hebben maar daar ook anderen mee kunnen bezielen, gericht zijn op je klanten en je targets maar ook goed kunnen coachen. Bijdragen aan een stabiel bedrijf maar liefst ook aan een lerende organisatie. Centraal in dit onderdeel staat de vraag hoe mensen gemotiveerd zijn of raken en hoe jij als manager daaraan positief of juist negatief kunt bijdragen. -- Overnachting -- Sessie 2: Contract - awareness Vandaag de dag is de uitvoering van een project niet meer te vergelijken met 10 jaar geleden. Waar in het verleden de menselijke relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een belangrijker rol speelde bij het oplossen van onvoorziene situaties en discussies, wordt er anno 2013 veel meer gekeken wat er contractueel is vastgelegd. Het onderkennen van een goed contract is een eerste belangrijke stap in het beheersingsproces van een project. Het bewust zijn (de awareness) van het contract ligt aan de basis van een succesvol verloop van de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In deze sessie zal onder andere aandacht gegeven worden de valkuilen in een contract en de aandachtspunten tijdens de uitvoering. Deze sessie zal voor de deelnemers veel herkenbare situaties opleveren, en met de opgedane kennis zullen lastige situaties in de toekomst slimmer en creatiever opgelost kunnen worden. Sessie 3 : Plezierig en overtuigend communiceren Voor effectieve communicatie is het noodzakelijk de verschillende menstypen te onderscheiden en te herkennen. Door rekening te houden met hun behoeften, wensen, vooroordelen en attitude-balans kan er gecommuniceerd worden met een beter resultaat. Hiervoor worden vraag- en luistertechnieken gehanteerd. Ook het belang van non-verbale communicatie komt uitgebreid aan de orde. Sessie 4: Commercieel strategisch denken Het succes van ondernemen wordt bepaald door het vermogen van managers zich te verplaatsen in de gedachtewereld van de klant en van de medewerker. Inzicht in conceptueel, strategisch en operationeel denken. Ontwikkelen van een denktrant op diverse niveaus die verband met elkaar hebben.

4 Sessie 5: Macht en invloed uur Wat is de oorsprong van macht tussen mensen en wat zijn kenmerken en wetten van macht? Hoe ga je om met macht en wat is het verschil tussen macht en invloed? Wat bepaalt de kracht van invloed en hoe kun je invloed uitoefenen? In deze workshop gaat het continu om een reflectie op de praktijksituatie van de deelnemers: Hoe uiten de wetten van macht zich in jouw situatie, hoe reageer jij op macht en invloed en hoe komt dat? Hoe zou je willen dat het was? Hoe ziet jouw dynamische krachtenveld er uit en welke machtsbronnen heb je zelf? Hoe kun je die hanteren om je resultaten te behalen? -- Overnachting -- Sessie 6: Managen van onverwachte situaties binnen jouw project Herken je dat? Heb je gisteren je mensen en materieel gepland voor een mooie klus vandaag, belt de opdrachtgever met de vraag of je even langs wil komen want hij heeft een spoedklus. Als sitemanager wordt jij, samen met de mensen waar jij verantwoordelijk voor bent of gaat worden, elke dag opnieuw geconfronteerd met het feit dat de omgeving van je project invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken. Dat kan van buiten je team komen, maar komt zeker ook van binnen uit je team. Is het niet de opdrachtgever, de directie van je eigen bedrijf, een teamlid dan is het wel een leverancier, kortom velen hebben invloed op jouw dagelijkse werkzaamheden en dat van je team. De vraag is dus; hoe beheers je deze invloeden op jouw project?? Daar gaan we vandaag proberen een antwoord op te vinden. Sessie 7: Relatiemanagement Als sitemanager of als commercieel verantwoordelijke moet u ook na het uitvoeren van een opdracht contacten onderhouden met de DMU (decision making unit) om er zeker van te zijn dat u uw voorsprong op de concurrent behoudt en herhalingsopdrachten meer regel dan uitzondering zijn. Dit vraagt om een effectief en efficiënt relatiebeheer in een omgeving waarbij meerdere collega s contacten onderhouden met dezelfde klant doch vaak met verschillende contactpersonen binnen de DMU. Planning, organisatie en creativiteit zijn voorwaarde voor succes. Wilt u een professional zijn in dit uitdagende vakgebied? Sessie 8: Planning en Onderhandelen Sommige contracten komen snel en soepel rond. Dat zijn echter uitzonderingen. De meeste verkooptrajecten vragen veel inzet, tijd, creativiteit en vooral geduld. Het is van belang vooraf een gedegen en concrete planning te maken, zonder dat het een plan om een plan wordt. Actie-, verkoop- en accountplanning komen uitgebreid aan bod. In deze sessie wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan onderhandelen. Onderhandelen is een spel van geven en nemen. De kunst is te ontdekken waar de grenzen van uw onderhandelingspartner liggen, zonder die van u al te duidelijk aan te geven. Tijdens het onderdeel onderhandelen leert u hoe u dat aanpakt.

5 Sessie 9: Counselsessie In deze sessie is ruimte om onderwerpen die in voorgaande sessies niet of in onvoldoende mate aan bod zijn gekomen, verder uit te diepen. Dit in overleg met de trainer. Er wordt bij deze sessie uitdrukkelijk om input van de groep gevraagd. VOMI behoudt het recht om wijzigingen in dit programma aan te brengen. Data Op dit moment zijn er nog geen definitieve trainingsdata bekend. Mogelijk hebben we al wel een voorlopige planning. Neemt u voor meer informatie over de eerstvolgende startmogelijkheden gerust contact op met VOMI Academie. Locatie De training wordt gehouden op de volgende locatie: Van der Valk Hotel Arnhem Amsterdamseweg VK Arnhem Tel Aanmelding en Intake Direct na aanmelding ontvangt u een voorlopige bevestiging en een intakeformulier. Dit formulier bevat vragen rondom uw functie, uw werkervaring en uw verwachtingen ten aanzien van deze training. Op die manier proberen we de samenstelling van de groep zo optimaal mogelijk te laten zijn. Groepsgrootte De aard en de werkwijze van de sessies maken het noodzakelijk de groepsgrootte te stellen op maximaal 14 deelnemers. Niet elke aanmelding kan automatisch tot plaatsing leiden. Prijs Aan deelname aan de training Sitemanagement is een bedrag verbonden van: Leden: 2.950,00. Niet leden: 3.450,00. Hierbij is alles inbegrepen, d.w.z.: de overnachtingen, de consumpties en maaltijden en het studiemateriaal. Er kan alleen worden ingeschreven voor het gehele traject, niet voor sessies afzonderlijk. U ontvangt een factuur die u in één keer dient te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Vóór aanvang van de training is restitutie slechts mogelijk als voor de opengevallen plaats alsnog een vervangende deelnemer kan worden ingeschreven. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

6 Waardering Het is voor ons zeer verheugend te constateren dat de training Sitemanagement ruimschoots aan de verwachtingen van de deelnemers voldoet. Niet voor niets bieden wij deze training al weer enkele jaren aan, maar de waardering van onze deelnemers is de beste referentie. Uit de unaniem positieve evaluaties van eerdere groepen willen wij u een aantal uitspraken niet onthouden: Op de vraag hoe deelnemers de training Sitemanagement hebben ervaren, geven zij als reactie: Veel dingen kan ik de volgende dag al toepassen in mijn werk. Je merkt dat de docenten ervaring hebben aan de manier waarop ze hun verhaal doen, en dat waardeer ik erg. Boeiende training; niets aan te verbeteren. Lof voor alle deelnemers en trainers; wat hebben ze mij veel nieuwe inzichten gegeven!! De praktijkvoorbeelden, de gesprekken onderling en de managementlessen zijn zeer waardevol. Gehele cursus vond ik een erg goede aanvulling op de praktijk. De training was dik geslaagd! Trainers weten waar ze het over hebben." Hetgeen wij geleerd hebben is "praktisch en direct toepasbaar". De training is duidelijk op ons gericht! De trainers Wij beschikken over een trainers- en docentenkorps dat de kunst van kennis- en praktijkoverdracht integraal beheerst. Afhankelijk van de onderwerpen die gekozen worden, worden seniortrainers en docenten ingezet die gespecialiseerd zijn in de gekozen onderwerpen. Aan deze training werken mee: Tom van den Hoogen Tom van den Hoogen heeft zijn kennis en ervaring van het commerciële en algemene management jarenlang te gelde gemaakt als crisis en turn-around manager. Zijn visie is dat mensen pas daadwerkelijk (kunnen) veranderen wanneer zij van weten tot besef komen. De kracht van Tom van den Hoogen ligt in het feit dat hij mensen ook daadwerkelijk van weten tot besef weet te brengen. Niet alleen als manager maar juist ook in zijn trainingen weet hij mensen te activeren, inspireren en tot veranderingen te brengen. Zijn praktijkervaringen weet hij op een treffende wijze te vertalen waardoor zijn trainingen op het algemene management en commerciële vlak ook echt daadwerkelijk wat in gang zetten bij mensen. Fred Meershoek Fred heeft zowel een bedrijfskundige alsook een technische achtergrond, beide op universitair niveau. Sinds 1992 is hij werkzaam geweest bij diverse technische aannemers/installateurs in de functies van Technisch Inspecteur, Bedrijfsleider, Operational Manager en Contractmanager. Door zijn pragmatische benadering met vele praktijkvoorbeelden ervaren eerdere deelnemers zijn trainingen als leerzaam en nuttig. Met de opgedane kennis en de bewustwording kunnen de deelnemers meteen de volgende dag aan de slag.

7 Pieter Timmers Pieter Timmers is van origine automotive engineer. Hij kwam echter al snel tot de ontdekking dat zijn ware passie ligt op het snijpunt van sales, marketing en management. Hij is al ruim 20 jaar als manager actief binnen internationaal opererende ondernemingen. Hij vervulde legio interim-functies en trad ook regelmatig op als crisismanager. Pieter is een zeer sterk analyticus die zijn denkbeelden helder communiceert. Zijn inzicht in processen brengt hij snel en inspirerend op deelnemers over. Daarbij put hij uit zijn brede praktijkervaring en gebruikt hij aansprekende en vooruitstrevende voorbeelden. Peter Wijnveldt Peter Wijnveldt is een trainer/coach met ruime ervaring op het gebied van commerciële vaardigheidsontwikkeling. Zijn aanpak is gericht op gedrags- en mentaliteitsverandering. Peter heeft naast 15 jaar trainingservaring ook ruime uitvoerende (internationale) sales- en managementervaring. Deze combinatie maakt Peter tot een trainer die vanuit de praktijk werkt en tijdens zijn trainingen op een praktische wijze de talenten van zijn deelnemers helpt te ontwikkelen. Peter Brugman De vooropleidingen van Peter Brugman zijn o.a. Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde. Hij heeft vele jaren ervaring in de commercie opgedaan, eerst als adjunct directeur in de technische automatisering en later als algemeen bedrijfsleider in een organisatie met een zeer uitgebreide servicedienst. De toenemende, sterke concurrentie in de markt hebben hem gedreven tot het ontwikkelen van een hoge mate van creativiteit ten aanzien van zijn beleid en acties. In die hoedanigheid is hij het gevecht met de concurrent dan ook volop aangegaan. Hij is van mening dat u alleen toegevoegde waarde kunt bieden op basis van uw unieke onderscheidende vermogen. Inmiddels is hij al jaren actief als trainer met als specialisatie technische bedrijven. Zijn trainingsaanpak kenmerkt zich door nuchterheid en resultaatgerichtheid. Ben Houweling Ben Houweling is in staat om techniek te combineren met een heldere kijk op het managen van projecten. Heeft als filosofie dat als je een taak (het maken van een planning, het maken van een calculatie, etc.) niet op papier kan doen dat dan een PC met de benodigde software een zinloze investering is. De kennis hiervoor heeft hij opgedaan op de werkvloer als leidinggevende bij diverse grote opdrachtgevers. Hij heeft een jarenlange ervaring als sitemanager voor de grootste technische dienstverlener van Nederland bij een grote producent van kunststoffen in het Botlek-gebied. De theoretische achtergrond hiervoor heeft Ben opgedaan vanuit de vakgebieden elektrotechniek en meet- en regeltechniek aangevuld met diverse Projectmanagement opleidingen. Zijn financiële kennis heeft hij opgedaan middels een bedrijfseconomische studie. Daarnaast is Ben, als bevoegd docent, actief als docent in de genoemde technieken en verzorgt hij trainingen op het gebied van Projectmanagement. Zijn jarenlange ervaring draagt hij graag op een inspirerende manier over aan anderen met als kernvraag; wat beweegt mensen om te doen wat ze doen? Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden. Op alle VOMI trainingen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, welke gepubliceerd staan op de website.

8 VOMI Academie De procesindustrie stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de mensen die hierin werkzaam zijn. Goede scholing is derhalve van groot belang. VOMI ontwikkelt en verzorgt trainingen die nauw aansluiten bij de specifieke behoefte van de procesindustrie. Het belang van VOMI is versterking van de kennis en kunde binnen de procesindustrie. VOMI streeft hierbij geen winstoogmerk na. De door VOMI geboden trainingen worden tegen kostprijs aangeboden. De waardering van onze deelnemers is de beste referentie. Wat is de VOMI Academie? De VOMI Academie is de organisatie waarmee VOMI haar leden wil ondersteunen op het gebied van trainingen en opleidingen. Dit betreft niet alleen het organiseren van trainingen en opleidingen zoals deze plaatsvinden bij de reeds bestaande trainingen 'sitemanagement' en 'leidinggeven voor voorlieden'. Maar juist ook het ontwikkelen van nieuwe trainingen en opleidingen die gericht zijn op de specifieke behoefte in de procesindustrie. Hoe is de VOMI Academie georganiseerd? VOMI heeft met Van Sadelhoff Learning Services (VS) een samenwerkingsovereenkomst gesloten. VS is een organisatie die bedrijven en brancheorganisaties ondersteunt op het gebied van trainingen en opleidingen. Zij verzorgen backoffice services, ontwikkelen trainingen, workshops, etc. Daarnaast beschikken zij over een breed netwerk aan ervaren trainers. VS heeft samen met VOMI reeds de succesvolle training sitemanagement ontwikkeld. Eric van Sadelhoff is de drijvende kracht achter VS. De communicatie rond trainingen vindt plaats vanuit de VOMI Academie. De facturatie van trainingen zal gedaan worden door VOMI. Waarom de VOMI Academie? De arbeidsmarkt problematiek is voor een arbeidsintensieve bedrijfstak de komende jaren een enorme uitdaging. Thema's als duurzame inzetbaarheid en permanente educatie spelen een belangrijke rol. We merken dat deze thema's ook bij veel VOMI leden actueel zijn. Tevens stellen de opdrachtgevers steeds hogere eisen aan het opleiding van de medewerkers. Vanuit de VOMI willen we leden op dit vlak ondersteuning bieden, en indien gewenst, adviseren. Tijdens algemene ledenvergaderingen en onderzoek onder individuele leden is gebleken dat er behoefte is aan trainingen die aansluiten bij de specifieke wensen in de procesindustrie. Aanbod VOMI Academie De VOMI Academie is actief met het ontwikkelen van (nieuwe) trainingen, opleidingen en workshops, gebaseerd op de input van de VOMI-lidbedrijven. Het huidige aanbod bestaat uit: Training Sitemanagement Training Leidinggeven voor voorlieden en beginnend leidinggevenden Training Effectieve Projectbeheersing Workshop Werken voor en bij je klant Contactgegevens Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. VOMI Academie p/a Postbus EL Arnhem Tel: Fax:

9 Aanmeldingsformulier Ondergetekende, Achternaam: Man Vrouw Voorletters: Roepnaam: Geboortedatum: meldt zich aan voor de training Sitemanagement. Het adres waarop u uw correspondentie wilt ontvangen: Postadres: Privé Zakelijk Postcode en plaats: Naam organisatie: Telefoon zakelijk: Telefoon privé: Mobiel: adres: Deelname voor rekening van: Deelnemer Werkgever Indien voor rekening werkgever, factuur zenden aan: Naam organisatie: T.a.v.: Man Vrouw Adres: Postcode en Plaats: Plaats en datum: Handtekening: Dit formulier kan worden verzonden naar: VOMI Academie t.a.v. Elsbeth Verveld p/a Postbus EL Arnhem Fax: Indien u nog vragen heeft kunt u ons bereiken op het telefoonnummer:

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Workshop: De Klantgerichte Monteur. Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop

Workshop: De Klantgerichte Monteur. Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop Workshop: De Klantgerichte Monteur Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop Workshop De Klantgerichte Monteur Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie.

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Portfolio- en Programma Management

Portfolio- en Programma Management Masterclass Portfolio- en Programma Management 4-daags programma Kopenhagen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Coaching voor en door schoolleiders

Coaching voor en door schoolleiders Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren van coaching in het primair onderwijs. Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap De leergang Volwaardig Leiderschap Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau Jezelf ontwikkelen tot

Nadere informatie

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Mezenlaantje 7 1861 ME Bergen Telefoon: (072) 58 15 241 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Gregor

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Academie voor Podiumkunsten

Academie voor Podiumkunsten Academie voor Podiumkunsten Cursusaanbod 2005-2006 ursusaanbo De Academie voor Podiumkunsten is dé Academie voor Podiumkunsten organisatie voor trainingen voor mensen werkzaam in de podiumkunstenbranche.

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Account Management 2.0 - Impact en overtuigingskracht

Account Management 2.0 - Impact en overtuigingskracht 2014 Waarom deze leergang? Wanneer ben je als accountmanager succesvol? In een uitdagende markt waarin je ondernemer, consultant, procesbewaker en onderhandelaar tegelijk hebt te zijn. Waarbij je kansen

Nadere informatie