en Non-Profit Organisaties 2 jarig Naam module: Communicatie Docent: de heer van Langen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en Non-Profit Organisaties 2 jarig Naam module: Communicatie Docent: de heer van Langen"

Transcriptie

1 Voorletters en naam: Studentnummer: Datum: 14 juni 2013 NCOI Opleidingsgroep: Naam opleiding: D.J.P. van der Ven HBO Management voor Overheid en Non-Profit Organisaties 2 jarig Naam module: Communicatie Docent: de heer van Langen

2 Voorwoord Allereerst zal ik mezelf voorstellen. Mijn naam is Dick van der Ven en ik ben 37 jaar. Sinds 2001 werk ik als Instructeur Lichamelijke Opvoeding bij de Penitentiaire Inrichting te Nieuwegein. Ik verzorg de sportlessen voor zowel de gedetineerden als personeel. Daarnaast ben ik instructeur van het Intern Bijstands Team. Samen met mijn 2 collega instructeurs begeleiden en examineren we de 4 IBT-teams. Deze teams moeten voldoen aan de normen die gesteld zijn door het hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichting en ik ben er medeverantwoordelijk voor dat de teams objectief beoordeeld worden en dat er officiële gesprekken gevoerd worden. Dit was dan ook de reden om te starten met de opleiding HBO Management voor Overheid en Nonprofit organisaties. Mijn ervaring op dit gebied is nihil en ondersteuning op deze manier is van harte welkom. In het kader van de module communicatie beschrijf ik in deze moduleopdracht 2 gesprekken. Beide gesprekken zijn slechtnieuwsgesprekken en ze zijn geschreven volgens de STARR-methode. De Penitentiaire Inrichting Nieuwegein biedt plaats aan 421 gedetineerden. De gedetineerden zijn verdeeld over 9 afdelingen en er wordt onderscheid gemaakt tussen Huis van Bewaring (voorarrest 1 e aanleg), Gevangenis (hoger beroep, afgestraft) en Extra zorg afdeling (beide disciplines) De gedetineerden hebben recht op 2x keer in de week sport. Het personeel krijgt 1x in de week training in Penitentiair Praktisch Optreden (PPO). Deze protocollen zijn vastgesteld door het hoofdkantoor DJI en ieder personeelslid wordt daar jaarlijks op getoetst. Het Intern Bijstands Team bestaat uit 4 teams van 7 personen. Dit is een officiële nevenfunctie waar men na een sollicitatiegesprek aangesteld wordt voor een periode van 1 jaar. Een IBT-lid moet voldoen aan de gestelde eisen van DJI en dit wordt middels een jaarlijkse test afgenomen. Ook worden er officiële functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden. Vanaf 2009 ben ik mezelf gaan oriënteren en ontwikkelen op het gebied van management. Uiteindelijk heb ik in overleg met mijn leidinggevende gekozen voor de studie HBO Management voor Overheid en Non-profit Organisaties. De invloed van deze studie heb ik geprobeerd toe te passen tijdens de gevoerde gesprekken. Tot slot wil ik mijn naaste omgeving en mijn werkgever bedanken. Zij hebben mij de mogelijkheid gegeven om deze studie te beginnen en daarnaast geven ze mij steun en ruimte zodat ik me kan focussen op de verschillende modules. Ook wil ik docent van Langen en mijn medestudenten bedanken voor de energieke lessen en de geboden hulp bij deze moduleopdracht. 2

3 Samenvatting In het kader van mijn moduleopdracht heb ik 2 reflectieverslagen geschreven. Ik heb gebruik gemaakt van 2 slechtnieuwsgesprekken die ik in het kader van mijn functie heb gevoerd. Beide verslagen heb ik geschreven aan de hand van de STARR-methode. Situatie Taak, algemeen en persoonlijk Actie Resultaat Reflectie Het resultaat heb ik beschreven over de acties die ik heb ondernomen tijdens de gesprekken. Welke oplossing er zijn aangeboden en welke beslissingen gemaakt zijn. De reflectie gaat zowel over de acties als het resultaat. Daarnaast heb ik beschreven waar mijn valkuilen liggen en heb ik mijn verbeterpunten voor de toekomstmiddels de SMART-methode geformuleerd. Voor juli 2013 moet ik nog 3 slechtnieuwsgesprekken voor het IBT houden en daar wil ik de volgende technieken toepassen. Allereerst wil ik deze gesprekken ruim 2 weken voor aanvang inplannen en met desbetreffende commandant de voorbereidingsfase helemaal uitwerken(incl. rustige locatie bepalen) en duidelijk afspreken dat alleen wij met het IBT lid een bindend gesprek voeren. In de voorbereidingsfase duidelijk de strategie wordt bepaald van het te voeren gesprek en hier niet van afwijken tijdens het gesprek. Het slechtnieuwsgesprek daadwerkelijk beginnen met het overbrengen van het slechte nieuws. Zakelijk blijven en proberen om niet emotioneel bij het gesprek betrokken te raken. Tijdens de gesprekken wil ik 3x per gesprek parafraseren 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 2 Samenvatting blz. 3 Inhoudsopgave blz. 4 Inleiding blz. 5 Hoofdstuk 1 Slechtnieuwsgesprek blz. 6-8 Hoofdstuk 2 Slechtnieuwsgesprek blz Hoofdstuk 3 SMARTleerdoelen blz. 11 Literatuurlijst blz. 12 Bijlage 1 STARR-methode blz. 13 Bijlage 2 SMARTbeschrijving blz. 14 Bijlage 3 Beschrijving Intern bijstands Team blz. 15 4

5 Inleiding Penitentiaire Inrichting Nieuwegein is een locatie waar mensen in voorarrest zitten ( Huis van Bewaring) en waar mensen hun opgelegde gevangenisstraf uitzitten (Gevangenis) Het Intern Bijstands Team(IBT) komt in actie indien er grote calamiteiten binnen het complex gebeuren. Meestal is de veiligheid van personeel en/of gedetineerden in gevaar. Daarnaast verzorgt het IBT het vervoer van/naar het ziekenhuis en eventueel de eerste 24 uur van de bewaking. Er zijn 4 IBT teams bestaande uit 1 commandant en 7 teamleden. Deze groep valt onder de verantwoording van 1 sectiecommandant en 3 instructeurs waar ik er 1 van ben. De instructeurs en de commandanten zijn verantwoordelijk voor de functionele gesprekken. Voor de moduleopdracht heb ik de 2 slechtnieuwsgesprekken gevoerd. Slechtnieuwsgesprek De aard van het slechte nieuws kan sterk verschillen maar vaak is de reactie van de ontvanger gebaseerd op emoties en onbegrip. De brenger van dit slechte nieuws moet in staat zijn om met deze emotie om te gaan en het gesprek in goede banen te leiden. Dit is de basis voor een goed verloop van het slechtnieuwsgesprek. De keuze om 2 slechtnieuwsgesprekken te beschrijven was omdat in beide gesprekken de vorm van emotie het heftigste kunnen zijn. Het verschil tussen de gesprekken was dat medewerker B voornamelijk een lichamelijk probleem had waardoor hij de functie niet kon uitvoeren en medewerker A niet voldeed aan de gestelde eisen qua procedures Daarnaast waren deze gesprekken mijn 1 e functionele gesprekken die ik moest voeren. Voor mij persoonlijk waren deze gesprekken zeer leerzaam en ben ik er achter gekomen dat ik mezelf hierin nog verder moet ontwikkelen. Ik heb de casussen beschreven aan de hand van de verplichte STARR-methode. Vervolgens heb ik mijn ontwikkelpunten beschreven in geformuleerd volgens de SMART-leermethode. Leeswijzer Hoofdstuk 1 Slechtnieuwsgesprek medewerker B Hoofdstuk 2 Slechtnieuwsgesprek medewerker A Hoofdstuk 3 SMART-leerdoelen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 STARR-methode Smartbeschrijving Beschrijving Intern Bijstands Team 5

6 Hoofdstuk 1 Slechtnieuwsgesprek 15 mei 2013 Situatie: Medewerker B is 1,5 jaar lid van het Intern Bijstands Team (IBT) van de Penitentiaire Inrichting ( P.I.) Nieuwegein. Het IBT team bestaat uit 3 instructeurs,1 sectiecommandant, 4 commandanten en 28 leden. Er zijn 4 subteams, bestaande uit 1 commandant en 7 teamleden en deze vallen onder de 3 instructeurs en sectiecommandant. Indien er calamiteiten binnen de P.I. zijn dan wordt er gebruik gemaakt van een IBT team. Ook als dit voor een ziekenhuistransport cq bewaking is. Medewerker B is gedurende zijn aanstelling meerdere malen uit de running geweest door fysieke problemen. Dit is ook de reden voor het slechtnieuws gesprek. Medewerker B is op dit moment al een half jaar uit de running vanwege darmproblematiek. De oorzaak en de behandeling zijn nog niet gevonden. Dit is voor hem vervelend maar medewerker B houdt zich daarnaast niet aan de gemaakte afspraken wat betreft terugkoppeling van het proces. Daarnaast stopt B geen energie in het onderhoud tussen hem en zijn commandant/ibt leden. Medewerker B is door de sectiecommandant Mike en instructeur Bob meerdere malen aangesproken over het traject en dat hij daarin een voorname rol speelt om de commandant en de instructeurs op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. B is zijn gemaakte afspraken over de terugkoppeling niet nagekomen, vandaar dat commandant Dennis en ik op 15 mei 2013 het gesprek met B zijn ingegaan. Het gesprek is gevoerd in een leegstaand kantoor waarbij commandant Dennis en ik tegenover B zaten (gespreksvoering blz lichaamspositie 10 voor 2 positie, licht voorovergebogen houding, open houding). Taak Algemeen In de functie van IBT instructeur beoordeel ik de IBT leden aan de hand van de gestelde richtlijnen van het hoofdkantoor Diens Justitiële Inrichtingen (DJI) Deze zijn te vinden in het handboek IBT en ieder afzonderlijk lid moet hieraan voldoen. Daarnaast zijn er ook een aantal subjectieve onderdelen om over te beoordelen. De inzet tijdens de trainingen en calamiteiten, het werken in teamverband, motivatie. Aan de hand van deze criteria voldoet B niet aan de gestelde eisen van DJI. Door zijn fysieke problemen heeft hij vanaf januari 2013 geen enkele training kunnen volgen. Daardoor kan hij ook niet deelnemen aan de jaarlijks verplichte IBT test. Aangezien iedere IBT lid jaarlijks aan de eisen moet voldoen en B de vastgestelde eisen voor 2013 nu al niet meer kan halen ben ik genoodzaakt om op 19 december 2013 zijn lidmaatschap in te trekken, tenzij B nu op non actief wordt gezet wat betreft deze nevenfunctie. Hij moet de komende periode duidelijkheid krijgen over zijn gezondheid en ons daarvan op de hoogte houden. Hij bereid is om aan zijn lichamelijke conditie te werken en vanaf september 2013 op vrijwillige basis de trainingen volgen. Indien hij deze afspraken nakomt dan kunnen we op 19 december kijken of we vanaf januari 2014 voor 1 jaar zijn lidmaatschap bij het IBT verlengen. Persoonlijk Ik wilde in het gesprek duidelijk en zakelijk overkomen. Dennis en ik hadden afgesproken dat ik het gesprek zou beginnen omdat ik de richtlijnen van DJI in het bezit had en ik dus met harde feiten het slechte nieuws kon overbrengen. Daardoor was ik in staat om B zelf de keuze te laten maken tussen bovenstaande oplossingen. Hij zou zich aan de gemaakte afspraken houden of ik deelde hem mede dat ik op 19 december 2013 genoodzaakt ben om zijn lidmaatschap in te trekken. Doordat B nu zelf de keuze moest maken werd hij ook gedwongen om zijn gedrag te reflecteren. Hij werd namelijk geconfronteerd met de evaluaties uit de vorige gesprekken. B probeerde nog met ja maar te counteren maar de feiten spraken hem tegen. Hij gaf aan dat hij eigenlijk geen keuze had. Hierop antwoordde ik dat hij wel degelijk een keuze had. Zelf bepalen of er in december een exitgesprek plaats zal vinden of een gesprek waarbij de samenwerking opnieuw zal starten. Aan de hand van zijn gedrag en committent zal de keuze op één van die gesprekken vallen. 6

7 Actie Dennis en ik hebben vooraf besproken welke strategie we zouden toepassen. Ik zou direct de boodschap brengen en deze met de feiten onderbouwen. Daarna B de kans geven zijn kant van het verhaal toe te lichten. Dit aangehoord te hebben terugkomen met beide voorstellen en B de keuze te laten maken welk richting hij zou kiezen. We hadden een ruime tijdsplanning gemaakt en een kantoor uitgezocht met alleen een bureau en 3 stoelen. We konden dus niet door telefoon of andere zaken gestoord worden. Fase 1: het brengen van slecht nieuws Ondanks de gemaakte afspraken maakte Dennis een kleine fout. Hij vroeg aan B hoe het met hem ging. B greep deze mogelijkheid aan om in de slachtofferrol te gaan zitten. Hij begon gelijk over zijn fysieke ongemakken te praten. We hebben hem 2 minuten gegeven en toen heb ik ingegrepen. Ik gaf aan dat ik zakelijk moest zijn en ik heb hem verteld dat hij mede door zijn fysieke problemen niet aan de gestelde eisen van DJI kon voldoen en indien er geen verandering zou komen zijn lidmaatschap per december 2013 zal worden beëindigd (gespreksvoering blz verpakken van slechtnieuws) B reageerde verontwaardigd en kroop in de verdediging, gaf aan dat hij geen terugkoppeling van de artsen had. Hij vertelde ook dat hij het slachtoffer was, hij werd namelijk aan het lijntje gehouden door de medici. Hij reageerde dus vol ongeloof en het drong niet tot hem door dat niet zijn ziektebeeld maar zijn aflatende gedrag de oorzaak was van dit gesprek (gespreksvoering blz ongeloof/opwekken medelijden) Fase 2: Omgaan met de reactie van de ontvanger We reageerden op zijn reactie door te vragen of hij het helemaal begreep. Hij reageerde hier negatief op en er kwamen wederom allerlei verwijten naar de medici en excuses waarom hij niet aan de gestelde eisen kon voldoen (gespreksvoering blz ongeloof/opwekken medelijden). We hebben hem rustig uitgelegd dat zijn gezondheid ook in onze ogen het belangrijkste is maar dat we te houden hebben aan de feiten. Daarna hebben we hem de tijd gegeven om het nieuws te verwerken. Toen B weer wat rustiger was gaf hij aan dat hij het heel vervelend vond dat binnen een korte periode 3 gesprekken waren gevoerd met 3 verschillende mensen. Ik heb hem hierin ook in het gelijk gesteld en dat dit hem dus tegen was gevallen (gespreksvoering blz omgaan met reacties, gevoelstoon) maar tegelijkertijd aangegeven dat van dit gesprek een verslag zou worden opgemaakt en dit in zijn dossier terecht zou komen. Dit heb ik face to face gezegd en meteen aangegeven dat deze manier best confronterend kon zijn, zeker omdat de gesprekken in het verleden meer oriënterend en informerend over zijn gekomen. Daarnaast gaven Dennis en ik duidelijke signalen af dat dit gesprek zeer zakelijk was. Non verbaal; rechte houding, in de ogen aankijken, Verbaal; duidelijk articuleren, harde maar rustige stem. Zowel Dennis als ik zijn niet in discussie gegaan, kwamen op de feiten terug maar we toonde wel belangstelling en medeleven voor zijn gezondheidssituatie. Daarnaast wilde ik zo snel mogelijk tot de oplossing komen waarin B zelf de keuze zou gaan maken (gespreksvoering, Blz. 145 hang yourself-aanpak). Fase 3 Zoeken naar een oplossing Ik heb B de keuze gegeven om een time-out van een half jaar te nemen. Daardoor zou de druk van het IBT verdwijnen en in mijn ogen zou hij dan rustig aan zijn herstel kunnen werken. Hij moest van mij wel aan een aantal voorwaarden voldoen om 19 december tijdens het gesprek een kans te maken voor een nieuw contract. De andere oplossing was 19 december zijn spullen inleveren omdat hij niet aan de gestelde eisen van DJI kon voldoen. B gaf aan dat hij eigenlijk geen keuze had maar dat hij akkoord ging met de time-out Ik gaf aan dat hij wel degelijk een keuze had maar dat ik zijn redenering enigszins kon begrijpen (gespreksvoering, 2.3 blz. 39 aandachtgevend gedrag, oogcontact, ontspannen houding ja,ja ) Ik stelde voor dat Dennis alle gemaakte afspraken op papier zou zetten en dat B het verhaal eerst mocht inzien voordat hij hiermee akkoord zou gaan. Wanneer alle partijen akkoord zijn gegaan dan wordt de sectiecommandant op de hoogte gebracht en wordt het document in het dossier van B gestopt. 7

8 Resultaat Omdat B al 2x was gesproken zagen Dennis en ik een beetje op tegen dit gesprek. Voornamelijk omdat we weinig terugkoppeling van de eerdere gesprekken hadden gehad. Dennis en ik hebben in de voorbereidingsfase het gehele gesprek besproken, gelijk duidelijk de boodschap overbrengen onderbouwend met feiten. Dit was in mijn ogen een heldere afspraak maar Dennis vroeg hoe het met B ging en daardoor ging B gelijk in de slachtofferrol zitten (gespreksvoering blz ongeloof/opwekken medelijden) Ik heb hem dus 2 minuten gegeven om zijn verhaal te doen en daarna heb ik het slechte nieuws gebracht met de motivering. Hierdoor had ik het gevoel dat we de regie weer in eigen handen hadden en konden Dennis en ik het gesprek verder afronden zoals we het vooraf hadden besproken. We hebben medeleven getoond naar B toe maar zodanig dat we te allen tijde de regie in handen hielden. Uiteindelijk ging B akkoord met de oplossing en was dit voor beide partijen het enige juiste. Reflectie Het is me nu duidelijk geworden dat het funest is dat meerdere personen een gesprek voeren en hiervan geen verslag van maken. Hierdoor is dit slechtnieuwsgesprek in mijn ogen zwaarder verlopen dan noodzakelijk (gespreksvoering blz ongeloof/opwekken medelijden). Het is in mijn ogen ook van belang om een dergelijk gesprek goed te plannen en informatie goed te delen. Als Dennis en ik de voorbereidingsfase beter hadden doorlopen en de gemaakte afspraken over het verloop beter hadden nageleefd dan had B niet in de slachtofferrol kunnen gaan zitten. Nu gebeurde dit wel en werden we er emotioneel bij betrokken (gespreksvoering blz ongeloof/opwekken medelijden). Doordat ik na 2 minuten ingreep en het gesprek richting fase 3 stuurde had ik nauwelijks de inhoud geparafraseerd. Hierdoor zaten we niet op dezelfde golflengte als B waardoor hij het gevoel had dat hij gedwongen werd een keuze te maken. (gespreksvoering blz valkuilen). De bedoeling was om samen tot een bevredigende oplossing te komen. Uiteindelijk was de oplossing van een time out wel de juiste oplossing voor beide partijen. De druk voor B was er van af. Hij kon in alle rust aan zijn gezondheid werken en wij hadden de gemaakte afspraken op papier vastgelegd. De reden om dit gesprek te beschrijven was omdat dit mijn 1 e slechtnieuwsgesprek was. Ik ben tijdens de reflectie er achter gekomen da ik onbewust in een aantal valkuilen ben gestapt. Bij de voorbereiding van het slechtnieuwsgesprek is van belang dat de argumenten waarop de negatieve beslissing is gebaseerd goed overwogen zijn, op een chronologische volgorde van zwaar wegend naar minder zwaarwegend staan (gespreksvoering blz ). Op papier had ik dit goed voorbereid. We zijn alleen verkeerd begonnen met het gesprek (gespreksvoering blz direct slechtnieuws brengen). Dennis vroeg hoe het met zijn gezondheid was waardoor B gelijk de gelegenheid aangreep om diep op zijn fysieke probleem in te gaan. Dit is absoluut mijn valkuil gebleken en hier moet ik lering uittrekken. Dan komt fase 2; omgaan met reacties. De valkuil was betrokken raken bij de emotionele reactie van B. Dit is me onbewust overkomen waardoor ik B de ruimte heb gegeven om ieder feit met ja maar te laten beantwoorden. 8

9 Hoofdstuk 2 Slechtnieuwsgesprek 23 mei 2013 Medewerker A is ruim 1 jaar aspirant lid van het IBT. Hij heeft de kans gekregen om lid te worden van het Intern Bijstands Team (IBT) omdat hij als beveiliger binnen de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Nieuwegein uitermate goed werk leverde. Gedurende de stage heeft A alle mogelijkheden gekregen om te voldoen aan de eisen van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De reden van dit gesprek was dat A niet kon voldoen aan de eisen van DJI en daardoor niet in aanmerking zou komen voor een aanstelling van 1 jaar. Gedurende de trainingen is gebleken dat A fysiek niet in staat is de functie van IBT-er uit te voeren. Daarnaast heeft hij door omstandigheden teveel trainingen gemist waardoor hij geen consignatiediensten meer zou mogen draaien en het gevolg hiervan is dat hij de verplichte test niet mag ondergaan. Medewerker A is gedurende zijn stage meerdere malen aangesproken over zijn fysieke gesteldheid en kennis van de vereiste procedures. Daarnaast heeft een objectieve instructeur van DJI in een evaluatiegesprek aangegeven dat A ook in zijn ogen niet voldeed aan de gestelde eisen. Taak Algemeen In de functie van IBT instructeur beoordeel ik de IBT leden aan de hand van de gestelde richtlijnen van het hoofdkantoor Diens Justitiële Inrichtingen (DJI) Deze zijn te vinden in het handboek IBT en ieder afzonderlijk lid moet hieraan voldoen. Daarnaast zijn er ook een aantal subjectieve onderdelen om te beoordelen zoals inzet tijdens de trainingen en inzet bij calamiteiten, het werken in teamverband, motivatie. Aan de hand van deze criteria voldeed A niet aan de gestelde eisen van DJI. In 2013 heeft hij door onduidelijke redenen meerdere trainingen gemist. Tijdens de 3-daagse training op de politieacademie werd duidelijk dat A grove fouten maakte op het moment dat hij onder druk werd gezet. Zijn Commandant Rainaldo gaf aan dat tijdens inzetten van calamiteiten A blokkeerde en dus zichzelf en zijn andere collega s in de steek liet. Persoonlijk Ik wilde een betere start maken dan het eerste slechtnieuwsgesprek wat ik gevoerd hebt. De bedoeling was om gelijk het slechte nieuws te brengen en dit hebben Rainaldo en ik ook gedaan. Zijn mening aanhoren en onze bevindingen door feiten te onderbouwen zodat A voor zichzelf een objectief beeld kon creëren en accepteren dat hij in deze functie tekort is geschoten. Daarnaast wilde ik de boodschap zo brengen dat A niet gekrenkt zou zijn maar trots op zichzelf kon zijn. Actie Voorbereidingsfase slechtnieuwsgesprek. Rainaldo en ik hadden vooraf alle tekortkomingen op een rij gezet en afgesproken dat we gelijk met de boodschap zouden komen. We hadden een ruime tijdsplanning gemaakt. Het gesprek is gevoerd in een leegstaand kantoor waarbij commandant Rainaldo en ik tegenover A zaten (gespreksvoering blz lichaamspositie 10 voor 2 positie, licht voorovergebogen houding, open houding). Fase 1 Het brengen van het slechte nieuws. Allereerst gaf ik aan waarom we een 3-gesprek hielden. Daarna kwam Rainaldo direct met het slechte nieuws en de argumentatie waarom we tot dit besluit waren gekomen (gespreksvoering slechtnieuws brengen blz ) A reageerde vol ongeloof en gaf aan dat hij het niet eens was met onze bevindingen (gespreksvoering ongeloof blz ). Fase 2 Omgaan met de reactie van de ontvanger Ik vond de houding van A tegenover Rainaldo en mij onacceptabel. Hij legde de schuld bij ons neer en gaf aan dat hij geen vertrouwen meer in ons had. Ik paste het parafraseren toe (gesprekvoering, parafraseren blz ) om aan te geven dat ik goed naar A luisterde en zo te proberen hem te bedaren. Ongeloof was omgeslagen in een agressieve verwijtende houding (gespreksvoering agressie blz ) Het parafraseren werkte averechts omdat A ontkende dat hij woorden van gelijke strekking had gebruikt. Het belang van een 3-gesprek werd nu duidelijk. Rainaldo viel mij bij en A kon niet anders dan accepteren dat hij dit had gezegd. 9

10 Nadat A weer rustig was geworden wederom het slechte nieuws gebracht maar nu duidelijk onderbouwd met de feiten. We gaven ook aan dat de onafhankelijke instructeur van DJI er geen vertrouwen in had dat A de verplichte 8-daagse opleiding met goed gevolg zou doorlopen. We gaven aan dat dit oordeel voor ons de bevestiging was dat we het juiste besluit hadden genomen. A had het gevoel dat hij al lange tijd onder een vergrootglas lag en dat hij geen fouten mocht maken. Wederom parafraseerde ik zijn woorden (gespreksvoering, parafraseren blz ). Daarnaast gaf ik aan dat dit gevoel voor hem vervelend kon zien maar ik probeerde door middel van voorbeelden dit oordeel weg te nemen. Ik vroeg aan A of wij nog ergens tekort waren geschoten en of hij dit had verwacht (gespreksvoering omgaan met reacties, blz ) A gaf aan dat hij het al voelde aankomen en dit ook al had besproken met zijn vrouw. Mede omdat zijn vrouw in verwachting was van een tweeling en alle verplichtingen die bij het IBT-lidmaatschap hoorde veel druk legde op de thuissituatie. Fase 3 Zoeken naar een oplossing. A gaf aan dat hij vrijwillig zijn functie binnen het IBT-team neer zou leggen. Ik heb gezegd dat ik dit begreep (hoofd schuin naar rechts, geknikt gespreksvoering non verbale communicatie blz ) Aangezien A aspirant lid IBT was heb ik de sectiecommandant ingelicht over dit besluit en de sectiecommandant nam de juridische zaken op zich en zou dit netjes met A afhandelen. Hier was A tevreden mee. A zal in de gelegenheid gesteld worden om op 5 juni 2013 afscheid te nemen van de IBT teams. Resultaat Doordat A vele malen afwezig was tijdens de trainingen en omdat A onregelmatige diensten had, was het lastig om dit gesprek eerder te plannen. Waarschijnlijk dat juist hierdoor A het gevoel heeft gekregen dat hij onder een vergrootglas lag. Zeker omdat zijn aspirant lidmaatschap niet werd omgezet in een jaarcontract. Dit gevoel nam hij mee in dit gesprek en bepaalde grotendeels de onderlinge sfeer. Rainaldo en ik hebben de voorbereidingsfase goed doorsproken, eerst de boodschap brengen, A de gelegenheid geven om het te ontvangen. De ruimte geven voor zijn emoties. Parafraseren van deze emoties en daarna het nieuws wederom vertellen met ondersteuning van de argumenten. Het gesprek liep redelijk alleen de verwachte reactie (gespreksvoering ongeloof, agressie blz ) was heftiger dan we hadden verwacht waardoor we ons moesten herpakken in het gesprek. Ook verliep het parafraseren (gespreksvoering, parafraseren blz ) niet zoals gewenst maar dat had meer met de reactie van A te maken. Ik voelde me best aangevallen daardoor en dat vond ik niet prettig. Rainaldo ondersteunde me op dat moment waardoor A niet het gevoel kreeg dat hij tussen ons in kon staan. Dat was wel het sterke punt van ons beiden. We zaten duidelijk op 1 lijn en hielden ons aan de gemaakte afspraken. A was tevreden over het afhandelen van zijn lidmaatschap en de geboden mogelijkheid om afscheid te nemen van zijn team. Reflectie Ik ben me er nu van bewust geworden dat het verstandig is om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren betreffende een aanstelling en dat een slechtnieuwsgesprek zo snel mogelijk gepland moet worden. De planning van het gesprek is net zo belangrijk als de locatie. Beide aspecten moeten goed voorbereid zijn. Als ik een scenario had geschreven over de mogelijke reacties van A (gespreksvoering ongeloof, agressie blz ) had ik me hierop beter kunnen voorbereiden en me wellicht niet zo onprettig gevoeld. Door deze gevoelens wilde ik in de tegenaanval gaan (gespreksvoering contra-agressief gedrag, blz. 149) en gelijk doorgaan naar de oplossingsfase. Rainaldo ondersteunde me waardoor ik weer grip om mezelf kreeg en het gesprek tot een goed eind kon brengen. Daarnaast moet ik het parafraseren (gespreksvoering, parafraseren blz ) nog beter onder de knie krijgen want de reactie van A had ik dus niet verwacht. Achteraf gezien wist ik al veel langer dat dit gesprek zou moeten plaatsvinden. Hierdoor was er een enorm spanningsveld tijdens het gesprek en zat ik meer met mijn emoties erin (gespreksvoering contra-agressief gedrag, blz. 149) dan dat ik het gesprek goed leidde. 10

11 Hoofdstuk 3 SMART-leerdoelen: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Voor juli 2013 moet ik nog 2 slechtnieuwsgesprekken voor het IBT houden en daar wil ik de volgende technieken toepassen. De planning van de gesprekken dienen 2 weken voor aanvang vast te liggen (datum, ruimte, tijdsduur van het gesprek, aanwezigheid instructeur en desbetreffende commandant tijdens het gesprek). In de voorbereidingsfase duidelijk de strategie wordt bepaald van het te voeren gesprek en hier niet van afwijken tijdens het gesprek. Het slechtnieuwsgesprek daadwerkelijk beginnen met het overbrengen van het slechte nieuws. Zakelijk blijven en proberen om niet emotioneel bij het gesprek betrokken te raken. Tijdens deze gesprekken wil ik 3x per gesprek parafraseren. 11

12 Literatuurlijst Van der Molen, Hommes, Kluijtmans (2011) Gespreksvoering, Noordhoff Uitgevers bv Groningen/ Houten, Open Universiteit Nederland. (Handboek IBT 2012) 12

13 Bijlage 1 Bron: 13

14 Bijlage 2 Bron: 14

15 Bijlage 3 Intern Bijstands Team (IBT) Het Intern Bijstand Team (IBT) levert een aanvullende bijdrage aan de veiligheid van medewerkers, justitieel ingeslotenen en de organisatie als geheel. Binnen DJI moet een IBT 24 uur per dag beschikbaar zijn. Het IBT kan worden ingezet bij de handhaving van de orde en/of veiligheid van de vestiging/kliniek en het beheersbaar maken van incidenten met een verhoogd veiligheidsrisico waarbij de mogelijkheid bestaat dat geweld moet worden toegepast. De inzet van een IBT geschiedt in situaties waarbij veiligheidsgrenzen door justitieel ingeslotenen overschreden zijn of dreigen te worden en deze niet op een gepaste wijze met de gebruikelijke middelen door de executieve medewerkers beheersbaar gehouden of gemaakt worden. Het IBT levert dan ook een aanvullende bijdrage aan de veiligheid van medewerkers, justitieel ingeslotenen en de organisatie als geheel. Door het bijzondere karakter van de werkzaamheden van het IBT, worden medewerkers hier speciaal voor geselecteerd en opgeleid en worden de opgedane vaardigheden middels trainingen onderhouden. Voor haar optreden gebruikt het IBT vaste procedures. Bij de inzet van het IBT zijn de proportionaliteit- en subsidiariteitbeginselen dé basisprincipes. In het handboek IBT wordt beleid vastgesteld aangaande de selectie en de daarbij te hanteren eisen. Meer informatie Handboek IBT (versie 2012) pdf-document, 0.87 MB 15

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

MODULEOPDRACHT MANAGEMENTVAARDIGHEDEN

MODULEOPDRACHT MANAGEMENTVAARDIGHEDEN MODULEOPDRACHT MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Voorletters en naam: D.J.P. van der Ven Studentnummer: 437712 Datum: 28 september 2013 Naam opleiding: HBO Management voor Overheid en Non-Profit Organisaties 2-jarig

Nadere informatie

Tijdens de lessen loop ik rond en probeer ik de leerlingen te helpen, vragen te beantwoorden, tips te geven en de leerlingen wat te leren.

Tijdens de lessen loop ik rond en probeer ik de leerlingen te helpen, vragen te beantwoorden, tips te geven en de leerlingen wat te leren. Fase 1 Reflectie week 1 Wat gedaan De eerste week meteen alleen voor een nieuwe klas en een nieuwe les opstarten. Hoe zullen de leerlingen reageren? Hoe hoog is het niveau? Hoe is de werkhouding? Zijn

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Moduleopdracht Communicatie

Moduleopdracht Communicatie Moduleopdracht Communicatie Adviesgesprek Beoordelingsgesprek Naam deelnemer : xxx Studentnummer : 4355656 Datum : 14 januari 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding : Officemanagement

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

NIELS VAN UNEN GAME DESIGN

NIELS VAN UNEN GAME DESIGN NIELS VAN UNEN ZMC Practicum opdracht 1 26/09/15 Wendelien Koop Groepsleden Ruben Alexander Alice Milan Opdracht 1 Wat is je motivatie voor de opleiding? De reden dat ik game art ben gaan studeren is omdat,

Nadere informatie

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2 COVA 2 - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Naam: Esmée Keur Student.nr: 500634892 Klas: LV12-2B2 Vak: COVA 2 Docent: L. te Hennepe Leerjaar: 2012 2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz.3 Leerdoelen Blz.4 Sterkte/zwakte

Nadere informatie

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator. Structuur gesprek 6. Specifieke modellen. Non-verbale. Informeren. Emoties hanteren. Verbale Geef een globaal oordeel over elke dimensie op een -puntenschaal waarbij

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today Reflectieverslag 2013 Jeroen Tennis Today 13-6-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 4 Persoonlijke leerdoelen... 4 Reflectie volgens de PDCA-cyclus... 4 Hoofdstuk 2... 7 Stage... 7 Stageopdracht...

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Reflectieverslag eindpresentatie Handelen Gespreksvaardigheden Ik wilde door de geleerde

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Slecht nieuws-gesprek

Slecht nieuws-gesprek INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. OPBOUW SLECHT NIEUWS-GESPREK... 4 2. TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN SLECHT NIEUWS GESPREK... 5 INLEIDING Het doel van een slecht nieuws-gesprek is de boodschap zo te brengen

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

8 8 8,5 9 8 8,3. Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut

8 8 8,5 9 8 8,3. Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut Naam: Adviesbureau Wingelaar & Reineke Datum uitvoering audit: Cliënten: 08 en 09 september 2014 Resultaten audit: 23 september 2014 Schema/Beoordelingsrichtlijn:

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Smoesjes. TipsforTrouble HOME TROUBLE MEER WETEN < > EXTRA PITTIG

Smoesjes. TipsforTrouble HOME TROUBLE MEER WETEN < > EXTRA PITTIG geef haar gelijk dat zij het zwaar heeft en dat de crechemedewerkers zodat ze alles op tijd af kan krijgen. Collega zal in de slachtofferrol terecht komen en wellicht in tranen uitbarsten. voel dat ik

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

ZELFMANAGEMENT & COMMUNICATIE NADIA GROENEWALD G&IB - 3012673

ZELFMANAGEMENT & COMMUNICATIE NADIA GROENEWALD G&IB - 3012673 ZELFMANAGEMENT & COMMUNICATIE NADIA GROENEWALD G&IB - 301673 Opdracht 1 Opdracht Wat is je motivatie voor deze opleiding? Ik ben vooral geïnteresseerd in de Interaction Design aspecten van de opleiding.

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Zelfmanagement. & Communicatie. Verslag Practica Docenten: Heleen Bulthuis Wendelien Koop Victor ter Horst G&I 1-B

Zelfmanagement. & Communicatie. Verslag Practica Docenten: Heleen Bulthuis Wendelien Koop Victor ter Horst G&I 1-B Zelfmanagement 10-1-2016 Verslag Practica Docenten: Heleen Bulthuis Wendelien Koop Victor ter Horst G&I 1-B Inhoudsopgave: Opdracht 1: Motivaties Pagina 2 Opdracht 2: Het Leerteam Pagina 2 Opdracht 3:

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23

Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23 Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23 Het doel van project interactieve multimedia is om een interactieve video te maken met als thema het leveren van negatieve feedback aan anderen.

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 3.4 Evalueert de zorgverlening Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 3.4 Evalueert de zorgverlening Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 3.4 Evalueert de zorgverlening Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Een zorg(leef)plan evalueren 5 1.1 Evalueren 5 Praktijk: Tandenpoetsen 5 Praktijk: Stoppen met roken 5 Kennisopdracht

Nadere informatie

11 Omgaan met verbale agressie

11 Omgaan met verbale agressie 11 Omgaan met verbale agressie AGRESSIE Praktijkinformatie Welke vormen zijn er? Hoe buig je opkomende verbale agressie om? Hoe en wanneer stel je je grens? EN Omgaan met verbale agressie Tip 1 Herken

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON 7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden en medewerkers

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL- referentie D04 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 20-09- 2009 Eerste opzet voor het document.

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 5

Voortgangsverslag Blok 5 Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2016 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 1 Voorwoord Aan het einde van elk

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Een handelingsplan maken voor een zorgvrager met probleemgedrag

Een handelingsplan maken voor een zorgvrager met probleemgedrag 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 OPDRACHTFORMULIER Een handelingsplan maken voor een zorgvrager met probleemgedrag Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV. (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld.

Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV. (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld. Rapport Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Refrisk B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm: Keurmerk Blik op Werk. Scope: Job coaching. Datum: 13 t/m 18 januari 2014

Refrisk B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm: Keurmerk Blik op Werk. Scope: Job coaching. Datum: 13 t/m 18 januari 2014 Norm: Scope: Job coaching Datum: 13 t/m 18 januari 2014 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de Vries MBA 1 0 7-9 5-6 2-4 1 Mate van beheersing Gemiddeld cijfer: 7,7 (2 10) Interviews,

Nadere informatie

Zelfmanagement en Communicatie practicum

Zelfmanagement en Communicatie practicum Zelfmanagement en Communicatie practicum Heleen Bulthuis 10-1-16 Jenna Hardin GI1B ZMC practicum opdracht 1: Wat is je motivatie voor deze opleiding? Na mijn afgeronde MBO 4 opleiding voor Styling en Design

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

R E F L E C T I E V A N KORTHAGEN

R E F L E C T I E V A N KORTHAGEN 1/5 Reflectievragen van Korthagen Fase 1: Handelen / ervaring opdoen Wat wilde ik bereiken? Ik wilde een leerling gaan begeleiden bij haar huisartsenstage, van het begin tot het eind van de stage en als

Nadere informatie

Inleiding 3. Les zingeving 3. Les rouw en verlies 3. Les euthanasie 4. Doorvragen en assertief 4. Casus 5. Reflectie op casus 5.

Inleiding 3. Les zingeving 3. Les rouw en verlies 3. Les euthanasie 4. Doorvragen en assertief 4. Casus 5. Reflectie op casus 5. Naam: Joyce Stuijt Leerlingennummer: 500635116 Klas: 2B2 Vak: Cova 2S Docent: I. te Hennepe Datum: 15 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les zingeving 3 Les rouw en verlies 3 Les euthanasie 4 Doorvragen

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER UW ERVARINGEN MET DE VRUCHTBAARHEIDSZORG

VRAGENLIJST OVER UW ERVARINGEN MET DE VRUCHTBAARHEIDSZORG VRAGENLIJST OVER UW ERVARINGEN MET DE VRUCHTBAARHEIDSZORG PATIENT-CENTEREDNESS QUESTIONNAIRE-INFERTILITY (PCQ-INFERTILITY) DEZE VRAGENLIJST IS BESTEMD VOOR MENSEN DIE ONDER BEHANDELING ZIJN VOOR VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Huiselijk geweld tussen zussen

Huiselijk geweld tussen zussen Huiselijk geweld tussen zussen Motiverende gespreksvoering: Casus huiselijk geweld tussen zussen Door drs. Sergio van der Pluijm Een tijd terug had ik een jonge vrouw (18) van allochtone afkomst in begeleiding

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaar S. van de Politieacademie voorafgaand aan het sollicitatiegesprek met verzoeker op 14 februari 2008, informatie heeft ingewonnen over een

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Toetsopdracht Cova 2. Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371. Vak: Cova 2

Hogeschool van Amsterdam. Toetsopdracht Cova 2. Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371. Vak: Cova 2 Hogeschool van Amsterdam Toetsopdracht Cova 2 Door: Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371 Klas: Lv12-2a2 Vak: Cova 2 Docent: D. Kronenburg Datum: 14-06-2013 Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Beschrijving

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag

Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag HBO-Verpleegkunde jaar 2 Suzanne van Vliet Studentnummer: 500640344 Groep 2A2 Docent: Daaf Kronenburg Datum: 14 juni 2013 Inhoud Inleiding...2 Leeswijzer...2 Leerdoelen...3

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EN DIRECTE BEGELEIDING VAN LETSELSCHADESLACHTOFFERS BLIJKT CRUCIAAL VOOR SNEL HERSTEL

PERSOONLIJKE EN DIRECTE BEGELEIDING VAN LETSELSCHADESLACHTOFFERS BLIJKT CRUCIAAL VOOR SNEL HERSTEL PERSOONLIJKE EN DIRECTE BEGELEIDING VAN LETSELSCHADESLACHTOFFERS BLIJKT CRUCIAAL VOOR SNEL HERSTEL Het Nieuwe Schaderegelen Vertrouwen, empathie en zelfredzaamheid zijn van ongekend groot belang bij voorspoedig

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014 Rapportnummer: 2014/023 2 Klacht Verzoeker, bedrijfsarts, klaagt erover dat de verzekeringsarts van het UWV: 1. hem heeft

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Vragenlijst: Omgaan met agressie en geweld in het werk

Vragenlijst: Omgaan met agressie en geweld in het werk Vragenlijst: mgaan met agressie en geweld in het werk Als. willen wij graag meer inzicht krijgen in de mate waarin onze medewerkers met agressie en geweld in aanraking komen en de manier waarop hiermee

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Procesverslag Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Tutorgroep 2 Lotte Joosten 10007741 Nathalie Kombolitis 10070478 Vera van Oosten 10040048 Eline Verspoor 10038043 Sanne van Schijndel 10063870 Anouk Riekert

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

Opdracht Communicatieve vaardigheden (COVA) module 10. Studentnummer: 10043632

Opdracht Communicatieve vaardigheden (COVA) module 10. Studentnummer: 10043632 Opdracht Communicatieve vaardigheden (COVA) module 10 Naam: Esther Boers Studentnummer: 10043632 Klas: HDT 3G Opleiding: Huidtherapie Opdracht A Adviseren, gespreksvormen: het diagnose-recept model versus

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren Het sollicitatiegesprek Lesdoel: Korte inhoud: Organisatie: Lesduur: Onderwerp Werkvorm Oriëntatie Uitvoering De student weet meer over het sollicitatiegesprek en heeft een keer geoefend. De vacature is

Nadere informatie

COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN. Tim Veerman. Klas: IG_203 Studentnummer: Periode: Loopbaanadviseur: Alexander Mulder

COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN. Tim Veerman. Klas: IG_203 Studentnummer: Periode: Loopbaanadviseur: Alexander Mulder COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN Tim Veerman Klas: IG_203 Studentnummer: 500676694 Periode: 2015-2016 Loopbaanadviseur: Alexander Mulder Inhoudsopgave Visie op Studie en beroep... 2 Studievoortgang... 3 SWOT

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Dit is de inleiding van de psycho-educatie modules. Aan de hand van deze modules geven we meer informatie over hoe autismespectrumstoornissen (ASS) zich uiten

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

DRUK ALARM VOOR DE BRANCHE GEHANDICAPTENZORG. Beleving. van werkdruk

DRUK ALARM VOOR DE BRANCHE GEHANDICAPTENZORG. Beleving. van werkdruk WERK DRUK Beleving van werkdruk ALARM VOOR DE BRANCHE GEHANDICAPTENZORG B E L E V I N G V A N W E R K D R U K 5 B E L E V I N G V A N W E R K D R U K Doel: In te vullen door: De beleving van werkdruk en

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam 2 Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 17-4-2013 Bedrijfsbegeleider: H. Zwaan Docent: M.n.m.

Nadere informatie