Trainershandleiding OCC-B. Trainershandleiding OCC-B 1. STATUS : definitief. DATUM : 6 januari ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainershandleiding OCC-B. Trainershandleiding OCC-B 1. STATUS : definitief. DATUM : 6 januari 2014. ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B"

Transcriptie

1 Trainershandleiding OCC-B STATUS : definitief DATUM : 6 januari 2014 ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B NUMMER : Trainershandleiding OCC-B 1

2 Inleiding Voor je ligt een trainershandleiding bij het opleidingsmateriaal OCC-B voor de cateringmedewerker. Deze handleiding helpt je bij de voorbereiding van je trainingen. In deze handleiding geven we en toelichting op het gebruik van de Leerdoelenmatrix en het Toetsdomein en de samenhang tussen deze documenten. Leerdoelenmatrix De Leerdoelenmatrix geeft een beknopte beschrijving van de kennis en vaardigheden waarover een cateringmedewerker moet beschikken om het werk goed te kunnen uitvoeren. De matrix is samengesteld aan de hand van gesprekken in bijeenkomsten waar vertegenwoordigers van cateringbedrijven en trainers aanwezig waren. Op basis van deze leerdoelenmatrix zijn de moduleboeken geschreven. De actuele versie van de leerdoelenmatrix is te vinden op de website van OCC. Het opleidingsmateriaal is geschreven onder de verantwoordelijkheid van de Opleidingscommissie. Wanneer je opmerkingen over het materiaal hebt, kun je dat melden bij het secretariaat van OCC. Toetsdomein In het toetsdomein is per module aangegeven welke onderdelen er tijdens het examen worden getoetst en of dat in het theorie-examen gebeurt of tijdens het praktijkexamen. Er zijn ook onderdelen die niet toetsbaar zijn; deze zijn aangegeven met NTB. De examenopdrachten zijn gebaseerd op de lesstof in de moduleboeken. Ook het toetsdomein kun je vinden op de website van OCC. De examenopdrachten worden onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie gemaakt. Wanneer je opmerkingen hebt over het examen, kun je dat melden bij het secretariaat van OCC. Leren Toetsen Leerdoelenmatrix Toetsdomein Moduleboeken Examen Samenhang tussen de Leerdoelenmatrix en het Toetsdomein Trainershandleiding OCC-B 2

3 Trainershandleiding Het toetsdomein vormt de basis van deze handleiding. Per module staat bij iedere toetsterm beschreven in welke paragraaf je de leerstof kunt terugvinden. Niet alle onderwerpen in het toetsdomein zijn terug te vinden in de moduleboeken. Het gaat dan om de praktische toepassing van de kennis uit de moduleboeken en om vaardigheden. De cursist kan deze onderwerpen aan de hand van oefeningen uit het praktijkwerkboek en praktijkvoorbeelden tijdens de training leren. Op deze manier kun je de cursisten goed voorbereiden op het examen. We merken hier graag op dat het examen niet statisch is. De opdrachten variëren en worden door de Examencommissie regelmatig aangepast. Trainershandleiding OCC-B 3

4 Kwaliteit, hygiëne en veiligheid Heeft kennis van de kwaliteitskenmerken van ingrediënten en bereide producten. Heeft kennis van de kwaliteitszorgsystemen t.a.v. de goederenstroom hygiënemaatregelen, schoonmaken, desinfecteren, persoonlijke hygiëne, besmettingsrisico s, behandeling producten, bewaarcondities milieuzorg (afvalscheiding) ergonomie, ehbo, brandbestrijding en ontruiming Heeft kennis van de richtlijnen t.a.v. persoonlijke hygiëne, bedrijfshygiëne, levensmiddelenhygiëne, ergonomie, veiligheid, kwaliteit en milieuzorg. Past werkinstructies correct toe. Ontvangt en slaat goederen op; voert ingangscontroles uit. Controleert producten op houdbaarheid en temperatuur. Registreert conform de werkinstructies en -voorschriften. Voert temperatuurcontroles uit bij bereiding en uitgifte Past de juiste procedures toe t.a.v. reiniging en desinfectie; selecteert schoonmaakmiddelen en apparatuur. Volgt richtlijnen op / werkt conform de wettelijke en bedrijfsvoorschriften ten aanzien van persoonlijke hygiëne, bedrijfshygiëne, levensmiddelenhygiëne ergonomie kwaliteit milieuzorg Beoordeelt de kwaliteit van ingrediënten en bereide producten. Beoordeelt producten op houdbaarheid en temperatuur. Kiest de juiste ingrediënten en technieken tijdens de bereiding en uitgifte van gerechten. Controleert vóór uitgifte de bereide producten op temperatuur. Voert klein preventief onderhoud uit aan machines en apparatuur uit op basis van een schriftelijke instructie / gebruikershandleiding. Meldt normatieve afwijkingen aan leidinggevende(-n). Meldt klachten aan leidinggevende(-n). Draagt tijdens bereiding en uitgifte zorg voor een hygiënisch klimaat. Houdt de uitgiftecounter(-s) en/of koelvitrine(-s) in presentabele staat. Controleert eigen handelingen / eigen werkwijze ten aanzien van de werkvoorschriften en richtlijnen. Herkent risico s. Voert overleg met leidinggevende bij niet-standaard situaties. Beperkt veiligheidsrisico s ten aanzien van levensmiddelenhygiëne ergonomie en veiligheid milieu Levert een bijdrage aan kwaliteitsbewustzijn van de eigen locatie. H.1; H.2; H.3 H.4; H.5 H.1 H.2; H.3; H.4; H.5 Trainershandleiding OCC-B 4

5 Voedingsgebruik Kent spelregels voor goede voeding en schijf van vijf. H.1; 2.5; 4.2 Heeft kennis van voedingseisen en -wensen op persoonlijk, cultureel en H.3 levensbeschouwelijk gebied. Geeft uitleg over de samenstelling en voedingswaarde(-n) van producten. H.2 Leest en interpreteert etiketten en bewaarinstructies; beschrijft de globale H.4 samenstelling en voedingswaarde(-n) van producten. Analyseert de samenstelling van producten, gerechten en menu s. Stelt alternatieven op / selecteert alternatieven t.a.v. gezond eetpatroon, 2.6 voedingswensen of -eisen van gasten. Bereidt producten conform receptuur of bereidingsinstructie. Adviseert gasten en houdt daarbij rekening met de eigenschappen van de H.3 gebruikte grondstoffen en producten in relatie tot de voedingseisen en - wensen van de gast. Toetst eigen handelingen aan de spelregels voor goede voeding en de H.1 schijf van vijf. Trainershandleiding OCC-B 5

6 Productie en uitgifte Kennis van eigenschappen van producten en ingrediënten in termen van soort, samenstelling, smaakkenmerken, kwaliteitcriteria, bewaarcondities. Kennis van te gebruiken convenience producten. Kennis van bereidingstechieken en van de apparatuur, het gereedschap en de materialen. Kennis van serveertechnieken, inrichting en onderhoud van gastenruimten. Controleert producten en ingrediënten op kwaliteit. 2.1 Appendix Appendix H.1; H.3 Stelt gerechten samen op basis van (bereidings-)voorschrift. Bereid producten en gerechten conform voorschrift. Hanteert de benodigde machines, apparatuur, gereedschappen en 1.2 materialen op juiste wijze. Verzorgt de uitgifte van producten en gerechten. H.3 Controleert de kwaliteit van bereide producten en gerechten. 2.1; 2.2 Werkt samen met collega s tijdens productie en uitgifte. Plant de werkzaamheden voor bereiding van producten en gerechten. 2.4 Kiest een aanpak t.a.v. de voorbereiding, bereiding en uitgifte van producten (situationeel: op basis van routinematige situaties). Beoordeelt de kwaliteit van ingrediënten en bereide producten. Bereidt de gastenruimte voor, dekt tafels in. 2.3 Bereidt de uitgifte van producten, gerechten en menu s op 2.3; 2.5 planmatige wijze voor. Richt counter in, vult counter bij en onderhoudt counter. Ruimt systematisch af en maakt de gastenruimte schoon. H.4 Gaat respectvol en doelmatig om met producten, water en energie. Stelt op basis van reflectie de eigen werkwijze bij. Stelt prioriteiten tijdens productie en uitgifte. Weegt gasten- en bedrijfsbelang af en onderneemt actie. Signaleert normatieve afwijkingen t.a.v. productie en uitgifte. Doet verbetervoorstellen t.b.v. productie- en uitgifteproces. Werkt volgens de geëigende beroepshouding; houdt rekening met de wettelijke en/of bedrijfsvoorschriften t.a.v. persoonlijke hygiëne, bedrijfshygiëne, levensmiddelenhygiëne, ergonomie, veiligheid, kwaliteit en milieuzorg. Trainershandleiding OCC-B 6

7 Verkoop Heeft kennis van bedrijfsformules / cateringformules en het H.1 dienstverleningsproces en gastvrijheid. Heeft kennis van het verkoopproces en van H.2; H.3 verkooptechnieken: Actieve en passieve verkoop. Heeft kennis van het assortiment en service standaarden van de eigen locatie. Heeft kennis van betaalwijzen en -systemen. H.4 Rekent af volgens betaalsystemen van de eigen locatie. H.4 Vult hoeveelheden aan op basis van instructie. Onderhoudt de artikelpresentaties (counter en H.2 productdisplays) conform de voorschriften; vult artikelen bij. Is aanspreekpunt voor gasten. Licht assortiment toe. Signaleert behoeften en klachten; inventariseert wensen van gasten. Verzorgt signing en onderhoudt displays in opdracht van 3.5 leidinggevende. Verkoopt extra artikelen (complementaire artikelen). H.2 Communiceert met gasten en collega s tijdens productie en uitgifte. Toont zich sociaal vaardig tijdens het werk. Verkoopt actief: signaleert verkoopkansen en handelt pro- actief. H.2 Streeft naar tevreden gasten en optimaal verkoopresultaat. Trainershandleiding OCC-B 7

8 Communicatie en klachtenbehandeling Heeft kennis van het communicatieproces en feedback. H.1 Heeft kennis van verbale en non-verbale communicatie. 1.1 Heeft kennis van de klachtenbehandelingsproces. H.2 Neemt de telefoon aan op professionele wijze. 3.1 Handelt conform de procedure van klachtenbehandeling. H.2 Communiceert met gasten, collega s en leidinggevende(-n). Beoordeelt verbale en non-verbale communicatie van gasten, collega s en leidinggevende(-n). Geeft en ontvangt feedback. H.1 Stelt memo s op voor collega s. 3.2 Communiceert met gasten,collega s en leidinggevende(-n) tijdens productie en uitgifte. Signaleert miscommunicatie, controleert de boodschap en herleidt oorzaken. Kiest een effectieve communicatievorm. Toont zich sociaal vaardig tijdens het werk. H.1; H.2; H.3 Trainershandleiding OCC-B 8

9 Intern overleg Heeft kennis van de organisatieprincipes: taken, functies, verantwoordelijkheden, procedures en werkinstructies Heeft kennis van formeel overleg: werkoverleg, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek. Leest werkinstructies en procedures. Communiceert met collega s en leidinggevende(-n) in formele H.2 overlegsituaties; neemt deel aan formeel overleg. Stelt bespreekpunten op t.a.v. werkoverleg en functioneringsgesprek. 3.1; 3.2 Neemt deel aan formeel overleg. H.3 Bereidt zich voor op formele overlegsituaties. H.3 Gaat op professionele wijze met gezagsverhoudingen om. Reflecteert onder begeleiding op eigen handelen; signaleert persoonlijke verbeterpunten. Reflecteert onder begeleiding op eigen rol; definieert persoonlijke ontwikkelactiviteiten. Toont zich sociaal vaardig tijdens overlegsituaties. Toont initiatief in formele overlegsituaties. Levert een bijdrage aan de besluitvorming door oplossingen aan te dragen op operationeel niveau. H.1 H.2 Trainershandleiding OCC-B 9

Toetsdomein OCC-B Herontwerp van examenmodel OCC-B

Toetsdomein OCC-B Herontwerp van examenmodel OCC-B Toetsdomein OCC-B Herontwerp van examenmodel OCC-B Opdrachtgever: Bestuur Stichting Opleidingen Contractcatering (OCC) Aangeboden door: Woudrichem; 29 april 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Toetsdomein Kwaliteit,

Nadere informatie

Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4

Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4 Addendum OER Podiumtechnicus Toneel Cohort 2005-2006 / 2006-2007 Niveau 4 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Kerntaken / Beroepscompetenties 4 Hoofdstuk 3 Beroepscompetenties / Beheersingscriteria

Nadere informatie

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS 2006 Inleiding In dit document wordt globaal de structuur van de opleiding tot Allround Zwembadmedewerker (Aqua & leisure host)

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche

Nadere informatie

Opleidingsplan Centralist meldkamer

Opleidingsplan Centralist meldkamer Opleidingsplan Centralist meldkamer juli 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang Centralist

Nadere informatie

Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg Pedicure Medisch pedicure

Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg Pedicure Medisch pedicure Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg Pedicure Medisch pedicure September 2014 Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg september 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 COLOFON... 3 2 BRONDOCUMENTEN... 3 3 INLEIDING...

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

beroepspraktijkvorming Coaching in de tapijt- en textielindustrie

beroepspraktijkvorming Coaching in de tapijt- en textielindustrie beroepspraktijkvorming Coaching in de tapijt- en textielindustrie Versie: januari 2010 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4-6 Competentiegericht onderwijs 7 Kenniscentrum Handel en de MITT-branche 8-9 Operator,

Nadere informatie

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Inhoud Inleiding 1 Commercieel functieoverzicht 2 Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Binnendienst niveau 3 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Contactcenter medewerker

Nadere informatie

Examen reglement voor het Diploma Praktijkonderwijs Noord Holland

Examen reglement voor het Diploma Praktijkonderwijs Noord Holland Examen reglement voor het Diploma Praktijkonderwijs Noord Holland Praktijkschool West-Friesland, Hoorn Praktijkschool de Pijler Regiuscollege Praktijkschool West-Friesland, Grootebroek Praktijkschool Uithoorn

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepsprofiel Ondernemer horeca Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Ondernemer horeca Pagina 1/23 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF

KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist

Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist Branchekwalificatiedossier Schoonheidsspecialist, versie februari 2011 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen deel... 3 2. Kerntaken van de Schoonheidsspecialist...

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0174)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0174) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0174) Uitvaartassistent (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Uitvaartassistent (m/v) 1.2 Definitie De uitvaartassistent neemt de zorg voor het lichaam van de overledene op zich, realiseert

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Leisure & hospitality

Leisure & hospitality Landelijke Kwalificaties MBO Leisure & hospitality Crebonummer: 94110, 94120, 94130 Sector: Cultuur, recreatie Branche: Diverse Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Kwalificatiedossier en examenregeling Diploma Praktijkonderwijs

Kwalificatiedossier en examenregeling Diploma Praktijkonderwijs Kwalificatiedossier en examenregeling Diploma Praktijkonderwijs februari 2012 Platform Praktijkonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Het schooldiploma praktijkonderwijs... 2 2. Het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel Excellente commerciële dienstverlener Januari 2011 BCP Excellente commerciële dienstverlener 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4

Nadere informatie

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v.

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. de EVC-procedure Versie: 2009 Niveau : A, B en C Datum: juli 2012 Pagina

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1.

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1. Kwalificatiedossier Senior Medewerker Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL SENIOR MEDEWERKER DIV... 3 2 ALGEMENE

Nadere informatie

Opleidingsplan Medewerker Operationele Voorbereiding. (werkzaam bij de brandweer) 9 juli 2010. Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem

Opleidingsplan Medewerker Operationele Voorbereiding. (werkzaam bij de brandweer) 9 juli 2010. Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem Opleidingsplan Medewerker Operationele Voorbereiding (werkzaam bij de brandweer) 9 juli 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs

Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs Kwaliteitsgids Op Maat Kwadrant Onderwijs Waardegedreven Werken aan Kwaliteit Versie 1.1 (2012) Inleiding Kwadrant Onderwijs is verantwoordelijk voor het realiseren van een goede onderwijskwaliteit. Kernbegrippen

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie