Kadertraining, 30 maart 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadertraining, 30 maart 2012"

Transcriptie

1 Kadertraining, 30 maart 2012 Inleiding... 2 Contact... 3 Voorstellen...4 Van geen contact tot inhoudelijk contact...4 Wat is contact?...4 Communicatie van vrouwen en van mannen...5 Communicatie van vrouwen en van mannen...6 Continuïteit... 6 Gedichten van de commissies...8 Connecties... 9 Netwerken...10 Social media...10 Communicatieplannen Intern...13 Extern...15

2 Inleiding De kaderleden van de beroepsgroep Verzorging en Verpleging hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de hand van een ontwikkelplan om op een professioneler niveau te kunnen functioneren. Daarmee is het kaderwerk binnen CNV Verzorging en Verpleging een stuk professioneler geworden. Dit uit zich onder andere door een aangroei van het aantal kaderleden en een wervings- en selectieprocedure waardoor zowel de (nieuwe) kaderleden als de bestuurder en beleidsadviseur beroepsinhoud eenzelfde verwachtingspatroon hebben. Naast de professionelere aanpak op het gebied van werving en selectie, wordt binnen de diverse groepen op meer gestructureerde wijze dan voorheen gewerkt aan het op een hoger plan tillen van de beroepsinhoudelijke belangenbehartiging. Aandachtspunten hierbij zijn nog het stellen van kaders aan de onderwerpen die worden opgepakt (hoewel dit beter dan in het verleden gebeurt, is het soms nog zoeken naar wat wel en wat niet moet en kan worden opgepakt), de samenwerking met andere groepen binnen het cluster zorg en de communicatie van de beroepsinhoudelijke belangenbehartiging naar (potentiële) leden. In deze training ging het om het focussen op deze samenwerking en communicatie, zowel intern in het cluster zorg als extern naar de (potentiële) leden. Daarnaast was een doel van de training te bereiken dat de rollen en doelen van het LGB/de commissies en van de individuele leden werden afgezet tegen de gemaakte teamanalyses, waardoor zicht ontstaat op wat CNV Verzorging en Verpleging nog aan kaderleden op de verschillende plekken nodig heeft. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

3 Contact Omdat er sinds de laatste training weer nieuwe kaderleden bij gekomen zijn, kent nog n iet iedereen elkaar. Daarom wordt een oefening gedaan ter kennismaking en eerste introductie met het onderwerp. Iedereen wordt gevraagd een bijvoeglijk naamwoord voor de eigen naam te zetten die begint met dezelfde letter als de eigen naam en die bij zichzelf past. Hieruit kwamen de volgende constructies naar voren: - Samenwerkende Siebe - Hulpvaardige Hilde - Matcha Marga - Gezellige Glenn - Handige Hannie - Moedige Marianne - Slimme Sietske - Pientere Pieter - Werkende Wim - Motivatie Mandy - Ijverige Yfke - Maximale Mariske - Slimme Sietske - Doener Daniëlle - Multi Margriet - Snelle Sonja - Ingetogen Ingrid - Nadenkende Nicoline - Sociale Sandra - Rustige Riet - Aanhorige Anneke - Iedereen Irma Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

4 Voorstellen Alle aanwezigen lopen door elkaar en stellen zich met het voorzetsel en de voornaam aan elkaar voor en noemen wie ze nog meer ontmoet hebben. Op die manier zie je al snel een heel netwerk ontstaan, waarbij mensen elkaar niet persoonlijk hoeven te spreken om de naam met voorzetsel van een ander te kennen. Van geen contact tot inhoudelijk contact Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd rond te lopen en te zorgen dat hij/zij geen contact maakt. Mensen kijken naar de grond, op hun telefoon en praten absoluut niet. Het is heel stil in de ruimte. Daarna gaat iedereen wel elkaar groeten, zonder verder het contact aan te gaan. Je merkt dat het geroezemoes toeneemt. Mensen kijken elkaar aan en zijn bezig (oog)contact te zoeken. Vervolgens worden mensen uitgenodigd contact te maken op dezelfde manier als net, alleen op teken van de trainer maken mensen een praatje met de eerste de beste waar ze tegenaan lopen. Op het moment dat het teken gegeven wordt, neemt de luidruchtigheid toe. Mensen tonen interesse in elkaar en hebben oog voor elkaar. Dit herhaalt zich een paar keer. Het laatste teken dat de kennismaking over is, wordt genegeerd omdat iedereen zeer geanimeerd in gesprek is met elkaar. Wat is contact? Je hebt verschillende manieren van contact maken. Je kunt het doen via fysieke aanraking, maar ook zonder aanraking. Door oogcontact te maken, tegen iemand te gaan praten, etc. Hoe je contact maakt, heeft veel te maken met hoe je zelf in elkaar zit. Ben je meer van formeel contact of past het amicale bij je. Als de één wat afstandelijker is en de ander wat amicaler, is het zoeken naar aansluiting. Dat geldt ook voor de taal die iemand bezigt. Je kunt met hele moeilijke woorden praten, maar als de ander je niet begrijpt, heb je geen contact. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

5 Tips om contact te maken: - Vriendelijk kijken en oogcontact maken, een open houding aannemen, om je heen kijken en daarmee aangeven dat je open staat voor contact - Een hand geven - Binnen de ander z n contactcirkel stappen. Waar deze cirkel is, verschilt per persoon. Dat is een kwestie van aanvoelen en afstemmen. - Telefoontjes etc. in de zak laten zitten - Belangstelling voor de ander tonen en vragen stellen (en oprecht luisteren) - Aansluiten op het niveau van de ander. Als je de ander niet kent, zul je aan de nonverbale communicatie moeten aftasten of je boodschap over komt. Ook kun je het navragen. Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD) - Zoeken naar gemeenschappelijke punten - Als je naar een bijeenkomst of receptie gaat, kan het helpen van tevoren te bedenken wat je eruit wilt halen, wat je wilt bereiken op het gebied van netwerken. Dat voorkomt dat je achteraf denkt: ik had nog dit of dat willen vragen Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

6 Communicatie van vrouwen en van mannen Mannen en vrouwen zitten anders in elkaar. Er wordt een vergelijk gemaakt met Lama s en Kamelen. Vrouwen zijn kamelen. Zij nemen zaken tot zich en herkouwen dat. Laten het tot zich doordringen, waarna ze erop reageren. Mannen zijn meer geneigd zaken tot zich te nemen en direct te reageren, bijvoorbeeld door het uit te spugen. Contact maken is ook een kwestie van leren en ontwikkelen. Voor jongeren is het vaak lastig om vreemden aan te spreken. Als je wat ouder wordt, wordt het toch een stuk makkelijker. Wel speelt mee in hoeverre je de aanwezigen al een beetje kent en wat de status van de ander is. Voor je gevoel kan de ander veel status hebben, waardoor het lastig is hem of haar aan te spreken. Contact begint met het non-verbale. Op het moment dat je non-verbaal een goed contact hebt, is het ook makkelijker verbaal contact te leggen. Als iemand non-verbaal duidelijk afwerend is, kan dat het verbale contact belemmeren. Continuïteit De commissies en het LGB komen samen in hun eigen club. Daar bespreken ze de teamanalyses. Het gaat erom in hoeverre ieder zijn ei kwijt kan in de commissie/het LGB, wat ieder voor zich nodig heeft en wat de clubs in zijn totaliteit nog nodig hebben. De rollen die er in de teamanalyse zijn, zijn: inspirator, conservator, denker, practicus, ondernemer en ondersteuner. Uit de bespreking heeft iedere groep een eigen gedicht gemaakt. Dat varieerde van een elfje tot een limerick. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

7 Voorbeeld voor een elfje (een gedicht van elf woorden die de boodschap kort en kernachtig vertelt): Beroepsinhoud Betrokken kaderleden Actief voor werknemers Zorg: kwaliteit, onderwijs, ethiek Invloed! Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

8 Gedichten van de commissies LGB Heb ik nog niet ontvangen. Wordt toegevoegd Commissie Ethiek: Ethiek Samen overleggen Stabiliteit en continuïteit We zoeken bepaalde rollen Verbinding Commissie Onderwijs: ONDERWIJS We willen Een concrete inspirator Wie heeft deze competenties? KOM! ZORG, Kwaliteit, plezier, Onderwijs en werk Van levensbelang voor de TOEKOMST. Als toegift een limerick: We zitten te werken in Nijkerk Serieus bezig over leren en werk. De zorg gaat ons aan het hart Wie zorgt dat een goede opleiding start? In de Cie Onderwijs staan we samen sterk! Commissie Kwaliteit Zorgsector: De commissie Kwaliteit Heeft het afgelopen jaar veel bereikt Zo groeide de groep van 3 naar een troep De onderwerpen vliegen binnen Waar moeten we in hemelsnaam beginnen? De meeste kwaliteiten zijn in huis Maar je geen zorgen, dat zit wel pluis. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

9 De ondernemer wordt gemist in levende lijf Maar dat we samen ondernemen staat buiten kijf. Connecties Er volgt een opdracht waarin alle aanwezigen aan het denken worden gezet over de netwerken waar zij zich in bevinden. Vervolgens wordt van iedereen gevraagd om op een flap-over in kaart te brengen in welke netwerken hij/zij zich bevindt. Vervolgens worden de netwerken opgehangen, zodat mensen van elkaar kunnen zien welke netwerken zij hebben en wat eventueel voor hun eigen interesses en ontwikkeling interessant kan zijn. Er is een theorie die zegt dat je maximaal 7 stappen bij iedereen in de wereld vandaan bent. Hier zie je dat in de praktijk terug. Je kunt via de netwerken van mensen uit je eigen netwerk heel ver komen. Het is goed om stil te staan bij hoe je die netwerken kunt gebruiken. De aanwezigen worden uitgenodigd na te denken welke ingangen in netwerken hij/zij zou kunnen gebruiken om bij een doel te komen. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

10 Netwerken Mensen worden uitgenodigd aan de hand van hun doel met elkaar in gesprek te gaan en te kijken of ze daar via een netwerk hulp kunnen krijgen. Er komen diverse voorbeelden naar voren: - Marga raakte bijvoorbeeld met Pieter in gesprek over de beroepsprofielen van V&VN. Pieter zal via zijn netwerk bij VWS de brief die is uitgegaan nog eens onder de aandacht brengen en daarbij ook de gevolgen voor de arbeidsmarkt nog eens toelichten. - Een ander voorbeeld is Anneke die op reis wil naar Australië. Zij kan waarschijnlijk gebruik maken van de contacten van anderen. - Sandra, die naar Wenen wil, heeft Hilde gesproken, die vriendinnen heeft die regelmatig in Wenen zitten. Zij zal een mail onder deze vriendinnen uit doen of zij nog leuke hotelletjes in Wenen kennen. - Riet, die een konijn met konijnenhok zoekt, heeft via haar netwerk van een adres gekregen waar ze betrouwbaar een konijnenhok kan kopen. - Ook was er Mandy, die op zoek is naar een bank. Het blijkt dat Sonja een zoon heeft die misschien nog een bank over heeft. - Sietske moet lessen gaan geven over ouderenzorg. Irma blijkt hier middenin te zitten. Door met haar in gesprek te gaan heeft Sietske bruikbare tips gekregen. Als je aan het netwerken bent en je krijgt wat van de ander, dan merk je dat je ook wat terug wilt doen. Een netwerk bestaat dus uit wederkerigheid. Je kunt netwerken op twee manieren inzetten. Je kunt in je omgeving kijken hoe de netwerken van anderen eruit zien. En dan vervolgens op grond van deze netwerken bedenken dat je dat kunt gebruiken. Ook kun je vanuit een doel zelf zoeken naar netwerken die je verder helpen. Het is niet alleen handig gebruik te maken van netwerken. Het is ook leuk een ander te kunnen helpen. Social media In netwerken is social media ook handig. Je kunt voor elkaar bijvoorbeeld een oproep op twitter zetten. Daar heeft ieder een eigen netwerk, waardoor je met elkaar andere netwerken bereikt dan alleen je eigen netwerk. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

11 De vorige oefening was heel erg gericht op persoonlijk, soms werkgerelateerd, netwerken. Vervolgens worden de mensen uitgenodigd om in de eigen commissie of LGB te kijken hoe de netwerken benut kunnen worden om verder te komen met de eigen commissie/lgb. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

12 Vraag: Is in je persoonlijke netwerk bekend dat je actief bent bij het CNV? Over het algemeen wordt deze vraag positief beantwoord. Een aantal mensen geeft aan dat dat niet bij iedereen geldt. De boodschap is: zorg dat mensen weten wie je bent en in welke netwerken je zit! Communicatieplan - Communicatie draait om een doel. Dit doel is vaak het informeren, raadplegen of activeren van - Daarnaast heb je een doelgroep. Wie heb je voor ogen? - En een ruil. Je hebt iets te bieden, maar je doelgroep moet daar iets voor doen/betalen. Als je wilt informeren, wil je dat de doelgroep luistert en de informatie in zich op neemt. Mensen lezen niet uit zichzelf allerlei informatie. Ze denken altijd na over wat het hen oplevert. En wat ze ervoor moeten betalen. Voorbeeld: We willen in contact komen met een andere kadergroep. Hoe doen we dat? We maken een verslag van iedere vergadering en geven dat aan de andere kadergroepen in de veronderstelling dat zij dat lezen. Maar is dat wel zo? Het is zaak eerst te denken wat willen we? Wie willen we bereiken? Wat maakt het aantrekkelijk voor de doelgroep? En pas dan kijken naar de middelen. Hoe gaan we dat doen? In de praktijk wordt vaak begonnen met de middelen. We maken een nieuwsbrief. Nog voordat gekeken is wie bereikt moet worden met welke boodschap en waarom die boodschap voor de doelgroep aantrekkelijk is. Terwijl welk middel je gaat gebruiken het slotstuk van je communicatie is. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

13 Voorbeeld: Het gebruik van social media. Er zijn groepen die daar weerstand tegen hebben, die liever samen komen. Er wordt opgemerkt dat met name in de thuiszorg het samenkomen erg belangrijk is. Dat maakt de weerstand tegen social media vaak wat groter dan in intramurale settings, waar mensen elkaar toch wel ontmoeten. De waarde van het samenkomen is zo groot dat dat opgeven voor het gebruik van social media een te grote prijs is. Iedere commissie/lgb maakt een eigen communicatieplan voor interne communicatie (binnen CNV Publieke Zaak) en voor externe communicatie (buiten CNV Publieke Zaak). Communicatieplannen LGB: Nog niet ontvangen. Volgt Commissie Ethiek: Intern Samenwerking met Commissie Opleidingen en Beroepen in de Zorg: om ethiek in het onderwijs te garanderen (onderzoek Christelijke Hogeschool Ede over ethiek verdwijnt uit het onderwijs). Via LGB vragen beter te weten wat er in andere commissies Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

14 leeft. Ethiek in andere sectoren onder de aandacht brengen, laten zien dat beroepsinhoud belangrijk is. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

15 Extern Doel: Doelgroep: Ruil: Middel: Wie/wanneer: Conclusie: CNVPZ breed de commissie ethiek profileren: wat moeten we dan daar aan doen? Meer laten weten wat we allemaal te bieden hebben binnen CNV Publieke Zaak. Wat is de boodschap van de Commissie Ethiek? Waar zijn wij trots op? Leergang die ontwikkeld is, de symposia. Via ethiek vraagt de Commissie Ethiek aandacht voor de essentie van het werk. Erik zegt: De vakbond heeft een leergang ontwikkeld die de werkgevers willen inzetten --> daarmee zet je CNV Publieke Zaak giga op de kaart. Trots zijn op de dingen die we doen en dat laten weten. LGB WJK Laten zien hoe goed aandacht voor ethiek is, bij WJK. Wij bieden onze kennis, onze producten. Vertalen van onze producten voor die doelgroepen. Kennis over WJK terugkrijgen. Hoe maken we mensen hebberig, dat zij onze producten willen hebben? Gebruik LGB WJK, maak bekend wat wij te bieden hebben. Binnen 8 weken contact en laten weten wat wij te bieden hebben en kijken wat zij daarvan willen benutten. Marianne gaat dit doen, omdat zij deel uitmaakt van die LGB. We gaan de vraag oproepen! Commissie Kwaliteit Zorgsector: Intern Doel: Doelgroep: Ruil: Middel: Wie / wanneer: kennis over LGB LGB Samenwerking versterken en informatie uitwisseling Uitwisseling van leden tijdens 2 vergaderingen per jaar. Notulen uitwisselen en lezen door de leden. Evt aanspreekpunten benoemen. Te overleggen met het LGB Extern Doel: Informeren van leden over periodieke registratie Doelgroep: Verpleegkundigen die BIG geregistreerd zijn Ruil: Goed voorbereidt zijn op de veranderingen in 2014 Middel: Tijdlijn/digitale nieuwsbrief/magazine Wie/ wanneer: Sietske zoekt het geschreven communicatieplan en neemt deze mee in eerstvolgende vergadering: 15 juni 2012 Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

16 Commissie Opleidingen en Beroepen in de Zorg: Extern Doel: Doelgroep: Ruil: Middel: Wie/wanneer: Mening achterban inventariseren over vraagstukken die spelen in de PC van Calibris Kaderleden en leden CNV Publieke Zaak Geïnformeerd worden, inspraak Nieuwsbrief, sociale media Wim/Berry en Marga en Daniëlle Er volgt een discussie over de link tussen zorg en welzijn. In de praktijk wordt de scheiding tussen zorg en welzijn steeds vager. Binnen CNV Publieke Zaak zit Welzijn echter in een andere sector. Het is niet de bedoeling dat wij als CNV Verzorging en Verpleging in de toekomst ook de beroepsinhoud van de welzijn gaan doen. Wel kan het nuttig zijn meer expertise binnen te halen voor sectoroverstijgende vraagstukken waar we tegenaan lopen. Dit zou kunnen door mensen uit de welzijnssector binnen het LGB te betrekken. Grote vraag is dan echter wel wat de winst is voor deze mensen, omdat zij in een andere sector werkzaam zijn dan waar wij als beroepsinhoudelijke belangenbehartiger voor werken. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Hoe word ik (g)een rat

Hoe word ik (g)een rat Hoe word ik (g)een rat Inleiding...2 Hoe word ik een rat, theorie...3 Krachtenveldanalyse...5 Opdracht; krachtenveldanalyse...6 Feedback...7 Ontwikkelplannen...8 Inleiding De verschillende commissies en

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Beroepsinhoud

Jaarplan 2014 Beroepsinhoud Jaarplan 2014 Beroepsinhoud Jaarplan 2014, CNV Verzorging & Verpleging Pagina 1 van 19 Inhoud Inleiding... 3 Algemene doelstelling... 3 Doelgroep... 3 Vergaderingen... 4 Scholing... 5 Themadagen... 5 Themadagen

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Verzorging en Verpleging. Algemene ledenvergadering CNV verzorging en verpleging, 2 oktober 2009

Verzorging en Verpleging. Algemene ledenvergadering CNV verzorging en verpleging, 2 oktober 2009 Verzorging en Verpleging Verslag Algemene Ledenvergadering PLAATS VAN Nieuwegein 1/6 DATUM ONS KENMERK DV Algemene ledenvergadering CNV verzorging en verpleging, De Lantaern, Nieuwegein 1. Welkom en opening

Nadere informatie

Verzorging & Verpleging. Jaarplan 2013. Jaarplan 2013, CNV Verzorging & Verpleging Pagina 1 van 17

Verzorging & Verpleging. Jaarplan 2013. Jaarplan 2013, CNV Verzorging & Verpleging Pagina 1 van 17 Verzorging & Verpleging Jaarplan 2013 Jaarplan 2013, CNV Verzorging & Verpleging Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding...3 Algemene doelstelling...3 Doelgroep...3 Vergaderingen...4 Themadagen...4 Organisatie...5

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Inleiding...2. Persoonlijk ontwikkeltraject...2

Inleiding...2. Persoonlijk ontwikkeltraject...2 Verslag vervolg kadertraining 5 november 2010 Inleiding...2 Persoonlijk ontwikkeltraject...2 Ontwikkeling van de commissies/ het LGB...3 LGB...3 Commissie onderwijs...3 Cie. KB V&V...4 Cie. Ethiek...4

Nadere informatie

Kadertraining 27 maart 2015

Kadertraining 27 maart 2015 Kadertraining 27 maart 2015 Opening...2 Communities (Door Jean Claude Crijns, Manager CNV Zorg & Welzijn)...3 Wat is een community?...3 Waarom zoeken mensen elkaar op?...3 Community of netwerk?...3 Voorwaarde

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014

Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014 Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014 Motto voor 2014: van ideaal naar een stadsdorp dat staat. Sinds januari is er weer van alles gebeurd. Er zijn ontwikkelingen rond de website, een subsidieaanvraag, de

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Netwerk. 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur

Netwerk. 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur WELKOM Netwerk 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur Door Andrew David (H4 organisatie training advies) i.s.m. HAN Centrum voor Ondernemerschap FNV Zelfstandigen Andrew David Dynamisch Zelfstandig Communicatieve

Nadere informatie

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl Mediatraining ACADEMIE ACADEMIE CONSULT WEB Over PGOsupport PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die haar diensten aanbiedt aan alle pgo-organisaties. PGOsupport is hèt bureau voor versterking

Nadere informatie

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar Trainershandleiding Brugklas Bikkels versie 2014 Inhoudsopgave Introductie Organiseer je training Praktische tips De werkmap Powerpoint presentatie Ouderbrieven Draaiboek Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Wensen en verwachtingenavond de Zeetuin 16 april 2015

Wensen en verwachtingenavond de Zeetuin 16 april 2015 Op de Zeetuin werken ouders en leerkrachten samen omdat kinderen zich beter voelen, zich beter ontwikkelen en beter leren als ouders en school als partners samenwerken. Wensen en verwachtingenavond de

Nadere informatie

Vrienden kun je leren

Vrienden kun je leren Vrienden kun je leren Hallo! Wij zijn Reinder en Berber, en wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om dit boekje te maken, speciaal voor jongeren met het syndroom van Asperger. Hieronder vind je

Nadere informatie

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Effectief communiceren met mijn medewerkers Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Welkom Afspraken en verwachtingen: - Telefoon uit - We respecteren elkaar - We klappen niet uit de

Nadere informatie

Bijeenkomst 4 Motivatie-Expert/Afstemmen/Gastvrijheid. Situatie tot nu toe

Bijeenkomst 4 Motivatie-Expert/Afstemmen/Gastvrijheid. Situatie tot nu toe Trainers: PG Wilbert/Ine Extramuraal Beppie/Tineke Somatiek en Verzorgingshuis Marlies/Beppie Ondersteuning vanuit cluster Opleiden Thema: Motivatie van de bloem Mantelzorg als Expert Afstemmen Gastvrijheid

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

BUUR & CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE & SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND

BUUR & CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE & SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND BUUR & CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE & SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND Dr. Arne van den Bos, onderzoeker lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool & Otto Veenstra, opbouwwerker

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

1 SITUATIE 2 TEST. Als ik luister denk ik niet aan andere zaken. Ik laat mensen uitpraten. Ik plaats wat ik hoor in een duidelijk kader

1 SITUATIE 2 TEST. Als ik luister denk ik niet aan andere zaken. Ik laat mensen uitpraten. Ik plaats wat ik hoor in een duidelijk kader LUISTEREN drs. W. Bontenbal 1 SITUATIE Wanneer u naar een lied luistert, luistert u dan naar de tekst of naar de muziek? Stelt u zich voor dat u zojuist bij een enerverende vergadering vandaan komt, u

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Effectief communiceren met mijn medewerkers Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Welkom Afspraken en verwachtingen: - Telefoon uit - We respecteren elkaar - We klappen niet uit de

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

BUUR& CO WAT GAAN WE DOEN IN DIT 1. INTRODUCTIE: KEYRING 1. INTRODUCTIE: KEYRING NETWORK? UURTJE?

BUUR& CO WAT GAAN WE DOEN IN DIT 1. INTRODUCTIE: KEYRING 1. INTRODUCTIE: KEYRING NETWORK? UURTJE? BUUR& CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE& SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND Dr. Arne van den Bos, onderzoeker lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool & Otto Veenstra, opbouwwerker

Nadere informatie

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl Mediatraining ACADEMIE ACADEMIE CONSULT WEB Over PGOsupport PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die haar diensten aanbiedt aan alle pgo-organisaties. PGOsupport is hèt bureau voor versterking

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 2 De medewerker Naam: Organisatie: Manager: Datum: Luisterprincipe 2 Luisteren is geven 2.1 Gehoord zijn Je hebt de afgelopen weken vast een keer met je manager

Nadere informatie

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Individueel Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt Individueel volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze

Nadere informatie

WERVINGSPLAN EN MIDDELEN

WERVINGSPLAN EN MIDDELEN WERVINGSPLAN EN MIDDELEN De wervingscirkel: doel doelgroep boodschap middelen organisatie Als je aan werving wilt doen, wil je mensen overtuigen dat jouw organisatie hen graag als vrijwilliger zou willen.

Nadere informatie

Acteren in het krachtenveld

Acteren in het krachtenveld Acteren in het krachtenveld Het uitvoeren van een krachtenveldanalyse is een methode die veel in projectmanagement wordt toegepast. Door het uitvoeren van een krachtenveldanalyse kijk je met andere ogen

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Professioneel kaderlidmaatschap. CNV Verzorging en Verpleging

Professioneel kaderlidmaatschap. CNV Verzorging en Verpleging Professioneel kaderlidmaatschap CNV Verzorging en Verpleging Verslag kadertraining CNV Verzorging en Verpleging... 2 Opening... 2 Drijfveren... 2 Het ideale kaderlid... 3 Overstijgend denken... 5 Afsluiting...

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Leer authentiek bloggen en trek meer klanten aan Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Backhuijs Communicatie 1 Les 2: Onderwerpen Les

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

Or-kandidaten zoeken en werven

Or-kandidaten zoeken en werven Or-kandidaten zoeken en werven We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het zoeken en werven van kandidaten voor de or. Helaas beginnen we er in veel gevallen te laat mee. Namelijk als de verkiezingen

Nadere informatie

De kracht van reflecteren

De kracht van reflecteren 28 test en techniek in beeld Motivational Interviewing deel 5 De kracht van reflecteren Speciaal voor Fysiopraxis schrijven Stijn van Merendonk, Mirjam Hulsenboom en Albertina Poelgeest een vijfdelige

Nadere informatie

Op weg naar stage en werk

Op weg naar stage en werk Op weg naar stage en werk Lian Schuyt Inhoud Arbeid Arbeid en autisme Op weg naar stage en werk Uitvoering van het programma Aandachtspunten Waarom stagelopen/werken? zingeving status en eigenwaarde inkomen

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

IkStartSmart bijeenkomst

IkStartSmart bijeenkomst IkStartSmart bijeenkomst Donderdag 14 april 2011 Hoe voer je een goed en effectief acquisitiegesprek? Over luisteren, praten, spelregels, tips en trics. Opzet workshop Introductie en voorstellen Wat ging

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Intervisie wat is het?

Intervisie wat is het? Intervisie wat is het? Intervisie is: a. een gestructureerde methode om b. van elkaars c. werkvraagstukken d. te leren Ad a: Intervisie is een gestructureerd gesprek. De structuur is er om effectief en

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team.

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team. SPELVARIANTEN Wil jij weten waar je in jouw huidige werk goed in bent? Hoe jij communiceert en je gedraagt en vooral hoe de ander dat ziet? En wil jij dit graag uitwisselen met je teamgenoten zodat jullie

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Gesprekskaarten pedagogisch handelen

Gesprekskaarten pedagogisch handelen Gesprekskaarten pedagogisch handelen Samenwerkingsproject Samen Opleiden tussen Peel en Maas en Dommel en Aa Themagroep Pedagogisch Handelen kaarten.indd 1 28-01-17 19:17 kaarten.indd 2 28-01-17 19:17

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP

COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP Dit competentieprofiel is een (zelf)reflectiedocument betreffende het functioneren van de BIO op een bepaald moment. Het wordt ingevuld: 1) door de begeleider zelf tijdens

Nadere informatie

E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Het geven van feedback is een kunst. Het is iets anders dan het uiten van kritiek. Het verschil tussen beide ligt in de intentie. Bij

Nadere informatie

e-tip Workshops/bijeenkomst organiseren

e-tip Workshops/bijeenkomst organiseren e-tip Workshops/bijeenkomst organiseren Een workshop organiseren? Veel werk, maar ook erg leuk! Hieronder vindt je wat tips en aandachtspunten die je vast en zeker van pas zullen komen. De lijst is natuurlijk

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Advies en verkoopvaardigheden

Advies en verkoopvaardigheden Advies en verkoopvaardigheden en 1/6 Voorbereidingsopdracht bijeenkomst 1 Wat versta jij onder verkoop? Bewust worden wat verkopen in de apotheek is. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst oriënteer je

Nadere informatie

NLcoach Workshop: Trainer - Sportouder een bijzondere relatie 9 december Ivo Spanjersberg Sportpsycholoog

NLcoach Workshop: Trainer - Sportouder een bijzondere relatie 9 december Ivo Spanjersberg Sportpsycholoog NLcoach Workshop: Trainer - Sportouder een bijzondere relatie 9 december 2016 Ivo Spanjersberg Sportpsycholoog Programma vandaag 1. Introductie, doelen, werkwijze 2. Warming-up: stellingen a.d.h.v. filmpjes

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Rapport Kor-relatie- monitor

Rapport Kor-relatie- monitor Rapport Kor-relatie- monitor Voor: Door: Publicatie: mei 2009 Project: 81595 Korrelatie, Leida van den Berg, Directeur Marianne Bank, Mirjam Hooghuis Klantlogo Synovate 2009 Voorwoord Gedurende een lange

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

COACHEN EN TRAINEN Korte weergave

COACHEN EN TRAINEN Korte weergave COACHEN EN TRAINEN Korte weergave Geschreven door: Freek Verbeet Body2Coach 1. Wat is coaching? In mijn eigen nieuwe boek, waar ik nog mee bezig ben, schrijf ik over coaching. Door middel van verschillende

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Mensen vinden het vaak prettig om elkaar aan te raken. Dat kan een knuffel zijn van je ouders, een vriendschappelijke stomp tijdens een stoeipartij met vrienden

Nadere informatie