Kadertraining, 30 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadertraining, 30 maart 2012"

Transcriptie

1 Kadertraining, 30 maart 2012 Inleiding... 2 Contact... 3 Voorstellen...4 Van geen contact tot inhoudelijk contact...4 Wat is contact?...4 Communicatie van vrouwen en van mannen...5 Communicatie van vrouwen en van mannen...6 Continuïteit... 6 Gedichten van de commissies...8 Connecties... 9 Netwerken...10 Social media...10 Communicatieplannen Intern...13 Extern...15

2 Inleiding De kaderleden van de beroepsgroep Verzorging en Verpleging hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de hand van een ontwikkelplan om op een professioneler niveau te kunnen functioneren. Daarmee is het kaderwerk binnen CNV Verzorging en Verpleging een stuk professioneler geworden. Dit uit zich onder andere door een aangroei van het aantal kaderleden en een wervings- en selectieprocedure waardoor zowel de (nieuwe) kaderleden als de bestuurder en beleidsadviseur beroepsinhoud eenzelfde verwachtingspatroon hebben. Naast de professionelere aanpak op het gebied van werving en selectie, wordt binnen de diverse groepen op meer gestructureerde wijze dan voorheen gewerkt aan het op een hoger plan tillen van de beroepsinhoudelijke belangenbehartiging. Aandachtspunten hierbij zijn nog het stellen van kaders aan de onderwerpen die worden opgepakt (hoewel dit beter dan in het verleden gebeurt, is het soms nog zoeken naar wat wel en wat niet moet en kan worden opgepakt), de samenwerking met andere groepen binnen het cluster zorg en de communicatie van de beroepsinhoudelijke belangenbehartiging naar (potentiële) leden. In deze training ging het om het focussen op deze samenwerking en communicatie, zowel intern in het cluster zorg als extern naar de (potentiële) leden. Daarnaast was een doel van de training te bereiken dat de rollen en doelen van het LGB/de commissies en van de individuele leden werden afgezet tegen de gemaakte teamanalyses, waardoor zicht ontstaat op wat CNV Verzorging en Verpleging nog aan kaderleden op de verschillende plekken nodig heeft. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

3 Contact Omdat er sinds de laatste training weer nieuwe kaderleden bij gekomen zijn, kent nog n iet iedereen elkaar. Daarom wordt een oefening gedaan ter kennismaking en eerste introductie met het onderwerp. Iedereen wordt gevraagd een bijvoeglijk naamwoord voor de eigen naam te zetten die begint met dezelfde letter als de eigen naam en die bij zichzelf past. Hieruit kwamen de volgende constructies naar voren: - Samenwerkende Siebe - Hulpvaardige Hilde - Matcha Marga - Gezellige Glenn - Handige Hannie - Moedige Marianne - Slimme Sietske - Pientere Pieter - Werkende Wim - Motivatie Mandy - Ijverige Yfke - Maximale Mariske - Slimme Sietske - Doener Daniëlle - Multi Margriet - Snelle Sonja - Ingetogen Ingrid - Nadenkende Nicoline - Sociale Sandra - Rustige Riet - Aanhorige Anneke - Iedereen Irma Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

4 Voorstellen Alle aanwezigen lopen door elkaar en stellen zich met het voorzetsel en de voornaam aan elkaar voor en noemen wie ze nog meer ontmoet hebben. Op die manier zie je al snel een heel netwerk ontstaan, waarbij mensen elkaar niet persoonlijk hoeven te spreken om de naam met voorzetsel van een ander te kennen. Van geen contact tot inhoudelijk contact Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd rond te lopen en te zorgen dat hij/zij geen contact maakt. Mensen kijken naar de grond, op hun telefoon en praten absoluut niet. Het is heel stil in de ruimte. Daarna gaat iedereen wel elkaar groeten, zonder verder het contact aan te gaan. Je merkt dat het geroezemoes toeneemt. Mensen kijken elkaar aan en zijn bezig (oog)contact te zoeken. Vervolgens worden mensen uitgenodigd contact te maken op dezelfde manier als net, alleen op teken van de trainer maken mensen een praatje met de eerste de beste waar ze tegenaan lopen. Op het moment dat het teken gegeven wordt, neemt de luidruchtigheid toe. Mensen tonen interesse in elkaar en hebben oog voor elkaar. Dit herhaalt zich een paar keer. Het laatste teken dat de kennismaking over is, wordt genegeerd omdat iedereen zeer geanimeerd in gesprek is met elkaar. Wat is contact? Je hebt verschillende manieren van contact maken. Je kunt het doen via fysieke aanraking, maar ook zonder aanraking. Door oogcontact te maken, tegen iemand te gaan praten, etc. Hoe je contact maakt, heeft veel te maken met hoe je zelf in elkaar zit. Ben je meer van formeel contact of past het amicale bij je. Als de één wat afstandelijker is en de ander wat amicaler, is het zoeken naar aansluiting. Dat geldt ook voor de taal die iemand bezigt. Je kunt met hele moeilijke woorden praten, maar als de ander je niet begrijpt, heb je geen contact. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

5 Tips om contact te maken: - Vriendelijk kijken en oogcontact maken, een open houding aannemen, om je heen kijken en daarmee aangeven dat je open staat voor contact - Een hand geven - Binnen de ander z n contactcirkel stappen. Waar deze cirkel is, verschilt per persoon. Dat is een kwestie van aanvoelen en afstemmen. - Telefoontjes etc. in de zak laten zitten - Belangstelling voor de ander tonen en vragen stellen (en oprecht luisteren) - Aansluiten op het niveau van de ander. Als je de ander niet kent, zul je aan de nonverbale communicatie moeten aftasten of je boodschap over komt. Ook kun je het navragen. Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD) - Zoeken naar gemeenschappelijke punten - Als je naar een bijeenkomst of receptie gaat, kan het helpen van tevoren te bedenken wat je eruit wilt halen, wat je wilt bereiken op het gebied van netwerken. Dat voorkomt dat je achteraf denkt: ik had nog dit of dat willen vragen Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

6 Communicatie van vrouwen en van mannen Mannen en vrouwen zitten anders in elkaar. Er wordt een vergelijk gemaakt met Lama s en Kamelen. Vrouwen zijn kamelen. Zij nemen zaken tot zich en herkouwen dat. Laten het tot zich doordringen, waarna ze erop reageren. Mannen zijn meer geneigd zaken tot zich te nemen en direct te reageren, bijvoorbeeld door het uit te spugen. Contact maken is ook een kwestie van leren en ontwikkelen. Voor jongeren is het vaak lastig om vreemden aan te spreken. Als je wat ouder wordt, wordt het toch een stuk makkelijker. Wel speelt mee in hoeverre je de aanwezigen al een beetje kent en wat de status van de ander is. Voor je gevoel kan de ander veel status hebben, waardoor het lastig is hem of haar aan te spreken. Contact begint met het non-verbale. Op het moment dat je non-verbaal een goed contact hebt, is het ook makkelijker verbaal contact te leggen. Als iemand non-verbaal duidelijk afwerend is, kan dat het verbale contact belemmeren. Continuïteit De commissies en het LGB komen samen in hun eigen club. Daar bespreken ze de teamanalyses. Het gaat erom in hoeverre ieder zijn ei kwijt kan in de commissie/het LGB, wat ieder voor zich nodig heeft en wat de clubs in zijn totaliteit nog nodig hebben. De rollen die er in de teamanalyse zijn, zijn: inspirator, conservator, denker, practicus, ondernemer en ondersteuner. Uit de bespreking heeft iedere groep een eigen gedicht gemaakt. Dat varieerde van een elfje tot een limerick. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

7 Voorbeeld voor een elfje (een gedicht van elf woorden die de boodschap kort en kernachtig vertelt): Beroepsinhoud Betrokken kaderleden Actief voor werknemers Zorg: kwaliteit, onderwijs, ethiek Invloed! Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

8 Gedichten van de commissies LGB Heb ik nog niet ontvangen. Wordt toegevoegd Commissie Ethiek: Ethiek Samen overleggen Stabiliteit en continuïteit We zoeken bepaalde rollen Verbinding Commissie Onderwijs: ONDERWIJS We willen Een concrete inspirator Wie heeft deze competenties? KOM! ZORG, Kwaliteit, plezier, Onderwijs en werk Van levensbelang voor de TOEKOMST. Als toegift een limerick: We zitten te werken in Nijkerk Serieus bezig over leren en werk. De zorg gaat ons aan het hart Wie zorgt dat een goede opleiding start? In de Cie Onderwijs staan we samen sterk! Commissie Kwaliteit Zorgsector: De commissie Kwaliteit Heeft het afgelopen jaar veel bereikt Zo groeide de groep van 3 naar een troep De onderwerpen vliegen binnen Waar moeten we in hemelsnaam beginnen? De meeste kwaliteiten zijn in huis Maar je geen zorgen, dat zit wel pluis. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

9 De ondernemer wordt gemist in levende lijf Maar dat we samen ondernemen staat buiten kijf. Connecties Er volgt een opdracht waarin alle aanwezigen aan het denken worden gezet over de netwerken waar zij zich in bevinden. Vervolgens wordt van iedereen gevraagd om op een flap-over in kaart te brengen in welke netwerken hij/zij zich bevindt. Vervolgens worden de netwerken opgehangen, zodat mensen van elkaar kunnen zien welke netwerken zij hebben en wat eventueel voor hun eigen interesses en ontwikkeling interessant kan zijn. Er is een theorie die zegt dat je maximaal 7 stappen bij iedereen in de wereld vandaan bent. Hier zie je dat in de praktijk terug. Je kunt via de netwerken van mensen uit je eigen netwerk heel ver komen. Het is goed om stil te staan bij hoe je die netwerken kunt gebruiken. De aanwezigen worden uitgenodigd na te denken welke ingangen in netwerken hij/zij zou kunnen gebruiken om bij een doel te komen. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

10 Netwerken Mensen worden uitgenodigd aan de hand van hun doel met elkaar in gesprek te gaan en te kijken of ze daar via een netwerk hulp kunnen krijgen. Er komen diverse voorbeelden naar voren: - Marga raakte bijvoorbeeld met Pieter in gesprek over de beroepsprofielen van V&VN. Pieter zal via zijn netwerk bij VWS de brief die is uitgegaan nog eens onder de aandacht brengen en daarbij ook de gevolgen voor de arbeidsmarkt nog eens toelichten. - Een ander voorbeeld is Anneke die op reis wil naar Australië. Zij kan waarschijnlijk gebruik maken van de contacten van anderen. - Sandra, die naar Wenen wil, heeft Hilde gesproken, die vriendinnen heeft die regelmatig in Wenen zitten. Zij zal een mail onder deze vriendinnen uit doen of zij nog leuke hotelletjes in Wenen kennen. - Riet, die een konijn met konijnenhok zoekt, heeft via haar netwerk van een adres gekregen waar ze betrouwbaar een konijnenhok kan kopen. - Ook was er Mandy, die op zoek is naar een bank. Het blijkt dat Sonja een zoon heeft die misschien nog een bank over heeft. - Sietske moet lessen gaan geven over ouderenzorg. Irma blijkt hier middenin te zitten. Door met haar in gesprek te gaan heeft Sietske bruikbare tips gekregen. Als je aan het netwerken bent en je krijgt wat van de ander, dan merk je dat je ook wat terug wilt doen. Een netwerk bestaat dus uit wederkerigheid. Je kunt netwerken op twee manieren inzetten. Je kunt in je omgeving kijken hoe de netwerken van anderen eruit zien. En dan vervolgens op grond van deze netwerken bedenken dat je dat kunt gebruiken. Ook kun je vanuit een doel zelf zoeken naar netwerken die je verder helpen. Het is niet alleen handig gebruik te maken van netwerken. Het is ook leuk een ander te kunnen helpen. Social media In netwerken is social media ook handig. Je kunt voor elkaar bijvoorbeeld een oproep op twitter zetten. Daar heeft ieder een eigen netwerk, waardoor je met elkaar andere netwerken bereikt dan alleen je eigen netwerk. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

11 De vorige oefening was heel erg gericht op persoonlijk, soms werkgerelateerd, netwerken. Vervolgens worden de mensen uitgenodigd om in de eigen commissie of LGB te kijken hoe de netwerken benut kunnen worden om verder te komen met de eigen commissie/lgb. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

12 Vraag: Is in je persoonlijke netwerk bekend dat je actief bent bij het CNV? Over het algemeen wordt deze vraag positief beantwoord. Een aantal mensen geeft aan dat dat niet bij iedereen geldt. De boodschap is: zorg dat mensen weten wie je bent en in welke netwerken je zit! Communicatieplan - Communicatie draait om een doel. Dit doel is vaak het informeren, raadplegen of activeren van - Daarnaast heb je een doelgroep. Wie heb je voor ogen? - En een ruil. Je hebt iets te bieden, maar je doelgroep moet daar iets voor doen/betalen. Als je wilt informeren, wil je dat de doelgroep luistert en de informatie in zich op neemt. Mensen lezen niet uit zichzelf allerlei informatie. Ze denken altijd na over wat het hen oplevert. En wat ze ervoor moeten betalen. Voorbeeld: We willen in contact komen met een andere kadergroep. Hoe doen we dat? We maken een verslag van iedere vergadering en geven dat aan de andere kadergroepen in de veronderstelling dat zij dat lezen. Maar is dat wel zo? Het is zaak eerst te denken wat willen we? Wie willen we bereiken? Wat maakt het aantrekkelijk voor de doelgroep? En pas dan kijken naar de middelen. Hoe gaan we dat doen? In de praktijk wordt vaak begonnen met de middelen. We maken een nieuwsbrief. Nog voordat gekeken is wie bereikt moet worden met welke boodschap en waarom die boodschap voor de doelgroep aantrekkelijk is. Terwijl welk middel je gaat gebruiken het slotstuk van je communicatie is. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

13 Voorbeeld: Het gebruik van social media. Er zijn groepen die daar weerstand tegen hebben, die liever samen komen. Er wordt opgemerkt dat met name in de thuiszorg het samenkomen erg belangrijk is. Dat maakt de weerstand tegen social media vaak wat groter dan in intramurale settings, waar mensen elkaar toch wel ontmoeten. De waarde van het samenkomen is zo groot dat dat opgeven voor het gebruik van social media een te grote prijs is. Iedere commissie/lgb maakt een eigen communicatieplan voor interne communicatie (binnen CNV Publieke Zaak) en voor externe communicatie (buiten CNV Publieke Zaak). Communicatieplannen LGB: Nog niet ontvangen. Volgt Commissie Ethiek: Intern Samenwerking met Commissie Opleidingen en Beroepen in de Zorg: om ethiek in het onderwijs te garanderen (onderzoek Christelijke Hogeschool Ede over ethiek verdwijnt uit het onderwijs). Via LGB vragen beter te weten wat er in andere commissies Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

14 leeft. Ethiek in andere sectoren onder de aandacht brengen, laten zien dat beroepsinhoud belangrijk is. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

15 Extern Doel: Doelgroep: Ruil: Middel: Wie/wanneer: Conclusie: CNVPZ breed de commissie ethiek profileren: wat moeten we dan daar aan doen? Meer laten weten wat we allemaal te bieden hebben binnen CNV Publieke Zaak. Wat is de boodschap van de Commissie Ethiek? Waar zijn wij trots op? Leergang die ontwikkeld is, de symposia. Via ethiek vraagt de Commissie Ethiek aandacht voor de essentie van het werk. Erik zegt: De vakbond heeft een leergang ontwikkeld die de werkgevers willen inzetten --> daarmee zet je CNV Publieke Zaak giga op de kaart. Trots zijn op de dingen die we doen en dat laten weten. LGB WJK Laten zien hoe goed aandacht voor ethiek is, bij WJK. Wij bieden onze kennis, onze producten. Vertalen van onze producten voor die doelgroepen. Kennis over WJK terugkrijgen. Hoe maken we mensen hebberig, dat zij onze producten willen hebben? Gebruik LGB WJK, maak bekend wat wij te bieden hebben. Binnen 8 weken contact en laten weten wat wij te bieden hebben en kijken wat zij daarvan willen benutten. Marianne gaat dit doen, omdat zij deel uitmaakt van die LGB. We gaan de vraag oproepen! Commissie Kwaliteit Zorgsector: Intern Doel: Doelgroep: Ruil: Middel: Wie / wanneer: kennis over LGB LGB Samenwerking versterken en informatie uitwisseling Uitwisseling van leden tijdens 2 vergaderingen per jaar. Notulen uitwisselen en lezen door de leden. Evt aanspreekpunten benoemen. Te overleggen met het LGB Extern Doel: Informeren van leden over periodieke registratie Doelgroep: Verpleegkundigen die BIG geregistreerd zijn Ruil: Goed voorbereidt zijn op de veranderingen in 2014 Middel: Tijdlijn/digitale nieuwsbrief/magazine Wie/ wanneer: Sietske zoekt het geschreven communicatieplan en neemt deze mee in eerstvolgende vergadering: 15 juni 2012 Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

16 Commissie Opleidingen en Beroepen in de Zorg: Extern Doel: Doelgroep: Ruil: Middel: Wie/wanneer: Mening achterban inventariseren over vraagstukken die spelen in de PC van Calibris Kaderleden en leden CNV Publieke Zaak Geïnformeerd worden, inspraak Nieuwsbrief, sociale media Wim/Berry en Marga en Daniëlle Er volgt een discussie over de link tussen zorg en welzijn. In de praktijk wordt de scheiding tussen zorg en welzijn steeds vager. Binnen CNV Publieke Zaak zit Welzijn echter in een andere sector. Het is niet de bedoeling dat wij als CNV Verzorging en Verpleging in de toekomst ook de beroepsinhoud van de welzijn gaan doen. Wel kan het nuttig zijn meer expertise binnen te halen voor sectoroverstijgende vraagstukken waar we tegenaan lopen. Dit zou kunnen door mensen uit de welzijnssector binnen het LGB te betrekken. Grote vraag is dan echter wel wat de winst is voor deze mensen, omdat zij in een andere sector werkzaam zijn dan waar wij als beroepsinhoudelijke belangenbehartiger voor werken. Kadertraining CNV Verzorging en Verpleging, 30 maart

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

LESBRIEF 3. Leerlingen

LESBRIEF 3. Leerlingen LESBRIEF Leerlingen LES - JOUW DOCENT IS EEN GOUDMIJN De beste hulp krijg je van kennissen Netwerken kun je leren Vanaf je geboorte hoor je bij anderen, jouw sociaal netwerk. Dat netwerk groeit vanzelf

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS LESBRIEF 4 Docenten LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Netwerken en loopbaanleren Vanaf onze geboorte behoren we tot een groep, ons sociaal netwerk. Ons netwerk bouwt

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

DE OR POSITIEF IN BEELD COMMUNICEREN MET DE MEDEWERKERS

DE OR POSITIEF IN BEELD COMMUNICEREN MET DE MEDEWERKERS DE OR POSITIEF IN BEELD COMMUNICEREN MET DE MEDEWERKERS Medezeggenschap Nummer 2 - September 2015 ONBEKEND MAAKT ONBEMIND DE OR POSITIEF IN BEELD VOORAF Goed contact hebben met de achterban is niet altijd

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien Jonathan Swift, schrijver 1667 1745 Het schrijven van een beleidsvisie

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Handreiking Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling HRM Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424867 hrm@cda.nl www.cda.nl/afdelingennet (AfdelingenNet) Redactie: Rob

Nadere informatie