25 Paardencoaching. Het paard als leermeester voor coachingsvragen. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 Paardencoaching. Het paard als leermeester voor coachingsvragen. Inleiding"

Transcriptie

1 25 Paardencoaching Het paard als leermeester voor coachingsvragen Inleiding In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is paardencoaching gericht op coaching van de mens en niet van het paard. In coaching waarbij paarden worden ingezet, gaat het om de natuurlijke interactie tussen mens en paard. Deze natuurlijke interactie is gebaseerd op de verbinding die een paard van nature wil aangaan en die het paard nodig heeft om te overleven. Als prooidier is het alert op alle gevaar dat mogelijk dreigt. Het dier is zich bewust van alles in zijn omgeving. Juist deze sensitiviteit maakt het paard geschikt om mee te werken in coaching. Het voelt aan hoe het met een mens gaat, zijn innerlijke toestand, en kan deze toestand spiegelen. Paardencoaching kan daarom een waardevolle aanvulling zijn als methode voor bewustwording en verandering van gedrag. Een coach kan de methode inzetten bij uiteenlopende coachingsvragen en gebruiken naast andere methodieken. Met name voor mensen die op rationele wijze proberen te verklaren en begrijpen, is het vaak een eyeopener als ze kunnen vóélen wat een situatie met hen doet. Paarden zijn van nature grote, krachtige en sensitieve dieren en daarmee is de impact van de coaching groot. Het wel of niet kunnen omgaan met paarden vormt voor coaching geen belemmering. Als er sprake is van angst, is dit het eerste wat aandacht krijgt in de coaching. Op het moment dat deze angst is waargenomen, kan gekeken worden naar de coachingsvraag. Paardencoaching vereist van de coach dat hij het gedrag van paarden kan lezen en interpreteren, of dat hij voor dit onderdeel van de coaching met iemand samenwerkt die deze ervaring heeft. Basisconcept en ontstaansgeschiedenis De mens is in het verleden niet altijd even vriendelijk omgegaan met het paard. Paarden werden gebroken (leiderschap werd afgedwongen) en hun sensitiviteit werd genegeerd. Dit veranderde in de jaren 80, toen mensen als Klaus Hempfling en Monty Roberts een nieuwe visie op omgaan met paarden introduceerden: Natural Horsemanship. Hierbij 217

2 de ongebruikelijke weg maakt de mens juist gebruik van de natuurlijke eigenschappen van paarden en werkt hij vanuit de verbinding met het paard. Leiderschap wordt niet afgedwongen maar verdiend. Een paard is een kuddedier, alles wat het doet staat ten dienste van de kudde. In een kudde richt het paard zich op de leider. Op het moment dat een paard uit de kudde wordt gehaald en de mens erbij komt, is er communicatie over leiderschap. In dit spel gaat het, behalve over veiligheid, ook over andere kwaliteiten, zoals contact kunnen maken, duidelijk weten wat je wilt, overtuigend kunnen optreden, vertrouwen geven en grenzen aangeven. Op al deze aspecten zal het paard positief reageren als er sprake is van congruentie en authenticiteit. De sensitiviteit van paarden is zichtbaar in non-verbaal gedrag. Op het moment dat een paard waarneemt dat mensen in zijn nabijheid niet congruent zijn (dat wil zeggen: wat ze aan de buitenkant tonen, is niet congruent met hoe ze zich voelen), zal het geen contact zoeken. Het paard registreert de kleinste verandering in de omgeving. Congruentie in gedrag en intenties is gelijk aan veiligheid. En het is juist deze veiligheid die het paard nodig heeft om zich over te geven aan leiderschap. Het paard laat dit zien door het hoofd te laten zakken, steeds dichter bij de leider te gaan lopen en kauwbewegingen te maken met de mond. Samengevat zijn het de sensitiviteit, de bereidheid zich te verbinden en leiderschap te aanvaarden, en hun gevoeligheid voor dynamieken in een systeem, die maken dat paarden ons zoveel inzicht kunnen geven. Het model in de praktijk Het coachen met hulp van paarden is locatiegebonden en zal buiten de reguliere coachingspraktijk plaatsvinden, in een manege of weiland. Tijdens de coaching loopt het paard (meestal) los in een afgezet gebied, de coachee wordt gevraagd bij het paard in dit gebied te stappen. Als coach geef je vanaf de zijlijn opdrachten en aanwijzingen, en zorg je voor veiligheid. Alleen al deze nieuwe situatie kan leiden tot spanning. Die wordt vaak nog groter als je de coachee uitnodigt om bij het paard in de ring te stappen. De vraag aan de coachee is: Hoe ervaar je dit gevoel van onveiligheid en wat heb je nodig om je in deze situatie veilig te voelen? Je krijgt daardoor inzicht in de wijze waarop iemand dergelijke situaties hanteert: communiceert hij over de spanning, vraagt hij hulp, maakt hij zich groter of kleiner? Een coach zonder kennis van paarden kan dit ook waarnemen. Nadat de coachee in de ring is gestapt, kan de volgende uitdaging zijn om voldoende ruimte voor zichzelf in te nemen, om aanwezig te zijn. En om vanuit die aanwezigheid contact te maken met het paard. Het paard zal direct reageren op de wijze waarop de persoon dit doet, met name op de energetische verbinding die het paard al dan niet voelt. Jij als coach observeert het gedrag van het paard en ondertitelt indien nodig wat er gebeurt. Vaak neemt de coachee dit zelf al waar. De stappen daarna houden in dat de coachee steeds een nieuwe opdracht krijgt, die wordt afgestemd op de leervraag die aan de orde is. Dat kan een opdracht zijn als: zet het paard in beweging en zorg dat het 218

3 25 Paardencoaching in stap blijft lopen. Jij observeert dan wie er aan het werk is: de coachee of het paard. Of de opdracht is om een zeer eigenwijs paard op afstand te houden. De waarneming betreft dan de manier waarop de coachee zijn grenzen aangeeft. Je bent daarnaast alert op dat wat niet als leervraag aan de orde is gesteld, maar wat de paarden nog meer laten zien. Doordat een paard reageert op de psychische gesteldheid van mensen, is het ook in staat om te spiegelen wat er met hen gebeurt. In de praktijk betekent dit dat soms een andere vraag naar boven komt dan de oorspronkelijk vraag naar coaching. Dat maakt het werken met de paarden ook heel geschikt als startpunt voor een coachingstraject. In plaats van te práten over wat er speelt, kan het juist van toegevoegde waarde zijn om te erváren wat er speelt. Coach en coachee ontdekken vanuit het niet-weten wat als eerste aandacht vraagt. Dit kan gaan over gedrag, psychologische of systemische aspecten. Paarden kunnen in veel situaties worden ingezet, niet alleen als startpunt om de coachingsvraag helder te krijgen, maar ook wanneer wordt geoefend met alternatief gedrag. Dit kan gaan om het ontwikkelen van leiderschap, assertiviteit, sensitiviteit, overtuigingskracht, communicatievaardigheden (vooral houdingsaspecten en nonverbaal gedrag) of persoonlijke kracht. Ook is werken met paarden geschikt als de coachingsvraag betrekking heeft op angst, onzekerheid en onvoldoende zelfvertrouwen. Juist paarden kunnen mensen leren hun angst te overwinnen en hun zelfvertrouwen terug te krijgen. Paarden geven iemand altijd een nieuwe kans en zijn in het hier en nu. Voor paarden is het tonen van kwetsbaarheid een voorwaarde voor het winnen van vertrouwen en daarmee ook zelfvertrouwen. Een andere natuurlijke eigenschap van paarden is dat ze gevoelig zijn voor disbalans in systemen. Dit komt doordat ze de kudde nodig hebben om te overleven. Als je op systemische wijze met de paarden werkt, is er niet altijd een opdracht, maar gaat de coachee met zijn vraag de ring in. Het paard kiest zelf zijn plek als representant. Vervolgens neem jij als coach waar wat er gebeurt en ondertitel je wat je in houding en gedrag van het paard leest. Als coach werk je dan als opsteller. Indien de coaching plaatsvindt in een groep, kunnen ook andere groepsleden op plekken in het veld worden gezet eventueel ook op de positie van het paard. Het paard heeft dan iets aan het licht gebracht. Zo kan een opstelling de coachee inzicht geven in patronen in zijn eigen systeem. Tot slot kunnen paarden veel geven zonder daar iets voor terug te vragen. Je ziet dat bij mensen die altijd maar geven en te weinig nemen, die leeglopen en soms tegen een burn-out aanzitten. Juist bij deze groep kan het werken met de paarden ook helend zijn. Paarden maken de verstoring in balans zichtbaar en herstellen de energiebalans, door belangeloos energie te geven. En dan is het voor coachees de kunst om te ontvangen. De methodiek van systemisch werken gaat ervan uit dat, doordat de verstoring gezien is, hiermee het helende proces al zijn werk doet. Wat het werken met de paarden je ook kan leren en dat kun je ook in je coachingspraktijk toepassen zonder een manege te bezoeken is dat er zoveel meer signalen zijn dan taal en buitenkant. Dat ons lijf ons informatie geeft, maar dat we soms vergeten ernaar te luisteren. 219

4 de ongebruikelijke weg Opdracht Wanneer je werkt met paarden is het goed te starten met een bodyscan, een oefening waarmee coach en coachee zich bewust worden van hun eigen lichaam en de signalen die het lichaam op dat moment geeft. Zo kun je als coach veranderende signalen tijdens de coaching beter opvangen. Deze (non-verbale) signalen kunnen belangrijke informatie bevatten. Zorg ervoor dat je als coach vrij kunt acteren, dat wil zeggen dat je je bewust bent van je eigen state of mind. Het paard reageert ook op onderdrukte gevoelens van de coach. Laat de coachee zijn vraag of wens beschrijven: Wat mij niet gemakkelijk afgaat is, Ik weet niet hoe, of: Ik zou het fijn vinden als (10 min.) Vraag door naar specifieke situaties en probeer te voelen waar de meeste energie zit als je luistert naar de antwoorden van de coachee. Let ook nu al op de reacties van het paard en alles wat er om je heen gebeurt. Het proces start meestal al als de coachee nog niet in de ring is. (10 min.) Nodig de coachee uit de ring in te gaan, de plek te verkennen en contact te maken met het paard. Neem waar wat er gebeurt bij hem én het paard. Geef de coachee ruim de tijd om zijn gevoel toe te laten en zich veilig te (gaan) voelen. Bekijk en voel wat zich afspeelt en benoem wat je opvalt. Het paard kwam snel naar jou toe. Of: Het paard werd erg onrustig toen je de ring binnenkwam. De interventies zijn afhankelijk van wat zich laat zien. (Speelt wat je ziet zich af op gedrags-, op intrapsychisch of op systemisch niveau?) Wanneer de vraag wordt benaderd vanuit gedragsniveau, is het mooi om de coachee te laten oefenen met ander gedrag en hem te laten ervaren wat ander gedrag oplevert. (30-45 min.) In de nabespreking vertel je de coachee wat zich liet zien en maak je een vertaling naar de (werk)situatie. Hoe ziet dat wat het paard toonde eruit in de dagelijkse praktijk? Welke stappen kun én wil je nemen om zaken te veranderen en hoe moet dat eruitzien? (10 min.) C a s e s t u dy In deze case gaat het om bewustwording van het gedrag gericht op leiding nemen. Tijdens een coaching over een leiderschapsvraag geeft coachee Rick aan dat het hem nooit lukt zijn mensen de goede richting op te sturen: Het gaat even goed en dan doen ze precies wat ze zelf willen. Na een kort voorgesprek krijgt Rick de opdracht te zorgen dat het paard hem in de ring gaat volgen. Na een twijfelachtig begin gaat het paard met hem mee. Echter, nadat het paard een aantal passen is meegelopen, besluit het om het voortouw te nemen. Het gaat steeds meer op de hakken van Rick lopen, om hem vervolgens bijna over zijn tenen voorbij te gaan. Doordat Rick zijn grenzen niet duidelijk aangeeft, wordt de rolverdeling omgedraaid en neemt het paard de leiding over. Voor het paard is er maar één positie, boven of onder: Als jij de leiding niet neemt, neem ik hem. Rick geeft aan dat op zijn werk herhaaldelijk soortgelijke situaties voorkomen. Dit komt doordat hij geen grenzen stelt en geen duidelijkheid verschaft over het te verwachten resultaat en het proces hiernaartoe. 220

5 25 Paardencoaching Na deze ervaring gaat hij opnieuw aan de slag met een oefening waarin hij heel duidelijk zijn grenzen moet aangeven. Er wordt gewerkt met een paard dat de grenzen voortdurend opzoekt. Als de oefening lukt, heeft Rick ervaren hoe prettig het kan zijn om kaders te scheppen, hierover duidelijk te zijn en zo het gewenste resultaat te behalen. Het paard heeft hem laten voelen dat het soms nodig is de grenzen opnieuw aan te geven voordat deze geaccepteerd worden. Door (herhaaldelijk) duidelijk te zijn heeft hij gevoeld dat er acceptatie is en dat zijn grenzen geaccepteerd worden. Voor- en nadelen van het model Een groot voordeel is dat paardencoaching mensen de mogelijkheid biedt om vanuit een heel ander perspectief, in een heel andere context, naar hun vraag te kijken. Dat leidt vaak tot bijzondere en mooie inzichten. En omdat de paarden zoveel impact hebben, zal de leerervaring minder snel vergeten worden dan in een gangbaar coachingstraject. Het is een effectieve methode omdat de feedback direct is (je ziet meteen een reactie van het paard) en voor de coachee heel voelbaar, ook zonder dat daar woorden aan gewijd worden. Die ervaring raakt de coachee op gevoelsniveau. De methode kan scepsis oproepen: Wat kunnen paarden mij nu vertellen? En: Paarden zijn toch geen mensen? Of: In het echt ken ik de mensen met wie ik te maken heb en hier sta ik voor een heel onbekend paard, dat is toch niet hetzelfde? Deze scepsis verdwijnt echter meestal nadat iemand met het paard heeft gewerkt, juist omdat men niet om de feedback heen kan. Aan de andere kant werkt niet elke methode voor iedereen, en het is goed dat te onderkennen. Voor jou als coach is het belangrijk om een opleiding te volgen om het gedrag van paarden te leren duiden. Je bent als coach de vertaler van alle informatie en er zijn vele manieren van kijken en interpreteren. Paardencoaching staat nog relatief in de kinderschoenen; we weten al veel maar dat wat we nog niet weten is waarschijnlijk vele malen groter. Een voordeel en tegelijk ook nadeel is dat je in het werken met paarden veel kunt raken bij mensen. Een coachee kan van tevoren niet inschatten wat er gaat gebeuren (en de coach soms ook niet). Je zult als coach dus altijd alert moeten zijn om te kijken waar je moet stoppen. Dit betekent dat je soms je ego opzij moet zetten en het belang van de coachee voorop moet stellen. Literatuur Budiansky, Stephen (1997), De aard van het paard. Utrecht: Het Spectrum. Hempfling, Klaus (1995), De boodschap van de paarden. Amsterdam: Karnak. Hempfling, Klaus (2003), Paardenpersoonlijkheden. Kampen: Rozhanitsa. Hempfling, Klaus (2010), Niet ik zoek het paard, het paard zoekt mij. Kampen: Rozhanitsa. Knapen, Ruud (2008), Studiemateriaal Systemische Paardencoaching. Kohanov, Linda (2001), De tao van equus. Deventer: Ankh-Hermes. Kohanov, Linda (2003), Ruiter tussen twee werelden. Deventer: Ankh-Hermes. 221

6 de ongebruikelijke weg Roberts, Monty (1997), De man die naar paarden luistert. Amsterdam: Bert Bakker. Roberts, Monty (2000), Paarden. Wijze lessen voor de mens. Amersfoort: Bloemendal. Trefwoorden Natuurlijk leiderschap Systemische paardencoaching Persoonlijke kracht Assertiviteit Non-verbale communicatie 222

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes Geschreven door: Heleen Elfrink Heleen Elfrink helpt ondernemers hun innerlijke belemmeringen aan de kant te zetten zodat ze zakelijk succesvol worden

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

WERKBOEK VOOR COACHING

WERKBOEK VOOR COACHING WERKBOEK VOOR COACHING door Mieke Voogd 2013 Mieke Voogd (5e herziene versie, geringe inhoudelijke wijzigingen, digitale vorm) Omslag: Vormgeving: Uitgeverij: Frank Straatman (www.frankstraatman.nl) Mieke

Nadere informatie

MODEL GESPREKSINTERVENTIES

MODEL GESPREKSINTERVENTIES Communicatie 3 Gesprekstypen MODEL GESPREKSINTERVENTIES Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 1 Actief luisteren Oogcontact, knikken, luistersignalen geven, woord herhalen.

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Ruud Knaapen. Coachen met paarden. Het systemisch perspectief

Ruud Knaapen. Coachen met paarden. Het systemisch perspectief Ruud Knaapen Coachen met paarden Het systemisch perspectief 5 Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 1 Wat paardencoaching is en hoe het werkt 21 1.1 Wat is paardencoaching? 21 1.2 Therapeutisch of niet? 24 1.3

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

www.kwaliteit.com minder bureaucratie meer kwaliteit

www.kwaliteit.com minder bureaucratie meer kwaliteit Dit rapport krijg je toegestuurd door Kwaliteit.com. Kwaliteit.com helpt organisaties in de professionele dienstverlening verbeteren. Behalve het artikel Sleutel Tot Betere Samenwerking is in dit rapport

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Namens alle medewerkers van Houthoff Training & WAT IS ASSERTIVITEIT?

Namens alle medewerkers van Houthoff Training & WAT IS ASSERTIVITEIT? NIEUWSBRIEF V O O R J A A R 2 0 0 5 Krachtig in het contact maken met ieders (verborgen) talenten. Beste lezer, deze voorjaarsnieuwsbrief staat geheel in het teken van assertiviteit. Waarom, vraagt u zich

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

C oachen. Inge van de Vorst. 2.1 Inleiding

C oachen. Inge van de Vorst. 2.1 Inleiding C oachen 2 Inge van de Vorst 2.1 Inleiding De tweedejaarsstudente Sanne is op zoek naar een stageplaats. Ze heeft verschillende gesprekken met haar ouders, haar vriend en vriendinnen van de opleiding.

Nadere informatie

BewustZijn en Intuïtie, Coachen vanuit je Hart

BewustZijn en Intuïtie, Coachen vanuit je Hart BewustZijn en Intuïtie, Coachen vanuit je Hart Voor iedere coach die meer uit zichzelf en zijn klanten wil halen Wil jij in de begeleiding van mensen diepgaande resultaten bereiken? Wil je moeiteloos je

Nadere informatie

Wat zijn de overeenkomsten tussen de sportwereld en worden moet het mentaal al goed zitten. De perio-

Wat zijn de overeenkomsten tussen de sportwereld en worden moet het mentaal al goed zitten. De perio- 5. Coaching op maat Elke sporter is anders, het is belangrijk dat elke sporter individueel gecoacht wordt. Wat speelt er voor die ene sporter, ga daar dan mee aan de slag. De sporter wil gehoord worden.

Nadere informatie

TrainerCoachCafé, het netwerk voor trainers en coaches. Beste trainer, coach

TrainerCoachCafé, het netwerk voor trainers en coaches. Beste trainer, coach Beste trainer, coach Het TrainerCoachCafé is het netwerk voor coaches en trainers. Één keer per maand organiseren we in Apeldoorn een avond rondom een thema. Een ervaren coach of trainer op dat gebied

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 211 50 20 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 211 50 20 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 211 50 20 www.itasc.nl Versie 4 oktober 2004 1 Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...2 Hoofdstuk 2. Methode van onderzoek...4 Hoofdstuk 3. Resultaten...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie