Als school agressie voorkomen en aanpakken!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als school agressie voorkomen en aanpakken!"

Transcriptie

1 Als school agressie voorkomen en aanpakken! Taghon Geert Cijfers? Tot 90 jaren geen onderzoek Vraag naar fenomeen sterk gestegen Agressie uit taboe-sfeer Steeds meer voorpagina nieuws Grootste aandacht gaat naar extreme, eenmalige incidenten Overschaduwt de realiteit? Agressie een nieuw fenomeen? Vroeger Zichtbaar Nu Onzichtbaar POSITIEF: 80%!! 20 % => 5% problematisch 1

2 Agressie en ontwikkeling Veranderende context? Verlies van familie-gevoel = minder verbondenheid Werknormen = sterke veranderingen => geen duidelijke begrenzing meer. Vals gevoel van aanwezig zijn. Je bent er, maar tezelfdertijd niet Communicatie in gezinnen = sterke verandering => Vroeger eenduidiger en minder mogelijkheden We leven in een schuld maatschappij 2

3 Agressieve gevoelens = bij elk kind aanwezig = maken deel uit van de gewone ontwikkeling Normale frustraties en gevoelens van agressie ontstaan => iets niet kunnen iets niet mogen gevoelens van machteloosheid ervaren Werkhypothese - Violence is unlearned, not learned Falen van een normale agressieontwikkeling tgv biologische aanleg en context waardoor spontane agressie van het kind niet gereguleerd raakte met als gevolg verstoring van de sociale ontwikkeling. - Geweld is niet zonder betekenis Agressief gedrag vervangt het denken. Agressief gedrag vervangt verbale communicatie => is vorm van communicatie. - Relationele veiligheid naast structurele veiligheid Nadruk ligt op de relatie. Niet alleen als werkinstrument maar tevens om veiligheid te bevorderen. Het is pas in de ruzie dat we de andere leren vertrouwen Het gaat zowel om de relatie met de leerling als om de relaties binnen het team. 3

4 Problemen met agressieregulatie = Vaak te kampen met onvermogen om op constructieve wijze in relatie te treden Eerder niet kunnen dan niet willen Hoe negatief het gedrag ook mag zijn de nood aan relatie blijft bestaan Soms is agressieve gedrag enige manier om iets van deze nood aan relatie te kunnen invullen Agressie = innerlijk gebeuren Lrkt: Die doet dat expres om mij te raken Lrkt: Sommige leerlingen houden zich dag in dag uit bezig met de leerkrachten het leven zo zuur mogelijk te maken Agressief opstellen = focus van aandacht op zichzelf richten Kans op agressie stijgt als je zicht op ander verliest Zolang je je bewust bent van het effect van je gedrag op de ander, ben je beter in staat om andere oplossingsstrategieën te gebruiken 4

5 Werkterrein = oefenklimaat waar leerlingen kunnen leren omgaan met hun agressieve gevoelens en belevingen Belangrijk = zien hoe anderen op een constructieve(re) wijze omgaan met hun eigen agressieve gevoelens en reageren op de agressie van een ander Dit werkt op zichzelf al agressie regulerend. Agressiebeleid Goed agressiebeleid biedt: Mogelijkheden waardoor leerlingen kunnen oefenen in het 'anders' omgaan met hun agressieve belevingen en met de relatie Team van leerkrachten dient dit mee te faciliteren en te helpen dragen Een veilig schoolklimaat! Elk element is van belang om het evenwicht te houden! Ik Het team De organisatie De doelgroep Actief dynamisch gebeuren, we beïnvloeden elkaar, DUS afstemming is nodig! 5

6 Doelgroep Jongens/meisjes Geen interne structuur dus externe nood Psychische problematiek (ADHD, autisme, ) Type onderwijs Sociometrische posities kunnen hanteren Groepsdruk kunnen hanteren Groepsdynamica kunnen hanteren Ik als leerkracht, Eigen kijk op doelpubliek Non-verbale mogelijkheden Eigen grenzen kennen en respecteren (= gevaar overspoelt raken) Mentale flexibiliteit Verbindend kunnen werken (= leerlingen bereiken) Basishouding: veiligheid en kansen bieden Houding van containment (met liefde begrenzen) Valkuil: blinde vlekken (eigen attitudes niet meer zien en zaken die mislopen louter bij leerlingen leggen) Team Eenduidige hantering van afspraken en structuur Supervisie = must Afstemming op elkaar = noodzakelijk Mentale flexibiliteit (= helpen dragen) Zorg voor elkaar Basis: voorspelbaarheid en betrouwbaarheid Valkuil: splitting (= afstemming zoals in gezin) 6

7 Organisatie Financiële ruimte voor vorming, training Infrastructuur Personeelsbezetting Beleidskeuzes (top-down, down-top) Debriefing-cultuur Kleine of grote organisatie Vormen van agressie: VERBALE AGRESSIE Psychologische agressie Fysieke agressie (incl. automutilatie) => Onopzettelijke agressie Speelse agressie Conformistische agressie Oorzaken van agressie: Agressie ten gevolge van (psycho)pathologie Instrumentele agressie Agressie ten gevolg van frustratie 7

8 Instrumentele agressie Dikwijls polarisatie = tegen mij of tegen de andere Instrumentele agressie Wat betekent instrumentele agressie binnen Jullie school? Agressie ten gevolg van frustratie Ordening en waarneming Onderzoek geschat dat iemand per seconde tienduizend zintuiglijke indrukken ontvangt Drastische selectie is dus noodzakelijk, anders tilt slaan (bv. psychose, emotionele ervaring, ) 8

9 We selecteren de prikkels en ordenen die + geven deze betekenis = onze waarheid Selectie op basis van: Persoonlijke geschiedenis Interesse Stemming Humeur, In conflict: gevecht om mijn waarheid => niet bewust van de persoonlijke selectie Topje = conflict KERN Subjectieve beleving = mijn waarheid Elk persoon gaat het conflict anders beleven. Iedereen heeft tenslotte zijn waarheid en beleving Perceptie kan leiden tot frustratie! Frustratie kan aanleiding zijn tot conflict! 9

10 Ouder Leerkracht/CLBmedewerker Juiste onderwijsvorm? Zelfstandig beslissen, ik ben de ouder, mijn verleden, kansen op arbeidsmarkt Verstandelijke mogelijkheden, draagkracht, interesse kind, druk ouder Leerling Leerkracht ROKEN Zelfstandig beslissen, geen ouder, autoritair, respect voor eigenheid Gezondheid, verantwoordelijk voelen, respect voor regels Kenmerken frustratie-agressie: Frustraties stapelen zich op Onvoorspelbaarheid van agressie Boosheid: emoties! Minder controle over het eigen gedrag Het kan iedereen zijn De organisatie als deelgenoot Grensoverschrijding 10

11 Grensoverschrijding Normale gevoelens en reflexen Frustratie (triggermoment) Angst Fysieke energie (doe ik iets of doe ik niets) Energie richt zich naar buiten agressie Energie richt zich naar binnen depressie constructieve agressie destructieve agressie Eerste indruk Eerste indruk 11

12 Het eiland OF 12

13 DUS Begrijpen door: afstand te nemen niet persoonlijk op te vatten naar context van gedrag te kijken Begrenzen door: systematisch op agressief gedrag te blijven reageren + erkenning gevoelens instructies + indien nodig ook te maken dat het stopt 98% = ok 13

14 Jij bent de spiegel! Omgaan met agressie vergt veel van lrkt Bewust zijn van eigen gevoelens (angst-kwaadheid-spannings-paniek-irritatie-woede) Die gevoelens kunnen parkeren (= buiten het zich voordoende incident houden) en geen rol laten spelen in de-escaleren van de agressie Competenties en vaardigheden paraat hebben om escalerend incident tot stilstand en rust te brengen Tunnelwaarneming 14

15 Focusvernauwing Zelf al eens een dergelijke focusvernauwing (tunnelwaarneming) meegemaakt? In toestand van hoge emotie en alertheid, bv. Bij gevaar of angst voor dreigende situatie Adrenalineopstoot = emoties omzetten in kracht Dreiging: Erken eigen gevoel Negeer niet Maak bewust Geef grens aan 15

16 STOP! Voordelen Je bent duidelijk in wat je wel en niet wil Je doet appel op de ander om zijn gedrag te veranderen Je komt krachtig over De ander leert je kennen als iemand die serieus genomen moet worden Deze reactie vergroot je zelfvertrouwen Je reactie komst op de ander niet kwetsend over Kans vrij groot dat je reactie positief effect heeft Nadelen Risico op machtsstrijd, zeker met getuigen Vraagt energie om de situatie op te volgen Vraagt zelfvertrouwen en overtuigd zijn van je zaak Kan ertoe leiden dat de relatie met de anderen negatief en gespannen wordt 16

17 Gevaar fase 2 Gevaar: Te lang begrijpen en daardoor te laat begrenzen (het hoort bij de problematiek = verontschuldiging vh gedrag) Gevaar: Te lang begrijpen en dan, in een volgend incident, plots en hevig begrenzen (escalatie gevaar) 17

18 18

19 En dan. Draag zorg voor de zorg!!!!! Hantvatten bij het hanteren van conflicten Fase 1 COM BASISHOUDING Zorg-dragende + Begrenzing 19

20 Basisprincipes fase 1 Neutraliteit = meerzijdige partijdigheid Transparantie = open vizier Vertrouwelijkheid = wij-gedachte Vrijwilligheid = jij hebt controle = bemiddelingsgedachte Observeren Feedback geven Juiste vragen stellen Luisteren Lichaamssignalen Alles begint bij het goed observeren! 20

21 Jouw model van de wereld is niet hoe de wereld is Het verschil tussen een bloem en onkruid is een oordeel Correcte inschatting = Je kennis over agressie Je eigen intuïtie (de innerlijke stem ) Je waarneming (alertheid en focus) 21

22 Observeren Feedback geven Juiste vragen stellen Luisteren Lichaamssignalen Belang van feedback FB heeft drie functies: - Positief gedrag ondersteunen + bevestigen - Negatief gedrag corrigeren - Verduidelijkt de relatie tussen mensen Johari venster Doel van feedback is de vrije ruimte te vergroten Bewust worden van eigen gedrag Johari 22

23 Geef de juiste feedback Gedrag Gedrag Gevoel Gevolg => Gevoel of Gedrag Gevoel Gevolg Gevolg Gewenst Gewenst Gewenst Hoge emotie Fase 1-2 Lage emotie Fase 1 Escalerende houding Observeren Feedback geven Juiste vragen stellen Luisteren Lichaamssignalen WADDE? 23

24 Functionele domheid Het is een kunst om tijdens een conflict je functioneel dom op te stellen en van daaruit de juiste vragen te stellen! Functionele domheid is aansporing door HV naar verdere uitleg => wat betekent dat voor u precies Dat betekent dat een partij zich moet expliciteren, informatie en perceptie moet geven. Daar kunnen onbekende elementen in zitten Het werkt deëscalerend in conflictsituaties Doel: Open vragen via open vragen uitnodigen veel informatie te geven ruimte geven om een antwoord te bedenken Open vragen stellen = basisvaardigheid. Hoe stel je open vragen? De vraag begint met een vraagwoord: Wie Wat Waar Wanneer Hoe 24

25 Geen waarom vragen Geen gesloten vragen Soms half-open vragen Wat is een goede open vraag? 1. Neutraal 2. Zo kort mogelijk 3. Met het juiste vraagwoord 4. Uitnodigend uitgesproken 5. Ondersteund met je lichaamstaal Wat doe je na een open vraag? Zwijg minstens vijf seconden Ook als er niet direct een antwoord komt. Geef de ander tijd om na te denken = niet pauze opvullen met geklets Komt er niets, stel de vraag dan nog een keer. Daarna komt de ander wel met een uitspraak waarop je kunt doorvragen. 25

26 Observeren Feedback geven Juiste vragen stellen Luisteren Lichaamssignalen Luisteren Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te spreken. Confucius START = Voelen, kijken, luisteren (Alexandria Windcaller) Voelen Eigen buikgevoel of intuïtie Onbewust oppikken van signalen Intussen luisteren naar eigen lichaam In voeling blijven met je eigen lichaam Kijken Visueel verzamelen van signalen die dreigend zijn Observeren van anderen Observeren lichaamselementen (handen, neus, ogen, ) 26

27 Luisteren Bij interventie alert blijven Prikkels rondom jezelf (voorgrond, achtergrond) Stem Luisteren is een groeiproces van zwijgen naar overleg 1. Focussen Luisteren = 4 stappen 2. Zelf beheersen (niet impulsief, inhouden, zwijgen) Je hoort dingen Interne conditie van ontvankelijkheid 3. Mentaliseren 4. Je gaat gebruiken wat je hoort, dan pas spreken Wat kenmerkt een goede luisteraar? Wat is voor jou van belang om te kunnen luisteren in een conflict? 27

28 Verplaats je in de ander. Als je een mijl in de schoenen van de ander hebt gelopen, kun je je de stank voorstellen (Robert Byrne) Herhaal de betekenis van wat de ander gezegd heeft in je eigen woorden op een warme en begrijpende manier = kernprobleem bij agressie, nl. inleven Observeren Feedback geven Juiste vragen stellen Luisteren Lichaamssignalen Freud zei het al in 1905: Geen sterveling kan een geheim bewaren. Al zwijgen zijn lippen, dan kletsen zijn vingertoppen. Verraad sijpelt uit alle poriën. 28

29 Non-verbale communicatie heeft minstens 7 functies 1. Herhaling wat verbaal is medegedeeld 2. Vervanging verbale communicatie 3. Tegenspreken verbale communicatie 4. Tonen wat je denkt over wat je zegt 5. Informatie over onderlinge relatie 6. Benadrukken verbale communicatie 7. Structureren en reguleren verbale communicatie Lichaamstaal en conflicten Terwijl je dit leest zeg je heel veel Ogen? Voortekenen? Hoe dicht? Aanraking? Communicatie? Hantvatten bij het hanteren van conflicten Fase 2 COM 29

30 Belangrijk te leren overgaan van persoonlijke grens naar professionele grens Dus eerst eens worden over gezamenlijke handelingsgrenzen Welk gedrag markeer je? Wanneer is time-out aangewezen? Wanneer sanctie? Daarnaast: omschrijven welk regel- en norm overtredend gedrag onmiddellijk ondersteuning vraagt voor slachtoffer, getuigen en dader + wat is die ondersteuning: wie doet wat wanneer? Enkele vragen die hierbij kunnen helpen: Zijn er situaties waarbij de begeleiding onmiddellijk stopt? Wat tolereer je niet? Wat zijn knipperlichten? Wat is de ultieme grens? Omgaan met grenzen Persoonlijke grens = de voelgrens Professionele grens = de denkgrens Teamgrens of organisatiegrens: = de expliciete, professionele, bewust geformuleerde grens. Geruggesteund door het hele team en organisatie. 30

31 De ultieme grens? Zeer moeilijke oefening Is er wel een ultieme grens aan de hv of eerder een druppel die de emmer doet overlopen? Welke weg heeft het hv proces al afgelegd? Is alles redelijkerwijs al geprobeerd? Waar is dynamiek in te krijgen? Hantvatten bij het hanteren van conflicten Fase 4 & 5 COM Debriefing Opvang na een schokkende gebeurtenis Geert Taghon

32 Definitie schokkende gebeurtenis Een gebeurtenis die buiten het patroon van gebruikelijke menselijke ervaringen ligt en duidelijk leed veroorzaakt bij vrijwel iedereen M.a.w. Het is een gebeurtenis die zo verschrikkelijk en zo anders is dat de persoon deze emotioneel nauwelijks aankan. Gebeurtenissen die schokkende gevolgen kunnen veroorzaken Lichamelijke agressie (bijna-)geweldsincidenten Onterechte beschuldiging van ongewenst of crimineel gedrag (bijv. ongewenste intimiteiten of diefstal) Automutilatie Geheel onverwacht overlijden van gezonde cliënt Zelfdoding of poging daartoe.. Feit Black Box Verwerking Feit Critical incident + Context Soort agressie Informatie die je hebt Je persoonlijkheid Je vroegere traumatische ervaringen Je professionele milieu (alg. Werksfeer en stress) Psycho-sociale integratie 32

33 Feit Black Box Verwerking Black Box: Het veborgene De blinde vlek Feit Black Box Verwerking Verwerking: Men wordt een ander mens Mogelijke gevolgen: Affectief Psycho-sociaal Professioneel Psycho-seksueel Psychosomatisch Emotionele verwonding = trauma Iedereen kan dit meemaken Beroep => bepalende factor => regelmatig confrontatie met lijden, dood, stoornis, Verwerking bij de meeste mensen op eigen kracht of met hulp omgeving Kennis van psychotrauma = hulp bieden 33

34 Stressreacties Reden: illusie van de onkwetsbaarheid Stress = normale reactie op abnormale gebeurtenis => is dus geen PTSS Verschillende stressreacties kunnen in mindere of meerdere mate voorkomen, bv.: Feit dat beelden vaak terugkeren, zoeken mensen vlucht in andere zaken Niemand heeft last van alle stressreacties Hoe verwerk je een psychotrauma? Eigen ervaring: bv. verliezen portefeuille Herstel psychische wonde = er veel mee bezig zijn Door praten, schrijven, denken, verliest het gebeurde zijn alarmerende karakter Ongewone => Krijgt plekje in je bestaan Verwerking = Waarom ik? Waarom niemand geholpen? Waarom is het zo gebeurd? Wat als het mij nog keer overkomt?... Zolang je geen bevredigend antwoord kan vinden, blijft de onrust aanwezig Herstel = als men bijbehorende gevoelens kan toelaten Confrontatie = soms pijnlijk, maar helend 34

35 Enkele tips Probeer het gebeurde onder ogen te zien en te erkennen Neem de tijd voor het langzame, zekere proces van herstel Laat je partner en gezin meedelen in je gevoelens Stel je kwetsbaar op en wees bereid steun te aanvaarden Verwacht niet herinneringen snel verdwijnen Wees voorbereid niet iedereen begripvol en invoelend zal reageren op moeilijkheden of jouw verhaal Probeer, als de allereerste fase van hevige emoties voorbij is, een zo normaal mogelijk leven te leiden. Probeer indringende of moeilijke situaties te vermijden. Lang thuisblijven helpt je niet verder Gebrek reacties = geen belangstelling is. Veel mensen willen je wel steunen maar weten niet hoe er aan te beginnen (bv. ontlopen). Ga met lotgenoten geen wedstrijd aan wie er het slechts aan toe is Vergeving is vitaal onderdeel van herstelproces 35

36 Hoe een collega helpen die een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt? Snelle opvang = van essentieel belang 1. Reden: heen & weer slingerende krachten 1. terugkerende beelden van het gebeurde 2. poging om deze te stoppen Geen opvang = risico op verdringing 2. Reden: persoon voelt dat organisatie, team achter hem staat, wil helpen Deze steun is nodig om er overheen te komen (snelle terugkeer naar realiteit) 3. Reden: via het reconstrueren van datgene wat hij meemaakte, weer grip krijgen op zijn bestaan In zijn hoofd is het na de gebeurtenis één chaos Vertellen van het verhaal brengt weer enige structuur en orde Opvanggesprekken In orde van belangrijkheid: 1. Oprechte interesse te tonen 2. Te luisteren 3. De juiste vragen te stellen 36

37 Doelen van de opvanggesprekken Stimuleren gezonde verwerking Vroegtijdig signaleren van stagnaties in de verwerking Mobiliseren van het thuisfront Bijsturen van negatieve reacties omgeving Omgaan met toekomstige schokkende gebeurtenissen Wie dient men op te vangen? De leerkracht(en) die betrokken was De leerling die betrokken (eventueel veroorzaker) was Getuigen (onderhoudspersoneel, ) Familieleden en collega s kunnen ook soms hulp gebruiken (bv. info) Herstel relatie agressor - HV Leerkracht luistert naar het verhaal van de agressor (visie van de agressor op het incident) Uitleg geven over waarom ingrijpen noodzakelijk was (visie leerkracht op het incident en verantwoording van het handelen door de leerkracht) 37

38 Met de agressor bespreken hoe het nu verder zal gaan (nagaan of verandering van beleid of afspraken noodzakelijk zijn) Verzoening tussen agressor en slachtoffer Evenwicht = herstel vertrouwensband = herstelgericht werken Hefbomen in het preventief omgaan met agressie Hefbomen Determinatietheorie van Deci en Ryan => Motivatie leerlingen verhogen Vaardigheden van Patterson => accenten in het werken met moeilijke leerlingen Omgaan met groepsdruk en groepsdynamieken 38

39 Determinatietheorie Relatie: Conflict en motivatie Geert Taghon 2014 Wat is motivatie binnen jullie schoolcontext? Wanneer is een leerling niet gemotiveerd? Hoe komt het dat sommige leerlingen niet gemotiveerd zijn? De zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan als kapstok Hoe lager de motivatie, hoe groter de kans op conflicten Hoe minder zicht op motivatie, hoe sneller kans op conflicten 39

40 Extrinsieke motivatie Doen omwille van externe drijfveren Intrinsieke motivatie Doen omwille interesse of plezier Amotivatie Ontbreekt iedere vorm van motivatie en actiegerichtheid Ontbreken autonomiegevoelens Ontbreekt vertrouwen in het eigen kunnen Ontbreekt vertrouwen op een goede afloop 40

41 Externe regulatie Ervaren situaties als opgelegd, gecontroleerd en vervreemdend van zichzelf Ervaren niet of nauwelijks autonomie Leggen oorzaken succes of falen buiten zichzelf Als leerlingen school of les als moeten ervaren Kunnen niet of nauwelijks interesse of waardering voor schoolse activiteiten opbrengen Inzet is laag en resultaat in veel gevallen navenant Resultaat is irrelevant, want het vak is boring Worden gestimuleerd door straf en beloning Introjectie Persoon zelf (ego-gevoelens) komt meer in beeld Gedrag gericht op vermijden angst- en schuldgevoelens Gedrag gericht op verkrijgen van (zelf)waardering Perspectief anderen blijft nog erg belangrijk ( wat vinden zij ervan? ) Gedrag over algemeen reactief van aard Ervaren betrekkelijk weinig autonomie Leggen oorzaken in veel gevallen buiten zichzelf Inzet gericht op het vermijden van negatieve oordelen. Identificatie = meer autonome Persoonlijk belang van gedrag onderschrijven en dit gedrag min of meer als van zichzelf gaan beschouwen Leerling kiest tot op zekere hoogte zelf voor deze schoolactiviteit, ervaart een zekere mate van autonomie (beslist zelf dat hij dit belangrijk vindt) Zal oorzaken voor goede of slechte resultaten eerder bij zichzelf zoeken 41

42 Integratie Integreren waarde van bep. activiteiten en handelingen in eigen persoonlijke waarden en normen Grote mate van autonomie respectievelijk zelfdeterminatie Integreren van externe handelingen, gedragingen in eigen persoonlijkheid In overeenstemming brengen met eigen waarden en normen Intrinsieke motivatie Bevrediging inherent aan activiteit Motivatie uitsluitend gerelateerd aan de interesse of het plezier verweven met de activiteit zelf Bv. graag boeken lezen en zo taal uitbreiden Bv. graag thuis koken om zo vaardigheden uit te breiden Motivatiecontinuüm van Ryan en Deci 42

43 Besluit Afhankelijk van onderwerp of situatie kunnen mensen verschillende typen motivatie vertonen Mensen kunnen weleens terugvallen in een lagere vorm van extrinsieke motivatie Conflicten situeren zich sterk in rode zone Hoe lager de motivatie op het continuüm, hoe groter de kans op frustratie en conflict! Hoe motivatie doen stijgen en conflicten vermijden Volgens Deci en Ryan delen alle mensen drie aangeboren psychologische basisbehoeften, nl. 1. Competentie 2. (relationele of sociale) verbondenheid 3. Autonomie 43

44 Competentie Mensen willen gevoel hebben in staat te zijn om bepaalde activiteiten goed te doen Ieder mens wil ergens goed in zijn Competentie bij leerlingen verhogen door: Rekening te houden met het cognitieve niveau van leerling Rekening houden met vaardigheden op het gebied van plannen en organiseren Gevolg: gevoel van competentie stijgt en zo ook intrinsieke motivatie. Verbondenheid Relationele of sociale verbondenheid Door verbindend te werken Interesse in hun zijn Wederkerigheid in relatie opbouwen Gevolg: Hoe meer gevoel van verbondenheid, hoe hoger de intrinsieke motivatie Autonomie Zich mogen en kunnen ontwikkelen Zelfstandig werken bevorderen Mee kunnen sturen in het leerproces Een open geest in een open klas Gevolg: Hoe meer gevoel van autonomie, hoe hoger de intrinsieke motivatie 44

45 Besluit Om conflicten te voorkomen is investeren in motivatie een belangrijk gegeven Als leerkracht en school de competenties, verbondenheid en autonomie verhogen, zorgt voor een beter leer-klimaat Is het ABC-model aanwezig in het dagdagelijks denken op jullie school? Hoe zou je dit model kunnen integreren binnen jullie werking? Hefbomen Determinatietheorie van Deci en Ryan => Motivatie leerlingen verhogen Vaardigheden van Patterson => accenten in het werken met moeilijke leerlingen Omgaan met groepsdruk en groepsdynamieken 45

46 5 antwoorden Vijf (ouderlijke) vaardigheden: 1. Betrokkenheid 2. Positieve bekrachtiging 3. Probleem oplossen 4. Discipline 5. Monitoring 1. Ouderlijke betrokkenheid 1. Interesse voor de leerling 2. Verantwoordelijkheid opnemen als leerkracht voor welzijn leerling 3. Ondersteuning, positieve stimulering en betrokkenheid van leerkracht op leerling 4. Doel = investeren in de relatie Omgaan met moeilijke leerlingen start bij de R Inhoud STRIJD Relatie Hoe denk ik dat je naar mij kijkt? Hoe wil ik dat je naar mij kijkt? =? 46

47 2. Positieve bekrachtiging 1. Aanmoedigen en belonen van sociaal gewenst gedrag 2. Positief gedrag versterken, negatief gedrag verzwakken 3. Opletten van té straf 3. Probleemoplossende vaardigheden 1. Vaardigheden om met de leerling problemen af te lijnen, te overleggen. Inspraak leidt tot daling agressie. 2. De kracht van de groep = sterker dan de kracht van de leerkracht 3. Liefst gezamenlijk beslissen en te evalueren. Gevoel van gezamenlijk verantwoordelijk te zijn. 4. Discipline 1. Gelinkt aan het indijken van sociaal ongewenst gedrag bij leerlingen 2. Natrekken en benoemen wat fout loopt 3. Negeren van minder belangrijke regelovertredingen 4. Daadwerkelijk gebruik van sancties of negatieve gevolgen 47

48 5. Monitoring of overzicht houden 1. Nadruk adolescenten 2. Natrekken: wat, waar, met wie en tot wanneer 3. Monitoring = toepassing en aanpassen aan leeftijd leerling Hefbomen Determinatietheorie van Deci en Ryan => Motivatie leerlingen verhogen Vaardigheden van Patterson => accenten in het werken met moeilijke leerlingen Omgaan met groepsdruk en groepsdynamieken 48

49 Wie de dikste boterham smeert wordt het meest gesmaakt, de andere beer krijgt een vluchtige blik Eerste beer opgetogen over zijn prestatie en succes en denkt. Volgende maal maak ik de boterham minstens zo dik Mensen leven in groepen en dikkere broodjes smeren dan je buurman is van groot belang! = drang naar prestatie!!!! Samenleven in groep = voordelen Samenwerken meer bereiken dan solitair Samen op jacht Samen huis bouwen Samen vijand afweren Samen kinderen maken Alle groepsleden profiteren van de voordelen van de groep = reden van ontstaan groepen Keerzijde van samenleven Samenleven = concurrentie Als groep voedsel verzamelde, moet je delen en is het niet zeker dat je stuk krijgt, anderen misschien voor Krijgen = vechten voor je brokje Veel energie verloren door duw en trek gedrag DUS: dominantie is nodig om te reguleren! = Dominantie zal volgorde en orde bepalen 49

50 De plaats in de orde = de status (dominantieladder) = Groepsleden zelf bepalen de orde => Je weet dat je het niet kan halen Kansen laag inschatten Liever aanpassen dan bloedneus Je gaat voortdurend gevecht aan Winnaar krijgt hogere status Na herhaling ga je status behouden DUS: Rangorde wordt opgesteld en gerespecteerd! Dominatie Ordenend systeem Bijna iedereen vaart er wel bij Door orde zal je recht opeisen of laten voorbij gaan aan dominanter groepslid Dus hoge status = veel krijgen MAAR= zeer stresserend! Je moet je status beschermen Steeds kapers op de kust Telkens je dit de andere duidelijk maakt, bevestig je de status, onderstreep je de orde = reden waarom beer broodje dikker gaat smeren = bevestigt zijn status!! 50

51 Systeem Dit dominantiesysteem jaren gebruikt Generatie op generatie Vroeger zorg moeder, bescherming en steun vader Man met hogere status had aanzien en gemakkelijker hulp, bescherming, steun, en vrouwen, dus voortplanting! Dit is ook onze houding de dag van vandaag, nl. deelnemen aan de ratrace! Door geschiedenis ook meer bij mannen als vrouwen! We reageren in huidige tijd in groepen nog alsof we met berenhuiden en knuppels rondlopen Sociale uitsluiting uit groep raakt diepe bestaansangst = gaan we als mens heel ver om bij groep te horen, om geaccepteerd te worden Ene mens gevoeliger voor druk vd groep dan de andere Dit systeem is ook aanwezig in een klasgroep! Welke positie neem jij in? Hoe hoger op de ladder, hoe meer te zeggen. Groep met + leider, is + groepsdynamica Geen leider, dan meest dominante neemt hoogste positie. Meestal negatieve leider. Negatieve leider, destructieve groepsdruk 51

52 Het gaat niet om wat we zeggen dat we zullen doen, maar om wat we effectief doen! Dit is ook waar leerlingen naar kijken! Video brand Preventie als eerste en laatste stap! Verbondenheid als antwoord? Verbondenheid: een ander antwoord op respectloos gedrag 1. Blijvende agressie is de-link-went 2. Verbondenheid herstellen, ontwikkelen, versterken 3. Verbondenheid in vijfvoud 4. Doel = komen tot een respectvolle basishouding 52

53 Model van fundamentele preventie Preventiepiramide Ordent, oriënteert en verruimt Koppeling tussen probleemaanpak, preventie en bevorderen van welzijn/leefkwaliteit Herkenbare interventie-hiërarchie De preventiepiramide (J. Deklerck) Handig hulpmiddel om hiaten te ontdekken in je agressiebeleid Piramide onderscheidt 6 niveaus die onderling verschillen door de graad van probleemgerichtheid Hoe hoger het niveau hoe groter de probleemgerichtheid en hoe specifieker je werkt Op de lagere niveaus werk je breed en positief, nl. zonder je te richten op problemen De lagere niveaus bieden je een kader waarin de hogere niveaus beter kunnen gedijen. Erg belangrijk is dat je op elk niveau maatregelen neemt. 53

54 Integrale aanpak Mobiel x Preventiepiramide = integrale aanpak Hoe meer zicht je hebt op waarom, hoe en wanneer agressief gedrag ontstaat, hoe makkelijker je het kan voorkomen en er mee kan omgaan. Preventie PION - cyclus Interventie Opvang Nazorg Reflecties: 1. Omgaan met agressie = ontwikkelingstaak 2. Erkenning = must 3. Beleid en visie op agressie moet kenbaar zijn, ook in je organisatie 4. Haal de cultuur in uw organisatie binnen => zorg voor verbondenheid 5. Draag zorg voor de zorg 54

Taghon Geert Oktober 2009

Taghon Geert Oktober 2009 Taghon Geert Oktober 2009 Agressie een nieuw fenomeen? Vroeger Zichtbaar Nu Onzichtbaar POSITIEF: 80%!! 20 % => 5% problematisch Agressie = Communicatie Kanalen Bestaande kennis en ervaring, normen vooroordelen,

Nadere informatie

Colofon. Coördinatie: Gino Claes. Projectmedewerkers: Alex Tromont David Nisolle Guy Henderickx Suzy De Ceulaer

Colofon. Coördinatie: Gino Claes. Projectmedewerkers: Alex Tromont David Nisolle Guy Henderickx Suzy De Ceulaer Juni 2013 Colofon Coördinatie: Gino Claes Projectmedewerkers: Alex Tromont David Nisolle Guy Henderickx Suzy De Ceulaer Verantwoordelijke uitgever: Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40, bus 10, B-1060 Brussel

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag

Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Individuele leerdoelen pagina 6 Logboek pagina 9 Definities van geweld pagina 15 Vormen van agressie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen.

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Infobrochure voor jeugdwerkers Jeugd & Vrede 1 Deze brochure is gebaseerd op Pesten voorkomen stap voor stap - De No Blame-aanpak in theorie en

Nadere informatie

Pesten. HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN Centrum voor Volwassenenonderwijs. Projectbegeleider: Hans van Crombrugge Academiejaar: 2005-2006 2DI

Pesten. HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN Centrum voor Volwassenenonderwijs. Projectbegeleider: Hans van Crombrugge Academiejaar: 2005-2006 2DI HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN Centrum voor Volwassenenonderwijs Projectbegeleider: Hans van Crombrugge Academiejaar: 2005-2006 2DI Pesten Projectthema: Kind tussen gezin en school Alain Hoslet

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG & NAZORG

HANDREIKING OPVANG & NAZORG HANDREIKING OPVANG & NAZORG www.omgaanmetagressie.nl Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende handreiking als aanvulling op het samenstellen van een integraal veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg 2010-2011 WIE ZIJN WIJ? Zorg-Saam vzw is een landelijke vormingsinstelling gespecialiseerd inzake zorg en erkend door het

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Werkwijzer Gespreksvoering

Werkwijzer Gespreksvoering Werkwijzer Gespreksvoering Sturen op zelfsturing door motiveren en confronteren Januari 2015 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Het gesprek 6 1.1 Voorbereiding: doel en stijl bepalen 6 1.2

Nadere informatie

Persoonlijkheid & gedragsveranderingen Geen statisch geheel maar dynamisch en veranderlijk groeiproces ander gedrag in andere situatie

Persoonlijkheid & gedragsveranderingen Geen statisch geheel maar dynamisch en veranderlijk groeiproces ander gedrag in andere situatie Gesprekstechnieken Deel 1 Hoofdstuk 1: inleiding 1. Wat zijn sociale vaardigheden? (tekst waarom dit boek zinloos is) Veel verschillende definities, gelijkenissen: Vaardigheden, handelingen, acties, gedragingen

Nadere informatie

Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme

Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme Tis mcampus Aalst Studiegebied onderwijs Bachelor lager onderwijs - BALO Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme Academiejaar

Nadere informatie

Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg

Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg www.zorgs aam.be g - ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning WIE ZIJN WIJ? Zorg-Saam vzw is een landelijke vormingsinstelling

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1.

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1. Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012 Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende 1. Ter wende Ter Wende is een residentiële voorziening voor observatie en behandeling

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Begeleiden 7 1.1 Begeleiden 7 Praktijk: Niet meer snoepen 7 Praktijk: Culturele verschillen 7 Praktijk: Niet

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Fase 5: Nazorg:... 21 Een schematisch stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling:... 22 Gevolgen van kindermisbruik...

Fase 5: Nazorg:... 21 Een schematisch stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling:... 22 Gevolgen van kindermisbruik... Inhoud Voorwoord... 4 Getuigenis J. (16 jaar)... 5 Wat is kindermishandeling?... 6 De verschillende vormen van kindermishandeling... 7 Lichamelijke mishandeling... 7 Lichamelijke verwaarlozing... 7 Emotionele-

Nadere informatie

Hechting Basisveiligheid Basisvertrouwen

Hechting Basisveiligheid Basisvertrouwen Hechting Basisveiligheid Basisvertrouwen Begeleiding en behandeling Een handreiking voor begeleiders en behandelaars Sandra Zaal, gz-psycholoog Margriet Boerhave, video-interactiebegeleider Marianne Koster,

Nadere informatie

Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten

Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten December 2012 www.divosa.nl 2 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1. Opzet van deze werkwijzer 5 1.2. Wat is een groep en wat is groepsgewijs werken? 5 1.3. Soorten

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Alcohol en andere drugs

Alcohol en andere drugs Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Colofon Auteur

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg 2011-2012 WIE ZIJN WIJ? Zorg-Saam vzw is een landelijke vormingsinstelling gespecialiseerd inzake zorg en erkend door het

Nadere informatie

19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA. Triade. We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie is

19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA. Triade. We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie is Lezing: ER ZIT MUZIEK IN DE TRIADE 19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA door: Ingeborg Siteur (tekst) en Thijs Dercksen (muziek) Triade We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie