Aanraken, omarmen en vasthouden in Training Coaching & Counseling Adrie van de Water juni 2011 Bilthoven Begeleider: Iet Hollander - Mans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanraken, omarmen en vasthouden in Training Coaching & Counseling Adrie van de Water juni 2011 Bilthoven Begeleider: Iet Hollander - Mans"

Transcriptie

1 Europees Instituut, Opleiding Coaching en Counseling Eindscriptie Aanraken, omarmen en vasthouden in Training Coaching & Counseling Adrie van de Water juni 2011 Bilthoven Begeleider: Iet Hollander - Mans

2 1. SAMENVATTING INTRODUCTIE Aanraken, omarmen en vasthouden vanuit eigen perspectief Sleutelervaringen - op reis door je eigen lichaam AANRAKINGEN IN TRAINING, COACHING EN COUNSELING Inleiding Enkele voorbeelden inzake aanraken in onze huidige samenleving Starthypothese De opbouw van de scriptie THEORETISCHE ACHTERGROND EN EIGEN OPVATTINGEN Inleiding Culturele aspecten van aanraken Inleiding Taboes inzake aanraken Hoe vaak raken we aan? Een sprekend voorbeeld: de culturele aspecten van handen schudden Biologische, fysiologische, medische en psychische aspecten Inleiding De invloed van hechting, binding en opvoeding De ontwikkeling van empathie Biologische en fysiologische aspecten Tenslotte Lichaamsgerichte interventies Inleiding Een continuüm van lichaamsgerichte interventies Aanrakingen De aanvullende effecten van aanrakingsinterventies Inleiding Wat heeft lichaamsgericht werken met mij gedaan Medische en psychische effecten van aanraking Systemisch kijken naar het effect van aanrakingen Negatieve effecten van aanraking De effecten van niet aanraken

3 5. WAT JE MOET WETEN ALS JE ALS C&C MET AANRAKINGEN GAAT WERKEN Inleiding Interpretatie van aanrakingen door cliënten Juiste houding coach-counselor bij aanrakingen Contra-indicaties: hoe werk je met mensen met een psychische beperking? Uitleg (voorlichting) over aanraken geven aan mensen Tenslotte LICHAAMSGERICHTE WERKVORMEN & INTERVENTIES IN DE PRAKTIJK Inleiding Individuele coaching en counseling Non verbale communicatie op het werk, het pimp je IWP project Intervisiegroep Elst: Oefeningen met verbinding & lichaamsgericht werken Assistent bij workshops Wending tot de ziel Workshop vasthoudtherapie volgens Prekop Ruwe concepten voor groepsgerichte trainingen met lichaamsgerichte interventies Inleiding Concepten voor trainingen lichaamsgericht werken Tenslotte CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN LITERATUUR BIJLAGE 1: DE TIEN KENMERKEN VAN DE NEDERLANDSE HAND BIJLAGE 2: VOORBEELD AANVULLING VRAGENLIJST ANAMNESE BIJLAGE 3: HET PIMP JE IWP KAARTJE VAN AGENTSCHAP NL BIJLAGE 4: UITNODIGING WORKSHOP VASTHOUDTHERAPIE BIJLAGE 5: KINDEREN VOORLICHTEN OVER VASTHOUDEN BIJLAGE 6: LICHAAMSGERICHT WERKEN IN PERSPECTIEF

4 1. Samenvatting Deze scriptie behandelt het onderwerp: aanraken, omarmen een vasthouden in coaching en counseling. Het doel van de scriptie is een onderzoek naar hoe ik deze en andere lichaamsgerichte interventies meer kan inzetten bij coaching en counseling en aanvullende trainingen. Ik ben uitgegaan van de hypothese dat lichaamsgerichte interventies de therapeutische relatie en het effect van training/coaching/counseling/therapie op de korte en lange termijn bevorderen. Uit de literatuur en eigen reeds opgebouwde kennis en ervaring zijn diverse aspecten van aanrakingsinterventies belicht, namelijk: Culturele en sociale, biologische en psychische aspecten. Hieruit blijkt dat aanraken een primaire behoefte is van de mens. Het gebruik van lichaamsgerichte interventies zoals aanrakingen is echter niet vanzelfsprekend in de coachpraktijk. Oorzaken hiervoor zijn onder andere te zoeken in nationaliteit, cultuur, ethiek en in eerder (seksueel) misbruik door therapeuten en hulpverleners. Lichaamsgerichte interventies zijn in te delen in een continuüm. Een continuüm wat loopt van non verbale communicatie en lijftaal tot aan langdurig therapeutisch vasthouden. Er zijn diverse aanvullende effecten van deze interventies naar voren gekomen. Ook zijn aanvullingen te maken op het protocol, houding en werkwijze als je werkt met aanrakingen. Een goede voorbereiding en stapsgewijze opbouw van interventies is belangrijk. Je werkt pas met aanraking na de opbouw van een therapeutische relatie. Bij contra indicaties is het zaak een passend alternatief te vinden of het tempo aanzienlijk te vertragen. Voorgaande impliceert dat de coach&counselor over voldoende kennis en ervaring met lichaamsgericht werken moet beschikken. Na beschrijving en analyse van een aantal zelf georganiseerde activiteiten kom ik tot nieuwe concepten. De eindconclusie is dat de scriptie mij overzicht en helderheid heeft gegeven hoe ik verder stapsgewijs interventies kan integreren. Vanuit nog vorm te geven workshops ga ik verder bouwen aan een coachingsconcept met lichaamsgerichte en systemische interventies. Mijn hypothese wordt door de literatuur en eigen ervaringen en georganiseerde activiteiten afdoende onderbouwd. 4

5 2. Introductie. Als de regen in uw ogen sloat en er is niks waar ge op in kunt gaan, zal ik een arm om u hinne sloan. Ge kunt van mijn op aan. Ge kunt van mijn op aan - Gerard van Maasakkers (lied) (Oorspronkelijke versie: Make you feel my love - Bob Dylan) 2. 1 Aanraken, omarmen en vasthouden vanuit eigen perspectief Ik ben opgegroeid in een gezin waar in mijn beleving weinig plaats was voor emoties, lichamelijkheid, aanraken, vasthouden en knuffelen. Mijn vroege herinneringen gaan over een enkele keer stoeien met pa of mijn broer. Over een vader die als tiener wel eens mijn nek masseerde. Aanraken kreeg voor mij pas een bijzondere betekenis op mijn 35 ste, op het moment dat ik zelf vader werd. Hoe simpel kan het zijn als je dochtertje naar je toe rent wanneer je je armen spreidt en haar tegen je aan houdt. Dat was mijn eerste bewuste knuffel. Voor het kind in mij en voor mijn kind! Korte tijd daarna liep ik tegen een burn-out aan. De therapeut die ik (figuurlijk!) in de armen had genomen, had het idee dat ik geen contact met mijn gevoel had en emoties niet goed kon uiten. Hij adviseerde mij naar een open avond over Emotioneel Lichaamswerk te gaan. Misschien was dat wat voor mij. Vanaf dat moment kwam ik letterlijk en figuurlijk in contact met mijn eigen gevoelens. Ik ontdekte het voelen van mijn eigen lijf en de effecten van inter-persoonlijk contact. Ik heb ervaring opgedaan met veel verschillende lichaamsgerichte technieken en methoden, die allemaal een verschillend effect hadden. Een korte beschrijving van die reis: 5

6 2.2 Sleutelervaringen - op reis door je eigen lichaam Ik heb vervolgens 4-5 jaar in ELW (Emotioneel Lichaams Werk) groepen meegedraaid. Op mijn 40 ste ontdekte ik hoe belangrijk knuffelen en aanraken voor mij was en hoe ik er naar verlangde. Ik bedacht, als ik een feest organiseer wil ik alleen maar knuffels, geen cadeaus. Het leek voor mij een nieuwe taal, die zelfs voor het spreken uit gaat. In de literatuur vond ik later een bevestiging hiervoor: een kind leert eerst via aanraking en zijn gezicht te communiceren dan pas via taal. Doordat de lichaamsgerichte therapeute een familieopstelling met me deed, raakte ik in de ban van deze methode. Ik zag dat ik na een workshop met wildvreemde mensen dusdanig diep was gegaan in een proces, dat een omhelzing na afloop heel gewoon was. Als afronding, als troost, afscheid of zomaar. Door lichaamsgericht te werken ontdekte ik dat het proces van: ontmoeten- contact maken met de ander- weer loslaten - opnieuw contact maken, bij mij heel beladen was. Daarin gebeurde heel veel. Door dit in de vertraging te gaan beleven werd me duidelijk dat daar veel heling mogelijk was. Ik ontdekte door de diverse ademhalingstechnieken het effect van spontane herbeleving van stukjes van mijn geboorteproces. De meeste geboorteprocessen zijn traumatiserend voor een kind. Door deze herbeleving kon ik echter herstellende ervaringen opdoen. Dit vanuit het principe dat je als volwassene wel de capaciteit hebt je goed uit te drukken en je behoeften aan te geven. Het effect van vasthouden (langdurige omarming) heb ik daarna ontdekt in intieme relaties. Via persoonlijke ervaringen kwam in aanraking met bekende theorieën over hechting en binding van John Bowlby, Mary Ainsworth, en Harlow. Ik volgde een lezing over hechting. Tijdens deze lezing over liefdevol dubbelvouwen, een therapiemethode voor hechtinggestoorde kinderen, werd een filmpje van een proef uit de jaren zestig getoond met baby s. Hierin werden kinderen afwisselend wel of niet bevestigd in hun contact. Als er weinig bevestiging was zorgde dat voor meer apathische, meer teruggetrokken kinderen. Deze beelden ontroerden mij en bleven hangen. Enige tijd later herinnerde ik me dat ik ooit iets had gelezen over vasthoudtherapie. Mogelijk zou ik daar ook baat bij kunnen hebben. Degene die hierom bekend staat, Jirina Prekop (therapeute, 80 jaar), werkt met vasthouden en familieopstellingen. 6

7 Kort daarna deed zich de gelegenheid voor een workshop bij haar te doen in het zuiden van Duitsland. Na afloop vroeg Jirina of ik iets wilde organiseren in Nederland. Daar was volgens haar nog maar weinig gedaan op dit gebied. Driekwart jaar later had ik mijn eerste workshop vasthoudtherapie (bindingstherapie volgens Prekop) erop zitten en zat ik in een intervisiegroep hechting. De reis blijft doorgaan. Ik doe al een tijd intuïtieve massage. Tijdens deze massages ervaar ik een grote gevoeligheid voor aanraking. Opnieuw zie ik dat aanraking, mits goed afgestemd, een groot effect heeft op je gemoedsrust en je welbevinden. Recentelijk maakte ik nog kennis met andere, zachtere vormen van lichaamsgericht werken waarbij aanraking en catharsis niet op de voorgrond staan: Emotionele Erste Hilfe van Thomas Harms (Harms,2008) en Somatic Experiencing van Peter Levine (Levine,2008). Uit het voorgaande moge blijken, dat ik aan den lijve heb ervaren, dat praten alleen soms niet helpt. Dat brengt me op het thema van deze scriptie wat ik in de volgende hoofdstukken zal uitwerken: aanraken, omarmen en vasthouden in coaching en counseling. 7

8 3. Aanrakingen in training, coaching en counseling Als ik het niet meer weet, in de rimram van de tijd de bodem veel te heet, alle richting kwijt laat mij niet gaan, maar haal me hier doorheen als ik het niet meer weet, niemand is alleen Hou me vast, hou me vast, hou me vast, hou me vast De Dijk, hou me vast (liedtekst) 3. 1 Inleiding Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt gaat deze scriptie over iets dat we eigenlijk allemaal weten, kennen en hebben ervaren. Mogelijk ervaren we het als vanzelfsprekend maar zijn we ons dit niet geheel bewust. Aan de andere kant willen we het als coach/counselor (hulpverlener) soms misschien niet weten of willen we het vergeten: aanraken, omarmen, vasthouden. Met aanraken bedoel ik bijvoorbeeld een schouderklopje of een tikje op de hand of knie. Omarmen is bijvoorbeeld een knuffel bij weerzien of afscheid. En met vasthouden bedoel ik een langdurige omarming, bijvoorbeeld als troost. In het vervolg zal ik voor het gemak spreken van aanraken als verzamelnaam voor al deze begrippen. Als ik in deze scriptie spreek over training bedoel ik bijvoorbeeld: trainingen in communicatie, sociale vaardigheden, psyche-educatie en psychosociale hulpverlening. In de beroepspraktijk van de therapeut maar ook van de coach&counselor wordt aanraken vertaald als lichaamsgericht werken. Hiertoe hoort ook bijvoorbeeld lichaamsbeleving, waarbij zonder aanraking met het lijf wordt gewerkt (zie paragraaf 4.3.2). In verband met de leesbaarheid schrijf ik soms hij in plaats van hij/zij. Door de reis door mijn eigen lichaam heb ik de nodige kennis, inzichten en ervaring opgedaan. Deze basis heb ik uitgebouwd door de opleiding tot coach/counselor, supervisie en intervisie, literatuur en het werken aan deze scriptie. Vanuit deze kennis en ervaring wil ik stap voor stap, gericht, lichaamsgerichte interventies gaan gebruiken en integreren in mijn coach- / counselinggesprekken en aanvullende groepsgerichte trainingen. Ik denk namelijk dat er veel te winnen is bij lichaamsgerichte interventies/methoden in het verlengde van de verbale begeleiding. 8

9 De vragen die me bezighielden bij het opzetten van de scriptie zijn: - Hoe leg ik een brug tussen eigen ervaringen, die van anderen en het werk van coach & counselor? - Waarom zijn lichaamsgerichte interventies in de hulpverlening (de gezondheidszorg, therapie, coaching, counseling en trainingen) niet vanzelfsprekend? - En als men ze toepast, is men zich daarvan bewust en wordt het effect ervan ten volle benut? - Klopt het dat mogelijke oorzaken in onze cultuur liggen besloten en niet onze natuur (instinct,driften). Is daar wat aan te doen en zo ja op welke manier? Ter illustratie enkele voorbeelden die laten zien dat aanraken helemaal niet meer vanzelfsprekend is in onze samenleving. 3.2 Enkele voorbeelden inzake aanraken in onze huidige samenleving Aanraking in de zorg Eind 2010 was ik op bezoek bij mijn moeder van 78. Zij was aan het herstellen van een acute operatie op een IC (Intensive Care) - afdeling in een ziekenhuis in Nijmegen. Boven haar bed hing een bordje met de volgende tekst: Bij begroeten, vertrekken en bij alle interventies beginnen en beëindigen wij het contact met de gesedeerde patiënt met een vaste aanraking(voorkeur schouder of bovenarm) samen met een verbale toelichting. Een mooi initiatief! Bij navraag bleek dit een unieke actie van een ervaren verpleger die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van patiënten. De verpleger volgde een opleiding kinesiologie. Opvallend was dat mijn moeder in dezelfde periode ook op een andere IC van hetzelfde ziekenhuis had gelegen. Daar had ik een dergelijk bordje niet aangetroffen! 9

10 Op een ander moment sprak ik tijdens een workshop Somatic Experiencing (Levine,2008) een vrouw die werkt in een zorginstelling en overtuigd is van het effect van lichaamsgericht werken. Zij wil pleitbezorger worden voor het gebruik van Somatic Experiencing en andere methoden op haar instelling. Non verbale communicatie Een ander voorbeeld gaat over non-verbale communicatie. In dit tijdperk van technologische revolutie raken mensen steeds meer weg van echte communicatie. Communicatie met al onze zintuigen, dus ook contact via onze huid, om het maar heel technisch te omschrijven. En dat terwijl uit heel veel onderzoek blijkt dat % van de communicatie non-verbaal verloopt! Dus wat missen we dan veel als we internetten, smsen, MSN-en, Twitteren, bellen of schrijven met elkaar. Ivo Callens (docent, trainer) introduceerde tijdens zijn colleges op het Europees Instituut het begrip interactie. Hij stelt dat we heel veel communiceren via allerlei hulpmiddelen, doch inter-acteren, echt met elkaar in contact zijn, veel minder. Ik zou bijna willen aanvullen steeds minder. Aanraken op het werk Ik merk dat ik het tijdens mijn normale werk niet gebruikelijk vind emoties echt te laten zien, laat staan aanraken. Ook al is er een natuurlijke behoefte om dit te delen met collega s. Ik ben bij mijn huidige werkgever ook interne coach. In de coachingsgesprekken kom ik wel emoties tegen. Als coach gebruik ik waar mogelijk lichaamsgerichte interventies binnen de grenzen van zorgvuldigheid en veiligheid. Ik heb echter van geen enkele collega-coach gehoord dat zij met lichaamsgerichte methoden of andere methoden werken die aanrakingsinterventies veronderstellen. Mijn voorlopige aanname is dan ook dat collega s af en toe praten over wat ze voelen. Aanraken, omarmen en vasthouden ligt in de meeste werksituaties erg gevoelig. Denk alleen al aan het thema: ongewenste intimiteiten. Daardoor kan elke aanraking nog meer beladen zijn. 10

11 Lichaamsgericht werken op het Europees Instituut In de periode dat ik de opleiding coaching en counseling (C&C) van het Europees instituut heb gevolgd ( ) is lichaamsgericht werken niet expliciet naar voren gekomen. In de colleges is het nauwelijks benoemd en in de voorgeschreven literatuur is er weinig over te vinden. Tijdens de trainingsweekenden waarin lichaamsgerichte methoden werden ingezet merkte ik wisselende en tegenstrijdige reacties van medestudenten. Ik had graag gezien dat er iets meer aandacht was voor deze methoden in de theorieblokken. Ik vind het initiatief van de nascholing lichaamsgericht werken van Iet Hollander en Hilde Bolt daarom ook heel goed. Afbeelding 1a: Communicatie? Bron: Keating, 1989 Afbeelding 1b. Interactie! Vanuit deze voorbeelden kom ik tot het doel en de starthypothese voor deze scriptie. 3.3 Starthypothese Met het weglaten van aanraking, omarming en vasthouden laten we een deel van het instrumentarium om elkaar te helpen onbenut. We ontkennen daarmee een deel van onszelf en anderen. Mensen zijn wezens met een ziel (geest) en een lichaam. Die zijn een. Ons lichaam spreekt een taal. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat al in de baarmoeder het gevoelszintuig wordt ontwikkeld wat bijdraagt aan de beleving van het zijn (Zur, 2010). Ik denk dus dat lichaamsgerichte interventies een goede aanvulling vormen op de veelal verbale methoden in coaching&counseling. Gericht gebruik hiervan kan in sommige gevallen nog betere resultaten opleveren. 11

12 Het doel van deze scriptie is daarmee een onderzoek naar hoe ik lichaamsgerichte interventies kan inzetten bij C&C en nog op te zetten aanvullende trainingen. Mijn hypothese is daarbij: Lichaamsgerichte interventies kunnen, na bewustwording van het eigen lijf en de opbouw van een therapeutische relatie, de therapeutische relatie en het effect van training/coaching/counseling/therapie op de korte en lange termijn bevorderen. 3.4 De opbouw van de scriptie De scriptie is als volgt ingedeeld. In de voorafgaande hoofdstukken heb ik als inleiding een korte schets gegeven over eigen ervaringen inzake aanraken. Vervolgens focus ik op dat thema binnen de coaching&counseling en hulpverlening en schets ik enkele voorbeelden uit onze huidige samenleving. Daarna schets ik het doel van de scriptie en mijn hypothese. In het vierde hoofdstuk geef ik mijn bevindingen weer van literatuuronderzoek en eigen ervaringen. Ik kijk daarbij vooral naar culturele aspecten van aanraken en vasthouden omdat ik vermoed dat deze een grote invloed hebben op methodes en opvattingen van coaches/counselors. Tenslotte ga ik dieper in op voorbeelden van interventies en mogelijke effecten. Ik beschrijf wanneer dergelijke interventies wel zinvol/wenselijk zijn en ook wanneer niet. In aansluiting hierop beschrijf ik waarom ik ondanks de huidige opvattingen/risico s toch lichaamsgerichte interventies wil gebruiken. In het vijfde hoofdstuk geef ik een bespiegeling van lichaamsgerichte interventies in activiteiten die ik afgelopen tijd heb georganiseerd of waarin ik een actieve rol heb gespeeld. Daarna vat ik samen hoe ik de theorie en eigen ervaringen om kan zetten naar een bruikbare werkwijze en interventies in C&C. In de laatste hoofdstukken beschrijf ik een aantal mogelijke concepten voor eigen coaching/counseling/trainingsactiviteiten en ik besluit met conclusies en aanbevelingen. 12

13 4. Theoretische achtergrond en eigen opvattingen Kom bij me liggen, sla je lijf om me heen, ik heb het koud gehad Je hoeft niks meer te zeggen, de waarheid spreekt al uit ons oogcontact Vanavond tonen wij ons ware gezicht Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor Het is zo stil in mij, en de wereld draait maar door Van Dik Hout, zo stil in mij (liedtekst) 4.1 Inleiding Door eigen ervaringen kon ik snel de nodige literatuur over lichaamsgericht werken achterhalen. Het is echter niet gemakkelijk gebleken om positieve, beschouwende literatuur te vinden over aanraken in relatie tot coaching&counseling. Door het zoekgebied te verbreden tot therapie, hulpverlening en gezondheidszorg vond ik via de zoektermen: lichaamsgerichte interventies/lichaamsgericht werken enkele bruikbare artikelen over lichaamsgericht werken. Een daarvan was van Mia Leijssen (Leijssen, 2001). Mia stelt in dit artikel het volgende: dringen lichaamsgerichte interventies moeizaam door in de theorievorming en de praktijk. De gezondheidszorg blijft kampen met de traditionele scheiding van somatische en geestelijke behandelingen, terwijl men theoretisch al lang weet dat de patiënt niet volgens dergelijke schotten functioneert (Koerselman, 1999, 2000).. Dit citaat illustreert het voorbeeld inzake aanraken in een ziekenhuis wat ik in paragraaf 3.2 heb beschreven. Een collega-coach wees mij gelukkig ook op een actueel artikel van coach-counselor Karin Walthuis in het tijdschrift voor coaching (Walthuis, 2010). Het gaat over fysieke intimiteit in de coachrelatie. Dit artikel vormt een mooi startpunt voor de theoretische beschouwing als onderbouwing van mijn hypothese. 13

14 Een citaat: Tijdens het coachingsproces zijn we geestelijk heel intiem bezig met de cliënt. Hij of zij laat ons soms de meest duistere krochten van de ziel zien. Desondanks, of mogelijk juist daarom, ligt fysieke intimiteit vaak wat gevoelig. Bij bepaalde werkvormen - zoals coaches die gebruik maken van haptonomie of lichaamswerk - is aanraking vanzelfsprekend. Maar meestal werken we mentaal en dan kan fysiek contact tussen coach en cliënt best gevoelig liggen. Bovenstaand citaat geeft de nodige voorzichtigheid bij aanraken weer die, naar ik vermoed, een veel voorkomende houding van de coach/counselor/therapeut weerspiegelt. Verder komt in dit artikel duidelijk naar voren dat Karin Walthuis voorstander is van aanraking. Dit uiteraard wel met de nodige voorzichtigheid. Een uitzondering vormt volgens haar als fysieke intimiteit juist een thema is voor de coachee. Dan kan volgens Karin fysiek contact best gevoelig liggen. Een vrouw heeft volgens haar hierin een klein voordeeltje: aanraking door een vrouwelijke coach is iets minder beladen dan door een mannelijke coach. Aan de hand van voorbeelden uit haar eigen praktijk over wat hoort en mag, blijkt dat de inzichten bij collega coaches volgens haar nogal verschillen. Zo ervoer zij tijdens trainingen van collega coaches dat zij vonden dat de stoelen van coach en cliënt te dichtbij elkaar stonden. Verder was er een verbolgen reactie van een collega coach over een hand van de coach op de bovenarm van de cliënt. Opvallend was volgens haar dat de cliënt een prettig, vertrouwelijk contact ervoer, terwijl het coachpubliek ageerde. Een ander effect wat Walthuis beschrijft is resonantie. Zij geeft het voorbeeld dat een cliënt protesteerde tegen een speels tikje van de coach op haar bovenbeen. Het probleem zat hem volgens haar vooral in de reactie van de coach. Hij schrok van zijn eigen handeling en gaf daarmee de cliënt het gevoel dat er iets niet klopte. Cliënten resoneren met het ongemak van coaches. Dus de eigen houding ten opzichte van aanraking bepaalt dus mede of ze door de cliënt als normaal worden ervaren. Karin beschrijft in hetzelfde artikel nog mogelijke achterliggende redenen voor deze houding(en) van coaches. Ze geeft een voorbeeld uit een boek van Yalom (Yalom, 2010). Yalom geeft weer hoe krampachtig men in Amerika is inzake aanraking. Zo werd zelfs het uit de jas helpen van een oudere patiënt van een jonge therapeut door vakgenoten al afgekeurd. Volgens Karin zijn wij Nederlanders weliswaar niet zo krampachtig. Maar wij zijn de laatste decennia wel krampachtiger geworden in onze fysieke omgang. 14

15 Mogelijk door het aan het licht komen van vele gevallen van (seksueel) misbruik door therapeuten, geestelijken, leraren en leidinggevenden. Dr. Ofer Zur (Zur, 2010) bevestigt en onderbouwt dit laatste vermoeden in zijn lijvige artikel over aanraken. Ik vermoed dat niet alleen misbruik een rol speelt in de populariteit van lichaamsgerichte methoden. Een onprofessionele, onervaren houding kan ook grote gevolgen hebben. Niet alleen voor jou als hulpverlener maar ook voor andere hulpverleners. Een voorbeeld: Bij de voorbereiding van activiteiten inzake vasthoudtherapie (zie paragraaf 6.5) ontdekte ik op het Internet negatieve reacties inzake deze methode. Deze zijn grotendeels ontstaan na een incident. Door foutief handelen van een hulpverlener is in 2000 een meisje overleden, die naar zeggen vasthoudtherapie ontving (De zaak Candance Newmaker, 2010). Bij de ontwikkeling van vasthoudtherapie in Europa is gewerkt met autistische kinderen. Dit gaf wisselende resultaten. Dit tot ergernis van de ouders die zich daardoor deels afkeerden van deze vorm. Verder is gebleken dat vasthouden niet bij alle vormen van autisme goed werkt (Prekop,2008 en Tinbergen, 1983). Mijn voorzichtige mening over dit voorbeeld is dat in elke (beginnende) therapiestroming fouten worden gemaakt. In de literatuur over psychologie zijn diverse voorbeelden hiervan te vinden. Ik denk echter niet dat incidenten een methode onjuist maken. Het is uiteraard zaak om elke vorm van letsel koste wat kost te voorkomen. Door goede afspraken te maken, door duidelijke regels en door een goede voorbereiding. Als ze dan onverhoopt optreden is het zaak ervan te leren. In het geval van vasthoudtherapie volgens Prekop is er een protocol, zijn er strikte regels voor opleiding en gebruik en ethiek. En er zijn nog steeds veel mensen die baat hebben bij deze methode. Samenvattend constateer ik dat maatschappelijke en culturele aspecten, ethiek en opvattingen in een bepaalde stroming een rol spelen in de manier van werken en de opvattingen van coach/counselor en trainer. Daarnaast zijn persoonlijke redenen en eigen voorkeuren ook van invloed in het effect, het resultaat van coaching en counseling. Daarom wil ik graag enkele van deze aspecten nader belichten. 15

16 4.2 Culturele aspecten van aanraken Inleiding In onze Westerse cultuur bestaan de nodige taboes rondom aanraking bij volwassenen. In andere culturen is het heel gewoon en gebruikelijk. Wat voor een persoon acceptabele aanraking is, is voor de ander grensoverschrijdend. Een ander cultureel aspect vormen de ongeschreven regels. Een voorbeeld uit eigen ervaring: In de Nederlandse cultuur lijkt het een ongeschreven regel dat je niet openlijk gaapt, zucht, winden laat of andere ongecontroleerde bewegingen, emoties de vrije loop laat. Zuchten of gapen wordt vaak geïnterpreteerd als desinteresse. Tijdens trainingen lichaamsgericht werken(elw) heb ik een andere inkadering van deze normale lichaamsreacties mee gekregen: gapen is een vorm van ontspanning van het lijf, dat merkte ik ook keer op keer bij de start van een training. Als ik het toeliet ontspande mijn kaken en was ik minder bezig met de gedachten in mijn hoofd. Het werd ook bevestigd door het gapen van de andere deelnemers. In de literatuur vond ik artikelen over culturele aspecten van aanraken. Culturele aspecten zoals bijvoorbeeld: geslacht, leeftijd, afkomst, achtergrond, opvoeding, taboes, therapeutische stromingen in de tijd, het medische behandelmodel. Ik zal enkele aspecten nader beschrijven. Ik vul dit aan met een sprekend voorbeeld van Hans Kaldenbach uit de Nederlandse straatcultuur (Kaldenbach, 2006) Taboes inzake aanraken Volgens Zur (Zur,2010) is aanraking in de loop van de tijd in verschillende therapiestromingen verboden, getaboeïseerd, geseksualiseerd of gecriminaliseerd. Enkele ongeschreven regels/taboes over aanraken in de Westerse cultuur (blank, Engelssprekend) zijn volgens hem: - Raak niet een persoon van ander geslacht aan - Raak niet iemand van gelijk geslacht aan (Homofobie) - Raak vreemden niet aan - Raak ouderen, zieken en stervenden niet aan - Raak personen met een hogere status/macht niet aan (andersom kan wel) 16

17 Een op het eerste oog schijnbaar vreemde aanvulling op dit lijstje uit een boekje van Hans Kaldenbach over straattaal is: - Aanraking scoort het hoogste op de escalatieladder bij jongeren op straat. (Kaldenbach, 2006) Ik denk dat iedereen wel voorbeelden kent die een van deze ongeschreven regels onderschrijven. De voorbeelden uit paragraaf 3.2, met name aanraking in de zorg, laten zien hoe ze doorwerken Hoe vaak raken we aan? Een andere interessantere culturele vraag is: hoeveel raken we eigenlijk aan? Jourard heeft in zijn onderzoeken een poging gewaagd om het aantal aanrakingen per tijdseenheid binnen diverse culturen in kaart te brengen(jourard 1966 in Zur, 2010). Hij telde het aantal aanrakingen gedurende een uur, op diverse plekken op de wereld. De uitslag geeft te denken. Het aantal aanrakingen is 180x /uur in Puerto Rico, 110 x in Parijs, 0 x in Londen, 2x in de USA. Als je dit in een doorlopende lijn uitzet, krijg je het onderstaande beeld: Londen USA Parijs Puerto Rico Figuur 1. Aantal aanrakingen/uur in diverse culturen (Jourard, 1966) Nederland zal op deze schaal waarschijnlijk ergens in de linkerkant tussen Londen en de USA terechtkomen. Zonder uit te wijden over de mogelijke redenen, oorzaken en objectiviteit staat dit resultaat in schril contrast met de behoefte tot aanraking, die ieder mens heeft en waarop ik verderop in dit hoofdstuk zal terugkomen. 17

18 4.2.4 Een sprekend voorbeeld: de culturele aspecten van handen schudden Een vorm van aanraken is een hand geven. Cultureel gezien lijkt een hand geven overal op de wereld hetzelfde te verlopen, met hetzelfde effect. Niets is minder waar. Vanuit mijn werk heb ik trainingen georganiseerd met Hans Kaldenbach (trainer, orthopedagoog). Ik kreeg daarbij de kans hem aan het werk te zien in de training: communicatie met jongeren in straatcultuur. Onderdeel van de training was de oefening: hand geven. Ongemerkt gaf Hans iemand op 2 manieren een hand. De Nederlandse manier en de manier zoals meer gebezigd in warmere culturen. In Nederland geef je een stevige hand met naschudden.in sommige andere culturen is het volgens Kaldenbach heel gebruikelijk, de hand losjes/slap en kort in de andere hand te leggen, snel terug te trekken en daarbij eerst de hand even op het hart te houden uit respect. Soms hoort daar ook een bijpassende uitspraak, zin, woord of groet bij. Bijvoorbeeld Salaam of Shalom. Het was grappig keer op keer te constateren hoe anders de beleving was bij de twee verschillende manieren. De aanwezigen met een overwegend Nederlandse achtergrond ervoeren of geen verschil of ervoeren de slappe hand als ongewoon, vreemd, niet passend. Dit voorbeeld geeft duidelijk het effect weer van culturele achtergrond op aanraking. Een nadere uitleg van Hans Kaldenbach, de tien kenmerken van de Nederlandse hand, is te vinden in bijlage 1. Afbeelding 2. Handen schudden (bron onbekend) 18

19 4.3 Biologische, fysiologische, medische en psychische aspecten Inleiding Naast culturele aspecten zijn er nog diverse andere aspecten van aanraken te benoemen. Zo blijkt uit de theorie over hechting, binding en opvoeding dat aanraking een groot effect heeft op de psychische en lichamelijke gezondheid van kinderen. Dit blijkt ook uit de experimenten van Harlow en andere wetenschappers. Ik zal in deze paragraaf kort ingaan op enkele biologische, fysiologische, medische en psychische aspecten De invloed van hechting, binding en opvoeding Waarom raakt de mens aan? Waar komt de behoefte vandaan? Uit de literatuur blijkt dat deze behoefte vanaf de geboorte aanwezig is (Zur, 2010). Psychiater John Bowlby heeft ontdekt dat kinderen zich op verschillende manieren hechten aan ouders of andere belangrijke opvoedingsfiguren(berkel, Smit, Thijssen, 2008). Franz Ruppert stelt zelfs dat mensen over een extra zintuig beschikken, het bindingszintuig (zie ook 4.3.4). Bowlby en later Ainsworth en Main onderscheiden vier hechtingsstijlen die een deel van het gedrag van kinderen verklaart en daarmee hun behoeften tot o.a. aanraking. Dit gedrag ontwikkelt zich op jonge leeftijd en heeft ook effect op aanrakingsgedrag op volwassen leeftijd. De vier hechtingsstijlen van kinderen: - Veilige gehechtheid (Type A). Veilig gehechte kinderen zoeken toenadering met de opvoeder, laten zich geruststellen en komen vervolgens weer tot spelen. - Onveilig vermijdende gehechtheid (Type B). Kind vermijdt echte nabijheid of contact met opvoeder. Balans is doorgeslagen naar exploreren (oppervlakkig en kwaliteitsarm). - Onveilig - ambivalent gehechtheid (Type C). Neiging tot nabijheid en contact tamelijk sterk tot zeer sterk. Toch weert het kind contact met opvoeder ook af. Kind lijkt ambivalent in zijn relatie. Kinderen doen sterk appel op opvoeder, laten zich niet geruststellen maar blijven boos, aanhankelijk claimend en komen niet tot spel. Weinig exploratief gedrag. - Onveilig gedesoriënteerde gehechtheid (Type D). Kinderen die in angstige situaties tijdelijk hun strategie kwijt zijn. Zij zullen dan schrik en angstreacties vertonen of lichamelijk verstarren (kan worden veroorzaakt door onverwacht en voor het kind onvoorspelbaar gedrag van ouders). (Bron: Van Berkel, Smit en Thijssen, 2008) 19

20 Professor Van IJzendoorn ( in Van Berkel, Smit en Thijssen, 2008) stelt dat 65% van de Nederlandse kinderen veilig gehecht is, 25% onveilig vermijdend en 10 % onveilig ambivalent. De wijze van hechting van een kind heeft invloed op zijn vermogen tot binding als volwassenen en dus op omgaan met aanraking, omarming en vasthouden De ontwikkeling van empathie Empathie speelt een rol in onze behoefte tot aanraken. In de Niko Tinbergen lezing van 2010 stelt Amerikaanse professor, antropologe Prof. Sarah H rdy (H rdy, 2010) zelfs dat uit onderzoek en meta-analyses naar voren komt dat ons vermogen tot empathie, evolutionair, aan het afnemen is! Zij stelt dat eerder in onze evolutie van de mens de ouders voornamelijk de zorg voor kinderen droegen. Als zij dit om welke reden dan ook niet konden, dan droegen zij dit over aan andere constante ouderfiguren, waardoor toch een relatief goede hechting ontstond. In onze, latere generaties heeft het kinderdagverblijf of kindertehuis een deel van die rol overgenomen. Dit zijn echter vormen van niet continue zorg en aandacht. Deze moderne vormen van deels uitbestede kinderzorg hebben naar blijkt uit haar onderzoek eerder een negatief effect op de hechting. Er is meer kans op gedesoriënteerde hechting. En als die kinderen dan weer ouder worden, geven zij dit beperktere vermogen door aan volgende generaties. H rdy legt ook nog een link naar de theorie van Niko Tinbergen (Tinbergen, 1983). Tinbergen stelt dat autistische kinderen baat hebben bij o.a. vasthoudtherapie, om de hechting met hun ouders te herstellen. Volgens H rdy had Tinbergen wel goede theorieën inzake hechting, doch poneerde hij deze voor de verkeerde doelgroep (autisten). Tinbergen ging er nog vanuit dat de ouder-kind relatie bij autisten een grote rol speelt. Veel autisten hebben echter, zoals uit recent onderzoek blijkt, juist goed gehechte ouders Biologische en fysiologische aspecten Volgens Montague en Fosshage (in Zur, 2010) is aanraking (gevoel door huidcontact) de belangrijkste van alle zintuigen. Tastzin is volgens hen het eerste zintuig is dat wordt ontwikkeld in de embryo. Door de ontwikkeling van een primitief zenuwstelsel wat huidcellen verbindt met de rudimentaire hersenen. De tastzin is het eerste zintuigsysteem dat functioneel wordt en mogelijk ook het laatste dat aan het eind van je leven wegvalt. 20

21 Zij stellen zelfs dat het een krachtig of misschien wel het meest krachtige middel is om te communiceren. Een middel met vele mogelijkheden om in te zetten maar ook om te misbruiken. Franz Ruppert (Ruppert, 2008) definieert het lichaam vanuit systemisch standpunt. Hij herintroduceert het begrip: de ziel, wat de meesten geest of psyche noemen. Ruppert stelt dat mensen een bezield lichaam bevatten. Onze ziel zorgt voor de belichaming van ons lijf. Zonder deze ziel zou ons lichaam geen functie hebben. Het lichaam is bedoeld voor expressie, om te delen, contact te maken met onze zintuigen ( werktuigen die zin geven). Ruppert veronderstelt zelfs een extra zintuig, het bindingszintuig, dat we hebben omdat we sociale wezens zijn. Hij baseert dit zintuig op de werking van de zogeheten spiegelneuronen (zie Bauer, 2009). Het is aangetoond dat spiegelneuronen ervoor zorgen dat gedragingen van andere mensen bij ons een lichamelijke reactie oproepen. Het lijkt erop dat de hoeveelheid literatuur inzake biologische en fysiologische aspecten van lichamelijkheid, lichaamsbesef en aanraking groeit. Er is bijvoorbeeld veel bekend over de relatie tussen hersendelen, het zenuwstelsel en lichamelijke gewaarwording (Levine, 2008 ; Harms, 2008 en Prekop 2008). Van Lisbeth Marcher, een van de ontwikkelaars van Bodynamics, een relatief jonge stroming in de lichaamsgerichte psychotherapie is recentelijk zelfs een boek verschenen over de psychologische betekenis op spierniveau (Marcher, 2011). Ik denk dat voorgaande voldoende aantoont dat aanraking (aanraken en aangeraakt worden) een grote impact kan hebben op ons lijf. Een korte tekst over de ontwikkeling van lichaamsgerichte psychotherapie & lichaamsgericht werken is opgenomen in bijlage Tenslotte Samenvattend zou ik tot nu toe willen concluderen dat vanuit een gezondheidsstandpunt aanraken in alle fasen van het leven belangrijk is. Dit geldt dus ook voor de therapeut/coach en zijn cliënt. Het lijkt door culturele invloeden in veel gevallen op de achtergrond geraakt. In vele therapeutische stromingen is dit aspect gelukkig wel herontdekt en wordt er getracht om het opnieuw in te zetten voor het welzijn van mensen. Vanuit deze tussentijdse conclusie wil ik graag uiteenrafelen welke vormen van lichaamsgerichte interventies er zoal zijn, waaronder aanraking en vasthouden. 21

22 4.4 Lichaamsgerichte interventies Inleiding Als we naar coaching (en daarmee bedoel ik ook counseling, training) in relatie tot het lichaam kijken, kun je het onderscheid maken in de volgende categorieën van lichaamsgerichte aspecten/interventies (Leijssen, 2006): a. Het lichaam van binnenuit beleefd (door de cliënt), ofwel lichaamsbeleving. b. Het lichaam gezien vanaf de buitenkant, dus ook door anderen, ofwel lichaamstaal en non-verbale communicatie. c. Het lichaam in actie, met een onderverdeling in: 1. Beweging; het moduleren/versterken/spiegelen van lichaamshoudingen of bewegingen. 2. Non verbale zelfexpressie; gebruik van dans,schilderen/tekenen, beeldhouwen, muziek. d. Het lichaam in fysiek contact (aanraking, omarmen, vasthouden). ad a. Het lichaam van binnenuit beleefd (door de cliënt), ofwel lichaamsbeleving Veel mensen hebben weinig tot geen echt contact met hun eigen lichaam. Ze negeren en onderdrukken signalen. Vaak hebben mensen ook geen taal(woorden) om aan hun lijftaal uitdrukking te geven. Met dit laatste aspect wordt bijvoorbeeld bij Somatic Experiencing (SE) gewerkt. SE is een methode om nagebleven effecten in het lijf van trauma s los te maken om zo een goede energiestroom (fysische balans in het zenuwstelsel en de rest van het lijf) te bewerkstelligen. ad b. Lichaamstaal en non-verbale communicatie Deze categorie komt in C&C opleidingen uitgebreid aan de orde. Je leert hoe non-verbale communicatie werkt en hoe je er mee kunt werken (zie ook Wiertsema en Jansen, 2004). Naast ongeschreven regels over non-verbale boodschappen kan iedereen nog een eigen betekenis eraan geven. Daarom is het altijd nodig om wat je er ook uit afleid, dit te checken bij de cliënt. Zur (Zur,2010) vermeldt dat er van het gezicht alleen al 80 elementen van communicatie zijn gedocumenteerd. Van de rest van het lijf zijn er 55 gedocumenteerd. 22

23 Hieronder groepsgewijs enkele bekende categorieën van lichaamstaal/non verbale communicatie groepsgewijs: Lichaamstaal in categorieën: - Somatische uitdrukking (lichaamstaal) zoals: blozen, zweten, andere ademhaling, kleuren van het gezicht, spierspanning (aantrekken van spieren of ontspannen van spieren), vocht in de ogen, wit/bleek worden, bewegen van neusgaten, onwillekeurige beweging van lichaamsdelen, reactie van de ingewanden, gevoelloosheid/verdoofdheid/stijfheid, verandering in temperatuur. - Persoonlijke ruimte: vele factoren beïnvloeden de afstand waarbinnen een individu zich comfortabel voelt, bij contact/ontmoeting met een ander. - Oogcontact: oogcontact beïnvloedt bv. de betekenis van ander non verbaal gedrag. Zo kunnen in een lift meer mensen staan als ze het oogcontact beperken. - Intonatie stem: de intonatie van de stem suggereert emotionele nuances. Aspecten die de intonatie beïnvloeden zijn: toonhoogte, snelheid, pauzes, toonval, dialect, woordgebruik, hardheid stem. - Gezichtsuitdrukkingen: kunnen emoties communiceren die niet direct bedoeld waren of niet bewust waren. Het gezicht is een enorm ontwikkeld orgaan van expressie en bevat vele spieren. Voor lachen bijvoorbeeld gebruiken we spieren. - Gezichtshoudingen: opgetrokken wenkbrauwen, ogen in spleetje, handen voor gezicht houden, armen vouwen, lippen op elkaar houden, overdreven ademhaling. - Versierselen: De impact van tekens / van je voorkomen : kleding, make-up, riemen, pijp, piercings, tatoeages, sieraden. ad c. Het lichaam in actie (beweging, non verbale zelfexpressie), Uit literatuur blijkt dat beweging een positief effect heeft op ons welbevinden. Dat zou een reden kunnen zijn dat het aantal wandelcoaches toeneemt. Misschien ook vanuit het idee dat de omgeving een effect heeft op de cliënt (en coach) en daarmee de coaching positief kan beïnvloeden. Albert Pesso, was een dansleraar en keek naar de houdingen van de dansparen en ontwikkelde daaruit een therapievorm: De Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) techniek ofwel Pessotherapie. Zo zijn er, als voorbeeld van non verbale zelfexpressie, diverse vormen van dans die naast ontspanning uitgaan van een helende werking. Bijvoorbeeld de helende kracht van de dans van Hilde Hendriks (zie bronnen), en de 5 ritmes van Gabrielle Roth (zie bronnen). 23

24 ad d. Het lichaam in fysiek contact Het lichaam in fysiek contact ofwel aanraking is het thema van deze scriptie. In de navolgende paragrafen beschrijf ik vormen van aanrakingen, mogelijke effecten en het protocol. Ik begin met een indeling ik die vond in enkele artikelen. Omarmen Knuffel/vasthouden Troosten Afbeelding 3: Voorbeelden van het lichaam in fysiek contact (aanraken) Bron: Keating, Een continuüm van lichaamsgerichte interventies Mia Leijssen geeft in haar artikelen (Leijssen, 2001 en 2006) een mooie opsomming van aanrakingen. Je kunt deze volgens haar als het ware inschalen in een continuüm van lichaamsgerichte interventies. Dit continuüm loopt van verbale instructies tot en met aanrakingen. Allereerst de interventies zonder aanraking. - Aan het begin van de schaal staat lichaamstaal en lichaamsbeleving intern/extern. Daarbinnen eerst verbale instructies voor een gewaarwording van eigen gevoel, houding en lichaamsbesef. - Daarna volgen de uitvoerige instructies, bijvoorbeeld systematisch met aandacht door lijf gaan. Of bijvoorbeeld een ontspanningsoefening, experimenteren met een lichaamshouding of zelf bewust het lijf langslopen en ervaren wat er te voelen is (bodyscan). - Dan volgt het spiegelen of modelleren van lichaamshoudingen of bewegingen. Bijvoorbeeld een gebalde vuist die kan uitnodigen om agressieve gevoelens te uiten. 24

25 4.4.3 Aanrakingen De volgende hoofdgroep in het continuüm vormen aanrakingen. Hier zal ik uitgebreider bij stilstaan. Naast Mia Leijssen heeft Ofer Zur (in Zur, 2010) ook een indeling van interventies gemaakt die overlapt met die van Mia Leijssen. Daarom heb ik deze 2 opsommingen samengevoegd. Bij elke interventie is een korte beschrijving opgenomen en soms een voorbeeld. Ik onderscheid bij aanrakingen drie subgroepen. De eerste subgroep is therapeutische aanraking als verlengstuk van verbale therapie. Ik maak daarbij onderscheid in een algemeen deel en een deel wat te maken heeft met agressie en grenzen. Een volgende subgroep is aanrakingen als onderdeel van lichaamsgerichte therapie. De laatste subgroep vormen de grensoverschrijdende aanrakingen. De eerste subgroep kan naast therapie onderdeel zijn van coaching en counseling. Elementen uit de tweede subgroep zijn inzetbaar bij trainingen of groepsgerichte coaching en counseling. De derde groep is opgenomen ter illustratie en voor de volledigheid. Therapeutische aanraking als verlengstuk van verbale therapie (coaching en counseling) A Algemeen a. Accidentele aanraking: Per ongeluk, onbedoeld, zonder intentie,onvrijwillig, toevallig of niet bewust. Bijvoorbeeld een voet stoot tegen de voet van de cliënt en de therapeut excuseert zich door sorry te zeggen. b. Taakgerichte of taakgeoriënteerde aanraking: bijvoorbeeld helpen bij opstaan, of voorkomen dat men valt, als gevolg van actie. Of korte aanraking door coach van hand cliënt als deze testmateriaal aanreikt of een zakdoek. Die kan voor een cliënt nazinderen. c. Aandachtsaanraking of benadrukking punt in gesprek. Functioneel, bijvoorbeeld om aandacht vragen in stiltemoment, om aanwezigheid therapeut te herbevestigen. Of een lichte aanraking van een hand, arm, schouder, knie, tikje op hand als je aan de beurt bent. d. Referentie aanraking bij groeps- /familietherapie: schouderklop/aanraking om aan te geven dat het iemands beurt is iets te zeggen of om bepaald deel van het lichaam onder de aandacht cliënt te brengen. Of wanneer therapeut wil aangeven dat het goed is om een moment van stilte te nemen. 25

26 e. Affectieve aanraking: vriendelijke/ondersteunende intentie; het langer vasthouden van een hand, schouderklop. Wel verbaal commentaar geven zodat het niet verkeerd wordt begrepen. f. Expressieve aanraking: omhelzing van therapeut door cliënt (andersom volgens ethiek vaak als ongepast ervaren). g. Geruststellende aanraking: schouderklop. h. Ondersteunende aanraking: Het geven veiligheid en bescherming bij eventuele decompensatie (ontstaan van psychotische verschijnselen, angst, verwardheid, depressie), moederen, intensiever en langduriger. Holding/ containment, aarding; Toepassing bij crises situaties door hulpverleners. Letterlijk houvast geven. i. Speelse aanraking: Doel is lichtheid/beweeglijkheid, in sessie houden ; bijvoorbeeld in groep: met kussen gooien, duw tegen schouder. Bij ouderkind therapie, spelletjes met aanraking als praten niet helpt. j. Sussende aanraking: Vanuit therapeutisch oogpunt niet helpend. Bijvoorbeeld geboren uit angst voor uitbarstingen, behoefte tot troosten/helpen bij de therapeut. k. Rituele aanraking; handdruk bij aankomst, vertrek of contact; klopje op schouder, trekje aan de wang. Let op: verschilt bij diverse culturen. l. Bevestigende aanraking. Handen of schouders cliënt vasthouden of voorzichtige omhelzing. Dit in reactie op verdriet, hartzeer, leed, angst, een worsteling, overstuur/in de war. m. Aardende of heroriënterende aanraking. Reduceert angst of dissociatie, maakt cliënt helder/bewust van zijn lijf door aanraking schouder. Bijvoorbeeld op vloer stampen, iets tastbaars voelen/aanraken of voeten therapeut op die van de cliënt. n. Corrigerende ervaring: vb. holding of schommelen/wiegen van cliënt door therapeut bij therapeutische methoden die nadruk leggen op corrigerende ervaringen. o. Instructie of modellerende aanraking: als demonstratie aan cliënt van reactie op ongewenste aanraking ofwel als model hoe aan te raken of erop te reageren (oefening voordoen). p. Feliciterende of complimenterende aanraking: high-five, schouderklop, knuffel als je eindelijk iets hebt gezegd in groep, als doel is bereikt. 26

27 B Agressie, grensbewaking q. Aanraking om te voorkomen dat cliënt zichzelf pijn doet; dus om automutilatie/zelfbeschadigend gedrag(headbangen, snijden e.d.) te voorkomen. Ook vasthouden kind wat buiten zichzelf is. r. Aanraking om te voorkomen dat iemand een ander pijn doet; stoppen/tegenhouden persoon soms bij familie/relatietherapie, als men werkt met asociale persoonlijkheidsstoornis/agressieve cliënten/chronisch geestelijk zieke mensen. Inclusief begeleiden/vasthouden/korthouden (zelfs vastbinden, ethisch zeer bediscussieerd) van mensen in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. s. Zelfverdediging (van therapeut); zelfverdediging bij gewelddadige cliënten. Vele therapeuten in instituten zijn getraind (volgens Zur) in zelfverdedigingtechnieken om cliënt met minimale kracht en minimale fysieke gevolgen (verwonding/pijn) in bedwang te krijgen. Therapeutische aanraking bij lichaamsgerichte psychotherapie t. Therapeutische interventie zoals voorkomt in somatische en lichaamsgerichte psychotherapie/hulpverlening: bv Reichiaans lichaamswerk, bio-energetica, Gestalt, hypnotherapie, massage, vasthoudtherapie, Pessotherapie. Waaronder: 1. Agressieve aanraking: met name in groep. Op veilige manier uiten van agressie tegen matras welke tussen cliënt en therapeut staat, met handdoek. 2. Catharsische aanraking: om therapeutisch proces te faciliteren, ongewenste emoties lozen ondersteund door aanraking van bepaalde (niet intieme) lichaamsdelen. Niet juiste/ongewenste/grensoverschrijdende vormen van aanraking u. Sensuele en seksuele aanrakingen doel van initiatiefnemer: opwinding van therapeut of cliënt of beide. Altijd onethisch/tegen gedragscodes. spreekt voor zich, nooit toe te staan in training/therapie/coaching/counseling. v. Vijandige/gewelddadige aanraking; therapeut naar cliënt is altijd onethisch, niet verantwoord, strafbaar. w. Straffende aanraking therapeut naar cliënt: inclusief kind op billen slaan of op vingers tikken; altijd onethisch, nooit juist. 27

28 Je zou het beschreven continuüm in een eendimensionale lijn uit te zetten. + Grens - Praten(verbale instructies) Aanraken Omarmen Vasthouden Seksueel getinte handelingen 0 10 Figuur 2. Eendimensionaal continuüm van lichaamsgerichte interventies Ik wil hier wel opmerken dat deze lijn een versimpeling van de waarheid is. Het continuüm heeft vele dimensies en invloedsfactoren. Eigenlijk zou je dimensies zoals intimiteit (nabijheid), tijdsduur en intensiteit moeten toevoegen. Zo zal de schaal bij iemand met traumatische ervaringen anders verlopen (zie paragraaf 5.4). Uit het voorgaande is af te leiden dat de meeste coaches (counselors) enkele van de genoemde interventies kennen en toepassen, dus aanraken. Het zijn echter vooral de intensievere (meer contact) en langdurigere (in tijd) vormen van aanraken zoals omarmen,vasthouden en langdurige aanrakingen die soms als controversieel worden beschouwd en omgeven zijn door ethiek. Ook al zijn deze aanrakingen heel vanzelfsprekend in lichaamsgerichte therapievormen. Wat is nu het effect van al deze vormen van aanrakingen? 4.5 De aanvullende effecten van aanrakingsinterventies Inleiding In deze paragraaf start ik met een beschouwing van de effecten die de diverse door mij ondergane methoden op mij hebben gehad en wat ik al daarover weet. Vanuit daar tracht ik deze ervaringen te staven in de literatuur die ik vond. Ik onderscheid biologische/fysiologische/medische en psychische effecten. 28

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

54 Sociaalwetenschappelijke

54 Sociaalwetenschappelijke DC 54 Sociaalwetenschappelijke theorieën en benaderingswijzen 1.Inleiding Sociale wetenschappen bestuderen de mens in zijn sociale omgeving. Er zijn richtingen die vooral de maatschappij bestuderen (zoals

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Ellie Keizer Schothorstlaan 12, 3207 ZD Spijkenisse Tel: 0181-68 05 23 e-mail: ejkeizer@planet.nl

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Hechting Basisveiligheid Basisvertrouwen

Hechting Basisveiligheid Basisvertrouwen Hechting Basisveiligheid Basisvertrouwen Begeleiding en behandeling Een handreiking voor begeleiders en behandelaars Sandra Zaal, gz-psycholoog Margriet Boerhave, video-interactiebegeleider Marianne Koster,

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Autisme en het delen van informatie op het internet

Autisme en het delen van informatie op het internet Autisme en het delen van informatie op het internet Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg (locatie Beek en Donk) 2010-2012

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg 2011-2012 WIE ZIJN WIJ? Zorg-Saam vzw is een landelijke vormingsinstelling gespecialiseerd inzake zorg en erkend door het

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Hoog Sensitieve Kinderen. gewoon anders

Hoog Sensitieve Kinderen. gewoon anders Hoog Sensitieve Kinderen gewoon anders Door Ellen van der Weiden Opleiding Opvoedcoach Driebergen 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 5 H.1.1. Kenmerken van

Nadere informatie

BORDERLINE EN HECHTINGSPROBLEMATIEK Henriët Kornelis. voor vragen en de volledige scriptie: henrietkornelis@hotmail.com

BORDERLINE EN HECHTINGSPROBLEMATIEK Henriët Kornelis. voor vragen en de volledige scriptie: henrietkornelis@hotmail.com BORDERLINE EN HECHTINGSPROBLEMATIEK Henriët Kornelis voor vragen en de volledige scriptie: henrietkornelis@hotmail.com Deze scriptie maak ik: Voor Celine geboren na een ongeplande zwangerschap. Op dit

Nadere informatie

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 STROOK P3 MAART 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding bij Strook - het counseling werkveld 5 Bea Verzaal De identiteit

Nadere informatie

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4 Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4.1 Inleiding Ik weet al na drie seconden of ik met die man wil praten of niet. Deze uitspraak van een jongere uit Kanaleneiland illustreert een belangrijk

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

TrainerCoachCafé, het netwerk voor trainers en coaches. Beste trainer, coach

TrainerCoachCafé, het netwerk voor trainers en coaches. Beste trainer, coach Beste trainer, coach Het TrainerCoachCafé is het netwerk voor coaches en trainers. Één keer per maand organiseren we in Apeldoorn een avond rondom een thema. Een ervaren coach of trainer op dat gebied

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

LEREN VLIEGEN MET GEBROKEN VLEUGELS

LEREN VLIEGEN MET GEBROKEN VLEUGELS LEREN VLIEGEN MET GEBROKEN VLEUGELS Bevrijding uit de emotionele kooi van het verleden Counseling en coaching van volwassenen bij de gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd Gert J.A. van Dijk Samenvatting

Nadere informatie

Colofon. Coördinatie: Gino Claes. Projectmedewerkers: Alex Tromont David Nisolle Guy Henderickx Suzy De Ceulaer

Colofon. Coördinatie: Gino Claes. Projectmedewerkers: Alex Tromont David Nisolle Guy Henderickx Suzy De Ceulaer Juni 2013 Colofon Coördinatie: Gino Claes Projectmedewerkers: Alex Tromont David Nisolle Guy Henderickx Suzy De Ceulaer Verantwoordelijke uitgever: Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40, bus 10, B-1060 Brussel

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie