Business Reporting nieuwe stijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Reporting nieuwe stijl"

Transcriptie

1 Verkort informatiedocument en gids voor geïnteresseerden Sneller rapporteren aan wie dan ook Betere kwaliteit van data en informatie Minder administratieve lasten

2

3 4 5 Inhoudsopgave VOORWOORD 6 KORTE LEESINSTRUCTIE 7 VRAGEN OM TE BEANTWOORDEN 7 INNOVATIE KOMT IN RAP TEMPO HET ONDERWIJS BINNEN 8 STREVEN NAAR DE GOEDE INSTEEK 9 VERANDERINGEN DOOR IT BEGRIJPEN VANUIT HET BUSINESSMODEL 9 GEBRUIKERS EN TOEPASSING 11 XBRL EN GEBRUIKERS 11 SBR EN GEBRUIKERS 12 TOEPASSINGEN XBRL EN SBR 13 OVERZICHT GEBRUIKERS IN DE KETEN 14 UITVRAGENDE PARTIJEN 15 BUSINESS REPORTING NIEUWE STIJL: 5 PEILERS 16 DE KANTOORPRAKTIJK EN BUSINESS REPORTING NIEUWE STIJL 17 ANALYSE EN SAMENSTELLEN GAAN VERANDEREN 18 NIEUWE BEROEPEN DOOR BUSINESS REPORTING NIEUWE STIJL 18 VERWACHTINGEN BELANGHEBBENDEN OVER KENNISNIVEAU STUDENTEN 20 AANPASSEN CURRICULUM VOOR GOEDE PLEK XBRL EN SBR IN OPLEIDING 20 INFORMATIEBRONNEN 22 WEBSITES 22 PUBLICATIES/ARTIKELEN 23 BEKNOPT BEGRIPPENLIJST 24 OVER DE AUTEUR 26 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the author

4 Voorwoord Hoe het onderwijs, middelbaar, hoger beroepsonderwijs en universitair, op een goede 6 7 Korte leesinstructie In het voorwoord is de combinatie XBRL en SBR verschillende keren aan de orde manier te betrekken bij een innovatie als XBRL en SBR is een hele uitdaging. XBRL en gekomen om het belang van deze termen te onderstrepen. Naar mijn mening is het SBR maken deel uit van slimme toepassingen binnen de IT en vinden hun weg naar noodzakelijk om deze termen goed tot zich te nemen maar moet ook gezocht worden diverse vakgebieden waaronder accountancy. De vraag hoe het onderwijs op een naar het prettig leesbaar houden van de boodschap. Daarnaast is het mijn overtuiging goede manier te betrekken, zo is mij gebleken, is geen gemakkelijke opgave. Vanaf het dat het in essentie gaat om business reporting nieuwe stijl. moment van het in aanraking komen met extensible Business Reporting Language (XBRL) en Standard Business Reporting (SBR) in 2007 was ik ervan overtuigd dat het onderwijs hier Om reden zoals hiervoor toegelicht zal waar mogelijk XBRL en SBR worden vervangen snel mee aan de slag moet. Nationaal en internationaal grijpen XBRL en SBR snel om door business reporting nieuwe stijl. Waar het nodig is om het accent op een van deze zich heen en het onderwijs moet mee met deze IT toepassing die het vastleggen van termen of beide te leggen zal weer worden teruggegrepen op XBRL en/of SBR. data en het gebruik van (financiële) informatie compleet zal veranderen. Bij business reporting nieuwe stijl komen naast XBRL en SBR andere nieuwe begrippen om XBRL is omstreeks 1999 gelanceerd vanuit de accountancy wereld door Charles de hoek kijken. Deze worden in de begrippenlijst achter in de handleiding toegelicht. Hoffman. In de afgelopen jaren heb ik mij als econometrist, dus niet accountant, Het kan handig zijn om vooraf kennis te nemen van de begrippenlijst zodat termen afgevraagd hoe ik dit redelijk technisch onderwerp op een niet-technische manier gedurende het lezen enigszins bekend voorkomen. duidelijk kan maken aan een brede groep waaronder onderwijsinstellingen. Mijn overtuiging is dat zonder hun betrokkenheid XBRL en SBR het nooit zullen redden en d at een prachtige kans om bijvoorbeeld het beroep van de accountant op een andere leest te schoeien verloren dreigt te gaan. Dankzij mijn kennis en ervaring op het snijvlak van IT, economie en financiën, ben ik er in geslaagd XBRL en SBR zo dicht bij mijzelf te brengen dat ik het op diverse manieren kan uitleggen. Deze handleiding is de weerslag van mijn ervaringen in zowel onderwijsland, de zakelijke dienstverlening, met softwareleveranciers en de overheid. Allemaal zijn zij op een eigen manier betrokken bij XBRL en SBR. Om het onderwijs goed te kunnen betrekken bij XBRL en SBR zullen docenten kennis Vragen om te beantwoorden Docenten willen weten wat er aan de hand is in IT land en welke impact dit heeft op de vakken die zij geven. Wat ook belangrijk is, is de link met het beroep waartoe zij opleiden. Docenten en studenten hebben dan houvast aan elkaar en kunnen met veel meer enthousiasme aan de slag dan wanneer zij niet zouden weten over waar toe? en waar voor?. Het grote plaatje dat IT in rap tempo het (accountancy) onderwijs binnen komt is de kapstok voor het gaan beantwoorden van vragen zoals: Wat is XBRL en wie gebruiken het? moeten hebben van deze innovatie en wat er aan de hand is op het terrein van het Wat is SBR en wie gebruiken het? vastleggen en gebruiken van informatie door standaardisatie en internettechnologie. Welke peilers karakteriseren XBRL en SBR? Het gaat dus om begrijpen wat er anders zal zijn en hoe dit van invloed is op het beroep Welke behoefte leeft er bij (mkb) bedrijven en intermediairs aan kennis en vaardigheden? waartoe zij opleiden. Dan kunnen docenten binnen hun eigen vakken aan de slag Hoe ziet de toekomst van een kantoorpraktijk met business reporting nieuwe stijl er uit? om daar veranderingen aan te brengen die aansluiten op deze ontwikkelingen. Door Hoe ziet het beroep van de intermediair onder invloed van business reporting nieuwe stijl er het beantwoorden van vragen die voor docenten relevant zijn wil ik hen helpen om in de toekomst uit? met dit onderwerp aan de slag te kunnen gaan. Dit boek is de verkorte versie van een uitgebreider informatiedocument Hugo R. Esseboom directeur Humain bv januari 2012

5 Innovatie komt in rap tempo het onderwijs binnen Binnen de zakelijke dienstverlening, en als exponent daarvan de accountancy, 8 9 Streven naar de goede insteek Door het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie (EL&I), in veranderen onder invloed van automatisering en IT een heleboel zaken in rap tempo. samenwerking met marktpartijen, is besloten dat met ingang van 1 januari 2013 SBR De fysieke kantoororganisatie met de klassieke indeling van advies, samenstel- en het exclusieve aanleverkanaal is voor de aangiften vennootschapsbelasting (VpB) en controle praktijk inclusief de daarbij behorende produkten, werkprogramma s processen inkomstenbelasting (IB). Het onderwijs en specifieke opleidingen als accountancy en en functies zijn aan verandering onderhevig. Deze trend is al meer dan anderhalf bedrijfseconomie spelen in dit verband ook een belangrijke rol. decennium zichtbaar maar wordt onder invloed van extensible Business Reporting Language (XBRL) en Standard Business Reporting (SBR) steeds meer manifest. Digitalisering Ervaringen met business reporting nieuwe stijl hebben geleerd dat het begrijpen en standaardisering van de rapportageketen hebben grote impact op de ondernemer, wat XBRL en SBR is, gecompliceerd kan zijn als niet een insteek wordt gekozen die intermediair en diverse stakeholders (w.o. ook het onderwijs). Bij digitalisering als ook beklijft en hanteerbaar is. Beide begrippen roepen een technisch gevoel op terwijl standaardisering van de rapportage keten draait het allemaal om zogenoemde hetgeen waartoe ze dienen redelijk praktisch van aard is. Het praktische zit hem in de tagged data. Dit is data waaraan informatie is opgehangen. Een model dat veranderende werkwijze, de snelheid van informatievergaring, de juistheid en betere onderwijsinstellingen kan helpen met het organiseren en vervolgens implementeren van kwaliteit van data, het meervoudig gebruik van data en/of informatie en de aanlevering de IT verandering in diverse vakken wordt hier onder geïllustreerd van data middels een gestandaardiseerde procesinfrastructuur. Insteken via een businessmodel en het schetsen van beroepenverandering (nieuwe beroepen) is een mogelijkheid om zowel het draagvlak als ook het begrip voor wat er verandert met XBRL en SBR op een praktische wijze over het voetlicht te brengen. Veranderingen door IT begrijpen vanuit het businessmodel Het businessmodel van de intermediair (accountant, belastingadviseur) wordt door business reporting nieuwe stijl beïnvloed. Kennis hierover en begrijpen om welke facetten van het businessmodel het gaat zijn van belang voor de intermediair zelf maar ook voor het onderwijs. Inzicht en kennis bij opleidingen over veranderingen in het businessmodel van de intermediair maken het gericht ingrijpen in het curriculum duidelijker maar tegelijkertijd komt er ook antwoord op de waarom vraag. Docenten zijn hierdoor in staat zelfstandig of in interactie met elkaar en deskundigen vakken die aanpassing behoeven op te pakken. Intermediairs en het onderwijs moeten hoe dan ook het huis op orde hebben om mee te kunnen op de golf van business reporting nieuwe stijl voor de verandering van de business.

6 Een klein voorbeeld maakt duidelijk wat bedoeld wordt. XBRL en SBR zijn als IT toepassing van invloed op de onderdelen propositie en activiteiten van het businessmodel van de intermediair. Opleidingen binnen onderwijsinstellingen zullen hun vakken hierop moeten aanpassen en daar kennis over op doen. Door het businessmodel te doorlopen Gebruikers en toepassing XBRL en gebruikers Strikt genomen kent XBRL twee vormen: XBRL FR en XBRL GL. XBRL FR is XBRL Financial kan gericht gekeken en begrepen worden waar en waarom het curriculum aangepast Reporting terwijl XBRL GL staat voor XBRL Global Ledger. extensible Business Reporting moet worden. Language (XBRL) is een open standaard die informatiemodellering ondersteunt. Door een informatiemodel op basis van deze standaard te maken is informatie-uitwisseling tussen machines mogelijk. Waar XBRL FR een toekomst heeft in de uitwisseling van business en financiële informatie is XBRL GL bij uitstek geschikt voor (het in de toekomst) vastleggen en uitwisselen van financiële transacties. XBRL is voor bedrijfsgegevens wat de streepjescode is voor artikelen: een manier om gegevens te voorzien van labels die iets zeggen over de betekenis. Twee bijzonder eigenschappen van XBRL zijn dat het inhoud en betekenis aan elkaar koppelt en ook de harmonisatie en normalisatie van begrippen en rapportagestelsels stimuleert. De taxonomie vormt het hart van het XBRL concept. Een taxonomie dient voor het vastleggen van meta-informatie. Die meta-informatie kan overeenkomen met bijvoorbeeld een rapportagestandaard zoals IFRS (International Financial Reporting Standard). De taxonomie zelf bevat dus zelf geen informatie maar beschrijft wel de betekenis van gegevens. Een taxonomie wordt gebouwd door een belanghebbende, bv. het Centraal Bureau voor de Statistiek (taxonomie voor statistische uitvraag), het Ministerie van Financiën (taxonomie voor belastingaangiften) en de banken (taxonomie voor kredietrapportages). Het bestaat in verschillenden talen Voorbeelden: stukjes taxonomie (Nederlands en Chinees)

7 Een ander belangrijk item bij het concept van XBRL is de zogenoemde instance. Een instance document is niets anders dan een digitaal document (á la een spreadsheet) Toepassingen XBRL en SBR Om met business reporting nieuwe stijl aan de slag te gaan is het implementeren met XBRL gegevens. Met behulp van een softwareprogramma dat is voorbereid op XBRL van XBRL een voorwaarde. De huidige stand van zaken is dat er drie vormen van kunnen gegevens in het instance document en een betreffende taxonomie worden XBRL implementatie zijn met elk een eigen kwaliteitsniveau. De zogenoemde bolt-on omgezet in een specifiek rapport. Dit is wat XBRL zo krachtig maakt. Er kan een digitaal benadering waarbij slechts sprake is van het (achteraf) converteren naar XBRL data is de maatwerk rapport worden gecreëerd dat in elke gewenste presentatievorm kan worden meest simpele en goedkope vorm. Deze benadering leidt niet tot de met SBR beoogde omgezet. De zogenoemde stylesheets zijn hier voor verantwoordelijk. standaardisering, harmonisering en hergebruik van data. Met de built-in benadering daarentegen wordt al wel een hoger niveau van datakwaliteit bereikt. XBRL is in dit geval De kracht van XBRL als rapportage standaard voor financiële gegevens is ingezien al geïntegreerd in het boekhoud en/of fiscaalsysteem. De gebruiker heeft controle over door de Amerikaanse accountant Charles Hoffman. Hoffman is een certified public de externe rapportage. De meest ideale vorm van implementatie is de zogenoemde accountant (CPA) en was ten tijde van de internethype in 1998 werkzaam bij Knight Vale embedded benadering waarbij de benodigde functionaliteit voor het opslaan en and Gregory in Tacoma, Washington. versturen van gegevens in XBRL al in de bedrijfssystemen zit. De gebruiker heet controle SBR en gebruikers Standard Business Reporting (SBR) is de internationale naam voor gestandaardiseerde over zowel de interne als ook de externe rapportage en er is sprake van hergebruik van gegevens en definities in diverse processen. rapportage processen. De term SBR is voor het eerst geïntroduceerd door Australië. Dankzij SBR bestaat er een concept met samenhangende bouwstenen die een gestandaardiseerde inrichting van voorzieningen en de uitvoering van rapportageprocessen mogelijk maken. Standard Business Reporting zorgt ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan het maken en aanleveren van verplichte rapportages aan overheden en banken. Het eenmaal inrichten van de bedrijfsadministratie volgens SBR zorgt voor het efficiënt hergebruik van gegevens. Zo hoeven de verschillende rapportages niet handmatig samengesteld en verzonden te worden. Nederland kent naast de SBR aanpak ook het SBR Programma. Het SBR programma maakt gebruik van standaarden (o.a. XBRL), bouwstenen (o.a. architectuur Nederlandse Taxonomie, Nederlandse Taxonomie), voorzieningen (Digipoort, Banken Infrastructuur voorziening) en maakt het gemakkelijk aanleveren van rapportages mogelijk. In het SBR programma zijn verschillende taxonomieën al van te voren gedefinieerd w.o. een standaard Jaarrekening voor kleine ondernemingen (ten behoeve van de Kamer van Koophandel), fiscale jaarrekeningen (ten behoeve van de Belastingdienst) en de Bankentaxonomie (voor kredietrapportages). Het SBR programma is ontwikkeld door de Nederlandse overheid (Ministeries van Financiën, Justitie) in samenwerking met intermediairs, softwareontwikkelaars, IT dienstverleners en is de voorloper van het Nederlands Taxonomie Project (NTP). Aangezien financiële instellingen ook veel van doen hebben met ondernemers en intermediairs hebben drie banken (ABNAMRO, ING, RABO) besloten de SBR aanpak te adopteren.

8 Overzicht gebruikers in de keten Het is goed te beseffen dat XBRL zowel voor interne als externe rapportagestromen gebruikt kan worden. Dit maakt de gebruikersgroep van XBRL en SBR in de keten zeer divers: intermediairs, softwareleveranciers, certificaat service providers en authenticatie service providers. Een bijzondere partner in de keten is Digipoort. Op basis van een SBR onderzoek zijn de volgende ketenpartners te onderscheiden. Tabel 1: overzicht ketenpartners Ketenpartner Grote ondernemingen: ± 5000 Middelgrote ondernemingen ( ± ) Kleine ondernemingen ( ± ) (waarvan ± deponeringsplichtig) Intermediairs grote kantoren (± 45) Intermediairs middelgrote kantoren ( ± 400) Intermediairs kleine kantoren (± ) Softwareleveranciers integrale functionaliteit (± 4) Softwareleveranciers: boekhoudsoftware( ± 100) Softwareleveranciers rapportagesoftware (± 8) Softwareleveranciers fiscale software (± 6) Certificate Service Providersa (CSP) Authenticatie Service Providers intern ( ±2 ) Authenticatie Service Providers extern portal (± 3) Authenticatie Service Providers extern direct (±2) XBRL-SBR relevantie interne als externe rapportageverplichtingen. interne als externe rapportageverplichtingen. voor de externe rapportage verplichting. voor bedienen van wereldwijde klanten, eigen (partner) administratie, ontwikkelen nieuwe diensten en advisering ten aanzien van implementatie voor bedienen van grote lokale klanten, rapportage van meerdere vestigingen, ontwikkelen nieuwe diensten en advisering over implementatie voor snellere en gemakkelijker voeren van administratie, advisering vanwege gebruik van hun software vanwege gebruik van hun software voor diverse aangiften en export van bestanden naar rapportage- en fiscale software vanwege gebruik van hun software voor diverse rapportagevanwege gebruik van hun software voor diverse aangiften vanwege de uitgifte van certificaten voor Digipoort en PKI vanwege het machtigingsregister vanwege machtiging naar Portal en verificatie bij AuSP vanwege machtiging en verificatie bij AuSP 14 Uitvragende partijen Het zogenoemde XBRL instance document is een concreet product dat het gevolg is van het mappen van XBRL elementen aan de taxonomie. Een ondernemer of intermediair moet in de gelegenheid worden gesteld om dit instance document af te kunnen leveren bij een instantie die hier om vraagt. De Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau Statistiek en de banken (ABN AMRO, ING en de Rabo) zijn voorbeelden van uitvragende partijen. Het XBRL instance document wordt via de Digipoort of de Bancaire Infrastructurele Voorziening op een vernuftige wijze aangeleverd bij de betreffende instanties en vice versa. Een ondernemer of intermediair die een bericht stuurt naar de uitvragende partij behoort een retourbericht te ontvangen over de status van zijn verzending. De Digipoort of de Bancaire Infrastructurele Voorziening zijn een soort digitale rotonde die er voor zorgt dat alle communicatie tussen de verzenders en ontvangers op een effectieve en efficiënte wijze plaats vindt. Verantwoordelijk voor het beheer van de Digipoort die onderdeel is van de infrastructuur van de E-overheid is de overheidsorganisatie Logius. De beheerorganisatie aan de kant van de bandken heet Financiële Rapportage Coöperatief (FRC).

9 Business reporting nieuwe stijl: 5 peilers Vanuit de gedachte van het businessmodel is het mogelijk om XBRL en SBR langs een De kantoorpraktijk en business reporting nieuwe stijl De automatisering en IT hebben een grote impact op de werkwijze en inrichting van aantal peilers te organiseren. Zo wordt geprobeerd te begrijpen wat er anders wordt, kantoren van intermediairs. Bij de zogenoemde basisdiensten als het boeken van de hoe en wordt de impact van de innovatie meer en beter invoelbaar. administratie, het samenstellen van de jaarrekening en het doen van belastingaangiften kunnen met IT en dankzij XBRL en SBR forse efficiency slagen worden gemaakt. Met XBRL en SBR wordt het beschikken over en uitwisselen van data/informatie relatief De vijf peilers worden in de volgende tabel toegelicht. snel en eenvoudig. Hierdoor kan een ondernemer sneller en vaker op afstand met Tabel 2: Peilers zijn accountant van gedachten wisselen. De accountant zal dus zijn werkproces en De Soort kantoorpraktijk peiler en business Toelichting reporting nieuwe stijl Organisatie Techniek Processen Juridische aspecten en wet en regelgeving Beroep XBRL en SBR zullen het business- model van de kantooren cliëntorganisatie veranderen. Te denken valt aan integratie van partijen in de informatieketen, veranderende werkprocessen binnen bedrijven en kantoororganisatie. Deze peiler houdt verband met zowel de technische kant van het bouwen en uitbreiden van een taxonomie, de procesinfrastructuur als ook de rol en betekenis van IT dienstverleners en software leveranciers. Werkprocessen en informatiestromen bij cliëntenen de eigen kantoororganisatie zullen onder invloed van XBRL en SBR anders gaan verlopen.. De taxonomie heeft naast een technische component een sterkjuridisch en wetgevingskarakter. Domeinkennis voor het ontwerpen en testen van de werkwijze en reikwijdte van de taxonomie is essentieel. Onder invloed van XBRL en SBR verandert het beroep van de professional. Verandering van beroep betekent verandering van kennis, vaardigheden, beleving en gedrag. taxonomie is essentieel. kantoororganisatie voor dit doeleind moeten inrichten. Dat de papieren jaarrekening onder invloed van XBRl zijn langste tijd heeft gehad is een kwestie van tijd. Het werkproces bij de totstandkoming van een XBRL jaarrekening in een kantoororganisatie zal anders worden georganiseerd. Het boeken van de administratie en het samenstellen van de jaarrekening zullen vanuit de cloud plaats vinden. De overgang naar het zogenoemde cloud computing zet niet alleen IT organisaties op zijn kop maar vergt ook het nodige van afnemers van IT diensten en produkten waaronder intermediairs. Intermediairs, zoals accountants, zullen zich de vraag moeten stellen hoe en waarmee de basisvoorzieningen van het internet ( de cloud) moeten worden uitgebreid om te voorzien in de behoefte van de eigen organisatie en het in de cloud werken met de klant. Sofware as a service (SaaS) als een van de vormen van cloud computing zal kantoororganisaties er toe brengen om niet meer administratie, rapportage of fiscale sofware aan te schaffen maar deze vanuit de cloud te gebruiken. Intermediairs dienen zich te realiseren dat deze transformatie in werkwijze en voor de kantoororganisatie ingrijpend kan zijn.

10 Analyse en samenstellen gaan veranderen Ondernemers en intermediairs hebben door de verschillende boekhoud- en Nieuwe beroepen door business reporting nieuwe stijl De digitalisering in de zakelijke dienstverlening heeft consequenties voor de administratiepakketten verschillende werkprocessen, werkprogramma s en manieren van samenstellen. Aangezien het merendeel van de bedrijven in Nederland een intermediair betrekt bij zijn administratie of boekhouding zijn processen en werkprogramma s op verschillende manieren ingericht en worden diverse systemen gebruikt voor producten als bijvoorbeeld een jaarrekening en fiscale aangiften. kantoororganisaties en de beroepen die hiermee verbonden zijn. Het is niet eenvoudig om nu al aansprekende dan wel sluitende beroepsnamen te definiëren. De richting waarin een beroep, bijvoorbeeld, dat van accountant door business reporting nieuwe stijl zal veranderen is met enige fantasie wel te duiden. De nieuwe beroepsnaam is omwille van herkenning middels een toevoeging verbonden met het oude. Het is niet gezegd, nogmaals, dat de beroepsnamen die hierna volgen stand zullen houden. Met de XBRL specificatie kunnen (financiële) gegevens in een boekhoud- of administratiepakket op een gestandaardiseerde manier worden vastgelegd. In feite Accountant-toezichthouder zijn deze gegevens dezelfde elementen die in de Nederlandse taxonomie voorkomen Accountant-coach voor de verschillende domeinen van de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en het Centraal Bureau Statistiek. Een alternatief is dat rubrieken in een rapportgenerator worden gedefinieerd conform de elementen van de Nederlandse taxonomie. In dat geval moeten dan grootboekrekeningen uit het boekhoudpakket worden gekoppeld aan de juiste rubrieken in de rapportgenerator. Dit proces van het koppelen van grootboekrekeningen aan rubrieken in de rapportgenerator heet mappen (spreek uit als meppen ). De mogelijkheid om met XBRL over te gaan tot het rubriceren van grootboekrekeningen op basis van de Nederlandse taxonomie in het boekhoud- of administratiepakket of de rapportgenerator heeft impact op werkwijze binnen een kantoororganisatie. SBR heeft zoals gezegd impact heeft op de kantoororganisatie, werkprocessen en werkprogramma s. Hiertoe behoort ook het vastleggen van een digitaal dossier door de intermediair of de ondernemer. Naast de kantoororganisatie zullen ook het beroep (en het verdienmodel; zie hiervoor) van de kantoororganisatie veranderen door business reporting nieuwe stijl. Een korte toelichting op de verschillende toevoegingen bij het beroep van accountant is op zijn plaats. Het beroep accountant-toezichthouder kan worden gekoppeld aan professionals die zich met het toezicht op taxonomieën, extensies van taxonomieën, instance documenten en toezicht op gegevensvragers gaan bezig houden. Toezicht houden op het bedrijf van een klant is eveneens een mogelijkheid.. Voor de accountantcoach geldt dat hij/zij dé echte business coach wordt van de mkb klant. Verwachtingen belanghebbenden over kennisniveau studenten Van groot belang is dat studenten in de opleiding kennis hebben genomen van ontwikkelingen op het terrein van XBRL en SBR en bekend zijn met het begrippenkader dat hiermee samenhangt. Daarnaast is het belangrijk dat studenten op enigerlei wijze simulaties met XBRL en SBR hebben kunnen uitvoeren. Door hun kennis/ervaring van XBRL en SBR zouden zij in staat moeten zijn om binnen kantoororganisaties de verandering handen en voeten te kunnen geven. Uit onderzoek aan de opleiding accountancy van de hogeschool Avans zijn de volgende zaken naar voren gekomen: Een student dient te weten hoe SBR werkt, bijvoorbeeld het indienen van een OB-aangifte met gebruik van SBR (De onderliggende gegevens zijn in XBRL formaat). Een student dient te begrijpen wat het gebruik van XBRL en SBR voor invloed heeft op het vak en de werkzaamheden van de (AA) accountant. In het licht hiervan dienen communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld te worden. Een student dient te weten wat de invloed van XBRL/SBR is op de jaarrekeningcontrole. Een student dient kwalitatief te worden opgeleid, want accountancy is een kwalitatief vak. Hij dient te weten wat er van belang is voor belanghebbende van XBRL en SBR. Strategisch: vragen ten aanzien van veranderingen in de bedrijfsvoering. Technisch: over het proces van rapporteren met SBR en de system to system communicatie. Implementatie: welke (rand)voorwaarden moet een ondernemer/de onderneming voldoen.

11 Aanpassen curriculum voor goede plek XBRL en SBR in opleiding In een korte bijdrage aan XBRL international voor meer aandacht in opleidingen voor XBRL en onderwijs heb ik de suggestie gedaan voor het ontwikkelen van een model waarbij zowel studenten als ook docenten kennis over XBRL en SBR met elkaar kunnen uitwisselen. Deze kennis komt de ontwikkeling van curricula ten goede. Het onderwijs in z n algemeenheid, maar de desbetreffende opleidingen in het bijzonder, moet zich meer als stakeholder van de XBRL-SBR ontwikkeling gaan opstellen en daarmee kennisontwikkeling en de verspreiding een stap om hoog helpen. 20 Gelet op het multidisciplinaire karakter van XBRL en SBR is het verstandig aanpassingen in curricula van opleidingen te doen die het meest verwant zijn met deze ontwikkeling. Grosso modo gaat het om de curricula van de opleidingen accountancy, bedrijfseconomie, bestuurlijke informatica, international business management, marketing/communicatie en rechten. Uiteraard zijn de aanpassingen in curricula afhankelijk van de soort opleiding. De keuze voor een structurele aanpassing of het aanbieden van een minor hangt af van de soort opleiding en de impact van XBRL en SBR op het beroep dat met die opleiding uitgevoerd zal worden. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: De consequenties van rapportage op papier naar digitaal rapporteren voor informatiemanagement. (cloud computing etc.) Hoe wordt een te deponeren jaarrekening in XBRL opgesteld? Met welke software kan dit worden gedaan? Welke taxonomieën worden hierbij gebruikt? Zal de kwaliteit van verantwoordingsinformatie verbeteren door standaardisatie? Welke invloed zal XBRL hebben op positie van intermediairs in de rapportageketen? Welke nieuwe vormen van dienstverlening door zakelijke dienstverlening worden mogelijk door XBRL? Op welke wijze vloeien de voordelen van XBRL terug naar de cliënt? - XBRL en SBR: twee IT innovaties met grote impact - Waardevol voor bedrijfsleven en overheid - Een must have voor financieel-economische opleidingen De fijnmazige invulling van het curriculum is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de docenten. Een nog te benoemen curriculumcommissie geeft hier goedkeuring aan en bewaakt de kwaliteit van training en opleiding. In dit plan van aanpak wordt volstaan met het op hoofdlijnen benoemen van onderwerpen die appelleren aan de vijf peilers.

12 Informatiebronnen Er is een scala aan nationale en internationale bronnen die geraadpleegd kunnen Publicaties/artikelen worden. In plaats van te streven naar volledigheid wordt met onderstaand overzicht XBRL for Dummies, Charles Hoffman en Liv Apneseth Watson de lezer op weg geholpen in de zoektocht naar informatie over XBRL en SBR. Op de Waarom XBRL belangrijk is voor accountants, Koninklijke NIVRA en XBRL Nederland websites van verschillende organisaties, waaronder die van het NIVRA, de KvK en de Financieel Dagblad : Betrek onderwijs bij rapportage standaard. Belastingdienst is naast algemene informatie, ruimte gereserveerd voor white papers e.d. over het thema XBRL en SBR. Mondjesmaat aandacht voor XBRL: de Accountant, december 2010 Planning for the future. Case study: south African XBRL retirement Fund initiative, PWC Websites In controle over XBRL. Beheerst anticiperen op informatiestandaard, KPMG Naam Opmerking website XBRL International website XBRL Europe website XBRL Nederland website Standard Business Reporting website Resource Center At Bryant University website Europese toezichthoudende centrale banken website US Securities and Exchange Commission website reportsets van de Nederlandse taxonomie website van de Hogeschool van Amsterdam website belastingdienst, zoekwoorden xbrl en aangiften website kamer van koophandel, zoekwoorden xbrl en deponering website centraal bureau statistiek, zoekwoorden xbrl en statistieken website NIVRA, thema ICT website accountancy nieuws, zoekwoorden xbrl, sbr website Federatie Rapportage Coöperatief (ING, ABN AMRO en de Rabo bank) website over internationale ontwikkelingen

13 Beknopt begrippenlijst De communicatie over standard business reporting is veelal in het Engels. Een overzicht van het gebruikte (XBRL) jargon dat hiermee samengaat is beschreven in diverse (XBRL) Glossaries. Een overzicht van woorden en begrippen die het gemakkelijker maken om standard business reporting goed te begrijpen volgt hierna. Niet alle begrippen die hier worden toegelicht hoeven te zijn voorgekomen in hoofdstukken hiervoor. Er is bij het samenstellesn van de begrippenlijst geen volledigheid nagestreefd. Concept Element De XBRL technische term voor een element. Voorbeelden van een element zijn winst, debit, activa, awewandelenkapitaal. Een XBRL component van een te rapporteren financieel concept. 24 Tag Style sheet Tag wordt zowel als werkwoord als zelfstandig naamwoord gebruikt. Als werkwoord (tag-gen), spreek uit teggen, betekent het toepassen van tags aan een instance document. Tag als zelfstandig naamwoord kan worden omschreven als extra toegevoegde informatie aan een element in een instance document. Het is voor te stellen als een vlaggetje met allerhande informatie dat hangt aan een element om dit zo goed mogelijk te kunnen duiden. Een stukje computercode, te vergelijken met een webpagina, om XBRL gegevens op en voor mensen leesbare manier te presenteren. Dankzij een Style sheet kan een instance document leesbaar worden gemaakt voor een accountant, analist en andere mensen. XBRL Taxonomie extensible Business Reporting Language is de standaard en taal voor (financiële) rapportages. XBRL bestaat uit een set van specificaties om gegevens vast te leggen. De specificaties worden beheerd door een nietcommerciële instelling. Het mechanisme en de manier waarmee je in XBRL taal elementen en hun onderlinge relaties vastlegt. Zeg maar een soort woordenboek voor financiële rapportage dat naast ordening ook beschrijving aanbrengt. Een taxonomie wordt gemaakt en beheerd door de partij die informatie wilt uitvragen Extensie taxonomie Mappen Een uitbreiding van (boven op) een reeds bestaande taxonomie. Als de Nederlandse Taxonomie (NT) de basis taxonomie is dan zijn de taxonomieën van KvK, CBS, Belasting en de banken uitbreidingen hierop. Bedrijven kunnen ook een eigen uitbreiding maken op de NT. Het proces waarbij elementen uit een boekhouding of administratie worden gekoppeld aan standaard rubrieken in een rekeningschema. Instance document Technisch gesproken is dit een XML file met te rapporteren business informatie die verder zogenoemde tags bevat voor specifiek te rapporteren zaken. De tags zijn afkomstig van een taxonomie. Praktisch gezien is het een ingevuld electronisch formulier, een digitaal bestand, met ingevulde waarden van XBRL elementen. Certificaat Digipoort BIV BAPI AuSP Als in het kader van SBR gesproken wordt over een certificaat wordt bedoeld een X.509 certificaat. Dit certificaat kan gebruikt worden om een bestand te voorzien van een digitale handtekening. Een certificaat is dus praktisch gezien een soort paspoort. Dit is het electronisch postkantoor van de overheid voor bedrijven. In essentie verzorgt het de gemeenschappelijke infrastructuur voor het berichtenverkeer tussen bedrijven en overheid. Digipoort is een zogenoemde procesinfrastructuur Dit is de Bancaire Infrastructurele Voorziening. Het is te vergelijken met de Digipoort maar dan bestemd voor het bankenverkeer met en tussen ondernemingen en/of intermediairs. BIV is eveneens een zogenoemde procesinfrastructuur Dit staat voor Belastingdienst Advanced Program Integration. Het beschrijft de inhoud van de formulieren alsmede de manier waarop deze digitaal ondertekent dienen te worden en verzonden aan de Belastingdienst. BAPI is ook een procesinfrastructuur die op termijn wordt uitgefaseerd Dit staat voor Autorisatie Service provider. Een private partij die de houder is van een register van certificaten van een aanleverende partij. Ontvangende en aanleverende partij hebben zo meer zekerheid over oorsprong van het bericht en de bevoegdheid van de ontvanger.

14 26 Over de auteur Hugo Esseboom is directeur van Humain bv ( en is van huis uit econometrist. Gedurende zijn loopbaan heeft hij op diverse niveaus gewerkt in de private sector en bij de (semi-) overheid in Nederland en het buitenland. Na in aanraking te zijn gekomen met de IT sector waar hij vele jaren gewerkt heeft is zijn belangstelling voor innovatie met behulp van software gebleven. Met name het snijvlak van business en techniek en de verbinding met onderwijs hebben zijn belangstelling. Een zichtbaar resultaat van deze belangstelling was het project Digitale Trapveld in samenwerking met het beursgenoteerde IT bedrijf CTG en het Ministerie van Grote Stedenbeleid. Digitale Trapveld heeft mede de basis gelegd voor het op een laagdrempelige manier communiceren van de overheid met burgers. Binnen Humain zet hij zijn belangstelling voor economie, financiën, IT en de thema s onderwijs, wonen en zorg voort. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Domein Economie en Management en CreAim is in 2009 het expertise centrum Instant Reporting gerealiseerd. Dit expertise centrum is het eerste in zijn soort dat zich bezig houdt met het onderwerp standard business reporting. Humain biedt binnen de service line Business en Onderwijs diensten en producten aan het onderwijs. Onder andere op het terrein van XBRL en SBR. Contact: Humainbv +31(0) MANAGEMENT & INNOVATIE

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages / SBR ICT Financials Seminar 29 november 2012 Jan Pasmooij Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Inhoud Invoering /SBR een feit in internationaal perspectief Waarom /SBR?

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor Softwareleverancier en Dienstverlener Versie 3.2 Definitief Maart 2017 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

Status van Portalen, Wilko Stronks

Status van Portalen, Wilko Stronks Status van Portalen, SBR en RGS Wilko Stronks status SBR, RGS en Portalen SBR waar staan we anno 2014? solide standaard voor digitale rapportage naar Belastingdienst, KvK, CBS en Banken digitale rapportage

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Versie 4.2 Aansluitnotitie Augustus 2016 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bancaire Infrastructurele Voorziening

Nadere informatie

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Datum: 17 november 2010 Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Programma 1. Het expertisecentrum Instant Reporting 2. Stage+ traject

Nadere informatie

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld in het contact met hun bank of controlerende

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING

XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING Financial accounting en verslaggevingsrecht Betere interpretatie van rapportagegegevens XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING Ondernemingen houden een administratie bij om te kunnen voldoen aan de interne en

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden 26 oktober 2006 De toekomst van fiscale aangiftesoftware Veel fiscale intermediairs (accountantskantoren en belastingconsulenten)

Nadere informatie

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Management control Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Uit wet- en regelgeving ontstaan rapportageverplichtingen. De omvang en diversiteit aan

Nadere informatie

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking nummer 9 MBB september 2014 De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor 369 Dr. E. Melse MBA en dr. J.W.J. Weltevreden 1 Sinds 1 januari 2013 moeten bedrijven of hun accountants,

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl Even voorstellen Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Initiatiefnemer Auteur van artikelen over ICT en accountancy Voorzitter Kennisplatform administratieve software Criticaster! Even voorstellen

Nadere informatie

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring SBR Assurance Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring 30 januari 2014 Agenda van vandaag 1. Achtergrond 2. Oplossing Deponeren jaarverantwoording met verklaring 3. Informatie over de pilot 4. Afsluiting

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? HOE REGEL JE BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken gemiddeld. Ten minste, als je

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009 XBRL: stand van zaken Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden SBR Whitepaper SBR één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden 1. Inleiding inhoud Het jaar 2014 wordt een cruciaal jaar voor Standard Business Reporting (SBR). Voor steeds meer financiële rapportages

Nadere informatie

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Introductie XBRL GL XBRL Nederland Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Inhoud XBRL Nederland Huidige situatie XBRL/ SBR XBRL Global Ledger (GL) Proces en voordelen XBRL

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting in het kort vermindert rapportage- en administratiewerk Voor aanleveraars én uitvragers

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL)

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Update 7 juli 2015: Op verzoek van diverse partijen is de reactietermijn verlengd naar 31 augustus 2015 in verband met de vakantieperiode

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 Inhoud 4 Wat is SBR? 5 Wat is het doel van SBR? 6 Historie

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Opgesteld en vastgesteld door: Bedrijfschap Horeca en Catering www.kenniscentrumhoreca.nl Zoetermeer 7 oktober 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK Eisen aan en toelichting op het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT2012) ten behoeve van het

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting A.æ.ð.ä Standard Business Reporting T. Dirkx* " Kennismaking met SBR en XBRL "." Wat is SBR en XBRL? De letters SBR staan voor Standard Business Reporting. De termen SBR en XBRL lopen in het (taal)gebruik

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

SBR Assurance. Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012

SBR Assurance. Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012 SBR Assurance Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012 Even oefenen wie is Elly? Elly Stroo Cloeck is de voorzitter van het SBR Assurance project van

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Instant Reporting in de praktijk

Instant Reporting in de praktijk De Hogeschool van Amsterdam presenteert het kenniscentrum voor Standard Business Reporting Instant Reporting in de praktijk 21 januari 2010 Conferentie Geachte deelnemer, Wij verzorgen voor u een zeer

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Inhoud 3 Wat is SBR? 4 Wat is het doel van SBR? 5 Historie SBR 6 Hoe

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent Welkom Presentatie functionaliteiten ADX Rob Aengenent fiscale software portaal software Presentatie Accordering Samenwerken Workflow Digitale handtekening Vragenlijsten Digitaal dossier Extracomptabele

Nadere informatie

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. Is mijn softwareleverancier SBR-ready? November 2012, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink De titel van dit artikel luidt is mijn softwareleverancier SBR-ready?. Deze vraag is niet zo eenduidig

Nadere informatie

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland Track Private sector 8 mei 2008 Dagprogramma paralleltrack: Private sector 9:30 10.00uur Guust Jutte (Rabobank) Achterliggende gedachte van de bankentaxonomie 10:00 10:30uur Wim van Reen (Rabobank) Geef

Nadere informatie

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS Functionele Modules Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010 Copyright 2010, PRIDIS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 2 1.1 INDELING MODULES... 2 2. FLORIN BASIS (TEM)... 3 2.1 KOSTENRAPPORTEN...

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

SBR Assurance. Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR)

SBR Assurance. Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR) Whitepaper SBR Assurance Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR) In business for people. 1. Inleiding Dit White paper

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper In vijf stappen naar een optimaal werkproces Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountants staan voor de uitdaging om efficiënter te werken. Jarenlang werd afgerekend op basis

Nadere informatie

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars Belastingdienst Diensten aan softwareontwikkelaars Diensten aan softwareontwikkelaars De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie