NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie. September 2010, nummer 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie. September 2010, nummer 19."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie. September 2010, nummer 19. Beste leden, Hierbij de nieuwsbrief van september Ik hoop dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen, nieuws en andere zaken betreffende de vereniging en de federatie en daarbuiten. Deze nieuwsbrief is ook op onze website terug te vinden en te lezen: (zie Nieuws). Voor de meest actuele workshops en congressen hoef je overigens niet te wachten tot de nieuwsbrief, deze worden steeds zo snel mogelijk op de website geplaatst. Aanbevolen is dan ook om de NVDAT website geregeld te checken! Veel leesplezier! Namens de redactie, Namens Miep van Tiel, Geertje Kuipers 1: Woordje van het bestuur Beste leden, De afgelopen maanden is er beperkte activiteit richting de leden geweest vanuit het NVDAT bestuur door vakanties, ziekte en ander ongemak. Wel is het bestuur volop betrokken bij de ontwikkelingen binnen de Federatie rondom het meerjarenbeleidsplan, de organisatiestructuur en de meerjarenbegroting. Voor de komende periode is belangenbehartiging een belangrijk speerpunt. Hierbij zal veel aandacht zal gegeven worden aan het betekenis geven van de term vaktherapie en vaktherapeut en het in de markt zetten van de vaktherapeut als merk/product. Met de geplande activiteiten in dit kader zullen de belangen van zowel vaktherapeuten in dienstverband als met een eigen praktijk gediend worden. Mocht je meer willen weten, neem dan contact met mij op via Namens het bestuur, Geertje Kuipers Secretaris NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 1 / 37

2 2: Portefeuille PR & Communicatie Tijdens de ALV van juli 2010 hebben we afscheid genomen van Renate Hoenselaar en daarmee ook van de portefeuille PR & Communicatie zoals die tot op heden vorm heeft gekregen binnen de FVB. De basis staat er en er is gekozen om deze portefeuille onder te brengen bij Wanda Kuipers van het secretariaat van de FVB. Wel blijven de leden van de verschillende beroepsverenigingen betrokken bij PR & Communicatie, echter meer op projectmatige basis. Wanneer er bijvoorbeeld iets de aandacht behoeft van PR & Communicatie, dan komt Wanda met een voorstel en zullen de verschillende beroepsverenigingen daar naar kijken en meebeslissen. Binnen het NVDAT bestuur blijft de portefeuille voorlopig nog wel op de oude manier vormgegeven. De focus ligt bij ons op de NVDAT website en andere zaken om ons als beroepsvereniging te profileren. De eerste gesprekken met de website bouwer zijn geweest. Helaas heb ik nog geen reactie gehad op de oproep uit de vorige nieuwsbrief om mee te denken. Ik hoop dat iemand het leuk vind om mee te werken aan de totstandkoming van onze NVDAT website. Laat het mij graag weten via Verder zal ik de komende tijd minder actief betrokken zijn bij de NVDAT. Ik ben van september t/m december met zwangerschapsverlof. Daarna zal ik me weer met enthousiasme inzetten voor de beroepsvereniging. Miep van Tiel PR & Communicatie 3: Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO) Hallo danstherapeuten, Mijn naam is Lina Fuhrmann en per maart 2010 vertegenwoordig ik de danstherapie in de Commissie voor Product en Module Ontwikkeling, kort CPMO. Daarmee vervang ik Carmen Huijnen die de danstherapie lange tijd heeft vertegenwoordigd en nu de functie aan mij heeft overgedragen. De CPMO valt onder de FVB en stimuleert en ondersteunt het ontwikkelen en schrijven van producten en modules voor vaktherapie. Voor de professionalisering van de vaktherapieën en in ons geval in het bijzonder de danstherapie is het belangrijk en hard nodig dat er producten en modules geschreven worden. Een product beschrijft bij welke specifieke hulpvraag of welk probleem, van een bepaalde patiëntengroep, welke specifieke interventies tot welke resultaten leiden (Van Hattum & Hutschemaekers, 2000). Een product is vooral bedoeld voor niet (vak)therapeuten. Een module daarentegen wel. Hier wordt het handelen van de (vak)therapeut meer specifiek en gedetailleerd beschreven. Het gaat dus om het inzichtelijk maken van wat je doet met welke beweegredenen. Voor meer informatie kun je terecht op de site van de FVB (zie onder). Hier kun je onder andere producten en modules van alle vaktherapieën vinden. Ook vind je informatie over hoe je een module of product kunt schrijven. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 2 / 37

3 Heb je interesse in of ben je al bezig met het schrijven van een product of een module? Heb je vragen of heb je begeleiding nodig? Neem dan contact met me op via Heb je een product of een module geschreven dan kun je deze ook mailen naar Zie de FVB website Namens CPMO Lina Fuhrmann danstherapie & lichaamswerk contact: 4: Wat staat er op de agenda van het NVDAT bestuur? Vergaderingen van het bestuur en van de verschillende portefeuilles De komende periode staan ook weer verschillende vergaderingen op de agenda. Niet alleen van het NVDAT bestuur, maar ook portefeuilleoverleggen met de andere vaktherapieën en het voorzittersoverleg. Belangrijke punten zijn het voorbereiden van de ALV van de FVB op 13 december op basis van het meerjarenbeleidsplan en de toekomstige invulling van het NVDAT bestuur. 20 sep 2010 voorzittersoverleg 22 sep 2010 belangenbehartigersoverleg 23 sep 2010 vergadering NDVAT bestuur 28 sep 2010 kennisinnovatieoverleg 3 nov 2010 penningmeestersoverleg 3 nov 2010 belangenbehartigersoverleg 15 nov 2010 voorzittersoverleg Begin dec 2010 vergadering NVDAT bestuur 13 dec 2010 ALV FVB Heb je iets te melden of in te brengen voor één van de portefeuilleoverleggen, laat het ons dan graag weten via Het NVDAT bestuur kan in haar werkzaamheden af en toe wel wat ondersteuning gebruiken vanuit de leden, bijvoorbeeld bij het beoordelen van beleids en actieplannen van de federatie en de diverse commissies of het maken van de nieuwsbrief. Heb je tijd en interesse om bij te dragen aan dergelijke losse klussen laat het ons dan graag weten via Geertje Kuipers Secretaris NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 3 / 37

4 5: Oproep: danstherapie in de sociale media Sociale media spelen een steeds belangrijkere rol in de communicatie tussen en over personen en groepen, denk aan Hyves, YouTube, Twitter en LinkedIn. Als mogelijkheid om danstherapie en de NVDAT te profileren in de professionele sociale media heb ik op LinkedIn de groep NVDAT aangemaakt voor leden van de NVDAT (zie Via deze groep kun je gemakkelijk vragen, discussies en informatie uitwisselen met andere leden van de groep. Via je persoonlijke profiel kun je laten zien dat je lid bent van deze groep. Ben je lid van LinkedIn, dan nodig ik je van harte uit om lid te worden van de NVDAT groep. Dat kun je doen door op LinkedIn de NVDAT groep op te zoeken en een verzoek tot lidmaatschap in te dienen bij de beheerder/moderator (dat ben ik dus). Vermeld daarbij dat je lid bent van de NVDAT en eventueel je achtergrond. Heb je nog geen persoonlijk profiel op LinkedIn, dan nodig ik je uit om (gratis) lid te worden van LinkedIn via en je ook aan te melden voor de NVDAT groep. Wil je meer in formatie over hoe je LinkedIn kunt gebruiken om te netwerken, kijk dan eens op: linkedin nu echt gebruiken.com. Daar kun je een gratis light versie aanvragen (in pdf) van het boek met die naam van Jan Vermeiren. Zie ook de tips in de bijlage van deze nieuwsbrief: LinkedIn basis is 34 stappen. Geertje Kuipers 6: Herhaalde oproep aan afstuderende studenten Beste afstudeerder, Waarschijnlijk heb je de afgelopen tijd hard gewerkt aan je onderzoek en je scriptie of thesis. Vanuit het NVDAT bestuur willen we jullie vragen om een abstract of korte samenvatting in te sturen voor een nieuwe rubriek op de NVDAT website. Wij vinden het belangrijk en vooral ook leuk om te weten waar jullie onderzoek naar hebben gedaan, of waar jij je in hebt verdiept. En dit willen we ook aan onze leden en andere geïnteresseerden presenteren. Op deze manier hopen we meer kennisuitwisseling te krijgen, maar ook meer zicht op wie waar mee bezig is en wie waar in geïnteresseerd is. Omdat niet alle studenten lid zijn van de NVDAT willen we docenten, stagebegeleiders, scriptiebegeleiders en andere leden die afstuderende studenten kennen vragen om dit bericht door te geven, zodat ze van onze vraag op de hoogte zijn. Wanneer je al langer bent afgestudeerd, maar vind je het wel leuk om jouw samenvatting/abstract te delen met anderen, stuur hem dan zeker op. Je kunt je samenvatting/abstract sturen naar: De eerste samenvatting hebben we al binnen (zie verderop). Hopelijk kunnen we in de volgende nieuwsbrief er weer een paar vermelden! Miep van Tiel NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 4 / 37

5 7: Herhaalde oproep: wie wil er meedenken met de nieuwe NVDAT website? Er zijn op dit moment eerste gesprekken met een websitebouwer om de nieuwe site te ontwikkelen. Geertje Kuipers en Miep van Tiel zitten samen in deze werkgroep, maar wij zouden het heel leuk vinden als ook iemand van de leden zich daarbij aansluit. Vind je dit leuk en heb je zin om mee te denken over de vormgeving en onderwerpen en teksten die erop komen te staan, laat ons dit dan graag weten. Concreet betekent het dat we veelal over de mail of via Skype contact met elkaar hebben. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op via: Miep van Tiel Geertje Kuipers 8: Dans/bewegingstherapie in de media. In de Santé van september 2010 worden 5 creatief therapeuten geportretteerd als vertalers van emoties: "deze vrouwen helpen anderen op een creatieve manier, van danstherapie tot tekenanalyse. De transformatie die ze ermee bij anderen teweegbrengen, daar worden ze zelf ook zielsgelukkig van". Het artikel opent op pagina 28 met een interview met danstherapeute Michelle Kurzenacker. In april verscheen het artikel Dans! En kom óók geestelijk in balans in Mind Magazine, nr met o.a. een interview met danstherapeute Renate Hoenselaar en een kort stukje met Henk Smeijsters naar aanleiding van zijn boek De kunsten van het leven. Beide artikelen zijn te bekijken op de NVDAT website in de nieuwe rubriek in de media : in de media.htm. Heb je tips over andere publicaties over danstherapie in de media, laat het ons weten via We maken er graag melding van op de NVDAT website! Geertje Kuipers 9: Organisatiestructuur FVB Bestuur. Bij de FVB komen er in de loop van dit jaar een aantal posities in het bestuur vrij. Een deel van die portefeuilles zal op een andere manier ingevuld gaan worden. In het meerjarenbeleidsplan zijn een aantal varianten beschreven voor een nieuwe organisatiestructuur voor de FVB die impact zullen hebben op de invulling van deze vacatures. De verenigingsbesturen zijn hier nauw bij betrokken. In de FVB ALV van 13 december 2010 zal een definitieve keuze worden gemaakt. Voor de openstaande FVB portefeuilles van voorzitter en belangenbehartiging is de sollicitatieprocedure momenteel in afronding. Geertje Kuipers NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 5 / 37

6 10: Vacatures SRVB Het bestuur van de SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) is weer compleet. Gezocht worden nog 1 lid voor de accreditatiecommissie (scholing) en 2 leden voor de beoordelingscommissie (toelating seniorregister en overgangsregelingen). Meer informatie over de SRVB op Heb je belangstelling om je deel te nemen aan één van deze commissies laat het ons dan graag weten via Geertje Kuipers 11: Nieuwsbrief ZGVT juni 2010 Eind juni ontvingen wij nog de nieuwsbrief van de ZGVT (zelfstandig gevestigde vaktherapeuten). Beste ZGVT ers! Op de valreep voor we op vakantie gaan nog een korte nieuwsbrief. Studiedag vrijdagmiddag 12 november Allereerst de komende studiedag op vrijdagmiddag 12 november. Het onderwerp wordt: "Hoe voer je praktijk? Wat, hoe, waarom?" Hierbij gaat het vooral om praktische en inhoudelijke aspecten van praktijkvoering. Een onderwerp dat dicht bij onze werkzaamheden als zelfstandigen staat. Irene Rentenaar zal hierover een inleiding geven en haar inmiddels kennende zal dat een helder overzicht worden waar we ongetwijfeld houvast aan gaan hebben. Dit vormt dan ook de basis van waaruit we onze ervaringen verder kunnen uitwisselen. Gezocht: Nieuwe leden voor de werkgroep Vergoedingen De leden van de werkgroep zijn al jaren actief en willen graag het stokje overdragen aan nieuwe werkgroepleden: Meedenken over vergoedingen in een gezellig team, in samenwerking met het federatiebureau. Veel vaktherapeuten onderhouden zelf contact met zorgverzekeraars, en dan zouden wij willen zeggen: Laten we onze krachten bundelen, en zet je in voor deze werkgroep! De werkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar (in Utrecht), verdere tijdsinvestering is afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden. Vergoedingen zijn van groot belang voor de vaktherapeut en zijn/haar praktijk. In dit kader heeft de FVB ongeveer vier jaar geleden de werkgroep Vergoedingen in het leven geroepen. Het aantal zorgverzekeraars dat vergoed, is inmiddels gestegen van 1 naar 15. De werkgroep zet zich in om zoveel mogelijk vormen van vergoeding vanuit zoveel mogelijk partijen tot stand te laten komen. Meer informatie of opgeven? Neem contact op met Beatrix Rijken via Herhaalde oproep: Tevredenheidsvragenlijst Verder nog een keer de dringende vraag om die tevredenheidslijsten die nog op de plank liggen ook op te sturen. Inmiddels hebben we er al een aantal ontvangen, toch moeten er veel meer mensen hun therapie hebben afgerond dan we lijsten hebben ontvangen. Het is natuurlijk ook mogelijk de lijst als tussenevaluatie in te laten vullen. Het blijft van groot belang dat we dat wát we doen, ook inzichtelijk maken voor de zorgverzekeraars. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 6 / 37

7 Herhaalde oproep: Vragenlijst zorgverzekeraars En dan wil ik het ook nog maar een keer hebben over die andere vragenlijst voor de zorgverzekeraars (óók zo belangrijk. zie de nieuwsbrief van mei 2010), om die alsnog in te vullen, zodat die gegevens nog meegenomen kunnen worden in de portfolio Voor het gemak zit de lijst nog een keer als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het lijkt misschien veel werk, maar mij viel het uiteindelijk erg mee. Retourneren: Het formulier s.v.p. digitaal invullen en opslaan, en retourneren aan o.v.v. Vragenlijst zorgverzekeraars. Rest mij om iedereen een heerlijke welverdiende vakantie toe te wensen! Geniet ervan. Marijke Blokdijk 12: Oproep Tijdschrift voor Vaktherapie Meetinstrumenten en Boeken Dear colleagues, therapists and friends, Since May I am part of the editorial team of the "Tijdschrift voor Vaktherapie" (voluntary work, good for the CV :))). I am responsible with the section (rubrieken) "Meetinstrument" and "Boeken". For "Meetinstrument" for every issue of the journal I get to propose a test that therapists use in their work. It does not have to be specific for "vaktherapie", it can also be a more general psychological test, as long as vaktherapeuten use it and find it useful. Let me know if you use such tests in your work, or if you know of any such tests that would be interesting to present. You can write an article yourself (in Dutch), or you can suggest a test that you would like to read about in the journal. With the "Boeken", I have to propose for every issue of the journal 4 5 recent books that are relevant for the profession, order the books, and find a person interested to review it for the journal. The reviewer GETS TO KEEP THE BOOK!! So, let me know if you know of interesting recent publications. I can then order them and if you want to write a review, you get the book and also a little extra input for your CV. Well, let me know if you have any suggestions and feel free to forward this to more therapists (vaktherapeuten) or to your interested students. Sincerely, Raluca Maria Raluca Popa, Ph.D. 13: Paper: post graduate Dance therapy, Elizabeth Rutten Ng Onderstaand het abstract van de paper van Elizabeth Rutten Ng (danstherapeut) ter afronding va n haar Voortgezette Opleiding Danstherapie (Post Graduate) aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam in Het abstract zal ook de lezen zijn op de website, zie NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 7 / 37

8 Paper: Elizabeth Rutten Ng Title: How does personal therapy affect an intern in becoming a dance/movement practitioner: personal growth and processes? Abstract: This paper is based on a personal reflection of an intern on how personal therapy has played a role in influencing her in becoming a dance/movement practitioner with supervision and on site supervision. It draws upon certain themes and learning points in her personal therapy and internship where they were critically reflected from her journals and reflection notes. Key words: Anger, clashes, dance/movement practitioner, empathy, closure, intern, internship, personal therapy, placement, supervision, transactional theory Heb je interesse in deze paper dan kun je dit kenbaar maken via Geertje Kuipers 14: Thesis: master danstherapie, Renate Hoenselaar Onderstaand de abstract van de master thesis van Renate Hoenselaar (geregistreerd danstherapeut MDaT, aspirant supervisor) ter afronding va n haar Master Danstherapie aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam in Het abstract zal ook de lezen zijn op de website, zie Master thesis: Renate Hoenselaar Titlel: Hoe en wanneer kan danstherapie ingezet worden binnen supervisie? Abstract: Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een danstherapeutische benadering binnen supervisie. Binnen Nederland vindt supervisie overwegend verbaal plaats. De vraag is echter of het leren van de supervisant overwegend via het woord en de taal gaat? Welke rol heeft bijvoorbeeld het lichaam en de beweging op het leren van de supervisant? Hoe en wanneer kan het lichaams, bewegings en dansantgericht werken zonder het woord en omgekeerd? Zowel supervisie als danstherapie richten zich op de persoonlijke ontwikkeling van mensen: wat kunnen zij hierin van elkaar leren? NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 8 / 37

9 Of en hoe non verbale middelen ingezet worden binnen de Nederlandse manier van superviseren is sterk afhankelijk van de achtergrond van de supervisor. In de supervisieliteratuur laten verschillende auteurs zien waarom het inzetten van non verbale middelen een toegevoegde waarde heeft en wat de valkuilen zijn. Wat echter de meerwaarde is van danstherapie interventies binnen supervisie wordt duidelijk in dit onderzoek. Verschillende auteurs benadrukken dat de weg van het leren, en dus het denken, voelen en handelen, via het lichaam en de beweging gaat. Door middel van interviews met danstherapeut supervisoren, reflectieverslagen van en vragenlijsten aan supervisanten, wordt dit onderzoek onderbouwd. Daarbij wordt gekeken hoe de fasen van supervisie en danstherapie bij elkaar aansluiten en hoe LMA hierbinnen gebruikt wordt. Duidelijk wordt dat het inzetten van danstherapie interventies niet alleen bij danstherapeut supervisanten een bijdrage levert aan diens leren, maar dat ook anders geschoolde supervisanten hier hun vruchten van kunnen plukken. Het onderzoek laat hiermee zien dat het lichaams, bewegings, en dansantgericht werken niet alleen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het leren van de supervisant, maar dat de danstherapeutsupervisor ook een taak heeft om te kijken wat danstherapeut( supervisor)en kunnen toevoegen aan het leren binnen het Nederlandse supervisieconcept. Daarmee is het onderzoek zowel interessant voor danstherapeut supervisoren als voor supervisoren met of zonder kennis van het lichaams, bewegings en dansantgericht werken. Heb je interesse in deze master thesis, dan kun je dit kenbaar maken via of bij Renate Hoenselaar via Geertje Kuipers 15: Oproep: field work / bijwonen danstherapie door aankomend studente Beste collega, Geef je danstherapie in België in (de buurt van) Antwerpen of Lier en is er bij jou gelegenheid voor een aankomend studente danstherapie om alvast field work te komen doen door een aantal danstherapiesessies bij te wonen, laat het dan even via Geertje Kuipers Oorspronkelijk bericht Onderwerp: info danstherapie bijwonen Van: "Nele Vansichen" Datum: Di, 7 september, :28 Datum: Za, 11 september, :36 Aan: NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 9 / 37

10 Geachte, Ik heb een vraag in verband met danstherapie. Ik heb namelijk veel interesse om volgend jaar een opleiding danstherapie te volgen. Mijn school organiseert drie dagen in het schooljaar waar wij een project mogen kiezen, waar wij ons steentje aan willen bijdragen. Vermits mijn interesses reeds bij danstherapie liggen vroeg ik mij af of het mogelijk was om ergens sessies van danstherapie bij te wonen en misschien helpen te begeleiden. Ik heb op het internet al veel rond gezocht over danstherapeuten bij mij in de buurt, maar ik vind er niet veel informatie over. Ik woon in België, namelijk in Lier en ik kan zeker in de buurt van Antwerpen geraken. Ik weet niet of u in België ook contacten heeft. Met vriendelijke groeten Nele Vansichen 16: Nieuws van: Praktijk voor Supervisie, Renate Hoenselaar Uit de flyer van Hoenselaar Praktijk voor danstherapie en Supervisie (Renate Hoenselaar). De volledige flyer is te lezen op leden.htm. Wil je meer inzicht in je handelen krijgen, professioneler werken met je cliënten of je eigen stijl van werken verbeteren als danstherapeut? Wil je je registeren als danstherapeut bij de SRVB? Kies dan voor supervisie! Supervisie betreft een leerproces gericht op je (verdere) ontwikkeling als professioneel werker. Je leert beter te reflecteren op je werkervaringen, je houding naar cliënten toe en binnen het team. Je leert overdracht, tegenoverdracht en parallelprocessen te herkennen waardoor je tot anders handelen komt. Verbale reflectie zal afgewisseld worden met interventies vanuit de danstherapie. Een supervisiebijeenkomst bestaat uit 1 uur individuele supervisie. Voor twee supervisanten geldt 1,5 uur supervisie. Voor drie supervisanten 2 uur. Een supervisietraject beslaat 15 bijeenkomsten met een klik, midden en eindevaluatie. De supervisie bijeenkomsten kunnen in de praktijk maar ook, na overleg, ergens anders plaatsvinden. Prijzen vind je op de website. Als aspirant supervisor, ben ik geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor supervisie en coaching (LVSC). Met deze registratie ben ik erkend als supervisor bij de SRVB. Wil je meer weten over mijn werk, achtergrond en ervaringen kijk dan op de website. Voor informatie of mail naar Bellen kan op Met vriendelijke groet, Renate Hoenselaar Geregistreerd danstherapeut. Lid Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT) en de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 10 / 37

11 17: Nieuws van: Lotz, Ingrid Baart Uit de Nieuwsbrief Lotz authentic movement, danstherapie, dansimprovisatie, yoga en meditatie (Ingrid Baart). De volledige nieuwsbrief is te lezen op Beste belangstellende, danser, yogi en (oud) cursist, Graag wil ik je informeren over de aankomende activiteiten. Ingrid Baart 9 september Start Dansimprovisatie, een nieuw blok van 8 lessen. Om de andere week op donderdag van u. Dansimprovisatie heeft haar basis in de moderne dans. Nieuwsgierig naar eigen en nieuwe bewegingskwaliteiten? Wil je efficiënt bewegen, gebruikmaken van al je zintuigen en vind je het leuk om samen te werken in dans? Dan is dansimprovisatie iets voor jou. Danservaring niet nodig. v. Diepholtstr. Deventer. 17 en 18 september start Authentic Movement. Eenmaal per maand een bijzondere middag van beweging en stilte, mover en witness zijn. Vier middagen, u. v. Diepholtstr. Deventer 10 en 24 okt. en 14 nov. Bartenieff Fundamentals en LMA door Ciel Werts. 3 verdiepende workshops, geaccrediteerd bij de SRVB u. v. Diepholtstr. Deventer oktober Stem en Dans. Een geheel verzorgd weekend o.l.v. Hilde Dorrestein en Ingrid Baart. Centrum Athanor, Lochem. Informatie en opgave Authentic Movement, dansimprovisatie, yoga en workshops: R. v. Diepholtstraat 21e 7413xz Deventer en yoga.nl 18: Foto: Authentic Movement Retreat in Toscane Hier staan Vincenzo Puxeddu en ik op de foto gemaakt in juni jl. tijdens onze Authentic Movement Retreat bij Tina Stromsted in Toscane. Vincenzo is 'di Presidente di Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia (APID)'. We hebben erg veel lol gehad! Ingrid Baart NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 11 / 37

12 19: Nieuws van: Dansentherapie, Katharina Conradi Beste vrienden, collega's en geïnteresseerden, Ik wil jullie graag attent maken op een psychodynamische danstherapie groep die ik met een collega die psychotherapeute is ga starten op 10. september De groep is op vrijdagmiddag van uur, elke tweede week. Deze groep is ook bedoeld voor mensen die mogelijk een therapeutisch of artistiek beroep hebben of in opleiding hiervoor zijn. Ik denk dat het een mooi initiatief is danstherapie ook in de vrije sector in een groep aan te bieden en hoop heel erg dat dit initiatief doorzet. De psychotherapeute met die ik samen ga werken is zeer ervaren en bekwaam. Mochten jullie geïnteresseerd zijn of mensen kennen die eventueel geïnteresseerd zijn stuur de informatie graag door. er zijn nog enkele plekken vrij. Groeten van Katharina Onderstaande uit de flyer van Dans en Therapie (Katharina Conradi en Monique Leferink op Reinink). De volledige flyer is te lezen op d a n s en therapie Van waar je bent naar waar je heen wilt. Een psychodynamische danstherapiegroep, gericht op persoonlijke ontwikkeling De groep vindt elke 2de week plaats op vrijdag september: 10 en 24 oktober: 8 en 22 november 5 en 19 december 3 en 17 Studio Seven, Eerste Nassaustr. 7, 1052 BD Amsterdam, 20: Nieuws van: Public Traces, Michelle Kurzenacker Lieve kennissen, oud studenten en vrienden, De zomer gaat ten einde en een nieuwe DANS seizoen gaat voor mij van start. Ik ben vol nieuwe ideeën en inspiratie, die ik graag in deze nieuwsbrief met jullie wil delen: In de september uitgave van SANTE heb ik een interview gegeven over danstherapie, verder begint de nieuwe workshop dansimprovisatie waar jullie vanaf nu kunnen inschrijven. Ik wens jullie een fijne herfst en hoop jullie snel weer te spreken, Hartelijke groet, Michelle Kurzenacker NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 12 / 37

13 Nieuwsbrief September 2010 Michelle Kurzenacker & Publictraces Dans presenteert: in de september uitgave van SANTE! Vertalers van emoties... portret Danstherapie Michelle Kurzenacker (38) Zet als danstherapeut mensen in beweging: Dansen zie ik als pure essentie van communicatie. Mensen vinden het soms lastig om zich verbaal te uiten. En dat kan tot misverstanden leiden, maar het lichaam kan niet liegen. Lichaamstaal via dans is heel direct en zuiver en dat raakt mij. Zelf dans ik sinds mijn twaalfde jaar. Ik heb me ontwikkeld tot choreograaf, Conceptueel kunstenaar en dansdocent. Dansen raakte steeds meer verweven met mijn levenshouding: vanuit respect en wijsheid omgaan met mezelf en de ander. De opleiding tot danstherapeute was dan ook een logische volgende stap. De problemen waarmee mensen bij mij komen, zijn divers. Het kan gaan om een Depressie, trauma, eetstoornis of identiteitsprobleem. Tijdens de therapie brengen de mensen hun lichaam in beweging en daarmee brengen ze ook mentaal een verandering op gang. Als therapeut observeer ik de lichaamstaal van mijn cliënten. Dansen en bewegen geeft geen mogelijkheid tot verstoppen. Daardoor komen wij vaak snel tot de kern. Voor mijn cliënten is het een middel om volledig gezien en begrepen te worden. Ze ervaren een gevoel van bevrijding en zien weer mogelijkheden in zichzelf. Doordat ze bij het dansen hun eigen regie voeren, beseffen ze dat ze die ook over hun leven kunnen voeren. Die autonomie en kracht geven een grote levensvreugde. Dit werk heeft mij ook zelf doen groeien. De directe kracht van de therapie overweldigt me nog steeds. Het stemt me dankbaar dat ik mensen via dans naar hun ware natuur mag begeleiden. Meer informatie over danstherapie? Mail of bel: In september nodig ik jullie uit om aan de workshop avonden Dansimprovisatie deel te nemen. De lessen worden door mij gegeven in drie reeksen van ieder 4 avonden. Per reeks wordt een gastdocent of live muziek uitgenodigd. Reeks A) Improvisatie vanuit waarneming Reeks B) Improvisatie vanuit verbeelding Reeks C) Improvisatie vanuit concept & dialoog op 16 sept. 07 okt. op 14 okt. 11 nov. op 18 nov. 09 dec. Die dansavonden kunnen als blok of per reeks vanaf NU! geboekt worden: mail na Let op, maximaal deelnemers 8 mensen per reeks. En vol is vol! Kosten: per reeks Euro 115, of Euro 276, voor 12 avonden. Geef duidelijk aan voor welke reeks je wilt reserveren. Deadline voor inschrijvingen is voor alle opties uiterlijk 16 september! Voor meer informatie bel: Tijd: Donderdagavond Plaats: Centrum DJOJ / Zaal 5 /Antony Duyklaan 5 7 / 3051 HA Rotterdam NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 13 / 37

14 Wie is Michelle Kurzenacker? Michelle is professioneel dansdocente, choreografe en danstherapeute. Haar opleidingen heeft ze onder andere gevolgd op DAS ART in Amsterdam en op CODARTS Rotterdam. Ze heeft een Master in Performance Art en werkt ruim 15 jaar internationaal binnen kunstopleidingen, Community Art projecten, talentontwikkeling in het voorgezet onderwijs en bij coaching projecten binnen bedrijven en andere organisaties. Haar ervaring op het podium, in repetities, in het leslokaal, in de psychiatrie en op de werkvloer maken dat bij haar kunst en persoonlijke ontwikkeling naast elkaar staan en elkaar bevruchten. Michelle werkt met groepen en individueel en is lid van de NVDAT (Nederlandse Vereniging voor Danstherapie). Hartelijke groet, Michelle 21: Nieuws van: Moverse, Geertje Kuipers Beste vrienden en collega s, Graag wil jullie informeren over Moverse leven en werk in beweging, mijn praktijk voor dans & therapie en bureau voor coaching & counseling in Enschede. Moverse gaat op 1 oktober 2010 officieel van start met een aantal open kennismakingssessies dansimprovisatie & danstherapie. In elke sessie staat één specifieke methode uit de danstherapie centraal, zoals Laban Movement Analysis, Bartenieff Fundamentals en Authentic Movement. In november en december 2010 komt er een vervolg. Doel is om tweewekelijks op vrijdagochtend een open groep dansimprovisatie & danstherapie aan te bieden van 1,5 uur. Aansluitend is er ruimte voor individuele coaching of therapie. Nadere informatie hierover zal via de website bekend worden gemaakt, zie Met speciale dank aan mijn studiegenoten van Codarts voor het gebruik van de prachtige dansfoto s! Hartelijke groet, Geertje Geertje Kuipers danstherapeut MDaT coach/counselor Moverse leven en werk in beweging I: E: NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 14 / 37

15 22: Tentoonstelling: Mijn innerlijke vrouw bij Lotz In de maand september is de Tentoonstelling Mijn innerlijke vrouw te zien bij Lotz in Deventer. Belangstellenden zijn hartelijk welkom bij de bezichtiging van het werk van beeldend kunstenares Myrthe Steenweg. Het eerste deel van een gezamenlijk project van de kunstenares en Ingrid Baart gebaseerd op Authentic Movement. Meer informatie op 23: Studiedag: 8 oktober DGT &Vaktherapie Voor de aankondiging, het dagprogramma en het aanmeldingsformulier zie ook Studiedag DGT & vaktherapie Doel: Werkvormen / benaderingen uitwisselen, om zo nodig in te kaderen en te inspireren tot meer. Voor: Vaktherapeuten en DGT therapeuten. Organisatie: Dialexis Advies in samenwerking met Meerkanten geestelijke gezondheidszorg afdeling non verbale therapie. Locatie: Meerkanten, landgoed Veldwijk in Ermelo, de Ontvangstzaal. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 15 / 37

16 Komt u met de auto en maakt u gebruik van een navigatiesysteem dan kunt u het beste het station van Ermelo invoeren. Naast het station is een van de ingangen van locatie Veldwijk te vinden; op het landgoed verwijzen blauwe borden naar de Ontvangstzaal. Datum: 8 oktober 2010 van 9.00 uur tot uur Kosten: 150,00 Dagprogramma: zie Aanmelden: of Al vrijwel vanaf het eerste moment dat DGT in Nederland bekend werd, zijn er vaktherapeuten geweest die, vaak los van elkaar, geprobeerd hebben non verbale interventies te ontwikkelen. Inmiddels hebben in tal van GGZ instituten, zowel in Nederland als in België, non verbale programma s het licht gezien. Drama, PMT en beeldende therapie hebben vorm gekregen. In de 15 jaar die sinds de invoering van DGT in Nederland verstreken zijn is duidelijk geworden dat cliënten door non verbale therapie geholpen worden in het steviger verankeren van de nieuwe vaardigheden, en dat deze therapieën de cliënten steunen in het verwerven van een levenswaard leven. Sommige programma s zijn in de vorm van een manual beschreven, waardoor het mogelijk is gestructureerd oefeningen te koppelen aan de stof die in de vaardigheidstraining gegeven wordt. Bij een aantal van de meest oudgediende vaktherapeuten op DGT gebied is de wens ontstaan te gaan proberen de vaktherapeuten bij elkaar te brengen. Daarom wordt deze dag georganiseerd. Mogelijk dat daardoor de verschillende interventies, geschreven en onbeschreven programma s bij elkaar gebracht kunnen worden. Maar meer nog, zo kan een kennisnetwerk ontstaan dat nieuwe vaktherapeuten helpt bij het geven van non verbale DGT. Meerkanten: Emmy Toonen, Monique van Tuin UMC St. Radboud: Remke Smeekens Dialexis Advies: Gabriëlle Groothuis 24: Aankondiging congres: oktober ECArTE Voor de volledige flyer met aankondiging en call for papers (tot 6 sep 2010) zie European Consortium for Arts Therapies Education 11 th European Arts Therapies Conference September 2011, Lucca, Italy Arts Therapies and the Intelligence of Feeling VENUE: Real Collegio di Lucca, Piazza del Collegio, Lucca LU, Italy NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 16 / 37

17 Announcement: Conference setting: The conference will be held in the delightful Italian town of Lucca. With its multitude of little piazzas, ancient churches and famous Roman amphitheatre, and still encircled by its medieval walls, Lucca is one of the most lovely towns in Tuscany. As the guest of the Provincia di Lucca, the conference will be held in Real Collegio, situated within the ramparts. The old town is only one kilometre across and few cars are allowed along its narrow streets. Lucca is located between the cities of Florence and Pisa, both of which provide easy train and bus connections. Conference Theme: Arts Therapies and the Intelligence of Feeling ArtiTerapie e il pensiero del cuore ArtiTerapie e l'intelligenza del sentimento Kunstiteraapiad ja tundeintelligentsus Kreative terapier og emosjonell intelligens Art terapije i mudrost osjećaja Arts therapies en het voelende weten Creatieve therapie en de intelligentie van de beleving Konstnärliga terapier och känslans intelligens Arteterapia y la inteligencia del sentimiento Terapias creativas y la inteligencia de la emoción Taideterapiat ja tunteen älykkyys Les teràpies a través dels arts i la intel.ligència del sentir Arteterapia zrozumieć uczucia Терапия искусством и эмоциональный интеллект Künstlerische Therapien und die Weisheit der Gefühle Umetnostna terapija s srcem in razumom NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 17 / 37

18 Intelligence is often associated with thought, cognition and the mind. The Cartesian revolution leant heavily on the faculty of thinking, celebrating reason and rationality. Perception and understanding of self and others have been investigated, developed and celebrated through these Apollonian qualities. But what of the intelligence of feeling? What of the intelligence of intuition and sensation? What of a potential resurgence of Dionysian passion, participation and feeling as a counterbalance to the rationality of our technical age? The conference revolves around questions which reverberate within and around the intelligence of feeling. What do we understand to be the function of feeling in consciousness? How do the arts facilitate feeling based communication in the interpersonal realm? How are feelings understood as different from emotions? As therapists, how do we develop our sensibility to feelings whilst avoiding sentimentality? As educators, how do we approach the pedagogy of this theme and in what ways can the intelligence of feeling and reflexivity influence practice and research? Is one of the purposes of art to develop an aesthetic which gives form to feelings? The Conference Directors invite you to submit proposals for papers, workshops, posters or performances on the conference theme. WE WILL WELCOME YOUR PROPOSALS UNTIL Monday, 6 th September PLEASE COMPLETE THE FORM AND IT TO Selection will take place during the second week of September Disclaimer: The contents of this document are correct at the time of printing/ transmission. 27.June.2010 Honorary President of ECArTE: Prof. Dr. Line Kossolapow NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 18 / 37

19 Conference Directors: Sarah Scoble, University of Worcester, United Kingdom Eha Rüütel, Tallinn University, Estonia Richard Hougham, University of London, United Kingdom Egbert Hulshof, Han University of Professional Education, Nijmegen, The Netherlands Provisional list of local organisers: Chair: Dr. Enrico Marchi Directore Salute Mentale Adulti. ASL2 zone di Lucca Rita Taccola President of Archimede Carmine Parrella psychologist, art therapist Rossana Sebastiani Directore of social services of Provincia di Lucca Dr.ssa Antonella Andreuccetti, Archimede Dr.ssa Anna del Bianco, Co ordinator Education Prof.L1. ASL2 zone di Lucca Fabrizio Fiaschini, University of Pavia Campus Lucca Salvo Pitruzzella, Dramatherapy course leader at "Centro ArtiTerapie", Lecco ECArTE Executive Board and Conference Directors Chair: Sarah Scoble; Vice Chair: Eha Ruutel; Co ordinator: Richard Hougham; Treasurer: Egbert Hulshof NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 19 / 37

20 25: Workshops: Move into Life autumn programme, Sandra Reeves Voor algemene informatie over Move into Life van Sandra Reeves zie het kopje Interessante links op The Move into Life autumn programme opens with two new workshops in West Dorset (UK): 1. a workshop for performers dance, theatre, music, visual arts inspired by the performance aspect of my practice (which included Absence, funded by Activate, at Stanton St. Gabriel this summer). 2. a movement mindfulness workshop with Suvaco Bhikkhu, a Buddhist monk in the Theravada tradition this follows the Mindfulness in Movement workshop earlier this year. Here are the details: 9th 10th October, 2010 ~ [1]Space Site Environment Place (West Dorset) The emphasis in this workshop for performers is on creating work for outdoor environments in a way which lets creative expression emerge from the site, rather than using nature as a backdrop for a piece of work. Ideal for practitioners interested in environmental work. 6th 7th November, 2010 ~ [2]Moving Stillness (West Dorset) This workshop (jointly led with Suvaco Bhikkhu) will cultivate bodily awareness, stillness and presence through movement practice, through sitting meditation and verbal enquiry. It s designed for anyone interested in movement as a meditation. ======= In December/January I ll be taking a group to Java to continue the theme of The Ecological Body workshops with an exchange visit to Suprapto Suryodarmo s school. ======= Before then there is the first workshop of the annual cycle of Move into Life workshops: 27th 28th November, 2010 ~ [3]Body in Movement (West Dorset) Many traditions, therapies and approaches to health offer us new choices, so we are no longer bound by old habits and patterns but free to choose what suits us best, now. The same is true of our movement, which is bound by old habits and which also shapes our attitudes and daily lives. In this workshop, explore these memories, patterns and habits. Improvisation starts from everyday movements: walking, sitting, standing, crawling, lying down. Recognise the familiar and play with change. Changing one movement can NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 20 / 37

21 unlock unimagined possibilities. ======= If you re interested in applying for the Training Programme in October 2011, you do need to have attended all five Modules of this annual cycle, starting with Body in Movement. For bookings and further details, please click on any of the workshop titles below or visit my workshops website [4]www.moveintolife.com or contact me +44 (0) or +44 (0) or [5]by e mail. References 1. site environment place.html 2. stillness stillness in movement.html 3. in movement.html Space Site Environment Place Moving Stillness Body in Movement Warm wishes, Sandra 26: Website: Belgische vereniging voor creatieve therapie Voor een aankondiging en de nieuwsbrief van onze Belgische collega s zie Beste creatief therapeut en beste sympathisant, Met trots stellen wij u onze gloednieuwe website voor! Op de site is een overzicht te vinden van een beschrijving van Creatieve Therapie en de 4 media, de komende studiedagen rond Creatieve Therapie met kortingen voor leden(ct), een korte schets van de geschiedenis van ons vak, een beschrijving van onze organisatie, etc. Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen wij jullie door naar de nieuwsbrief (juni 2010) en naar abat.be VZW. BELGISCHE VERENIGING VOOR CREATIEVE THERAPIE ASSOCIATION BELGE D ARTS THÉRAPIES NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 21 / 37

22 27: Training: Creatief Rouwen van de Troostboom Beste Lezer, Ook dit najaar heeft De Troostboom weer trainingen voor Creatief Rouwen gepland staan. Nieuwe data staan gepland op: *Training van 1 dag: *10 augustus oktober 2010 kosten: 195,00 excl. BTW, incl. lunch en materialen *Training van 2 dagen:* 6 juli en 13 juli oktober en 2 november en 19 november 2010 (via de Rinogroep Utrecht, prijsindicatie en aanmelden via 7 en 14 december en 18 januari 2011 (onder voorbehoud) De tweedaagse training is een verkorte versie van de vierdaagse training. kosten: 395,00 incl. BTW, lunch en materialen *Training van 4 dagen:* 14 september, 21 september, 28 september en 5 oktober 2010 kosten: 595,00 incl. BTW, lunch en materialen De training is sinds een paar maanden geaccrediteerd voor Vaktherapeuten volgens de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en door de beroepsvereniging NVPA. Tot slot wil ik u ook attenderen op de data van de workshop voor het kwartetspel *Niet hier, wel dichtbij*: deze staat gepland op: zaterdag 18 september 2010 zaterdag 16 oktober 2010 kosten: 75,00 euro incl. BTW, excl. lunch. tijd: uur Mocht u nog vragen hebben, beantwoord ik deze graag. Met vriendelijke groet, Larissa van der Molen Verlies & Rouwtherapeute NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 22 / 37

23 Praktijk De Troostboom P/A Antoon der Kinderenlaan AA 's Hertogenbosch meer informatie is te vinden op: trainingen = workshops = kwartetspel = weldichtbij.nl 28: Nieuwsbrief: BET Bewegingsexpressie & Therapie (september 2010) Wil je de maandelijkse BE&T nieuwsbrief zelf en rechtstreeks op je mailadres ontvangen, dan kun je je aanmelden voor de mailinglijst via: nieuwsbrief Subject: BERICHTEN BE&T september 2010 NIEUWSBRIEF BEWEGINGSEXPRESSIE & THERAPIE beweging dans spel drama in begeleiding en hulpverlening BERICHT VAN: Fontys Dansacademie, afd Post HBO studies, te Tilburg: studentenadministratie: e mail tel DE LAATSTE KEER Vanwege de voorgenomen beëindiging van ons post HBO programma: Methodiekworkshops Methodisch werken met beweging, dans, spel en drama, is dit de laatste keer dat je deel kunt nemen aan de METHODIEK WORKSHOPS voor vaktherapeuten en begeleiders in de GGZ en in het welzijnswerk die met beweging, dans, spel en/of drama werken of daarvoor studeren. Ook andere therapeuten of begeleiders die belangstelling hebben voor het werken met het lichaam en de beweging kunnen deelnemen aan deze workshops. Plaats: Fontys Dansacademie, Zwijsenplein 1, in het centrum van Tilburg Exposure, ontspanning en concentratie; psychomotorische therapie en cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen 11 september 2010 docent Cindy van der Bogert De deelnemers maken kennis met een methode waarin PMT ingezet wordt binnen cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen zodat zij in staat zullen zijn dit toe te passen in hun eigen werksituatie. Ze nemen kennis van het theoretisch kader en de achtergronden van deze manier van werken in de PMT en ervaren hoe het is om interoceptieve exposure, ontspanning en taakconcentratie te oefenen en aan te bieden. NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 23 / 37

24 Angst overwinnen psychomotorische therapie bij de behandeling van angst en paniekklachten. 25 september 2010 docent Fieke Broekhuizen Kennismaking met een praktische en werkzame methode om patiënten/cliënten met angst of paniekklachten en/of stoornis bij de PMT te behandelen. Deelnemers leren hoe zij met behulp van deze methode, aan de hand van eigen kennis en ervaring, een aanbod op maat kunnen doen. Angst en angstklachten berusten op een aantal peilers: herkenbare fysieke, emotionele en cognitieve symptomen, de (foutieve) interpretatie van deze symptomen, vermijding, en het toenemen van de angst in steeds meer gebieden van het leven (het olievlek effect). De door mij ontwikkelde methode biedt de patiënt/cliënt de mogelijkheid opnieuw controle te ervaren over eigen lichaam, gevoelens en gedachten en de gebieden die ze aan de angst hebben afgestaan weer terug te winnen. Accreditatie: De workshops zijn als bij en nascholing geaccrediteerd door het Register Vaktherapeutische Beroepen. De deelnemersprijs bedraagt 98 euro. Op de website waar je je kunt inschrijven staat de prijs van de workshops vermeld als 118. Daarvan zijn 20 voor administratiekosten die vervallen bij betaling via een eenmalige machtiging. (NB Deelnemers met een niet Nederlands bankrekening nummer kunnen niet met een machtiging betalen) Uitgebreide informatie over deze workshops kan je vinden op: of vraag de folder aan: telefoon of per e mail Inschrijving via de website Ga naar: 'post hbo opleidingen/cursussen', 'stap 1 vakgebied kunsten', 'stap 2 productgroep bewegingsexpressie', en schrijf u bij 'stap 3' in voor de workshop(s) / module van uw keuze. BERICHT VAN: Wieneke van Breukelen Heb je belangstelling voor de Laban Bewegingsanalyse (LBA) en wil je graag kennismaken met dit systeem? Neem dan deel aan de: Workshop INTRODUCTIE IN DE LABAN BEWEGINGSANALYSE door Wieneke van Breukelen op vrijdag 3 september van tot uur (Inloop en koffie om u) te Amsterdam in Studio Eurafrika, Govert Flinckstraat 215, in Amsterdam Oud Zuid, te bereiken met tramlijnen 16, 24 en 4 halte Albert Cuypmarkt Inhoud De deelnemer krijgt een overzicht van de begrippen in de Laban Bewegingsanalyse (LBA). Er wordt een introductie gegeven op Body, Effort, Space / Lichaam, Ruimte, Effort. Door deelname aan deze workshop maakt men kennis met de LBA. Ook verwerft men een basis voor eventuele deelname aan de module die op zaterdag 4 september in Eindhoven start (zie informatie onderaan) NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 24 / 37

25 Werkwijze Theorie in relatie tot praktijk: gericht op het ervaren en herkennen van de bewegingsgegevens. Voor Docenten, begeleiders, trainers en therapeuten en studerenden die met beweging, spel, dans en/of drama werken en die kennis willen maken met de Laban Bewegingsanalyse. Docent Wieneke van Breukelen is gecertificeerd docent Laban bewegingsanalyse, docent Dans en Methodiek aan de Fontys Dansacademie en leerplanontwikkelaar. Daarnaast geeft ze lichaamsgerichte trainingen in eigen beheer. Ze was ± 20 jaar lang docent Laban Bewegingsanalyse aan de VO Bewegingsexpressie therapie en was daarnaast onder meer werkzaam in de gehandicaptenzorg. Opleidingen: HBO Lichamelijke Oefening 1974, HBO Docent Dans 1980, Certified Movement Analyst Inschrijving Door overmaking van de deelnemersprijs à 65 euro op rekening , tnv L. van Breukelen, Amsterdam, en door opgave van je naam, adres, telefoonnummer en e mailadres met vermelding van "Voor Intro LBA A'dam" aan Anna Dijkstra, Studio Eurafrika: Voor meer informatie over deze workshop: bel of mail Wieneke van Breukelen, tel Voor de deelnemeres aan deze 1 daagse workshop die ook deel willen nemen aan de module Laban Bewegingsanalyse: Tijdens de avond van 3 september zullen deze deelnemers leesmateriaal door moeten nemen, tbv de start van de module, de volgende dag. Op 4 september kan men daarover, voorafgaand aan de eerste dag van de module in Eindhoven, van 9.00 tot uur nog vragen stellen aan Wieneke van Breukelen.!!!I Op 4 september start de 5 daagse module Laban Bewegingsanalyse van Wieneke van Breukelen in Eindhoven. Dit programma is vanwege een onvoldoende aantal inschrijvingen geannuleerd bij de Fontys Dansacademie, maar wordt nu voor een kleine groep door de docent in eigen beheer georganiseerd op zaterdag 4, 18 september, 13, 27 november en 11 december 2010 Prijs 500 euro Nog meedoen? De uitgebreide cursusinformatie kan worden aangevraagd bij Wieneke van Breukelen, tel NVDAT Nieuwsbrief Danstherapie, nr. 19, jg 5. september 2010 Pag. 25 / 37

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij Mensen met een Psychiatrische Stoornis de Modererende Invloed van de Therapeutische Alliantie The Effect of Arts Therapies

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Workshop No.1 MOVED BY... SOUNDSCAPES Hoeveel geluid, muziek of stilte is er nodig om in beweging te komen en om in beweging te blijven? Welke impulse

Workshop No.1 MOVED BY... SOUNDSCAPES Hoeveel geluid, muziek of stilte is er nodig om in beweging te komen en om in beweging te blijven? Welke impulse Nieuwsbrief Najaar 2011 MOVED BY... Is een reeks van workshops en trainingen, die door twee vakkundige en ervaren docenten zijn ontworpen en worden uitgedragen. Alle workshops zijn vanuit twee invalshoeken

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

Mindset en Effectief studeren

Mindset en Effectief studeren Mindset en Effectief studeren 2015 Geert Jan Roelofs Studieadviseur/docent Julius Instituut Dept. Natuur en Sterrenkunde, UU 1) Je intelligentie is een soort basis eigenschap van je waar je weinig aan

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business)

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Design Human Engineering Trance en Hypnose Professioneel coachen en leidinggeven Presenteren en Storytelling Systemisch werken Master uw communicatie

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT

Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT 19 juni 2015 Beste leden van de NVBT, Al sinds 2010 wordt er binnen het bestuur van de FVB en NVBT gesproken over de erkenning van de

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 mei 2016 (redactie Koos Blasé)

Nieuwsbrief 20 mei 2016 (redactie Koos Blasé) Nieuwsbrief 20 mei 2016 (redactie Koos Blasé) Agenda mei (N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld) 30 mei Klas 2 t/m 4 vrij Agenda juni 17 juni Studiedag leerkrachten, alle klassen

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Rode Leeuw missie!!de Rode Leeuw biedt een moedertaalprogramma aan voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar bestaande uit kwalitatief goed NTC-onderwijs

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers?

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Leiderschapscompetenties Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Terug in tijd, een persoonlijke verhaal? Een verhaal over mij, nee Verhaal over mij publiek, over jullie over jou Initiative

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie