Curriculum vitae van Marcus Silvester Groenhuijsen 1 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae van Marcus Silvester Groenhuijsen 1 januari 2015"

Transcriptie

1 1 Curriculum vitae van Marcus Silvester Groenhuijsen 1 januari maart 1956 Geboren te Amersfoort Atheneum-B aan de Katholieke Scholengemeenschap 'Katwijk de Breul' te Zeist Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, rechtstheoretische afstudeerrichting januari - augustus '76 Verblijf in de Verenigde Staten Student-assistent Inleiding tot de Rechtswetenschap, RUU (20 uur per week) Wetenschappelijk medewerker respectievelijk universitair docent respectievelijk universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden 25 september 1985 Promotie tot doctor in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift 'Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding' (cum laude) 1986 Toekenning van de Moddermanprijs voor het proefschrift over schadevergoeding aan slachtoffers van delicten heden Rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam heden Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant, de huidige Universiteit van Tilburg, tevens voorzitter van de vakgroep strafrechtswetenschappen. Met ingang van 1 juli 2005 uitbreiding leeropdracht met het vakgebied victimologie Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUB heden Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem 1995 Benoeming tot erelid van de Vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp 1996 Toekenning van Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau 1997 Toekenning van de 'Commemorative Medal of the Hungarian Parliament', wegens bijzondere verdiensten 'in the interest of the European victim services and for helping the Hungarian victim support' Bewindvoerder Faculteit der Sociale Wetenschappen, KUB

2 Toekenning van het 'Golden Sword' door de Hongaarse Minister van Binnenlandse Zaken wegens bijzondere verdiensten voor de hulp aan slachtoffers van delicten in Hongarije 2003 Certificate of Appreciation Award 2003, toegekend door de World Society of Victimology to honor a deserving person for major accomplishments significant to the field of victimology (Stellenbosch, Zuid Afrika, 18 juli 2003) 2003 Stephen Schafer Award for Outstanding Contributions to the Victims Movement in the Field of Research, toegekend door de National Organisation for Victim Assistance (USA) Oprichter/directeur van het interfacultaire onderzoeksinstituut INTERVICT (International Victimology Institute Tilburg) 2006 Lid, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen ( bestuurslid van de afdeling Letterkunde en lid van het Algemeen Bestuur van de KNAW) 2007 Toekenning door de KNAW van de Dr. Hendrik Muller Prijs voor Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2007 Benoeming tot honorary member van de Serbian Society of Victimology 2009 Benoeming tot Honorary member of the Advisory Board of the journal Temida (Serbia) 2011 Honorary life membership of Victim Support Europe, "in honour of the special recognition of the unique and substantial contribution made to improve the position of victims of crime in Europe" (membership of VSE is open for national Victim Support Organisations; the Constitution only allows for three individual members) 2011 Choice Award" from the Russian Victim Support Organisation, an "annual award for your courage in fighting against crimes" 2012 Toekenning Koninklijke onderscheiding: Ridder in de orde van de Nederlandse leeuw 2014 Erelid van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Strafrecht Overige functies Lid van de boekenraad (een adviescollege) van de juridische uitgeverij Ars Aequi Libri heden Redacteur, sedert 1993 hoofdredacteur, van de losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering, onder redactie van A.L. Melai c.s.

3 Lid van de Commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces (de regeringscommissie Terwee-van Hilten) Vast docent SSR-cursussen over victimologie en over het legaliteitsbeginsel Bestuurslid, sedert 1989 voorzitter, van de vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp Annotator in Ars Aequi Lid Vaste Commissie Beoordeling samenwerkingsprojecten van het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten Bestuurslid Stichting Fonds Hulp aan Slachtoffers Voorzitter bestuur Stichting Slachtoffer in Beeld Vast kroniekschrijver in het literaire tijdschrift DE GIDS heden Lid (sedert 1991 secretaris, vanaf 2006 voorzitter) van de redactie van Delikt en Delinkwent-Tijdschrift voor Strafrecht Lid van de Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering (de regeringscommissie Moons) 1991 Voorzitter werkgroep Concept-wetsvoorstel Identificatieplicht (t.b.v. de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten) Lid, tussen 1994 en 2001 voorzitter, van het Executive Committee (Dagelijks Bestuur) van het European Forum for Victim Services heden Redacteur van de Verzameling Nederlandse Wetgeving, uitgegeven door Koninklijke Vermande bv Lid (voorlopige) Raad voor justitiële informatievoorziening Lid Raad van Toezicht Audalet bv Lid begeleidingscommissie Politie Opleiding Centrum Zuid-Nederland, te Heerlen Lid klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten Lid, sedert 1996 voorzitter, van de Adviesraad project intensivering slachtofferzorg/terwee, later de Commissie Slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie Voorzitter bestuur Stichting Nexus Voorzitter Commissie van Toezicht arrestantenzorg Politieregio Brabant-Noord

4 Bestuurslid Stichting Het R.K. Gasthuis, sedert 1997 tevens lid van het Dagelijks Bestuur Bestuurslid, sedert 1997 voorzitter bestuur Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis, te Tilburg; sedert 1998 voorzitter van de Raad van Toezicht Bestuurslid Stichting Elisabeth-Plus-Fonds Voorzitter Raad van Advies van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie Annotator in de Nederlandse Jurisprudentie Lid klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie Lid ministeriële Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving (de commissie-michiels) Bestuurslid Stichting tot bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg Voorzitter Research Committee van de World Society of Victimology heden Voorzitter Klachtencommissie ongewenst gedrag Stichting De Runne, Goirle Voorzitter redactieraad International Victimology Website Lid Editorial Board van het International and Comparative Corporate Law Journal Lid redactie-adviesraad van Puntkomma, vakblad over slachtofferhulp en de positie van slachtoffers Lid werkgroep bestuurlijke visitatie Faculteit Rechtsgeleerdheid Leiden Lid Coördinatiecommissie Slachtofferzorg van het Openbaar Ministerie Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Nexus Instituut Voorzitter klachtencommissie middelbare scholen regio Tilburg e.o. van de vereniging OMO Voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht Lid Commissie strafprocesrecht, ingesteld door het Ministerie van Justitie heden Lid Raad van Advies Stichting Nexus

5 heden Lid van de International Editorial Advisory Board van het International Journal of Criminal Justice Sciences (peer-reviewed Online Journal) Buitenlands lid van de commissie Rechtswetenschappen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen heden Lid Board of Directors van de International Society of Criminology Lid van de Rankingcommissie voor Vlaamse en tweetalige Belgische Juridische Tijdschriften van de Vlaamse Interuniversitaire Raad Lid van de Group of Specialists on the Assistance to Victims and Prevention of Victimisation (PC-S-AV), ingesteld door de Raad van Europa Lid van de Rankingcommissie voor boeken van de Vlaamse Interuniversitaire Raad Lid Advisory Board van de International Organization for Victim Assistance (IOVA) Lid Programmatic Steering Board van het Hague Institute for the Internationalisation of the Law heden Consulting editor, International Perspectives in Victimology, Tokiwa International Victimology Institute Journal heden Lid bestuur stichting Fonds Slachtofferhulp Vice-president van (het Executive Committee of) the World Society of Victimology Lid pool van wetenschappers in de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (Posthumus II) heden Lid redactieraad Science Cafe Tilburg 2007 Lid van de Group of Specialists on remedies for crime victims (CJ- S-VICT), ingesteld door de Raad van Europa Lid, Board of Directors van de International Organization for Victim Assistance (IOVA) heden Member Editorial Board of the Academic Journal Orbis Ius (Mexico) heden President van (the Executive Committee of) the World Society of Victimology heden Member International Advisory Board of the South Asian Society of Criminology and Victimology

6 Lid klankbordgroep Commissie-Deetman (onderzoek naar sexueel misbruik in de RK kerk Lid Expert Group Victim Support Europe (to identify the key themes and issues for victims across Europe to inform and support the work that Victim Support Europe conducts) Lid commissie-levelt, onderzoek naar omvang en achtergrond van academische fraude gepleegd door sociaal-psycholoog prof. Diederik Stapel (Tilburg University) heden Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de KNAW 2013 Voorzitter Commissie procedure benoeming President KNAW

7 7 Lijst van publicaties Reactie op 'Vrijwilligheid en politie', in: Ars Aequi 1979, p (met B. van der Beek) - Inleiding op een beeld van recht, in: Een beeld van recht, Ars Aequi 1979, p (met B. Stuivinga) De kritikus gekritiseerd, in: Nederlands Juristenblad 1982, p Legaliteit als probleem, in: Nederlands Juristenblad 1982, p Recensie van M.J. Cohen, Studierechten in het wetenschappelijk onderwijs, in: Recht en Kritiek 1982, p (met J.T.K. Bos) De wet vermogenssancties en de kwaliteit van de rechtsbedeling, in: Delikt en Delinkwent 1983, p (met A.M. van Kalmthout) - In de schaduw van een verlicht filosoof, in: E. André de la Porte e.a. (red.), Bij deze stand van zaken. Liber amicorum A.L. Melai, Arnhem 1983, p Transactie en voorwaardelijk sepot: lood OM oud ijzer?, in: Delikt en Delinkwent 1983, p (met A.M. van Kalmthout) - Bewerking van commentaar op artt Sv (de beledigde partij), in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 41 (108 pp) - Recensie van G.P.M.F. Mols, Strafbare samenspanning. Een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek, in: Recht en Kritiek 1983, p Commentaar op het rapport van de werkgroep justitieel beleid en slachtoffer, in: Delikt en Delinkwent 1984, p (met A.M. van Kalmthout) - Actualisering van commentaar op diverse strafvorderlijke bepalingen i.v.m. de Grondwet 1983, in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 44 (107 pp) (met J.T.K. Bos) - Recensie van V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz, in: Nederlands Juristenblad 1984, p Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding, diss. Leiden, Nijmegen 1985 (406 pp) - Actualisering van commentaar op artt. 226 en 294 Sv, in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 47 (5 pp)

8 Het publiekrechtelijke karakter van het materiële strafrecht, in: J.P. Balkema e.a. (red.), Gedenkboek honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem 1986, p Twee strategieën om een verbetering van de positie van slachtoffers van delicten te bewerkstelligen, in: Misdadig misdeeld, Coornhert Liga 1986, p Annotatie, Kostenveroordeling terzake vordering beledigde partij, HR 10 september 1985, NJ 1986, 199, in: Ars Aequi 1986, p Actualisering algemene aantekeningen op artt en op art. 337 Sv, in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 53 (62 pp) - Actualisering artikelgewijze commentaar op artt Sv, in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 54 (52 pp) Straf en wet. Beschouwingen over de betekenis van het legaliteitsbeginsel in het hedendaagse strafrecht, tegen de achtergrond van actuele legitimatieproblemen, Oratie Tilburg, Arnhem 1987 (76 pp) - Recensie van N. Jörg, Vijfentwintig dagvaardingen, in: Delikt en Delinkwent 1987, p Slachtoffers van strafbare feiten in de jaren negentig, in: W. Goddijn e.a. (red.), Aftellen tot Verkenningen van de nabije toekomst, Tilburg 1988, p Verdediging van collectieve belangen in het strafrecht, in: M.B.W. Biesheuvel e.a. (red.), Verdediging van collectieve belangen via de rechter, Zwolle 1988, p Abolitionisme en de terugkeer van het slachtoffer in het recht. Een beschouwing n.a.v. H. Bianchi's Gerechtigheid als vrijplaats, in: Delikt en Delinkwent 1988, p Rechtswetenschap en geschiedenis, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 1988, p Interventie NJV 1988 over gegevensbescherming in het strafrecht, Handelingen NJV 1988, II, p Bewerking van commentaar op arttt Sv (de uitspraak van het vonnis), in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 62 (48 pp) (met S.W.E. de Ruiter) - Recensie van J.F. Nijboer, De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving, in: Recht en Kritiek 1988, p Van electriciteit naar computercriminaliteit, Arnhem 1989 (134 pp) (met F.P.E. Wiemans)

9 9 - Nederlands drugsbeleid in westeuropees perspectief. Arnhem 1989 (172 pp) (redactie, met A.M. van Kalmthout) - Voordeelsontneming in het strafrecht. Een commentaar op het rapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties, Arnhem 1989 (224 pp) (met A.M. van Kalmthout e.a.) - De positie van slachtoffers van delicten in het burgerlijke en het strafrecht, in: J. Soetenhorst-de Savornin Lohman (red.), Slachtoffers van misdrijven. Ontwikkelingen in hulpverlening, recht en beleid, Arnhem 1989, p (met A.S. Penders) - Het Nederlands drugsbeleid in westeuropees perspectief: een inleiding, in: Nederlands drugsbeleid in westeuropees perspectief, Arnhem 1989, p. 1-7 (met A.M. van Kalmthout) - Victimologie: wetenschap en hulpverlening, Nederlands Juristenblad 1989, p Nieuwe bevoegdheden voor slachtoffers van delicten?, in: De nieuwe gezichten I, Tilburg 1989, p Schuld en boete. Een beschouwing over strafrechtelijke verantwoordelijkheid, in: M.A.P. Bovens e.a. (red.), Verantwoordelijkheid: retoriek en realiteit. Verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij, Zwolle 1989, p De rol van de mensen- en burgerrechten in de herziening van het wetboek van strafvordering van 1926, Delikt en Delinkwent 1989, p De rode draad: goed nieuws voor slachtoffers van delicten, Ars Aequi 1989, p Schaderegeling en conflictbemiddeling, in: Verslag studiedag LOS en NFR over schaderegeling en conflictbemiddeling, Utrecht/'s-Hertogenbosch 1989, p. 5-6 en p Capaciteit van de hulpverlening vergroten, in: Total-LOS 1989/2, p. 7 - Police performance for victims of crime. Some experiments in the Netherlands. Paper submitted to the first European Conference on Victim Support Services, Valencia, Spain, 9-11 november 1989 (10 pp) - Recensie van T.H.J.G. van Sloun, De schuldvraag in het kinderstrafrecht, in: Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 1989, p Annotatie, Beledigde partij in ad info-zaak, HR 20 juni 1989, nr , in: Ars Aequi 1989, p De moderne richting in het strafrecht. Theorie, praktijk, latere ontwikkelingen en actuele betekenis. Arnhem 1990 (251 pp) (redactie, met D. van der Landen) - Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken, Nijmegen 1990 (67 pp) (met J. de Hullu) - Rechtsontwikkeling door wetgeving, Zwolle 1990 (67 pp) (redactie, met J.A.F. Peters)

10 10 - De juridische status van software, Nederlands Juristenblad 1990, p (met F.P.E. Wiemans) jaar I.K.V., in: M.S. Groenhuijsen, D. van der Landen (red.), De moderne richting in het strafrecht, Arnhem 1990, p. 1-5 (met D. van der Landen) - De I.K.V. in het spanningsveld tussen klassieke rechtsbeginselen en moderne rechtsopvattingen, in: M.S. Groenhuijsen, D. van der Landen (red.), De moderne richting in het strafrecht, Arnhem 1990, p (met D. van der Landen) - De herstructurering van het voorbereidend onderzoek in strafzaken, in: Cyrille Fijnaut, Pieter Spierenburg (red.), Scherp toezicht. Van 'Boeventucht' tot 'Samenleving en Criminaliteit', Arnhem 1990, p (met J. Naeyé) - Neue Wege der Wiedergutmachung im Strafrecht der Niederlande, in: Albin Eser, Günther Kaiser, Kurt Madlener (Hrsg), Neue Wege der Wiedergutmachung im Strafrecht, Freiburg i.br. 1990, p Artikel 6 EVRM en de dagelijkse rechtspraktijk. Inleiding en perspectief, in: R.R.M. de Moor (red.), Artikel 6 EVRM en de dagelijkse rechtspraktijk, Zwolle 1990, p Over het stuk en de spelers. Inleidende aantekeningen bij het thema 'Rechtsontwikkeling door wetgeving', in: M.S. Groenhuijsen, J.A.F. Peters (red.), Rechtsontwikkeling door wetgeving, Zwolle 1990, p (met J.A.F. Peters) - Naar een nieuwe codificatie van het strafprocesrecht?, in: M.S. Groenhuijsen, J.A.F. Peters (red.), Rechtsontwikkeling door wetgeving, Zwolle 1990, p Verloedering, in: De Gids 1990, p L'Union Internationale de Droit Pénal: cent ans, in: Révue Internationale de Droit Pénal 1990, p (met A.M. van Kalmthout en D. van der Landen) - L'Union International de Droit Pénal dans la zone de tension entre les notions de droit classiques et les conceptions juridiques modernes, in: Révue Internationale de Droit Pénal 1990, p (met D. van der Landen) - Recensie van J.M. Reijntjes, Boef of burger? Over de relatie tussen toezicht en opsporing, in: Delikt en Delinkwent 1990, p Recensie van G.P.M.F. Mols, Staande de zitting. Een beschouwing over het onmiddellijkheidsbeginsel, in: Delikt en Delinkwent 1990, p Annotatie, Contactverbod als bijzondere voorwaarde in incestzaak, HR 3 oktober 1989, NJ 1990, 443, in: Ars Aequi 1990, p Annotatie, Recht op tegenonderzoek bij ademanalyse?, HR 6 maart 1990, NJ 1990, 467, in: Ars Aequi 1990, p Strafbaar misbruik van voorwetenschap en 'Chinese Walls', NIBE-bankjuridische reeks no. 9, Amsterdam 1991 (53 pp) - Vormfouten, in: De Gids 1991, p

11 11 - Een kort geding in strafzaken, Delikt en Delinkwent 1991, p De herziening van het GVO als onderdeel van de taakverdeling tussen politie, justitie en het rechter-commissariaat, in: C. Fijnaut, E. Kolthoff (red.), Afschaffing of herziening van het gerechtelijk vooronderzoek?, Arnhem 1991, p Straffen, in: De Gids 1991, p De hervorming van het GVO in het bredere perspectief van het stelsel van strafvordering, Delikt en Delinkwent 1991, p Naar een geïntegreerde herziening van het Wetboek van Strafvordering, in: D.R. Doorenbos, R.J. Verweij (red.), Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, Nijmegen 1991, p De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de belastingadviseur, Weekblad voor fiscaal recht 5974 (1991), p Het wetsvoorstel Computercriminaliteit bezien vanuit het gezichtspunt van een behoorlijk wetgevingsbeleid op strafrechtelijk gebied, in: F.P.E. Wiemans (red.), Commentaren op het wetsvoorstel Computercriminaliteit, Maastricht 1991, p Rechterlijk en justitieel beleid inzake burgerschap en de kleine criminaliteit, in: P.B. Cliteur, P.A. van Gennip, L. Laeyendecker (red.), Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving, Amersfoort/Leuven 1991, p Slachtofferhulp en strafrechtsbedeling in Nederland, in: S. Snacken, D. Martin (red.), Slachtofferhulp en strafrechtsbedeling, Antwerpen/Arnhem 1991, p Annotatie, Krakersbeweging: deelneming aan een vereniging ex art. 140 Sr (oud)?, HR 16 oktober 1990, NJ 1991, in: Ars Aequi 1991, p De schets nader bekeken. Bschouwingen naar aanleiding van de Schets materieel strafrecht van W. Nieboer, Arnhem 1992 (149 pp) (redactie, met G.E. Mulder en J. Remmelink) - Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken, Nijmegen 1992 (2e, gewijzigde druk) 72 pp (met J. de Hullu) - Audio-visuele registratie van verhoren van jeugdige getuigen, Delikt en Delinkwent 1992, p Focusing on crime victims: a victim oriented approach in handling juvenile offenders, Tilburg Foreign Law Review, vol. 1, no. 2, p Materiële dogmatiek en de modernisering van het strafrecht, in: M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), De schets nader bekeken, Arnhem 1992, p Victimologie als interdisciplinaire wetenschap?, Nederlands Juristenblad 1992, p Slachtoffers, in: De Gids 1992, p

12 12 - Victims in the various inquisitorial systems, in: D. Nally (ed.), Compendium of addresses to conference 1992 of the European Forum for Victim Services, Dublin 1992, p Recent developments in the Dutch criminal justice system concerning victims of crime, in: Sarah Ben David, Gerd Ferdinand Kirchhoff (eds.), International faces of victimology, Mönchengladbach 1992, p Ten geleide. Enkele inleidende opmerkingen bij de selectie uit het werk van A.L. Melai, in: A.L. Melai, Polariteit en tegenspraak: een selectie uit het werk van A.L. Melai, Arnhem 1992, p. V-IX - Legislation of the Member States of the European Community Penalizing fraud against the EEC budget. Report commissioned by UCLAF and DG XX of the Commission of the EEC, Brussel 1992, 78 pp. (met A.A. Franken en D. van der Landen) - Recensie van H.W.K. Kaspersen, Strafbaarstelling van computermisbruik, in: R.M. Themis 1992, p Recensie van R. Foqué, A.C. 't Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grondslagen van een strafrechtelijke waardendiscussie, in: R.M. Themis 1992, p Symposium strafrecht, Arnhem 1993 (422 pp) (redactie, met G.C.G.J. van Roermund en W.J. Witteveen) - Criteria voor strafbaarstelling, Delikt en Delinkwent 1993, afl. 1, p Schadevergoedingsmaatregel en voeging: de civielrechtelijke invalshoek, Nederlands Juristenblad 1993, afl. 5, p (i.s.m. prof. dr. J.J.M. van Dijk) - Het slachtoffer voor en na de schaderegeling, Verslag Symposium Personenschade. Financiering van toekomstschade in Nederland, Audalet 1993, p Een verhaal over strafrecht en grondslagentheorie, in: Symposium Strafrecht, 1993, p (red. G. van Roermund, M.S. Groenhuijsen, W.J. Witteveen) - De positie van slachtoffers van delicten in het strafrecht, in: M.L.M. Renckens (red.), Schaderegeling voor slachtoffers, Alphen aan den Rijn 1993, p (met A.S. Penders) - Het post-hauschildt-tijdperk in de Nederlandse strafrechtspleging, Delikt en Delinkwent 1993, p Artikel 31a Wet Toezicht Effectenverkeer, in: A.A. Franken, A.M. van Woensel (red.), Een rariteitenkabinet. Opvallende bepalingen in de strafwetgeving, Nijmegen 1993, p (On)partijdige rechtspraak? De Nederlandse strafrechtspleging na Hauschildt, in: R.D. Vriesendorp, M.L.W. Weerts, W.J. Witteveen (red.), Het actuele recht. Rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen, Lelystad 1993, p Recensie van M. Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, in: Nederlands Juristenblad 1993, p

13 13 - Annotatie, Verandering van strafwetgeving, HR 10 december 1991, NJ 1992, 322 en HR 7 januari 1992, NJ 1992, 323, in: Ars Aequi 1993, p Samenwerking baat. Amerikaans-Nederlandse strafrechtelijke samenwerking, Lelystad 1994 (199 pp) (redactie, met H. de Doelder, J. Koers, V. Mul, J.D.L. Nuis) - Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken, Nijmegen 1994 (3e, gewijzigde druk), 67 pp) (met J. de Hullu) - Conflictbemiddeling: kansen en risico's, in: Eindelijk gerechtigheid?, NFR Publikatie nr. 9, 's-hertogenbosch 1994, p (met T.J. van der Valk) - The 'focusing on victims-program' - a new substitute penal sanction for youthful offenders, in: Gerd Ferdinand Kirchhoff e.a. (eds.), International debates of Victimology, Mönchengladbach 1994, p (met F.W. Winkel) - Mondige of gefortuneerde verdachten en de equality of arms in het strafproces, Delikt en Delinkwent 1994, p Inleiding, in: H. de Doelder e.a. (red.), Samenwerking baat. Amerikaans-Nederlandse strafrechtelijke samenwerking, Lelystad 1994, p Rechtsontwikkeling in de strafwetgeving. De invloed van maatschappelijke veranderingen op de strafwetgeving, in: Ph. Eijlander e.a. (red.), Wetgeven en de maat van de tijd, Zwolle 1994, p (met J. de Hullu) - De ontwikkelingen van slachtofferzorg en -hulp in Nederland, de functionarissen slachtofferzorg op de parketten, in: E. van Kerckhoven, M. Puttaert, G. Raets (red.), Onthaal van slachtoffers op rechtbank en parket, Brussel 1994, p Wanneer kunnen we spreken over een 'fundamentele' herziening van het Wetboek van Strafvordering?, Interventie NJV 1994, Handelingen NJV 1994-II, p Recensie van Hans Boutellier, Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur, in: Delikt en Delinkwent 1994, p Recensie van J.J.E. Schutte, Ter vergroting van de afpakkans, in: R.M. Themis 1994, p Annotatie, Euthanasie, stervensfase, niet somatisch lijden, HR 21 juni 1994, NJ 1994, 656, in: Ars Aequi 1994, p The Dutch Approach in Tackling EC Fraud, The Hague/London/Boston 1995 (134pp) (redactie, met M.I. Veldt) - Financiële instellingen en de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld, NIBE-Bankjuridische Reeks no. 25, Amsterdam 1995 (83 pp) (met D. van der Landen) - Victimologie in staat van verwarring?, in: Nederlands Juristenblad 1995, p (in bewerkte vorm ook gepubliceerd in: Total Los, april 1995, p )

14 14 - De landelijke invoering van de wet Terwee, in: Rechtshulp , p De financiële aanpak van de georganiseerde criminaliteit, in: Nederlands Juristenblad 1995, p (met D. van der Landen) - The Dutch Approach in Tackling EC Fraud: An Introduction, in M.S. Groenhuijsen, M.I. Veldt (eds.), The Dutch Approach in Tackling EC Fraud, The Hague/London/Boston 1995, p Bank Confidentiality and Governmental Control of Exchange Operations and of their Unlawful Effects, in: J.H.M. van Erp. E.H. Hondius (eds.), Netherlands Reports to the Fourteenth International Congress of Comparative Law, Athens 1994, The Hague 1995, p (met F. Molenaar), ook verschenen in: Paolo Bernasconi (ed.), Blanchiment d'argent et secret bancaire/money laundering and banking secrecy, Rapport General, The Hague/London/Boston 1996, p De Hoge Raad over misbruik van voorwetenschap in de HCS-zaak, in: Nederlands Juristenblad 1995, p , met correcties op p Rechtshandhaving aan het einde van de twintigste eeuw. Het rapport van de commissie- Korthals Altes, Delikt en Delinkwent 1995, p Het eerste jaarverslag van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, in: A.J.H.W. Coppelmans e.a. (red.), Het actuele recht II, Lelystad 1995, p Recensie van: D.R. Doorenbos, Financieel strafrecht. Een studie inzake strafrechtelijk gesanctioneerde voorschriften uit de bank- en effectenwetgeving, diss. Nijmegen, Arnhem 1992, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1995, p Recensie van L.F. Keyzer-Ringnalda, Boef en buit. De ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen, diss. Amsterdam, Arnhem 1994, in: Delikt en Delinkwent 1995, p Conflicts of Victims Interests and Offenders Rights in the Criminal Justice System - a European Perspective, in: Chris Sumner e.o. (eds.), International victimology: selected papers from the 8th international symposium, Canberra 1996, p Het niet realiseren van gegronde materieelrechtelijke aanspraken in het strafprocesrecht, in: E.S.G.N.A.I. van de Griend, B.N.W. de Waard (red.), Rechtsvinding. Gedachtenwisseling over het nieuwe Algemeen Deel** van de Asser-serie (Asser-Vranken), Zwolle 1996, p Schadevergoeding via de strafrechtelijke procedure, in: J. Wildeboer, R.Ph. Elzas, P. van der Nat (red.), Handboek Personenschade, losbladige uitgave, Alphen aan den Rijn, p Mensenrechten van slachtoffers van delicten en verdachten in het strafproces, in: C.H. Brants, C. Kelk, M. Moerings (red.), Er is meer. Opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief, Deventer 1996, p Enige ideeën binnen de Historische School omtrent het legaliteitsbeginsel in het strafrecht, in: R. van den Berg, O.E. Tellegen-Couperus, W.J. Witteveen (red.), Tussen Recht

15 15 en Geschiedenis. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, Tilburg 1996, p Straftoemeting en de consequenties van een delict voor het slachtoffer, Delikt en Delinkwent 1996, p Het juridisch tekort in het strafrecht, Nederlands Juristenblad 1996, p Landesbericht Niederlande, in: Albin Eser, Susanne Walther (Hrsg.), Wiedergutmachung im Kriminalrecht: Internationale Perspektiven, Freiburg im Breisgau 1996, p (met D. van der Landen) - Straatsburgse rechtspraak en het Nederlandse strafprocesrecht. Enkele inleidende opmerkingen, in: Delikt en Delinkwent 1996, p Recensie van: J. Hielkema, Deskundigen in Nederlandse strafzaken, in: Delikt en Delinkwent 1996, p Vereenvoudigde telastelegging in strafzaken; annotatie onder HR 27 juni 1995, NJ 1996, 126 en HR 27 juni 1995, NJ 1996, 'Geweld' in art. 141 Sr; annotatie onder HR 10 oktober 1995, NJ 1996, Verplichting OM tot tenuitvoerlegging bevel voorlopige hechtenis; wegzendbeleid; annotatie onder HR 6 oktober 1995, NJ 1996, Verzuim in afschrift bevel tot inverzekeringstelling; annotatie onder HR 27 oktober 1995, NJ 1996, Ontneming van voordeel in het strafrecht. De nieuwe wetgeving in theorie en praktijk. Deventer 1997 (355 pp) (redactie, met J.L. van der Neut en J. Simmelink) - Openbaarheid en publiciteit in strafzaken, Delikt en Delinkwent 1997, p Het bestrijden van witwassen van crimineel vermogen: de wet MOT, in: M. van Kraaij, A. van Veen (red.), Onderneming en strafrecht, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1997, p De betekenis van forensisch-psychiatrische expertise in de actuele strafrechtspleging, in: T.I. Oei, A.M. van Kalmthout (red.), Psychiatrie en justitiabelen, Deventer 1997, p Sentencing principles and the impact of a crime upon its victim, in: B. Naudé, R. Snyman (eds.), Crime and justice in the nineties, Papers from the Crimsa/Idasa conference 3-5 july 1996, Pretoria 1997, p. (2) Conservatoir beslag op een aandeel in een goed ten behoeve van een ontnemingsvordering; annotatie onder HR 24 oktober 1995, NJ 1997, Voordeelsontneming in het strafrecht: stand van zaken en vooruitzichten, in: M.S. Groenhuijsen, J.L. van der Neut, J. Simmelink (red.), Ontneming van voordeel in het strafrecht, Deventer 1997, p (met J.L. van der Neut en J. Simmelink)

16 16 - Over strategie en tegen-strategie: voordeelsontneming, witwassen en financiële recherche, in: M.S. Groenhuijsen, J.L. van der Neut, J. Simmelink (red.), Ontneming van voordeel in het strafrecht, Deventer 1997, p De crisis in de opsporing en het wetsvoorstel bijzondere opsporingsmethoden. Enkele inleidende aantekeningen, Delikt en Delinkwent 1997, p Victimologie en de Nederlandse strafrechtspleging, in: J.J.M. van Dijk, P.H. van der Laan (red.), Victimologie, bijzonder nummer Tijdschrift voor Criminologie 1997, p Recensie van Y. Buruma, De aandacht van de strafrechter, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1997, p Recensie van F.W. Bleichrodt, Onder voorwaarde. Een onderzoek naar de voorwaardelijke veroordeling en andere voorwaardelijke modaliteiten, in: Delikt en Delinkwent 1997, p Victimologie in iets rustiger vaarwater?, Nederlands Juristenblad 1998, p Stalking. Strafrecht als interventierecht, Delikt en Delinkwent 1998, p Commitment, compassion, conviction and courage, in: Machteld Boot, Willem van Genugten (eds.), Gross Human Rights Violations: Reconciliation or Prosecution? Proceedings of a Symposium held in honour of Richard Goldstone at Tilburg University, 3 december 1997, Deventer 1998, p The development of victimology and its impact on criminal justice policy in The Netherlands, in: Ezzat Fattah, Tony Peters (eds), Support for crime victims in a comparative perspective. A collection of essays dedicated to the memory of prof. Frederic McClintock, Leuven 1998, p Objectives of Victim Assistance: the Professionalization of Service Providing Organizations. A Comparison between European Experiences and recent Developments in South Africa, Social Work Practice 1/98, p Victim Support in Europe - The First Two Decades, in: Working Together. An Integrated Approach to Victims of Crime. Proceedings of a Conference held at Dublin Castle on 10/11 December 1997, Dublin 1998, p Het onderzoek ter zitting. Eerste interim-rapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Groningen 1999 (463 pp) (red., met G. Knigge) - Systematische grondslagen voor een nieuw Nederlands Wetboek van Strafvordering. Inhoud en achtergrond van het onderzoeksproject Strafvordering 2001, Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de 72e Dies Natalis van de Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg 1999 (33 pp) - Algemeen deel, In: Groenhuijsen/Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting, Groningen 1999, p (met G. Knigge)

17 17 - Levenslange gevangenisstraf in Nederland, Delikt en Delinkwent 1999, p Verduistering van girale effecten. Strafrechtelijke en goederenrechtelijke complicaties in het effectenrecht, in: Ondernemingsrecht , p (met F.G.H. Kristen) - The Netherlands; country report in: Barry Rider, Chizu Nakajima (general editors), Anti Money Laundering Guide, loose leaf, CCH Editions Limited, Illinois, USA, p. 85,011-85,302 (12 pp) - Victims' Rights in the Criminal Justice System: A Call for More Comprehensive Implementation Theory, in: Jan J.M. van Dijk, Ron G.H. van Kaam, Jo-Anne Wemmers (eds.), Caring for Crime Victims: Selected Proceedings of the Ninth International Symposium on Victimology, New York 1999, p Justitiebegroting Over machteloosheid en veranderingsdrang in het strafrecht, Delikt en Delinkwent 1999, p Going Dutch: Catch-all insider trading, in: Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 7, No. 4, 1999, p (met Francois Kristen) Rede en Recht. Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van prof.mr. N. Keijzer van de Katholieke Universiteit Brabant, Deventer 2000, 407 pp (redactie, met G.J.M. Corstens) - Forensische Psychiatrie anno Actuele ontwikkelingen in breed perspectief, Deventer 2000, 474 pp. (redactie, met T.I. Oei) - De nabije toekomst van de voorlopige hechtenis, in het bijzonder in het licht van de onschuldpraesumptie, in: J. de Hullu, W.E.C.A. Valkenburg (red.), Door Straatsburg geïnspireerde grondnormen voor het Nederlandse strafproces, Deventer 2000, p Het onderzoeksproject Strafvordering 2001: enkele inleidende opmerkingen, in: Delikt en Delinkwent 2000, p Het Besluit Buitengewoon Strafrecht (1943) en het legaliteitsbeginsel in strafzaken, in: G.J.M. Corstens, M.S. Groenhuijsen (red.), Rede en Recht, Deventer 2000, p Mediation in het strafrecht. Bemiddeling en conflictoplossing in vele gedaanten, in: Delikt en Delinkwent 2000, p Trends in Victimology in Europe with Special Reference to the European Forum for Victim Services, in het Japans vertaald in: Japanese Journal of Victimology, March 2000, p (vertaald door Tatsuya Ota) - Victim-offender mediation: legal and procedural safeguards. Experiments and legislation in some European jurisdictions, in: The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice work, Leuven 2000, p (ook gepubliceerd in het Tjechisch: Mediace obet / pachatel: Experimenty a legislativa v nekterych evropskych jurisdikcich, in: Zpravodaj 2002 no. 1, p , vertaald door Zuzana Frankova)

18 18 - Evaluation and Meta-Evaluation of the Effectiveness of Victim-Oriented Legal Reform in Europe, in: Criminologie, volume 33, no. 1 (2000), p (met M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen) - Forensische psychiatrie en strafrecht anno Inleidende aantekeningen, actualiteit en het bredere perspectief, in: T.I. Oei, M.S. Groenhuijsen (red.), Forensische psychiatrie anno 2000, Deventer 2000, p Strafbaarstelling van witwassen, meldingsplichten en underground banking, in: Delikt en Delinkwent 2000, p (met D. Van der Landen) - Recensie van Jolande uit Beijerse, Op verdenking gevangengezet. Het voorarrest tussen beginselen en praktische behoeften, in: RM Themis 2000, p Recensie van C.H. Brants, Over levende gedachten. De menselijkheid van een functioneel strafrecht, oratie Utrecht, Deventer 1999, in: Delikt en Delinkwent 2000, p Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Gouda Quint 2001 (755 pp) (redactie, met G. Knigge) - Het vooronderzoek in strafzaken. De belangrijkste resultaten van het tweede jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001', Delikt en Delinkwent 2001, p Het Bestimmtheitsgebot bepaald, Delikt en Delinkwent 2001, p (met F.G.H. Kristen) - Het vooronderzoek in strafzaken. Algemeen deel, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge, Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Gouda Quint 2001, p Enkele grondslagen en hoofdbeginselen van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, in: Russische vertaling van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, 2001, p Hervorming van het strafprocesrecht met het oog op belangen van het slachtoffer: we ain t seen nothing yet, Delikt en Delinkwent 2001, p Schadefondsen in Nederland en in het buitenland: supra-nationale normen, rechtsvergelijkende en empirische beschouwingen, Delikt en Delinkwent 2001, p General Report on Rights and Obligations towards Victims, in: Arlène Gaudreault, Irvin Waller (eds.), Beyond Boundaries. Research and Action for the Third Millennium (X International Symposium on Victimology, Selected Symposium Proceedings), Montréal 2001, p (in hetzelfde boek tevens opgenomen in het Frans onder de titel Sommaire général des développements récents en matière de droits des victimes, p ) - Public damage funds. European developments and some comparative observations, in: E. Fattah, S. Parmentier (eds.), Victim policies and criminal justice on the road to restorative justice. Essays in honour of Tony Peters, Leuven University Press 2001, p

19 Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2002 (978 pp) (redactie, met G. Knigge) - Enkele centrale denkbeelden van Montesquieu en van Beccaria in relatie tot het legaliteitsbeginsel in strafzaken, in: K. Boonen e.a. (red.), De weging van t Hart. Idealen, waarden en taken van het strafrecht (Liber Amicorum A.C. T Hart), Deventer 2002, p De dreigende verdachtmaking van het opportuniteitsbeginsel in het Nederlandse strafprocesrecht, Delikt en Delinkwent 2002, p Een Europees openbaar ministerie: kanttekeningen bij het Groenboek, Nederlands Juristenblad 2002, p (met C.J.C.F. Fijnaut); in vertaling ook gepubliceerd als A European Public Prosecution Service: comments on the Green Paper, in: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 4/2002, p Het hoger beroep, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2002, p (met J. de Hullu) - Het slachtoffer in het vooronderzoek, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2002, p (met N.J.M. Kwakman) - Verlenging of afschaffing van verjaringstermijnen in het strafrecht. Over rechtspolitieke afwegingen en rechtsstatelijke beperkingen, Delikt en Delinkwent 2002, p Recensie van C.P.M. Cleiren, Geding buiten geding. Een confrontatie van het geding voor de strafrechter met strafrechtelijke ADR-vormen en mediation, oratie Leiden 2000, Deventer 2001, in: Delikt en Delinkwent 2002, p Glijdende schalen. Liber amicorum J. de Hullu, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003 (659 pp) (redactie, met J.B.H.M. Simmelink) - Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie, Deventer: Kluwer 2003 (X pp) (redactie, met T.I. Oei) - De toekomst van de Europese Unie en de lidstatelijke samenwerking in strafzaken, Delikt en Delinkwent 2003, p (met C.J.C.F. Fijnaut) - Prestatiecontracten met de politie: afspraken over veiligheid en kwaliteit?, Delikt en Delinkwent 2003, p Het brede bereik van het beginsel van een mogelijke berechting in twee feitelijke instanties voor strafzaken, in: R.H. Happé e.a. (red.), Hoger beroep in de steigers, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p (met J. de Hullu) - Juristen en sociologen over opstandige slachtoffers: genoegdoening in theorie en praktijk, Nederlands Juristenblad 2003, p

20 20 - Enkele aspecten van rechterlijk overgangsrecht en prospective overruling in het straf(proces)recht, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen. Liber Amicorum J. de Hullu, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p Het Wetboek van Strafvordering vóór 2001 en daarna, Delikt en Delinkwent 2003, p De positie van slachtoffers van misdrijven in de marge van de forensische psychiatrie en psychologie, in: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (red.), Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie, Deventer: Kluwer 2003, p Afronding en verantwoording. Eindrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2004 (602 pp) (redactie, met G. Knigge) - Herhaald slachtofferschap: een victimologisch begrip met grote crimineel-politieke betekenis, Delikt en Delinkwent 2004, p Herstel, schadevergoeding en normbevestiging. Naar een processuele vertaling van strafdoeleinden, in: B. van Stokkum (red.), Straf en herstel. Ethische reflecties over sanctiedoeleinden, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, p Victims Rights and Restorative Justice: Piecemeal Reform of the Criminal Justice System or a Change of Paradigm?, in: Hendrik Kaptein & Marijke Malsch (eds.), Crime, Victims and Justice. Essays on Principles and Practice, Aldershot, Hampshire: Ashgate 2004, p Referentie bij het preadvies van C.P.M. Cleiren over Het opstandige slachtoffer, in: Verslag van de op 13 juni 2003 te Alkmaar gehouden algemene vergadering over: Het opstandige slachtoffer, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2003-II, Deventer: Kluwer 2004, p Codificatie en dynamiek in het strafrecht. Begeleiding van de hantering van de wet op het terrein van het straf(proces)recht, in: J.B.M. Vranken & I. Giesen (red.), Codificatie en dynamiek. Instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, p Uitvoeringsmaatregelen, in: J.B.M. Vranken & I. Giesen (red.), Codificatie en dynamiek. Instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, p Afronding en verantwoording. Algemeen deel, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge, Afronding en verantwoording. Eindrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2004, p (met G. Knigge) - Criminal Law in the European Union: a Giant Leap or a Small Step?, in: Anthony Moore (ed.), Police and Judicial Co-operation in the European Union, FIDE 2004 National Reports, Cambridge University Press 2004, p (met C.J.C.F. Fijnaut) (ook gepupliceerd als: Strafrecht in de Europese Unie: een grote sprong voorwaarts of slechts een klein stapje?, SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2004/5, p )

21 21 - Sentido do Artigo 10 da Decisao-Quadro e Perspectivas para a sua Implementacao, in: APAV - Associacao Portuguesa de Apoio à Vitima (red.), Proteccao e Promocao dos Direitos das Vitimas de Crime na Europa / Protection and Promotion of Victims Rights in Europe, APAV: 2004 (ISBN ), p Bewijsrecht als toetssteen voor de systematiek van een Wetboek van Strafvordering. Pleidooi voor een vrij bewijsstelsel, in: A.H. Klip, A.L. Smeulers, M.W. Wolleswinkel (red.), KriTies. Liber amicorum et amicarum voor prof.mr. E. Prakken, Deventer: Kluwer 2004, p Voorlopige hechtenis in de fase van het hoger beroep, Delikt en Delinkwent 2004, p Nieuw beleidsdocument van het European Forum for Victim Services omtrent de positie van het slachtoffer in de context van mediation in strafzaken, in: Tijdschrift voor Herstelrecht 2004, no. 4, p Veiligheid en privacy in 2030: twee toekomstscenario s, TILT - Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving, Tilburg 2005 (54 pp) (met Bert-Jaap Koops, Rachel Poels, Ronald Leenes, Miriam Lips, Corien Prins, Anton Vedder) - Over toeval in het wetgevingsdebat over strafprocesrecht: de uitbouw van een contradictoire gedingstructuur in strafzaken, Delikt en Delinkwent 2005, p Enkele hoofdbeginselen van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht die van belang zijn voor de actuele herziening van het Surinaamse strafrecht, Surinaams Juristen Blad april 2005, p Thomas Hobbes en John Locke als onbewuste wegbereiders van het legaliteitsbeginsel in strafzaken, in: Frank Verbruggen, Raf Verstraeten, Dirk van Daele & Bart Spriet (red.), Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, Universitaire Pers Leuven 2005, p Het slachtoffer in het brandpunt van dynamiek en stabiliteit van het systeem van strafprocesrecht, in: A. Harteveld, D.H. de Jong, E. Stamhuis (red.), Systeem in ontwikkeling. Liber amicorum G. Knigge, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p Bijzondere opsporingsbevoegdheden en het systeem van het Wetboek van Strafvordering in het post-van Traa tijdperk, in: Getuigend staatsrecht. Liber amicorum Adriaan Kornelis Koekkoek, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p (met J.B.H.M. Simmelink) - Balancing financial threats and legal interests in money-laundering policy, in: Law and Social Change, Vol. 43, no. 2, p (met P.C. van Duyne en A.A.P. Schudelaro) - International Protocols on Victims Rights and some Reflections on Significant Recent Developments in Victimology, in: R. Snyman & L. Davis (eds.), Victimology in South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers 2005, p Jury en andere vormen van lekenrechtspraak. Over onbehagen, legitimiteit, onderbuik en cultuur, Delikt en Delinkwent 2005, p

22 22 - Het wetsvoorstel OM-afdoening op het grensvlak van juridische techniek en strafprocessuele uitgangspunten, in: A.H.E.C. Jordaans e.a. (red.), Praktisch strafrecht. Liber amicorum J.M. Reijntjes, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p (met J.B.H.M. Simmelink) Capita Selecta van de Forensische psychiatrie anno 2006, Deventer: Kluwer 2006, 804 pp (red., met T.I. Oei) - Compilation of International Victims Rights Instruments, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, 261 pp (eds., met Rianne Letschert) - Euthanasia in International and Comparative Perspective, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, 283 pp (eds., met Floris van Laanen) - Op weg naar slachtoffergerichte theorievorming in het herstelrecht, Tijdschrift voor Herstelrecht 2006 (6) 1, p (met A. Pemberton en F.W. Winkel) - Heiligverklaring en legitimiteitstekorten in het strafrecht, Tijdschrift voor Criminologie 2006 (48) 2, p Het Europees Kaderbesluit inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure: implementatieperikelen en interpretatievragen, Panopticon. Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk , p (met Sandra Reynaers) - Evaluatie van afgesloten strafzaken en de offensieve rol van de strafbalie, Delikt en Delinkwent 2006, p Geen rechterlijk bevel tot wetgeven, of toch?, Nederlands Juristenblad 2006, p (met R.A.J. van Gestel) - Inleidend voorwoord, in: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (red.), Capita Selecta van de Forensische psychiatrie anno 2006, Deventer: Kluwer 2006, p. V-IX - Reflections on the Development and Legal Status of Victims Rights Instruments, in: Marc Groenhuijsen & Rianne Letschert (eds.), Compilation of International Victims Rights Instruments, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p (met Rianne Letschert) - De Kaderbesluiten van de Europese Unie op het gebied van het strafrecht. Stand van zaken en een blik op de toekomst, in: M.J. Borgers, F.G.H. Kristen, J.B.H.M. Simmelink (red.), Implementatie van Kaderbesluiten, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p Euthanasia and the Criminal Justice System. General Report on the State of the Art in 14 Jurisdictions, in: Marc Groenhuijsen & Floris van Laanen (eds.), Euthanasia in International and Comparative Perspective, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 3-26; tevens gepubliceerd in: Katharina Boele-Woelki & Sjef van Erp (eds), General Reports of the XVIIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Utrecht: Eleven International Publishing 2007, p

Curriculum vitae Ivo Giesen

Curriculum vitae Ivo Giesen Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Rechtspleging. Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007

Onderzoeksprogramma Rechtspleging. Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Mei 2008 Onderzoeksprogramma Rechtspleging Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Het Onderzoeksprogramma Rechtspleging is een interdisciplinair

Nadere informatie

OVER SPREEKRECHT PLUS EN EEN TWEE FASEN PROCES

OVER SPREEKRECHT PLUS EN EEN TWEE FASEN PROCES OVER SPREEKRECHT PLUS EN EEN TWEE FASEN PROCES DILEMMA S BIJ EEN VERANTWOORDE HERVORMING VAN HET STRAFPROCESRECHT Marc Groenhuijsen 1 & Rianne Letschert 2 1. INLEIDING Niemand heeft een meer uitgesproken

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 Groenhuijsen, Marc; Knigge, G.

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 Groenhuijsen, Marc; Knigge, G. Tilburg University Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 Groenhuijsen, Marc; Knigge, G. Publication date: 2002 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS 0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS Rudi W. Holzhauer Erasmus University of Rotterdam Rob Teijl Dutch Ministry of Justice Copyright 1999 Rudi W. Holzhauer en Rob Teijl Abstract The rise of law and

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Departement Civielrechtelijke vakken 5 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 7 Notarieel Recht 21 Jeugdrecht 27 Ondernemingsrecht 29 Auteurs en informatierecht

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN

CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN OPLEIDING EN WERK 21-08-1933 geboren in Bogor (Buitenzorg) Indonesië,tot 1946 Djokjakarta (Batavia) 1952 gymnasium B eindexamen 1958 Mr Nederlands recht,

Nadere informatie

Naar een nieuw vooronderzoek in strafzaken

Naar een nieuw vooronderzoek in strafzaken Naar een nieuw vooronderzoek in strafzaken Mr. P.A.M. Verrest 1 Inleiding De afgelopen acht jaren heeft de wetgever gewerkt aan een herziening van het Wetboek van Strafvordering. Met een aantal wetsvoorstellen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS LIST WOUTERS. Jan Maria Florent. 14 July 1964, Deurne, Belgium

CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS LIST WOUTERS. Jan Maria Florent. 14 July 1964, Deurne, Belgium CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS LIST Family (sur) name First names Date and place of birth Address and Contact Data WOUTERS Jan Maria Florent 14 July 1964, Deurne, Belgium Leuven Centre for Global Governance

Nadere informatie

Onderzoekschool Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning

Onderzoekschool Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning Onderzoekschool Ius Commune Wetenschappelijk verslag 1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning Inhoudsopgave Verantwoording... 1 Algemeen... 1 Uitgangspunten voor verslaglegging... 1 Algemeen... 1 Welke publicaties

Nadere informatie

Dwaragmiddellen. Rechtsmiddelen. n7 HI. RuG. M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) onderzneksproject Strafvemate r_ rims" derde KLUWER 7

Dwaragmiddellen. Rechtsmiddelen. n7 HI. RuG. M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) onderzneksproject Strafvemate r_ rims derde KLUWER 7 Dwaragmiddellen en Rechtsmiddelen M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) Katholieke Universiteit Brabant onderzneksproject Strafvemate r_ rims" derde n7 HI GELIEVE DIT F,XEMPLAAR NIET MEENEMEN DIT RAPPORT

Nadere informatie

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 160002 Omslag Meijers instituut (21x21) 09-09-2008 14:51 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 Jaarverslag wetenschappelijk

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

Curriculum vitae. 1985: gymnasium, Dominicus College in Nijmegen; 1992: Law, University of Nijmegen; 1999: PhD, University of Amsterdam 2012: Bar exam

Curriculum vitae. 1985: gymnasium, Dominicus College in Nijmegen; 1992: Law, University of Nijmegen; 1999: PhD, University of Amsterdam 2012: Bar exam Curriculum vitae Dr. Oswald Jansen Day of Birth 9 februari 1967 te Breda (46) Two children (Richard (17) and Mariska (14)) Current job Senior lecturer Constitutional and Administrative Law at the Law School

Nadere informatie

6234_Omslag_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1. Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid

6234_Omslag_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1. Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid 6234_Omslag_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1 Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid 6234_Bw_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1 Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie,

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid, Ministerie van Justitie, Den Haag, maart 2007 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding en samenvatting 4 Vraag 1 6 Wat was het probleem

Nadere informatie

List of Publications. Prof. Dr. Michael G. Faure LL.M.

List of Publications. Prof. Dr. Michael G. Faure LL.M. List of Publications Prof. Dr. Michael G. Faure LL.M. 1983 2013 Table of Contents I. Books... 3 II. Edited books... 5 III. Articles or Chapters in books with an editorial board or referee system... 9 IV.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M.

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. Jansen) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Het programma...4 3. De mensen...5

Nadere informatie

ADOLESCENTEN STRAFRECHT

ADOLESCENTEN STRAFRECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD ADOLESCENTEN STRAFRECHT Vergeten initiatiefvoorstellen Financiële productaansprakelijkheid Gebruik in de Opiumwet Europees kooprecht Rawagedeh: een onjuist vonnis P. 2494-2565 JAARGANG

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-114 van 114)

Onderzoeksprojecten (1-114 van 114) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 20:20:53 Onderzoeksprojecten (1-114 van 114) Zoekfilter: Classificaties: Strafrecht en strafvordering Auteursrechten; "De groeipijnen van het strafrecht". Abstract:

Nadere informatie

ACIL PUBLICATIONS 2006

ACIL PUBLICATIONS 2006 1. ALEBEEK, R. VAN... 3 2. BEUKERS, T.W.B... 3 3. BOERLAGE, M.... 3 4. BOS, A.M.... 3 5. BRÖLMANN, C.M... 3 6. CORNELISSE, R.P.C.... 3 7. CSERES, K.J.... 4 8. DOLMAN, M.M.... 4 9. DRAGSTRA, L.... 4 10.

Nadere informatie

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO BIJLAGE 2 LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PR DR J.G.A. VAN MIERLO I. ARTIKELEN, CONGRESPAPERS EN BOEKBIJDRAGEN 1. 1977-1 2. 1977-2 3. 1977-3 4. 1978-1 5. 1978-2 6. 1978-3 7. 1978-4 rapport 8.

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 237 Onderzoek en beleid Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Ontwikkelingen en samenhangen Eindredactie: A.Th.J. Eggen W. van der Heide Wetenschappelijk Onderzoeken

Nadere informatie

Instituut voor Internationaal Recht Working Paper Nr. 39 - januari 2003

Instituut voor Internationaal Recht Working Paper Nr. 39 - januari 2003 Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Internationaal Recht Working Paper Nr. 39 - januari 2003 De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen voor ernstige

Nadere informatie

COMPENSATIE VRIJGESPROKEN VERDACHTEN

COMPENSATIE VRIJGESPROKEN VERDACHTEN NEDERLANDS JURISTENBLAD COMPENSATIE VRIJGESPROKEN VERDACHTEN Financiering van politieke partijen Tussen dood en begraven: de schouw Eén getuige toch een getuige? P. 2015-2106 JAARGANG 89 5 SEPTEMBER 2014

Nadere informatie

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1. Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p. 1-7. 2. Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p.

Nadere informatie

EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT

EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT Softwarelicenties in faillissement: Nebula en Oracle vs. UsedSoft Ontslag van een weigerambtenaar Zwarte Piet: een omstreden traditie P.

Nadere informatie

1a) algemeen juridisch, advocatuur. Nieuw in 2015: (K-97989013130652) eind maart 2015 ca. 570 pag. ca. 58,75

1a) algemeen juridisch, advocatuur. Nieuw in 2015: (K-97989013130652) eind maart 2015 ca. 570 pag. ca. 58,75 JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk ALGEMEEN JURIDISCH 1a) algemeen juridisch, advocatuur Nieuw

Nadere informatie