Curriculum vitae van Marcus Silvester Groenhuijsen 1 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae van Marcus Silvester Groenhuijsen 1 januari 2015"

Transcriptie

1 1 Curriculum vitae van Marcus Silvester Groenhuijsen 1 januari maart 1956 Geboren te Amersfoort Atheneum-B aan de Katholieke Scholengemeenschap 'Katwijk de Breul' te Zeist Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, rechtstheoretische afstudeerrichting januari - augustus '76 Verblijf in de Verenigde Staten Student-assistent Inleiding tot de Rechtswetenschap, RUU (20 uur per week) Wetenschappelijk medewerker respectievelijk universitair docent respectievelijk universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden 25 september 1985 Promotie tot doctor in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift 'Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding' (cum laude) 1986 Toekenning van de Moddermanprijs voor het proefschrift over schadevergoeding aan slachtoffers van delicten heden Rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam heden Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant, de huidige Universiteit van Tilburg, tevens voorzitter van de vakgroep strafrechtswetenschappen. Met ingang van 1 juli 2005 uitbreiding leeropdracht met het vakgebied victimologie Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUB heden Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem 1995 Benoeming tot erelid van de Vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp 1996 Toekenning van Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau 1997 Toekenning van de 'Commemorative Medal of the Hungarian Parliament', wegens bijzondere verdiensten 'in the interest of the European victim services and for helping the Hungarian victim support' Bewindvoerder Faculteit der Sociale Wetenschappen, KUB

2 Toekenning van het 'Golden Sword' door de Hongaarse Minister van Binnenlandse Zaken wegens bijzondere verdiensten voor de hulp aan slachtoffers van delicten in Hongarije 2003 Certificate of Appreciation Award 2003, toegekend door de World Society of Victimology to honor a deserving person for major accomplishments significant to the field of victimology (Stellenbosch, Zuid Afrika, 18 juli 2003) 2003 Stephen Schafer Award for Outstanding Contributions to the Victims Movement in the Field of Research, toegekend door de National Organisation for Victim Assistance (USA) Oprichter/directeur van het interfacultaire onderzoeksinstituut INTERVICT (International Victimology Institute Tilburg) 2006 Lid, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen ( bestuurslid van de afdeling Letterkunde en lid van het Algemeen Bestuur van de KNAW) 2007 Toekenning door de KNAW van de Dr. Hendrik Muller Prijs voor Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2007 Benoeming tot honorary member van de Serbian Society of Victimology 2009 Benoeming tot Honorary member of the Advisory Board of the journal Temida (Serbia) 2011 Honorary life membership of Victim Support Europe, "in honour of the special recognition of the unique and substantial contribution made to improve the position of victims of crime in Europe" (membership of VSE is open for national Victim Support Organisations; the Constitution only allows for three individual members) 2011 Choice Award" from the Russian Victim Support Organisation, an "annual award for your courage in fighting against crimes" 2012 Toekenning Koninklijke onderscheiding: Ridder in de orde van de Nederlandse leeuw 2014 Erelid van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Strafrecht Overige functies Lid van de boekenraad (een adviescollege) van de juridische uitgeverij Ars Aequi Libri heden Redacteur, sedert 1993 hoofdredacteur, van de losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering, onder redactie van A.L. Melai c.s.

3 Lid van de Commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces (de regeringscommissie Terwee-van Hilten) Vast docent SSR-cursussen over victimologie en over het legaliteitsbeginsel Bestuurslid, sedert 1989 voorzitter, van de vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp Annotator in Ars Aequi Lid Vaste Commissie Beoordeling samenwerkingsprojecten van het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten Bestuurslid Stichting Fonds Hulp aan Slachtoffers Voorzitter bestuur Stichting Slachtoffer in Beeld Vast kroniekschrijver in het literaire tijdschrift DE GIDS heden Lid (sedert 1991 secretaris, vanaf 2006 voorzitter) van de redactie van Delikt en Delinkwent-Tijdschrift voor Strafrecht Lid van de Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering (de regeringscommissie Moons) 1991 Voorzitter werkgroep Concept-wetsvoorstel Identificatieplicht (t.b.v. de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten) Lid, tussen 1994 en 2001 voorzitter, van het Executive Committee (Dagelijks Bestuur) van het European Forum for Victim Services heden Redacteur van de Verzameling Nederlandse Wetgeving, uitgegeven door Koninklijke Vermande bv Lid (voorlopige) Raad voor justitiële informatievoorziening Lid Raad van Toezicht Audalet bv Lid begeleidingscommissie Politie Opleiding Centrum Zuid-Nederland, te Heerlen Lid klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten Lid, sedert 1996 voorzitter, van de Adviesraad project intensivering slachtofferzorg/terwee, later de Commissie Slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie Voorzitter bestuur Stichting Nexus Voorzitter Commissie van Toezicht arrestantenzorg Politieregio Brabant-Noord

4 Bestuurslid Stichting Het R.K. Gasthuis, sedert 1997 tevens lid van het Dagelijks Bestuur Bestuurslid, sedert 1997 voorzitter bestuur Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis, te Tilburg; sedert 1998 voorzitter van de Raad van Toezicht Bestuurslid Stichting Elisabeth-Plus-Fonds Voorzitter Raad van Advies van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie Annotator in de Nederlandse Jurisprudentie Lid klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie Lid ministeriële Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving (de commissie-michiels) Bestuurslid Stichting tot bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg Voorzitter Research Committee van de World Society of Victimology heden Voorzitter Klachtencommissie ongewenst gedrag Stichting De Runne, Goirle Voorzitter redactieraad International Victimology Website Lid Editorial Board van het International and Comparative Corporate Law Journal Lid redactie-adviesraad van Puntkomma, vakblad over slachtofferhulp en de positie van slachtoffers Lid werkgroep bestuurlijke visitatie Faculteit Rechtsgeleerdheid Leiden Lid Coördinatiecommissie Slachtofferzorg van het Openbaar Ministerie Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Nexus Instituut Voorzitter klachtencommissie middelbare scholen regio Tilburg e.o. van de vereniging OMO Voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht Lid Commissie strafprocesrecht, ingesteld door het Ministerie van Justitie heden Lid Raad van Advies Stichting Nexus

5 heden Lid van de International Editorial Advisory Board van het International Journal of Criminal Justice Sciences (peer-reviewed Online Journal) Buitenlands lid van de commissie Rechtswetenschappen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen heden Lid Board of Directors van de International Society of Criminology Lid van de Rankingcommissie voor Vlaamse en tweetalige Belgische Juridische Tijdschriften van de Vlaamse Interuniversitaire Raad Lid van de Group of Specialists on the Assistance to Victims and Prevention of Victimisation (PC-S-AV), ingesteld door de Raad van Europa Lid van de Rankingcommissie voor boeken van de Vlaamse Interuniversitaire Raad Lid Advisory Board van de International Organization for Victim Assistance (IOVA) Lid Programmatic Steering Board van het Hague Institute for the Internationalisation of the Law heden Consulting editor, International Perspectives in Victimology, Tokiwa International Victimology Institute Journal heden Lid bestuur stichting Fonds Slachtofferhulp Vice-president van (het Executive Committee of) the World Society of Victimology Lid pool van wetenschappers in de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (Posthumus II) heden Lid redactieraad Science Cafe Tilburg 2007 Lid van de Group of Specialists on remedies for crime victims (CJ- S-VICT), ingesteld door de Raad van Europa Lid, Board of Directors van de International Organization for Victim Assistance (IOVA) heden Member Editorial Board of the Academic Journal Orbis Ius (Mexico) heden President van (the Executive Committee of) the World Society of Victimology heden Member International Advisory Board of the South Asian Society of Criminology and Victimology

6 Lid klankbordgroep Commissie-Deetman (onderzoek naar sexueel misbruik in de RK kerk Lid Expert Group Victim Support Europe (to identify the key themes and issues for victims across Europe to inform and support the work that Victim Support Europe conducts) Lid commissie-levelt, onderzoek naar omvang en achtergrond van academische fraude gepleegd door sociaal-psycholoog prof. Diederik Stapel (Tilburg University) heden Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de KNAW 2013 Voorzitter Commissie procedure benoeming President KNAW

7 7 Lijst van publicaties Reactie op 'Vrijwilligheid en politie', in: Ars Aequi 1979, p (met B. van der Beek) - Inleiding op een beeld van recht, in: Een beeld van recht, Ars Aequi 1979, p (met B. Stuivinga) De kritikus gekritiseerd, in: Nederlands Juristenblad 1982, p Legaliteit als probleem, in: Nederlands Juristenblad 1982, p Recensie van M.J. Cohen, Studierechten in het wetenschappelijk onderwijs, in: Recht en Kritiek 1982, p (met J.T.K. Bos) De wet vermogenssancties en de kwaliteit van de rechtsbedeling, in: Delikt en Delinkwent 1983, p (met A.M. van Kalmthout) - In de schaduw van een verlicht filosoof, in: E. André de la Porte e.a. (red.), Bij deze stand van zaken. Liber amicorum A.L. Melai, Arnhem 1983, p Transactie en voorwaardelijk sepot: lood OM oud ijzer?, in: Delikt en Delinkwent 1983, p (met A.M. van Kalmthout) - Bewerking van commentaar op artt Sv (de beledigde partij), in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 41 (108 pp) - Recensie van G.P.M.F. Mols, Strafbare samenspanning. Een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek, in: Recht en Kritiek 1983, p Commentaar op het rapport van de werkgroep justitieel beleid en slachtoffer, in: Delikt en Delinkwent 1984, p (met A.M. van Kalmthout) - Actualisering van commentaar op diverse strafvorderlijke bepalingen i.v.m. de Grondwet 1983, in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 44 (107 pp) (met J.T.K. Bos) - Recensie van V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz, in: Nederlands Juristenblad 1984, p Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding, diss. Leiden, Nijmegen 1985 (406 pp) - Actualisering van commentaar op artt. 226 en 294 Sv, in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 47 (5 pp)

8 Het publiekrechtelijke karakter van het materiële strafrecht, in: J.P. Balkema e.a. (red.), Gedenkboek honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem 1986, p Twee strategieën om een verbetering van de positie van slachtoffers van delicten te bewerkstelligen, in: Misdadig misdeeld, Coornhert Liga 1986, p Annotatie, Kostenveroordeling terzake vordering beledigde partij, HR 10 september 1985, NJ 1986, 199, in: Ars Aequi 1986, p Actualisering algemene aantekeningen op artt en op art. 337 Sv, in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 53 (62 pp) - Actualisering artikelgewijze commentaar op artt Sv, in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 54 (52 pp) Straf en wet. Beschouwingen over de betekenis van het legaliteitsbeginsel in het hedendaagse strafrecht, tegen de achtergrond van actuele legitimatieproblemen, Oratie Tilburg, Arnhem 1987 (76 pp) - Recensie van N. Jörg, Vijfentwintig dagvaardingen, in: Delikt en Delinkwent 1987, p Slachtoffers van strafbare feiten in de jaren negentig, in: W. Goddijn e.a. (red.), Aftellen tot Verkenningen van de nabije toekomst, Tilburg 1988, p Verdediging van collectieve belangen in het strafrecht, in: M.B.W. Biesheuvel e.a. (red.), Verdediging van collectieve belangen via de rechter, Zwolle 1988, p Abolitionisme en de terugkeer van het slachtoffer in het recht. Een beschouwing n.a.v. H. Bianchi's Gerechtigheid als vrijplaats, in: Delikt en Delinkwent 1988, p Rechtswetenschap en geschiedenis, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 1988, p Interventie NJV 1988 over gegevensbescherming in het strafrecht, Handelingen NJV 1988, II, p Bewerking van commentaar op arttt Sv (de uitspraak van het vonnis), in: A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Arnhem z.j., suppl. 62 (48 pp) (met S.W.E. de Ruiter) - Recensie van J.F. Nijboer, De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving, in: Recht en Kritiek 1988, p Van electriciteit naar computercriminaliteit, Arnhem 1989 (134 pp) (met F.P.E. Wiemans)

9 9 - Nederlands drugsbeleid in westeuropees perspectief. Arnhem 1989 (172 pp) (redactie, met A.M. van Kalmthout) - Voordeelsontneming in het strafrecht. Een commentaar op het rapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties, Arnhem 1989 (224 pp) (met A.M. van Kalmthout e.a.) - De positie van slachtoffers van delicten in het burgerlijke en het strafrecht, in: J. Soetenhorst-de Savornin Lohman (red.), Slachtoffers van misdrijven. Ontwikkelingen in hulpverlening, recht en beleid, Arnhem 1989, p (met A.S. Penders) - Het Nederlands drugsbeleid in westeuropees perspectief: een inleiding, in: Nederlands drugsbeleid in westeuropees perspectief, Arnhem 1989, p. 1-7 (met A.M. van Kalmthout) - Victimologie: wetenschap en hulpverlening, Nederlands Juristenblad 1989, p Nieuwe bevoegdheden voor slachtoffers van delicten?, in: De nieuwe gezichten I, Tilburg 1989, p Schuld en boete. Een beschouwing over strafrechtelijke verantwoordelijkheid, in: M.A.P. Bovens e.a. (red.), Verantwoordelijkheid: retoriek en realiteit. Verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij, Zwolle 1989, p De rol van de mensen- en burgerrechten in de herziening van het wetboek van strafvordering van 1926, Delikt en Delinkwent 1989, p De rode draad: goed nieuws voor slachtoffers van delicten, Ars Aequi 1989, p Schaderegeling en conflictbemiddeling, in: Verslag studiedag LOS en NFR over schaderegeling en conflictbemiddeling, Utrecht/'s-Hertogenbosch 1989, p. 5-6 en p Capaciteit van de hulpverlening vergroten, in: Total-LOS 1989/2, p. 7 - Police performance for victims of crime. Some experiments in the Netherlands. Paper submitted to the first European Conference on Victim Support Services, Valencia, Spain, 9-11 november 1989 (10 pp) - Recensie van T.H.J.G. van Sloun, De schuldvraag in het kinderstrafrecht, in: Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 1989, p Annotatie, Beledigde partij in ad info-zaak, HR 20 juni 1989, nr , in: Ars Aequi 1989, p De moderne richting in het strafrecht. Theorie, praktijk, latere ontwikkelingen en actuele betekenis. Arnhem 1990 (251 pp) (redactie, met D. van der Landen) - Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken, Nijmegen 1990 (67 pp) (met J. de Hullu) - Rechtsontwikkeling door wetgeving, Zwolle 1990 (67 pp) (redactie, met J.A.F. Peters)

10 10 - De juridische status van software, Nederlands Juristenblad 1990, p (met F.P.E. Wiemans) jaar I.K.V., in: M.S. Groenhuijsen, D. van der Landen (red.), De moderne richting in het strafrecht, Arnhem 1990, p. 1-5 (met D. van der Landen) - De I.K.V. in het spanningsveld tussen klassieke rechtsbeginselen en moderne rechtsopvattingen, in: M.S. Groenhuijsen, D. van der Landen (red.), De moderne richting in het strafrecht, Arnhem 1990, p (met D. van der Landen) - De herstructurering van het voorbereidend onderzoek in strafzaken, in: Cyrille Fijnaut, Pieter Spierenburg (red.), Scherp toezicht. Van 'Boeventucht' tot 'Samenleving en Criminaliteit', Arnhem 1990, p (met J. Naeyé) - Neue Wege der Wiedergutmachung im Strafrecht der Niederlande, in: Albin Eser, Günther Kaiser, Kurt Madlener (Hrsg), Neue Wege der Wiedergutmachung im Strafrecht, Freiburg i.br. 1990, p Artikel 6 EVRM en de dagelijkse rechtspraktijk. Inleiding en perspectief, in: R.R.M. de Moor (red.), Artikel 6 EVRM en de dagelijkse rechtspraktijk, Zwolle 1990, p Over het stuk en de spelers. Inleidende aantekeningen bij het thema 'Rechtsontwikkeling door wetgeving', in: M.S. Groenhuijsen, J.A.F. Peters (red.), Rechtsontwikkeling door wetgeving, Zwolle 1990, p (met J.A.F. Peters) - Naar een nieuwe codificatie van het strafprocesrecht?, in: M.S. Groenhuijsen, J.A.F. Peters (red.), Rechtsontwikkeling door wetgeving, Zwolle 1990, p Verloedering, in: De Gids 1990, p L'Union Internationale de Droit Pénal: cent ans, in: Révue Internationale de Droit Pénal 1990, p (met A.M. van Kalmthout en D. van der Landen) - L'Union International de Droit Pénal dans la zone de tension entre les notions de droit classiques et les conceptions juridiques modernes, in: Révue Internationale de Droit Pénal 1990, p (met D. van der Landen) - Recensie van J.M. Reijntjes, Boef of burger? Over de relatie tussen toezicht en opsporing, in: Delikt en Delinkwent 1990, p Recensie van G.P.M.F. Mols, Staande de zitting. Een beschouwing over het onmiddellijkheidsbeginsel, in: Delikt en Delinkwent 1990, p Annotatie, Contactverbod als bijzondere voorwaarde in incestzaak, HR 3 oktober 1989, NJ 1990, 443, in: Ars Aequi 1990, p Annotatie, Recht op tegenonderzoek bij ademanalyse?, HR 6 maart 1990, NJ 1990, 467, in: Ars Aequi 1990, p Strafbaar misbruik van voorwetenschap en 'Chinese Walls', NIBE-bankjuridische reeks no. 9, Amsterdam 1991 (53 pp) - Vormfouten, in: De Gids 1991, p

11 11 - Een kort geding in strafzaken, Delikt en Delinkwent 1991, p De herziening van het GVO als onderdeel van de taakverdeling tussen politie, justitie en het rechter-commissariaat, in: C. Fijnaut, E. Kolthoff (red.), Afschaffing of herziening van het gerechtelijk vooronderzoek?, Arnhem 1991, p Straffen, in: De Gids 1991, p De hervorming van het GVO in het bredere perspectief van het stelsel van strafvordering, Delikt en Delinkwent 1991, p Naar een geïntegreerde herziening van het Wetboek van Strafvordering, in: D.R. Doorenbos, R.J. Verweij (red.), Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, Nijmegen 1991, p De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de belastingadviseur, Weekblad voor fiscaal recht 5974 (1991), p Het wetsvoorstel Computercriminaliteit bezien vanuit het gezichtspunt van een behoorlijk wetgevingsbeleid op strafrechtelijk gebied, in: F.P.E. Wiemans (red.), Commentaren op het wetsvoorstel Computercriminaliteit, Maastricht 1991, p Rechterlijk en justitieel beleid inzake burgerschap en de kleine criminaliteit, in: P.B. Cliteur, P.A. van Gennip, L. Laeyendecker (red.), Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving, Amersfoort/Leuven 1991, p Slachtofferhulp en strafrechtsbedeling in Nederland, in: S. Snacken, D. Martin (red.), Slachtofferhulp en strafrechtsbedeling, Antwerpen/Arnhem 1991, p Annotatie, Krakersbeweging: deelneming aan een vereniging ex art. 140 Sr (oud)?, HR 16 oktober 1990, NJ 1991, in: Ars Aequi 1991, p De schets nader bekeken. Bschouwingen naar aanleiding van de Schets materieel strafrecht van W. Nieboer, Arnhem 1992 (149 pp) (redactie, met G.E. Mulder en J. Remmelink) - Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken, Nijmegen 1992 (2e, gewijzigde druk) 72 pp (met J. de Hullu) - Audio-visuele registratie van verhoren van jeugdige getuigen, Delikt en Delinkwent 1992, p Focusing on crime victims: a victim oriented approach in handling juvenile offenders, Tilburg Foreign Law Review, vol. 1, no. 2, p Materiële dogmatiek en de modernisering van het strafrecht, in: M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), De schets nader bekeken, Arnhem 1992, p Victimologie als interdisciplinaire wetenschap?, Nederlands Juristenblad 1992, p Slachtoffers, in: De Gids 1992, p

12 12 - Victims in the various inquisitorial systems, in: D. Nally (ed.), Compendium of addresses to conference 1992 of the European Forum for Victim Services, Dublin 1992, p Recent developments in the Dutch criminal justice system concerning victims of crime, in: Sarah Ben David, Gerd Ferdinand Kirchhoff (eds.), International faces of victimology, Mönchengladbach 1992, p Ten geleide. Enkele inleidende opmerkingen bij de selectie uit het werk van A.L. Melai, in: A.L. Melai, Polariteit en tegenspraak: een selectie uit het werk van A.L. Melai, Arnhem 1992, p. V-IX - Legislation of the Member States of the European Community Penalizing fraud against the EEC budget. Report commissioned by UCLAF and DG XX of the Commission of the EEC, Brussel 1992, 78 pp. (met A.A. Franken en D. van der Landen) - Recensie van H.W.K. Kaspersen, Strafbaarstelling van computermisbruik, in: R.M. Themis 1992, p Recensie van R. Foqué, A.C. 't Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grondslagen van een strafrechtelijke waardendiscussie, in: R.M. Themis 1992, p Symposium strafrecht, Arnhem 1993 (422 pp) (redactie, met G.C.G.J. van Roermund en W.J. Witteveen) - Criteria voor strafbaarstelling, Delikt en Delinkwent 1993, afl. 1, p Schadevergoedingsmaatregel en voeging: de civielrechtelijke invalshoek, Nederlands Juristenblad 1993, afl. 5, p (i.s.m. prof. dr. J.J.M. van Dijk) - Het slachtoffer voor en na de schaderegeling, Verslag Symposium Personenschade. Financiering van toekomstschade in Nederland, Audalet 1993, p Een verhaal over strafrecht en grondslagentheorie, in: Symposium Strafrecht, 1993, p (red. G. van Roermund, M.S. Groenhuijsen, W.J. Witteveen) - De positie van slachtoffers van delicten in het strafrecht, in: M.L.M. Renckens (red.), Schaderegeling voor slachtoffers, Alphen aan den Rijn 1993, p (met A.S. Penders) - Het post-hauschildt-tijdperk in de Nederlandse strafrechtspleging, Delikt en Delinkwent 1993, p Artikel 31a Wet Toezicht Effectenverkeer, in: A.A. Franken, A.M. van Woensel (red.), Een rariteitenkabinet. Opvallende bepalingen in de strafwetgeving, Nijmegen 1993, p (On)partijdige rechtspraak? De Nederlandse strafrechtspleging na Hauschildt, in: R.D. Vriesendorp, M.L.W. Weerts, W.J. Witteveen (red.), Het actuele recht. Rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen, Lelystad 1993, p Recensie van M. Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, in: Nederlands Juristenblad 1993, p

13 13 - Annotatie, Verandering van strafwetgeving, HR 10 december 1991, NJ 1992, 322 en HR 7 januari 1992, NJ 1992, 323, in: Ars Aequi 1993, p Samenwerking baat. Amerikaans-Nederlandse strafrechtelijke samenwerking, Lelystad 1994 (199 pp) (redactie, met H. de Doelder, J. Koers, V. Mul, J.D.L. Nuis) - Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken, Nijmegen 1994 (3e, gewijzigde druk), 67 pp) (met J. de Hullu) - Conflictbemiddeling: kansen en risico's, in: Eindelijk gerechtigheid?, NFR Publikatie nr. 9, 's-hertogenbosch 1994, p (met T.J. van der Valk) - The 'focusing on victims-program' - a new substitute penal sanction for youthful offenders, in: Gerd Ferdinand Kirchhoff e.a. (eds.), International debates of Victimology, Mönchengladbach 1994, p (met F.W. Winkel) - Mondige of gefortuneerde verdachten en de equality of arms in het strafproces, Delikt en Delinkwent 1994, p Inleiding, in: H. de Doelder e.a. (red.), Samenwerking baat. Amerikaans-Nederlandse strafrechtelijke samenwerking, Lelystad 1994, p Rechtsontwikkeling in de strafwetgeving. De invloed van maatschappelijke veranderingen op de strafwetgeving, in: Ph. Eijlander e.a. (red.), Wetgeven en de maat van de tijd, Zwolle 1994, p (met J. de Hullu) - De ontwikkelingen van slachtofferzorg en -hulp in Nederland, de functionarissen slachtofferzorg op de parketten, in: E. van Kerckhoven, M. Puttaert, G. Raets (red.), Onthaal van slachtoffers op rechtbank en parket, Brussel 1994, p Wanneer kunnen we spreken over een 'fundamentele' herziening van het Wetboek van Strafvordering?, Interventie NJV 1994, Handelingen NJV 1994-II, p Recensie van Hans Boutellier, Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur, in: Delikt en Delinkwent 1994, p Recensie van J.J.E. Schutte, Ter vergroting van de afpakkans, in: R.M. Themis 1994, p Annotatie, Euthanasie, stervensfase, niet somatisch lijden, HR 21 juni 1994, NJ 1994, 656, in: Ars Aequi 1994, p The Dutch Approach in Tackling EC Fraud, The Hague/London/Boston 1995 (134pp) (redactie, met M.I. Veldt) - Financiële instellingen en de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld, NIBE-Bankjuridische Reeks no. 25, Amsterdam 1995 (83 pp) (met D. van der Landen) - Victimologie in staat van verwarring?, in: Nederlands Juristenblad 1995, p (in bewerkte vorm ook gepubliceerd in: Total Los, april 1995, p )

14 14 - De landelijke invoering van de wet Terwee, in: Rechtshulp , p De financiële aanpak van de georganiseerde criminaliteit, in: Nederlands Juristenblad 1995, p (met D. van der Landen) - The Dutch Approach in Tackling EC Fraud: An Introduction, in M.S. Groenhuijsen, M.I. Veldt (eds.), The Dutch Approach in Tackling EC Fraud, The Hague/London/Boston 1995, p Bank Confidentiality and Governmental Control of Exchange Operations and of their Unlawful Effects, in: J.H.M. van Erp. E.H. Hondius (eds.), Netherlands Reports to the Fourteenth International Congress of Comparative Law, Athens 1994, The Hague 1995, p (met F. Molenaar), ook verschenen in: Paolo Bernasconi (ed.), Blanchiment d'argent et secret bancaire/money laundering and banking secrecy, Rapport General, The Hague/London/Boston 1996, p De Hoge Raad over misbruik van voorwetenschap in de HCS-zaak, in: Nederlands Juristenblad 1995, p , met correcties op p Rechtshandhaving aan het einde van de twintigste eeuw. Het rapport van de commissie- Korthals Altes, Delikt en Delinkwent 1995, p Het eerste jaarverslag van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, in: A.J.H.W. Coppelmans e.a. (red.), Het actuele recht II, Lelystad 1995, p Recensie van: D.R. Doorenbos, Financieel strafrecht. Een studie inzake strafrechtelijk gesanctioneerde voorschriften uit de bank- en effectenwetgeving, diss. Nijmegen, Arnhem 1992, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1995, p Recensie van L.F. Keyzer-Ringnalda, Boef en buit. De ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen, diss. Amsterdam, Arnhem 1994, in: Delikt en Delinkwent 1995, p Conflicts of Victims Interests and Offenders Rights in the Criminal Justice System - a European Perspective, in: Chris Sumner e.o. (eds.), International victimology: selected papers from the 8th international symposium, Canberra 1996, p Het niet realiseren van gegronde materieelrechtelijke aanspraken in het strafprocesrecht, in: E.S.G.N.A.I. van de Griend, B.N.W. de Waard (red.), Rechtsvinding. Gedachtenwisseling over het nieuwe Algemeen Deel** van de Asser-serie (Asser-Vranken), Zwolle 1996, p Schadevergoeding via de strafrechtelijke procedure, in: J. Wildeboer, R.Ph. Elzas, P. van der Nat (red.), Handboek Personenschade, losbladige uitgave, Alphen aan den Rijn, p Mensenrechten van slachtoffers van delicten en verdachten in het strafproces, in: C.H. Brants, C. Kelk, M. Moerings (red.), Er is meer. Opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief, Deventer 1996, p Enige ideeën binnen de Historische School omtrent het legaliteitsbeginsel in het strafrecht, in: R. van den Berg, O.E. Tellegen-Couperus, W.J. Witteveen (red.), Tussen Recht

15 15 en Geschiedenis. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, Tilburg 1996, p Straftoemeting en de consequenties van een delict voor het slachtoffer, Delikt en Delinkwent 1996, p Het juridisch tekort in het strafrecht, Nederlands Juristenblad 1996, p Landesbericht Niederlande, in: Albin Eser, Susanne Walther (Hrsg.), Wiedergutmachung im Kriminalrecht: Internationale Perspektiven, Freiburg im Breisgau 1996, p (met D. van der Landen) - Straatsburgse rechtspraak en het Nederlandse strafprocesrecht. Enkele inleidende opmerkingen, in: Delikt en Delinkwent 1996, p Recensie van: J. Hielkema, Deskundigen in Nederlandse strafzaken, in: Delikt en Delinkwent 1996, p Vereenvoudigde telastelegging in strafzaken; annotatie onder HR 27 juni 1995, NJ 1996, 126 en HR 27 juni 1995, NJ 1996, 'Geweld' in art. 141 Sr; annotatie onder HR 10 oktober 1995, NJ 1996, Verplichting OM tot tenuitvoerlegging bevel voorlopige hechtenis; wegzendbeleid; annotatie onder HR 6 oktober 1995, NJ 1996, Verzuim in afschrift bevel tot inverzekeringstelling; annotatie onder HR 27 oktober 1995, NJ 1996, Ontneming van voordeel in het strafrecht. De nieuwe wetgeving in theorie en praktijk. Deventer 1997 (355 pp) (redactie, met J.L. van der Neut en J. Simmelink) - Openbaarheid en publiciteit in strafzaken, Delikt en Delinkwent 1997, p Het bestrijden van witwassen van crimineel vermogen: de wet MOT, in: M. van Kraaij, A. van Veen (red.), Onderneming en strafrecht, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1997, p De betekenis van forensisch-psychiatrische expertise in de actuele strafrechtspleging, in: T.I. Oei, A.M. van Kalmthout (red.), Psychiatrie en justitiabelen, Deventer 1997, p Sentencing principles and the impact of a crime upon its victim, in: B. Naudé, R. Snyman (eds.), Crime and justice in the nineties, Papers from the Crimsa/Idasa conference 3-5 july 1996, Pretoria 1997, p. (2) Conservatoir beslag op een aandeel in een goed ten behoeve van een ontnemingsvordering; annotatie onder HR 24 oktober 1995, NJ 1997, Voordeelsontneming in het strafrecht: stand van zaken en vooruitzichten, in: M.S. Groenhuijsen, J.L. van der Neut, J. Simmelink (red.), Ontneming van voordeel in het strafrecht, Deventer 1997, p (met J.L. van der Neut en J. Simmelink)

16 16 - Over strategie en tegen-strategie: voordeelsontneming, witwassen en financiële recherche, in: M.S. Groenhuijsen, J.L. van der Neut, J. Simmelink (red.), Ontneming van voordeel in het strafrecht, Deventer 1997, p De crisis in de opsporing en het wetsvoorstel bijzondere opsporingsmethoden. Enkele inleidende aantekeningen, Delikt en Delinkwent 1997, p Victimologie en de Nederlandse strafrechtspleging, in: J.J.M. van Dijk, P.H. van der Laan (red.), Victimologie, bijzonder nummer Tijdschrift voor Criminologie 1997, p Recensie van Y. Buruma, De aandacht van de strafrechter, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1997, p Recensie van F.W. Bleichrodt, Onder voorwaarde. Een onderzoek naar de voorwaardelijke veroordeling en andere voorwaardelijke modaliteiten, in: Delikt en Delinkwent 1997, p Victimologie in iets rustiger vaarwater?, Nederlands Juristenblad 1998, p Stalking. Strafrecht als interventierecht, Delikt en Delinkwent 1998, p Commitment, compassion, conviction and courage, in: Machteld Boot, Willem van Genugten (eds.), Gross Human Rights Violations: Reconciliation or Prosecution? Proceedings of a Symposium held in honour of Richard Goldstone at Tilburg University, 3 december 1997, Deventer 1998, p The development of victimology and its impact on criminal justice policy in The Netherlands, in: Ezzat Fattah, Tony Peters (eds), Support for crime victims in a comparative perspective. A collection of essays dedicated to the memory of prof. Frederic McClintock, Leuven 1998, p Objectives of Victim Assistance: the Professionalization of Service Providing Organizations. A Comparison between European Experiences and recent Developments in South Africa, Social Work Practice 1/98, p Victim Support in Europe - The First Two Decades, in: Working Together. An Integrated Approach to Victims of Crime. Proceedings of a Conference held at Dublin Castle on 10/11 December 1997, Dublin 1998, p Het onderzoek ter zitting. Eerste interim-rapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Groningen 1999 (463 pp) (red., met G. Knigge) - Systematische grondslagen voor een nieuw Nederlands Wetboek van Strafvordering. Inhoud en achtergrond van het onderzoeksproject Strafvordering 2001, Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de 72e Dies Natalis van de Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg 1999 (33 pp) - Algemeen deel, In: Groenhuijsen/Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting, Groningen 1999, p (met G. Knigge)

17 17 - Levenslange gevangenisstraf in Nederland, Delikt en Delinkwent 1999, p Verduistering van girale effecten. Strafrechtelijke en goederenrechtelijke complicaties in het effectenrecht, in: Ondernemingsrecht , p (met F.G.H. Kristen) - The Netherlands; country report in: Barry Rider, Chizu Nakajima (general editors), Anti Money Laundering Guide, loose leaf, CCH Editions Limited, Illinois, USA, p. 85,011-85,302 (12 pp) - Victims' Rights in the Criminal Justice System: A Call for More Comprehensive Implementation Theory, in: Jan J.M. van Dijk, Ron G.H. van Kaam, Jo-Anne Wemmers (eds.), Caring for Crime Victims: Selected Proceedings of the Ninth International Symposium on Victimology, New York 1999, p Justitiebegroting Over machteloosheid en veranderingsdrang in het strafrecht, Delikt en Delinkwent 1999, p Going Dutch: Catch-all insider trading, in: Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 7, No. 4, 1999, p (met Francois Kristen) Rede en Recht. Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van prof.mr. N. Keijzer van de Katholieke Universiteit Brabant, Deventer 2000, 407 pp (redactie, met G.J.M. Corstens) - Forensische Psychiatrie anno Actuele ontwikkelingen in breed perspectief, Deventer 2000, 474 pp. (redactie, met T.I. Oei) - De nabije toekomst van de voorlopige hechtenis, in het bijzonder in het licht van de onschuldpraesumptie, in: J. de Hullu, W.E.C.A. Valkenburg (red.), Door Straatsburg geïnspireerde grondnormen voor het Nederlandse strafproces, Deventer 2000, p Het onderzoeksproject Strafvordering 2001: enkele inleidende opmerkingen, in: Delikt en Delinkwent 2000, p Het Besluit Buitengewoon Strafrecht (1943) en het legaliteitsbeginsel in strafzaken, in: G.J.M. Corstens, M.S. Groenhuijsen (red.), Rede en Recht, Deventer 2000, p Mediation in het strafrecht. Bemiddeling en conflictoplossing in vele gedaanten, in: Delikt en Delinkwent 2000, p Trends in Victimology in Europe with Special Reference to the European Forum for Victim Services, in het Japans vertaald in: Japanese Journal of Victimology, March 2000, p (vertaald door Tatsuya Ota) - Victim-offender mediation: legal and procedural safeguards. Experiments and legislation in some European jurisdictions, in: The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice work, Leuven 2000, p (ook gepubliceerd in het Tjechisch: Mediace obet / pachatel: Experimenty a legislativa v nekterych evropskych jurisdikcich, in: Zpravodaj 2002 no. 1, p , vertaald door Zuzana Frankova)

18 18 - Evaluation and Meta-Evaluation of the Effectiveness of Victim-Oriented Legal Reform in Europe, in: Criminologie, volume 33, no. 1 (2000), p (met M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen) - Forensische psychiatrie en strafrecht anno Inleidende aantekeningen, actualiteit en het bredere perspectief, in: T.I. Oei, M.S. Groenhuijsen (red.), Forensische psychiatrie anno 2000, Deventer 2000, p Strafbaarstelling van witwassen, meldingsplichten en underground banking, in: Delikt en Delinkwent 2000, p (met D. Van der Landen) - Recensie van Jolande uit Beijerse, Op verdenking gevangengezet. Het voorarrest tussen beginselen en praktische behoeften, in: RM Themis 2000, p Recensie van C.H. Brants, Over levende gedachten. De menselijkheid van een functioneel strafrecht, oratie Utrecht, Deventer 1999, in: Delikt en Delinkwent 2000, p Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Gouda Quint 2001 (755 pp) (redactie, met G. Knigge) - Het vooronderzoek in strafzaken. De belangrijkste resultaten van het tweede jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001', Delikt en Delinkwent 2001, p Het Bestimmtheitsgebot bepaald, Delikt en Delinkwent 2001, p (met F.G.H. Kristen) - Het vooronderzoek in strafzaken. Algemeen deel, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge, Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Gouda Quint 2001, p Enkele grondslagen en hoofdbeginselen van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, in: Russische vertaling van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, 2001, p Hervorming van het strafprocesrecht met het oog op belangen van het slachtoffer: we ain t seen nothing yet, Delikt en Delinkwent 2001, p Schadefondsen in Nederland en in het buitenland: supra-nationale normen, rechtsvergelijkende en empirische beschouwingen, Delikt en Delinkwent 2001, p General Report on Rights and Obligations towards Victims, in: Arlène Gaudreault, Irvin Waller (eds.), Beyond Boundaries. Research and Action for the Third Millennium (X International Symposium on Victimology, Selected Symposium Proceedings), Montréal 2001, p (in hetzelfde boek tevens opgenomen in het Frans onder de titel Sommaire général des développements récents en matière de droits des victimes, p ) - Public damage funds. European developments and some comparative observations, in: E. Fattah, S. Parmentier (eds.), Victim policies and criminal justice on the road to restorative justice. Essays in honour of Tony Peters, Leuven University Press 2001, p

19 Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2002 (978 pp) (redactie, met G. Knigge) - Enkele centrale denkbeelden van Montesquieu en van Beccaria in relatie tot het legaliteitsbeginsel in strafzaken, in: K. Boonen e.a. (red.), De weging van t Hart. Idealen, waarden en taken van het strafrecht (Liber Amicorum A.C. T Hart), Deventer 2002, p De dreigende verdachtmaking van het opportuniteitsbeginsel in het Nederlandse strafprocesrecht, Delikt en Delinkwent 2002, p Een Europees openbaar ministerie: kanttekeningen bij het Groenboek, Nederlands Juristenblad 2002, p (met C.J.C.F. Fijnaut); in vertaling ook gepubliceerd als A European Public Prosecution Service: comments on the Green Paper, in: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 4/2002, p Het hoger beroep, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2002, p (met J. de Hullu) - Het slachtoffer in het vooronderzoek, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2002, p (met N.J.M. Kwakman) - Verlenging of afschaffing van verjaringstermijnen in het strafrecht. Over rechtspolitieke afwegingen en rechtsstatelijke beperkingen, Delikt en Delinkwent 2002, p Recensie van C.P.M. Cleiren, Geding buiten geding. Een confrontatie van het geding voor de strafrechter met strafrechtelijke ADR-vormen en mediation, oratie Leiden 2000, Deventer 2001, in: Delikt en Delinkwent 2002, p Glijdende schalen. Liber amicorum J. de Hullu, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003 (659 pp) (redactie, met J.B.H.M. Simmelink) - Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie, Deventer: Kluwer 2003 (X pp) (redactie, met T.I. Oei) - De toekomst van de Europese Unie en de lidstatelijke samenwerking in strafzaken, Delikt en Delinkwent 2003, p (met C.J.C.F. Fijnaut) - Prestatiecontracten met de politie: afspraken over veiligheid en kwaliteit?, Delikt en Delinkwent 2003, p Het brede bereik van het beginsel van een mogelijke berechting in twee feitelijke instanties voor strafzaken, in: R.H. Happé e.a. (red.), Hoger beroep in de steigers, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p (met J. de Hullu) - Juristen en sociologen over opstandige slachtoffers: genoegdoening in theorie en praktijk, Nederlands Juristenblad 2003, p

20 20 - Enkele aspecten van rechterlijk overgangsrecht en prospective overruling in het straf(proces)recht, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen. Liber Amicorum J. de Hullu, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p Het Wetboek van Strafvordering vóór 2001 en daarna, Delikt en Delinkwent 2003, p De positie van slachtoffers van misdrijven in de marge van de forensische psychiatrie en psychologie, in: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (red.), Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie, Deventer: Kluwer 2003, p Afronding en verantwoording. Eindrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2004 (602 pp) (redactie, met G. Knigge) - Herhaald slachtofferschap: een victimologisch begrip met grote crimineel-politieke betekenis, Delikt en Delinkwent 2004, p Herstel, schadevergoeding en normbevestiging. Naar een processuele vertaling van strafdoeleinden, in: B. van Stokkum (red.), Straf en herstel. Ethische reflecties over sanctiedoeleinden, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, p Victims Rights and Restorative Justice: Piecemeal Reform of the Criminal Justice System or a Change of Paradigm?, in: Hendrik Kaptein & Marijke Malsch (eds.), Crime, Victims and Justice. Essays on Principles and Practice, Aldershot, Hampshire: Ashgate 2004, p Referentie bij het preadvies van C.P.M. Cleiren over Het opstandige slachtoffer, in: Verslag van de op 13 juni 2003 te Alkmaar gehouden algemene vergadering over: Het opstandige slachtoffer, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2003-II, Deventer: Kluwer 2004, p Codificatie en dynamiek in het strafrecht. Begeleiding van de hantering van de wet op het terrein van het straf(proces)recht, in: J.B.M. Vranken & I. Giesen (red.), Codificatie en dynamiek. Instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, p Uitvoeringsmaatregelen, in: J.B.M. Vranken & I. Giesen (red.), Codificatie en dynamiek. Instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, p Afronding en verantwoording. Algemeen deel, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge, Afronding en verantwoording. Eindrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2004, p (met G. Knigge) - Criminal Law in the European Union: a Giant Leap or a Small Step?, in: Anthony Moore (ed.), Police and Judicial Co-operation in the European Union, FIDE 2004 National Reports, Cambridge University Press 2004, p (met C.J.C.F. Fijnaut) (ook gepupliceerd als: Strafrecht in de Europese Unie: een grote sprong voorwaarts of slechts een klein stapje?, SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2004/5, p )

21 21 - Sentido do Artigo 10 da Decisao-Quadro e Perspectivas para a sua Implementacao, in: APAV - Associacao Portuguesa de Apoio à Vitima (red.), Proteccao e Promocao dos Direitos das Vitimas de Crime na Europa / Protection and Promotion of Victims Rights in Europe, APAV: 2004 (ISBN ), p Bewijsrecht als toetssteen voor de systematiek van een Wetboek van Strafvordering. Pleidooi voor een vrij bewijsstelsel, in: A.H. Klip, A.L. Smeulers, M.W. Wolleswinkel (red.), KriTies. Liber amicorum et amicarum voor prof.mr. E. Prakken, Deventer: Kluwer 2004, p Voorlopige hechtenis in de fase van het hoger beroep, Delikt en Delinkwent 2004, p Nieuw beleidsdocument van het European Forum for Victim Services omtrent de positie van het slachtoffer in de context van mediation in strafzaken, in: Tijdschrift voor Herstelrecht 2004, no. 4, p Veiligheid en privacy in 2030: twee toekomstscenario s, TILT - Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving, Tilburg 2005 (54 pp) (met Bert-Jaap Koops, Rachel Poels, Ronald Leenes, Miriam Lips, Corien Prins, Anton Vedder) - Over toeval in het wetgevingsdebat over strafprocesrecht: de uitbouw van een contradictoire gedingstructuur in strafzaken, Delikt en Delinkwent 2005, p Enkele hoofdbeginselen van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht die van belang zijn voor de actuele herziening van het Surinaamse strafrecht, Surinaams Juristen Blad april 2005, p Thomas Hobbes en John Locke als onbewuste wegbereiders van het legaliteitsbeginsel in strafzaken, in: Frank Verbruggen, Raf Verstraeten, Dirk van Daele & Bart Spriet (red.), Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, Universitaire Pers Leuven 2005, p Het slachtoffer in het brandpunt van dynamiek en stabiliteit van het systeem van strafprocesrecht, in: A. Harteveld, D.H. de Jong, E. Stamhuis (red.), Systeem in ontwikkeling. Liber amicorum G. Knigge, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p Bijzondere opsporingsbevoegdheden en het systeem van het Wetboek van Strafvordering in het post-van Traa tijdperk, in: Getuigend staatsrecht. Liber amicorum Adriaan Kornelis Koekkoek, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p (met J.B.H.M. Simmelink) - Balancing financial threats and legal interests in money-laundering policy, in: Law and Social Change, Vol. 43, no. 2, p (met P.C. van Duyne en A.A.P. Schudelaro) - International Protocols on Victims Rights and some Reflections on Significant Recent Developments in Victimology, in: R. Snyman & L. Davis (eds.), Victimology in South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers 2005, p Jury en andere vormen van lekenrechtspraak. Over onbehagen, legitimiteit, onderbuik en cultuur, Delikt en Delinkwent 2005, p

22 22 - Het wetsvoorstel OM-afdoening op het grensvlak van juridische techniek en strafprocessuele uitgangspunten, in: A.H.E.C. Jordaans e.a. (red.), Praktisch strafrecht. Liber amicorum J.M. Reijntjes, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p (met J.B.H.M. Simmelink) Capita Selecta van de Forensische psychiatrie anno 2006, Deventer: Kluwer 2006, 804 pp (red., met T.I. Oei) - Compilation of International Victims Rights Instruments, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, 261 pp (eds., met Rianne Letschert) - Euthanasia in International and Comparative Perspective, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, 283 pp (eds., met Floris van Laanen) - Op weg naar slachtoffergerichte theorievorming in het herstelrecht, Tijdschrift voor Herstelrecht 2006 (6) 1, p (met A. Pemberton en F.W. Winkel) - Heiligverklaring en legitimiteitstekorten in het strafrecht, Tijdschrift voor Criminologie 2006 (48) 2, p Het Europees Kaderbesluit inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure: implementatieperikelen en interpretatievragen, Panopticon. Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk , p (met Sandra Reynaers) - Evaluatie van afgesloten strafzaken en de offensieve rol van de strafbalie, Delikt en Delinkwent 2006, p Geen rechterlijk bevel tot wetgeven, of toch?, Nederlands Juristenblad 2006, p (met R.A.J. van Gestel) - Inleidend voorwoord, in: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (red.), Capita Selecta van de Forensische psychiatrie anno 2006, Deventer: Kluwer 2006, p. V-IX - Reflections on the Development and Legal Status of Victims Rights Instruments, in: Marc Groenhuijsen & Rianne Letschert (eds.), Compilation of International Victims Rights Instruments, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p (met Rianne Letschert) - De Kaderbesluiten van de Europese Unie op het gebied van het strafrecht. Stand van zaken en een blik op de toekomst, in: M.J. Borgers, F.G.H. Kristen, J.B.H.M. Simmelink (red.), Implementatie van Kaderbesluiten, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p Euthanasia and the Criminal Justice System. General Report on the State of the Art in 14 Jurisdictions, in: Marc Groenhuijsen & Floris van Laanen (eds.), Euthanasia in International and Comparative Perspective, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 3-26; tevens gepubliceerd in: Katharina Boele-Woelki & Sjef van Erp (eds), General Reports of the XVIIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Utrecht: Eleven International Publishing 2007, p

Publicaties Dirk Van Daele (2004)

Publicaties Dirk Van Daele (2004) 1 Publicaties Dirk Van Daele (2004) I. BOOKS 1. FIJNAUT, C., GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F. en VAN DAELE, D., Het Belgische politiewezen. Wetgeving - Beleid - Literatuur inzake politie, bestuur en justitie,

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Systeem in Ontwikkeling

Systeem in Ontwikkeling Systeem in Ontwikkeling Systeem in Ontwikkeling Liber amicorum G. Knigge a Systeem in Ontwikkeling. Liber amicorum G. Knigge. Redactie A. Harteveld, D.H. de Jong en E. Stamhuis. Wolf Legal Publishers

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie G.J.M. van den Biggelaar Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 994 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Symposium strafrecht. Vervolg van een grondslagendebat. onder redactie van. G.C.G.J. van Roermund M.S. Groenhuijsen W.J. Witteveen

Symposium strafrecht. Vervolg van een grondslagendebat. onder redactie van. G.C.G.J. van Roermund M.S. Groenhuijsen W.J. Witteveen Symposium strafrecht Vervolg van een grondslagendebat onder redactie van G.C.G.J. van Roermund M.S. Groenhuijsen W.J. Witteveen Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1993 Inhoud I.

Nadere informatie

Hoofdstukken strafprocesrecht. mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J.

Hoofdstukken strafprocesrecht. mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J. Hoofdstukken strafprocesrecht mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J. Woretshofer Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires 2e bijgewerkte en herziene druk verzameld en ingeleid door

Nadere informatie

List of Publications Journal articles

List of Publications Journal articles List of Publications Journal articles Lens, K.M.E., Pemberton,A., Brans,K., Braecken, J. Bogaerts, S. & Lahlah, A. (2013). Delivering a Victim Impact Statement: Emotionally Effective or Counter-Productive?.

Nadere informatie

De strafwaardigheid van seksueel misbruik

De strafwaardigheid van seksueel misbruik De strafwaardigheid van seksueel misbruik Sexual abuse of minors as a crime R.S.B. Kool sanderg lnstituut U 1999 Gouda Quint inhoudsopgave Lijst met voorkomende afkortingen XI DEEL l HISTORISCH PERSPECTIEF

Nadere informatie

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R.

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam ERA (Europese Rechts Academie) te Trier, Duitsland SSR (Stichting Studiecentrum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 1.1 Eerste kennismaking 19 1.2 Plaats van het strafrecht 19 1.3 Doelen van straffen 22 1.4 Materieel strafrecht,

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Dading in plaats van strafrecht

Dading in plaats van strafrecht Dading in plaats van strafrecht Symposium Universiteit van Amsterdam gehouden op 9 april 1992 te Amsterdam Onder redactie van: P.G. Wiewel R.H. Stutterheim P. Ingelse FJ. Olde Rikkert Gouda Quint bv (S.

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Vragen Is bemiddeling tussen slachtoffer en dader wel mogelijk? Wenselijk? Wie

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Welcome at Maastricht University Master Open Dag 8 oktober2016 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Hans Nelen Hoogleraar criminologie Coordinator master FCR Waar ga ik het over hebben? Doel,

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Herstelgerichte politie

Herstelgerichte politie Herstelgerichte politie Peter van Os, programmamanager Ontwikkeling gebiedsgebonden politie Ontwikkelingen politieregio s Kerntakendiscussie Wijkagent doet te veel aan dienstverlening Doelloos vriendschappelijke

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie anders in Ministerie van Veiligheid en Justitie Aan de Koning sector Straf- en sanctierecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www. rijksoverheid. nh/venj Contactpersoon Mr.

Nadere informatie

Grondslagen van het strafrecht

Grondslagen van het strafrecht Grondslagen van het strafrecht Minor, verbredend I. Algemene informatie 1. Naam van de minor: Grondslagen van het strafrecht 2. Taal van de minor: Nederlands (gebruik van anderstalig onderwijsmateriaal

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Hervorming van het strafprocesrecht met het oog op belangen van het slachtoffer: we ain t seen nothing yet

Hervorming van het strafprocesrecht met het oog op belangen van het slachtoffer: we ain t seen nothing yet M.S. Groenhuijsen Hervorming van het strafprocesrecht met het oog op belangen van het slachtoffer: we ain t seen nothing yet 1. Het is eigenlijk betrekkelijk snel gegaan. Vele decennia lang stuitten de

Nadere informatie

Welkom bij de Universiteit Maastricht

Welkom bij de Universiteit Maastricht Welkom bij de Universiteit Maastricht Open dag Faculteit der Rechtsgeleerdheid Master Nederlands Recht Profiel Strafrecht 18 maart 2017 12:30-13:30 uur mr. dr. Jacques Claessen UHD Straf(proces)recht Coördinator

Nadere informatie

Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie

Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie 4.j1penbaar;Ministerie Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie Postbus 20305 2500 EH Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving ML.

Nadere informatie

De minimumstraf. Een verkennende studie naar het voorkomen van minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales.

De minimumstraf. Een verkennende studie naar het voorkomen van minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales. De minimumstraf Een verkennende studie naar het voorkomen van minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales. Prof. Dr. Anton M. van Kalmthout Prof. Mr. Peter J.P. Tak Voorwoord Het

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Inhoudsopgave Administratie 2 Wijkgerichte aanpak / ZSM 3 Verdieping 3 High Impact Crime 4 Basis van het vak 4 Verdieping Afpakken 5 Verdieping IRC 5 Verdieping

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Lijst van publicaties:

Lijst van publicaties: Lijst van publicaties: 1989 - Commentaar op HR 16 februari 1988, NJ 1988, 794: What shall we do with the drunken sailer. ASEGA - orgaan van de vereniging voor strafrecht en criminologie "Simon van der

Nadere informatie

R.S.B. Kool, Artikel 51h, in: Melai/Groenhuijsen. Wetboek van Strafvordering, losbladig commentaar, Kluwer, 2012.

R.S.B. Kool, Artikel 51h, in: Melai/Groenhuijsen. Wetboek van Strafvordering, losbladig commentaar, Kluwer, 2012. R.S.B. Kool, Artikel 51h, in: Melai/Groenhuijsen. Wetboek van Strafvordering, losbladig commentaar, Kluwer, 2012. Mr. R.S.B. Kool 1 1. Het openbaar ministerie bevordert dat de politie in een zo vroeg mogelijk

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2015-2016 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Moederbestand bachelor onderwijsprogramma s Leiden, 17 februari 2014 mr. K.

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Recht met de ramen. open

Recht met de ramen. open De drijfveren van Marc Groenhuijsen Recht met de ramen open Rechtswetenschap en studie zijn alleen zinvol als zij in verband worden gebracht met de problemen van gewone mensen, vindt hoogleraar strafrecht

Nadere informatie

Wetsvoorstel deskundige in strafzaken

Wetsvoorstel deskundige in strafzaken Wetsvoorstel deskundige in strafzaken J. Hielkema* Een van de doelstellingen van het wetsvoorstel deskundige in strafzaken 1 is de verbetering van de kwaliteitszorg met betrekking tot deskundigen in het

Nadere informatie

Slachtoffers hebben óók recht op hun rechten

Slachtoffers hebben óók recht op hun rechten Slachtoffers hebben óók recht op hun rechten Onderzoek naar de wijze waarop de rechten van slachtoffers met betrekking tot het spreekrecht, de schriftelijke slachtofferverklaring en de vordering tot schadevergoeding

Nadere informatie

Inhoud. Algemene inleiding 11. Ivo Aertsen, Joris Casselman & Stephan Parmentier. Deel I. Onderwijs 15

Inhoud. Algemene inleiding 11. Ivo Aertsen, Joris Casselman & Stephan Parmentier. Deel I. Onderwijs 15 Inhoud Algemene inleiding 11 Ivo Aertsen, Joris Casselman & Stephan Parmentier Deel I. Onderwijs 15 Hoofdstuk 1. De eerste vier voorzitters en hun onderwijsprogramma 17 Joris Casselman 1.1. Het voorzitterschap

Nadere informatie

Gemeentelijke handhaving en strafrecht

Gemeentelijke handhaving en strafrecht Gemeentelijke handhaving en strafrecht Prof. mr.dr. A.R. Hartmann Erasmus Universiteit Rotterdam d.d. 14 april 2011 Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam Overzicht: 1 Inleiding 2 Strafrechtelijke afdoening

Nadere informatie

T. Liefaard, Kinderrechten in Nederland anno 2012, in: I. Weijers (red.), Parens patriae en prudentie, Amsterdam: SWP (in druk, voorjaar 2012).

T. Liefaard, Kinderrechten in Nederland anno 2012, in: I. Weijers (red.), Parens patriae en prudentie, Amsterdam: SWP (in druk, voorjaar 2012). Publicaties Prof. mr. T. Liefaard April 2012 2012 T. Liefaard, Juveniles in transition from juvenile justice to adult criminal justice, in: R. Loeber, M. Hoeve, N.W. Slot & P. van der Laan (eds.), Persisters

Nadere informatie

Nederlands recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, Specialisatie: rechtstheoretische richting

Nederlands recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, Specialisatie: rechtstheoretische richting CURRICULUM VITAE Christina Petronella Maria Cleiren (Tineke) adres Witte Singel 31 2311 BH Leiden 071 5277530 (universiteit) studie Nederlands recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1 INHOUD 103 Fiscale fraude /1 103.0 Ten geleide / 1 103.1 Inleiding / 17 103.1.1 Wat is belastingfraude? / 17 103.1.2 Hoe treedt belastingfraude aan het licht? / 17 103.1.3 Wettelijk kader / 17 103.1.3.a

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5 INHOUD Inleiding............................................................. 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF...................................................

Nadere informatie

Het Nederlands strafprocesrecht

Het Nederlands strafprocesrecht Mr. G.J.M. Corstens vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden oud-hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen Het Nederlands strafprocesrecht Zesde druk Kluwer

Nadere informatie

Rechtsbescherming tegen bestraffing : een onderzoek naar de rechterlijke

Rechtsbescherming tegen bestraffing : een onderzoek naar de rechterlijke UvA-DARE (Digital Academic Repository) Rechtsbescherming tegen bestraffing : een onderzoek naar de rechterlijke toetsingsgronden bij het opleggen van bestuurlijke boeten en de vergelijkbare beslissingen

Nadere informatie

University of Groningen. Titel en inhoud Keulen, Berend; Knigge, Geert; Wolswijk, Hein. Published in: Pet af : liber amicorum D.H.

University of Groningen. Titel en inhoud Keulen, Berend; Knigge, Geert; Wolswijk, Hein. Published in: Pet af : liber amicorum D.H. University of Groningen Titel en inhoud Keulen, Berend; Knigge, Geert; Wolswijk, Hein Published in: Pet af : liber amicorum D.H. de Jong IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staters-Generaal

Tweede Kamer der Staters-Generaal Tweede Kamer der Staters-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18873 Voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad Nr. 2 VOORDRACHT Lijst van aanbeveling van zes kandidaten, door de Hoge Raad

Nadere informatie

Systematische grondslagen voor een nieuw Nederlands Wetboek van Strafvordering Groenhuijsen, Marc

Systematische grondslagen voor een nieuw Nederlands Wetboek van Strafvordering Groenhuijsen, Marc Tilburg University Systematische grondslagen voor een nieuw Nederlands Wetboek van Strafvordering Groenhuijsen, Marc Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA): Groenhuijsen,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016)

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de voortgangsrapportage van de 'road map visum liberalisatie Turkije',

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Deelneming aan een criminele organisatie

Deelneming aan een criminele organisatie Deelneming aan een criminele organisatie Participation in a criminal organization Een onderzoek naar de strafbaarstellingen in artikel 140 Sr A research into the offences in Article 140 Penal Code PROEFSCHRIFT

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

Openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Openlijke geweldpleging PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus Dr. S.K.

Nadere informatie

De Nederlandse Strafvordering

De Nederlandse Strafvordering De Nederlandse Strafvordering MrA. Minkenhof Zesde druk, herzien door Prof. mrj.m. Reijntjes met medewerking van mrm.p. Bart en mrja. W. Lensing Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem

Nadere informatie

Financieel rechercheren

Financieel rechercheren SI-EUR-reeks, deel 18 Financieel rechercheren Verbetering van samenwerking door integratie van disciplines Redactie: Prof. mr. H. de Doelder Dr. A.B. Hoogenboom Erasmus Universiteit Rotterdam sander H

Nadere informatie

Levend strafrecht. Strafrechtelijke vernieuwingen in een maatschappelijke context. Liber amicorum Ybo Buruma

Levend strafrecht. Strafrechtelijke vernieuwingen in een maatschappelijke context. Liber amicorum Ybo Buruma Levend strafrecht Strafrechtelijke vernieuwingen in een maatschappelijke context Liber amicorum Ybo Buruma Onder redactie van P.H.P.H.M.C. van Kempen, A.J. Machielse, H.J.B. Sackers & P.C. Vegter KLUWER

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Planning Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2014

Planning Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2014 Planning Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2014 Gelijkgesteld met de Profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk Leerdoelen De leergang Strafrechtelijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Lijst van arbiters opgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Arbitragereglement (25 april 2012) Juristen Dirk De Meulemeester Geboren in 1970 Hij

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Burgerlijke rechter of bestuursrechter. de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij: regelgeving, schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen Polak,

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 2

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 2 Aan de minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 1 april 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 5683418/11/6 onderwerp

Nadere informatie

Alternative Disposal of Criminal Cases by the Prosecutor: Comparing the Netherlands and South Africa A.M. Anderson

Alternative Disposal of Criminal Cases by the Prosecutor: Comparing the Netherlands and South Africa A.M. Anderson Alternative Disposal of Criminal Cases by the Prosecutor: Comparing the Netherlands and South Africa A.M. Anderson ALTERNATIVE DISPOSAL OF CRIMINAL CASES BY THE PROSECUTOR: COMPARING THE NETHERLANDS AND

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R Universiteit: Toulouse Structuur Licences Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten TD s (equiv. voor werkcolleges) staan niet open voor de inkomende erasmusstudenten Master

Nadere informatie

Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken

Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken Paul Ponsaers 1 1. De EU is niet enkel een economische, politieke en sociale gemeenschap, maar evenzeer een waardengemeenschap.

Nadere informatie

Tilburg University. Victimologie en de Nederlandse strafrechtspleging Groenhuijsen, Marc. Published in: Tijdschrift voor Criminologie

Tilburg University. Victimologie en de Nederlandse strafrechtspleging Groenhuijsen, Marc. Published in: Tijdschrift voor Criminologie Tilburg University Victimologie en de Nederlandse strafrechtspleging Groenhuijsen, Marc Published in: Tijdschrift voor Criminologie Publication date: 1997 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015

Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015 Vanaf deze datum (21u) is registratie in pointcarré mogelijk Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015 Titularis Opleidingsonderdeel Dag Datum VM NM AV Lokaal Bauwens A. International Comparative Field

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag Parkstraat 83 Den Haag Raad voor Strafrech tstoepassing Correspondentie: Postbus 30137 en Jeugdbescherming 2500 CC Den Haag ~ Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 9310 Fax rechtspraak (070)

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Jeugdrecht Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld

Nadere informatie

Een kritische analyse van de juridische positionering van de (private) fraude auditor

Een kritische analyse van de juridische positionering van de (private) fraude auditor Een kritische analyse van de juridische positionering van de (private) fraude auditor Joris Lambrechts Waeterinckx Advocaten CPS-IFA Studiedag 24 oktober 2017 Private fraude-onderzoekers: meerwaarde of

Nadere informatie