Startles Introductie Rode Kruis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startles Introductie Rode Kruis"

Transcriptie

1 Startles Introductie Rode Kruis voor maatschappijleer, burgerschapsvorming voor middenbouw vmbo, havo, vwo

2 2 Inleiding U gaat een introductieles geven over het Nederlandse Rode Kruis. De les geeft een duidelijk beeld van de missie, de visie en het werk van het Rode Kruis. Deze les over het Rode Kruis kan als losstaande les worden gegeven of als introductie op een ander thema van het Rode Kruis (Fondsenwerving en collecte, Klimaatadaptatie, Internationale Projectparticipatie, Sociale Hulp, Eerste Hulp, Humanitair Oorlogsrecht, Positive Images). 1) Elk land moet hulpverenigingen van vrijwilligers oprichten, die zijn uitgerust en opgeleid om gewonden op het slagveld te verzorgen; 2) Gewonden op het slagveld en het medische personeel zijn neutraal en moeten door een teken worden beschermd; 3) Met een internationaal verdrag worden deze voorstellen vastgelegd zodat de bescherming van de slachtoffers en het medische personeel gegarandeerd is. Na deze les kunt u het Rode Kruis uit uw woonplaats of regio benaderen met de vraag of een vrijwilliger een gastles kan geven over de activiteiten van het Rode Kruis in de regio. Het Rode Kruis wil met deze lessen de betrokkenheid van jongeren met het werk van het Rode Kruis vergroten en hen inspireren tot het uitvoeren van een maatschappelijke stage voor het Rode Kruis. In deze handleiding vindt u achtergrondinformatie over het Rode Kruis, een lesopzet (inclusief powerpointpresentatie), makkelijk te kopiëren werkbladen met vragen en opdrachten voor de leerlingen, en antwoordsuggesties. Achtergrondinformatie Het Nederlandse Rode Kruis hoort tot een internationale organisatie en kent al een lange geschiedenis. Ontstaan De Zwitserse bankier Jean Henry Dunant ( ) was in 1859 toevallig getuige van een veldslag tussen het Franse en het Oostenrijkse leger bij het Italiaanse plaatsje Solferino. Na deze veldslag bleven slachtoffers op het slagveld achter, zonder dat iemand naar hen omkeek. Dunant kon dit niet aanzien. Hij ging de gewonden helpen. In zijn eentje was dat echter onbegonnen werk. Daarom riep hij de hulp in van Italiaanse vrouwen in de buurt. Hij richtte met hen hulpposten in voor gewonden van beide partijen. Terug in Genève bleef de veldslag hem bezighouden en schreef hij het boek 'Een herinnering aan Solferino'. Daarin deed hij drie voorstellen: Bij een vergadering van zestien Europese staten in 1863 keurden vertegenwoordigers de voorstellen van Dunant goed. Hiermee was de geboorte van het Internationale Rode Kruis een feit. Ze spraken af om als teken een rood kruis op een wit vlak te gebruiken. Dit teken had Dunant afgeleid van de vlag van Zwitserland. Op die vlag staat een wit kruis op een rode achtergrond. Hij verwisselde alleen de kleuren. In 1876 werd voor het eerst een rode halve maan als teken van het Internationale Rode Kruis gebruikt. Dat gebeurde in de Russisch- Turkse oorlog. Dit embleem, de Rode Halve Maan werd later door een aantal andere islamitische landen overgenomen, omdat zij

3 3 het kruis associëren met het christendom. In 1929 werd dit embleem officieel als tweede embleem erkend. Sinds 2005 is ook het rode kristal als embleem erkend. Dit embleem is ingevoerd omdat in sommige conflicten de beschermende functie van het rode kruis en de halve maan niet gerespecteerd werd, omdat men er een religieuze connotatie aan gaf. Het rode kruis en de rode halve maan gelden als sterk beeldmerk. Iedereen kent ze. Ze zijn ongeveer net zo bekend als het beeldmerk van Nike, Coca-Cola of McDonalds. Tijdens oorlogen zijn het tekens van bescherming, in normale omstandigheden zijn het herkenningstekens. 3) 186 landelijke verenigingen > actief in eigen land afhankelijk van de omstandigheden. Het verschil tussen het Comité en de Federatie is dus de plek waar ze opereren. Het Comité beschermt en ondersteunt slachtoffers tijdens internationale oorlogen en burgeroorlogen. De Federatie wil menselijk lijden voorkomen en verlichten en ondersteunt en coördineert bij hulpacties voor slachtoffers van rampen. De Internationale Beweging van Rode Kruis en Rode Halve Maan verenigingen beweegt zich op vier terreinen: Hulpverlening bij rampen. Voorbereiding op rampen. Gezondheidszorg en eerste hulp op lokaal niveau. Verspreiding humanitaire waarden en principes. De afspraken werden in 1864 vastgelegd in het eerste Verdrag van Geneve. In de jaren daarna werden in veel landen nationale Rode Kruisverenigingen opgericht. Het Rode Kruis van België was in 1864 de eerste nationale vereniging. Het Nederlandse Rode Kruis werd in 1867 opgericht. Voor zijn werk kreeg Henry Dunant in 1901 de Nobelprijs voor de Vrede. In 1910 had het Rode Kruis zich als een olievlek over meer dan veertig landen verspreid. Oorspronkelijk verleende men hulp aan oorlogsslachtoffers, maar na de Eerste Wereldoorlog ontstond het idee om het Rode Kruiswerk ook in vredestijd voort te zetten. Er waren genoeg kwetsbare mensen in de wereld die de hulp van het Rode Kruis goed konden gebruiken. Tegenwoordig is het Rode Kruis een wereldwijd netwerk en heet officieel de Internationale Beweging van Rode Kruis en Rode Halve Maan verenigingen. Er zijn drie organen binnen deze Beweging: 1) ICRC, Internationaal Comité van het Rode Kruis > actief tijdens gewapende conflicten. 2) IFRC, Internationale Federatie van het Rode Kruis > actief tijdens rampen. Doelstelling Het Rode Kruis formuleert haar doelstelling als volgt: Het Rode Kruis wil bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van mensen van wie leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. De missie en de visie die daarbij horen luiden: Missie Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Daartoe mobiliseert het Rode Kruis de kracht van menslievendheid en solidariteit: we creëren een ruimte waarin mensen in nood, vrijwillige hulpverleners en donoren samenkomen en invulling geven aan ons aller verantwoordelijkheid om anderen te helpen.

4 4 Visie Het uitgangspunt is dat het merendeel van de hulpverlening door vrijwilligers wordt verleend. De centrale drijfveer hierbij is hun betrokkenheid bij de medemens, hun gevoel van menslievendheid. Door vrijwilligers in te zetten mobiliseren wij de kracht van medemenselijkheid, the power of humanity. 2. Het versterken van zelfredzaamheid; 3. Het vergroten van respect en hulpbereidheid. Het uitgangspunt bij de keuzes voor hulpverlening is de Cirkel van Hulp. Deze Werk in Nederland In Nederland is het Rode Kruis actief op de volgende manieren: noodhulp, nationaal: geneeskundige hulp verwanteninformatie opvang en verzorging eerste hulp sociale hulp, nationaal: maatjesprojecten, cursus vrienden maken en sociaal contact bijzondere vakanties Mappa Mondo noodhulp, internationaal: voorbereiding op rampen hulp bij rampen / conflicten sociale hulp, internationaal: voorlichting en preventie basisgezondheidszorg schoon (drink)water unieke/overige activiteiten: verspreiding Humanitair Oorlogsrecht tracing (opzoeken van vermisten) Rode Kruis nu Sinds de oprichting van het Rode Kruis is er veel veranderd en de omgeving waarin het Rode Kruis opereert, blijft veranderen. Wereldwijd hebben rampen een steeds grotere impact. Veel mensen wonen dicht bij elkaar in vaak kwetsbare omstandigheden. Natuurdreigingen zoals overstromingen nemen toe als gevolg van klimaatverandering. Ongecontroleerde economische groei en ontwikkeling maken de kwetsbaarheid van mensen groter. In de westerse wereld vergrijst de bevolking. En hoewel de vitaliteit van ouderen toeneemt stijgt het aantal hulpvragen en worden de vragen ook complexer. Er is sprake van een toenemende individualisering. Mensen worden buitengesloten of weten zelf niet goed aansluiting te vinden. Het Rode Kruis heeft de ambitie om met hoog gekwalificeerde hulp van vrijwilligers in te spelen op deze veranderingen. Daarbij stelt ze zichzelf drie doelen: 1. Het verminderen van de gevolgen van noodsituaties; Voorkomen menselijk lijden Noodhulp Noodsituatie cirkel draait om nood. Naast noodhulp is het van belang dat mensen ook voorbereid worden op noodsituaties en dat er nazorg is. Zodat mensen sterker zijn voor een volgende noodsituatie. Zo wordt verzachten ook voorkomen. Het Rode Kruis redeneert vanuit deze cirkel en de insteek bij alle hulp, nationaal en internationaal, is dan ook gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen. Belangrijke feiten Helpt direct, ver weg + om de hoek Grondbeginselen: Menslievendheid Onpartijdigheid Neutraliteit Onafhankelijkheid Vrijwilligheid Eenheid Algemeenheid Verzachten menselijk lijden

5 5 In 186 landen actief Bijna 100 miljoen vrijwilligers wereldwijd In Nederland in 1867 opgericht In Nederland 357 lokale afdelingen met vrijwilligers mensen zijn in Nederland lid van het Rode Kruis Dagelijks hulp aan mensen leerlingen om een mening te vormen, om informatie te zoeken op internet en om de inzet van creativiteit. Doelen van de les Leerlingen weten wat het Rode Kruis is en waar de organisatie voor staat. Leerlingen weten dat het Rode Kruis actief is in landen ver weg en dichtbij om de hoek. Leerlingen zijn enthousiast om een maatschappelijke stage voor het Rode Kruis te vervullen. Samenvatting presentatie Toelichtende teksten die u bij de presentatie kunnen ondersteunen vindt u in de powerpointpresentatie zelf (notities). De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1) Inleiding + programma (5 minuten). Handige links (Engels) (Engels) Lesopzet Deze introductieles over het Rode Kruis neemt één lesuur in beslag. U kunt gebruik maken van de powerpointpresentatie die het Rode Kruis hiervoor heeft ontwikkeld (titel: ppt Introductie Rode Kruis - startles). Een samenvatting van de presentatie vindt u in deze handleiding. Na de les of als huiswerk kunt u de leerlingen zelfstandig laten werken met de vragen & opdrachten op de werkbladen. U vindt tevens antwoordsuggesties in deze handleiding. Deze kunt u eventueel aan uw leerlingen geven of u bespreekt de antwoorden gezamenlijk in de klas. De opdrachten lopen op in moeilijkheidsgraad en sluiten aan bij verschillende leerstijlen. Afhankelijk van het niveau waaraan u les geeft, kunt u zelf opdrachten uitkiezen voor de leerlingen of u geeft de leerlingen de vrijheid om zelf te kiezen welke opdrachten ze maken aansluitend bij hun niveau en leerstijl/motivatie. Er zijn twee extra opdrachten geformuleerd die meer vragen dan het reproduceren van de informatie die in de les is gegeven. Ze vragen 2) Voorkennis Rode Kruis (5 minuten). Wat weten de leerlingen al over het Rode Kruis? In Nederland en daarbuiten. 3) Geschiedenis > video Het verhaal van een idee (15 minuten). 4) Doelstelling + grondbeginselen (5 minuten). 5) Activiteiten Internationale Rode Kruis (5 minuten). 6) Nederlandse Rode Kruis (10 minuten). Organisatie Activiteiten nationaal en internationaal Cirkel van hulp 7) Wat kun jij doen? (5 minuten).

6 6 Vragen & opdrachten leerlingen 1. Doelstelling Rode Kruis De doelstelling van het Rode Kruis is bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van mensen wier leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. 2. Emblemen a. Zoek op internet of in een woordenboek de woorden op die je niet kent. b. Schrijf met jouw eigen woorden op wat de doelstelling van het Rode Kruis inhoudt. c. Kruis aan welke activiteiten het Rode Kruis onder andere uitvoert. O Geven van Eerste Hulp cursussen. O Protestactie voeren tegen het kappen van bos in de Amazone. O Geven van malarianetten aan dorpen in Kenia. O In Utrecht eenzame mensen in contact brengen met anderen. O Meestrijden met de verliezende partij in een oorlog. d. Schrijf nog twee activiteiten van het Rode Kruis op waarover je in de les hebt gehoord. a. Wat is de belangrijkste functie van de emblemen? b. Zoek op internet drie landen op die het rode kruis als embleem hanteren en drie landen die de rode halve maan als symbool hebben. c. Waarom kozen sommige landen voor een ander embleem? 3. Geschiedenis In de videofilm heb je het verhaal gehoord hoe het Rode Kruis is opgericht. Schrijf kort de geschiedenis van het Rode Kruis op. Maak in elk geval gebruik van de volgende woorden: Dunant 1859 Italië veldslag hulpposten vrouwen beide partijen Florence Bekijk op de Beeldbank van Schooltv (www.schooltv.nl/beeldbank) de clip met de titel: Florence Nightingale: De Krimoorlog. Schrijf een overeenkomst en een verschil op tussen Florence Nightingale en Henry Dunant. 5. Grondbeginselen a. Koppel de beschrijvingen en de grondbeginselen aan elkaar door er een streep tussen te trekken.

7 7 Menslievendheid Onpartijdigheid Neutraliteit Onafhankelijkheid Vrijwilligheid Eenheid Algemeenheid We kiezen nooit partij. Alleen voor slachtoffers. Vrijwilligers, mensen die niet uit zijn op persoonlijk gewin, zijn de kurk waarop we drijven. Mensen in de grootste nood worden door ons het eerst geholpen: zonder aanziens des persoons. Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie en alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig. We voorkomen en verzachten pijn vanuit respect voor ieder mens. We beslissen onafhankelijk van de overheid, zodat we altijd volgens onze grondbeginselen kunnen blijven werken. In ieder land is maar één Rode Kruis- of Rode Halve Maanvereniging die openstaat voor iedereen. b. Welk grondbeginsel spreekt jou het meeste aan? Licht toe waarom. 6. Activiteiten Rode Kruis Rode Kruis deelt mondkapjes uit na vulkaanuitbarsting Sumatra Het Rode Kruis heeft mondkapjes gedistribueerd in de getroffen regio in Sumatra. De mondkapjes beschermen de mensen tegen as, rook en stof. Meer dan mensen uit de regio Karo in Noord-Sumatra zijn ontheemd door het vulkaangeweld en zijn opgevangen in 20 vluchtelingenkampen. Twee mensen zijn overleden als gevolg van ademhalingsproblemen en een hartaanval. Het Rode Kruis heeft verder 6000 medicijnpakketten verspreid waarmee men acute problemen als huidirritatie, verstikking en infecties aan luchtwegen of ogen kan behandelen. Daarnaast worden ook hygiëne pakketten, dekens en slaapmatten uitgedeeld. Vanaf vandaag zijn ook een mobiele medische kliniek en twee veldkeukens actief waarmee slachtoffers ter plaatse van medische hulp en voedsel kunnen worden voorzien. ( ) Het Internationale Rode Kruis en het Indonesische Rode Kruis werken samen om zo veel mogelijk getroffenen van hulp te voorzien. Bron: persbericht Rode Kruis, 31 augustus 2010

8 8 Ouderen gaan een dagje uit Vijftig oudere inwoners van De Ronde Venen stapten donderdag 16 september bij Rederij Klinkhamer aan boord van een rondvaartboot voor de jaarlijkse boottocht van het Rode Kruis. ( ) De gasten kwamen uit alle dorpen van De Ronde Venen, ook Amstelhoek en de Hoef waren goed vertegenwoordigd. Er werden nieuwe contacten gelegd en oude bekenden kwamen elkaar tegen. De tien begeleidende vrijwilligers van het Rode Kruis zorgden voor een deel van de gasten voor het vervoer naar en van de boot, een kijkje op het bovendek en het bijzonder lekkere warme en koude buffet. ( ) Er was uitleg van alle activiteiten die het Rode Kruis in De Ronde Venen organiseert voor ouderen. Bron: Witte Weekblad, 28 september Nederlandse Rode Kruis helpt duizenden wandelaars Vierdaagse Meer dan 5000 wandelaars hebben vandaag de finishplaats van de Nijmeegse Vierdaagse bereikt dankzij de Eerste Hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking met Defensie. Er meldden zich in totaal tot uur op de laatste marsdag 5390 wandelaars bij de centrale hulpverleningstent van het Rode Kruis op de Wedren en de Eerste Hulpposten van Defensie en het Rode Kruis langs het parcours. Voor de hulpverlening bij de Rode Kruis posten is de afgelopen vier dagen zo'n 13 kilometer tape, 15 liter kampfer spiritus, 10 liter jodium en 2 km watten gebruikt. Op de laatste marsdag blijven de vrijwilligers van het Rode Kruis tot in de nacht paraat om Eerste Hulp te verlenen. Niet alleen wandelaars melden zich namelijk op vrijdag met kwetsuren bij het Rode Kruis, maar ook veel toeschouwers van de intocht. Ieder jaar staan een paar honderd Rode Kruis vrijwilligers klaar om Eerste Hulp en medische hulp te verlenen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Het grootschalige wandelevenement kent kleine en grote ongevallen: van blaren en insectenbeten tot flauwtes of een hartaanval. Bron: persbericht Rode Kruis, 23 juli 2010 a. Welke van deze drie activiteiten van het Rode Kruis spreekt je het meeste aan? b. Schrijf twee redenen op waarom deze activiteit je aanspreekt. c. Stel je voor dat je een dag meehelpt met het Rode Kruis bij de door jou uitgekozen activiteit. Schrijf een verslag over wat je allemaal hebt meegemaakt op die dag. 7. Cirkel van hulp Noodsituatie Het Rode Kruis gebruikt de Cirkel van Hulp om goede keuzes te maken welke hulp ze aan mensen biedt. Als er een noodsituatie is, dan probeert het Rode Kruis het menselijk lijden te verzachten, maar tegelijkertijd bereidt het Rode Kruis mensen voor op een volgende noodsituatie en verleent zij nazorg als de noodsituatie bedaard is. Hiermee wil het Rode Kruis de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen bevorderen. Verzachten wordt dan ook voorkomen. a. Zet nu de volgende woorden op de juiste plek in het plaatje: noodhulp voorkomen verzachten. b. Discussieer met een medeleerling over deze Cirkel van Hulp. Waarom is zelfredzaamheid zo belangrijk voor het Rode Kruis?

9 9 8. Rampen en natuurrampen Rampen, slachtoffers en schade Rampen Getroffenen Schade in mln US dollars Totaal aantal rampen per continent (2009) Totale aantal door natuurrampen getroffenen per continent x1.000 (2009) Totale schade door natuurrampen per continent in mln US dollars (2009) Azië Afrika Noord en Zuid-Amerika Europa Oceanië (w.o. Australië en Nieuw-Zeeland) Azië Afrika Noord en Zuid-Amerika Europa Oceanië (w.o. Australië en Nieuw-Zeeland) Azië Afrika Noord en Zuid-Amerika Europa Oceanië (w.o. Australië en Nieuw-Zeeland) Totaal 576 Totaal Totaal Bron: CRED, WDR/IFRC Bekijk de afbeelding goed. a. Op welk continent waren de meeste rampen in 2009? Schrijf ook het aantal op. b. En waar vielen de meeste slachtoffers door natuurrampen in 2009? Schrijf ook het aantal op. c. Welk continent had de grootste financiële schade door natuurrampen in 2009? Schrijf het bedrag op. d. Discussieer in kleine groepjes of in tweetallen over deze gegevens. Wat valt je op? Had je dit verwacht? e. Zoek op internet op wat het Rode Kruis over deze cijfers heeft geschreven. f. Probeer op internet voorbeelden van natuurrampen te vinden die in een bepaald jaar plaatsvonden. Herinner je je deze rampen nog? Schrijf van twee rampen op welke rol het Rode Kruis daar speelde. 9. Het Rode Kruis gaat uit van de Power of Humanity. Bedenk in groepjes of individueel een goede slogan die het Rode Kruis kan gebruiken om dit principe bekendheid te geven. Als je het leuk vindt, maak dan een poster van de slogan (tekenen, op de computer). Mail je briljante ideeën aan:

10 10 Antwoordsuggesties a. Eigen antwoord. b. Eigen antwoord, officieel luidt de doelstelling: Het Rode Kruis wil bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van mensen van wie leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. c. Geven van Eerste Hulp cursussen, Geven van malarianetten aan dorpen in Kenia, In Utrecht eenzame mensen in contact brengen met anderen. d. Eigen antwoord, bijvoorbeeld: noodhulp bij internationale rampen (Haïti, Pakistan), noodhulp bij nationale rampen (vliegtuigongeluk, aanslag Koninginnedag). a. Tijdens oorlogen zijn het tekens van bescherming, in normale omstandigheden zijn het herkenningstekens. b. Rode Kruis: bijvoorbeeld Duitsland, Chili, Kongo; Rode Halve Maan: bijvoorbeeld Afghanistan, Turkije, Marokko. c. Sommige landen associeerden het kruis met het christendom en kozen daarom een halve maan. Later wilden landen waar de bevolking uit christenen en moslims bestaat, een neutraal symbool: de kristal. 3. De Zwitserse bankier Dunant was in 1859 getuige van een veldslag tussen het Franse en het Oostenrijkse leger bij het Italiaanse plaatsje Solferino. Na deze veldslag bleven slachtoffers op het slagveld achter, zonder dat iemand naar hen omkeek. Dunant ging de gewonden helpen met hulp van Italiaanse vrouwen in de buurt. Hij richtte met hen hulpposten in voor gewonden van beide partijen. In 1863 werden voorstellen van Dunant om een internationale organisatie op te richten goedgekeurd. Het internationale Rode Kruis was een feit. 4. Overeenkomst: Florence Nightingale en Henry Dunant zetten zich in voor de gewonden in een oorlog; Verschil: Nightingale was verpleegster, Dunant was bankier a. Menslievendheid: We voorkomen en verzachten pijn vanuit respect voor ieder mens.; Onpartijdigheid = Mensen in de grootste nood worden door ons het eerst geholpen: zonder aanziens des persoons.; Neutraliteit = We kiezen nooit partij. Alleen voor slachtoffers.; Vrijwilligheid: Vrijwilligers, mensen die niet uit zijn op persoonlijk gewin, zijn de kurk waarop we drijven.; Onafhankelijkheid = We beslissen onafhankelijk van de overheid, zodat we altijd volgens onze grondbeginselen kunnen blijven werken.; Algemeenheid = Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie en alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig.; Eenheid = In ieder land is maar één Rode Kruis- of Rode Halve Maanvereniging die openstaat voor iedereen. b. Eigen antwoord. a. Eigen antwoord. b. Eigen antwoord. c. Eigen antwoord. a. Noodhulp staat boven in het midden, voorkomen staat rechts, verzachten staat links. b. Eigen antwoord, suggestie: zelfredzaamheid betekent dat mensen onafhankelijk zijn, dat ze zichzelf kunnen redden, zonder bijvoorbeeld de hulp van het Rode Kruis. Dat is het doel van het Rode Kruis.

11 11 8. a. Azië 225. b. Azië - bijna 112 miljoen ( ). c. Azië- ruim 15 miljard dollar ( miljoen dollar). d. Eigen antwoord. e. Eigen antwoord, bijvoorbeeld op de site van Rode Kruis vind je een persbericht uit 2010 over deze cijfers. f. Eigen antwoord, bijvoorbeeld in 2010: aardbeving Haïti, overstroming Pakistan. 9. Eigen antwoord. Colofon Dit lesmateriaal is geschreven voor het middelbaar onderwijs in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis. Het lesmateriaal is ontwikkeld door CEC, Geertje van der Pas, in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis. Samenstelling en redactie: Geertje van der Pas, Inez de Boer, Dagmar Ravensbergen, Willem Gisbergen, Suzanne Goedmakers, Iris van Ganzenwinkel, Paul van Oers, Immanuel Nijssen, Marjolein Bos. Ontwerp: LosDos creative media. Copyright: Het Nederlandse Rode Kruis, 2011.

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren. Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen: Menslievendheid Onpartijdigheid Neutraliteit

Nadere informatie

Startles Sociale Hulp

Startles Sociale Hulp Startles Sociale Hulp voor maatschappijleer, economie voor middenbouw vmbo, havo, vwo 2 Inleiding U gaat een les geven over het thema Sociale Hulp, welke betekenis het Nederlandse Rode Kruis daaraan geeft

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2013 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2013 2013 is een bewogen jaar Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis. op weg naar 2020

Het Nederlandse Rode Kruis. op weg naar 2020 Het Nederlandse Rode Kruis op weg naar 2020 De grondbeginselen Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelen wij volgens dezelfde zeven grondbeginselen:

Nadere informatie

samen voor anderen in de Kop van Overijssel

samen voor anderen in de Kop van Overijssel samen voor anderen in de Kop van Overijssel Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld. Haar vrijwilligers, gesteund door een aantal beroepskrachten, doen overal belangrijk werk.

Nadere informatie

samen voor anderen in de Kop van Overijssel

samen voor anderen in de Kop van Overijssel samen voor anderen in de Kop van Overijssel Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld. Haar vrijwilligers, gesteund door een aantal beroepskrachten, doen overal belangrijk werk.

Nadere informatie

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Structuur De Internationale Rode Kruisbeweging bestaat uit drie onderdelen: Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (onder meer het Belgische

Nadere informatie

Startles Internationale Projectparticipatie

Startles Internationale Projectparticipatie Startles Internationale Projectparticipatie voor maatschappijleer, economie voor middenbouw vmbo, havo, vwo 2 Inleiding U gaat een les geven over het thema internationale hulpverlening en wat het Nederlandse

Nadere informatie

Startles Humanitair Oorlogsrecht

Startles Humanitair Oorlogsrecht Startles Humanitair Oorlogsrecht voor maatschappijleer, geschiedenis, burgerschapsvorming voor middenbouw vmbo, havo, vwo 2 Inleiding U gaat een les geven over het thema humanitair oorlogsrecht (HOR) en

Nadere informatie

Workshop Fondsenwerving

Workshop Fondsenwerving Cursus Goed besturen voor Studentbestuurders Workshop Fondsenwerving 6 oktober 2009 Wat gaan we doen? Introductie Uitgangspunten fondsenwerving Oefening 1 Koffie Aan de slag met fondsenwerving (1) Oefening

Nadere informatie

Startles Fondsenwerving en Collecte

Startles Fondsenwerving en Collecte Startles Fondsenwerving en Collecte voor maatschappijleer, economie voor middenbouw vmbo, havo, vwo 2 Inleiding U gaat een les geven over het thema fondsenwerving en collecte bij het Nederlandse Rode Kruis.

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2014

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2014 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2014 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2014 2014: vele brandhaarden Niet eerder werd er zo n groot beroep op noodhulp

Nadere informatie

Startles Klimaatverandering

Startles Klimaatverandering Startles Klimaatverandering voor aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer voor middenbouw vmbo, havo, vwo 2 Inleiding U gaat een les geven over het thema klimaatverandering en over wat het Rode Kruis

Nadere informatie

jaarverslag 2012 in het kort Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct

jaarverslag 2012 in het kort Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP www.rodekruis.nl jaarverslag 2012 in het kort Het Nederlandse helpt direct jaarverslag 2012 Het Nederlandse helpt direct

Nadere informatie

het Nederlandse Rode Kruis

het Nederlandse Rode Kruis nieuwe vrijwilligers Introductieboekje voor van het Nederlandse Rode Kruis Colofon Het Nederlandse Rode Kruis Postbus 28120 2502 KC Den Haag Telefoon 070 44 55 666 E-mail info@redcross.nl www.rodekruis.nl

Nadere informatie

Taakomschrijving bestuursleden

Taakomschrijving bestuursleden Taakomschrijving bestuursleden Portefeuille Zelfredzaamheid Portefeuille is inclusief Eerste Hulp Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op het gebied van zelfredzaamheid en eerste hulp

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Rode Kruis District Zaanstreek-Waterland 2012-2020

Beleidsplan Nederlandse Rode Kruis District Zaanstreek-Waterland 2012-2020 Beleidsplan Nederlandse Rode Kruis District Zaanstreek-Waterland 2012-2020 Februari 2012 1 Samen op weg naar de toekomst Het bestuur Nederlandse Rode Kruis Zaanstreek-Waterland 2012 Voorzitter Secretaris

Nadere informatie

Definitie en oorsprong. Welke gevolgen hebben gewapende conflicten? Brainstorm

Definitie en oorsprong. Welke gevolgen hebben gewapende conflicten? Brainstorm Brainstorm Inleiding tot het internationaal humanitair recht BTC infocyclus maart 2017 Welke gevolgen hebben? Marijke Peys, stafmedewerker humanitair recht marijke.peys@rodekruis.be 5 Overzicht 1. Invalshoek

Nadere informatie

OPDRACHT 1 Wat weet jij al van het Rode Kruis? Wat doet het Rode Kruis? Het Rode Kruis

OPDRACHT 1 Wat weet jij al van het Rode Kruis? Wat doet het Rode Kruis? Het Rode Kruis Werkblad Het Rode Kruis Het Rode Kruis helpt mensen die in nood zijn. Dat doet het Rode Kruis over de hele wereld. Zo helpen wij mensen die het slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld een aardbeving

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 24 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/73827 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Artsen zonder grenzen

Artsen zonder grenzen Artsen zonder grenzen Dianne van den Bosch Inhoud Zo kwam het... 2 En in Nederland... 2 Hallo hallo!... 3 Wanneer in actie?... 3 Reizen in een vrachtvliegtuig... 3 En verder... 3 Laat maar waaien... 3

Nadere informatie

A. Jouw rechten! Kinderrechten

A. Jouw rechten! Kinderrechten Dit werkblaadje is van... A. Jouw rechten! Kinderrechten Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de Rechten van het Kind. De koningen, presidenten en andere leiders van over de hele wereld hebben gezegd dat

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal

Nadere informatie

CODE R. Reflecteren over keuzes & dilemma s in persoonlijke oorlogsverhalen basisles

CODE R. Reflecteren over keuzes & dilemma s in persoonlijke oorlogsverhalen basisles CODE R Reflecteren over keuzes & dilemma s in persoonlijke oorlogsverhalen basisles LESBRIEF CODE-R BASISLES In deze lesbrief staan tips en suggesties voor het gebruik van Code-R. Aan de hand van de voorbeeldles

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen. van Duitsland? nog steeds een Nationale Dodenherdenking? gehouden?

Tekst lezen en vragen stellen. van Duitsland? nog steeds een Nationale Dodenherdenking? gehouden? 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en Als je een tekst leest, is het belangrijk om actief te lezen. Door jezelf vragen te stellen, controleer je of je de tekst nog begrijpt. Als je het antwoord op je vragen

Nadere informatie

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Handleiding voor leerkrachten Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Verantwoording Syrië, Irak, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en het door ebola getroffen West-Afrika. Nooit eerder werden

Nadere informatie

Het Rode Kristal. Het Derde Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève

Het Rode Kristal. Het Derde Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève Het Rode Kristal. Het Derde Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève Mireille Hector 04 Het Rode Kristal. Het Derde Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève Mireille Hector 1 Het rode kruisembleem

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE KIND ONDER VUUR FOTO S KIND ONDER VUUR 2016 FLESSENPOST HUMANITAIR OORLOGSRECHT DEELNEMERS KIND ONDER VUUR 2016 LINKS

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE KIND ONDER VUUR FOTO S KIND ONDER VUUR 2016 FLESSENPOST HUMANITAIR OORLOGSRECHT DEELNEMERS KIND ONDER VUUR 2016 LINKS TWENTE 2016 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE KIND ONDER VUUR FOTO S KIND ONDER VUUR 2016 FLESSENPOST HUMANITAIR OORLOGSRECHT DEELNEMERS KIND ONDER VUUR 2016 25 JAN - 5 FEB Borne LINKS 15 FEB - 26 FEB Hengelo

Nadere informatie

Definitie en oorsprong. Welke gevolgen hebben gewapende conflicten? Brainstorm

Definitie en oorsprong. Welke gevolgen hebben gewapende conflicten? Brainstorm Brainstorm Inleiding tot het internationaal humanitair recht BTC infocyclus juli 2017 Welke gevolgen hebben? Marijke Peys, stafmedewerker humanitair recht marijke.peys@rodekruis.be Overzicht 1. Invalshoek

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

KWT opdracht Atlas gebruik

KWT opdracht Atlas gebruik Auteur Erik van Wijngaarden Laatst gewijzigd 22 September 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/65793 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

25 april 2015: aardbeving verwoest Nepal

25 april 2015: aardbeving verwoest Nepal 25 april 2015: aardbeving verwoest Nepal Land Inwoners: 30.430.267 (België: 10.449.361) Oppervlakte: 147.181 km² (België: 30 528 km²) BNP/capita: $ 2 400 (België: $41 700) Bevolking Levensverwachting bij

Nadere informatie

Midweek naar een stad

Midweek naar een stad Auteur Marjolein Schuiling Laatst gewijzigd 09 April 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/72001 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

5 manieren om Samsam te gebruiken

5 manieren om Samsam te gebruiken Vraag de leerlingen waarom dit zeepje de vorm van een waterdruppel heeft.* Vertel dat handen wassen de makkelijkste manier is om te voorkomen dat bacteriën en ziektes zich verspreiden. Kinderen die regelmatig

Nadere informatie

DE HULPVRAGER CENTRAAL

DE HULPVRAGER CENTRAAL DE HULPVRAGER CENTRAAL Een handreiking voor verbetering van ons vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Doel van dit handboek... 3 Waarom dit handboek?... 3 Wat is kwaliteit?... 4 Hoe dit handboek

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-03-2012) Besluit van 22 december 1988, houdende vaststelling van een algemene maatregel van rijksbestuur tot regeling van de vrijwillige hulpverlening aan gewonden, zieken, krijgsgevangenen,

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

DE ROZENTUIN- KAMP AMERSFOORT Docentenhandleiding

DE ROZENTUIN- KAMP AMERSFOORT Docentenhandleiding DE ROZENTUIN- KAMP AMERSFOORT Docentenhandleiding DE ROZENTUIN- KAMP AMERSFOORT Docentenhandleiding Door : Priscilla de Kock Joey Larioza Wesley van Vliet Cursus: Minor, Tweede Wereldoorlog Educatie Docent:

Nadere informatie

4 oktober 2016: orkaan Matthew raast over Haïti

4 oktober 2016: orkaan Matthew raast over Haïti 4 oktober 2016: orkaan Matthew raast over Haïti Land Bevolking Inwoners: 10.485.800 (België: 11.409.077) Levensverwachting bij geboorte: 63,8 jaar (België: 81 jaar) Oppervlakte: 27.750 km² (België: 30.528

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal en daadkrachtig

Nadere informatie

Atlasgebruik 53e hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Atlasgebruik 53e hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 18 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/76064 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

4 manieren om Samsam te gebruiken

4 manieren om Samsam te gebruiken sam samsam Lesbrief wereldburgerschap Samsam gaat over alle thema's van wereldburgerschap. Door met de onderstaande opdrachten een les samen te stellen, sluit u altijd aan bij één van de kerndoelen van

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DOCENTEN

HANDLEIDING VOOR DOCENTEN HANDLEIDING VOOR DOCENTEN Het Nederlandse Rode Kruis Laatst geüpdatet: 4 september 2017 Inleiding Hero of Humanity is een interactieve game die je met de klas speelt om een gesprek over hulpbereidheid

Nadere informatie

Bezoek met je schoolklas DEN HAAG. stad van vrede en recht

Bezoek met je schoolklas DEN HAAG. stad van vrede en recht Bezoek met je schoolklas DEN HAAG stad van vrede en recht Den Haag is het politiek centrum van Nederland en wordt gezien als de wereldhoofdstad van vrede en recht. Naast de Nederlandse regering en ambassades

Nadere informatie

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. ENERGIE Ik ben Steenkool! De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Kleur? Oorlog? Wanneer? Verhaal van. Blauw Iran-Irakoorlog 1980-1988 Neimar. Groen Oorlog in Rwanda 1994 Dominic

Kleur? Oorlog? Wanneer? Verhaal van. Blauw Iran-Irakoorlog 1980-1988 Neimar. Groen Oorlog in Rwanda 1994 Dominic OPDRACHT Op de volgende pagina vind je een tijdslijn. Daarnet werden er vijf verschillende oorlogen besproken. Duid deze oorlogen aan op de tijdslijn. Kleur de balkjes onder de tijdslijn in de juiste kleur.

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Drie massagraven voor de Nederlandse kust

Drie massagraven voor de Nederlandse kust Nederlandse kust geschiedenis van Learning by Action en Stichting De Noordzee deze les werd mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds Doel Materialen Vak Niveau Duur Werkwijze De leerlingen

Nadere informatie

12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti

12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti 12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti Land Inwoners: 9.035.536 (België: 10.414.336) Oppervlakte: 27.750 km² (België: 30.528 km²) BNP/capita: $1.300 (België: $37.400) Bevolking Levensverwachting bij

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Wereldgodsdiensten* hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/76063

Wereldgodsdiensten* hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/76063 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 02 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/76063 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Deze opdracht doe je met een maatje. Vertel aan elkaar wat je hebt onthouden van de tekst. Gebruik de woorden: Wie? Wat? Welke? Waar? Wanneer? Hoe?

Deze opdracht doe je met een maatje. Vertel aan elkaar wat je hebt onthouden van de tekst. Gebruik de woorden: Wie? Wat? Welke? Waar? Wanneer? Hoe? Vertel aan elkaar wat je hebt onthouden van de tekst. Gebruik de woorden: Wie? Wat? Welke? Waar? Wanneer? Hoe? Deze opdracht doe je alleen, in tweetallen of in een Maak een woordveld bij de tekst. Je mag

Nadere informatie

Atlas. Mens en Maatschappij GG. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Atlas. Mens en Maatschappij GG. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Mens en Maatschappij GG Laatst gewijzigd 05 October 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/66448 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

Subculturen. Jorn van der Veen ; Naomi de Boer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/70465

Subculturen. Jorn van der Veen ; Naomi de Boer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/70465 Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jorn van der Veen ; Naomi de Boer 25 januari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/70465 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Geld en economie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Geld en economie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62262 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2 VREEMDELINGEN IN NEDERLAND ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS VREEMDELINGEN Waaraan denken we bij het woord vreemdeling? We beginnen deze les direct met een opdracht. 1. We schrijven op het bord in een grote

Nadere informatie

Tweede Maasvlakte. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/32990

Tweede Maasvlakte. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/32990 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 28 september 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/32990 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Unicef Hoofdstuk 1: Geschiedenis van Unicef Unicef is de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN). De Verenigde Naties zijn een verbond van (bijna) alle landen van de wereld. Deze landen hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan

Nadere informatie

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Uitdagend, zinvol Bent u de bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en sturing geven aan een nieuw gevormd district?

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2011-2012

MEERJARENPLAN 2011-2012 MEERJARENPLAN 2011-2012 AFDELING Doetinchem.. vallend onder het district Achterhoek.. Inhoudsopgave 1. Doel, missie en visie Nederlandse Rode Kruis 4 2. Speerpunten 2011-2012 4 3. Algemene gegevens 5 4.

Nadere informatie

In dit thema staat het creëren van een goede groepssfeer centraal.

In dit thema staat het creëren van een goede groepssfeer centraal. Thema 1 De groep? Dat zijn wij! overzicht van de lessen De groep? Dat zijn wij! In dit thema staat het creëren van een goede groepssfeer centraal. Les 1 - Hoe gaat het nu? In deze eerste les na de zomervakantie

Nadere informatie

Fictie - Strips vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74517

Fictie - Strips vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74517 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74517 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Hoe stierf Ötzi? hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Hoe stierf Ötzi? hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 January 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62209 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Aardbevingen hv123. banner. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52470

Aardbevingen hv123. banner. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52470 banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 16 december 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52470 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Aardbevingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Aardbevingen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52470 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76066

Ontwikkelingssamenwerking hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76066 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 juli 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/76066 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Maak het waar hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52446

Maak het waar hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52446 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 18 augustus 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/52446 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Webkwestie Turkije. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/69193

Webkwestie Turkije. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/69193 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Koen Sibbel 22 november 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/69193 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Wat zijn de buurlanden van Nepal? Wat is de naam van het gebergte. dat in Nepal ligt? Himalaya. China en India. Wat is de hoofdstad van Nepal?

Wat zijn de buurlanden van Nepal? Wat is de naam van het gebergte. dat in Nepal ligt? Himalaya. China en India. Wat is de hoofdstad van Nepal? Wat is de juiste vlag van Nepal? Wat is de munteenheid van Nepal? Nepalese Roepies Welke twee godsdiensten komen het vaakst voor in Nepal? Hindoeïsme Boeddhisme Wat zijn de zeven fundamentele principes

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

ARTSEN ZONDER GRENZEN

ARTSEN ZONDER GRENZEN ARTSEN ZONDER GRENZEN 20 december Inleiding Artsen zonder Grenzen is één van de meest aansprekende hulporganisaties van de laatste jaren. Vanaf de oprichting op 20 december 1984 tot nu toe is de organisatie

Nadere informatie

Geloven - Ontstaan en verspreiding Islam

Geloven - Ontstaan en verspreiding Islam Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 August 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/44859 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

25 april 2015: aardbeving verwoest Nepal

25 april 2015: aardbeving verwoest Nepal 25 april 2015: aardbeving verwoest Nepal Land Inwoners: 30.430.267 (België: 10.449.361) Oppervlakte: 147.181 km² (België: 30 528 km²) BNP/capita: $ 2 400 (België: $41 700) Bevolking Levensverwachting bij

Nadere informatie

Onderzoek Wereldproblemen en Seks

Onderzoek Wereldproblemen en Seks Onderzoek Wereldproblemen en Seks 1V Jongerenpanel 24 oktober 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met dance4life, gehouden van 15 tot en met 23 oktober 2014, deden 1641 jongeren

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Folder maken Tijd van jagers en boeren

Folder maken Tijd van jagers en boeren Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Rens Breden 09 mei 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/82751 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Verzet tegen kinderarbeid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Verzet tegen kinderarbeid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61327 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Folder maken Tijd van jagers en boeren

Folder maken Tijd van jagers en boeren Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Rens Breden 26 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82751 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal en daadkrachtig

Nadere informatie

Euro en andere valuta vmbo-b34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Euro en andere valuta vmbo-b34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 27 September 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62253 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Overal Nederlanders vmbo12

Overal Nederlanders vmbo12 banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 20 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62203 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie