voortgezet onderwijs klas 3 t/m 4 Middeleeuwse stad docentenhandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voortgezet onderwijs klas 3 t/m 4 Middeleeuwse stad docentenhandleiding"

Transcriptie

1 voortgezet onderwijs klas 3 t/m 4 Middeleeuwse stad docentenhandleiding

2 Inhoud Welkom 3 Kijken, doen en tonen 4 Museumles: Middeleeuwse stad 5 Voorbereiding in de klas 6 In het museum 9 Verwerking in de klas 11 Bijlage 1 Museumregels 13 Bijlage 2 Brief voor begeleiders 14 Bijlage 3 Praktische informatie 15 Museumles: Middeleeuwse stad Vanaf: schooljaar Aantal leerlingen: max 32* Tijd: 90 min. Kosten: 90,- Lesmateriaal: gratis Toegang begeleiders: gratis Reserveren: hetnoordbrabantsmuseum.nl/onderwijs/ * Voor een groep van 16 leerlingen of minder geldt een tarief van 45,-. Welkom Bedankt voor uw interesse in Het Noordbrabants Museum. Deze docentenhandleiding bevat alle informatie die u nodig heeft om uw leerlingen voor te bereiden op het museumbezoek en om op school met het onderwerp aan de slag te kunnen gaan. Vanzelfsprekend stemmen wij waar mogelijk de inhoud van de museumles af op het niveau en de wensen van de groep. Wij vragen u om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich houden aan de museumregels: Je mag wel: jassen en tassen afgeven bij de garderobe, met potlood schrijven, foto s maken en kijken met je ogen. Je mag niet: schreeuwen, aanraken, rennen, leunen, eten, met je telefoon spelen of muziek luisteren. Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, neem dan rechtstreeks contact op met de afdeling educatie via het telefoonnummer (073) Wij verheugen ons op uw komst en hopen dat wij binnenkort nog meer leerlingen van uw school mogen verwelkomen. Het Noordbrabants Museum Afdeling Educatie Verwersstraat 41 Postbus BA s-hertogenbosch Telefoon: (073) website: hetnoordbrabantsmuseum.nl Het Noordbrabants Museum 2014 Fotografie: Marc Bolsius, Joep Jacobs en Peter Cox in opdracht van Het Noordbrabants Museum Ons team museumdocenten & rondleiders staat voor u klaar! 2 3

3 De Museumles: Middeleeuwse stad Op elke school vormen de middeleeuwen een vast onderdeel van het geschiedenisprogramma. Het ontstaan en de groei van de middeleeuwse stad is ook een aardrijkskundeonderwerp. Oog in oog met kunst en historische voorwerpen krijgen de leerlingen een kijkje in het leven van de bewoners van de middeleeuwse stad. Aan de hand van opdrachtkaartjes, onderzoeken de leerlingen zelf de meest raadselachtige objecten. Andere onderwerpen die in de rondleiding aan bod komen zijn: het middeleeuwse stratenpatroon, stadsrechten, gilden, de kerk, armenzorg, stadsbestuur en Jheronimus Bosch. Kijken, doen en tonen In het vernieuwde Noordbrabants Museum heeft educatie voor scholen een belangrijke plaats gekregen. In onze twee nieuwe educatieve ruimtes kunnen de leerlingen tijdens de museumlessen namelijk ook zelf aan de slag. Uitgangspunt voor de museumlessen is: ontdekken door te kijken, te doen en te tonen. In de museumzalen kijken leerlingen naar kunstwerken en historische voorwerpen. Filmpjes, animaties en projecties geven uitleg in beeld. In de educatieve ruimtes, het Medialab of het Spetterlab, gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze maken een eigen, creatieve vertaling van wat ze in de museumzalen hebben gezien. Aan het einde van de museumles tonen de leerlingen elkaar hun creaties en praten over hun ontdekkingen. Het werk van de leerlingen wordt in het museum op beeldschermen aan alle andere bezoekers getoond. Tonen gebeurt ook via de website en sociale media. Werk gemaakt in Het Noordbrabants Museum is terug te zien: in een expositie op school op schermen in het museum, zichtbaar voor alle bezoekers op het YouTube kanaal (Zo kunnen leerlingen hun werk delen via sociale media!) 4 De museumles De museumles bestaat uit drie delen, elk voorzien van lesmateriaal: Een voorbereidende les in de klas Een bezoek aan het museum: Het Verhaal van Brabant en het Medialab Een verwerkende les in de klas Lesdoelen De leerlingen maken kennis met lokaal cultureel erfgoed en kunnen historische bronnen onderzoeken en interpreteren. In het Medialab werken de leerlingen samen in groepjes. Zij verbeelden de gebeurtenissen op een middeleeuwse markt in een greenscreen film. Na afloop van de museumles beschikken de leerlingen over voldoende kennis om middeleeuwse elementen in hun eigen woonplaats te herkennen. Kerndoelen De museumles vergroot de kennis en vaardigheden van de leerlingen voor wat betreft: Kerndoelen Geschiedenis: 37 Tijdvakken: Tijd van steden en staten 40 Historische bronnen & eigen cultuurhistorische omgeving 46 Verdeling van welvaart & armoede Kenmerkende aspecten: De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving. De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. Kerndoelen Kunst en Cultuur: 48 Zelf onderzoeken & toepassen 49 Eigen werk presenteren 50 Kijken & luisteren 51 Verslag doen 52 Reflecteren 5

4 Voorbereiding in de klas Hoe meer de leerlingen voorafgaand aan het museumbezoek weten over de middeleeuwen, hoe meer de objecten in het museum tot hun verbeelding spreken. Vertel de leerlingen daarom over het ontstaan van de eerste steden en over het leven van de middeleeuwse stadsbewoners. Middeleeuws Brabant In veel Brabantse steden vormen oude middeleeuwse straten het kloppend hart van de stad. De sporen uit de middeleeuwen zijn overal. De overblijfselen van stadsmuren en grachten, de namen van straten en steegjes, de schoonheid van kerken en hofjes: alles herinnert aan de middeleeuwen. Het hertogdom Brabant kende al vroeg een aantal grote en kleine steden. Leuven en s-hertogenbosch bijvoorbeeld dateren van vóór In de loop van de dertiende eeuw groeiden handel en nijverheid sterk in steden als Bergen op Zoom en Helmond. Aan de omvang en het succes van de markt kon je het succes van de stad aflezen. Middeleeuws Brabant kende veel torens van kerken en kloosters. En mensen die torens kunnen bouwen, leven in een welvarende samenleving! De Grote Kerk van Breda en de Sint-Jan in s-hertogenbosch zijn hier nog altijd het bewijs van. De rijkdommen die door handelaren werden verdiend, kregen vorm in schitterende bouwwerken, beelden en altaren. Werkblad 1 Dit werkblad activeert de voorkennis van de leerlingen. De hoofdvraag is: Hoe leefden de mensen in een middeleeuwse stad? Er zijn drie thema s: In en om het woonhuis, Macht en stadseer en Culturele bloei. Bij elk thema hoort een deelvraag. Verdeel de klas in drie groepen. Elke groep verdiept zich in één van de drie thema s. Werkblad 2 Met behulp van dit werkblad leren de leerlingen om typisch middeleeuwse stadselementen te herkennen in hun eigen woonplaats. Vervolgens geven zij betekenis aan verschillende stadsrechten en vergelijken de middeleeuwse situatie met het hier en nu. Filmpjes Bijvoorbeeld De markt als middelpunt van de stad en Veilig wonen in de middeleeuwen Websites: Boeken: Gerard Sonnemans, Jurgen Pigmans en Theo Cuijpers: Blikken op Brabant, hoofdstuk: Handelssteden Danker Jan Oreel en Henk Wittenberg: Brabant, De geschiedenis in strip 6 7

5 In het museum (90 min.) Aankomst (10 min.) De docent meldt zich -zonder de leerlingen- aan de balie, bij de ingang van het museum. De leerlingen worden ontvangen door de museumdocenten. Bij goed weer blijven ze buiten op het voorplein, anders verzamelen ze binnen bij het trefpunt. De klas wordt in twee groepen verdeeld. De leerlingen geven hun jassen en tassen af bij de garderobe/rolcontainer, die gaat op slot. De leerlingen krijgen zo nodig werkbladen, een klembord en een potlood om mee te schrijven. Begeleidende ouders en docenten krijgen een keycord waarmee zij gratis toegang tot het museum hebben. Groep 1 gaat eerst kijken op zaal, groep 2 gaat eerst doen in de educatieve ruimte. Het museumbezoek Het is belangrijk dat u met de leerlingen bespreekt wat zij in het museum kunnen verwachten, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan. Vertel de leerlingen daarom goed hoe de dag waarop ze het museum bezoeken, eruitziet. Hoe gaan ze naar het museum toe, wat gaan ze in het museum doen en hoe komen ze weer terug op school. U hoeft verder niks mee te nemen naar het museum. Opdrachten en schrijfbenodigdheden ontvangt u in het museum. Kijken (35 min.) In de grootste zaal van het museum bezoeken de leerlingen de middeleeuwse presentatie van Het Verhaal van Brabant. Historische objecten, maquettes, archeologische vondsten en audio-visuele animaties brengen het verleden tot leven. Na een inleiding van de museumdocent gaan de leerlingen zelf op onderzoek uit. De rondleiding eindigt bij een maquette van s-hertogenbosch. Het middeleeuwse stratenpatroon is daar nog duidelijk zichtbaar. Groepsindeling In het museum wordt de klas gesplitst in twee groepen. Als u de groepsindeling al op school aan de leerlingen bekend maakt, voorkomt u onrust en vertraging tijdens het museumbezoek. Museumregels Bespreek vooraf met de leerlingen wat er wel en niet mag in het museum. Je mag wel: jassen en tassen afgeven bij de garderobe, met potlood schrijven, foto s maken en kijken met je ogen. Je mag niet: schreeuwen, aanraken, rennen, leunen, eten, met je telefoon spelen of muziek luisteren. U kunt hiervoor gebruik maken van: de animatie op bijlage 1: De Museumregels. Begeleiding Toegang voor begeleidende ouders of docenten is gratis. Ook voor hen is het belangrijk te weten wat er in het museum van hen verwacht wordt. In de Brief voor begeleiders vinden zij alle benodigde informatie (zie bijlage 2). Wisselen ( 5 min.) Halverwege het bezoek wisselen de leerlingen van activiteit. Groep 1 gaat nu doen en groep 2 gaat nu kijken. 8 9

6 Verwerking in de klas Voor een effectieve leeropbrengst is het van groot belang dat het museumbezoek niet op zichzelf staat. Een verwerking van het geleerde in de klas verankert de indrukken uit het museum. Werkstuk U kunt de leerlingen in drietallen een werkstuk laten maken, waarbij de drie thema s worden verdeeld over het drietal. Elke leerling beschrijft zijn eigen thema. De vragen op werkblad 1 vormen daarvoor een basis. De inleiding en de conclusie schrijven de leerlingen gezamenlijk. De verdere inhoud en omvang van het werkstuk bepaalt u uiteraard zelf. Vraag bijvoorbeeld om alle begrippen uit de relevante paragrafen van het schoolboek in het werkstuk te gebruiken. Doen (35 min.) In het Medialab maken de leerlingen zelf een animatiefilmpje van middeleeuwse Playmobil figuren. De filmpjes gaan over dezelfde thema s die de leerlingen in het museum en in de voorbereidende lessen tegenkomen. Vervolgens bekijken de leerlingen elkaars animaties. Ze wisselen ervaringen uit en leren van elkaar. Als er echte kunstwerken tussen zitten, worden de animaties voor alle bezoekers van het museum tentoongesteld op schermen aan de buitenwand van het Medialab. Zo kunnen alle bezoekers van het museum zich laten inspireren door de creativiteit van de leerlingen. Vertrek (5 min.) Als alles is opgeruimd en ingeleverd, verzamelen de leerlingen bij goed weer buiten op het voorplein en bij slecht weer binnen bij het trefpunt. Eén voor één halen de groepjes hun jassen en tassen uit de container en verlaten het museum. Groep 1 Groep 2 kijken Aankomst doen Werkblad 1 Met behulp van dit werkblad testen de leerlingen hun kennis van het wonen in een middeleeuwse stad. Daarnaast worden de leerlingen uitgedaagd om hun eigen wapenschild te ontwerpen. Middeleeuwse stadswandeling Informeer bij uw lokale Marktplaats Cultuureducatie of VVV naar een middeleeuwse stadswandeling in uw woonplaats. Waarschijnlijk zijn er gilden of heemkundekringen met enthousiaste vrijwilligers die uw klas gratis op sleeptouw willen nemen. 10 doen Vertrek kijken YouTube Werk gemaakt in het Medialab staat een week na het bezoek op youtube: De leerlingen kunnen de filmpjes delen via sociale media. 11

7 Werkblad 2 Met dit werkblad evalueert u de museumles met de leerlingen. De leerlingen gaan klassikaal of in groepjes met elkaar in gesprek om het bezoek als geheel te evalueren. Hoe was het? Wat vonden ze mooi? Wat was er moeilijk? Wat hebben ze geleerd? Uw feedback ontvangen wij graag via Op basis van de ervaringen van u en uw leerlingen blijven wij onze educatieve programma s verbeteren. Bekijk de filmpjes Bekijk de video s gezamenlijk. Bespreek de verschillen tussen de video s. Zitten er verschillen tussen de video s van leerlingen die eerst zijn gaan kijken in Het Verhaal van Brabant en de leerlingen die meteen aan de slag zijn gegaan? Welke verschillen zijn dat dan? En hoe kun je dat verklaren? Welke filmpjes zijn erg goed? Wat is er dan goed aan? Hoe zouden de andere filmpjes verbeterd kunnen worden? Werk van leerlingen in het museum Wij zijn altijd benieuwd naar wat uw leerlingen maken naar aanleiding van het museumbezoek. Download, scan in of fotografeer werk van leerlingen en mail het naar: Als er echte kunstwerken tussen zitten, krijgen deze mogelijk een plaatsje op de Toonwand in het museum. (Door ze naar ons op te sturen geeft u toestemming tot publicatie.) Bijlage 1: De Museumregels Je mag niet: Waarom: Je mag wel: 1 schreeuwen omdat andere bezoekers geen last van jou mogen hebben 2 rennen en leunen omdat je niet per ongeluk iets wilt omstoten 3 met je telefoon spelen of muziek luisteren 4 met je jas en tas naar binnen 5 eten in het museum omdat je goed moet opletten om te leren om te voorkomen dat een dief stiekem iets in zijn jas of tas stopt omdat we geen muizen in het museum willen zachtjes praten staan, zitten en rustig lopen foto s maken zonder flits jassen en tassen afgeven bij de garderobe naar het restaurant of naar buiten gaan als je iets wilt eten of drinken 6 met pen schrijven in het museum omdat een inktvlek moeilijk schoon te krijgen is met potlood schrijven 7 dingen aanraken omdat veel dingen erg bijzonder zijn en snel kapot gaan kijken met je ogen 12 13

8 Bijlage 2: Brief voor begeleiders Beste begeleider, Als museum zijn wij dankbaar dat u wilt helpen om leerlingen een leuke en leerzame dag te bezorgen. Bij aankomst krijgt u een keycord met het opschrift schoolbezoek. Hiermee is de entree voor u vanzelfsprekend gratis. Het volledige museumbezoek duurt 90 minuten. Adresgegevens en andere praktische informatie vindt u op de achterzijde van deze brief. Middeleeuwse stad In de grootste zaal van het museum komt het verhaal van middeleeuws Brabant en zijn vele steden tot leven. Oog in oog met kunst en historische voorwerpen krijgen de leerlingen een kijkje in het leven van de bewoners van de middeleeuwse stad. In het Medialab maken de leerlingen zelf een animatiefilmpje van middeleeuwse Playmobil figuren. De filmpjes gaan over dezelfde thema s die de leerlingen in het museum en in de voorbereidende lessen tegenkomen. Wat wordt er van u verwacht? Als begeleider zorgt u er samen met de groepsleerkracht voor dat de leerlingen zich rustig gedragen. De veiligheid van de collectie mag door de leerlingen niet in gevaar worden gebracht. Wij verwachten dat u de leerlingen aanspreekt op het naleven van de museumregels. Het is de bedoeling dat u bij de leerlingen blijft en erop toeziet dat er niemand verdwaalt. Uw enthousiasme is mede bepalend voor de beleving van de leerlingen. Als u laat merken dat u iets niet mooi vindt, nemen de leerlingen al snel uw mening over, zonder eerst zelf goed te kijken of na te denken. Als u positief bent over wat u ziet, zullen de kinderen daar hun eigen mening over willen vormen. Wij vertrouwen erop dat deze dag mede dankzij u een succes wordt! Museumregels: Je mag wel: jassen en tassen afgeven bij de garderobe, met potlood schrijven, foto s maken en kijken met je ogen Je mag niet: schreeuwen, aanraken, rennen, leunen, eten, met je telefoon spelen of muziek luisteren Met vriendelijke groet, Tim Veldhuis Medewerker educatie 14 Bijlage 3: Praktische informatie Het Noordbrabants Museum Verwersstraat 41 Postbus BA s-hertogenbosch 1 Ingang Het Noordbrabants Museum 2 Schoolbussen stoppen over het algemeen op de Hekellaan, ter hoogte van het Nachtegaalslaantje. Aan de overzijde kunt u parkeren voor 2,- per uur. Vandaar is het vijf minuten lopen naar het museum. 3 Voor 2,20 per uur kunt u naast het museum parkeren in parkeergarage de Wolvenhoek, adres Wolvenhoek Stadsbussen stoppen onder meer op de Parade. U kunt ook parkeren op het Transferium Pettelaarpark, Pettelaarpark 59 (staat niet op de plattegrond). De bus brengt u in tien minuten naar de Parade. De wachttijd tussen de bussen kan 20 minuten bedragen. U betaalt voor maximaal vier personen 3 euro. Vanaf station s-hertogenbsoch is het 15 tot 20 minuten lopen. Station 3 Waterstraat Zuidwal Verwersstraat 1 Het Noordbrabants Museum Parade 4 Sint Jan Pettelaarseweg 2 Bethaniëstraat Hekellaan 15 A2 - Transferium

9

voortgezet onderwijs Klas 1 t/m 2 (en 3 vmbo) Romeinen in Brabant docentenhandleiding

voortgezet onderwijs Klas 1 t/m 2 (en 3 vmbo) Romeinen in Brabant docentenhandleiding voortgezet onderwijs Klas 1 t/m 2 (en 3 vmbo) Romeinen in Brabant docentenhandleiding Inhoud Welkom 3 Kijken, doen en tonen 4 Museumles: Romeinen in Brabant 5 Voorbereiding in de klas 6 In het museum 9

Nadere informatie

primair onderwijs groep 4 t/m 6 Seizoenen in beeld docentenhandleiding

primair onderwijs groep 4 t/m 6 Seizoenen in beeld docentenhandleiding primair onderwijs groep 4 t/m 6 Seizoenen in beeld docentenhandleiding Inhoud Welkom 3 Kijken, doen en tonen 4 Museumles: Seizoenen in beeld 5 Voorbereiding in de klas 6 In het museum 9 Verwerking in de

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

Slimmer met je geld omgaan. Lesbrief voor groep 8 en de brugklas

Slimmer met je geld omgaan. Lesbrief voor groep 8 en de brugklas Slimmer met je geld omgaan Lesbrief voor groep 8 en de brugklas Inhoudsopgave 1. Historisch Museum Haarlem Inleiding 3 1.1 Leerdoelen 4 2. Lesprogramma Slimmer met je geld omgaan 5 Voorbereiding 5 Museumbezoek

Nadere informatie

Dingenliefde LESPAKKET. Nederlands Openluchtmuseum. Dingenliefde. Arnhem

Dingenliefde LESPAKKET. Nederlands Openluchtmuseum. Dingenliefde. Arnhem Nederlands Openluchtmuseum Arnhem LESPAKKET Een project over sparen en verzamelen. Voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het vmbo Docentenhandleiding en leerlingenmateriaal Over

Nadere informatie

M E T A N D E R E O G E N

M E T A N D E R E O G E N Lerarenhandleiding bij het videoanimatieproject voor groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs inhoud Voorwoord van het Rode Kruis 3 Over het project 4 Audiovisuele kunst en animatie 6 De educatie,

Nadere informatie

Lesaanbod 2014/2015. Primair Onderwijs. Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www.bibliotheekzwolle.nl/educatie

Lesaanbod 2014/2015. Primair Onderwijs. Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www.bibliotheekzwolle.nl/educatie Lesaanbod 2014/2015 Primair Onderwijs Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www./educatie 0 Inhoudsopgave WELKOM 2 TAAL & LEZEN Kerndoelen 6 Voorlezen is leuk! (groep 1 en 2) 8 Kikker en

Nadere informatie

Op zoek naar... DOCENTENHANDLEIDING GROEP 1/2

Op zoek naar... DOCENTENHANDLEIDING GROEP 1/2 Op zoek naar... OeK DOCENTENHANDLEIDING GROEP 1/2 Introductie Dit is Oek, een kind van de Hunebedbouwers. Hij is zes jaar oud en erg nieuwsgierig. Hij gaat graag op ontdekkingstocht in de wereld om hem

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Plaza Cultura

Nieuwsbrief Plaza Cultura Lokaal nieuws Plaza Cultura is verhuisd 1 De 4 Virtuozen in Berlicum en Sint- Michielsgestel PSZ en KDV s starten met.. 1 Plaza Cultura in gemeenten... 2 Productpresentatie Peuter... 2 De Kleine Beer bezoekt

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs Samen media maken Mediatoolkit voor het basisonderwijs EEN UITGAVE VAN IN SAMENWERKING MET MOGELIJK GEMAAKT DOOR De toolkit Samen Media Maken kwam tot stand dankzij financiele steun van Mediawijzer.net

Nadere informatie

nme-les voor groep 5/6 Het raadsel van Rio de excursie

nme-les voor groep 5/6 Het raadsel van Rio de excursie nme-les voor groep 5/6 Het raadsel van Rio de excursie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Leerdoelen en inhoud lesproject... 5 3. Organisatie van de les...8 Bijlagen A. Instructie voor de begeleiders...13

Nadere informatie

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur groep 7-8 Oorlog zonder vader kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu discipline: Literatuur 2012-2013 Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659

Nadere informatie

Luisterplek 109 Eindhoven Een paratrooper in Eindhoven. Een lessenserie voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool.

Luisterplek 109 Eindhoven Een paratrooper in Eindhoven. Een lessenserie voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool. Luisterplek 109 Eindhoven Een paratrooper in Eindhoven Een lessenserie voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool. 109 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Lessenserie 4 Luisterverhalen 6 Les 1 7 Les 2

Nadere informatie

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen!

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Met dit unieke materiaal kunt u kinderen helpen hun geloof onder woorden te brengen en toe te passen in het leven van iedere dag. Vanuit onze visie en expertise zijn

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

Sla je slag LESPAKKET. Nederlands Openluchtmuseum. Sla je slag. Arnhem

Sla je slag LESPAKKET. Nederlands Openluchtmuseum. Sla je slag. Arnhem Nederlands Openluchtmuseum Arnhem LESPAKKET Een museumgame over techniek in het dagelijks leven Voor klas 1 en 2 van het vo Docentenhandleiding en leerlingenmateriaal Over dit lespakket: U heeft gekozen

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva`

ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` Zo werkt een tolk Zo werkt een tolk Een uitgave van Tolknet, zomer 2007 2007 Tolknet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven!

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! Docentenhandleiding Geld en je leven! Inleiding Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! van de Nederlandsche Bank (DNB) gaat bezoeken. In deze experience wordt op een interactieve

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles?

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Sitz-im-Leben Begin schooljaar 2006-2007 vroeg collega Koppejan via de community levensbeschouwing aan collegae om tips en ervaringen met betrekking tot

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

Dit lesmateriaal bestaat uit drie delen: DOCENTENHANDLEIDING

Dit lesmateriaal bestaat uit drie delen: DOCENTENHANDLEIDING Dit lesmateriaal bestaat uit drie delen: HANDLEIDING Deze bevat handvatten om de documentaire te behandelen. U kunt zelf op basis van tijd, behoefte en niveau bepalen hoeveel u uit dit materiaal gebruikt.

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

Competentieprofiel Davy Yong INLEIDING

Competentieprofiel Davy Yong INLEIDING POTFOLIO INLEIDING Hier voor u ligt mijn portfolio. De afgelopen jaren heb ik mezelf ontwikkeld tot een volwaardig docent en toekomstig kunstenaar. In dit document leest u welke opdrachten ik heb uitgevoerd

Nadere informatie