Achtergrondinformatie Taalvrijwilligers. Begeleiden bij lezen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achtergrondinformatie Taalvrijwilligers. Begeleiden bij lezen"

Transcriptie

1 Achtergrondinformatie Taalvrijwilligers Begeleiden bij lezen

2 Inhoudsopgave Helpen bij leren lezen... 2 Lezen, doe het maar... 7 Eenvoudige teksten zoeken op internet... 9 Verder Lezen

3 Helpen bij leren lezen 1 Cursisten helpen bij het leren lezen, betekent vooral zorgen dat ze gericht zijn op de inhoud (de betekenis) van de tekst. Veel cursisten focussen op het verklanken van woorden of haken af als ze een woord niet kunnen lezen of niet kennen (bij anderstaligen). Ook is het van belang dat cursisten sneller leren lezen. Langzaam lezen is vaak een belemmering om de inhoud van de tekst te volgen. Voorlezen aan je cursist is een goede manier om hun leesvaardigheid te verbeteren. Je begint niet zo maar een tekst voor te lezen. Daaraan voorafgaand moet je een aantal dingen doen. Om daar meer inzicht in te krijgen, gaan we eerst in op wat een ervaren lezer doet. Voorafgaande aan het lezen Bij lezen denken de meeste mensen aan een tekst lezen van linksboven naar rechts onder. Deze manier van lezen bestaat wel, dat doe je bijvoorbeeld bij een recept of bij een instructie om je nieuwe telefoon te activeren. Dit noemen we intensief lezen. Voorwaarde: je moet 90-95% van de tekst kunnen lezen en begrijpen. Dus zowel technisch de woorden kunnen lezen als voldoende woordenschat hebben om alles te begrijpen. Maar het is niet zo dat een ervaren lezer elke tekst, altijd op dezelfde manier benadert. Je zet leesstrategieën in. Voor je gaat lezen stel je vast om welke tekstsoort het gaat, vervolgens bepaal je je leesdoel: (Wat lees ik, waarom lees ik het, wat wil ik weten?). Je kijkt naar plaatjes, kopjes, vetgedrukte woorden, kleurgebruik en je bekijkt: wat is de bron van deze tekst. Je let op visuele en niet-visuele aspecten. Je vraagt je af: wat weet ik al van dit onderwerp, wat zou ik ervan willen weten, staat dat waarschijnlijk in deze tekst, welke woorden vind ik in deze tekst? In strategietermen: Oriëntatie op de tekst Activeren van voorkennis kennis van de wereld, kennis van het onderwerp, woordenschat Verwachtingen t.a.v. de tekst bepalen Voorspellen Aan de hand daarvan bepaal je of je intensief en extensief gaat lezen. Soms ga je op zoek naar bepaalde informatie, je begint aan de tekst met een zoekopdracht, die je jezelf geeft: In een folder van de woningbouw: Wat is het telefoonnummer van de klachtendienst? In een bijsluiter bij de wormenkuur: Hoeveel pillen moet ik aan mijn hond van 20 kilo geven? In een reclamefolder: Wat kosten de sinaasappels deze week? Er zijn twee vormen van extensief lezen: 1. Skimmen: snel (globaal) een tekst over kijken om te weten te komen welke informatie erin staat (heet ook wel: diagonaal lezen) 2. Scannen: gericht zoeken naar bepaalde informatie in een tekst. Je let daarbij op kopjes, bepaalde tekstonderdelen vooral gericht op visuele aspecten een prijs, de temperatuur, een naam (heet ook wel: zoekend lezen) 1 door Jet Jeene (Prago) en Marga Tubbing (Stichting Lezen & Schrijven) 2

4 Extensief lezen In de praktijk komt het vaak voor dat we lezen om snel bepaalde informatie uit een tekst te halen, of we willen alleen de globale inhoud of de strekking van een tekst weten. In zo n geval is het niet nodig om de tekst als geheel van het begin tot het eind te lezen. Het is dan voldoende om bepaalde informatie te lokaliseren of om de tekst scannend te lezen. Dit noemen we extensief lezen. Bij het intensief lezen is de leerder erop gericht de gehele tekst te lezen en alle informatie te begrijpen. Intensief lezen blijkt in de onderwijspraktijk de overheersende leesactiviteit te zijn, terwijl het extensief leren lezen van teksten voor veel leerders ook van groot belang is. In het lesmateriaal moeten beide soorten van leesvaardigheid aan bod komen. Uit: Digitaal Handboek voor begeleiders Nederlands als Vreemde taal. Leesstrategieën tijdens het lezen Ook tijdens het lezen zet de ervaren lezer leesstrategieën in. 1) Regelmatig ophelderen van onduidelijkheden: Iemand kan een deel van de tekst overslaan en het alsnog begrijpen, maar als er te veel vraagtekens overblijven, lukt het niet meer. Tijdens het lezen moet je onduidelijkheden ophelderen. Denk aan de Singapore tekst. 2) Vragen stellen binnen de tekst: Begrijp je de situatie nog? Waar gaat het over? Over wie gaat het? Wat doet die persoon? Waar speelt het zich af? Waarom etc. 3) Samenvatten: Per tekstgedeelte: wat is de belangrijkste informatie? 4) Voorspellen: Hoe gaat de tekst verder, hebben we de lijn nog vast, wat kunnen we verder verwachten? Blijkt tijdens het lezen dat we vragen niet kunnen beantwoorden, dan zet de goede lezer herstelstrategieën in: Langzamer lezen Aandachtiger lezen Teruglezen Stukje opnieuw lezen Stukje overslaan Naar illustraties kijken Iets (ergens anders) opzoeken woordenboek, atlas Hulp vragen Leesstrategieën na het lezen Als een ervaren lezer een tekst gelezen heeft, kijkt hij terug op wat hij heeft gelezen. Begrijp je de inhoud, is het leesdoel bereikt? Zo niet, wat moet je doen om dat wel te bereiken? Hoe komt het dat het niet bereikt is? Past de tekst wel bij het doel? Kloppen de voorspellingen? Heb je de tekst wel goed gelezen? Bronnen van informatie Een ervaren lezer maakt tijdens het lezen gebruik van verschillende bronnen van informatie: 1. Visuele informatie Tekens Kenmerken van teksten: brief, roman, gedicht Illustraties Layout (hoofdstuk, alinea) 2. Niet-visuele informatie letters lettercombinaties (sch, ing, lijk) zinsconstructies grammaticale structuren 3

5 betekenis: voorkennis van het onderwerp, verwachtingen verhaal. Tijdens het lezen worden al deze bronnen van informatie aan elkaar gekoppeld. Helpen bij het verbeteren van de leesvaardigheid Onervaren lezers moet je helpen leesstrategieën bewust toe te passen, zodat ze deze kunnen automatiseren en later zelfstandig toepassen. Deze strategieën zijn goed expliciet te maken en aan te leren. In het onderstaande geven we suggesties hoe je dat kunt doen. Oefenen met manieren van lezen Manieren van lezen Extensief Skimmen Scannen Intensief Ieder kijkt een minuutje alleen naar zijn (stukje) tekst, foto s, kopjes Niet alles lezen, alleen hier en daar een woord Vraag je af : Wat staat er in deze tekst, welke informatie kan ik verwachten? Begeleider geeft vooraf een opdracht: zoek in de tekst een telefoonnummer, een datum, een naam, een tijdstip, etc. Ga in de tekst op zoek naar bepaalde informatie Kijk even naar de tekst: hoe snel kun je het vinden? Ieder kijkt zelf in zijn tekst. Begeleider deelt bijvoorbeeld een gedicht en een recept uit. Iedereen leest beide teksten. Is er verschil in manier van lezen? In de groep Vertel wat je verwacht Later kun je dit in tweetallen laten doen. Klopt het antwoord? Waar staat het? Hoe heb je dat zo snel gevonden? Kunnen de anderen het ook vinden? Bespreek dit met elkaar. Waar let je op, welke gegevens gebruik je om de info te vinden? Bespreek Oefenen met leesstrategieën Onder het kopje Strategie staat aangegeven wat een ervaren lezer doet. Een minder ervaren lezer moet daar misschien over nadenken, een begeleider kan daarbij helpen. Onder werkvorm komen een aantal tips hoe een begeleider dit kan aanpakken. Activiteiten voorafgaand aan het lezen Strategie Wat doet de ervaren lezer? Werkvorm Tekstsoorten herkennen, gebruik maken van de vorm Gebruik maken van plaatjes kopjes, kleuren Bepaal waar het in deze tekst om gaat: Informatie, vraag, instructie, betoog, plezier, etc Vorm zegt iets over de soort tekst: zakelijk, informatief, gezellig, gedicht, verhaal, interview etc. Bedenk wat voor informatie je hier uit kunt halen. Bespreek wat voor soorten teksten er zijn, wat doen cursisten ermee? Doe je altijd hetzelfde? Bespreek dit klassikaal, later in tweetallen 4

6 Achtergrondkennis activeren/ Voorkennis gebruiken Leesdoel bepalen Voorspellen Foto s, tekeningen, tabellen dienen ter illustratie, nuttige info, overzicht, detail Wat weet ik al van dit onderwerp? Van deze schrijver? Van dit boek? Deze tekst? Bedenk waarom je deze tekst gaat lezen? Ik wil bepaalde informatie uit de tekst halen=> welke info, wat wil je weten? Ik lees deze tekst voor mijn plezier. Voor het lezen maak je gebruik van omgevingsfactoren zoals: waar staat het verhaal in, foto s en kopjes. Denk na over wat je gaat verwachten. Wat zal er in deze tekst staan? Begeleider vertelt waar hij/zij op let en wat dat voor hem/haar betekent Lees de titel en de eerste zinnen: waar gaat het over, wat weet ik al van dit onderwerp, interesseert het mij, wat vind ik ervan, moet ik iets doen naar aanleiding van de tekst Wat vraag je je af? Wat wil je weten? Bepaalde info => wat precies wil je weten? Ga je scannen, skimmen of intensief lezen? Plezier=> wat wil je weten? Bespreek dit vooraf met de groep 5

7 Leesstrategieën tijdens het lezen Strategie Wat doet een ervaren lezer? Werkvorm Ophelderen van onduidelijkheden Staan er moeilijke woorden in de tekst? Een woord kan technisch moeilijk te lezen zijn Herken je stukjes van het woord? Slachthuis is slacht huis Ongemakkelijk is on gemak- (ke) lijk Gloeiendheet is gloei end-heet Teruglezen Samenvatten Voorspellen Een woord kan onbekend zijn Of beide elementen spelen een rol Ook: situatie is niet duidelijk Bij twijfel of je nog op de goede weg zit; zwakke lezers hebben dat gevoel al snel Na enkele zinnen controleer je of de lezer nog meedenkt: Wie, wat, waar gaat het over? Ook tijdens het lezen voorspellen ervaren lezers. Ze bedenken tijdens het lezen hoe het verder zal gaan. Ze gebruiken de informatie die ze tijdens het lezen krijgen. Berm Inhaalverbod Controleren door vragen Tekst verdelen in kleine eenheden (niet té klein) Vat een stukje tekst samen in één zin. Is iedereen weer bij? Ga verder met het volgende stukje Stop de lezing als je een stukje gelezen hebt. Vat het voorafgaande samen en voorspel het vervolg Verwerken van de tekst na het lezen Controleer Heb je je leesdoelen bereikt? Indien niet, waarom niet? Zijn er nog woorden uit de tekst onduidelijk? Is de hele inhoud van de tekst duidelijk, voor zover relevant voor het leesdoel? Wat was moeilijk, wat hielp bij het begrijpen? Probeer ze alsnog te bereiken door (scannend) teruglezen Zoek ze op of probeer op een andere manier de betekenis hen het gebruik te achterhalen. Praat erover Denk na over het leesproces. Wat moet je nog leren? 6

8 Lessuggesties Vragen stellen Verwerk het verhaal Lees een stukje tekst en bedenk er vragen bij Maak onderscheid tussen open en gesloten of gerichte vragen. Het antwoord op een gesloten vraag is ja of nee (Is de hoofdpersoon getrouwd?) Een gerichte vraag vraagt om een kort antwoord: Met wie loopt het slecht af? Waar woont de moeder van de hoofdpersoon? Open vragen beginnen met Wat, Waarom, Hoe? Ieder leest voor zichzelf een stukje tekst (goed afspreken wie wat leest) en onthoud wat daarin het belangrijkste is. (max. 4 deelnemers) Stap1: stel vragen over de tekst Stap 2: Laat de groep vragen bedenken en bespreek de antwoorden met de hele groep Stap 3: verdeel de groep in tweetallen. Een tweetal bedenkt vragen, het andere tweetal beantwoordt ze en omgekeerd Stap 4: Individueel: de ene cursist bedenkt vragen voor de andere en omgekeerd. Stappen 1 4 afhankelijk van hoe ervaren en hoe vrij de cursisten zijn en hoe veilig ze zich voelen Ieder vertelt in het groepje van 4 in het kort zijn stukje van het verhaal. Begrijpt iedereen het hele verhaal? Lees na afloop het hele verhaal met elkaar en bespreek wat er goed is overgedragen en welke belangrijke informatie niet verteld is in de eerste ronde Lezen, doe het maar 2 1. Een tekst zonder voorbereiding (hardop) laten lezen levert weinig op: het langetermijngeheugen moet eerst geactiveerd worden om de woordherkenning sneller te laten plaatsvinden. Een gesprek vooraf over de inhoud, over eventuele afbeeldingen, over de moeilijke woorden die erin voorkomen, doet wonderen. 2. Het hoofdprobleem van veel beginnende lezers is dat zij passief proberen te decoderen, zonder gerichtheid op betekenis en met onvoldoende vaardigheid in snel decoderen als hulpmiddel bij de woordidentificatie. Decoderen als hoofdstrategie moet vervangen worden door een leesstrategie: hypothese over de mogelijke inhoud, controle door middel van de 2 Bron: Jos Ruijs (2009) Lezen doe het maar. Stichting Alfabeter 7

9 afgedrukte woorden, woorddelen en letters, en een verbeterde nieuwe hypothese. Voor de educatief werker betekent dit dat hij de lezer niet de kans geeft tot decoderen, maar bijvoorbeeld door voorzeggen het tempo opdrijft, zodat meer betekenisgerichtheid naar voren kan komen. 3. Het langzaam hardop voorlezen, waar bij mensen uit de groep kunnen meelezen, is in een bepaalde fase ook effectief om de falende decodeerstrategie uit te bannen. 4. Het lezen kan regelmatig onderbroken worden door te vragen naar de betekenis van het gelezen stuk en te vragen naar het vermoedelijk vervolg. 5. Het lezen kan ook onderbroken worden door aandacht te vragen voor de vormkant van het lezen: de voor- of achtervoegsels die voorkwamen en ook voorkomen in andere woorden die de groep kent. Ook een spellingeigenaardigheid kan toegelicht worden. Van groot belang hierbij is dat de voorbeelden, waar mogelijk, door de cursisten aangedragen worden. Waar door anderen aangedragen analogierijen kennelijk niet werken (Reitsma, 1988), wordt het eigen taalvermogen terdege geoefend wanneer mensen uit hun eigen lexicon woorden moeten opdiepen die bepaalde fonologische kenmerken vertonen, omdat dan meerdere componenten van hun taalsysteem tegelijk actief zijn. 6. Een belangrijke taak van de educatief werker is het betekenisveld rondom begrippen uit de tekst te verduidelijken: laten zien wat er nog meer samenhangt met het in de tekst voorkomend begrip en verbanden leggen met verwante begrippen. 7. Hardop lezen is bepaald niet de zuiverste vorm van lezen. In het taalgebruikers-model valt te zien dat daarbij niet alleen de weg van de fonologische kant - de letters - naar de betekenis in het conceptueel systeem van de taalgebruiker afgelegd wordt, maar ook de weg terug naar de fonologische kant: de klanken. Geen wonder dat een beginnend lezer daar moeite mee heeft. Het merkwaardige feit doet zich daarbij voor dat een geoefend lezer hardop kan voorlezen zonder dat de betekenis ontcijferd wordt. Denk aan het voorlezen van een tekst aan kinderen, of het hardop, onvoorbereid lezen van een flink stuk moeilijke tekst. Bij beide kan het voorkomen dat de betekenis van de tekst niet gevat wordt, terwijl het lezen doorgaat. 8. Binnen het geheel van een zich ook op abstract niveau ontwikkelende taal wordt ook anders tegen een fout aangekeken. Een fout, zoals een afwijkende spelling, is niet langer een tekortkoming, maar een aanduiding van het stadium waarin het taalproces zich bevindt. Het gaat hierbij niet om een woordenspel, maar om een rotsvaste overtuiging die cursist en docent dienen te hebben. Zo wordt voorkomen dat gefixeerdheid op fouten dezelfde werking houdt als in het primaire leerproces: zij belemmert meer dan zij verduidelijkt. Ik vat de leestechnische problematiek van de lezer in de onderste regionen van de basiseducatie nog eens samen. Van de twee hoofdwegen die tot betekenisidentificatie leiden, functioneert de weg van het decoderen zo slecht dat de weg van de betekenisvollere strategie niet aan functioneren toekomt. De enige weg lijkt om door overwaardering van de betekenisstrategie het proces in ieder geval op gang te brengen. Voortdurende aandacht voor de fonologische component is daarbij noodzakelijk. De moeilijkheid daarbij is dat cursisten daar zwak in zijn en emotioneel buitengewoon kwetsbaar. 8

10 Handige websites: Online eenvoudige teksten zoeken Naam: SEVEN DAYS Doelgroep: jongeren Omschrijving: digitale krant Niveau (schatting): A2, B1 Waar: Naam: DE STIEP, UIT EIGEN PEN Doelgroep: Cursisten met Nederlands als moedertaal Omschrijving: eenvoudige korte teksten, verhalen en gedichten, gemaakt door laaggeletterden Niveau (schatting): A1, A2 Waar: Klik op Uit eigen pen Tip: Heb je creatieve cursisten? Ze kunnen hun teksten ook zelf inzenden. Naam: SCHOOLTV BEELDBANK Doelgroep: basis- en voortgezet onderwijs, maar ook bruikbaar voor andere doelgroepen Omschrijving: vele korte informatieve filmpjes met de uitgeschreven tekst erbij. Niveau (schatting): A2, B1 Waar: primair onderwijs: voortgezet onderwijs: Klik in het menu rechts in het scherm op een vak. Er verschijnt een submenu waarop je verder kunt klikken tot er een overzicht van de beschikbare filmpjes verschijnt. Naam: ENTOEN.NU (de canon van Nederland) Doelgroep: alle doelgroepen met interesse voor geschiedenis Omschrijving: Website over de geschiedenis van Nederland, ingedeeld in 50 onderwerpen. Kies een onderwerp (dat kan door op een afbeelding te klikken) en klik vervolgens onder het kopje voor iedereen op eenvoudige versie voor ca. niv A2 - B1 (het niveau is heel afhankelijk van de voorkennis van de cursist). De officiële versie heeft ca. niveau B2 - C1. Niveau (schatting): A2, B1, B2, C1 Waar: Naam: Doelgroep: Omschrijving: Niveau: Waar: SONGTEKSTEN alle doelgroepen met interesse voor muziek Heel veel songteksten van bekende artiesten zijn hier te vinden. En als je bijbehorende muziek zelf niet hebt, kun je die meestal wel op youtube.com vinden. Alle niveaus Verder Lezen Bossers, B. Kuiken, F. Vermeer (A.) (red): Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs (2010) Coutinho Bussum. Bij dit Handboek hoort een website met extra materiaal 9

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Ik moet meer lezen met mijn ogen en minder met mijn hart.

Ik moet meer lezen met mijn ogen en minder met mijn hart. Ik moet meer lezen met mijn ogen en minder met mijn hart. Een exploratief onderzoek naar het leesonderwijs aan en de leesvaardigheid van laag opgeleide cursisten in de volwasseneneducatie. Universiteit

Nadere informatie

Goochelen met informatievaardigheden. Een didactische aanpak. Syllabus: Lezen. Peter den Hollander. uitgeverij c o u t i n h o.

Goochelen met informatievaardigheden. Een didactische aanpak. Syllabus: Lezen. Peter den Hollander. uitgeverij c o u t i n h o. Goochelen met informatievaardigheden Een didactische aanpak Syllabus: Lezen Peter den Hollander uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Syllabus Lezen is extra materiaal bij het boek Goochelen met informatievaardig

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

Informatie verzamelen

Informatie verzamelen Informatie verzamelen. Lezen en studeren 2.2 Vragen stellen 4.3 Informatie halen uit boeken en tijdschriften, en van internet, dvd/video of tv 7.4 Interviewen 9.5 Enquête houden.6 Op excursie of werkbezoek

Nadere informatie

Begrijpend Lezen Nieuwe Stijl

Begrijpend Lezen Nieuwe Stijl Begrijpend Lezen Nieuwe Stijl Inouk Boerma, onderwijsadviseur SBZW Anita Manders, onderwijsadviseur Edux Marjolein Markhorst, onderwijsadviseur Drielanden educatieve dienstverlening Inleiding Sinds de

Nadere informatie

Femke Scheltinga, Marjan van der Maas, Joyce Bontje en José van der Hoeven. Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen onderzocht

Femke Scheltinga, Marjan van der Maas, Joyce Bontje en José van der Hoeven. Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen onderzocht Femke Scheltinga, Marjan van der Maas, Joyce Bontje en José van der Hoeven Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen onderzocht Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

3 havo/3 (4) vwo. Lesbrief 2012/2013. Qompas ProfielKeuze Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie. www.qompas.nl

3 havo/3 (4) vwo. Lesbrief 2012/2013. Qompas ProfielKeuze Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie. www.qompas.nl 3 havo/3 (4) vwo Lesbrief 2012/2013 Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie www.qompas.nl Uitleg symbolen Voorwoord Voorbereiding Maak een account aan 4 Achteraf een EntryCardCode activeren

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE

HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE Titel: Handleiding bij de Taalportfolio BVE De Handleiding bij de Taalportfolio BVE is ontwikkeld in het kader van het project Kwaliteitsimpuls MVT van de Bve Raad.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event 10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event Als je tijdens een congres of event een presentatie moet houden of een workshop moet geven, is het belangrijk je goed voor te bereiden. Hieronder

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten Cassette Ouderparticipatie, deel 6 Bestelcode: 806 U kunt deze uitgave bestellen door 3,50 over te maken op Giro 53 85 66, t.n.v. VOO-bestellingen, Almere onder vermelding van bestelcode 806, verzendadres

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Helder Schrijven INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA

Helder Schrijven INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA Helder Schrijven Een introductiecursus voor het schrijven van verslagen behorende bij de module Mens, Maatschappij en ICT Robbert-Jan Beun 2013 U N I V E R S I

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Passend onderwijs werkt met ict

Passend onderwijs werkt met ict Passend onderwijs werkt met ict Inhoudsopgave Inleiding 4 Ict en ADHD 7 Ict en autisme 11 Ict en dyslexie 15 Ict en dyscalculie 24 Casusbeschrijving Tabijn, de invoering van een programma 34 2 3 In deze

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

4. Kinderen met een zwak werkgeheugen

4. Kinderen met een zwak werkgeheugen 4. Kinderen met een zwak werkgeheugen Overzicht In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van kinderen met een zwak werkgeheugen beschreven: hun algemene gedrag, hun beperkte progressie en de

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere teksten moeten lezen en globale vragen beantwoorden of als ze impliciete informatie

Nadere informatie

Onderbouw, groep 1 & 2

Onderbouw, groep 1 & 2 Onderbouw, groep 1 & 2 Vooral kleutergroepen zijn gewend om spelenderwijs te leren. Veel werkvormen van coöperatief leren kunnen in spelvorm aangeboden worden. De kinderen leren daar veel van; ze zijn

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 1.1. De basis... 2 1.2. Je geest... 3 1.3. Je lichaam... 4 1.4. Je omgeving... 4

1. Inleiding... 2 1.1. De basis... 2 1.2. Je geest... 3 1.3. Je lichaam... 4 1.4. Je omgeving... 4 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. De basis... 2 1.2. Je geest... 3 1.3. Je lichaam... 4 1.4. Je omgeving... 4 2. Leren leren... 6 2.1. Geheugentraining... 6 2.2. Maken van een Mindmap... 7 2.3. Speedreading...

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie