Excursie IJsselmeer visserij. Groep 5 t/m 8. Door Mar en Klif

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Excursie IJsselmeer visserij. Groep 5 t/m 8. Door Mar en Klif"

Transcriptie

1 Excursie IJsselmeer visserij Groep 5 t/m 8 Door Mar en Klif

2 Inhoudsopgave Algemene informatie p. 3 Achtergrond informatie p. 5 Lessuggesties p. 7 Werkbladen p. 10 Colofon Het project Educatief IJsselmeervissen is een initiatief van Ursa Major Services B.V./Nederlandse Vissersbond en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF) en Provincie Fryslân ter investering in duurzame ontwikkeling van visserijgebieden. De excursie IJsselmeervisserij is in 2012 ontwikkeld door Durk van Tuinen, Egbert van der Tuin, Iris Nutma en Pyke Kroes. De lesbrief is gemaakt door Pyke Kroes, Vera Damuis is illustrator, Jasper de Ruiter van Tringa Paintings heeft de vissen en de vogels waarheidsgetrouw getekend. De lesbrief is gemaakt onder verantwoordelijkheid van Mar en Klif, afdeling Groen Doen. De excursie IJsselmeervisserij wordt georganiseerd en mogelijk gemaakt door: Ursa Major Services BV: dochteronderneming van de belangenbehartigingsorganisatie voor de beroepsvisserij: de Nederlandse Vissersbond. De Friese visserijbedrijven S. Boersma ST8, Visserijbedrijf Bootsma HI35 en Visserijbedrijf H.Bootsma WON38; Mar en Klif, afdeling Groen Doen (www.groendoen.net). Bij de uitvoering van deze buitenles wordt samengewerkt met de natuurorganisatie It Fryske Gea. De lesbrief is door scholen te gebruiken bij de voorbereiding en uitvoering van de excursie IJsselmeervisserij. Wanneer iemand (delen van) de lesbrief voor andere doeleinden wil gebruiken, dan stellen wij het op prijs als wij daarvan op de hoogte worden gesteld en dat deze lesbrief als bron wordt vermeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met: Mar en Klif, afdeling Groen Doen telefoonnummer of Nederlandse Vissersbond te Emmeloord via of telefonisch

3 Algemene informatie Inleiding Met een vissersboot en een beroepsvisser varen de kinderen vanaf de haven van Hindeloopen het IJsselmeer op. De kinderen ervaren zelf aan boord hoe het leven eruit ziet van een IJsselmeervisser. Zo kunnen ze de route van de vissersboot uit zetten met een kaart, radar en kompas, de dieptemeter aflezen, met verrekijkers vogels spotten en varen ze naar een visstek. Daar kunnen ze de vissers helpen met vissen. Er wordt gevist met kisten en met aaskuil. De kinderen vangen op deze wijze verschillende vissoorten. De vissoorten kunnen met een zoekkaart gedetermineerd worden. Vervolgens worden alle vissen weer terug gezet in het water en moet alles worden schoongemaakt. Door deel te nemen aan de excursie ervaren de kinderen hoe het eeuwenoude beroep van vissersman op het IJsselmeer wordt uitgevoerd. Doel van de excursie Het doel van de excursie IJsselmeervisserij is dat leerlingen in aanraking komen met het IJsselmeergebied, de visserij en de natuur hier omheen. Ze weten welke zoetwatervissen in het IJsselmeer leven en wat hun kenmerken zijn, ze leren de werkzaamheden van de IJsselmeervisserij kennen. Leerlingen zijn er zich van bewust dat de mens door de jaren heen op het IJsselmeer allerlei ingrepen heeft gedaan die van invloed zijn op de levensgemeenschap in het IJsselmeer en de visserij. De kinderen denken na over een duurzame oplossing voor hier en daar, nu en straks. De excursie sluit aan bij de kerndoelen 40 en 41. Programma Het voorlopige programma per dagdeel ziet er als volgt uit: Aankomst + ontvangst in Hindeloopen Introductie in de educatieruimte (incl. film IJsselmeervisserij) + uitleg + veiligheid (o.a. uitdelen zwemvesten) Inschepen (max. 10 kinderen en 2 begeleiders per schip; er zijn 3 schepen) Naar visstek varen Vissen Inhalen Terugvaren Aankomst en uitleg voor het inschepen zal ongeveer een half uur in beslag nemen, waarna de excursie (varen en vissen) ongeveer 2 uur in beslag zal nemen. Wat is er geregeld Voor de excursie IJsselmeervisserij heeft Mar en Klif, afdeling Groen Doen al veel zaken voor u geregeld. In deze lesbrief zijn opgenomen: Een voorbereidende les. Kopieerblad met praktische informatie voor rijders en begeleiders. Kopieerblad met praktische informatie voor leerlingen en ouders. Zwemvesten en alle materialen voor de uitvoering van de activiteiten zijn aan boord. Op ieder schip staat de schipper en zijn maat voor u klaar. 3

4 Voorbereiding door de leerkracht Natuurlijk moet u zelf ook nog een aantal zaken regelen. Informatie uit deze lesbrief doorlezen. Vervoer naar en van de locatie regelen. Minimaal 2 begeleiders per 10 kinderen regelen. Kinderen informeren over de veiligheid en praktische zaken zoals kleding (gebruik daarvoor de powerpoint van de voorbereidingsles). Begeleiders informeren over veiligheid en praktische zaken (route, kleding). Laat één van de kinderen foto s maken tijdens de excursie, deze foto s kunnen op de website geplaatst worden op Bij slecht weer controleren of de activiteit door gaat. Telefoonnummer van de IJsselmeervisser vindt u op het kopieerblad voor rijders en begeleiders. Vragen? Voor vragen over dit project kunt u bellen met Mar en Klif, tel: of een sturen naar: Symbolen Naar buiten Onderzoek Kring Knutselen Werkblad Muziek en expressie Beweging Verzorging 4

5 Achtergrond informatie IJsselmeer Het IJsselmeer (Fries: Iselmar) is het grootste meer van Nederland. Het heeft een oppervlakte van 1100 km². Het IJsselmeer wordt begrensd door de Afsluitdijk en de plaatsen tussen Makkum en Lemmer in Friesland, de Noordoostpolder, Flevoland en Noord Holland. Het IJsselmeer is van belang voor de visserij, als waterreservoir, voor de waterrecreatie, de scheepvaart en het heeft vele natuurwaarden. Vogels van het IJsselmeer Het natuur belang van het IJsselmeer is erg belangrijk voor bijvoorbeeld meer dan 25 vogelsoorten. Het grote wateroppervlak, de ondiepte, de brede rietkragen en de zand- en schelpenbanken maken het IJsselmeer tot een ideaal gebied voor watervogels (zoals eenden, zwanen, ganzen, aalscholvers, meeuwen en sterns en enkele steltlopers). De vissen zijn een belangrijke voedselbron voor viseters zoals fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw, visdief, zwarte en reuzenstern. In het najaar en de winter verblijven er honderdduizenden watervogels om te ruien, te rusten en te foerageren. Kuifeend, tafeleend, topper en brilduiker eten dan de driehoeksmossel. Voor moerasvogels als roerdomp, porseleinhoen, snor, rietzanger zijn de buitenwaarden aantrekkelijk gebied. Geschiedenis van de visserij De geschiedenis van de Zuiderzeevisserij laat zich grofweg opdelen in twee perioden: de periode van voor de afsluiting (1932) met de afsluitdijk en die van erna. Voor de afsluiting komt de visserij op de visrijke binnenzee tot grote bloei. Vooral na de uitvinding van de goedkopere machinaal gebreide netten rond Daarna beleeft de visserij ups en downs. In 1925 wordt de benzinemotor geïntroduceerd en zijn de vissers minder afhankelijk van het weer. Vissers vangen in de Zuiderzee haring, garnalen en paling. In de haven wordt de vis schoongemaakt en verkocht. In 1932 wordt de Afsluitdijk gesloten en verandert de zoute Zuiderzee in het zoete IJsselmeer zonder eb en vloed. Er worden snoekbaarzen uitgezet en de vissers vissen op paling en snoekbaars. Er worden drie polders aangelegd en daarmee gaan rijke visgebieden verloren. Het gevolg is dat veel vissersbedrijven (vaak noodgedwongen) stoppen. Toch zijn er nu nog enkele visserijbedrijven te vinden. Friese visserijbedrijven De kinderen gaan aan boord bij één van de Friese visserijbedrijven: S. Boersma ST8 uit Stavoren, Visserijbedrijf Bootsma HI35 uit Hindeloopen of Visserijbedrijf Bootsma WON38. De bedrijven vissen met diverse vismethoden op o.a. Snoekbaars, Rode baars, Brasem, Voorn, Bot, Spiering, Pos, Houting, Aal, Snoek, Karper, Kolblei en de Chinese wolhandkrab. De bedrijven werken allen met twee personen aan boord. Naast de visserij legt de HI 35 van Visserijbedrijf Bootsma zich in de zomermaanden toe op het verzorgen van rondvaarten waarbij de visserij veelal aan bod komt door middel van demonstraties. 5

6 Vismethoden tijdens de excursie Voor en tijdens de excursie worden twee methoden toegepast: aaskuil vissen en kistenvisserij. Aaskuilvissen: Om aas (=spiering) te kunnen vangen voor het vissen met kisten wordt een net door het water getrokken. Het net zit vast met een lijn aan het schip. De lijn splitst zich in tweeën naar een boom, waar het net aan vast zit. De vis gaat onder de boom door het net in. Het net is eerst breed, maar het wordt steeds nauwer tot je de zak hebt waar de spiering in terecht komt. Kistenvisserij: De spiering wordt gebruikt als aas om in de kisten te doen. De spiering heeft namelijk een zeer sterke geur en hier komt aal op af. De kisten worden uitgezet aan een lange lijn: kilometers lang, met om de vijftig meter een snoer met een kist eraan. In de houten kisten zitten twee netjes die naar binnen toe lopen, zodat de aal er wel in kan, maar niet eruit. Ook zit er een gaatje in van 14 millimeter, zodat de kleine (ondermaatse) aal eruit kan. De kisten zijn een dag eerder uitgezet. De kisten worden aan boord gehaald. De kisten worden geleegd en schoon gespoeld. Extra informatie Hieronder vindt u een aantal links met extra achtergrondinformatie en filmpjes

7 Lessuggesties Voorbereidende les Nodig: Digibord PowerPoint te downloaden via Werkwijze: Begin met te vertellen wat de bedoeling is van de excursie en wat de kinderen gaan doen (informatie hierover staat in deze lesbrief). Laat vervolgens de PowerPoint zien. De PowerPoint geeft informatie over de regels aan boord. Naar aanleiding van de PowerPoint kan er klassikaal worden gesproken over de excursie, met name over de veiligheidsvoorschriften. Wat mag wel en niet, welke regels moeten de kinderen volgen, maar ook vragen als wie is wel eens op het IJsselmeer geweest? Wie heeft wel eens gevist? En waarmee? Wie kent vogels die voorkomen op het IJsselmeer. Lessuggestie 1: Logboeken, foto s en werkstukken op de website Nodig: logboeken excursie, digitale foto s gemaakt tijdens de tocht, internet Werkwijze: De foto s en de verschillende logboeken worden verzameld en tot 1 omgevormd. Het logboek en de foto s kunnen worden geplaatst op de website: Maak een werkstuk of een reisverslag van de excursie over het IJsselmeer. Verdeel onderwerpen bijvoorbeeld specifiek over de visserij, de geschiedenis van het IJsselmeer, de natuur, etc. De werkstukken kunnen desgewenst opgestuurd worden (digitaal) aan de Nederlandse Vissersbond en worden vervolgens op de website geplaatst. Vergeet niet de naam en de naam van de school erbij te vermelden. Lessuggestie 2: Werkbladen Nodig: Werkblad 1 t/m 4. (ook op PowerPoint bij Werkwijze: Maak de werkbladen. Bij werkblad 1 en 2 zijn de namen van de vogels en de vissen van het IJsselmeer door elkaar geraakt. Zoek de juiste naam bij de juiste vogel/vis. Bij werkblad 3 leer je wat de onderdelen zijn van een vis. In werkblad 4 worden questvragen gesteld. De antwoorden zijn te vinden op de antwoordbladen op de PowerPoint: werkbladen IJsselmeer. Lessuggestie 3: Dode vissen en nieuw land Nodig: Digibord; en werkblad 5 Werkwijze: Bekijk de twee filmpjes. Maak daarna werkblad 5. 7

8 Werkblad 1: Vogels en Visser Een concurrent van de visser? Dat zijn de vogels. Beide willen graag vis. Op het IJsselmeer zijn veel vogels te vinden. Gelukkig voor de visser eten niet al deze vogels graag vis. Zoek hieronder de juiste naam bij de vogel. Geef daarbij aan of de vogel graag vis eet, of niet Zie het voorbeeld. Zwaan Aalscholver Fuut Kok meeuw Visdief Grauwe gans Scholekster Wilde eend Meerkoet 8

9 Werkblad 2: Vis je rot In het IJsselmeer zwemmen allerlei soorten vissen rond. Hieronder staan er een paar. Zoek de namen en de vissen bij elkaar, en trek daartussen een lijntje. Zie het voorbeeld. Je mag hiervoor de zoekkaart gebruiken. Weet je nog welke vissen jullie op het IJsselmeer gevangen hebben? Geef aan of je de vis wel of niet gevangen hebt. Snoekbaars Baars Brasem Voorn Snoek Pos Houting Karper Aal/Paling Spiering Bot Kolblei 9

10 Werkblad 3: Wat maakt een vis een vis Wat maakt een vis nu tot een vis? Vissen hebben geen poten, haren of veren, maar wel schubben, kieuwen, verschillende vinnen en een staart. Schrijf bij de nummers de onderdelen van de vis die je aan de buitenkant kunt zien. Je kunt kiezen uit: bekdraden, staartvin, rugvin, borstvin, anaalvin, vetvin, buikvin, kieuwdeksel, schubben, ogen, bek. 10

11 Antwoordblad 3: Wat maakt een vis tot een vis Wat maakt een vis nu tot een vis? Vissen hebben geen poten, haren of veren, maar wel schubben, kieuwen, verschillende vinnen en een staart. Hun kieuwen worden beschermd door kieuwdeksels. Sommige vissen hebben één of meer bekdraden. Schrijf bij de nummers de onderdelen van de vis die je aan de buitenkant kunt zien. 11

12 Werkblad 4: Quest Kun je onderstaande vragen beantwoorden? 1. Slapen vissen? 2. Trekken vissen een pyjama aan? 3. Waarom zwemmen vissen in scholen? 4. Kunnen vissen leren? 5. Waarom zinkt een vis niet naar de bodem? 6. Hebben vissen oren? 7. Worden vissen verliefd? 8. Hoe komen vissen de winter door? 12

VOORWOORD DOCENTENHANDLEIDING. PORT RANGERS Steurtocht door de Haven VOORWOORD. Groep 6

VOORWOORD DOCENTENHANDLEIDING. PORT RANGERS Steurtocht door de Haven VOORWOORD. Groep 6 DD DOCENTENHANDLEIDING PORT RANGERS Steurtocht door de Haven Groep 6 1 Colofon: Port Rangers steurtocht door de haven is ontwikkeld door de gemeente Rotterdam (Sport & Cultuur) en CED, in opdracht van

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

nme-les voor groep 5/6 Het raadsel van Rio de excursie

nme-les voor groep 5/6 Het raadsel van Rio de excursie nme-les voor groep 5/6 Het raadsel van Rio de excursie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Leerdoelen en inhoud lesproject... 5 3. Organisatie van de les...8 Bijlagen A. Instructie voor de begeleiders...13

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Lespakket: DUURZAAMHEID Ik ben een helper voor mezelf, de ander en de wereld

Lespakket: DUURZAAMHEID Ik ben een helper voor mezelf, de ander en de wereld Lespakket: DUURZAAMHEID Ik ben een helper voor mezelf, de ander en de wereld Project Frisse Scholen Dit lespakket is ontwikkeld door IRISZ, in opdracht van het project Frisse Scholen, een initiatief van

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING. Inleiding

DOCENTENHANDLEIDING. Inleiding DOCENTENHANDLEIDING Inleiding Wat leuk dat u met uw klas het Woudagemaal gaat bezoeken! Dit prachtige monument speelt nog altijd een belangrijke rol in de waterbeheersing van Friesland. Dit lesmateriaal

Nadere informatie

Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers.

Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers. Computer Niet eten en/of drinken bij de computers. Trek geen stekkers uit de computer. Laat het beeldscherm en de computer staan, niet verplaatsen. Wijzig geen beeldscherminstellingen. Meld je zelf af

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Zonnepanelen op school. Docentenhandleiding groep 7 & 8

Zonnepanelen op school. Docentenhandleiding groep 7 & 8 Zonnepanelen op school Docentenhandleiding groep 7 & 8 COLOFON Het lespakket Zonnepanelen op school is in opdracht van Provincie Noord-Holland en mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Holland CO 2 Servicepunt

Nadere informatie

Biodiversiteit SLIMME UILEN DIT WERKBOEK IS VAN ...

Biodiversiteit SLIMME UILEN DIT WERKBOEK IS VAN ... Biodiversiteit SLIMME UILEN DIT WERKBOEK IS VAN... HET JAARTHEMA VOOR 2010. Elk jaar geeft de VN (=Verenigde Naties) een thema aan een jaar. De Verenigde Naties zijn op 24 oktober 1945 opgericht. Ze willen

Nadere informatie

Colofon. Derden mogen alleen met bronvermelding gebruik maken van dit materiaal.

Colofon. Derden mogen alleen met bronvermelding gebruik maken van dit materiaal. Colofon Medewerkers Illustraties: Rioned Foto s: Pyke Kroes, Marjolein Staal, Hans Wilschut en Rioned Projectleiding, ideeën, organisatie en ontwikkeling werkboek: Marjolein Staal en Pyke Kroes Vormgeving

Nadere informatie

Lesprogramma duurzaamheid

Lesprogramma duurzaamheid Lesprogramma duurzaamheid Opdrachtenboek Inhoud 1. Wat is Puur Hoorn? 2. Klimaatverandering 3. Wat betekent duurzaamheid? 4. Energie besparen in huis 5. Duurzame energiebronnen 6. Afval scheiden en recyclen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Doetinchem ~ La Libertad lespakket voor groep 8. Samen in Actie. Introductie bij het lespakket Algemeen gedeelte

Doetinchem ~ La Libertad lespakket voor groep 8. Samen in Actie. Introductie bij het lespakket Algemeen gedeelte groep 8 Doetinchem ~ La Libertad lespakket voor groep 8 Samen in Actie Introductie bij het lespakket Algemeen gedeelte 1 Campagne stedenband en millenniumdoelen 2 Fondswervende activiteiten Thema-module

Nadere informatie

LESBRIEF 3. Leerlingen

LESBRIEF 3. Leerlingen LESBRIEF Leerlingen LES - JOUW DOCENT IS EEN GOUDMIJN De beste hulp krijg je van kennissen Netwerken kun je leren Vanaf je geboorte hoor je bij anderen, jouw sociaal netwerk. Dat netwerk groeit vanzelf

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Nederland en vis, een moderne traditie

Nederland en vis, een moderne traditie Nederland en vis, een moderne traditie Tekst: Evelyne Esveld en Willem Ment den Heijer Vormgeving: Steven van Soldt en Sander de Otter Redactie: Evelyne Esveld en Jacqueline van den Bogert Productie: Grafissimo

Nadere informatie

Shelter Ministries. Richtlijnen voor de vrijwilliger

Shelter Ministries. Richtlijnen voor de vrijwilliger Shelter Ministries Richtlijnen voor de vrijwilliger Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij diegene met wie je een kennismakingsgesprek hebt gehad. 1 Richtlijnen voor de vrijwilliger Vrijwilliger...

Nadere informatie

Stage opdracht. Bijlage 2010/2011. Avontuur is niet zozeer wát je doet, het is meer hóe je het doet en wat je leert!

Stage opdracht. Bijlage 2010/2011. Avontuur is niet zozeer wát je doet, het is meer hóe je het doet en wat je leert! Stage opdracht Avontuur is niet zozeer wát je doet, het is meer hóe je het doet en wat je leert! Thijs van der Zanden & Manon van der Marel HHS 2010/2011 Bijlage Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 1.1 Inleiding.

Nadere informatie

Dingenliefde LESPAKKET. Nederlands Openluchtmuseum. Dingenliefde. Arnhem

Dingenliefde LESPAKKET. Nederlands Openluchtmuseum. Dingenliefde. Arnhem Nederlands Openluchtmuseum Arnhem LESPAKKET Een project over sparen en verzamelen. Voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het vmbo Docentenhandleiding en leerlingenmateriaal Over

Nadere informatie

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesbrief Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesvorm Leerlijn Doelgroep Duur Gastdocent : Workshop, met online onderdelen : Grip op geld : Niveaus 1-2 mbo, vanaf 18 jaar :

Nadere informatie

Draaiboeken Maatschappelijke Stage

Draaiboeken Maatschappelijke Stage Draaiboeken Maatschappelijke Stage Draaiboeken Maatschappelijke Stage...1 Als kok de boer op...3 Boer zoekt quizmaster en filmmaker...4 Hosting evenement/beurs...6 Hapjes aanbieden tijdens evenement/beurs...7

Nadere informatie

Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF

Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF Aanvraagnummer 4600005596666 Lemmer, 30 april 2014 Friese bond van binnenvissers J. Visser, voorzitter René Elsendoorn Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie