MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS"

Transcriptie

1 MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS ze lesbrief lesbrief bedoeld bedoeldals als voorbeidg voorbeidg ze uw klas Muiuw klas Muirslot. rslot. kst geeft formatie ov kst geeft formatie ov MuirMuirslot als midleeuws, slot als midleeuws, gebouwdge bouwd dracht V. E dracht V. E kle kle stapje tijd wordt gemaakt stapje tijd wordt gemaakt hoofdstuk hoofdstuk 7 Hoe vrgg 7 Hoe vrgg Muirslot. Muirslot. Hi kt o.a. P.C. Hooft Hi kt o.a. P.C. Hooft or, or, 17e-eeuwse schrijv/dicht 17e-eeuwse schrijv/dicht bijna bijna vetig jaar Muirslot gevetig jaargewkt Muirslot gewoond woond heeft. gewkt In tiheeft. kor hoofdstukk vdt u In ti hoofdstukk vdt u formatiekor ovzichlijk bij elkaar. kst formatie ovzichlijk bij elkaar. kst ze lesbrief besmd voor lel lesbrief besmd voor lelg. g.ze Moeilijke woorn/begripp cursief gezetwoorn/begripp worn gelegd cursief kst. Moeilijke E wkblad vrag dracht gezet worn gelegd kst. bijgevoegd. Eén extra dracht E wkblad vrag dracht kunn lelg evtueel nadrach bebijgevoegd (p.7). Eén extra zoek vo. Tijns t kunn lelg evtueel na Muirslot krijg alle kr speur vo. Tijns tocht mee vrag dracht. U Muirslot krijg alle kr kunt voorbeeld hi zi www. drachtboekje, Muirslotpas, mee. muirslot.nl/schol/basonrwijs, bij U ontgt voorbeeld hi bij downloads. boekgsbevestigg uw. E afbeeldg kunn apart geklikt pow pot prestatie afgeleid worn prt. lesbrief, zie bij downloads. ze EXTRA TIP: TIPS: EXTRA Lees vor vorridrfeest Ridrfeest MuiMuilees rslot of rslot of Schildknaap Schildknaap Muirslot Muirslot Ard Dam klas. Of be- (Leold, resp. 2004, 2007) Ard spreek na tal vrag Dam klas. Of bespreek na boek Zwemm haai slot tal vrag boek Zwemm gracht? En anre vrag kr haai slotgracht? En anre vrag Muirslot, door Hman Pleij. In kr Muirslot, door sie Junior Informatie vsch boekjes Hman Pleij (Nieuw Amstdam, 2008). ov Muirslot (190) V (255). of kijk Of bekijk klas filmpjes ov of/beeldbank vul :flor V. V lesbrief, zie - uw logco (vkreg bij boekg) downloan. ze kunt u gebruik bij voorbeidg. OPDRACHT NA NA HET OPDRACHT HET BEZOEK: BEZOEK: ca.11 uur uur ca. kunt u gebruik bij voorbeidg pow pot prestatie afgeleid E. stukk, geschi. lesbrief Muirslot lesbrief Mul bij kndoel basonrwijs: rslot sl bij kndoel bas onrwijs: Oriëntatie jezelf weld / Tijd OriëntatiRuim jezelf weld / Tijd ( ) (50); ( ) Ruim (50); Nlands (12). Nlands V één (12). onrwp V één onrwp Canon Nland. Canon Nland. plek plek bouw bouw 33 lev lev 44 Wie V? Wiewas was V? moord moord VV BEZOEK: BEZOEK: ca. uur(ridrrou-torrou-valke(ridrrou-torrou-valkeca.2,5 2,5 uur ni-tu),/of /of ca. ca mut (Krni-Tu), mut (Rondrondleidg Goun Eeuw) leidg Goun Eeuw) 77 Hoe Hoe vrgg Muirslot vrgg Muirslot Mu Mu 88 zeemem zeemem gezegn gezegn 99 Spreekwoorn Spreekwoorn 10 Muirslot 10 Kasl Wkblad + Antwoordblad Wkblad Antwoordblad 1 Graaf Vijf VOORBEREIDING IN DE KLAS: VOORBEREIDING IN DE KLAS: ca. uur ca.22 uur Wij ws u uw klas boeid Wij ws u uw klas voor i gaam Muirslot! geslaagd Muirslot! Inhoud Inhoud Muirslot, echt ridr Muirslot staat midn wat

2 1 plek Heel lang gel, zevhonrd jaar tug, heeft plek V ( vijf) Muirslot Heel lat lang bouw. gel, Hij zevhonrd was machtige jaar, tug, heeft soort V ( kong vijf) was ov Muirslot Holland lat Zeeland. bouw. Nland Hij was bestond machtige to nog, niet. soort gebied kong, Holland was Holland wat wij Zeeland provcies lat Noord- Friesland. Zuid-Holland Nland bestond noem. to Kort nog nadat niet. gebied Holland land was rond wat wij plaatsje provcies Mu Noordhad vovd, Zuid-Holland begon noem. bouw. Hij liet bouw Kort nadat land rond dichtbij rivi Vecht vlakbij plaatsje Mu had vovd, begon Zuirzee. Zo heet IJsselme vroeg, bouw. Hij liet bouw dichtbij rivi Vecht vlakbij to was nog zee. Dat was Zuirzee. slimme plek Zo heet zo n IJsselme bouw. vroeg, to Als je was bov nog tors zee. Dat keek, was kon je ov slimme hele plek gevg zo n kijk. bouw. wachts Als je konn bov vijand tors al keek, v kon zi je k. ov hele Dreig gevg gevaar, kijk. dan moest wachts zag vijand gebied al goed v k. vdigd Dreig kunn worn. dan Muirslot moest echt ge- gevaar, bied vdiggswk. goed vdigd kunn worn. Muirslot echt vdiggswk. AAN DE RIVIER rivi Vecht was tijd Aan rivi belangrijke watweg naar Utrecht. Hanlsschep kwam via Zuirzee naar rivi Vecht was tijd belangrijke watweg naar Utrecht. Hanlsschep kwam via Zuirzee naar gebied Holland. Ze vo dan ov Vecht gebied naar Holland. Utrecht. Ze Daardoor vo dan kon ov Utrecht Vecht groei naar Utrecht. tot belangrijke Daardoor kon stad. Utrecht groei bsch tot belangrijke Utrecht was stad. baas bsch katholieke Utrecht kk Utrecht. was baas Ook rege katholieke ov kk Utrecht. gebied rond Ook rege Utrecht. ov Dat groot heet gebied bd dat Utrecht. bd Die Utrecht bsch heet. was Die heel bsch machtig was man. heel Zijn machtig gebied grs man. Zijn gebied gebied grs gebied. bsch. bsch hieln elkaar hieln goed elkaar gat. goed gat. Tol TOL liet veel ms tol betal. Ze moest geld gev gs door mog. liet veel ms tol betal. Ze moes- t geld gev gs door mog. Ook bij Muirslot was tol rivi Ook bij Vecht. Muirslot Ss maak was tol zonrg. rivi Vecht. Bijvoorbeeld Ss maak voor ms zon- won rg. bij Amslredam. Bijvoorbeeld voor Zo heet ms Amstdam won vroeg. bij Amslredam. Zij hoefn niets Zo heet betal, Amst- schreef dam vroeg. Zij hoefn brief. ze niets tolbrief betal, schreef ouds stukje papi brief. waar ze tolbrief naam Amstdam ouds staat. stukje papi to waar was naam nog Amstdam dorpje niks. staat. to was nog dorpje niks. Muirslot watburcht, want wordt rgd beschmd door wat. Muirslot Om watburcht, ligt slotgracht. want Ov wordt haalbrug rgd k beschmd je bn. door wat. Om ligt slotgracht. Ov haalbrug k je bn. 2 bouw bouw duur midleeuw ti tot twtig jaar. bouw Muirslot stond mr dan ti jaar. bouw Rond 1285 begon bouw duur midleeuw ti tot twtig jaar. Muirslot stond mr dan ti jaar. stuk zandgrond bij rivi Vecht. Est wd st onrgrond gelegd. Daar kwam vi dikke Rond 1285 begon bouw stuk klei- zandgrond bij rivi bakst mur zware tors tuss. Bov gelegd. Daar mur kwam tors vi kwam dikke Vecht. Est wd st onrgrond bakst kanl, waaracht mur zware soldat tors konn tuss. schuil. Bov Lat kwam mur nog tors woongeel stukjes bij. muur waaracht solda- kwam kanl, t konn schuil. Lat kwam nog woongeel Aan bouw bij. wkt groot tal selaars, Aan bouw timmmann, wkt sm, groot tal selaars, sthouws timmmann, puttgravs. sm, E bouwmeest zorg puttgravs. voor dat alles E bouwmees- goed gg. sthouwt Tijns zorg voor bouw dat moest alles goed al gg. bouwmatial hoog gehes worn Tijns bouw moest al bouwmatial hoog gehes worn touw katroll. Als geedschap touw katroll. Als geedschap gebruikt zij bijl, bor, zag, beils, prie- gebruikt zij bijl, bor, zag, beils, priem hams. Zo n bouw m hams. Zo n bouw was was midleeuw midleeuw echt handwk. echt handwk. Muirslot MUIDERSLOT Muirslot heeft bijna vikan platgrond, plek 32 bij bij Dat bijna helft voetbalveld. Onr tors zat kks, gegs. Je kunt tje zi, naast Wes- Westtor. ze ze hoogs hoogs tor tor was was ige toegang ige toegang tot tot woongeel woongeel. Nog seds ou wltrap. Nog seds ou wltrap hele klim naar bov. Tel hele klim naar bov. smalle trap gedraaid als spiraal. tr maar! smalle trap gedraaid Er stond niet all. In midleeuw hoor voorburcht of als spiraal. Er stond niet all bhof. In bij. Hi midleeuw war stall, hoor schur voorburcht paar borij of bhof hujes bij. Hi war wkli. stall, schur Erh stonn paar mur. borij Door of hujes bhof kwam wkli. je bij Erh bnhof stonn. mur. Door voorburcht bhof kwam Mui- je rslot bij bnhof stond vroeg. plek waar tu voorburcht. Muirslot stond vroeg plek waar tu. Tolbrief bouw Oud geedschap Wltrap Westtor 2

3 3 lev In boek ridrfi lms lijkt altijd heel spannd lev won. In boek zo was ridrfilms toch niet lijkt helemaal. altijd heel bijzonr E wd gebouwd won. gebied zo was vdig. toch Veiligheid niet helemaal. kwam E es plaats. wd Daarna gebouwd kwam pas gebied won. Dat vdig. viel g. Veiligheid es kwam war es plaats. meestal Daarna kou, kwam tochtige pas donke won. Dat viel wong. g. Daar es woonn dan war machtige, meestal kou, tochtige donke gebouw. rijke families. lev kon heel saai Daar woonn dan machtige, rijke families. lev kon heel saai, ss. Want gebeur ss weklang niets leuks. In Muirslot woon gebeur weklang niets leuks. door was - In Muirslot woon of he gesld. Hij moest door was gesld. h Hij moest goed bewak. Er zat gebied gebied h soldat goed bewak.. Er zat soldat. DIKKE MUREN Dikke dikke mur bakst mur wn vaak vochtig. dikke bakst was mur groot wn el vaak vochtig. jaar koud was klam groot. el es jaar eeuw koud war klam g. r es eeuw muur. Daglicht war frse g lucht r kwam door muur. Daglicht frse lucht kwam door smalle schietgleuv bmuur naar smalle schietgleuv bmuur bn. Daar wd s wts wel plank naar bn. Daar wd s wts wel voor geplaatst of lap koeihuid voor plank voor geplaatst of lap koeihuid gehang. bleef tocht. voor gehang. bleef tocht. Als zon niet sch, was behoorlijk donk Als zon niet. sch, was vuur behoorlijk donk soort. haard, vuur gaf wat vuurplaats, vwarmg vuurplaats, vlichtg. soort Vr haard, hadn gaf wat vwarmg bewons vlichtg. fakkels, Vr olielampjes hadn nogal bewons stk vetpotjes. fakkels, olielampjes potjes varksvet nogal stk gav vetpotjes. niet veel licht. potjes varksvet gav niet veel licht. Wie was V? 4 Wie was V? was jongetje anrhalf jaar was kle jongetje anrhalf to var vloor. var jaar to var vloor. var, machtige Willem II, was vmoord door West-Friez. Die woonn, machtige Willem II, was vmoord door West-Friez. Die woonn heet nog noorn seds West-Friesland. Noord-Holland. Dat noorn Noord-Holland. Dat gebied gebied Hoe kwam heet nog dat seds West-Friesland. var vmoord Hoe wd? kwam Willem dat II var wil seds vmoord me macht. wd? Dat luk Willem hem II wil est seds goed. Hij me wil macht. Dat West-Friez luk hem est ovwn. goed. Hij Met wil ridrleg West-Friez trok 1256 ovwn. hun gebied Met bn. ridr- had leg hard trok gevror, 1256 ze konn hun gebied ov bn. ijs. had hard gevror, ze konn ov ijs. Willem zak paard al door ijs. Zijn vijann, West-Friese strijrs, zorgn Willem voor zak dat paard niet al door ovleef. ijs. Vanaf Zijn vijann, dat mt West-Friese was klee strijrs, stak hem dood. offi cieel Holland. Vanaf Hij dat wd mt gevoed was door klee tan nieuwe Alei, zus Holland. var. Hij Zij wd zorg gevoed voor door dat tan alles Alei, le lat zus goe var. ridr Zij zorg voor worn. dat alles le lat goe ridr GRAAF worn. EN RIDDER FLORIS Op twaalf was merjarig. Graaf ridr In tijd was je al vroeg volwass. Op twaalf was merjarig. In kon zich to offi cieel Holland tijd was je al vroeg volwass. V noem. kon zich to officieel Holland noem. Hij wd wd machtige machtige,, net als net als var. var. Op Lat, tweeëntwtigs 22e jaar, wd wd tot ridr nog geslag tot ridr geslag tonooi D tonooi Bosch. D was Bosch. to was ridr. to Hij wil ridr. wraak nem West-Friez Hij wil var wraak hadn nem vmoord. West-Friez En wil var graf hadn var vmoord. vn. En Niemand wil wt waar Willem graf II begrav var was. vn. Na veel Niemand moei vond wt waar Willem graf. Hij II begrav liet was. vars Na lichaam veel moei grav. vond Daarna bracht graf. Hij liet vars lichaam grav. naar Midlburg, vars Daarna bracht naar Midlburg, lichaam kk nieuw begrav. vars lichaam kk nieuw begrav. 5 liet behalve Muirslot vijf anre bouw gebied West-Friesland. liet behalve Van daar Muirslot wil vijf anre bevolkg baas bouw worn. Zulke gebied West-Friesland. noem je dwangburcht. Van daar wil plan luk, bevolkg want uilijk baas vov worn. Zulke West-Friesland toch.drie je dwangburcht. best plan luk, niet noem want me. uilijk vov Radboud staat West-Friesland el toch. nog wel Vi oved. In Memblik best kun voor niet je me.. All Ook maak Radboud staat vars voor el nog wel oved. In Memblik kun je. Ook maak pale D Haag af: Bnhof orme Ridrzaal. Zo had e, vars pale D Haag af: Bnhof orme Ridrzaal. Zo had goe naam, var ged. V had dan wel zes, maar e, goe naam, var ged. zèlf woon meestal D Haag. groots V had zaal dan wel zes Muirslot, heet maar zelf Ridrzaal, woon net meestal als D D Haag. Haag. Als groots zaal langskwam, Muirslot wd daar heet feestmaaltijd Ridrzaal, gehoun. net als D Haag. Als langskwam, wd Ridrzaal LEEUW feestmaaltijd gehoun. Graaf V voel zich, net als var, soort kong. Hij had rechtspraak E kijkje Zuirtor bn moord Willem II door ijs zakt klee tan Aleid 3

4 7 Hoe vr gg Muirslot Na Hoe dood V wd Muir vrgg slot gevall, belegd, g. Muirslot hann, zodat kon zi of i zich wel regels land hield. Leeuw had eig muntzich, als geld. Bij belangrijke Graaf V voel net als var, rous liet tol betal. Stukk land soort kong. Hij had rechtspraak hann, kon zi nam of i nog zodat niemand war,. zich Na dood V 1296 wd Mui machtige buurman, rslot gevall, belegd bsch Utrecht, kwam g. leg machtige buurman, bnaar Mu. sch Utrecht, kwam leg Muirslot moest zich gewonn naar Mu. Muirslot wd belegd gev. soldat vwoestt g. soldat vwoestt 1297 tot weig me ov was. tot weig me ov was. duur zo n tachtig jaar voordat duur zo n tachtig jaar voordat ou plek we gebouwd ou plek we gebouwd wd. wd wd grot wd. grot svig. svig. Bijna altijd woon of Bijna altijd woon of kashe Muirslot. Er elhe Muirslot. Er al eeuw wel zestig geweest. Zo n al eeuw wel zestig geweest. Zo nslot moest moest voor voor zorg. zorg. voogd do. do. Hij Hij was was had had nog nog veel veel me me wk wk bijvoorbeeld drost Mu, dat bijvoorbeeld drost Mu, dat En soort soort burgemeest. burgemeest. En gg ov rechtspraak gebied. gg ov rechtspraak gebied. kks wn wn kks of of kelrs kelrs als staatsgeg gebruikt. als staatsgeg gebruikt. moest gat houn dat gegemoest gat houn dat geg goed vzorgd wn niet konn n goed vzorgd wn niet konn ontsnapp. In Ridrzaal kreg n ontsnapp. In Ridrzaal kreg straf hor. wel regels land hield. had eig munt als geld. belangrijke Hij liet dan ontgn totbijlandbouwrous tol betal. Stukk land grond,liet voedsel vbouw. nog niemand war, nam. eiglijk niet zo vreemd dat V Hij zichliet dan ontgn tot landbouwgrond, door ze konklijke recht dan als voedsel vbouw. eiglijk ech kong gedroeg. Hij kon alles niet zo vreemd dat V zich door ze naar hand zett. Als iets hem niet konklijke recht dan als ech stond, trok ridrs. kong gedroeg. Hij kon alles naar hand Dat wd vecht. had leeuw zett. Als iets hem niet stond, trok als familiewap, daar kon je h ridrs. Dat wd vecht. kn. En kleur war rood geel. had leeuw als familiewap, daar kon je hkn. En kleu6 war moord V r rood geel. Die machtige V had natuurlijk vijann. Zoals groep onvr moord V el. belangrijke mann voor Die machtige V had natuurlijk wkt. Ze bedacht gem cplot vijann. Zoals groep onvr weg ruim. el, belangrijke mann voor Hoe dat allemaal gg dit geheime wkt. Ze bedacht plan plan, wd geschrev door schrijv af k. tijd, Mel Stoke. Hij maak Hoe dat allemaal gg, wd geschresoort krant rijm, Rijmkroniek v door schrijv tijd, Mel Holland. We kunn lez datrijm, drie Stoke. Hij maak daar soort krant mann nodign voor Rijmkroniek Holland. We kunn daar valkjacht. gg graag h mee. lez dat drie mann nodigins mann n voornam valkjacht. gg graag geg bracht hem naar h mee. Ins nam mann geg slot bracht hem naar Muirslot. Daar ze hem paar Muirslot. Daar slot ze hem dag eig torkam. paar geg hun straf hor. Dan was zaal ev g feestzaal. Boemd BEROEMD boemds was Amst boemds was Piet damse Piet Cornelzoon Hooft. Hij heeft e Cornelzoon Hooft. Hij heeft 17e jaar 17 eeuw ( ) bijna vetig (dat Muirslot gewoond gewkt. eeuw ) bijna vetig daar gewoond niet zo boemd mee gejaar slot gewkt. worn. We kn hem vooral daar niet zo boemd mee geworn. gedicht, geschiwe kntoneelstukk hem vooral gedicht, boek. Die schreef Muirslot. toneelstukk geschiboek. Die Om hem, heet allgroots prijs schreef Muirslot. Om hem Nlandse schrijv kan krij, heet allgroots prijs g, P.C. Hooft-prijs. Nlandse schrijv kan krijg: Hooft nodig vaak Amstdamse schrijvs P.C. Hooft-prijs. dichts k HooftDan nodig Amstdamse log. wd vaak helijk geget schrij vs dichts gedronk Ridrzaal. vrk log. wd of helijk geget droeg eigdan gedicht toneelstukk gedronk Ridrzaal. vr voor. Ze maakt muziek zong mooie droeg eig gedicht of toneelstukk li. Die groep vr Hooft wd lat zong Muirkrg voor.muirslot Ze maakt muziek mooie goemd. li. Die groep vr Hooft dag eig torkam. Onrtuss hadn bo Onrtuss hadn boditditnieuws nieuws gehoord. Zij kwam gro groep gehoord. Zij kwam gro groep naar hun bevrijn. naar hun bevrijn. Snel sloeg ontvors Snel sloeg ontvors vlucht. V kwam ze niet. vlucht. V kwam ze niet. Ti kilo vr, bij dorp Ti kilo vr, bij dorp Muirbg, wacht groep bo Muirbg, wacht groep bo Naarn h. probe ont Naarn h. probe snapp, maar paard viel sloot. ontsnapp, maar paard viel To heeft één el hem sloot. To heeft één el hem zwaardsk vmoord. zwaardsk vmoord. Bij Muirbg Bij lat geplaatst. gkk Muirbg lat gkk Je kunt geplaatst. kunt nog zi. nogjezi. In rijm dat In oud vhaal oud vhaal staat rijm staat dat trouwe hazewdhonn bij hun trouwe hazewdhonn bij hun gestorv baas blev, tot graf. gestorv baas blev, tot graf. Muirslot wd Muirkrg goemd, al nooit vas groep geweest. 4 k asl F lor bnhof Ridrzaal D Haag wap grav Holland el ontvo V moord V

5 Hooft was goe he. Hij maak Hooft was burcht goe he. mooi woon, Hij maak gro burcht ram mooi wit woon, bnmur. Na gro dood ram wd wit bnmur. nog eeuw Na lang dood bewoond wd door anre nog slotvoogn. eeuw lang bewoond door anre slotvoogn. BIJNA GESLOOPT Bijna to geslot vanr s alles. to vanr tijd gebruikt s als kazne, alles. als geg tijd zelfs gebruikt als slagplaats als kazne, als voor geg waps. Niemand zelfs als zorg slagplaats me voor voor waps. Niemand zorg me voor onrhoud Slot. Daardoor vviel onrhoud slot. Daardoor vviel seds me. vlo zakt seds me. vlo zakt bijna door. bijna door. In 1825 zou zelfs In 1825 zou zelfs vkocht worn, af brek. vkocht worn, af brek. Veel Veel ms ms tijd tijd war war boos boos ov, ov, vooral vooral schrijvs schrijvs dichts. dichts. Zij Zij vonn vonn dat dat bewaard moest blijv. Kong Willem I I vond dat dat.. slo slo gg gg ng to niet gelukkig door. niet Muirslot door. Muirslot was ged was wd ged we wd helemaal we geknapt. helemaal geknapt. Zodat nog prachtig bij staat. zeemem Mu 8 zeemem Mu stadje Mu bestaat al me dan duizd jaar. Vroeg heet Mu, Mun of Amuthon. E tijdlang leek stadje Mu bestaat al me dan duizd jaar. Vroeg heet Mu, dat Mu gro stad zou worn. Mun of Amuthon. E tijdlang leek plaatsje lag, net als la Muirslot, dat goe Mu plek gro wat. stad zou worn. plaatsje kle lag, vsstadje. net als la Mui- toch bleef Hoe rslot, kwam dat? goe plek wat. To toch seds bleef gro schep kle vsstadje. kwam, wd Tegelijktijd rivi groei Vecht bloei smal. Amstdam bot vo als hanlsstad. door anre, En bre wd rivi. hoofdstad Er kwam ons land. nog zandbank voor mondg Hoe kwam rivi. dat? gro schep blev weg. To seds wd still gro rond schep Mu. kwam, Er wd was bijna rivi niets me Vecht do. smal. Onrtuss groei bloei Amstdam als han- bot vo door anre, bre rivi. Er lsstad. En Amstdam wd hoofdstad kwam nog zandbank voor ons land. mondg rivi. gro schep blev weg. wd still rond Mu. Zg zeemem Volgs Er was bijna oud niets volksvhaal me do. was heel anre r voor stil worn ZINGENDE stadje. In ZEEMEERMIN vhaal zeemem Volgs Mu wordt oud volksvhaal vld dat was Muir vss heel anre r ochtd voor zeemem stil worn hun nett stadje. vonn. In vhaal zeemem zg smeek zeemem vss wordt tuggezet vld dat mog Muir worn vss zee. Ze lacht ochtd haar. zeemem 5 hun nett vonn. zeemem smeek Muar vss wiln haar tuggezet houn mog worn ms zee. lat Ze lacht zi haar daar. veel geld mee Muar vdi. wiln Uilijk haar houn wt zeemem ms toch lat zi ontsnapp daar veel tug geld k vdi. naar Uilijk zee. To heeft wt ze Mu zeemem toch lied ontsnapp gestraft. Ze zong tug dat Mu k naar kle zou zee. blijv To heeft dat ze Amstdam Mu tot lied gro gestraft. zou Ze groei. zong dat Mu Ze heeft kle gelijk zou gekreg blijv stad dat Amstdam tot gro stad zou groei. Spreekwoorn gezegn 9 Spreekwoorn gezegn In Muirslot kun je veel spreekwoorn gezegn noem bij kams In Muirslot kun je veel spreekwoorn voorwp daar. E spreekwoord gezegn vas z noem anre bij kams bek heeft voorwp dan daar. woorn E lat spreekwoord zi. Je kunt bijvoorbeeld vas z zegg: anre appel bek valt heeft niet v dan bo. woorn lat je bedoelt zi. Je kunt himee bijvoorbeeld kd zegg: heel g appel valt var niet of v mo dat lijkt. bo. Gezegn je bedoelt mani himee dat iets zegg. kd heel Bijvoorbeeld: g var iets of je mo schild vo, Gezegn als je iets stiekem mani doet. iets zeg- lijkt. Veel g. spreekwoorn Bijvoorbeeld: iets gezegn je schild vo, k voort als je iets stiekem lev doet. midleeuw eeuw daarna. En ze worn nog seds gebruikt. Hoeveel Veel spreekwoorn gezegn dit rijtje Muirslot k jij? k voort lev midleeuw eeuw daarna. Ze behor tot Nlandse cultuur Ridrrou: Wapzaal: geschi taal. En leuks : ze alarm worn blaz: nog gevaar, seds gebruikt. i Hoeveel post dit rijtje k jij? Harnass RIDDERROUTE: heeft spor vdid: heeft heel wapzaal wat gepresd ( harnas raam) stv: tijns je wk ovlijn voor Pampus ligg: geld, vizi: gevlod elijk iets gat houn: schp lett alarm blaz: gevaar, i post Waps hartstikke dood/hart ske dood: morsdood harnass iets je schild vo: iets stiekem do lont heeft ruik: door spor hebb vdid: dat iets hand heeft heel wat gepresd harnas stv: Te paard tijns je wk ovlijn svig vizi: zal zitt: zek jezelf elijk je pleknaar ms toe iets gat houn: Van schp lett raam voor Pampus ligg: geld, gevlod E belegg P.C. Hooft, boemds bewon Muirslot P.C. Hooft vr, lat Muirkrg goemd wap Mu Ech harnass

6 waps hartstikke dood dood/hart ske dood: Krrondleidg morsdood goun eeuw iets je schild vo: ietsgich stiekem do (door 17-eeuwse el ): lont ruik: door hebb dat iets hand Eetkam: jepaard geld zitt: giig (ktstoel) svig do: zal zitt: wat bij wijn mr vr. zek jezelf je plek Keuk: eig vet gaar smor: zich niet RONDLEIDING iemand bemoei GOUDEN EEUW (door hond pot vn: laat voorel gich 17-eeuwse et, alles ): heet hangijz: pijnlijk, moeilijk eetkam: (ijz waar pot hangt) onrwp (ktstoel) et wat pot schaft: et wat tafel kt geld zitt: pottkijk: iemand nieuwsgiig giig (standaard hout naast pot) (tn kan) snotneus: iemand pas kt kijk (olie wat bij wijn do: lampje) pepduur: heel g duur mr vr iemand door mangel hal: iemand schp onrvrag. (mangeltafel) KEUKEN: (haardplaats) Ridrzaal: doofpot stp:gs niet me eig vet gaar smor: ov zich prat (haardplaats) niet iemand bemoei klk munt betal: contant be (betaaltafel) hond pot vn: tal laat voor et, alles Prskam: heet hangijz: lur legg: iemand beetnem pijnlijk onrwp (schilrij) et wat pot schaft: heet gebakd : driftig (schilrij) et wat tafel kt pottkijk: iemand nieuwsgiig snotneus: iemand pas kt kijk iemand iets pep: iemand iets flk lat voel iemand door mangel hal: iemand schp onrvrag PRINSENKAMER: (schilrij) Muirslot lur legg: iemand beetnem Muirslot één ouds heet gebakd : Nland. best bewaar driftig Er veel zi. Je kunt alle 25 kams, zal, tors wegang bekijk. In midleeuwse rous k je alllei spell Je kunt dan 10 g. Kasl zelf prob hoetegwoordig was vdig, we heelzuig twijl vijand al voor poort stond. ovgeblev Nland. Of doe als ridr paard mee Er Nlandse Kaslstichtg tonoopel. In Wapzaal kun je (NKS), zorgt voor behoud harnas till l boogschiet. Nlandse hun gevg. Wie ev als ech schildknaap of Want moet goed bewaard blijjonkvrouw wil zi, kan zich vkl v. Ze latkledgkam. heel veel Jekrijgt geschi Kema, zi. speurtocht mee, vrag dracht kel wordt nog voor E Ridrrou, Torrou, bewoond Tu door allijke familie. mees Valki roofvogels. worn gebruikt als: hol, Wil je me lez bekijk ov lev Muirslot midleeurestaurant of als -museum. Zoals w? Muirslot. Ard Dam schreef twee spann boek: Ridrfeest Wil je me lez bekijk ov Muirslot (af 8 jaar) ridrs jonkvrouwschildknaap Midl- Muirslot (af 10 jaar) eeuw? Kijk dan naar lijst leuke Als je veel vrag hebt ov, lees boek websi Muirslot: dan Zwemm haai slotgracht? Klik Schol, dan En anre vrag kr Mui Lesmatiaal je vdt boeklijst onrslot, geschrev door Hman Pleij? E lez. Heb Ridrfeest r Vr twee boekjes jeeks Junior - Muirslot of Schildknaap Muirslot formatie ov Muirslot (190) Ard Dam al gelez? Of Vijf (255). Of bekijk twee filmpjes ovboek Zwemm haai slotgracht? En V anre vrag kr wkstukk, bij geschi. Muirslot, geschrev door Hman Pleij? Of kijk vul V. Als je filmpje wilt zi. Kijk dan : RIDDERZAAL: (haardplaats) doofpot stp: gs niet me ov prat (betaaltafel) klk munt betal: contant betal Ridrzaal ridrzaal Muirslot Muirslot tu tu Muirslot Muirslot vroeg valki roofvogels Tekst illustraties: Stichtg Tekst Rijksmuseum illustraties: Muirslot, 2004, hzi 2008 Muirslot, Stichtg Rijksmuseum Enkelehzi illustraties 2004, 2011 toesmmg gebruikt: Enkele illustraties toesmmg p. 2, bouw gebruikt: p.oud 2, bouw - geedschap P. Sele, Oud - P.Sele, besgeedschap boek ov ridrs bes boek ov ridrs (Gottm, 2000), (Gottm, 2000), p. 5, Belegg p. 5, Belegg - : S. Adams, - : S. Adams, Fort Fort 2004). (Gottm, 2004). (Gottm, zelesbrief lesbrief sld sld besmd ze bevoor gebruik school, t smd voor gebruik school, t voorbeidg voorbeidg Vooranre anretoepastoemuirslot. Muirslot. Voor passg dit vooraf schriflijk sg dit vooraf schriflijk toetoesmmg worn gesmmg worn gevraagd. vraagd. Alle recht voorbehoun. Alle recht voorbehoun. Stichtg Rijksmuseum Rijksmuseum Muirslot Stichtg Muirslot Hgracht 1 Hgracht AA AAMu Mu

7 WERKBLAD (Bij hoofdstuk hoort vraag.) (bij elk elkhoofdstuk hoofdstuk hoort vraag) 1 Wie heeft Muirslot Wie heeft Muirslotlat latbouw? bouw? 2 Waar moest zo svig?? Waar moest Muirslot zo svig 3 Wie woonn Wie woonn beg beg Muirslot? Hoe oudleeftijd was wd? 4 Op welke wasto je officieel tijd volwass? Hoeveel had had V? V? 5 Hoeveel Door wd ontvod vmoord? 6 Door wiewie wd ontvod vmoord? Hoe lang duur voordat vniel Muirslot we gebouwd wd? 7 Hoe lang duur voordat vniel Muirslot we gebouwd wd? Extra: Hoe heet la, boemds bewon Muirslot? Extra: Hoe heet la, boemds bewon Muirslot? Wat was voorspellg zeemem Mu? 8 Waar wd Mu g gro, rijke stad? Wat bekt vizi? Geef lettlijke bek. 9 Wat bekt harnas stv? wie boek Zwemm haai slotgracht? En anre vrag Door kr Muirslot geschrev? 10 Door wie boek Zwemm haai slotgracht? En anre vrag kr Muirslot geschrev? Extra: Watvond vondjeje spanndst spanndst Muirslot? Extra: Wat jullie jullie Muirslot? Schrijf kort vslagje maak maak leuke leuke kg Schrijf kort vslag kg bij. bij. Weet je nog precies hoe ziet? Kijk anrs nog ev naar foto hinaast. Je kunt kijk si Muirslot: ANTWOORDEN 1 V ANTWOORDEN 21 V liet gebouwd voorbouw. vdigg. dit war 32 DieE gebouwd soldat voor vdigg Er woonn soldat. Twaalf jaar Op je twaalf jaar. Zes V had wel zes. Drie el Door driehebb el ontvod. Tachtig jaar. Extra: P.C. Hooft. Tachtig jaar. Extra: P.C. Hooft. Mu wd niet groot, doordat gro schep niet me 8 ov Dat kle zou blijv Amstdam groot zou worn Mu Vecht konn var. harnas stv tijns ovlijn. 99 In Op elijk.=e vizijewk klep voorkant helm, waar je doorh 10 Hman Pleij. kunt kijk je kunt zett. Extra: Vond je hoogs tor spanndst? Of kk? 10 Hman Pleij IIs je kg Muirslot goed gelukt? 4 Extra: Vond je hoogs tor spanndst? Of kk? 7 afbeeldg Muirslot, m.u.v: p. 2: bouw Oud geedschap : P. Sele, bes boek ov ridrs (Gottm, 2000), p. 5, belegg : S. Adams, Fort (Gottm, 2004).

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

Spreekbeurt en werkstuk over. Ridders. Door: Oscar Zuethoff

Spreekbeurt en werkstuk over. Ridders. Door: Oscar Zuethoff Spreekbeurt en werkstuk over Ridders Door: Oscar Zuethoff Mei 2007 Inleiding Waarom houd ik een spreekbeurt over de ridders en de riddertijd? Toen ik klein was wilde ik altijd al een ridder zijn. Ik vind

Nadere informatie

Naam: FLORIS DE VIJFDE

Naam: FLORIS DE VIJFDE Naam: FLORIS DE VIJFDE Floris V leefde van 1256 tot 1296. Hij was een graaf, een edelman. Nederland zag er in de tijd van Floris V heel anders uit dan nu. Er woonden weinig mensen. Verschillende edelen

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Kastelen De eerste kastelen De eerste kastelen werden tussen 800 en 1000 na Christus gebouwd. In die tijd maakten de Noormannen de kusten van Europa onveilig: ze plunderden dorpen en boerderijen. De mensen

Nadere informatie

Naam: KASTELEN. Vraag 1a. Waarvoor moeten we onze huizen tegenwoordig beschermen? ... pagina 1 van 6

Naam: KASTELEN. Vraag 1a. Waarvoor moeten we onze huizen tegenwoordig beschermen? ... pagina 1 van 6 Naam: KASTELEN Heb jij je wel eens afgevraagd hoe je jouw huis zou verdedigen als anderen het probeerden te veroveren? Nou, vroeger dachten de mensen daarr dus echt wel over na. Ze bouwden hun huis zelfs

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Ridderroute. Hoe verdien je een stempel? Doe eerst de opdracht. Vouw je oorkonde uit dit boekje. Schuif je oorkonde in het stempel-apparaat.

Ridderroute. Hoe verdien je een stempel? Doe eerst de opdracht. Vouw je oorkonde uit dit boekje. Schuif je oorkonde in het stempel-apparaat. Ridderroute Hoe verdien je een stempel? Doe eerst de opdracht. Vouw je oorkonde uit dit boekje. Schuif je oorkonde in het stempel-apparaat. Pers de stempel op je oorkonde. De laatste stempel komt op de

Nadere informatie

Kastelen. Dit werkboekje is van: www.lesidee.web-log.nl

Kastelen. Dit werkboekje is van: www.lesidee.web-log.nl Kastelen Dit werkboekje is van: Naam: Hoi! Super leuk dat je dit boekje hebt open gedaan. Wanneer je dit boekje helemaal hebt uitgewerkt weet je een heleboel over kastelen! Lees straks eerst de teksten

Nadere informatie

DE ROMEINEN KOMEN!! Groep 5 en 6. Vragenlijst Museumzaal Thermenmuseum. 1. Namen leerlingen: Naam van de school: Te:

DE ROMEINEN KOMEN!! Groep 5 en 6. Vragenlijst Museumzaal Thermenmuseum. 1. Namen leerlingen: Naam van de school: Te: DE ROMEINEN KOMEN!! Groep 5 en 6 Vragenlijst Museumzaal Thermenmuseum 1. Namen leerlingen: Naam van de school: Te: 1 In de museumzaal hangen banieren met tekst. Een banier is een soort vlag. Er staan ook

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels

Nadere informatie

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel Voorwoord Gijsbrecht van Amstel leefde rond 1300. Hij was de belangrijkste man van de stad Amsterdam in die tijd. Gijsbrecht was geliefd bij de bevolking van Amsterdam, maar hij had ook veel vijanden.

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

een zee van tijd Werkblad 31 Ω De riddertijd Ω Les 1: De bouw van een kasteel Naam:

een zee van tijd Werkblad 31 Ω De riddertijd Ω Les 1: De bouw van een kasteel Naam: Werkblad 3 Ω De riddertijd Ω Les : De bouw van een kasteel een Burcht In het begin van de middeleeuwen woont een ridder in een burcht. Dat is een houten huis in de vorm van een toren. Als bescherming staat

Nadere informatie

Voorleesverhaal. Het leven in een kasteel. Voorleesverhaal voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs

Voorleesverhaal. Het leven in een kasteel. Voorleesverhaal voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs Voorleesverhaal Het leven in een kasteel Voorleesverhaal voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs Beste leerkracht, Kinderen vinden kastelen vaak heel spannend. En terecht, want een kasteel is meestal

Nadere informatie

HET WATERSCHILD. De geschiedenis van het Muiderslot en het water

HET WATERSCHILD. De geschiedenis van het Muiderslot en het water HET WATERSCHILD LESBRIEF BASISONDERWIJS De geschiedenis van het Muiderslot en het water nieuwe, ondergrondse ruimte op het terrein achter het kasteel te bezoeken zonder rondleiding geschikt voor leerlingen

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang

De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang wachten tot we erin konden. Onze klas mocht als eerste de

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Deel 2. Begrijpend lezen Smoetie zoekt haar weg

Deel 2. Begrijpend lezen Smoetie zoekt haar weg Deel 2 Begrijpend lezen Smoetie zoekt haar weg IN H ET BO S Wat valt er op Smoeties kopje? Hoe komt dat? Welk seizoen zou het nu zijn? Hoe weet je dat? Wat zal er nu nog allemaal op de grond liggen denk

Nadere informatie

De eerste boeren Het dorp

De eerste boeren Het dorp De eerste boeren Later gaan de mensen zelf eten verbouwen. Wortels en bonen, en graan om brood van te bakken. De mensen hebben ook schapen en koeien. De jagers zijn boeren geworden. Het dorp Boeren trekken

Nadere informatie

een zee van tijd Werkblad 31 Ω De riddertijd Ω Les 1: De bouw van een kasteel Naam:

een zee van tijd Werkblad 31 Ω De riddertijd Ω Les 1: De bouw van een kasteel Naam: Werkblad 3 Ω De riddertijd Ω Les : De bouw van een kasteel een Burcht In het begin van de middeleeuwen woont een ridder in een burcht. Dat is een houten huis in de vorm van een toren. Als bescherming staat

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

z11gemaakt ik ben het nog

z11gemaakt ik ben het nog z11gemaakt ik ben het nog liedjesboek 1. Water 2 2. Dijken 3 Muziek: Henk Hofstede, bewerking: Marinus Hoogmoed en Hans van der Heide 3. Mannen van staal 4 4. Veilig 5 5. Voor de boeren 6 6. De nieuwe

Nadere informatie

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is rcheobode Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is archeoloog. Hij hoort bij de groep archeologen die nu aan het opgraven is in Oosterhout in het gebied Vrachelen. Daar wordt over een jaar

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

De spreeuw en de musch

De spreeuw en de musch De spreeuw en de musch Een boek voor een kind dat al leest W. Haanstra bron. Mej. L. Hardenberg, Leiden 1890-1900 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/haan040spre01_01/colofon.php 2011 dbnl

Nadere informatie

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje.

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje. Opdracht 1 Ongeveer 150 jaar geleden stonden er veel steenfabrieken langs de IJssel. De stenen werden van klei gemaakt. Dat kon je langs de IJssel vinden. Als de rivier overstroomde, bleef er een laagje

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

k a s t e l e n i n n e d e r l a n d

k a s t e l e n i n n e d e r l a n d k a s t e e l Inhoudsopgave k a s t e l e n i n n e d e r l a n d Wat is een kasteel? Blz. 2-3 Ringwalburchten Blz. 4 Motteburchten Blz. 5 Ronde Waterburchten Blz. 6 Vierhoekige Waterburchten Blz. 7 Woon-

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Lesbrief. Voetstappen Kader Abdolah

Lesbrief. Voetstappen Kader Abdolah Lesbrief Voetstappen Kader Abdolah Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan vragen,

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Klankgroep en lettergreep

Klankgroep en lettergreep Spellingwijzers groep 4 Voor de ouders Klankgroep en lettergreep Een klankgroep is een soort hulpmiddel bij het aanleren van spellingregels. Wat hoor je als je een woord langzaam in stukjes uitspreekt.

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem Precessie Aar les 12 srrbeeln st altijd precies lf hemel. In lo eeuw verschuiv langzaam. Hoe? En heeft simpel tolletje mak draai aar? vrag waar les over nank krijg. Bodigdh Lesdoel Per tweetal: ler: Satéprikker

Nadere informatie

Inhoud. Thema 5.1 Jagers en boeren 3. Thema 5.2 Grieken en Romeinen 6. Thema 5.3 Monniken en ridders 9. Thema 5.4 Steden en staten 12.

Inhoud. Thema 5.1 Jagers en boeren 3. Thema 5.2 Grieken en Romeinen 6. Thema 5.3 Monniken en ridders 9. Thema 5.4 Steden en staten 12. Inhoud Thema 5.1 Jagers en boeren 3 Thema 5.2 Grieken en Romeinen 6 Thema 5.3 Monniken en ridders 9 Thema 5.4 Steden en staten 12 Eigentijds Eigentijds Toets Thema 5.1 Jagers en boeren 1. Rondtrekken 3.

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Jan en Theo wat hebben jullie ontzettend veel beleefd en heel veel geld bijeen gebracht. Jullie hebben een dikke pluim verdiend!

Jan en Theo wat hebben jullie ontzettend veel beleefd en heel veel geld bijeen gebracht. Jullie hebben een dikke pluim verdiend! Hionr knt pelgrims Vk volg. Zij hebb trlijk méér do schrijv (wat dacht??) ds n lks klee stkjes kst foto bij. 27 h aan k Santiago Cposla. Zardag 12 sepmb Hoe mooi kan n je sponsor-pelgrims Santiago gemaakt

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Gedichten Door de leerlingen van 6B Nationale gedichtendag 28-01-2010

Gedichten Door de leerlingen van 6B Nationale gedichtendag 28-01-2010 Gedichten Door de leerlingen van 6B Nationale gedichtendag 28-01-2010 Bang Ik ben bang Onder mijn bed ligt een slang. Boven mijn hooft hangt een spin. Dat vind ik niet leuk En uit mijn raam zie ik een

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: ridders en kastelen

Auditieve oefeningen bij het thema: ridders en kastelen Auditieve oefeningen bij het thema: ridders en kastelen Boek van de week: 1; Ridders 2; Burchten en kastelen 3; 4; Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat er op de voorkant Hoe

Nadere informatie

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder.

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder. Over dit boek Karel en Elegast is een oud verhaal. Het gaat over trouw aan de koning en over verraad. Het is één van de eerste verhalen die in de Nederlandse taal zijn opgeschreven. De Karel in dit verhaal

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Overal in ons land is water. Het water

Overal in ons land is water. Het water Het verdwenen eiland Schokland Overal in ons land is water. Het water van de zee klotst tegen de kust. Rivierwater stroomt over de grenzen het land binnen. Soms is er een stukje land dat aan alle kanten

Nadere informatie

Naam: Waar woon jij? Vraag 1b. Waarom wonen veel mensen in Kenia in een hut? Vraag 1a. In wat voor soort huis woon jij?

Naam: Waar woon jij? Vraag 1b. Waarom wonen veel mensen in Kenia in een hut? Vraag 1a. In wat voor soort huis woon jij? Naam: Waar woon jij? Wonen over de hele wereld Heb jij wel eens in een tent gewoond? Waarschijnlijk niet. In de vakantie is het leuk. Maar voor altijd? Toch zijn er mensen op de wereld die altijd in een

Nadere informatie

Geschreven door Peter Post dinsdag 01 december :00 - Laatst aangepast dinsdag 15 november :57

Geschreven door Peter Post dinsdag 01 december :00 - Laatst aangepast dinsdag 15 november :57 L vliegvs snelstr war Noorweg Geschrev door P Post dsdag 01 cemb 2009 00:00 - Laatst gepast dsdag 15 novemb 2011 22:57 In sepmb Glma Worksh gevolgd. E worksh e let vliegvs har condities Noorse. Als lekk

Nadere informatie

Ruth 1. Ruth en Noömi

Ruth 1. Ruth en Noömi Ruth 1 Ruth en Noömi Elimelech en zijn familie 1 Toen de rechters het land bestuurden, was er eens hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Betlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Nadine en Shannon op pad door de stad Bremen

Nadine en Shannon op pad door de stad Bremen Nadine en Shannon op pad door de stad Bremen Wij vonden het Bremen erg interessant, vooral Zelf zijn wij ook de geschiedenis en cultuur van een stad en hoe dit terug is te zien in de gebouwen. Dit vinden

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Lesbrief. Een echte man Yvonne Kroonenberg

Lesbrief. Een echte man Yvonne Kroonenberg Lesbrief Een echte man Yvonne Kroonenberg Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

De jongen die niet griezelen kon

De jongen die niet griezelen kon De jongen die niet griezelen kon Er was eens een jongen die niets griezelig vond. Als er verhalen verteld werden waar iedereen kippenvel van kreeg, begreep hij niet wat daar eng aan was. Als mensen hem

Nadere informatie

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man.

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man. WOORDPAKKET 1 Ik schrijf de ee aan het einde van een woord juist: woorden net als zee. Ik schrijf een doffe klinker: woorden net als me of een. Ik schrijf woorden met één klinker en één medeklinker: woorden

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Ook de afgelopen periode werden er weer diverse objecten waargenomen, niet alleen nationaal maar ook elders.

Ook de afgelopen periode werden er weer diverse objecten waargenomen, niet alleen nationaal maar ook elders. We zi ze we vlieg (lezsbijdrag vio) Dsdag, 13 novemb 2012 14:30 Ook afgel pio wn we divse object waargom, niet all nationaal maar elrs. Vandaar onze vas rubriek vreem mr vreem onvklaarbare zak ons luchtruim.

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

De Middeleeuwen het leven in de middeleeuwen

De Middeleeuwen het leven in de middeleeuwen De Middeleeuwen het leven in de middeleeuwen Na de val van het Romeinse rijk begonnen de Middeleeuwen. Ze noemde deze periode de Middeleeuwen, omdat het de periode was van 1000 jaren tussen het beschaafde

Nadere informatie

Vvolgs gev hoe l Zelf s mak, all vgwoordigd onle sll word. lelg n wk wkblad, onle smak groep, i eig Bestand bewar ressant? Exrn mariaal websi webpaga n s, om lelg smak, PowPot. kiez af huwk t weektak s

Nadere informatie

Dag jongens en meisjes!

Dag jongens en meisjes! . Dag jongens en meisjes! Ik ben baron Willem van den Bogaerde. Tot 1974 was ik de eigenaar van Kasteel Heeswijk. Jullie brengen binnenkort een bezoek aan het kasteel in verband met het project museumschatjes.

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

KIJKROUTE IN VREDESNAAM

KIJKROUTE IN VREDESNAAM ONDERHANDELEN VECHTEN COLOFON Deze kijkroute is gemaakt voor kinderen vanaf 8 jaar en hun ouders, bij de tentoonstelling In Vredesnaam. De Vrede van Utrecht 1713. Deze tentoonstelling staat van 12 april

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Het leven in een kasteel. Voor leerkrachten van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs

Docentenhandleiding. Het leven in een kasteel. Voor leerkrachten van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs Docentenhandleiding Het leven in een kasteel Het leven in een kasteel Voor leerkrachten van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs Voorwoord este leerkracht, Een kasteel is meestal heel oud en er heeft zich

Nadere informatie

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen!

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen! Racelez Naam: Uitleg racelez Lees de wdjes van je leesblad snel én goed. Iedere dag 1 muut lez. Laat iemand meelez om de tijd de score bij te houd én om te luister of je de wdjes goed leest. Zet e stp

Nadere informatie

De middeleeuwen. Isabel Vogelezang 10 jaar OBS De Vogelenzang Leonardo Middenbouw Groep 6.

De middeleeuwen. Isabel Vogelezang 10 jaar OBS De Vogelenzang Leonardo Middenbouw Groep 6. De middeleeuwen. Isabel Vogelezang 10 jaar OBS De Vogelenzang Leonardo Middenbouw Groep 6. Inhoud 1.De pest 6. Het kasteel 2. Waarom middeleeuwen? 7.Straffen 3.Belegeringswapens 8.Karel de Grote 4. Kinderen

Nadere informatie

Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl

Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl Loop naar de eerste verdieping van het museum. Wat zie je daar? Het Gorcums Museum verzamelt alles over de stad Gorinchem.

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl

Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl Gorcums Museum Grote Markt 17 4201EB Gorinchem 0183-632821 www.gorcumsmuseum.nl speurtocht basisonderwijs gr.7/8 2014 tekst: MaritaVerlaan tekeningen:roel Mulder Loop naar de eerste verdieping van het

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Lesbrief. De familieblues Yvonne Kroonenberg

Lesbrief. De familieblues Yvonne Kroonenberg Lesbrief De familieblues Yvonne Kroonenberg Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

De steentijd Jagers en verzamelaars

De steentijd Jagers en verzamelaars De steentijd Jagers en verzamelaars De prehistorie is de geschiedenis van de mensheid voordat mensen konden lezen en schrijven. We hebben uit de prehistorie daarom geen boeken, dagboeken of andere geschreven

Nadere informatie

100% Romeins. op zoek naar de Romein in jezelf

100% Romeins. op zoek naar de Romein in jezelf 100% Romeins op zoek naar de Romein in jezelf 1 Wist je dat alle voorwerpen op deze tentoonstel- hoi, dit is de route, begin bij leger, dan door naar haard en huis en zo verder. dit is de 2e verdieping

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Welkom 1. - Hallo! - Oek - Museum - Kwartet. Hallo! Ik ben Oek.

Welkom 1. - Hallo! - Oek - Museum - Kwartet. Hallo! Ik ben Oek. Welkom 1. - Hallo! - Oek - Museum - Kwartet Hallo! Ik ben Oek. Welkom 1. - Hallo! - Oek - Museum - Kwartet Op deze kaarten kun je plaatjes vinden van mijn wereld. De wereld van Oek Welkom 1. - Hallo! -

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie