MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS"

Transcriptie

1 MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS ze lesbrief lesbrief bedoeld bedoeldals als voorbeidg voorbeidg ze uw klas Muiuw klas Muirslot. rslot. kst geeft formatie ov kst geeft formatie ov MuirMuirslot als midleeuws, slot als midleeuws, gebouwdge bouwd dracht V. E dracht V. E kle kle stapje tijd wordt gemaakt stapje tijd wordt gemaakt hoofdstuk hoofdstuk 7 Hoe vrgg 7 Hoe vrgg Muirslot. Muirslot. Hi kt o.a. P.C. Hooft Hi kt o.a. P.C. Hooft or, or, 17e-eeuwse schrijv/dicht 17e-eeuwse schrijv/dicht bijna bijna vetig jaar Muirslot gevetig jaargewkt Muirslot gewoond woond heeft. gewkt In tiheeft. kor hoofdstukk vdt u In ti hoofdstukk vdt u formatiekor ovzichlijk bij elkaar. kst formatie ovzichlijk bij elkaar. kst ze lesbrief besmd voor lel lesbrief besmd voor lelg. g.ze Moeilijke woorn/begripp cursief gezetwoorn/begripp worn gelegd cursief kst. Moeilijke E wkblad vrag dracht gezet worn gelegd kst. bijgevoegd. Eén extra dracht E wkblad vrag dracht kunn lelg evtueel nadrach bebijgevoegd (p.7). Eén extra zoek vo. Tijns t kunn lelg evtueel na Muirslot krijg alle kr speur vo. Tijns tocht mee vrag dracht. U Muirslot krijg alle kr kunt voorbeeld hi zi www. drachtboekje, Muirslotpas, mee. muirslot.nl/schol/basonrwijs, bij U ontgt voorbeeld hi bij downloads. boekgsbevestigg uw. E afbeeldg kunn apart geklikt pow pot prestatie afgeleid worn prt. lesbrief, zie bij downloads. ze EXTRA TIP: TIPS: EXTRA Lees vor vorridrfeest Ridrfeest MuiMuilees rslot of rslot of Schildknaap Schildknaap Muirslot Muirslot Ard Dam klas. Of be- (Leold, resp. 2004, 2007) Ard spreek na tal vrag Dam klas. Of bespreek na boek Zwemm haai slot tal vrag boek Zwemm gracht? En anre vrag kr haai slotgracht? En anre vrag Muirslot, door Hman Pleij. In kr Muirslot, door sie Junior Informatie vsch boekjes Hman Pleij (Nieuw Amstdam, 2008). ov Muirslot (190) V (255). of kijk Of bekijk klas filmpjes ov of/beeldbank vul :flor V. V lesbrief, zie - uw logco (vkreg bij boekg) downloan. ze kunt u gebruik bij voorbeidg. OPDRACHT NA NA HET OPDRACHT HET BEZOEK: BEZOEK: ca.11 uur uur ca. kunt u gebruik bij voorbeidg pow pot prestatie afgeleid E. stukk, geschi. lesbrief Muirslot lesbrief Mul bij kndoel basonrwijs: rslot sl bij kndoel bas onrwijs: Oriëntatie jezelf weld / Tijd OriëntatiRuim jezelf weld / Tijd ( ) (50); ( ) Ruim (50); Nlands (12). Nlands V één (12). onrwp V één onrwp Canon Nland. Canon Nland. plek plek bouw bouw 33 lev lev 44 Wie V? Wiewas was V? moord moord VV BEZOEK: BEZOEK: ca. uur(ridrrou-torrou-valke(ridrrou-torrou-valkeca.2,5 2,5 uur ni-tu),/of /of ca. ca mut (Krni-Tu), mut (Rondrondleidg Goun Eeuw) leidg Goun Eeuw) 77 Hoe Hoe vrgg Muirslot vrgg Muirslot Mu Mu 88 zeemem zeemem gezegn gezegn 99 Spreekwoorn Spreekwoorn 10 Muirslot 10 Kasl Wkblad + Antwoordblad Wkblad Antwoordblad 1 Graaf Vijf VOORBEREIDING IN DE KLAS: VOORBEREIDING IN DE KLAS: ca. uur ca.22 uur Wij ws u uw klas boeid Wij ws u uw klas voor i gaam Muirslot! geslaagd Muirslot! Inhoud Inhoud Muirslot, echt ridr Muirslot staat midn wat

2 1 plek Heel lang gel, zevhonrd jaar tug, heeft plek V ( vijf) Muirslot Heel lat lang bouw. gel, Hij zevhonrd was machtige jaar, tug, heeft soort V ( kong vijf) was ov Muirslot Holland lat Zeeland. bouw. Nland Hij was bestond machtige to nog, niet. soort gebied kong, Holland was Holland wat wij Zeeland provcies lat Noord- Friesland. Zuid-Holland Nland bestond noem. to Kort nog nadat niet. gebied Holland land was rond wat wij plaatsje provcies Mu Noordhad vovd, Zuid-Holland begon noem. bouw. Hij liet bouw Kort nadat land rond dichtbij rivi Vecht vlakbij plaatsje Mu had vovd, begon Zuirzee. Zo heet IJsselme vroeg, bouw. Hij liet bouw dichtbij rivi Vecht vlakbij to was nog zee. Dat was Zuirzee. slimme plek Zo heet zo n IJsselme bouw. vroeg, to Als je was bov nog tors zee. Dat keek, was kon je ov slimme hele plek gevg zo n kijk. bouw. wachts Als je konn bov vijand tors al keek, v kon zi je k. ov hele Dreig gevg gevaar, kijk. dan moest wachts zag vijand gebied al goed v k. vdigd Dreig kunn worn. dan Muirslot moest echt ge- gevaar, bied vdiggswk. goed vdigd kunn worn. Muirslot echt vdiggswk. AAN DE RIVIER rivi Vecht was tijd Aan rivi belangrijke watweg naar Utrecht. Hanlsschep kwam via Zuirzee naar rivi Vecht was tijd belangrijke watweg naar Utrecht. Hanlsschep kwam via Zuirzee naar gebied Holland. Ze vo dan ov Vecht gebied naar Holland. Utrecht. Ze Daardoor vo dan kon ov Utrecht Vecht groei naar Utrecht. tot belangrijke Daardoor kon stad. Utrecht groei bsch tot belangrijke Utrecht was stad. baas bsch katholieke Utrecht kk Utrecht. was baas Ook rege katholieke ov kk Utrecht. gebied rond Ook rege Utrecht. ov Dat groot heet gebied bd dat Utrecht. bd Die Utrecht bsch heet. was Die heel bsch machtig was man. heel Zijn machtig gebied grs man. Zijn gebied gebied grs gebied. bsch. bsch hieln elkaar hieln goed elkaar gat. goed gat. Tol TOL liet veel ms tol betal. Ze moest geld gev gs door mog. liet veel ms tol betal. Ze moes- t geld gev gs door mog. Ook bij Muirslot was tol rivi Ook bij Vecht. Muirslot Ss maak was tol zonrg. rivi Vecht. Bijvoorbeeld Ss maak voor ms zon- won rg. bij Amslredam. Bijvoorbeeld voor Zo heet ms Amstdam won vroeg. bij Amslredam. Zij hoefn niets Zo heet betal, Amst- schreef dam vroeg. Zij hoefn brief. ze niets tolbrief betal, schreef ouds stukje papi brief. waar ze tolbrief naam Amstdam ouds staat. stukje papi to waar was naam nog Amstdam dorpje niks. staat. to was nog dorpje niks. Muirslot watburcht, want wordt rgd beschmd door wat. Muirslot Om watburcht, ligt slotgracht. want Ov wordt haalbrug rgd k beschmd je bn. door wat. Om ligt slotgracht. Ov haalbrug k je bn. 2 bouw bouw duur midleeuw ti tot twtig jaar. bouw Muirslot stond mr dan ti jaar. bouw Rond 1285 begon bouw duur midleeuw ti tot twtig jaar. Muirslot stond mr dan ti jaar. stuk zandgrond bij rivi Vecht. Est wd st onrgrond gelegd. Daar kwam vi dikke Rond 1285 begon bouw stuk klei- zandgrond bij rivi bakst mur zware tors tuss. Bov gelegd. Daar mur kwam tors vi kwam dikke Vecht. Est wd st onrgrond bakst kanl, waaracht mur zware soldat tors konn tuss. schuil. Bov Lat kwam mur nog tors woongeel stukjes bij. muur waaracht solda- kwam kanl, t konn schuil. Lat kwam nog woongeel Aan bouw bij. wkt groot tal selaars, Aan bouw timmmann, wkt sm, groot tal selaars, sthouws timmmann, puttgravs. sm, E bouwmeest zorg puttgravs. voor dat alles E bouwmees- goed gg. sthouwt Tijns zorg voor bouw dat moest alles goed al gg. bouwmatial hoog gehes worn Tijns bouw moest al bouwmatial hoog gehes worn touw katroll. Als geedschap touw katroll. Als geedschap gebruikt zij bijl, bor, zag, beils, prie- gebruikt zij bijl, bor, zag, beils, priem hams. Zo n bouw m hams. Zo n bouw was was midleeuw midleeuw echt handwk. echt handwk. Muirslot MUIDERSLOT Muirslot heeft bijna vikan platgrond, plek 32 bij bij Dat bijna helft voetbalveld. Onr tors zat kks, gegs. Je kunt tje zi, naast Wes- Westtor. ze ze hoogs hoogs tor tor was was ige toegang ige toegang tot tot woongeel woongeel. Nog seds ou wltrap. Nog seds ou wltrap hele klim naar bov. Tel hele klim naar bov. smalle trap gedraaid als spiraal. tr maar! smalle trap gedraaid Er stond niet all. In midleeuw hoor voorburcht of als spiraal. Er stond niet all bhof. In bij. Hi midleeuw war stall, hoor schur voorburcht paar borij of bhof hujes bij. Hi war wkli. stall, schur Erh stonn paar mur. borij Door of hujes bhof kwam wkli. je bij Erh bnhof stonn. mur. Door voorburcht bhof kwam Mui- je rslot bij bnhof stond vroeg. plek waar tu voorburcht. Muirslot stond vroeg plek waar tu. Tolbrief bouw Oud geedschap Wltrap Westtor 2

3 3 lev In boek ridrfi lms lijkt altijd heel spannd lev won. In boek zo was ridrfilms toch niet lijkt helemaal. altijd heel bijzonr E wd gebouwd won. gebied zo was vdig. toch Veiligheid niet helemaal. kwam E es plaats. wd Daarna gebouwd kwam pas gebied won. Dat vdig. viel g. Veiligheid es kwam war es plaats. meestal Daarna kou, kwam tochtige pas donke won. Dat viel wong. g. Daar es woonn dan war machtige, meestal kou, tochtige donke gebouw. rijke families. lev kon heel saai Daar woonn dan machtige, rijke families. lev kon heel saai, ss. Want gebeur ss weklang niets leuks. In Muirslot woon gebeur weklang niets leuks. door was - In Muirslot woon of he gesld. Hij moest door was gesld. h Hij moest goed bewak. Er zat gebied gebied h soldat goed bewak.. Er zat soldat. DIKKE MUREN Dikke dikke mur bakst mur wn vaak vochtig. dikke bakst was mur groot wn el vaak vochtig. jaar koud was klam groot. el es jaar eeuw koud war klam g. r es eeuw muur. Daglicht war frse g lucht r kwam door muur. Daglicht frse lucht kwam door smalle schietgleuv bmuur naar smalle schietgleuv bmuur bn. Daar wd s wts wel plank naar bn. Daar wd s wts wel voor geplaatst of lap koeihuid voor plank voor geplaatst of lap koeihuid gehang. bleef tocht. voor gehang. bleef tocht. Als zon niet sch, was behoorlijk donk Als zon niet. sch, was vuur behoorlijk donk soort. haard, vuur gaf wat vuurplaats, vwarmg vuurplaats, vlichtg. soort Vr haard, hadn gaf wat vwarmg bewons vlichtg. fakkels, Vr olielampjes hadn nogal bewons stk vetpotjes. fakkels, olielampjes potjes varksvet nogal stk gav vetpotjes. niet veel licht. potjes varksvet gav niet veel licht. Wie was V? 4 Wie was V? was jongetje anrhalf jaar was kle jongetje anrhalf to var vloor. var jaar to var vloor. var, machtige Willem II, was vmoord door West-Friez. Die woonn, machtige Willem II, was vmoord door West-Friez. Die woonn heet nog noorn seds West-Friesland. Noord-Holland. Dat noorn Noord-Holland. Dat gebied gebied Hoe kwam heet nog dat seds West-Friesland. var vmoord Hoe wd? kwam Willem dat II var wil seds vmoord me macht. wd? Dat luk Willem hem II wil est seds goed. Hij me wil macht. Dat West-Friez luk hem est ovwn. goed. Hij Met wil ridrleg West-Friez trok 1256 ovwn. hun gebied Met bn. ridr- had leg hard trok gevror, 1256 ze konn hun gebied ov bn. ijs. had hard gevror, ze konn ov ijs. Willem zak paard al door ijs. Zijn vijann, West-Friese strijrs, zorgn Willem voor zak dat paard niet al door ovleef. ijs. Vanaf Zijn vijann, dat mt West-Friese was klee strijrs, stak hem dood. offi cieel Holland. Vanaf Hij dat wd mt gevoed was door klee tan nieuwe Alei, zus Holland. var. Hij Zij wd zorg gevoed voor door dat tan alles Alei, le lat zus goe var. ridr Zij zorg voor worn. dat alles le lat goe ridr GRAAF worn. EN RIDDER FLORIS Op twaalf was merjarig. Graaf ridr In tijd was je al vroeg volwass. Op twaalf was merjarig. In kon zich to offi cieel Holland tijd was je al vroeg volwass. V noem. kon zich to officieel Holland noem. Hij wd wd machtige machtige,, net als net als var. var. Op Lat, tweeëntwtigs 22e jaar, wd wd tot ridr nog geslag tot ridr geslag tonooi D tonooi Bosch. D was Bosch. to was ridr. to Hij wil ridr. wraak nem West-Friez Hij wil var wraak hadn nem vmoord. West-Friez En wil var graf hadn var vmoord. vn. En Niemand wil wt waar Willem graf II begrav var was. vn. Na veel Niemand moei vond wt waar Willem graf. Hij II begrav liet was. vars Na lichaam veel moei grav. vond Daarna bracht graf. Hij liet vars lichaam grav. naar Midlburg, vars Daarna bracht naar Midlburg, lichaam kk nieuw begrav. vars lichaam kk nieuw begrav. 5 liet behalve Muirslot vijf anre bouw gebied West-Friesland. liet behalve Van daar Muirslot wil vijf anre bevolkg baas bouw worn. Zulke gebied West-Friesland. noem je dwangburcht. Van daar wil plan luk, bevolkg want uilijk baas vov worn. Zulke West-Friesland toch.drie je dwangburcht. best plan luk, niet noem want me. uilijk vov Radboud staat West-Friesland el toch. nog wel Vi oved. In Memblik best kun voor niet je me.. All Ook maak Radboud staat vars voor el nog wel oved. In Memblik kun je. Ook maak pale D Haag af: Bnhof orme Ridrzaal. Zo had e, vars pale D Haag af: Bnhof orme Ridrzaal. Zo had goe naam, var ged. V had dan wel zes, maar e, goe naam, var ged. zèlf woon meestal D Haag. groots V had zaal dan wel zes Muirslot, heet maar zelf Ridrzaal, woon net meestal als D D Haag. Haag. Als groots zaal langskwam, Muirslot wd daar heet feestmaaltijd Ridrzaal, gehoun. net als D Haag. Als langskwam, wd Ridrzaal LEEUW feestmaaltijd gehoun. Graaf V voel zich, net als var, soort kong. Hij had rechtspraak E kijkje Zuirtor bn moord Willem II door ijs zakt klee tan Aleid 3

4 7 Hoe vr gg Muirslot Na Hoe dood V wd Muir vrgg slot gevall, belegd, g. Muirslot hann, zodat kon zi of i zich wel regels land hield. Leeuw had eig muntzich, als geld. Bij belangrijke Graaf V voel net als var, rous liet tol betal. Stukk land soort kong. Hij had rechtspraak hann, kon zi nam of i nog zodat niemand war,. zich Na dood V 1296 wd Mui machtige buurman, rslot gevall, belegd bsch Utrecht, kwam g. leg machtige buurman, bnaar Mu. sch Utrecht, kwam leg Muirslot moest zich gewonn naar Mu. Muirslot wd belegd gev. soldat vwoestt g. soldat vwoestt 1297 tot weig me ov was. tot weig me ov was. duur zo n tachtig jaar voordat duur zo n tachtig jaar voordat ou plek we gebouwd ou plek we gebouwd wd. wd wd grot wd. grot svig. svig. Bijna altijd woon of Bijna altijd woon of kashe Muirslot. Er elhe Muirslot. Er al eeuw wel zestig geweest. Zo n al eeuw wel zestig geweest. Zo nslot moest moest voor voor zorg. zorg. voogd do. do. Hij Hij was was had had nog nog veel veel me me wk wk bijvoorbeeld drost Mu, dat bijvoorbeeld drost Mu, dat En soort soort burgemeest. burgemeest. En gg ov rechtspraak gebied. gg ov rechtspraak gebied. kks wn wn kks of of kelrs kelrs als staatsgeg gebruikt. als staatsgeg gebruikt. moest gat houn dat gegemoest gat houn dat geg goed vzorgd wn niet konn n goed vzorgd wn niet konn ontsnapp. In Ridrzaal kreg n ontsnapp. In Ridrzaal kreg straf hor. wel regels land hield. had eig munt als geld. belangrijke Hij liet dan ontgn totbijlandbouwrous tol betal. Stukk land grond,liet voedsel vbouw. nog niemand war, nam. eiglijk niet zo vreemd dat V Hij zichliet dan ontgn tot landbouwgrond, door ze konklijke recht dan als voedsel vbouw. eiglijk ech kong gedroeg. Hij kon alles niet zo vreemd dat V zich door ze naar hand zett. Als iets hem niet konklijke recht dan als ech stond, trok ridrs. kong gedroeg. Hij kon alles naar hand Dat wd vecht. had leeuw zett. Als iets hem niet stond, trok als familiewap, daar kon je h ridrs. Dat wd vecht. kn. En kleur war rood geel. had leeuw als familiewap, daar kon je hkn. En kleu6 war moord V r rood geel. Die machtige V had natuurlijk vijann. Zoals groep onvr moord V el. belangrijke mann voor Die machtige V had natuurlijk wkt. Ze bedacht gem cplot vijann. Zoals groep onvr weg ruim. el, belangrijke mann voor Hoe dat allemaal gg dit geheime wkt. Ze bedacht plan plan, wd geschrev door schrijv af k. tijd, Mel Stoke. Hij maak Hoe dat allemaal gg, wd geschresoort krant rijm, Rijmkroniek v door schrijv tijd, Mel Holland. We kunn lez datrijm, drie Stoke. Hij maak daar soort krant mann nodign voor Rijmkroniek Holland. We kunn daar valkjacht. gg graag h mee. lez dat drie mann nodigins mann n voornam valkjacht. gg graag geg bracht hem naar h mee. Ins nam mann geg slot bracht hem naar Muirslot. Daar ze hem paar Muirslot. Daar slot ze hem dag eig torkam. paar geg hun straf hor. Dan was zaal ev g feestzaal. Boemd BEROEMD boemds was Amst boemds was Piet damse Piet Cornelzoon Hooft. Hij heeft e Cornelzoon Hooft. Hij heeft 17e jaar 17 eeuw ( ) bijna vetig (dat Muirslot gewoond gewkt. eeuw ) bijna vetig daar gewoond niet zo boemd mee gejaar slot gewkt. worn. We kn hem vooral daar niet zo boemd mee geworn. gedicht, geschiwe kntoneelstukk hem vooral gedicht, boek. Die schreef Muirslot. toneelstukk geschiboek. Die Om hem, heet allgroots prijs schreef Muirslot. Om hem Nlandse schrijv kan krij, heet allgroots prijs g, P.C. Hooft-prijs. Nlandse schrijv kan krijg: Hooft nodig vaak Amstdamse schrijvs P.C. Hooft-prijs. dichts k HooftDan nodig Amstdamse log. wd vaak helijk geget schrij vs dichts gedronk Ridrzaal. vrk log. wd of helijk geget droeg eigdan gedicht toneelstukk gedronk Ridrzaal. vr voor. Ze maakt muziek zong mooie droeg eig gedicht of toneelstukk li. Die groep vr Hooft wd lat zong Muirkrg voor.muirslot Ze maakt muziek mooie goemd. li. Die groep vr Hooft dag eig torkam. Onrtuss hadn bo Onrtuss hadn boditditnieuws nieuws gehoord. Zij kwam gro groep gehoord. Zij kwam gro groep naar hun bevrijn. naar hun bevrijn. Snel sloeg ontvors Snel sloeg ontvors vlucht. V kwam ze niet. vlucht. V kwam ze niet. Ti kilo vr, bij dorp Ti kilo vr, bij dorp Muirbg, wacht groep bo Muirbg, wacht groep bo Naarn h. probe ont Naarn h. probe snapp, maar paard viel sloot. ontsnapp, maar paard viel To heeft één el hem sloot. To heeft één el hem zwaardsk vmoord. zwaardsk vmoord. Bij Muirbg Bij lat geplaatst. gkk Muirbg lat gkk Je kunt geplaatst. kunt nog zi. nogjezi. In rijm dat In oud vhaal oud vhaal staat rijm staat dat trouwe hazewdhonn bij hun trouwe hazewdhonn bij hun gestorv baas blev, tot graf. gestorv baas blev, tot graf. Muirslot wd Muirkrg goemd, al nooit vas groep geweest. 4 k asl F lor bnhof Ridrzaal D Haag wap grav Holland el ontvo V moord V

5 Hooft was goe he. Hij maak Hooft was burcht goe he. mooi woon, Hij maak gro burcht ram mooi wit woon, bnmur. Na gro dood ram wd wit bnmur. nog eeuw Na lang dood bewoond wd door anre nog slotvoogn. eeuw lang bewoond door anre slotvoogn. BIJNA GESLOOPT Bijna to geslot vanr s alles. to vanr tijd gebruikt s als kazne, alles. als geg tijd zelfs gebruikt als slagplaats als kazne, als voor geg waps. Niemand zelfs als zorg slagplaats me voor voor waps. Niemand zorg me voor onrhoud Slot. Daardoor vviel onrhoud slot. Daardoor vviel seds me. vlo zakt seds me. vlo zakt bijna door. bijna door. In 1825 zou zelfs In 1825 zou zelfs vkocht worn, af brek. vkocht worn, af brek. Veel Veel ms ms tijd tijd war war boos boos ov, ov, vooral vooral schrijvs schrijvs dichts. dichts. Zij Zij vonn vonn dat dat bewaard moest blijv. Kong Willem I I vond dat dat.. slo slo gg gg ng to niet gelukkig door. niet Muirslot door. Muirslot was ged was wd ged we wd helemaal we geknapt. helemaal geknapt. Zodat nog prachtig bij staat. zeemem Mu 8 zeemem Mu stadje Mu bestaat al me dan duizd jaar. Vroeg heet Mu, Mun of Amuthon. E tijdlang leek stadje Mu bestaat al me dan duizd jaar. Vroeg heet Mu, dat Mu gro stad zou worn. Mun of Amuthon. E tijdlang leek plaatsje lag, net als la Muirslot, dat goe Mu plek gro wat. stad zou worn. plaatsje kle lag, vsstadje. net als la Mui- toch bleef Hoe rslot, kwam dat? goe plek wat. To toch seds bleef gro schep kle vsstadje. kwam, wd Tegelijktijd rivi groei Vecht bloei smal. Amstdam bot vo als hanlsstad. door anre, En bre wd rivi. hoofdstad Er kwam ons land. nog zandbank voor mondg Hoe kwam rivi. dat? gro schep blev weg. To seds wd still gro rond schep Mu. kwam, Er wd was bijna rivi niets me Vecht do. smal. Onrtuss groei bloei Amstdam als han- bot vo door anre, bre rivi. Er lsstad. En Amstdam wd hoofdstad kwam nog zandbank voor ons land. mondg rivi. gro schep blev weg. wd still rond Mu. Zg zeemem Volgs Er was bijna oud niets volksvhaal me do. was heel anre r voor stil worn ZINGENDE stadje. In ZEEMEERMIN vhaal zeemem Volgs Mu wordt oud volksvhaal vld dat was Muir vss heel anre r ochtd voor zeemem stil worn hun nett stadje. vonn. In vhaal zeemem zg smeek zeemem vss wordt tuggezet vld dat mog Muir worn vss zee. Ze lacht ochtd haar. zeemem 5 hun nett vonn. zeemem smeek Muar vss wiln haar tuggezet houn mog worn ms zee. lat Ze lacht zi haar daar. veel geld mee Muar vdi. wiln Uilijk haar houn wt zeemem ms toch lat zi ontsnapp daar veel tug geld k vdi. naar Uilijk zee. To heeft wt ze Mu zeemem toch lied ontsnapp gestraft. Ze zong tug dat Mu k naar kle zou zee. blijv To heeft dat ze Amstdam Mu tot lied gro gestraft. zou Ze groei. zong dat Mu Ze heeft kle gelijk zou gekreg blijv stad dat Amstdam tot gro stad zou groei. Spreekwoorn gezegn 9 Spreekwoorn gezegn In Muirslot kun je veel spreekwoorn gezegn noem bij kams In Muirslot kun je veel spreekwoorn voorwp daar. E spreekwoord gezegn vas z noem anre bij kams bek heeft voorwp dan daar. woorn E lat spreekwoord zi. Je kunt bijvoorbeeld vas z zegg: anre appel bek valt heeft niet v dan bo. woorn lat je bedoelt zi. Je kunt himee bijvoorbeeld kd zegg: heel g appel valt var niet of v mo dat lijkt. bo. Gezegn je bedoelt mani himee dat iets zegg. kd heel Bijvoorbeeld: g var iets of je mo schild vo, Gezegn als je iets stiekem mani doet. iets zeg- lijkt. Veel g. spreekwoorn Bijvoorbeeld: iets gezegn je schild vo, k voort als je iets stiekem lev doet. midleeuw eeuw daarna. En ze worn nog seds gebruikt. Hoeveel Veel spreekwoorn gezegn dit rijtje Muirslot k jij? k voort lev midleeuw eeuw daarna. Ze behor tot Nlandse cultuur Ridrrou: Wapzaal: geschi taal. En leuks : ze alarm worn blaz: nog gevaar, seds gebruikt. i Hoeveel post dit rijtje k jij? Harnass RIDDERROUTE: heeft spor vdid: heeft heel wapzaal wat gepresd ( harnas raam) stv: tijns je wk ovlijn voor Pampus ligg: geld, vizi: gevlod elijk iets gat houn: schp lett alarm blaz: gevaar, i post Waps hartstikke dood/hart ske dood: morsdood harnass iets je schild vo: iets stiekem do lont heeft ruik: door spor hebb vdid: dat iets hand heeft heel wat gepresd harnas stv: Te paard tijns je wk ovlijn svig vizi: zal zitt: zek jezelf elijk je pleknaar ms toe iets gat houn: Van schp lett raam voor Pampus ligg: geld, gevlod E belegg P.C. Hooft, boemds bewon Muirslot P.C. Hooft vr, lat Muirkrg goemd wap Mu Ech harnass

6 waps hartstikke dood dood/hart ske dood: Krrondleidg morsdood goun eeuw iets je schild vo: ietsgich stiekem do (door 17-eeuwse el ): lont ruik: door hebb dat iets hand Eetkam: jepaard geld zitt: giig (ktstoel) svig do: zal zitt: wat bij wijn mr vr. zek jezelf je plek Keuk: eig vet gaar smor: zich niet RONDLEIDING iemand bemoei GOUDEN EEUW (door hond pot vn: laat voorel gich 17-eeuwse et, alles ): heet hangijz: pijnlijk, moeilijk eetkam: (ijz waar pot hangt) onrwp (ktstoel) et wat pot schaft: et wat tafel kt geld zitt: pottkijk: iemand nieuwsgiig giig (standaard hout naast pot) (tn kan) snotneus: iemand pas kt kijk (olie wat bij wijn do: lampje) pepduur: heel g duur mr vr iemand door mangel hal: iemand schp onrvrag. (mangeltafel) KEUKEN: (haardplaats) Ridrzaal: doofpot stp:gs niet me eig vet gaar smor: ov zich prat (haardplaats) niet iemand bemoei klk munt betal: contant be (betaaltafel) hond pot vn: tal laat voor et, alles Prskam: heet hangijz: lur legg: iemand beetnem pijnlijk onrwp (schilrij) et wat pot schaft: heet gebakd : driftig (schilrij) et wat tafel kt pottkijk: iemand nieuwsgiig snotneus: iemand pas kt kijk iemand iets pep: iemand iets flk lat voel iemand door mangel hal: iemand schp onrvrag PRINSENKAMER: (schilrij) Muirslot lur legg: iemand beetnem Muirslot één ouds heet gebakd : Nland. best bewaar driftig Er veel zi. Je kunt alle 25 kams, zal, tors wegang bekijk. In midleeuwse rous k je alllei spell Je kunt dan 10 g. Kasl zelf prob hoetegwoordig was vdig, we heelzuig twijl vijand al voor poort stond. ovgeblev Nland. Of doe als ridr paard mee Er Nlandse Kaslstichtg tonoopel. In Wapzaal kun je (NKS), zorgt voor behoud harnas till l boogschiet. Nlandse hun gevg. Wie ev als ech schildknaap of Want moet goed bewaard blijjonkvrouw wil zi, kan zich vkl v. Ze latkledgkam. heel veel Jekrijgt geschi Kema, zi. speurtocht mee, vrag dracht kel wordt nog voor E Ridrrou, Torrou, bewoond Tu door allijke familie. mees Valki roofvogels. worn gebruikt als: hol, Wil je me lez bekijk ov lev Muirslot midleeurestaurant of als -museum. Zoals w? Muirslot. Ard Dam schreef twee spann boek: Ridrfeest Wil je me lez bekijk ov Muirslot (af 8 jaar) ridrs jonkvrouwschildknaap Midl- Muirslot (af 10 jaar) eeuw? Kijk dan naar lijst leuke Als je veel vrag hebt ov, lees boek websi Muirslot: dan Zwemm haai slotgracht? Klik Schol, dan En anre vrag kr Mui Lesmatiaal je vdt boeklijst onrslot, geschrev door Hman Pleij? E lez. Heb Ridrfeest r Vr twee boekjes jeeks Junior - Muirslot of Schildknaap Muirslot formatie ov Muirslot (190) Ard Dam al gelez? Of Vijf (255). Of bekijk twee filmpjes ovboek Zwemm haai slotgracht? En V anre vrag kr wkstukk, bij geschi. Muirslot, geschrev door Hman Pleij? Of kijk vul V. Als je filmpje wilt zi. Kijk dan : RIDDERZAAL: (haardplaats) doofpot stp: gs niet me ov prat (betaaltafel) klk munt betal: contant betal Ridrzaal ridrzaal Muirslot Muirslot tu tu Muirslot Muirslot vroeg valki roofvogels Tekst illustraties: Stichtg Tekst Rijksmuseum illustraties: Muirslot, 2004, hzi 2008 Muirslot, Stichtg Rijksmuseum Enkelehzi illustraties 2004, 2011 toesmmg gebruikt: Enkele illustraties toesmmg p. 2, bouw gebruikt: p.oud 2, bouw - geedschap P. Sele, Oud - P.Sele, besgeedschap boek ov ridrs bes boek ov ridrs (Gottm, 2000), (Gottm, 2000), p. 5, Belegg p. 5, Belegg - : S. Adams, - : S. Adams, Fort Fort 2004). (Gottm, 2004). (Gottm, zelesbrief lesbrief sld sld besmd ze bevoor gebruik school, t smd voor gebruik school, t voorbeidg voorbeidg Vooranre anretoepastoemuirslot. Muirslot. Voor passg dit vooraf schriflijk sg dit vooraf schriflijk toetoesmmg worn gesmmg worn gevraagd. vraagd. Alle recht voorbehoun. Alle recht voorbehoun. Stichtg Rijksmuseum Rijksmuseum Muirslot Stichtg Muirslot Hgracht 1 Hgracht AA AAMu Mu

7 WERKBLAD (Bij hoofdstuk hoort vraag.) (bij elk elkhoofdstuk hoofdstuk hoort vraag) 1 Wie heeft Muirslot Wie heeft Muirslotlat latbouw? bouw? 2 Waar moest zo svig?? Waar moest Muirslot zo svig 3 Wie woonn Wie woonn beg beg Muirslot? Hoe oudleeftijd was wd? 4 Op welke wasto je officieel tijd volwass? Hoeveel had had V? V? 5 Hoeveel Door wd ontvod vmoord? 6 Door wiewie wd ontvod vmoord? Hoe lang duur voordat vniel Muirslot we gebouwd wd? 7 Hoe lang duur voordat vniel Muirslot we gebouwd wd? Extra: Hoe heet la, boemds bewon Muirslot? Extra: Hoe heet la, boemds bewon Muirslot? Wat was voorspellg zeemem Mu? 8 Waar wd Mu g gro, rijke stad? Wat bekt vizi? Geef lettlijke bek. 9 Wat bekt harnas stv? wie boek Zwemm haai slotgracht? En anre vrag Door kr Muirslot geschrev? 10 Door wie boek Zwemm haai slotgracht? En anre vrag kr Muirslot geschrev? Extra: Watvond vondjeje spanndst spanndst Muirslot? Extra: Wat jullie jullie Muirslot? Schrijf kort vslagje maak maak leuke leuke kg Schrijf kort vslag kg bij. bij. Weet je nog precies hoe ziet? Kijk anrs nog ev naar foto hinaast. Je kunt kijk si Muirslot: ANTWOORDEN 1 V ANTWOORDEN 21 V liet gebouwd voorbouw. vdigg. dit war 32 DieE gebouwd soldat voor vdigg Er woonn soldat. Twaalf jaar Op je twaalf jaar. Zes V had wel zes. Drie el Door driehebb el ontvod. Tachtig jaar. Extra: P.C. Hooft. Tachtig jaar. Extra: P.C. Hooft. Mu wd niet groot, doordat gro schep niet me 8 ov Dat kle zou blijv Amstdam groot zou worn Mu Vecht konn var. harnas stv tijns ovlijn. 99 In Op elijk.=e vizijewk klep voorkant helm, waar je doorh 10 Hman Pleij. kunt kijk je kunt zett. Extra: Vond je hoogs tor spanndst? Of kk? 10 Hman Pleij IIs je kg Muirslot goed gelukt? 4 Extra: Vond je hoogs tor spanndst? Of kk? 7 afbeeldg Muirslot, m.u.v: p. 2: bouw Oud geedschap : P. Sele, bes boek ov ridrs (Gottm, 2000), p. 5, belegg : S. Adams, Fort (Gottm, 2004).

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

secretariaat@drschaepmanstichting.nl

secretariaat@drschaepmanstichting.nl Nr. 40 Sam srk ontwkelg trecoupé eerst nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. e vri vierzit E scnbaar ledaagse reritueel stler: jas e stoel, tas parlell

Nadere informatie

Het Muiderslot. Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar

Het Muiderslot. Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar Het Muiderslot Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar Het Muiderslot Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar 2013

Nadere informatie

ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest.

ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest. _No 7_0 -- T,_E_R_D_A G 10_,_M_E l_91_3_, e i ouran Weekblad, voor eiland l:jrk Dit blad verschijnt s Zaterdags Pri d d v per ne maan 85 cts, franco per post 40 cts, bij vooruitbetalg E abonnemt voor Buitland

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Veranderkunde in zeven vragen

Veranderkunde in zeven vragen VERANDEREN Hans Vmaak Vanrkun zev vrag J.G. Vmaak partn Twynstra Gud Managemt Consultants leidt knctrum 'Vanrkun'. 1. H.E. Wrapp, Good manags don t make policy cions, Harvard Busess Review, sepmboctob

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*):

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten Maartje van Kesteren* van Amerongen 2981395 Mariska Huijgen* De Wegwijzer 2983055 Aline

Nadere informatie

"Het geheim van Dichteren" Inhoud :

Het geheim van Dichteren Inhoud : 1 www.noblock.nl "Het geheim van Dichteren" Inhoud : Hoofdstuk 1. Dirk en Daan lusten wel een appeltje. Hoofdstuk 2. De ontmoeting met Gait. Hoofdstuk 3. Gait's verhaal. Hoofdstuk 4. Bezoek aan het schuurtje

Nadere informatie

de Goede Week 2013 op de lagere school onderwijs bisdom Brugge

de Goede Week 2013 op de lagere school onderwijs bisdom Brugge de Goede Week 2013 op de lagere school onderwijs bisdom Brugge 1 GOEDE WEEK 2013 inleiding Het gebeurt niet ieder jaar dat we de Goede Week op school kunnen beleven. Dit schooljaar echter krijgen we die

Nadere informatie

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem LEMMATICA K 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw De krant www.bussumsnieuws.nl Wosdag 4 cember 2013 600 BStarters USSUMS IEUWS in HuizeN Patria Jan Zegering Hadrs stt na 32 jaar als raadslid Laat IJs maar beginn 3 11 BUSSUM - Woonzorgctrum Patria aan

Nadere informatie

Kinderen en posttraumatische dystrofie

Kinderen en posttraumatische dystrofie Kinderen en posttraumatische dystrofie Dit boekje is tot stand gekomen met de medewerking van Sander Keppel, mevr. W. Hagenbeek, prof. dr. W. Kuis, fysiotherapeute mevr. E. de Bont, mevr. J. Stor-Luijmes

Nadere informatie

De vrek en de rijstepap

De vrek en de rijstepap De vrek en de rijstepap 1. De vrek Lang, heel lang geleden, had de stad Benares, dat ligt in India, een schatbewaarder die ontzettend rijk was. Zijn naam was Kosiya en iedereen in het koninkrijk kende

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 1: Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 2: Colofon Opdrachtgever Auteur Recente foto s Samenwerking met Comité 70 jaar Bevrijding Harderwijk Liek Mulder

Nadere informatie

Brandweer Marknesse zoekt collega s

Brandweer Marknesse zoekt collega s D O R P S K R A N T M A R K N E S S E SLUIS4 e 3j ea aj ra ga ar ng g a n g n u mn mu em r m7 e r 1 w o ew nos ed na sg d2a 8 g N6 Os Ve pe tme mb be er r 2 0 0 67 Nico Boer benoemd tot erelid SVM Brandweer

Nadere informatie

De Gouden Eeuw van Nederland

De Gouden Eeuw van Nederland Lesboek De Gouden Eeuw van Nederland Aan het eind van de Middeleeuwen veranderde veel in Nederland. Vooral op het gebied van de handel, wetenschap en de kunst. Vooral de handelaren profiteerden hiervan,

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684 I Omslagontwerp: Ane Harting Omslagillustratie: Bert Wezenberg Copyright 1996-2007: Paul Baardman info@ivpo.eu www.ivpo.eu De eerste druk van is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden.

Nadere informatie

Krullen en blubbershampoo

Krullen en blubbershampoo Krullen en blubbershampoo 9 8 7 6 5 4 3 2 2004 Tekst: Bette Westera 2004 Omslag- en binnenwerkillustraties: Barbara de Wolf 2007 Voor deze uitgave: Uitgeverij De Fontein, Baarn ISBN 978 90 261 2648 2 NUR

Nadere informatie

respect voor hen die vielen Het verzetsmonument van Renswoude

respect voor hen die vielen Het verzetsmonument van Renswoude respect voor hen die vielen Het verzetsmonument van Renswoude respect voor hen die vielen Het verzetsmonument van Renswoude voorwoord Op de rotonde midden in Renswoude staat het verzetsmonument. Ieder

Nadere informatie

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2 HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN 1 Het circus komt! Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er een lange stoet wagens in bonte kleuren jouw woonplaats binnenrijdt? Dat zijn de vrachtwagens en de woonwagens van

Nadere informatie

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in het zonnetje willen zetten. De 12-jarige Joey hoeft hier niet lang over te denken. Haar oma is voor haar de beste. Dat wil ze graag vertellen. Samen met

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

We horen zijn verhaal aan en vragen hem hoe zij op die fiets terecht. Ze had nooit alleen gedurfd. Emoties spelen dan een grote rol.

We horen zijn verhaal aan en vragen hem hoe zij op die fiets terecht. Ze had nooit alleen gedurfd. Emoties spelen dan een grote rol. 1 mei 1999 Ik word s morgen om ongeveer 8.00 uur wakker en ga naar beneden. Het eerst wat ik altijd doe als Marianne de avond vantevoren op stap is geweest is kijken of haar schoenen in de keuken staan

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij de erfgoedlessen Wie schrijft, die blijft!

Docentenhandleiding bij de erfgoedlessen Wie schrijft, die blijft! Docentenhandleiding bij de erfgoedlessen Wie schrijft, die blijft! Inleiding Het educatieve programma Wie schrijft, die blijft! is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Brabantse Bronnen en is een onderdeel

Nadere informatie