Jeugdzorg plaatst voordeur in onderwijs. Kies de kant van het illegale kind. De grenzen van de ambulante hulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdzorg plaatst voordeur in onderwijs. Kies de kant van het illegale kind. De grenzen van de ambulante hulp"

Transcriptie

1 JAARGANG 3 JUNI 2003 NUMMER 2 JONGAAN DE AMSTEL KORT Nieuw protool kindermishandeling 22 Instellingen presenteerden 17 april 2003 het vernieuwde protool Kindermishandeling bij Bureau Jeugdzorg in Zaandam. Het gaat om een regionaal protool dat is bedoeld voor alle beroepskrahten die werken met kinderen tot twaalf jaar en hun ouders. Het unieke van dit nieuwe protool is dat hier 22 organisaties aan meewerkten wat betekent dat het draagvlak groot is. Het protool geeft een ruime definitie van kindermishandeling: lihamelijke mishandeling, lihamelijke verwaarlozing, psyhishe of emotionele mishandeling, getuige zijn van huiselijk geweld, psyhishe en emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik. Het protool geeft bovendien rihtlijnen voor hoe te handelen bij atuele kindermishandeling als bij een vermoeden. De Stuurgroep Psyhosoiale Preventie gaf opdraht tot het opstellen van het protool. Ze wil nu het protool breed verspreiden, zodat zoveel mogelijk mensen ermee gaan werken. Belangstellenden kunnen het protool opvragen via OPMAAT ingepast in zorgtoewijzing OPMAAT bestaat niet langer als aparte projetorganisatie. Dat meldt OPMAAT in haar laatste nieuwsbrief die in april 2003 versheen. Doel van OPMAAT was het zoeken van hulp voor kinderen en gezinnen voor wie jeugdzorginstellingen in eerste instantie geen geshikt aanbod hadden. OPMAAT stimuleerde het overleg tussen de zorgaanbieders om tot reatieve oplossingen te komen voor kinderen en gezinnen die tussen wal en ship dreigden te vallen. Zo moest er hulp op maat komen. OPMAAT ontstond vijf jaar geleden toen de zorgtoewijzing nog in de kindershoenen stond. Inmiddels is het aanbod van de jeugdhulpverlening flink uitgebreid, zijn de werkgebieden in de agglomeratie Amsterdam meer met elkaar vervlohten en is er in het veld van aanbieders van hulpverlening meer samenhang ontstaan. Vandaar dat OPMAAT als apart projet wordt opgeheven. Wel wordt de overlegstrutuur van OPMAAT ingepast in de bestaande kaders van de zorgtoewijzing. Meer informatie: Overgang naar voortgezet onderwijs Afra Boddaert PPI en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam startten onlangs het Overstapprojet. Doel is extra begeleiding van leerlingen uit groep 8 van wie de leerkraht vermoedt dat ze moeite zullen hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Zij krijgen extra begeleiding en een groepstraining soiale vaardigheid, zodat zij zih in de brugklas beter staande kunnen houden. Ook wordt extra aandaht besteed aan speifieke leerproblemen, leermotivatie, onentratie, zelfstandigheid en werkhouding. Het Overstapprojet voorziet ook in extra aandaht voor de ouders. Meer informatie: Rihard Holten, N I E U W S B L A D O V E R D E J E U G D Z O R G I N D E A G G L O M E R A T I E A M S T E R DA M Jeugdzorg plaatst voordeur in onderwijs Kies de kant van het illegale kind De grenzen van de ambulante hulp D O O R : M A R T I N G E R R I T S E N Eerder ingrijpen en een betere samenwerking tussen de vershillende instanties. Dat moet er gebeuren bij kinderen van drugsverslaafde ouders volgens de vier jeugdzorginstelling in de agglomeratie Amsterdam. Aanleiding voor de uitspraken is het overlijden van een veertien maanden oude baby in Wormerveer omdat de verslaafde moeder haar waarshijnlijk heroïne heeft toegediend. Ik denk dat we kinderen wel eens te lang bij hun ouders laten zitten, stelt Mareike Koster, direteur van Afra Boddaert PPI. Ze krijgt bijval van Truus Vriend, integraal manager pleegzorg bij SaC-Amstelstad Jeugdzorg: We zijn wel eens te soepel geweest. Als ouders zeiden dat ze gingen afkiken, dan lieten we de kinderen daar. Ik denk dat je daar veel duidelijker in moet zijn: je kikt af, lukt dat niet dan volgt er een andere maatregel. Hans Matthaei, lid van de Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, is het niet geheel met Koster en Vriend eens. Volgens hem is de jeugdzorg niet te soepel. Wel onstateert hij een vershuiving: De Rehten van het Kind spelen nu nadrukkelijker een rol bij het beoordelen van risiovolle situaties. Geen ijfers De vier Amsterdamse jeugdzorginstellingen kunnen geen ijfers geven over aan drugs verslaafde ouders, omdat het hier om een kenmerk van ouders gaat en dat registreren ze niet. Bureau Jeugdzorg, Afra Boddaert PPI en SaC-Amstelstad stellen dat ze veel met verslaafde ouders te maken hebben. Ivone Bergsma, direteur van MKD t Kabouterhuis. Statistish gezien moet een deel van onze ouders verslaafd zijn. De hulpverlening aan kinderen van verslaafde ouders wijkt niet af van die aan andere kinderen. Koster: Op zih gaan we met deze kinderen niet anders om dan met andere kinderen. We kijken of het mogelijk is of deze kinderen weer naar huis kunnen en in hoeverre de ouders in staat zijn het kind naar behoren op te voeden. Goede begeleiding Kunnen verslaafde ouders eigenlijk wel voor een kind 1 Thema: De harde kern Een kleine groep jongeren weet steeds weer het nieuws te halen met vaak normenloos gedrag. Ze zijn veelvuldig met justitie in aanraking geweest en zorgen voor veel overlast. De harde kern, zo worden ze genoemd. Wat doet de jeugdzorg nu preies met deze jongeren en wat is de ahterliggende filosofie? Lees verder op blz. 5 We behandelen verslaafde ouders te soepel FOTO: DAVID TROOD/BAM/HH Als ouders verslaafd zijn, is soren het eerste doel, niet het grootbrengen van kinderen. zorgen? Matthaei: Er zijn genoeg voorbeelden van verslaafde ouders van wie de opvoeding niet eht afwijkt van die van andere ouders. De vraag is alleen in hoeverre ze de verslaving in de hand weten te houden, maar er zijn legio mensen die ondanks hun verslaving een redelijk soiaal leven leiden. Koster nuaneert dat: Een verslaving zorgt altijd voor een grillige situatie. Vaak gaat het om geïsoleerde gezinssystemen, waar ook nog eens praktishe en finaniële problemen spelen. Toh kunnen deze gezinnen volgens haar wel een kind opvoeden: Maar ik vind dan wel dat je zo n gezin goed met begeleiden. Dan kan met de thuiszorg of een gezinsoah. Maar het is absoluut te weinig als je eens in de maand je neus eens laat zien. Vriend is stelliger: Als ouders verslaafd zijn, is toh soren het eerste doel. Hun eerste doel is drugs, niet het grootbrengen van kinderen. Lees verder op bladzijde 2.

2 COLOFON Jong aan de Amstel is een gezamenlijke uitgave van vier instellingen voor de jeugdzorg in de agglomeratie Amsterdam: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Afra Boddaert PPI, MKD t Kabouterhuis en SaC-Amstelstad Jeugdzorg. Jong aan de Amstel vershijnt vier keer per jaar. De artikelen in dit blad vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de organisaties. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit blad rehten worden ontleend. Overname artikelen Overname van artikelen uit Jong aan de Amstel is alleen toegestaan na voorafgaande shriftelijke toestemming van de redatie. Hoofdredatie Martin Gerritsen Kernredatie Sanne Bender (SaC-Amstelstad Jeugdzorg) Anita van Ewijk (Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) Hans van der Jagt (Afra Boddaert PPI) Inez Zuiderveld (MKD t Kabouterhuis) Redatie Rik van Beijma (SaC-Amstelstad Jeugdzorg) Herbert Budde (Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) Niola Offergelt (Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) Annette van der Poel (SaC-Amstelstad Jeugdzorg) Loeki Stoeller (Afra Boddaert PPI) Vaste medewerkers Marnix de Bruyne, Tamara Franke, Corina de Feijter, Suzan Hilhorst, Jaap Maars, Dorine Mobron, Sake Rijpkema, Maarten Terlage en Ellen de Vries. Redatie-adres Jong aan de Amstel - Fred. Roeskestraat EC Amsterdam - Ontwerp en DTP Roggeveen Grafish Ontwerp Druk Rob Stolk BV JEUGDZORG De jeugdzorg in de agglomeratie Amsterdam Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam is verantwoordelijk voor de intake van liënten. Deze organisatie vormt als het ware de voordeur voor de jeugdzorg. Hier wordt ook vastgesteld welke hulp de jongeren en hun ouders nodig hebben. Als kan worden volstaan met kortdurende, eenvoudige hulp, dan wordt deze door Bureau Jeugdzorg verleend. Indien er meer nodig is, dan leidt Bureau Jeugdzorg de liënt naar een zorgprogramma. Deze programma s worden uitgevoerd door drie instellingen voor Hulp Op Indiatie (HOI): Afra Boddaert PPI, MKD t Kabouterhuis en SaC-Amstelstad Jeugdzorg. Zij bieden zowel ambulante als residentiële hulp. Vervolg van voorpagina We behandelen verslaafde ouders te soepel Onder toeziht De vraag is natuurlijk wat je met deze kinderen moet als het fout dreigt te lopen. De Brijderstihting stelde voor kinderen van verslaafde ouders al bij hun geboorte onder toeziht te stellen (ots), zodat de hulpverlening eerder de kans heeft om in te grijpen als het fout dreigt te lopen. Bergsma wil geen mening over dit voorstel geven, maar pleit wel voor een zorgvuldige disussie: Wanneer is iemand verslaafd? Dat is bij heroïne wel helder, maar bij oaïne alweer moeilijker. Daarnaast heb je ook nog de aloholproblematiek. Verslaving is zo moeilijk vast te stellen. Je hebt ook veel stille drinkers. En moeten beide ouders verslaafd zijn om in te grijpen? Ik denk dat je met heldere riteria moet werken. Koster voelt wel wat voor het idee van de Brijderstihting: Een ots maakt de verantwoordelijkheid helder, maar je moet er vervolgens wel voor zorgen dat alle setoren goed samenwerken: de voogd, de drughulpverlening en de Raad voor de Kinderbesherming. Anders heb je nog niets aan een ots. Dan wordt de hete aardappel weer aan elkaar doorgespeeld. Ze pleit wel voor een andere benadering: Kijk, nu gaan we er nog altijd vanuit dat het goed gaat. Is dat niet het geval, dan wordt er een ots uitgesproken. Dus er wordt geen ots uitgesproken, tenzij. Ik zou dat willen omdraaien. Er wordt een ots uitgesproken, tenzij het evident is dat de ouders de opvoeding aankunnen. D O O R : S U Z A N H I L H O R S T Voordeur in onderwijs Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) neemt met ingang van het nieuwe shooljaar de onderwijshulpverlening van Afra Boddaert PPI over. Een logishe stap, omdat Bureau Jeugdzorg de voordeurfuntie in de jeugdzorg vervult. Die voordeur moet bovendien zo toegankelijk mogelijk zijn. Daarom zal er vanaf komend shooljaar op elke Amsterdamse shool een onderwijshulpverlener aanwezig zijn. oor de sholen verandert er weinig, meent Vinent VFafieanie, projetmanager onderwijs bij Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen blijven er zelfs dezelfde mensen werken. De meeste onderwijshulpverleners van Afra Boddaert PPI zijn namelijk overgestapt naar Bureau Jeugdzorg. Fafieanie: De sholen zien dus geen nieuwe gezihten, maar ook methodish vindt er geen grote omslag plaats. We willen wel de kennis over het aanbod van Bureau Jeugdzorg vergroten. Elke loatie van Bureau Jeugdzorg heeft daarom een ontatpersoon die de vragen van de onderwijshulpverlener kan beantwoorden. Aan de andere kant zullen de onderwijshulpverleners Bureau Jeugdzorg beter informeren over wat er op de sholen gebeurt. Heldere taakverdeling Henk Boonstra, zorgoördinator op het Brederoollege, gelooft in een heldere taakverdeling: Een zorgoördinator moet zih bezighouden met leerproblemen, alles daarbuiten is een Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Jan Luijkenstraat CT Amsterdam tel.: website: Afra Boddaert PPI Plantage Middenlaan DB Amsterdam tel.: website: MKD t Kabouterhuis Amsteldijk LK Amsterdam - tel.: website: - SaC-Amstelstad Jeugdzorg Fred. Roeskestraat EC Amsterdam tel.: fax.: website: Elke Amsterdamse shool krijgt een onderwijshulpverlener. Deze kijkt of en welke hulp een leerling nodig heeft. Een arts onderzoekt je ook eerst voor hij je naar een speialist stuurt. Preventief Vriend is ook voor de preventieve ondertoezihtstelling : Je moet de ots zien als een vorm van hulpverlening. Het betekent niet dat je een kind diret bij de ouders weghaalt, maar als het fout dreigt te lopen, kun je eerder ingrijpen. Matthaei voelt als enige minder voor het idee van de Brijderstihting: Onze samenleving zit zo in elkaar dat we de verantwoordelijkheid van de ouders respeteren. Je mengt je dus niet in de privé-sfeer, tenzij het eht mis dreigt te gaan. In dat geval mag je de burgerrehten van iemand inperken, want dat is een ots toh. Je kunt nu wel zeggen dat je in dit geval kinderen bij hun geboorte onder toeziht stelt, tenzij ouders bewijzen dat ze de opvoeding aankunnen, maar je loopt dan het risio dat die maatregel misbruikt wordt. Ik ben dan ook nogal ambivalent over die maatregel. Er zitten zoveel kanten aan en je moet niet op grond van een inident tot dit soort dingen overgaan. Ik zie meer in een betere samenwerking tussen de jeugdzorg, de onsultatiebureaus en de verslavingszorg. Zij moeten een slagvaardig netwerk om deze kinderen bouwen, zodat er tijdig kan worden ingegrepen als het mis dreigt te gaan. taak voor anderen. Het is prettig dat je zorgvragen bij één persoon kunt neerleggen. Als we alles zelf moeten uitzoeken dan zal dat ten koste gaan van de hulp aan leerlingen. Problemen liggen niet altijd op ons terrein; het shoolgebied. In het nieuwe systeem hoopt Boonstra op een goede samenwerking: Momenteel is de zorg diret en snel. Mijn ervaring is dat hoe meer de leerlingen worden doorverwezen, hoe langer het duurt eer ze de nodige hulp krijgen. Voor Fafieanie is het belangrijkste doel zorg op maat bieden: Een arts onderzoekt je ook eerst voor hij je naar een speialist stuurt. Lihte zorg De onderwijshulpverlener is drie tot twaalf uur per week op shool aanwezig, afhankelijk van het aantal leerlingen. Niet alleen leerkrahten en zorgoördinatoren kunnen advies vragen aan de hulpverlener, maar ook de leerlingen en hun ouders. Fafieanie: Als er tijd is dan kan de onderwijshulpverlener lihte zorg aanbieden maar de nadruk ligt op het geven van advies en het verwijzen naar de juiste zorg. Boonstra ziet in de toekomst graag de ontinue aanwezigheid van een onderwijshulpverlener op de shool. Als onderdeel van het VMBO-projet, waarin onderwijs en zorg dihter tot elkaar komen, werkt er al een medewerker van Bureau Jeugdzorg op onze shool. Hij is twee dagen in de week beshikbaar voor onze vragen én voor die van leerlingen en ouders. Ik merk dat het nog niet genoeg is; ook de rest van de week onderhouden we op allerlei manieren ontat. Het zou goed zijn als er elke dag iemand aanwezig is die diret kan hulpverlenen. Volgens Fafieanie heeft Bureau Jeugdzorg hier niet de finaniële middelen voor. De gemeente Amsterdam heeft geld vrijgemaakt waarmee sholen de komende jaren shoolmaatshappelijke werkuren kunnen inkopen. Daarmee krijgt een jongere binnen de shool ondersteuning, legt hij uit. Wanneer intensievere hulp nodig is, kan Bureau Jeugdzorg daar met de inzet van de onderwijshulpverleners voor zorgen. Voor meer informatie over hulpverlening binnen het onderwijs in Amsterdam kunt u ontat opnemen met: Vinent Fafieanie (tel: , emial: of Frits Louwersheimer (tel.: , Zij zijn verantwoordelijk voor de overdraht van de onderwijshulpverlening naar Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. FOTO: SAKE RIJPKEMA 2

3 D O O R : M A R T I N G E R R I T S E N Kies de kant van het illegale kind Kinderen zonder verblijfstatus hebben geen reht op jeugdzorg, stelt het ministerie van Justitie. Flauwekul, meent Stan Meuwese, direteur van Defene for Children International (DCI) en verwijst daarbij naar vershillende internationale verdragen. De jeugdzorg zelf komt er ondertussen niet meer uit en houdt 12 juni een onferentie over dit probleem. Er is nog een hoop koudwatervrees. Meuwese windt zih op. Ik vind het zo vuil dat ze zo n redenatie opbouwen. De direteur van de kinderrehtenorganisatie DCI spreekt over de nieuwe Wet op de Jeugdzorg die waarshijnlijk in 2004 wordt ingevoerd. De regering stelt aan de ene kant dat die wet voortvloeit uit het VN-Verdrag inzake de Rehten van het Kind, maar in de Memorie van Toelihting stelt ze dat dit VN- Verdrag het reht op jeugdzorg niet kent. Meuwese: Die redenatie is alleen bedoeld om het reht op jeugdzorg te kunnen onthouden aan minderjarige vreemdelingen. Dat staat ook expliiet in de wet: Cliënten, behoudens niet rehtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen, hebben aanspraak op jeugdzorg. Dat is pertinent niet waar, meent Meuwese: Artikel 2 van het VN-Verdrag inzake de Rehten van het Kind stelt dat alle voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor kinderen die onder de rehtsbevoegdheid van de overheid staan. Dat wil dus zeggen alle kinderen die in Nederland wonen of verblijven. Of ze al dan niet rehtmatig in Nederland zijn is niet belangrijk. De DCI-direteur zet zijn betoog nog eens kraht bij door te verwijzen naar andere internationale verdragen en uitspraken van het Europees Hof voor de Rehten van de Mens. Onduidelijkheid De onduidelijkheid is groot. Dat mag duidelijk zijn. Maarten Elling, direteur van Jeugdzorg Advies en Ondersteuning beaamt dat. We krijgen steeds meer signalen uit het veld van de jeugdzorg dat er veel onduidelijk heerst over de hulpverlening aan liënten zonder verblijfstatus. Voor Jeugdzorg Advies en Ondersteuning was dat aanleiding 12 juni 2003 een onferentie over het onderwerp te houden, onder de titel Jeugdigen met een problematishe verblijfstatus en de jeugdzorg. Belangrijkste doelstellingen van het ongres zijn het bijspijkeren van de kennis over illegaliteit en het uitwisselen van ervaringen en oplossingen. Deelnemers zullen overigens niet alleen spreken over de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Ook op dit ogenblik zorgt de hulpverlening aan minderjarigen zonder verblijfstatus voor de nodige hoofdbrekens. Een van de Een Soedanees gezin met drie kinderen is op straat gezet. Hen rest nu de illegaliteit. meest in het oog springende zaken daarbij was de dreigende uitzetting van twee Marokkaanse kinderen van zeven maanden en drie jaar in Utreht. Zij waren in een pleeggezin geplaatst omdat ze ernstig waren mishandeld en verwaarloosd. Zo had de moeder de jongen vastgebonden aan de verwarming. Hij was bijna niet buiten geweest, was sheefgegroeid en kon nauwelijks lopen. De moeder was inmiddels opgepakt en de Immigratieen Naturalisatiedienst (IND) was onverbiddelijk: beide kinderen moesten samen met haar het land uit. Dat zou volgens de IND geen shrijnende situatie opleveren omdat de kinderen in Marokko in een kindertehuis kunnen worden ondergebraht. Meuwese beaamt dat de IND in dit geval rehtmatig handelde. Een kinderbeshermingsmaatregel op zih geeft volgen de DCI-direteur geen reht op een verblijfstatus: Een ondertoezihtstelling leidt dus niet tot een verblijfstitel voor het kind. Maar als de overheid een kind het land wil uitzetten, moet ze zih er wel eerst van vergewissen dat het kind goede jeugdzorg krijgt in het land waar hij naartoe wordt uitgezet. Je zet doodzieke mensen toh ook niet zomaar uit. Voorlopige voorziening Bureau Jeugdzorg Utreht vroeg in dit geval een Voorlopige Voorziening aan, met als uiteindelijk resultaat dat de kinderen voorlopig in Nederland mogen blijven. Maar Justitie meende Bureau Jeugdzorg in een brief er nadrukkelijk op te wijzen dat de Vreemdelingenwet voor de kinderbeshermingstaak van de jeugdzorg gaat. De Bureaus Jeugdzorg moeten zih in de eerste plaats houden aan het vreemdelingenreht, shreef het ministerie op 20 februari De Vreemdelingenwet gaat boven de taak van de jeugdzorg om kinderen te beshermen. In feite loopt Justitie hiermee vooruit op de nieuwe Vreemdelingenwet, die Meuwese een soort jeugdzorgontkoppelingswet noemt. Hij pleit ervoor dat de Bureaus Jeugdzorg in eerste instantie kiezen voor het VN-Verdrag inzake de Rehten van het Kind en zih niet af laten shrikken door boze brieven van de overheid: Ik vind dat de bureaus jeugdzorg meer lef moeten tonen. Er is nog een hoop koudwatervrees bij de jeugdzorginstellingen. Je kiest de kant van het kind. Dat is toh de taak van de jeugdzorg. We zijn toh geen semigouvernementele organisatie omdat we afhankelijk zijn van overheidssubsidie. Wat krijgen we nou toh? Jeugdzorg Advies en Ondersteuning organiseert voor 12 juni 2003 de onferentie Jeugdigen met een problematishe verblijfstatus en de jeugdzorg in de Meervaart in Amsterdam. Meer informatie: KORT Pleegkinderen willen elkaar ontmoeten Pleegkinderen en kinderen van pleegouders willen elkaar graag ontmoeten, het liefst tijdens een ativiteit met sport en spel. Dit blijkt uit een enquête van de Hogeshool van Amsterdam. De onderzoekers verdeelden de jeugdigen in twee leeftijdsgroepen: 6 tot 12-jarigen en 12 tot 19-jarigen. Met name de groep 6- tot 12-jarigen reageerde positief op de vraag of ze andere pleegkinderen willen ontmoeten. Ruim 69 proent antwoordde leuk of heel leuk. Ook de ontmoeting met kinderen van pleegouders leek ruim 60 proent leuk of heel leuk. Bij de wat oudere jeugd, de12- tot 19-jarigen, is het enthousiasme iets minder, maar nog steeds vindt bijna de helft het leuk of heel leuk elkaar te ontmoeten. Zo n 30 proent antwoordde gaat wel. Met vragen over het onderzoek en het draaiboek kunt u tereht bij Tine Mens, telefoon: Kinderen van Bulgarije FOTO: JOOST VAN DEN BROEK/HH Amsterdamse jeugdzorgwerkers rihtten onlangs de stihting Kinderen van Bijlgarije op. Ze werken voor een belangrijk deel bij SaC-Amstelstad Jeugdzorg, een organisatie die al negen jaar banden onderhoudt met Bulgarije. De stihting ondersteunt Bulgaarse kinderen die in tehuizen en pleeggezinnen wonen. Verder helpen zij mensen ter plaatse door het uitwisselen van informatie, begeleiding en sholing van nieuwe methodieken. Daarnaast zamelen ze geld in voor projeten die ze seleteren in nauwe samenwerking met de overkoepelende organisatie FICE. De stihting streeft naar langdurige en struturele hulp en zal daarom geregeld naar Bulgarije gaan om de mensen daar met haar kennis bij te staan. Meer informatie: of Kwaliteit in t Kabouterhuis Van juli 2001 tot deember 2002 partiipeerde t Kabouterhuis als pilotinstelling in het landelijk programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II. Het doel van dit programma was om instellingen te ondersteunen bij het implementeren van vershillende instrumenten op het gebied van kwaliteitsbeleid. De pilot gaf het kwaliteitsbeleid van t Kabouterhuis een enorme impuls. Zo is een kwaliteitsvisie ontwikkeld, waren er workshops over kwaliteitsbeleid en is een interne audit uitgevoerd. Ook is de informatiestroom naar ouders onderzoht. Aan deze pilot deden dertien instellingen mee. Eind april zijn de ontwikkelingen van alle instellingen door het NIZW gebundeld in Dertien keer in de shijnwerpers, een boek vol beshrijvingen en tips over het werken aan kwaliteit. Meer informatie: Margot Bakker, INGEZONDEN Ouder- en kindentra Jong aan de Amstel had in haar maartnummer het interessante thema vroegsignalering. Helaas ontdekte ik een storende fout in het artikel Betere samenwerking leidt tot snellere hulp. Op pagina 7 staat bij het kopje Ouder-en-Kindentra dat ouders met kinderen van negen maanden tot vier jaar er tereht kunnen met vragen over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Dit moet natuurlijk zijn: ouders met kinderen van min negen maanden tot shoolgaande leeftijd. Ouders kunnen namelijk vanaf het eerste moment van hun zwangershap totdat het kind naar de basisshool gaat bij het Ouder-en-kindentrum tereht. Essentiëel voor het Ouder-en-kindentrum is namelijk de samenwerking en overdraht tussen verloskunde, kraamzorg, onsultatiebureau en opvoedingsondersteuning. Joelyn Didde, kwartiermaker OKC pilot Amsterdam Noord

4 D O O R : TA M A R A F R A N K E OPINIE De grenzen van de ambulante hulp De jeugdzorg wil de verantwoordelijkheid van ouders niet overnemen, maar ouders ondersteunen bij hun opvoeding. Als gevolg daarvan worden steeds meer tehuizen en leefgroepen gesloten om plaats te maken voor ambulante hulp, de hulp aan huis. De jeugdzorg heeft ook steeds betere alternatieven ontwikkeld voor de residentiële hulp. De residentiele hulp dient in feite alleen om hetgeen op te vangen dat de jeugdzorg niet ambulant kan helpen. Deze vershuiving is uit ideologie geboren, maar lijkt inmiddels mede vanuit finaniële overwegingen onomkeerbaar. De voor- en nadelen. 'Beter Met Thuis' is een mengvorm van ambulante en residentiële hulp. Zo verblijft Jeffrey een deel van de week in de leefgroep van 'Beter Met Thuis' (grote foto) en een deel van de week bij zijn vander (kleine foto). FOTO S: SAKE RIJPKEMA Joep Choy, adviseur jeugdzorg Residentiële hulp biedt geen perspetief De gezinssituatie is voor een kind altijd het beste. Tenzij er sprake is van een aantoonbaar shadelijk effet, dan moeten kinderen of jongeren uit huis worden geplaatst. Zoniet dan zal ambulante hulp altijd verkiesbaar zijn boven residentiele hulpverlening. Dat zegt Joep Choy heel stellig. Choy was direteur van een kinder- en jeugdpsyhiatrish ziekenhuis en houdt zih tegenwoordig onder andere bezig het adviseren van jeugdzorginstellingen. Choy pleit voor ambulante hulpverlening omdat niet alleen het kind in de eigen omgeving wordt geholpen, maar ook de ouders in de thuissituatie hulp krijgen. Natuurlijk zijn er situaties denkbaar dat ambulante hulpverlening geen optie is en residentiële hulp valt te verkiezen. Een probleem hierbij is alleen dat er geen harde riteria voor te geven zijn, tenzij aantoonbaar molest van de ouders naar het kind of anders om. Verder heb je te maken met de interpretaties van de hulpverlener. Geen perspetief Volgens Choy is het grootste bezwaar tegen residentiele hulpverlening, dat het perspetief na de plaatsing vaak ontbreekt. Bovendien is het niet duidelijk hoe lang het kind of de jongere zal blijven. Als je van tevoren weet dat je ergens voor een half jaar heen gaat en daarna terug naar huis, dan bied je een kind een perspetief. Maar het uitgangspunt is meestal dat het eerst beter moet gaan met de betreffende jongere en dat er daarna wel verder wordt gekeken. Dit is voor het kind bijzonder demotiverend en zeker geen stimulans om ander gedrag te gaan vertonen, sterker nog, ze zullen juist eerder hun kop in de wind werpen en overal tegenin gaan. Niet kunnen Een ander probleem dat Choy signaleert is dat de ouders te veel tegemoet worden gekomen wanneer ze zeggen dat ze hun kind niet kunnen opvoeden. Hoezo, niet kunnen, dat bestaat toh niet? Hulpverleners aepteren het niet kunnen te snel en verzuimen te vaak het gesprek op het niveau van niet willen te brengen. Eenmaal daar aanbeland is het niet meer zo vanzelfsprekend dat de hulpverlening de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen overneemt. Die verantwoordelijkheid moet juist terug bij de ouders. Laatste redmiddel Residentiële hulp zou alleen een laatste redmiddel moeten zijn, meent Choy. Hij heeft zelf de indruk dat het in de regio Amsterdam vrij goed gaat. Er is een aantal aardige kleinshalige alternatieven, zoals Beter met Thuis. Maar er is op dat vlak nog veel meer mogelijk. De ideale situatie is wanneer er meer gedifferentieerde hulpverlening komt. Niet alleen of ambulant of residentieel, maar leef- en leergroepen die daartussenin zitten. Natuurlijk zijn de wahtlijsten een probleem, maar punt is vaak dat jongeren te lang ergens blijven zitten, omdat er geen duidelijke vervolgperspetieven zijn of onduidelijkheid over de opnameduur, dus een verstopte ahterdeur, wat lijdt tot een opstopping bij de voordeur. Eri Luyten, teammanager gezinsvoogdij bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam e ambulante hulpverlening legt zeker een grotere Ddruk op de ouders. Je kunt je soms afvragen of ze dat wel aankunnen, maar tereht is het wel in mijn ogen. Probleem is dat de ouders wel moeten willen en daar ligt natuurlijk ook een taak voor de hulpverlening. Zij moeten de ouders stimuleren en eventueel gebruik maken van drang om ervoor te zorgen dat ze meewerken. Er zijn te weinig residentiele plekken, te lange wahttijden en natuurlijk is het finanieel aantrekkelijker om ambulante hulp te verlenen. Maar belangrijkste is dat vraag en aanbod beter op elkaar wordt afgestemd. Ik ondershrijf overigens wel de visie die zegt dat er meer ambulant hulp moet komen. Het is belangrijk dat jongeren in hun eigen omgeving geholpen worden, zoveel mogelijk hun eigen netwerk. Maar ik heb de indruk dat het in de praktijk ook vanuit krapte gebeurt en dat is geen goede zaak. Yvonne Geene, onsulent pleegzorg bij SAC-Amstelstad ij hebben bij pleegzorg te maken met de groep kin- die te lang thuis bleef wonen en voor wie de Wderen ambulante hulp niet toereikend was. Zij komen uiteindelijke op de wahtlijst voor de pleegzorg tereht omdat het thuis niet verder gaat en er geen residentiële plekken zijn. Dus dan maar pleegzorg. Maar zij vormen voor ons een te grote belasting. Dit is niet de groep voor wie de pleegzorg is bedoeld en andersom kan de pleegzorg niet bieden wat zij nodig hebben. Er volgen dan gegarandeerd meer teleurstellingen. De problematiek van dergelijke jongeren is te zwaar en het is moeilijk om dan een geshikt pleeggezin te vinden. Je kunt in zo n geval beter op een jongere leeftijd de knoop doorhakken en het kind uit huis plaatsen. Vooral voor de wat oudere kinderen zijn er te weinig residentiele plekken. Ik denk dat de kinderen die nu in een pleeggezin tereht komen vooral behoefte hebben aan kleinshalige projeten. Daar komt veel minder druk op het kind te liggen als in een pleeggezin. Maar in het algemeen kun je wel zeggen dat ambulante hulpverlening in een groot aantal gevallen zeker is te verkiezen boven residentiele hulp. Deze jongeren hebben ook reht op een gezinsleven. 4

5 THEMA. DE HARDE KERN Een kleine groep jongeren weet steeds weer het nieuws te halen met vaak normenloos gedrag. Ze zijn veelvuldig met justitie in aanraking geweest en zorgen voor veel overlast. De harde kern, zo worden ze genoemd. Jong aan de Amstel besteedde geregeld aandaht aan deze groep, omdat er talloze projeten zijn die ervoor moeten zorgen dat deze jongeren weer in het gareel worden gebraht. Maar wat doet de jeugdzorg nu preies met deze jongeren en wat is de ahterliggende filosofie? Daarover gaat dit thema van Jong aan de Amstel dat onder andere een kijkje biedt bij de afdeling jeugdrelassering van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. FOTO: SAKE RIJPKEMA. D O O R : C O R I N A D E F E I J T E R Kinderrehter Han Bartels: Je moet niet zomaar straffen. Je moet iets doen wat hout snijdt. Kinderrehter Han Bartels: Opsluiten is niet altijd het beste Voor de harde kern onder riminele jongeren maakt rimineel gedrag deel uit van hun leefpatroon, waardoor ze steeds opnieuw met de politie en justitie in aanraking komen. De Amsterdamse kinderrehter Han Bartels kiest voor een opvoedkundige benadering van deze harde kern. Bij de straf die ik kan opleggen, let ik er primair op of we bij de jongere een gedragsverandering kunnen bewerkstelligen. Han Bartels vindt het belangrijk dat hij als kinderrehter geen nutteloze beslissing neemt. Het heeft volgens hem geen zin om bijvoorbeeld een junk die een winkeldiefstal heeft gepleegd alleen een gevangenisstraf op te leggen. Dan weet je dat je hem zult terugzien. Hij wordt dan na een tijd weer vrijgelaten, zonder een programma waaruit je de verwahting kunt putten dat de kans klein is dat hij opnieuw met justitie in aanraking komt. Het is beter om iets te doen aan de problemen die ten grondslag liggen aan het strafbaar feit. Voorwaarde Het is tegenwoordig gebruikelijk dat jonge riminelen op voorwaarde worden vrijgelaten. Een jongere krijgt bijvoorbeeld een vrijheidsstraf opgelegd. Hij zit daarvan een gedeelte uit en gedurende die tijd wordt gekeken wat er allemaal in zijn leven mis is. Samen met de Jeugdrelassering wordt een programma opgesteld, bedoeld om meer strutuur in het leven van de jongere te krijgen en om een perspetief te bieden. Het gaat dan om zaken als wonen, dagbesteding en vrije tijd. Daar moeten heldere afspraken over gemaakt worden. De jongere wordt op voorwaarde in vrijheid gesteld. Houdt hij zih niet aan de afspraken, dan moet hij alsnog de straf uitzitten. Het strafreht houden we als een stok ahter de deur. Voor reidiverende daders heeft de kinderrehter de mogelijkheid om een Individuele Trajet Begeleiding op te leggen. Hierbij is sprake van een strakke ontrole. De jongere is niet letterlijk opgesloten, maar is eigenlijk opgesloten in zijn programma. Hij moet bijvoorbeeld op een bepaalde tijd thuis zijn en de Jeugdrelassering houdt ontat met shool. Een ambulante behandeling, zoals agressiebeheersing, kan er ook onder vallen, aldus Bartels. Hoog reidive Ongeveer de helft van de harde kern ziet justitie terug. Dat is best veel, geeft Bartels toe. Maar dat komt omdat de soiale omstandigheden van deze riminelen zo sleht zijn dat die niet in een korte tijd kunnen veranderen. Ze zijn bijvoorbeeld van shool gestuurd of ze hebben ruzie op hun werk. Een veel langere behandeling is nodig. Wat wij hebben aangeboden blijkt niet altijd afdoende. Een langdurige behandeling is mogelijk, waarbij een jongere geplaatst kan worden in een justitiële jeugdinrihting en een heropvoeding of behandeling ondergaat. Alleen maar opsluiten, daar shiet je niet veel mee op. Je kunt ook iets aanrihten in iemands leven. Gaat het bijvoorbeeld goed met iemand op shool of hij zit voor zijn eindexamen, dan kan ik geen reden bedenken om iemand langdurig op te sluiten. Je moet iets doen wat hout snijdt. Een straf kan zeker nut hebben, maar moet eraan bijdragen dat het beter met iemand gaat. Een jongere moet ook in zihzelf gaan geloven, en positieve ervaringen opdoen. Zodat hij bijvoorbeeld ontdekt dat stage lopen of werken ook leuk kan zijn. 5

6 THEMA. DE HARDE KERN D O O R : M A R N I X D E B R U Y N E KORT Presentatie Jeugdforensishe wegwijzer Het Jeugdforensish Platform Amsterdam (JPA) presenteerde 27 maart 2003 een Jeugdforensishe Wegwijzer. Deze wegwijzer maakt duidelijk hoeveel jongeren in aanraking komen met de kinderrehter, hoeveel er psyhishe stoornissen hebben en bij welke instellingen zij al dan niet tereht kunnen. Verder geeft de wegwijzer een overziht van welke diagnostiek en zorg er voor deze jongeren is en of deze zorg en diagnostiek toereikend is. Het JPA noemt de Wegwijzer een belangrijke stap voorwaarts in het beter aftstemmen en samenwerken ten behoeve van Amsterdamse kinderen en jeugdigen van 0 tot 21 jaar die in aanraking komen met de kinderrehter en last hebben van psyhishe stoornissen. Het JPA is een samenwerkingsverband van justitie en instellingen in de jeugdzorg en de jeugd-ggz. Doel is een betere hulpverlening aan jongeren met psyhiatrishe stoornissen die in aanraking met justitie zijn gekomen. Meer informatie: Extra plaatsen voor Harde Kern Voor de harde kern van jeugdige veelplegers komen er extra plaatsen in de jeugdinrihting Den Engh in Den Dolder. Dit meldde het ministerie van Justitie op 16 mei Den Engh is een van de internaten waar jongeren uit de Harde Kern werken aan een nieuw bestaan. Het gaat om jongeren die tien of meer keer in aanraking met de politie zijn geweest. Glen Mills: Onze jongeren reidiveren amper De Glen Mills Shool, een internaat voor jongeren van de harde kern, presenteerde 20 mei 2003 een onderzoek naar hetgeen met haar pupillen is gebeurd. Het opmerkelijkste resultaat is dat 73 proent van de jongeren binnen een jaar na vertrek niet reidiveert. Tweederde van de jongeren die vertrekken van de shool heeft het programma afgemaakt. De helft van de jongeren behaalt een diploma van het voortgezet onderwijs. Ook in andere opzihten blijken de studenten zih het eerste jaar na vertrek goed te handhaven. De meesten vinden en houden een stabiele verblijfplaats, kunnen rekenen op een steunend netwerk en hebben een struturele dagbesteding, zoals opleiding of werk. Het onderzoek De Glen Mills Shool is te bestellen bij de Hoenderloo Groep: Openbaar Ministerie handelt jeugdzaken sneller af Het Openbaar Ministerie heeft in 2002 de behandeling van jeugdzaken aanzienlijk versneld. In 49,3 proent van de gevallen handelde het Openbaar Ministerie de zaak binnen drie maanden na het eerste politieverhoor af. Dat wil zeggen dat ze de zaak zelf afhandelde of klaar had gemaakt voor de kinderrehter. In 2001 lukte dat nog maar in 37,9 proent van de gevallen. Het Openbaar Ministerie kan de zaken zelf afdoen door het opleggen van een taak- of leerstraf of een transatie. De overige gevallen legt zij voor aan de kinderrehter. Justitie wijt de snellere proesgang aan de invoering van een aparte bedrijfsvoering voor jeugdzaken, een strakke sturing op resultaten en de landelijke invoering van een overleg waar de politie, het OM en de Raad voor de Kinderbesherming de voortgang van alle jeugdzaken in de regio bespreken en bewaken. FOTO: SAKE RIJPKEMA Met Jolanda Buwalda (42), sinds maart vorig jaar diretielid van Jeugdzorg Amsterdam, is het prettig praten over de veranderde benadering van riminele jongeren. Nuhter beshrijft ze de vershuiving van een softe, puur pedagogishe aanpak rihting meer repressief. Op een gegeven moment was men het zat dat steeds weer dezelfde klanten voorbij kwamen. Hebben we het wel goed gedaan? Moeten we het niet anders doen? Dat soort vragen werden gesteld. Zo-zo-zo De oude aanpak is in één begrip samen te vatten, aldus Buwalda: zo-zo-zo. Zo liht mogelijk, zo kort mogelijk en zo diht mogelijk bij huis was vroeger het enige devies bij de behandeling van probleemjongeren. Als een lihte behandeling niet hielp, stapte je over op een iets hardere aanpak: zo stapelden behandelmethodes zih op. Tegenwoordig beginnen we bij sommige jongeren meteen met een hardere aanpak, afhankelijk van de diagnose. Soms is het ook gewoon het beste een jongere uit zijn eigen omgeving te halen. De Glenn Mills Shool, waar jongens die onder toeziht zijn gesteld van justitie onder een streng regime leven, is daar een voorbeeld van. Het Maritiem programma is een ander voorbeeld: we plaatsen daar jaarlijks twaalf jongeren die een half jaar op een koopvaardijship verblijven die in de Nederlandse wateren vaart. Ze mogen niet van boord af en zijn aan strenge regels gebonden. Maar ze leren wel lassen, duiken of een ander vak en krijgen allerlei soiale vaardigheden aangeleerd. Het omslagpunt in het denken lag zeven jaar geleden toen de jeugdrelassering werd opgeriht. Buwalda: 6 Jolanda Buwalda: Op een gegeven moment waren we het zat dat steeds dezelfde jongeren voorbij kwamen. Bureau Jeugdzorg: Sommige jongeren zijn onbehandelbaar Hard aanpakken van de ergste probleemjongeren is binnen Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) geen taboe meer. Diretielid Jolanda Buwalda over de verandering in denken: Sinds kort mogen we van onszelf zeggen dat sommige jongeren onbehandelbaar zijn. Deels is dat een verademing. Vroeger zagen jeugdzorg en justitie elkaar als tegenstander. In de jeugdrelassering wordt nu nauw samengewerkt. De toegenomen ernst van de deliten die jongeren plegen had zeker zijn invloed op de ultuuromslag. Andere fatoren waren volgens Buwalda de verzakelijking in de jeugdzorg ( van inspanninggeriht naar resultaatgeriht ), de ketensamenwerking, de doorstroming ( mensen die eerst bij de politie werkten, zitten nu bij de jeugdzorg en vie versa; we leren veel van elkaar ) maar ook de hoogonjuntuur halverwege de jaren negentig. Het was de tijd van het projetenparadijs: voor elk jeugdriminaliteitprojet was er wel een potje. Het resultaat is wél dat we veel meer weten van de groep veelplegers. De harde kern telt in Amsterdam bijvoorbeeld 1550 jongeren onder de 25 jaar, van wie 500 onder de ahttien jaar. Geen vat Een deel van hen is volgens Buwalda nog wel te helpen, maar uiteindelijk hou je een kleine groep over waar niemand vat op heeft. Sommige jongeren zijn gewoon heel handig. Ze geven na arrestatie soiaal wenselijke antwoorden en leiden iedereen om de tuin. Ze zijn soms ook berekenend. Ik moet misshien twee weken zitten, maar dan heb ik wel tien mille verdiend, redeneren ze bij bepaalde misdrijven. Bij die groep past misshien alleen straffen. Tegenwoordig mogen we van onszelf zeggen dat we met sommigen van hen niets kunnen, dat geen enkele behandeling werkt. Dat is moeilijk te erkennen. Maar het is deels ook een verademing dat we dat nu hardop mogen zeggen.

7 THEMA. DE HARDE KERN D O O R : S U Z A N H I L H O R S T Niet willen of niet kunnen Een derde van de jongeren die met justitie in aanraking komt, heeft last van een psyhiatrishe problematiek. Hoe zorg je er nu voor dat deze problematiek tijdig wordt onderkend? Je kunt dan immers tijdig de juiste hulp verlenen en voorkom je dat jongeren afglijden naar het riminele iruit. Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam ziet vooral heil in de multidisiplinaire aanpak. René Breuk is medeorganisator van de onferentie Amsterdamse kinderen en jeugdigen en justitie. Korte lijnen; goede zorg die op 18 september wordt gehouden. Als jeugdpsyhiater van de Derde Oever beantwoordt hij vragen van hulpverleningsinstanties. Je hebt elkaar nodig. Jongeren met een psyhiatrishe problematiek zien veel vershillende instanties. Dan moet je hulp op elkaar afstemmen, zodat je niet langs elkaar heen werkt. Sinds een jaar loopt er een pilot met de Derde Oever en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA). Gedragsdeskundige Nelleke Stomps van BJAA: Eens per maand komen we bij elkaar voor een multidisiplinair overleg; een psyhiater, een jeugdrelasseerder en een gedragsdeskundige. We bespreken dan de jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen en van wie we vermoeden dat ze psyhiatrishe hulp nodig hebben. We kijken dus vanuit vershillende invalshoeken naar een probleem en formuleren een plan van aanpak. Dat kan bestaan uit behandeling maar ook uit diagnostish onderzoek. moeten de jongere wel volgen en blijven overleggen met de jeugdrelassering. Ook Stomps is van mening dat goede ommuniatie van groot belang is. Buurtregisseurs zijn, naast de ouders en de shool, de ogen op straat, daar speelt het zih af. Het is dus belangrijk dat ze ons op de hoogte houden. De verwahtingen moeten goed gestemd zijn en alle betrokkenen moeten weten welke hulp een jongere krijgt. Het moet duidelijk zijn dat ze in een leertrajet zitten en alles dus niet meteen goed hoeft te gaan. De politie houdt het juridishe aspet in de gaten, wij het pedagogishe. De regionale onferentie Amsterdamse kinderen en jeugdigen en Justitie. Korte lijnen: goede zorg vindt plaats op donderdag 18 september 2003 in De Meervaart te Amsterdam. Voor meer informatie kunt u ontat opnemen met het Jeugdforensish Platform Amsterdam: Uitfilteren Stomps vindt de speifieke aandaht voor deze jongeren erg belangrijk. Als je speifiek kijkt naar de psyhiatrishe problematiek aan de hand van een gerihte vragenlijst dan haal je er veel meer uit. Het gaat erom dat je vroegtijdig signaleert of een jongere niet wil of niet kan. Filter je de psyhiatrishe problemen eruit dan kan de jeugdrelasseerder verder met zijn werk en kan de psyhiater zorgen dat bepaalde problemen op maat worden aangepakt. Breuk: Met de Derde Oever leveren we onsultatie; leggen uit hoe je door vragen te stellen ahter speifieke problemen kunt komen. We laten ook zien welke hulp, op welk moment het meest geshikt is. Communiatie Breuk ervaart ook de samenwerking binnen het Jeugdforensish Platform Amsterdam als een goede stap vooruit. Je spreekt elkaar regelmatig en blijft beter op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Daar gaat het uiteindelijk om; ommuniatie. Breuk legt uit dat er veel instellingen betrokken zijn bij een jongere. De politie arresteert de jongere, de Raad voor de Kinderbesherming verriht een basisonderzoek en de jeugdrelassering verriht hulp: Politie en justitie ILLUSTRATIE: WIM STEVENHAGEN De jeugdrelassering Jeugdrelassering is het uitvoeren van door de overheid opgelegde begeleiding aan jongeren. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door de setor Jeugdrelassering van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA). Jeugdrelassering kan alleen worden uitgevoerd wanneer er sprake is geweest van een strafbaar feit, gepleegd door een jongere tussen de twaalf en ahttien jaar, waarvan de politie proes-verbaal heeft opgemaakt. Opdrahten voor jeugdrelassering worden gegeven door bevoegde justitiële instellingen. Dat zijn de Raad voor de Kinderbesherming, het Openbaar Ministerie en de Rehtbank. Doel en werkwijze Doel is het voorkomen of terugdringen van een riminele arrière. De jeugdrelassering probeert daartoe de weerbaarheid van de jongere te vergroten en een soiaal netwerk op te bouwen dat hem kan ondersteunen. De jeugdrelassering probeert de jongere weer houvast te geven en te voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat. De jongere moet zih in elk geval aan de afspraken te houden. Doet hij dat niet, dan wordt hij hier nadrukkelijk op aangesproken. Heeft dit geen resultaat, dan zal de jeugdrelasseringwerker dit melden bij de Raad, de Offiier van Justitie of de rehter. Die nemen vervolgens passende maatregelen. Trajet De jeugdrelasseringwerker begint met het verzamelen van informatie. Hij nodigt de jongere en zijn ouders uit voor een gesprek en maakt gelijk duidelijk wat van hen wordt verwaht. Vervolgens wordt op basis van de informatie een Plan van Aanpak gemaakt. Hierin staan zeer onrete doelen geformuleerd die ertoe moeten leiden dat de jongere meer vaardigheden ontwikkelt, zodat het risio van een nieuw ontat met politie of justitie afneemt. Vervolgens werken werker en liënt planmatig aan de doelen. Het kan zijn dat de jongere een training moet volgen die samenhangt met bijvoorbeeld zijn agressie-, verslavings-, psyhiatrishe- en seksuele problematiek. Rehtszitting Als een jongere tereht moet staan, stelt de jeugdrelassering voor die zitting een rapport op, waarin onder andere de volgende aspeten aan de orde komen: delitbeleving, persoonlijke omstandigheden, behaalde doelen en het verloop van de begeleiding. Ook geeft de jeugdrelasseringwerker een advies aan de Rehtbank. 7

8 D O O R : M A A R T E N T E R L A G E Berend Meijer: We brengen ze weer op het goede spoor Gedetineerde jongeren die herhaaldelijk met de rehter in aanraking zijn geweest, krijgen de mogelijkheid om een individueel trajet te volgen. Dit betekent dat zij voorwaardelijk vrijkomen, maar in ruil daarvoor een ontrat tekenen met jeugdzorg die hen intensief gaat begeleiden. Berend Meijer, individueel trajet begeleider (ITB) bij Bureau Jeugdzorg, vertelt hoe dat in zijn werk gaat. FOTO: SAKE RIJPKEMA DE WERKER T E K S T: M A R T I N G E R R I T S E N F O T O : S A K E R I J P K E M A DE CLIENT Randy Middel, 16 jaar Ik maak er gewoon het beste van Ongeveer een half jaar geleden ben ik voor het eerst bij Joye van de relassering gekomen. Dat moest van de rehter. Die eerste keer hebben we een aantal afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat ik op tijd moest gaan slapen, zodat ik de volgende dag wat eerder uit mijn bed zou komen en eerder naar shool zou gaan. Voor die tijd kwam ik meestal te laat op shool. Vaak zo n vijf of tien minuten. Dat lijkt misshien niet erg, maar 44 keer te laat komen is wel veel. Nu beter. Ik kom vaker op tijd op shool en thuis gaat het loopt het nu ook soepeler. Ik zit op het Tehnish College West. In het derde jaar. Daar doe ik de rihting elektrotehniek. Later wil ik als tehnius werken, dan wil ik bijvoorbeeld alarmsystemen aanleggen of elektra in huis. Nu moet ik me om de twee weken bij Joye melden. Dan kijken we of alles wel goed gaat en of er misshien nieuwe afspraken nodig zijn. Nu kom ik weer wat vaker te laat op shool, dus dan praten we daar weer over. Maar thuis gaat het nu weer wat beter met m n moeder. Ik vind het niet eht bemoeien wat Joye doet. Kijk, de rehter heeft gezegd dat ik daar naar toe moet. Dus het is gewoon een straf die ik heb gekregen. En als ik mijn best niet doe, dan kan de rehter me de gevangenis in sturen. Dus ik maak er gewoon het beste van. Het kost je wel een vrije middag Ik zit nu een half jaar bij Joye en ik moet daar in totaal twee jaar blijven. Toh denk ik wel dat het helpt. Het gaat nu toh beter op shool. Randy Middel is een van de li nten van de afdeling Jeugdrelassering van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. 8 Berend Meijer: Als de jongere zih niet aan gemaakte afspraken houdt, betekent dat een enkeltje gevangenis. e meeste jongeren met wie ik te maken heb, zijn Dveroordeeld wegens straatroof, diefstal of geweldsdeliten. Het zijn probleemjongeren die minstens drie keer in aanraking zijn geweest met politie en justitie. Wanneer de Raad akkoord gaat, kan ITB aan de jongere worden aangeboden. Dat geeft de jongere de mogelijkheid om vervroegd voorwaardelijk vrij te komen in ruil voor een ontrat met jeugdzorg dat hem of haar weer op het goede spoor moet brengen. Is de jongere daarin geïnteresseerd, dan begint mijn werk. Ik lees hun dossier, zoek ze op in de gevangenis en bespreek met de jongere de voorwaarden van het ontrat. Deze zijn natuurlijk per geval vershillend, maar daarin staat bijvoorbeeld hoe laat ze s avonds thuis moeten komen, hoe hun dagbesteding eruit komt te zien en hoe ze zih thuis en op shool moeten gedragen. Gaat de jongere akkoord, dan komt hij vrij en wordt hij gedurende zes maanden door mij intensief begeleid. Ik houd wekelijks ontat met de jongere, met zijn ouders, de shool of werkgever, de buurtregisseur en andere betrokkenen. Wanneer hij zih niet aan gemaakte afspraken houdt, dan betekent dat in de meeste gevallen een enkeltje gevangenis om de resterende straf uit te zitten. Laatste kans Het intensieve begeleidingstrajet is de laatste ambulante kans die de jongeren van de relassering krijgen. Volgens Meijer is het projet in veel gevallen suesvol. Ik doe dit werk nu anderhalf jaar en heb ongeveer dertig jongeren begeleid. Ik shat dat bijna de helft van de jongeren weer op het goede spoor zit. Tijdens de wekelijkse gesprekken zie ik ze vaak opfleuren als ik ze een ompliment geef over bijvoorbeeld goede shoolijfers. Dat zijn ze vaak helemaal niet gewend! Ik probeer hun zelfvertrouwen weer op te bouwen en de positieve dingen te benadrukken. Daar staat tegenover dat ik heel streng ben wat betreft de voorwaarden in het ontrat. Daarover valt niet te marhanderen. Beruht Meijers ogen beginnen te glimmen als hij vertelt over een straatjongen die vanwege zijn reputatie als straatrover enorm beruht was in zijn buurt. Meijer: Iedereen was bang voor hem. Toen ik hem voor het eerst ontmoette was hij enorm nors en argwanend. Hij keek mij niet in het geziht aan en zat alleen maar wat te brommen. Hij zat op een handelsopleiding maar ging niet meer naar shool. Na een tijdje bleek dat hij met zijn handen wilde werken en eigenlijk veel liever een timmeropleiding ging volgen! Daar zit hij nu op en is enorm enthousiast. Ook heb ik hem zover gekregen dat hij is gaan sporten!

Jeugdzorg biedt moeders een uitweg voor vondelingen

Jeugdzorg biedt moeders een uitweg voor vondelingen JAARGANG 3 SEPTEMBER 2003 NUMMER 3 JONGAAN DE AMSTEL KORT Amsterdam-Noord en Zaanstreek/Waterland pakken kindermishandeling aan In juli startte de Refletie- en Atiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK)

Nadere informatie

Jonge kinderen speerpunt Amsterdam

Jonge kinderen speerpunt Amsterdam JAARGANG 5 DECEMBER 2005 NUMMER 4 De Koppeling naar voormalige Nieuwe Lloyd Het Amsterdamse initiatief de Koppeling heeft toestemming van staatsseretaris Ross-Van Dorp (VWS) om te starten in het pand van

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

TKM Online, april 2012

TKM Online, april 2012 TKM- enquête onder ruim 1.400 professionals Het zwarte gat na een melding Marie-José Linders voor Tijdschrift Kindermishandeling 'Je ziet niet hoe het verder gaat met een kind. Wat gebeurt er? Wat doen

Nadere informatie

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Zeilen verzetten Onderwijs blijft in beweging. De kranten staan vol met discussies over identiteit,

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2010 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Kind mag vaker in pleeggezin

Kind mag vaker in pleeggezin JAARGANG 4 JUNI 2004 NUMMER 2 JONGAAN DE AMSTEL KORT Van Afra naar Altra Afra Boddaert PPI heeft sinds 1 mei een nieuwe naam: Altra. De Werkruimte, de zmok-shool die sinds vier jaar aan de organisatie

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Beleidsplan periode 2013-2017

Beleidsplan periode 2013-2017 1 s Hertogenbosch 13-03-2013 Beleidsplan periode 2013-2017 Beleidsplan periode 2013-2017... 1 Inleiding... 1 Doelstelling... 2 Problematiek en doelgroep... 2 Manier van werken... 2 Het selecteren van de

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Hoe wordt e- learning gebruikt?

Hoe wordt e- learning gebruikt? Hoe wordt e- learning gebruikt? Van: Wilfred Rubens Datum: 14 september 2013 Deze rapportage gaat in op de vraag hoe e- learning wordt toegepast door de respondenten van de MOOC E- learning en binnen de

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

3. Vreedzame wijk 3.1. Petra Jongerius, sociaal makelaar wijk & co Ontstaan vreedzame wijk

3. Vreedzame wijk 3.1. Petra Jongerius, sociaal makelaar wijk & co Ontstaan vreedzame wijk 3. Vreedzame wijk 3.1. Petra Jongerius, sociaal makelaar wijk & co Petra Jongerius is sociaal makelaar en werkt vanuit welzijn. Ze is verbonden aan de Brede School Overvecht. Ontstaan vreedzame wijk Vreedzame

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Gemaakt door: Kelly.

Gemaakt door: Kelly. De kanjertraining. Gemaakt door: Kelly. Inhoud. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Wat is de Kanjertraining? 3 Hoe en wanneer is de Kanjertraining ontstaan? 4 Wanneer ga je naar de Kanjertraining? 6 Welke stappen

Nadere informatie