Tussen hemel en hel. Sterven in de middeleeuwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussen hemel en hel. Sterven in de middeleeuwen"

Transcriptie

1 Tussen hemel en hel Sterven in de middeleeuwen Men zegt wel eens dat men vandaag probeert de dood te negeren en dat vroeger de dood een alledaags gegeven was. Dat is niet noodzakelijk zo. Aan de ene kant was de levensverwachting in de middeleeuwen een stuk lager en er waren meer ziekten waarvoor men geen adequate genezing had. Aan de andere kant was de wereld van de doden ook in de middeleeuwen gescheiden van die van de levenden. Een belangrijk verschil in de omgang met de dood nu ten opzichte van de middeleeuwen is dat de focus van de herinnering radicaal verschoven is. Een sterfgeval definiëren we vandaag in termen van gemis : we zijn iemand kwijt. De grafcultuur van vandaag is ook daarop gericht: we gaan naar het graf, we herdenken de sterfdatum waarbij we ons proberen voor te stellen wat de persoon die er nu niet meer is voor ons persoonlijk betekende. In de middeleeuwen had men natuurlijk ook verdriet om de gestorven persoon, maar daar werd totaal anders mee omgesprongen. Het lichaam zelf was van geen tel: het ging de weg van alle vlees en was enkel voer voor de wormen. De ziel daarentegen was onsterfelijk en ging naar de andere kant : het voorgeborchte, de hemel, de hel of het vagevuur Omgang met en voorbereiding op de dood waren er volledig op gericht te zorgen dat de ziel zo goed mogelijk terechtkwam in het hiernamaals. Men treurde wel degelijk om de dingen die men achterliet, de zaken die men verwezenlijkt had, maar er was een vertrouwdheid met de dood die we vandaag zijn kwijtgespeeld. Vandaag heeft ieder van ons zijn eigen manier van omgaan met onze eindigheid, zeker in de huidige Westerse cultuur. Dat was helemaal niet zo in de Westerse middeleeuwen, en zelfs veel later, toen het katholieke geloof het sociale cement was van de maatschappij. Binnen dit religieuze raamwerk leefden, werkten en stierven mensen van de 4de tot ver in de 20ste eeuw. Oorzaken van de dood Voor de gewone middeleeuwse sterveling was ziek zijn - en de gevolgen daarvan in de handen van God. Hij alleen wist hoe lang je zou leven en Hij deelde ziekten uit als straffen voor een zondig leven. De mensen dachten dus dat er aan die goddelijke wil helemaal niets te doen was, het enige wat restte, was

2 voorkomen om ziek te worden. Dat deed men door enerzijds een zo godsvruchtig mogelijk leven te leiden, en langs de andere kant door de richtlijnen van geleerde dokters op te volgen: veel bewegen, baden en gezond eten. Aanvankelijk werd er veel heil verwacht van water. Totdat het idee rijpte dat ziekten langs de lucht werden doorgegeven en men best zijn poriën helemaal liet verstoppen, wilde men niet ziek worden. Wegblijven uit ziekenhuizen was ook een beproefde strategie omdat die echte broeihaarden van ziekten en infecties waren. Zieken werden dan ook thuis behandeld, enkel zij die geen familie of vrienden hadden kwamen in primitieve hospitalen terecht. Naast hongersnoden en oorlogen waren besmettelijke ziekten in de middeleeuwen een belangrijke doodsoorzaak. In de 14 de eeuw maaide de pest één derde van de hele Europese bevolking weg. Guy de Chauliac ( ), een priester maar ook lijfarts van de pausen van Avignon, beschrijft de pestepidemie van 1348 in Avignon als volgt: [ ] Voor ons begon deze genoemde sterfte in januari, en hij duurde zeven maanden. De mensen stierven op twee manieren. Bij de eerste manier, die optrad gedurende de eerste twee maanden, hadden de zieken lang aanhoudende koortsen die gepaard gingen met het uitspuwen van bloed. Zij die hieraan leden, stierven binnen drie dagen. De andere manier manifesteerde zich gedurende de vijf maanden nadat de eerste twee voorbij waren zoals ik juist beschreef. Ook hierbij waren de koortsen onophoudelijk, maar bovendien ontstonden er gezwellen en pestzweren in de buurt van de ledematen, en het meest gebeurde dit onder de oksels of in de liezen. En zij die deze vorm van pest opliepen bezweken er binnen de vijf dagen aan. Vooral de pest waarbij de mensen bloed spuugden was zó besmettelijk en vergiftigd, dat mensen elkaar niet alleen besmetten door in dezelfde woning te verkeren, maar zelfs al wanneer ze elkaar alleen maar aankeken. Er stierven zoveel mensen, dat er voor de meesten geen mis werd opgedragen, en dat ze in volstrekte eenzaamheid en zonder de aanwezigheid van een priester werden opgebaard. Vaders hielpen hun zonen niet meer, en de zonen ook niet hun vaders. De naastenliefde was dood, en alle hoop was verloren gegaan. [ ] De kunst van het sterven Op het einde van de middeleeuwen, vanaf ca. 1200, moest het leven na de dood zo efficiënt mogelijk geregeld worden. Het is namelijk in deze periode dat de mens als individu geherwaardeerd wordt. Men neemt het eigen sterven in

3 handen en in de 15de eeuw verschijnen boekjes getiteld Ars Moriendi, of de Kunst van het Sterven. Dit werk toont aan de hand van een aantal prenten de weg naar een goede dood. De stervende krijgt te maken met vijf bekoringen: de twijfel aan het geloof de wanhoop over zijn zonden de gehechtheid aan zijn aardse goederen de vertwijfeling over zijn eigen lijden de hoogmoed over zijn eigen deugd Een tweede prent toont telkens de juiste manier om de respectieve verleiding te weerstaan. De Ars Moriendi werd onder andere door de uitvinding van de drukpers een echte bestseller. De dramatische visualisering van het stervensmoment in deze prentboekjes, waarbij duivels en engelen rondom het sterfbed strijden om de ziel van de stervende was daar zeker niet vreemd aan. De alomtegenwoordigheid van de dood in de middeleeuwen maakte de noodzaak van een goede voorbereiding op het stervensmoment des te noodzakelijker. Het besef dat iedereen zal sterven kwam tot uiting in de zogenaamde memento mori, wat letterlijk betekent: bedenk dat je zal sterven. Zo n memento mori kan verschillende vormen aannemen. Op talloze middeleeuwse muurschilderingen in kerken en op prenten zijn dodendansen te zien waarop skeletten dansen met koningen, keizers, pausen en kardinalen maar ook met soldaten, kooplieden en boeren. De betekenis hiervan was dat de dood iedereen komt halen en dat in de dood iedereen gelijk is. En er is het verhaal van de drie doden en de drie levenden: Drie mooie, stoere jongemannen, een hertog, een graaf en een prins, maken samen een reis. Op een dag ontmoeten ze drie skeletten op hun weg. De mannen zijn niet helemaal op hun gemak en vragen wie die doden precies zijn, waarop de doden antwoorden: Wat wij (ooit) waren, zijn jullie (nu), wat wij zijn, zullen jullie zijn. Dodendans (www.gutenberg.org)

4 Hemel, hel of vagevuur Middeleeuwers geloofden dat ziel en lichaam op het ogenblik van de dood van elkaar gescheiden werden. Het lichaam werd aan de aarde toevertrouwd in afwachting van de opstanding bij het Laatste Oordeel. De ziel ging naar het hiernamaals en kreeg daar een plaats toegewezen in de hemel, de hel of het vagevuur. Predikanten en moralisten hamerden op de nauwe band tussen de manier waarop iemand op aarde had geleefd en de bestemming van zijn ziel in het hiernamaals. Wie goed had geleefd en in staat van genade stierf ging naar de hemel, wie een doodzonde op zijn geweten had en die niet had gebiecht ging naar de hel, en wie wel had gebiecht maar zijn zonden nog niet volledig had uitgeboet moest een tijd verblijven in het vagevuur. Allengs ontstond er een soort van verlossingseconomie : het schaadde je zielenheil niet als je bijvoorbeeld een stichting deed of memorietafels liet maken. Een stichting betekent dat je een fonds opzette voor een bepaalde kerk en in ruil hiervoor moesten er dan voor jou misdiensten opgedragen worden na je dood. Sommige mensen wilden graag elk jaar op hun sterfdatum een dienst, andere elke dag, het lag eraan wat je kon betalen. Je kon er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat je in de kerk zelf werd begraven, liefst zo dicht mogelijk bij het altaar. Op deze manier bleef je in de herinnering en was je verzekerd van de gebeden van anderen. Op de Dag des Oordeels kwamen al die gebeden mee in de goede kant van de weegschaal te liggen. Die siele die sprac: lichaem, ghi moet wel sorghen, Want als so coemt die bitter doot, Wie sal u dan verborghen? Wat sal u dan helpen u weelde groot? Dus moeti sorghen, het is u noot; Ghi en hebt ghenen morghen Dat lichaem sprac: moet ic oec sterven leeren? Ende ic en weet doch ghenen tijt. Waer toe sal ic mi leeren? Die werelt die toont mi vrolicheyt, Natuere die is daer toe bereyt. Hoe sal icse moghen verheeren? Die siel die sprac: o lichaem, snode van weerden,

5 Waer op so verlaet ghi u? Wat wildi hier aenveerden? Hoe dordi bedriven eenich solaes, Arm stinckende vlees, der wormen aes? Ghi moet doch inder aerden. Een nieu Gheestelijck Liedeken, in Veelderhande schrifturelijke leysenen ende gheestelijcke liedekens alle menschen tot devotie verweckende,martinus Verhulst, Antwerpen, z.j. {ca. 1587} Titelpagina van een ars moriendi (1450) Bronnen: Teksten overgenomen uit het Educatief Dossier bij de tentoonstelling, samengesteld door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Samengesteld door Gerrit Vanden Bosch

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34

OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34 OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 PROGRAMMA: I INLEIDING II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34 2.1 de stad Korinthe 2.2 de christelijke gemeente te Korinthe 2.3 de eerste

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld:

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld: Preek 17-02-1008 Mopperen en klagen Jurgen Hofmann Introductie: Vertel over eigen gemopper tijdens klussen Op zich is dit soort gemopper vrij onschuldig maar gaat dat altijd op voor mopperen? Het volk

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 11:1-57 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 11) Jezus ontvangt de boodschap dat Lazarus ziek is

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

DBO 10 Zondag 8 maart 2015. Klaagliederen. Inleiding

DBO 10 Zondag 8 maart 2015. Klaagliederen. Inleiding DBO 10 Zondag 8 maart 2015 Klaagliederen Inleiding Stel dat je geen vast patroon hebt bij het Bijbellezen. Je gebruikt bijvoorbeeld niet het leesrooster in het blad Visie. Toch wil je een gedeelte uit

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De grootste mens ooit

De grootste mens ooit De grootste mens ooit De grootste mens ooit Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus 54234 3008 JE Rotterdam www.bijbelcursussen.nl Vertaling van The greatest man alive ISBN 978-94-91494-02-4

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

De Preekstoel Paul Van de Vel

De Preekstoel Paul Van de Vel De Preekstoel Paul Van de Vel (Ik ben Paul Van de Vel, 50 jaar, ik heb 1 vrouw en 3 kinderen. Sinds kort ook fiere grootvader. Daar kom ik nog op terug. Ik sta in het onderwijs zoals men dat zegt : ik

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem)

De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem) De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem) [هوجدية - [nederlands Door: Soelaymane bin Saleh Algoeraashie 1431-2010 خمترص ملساي ل كتاب الروح لابن القيم» باللغة

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie