Seksverslaving. Ferdinand Bijzet> <31 augustus 2013> copyright 2013 Praktijkcentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Seksverslaving. Ferdinand Bijzet> <31 augustus 2013> copyright 2013 Praktijkcentrum"

Transcriptie

1 Seksverslaving Ferdinand Bijzet> <31 augustus 2013> 1. Inleiding 2 2. Wat zegt de wetenschap? 3 3. Seksverslaving en de partner 5 4. Wat zegt de Bijbel over seksverslaving? Seksverslaving en de Bijbel Seksverslaving als zonde Seksverslaving als afgoderij Pastorale implicaties De behandeling van seksverslaving Aandacht voor de partner Pastorale hulp bij seksverslaving 20 copyright 2013 Praktijkcentrum niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Praktijkcentrum copyright 2010 Centrum dienstverlening Gereformeerde kerken niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum dienstverlening Gereformeerde kerken

2 pagina 2 v. 22 Seksverslaving 1. Inleiding Ik worstel met pornografie en zelfbevrediging. Ik wil het niet, maar het lukt me niet te stoppen. Waarom helpt God niet. Seksverslaving. Steeds vaker worden pastors, pastoraalwerkenden en ambtsdragers 1 geconfronteerd met mannen en vrouwen die zichzelf seksverslaafd noemen. Met deze onthulling komt vaak een stroom van verdriet en pijn mee in relaties en gezinnen. Wat kan een pastor hiermee? In dit artikel zullen we ingaan op het onderwerp seksverslaving. Het artikel heeft drie onderdelen, verdeeld over 7 paragrafen: 1. We zullen het als eerste vanuit een wetenschappelijk kader bekijken. (paragraaf 2 en 3) 2. Daarna zetten we het licht van de bijbel op deze verslaving (paragraaf 4 3. We ronden af met een aantal praktische handvatten waarmee de pastor aan het werk kan. (paragraaf 5,6,7) Invalshoek Het artikel is geschreven vanuit het gezichtsveld van de hulpverlening. Toch kan veel van wat genoemd wordt ook prima door een pastor gedaan worden. Het woord pastor op deze website kan de professioneel geschoolde beroepskracht aanduiden, maar ook de vrijwilliger in de wijk. Net als bij andere onderwerpen is het dus belangrijk om vanuit het inzicht in je eigen mogelijkheden de gezichtspunten van dit artikel te verwerken in pastoraal contact. Hoewel het artikel seksverslaving vooral vanuit het perspectief van de man beschrijft, zijn er ook vele vrouwelijke seksverslaafden. Bij hen is de gêne zo mogelijk nog groter dan bij mannen om hierover met een pastor te praten. De aanpak van mannelijke en vrouwelijke verslaafden verschilt niet van elkaar, maar de persoon die de begeleiding of het pastoraat verschaft, is wel bepalend. Het verdient de voorkeur vrouwelijke verslaafden door een vrouw te laten begeleiden met het oog op de grote kans op overdracht van seksuele gevoelens. 1 In het vervolg van het artikel wordt het woord pastor gebruikt voor alle werkers in de kerk

3 pagina 3 v. 22 Seksverslaving 2. Wat zegt de wetenschap? Er wordt verschillend gedacht over de correctheid van de term seksverslaving. Want bij een verslaving gaat het toch om het gebruik van middelen. En ja, bij seksverslaving maak je niet echt gebruik van chemische middelen. Uit pragmatische overwegingen kiezen we voor het begrip seksverslaving omdat deze beschrijving het beste aansluit bij de beleving van de cliënten. Verslaving impliceert namelijk dat je de controle bent kwijt geraakt. En dat is precies wat seksverslaafden ervaren. Een aantal aspecten is daarbij te onderscheiden: Lichamelijke component Over de afhankelijkheid van chemische middelen valt ook wel wat meer te zeggen. Want tijdens een orgasme vinden er allerlei chemische processen in de hersenen plaats. Het lichaam produceert tijdens een orgasme namelijk adrenaline en dopamine. Beide stoffen zorgen voor een prettig gevoel én kunnen een verslavende werking hebben. Gewoontevorming Naast deze lichamelijke component is er ook sprake van gewoontevorming, wat goed te beschrijven is aan de hand van Pavlovs honden. Pavlov liet elke keer een belletje rinkelen wanneer hij zijn honden te eten gaf. Na een tijdje ontstond er het volgende patroon. Op het moment dat hij het belletje liet rinkelen begonnen de honden al te kwijlen, zelfs zonder dat ze voedsel van hem kregen. Zo kan ook de voortdurende gewoonte om porno te bekijken via het Internet leiden tot gewoontevorming. Zelfs zo dat bij sommige verslaafden alleen al het zoemen van het opstarten van de computer als een seksuele stimulans werkt. Bij verslaving speelt er echter meestal meer dan alleen maar gewoontevorming. Uitlaatklep Verslavingen zijn vaak een antwoord op problemen en een uitlaatklep voor pijn. Kees groeide op in een groot gezin met een afwezige vader en een overspannen moeder. Kees voelde zich in die tijd erg eenzaam. Hij ontdekte zelfbevrediging, wat een fijn gevoel opleverde. Het was net alsof hij even aan de realiteit kon ontsnappen. Toen hij in de garage ook nog een stapel pornoblaadjes vond, begon hij steeds meer te vluchten in de veilige wereld van de fantasie. Bij Kees zien we hoe zelfbevrediging en porno een manier wordt om even weg te komen uit de werkelijkheid. Seks wordt een vlucht uit de werkelijkheid.

4 pagina 4 v. 22 Seksverslaving Nieuwsgierigheid Toch wordt seks lang niet altijd als vlucht gebruikt. Voor veel jongeren is het eerder de spanning en de nieuwsgierigheid dat trekt. Seks is in onze cultuur een groot goed geworden. Jongeren zijn steeds vroeger seksueel actief en seksuele overwinningen zijn voor veel jongens trofeeën geworden. Seksueel genot is door het Internet binnen handbereik van iedereen gekomen. Het verslavende gevaar van bijvoorbeeld cyberseks wordt echter onderschat. De seksuoloog Patrick Carnes (2001) 2 wijdt in zijn boek Out of the Shadows een heel hoofdstuk aan de verslavende werking van cyberseks. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat cyberseks niet zonder gevaar is. Door de beschikbaarheid van Internet en cyberseks raken mensen verslaafd aan seks die anders nooit verslaafd zouden zijn geworden. Oorzaken Bij seksverslaving heb je globaal twee oorzaken: 1. Pijn; 2. Lust en spanning, gecombineerd met het gevaar van de anonimiteit van het Internet. Carnes heeft als seksuoloog veel onderzoek gedaan naar seksverslaving. Hij beschrijft een aantal diagnostische criteria bij seksverslaving (Ik gebruik de vertaling van deze criteria van Eugene Goede (2003) Ik heb een patroon van seksueel gedrag dat ik niet meer kan controleren. 2. Mijn seksuele gedrag heeft ernstige gevolgen voor mijn leven. 3. Het is voor mij onmogelijk om te stoppen ondanks de ernstige gevolgen. 4. Ik blijf dingen doen die hoge risico s met zich meebrengen: (gevaarlijke plekken, risico betrapt te worden). 5. Ik blijf steeds opnieuw proberen mijn seksuele gedrag te beperken of stoppen. 6. Mijn seksuele gedrag functioneert als drug, als overlevingsmiddel, als painkiller; ik heb het nodig om te kunnen functioneren. 7. Mijn seksuele gedrag is progressief; (ik heb steeds meer, steeds vaker, steeds extremer). 8. Ik heb sterk wisselende gemoedstoestanden (diepe depressie - roes - katergevoel). 9. Ik verlies enorm veel tijd door mijn seksuele gedrag. 10. Ik verwaarloos belangrijke taken/verantwoordelijkheden (gezin, werk, vrienden) door mijn seksuele gedrag. Carnes stelt dat het herkennen van drie van de tien kenmerken een signaal is dat de persoon seksverslaafd is. (Carnes 1991) 4 2 P.J.Carnes, Out of the shadows, Minnesota E.M. Goede, Van trauma naar triomf, Amsterdan P.J.Carnes, Don t call it love, recovery from sexual addiction, London 1991

5 pagina 5 v. 22 Seksverslaving 3. Seksverslaving en de partner Bij verslavingen zie je in bijna alle gevallen dat ook de partnerrelatie een onderdeel van het probleem is. Dit kan haast niet anders omdat, zoals Walter Kempler (1974) 5 het formuleert: Partners een diepgaande invloed op elkaars gedrag uitoefenen. Als stelregel kunnen we aanhouden dat er ook altijd een relationeel probleem speelt, als er een probleem is bij een van de partners in de relatie. Dit relationele probleem kan zijn dat de niet verslaafde partner niet weet hoe hij of zij de verslaafde partner moet helpen, maar ook dat de partnerrelatie het probleem in stand houdt. Bij de meeste verslavingen speelt vaak het laatste: de partnerrelatie houdt het verslaafde gedrag in stand. Dit vraagt toelichting. Co-addiction Carnes (1989) 6 beschrijft in zijn boek Contrary To Love het verschijnsel coaddiction. Dit houdt in dat de verslaafde partner blijft functioneren, omdat de partner opvult/compenseert wat de verslaafde nalaat, in plaats van hem aan te spreken op zijn destructieve gedrag. Carnes beschrijft negen kenmerken van co-addiction: Een geheime verstandhouding, een dwangmatige obsessie met het gedrag van de partner, ontkenning van het probleem, emotionele chaos, manipulatie van de partner, een buitensporig gevoel van verantwoordelijkheid, het opgeven van zichzelf en de eigen behoeften, schuldgevoelens, een straffende houding naar de partner en seksuele afstomping en verwaarlozing. We geven een voorbeeld: Martie is 14 jaar getrouwd met Aart. Aart lijdt aan schizofrenie en is seksverslaafd. Dit uit zich in veelvuldig bezoeken van pornosites (waaronder kinderporno). Voor het laatste is hij al eens opgepakt, waardoor hij in een psychose is geraakt. Martie heeft een periode met Aart meegekeken, maar vond het vreselijk. Ze durft er met niemand over te praten en denkt dat ze de enige is. Ze heeft geprobeerd Aart seksueel tevreden te stellen, maar wil nu helemaal geen seksueel contact meer. Ze vindt zichzelf niet meer de moeite waard. Op de vraag waar ze naar verlangt zegt ze: ik wil dat het stopt, maar kan ik dat wel van hem eisen? En ik kan toch niet bij hem weggaan, want wat komt er dan van hem terecht. Bij Martie zien we hoe de verbondenheid centraal staat. Staan voor haar eigen wensen is er niet bij. Martie heeft niet geleerd op een constructieve manier inhoud te geven aan haar eigen wensen en behoeften. Zij is extreem gericht op Aart. Haar leven draait om hem. Zij weet geen inhoud te geven aan haar eigen wensen en 5 W.Kempler, Gestalttherapie voor het gezin, P.J.Carnes, Contrary to love, Minnesota 1989

6 pagina 6 v. 22 Seksverslaving behoeften en krijgt hierdoor ook niet de verbondenheid die ze zoekt. Of zoals een andere partner het eens uitdrukte: Ik ben verslaafd aan mijn verslaafde man. 4. Wat zegt de Bijbel over seksverslaving? In deze paragraaf zullen we seksverslaving gaan bekijken vanuit Bijbels licht. We zullen zien dat de Bijbel niet direct spreekt over seksverslaving, maar het wel heeft over seksuele zonden We zullen zien dat de Bijbel in het algemeen zonde vaak beschrijft als een verslaving en dat de Bijbel die verslaving niet als ziekte, maar als het leven van de oude mens beschrijft. We zullen zien dat de Bijbel veel hoop biedt aan verslaafden, omdat genade levens verandert. En we zullen zien dat we daarvoor echt alleen bij Jezus moeten zijn. 4.1 Seksverslaving en de Bijbel Wanneer we op zoek gaan naar Bijbelse gegevens, komen we het begrip seksverslaving niet tegen. Maar we komen wel zaken tegen die het probleem seksverslaving omschrijven. 9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. (1 Kor. 6:9-11) We ontmoeten ontuchtplegers, overspeligen (het woord dat de Bijbel hier gebruikt is pornos. De overeenkomst met porno lijkt me duidelijk), maar ook dieven, lasteraars en dronkaards De woorden die Paulus gebruikt geven aan dat het niet gaat om eenmalige zaken. Paulus omschrijft deze mensen als ontuchtplegers en overspelers. Hij omschrijft hun hartsgesteldheid. Zo komen we in de Bijbel patronen van seksueel gedrag tegen die in woordgebruik en inhoud sterke overeenkomsten vertonen met het gedrag dat door christenen vandaag als een verslaving worden beschreven. Ook in de brief aan de Galaten komen we iets dergelijks tegen: Galaten 5: 19

7 pagina 7 v. 22 Seksverslaving 21: 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 4.2 Seksverslaving als zonde Wanneer we deze gedeelten uit de Bijbel lezen, dan valt als eerste op dat de Bijbel het niet heeft over verslaving, maar over seksuele zonden, over werken van het vlees. En Paulus laat daarbij heel duidelijk zien dat dit werken zijn die niet bij een christen horen. Paulus noemt de zaken die wij seksverslaving noemen: werken van het vlees, zonde. De term verslaving past hier wel bij, maar dan in de zin zoals de Bijbel het in Romeinen 6 heeft over de slavernij van de zonde. Zowel in verslaving als in slavernij zit het woord slaaf. Blijkbaar kan zonde ons tot slaaf van iets maken. Hier zie je het verschil tussen de wetenschap en de Bijbel. Zelfs wanneer je volgens de wetenschap niet aan de criteria seksverslaafd voldoet, kun je volgens de Bijbel zeer zeker vast zitten in een patroon van slavernij. Een patroon waarin de zonde macht over je heeft! Wanneer de Bijbel het heeft over slavernij, dan bedoelt het iets heel anders dan ons hedendaagse woord verslaving. De hedendaagse wetenschap beschrijft verslaving als een ziekte. Iets dat je hebt en waarmee je maar moet leren te leven. Veel hedendaagse therapieën leren mensen die verslaafd zijn aan seks dan ook dat ze maar moeten accepteren dat ze verslaafd zijn, want eens verslaafd, altijd verslaafd. Goede bescheef op zijn website 7 seksverslaving als volgt: Seksverslaving is een progressieve ziekte die niet kan worden genezen maar wel tot staan kan worden gebracht. Het is een ziekte die op drie niveaus woekert, namelijk: lichamelijk, emotioneel en spiritueel. Er is een duidelijk chemisch ziektebeeld dat zowel verslaafd gedrag oproept als ook de verslaafde belaagd wanneer hij in actieve onthouding komt. Deze chemische processen spelen zich in de hersenen af. De emotionele verslaving is enorm en kan het volledige leven van de verslaafde gaan beheersen en vernietigen. Maar de consequentie van deze uitspraak is dat de seksuele verslaving voor de rest van het leven van de verslaafde zijn identiteit bepaalt Hoewel ook seculiere therapeuten zeggen dat je in onthouding, in herstel kunt leven, is dit totaal wat anders dan in de vrijheid van Christus leven. Het 7 NB. Deze website bestaat niet meer.

8 pagina 8 v. 22 Seksverslaving verschil zit in de benadering: Ben je werkelijk bevrijd van je verslaving, ben je in Christus een nieuwe schepping waarin het oude voorbij is gegaan (2 Kor 5:17), of ben je een verslaafde die in onthouding leeft. U voelt wel, dat is bepalend voor je identiteit. Veel seculiere therapeuten zijn daarbij tevreden wanneer het gedrag ingeperkt is. Dus beperkt prostitutiebezoek, in plaats van frequent. Maar vanuit de hiervoor besproken Schriftgegevens laat de Bijbel ons die ruimte niet. Zo hoor je de Bijbel echter niet spreken. En als we dat tot ons door laten dringen, is dat eigenlijk heel hoopgevend. Lees het vervolg van 1 Kor. 6 maar eens: 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. Deze mensen zijn veranderd. Echt veranderd. De seksuele zonden (en de andere zonden) zijn niet meer deel van wie ze zijn, hun hartsgesteldheid is volledig veranderd. De Bijbel noemt het probleem wel bij de naam. Het gaat in eerste instantie om zonde, zonde die je gevangen houdt. Zonde die je tot slavernij dwingt. Maar 1 Kor. 6 zegt daarna: sommigen zijn dat geweest! Dus nu niet meer! En de oplossing ligt in de naam van Jezus en de Geest van God. Wanneer de Bijbel het in Romeinen 6 over slavernij heeft, spreekt die niet van een ziekte. Het gaat om zonde, en het vastzitten in zonde. Niets meer en niets minder: 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Zonder Christus, zegt Paulus, zijn wij slaven van de zonde. En de zonde heerst als koning in ons leven. Is dat niet wat mannen die worstelen met seksuele zonden, ervaren? Dat de seksuele zonden heersen in hun leven? Dat niet ik de begeerte onder controle heb, maar dat de begeerte mij onder controle heeft?

9 pagina 9 v. 22 Seksverslaving Vanuit Bijbels licht is het akkoord om dan van een verslaving te spreken, maar dan wel in de zin dat het gaat om slaaf van de zonde zijn. Wanneer we daaronder verstaan dat we ziek zijn, dan gaan we een stap te ver. Lees vers 6 nog maar eens: 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Paulus geeft heel duidelijk aan dat de macht van de zonde, de slavernij van de zonde, gebroken is in het leven van een christen. Wij zijn niet langer slaven van de zonde! Een seksverslaafde christen Nu kan ik me goed voorstellen dat wanneer we dit voorhouden aan iemand die kampt met een verslaving deze denkt: Ho, wacht even. Ik ben christen, ik wil God dienen, maar ik ervaar toch echt nog steeds de macht van de zonde heel sterk in mijn leven. Geen slaaf meer van de zonde, nou dat kan ik nog niet zeggen hoor. En ik voel me toch echt verslaafd. Hoe zit dat dan met mij, met mijn christen-zijn? Laat me voorop stellen dat ook christenen de macht van de zonde, de slavernij van de zonde, in hun leven kunnen ervaren. Romeinen 7 is daar een goed voorbeeld van. En toch zet de Bijbel voorop dat die slavernij van de zonde verbroken is! Waar het om gaat is om heel duidelijk te maken dat de Bijbel, als het gaat om seksuele verslaving, het over zonde heeft! En dat de Bijbel ons hierdoor heel veel hoop wil bieden. Wanneer iemand met seksuele zonden, met een seksverslaving worstelt, dan is er hoop voor hem. Kijk maar: dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Paulus wijst verslaafden in hun worsteling naar het kruis en laat hen zien: Daar is de strijd al beslist. Daar heeft God de macht van de zonde gebroken. Daar is koning zonde van de troon gestoten. De reden dat Paulus dit schrijft heeft alles te maken met het feit dat ook de mensen in Rome deze waarheid zichzelf nog niet eigen hadden gemaakt, of daar veel te gemakkelijk mee omgingen: Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? (Rom. 6:1) Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. (Rom. 6:15) Ook zij hadden deze woorden heel hard nodig. Of omdat ze de genade niet begrepen, of omdat de zonde in hun leven heerste. En als je de eerste brief aan de Korintiërs helemaal leest dan zie je dat ook daar christenen worstelden met zonden. Toch schrijft Paulus hen over schoongewassen en geheiligde mensen. Hiermee, en met wat Paulus in Romeinen 6 zegt, dwingt

10 pagina 10 v. 22 Seksverslaving hij verslaafden om van zichzelf weg te kijken. Hij zegt: Kijk nou eerst eens naar Jezus, naar Hem aan het kruis. Daar ligt de oplossing voor jouw verslaving! Daar aan het kruis hing ook jij, jouw zonde nam Jezus mee aan het kruis Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. (Rom. 6: 8-12) Dit is ook de hoop die de pastor te bieden heeft Seksverslaving als afgoderij We hebben gezien dat seksverslaving door de Bijbel als zonde getypeerd wordt. Het is het verkeerd gebruiken van een gave van God. En dit verkeerd gebruiken van een gave van God kan voortkomen uit twee dingen: 1) uit pijn, gekwetstheid, problemen, maar 2) ook uit lust, uit obsessie. Beide vormen vallen onder wat de Bijbel afgoderij noemt. Afgoderij in de zin van je hulp en je oplossing van iets anders dan God verwachten, of afgoderij in de zin van iets anders belangrijker maken dan God en het volgen van Jezus. Jeremia 2: 13 zegt hier iets heel belangrijks over: Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. Jeremia heeft het in dit hoofdstuk over hoe het volk Israël achter de afgoden is aangegaan. Jeremia zegt dan dat het nalopen van afgoden hetzelfde is als het uithakken van waterbakken, vol met scheuren. Die waterbakken houden het water niet vast. Het water loopt weer weg, er blijft hooguit een beetje modderwater achter. Water is één van de belangrijkste levensbehoeften. Water heb je nodig, anders sterf je. Jeremia zegt: Als je je water (je levensgeluk) van de afgoden verwacht: je vindt het er niet. Je hakt wel een bak uit, je verwacht dat je het water daarin kan opslaan, maar voor je het weet is het water al weer weggelopen. Je vindt je levensgeluk, je levensvervulling alleen bij God, de bron van levend water. Dit voorbeeld uit Jeremia sluit heel mooi aan bij de ervaring van verslaafde mannen en vrouwen. Zij zoeken iets in porno, in andere vrouwen, in 8 In dit verband is te denken aan het begin van hoofdstuk 5 uit de Dordtse leerregels; God verlost wel van de slavernij van de zonde, maar nog niet van het lichaam van de zonde. Zie breder onderdeel 4.4.

11 pagina 11 v. 22 Seksverslaving zelfbevrediging. Vaak is dat seksuele bevrediging, voldoening, geluk, tevredenheid, maar meestal levert het niet meer op dan een leeg gevoel, een schuldgevoel, schaamte. Zij dachten dat het iets op zou leveren, maar het blijkt een waterbak met scheuren te zijn. Het houdt het goede gevoel niet vast, het sijpelt hen zomaar tussen de vingers door. Door het daar in te zoeken, gaan ze voorbij aan de bron van levend water. Ze proberen het zelf te vinden, door zelf bakken uit te houwen. Maar ze zoeken het niet bij de Bron. De Bijbel wijst ons een andere weg. De Bijbel wijst ons naar de Bron van levend water. En die bron van levend water is Jezus zelf: Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! (Joh. 7:37) Als je dorst hebt, dan moet je bij Jezus zijn. Dan moet je Hem vragen om het water van het leven. In Johannes 4 staat een prachtige illustratie van dit feit. Een prachtig hoofdstuk dat u als pastor kunt gebruiken. We ontmoeten daar Jezus die dwars door mensen heenkijkt. Die de dorst van mensen peilt en die weet wat ze ten diepste nodig hebben. Jezus zei tegen haar: Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven. (Joh. 4:10) Stel dat dit vers het gebed van een verslaafde zou worden. Zou er dan wat gaan veranderen? 4.4 Pastorale implicaties. In dit artikel wordt de keuze gemaakt om de psychologische visie op seksverslaving te toetsen aan de Bijbel. Vanuit deze toetsing blijkt dat de Bijbel ons niet de ruimte laat om de wetenschappelijke visie zomaar over te nemen. Seksverslaving als ziekte die niet tot staan gebracht kan worden, is niet te verenigen met wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Deze stelling heeft wel gevolgen voor onze hulpverlening en het pastoraat aan mensen die seksverslaafd zijn. We zullen enkele van deze implicaties hier kort beschrijven. 1) Kan iedere seksverslaafde van zijn verslaving bevrijd worden? Wanneer we de woorden van Paulus in Rom. 6 op deze problematiek loslaten, dan kunnen we geen andere conclusie trekken: Rom. 6:6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.

12 pagina 12 v. 22 Seksverslaving Dit te zeggen is iets anders dan dat elke christen ook daadwerkelijk die bevrijding zal ervaren. De ervaring wijst wel anders uit. Toch is er geen andere weg dan hen op Christus te blijven wijzen en op de genade en heiliging die Hij wil schenken en bewerken in ons leven. Vaak is loskomen van een seksuele verslaving dan ook een proces van heiliging en zo n proces gaat vaak met vallen en opstaan. Een seksverslaafde die nog niet loskomt van zijn verslaving moet liefdevol begeleid worden in dit proces van geloofsgroei en heiliging. Niet voor niets roept de Bijbel ons voortdurend op ons vlees te doden! Liefdevol is iets anders dan pamperen. Het betekent soms ook confronteren en tucht oefenen! 2) De koppeling geloof en bevrijding. Stel, u begeleidt een seksverslaafde man. Wat u en de hulpverlening ook proberen, hoe u ook over genade spreekt, hij blijft terugvallen. Is zijn geloof dan niet sterk genoeg? Op basis van de hiervoor genoemde Schriftgegevens moeten we inderdaad concluderen dat deze man in zonde blijft leven. Als pastor mag en moet u de persoon hier liefdevol op aanspreken. Veel verslaafden hebben de neiging zich achter hun gedrag, hun verleden, hun moeite te verschuilen: Ik kan het niet, ik heb het zo vaak geprobeerd, maar de verslaving is sterker dan ik! Zij worden hierin gesterkt door theorieën en visies die zeggen: Het is een ziekte waar je geen macht over hebt. Vanuit bewogenheid kan de pastor dan op de genade wijzen, genade die er zeker is, maar de valkuil hierbij is dat ook de pastor berust in de verslaving vanuit de gedachte dat dit zo n hopeloos geval is En hij heeft zijn verleden ook niet mee. Die ruimte laat de Schrift ons echter niet. Het is liefdevol iemand op zijn gedrag en verantwoordelijkheid aan te spreken. De ervaring wijst uit dat mensen die blijven hangen in de verslaving meestal niet radicaal genoeg kiezen en niet alle stappen zetten die hen aangereikt worden, zoals ook hier in dit artikel besproken. Als pastor mag u wel genade verkondigen, maar zal de weg ook altijd moeten zijn dat u met de persoon onderzoekt wat hij gedaan heeft in de strijd tegen de verslaving, welke stappen hij gezet heeft en hoe hij God betrokken heeft. Meestal blijkt dan dat de persoon heel bewust stappen in het proces heeft overgeslagen. 3) De reikwijdte van de bevrijding. Wanneer de Bijbel spreekt over mensen die veranderd zijn, wat betekent dat dan? Is de strijd opeens verdwenen? We kunnen wat dat betreft de Dordtse Leerregels naspreken: 5.1 God verlost wel van de tirannie en slavernij van de zonde, maar Hij verlost hen in dit leven niet helemaal van het vlees en het lichaam van de zonde. Ook een seksverslaafde die van zijn verslaving bevrijdt wordt, zal zijn leven lang tegen de zonde moeten blijven knokken, ook tegen seksuele zonden. Maar deze zonden staan in een ander licht dan verslaafd zijn aan de zonde. Het gaat er maar om wie heer en meester in je leven is. Wanneer God dat is, dan kan het niet zo zijn dat het grootste gedeelte van de dag je seksuele drive je beheerst. Dat is onmogelijk, en als het zo is, dan moet je je daarvan bekeren, om het eens impopulair te zeggen.

13 pagina 13 v. 22 Seksverslaving 5. De behandeling van seksverslaving In deze paragraaf zullen we ingaan op de stappen die een verslaafde dient te zetten. We zullen daarbij ook kijken wat de rol van de pastor daarin kan zijn. Wanneer we vasthouden aan het verslavingsconcept, is de eerste stap dus afkicken. Dit is ingewikkeld, want seks is immers verweven met ons leven. Afkicken betekent daarom dat het ongezonde gebruik van seks stopt en dat de persoon ontdekt wat gezonde seks is. Mike Cleveland (2002) 9 beschrijft hiervoor twee hulpmiddelen namelijk radical amputation en accountability 10. Radical amputation Radical amputation is het proces waarin de verslaafde zijn omgeving zuivert van alles wat met zijn verslaving te maken heeft. Zoals de alcoholist die alle drank uit huis moet verwijderen. De pastor kan een pastorant, die komt met een seksuele verslaving, dit principe vanuit de Bijbel voorhouden vanuit Mat. 5: 27-30: 27 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: Pleeg geen overspel. 28 En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 29 Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. 30 En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Herstel begint bij deze stap. Belangrijk is dat de verslaafde zélf verantwoordelijkheid voor dit proces neemt. Bescherming is maar een begin. Ook in het denkproces moet er wat veranderen. Ter illustratie gebruik ik de verslavingscirkel, figuur 1. 9 M.Cleveland,, Pure freedom, breaking the addiction to pornography and masturbation. Focus Publishing, Minnesota We zijn ons ervan bewust dat het woord accountability door managers in een heel andere context en betekenis wordt gebruikt. In dit artikel ligt het accent op verantwoorden, rekenschap geven. Zie voor een uitleg van het woord p. 13 van dit artikel

14 pagina 14 v. 22 Seksverslaving A a n le id in g G e o b s e d e e r d d e n k e n S c h u ld e n s c h a a m te R it u e le n D e s e k s u e le d a a d Figuur 1, de verslavingscirkel Elke terugval in een verslaving begint met een aanleiding. Dat kan seksueel, maar ook emotioneel zijn. Deze aanleiding gaat razendsnel over in de eerste fase van de verslavingscirkel namelijk het obsessieve denken over seks. Al fantaserend wordt de seksuele opwinding groter. Het wordt steeds moeilijker om nee te zeggen. Onderdeel van deze fase is vaak de interne discussie tussen voors en tegens. In deze fase maakt je geweten nog tegenwerpingen. Maar omdat er discussie is, legt het geweten het af tegen de fantasie. De tweede fase van de verslavingscirkel is die van de rituelen. Een ritueel kun je omschrijven als gedrag dat zich tot een gewoonte heeft ontwikkeld. Bijvoorbeeld het zappen op de late avond, hopend dat je seksueel getinte beelden tegenkomt. Of het doorlezen van de TV-gids, alleen om te zien of er porno opkomt. Het doorbladeren van de reclame, op zoek naar lingeriereclame. Het zijn allemaal acties die een verslaafde doorgaat, voordat hij in seksueel verslavend gedrag vervalt. Nu zijn sommige van deze gedragingen vanuit zichzelf niet slecht te noemen, maar voor een verslaafde zijn ze de opstap naar seksuele uitspattingen. Ook bij de rituelen geldt dat wanneer er aan toegegeven wordt de opwinding stijgt en het steeds moeilijker wordt om nee te zeggen. De derde stap in de verslavingscirkel is de seksuele daad. Dat kan gaan om het bekijken van pornografie, zelfbevrediging, het bezoeken van prostituees, Het geweten is op dat moment niet hoorbaar meer. De opwinding is te groot en de wilskracht te klein. Op dat moment wil je maar één ding en dat is doorgaan. Deze verslavingscirkel kun je vergelijken met een fuik. Zit je er eenmaal in dan is er eigenlijk geen weg meer terug, behalve misschien met grof geweld.

15 pagina 15 v. 22 Seksverslaving Misschien dat een zwaardvis zich nog een weg uit de fuik weet te banen, de meeste vissen niet. Je kunt het ook vergelijken met een wurgknoop. Die trekt alleen maar strakker. Hoe vaker de cirkel zich herhaalt, hoe strakker de knoop komt te zitten. Na de derde fase komt de laatste fase van de machteloosheid, de schuld en de schaamte. Na het hoogtepunt van de ontlading, het fijne gevoel is er al snel de kater. Was dit het nu, was het het waard? Dan begint ook weer het geweten te spreken. De schuldgevoelens richting God en een eventuele partner. De meeste mensen die in de vierde fase zijn aanbeland, nemen het besluit het geheim te houden. Ze nemen zich voor beter hun best te doen en beloven aan zichzelf en aan God beterschap (de eed). De meeste mensen kiezen er niet voor om hulp te zoeken, het probleem in de openheid te brengen. Meestal leidt dit dan na enige tijd weer tot een nieuwe cyclus. Verleidingen Wanneer we deze verslavingscirkel vanuit Bijbels licht bekijken, dan komen we eenzelfde cyclus in de Bijbel tegen. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. 13 Wie in verleiding komt, moet niet beweren: Die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. 14 Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. 15 Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. (Jak. 1:12-15) Vers 14 heeft het over een verleiding. Je zou dit kunnen vergelijken met de aanleiding, de rode vlag in de verslavingscirkel. En Jakobus zegt, die komt voort uit je eigen begeerte. Het is belangrijk dat de verslaafde zich realiseert dat een verleiding op zichzelf nog geen zonde is. Lees maar in vers 12. Want als je in de beproeving volhardt dan is God daar blij mee. Het is voor God ook een teken van je liefde voor Hem. Dus het feit dat een man op seksueel gebied verzocht wordt is volgens Jakobus geen zonde. Het gaat er alleen om wat hij nu met die verzoeking doet. Weerstaat hij hem, of bevrucht hij de verzoeking? De bevruchting komt overeen met het obsessief denken en het uitvoeren van de rituelen. De verslaafde weerstaat de verleiding niet meer, maar gaat er in mee, koestert hem. Jakobus is dan heel duidelijk, dan baart dat zonde. Bevruchten kan niet anders dan leiden tot zonde. En zonde, de seksuele daad, brengt dood voort. Eeuwige dood als we ons niet bekeren, maar ook figuurlijke dood. Schaamte, schuld, niet willen bestaan, jezelf verachten Radical amputation rekent af met de aanleidingen, maar er zijn genoeg aanleidingen die niet te vermijden zijn. Wil iemand werkelijk veranderen dan zal hij ook zijn denkproces bij moeten stellen. De eerste stap is immers het fantaseren. Ook daar zal een keuze in gemaakt moeten worden. Ook alle gedachtepatronen die met de verslaving te maken hebben moeten worden

16 pagina 16 v. 22 Seksverslaving uitbannen. Het liefst als krijgsgevangene worden gebracht onder de gehoorzaamheid aan Christus (2 Kor 10: 4,5). Accountability Het tweede hulpmiddel dat Cleveland beschrijft is accountability. Dit houdt in dat de pastorant steun gaat vragen bij een vriend, bij voorkeur niet de eigen partner. In deze accountabilityrelatie deelt de pastorant zijn vorderingen en worstelingen. De stap om een vriend om hulp te vragen, is belangrijk. De verslaving heeft meestal jarenlang in het geheim bestaan. Hulpvragen is een nieuwe leerervaring en zorgt voor de broodnodige steun tijdens het afkicken. Ook een pastorale relatie kan uitstekend dienen als accountabilityrelatie. 6. Aandacht voor de partner Wat moet je als pastor met een partner die alleen hulp zoekt? Het meest ideale is dat zij, samen met haar man naar het eerste gesprek komt en er binnen die relatie een proces op gang komt. Maar lang niet altijd is dit vanaf het begin haalbaar. In veel gevallen is de verslaafde nog niet bereid zijn aandeel onder ogen te zien, is hij moeilijk te motiveren voor hulp, of durft hij de confrontatie nog niet aan. Meestal belooft hij beterschap en vermijdt hij de stap naar de hulpverlener. Tot frustratie van de partner die daardoor het gevoel heeft klem te zitten. Als pastor kunt u haar stimuleren langzaam maar zeker de stap naar de confrontatie met de partner te maken. Maar lang niet altijd heeft dit meteen een gewenst resultaat. De eerste stap die de pastor kan zetten is de focus verleggen van de verslaafde naar de partner. Het systeem zit klem als alles om de verslaafde draait, maar niet als de partner gaat stilstaan bij haar eigen wensen en behoeften. Vaak is dat een lastig proces, want de partner is geneigd om de verslaafde verantwoordelijk te maken voor haar herstel. Zijn verslaving is het probleem. De moeilijkheid met deze manier van kijken is dat de nadruk en de focus ligt op een factor die, op dit moment in het proces, onoplosbaar is. Wij zijn nooit in staat een ander te veranderen. We kunnen alleen onszelf veranderen. Zolang een partner probeert haar man te veranderen, verandert er niets. Zij zal moeten accepteren dat zij hem niet kan veranderen. Er is er maar een die ze kan veranderen, en dat is zijzelf. Veel partners vinden het moeilijk dit onder ogen te zien. Vaak zijn zij ook bang om onder ogen te zien wat ze willen, vanwege de consequenties die dit heeft. Diep in hun hart weten ze wel wat ze willen. Doel van de gesprekken is hen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leven. Douglass Weiss begint zijn boek Partner s recovery guide, 100 empowering exercises 11, met de 11 Los Angeles 1997

17 pagina 17 v. 22 Seksverslaving nadruk op het eigen herstel van de partner. In de eerste opdrachten stelt hij heel duidelijk dat partners moeten leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen herstel. In navolging van de AA-groepen draagt hij hen op te bidden, maar dan niet om de verandering van hun partner, maar voor hun eigen herstel: Please God, keep me out of his head and let me focus on my feelings! Zijn uitgangspunt is dat herstellen van het leven met een verslaafde evenveel energie en inzet kost als het herstellen van een verslaving. Partners moeten ten eerste leren om zichzelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen leven. Niet zijn verslaving bepaalt haar leven. Nee, zij is zelf verantwoordelijk. Wanneer deze verschuiving ontstaat, kan de volgende stap gezet worden, namelijk stilstaan bij haar behoeften. Als jij verantwoordelijk bent, wat wil je dan dat er gebeurt? Wat zijn jouw behoeften? Veel partners accepteren, onder protest weliswaar, de verslaving van hun man. Niet van harte, maar het gedrag van de man wordt niet begrensd. Wel met woorden, maar niet met daden. Men kijkt naar hem en hoopt dat hij wat gaat doen. Maar dit is valse hoop. Hij belooft veel, maar dat is onderdeel van het probleem. Zolang zij geen grenzen stelt voor zichzelf, dan valt er ook van hem niet veel te verwachten. Bereid te veranderen Vanuit de hulpverlening krijgen partners vaak de vraag: Wat heb jij nodig om hem weer te gaan vertrouwen. Wat heb jij nodig in deze relatie om met hem verder te kunnen. Vaak zijn de antwoorden wel duidelijk, maar komt het antwoord er achteraan: maar ja, als hij niet verandert Partners moeten leren zien dat het niet gaat om het feit of hij verandert, maar om het feit of zij bereid zijn te veranderen. Zijn zij bereid om hun relatie op het spel te zetten om zodoende de relatie te redden? De Amerikaanse relatie- en gezinstherapeut dr. James Dobson (1993) 12 beschrijft hoe vrouwen die geconfronteerd worden met een man die vreemd gaat, niet stilstaan bij wat zij willen en nodig hebben, maar zichzelf als voetveeg laten behandelen. Ze doen dit omdat ze niet anders geleerd hebben en bang zijn de partner te verliezen. Hierdoor ontstaan er zelfs situaties waarin de partner meegaat in gedrag dat voor haar eigenlijk onaanvaardbaar is. Ze doet mee met seksuele experimenten waar ze eigenlijk geen behoefte aan heeft en die tegen haar principes ingaan, alleen om haar man tevreden te houden en aan haar te binden. Zo vertelde Mia dat ze al 2 jaar leeft met haar man, terwijl deze in de weekeinden een andere vrouw bezoekt en SM-contact met haar heeft. Mia heeft samen met hem een 6 jaar oude dochter. Haar man belooft al twee jaar voor haar te willen kiezen, maar verdwijnt toch steeds weer naar die ander toe. Mia accepteert zijn gedrag niet, maar stelt er ook geen grenzen aan. Dobson confronteert deze vrouwen met het zinloze van dit gedrag. Deze houding helpt hen niet hun man terug te winnen, maar roept juist minachting 12 J.C.Dobson,En nu is het genoeg, Kampen 1993

18 pagina 18 v. 22 Seksverslaving bij hem op. Hij laat hen zien hoe hun houding voortkomt uit een gebrek aan zelfrespect en leert hen dat een resolute houding, waarin de partner meteen tot een keuze gedwongen wordt, veel effectiever is. En nu is het genoeg Dobson noemt dit de en nu is het genoeg houding. Je kunt nu kiezen, of ik, of die ander, maar niet allebei. Ik hoor het wel wie je kiest, maar kies je voor haar, dan dien je ook nu meteen te vertrekken! Hij beschrijft hoe onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer partners deze houding aannemen en duidelijk hun grens aangeven, de vreemdgaande partner veel vaker toch voor zijn vrouw kiest en de relatie of verslaving verbreekt. Voor vrouwen die altijd geleerd hebben te zorgen en zichzelf op te offeren, is dit een heel zware stap, maar wel van groot belang. De vraag die hierbij meestal rijst is of je als vrouw wel zulke grenzen mag stellen. Je kunt in dergelijke gevallen wijzen op de manier waarop God met zonde omgaat. Hij confronteert, maar schroomt ook niet om zichzelf terug te trekken als het volk in zonde blijft liggen. Hier ligt een pastorale taak om de partners hierin te begeleiden. Kiezen We zijn het met Dobson eens dat deze nieuwe houding zelfrespect bevordert, maar bedenk wel dat het belangrijk is dat het voortkomt vanuit de eigen behoeften van de vrouw. De valkuil van deze aanpak is dat het een truc wordt, zonder dat de partner bereid is de tol te betalen. Weiss (1997) geeft partners daarom de opdracht een keuze te maken. De keuzemogelijkheden die hij biedt zijn: blijven en niets doen, blijven en je blijven richten op zijn herstel, blijven en je afzijdig houden van hem, blijven en zelf aan het werk gaan en verantwoordelijk zijn voor je eigen geluk, en scheiden. Weiss stelt dat geen van de keuzes fout is, als je maar een keuze maakt. Als pastor kunt u partners helpen stil te staan bij hun wensen en hen helpen dit keuzeproces door te maken. Vragen als: Wil je zo behandeld worden? Wat wil jij dan wel? Wat is voor jou belangrijk in de relatie? Wat heb jij nodig? Dat partners leren bij deze vragen stil te staan en van hieruit leren handelen is voor mij nog veel belangrijker dan het redden van de relatie. Een grens stellen alleen om de relatie te redden kan een truc zijn, wanneer je niet echt geleerd hebt te stil te staan bij de eigen behoeften. Dit verandert het systeem niet wezenlijk. Stilstaan bij wat wil ik nu eigenlijk en van daaruit reageren, werkt in iedere situatie en heeft een wezenlijke verandering tot gevolg. In de meeste gevallen zorgde een dergelijk bewustwordingsproces ervoor dat de partner duidelijker werd over haar wensen en behoeften en haar grenzen, wat ook de opening vormde tot een relationeel proces. De verslavingscirkel voor de partner Ik vergelijk dit proces vaak met een netwerk van raderen. Beide partners zijn een rad in dit netwerk. Beide blijven draaien, totdat een van de raderen besluit het anders te doen. Het andere rad staat nu voor de keuze mee te draaien de andere richting in, of te breken. Breken kan ook het einde van de relatie betekenen.

19 pagina 19 v. 22 Seksverslaving In het voorafgaande hebben we aandacht gegeven aan de verslavingscirkel. Deze cirkel is ook erg toepasbaar op het patroon van de partner. Zowel de verslaafde als de partner gaan in feite door dezelfde cirkel heen, waarbij de cirkel op meerdere plaatsen in elkaar grijpt. De aanleiding van een partner is een vermoeden of de signalen die haar man uitzendt dat er iets aan de hand is. Dit vermoeden leidt ertoe dat zij zich obsessief op haar partner stort. Eerst door zich zorgen te maken (obsessief nadenken, fantasieën over wat hij allemaal doet). Deze obsessie met zijn gedrag leidt ook tot allerlei rituelen (hem opbellen, de geschiedenis van de pc controleren, zijn agenda doorzoeken). Haar daad bestaat volgens dr. Weiss uit één of meerdere van de volgende gedragingen: met zijn ogen naar vrouwen kijken; toch blijven wanneer hij niet verandert; niet willen scheiden wanneer het redelijk zou zijn om dat wel te doen; vergeestelijken van je opdracht samen; angstig zijn wanneer je samen met je partner bij andere vrouwen bent; zijn gedachten proberen te lezen; geen seks willen of over seksueel zijn; woede, sarcasme; hem slaan; of zijn probleem gebruiken om zelf niet aan haar eigen probleem te hoeven werken. Ook de partner eindigt in wanhoop en angst (i.p.v. schuld en schaamte). In plaats van te beloven dat het nooit meer gebeurt (de eed), gelooft zij de eed van haar partner en laat zich geruststellen. In een relationele behandeling zullen de beide partners moeten leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen verslavingscirkel. De verslaafde zal moeten leren de cirkel van de obsessie met het middel te doorbreken. De partner zal moeten leren de cirkel van de obsessie met het gedrag van de verslaafde partner te doorbreken. Concrete stappen Een aantal concrete stappen voor het doorbreken van de cirkel voor de partner zijn: 1. Lees boeken over het leren omgaan met een verslaving voor partners. Niet over verslaving! 2. Bedenk wat je van hem wilt weten en wat niet. 3. Stop met geobsedeerd rondkijken naar andere vrouwen, of geobsedeerd controleren of hij gedronken heeft. 4. Stop met beschuldigen. Wat je doet met de schade die hij je berokkend heeft, is jouw verantwoordelijkheid. 5. Stop met controleren. 6. Zodra een partner verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen leven en ermee stopt geobsedeerd bezig te zijn haar partner te veranderen, zal ze sterker worden, maar is er ook ruimte voor relationeel herstel. In deze stappen kan de pastor een grote rol hebben.

20 pagina 20 v. 22 Seksverslaving 7. Pastorale hulp bij seksverslaving Misschien bent u ze al wel tegengekomen, de seksverslaafde mannen en vrouwen. Maar ook als u ze niet tegen gekomen bent, ook in uw gemeente zullen er meerdere mannen en vrouwen zijn die met deze problematiek worstelen. Een indicatie: de organisatie krijgt maandelijks tussen de 1500 en 3000 aanmeldingen van christenen die hiermee worstelen. Misschien hebt u al wel mensen begeleid met deze problematiek en herkent u de machteloosheid die veel mensen hierbij ervaren. Welke hulp kan er vanuit het pastoraat geboden worden? 1) Verander de kerk, begin bij jezelf! Een van de belangrijkste voorwaarden voor leiders in een gemeente is, dat ze zelf in vrijheid van seksuele zonden leven. Het is onmogelijk mensen te helpen die worstelen met deze zonden, als uzelf de gebondenheid van deze verslaving kent. Vrijheid betekent niet dat u niet de worsteling met de verleiding kent. Vrijheid betekent dat u de kracht van Gods genade kent waardoor u nee kunt zeggen tegen deze verleidingen (Rom. 13:14). Worstelt u zelf met deze zonden, zoek hulp! 2) Doorbreek de stilte! Over seksuele zonden praten we niet. Ze vinden in het geheim plaats. De Bijbel noemt het daarom ook werken van de duisternis (Rom. 13:12). Deze stilte moet doorbroken worden. De gemeente moet geconfronteerd worden met deze zonde, maar daarnaast uitgenodigd worden om ermee naar buiten te komen. Dit gebeurt alleen als men uw aanvaardende liefde ervaart. Een nederige liefdevolle houding is daarom onmisbaar! Oefen uzelf om hier open over te praten. Vraag er expliciet naar en nodig mensen expliciet uit om, als ze hiermee worstelen, hulp bij u te vragen. 3) Bagatelliseer de zonde niet! Wees altijd helder over het karakter van deze problematiek. Het is een verslaving, en het is zonde! Het risico bestaat om bij mensen die met seksuele verslaving worstelen, te snel naar de genade te verwijzen, waarbij de verslavingspraktijk blijft bestaan. Dit laatste is onbijbels. Galaten 5:19 21 is hier heel duidelijk over: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 4) Verschaf hoop! Genade betekent niet dat we met deze verslaving mogen blijven leven, omdat Gods genade vergeeft. Het betekent wel dat genade mensen wil veranderen. Dat geeft Galaten 5: 24, 25 heel mooi aan. Wie Christus Jezus

21 pagina 21 v. 22 Seksverslaving toebehoort, heeft zijn eigen hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Als pastor kunt u mensen die hoop geven. Veranderen, genezen is mogelijk door genade! Zie ook 1 Kor 6:10, 11. Er is verandering mogelijk door de naam van Jezus en de Geest van God. 5) Onderwijs het principe van Radical Amputation! Jezus onderwijst in Matteüs 5: het principe van radicale amputatie. Jezus zegt dat je bij seksuele zonden radicaal moet zijn. Hij zegt bij seksuele zonden niet kijk niet weer, doe beter je best, maar weg met dat lichaamsdeel dat je tot zonde verleidt. Dit principe geldt ook bij andere zonden. Zie Matteüs 18 Als pastor moet u gemeenteleden die hiermee worstelen dit principe aanleren. Concreet betekent de opdracht van Jezus dat je radicaal alles uit je eigen leven wegdoet, wat je tot zonde kan verleiden. Betekent dit dat de computer weg moet, dan moet de computer weg! 6) Onderwijs het principe van Radical Accountability! Accountability betekent verantwoording afleggen. Veel seksverslaafden hebben al jarenlang geprobeerd om de macht van deze verslaving te breken, zonder succes. Een van de redenen daarvoor is dat ze het vaak zo alleen hebben gedaan. De Bijbel leert ons in Prediker 4: 7 12 dat je wanneer je alléén bent, een gemakkelijke prooi voor de vijand bent, maar dat je wanneer je samen bent, de vijand aan kunt. Dat geld ook bij seksverslaving. Stimuleer de verslaafde verantwoording af te leggen aan u of een ander over zijn vorderingen, worstelingen en successen. Dit dient in een niet veroordelende en juist bemoedigende relatie te gebeuren. Wees bereid een accountability-partner te zijn. 7) Onderwijs het principe van radicale toewijding! Mensen die worstelen met seksverslaving kennen de kracht van Gods genade niet. Ze lessen hun dorst met het modderwater van de afgoden (Jeremia 2), in plaats van met het levende water van Christus (Joh. 4). Zij hebben daarom onderwijs nodig over berouw en bekering, genade en vergeving, heiliging en groeien in geloof. Wees bereid hen daarin te begeleiden. 8) Onderwijs de principes van geestelijke strijd! Bij seksverslaving is er sprake van geestelijke strijd. De verslaafde gelooft vaak allerlei leugens zoals: masturbatie brengt ontspanning, betere seksuele ervaringen verrijken mijn leven Help de verslaafde de leugens te ontmaskeren door de waarheid. Leer hen: - het principe van het vluchten voor de verleiding (Genesis 39), - het principe van het krijgsgevangene nemen van gedachten (2 Kor. 10: 3 5), - zich te verdedigen met de waarheid van God (Matt. 4: 1 11) - zich te voeden met het levende water (Johannes 4).

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Seksverslaving. Dit artikel is de uitgeschreven lezing over radicaliteit en grenzen. Gehouden op 28-09-2013 op de echtparendag van Kostbaar Vaatwerk.

Seksverslaving. Dit artikel is de uitgeschreven lezing over radicaliteit en grenzen. Gehouden op 28-09-2013 op de echtparendag van Kostbaar Vaatwerk. Dit artikel is de uitgeschreven lezing over radicaliteit en grenzen. Gehouden op 28-09-2013 op de echtparendag van Kostbaar Vaatwerk. Inleiding Bij het bekend worden of bekend maken van een seks- of pornoverslaving

Nadere informatie

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade - Van veroordeling naar genezing - Ansel Pronk ABCS 2001 Amsterdam Vertaling door: Hadassa Stranders Voorwoord Er zijn in de loop van de afgelopen

Nadere informatie

Serie PASTORALE HANDREIKING Onder redactie van Ds. J. G. Mees nr. 30. Eerder verschenen in deze serie:

Serie PASTORALE HANDREIKING Onder redactie van Ds. J. G. Mees nr. 30. Eerder verschenen in deze serie: Serie PASTORALE HANDREIKING Onder redactie van Ds. J. G. Mees nr. 30 Eerder verschenen in deze serie: 1. G. Boogaard/H. J. Teutscher, Op zoek naar een antwoord 2. Becker/Gudjons/Koller, Groepsdynamika

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Opdat zij één zijn. Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen. Door: F. Mulder Uitgave en copyright: Het Herstel.nl

Opdat zij één zijn. Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen. Door: F. Mulder Uitgave en copyright: Het Herstel.nl 1 2 Opdat zij één zijn Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen Door: F. Mulder Uitgave en copyright: Het Herstel.nl Opdat zij één zijn is in zijn geheel opgenomen in het recent verschenen pdf E-boek Niet

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Verdwaald in de liefde

Verdwaald in de liefde Verdwaald in de liefde Valkuilen en uitdagingen van liefde en verlangen Willem Lems 1 Ik ben Willem Lems en heb nu meer dan 12 jaar ervaring als psychosociaaltherapeut en met name de laatste 6 jaar als

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3 Psychische moeiten Angsten en fobieën, depressie, schuld en vergeving, Godsbeeld en mensbeeld, assertiviteit Wubbo Scholte> 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving.

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. 1 Samenvatting Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. Angsten en onze snelle maatschappij belemmeren ons

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

VERSLAVINGSHERSTEL- PROGRAMMA

VERSLAVINGSHERSTEL- PROGRAMMA VERSLAVINGSHERSTEL- PROGRAMMA Leidraad verslavingsherstel en genezing Samengesteld met de steun van kerkleiders en adviezen van therapeuten, door mensen die aan een verslaving hebben geleden en het wonder

Nadere informatie

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Love Unlimited Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Leonie Linssen & Stephan Wik Love Unlimited Een vrije kijk op liefdesrelaties Amsterdam Antwerpen Hoewel de in dit boek

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Lifeline Magazine 18e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2013 LEVEN IN VRIJHEID

Lifeline Magazine 18e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2013 LEVEN IN VRIJHEID Lifeline Magazine 18e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2013 LEVEN IN VRIJHEID 4 Mijn ouders zijn alcoholist 8 Verdwaald? Niet echt... In dit nummer 11 Superman! colofon 6 Help, ik verzuip

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Interreligieuze communicatie

Interreligieuze communicatie Interreligieuze communicatie tussen christenen en moslims Cursusmap Verantwoording VERANTWOORDING Dit cursusmateriaal is ontwikkeld door mw. drs. Mijke Jetten, onder begeleiding van prof. dr. Chris Hermans,

Nadere informatie

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA. Triade. We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie is

19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA. Triade. We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie is Lezing: ER ZIT MUZIEK IN DE TRIADE 19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA door: Ingeborg Siteur (tekst) en Thijs Dercksen (muziek) Triade We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie

Nadere informatie

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack Oorspronkelijke titel: The Positive Ministry of the Holy Spirit; Vertaling 2007 Wiebrig Calderhead Veel mensen zijn gaan geloven dat twijfel

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Handboek Emotionele Afhankelijkheid

Handboek Emotionele Afhankelijkheid Dr. Rudolf Snel Handboek Emotionele Afhankelijkheid Herken je ook die momenten dat je niet voldoende assertief was? - of dat de wereld onder je voeten wegzakt? - of dat je jezelf voorbij loopt? - of dat

Nadere informatie