BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP EVERE PAPAGENO - NIEUWBOUW BASISSCHOOL EN KINDERDAGVERBLIJF OPEN AANBESTEDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP EVERE PAPAGENO - NIEUWBOUW BASISSCHOOL EN KINDERDAGVERBLIJF OPEN AANBESTEDING"

Transcriptie

1 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP EVERE PAPAGENO - NIEUWBOUW BASISSCHOOL EN KINDERDAGVERBLIJF OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper ARCHITECTENBUREAU JAN MAENHOUT, GUSTAVE LATINISLAAN 11 te 1030 BRUSSEL Blz. 1

2 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD Inhoudsopgave PROVINCIE VLAANDEREN I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 6! I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 6! I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 6! I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 6! I.4 PRIJSVASTSTELLING... 6! I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 7! I.6 * ATTEST VAN GOED GEDRAG EN ZEDEN... 7! I.7 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 7! I.8 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 8! I.9 OPENING VAN DE OFFERTES... 8! I.10 VERBINTENISTERMIJN... 9! I.11 GUNNINGSCRITERIA... 9! I.12 PRIJSHERZIENINGEN... 9! I.13 VARIANTEN... 9! I.14 KEUZE VAN OFFERTE... 9! II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 11! II.1 LEIDEND AMBTENAAR... 11! II.3 VERZEKERINGEN... 12! II.4 BORGTOCHT... 12! II.5 UITVOERINGSTERMIJN... 12! II.6 BETALINGSTERMIJN... 12! II.7 WAARBORGTERMIJN... 13! II.8 VOORLOPIGE OPLEVERING... 13! II.9 DEFINITIEVE OPLEVERING... 13! III. TECHNISCHE BEPALINGEN... 15! BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER... 16! BIJLAGE B: SAMENVATTENDE OPMETING... 19! Blz. 2

3 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD Ontwerper PROVINCIE VLAANDEREN Ontwerper architectuur: Naam: ARCHITECTENBUREAU JAN MAENHOUT Adres: LATINISLAAN 11 te 1030 BRUSSEL Contactpersoon: Evy Waegeneire Telefoon: 02/ Fax: Ontwerper technieken: Naam: TECH 3 Adres: SERPENTSTRAAT GENT Telefoon:09/ Ontwerper stabiliteit: Naam: NEY & PARTNERS Adres: TERHULPSESTEENWEG BRUSSEL Telefoon:02/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 september Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen. 7. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht. Lijst van de contractuele documenten! Het standaardbestek nr. 270 (laatste uitgave) betreffende de mechanische en elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatie - "Algemene administratieve en contractuele bepalingen".! De gemeenschappelijke en de eengemaakte technische specificaties (STS) en, voorzover het bijzondere bestek of het typebestek ernaar verwijst, het typebestek nr.104 (laatste uitgave), delen 1 en 2 "Aannemingen van bouwkundige werken - Technische voorschriften" en de addenda. Blz. 3

4 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN! Het typebestek nr. 105 (laatste uitgave) "Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling".! Het standaardbestek nr. 250 (laatste uitgave) voor de wegenbouw.! De omzendbrieven nr. 576.N.M./6, gebruik van geotextiel, van 25 april 1985, nr. 576.N.M./7 van 23 november 1989 en N.M./8 van 20 december 1989.! Het typebestek nr. 400 (laatste uitgave) "Aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies"! De volgende afleveringen van de algemene aannemingsvoorwaarden in zoverre de voorschriften ervan niet in tegenspraak zijn met die van de later verschenen EN-normen en NBN-normen: Aflevering 1: grondwerken en bouwputten, baggerwerken - funderingsheiwerk - inheien van damplanken - rijswerk - bezoding - bezaaiingen - beplantingen. Aflevering 2: kalk, stukadoorgips - cement - stenen. Aflevering 3: bouwstenen. Aflevering 4.1: betonwerken. Aflevering 6: teer - bitumen - asfalt. Aflevering 7: metaalconstructies. Aflevering 10: bescherming van de ferrometalen tegen corrosie. Aflevering 12: pakkingen van gevulcaniseerde rubber voor stijve onderdelen die koud water, stadsgas of samengeperste lucht bevatten.! Het verwijzingsbestek nr. 901 ("Onderhouds-, verbouwings- en aanpassingswerken van gebouwen en hun omgeving" werd afgeschaft. Dit wordt vervangen door document904 (= basisteksten voor bijzondere bestekken inzake ruwbouw en afwerking) en kan bekomen worden bij de Regie der Gebouwen (www.regiedergebouwen.be).! Het "Sanitair reglement" samengesteld uit de technische voorlichtingsnota's nrs. 114 en 120 van het W.T.C.B.! De omzendbrief van 24 januari 1995 van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur "Kostenschaal voor aannemersmateriaal CMK-93" (BS van ).! De Europese normen en de gehomologeerde of geregistreerde NBN-normen, uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie, inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen voor zover zij twee maanden eerder dan de opgelegde datum voor het indienen van de offerte werden gepubliceerd.! De documentatiebladen betreffende de normalisatie van de gebouwen, uitgegeven door de Regie der Gebouwen, voor zover dit bestek ernaar verwijst. Normalisatie van luchtkanalen, uitgegeven door de Regie der Gebouwen.! De technische voorlichtingsnota's (T.V.) gepubliceerd door het W.T.C.B., inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen, voorzover zij drie maanden eerder dan de opgelegde datum voor het indienen van de offerte werden gepubliceerd. Verkoop van de documenten Het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg te 1000 Brussel. (tel rekeningnummer )! De wetten en besluiten betreffende de overheidsopdrachten, de erkenning van de aannemers en andere, zoals zij hiervoor zijn opgesomd. Het Belgisch staatsblad is te raadplegen op: Het standaardbestek 250 voor wegenbouw kan gratis gedownload worden in PDF-formaat op de website: Het standaardbestek 270 betreffende de mechanische en elektrische installaties en de uitrustingen voor telecommunicatie kan bekomen worden bij de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Algemene Technische Blz. 4

5 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN Ondersteuning, Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel, tel.: , mail: Het bestek dient wel op voorhand besteld te worden. Het typebestek 105 betreffende centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling kan bekomen worden bij de Regie der Gebouwen, Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken, Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel na voorafgaande bestelling via mail: tel.: of fax: Het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Brabançonnelaan 29 te 1040 Brussel, tel.: rekeningnummer ! De NBN-normen. Daar waar verwezen wordt naar normen (belgische of europese), voorschriften, technische voorschriften, technische bestekken, koninklijke en ministeriële besluiten, wetten, aanwijzigingen, richtlijnen, aanwijzigingen, verwijzingen, enz.., zijn aanvullend steeds de meest recente uitgaves van toepassing en dit voor zover ze op dit gedeelte van toepassing zijn en in het algemeen concept en de doelstellingen van dit bouwen passen. Zelfs als er in het lastenboek niet verwezen wordt naar hogergevermelde zaken moeten zij toch steeds toegepast worden eveneens alles wat betrekking heeft op, en verplicht of aangewezen is voor het goede geheel. Bovendien is het principe van goed vakmanschap en bouwen volgens de regels van de kunst geldig voor het geheel van de aanneming. Plannen De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen op de goedgekeurde en genummerde plannen, waarvan de lijst de volgende is: Zie plannenlijst in bijlage Blz. 5

6 PLANNENLIJST ARCHITECTUUR 1/18 Ligging, inplanting, terreinsnede A /18 Fundering & riolering A /18 Plan -1 & riolering A /18 Plan 0 A /18 Plan 1 A /18 Plan 2 A /18 Plan dak A /18 Noordgevel A /18 Zuidgevel A /18 Oost- en westgevel A /18 SnedeAA A /18 SnedeBB A /18 Snede CC A /18 Inkomstracée A /18 Geveltracée BB A /18 Geveltracée CC A /18 Principetedail meubel A /18 Principetedail meubel A Poort A grondplan en aanzicht A Poort B grondplan en aanzicht A Poort C grondplan en aanzicht A Parasols kleuterspeelplaats A Trap A A Trap B A Sanitair N0 kleuters A Sanitair N0 lagere school A Sanitair N-1 A Sanitair kleuterklas & N1/N2 A PLANNENLIJST STABILITEIT _F.(-1) A funderingen A _P.(-1) A niveau (-1) planzicht en snedes A _P.00 boven -1- planzicht en snedes A _P.01 boven 0 - planzicht en snedes A _P.02 boven +1- planzicht en snedes A _P.03 A boven +2- planzicht en snedes A _Ch(-1) niveau (-1) overlasten A _Ch(00) gelijkvloers overlasten A _Ch(01) niveau 1 overlasten A _Ch(02) niveau 2 overlasten A _Ch(03) niveau (dak) overlasten A PLANNENLIJST TECHNIEKEN 1/9 inplaning A /9 HVAC en sanitair kelderverdieping A /9 HVAC en sanitair gelijkvloes A /9 HVAC en sanitair eerste en tweede verdieping A /9 HVAC en sanitair dak A /9 elektra kelderverdieîng A /9 elektra gelijkvloers A /9 elektra eerste en tweede verdieping A /9 elektra dak A /4 sanitaire schema s A /4 hydraulisch schema A /4 schema vloerverwarming A /4 schema sanitair A /7 elektrisch schema - studie A /7 elektrisch schema 1 A /7 elektrisch schema 2 A /7 elektrisch schema 3 A /7 elektrisch schema 4 A /7 elektrisch schema 5 A /7 elektrisch schema 6 A

7 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze werken: Evere Papageno - nieuwbouw basisschool Plaats van uitvoering: Domein GO! BRUSSEL Evere, Twee Huizenstraat te 1140 BRUSSEL Evere I.2 Identiteit van de opdrachtgever GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai Brussel I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een: gemengde opdracht. o een gedeelte volgens prijslijst voor de posten welke als vermoedelijke hoeveelheden (VH) worden opgegeven; o een gedeelte voor een globale prijs (GP) voor de posten zonder aanduiding van de hoeveelheid en voor de posten met een forfaitaire hoeveelheid (FH), wanneer de hoeveelheid aangegeven is. Blz. 6

8 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen (276C2) I.6 * Attest van goed gedrag en zeden Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt volgens model als bijlage. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) (aanvullen of verwijderen wat niet van toepassing is) * Minstens 3 getuigschriften/attesten ondertekend door de opdrachtgever/bouwheer. * Statistiek van arbeidsongevallen van het bedrijf over de afgelopen laatste drie kalenderjaren of verzekeringsjaren. Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning) Klasse 6, categorie D I.7 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. De prijzen, zowel eenheidsprijzen als totaalprijzen dienen te worden afgerond op twee cijfers na de komma. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. Verbetering vermoedelijke hoeveelheden De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden is NIET toegestaan, tenzij de afwijking door de inschrijver vastgesteld, meer dan 10% bedraagt. Vergissingen + leemten De inschrijver vult de leemten in de samenvattende opmetingsstaat aan en verbetert de vergissingen die hij in de forfaitaire hoeveelheden ontdekt, rekening houdend met de tekeningen, het bestek, zijn beroepskennis of persoonlijke bevindingen. Hij voegt bij zijn offerte een aparte nota ter verantwoording van de wijzigingen. Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans Blz. 7

9 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN tenminste TIEN dagen voor de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. Veiligheids- en gezondheidsplan De inschrijver is verplicht een offerte in te dienen die conform is met het veiligheids- en gezondheidsplan in bijlage bij dit bestek, overeenkomstig artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 januari Hij moet op straffe van absolute nietigheid een document bij zijn offerte voegen: - waarin beschreven wordt op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren rekening houdend met het veiligheids- en gezondheidsplan of de gedeelten van dit plan die een dergelijke beschrijving noodzakelijk maken; - dat de gedetailleerde prijsberekening bevat van de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen. I.8 Indienen van de offerte De offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden bijkomende documenten gescand om ze bij de offerte te voegen. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Meer informatie kan u vinden op volgende website: of via de e-procurement helpdesk op het nummer: +32 (0) De offerte kan niet ingediend worden op papier I.9 Opening van de offertes De opening van de elektronische offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Datum: Zie aankondiging van opdracht. Blz. 8

10 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN I.10 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.11 Gunningscriteria Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de laagste regelmatige offerte. I.12 Prijsherzieningen De prijsherziening wordt berekend met volgende formule: Prijsherziening = (herzieningscoëfficiënt (k) - 1) * herzienbaar gedeelte k = 0,4 * s/s + 0,4 * i/i + 0,2 S =het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de handlangers, zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, vermeerderd met het totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 10 kalenderdagen voor de opening van de offertes. s = hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, op de aanvangsdatum van de maandelijkse periode van het voorschot. I = het referentieindexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten in het bouwbedrijf op de inlandse markt, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de opening van de offertes voorafgaat. i = hetzelfde referentieindexcijfer, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de maandelijkse periode van het voorschot voorafgaat. I.13 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.14 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de laagste regelmatige offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat Blz. 9

11 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. Blz. 10

12 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over en het toezicht op de uitvoering van de werken zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: ARCHITECTENBUREAU JAN MAENHOUT Adres: GUSTAVE LATINISLAAN 11 te 1030 BRUSSEL II.2 Onderaannemers De aannemer deelt aan de leidende ambtenaar tijdig de naam mede van zijn eventuele onderaannemers, in ieder geval, uiterlijk vóór het begin der werken die hun worden toevertrouwd. Alle personen die in enig stadium als onderaannemer optreden moeten verplicht ingeschreven zijn op de lijst van de erkende aannemers en houder zijn van een erkenning in de categorie die overeenstemt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in de opdracht overeenkomende klasse. Elke inbreuk op die verplichting zal beschouwd worden als een tekortkoming van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract. De aanbestedende overheid kan zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke stopzetting bevelen van elk werk dat door een niet erkende aannemer wordt uitgevoerd, en in dat geval draagt de aannemer alle gevolgen van de stopzetting. De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid. Blz. 11

13 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN II.3 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.4 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. De borg zal in 2 keer worden vrijgegeven, de eerste helft bij de voorlopige oplevering en de tweede helft bij de definitieve oplevering. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekende zending. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. II.5 stermijn De uitvoeringstermijn is 300 werkdagen. II.6 Betalingstermijn De werken worden uitgevoerd voor rekening van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De betaling der werken gebeurt in mindering volgens maandelijkse afkortingen, naarmate de uitvoering vordert. De begindatum van de maandelijkse vorderingsstaat vangt aan op de contractueel gestelde aanvangsdatum der opdracht en blijft zo gedurende de uitvoering der werken. Zowel voor de betaling in mindering als voor de betaling van het saldo is de aannemer verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering voor te leggen die steunt op een gedetailleerde staat van werken, welke zijns inziens de gevraagde betalingen rechtvaardigen. Zowel de vorderingsstaat als de schuldvordering dienen gelijktijdig aan het Blz. 12

14 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN bestuur en aan de ontwerper te worden overgemaakt, alsook de staat van uitvoeringstermijn en verletdagen. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken. De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. II.7 Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze werken bedraagt 12 kalendermaanden De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering. II.8 Voorlopige oplevering Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 15 dagen na bovengenoemde datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. Wanneer het bouwwerk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende zending kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen 15 dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voorzover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. II.9 Definitieve oplevering Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. II.10 Tegenstrijdigheid documenten In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten geldt voor interpretatie de volgende orde: o De plannen o Het bestek o De meetstaat Blz. 13

15 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN II.11 Verrekeningen Regularisatie van vermoedelijke hoeveelheden R1 Enkel die werken en artikels die uitdrukkelijk als vermoedelijke hoeveelheid zijn opgenomen in het bestek komen in aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten voorafgaandelijk aangevraagd worden aan het bestuur. De aannemer is er toe gehouden om alle nuttige bewijzen voor te leggen om de juiste hoeveelheid te bepalen. De opmeting zal gebeuren op het ogenblik dat ze best controleerbaar zijn. Dit zal gebeuren op initiatief van de aannemer. Verrekeningen ten gevolge van wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken V1 Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken dient in principe te worden vermeden. Indien toch noodzakelijk moeten zij het voorwerp uitmaken van een verrekening aanhangsel. Ze worden opgesteld voor de uitvoering der werken en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring vooraf door het bestuur. Er zal geen enkele verrekening worden aanvaard, die niet vooraf is overlegd en schriftelijk is goedgekeurd. De verrekening-aanhangsels mogen niet gebruikt worden om bij de aanbesteding nietgesignaleerde fouten van het dossier recht te zetten. Na de voorlopige oplevering wordt geen enkel verrekening-aanhangsel voor wijziging, toevoeging of weglating van werken aanvaard, behalve voor de uitgestelde werken. Blz. 14

16 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN III. Technische bepalingen Zie bestek Blz. 15

17 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PROVINCIE VLAANDEREN PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP EVERE PAPAGENO - NIEUWBOUW BASISSCHOOL EN KINDERDAGVERBLIJF Open aanbesteding Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Ofwel (1) Rechtspersoon De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen de som van: (in cijfers, inclusief btw) Blz. 15

18 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN... (in letters, inclusief btw) Algemene inlichtingen Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: Ondernemingsnummer (alleen in België): Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Bij de offerte te voegen documenten De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd. Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). Blz. 16

19 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD PROVINCIE VLAANDEREN (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Blz. 17

20 00.! ALGEMENE BEPALINGEN 14! ! documenten 14! ! documenten - architectuur 14! ! documenten - stabiliteit 14! ! documenten - technieken 14! 01.! AANNEMINGSMODALITEITEN 16! ! aannemingsmodaliteiten - algemeen 16! ! aannemingsmodaliteiten bestek PM 16! ! aannemingsmodaliteiten voorafgaand plaatsbezoek PM 16! ! aannemingsmodaliteiten burgerlijke aansprakelijkheid PM 17! ! aannemingsmodaliteiten volledigheid van inschrijving PM 17! ! aannemingsmodaliteiten onderaanneming PM 17! ! aannemingsmodaliteiten verrekeningen PM 17! ! aannemingsmodaliteiten keuringsattesten PM 17! ! aannemingsmodaliteiten materialenlijst PM 18! ! aannemingsmodaliteiten verzekering alle bouwplaatsrisico s PM 18! I.1. Gedekte risico s 18! I.2. Verzekerde kapitalen 18! I.3. Uitbreidingen 18! I.4. Vrijstelling 19! I.5. Uitgesloten en/of niet verzekerde risico s 19! I.6. Eerste rang 19! Afdeling II : Aansprakelijkheid t.o.v. derden 19! II.1. Gedekte risico s 19! II.2. Verzekerde kapitalen 19! ! plaatsbeschrijvingen algemeen 19! ! plaatsbeschrijvingen aangrenzende constructies 20! ! plaatsbeschrijvingen aangrenzende constructies/bij aanvang van de werken PM 20! ! plaatsbeschrijvingen aangrenzende constructies/staat van vergelijking PM 20! ! plaatsbeschrijvingen wegenis en voetpaden 20! ! plaatsbeschrijvingen wegenis en voetpaden bij aanvang van de werken PM 20! ! plaatsbeschrijvingen wegenis en voetpaden/staat van vergelijking PM 20! ! plaatsbeschrijvingen beplanting 21! ! plaatsbeschrijvingen beplanting/bij aanvang van de werken PM 21! ! plaatsbeschrijvingen beplanting/staat van vergelijking PM 21! ! werfcoördinatie algemeen 21! ! werfcoördinatie planning van de werken PM 21! ! werfcoördinatie werfleiding en controle PM 21! ! werfcoördinatie werfvergaderingen PM 21! ! werfcoördinatie uitzetten bouwwerken PM 22! ! werfcoördinatie as-builtdossier PM 22! ! werfcondities algemeen 22! ! werfcondities orde en netheid PM 22! ! werfcondities geluids- en stofhinder PM 23! ! werfcondities nazorg PM 23! ! veiligheidsvoorschriften algemeen PM 23! PPGN - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli

21 02.! BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 24! ! bouwplaatsvoorzieningen - algemeen 24! ! beschermingswerken algemeen 24! ! beschermingwerken openbare weg PM 24! ! opruiming beplantingen algemeen 24! ! opruiming beplantingen bomen PM 24! ! opruiming beplantingen struiken en hagen PM 24! ! toegangswegen algemeen 25! ! toegangswegen voorlopige verharding voor voetgangers PM 25! ! toegangswegen voorlopige verharding voor zware lasten PM 25! ! toegangswegen parkeerruimte voor laden en lossen PM 25! ! voorlopige omheining algemeen 25! ! aankondiging werf algemeen 26! aankondiging werf werfbord + werbord VGC! PM 26! ! werflokalen algemeen 27! ! werflokalen berging van materieel en bouwmaterialen PM 27! ! werflokalen kantoorruimte PM 27! ! werflokalen personeelslokaal PM 27! ! werflokalen sanitaire voorzieningen PM 28! ! voorlopige aansluitingen algemeen 28! ! voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM 28! ! voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM 28! ! voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM 29! ! arbeidsmiddelen algemeen 29! ! arbeidsmiddelen werken op hoogte 29! ! arbeidsmiddelen werken op hoogte / ladders PM 29! ! arbeidsmiddelen werken op hoogte / steigers PM 29! ! arbeidsmiddelen hijsen en heffen van lasten PM 29! 03.! AFBRAAKWERKEN 31! ! afbraakwerken algemeen 31! ! afbraak volledige constructie algemeen 31! ! afbraak volledige constructie grenzend aan andere gebouwen 31! ! afbraak volledige constructie grenzend aan andere gebouwen SOG 32! 04.! GEBOUWPRESTATIES 33! ! gebouwprestaties - algemeen 33! ! energieprestatie en binnenklimaat (EPB) algemeen PM 33! ! luchtdichtheid - algemeen PM 33! ! akoestiek - algemeen PM 33! ! brandveiligheid - algemeen PM 34! 05.! PROEVEN 35! ! proeven - algemeen 35! PPGN - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli

22 05.10.! proeven - luchtdichtheidsmeting 35! ! proeven luchtdichtheidsmeting / gebouw FH st 36! ! proeven akoestiek 37! ! proeven akoestiek / luchtgeluidiolatie PM 37! ! proeven akoestiek / contactgeluidiolatie PM 37! ! proeven akoestiek / geluidisolatie van de gevel PM 37! ! proeven akoestiek / geluid van technische installaties PM 38! 10.! GRONDWERKEN 39! ! grondwerken - algemeen 39! ! voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen 40! ! voorafgaande afgraving terrein - ontzoden PM 40! ! uitgraving bouwputten - algemeen 40! ! uitgraving bouwputten - rioleringselementen PM 41! ! uitgraving sleuven - algemeen 41! ! uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen PM 41! ! grondverzet - algemeen 41! ! grondverzet - projectopvolging PM 42! ! grondverzet - afvoer uitgegraven bodem 42! ! grondverzet - afvoer/naar bestemming voor gebruik PM 42! ! grondverzet - afvoer uitgegraven bodem 42! ! grondverzet - afvoer/naar bestemming voor gebruik 42! ! grondverzet fysische scheiding 42! ! grondverzet fysische scheiding/uitzeving PM 43! ! grondverzet fysische scheiding/afvoer steenachtige materialen PM 43! ! aanvullingen algemeen 43! ! aanvullingen - wederaanvullingen 43! ! aanvullingen wederaanvullingen/grond van uitgravingen PM 44! 11.! STUT- & ONDERVANGINGSWERKEN 45! 13.! SPECIALE FUNDERINGEN 46! 15.! VLOERLAGEN ONDERBOUW 47! 16.! THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW 48! ! thermische isolatie onderbouw algemeen 48! ! perimeterisolatie - algemeen 48! ! perimeterisolatie PUR of PIR 48! ! perimeterisolatie PUR of PIR/18 cm FH m2 49! 17.! ONDERGRONDSE LEIDINGEN 50! ! ondergrondse leidingen - algemeen 50! ! rioolbuizen - algemeen 50! ! rioolbuizen kunststof 51! ! rioolbuizen kunststof/pe 51! PPGN - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli

23 17.30.! toezichtputten - algemeen 52! ! toezichtsputten - kunststof 52! ! toezichtputten kunststof/pe FH st 52! ! ontvangtoestellen - algemeen 53! ! ontvangtoestellen - buitenontvanger 53! ! ontvangtoestellen - buitenontvanger/met klok FH st 53! ! ontvangtoestellen geulen 54! ! ontvangtoestellen - geulen/polyesterbeton FH m 54! ! ontvangtoestellen pompputten ter plaatse gestort PM 55! ! putdeksels en roosters - algemeen 55! putdeksels en roosters - enkel deksel! PM 55! putdeksels en roosters - enkel deksel! PM 55! ! putdeksels en roosters - dubbel deksel PM 56! ! putdeksels en roosters - dubbel deksel - pompput FH st 56! ! regenwaterbehandeling - algemeen 57! ! regenwaterbehandeling - regenwaterputten 57! ! regenwaterbehandeling regenwaterputten/beton FH st 58! ! regenwaterbehandeling - hergebruik regenwater PM 59! ! regenwaterbehandeling - voorfilters FH st 59! ! regenwaterbehandeling - overloop en terugslagklep PM 60! ! aansluitingen - algemeen 60! ! aansluitingen - openbare riolering ISOGI 60! ! aansluitingen doorvoer- en wachtbuizen PM 61! 20.! METSELWERK 62! ! metselwerken - algemeen 62! ! metselwerken ter plaatse gemetst 62! ! materialen algemeen 63! ! materialen metselmortel 63! ! materialen metselmortel/voor algemene toepassing (G) PM 63! ! materialen hulpstukken 64! ! materialen hulpstukken/lateien 64! ! materialen hulpstukken/waterkering PM 64! ! materialen hulpstukken/wapening PM 65! ! materialen hulpstukken/akoestische stroken PM 65! ! materialen kimblokken 66! ! materialen kimblokken/samengestelde blok PM 66! ! niet-dragende binnenmuur algemeen 66! ! niet-dragende binnenmuur betonsteen met lichte granulaten 66! ! niet-dragende binnenmuur betonsteen met lichte granulaten/dikte 9 cm FH m3 67! ! niet-dragende binnenmuur betonsteen met lichte granulaten/dikte 14 cm EI60 FH m3 67! 21.! SPOUWMUURISOLATIE 68! ! spouwmuurisolatie - algemeen 68! ! spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen 68! ! spouwmuurisolatie buitenspouwblad PUR 69! ! spouwmuurisolatie buitenspouwblad PUR 10 cm FH m2 69! PPGN - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli

24 21.13.! plafondisolatie PUR 69! ! plafondisolatie PUR 10 cm FH m2 69! 26.! STRUCTUURELEMENTEN BETON 71! 27.! STRUCTUURELEMENTEN STAAL 72! 28.! HOUTSKELETBOUW 73! ! houtskeletbouw algemeen 73! ! algemeen stabiliteitsstudie PM 73! ! algemeen prestaties PM 73! ! materialen algemeen 74! ! materialen onderdelen regelwerk 74! ! materialen onderdelen regelwerk/stijlen PM 74! ! materialen onderdelen regelwerk/regels 75! ! materialen onderdelen regelwerk/lateien PM 75! ! materialen beplating 76! ! materialen beplating/houtachtige platen 76! ! materialen isolatie 77! ! materialen isolatie/minerale wol PM 77! ! materialen folies 77! ! materialen folies/buitenfolies 77! ! materialen opleg- en bevestigingsmaterialen 78! ! materialen opleg- en bevestigingsmaterialen/tie-downs PM 78! ! materialen opleg- en bevestigingsmaterialen/schroeven PM 78! ! materialen opleg- en bevestigingsmaterialen/nagels PM 79! ! materialen opleg- en bevestigingsmaterialen/nieten PM 79! ! materialen opleg- en bevestigingsmaterialen/lijmen PM 79! ! materialen opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen hechtplaten PM 79! ! wanden algemeen 79! ! wanden buitenwanden FH m2 80! ! wanden buitenwanden/type I FH m2 81! ! wanden buitenwanden/type II FH m2 81! ! wanden buitenwanden/type III FH m2 81! 33.! DAKVLOER PLAT DAK 82! ! dakvloer plat dak - algemeen 82! ! hellingsbeton - algemeen 82! ! hellingsbeton - licht isolerend 82! ! hellingsbeton - licht isolerend FH m2 82! 34.! THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK 84! ! thermische isolatie plat dak - algemeen 84! ! isolatieplaten plat dak algemeen 84! ! isolatieplaten plat dak PUR of PIR 85! ! isolatieplaten plat dak PUR 20 cm FH m2 85! ! isolatieplaten plat dak PUR 10 cm FH m2 85! ! isolatieplaten plat dak PUR 5 cm FH m2 85! PPGN - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli

25 34.20.! dampscherm - algemeen 86! ! dampscherm gewapend bitumen PM 86! 35.! AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK 88! ! afdichting & afwerking plat dak - algemeen 88! ! afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven PM 88! ! afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten PM 89! ! bitumineuze dakafdichting - APP 89! ! bitumineuze dakafdichting - APP/volgekleefd (T) FH m2 89! ! bitumineuze dakafdichting - APP/volgekleefd (T) FH m2 90! ! bitumineuze dakafdichting - APP/volgekleefd (T) - wortelwerend FH m2 90! ! looppad - tegels PM ! groendak - extensief FH m2 91! 91! ! toebehoren plat dak algemeen 92! ! toebehoren plat dak dakdoorvoeren PM 92! ! toebehoren plat dak verankeringssystemen PM 93! ! toebehoren plat dak valbeveiliging 93! ! toebehoren plat dak valbeveiliging/lijnsysteem SOG 93! 36.! DAKLICHTOPENINGEN 94! ! daklichtopeningen - algemeen 94! ! koepels - algemeen 94! ! koepels kunststof polycarbonaat (PC) / rook- en warmtegasafvoer FH st 94! Dakluikgeheel incl schaartrap brandwerend! FH st 95! 37.! DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN 97! ! dakranden en kroonlijsten - algemeen 97! ! slabben, loketten en aansluitbanden - algemeen 97! ! slabben, loketten en aansluitbanden - metaal 97! ! slabben, loketten en aansluitbanden - metaal/lood PM 97! ! dakrandprofielen - algemeen 97! ! dakrandprofielen - metaal 98! ! dakrandprofielen - metaal/aluminium FH m 98! ! dakrandprofielen - metaal/aluminium FH m 98! ! muurkappen - algemeen 99! ! muurkappen - metaal 99! ! muurkappen - metaal/aluminium FH m 99! 38.! DAKWATERAFVOER 101! ! dakwaterafvoer - algemeen 101! ! toebehoren - dakkolken en tapbuizen!pm! 101! ! toebehoren - draad- en bolroosters PM 102! toebehoren - noodspuwers! PM 102! toebehoren - noodspuwers! FH st 102! 40.! BUITENSCHRIJNWERK 104! PPGN - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli

26 40.00.! buitenschrijnwerk - algemeen 104! ! buitenschrijnwerk - prestaties 105! ! buitenschrijnwerk - proeven 105! ! buitenschrijnwerk proeven/op kosten aannemer PM 106! ! buitenschrijnwerk - montage 106! ! buitenschrijnwerk montage/houtskeletbouw PM 106! ! buitenschrijnwerk borderel 107! ! profielsystemen - algemeen 112! ! profielsysteem aluminium 113! ! profielsysteem aluminium/vaste ramen FH m2 114! ! profielsysteem aluminium/raamgehelen FH m2 114! ! profielsysteem aluminium/vliesgevelprofielen FH m2 115! ! profielsysteem aluminium/buitendeuren FH m2 115! ! profielsysteem staal 116! ! profielsysteem staal/vaste ramen FH st 117! ! hang- en sluitwerk - algemeen 117! ! hang- en sluitwerk - standaard beslag PM 118! ! hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen PM 118! ! hang- en sluitwerk - sloten PM 119! ! hang- en sluitwerk sloten/manueel PM 119! ! hang- en sluitwerk - sloten/elektromagnetisch PM 120! ! hang- en sluitwerk sloten/schuifdeurslot PM 120! ! hang- en sluitwerk sloten/glasdeurslot PM 120! ! hang- en sluitwerk sloten/sleutelplan PM 120! ! hang- en sluitwerk - deurdrangers PM 121! ! hang- en sluitwerk deurdrangers/manueel PM of FH st 121! ! hang- en sluitwerk panieksluitingen - paniekkruk PM 121! ! hang- en sluitwerk - raamkrukken PM 121! ! hang- en sluitwerk - deurkrukken PM 122! ! hang- en sluitwerk - vaste handgrepen PM 122! 40.40! beglazing - algemeen 123! ! beglazing prestaties 124! ! beglazing - dubbele beglazing 124! ! beglazing - dubbele beglazing/type 1 PM 124! ! beglazing - dubbele beglazing/type 2 PM 124! ! raamdorpels - algemeen 125! ! raamdorpels - aluminium FH m 125! ! omkaderingselementen - algemeen 126! a omkaderingselementen aluminium 15cm! FH m 126! b omkaderingselementen aluminium 5cm! FH m 126! ! toebehoren - algemeen 127! ! toebehoren - deurstoppen PM 127! ! toebehoren - zonnewering FH st 127! 42.! GEVELBEKLEDINGEN 129! ! gevelbekledingen - algemeen 129! ! regelstructuur algemeen 129! ! regelstructuur - hout PM 130! ! buitenfolie algemeen 130! ! buitenfolie gevelfolie PM 130! PPGN - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli

27 42.40.! bekledingspanelen - algemeen 131! ! bekledingspanelen vezelcement-gevel FH m2 131! ! bekledingspanelen vezelcement - plafond FH m2 132! ! bekledingspanelen gevelplint PM 133! ! Gevelelementen/bouwsteen-algemeen-beton 133! 42.51! bekledingsplaten prefabbeton FH m2 133! 44.! BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 135! ! buitentrappen en borstweringen - algemeen 135! ! trappen - algemeen 135! ! borstweringen - algemeen 135! ! borstweringen - aluminium FH m 135! ! handgrepen aluminium PM 136! 50.! BINNENPLEISTERWERKEN 137! ! binnenpleisterwerken - algemeen 137! ! wandbepleistering - algemeen 138! ! wandbepleistering - cementpleisters 138! ! wandbepleistering - cementpleisters/te betegelen FH m2 138! ! plafondbepleistering - algemeen 139! ! plafondbepleistering akoestisch 139! ! plafondbepleistering - akoestisch op breedplaatvloeren FH m2 139! 51.! BINNENPLAATAFWERKINGEN 140! ! binnenplaatafwerkingen - algemeen 140! ! lichte scheidingswanden - algemeen 140! ! lichte scheidingswanden - gipskartonplaten 140! lichte scheidingswanden gipskartonplaten -10cm! FH m2 141! lichte scheidingswanden gipskartonplaten - 12,5cm! FH m2 141! lichte scheidingswanden gipskartonplaten brandwerend EI60! FH m2 141! lichte scheidingswanden gipskartonplaten - akoestisch! FH m2 143! ! voorzetwanden algemeen 144! ! voorzetwanden - gipskartonplaten 144! ! voorzetwanden gipskartonplaten/op regelstructuur FH m2 144! schachtwanden gipskartonplaten EI60! FH m2 145! schachtwanden gipskartonplaten- akoestisch EI60! FH m2 146! ! toegangsluiken algemeen 147! ! toegangsluiken hout PM 147! ! plafondafwerking algemeen 148! ! plafondafwerking uitbekleding daklichtopeningen PM ! plafondafwerking verlaagd plafond 148! 148! ! plafondafwerking verlaagd plafond/gipskartonplaten FH m2 149! plafondafwerking akoestische eilanden 150! ! plafondafwerking akoestische eilanden - rechthoekig FH st 150! ! plafondafwerking akoestische eilanden - rond FH st 150! 52.! DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN 151! PPGN - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli

28 52.00.! dek- en bedrijfsvloeren - algemeen 151! ! isolerende uitvullagen - algemeen 151! ! isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan FH m2 151! ! vochtwerende lagen - algemeen 152! ! vochtwerende lagen - PE-folie PM 152! ! thermische isolatie vloer - XPS 152! ! thermische isolatie vloer XPS/5 cm FH m2 153! ! cementgebonden dekvloeren - algemeen 153! ! cementgebonden dekvloeren - zwevend 153! ! cementgebonden dekvloer zwevend dikte 10cm FH m2 154! ! cementgebonden dekvloer zwevend dikte 8cm FH m2 154! ! bedrijfsvloeren - algemeen 154! ! bedrijfsvloeren Polyurethaan gietvloer FH m2 155! 53.! BINNENVLOERAFWERKINGEN 158! ! binnenvloerafwerkingen - algemeen 158! ! plinten algemeen 158! ! plinten - aluminium 158! ! plinten aluminium FH m 158! ! toebehoren - algemeen 158! ! toebehoren - vloermatkaders PM 158! ! toebehoren - vloermatten FH m2 159! ! toebehoren - vloerdeksels FH st 159! ! toebehoren vloerdeksels/metaal af te werken met PU vloer 159! 54.! BINNENDEUREN en -RAMEN 161! ! binnendeuren en -ramen - algemeen 161! ! binnendeuren en -ramen prestaties 163! ! binnendeuren en -ramen keuring en proeven 163! ! binnendeuren en -ramen proefopstelling 163! ! deurkozijnen - algemeen 163! ! deurkozijnen hout 164! ! deurkozijnen hout/massief PM 164! ! deurkozijnen hout/massief ingewerkt in kastenwand PM 165! ! deurbladen - algemeen 165! ! deurbladen - hout met holle kern 166! ! deurbladen - hout met holle kern FH st 166! ! deurbladen - hout met holle kern (incl multiplexafwerking) FH st 166! ! deurgehelen - algemeen 167! ! deurgehelen kozijnen hout 167! ! deurgehelen kozijnen hout/brandwerend FH st 167! ! deurgehelen kozijnen hout/brandwerend bij brand zelfsluitend FH st 167! ! schuif- en vouwdeuren algemeen 168! ! schuif- en vouwdeuren - schuifsystemen 168! ! schuif- en vouwdeuren schuifsystemen/voorbouw FH st 168! PPGN - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli

29 54.60.! hang- en sluitwerk - algemeen 169! ! hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen 169! ! hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen/aluminium PM 169! ! hang- en sluitwerk - deursloten 170! ! hang- en sluitwerk deursloten/klaviersloten PM 170! ! hang- en sluitwerk - deurkrukken 170! ! hang- en sluitwerk deurkrukken/aluminium PM 170! ! hang- en sluitwerk - deurdrangers PM 171! ! vaste binnenramen - algemeen 171! vaste binnenramen hout EI60! FH m2 171! 50.74! beglazing - algemeen 173! ! beglazing prestaties 174! 50.74! beglazing - enkel glas 174! ! beglazing - enkel glas/type 1 PM 174! ! beglazing - enkel glas/type 2 PM 174! ! beglazing - enkel glas/type 3 PM 174! ! toebehoren - algemeen 175! ! toebehoren - naamplaathouders FH st 175! ! toebehoren - deurstoppen PM 175! ! sanitaire wanden - algemeen 175! sanitaire wanden - volkern! FH m2 175! sanitaire wanden - volkern! FH st 176! 55.! BINNENTRAPPEN EN LEUNINGEN 177! ! binnentrappen en leuningen algemeen 177! ! trappen algemeen 178! ! borstweringen algemeen 178! ! borstweringen hout - multiplex FH m 178! ! handgrepen algemeen 179! ! handgrepen - aluminium PM 179! 56.! VAST BINNENMEUBILAIR 180! ! vast binnenmeubilair - algemeen 180! ! keukenmeubelen - algemeen 181! ! keukenmeubelen - onderdelen 181! ! keukenmeubelen onderdelen/stelpoten en plintplaat PM 181! ! keukenmeubelen onderdelen/corpus en leggers PM 181! ! keukenmeubelen onderdelen/fronten en zichtwanden PM 182! ! keukenmeubelen onderdelen/werkbladen PM 182! ! keukenmeubelen onderdelen/beslag en handgrepen PM 182! ! keukenmeubelen onderdelen/toebehoren PM 183! ! keukenmeubelen type 1 FH st 183! ! inbouwkasten - algemeen 183! ! inbouwkasten - onderdelen 183! ! inbouwkasten onderdelen/corpus en leggers PM 183! ! inbouwkasten onderdelen/fronten en zichtwanden PM 184! ! inbouwkasten onderdelen/beslag en handgrepen PM 184! ! inbouwkasten onderdelen/toebehoren PM 184! PPGN - Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli

OPENING VAN DE OFFERTES:

OPENING VAN DE OFFERTES: BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: KDZON1301A01 Vlaamse Gemeenschapscommissie Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel tel: 02/563.04.10 fax: 02/563.04.49 VOORWERP OPDRACHT: Renovatie van daken van kinderdagverblijf

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Afdeling Maritieme Toegang. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken. Bestek nr. 16EF/2013/03

Afdeling Maritieme Toegang. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken. Bestek nr. 16EF/2013/03 Afdeling Maritieme Toegang Openbare aanbesteding voor aanneming van werken Bestek nr. 16EF/2013/03 HAVEN VAN ZEEBRUGGE P.Vandammesluis Inbouwen van wielfenders Opening van de offertes: Op maandag 14 september

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN

BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP CLUSTER FACILITY,CLUSTER LEREN, GEZIN EN SAMENLEVING EN POLITIEZONE AALST 5440. AANKOOP VAN KANTOORMATERIAAL

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2012_1593

Bestek nummer GAC_2012_1593 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2012_1593 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

Raamovereenkomst van OBO's, OBBO's en BBO's op gronden in eigendom van Vlaamse entiteiten en lokale besturen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen

Raamovereenkomst van OBO's, OBBO's en BBO's op gronden in eigendom van Vlaamse entiteiten en lokale besturen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen Open aanbesteding Titel: Besteknummer Afdeling: Dienst Raamovereenkomst van OBO's, OBBO's en BBO's op gronden in eigendom van Vlaamse entiteiten en lokale besturen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen BBW-I-201502-01

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN STAD : GENT OPDRACHTGEVER : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Nadere informatie

DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN

DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN VRT Bestek DM 1314 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV van publiek recht Aankoopdienst Media DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum definitief ontwerp: 13 februari 2014 Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 1 Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 2 INHOUDSOPGAVE FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 145 1000 Brussel Bestek 2015/NON/LOG/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO

BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO BESTEK VOOR DE LOONADMINISTRATIE EN HET PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUND DOOR EEN DIENSTVERRICHTER / FULL SERVICE SECRETARIAAT RSZPPO PROCEDURE VAN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie