mensen met een verslavingsen/of doseringsprobleem.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mensen met een verslavingsen/of doseringsprobleem."

Transcriptie

1 Wij zijn een professionele verslavingszorginstelling. Wij zetten ons in voor mensen met een verslavingsen/of doseringsprobleem. 4 Geen wachtlijsten 4 Verzekerde zorg 4 Vrijblijvend adviesgesprek Herstellen van een verslaving doe je niet alleen!

2 1. Voorwoord Met het lezen van deze brochure zet je de eerste stap op weg naar herstel. Velen zijn je al voor gegaan en hebben inmiddels hun kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd. Verslaving is iets wat je niet zomaar stopt. Het is een sluimerende ziekte die keer op keer weer terugkomt. Een patroon wat je niet zelf kunt doorbreken. GGZ Interventie zet zich in voor mensen met verslavings- of doseringsproblematiek. Wij helpen je om je leven te veranderen door handvatten te geven waardoor je jezelf weer terug kunt vinden en kunt functioneren in de maatschappij. Laat ons je helpen. Je hoeft er niet alleen voor te staan! Lees hoe wij te werk gaan en wat wij voor jou en jouw naasten kunnen betekenen. Wij hopen dat ook jij jouw leven wilt veranderen en contact met ons zult opnemen. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt of aanvullende informatie wilt. Wij zijn dag en nacht bereikbaar via en ons telefoonnummer

3 INHOUD Je hoeft er niet alleen voor te staan! GGZ Interventie is een professionele verslavingszorginstelling. Wij zetten ons in voor mensen met een verslavings- en/of doseringsprobleem. Met een op maat gemaakt programma, specifiek afgestemd op het individu, behandelen wij samen met onze partners de ziekte verslaving. Wij vinden het van belang om de familie van de patiënt te begeleiden in het proces. Er wordt dan ook niet alleen gekeken naar verslaving maar ook naar achterliggende oorzaken die invloed kunnen hebben op het verslavingsgedrag. 1. Voorwoord 2. Introductie GGZ Interventie 3. Onze werkwijze Intakegesprek Behandelplan Familie Behandeling Kliniekopname Ambulante behandeling Detoxificatie Nazorg Team 4. Interventie 5. Kosten 6. Partnerklinieken 7. Meest gestelde vragen 8. Referenties 9. Contact 4 5

4 2. Introductie Verslavings- en doseringsproblemen zijn anno 2015 niet meer weg te denken uit de maatschappij. Iedereen kent wel iemand die een verslavings- of doseringsprobleem heeft. De taboe is aan het afnemen waardoor gelukkig steeds meer mensen tijdig hulp zoeken. Vaak wordt er bij verslaving nog wel een beeld geschetst van iemand uit een lagere sociale klasse, echter komt verslaving in alle klassen voor. Het is zelfs zo dat verslavings- en doseringsproblemen juist veel voorkomen bij mensen uit een hogere sociale klasse. Dit heeft mede te maken met de steeds hoger wordende werkdruk en het onderhouden van een grote vriendenkring. Mensen staan vaak onder hoge spanning waardoor ze hun ontspanning gaan zoeken in alcohol, drugs, gokken, seks, medicatie of eten. In sommige situaties kan dit leiden tot afhankelijkheid waardoor er steeds meer nodig is van hetzelfde middel om hetzelfde gevoel te bereiken en wordt het zelfstandig stoppen steeds moeilijker. De ziekte van de terugval Vaak geven alcoholisten en drugsgebruikers aan dat het afkicken van hun verslaving niet het grootste probleem is. De terugval is een dreiging die lang aanwezig blijft. Iedereen komt namelijk vroeg of laat weer in een lastige situatie terecht en het brein herinnert zich nog lang de beloningen die gebruik van verslavende middelen met zich mee brachten. Door de verslaving zijn er dingen veranderd in het brein en in het lichaam en dit wordt niet teruggedraaid door een afkick proces. Het duurt heel lang voordat de beloningssignalen in het brein door verslaving gereorganiseerd zijn naar een gezond patroon. Verslaving is een ziekte en vooral de ziekte van de terugval. Naast het veranderingsproces van het brein, moet ook het lichaam een leerproces ondergaan. De lichamelijke reactie bij inname van een middel is bij verslaafden ook anders dan bij niet-verslaafden. Deze reactie is 6 7

5 3. Onze werkwijze geprogrammeerd in het lichaam en is onomkeerbaar. Hulp Toegeven dat je een probleem hebt is voor veel mensen erg moeilijk, laat staan als het om een verslavings- of doseringsprobleem gaat. Er kunnen dan ook jaren verstrijken voordat er wordt ingezien dat het probleem niet zomaar verdwijnt en professionele hulp noodzakelijk is. Vaak is het zo dat er wel gekeken wordt naar mogelijke hulp maar dat er toch nog een drempel is naar daadwerkelijke behandeling. GGZ Interventie biedt daarom altijd een vrijblijvend intake gesprek aan met een professionele behandelaar. Zo krijg je meer inzicht in het probleem en kunnen wij een op maat gemaakt programma aanbieden wat bij jouw situatie past. De vormen van behandeling variëren van een intensief ambulant traject tot opname in één van onze buitenlandse partner klinieken. Aansluitend vindt altijd een nazorgtraject plaats. GGZ Interventie hanteert een holistische benadering. Herstel wordt op alle gebieden ingezet. De behandeling, zowel klinisch als ambulant, is gebaseerd op de 12 stappen Minnesota model. Je kunt bij ons terecht voor alle type verslavingen maar ook voor klachten als depressiviteit en burn out. Intakegesprek Iedere behandeling bij GGZ Interventie start met een intakegesprek. Dit gesprek is altijd vrijblijvend. Het intakegesprek vindt plaats met één van onze professionals die in kaart brengt wat je hulpvraag is en welke problemen er zijn. Tevens wordt er gekeken naar jouw verleden en je thuissituatie. Je eigen wensen worden ook besproken; bijvoorbeeld een behandeling naast je werk. Na dit gesprek volgt een gesprek met één van onze psychiaters of verslavingsartsen. Er wordt dan gekeken naar je fysieke status en er wordt eventueel dieper ingegaan op bepaalde psychische aspecten. Na deze gesprekken hebben wij een goede indicatie van de problemen en maken wij een behandelplan op maat. Er zal dan ook direct een nieuwe afspraak, eventueel telefonisch, ingepland worden om het behandeladvies met je door te spreken. Wij streven er naar om dit binnen een week te laten plaatsvinden. Behandelplan Voor iedere cliënt stellen wij een behandelplan op naar aanleiding van de uitkomst van het intakegesprek. Het behandelplan wordt individueel afgestemd. In dit plan staat het intakeverslag, de behandeldoelstellingen en het advies voor de behandeling. Het behandelplan wordt met je doorgenomen waarna je zelf kunt beslissen of je wel of niet met de behandeling gaat starten. Familie Naast jou als hoofdpersoon besteden wij ook aandacht aan de familie. Uit ervaring weten wij dat er bij familieleden een hoop vragen zijn. 8 9

6 Wij organiseren dan ook regelmatig een familiedag en op verzoek kan er ook systeemtherapie ingezet worden. Behandeling GGZ Interventie biedt zowel ambulante trajecten als opname in een kliniek. Omdat wij geen wachtlijsten hebben kan de behandeling altijd snel van start gaan. Kliniekopname Voor kliniekopname werken wij samen met gespecialiseerde verslavingsklinieken in Zuid-Afrika. Deze klinieken werken net als wij volgens het 12 stappen Minnesota model en sluiten aan op de visie en werkwijze van GGZ Interventie. Het programma bestaat o.a. uit individuele- en groepssessies en het gezamenlijk bezoeken van de 12 stappen meetings. Ook is er de mogelijkheid om te sporten, creatieve therapie en meditatie. Gemiddeld duurt een verblijf in de kliniek 9 weken met aansluitend een nazorgtraject bij GGZ Interventie. Ambulante behandeling Wij bieden ook de mogelijkheid tot ambulante behandeling. Echter dien je er wel rekening mee te houden dat ambulante behandeling een hoge mate van inzet en motivatie vereist. Dat is niet voor iedereen haalbaar. Een ambulant traject bestaat uit individuele sessies met één van onze behandelaars. Deze sessies vinden minimaal één keer per week plaats. Dit kan aangevuld worden met het deelnemen aan groepssessies en e-health. Detoxificatie In sommige situaties is het noodzakelijk om voor de start van de behandeling eerst te detoxificeren

7 Detoxificatie houdt in dat het lichaam ontgift en ontdaan wordt van alle lichaamsvreemde stoffen. Detoxbehandeling vindt plaats in één van de klinieken in Nederland waar wij mee samenwerken. De detoxbehandeling is altijd onder medische begeleiding en 24-uurs toezicht. Met tijdelijke medicatie worden de ontwenningsverschijnselen onderdrukt. Een detoxbehandeling duurt gemiddeld 5 tot 10 dagen waarna er direct gestart wordt met de feitelijke behandeling die zich richt op de verslavingsproblematiek. Nazorg Een goede nazorg is cruciaal voor het herstelproces. Op het moment dat je de feitelijke behandeling hebt doorlopen sta je pas aan het begin van je nieuwe leven in herstel en moet je alles wat je geleerd hebt, toe gaan passen in de praktijk. Je zult geconfronteerd worden met de sporen die de verslaving heeft nagelaten en daar moet je stap voor stap doorheen. In de nazorg bieden wij je houvast en bouw je verder aan jouw herstel. De nazorg bestaat in ieder geval uit een wekelijks individuele sessie met een therapeut en daarnaast bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan groepssessies die op gezette tijden plaatsvinden. Mocht er een indicatie of behoefte zijn aan meerdere contactmomenten dan kan dit altijd uitgebreid worden. Dit bekijken wij per individu. Ook kan het een mogelijkheid zijn dat de partner of familieleden betrokken worden bij het programma. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt. Team Het team van GGZ Interventie staat als het moet dag en nacht voor je klaar. Ons behandelteam bestaat uit: psychologen, psychiaters, verslavingsartsen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Het casemanagement is de spil van de organisatie. Zij begeleiden je van aanmelding tot en met de nazorg. Tevens zijn zij het aanspreekpunt voor familieleden. Kijk op ggzinterventie.nl/over-ons/ voor meer informatie over ons team

8 4. Interventie Interventies vaak succesvol! Uit de praktijk is gebleken dat 85% van de uitgevoerde interventies uiteindelijk leidt tot het aanvaarden van hulp. Het doel van een interventie is de verslaafde te laten inzien wat de gevolgen van zijn/haar verslaving is en hulp te accepteren. Dit gebeurt op een liefdevolle manier maar met de duidelijke boodschap dat hij/zij nu echt hulp moet accepteren. Verslaving gaat vaak gepaard met ontkenning en schaamte, waardoor hulp vragen steeds moeilijker wordt. Als naaste zie je vaak veel sneller dat het gebruik grenzeloos wordt en dat je dierbare steeds verder afglijdt. Een interventie kan dan net dat duwtje in de juiste richting geven. Is er iemand in jouw omgeving verslaafd? Vaak kunnen mensen heel lang verborgen houden dat ze verslaafd zijn, ze lijken succesvol en hebben vaak ook gewoon werk en een sociaal leven. Toch dragen ze een groot geheim met zich mee, namelijk een verslaving. Dit kan een verslaving aan alcohol zijn maar ook een verslaving aan drugs, medicijnen of gokken komt steeds vaker voor. Doordat een verslaving obsessief en dwangmatig gedrag met zich meebrengt heeft de verslaafde vaak moeite om zijn of haar leven op de rit te houden en beginnen er zichtbaar scheurtjes te komen in het leven van de verslaafde. Als naasten zie je dat vaak als eerst omdat je dichtbij staat, echter is dit ook een moeilijke positie omdat je niet goed weet wat je ermee moet doen. Hulp voor de verslaafde GGZ Interventie biedt je hulp, door een persoonlijk gesprek kunnen we inventariseren hoe we het beste te werk kunnen gaan. Dit kan zijn door middel van gesprekken de persoon te motiveren om voor behandeling te kiezen. Mocht dit niet lukken dan kan er ook voor een interventie gekozen worden. Vaak is het zo dat na een gesprek de verslaafde al inziet dat hij of zij een probleem heeft en ook opgelucht is om hier aan te werken. Kijk op: ggzinterventie.nl/interventie/ De interventie Eerste gesprek: Wanneer je onze hulp inschakelt om een interventie te plegen op een dierbare, nodigen wij eerst alle betrokkenen uit voor een gesprek. In dit gesprek wordt in kaart gebracht wat de hulpvraag is van de verslaafde en jullie als betrokkenen. Wij bespreken wat de beste manier van aanpak zal zijn. Interventie plan: Na dit gesprek zal de interventionist een zorgvuldig plan opstellen en worden verdere afspraken met jullie gemaakt. Zoals hoe en wanneer de interventie plaats zal gaan vinden. De dag van de interventie: Op de dag van de interventie zal de interventionist de bijeenkomsten leiden en de verslaafde op een respectvolle manier confronteren met zijn of haar verslaving. Alle aanwezige dierbaren worden betrokken bij het overtuigen van de verslaafde om de aangeboden hulp te aanvaarden. Hulp acceptatie: Als de verslaafde de hulp vol overtuiging accepteert, neemt de interventionist hem of haar mee voor een medische intake bij GGZ Interventie in het Medisch Centrum Amstelveen waarna hij of zij opgenomen zal worden in één van onze klinieken. Interventionist Wij werken alleen met ervaren interventionisten. Zij zijn ervaringsdeskundigen. Hierdoor zijn zij goed in staat zich in te leven bij de verslaafde en dat wekt vertrouwen op. Als ervaringsdeskundige kan de interventionist de verslaafde laten inzien dat hulp aanvaarden noodzakelijk is en een beter leven mogelijk is. Behandeling na interventie Na een succesvolle interventie zijn er twee mogelijkheden. Kliniekopname of ambulante zorg. Uit ervaring is gebleken dat een kliniekopname na een interventie de beste keuze is. Daarom zal in de meeste gevallen de verslaafde direct of een dag erna opgenomen worden in één van onze aangesloten klinieken

9 5. Kosten GGZ Interventie is een in Nederland toegelaten GGZ-instelling volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Dit houdt in dat de kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de in Nederland verplichte basisverzekering. Ambulante behandeling Voor een intensieve ambulante behandeling brengen wij geen zelfstandige eigen bijdrage in rekening. Je kunt bij ons gratis gebruik maken van koffie, thee en water. Ook wordt er altijd fruit of iets bij de koffie aangeboden. van de behandeling terugbetaald. Medische kosten ter plaatse Mocht je ter plaatse medische hulp, anders dan de behandeling nodig hebben (denk aan ziekenhuis bezoek of medicatie), dient dit direct betaald te worden. kliniek. Hiervan kun je bijvoorbeeld rookwaren of uitjes betalen. Het is toegestaan om een pinpas mee te nemen. Zorg er wel voor dat deze werelddekking heeft. Pinnen gebeurt altijd onder begeleiding en het is niet toegestaan om meer dan 75,- per week op te nemen. Volledig vergoed De kosten voor beide trajecten worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering door de zorgverzekaar. GGZ Interventie vraagt geen zelfstandige eigen bijdrage. Opname in een kliniek Indien je het advies krijgt voor een opname in één van onze partner klinieken in Zuid-Afrika dien je er rekening mee te houden dat het vervoer (een retourticket naar Kaapstad) zelf betaald dient te worden. Wij rekenen hier een stelpost voor van 1.250,-. Wij boeken altijd een wijzigbaar ticket zodat je bij onverwachte gebeurtenissen niet voor hoge kosten komt te staan. Mocht het ticket goedkoper zijn dan 1.250,- dan wordt het teveel betaalde bedrag na afloop Om je hiermee niet te belasten tijdens de behandeling, vragen wij vooraf een bedrag van 250,- als medisch deposito. De medische kosten die gemaakt worden, kunnen gedeclareerd worden bij de reis-, of zorgverzekering. Mocht er geen of gedeeltelijk gebruik gemaakt worden van het medisch deposito, wordt het resterende bedrag na afloop van de behandeling terugbetaald. Zakgeld Wij adviseren rekening te houden met een bedrag van 75,- per week aan zakgeld tijdens je verblijf in de Of je nu een Natura of een Restitutie polis hebt, wij nemen genoegen met de vergoeding die wij van de zorgverzekeraar ontvangen. Je kunt alleen belast worden met het eigen risico door de zorgverzekeraar

10 6. Partnerklinieken Wij werken samen met verschillende klinieken in Zuid-Afrika. Alle klinieken werken net als GGZ Interventie volgens het 12 stappen Minnesota model en zijn zorgvuldig geselecteerd. Kijk op onze website voor meer informatie over de klinieken: ggzinterventie.nl/behandellocaties/ De behandeling in de kliniek is Engelstalig, echter zijn er ook gediplomeerde Nederlandse artsen en therapeuten aanwezig. De locaties en het aantal cliënten per locatie variëren. Door ons behandelteam wordt altijd zorgvuldig gekeken welke kliniek het beste bij jou past. De klinieken hebben elk hun eigen programma waarin er zowel individuele- als groepstherapieën plaatsvinden. Daarnaast is er ruimte voor eigen invulling en worden er uitjes georganiseerd. Ook wordt er intensief deelgenomen aan fellowship meetings: 12 stappen meetings voor lotgenoten die overal ter wereld plaatsvinden

11 7. Meest gestelde vragen Wij kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. De vragen die men het meest stelt, hebben wij beantwoord. Op onze website updaten wij de lijst regelmatig. Kijk op: ggzinterventie.nl/faq-meest-gestelde-vragen/ 1. Zijn er kosten die ikzelf moet betalen? De kosten voor jouw behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten die je zelf dient te betalen zijn het ticket en de medische kosten ter plaatse. Wij vragen hiervoor een deposito van 1.500,- Dit dien je voorafgaand aan de behandeling aan ons over te maken. Mochten de kosten lager uitvallen dan 1.500,- dan krijg je het resterende bedrag na afloop van de behandeling van ons terug. De medische kosten die ter plaatse betaald moeten worden, kun je terug vragen bij de zorgverzekeraar of je reisverzekering. 2. De verzekeraar betaalt niet het volledige bedrag. Moet ik de rest zelf betalen? Wij nemen genoegen met het bedrag wat de verzekeraar aan ons of aan jou vergoed. Mocht dit bedrag lager uitvallen dan het gefactureerde bedrag, dan hoef je niet zelf bij te betalen. 3. Ik wil graag zo snel mogelijk in behandeling, hebben jullie een wachtlijst? Wij hebben geen wachtlijst! In overleg kan de behandeling snel starten. Bij noodzakelijke gebeurtenissen kan dit zelfs de dag na het intakegesprek al plaatsvinden. 4. Mijn partner is verslaafd maar wil niet in behandeling, kunnen jullie mij helpen? Dit is een veel voorkomende vraag, wij kunnen geen gedwongen opnames uitvoeren maar wij kunnen wel ondersteuning en begeleiding bieden zodat de verslaafde uiteindelijk toch inziet dat behandeling noodzakelijk is. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons casemanagement. 5. Hoe lang duurt een behandeling? De duur van de behandeling verschilt per persoon. Gemiddeld duurt een opname in één van onze klinieken 9 weken en vindt er aansluitend minimaal 3 maanden nazorg plaats op één van onze locaties in Nederland. 6. Kan ik mijn familielid bezoeken in de kliniek? Het is mogelijk om een bezoek te brengen aan je familielid tijdens zijn of haar verblijf in de kliniek. Geef dit wel van te voren aan ons door zodat wij dit kunnen communiceren met de kliniek. De kliniek zorgt er dan voor dat tijd besteed wordt aan je komst. 7. Hoe zit het met mijn werk als ik opgenomen wordt in een kliniek? Wij adviseren je om je ziek te melden op je werk en aan te geven dat je bij GGZ Interventie in behandeling bent. Jouw werkgever kan dan contact met ons opnemen en wij voorzien jouw werkgever van de nodige informatie om aan te geven dat de ziekmelding geoorloofd is. Wij kunnen ook al het contact met een eventuele Arboarts afhandelen. 8. Kan ik samen met mijn partner of familielid opgenomen worden? Het is mogelijk om tegelijkertijd met je partner of familielid opgenomen te worden. Echter gebeurt dit nooit op dezelfde locatie. Bij stellen is het wel mogelijk om tijdens de opname elkaar af en toe te zien en te spreken en ook samen therapeutische sessies te ondergaan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons casemanagement

12 8. Referenties 9. Ik kan geen Engels, is dat een probleem? Op dit moment zijn de behandeling in onze klinieken Engelstalig. In twee klinieken zijn er Nederlands sprekende counselors aanwezig waardoor je altijd wel de mogelijkheid hebt om je verhaal in het Nederlands te doen. Het programma is echter altijd in het Engels. 10. Wat gebeurt er als ik uit de kliniek kom? Na de behandeling in één van onze klinieken biedt GGZ Interventie een nazorgprogramma van gemiddeld 3 maanden. Dit programma bestaat uit individuele en groepssessies die in overleg plaatsvinden op locatie of via e-health. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op: Ik werk aan de 12 stappen, omdat ik merk dat ik daar een goed mens van word! Voor mij is op dit moment het programma wat mij helpt om te groeien als mens Vincent, 30 jaar Ik ben dankbaar dat ik die 3 maanden heb gekregen, want anders had dit allemaal veel langer geduurd en met vallen en opstaan. Ben nu 11 maanden clean en heb nog steeds 1 x in de week aftercare en 4 meetings in de week. En hou weer een beetje van mezelf!! Doordat ik dit doe ga ik niet in me hoofd zitten en me eigen wereld creëren. Wij hebben de afgelopen vrijdag de familiedag in Amstelveen bezocht en waren onder de indruk van de vele adequate informatie. Geweldig dat u deze mogelijkheid biedt... Hartelijk dank hiervoor!! Familielid cliënt 22 23

13 9. Contact Adres: MC Amstelveen Burgemeester Haspelslaan NC Amstelveen Nederland Tel: +31(0) Fax: +31(0) Website: Facebook: LinkedIn: ggzinterventie.nl facebook.com/ggzinterventie linkedin.com/company/stichting-ggz-interventie KvKnr BTWnr. NL B01 Vestigingsnr AGB code:

14

verslavingszorg en meer

verslavingszorg en meer SolutionS verslavingszorg en meer I N H O U D 3 4 6 10 12 14 k o m I n t r o d u c t i e H o e w e r k t S o l u t i o n S i n t a k e p l a n v a n a a n p a k k l i n i e k o p n a m e a m b u l a n

Nadere informatie

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten Behandeling bij Human Concern 1 Wie naar buiten kijkt, droomt Wie naar binnen

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen. Onderdeel van Arkin

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen. Onderdeel van Arkin Stoppen doe je zelf, maar niet alleen Onderdeel van Arkin Stoppen doe je zelf, maar niet alleen Verslaving is een ziekte die elke dag erger wordt. Door de schaamte die u voelt, isoleert u zich steeds meer

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen. Patiëntenversie voor ouders

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen. Patiëntenversie voor ouders Multidisciplinaire richtlijn ADHD Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen Patiëntenversie voor ouders 2007 De multidisciplinaire richtlijn ADHD is ontwikkeld onder

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Op weg naar zelfstandigheid

Op weg naar zelfstandigheid Brochure voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid 2 3 Overzicht onderwerpen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei! Voorwoord

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure Welkom bij Tactus! Tactus Cliëntenbrochure Verslavingsbehandeling Behandeling bij Tactus: een goed begin! Wij zijn er voor verslavingsproblemen rond alcohol, drugs, medicijnen, eten, gamen, seks, gokken

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit januari 2015 Landelijk Platform GGz Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht Ontwerp: Suggestie & illusie Voorwoord Aanleiding: klachten over de kwaliteit:

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Verslag: Nazorg aan verslaafden door de verslavingszorg

Verslag: Nazorg aan verslaafden door de verslavingszorg Verslag: Nazorg aan verslaafden door de verslavingszorg In opdracht van Psy Rotterdam, mei 2008 Dr. Lisette Oliemeulen Drs. Agnes van der Poel Heemraadssingel 194 3021 DM Rotterdam tel. (010) 425 33 66

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Pakket 7B 21 Beveiligd

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2012

CZ Zorgverzekeringen 2012 CZ Zorgverzekeringen 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste zorg krijgt.

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie