Steun bij grote en kleine problemen, dicht bij de mensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steun bij grote en kleine problemen, dicht bij de mensen"

Transcriptie

1 de-pinte.s-p-a.be sp.a-afdeling De Pinte voorjaar 2015 Steun bij grote en kleine problemen, dicht bij de mensen Trudo Dejonghe schepen Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Sport en Landbouw Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scheldedorp Zevergem Pierre Bogaert bericht over ontwerp en bezwaren tegen ruimtelijk uitvoeringsplan van ons lieflijke Scheldedorp. Trein- en busreizigers zijn de pineut Terwijl we steeds meer in de file staan, draaien de factuurregeringen de geldkraan dicht voor het openbaar vervoer. En sp.a-schepen Trudo Dejonghe spreekt met enthousiasme over zijn realisaties en plannen. Trots op daar zijn de reizigers het slachtoffer van. sportcomplex Moerkensheide

2 02 Edito In dit nummer Het is goed leven in De Pinte. Dicht bij Gent en toch midden in de natuur. Maar De Pinte is geen slaapdorp. We hebben een dynamisch verenigingsleven, waar sport-, cultuuren jeugdbewegingen voor stevige gemeentelijke sociale cement zorgen. Onze sp.a-schepen Trudo Dejonghe in het kartel Ruimte stelt deze verworvenheden veilig, verbetert ze en breidt ze uit. In nieuwe verkavelingen worden sociale woningen gebouwd. Er is aandacht voor zorgwonen voor ouderen en recreatie- en speelruimtes voor de jeugd en Trudo is terecht fier en trots op het fraaie sportcomplex Moerkensheide. En wij met hem. Het is goed leven in De Pinte. Dat goede leven mag onze ogen niet sluiten voor wie het minder goed heeft in onze gemeente en daarbuiten. In Vlaanderen leeft 11% van de bevolking en van de kinderen onder de armoederisicodrempel. Ze moeten misschien nog niet uit de vuilbakken eten zoals steeds meer Grieken, maar als we de neoliberale extremisten van Europa geen halt toeroepen, is dat minder veraf dan we denken. Je verarmt de hele interne Europese markt als je de koopkracht aantast. Europa is te koppig om dat toe te geven. Daarom is zowel in De Pinte als in Vlaanderen een sterke sp.a nodig om in onze gemeente, in Vlaanderen en in Europa goed leven voor allen mogelijk te maken. 07 Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scheldedorp Zevergem Pierre Bogaert bericht over ontwerp en bezwaren tegen Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de historische kern 03 van ons lieflijke Scheldedorp. sp.a verwoordt onrust bij de provincies Door de afschaffing van het provinciefonds loopt Oost-Vlaanderen jaarlijks 7,9 miljoen euro mis. 06 Trots op sportcomplex Moerkensheide sp.a-schepen Trudo Dejonghe spreekt met enthousiasme over zijn realisaties en plannen Vrouwenpraatcafé is een succes Enthousiaste verderzetting van 20 jaar succesvol concept vrouwenpraatcafé De Pinte: mannen komen er niet in! Trein- en busreizigers zijn de pineut Terwijl we steeds meer in de file staan, draaien de factuurregeringen de geldkraan dicht voor het openbaar vervoer. En daar zijn de reizigers het slachtoffer van. De indexsprong en uw portemonnee Terwijl het leven duurder wordt, krijgt u door de indexsprong minder in uw portemonnee Philip De Roeck voorzitter sp.a-afdeling De Pinte reporters Dertig jaar mazoutactie Al 30 jaar organiseert sp.a mazoutacties in De Pinte. Samen Sterker maakt nog meer groepsaankopen mogelijk! 12 v.u. Alfons de Geest - Speldenstraat Gent foto s - reporters - sp.a

3 De toekomst van ons oeverdorp 03 Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scheldedorp Zevergem Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Scheldedorp Zevergem vloeit voort uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van De Pinte. Het kwam tot stand na raadpleging van de inwoners van de gemeente en na bespreking in verschillende werkgroepen. Het RUP Scheldedorp Zevergem wil het landelijk en historisch waardevolle karakter versterken en de leefbaarheid van de dorpskern garanderen. De uitgangspunten van dit plan zijn: optimaliseren van de open ruimte; de link tussen de woonkern en Scheldevallei opwaarderen; optimaliseren van het woningaanbod binnen de woonkern; behoud van historisch waardevolle dorpskern en respect voor het culturele erfgoed. Het gemeentebestuur heeft na het inwinnen van advies het ontwerp voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van 25 augustus Hierna werd het RUP aan een openbaar onderzoek onderworpen. Er werden bestemmingswijzigingen voorgesteld en het openbaar onderzoek heeft 38 bezwaren voortgebracht; ondertekend door 165 inwoners. De bezwaren zijn onderzocht door de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening (GECORO). De Gecoro heeft de bezwaarindieners gehoord ten einde haar advies aan de Landelijk karakter versterken en leefbaarheid garanderen gemeenteraad te motiveren. In het advies van De GECORO staat onder andere: 1. De zone achter de kerk en de bouwzone ter hoogte van de Blijpoel dient de bestemming zone voor recreatieve voorzieningen te krijgen, met vrijwaring van het zicht op de Scheldevallei. Bij ontwikkeling van het dorpsplein moet aandacht besteed worden aan het historisch karakter van de muur. Achter de kerk moeten de zichtassen ten Zuiden en ten Oosten vanaf het plein gevrijwaard blijven. 2. Voor de woningen voorzien in de bouwzone tussen het Wijngaardeke en het Dorp wordt met betrekking tot nok- en kroonlijsthoogte de 45 regel toegepast. Meer info: Pierre Bogaerts: expert ruimtelijke ordening Peter De Wilde: advocaat en voorzitter Gecoro Pierre Bogaerts Natuur en culturele erfgoed respecteren.

4 Bus- en treinreizigers zijn de pineut 04 Terwijl de wegen meer en meer dichtslibben, zetten de regeringen de hakbijl in het openbaar vervoer. Bij hun blinde besparingswoede kijken ze enkel naar de cijfers, maar vergeten ze de mensen daarachter. Spots ging praten met enkele van hen. Vooroorlogse treinen naar de Westhoek De federale regering bespaart stevig op de NMBS, die het met maar liefst 2 miljard euro minder moet doen. Om de rekening te doen kloppen, jaagt de NMBS de prijzen voor tickets omhoog en snoeit ze in het aanbod. Yves Trappeniers uit Menen kan daarover meepraten. Al vier jaar neem ik de trein van Menen naar mijn werk in Brussel, vertelt Yves. Dat is een rit van anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. In theorie althans, want twee tot drie keer per week is er een vertraging van zeven tot twintig minuten. Comfortabele dubbeldekkers zijn vervangen door treinstellen van voor de oorlog Tot voor kort spoorden we met comfortabele geklimatiseerde dubbeldekkers, met degelijke zetels, waarin je nauwelijks dooreen geschud werd. Voor mij is dat belangrijk, want ik sukkel met mijn rug, en elke schok is als een dolk in mijn rug. Mijn werkgever heef gelukkig begrip voor mijn situatie. Zo kan ik twee dagen thuis werken en heb ik ook een aangepaste stoel gekregen. De NMBS heeft minder begrip. Sinds het nieuwe vervoersplan heeft ze de comfortabele dubbeldekkers vervangen door treinstellen van voor de oorlog. Je zit er op een oud model bank in een hoek van 90 graden. Minstens anderhalf uur. Ons vaste groepje pendelaars heeft het dan ook over trein-sm. De aankomst is dan ook altijd een verlossing, maar ook een marteling. Je geraakt namelijk niet zomaar Foto Jimmy Kets - Imagedesk

5 van die trein. Terwijl de dubbeldekkers over lage en brede treden beschikten, zitten we nu opgezadeld met een hogere, smalle exemplaren. In Brussel- Centraal gaat dat nog net, maar bij de terugreis is het al een stuk gevaarlijker. De trein is namelijk ook dubbel zo lang, zodat enkel de zes eerste wagons bij het perron aankomen. Bij de volgende drie moet je op de keien uitstappen, en bij de laatste drie zelfs in het vuile grint. Toch kan het altijd nog erger. Bij ons vaste groepje hoort ook een vrouw in een rolstoel. ger kreeg zij een propere, Vroeaangepaste plaats tussen de mensen, in een speciaal Mijn pa nam elke dag de belbus om mijn ma in het rusthuis te bezoeken. Tot de halte aan zijn deur werd afgeschaft voorziene wagon. In die middeleeuwse treinen is daar geen sprake meer van. Nu plaatsen ze haar als een stuk ballast in de gang naast het toilet. Haar rolstoel kan immers niet door de deuren en hij zou maar in de weg staan in de middengang. Vooral de winters zijn een marteling voor haar. Als de deuren opengaan, zit ze onbeschermd in de kou. Je kan het je moeilijk voorstellen, maar toch is het de realiteit. Niet meer op bezoek in het rusthuis De Vlaamse factuurregering zet het mes in De Lijn. Die moeten het met 110 miljoen euro minder doen. Om de rekening te doen kloppen, heeft ook De Lijn al een tariefverhoging doorgevoerd, is het gratis vervoer voor 65-plussers geschrapt en verdwijnen alleen in Limburg al 150 lijnen. Lizzy Morrhaye uit Wellen houdt haar hart vast. Mijn ma verblijft in een verzorgingstehuis in Borgloon, vertelt Lizzy. Mijn pa van 80, die verkoos nog wat in zijn vertrouwde omgeving te blijven, ging haar elke dag bezoeken, met de belbus, die vlak bij zijn deur een halte had. Tot er ineens een bordje hing: halte Berlingen-kerk wordt afgeschaft vanaf 14/7/2014. Zijn wereld stortte in. Samen met de burgemeester van Wellen, Els Robeyns, heb ik hemel en aarde bewogen om de halte terug te krijgen. De Lijn beweerde aanvankelijk dat de halte afgeschaft was omdat niemand ze gebruikte, terwijl mijn pa er elke dag de bus nam. Uiteindelijk zijn ze op hun beslissing teruggekomen, maar nu ze opnieuw een hele reeks bussen en belbussen gaan afschaffen, vrees ik het ergste. Hoe moet ik dat aan mijn pa uitleggen? foto Jan Locus Ook Meer cultuur betalen voor moet minder vechten openbaar om vervoer hoofd boven water te houden Joris Vandenbroucke De Vlaamse regering bespaart 110 miljoen euro bij De Lijn, een enorm bedrag. Deze besparingen snijden Niet diep alleen in het vlees voetbalploegen van ons openbaar moeten de vervoer. broeksriem We moeten aanhalen, meer ook betalen in de kunst- voor minder en cultuurwereld bussen. Zo overtuig wordt het pompen je niemand of verzuipen. om de wagen Zo krijgen te laten alle staan, musea zegt 4 Vlaams procent Parlementslid minder middelen Joris Vandenbroucke. moeten organisaties die middelen Op 1 februari kregen werden via het bus kunsten- tram decreet een pak zelfs duurder. 7,5 procent Tegelijk verdwijnen besparen. In heel Mechelen wat bussen moet op zondag. het Kunstencentrum Nona het met euro Dit is nog maar het begin. De regering gaat ook de basismobiliteit minder stellen, terwijl het theatergezelschap afschaffen. Dat is de garantie dat iedereen in zijn Abattoir buurt Fermé de bus kan euro nemen. moet Geen inleveren overbodige en t luxe Arsenaal als je weet euro dat één per op jaar, zes Vlaamse zegt Caroline Gennez. gezinnen geen auto heeft. In De Lijn Antwerpen hoopt dat krijgt de gemeenten het Eastmandansgezelschap OCMW s het vervoer dan in weer landelijke en euro gebieden per jaar voor minder, hun rekening vult Vlaams Parlementslid nemen. Eerst Yasmine bussen afschaffen Kherbache (sp.a) en dan aan. vragen Ook aan het een theatergezelschap MartHa!tentatief, met ander om openbaar vervoer te organiseren, dit is toch te gek voor woorden? euro minder per jaar, en de sociaal Vlaanderen is wereldkampioen artistieke filerijden. Dat werking zullen Tutti we niet Fratelli, oplossen euro door minder het openbaar per jaar, vervoer zullen af te moeten bouwen vechten en duurder om het te maken. hoofd boven Zijn de water files nog te houden. niet lang genoeg? 05 foto sp.a

6 Nieuws uit de provincie sp.a verwoordt onrust bij de provincies De Vlaamse Regering wil de provincies op droog zaad zetten. Tijdens het budgetdebat stelde sp.a de gevolgen daarvan aan de kaak. 6 Ongerustheid en onzekerheid. Zo verwoordt fractieleider Freija Dhondt de sfeer bij het Oost- Vlaamse provinciebestuur. Tijdens het debat over het budget 2015 betreurde ze de afschaffing van het Provinciefonds door de Vlaamse Regering. Oost-Vlaanderen loopt hierdoor jaarlijks 7,9 miljoen euro mis. Toch blijft de provincie investeren in fietspaden, waterlopen, recreatiedomeinen maar door het flink beknibbelde budget is dat niet makkelijk. Freija Dhondt riep de Vlaamse regeringspartijen op om consequent te zijn: In Oost-Vlaanderen de besparingen betreuren die men in Brussel oplegt, is erg dubbelzinnig. Snel-weg met de fiets in heel Oost-Vlaanderen verplaatsingen. De sterke opkomst van de elektrische fietsen werkt dit zeker in de hand. Het provinciebestuur tekende een netwerk uit van tien fietssnelwegen, die de Oost-Vlaamse steden met elkaar verbinden. Waar nodig verbeteren we de bestaande fietspaden of leggen we nieuwe aan. Dit jaar gaan we de boer op om alle betrokken gemeenten, het Vlaams Gewest en de NMBS - als eigenaar van oude spoorwegbeddingen - te overtuigen mee te werken aan ons plan. De provincie trekt alvast 4 miljoen euro per jaar uit om de fietspaden te realiseren. Met de fiets comfortabel van Gent naar Antwerpen of van Sint-Niklaas naar Aalst? Het provinciebestuur heeft ambitieuze plannen om een netwerk van fietssnelwegen uit te bouwen. Kent Oost-Vlaanderen, naast een autosnelwegennet, binnen een paar jaar ook een fiets-snelwegennet? Als het van gedeputeerde voor Mobiliteit Peter Hertog (sp.a) afhangt wel. De provincie wil de mensen overtuigen om ook voor langere verplaatsingen te kiezen voor het meest duurzame vervoermiddel: de fiets. Zowel om te ontspannen, als voor school- of werkgebonden SAMENAANKOOP FIETSEN Elektrische fietsen, plooifietsen en gewone stadsfietsen (Oxford): 20% korting Meer info? surf naar mail naar bel met Lien De Ridder:

7 07 Gemeentepersoneel in de bloemetjes Moerkensheide: een sportcomplex om trots op te zijn In gesprek met sp.a-schepen Trudo Dejonghe Trudo Dejonghe is nu twee-en-een-half jaar sp.a-schepen in De Pinte. Johan Van Hoecke interviewt hem over zijn realisaties en plannen. Dag Trudo, je bent nu twee en een half jaar schepen. Natuurlijk kort, maar kan je al enkele verwezenlijkingen voorleggen? Het woord verwezenlijkingen klinkt plechtig maar als ik enkel naar mijn bevoegdheid kijk die Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Sport en Landbouw omvat, ben ik trots op het sportcomplex Moerkensheide. De eerste spadesteek gebeurde in de vorige legislatuur maar de bouw en uitwerking kwam bij ons terecht. De bouwtechnische zaken werden minutieus opgevolgd door mijn collega van Openbare Werken maar de praktische invulling was een mooie uitdaging. Hierbij probeer ik zo dicht mogelijk bij de gebruikers te staan want zoals in alle dossiers leveren persoonlijke contacten een goede bijdrage tot een oplossingsgerichte werking. Ik ben altijd tevreden als door het samenbrengen van mensen een meningsverschil opgelost geraakt. Het Sportpark is een multifunctionele site met een Finse piste en is een ideaal kader voor de recreanten. Bovendien hebben we een bijkomende zaal waarin festiviteiten kunnen doorgaan. De Pinte telt dus een nieuw centrum voor vrijetijdsbesteding. Steun bij grote en kleine problemen, dicht bij de mensen Ik neem aan dat er meer is dan Moerkensheide alleen? Jazeker, naast het Sportpark hebben we de petanqueterreinen en boldersbaan in Zevergem aangepakt. Met dergelijke opwaarderingen wil ik een maatschappelijke meerwaarde creëren. Ik wil de collega s en gemeentelijke diensten bedanken. Zonder hen zou weinig gerealiseerd worden. Via Spots wil ik graag het gemeentepersoneel in de bloemetjes zetten. In De Pinte is het goed leven. Als schepen van Ruimtelijke Ordening bepaal je mee om het zo te houden, of zelfs nog te verbeteren. Een van mijn aandachtspunten is het zorgwonen. De combinatie van een toenemende vergrijzing en de aanwezigheid van grote huizen zorgt voor een groot potentieel waardoor oudere personen in hun huis kunnen blijven wonen. Een ander punt zijn de windmolens waarbij we één van de eerste gemeenten zijn die een eigen kader creëerde. Op stedenbouwkundig vlak merk ik een toenemende druk om meergezinswoningen te bouwen. We hebben ons daar tegen verzet en gelukkig volgen de hogere instanties ons. In de toekomst zal het RUP Centrumbocht ons meer

8 08 rechtszekerheid geven waardoor we onze eigenheid kunnen bewaren. Als de bestaande woonuitbreidingsgebieden aangesneden zijn zal onze gemeente volgebouwd zijn. Meer kan niet als we geen verkeersinfarct willen hebben. Het RUP Scheldedorp bevindt zich in de finale fase en zal een werkstuk zijn dat tot stand is gekomen na overleg met de bevolking. Het RUP is geen bouwplan; het bevat een toekomstvisie voor het opwaarderen van de dorpskern. Op gebied van de landbouw is via de landbouwraad een vlot contact waardoor o.a. de problemen met grachten en de ruilverkaveling konden worden aangepakt. Ze hebben door de komst van het Parkbos moeten inleveren maar de geplande ruilverkaveling kan dit compenseren. Hoe verloopt de samenwerking binnen het kartel Ruimte, waar sp.a deel van uitmaakt? Zeer goed. We hebben ons al kunnen profileren. Bijvoorbeeld op het vlak van sociale woningen en het sociaal tarief. Ook met de andere meerderheidspartijen loopt de samenwerkingen goed. Het komt er op aan om dicht bij de mensen staan; hun grote en kleine problemen trachten op te lossen. Dit gaat van voetpaden over riooldeksels tot bomen. Elk probleem verdient aandacht. Direct contact maakt het gemakkelijker om die te proberen op te lossen. Wat mogen we nog van jou verwachten? Ik hoop het RUP voor De Pinte te kunnen afwerken. Daarnaast staan de aanpak van de Sportwegel, de Nijverheidsstraat en het vrijwaren van de oprukkende verstedelijking centraal. Ik wil ook het aantal sociale woningen laten toenemen. Ik begrijp niet waarom tot 2012 op dit vlak weinig initiatief werd genomen. Iedereen weet dat een huis in De Pinte duur is. Hierdoor krijgen we een uitstroom van jongeren. Dat is heel jammer want zij kunnen de toekomst van ons gemeentelijk sociaal weefsel vormen. Ik wil ook het aantal sociale woningen laten toenemen In 2016 komt de bevoegdheid Jeugd bij mij terecht en wil ik het goede werk van Wim Vanbiervliet verder zetten. Verder de jeugd ondersteunen en het jeugdhuis een facelift geven zodat het een multifunctionele zaal wordt. Er komt een skatepark op Moerkensheide en ik voorzie ook omheinde sportterreinen. Al deze plannen staan in het meerjarenplan en zullen zonder financiële tegenslagen kunnen gerealiseerd worden. De begrotingen van gemeenten komen onder druk. De Vlaamse regering schrapt in de subsidies. Wat mogen verenigingen van jou verwachten? Voor sport- en andere vrijetijdsverenigingen wil ik de hoogte van de gemeentelijke subsidies behouden. De Vlaamse regering heeft een flater begaan door te besparen op die subsidies. Vrijetijdsbestedingen zijn een inherent onderdeel van een sociale én economische samenleving. De beknibbeling in alle sectoren waar sociaal en ander kapitaal kan opgebouwd worden zorgt op korte termijn voor een begroting in evenwicht maar verschuift de problematiek naar de toekomstige generaties. Op sportvlak leidt niet bewegen tot overgewicht en stijgende ziektekosten. Een lokale politicus kan weinig doen aan het beleid op hoger echelon maar ik zal nauwlettend vrijetijdsbesteding verdedigen. Het verenigingsleven is het hart van onze sociale gemeente. Trudo Dejonghe schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Sport en Landbouw

9 Kaalslag in de cultuursector De Vlaamse regering zet stevig het mes in de cultuursector. Cultuur kan immers niet in cijfers uitgedrukt worden, en cijfers zijn het enige waar de factuurregering van wakker ligt. Vanaf het begin maakte de Vlaamse factuurregering duidelijk dat ze zou snoeien om te bloeden in de cultuursector. En jammer genoeg hield ze ook woord: zo moeten musea het nu zien te rooien met vijf procent minder, krijgen kunstencentra zoals de Vooruit 7 à 10 procent minder werkingsmiddelen en moeten socio-culturele verenigingen als Curieus en de KWB het met 5 procent minder doen. Ook een internationaal gerenommeerde instelling als de Munt werd op droog zaad gezet, zodat het nog maar de vraag blijft of ze zal kunnen overleven. Vorige maand deed de factuurregering er nog een schepje bovenop. Vanaf volgend jaar zijn de gemeenten niet langer verplicht een bibliotheek in te richten. Ze mogen het geld dat ze vroeger aan een bibliotheek besteedden vanaf dan even goed aan een parking of ander beton besteden. Ook hun culturele centra mogen ze de genadeslag geven of laten doodbloeden. We vrezen dat dit ook zal gebeuren, want toen de verplichting om wijkbibliotheken in te richten wegviel, sloot ook de ene wijkbibliotheek na de andere de deuren. Het bewijst nog maar eens dat onze Vlaamse regering onze cultuur niet belangrijk vindt. 09 HANDEN AF VAN ONZE BIBLIOTHEKEN! 1,5 MILJOEN GEBRUIKERS 50% V/D JONGEREN ONTLENINGEN + VOOR IEDEREEN stijgend aanbod van film en muziek toegang tot internet groot aanbod van kranten en tijdschriften een ontmoetingsplaats

10 10 Het leven wordt duurder, maar u krijgt minder De indexsprong en uw portemonnee Door de indexsprong krijgt u minder geld, terwijl u voor uw dagelijkse kosten meer moet betalen: voor huur, postzegels, trein, tram en bus, hoger onderwijs, verzekeringen en de Vlaamse zorgpremie. Het leven wordt alsmaar duurder. Om te verhinderen dat we daardoor armer worden, hebben de socialisten lang geleden de index ingevoerd. Die maakt dat als het leven duurder wordt ook de lonen en uitkeringen omhoog gaan. De nieuwe factuurregering wil echter van dat principe af en voert daarom een indexsprong door. Die zal u bijna 400 euro per jaar kosten, zegt Meryame Kitir. Voor een loopbaan van 40 jaar komt dat neer op minstens euro minder. De Vlaamse regering doet daar nog een schep bovenop en heeft ook voor de kinderbijslag een indexsprong ingevoerd, wat voor een gezin al snel neerkomt op zo n 70 euro minder per jaar. Ondertussen mogen andere zaken wel duurder worden. Huur, postdiensten, trein, Karin Temmerman sp.a-fractieleidster en sp.a-kamerlid Meryame Kitir sp.a-kamerlid tram en bus, hoger onderwijs, verzekeringen, de Vlaamse zorgverzekering: de index doet die allemaal stijgen. De kosten blijven dus oplopen voor de gezinnen. De gemiddelde huur, bijvoorbeeld, bedraagt 562 euro. Een indexering van 2 procent betekent dus extra kosten van 11,24 euro per maand, of 135 euro per jaar. Maar ondertussen laten ze de grote vermogens ongemoeid. De regering haalt liever het geld bij degenen die elke dag gaan werken voor hun boterham en al veel bijdragen en betalen, zegt Karin Temmerman. Terwijl het ook anders kan. Een tax shift die geld dat verdiend wordt op de beurs of via speculaties belast en geld dat verdiend wordt door te werken minder belast, kan al evenveel opbrengen. Zo n taks shift zou er voor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En dat is veel eerlijker. De indexsprong kost u bijna 400 euro per jaar ONRECHTVAARDIGE INDEXSPRONG PRIJZEN STIJGEN Huur Postdiensten Tickets trein, tram en bus Hoger onderwijs Verzekeringen < < INKOMEN STIJGT NIET Lonen Pensioenen Uitkeringen Kinderbijslag

11 Vrouwenpraatcafé De Pinte is een curieus succes agenda 11 > DINSDAG 28 APRIL 2015 Om 20 uur Vrouwenpraatcafé: praktische workshop EHBO voor de fiets : herstel en onderhoud van de fiets. Waar: het scoutslokaal van De Havik, Sportwegel, De Pinte; mét fiets! Het Vrouwenpraatcafé vierde onlangs haar 20-jarig bestaan. Deze mooie traditie wordt enthousiast verdergezet door een nieuwe ploeg. Het concept blijft hetzelfde: mannen komen er niet in, behalve bij uitzondering van een zeer interessante spreker. Op dinsdag 21 oktober, 20 uur: een feestelijke start met Sofie Vanrafelghem, sommelier, bierjournalist, zytholoog met één missie: de kloof tussen vrouwen en bier zo klein mogelijk te houden. Ze liet ons proeven van heerlijke bieren gemaakt door vrouwelijke bierbrouwers. Op dinsdag 25 november, 20 uur: een zoete verderzetting met stadsimker op hoog niveau Liesbeth Hiele. Ze staat met haar korven o.a. op het dak van de Gentse Vooruit en hield een aanstekelijk pleidooi voor de waarde van de honingbij. Ze liet ons bovendien van haar heerlijke ecologisch verantwoorde Gentse stadshoning proeven. Op dinsdag 10 februari, 20 uur: iets voor de durvers onder ons: Wouter Devriendt trachtte de talrijk opgekomen vrouwen te winnen voor entomofagie, het gebruik van insecten in de keuken, volgens hem een gezonde verrijking en zuurstof voor een creatieve kok..een avond mét proevertjes! Op dinsdag 10 maart, 20 uur: Transit 51: een unieke blik op vrouwen in een asielcentrum, door Lisa Van Damme, fotografe van De Standaard. Ze bracht enkele weken door in het Klein Kasteeltje en brengt hun verhalen, hun geheimen, hun verleden maar vooral hun dromen voor de toekomst. Op dinsdag 28 april, 20 uur gaat de laatste bijeenkomst door: we zetten de theorie om in praktijk: EHBO voor de fiets. Jan Heymans zal ons met geduld en toewijding uit de doeken doen hoe we onze fiets kunnen onderhouden en herstellen. Ons café gaat door in de cafetaria in sportcentrum Moerkensheide, Parkwegel 1, 9840 De Pinte (GPS: Nieuwstraat 78, wegwijzers Sportpark volgen). Voor het fietsatelier spreken we af in het scoutslokaal van De Havik, Sportwegel, mét fiets! Wees curieus en kom naar ons café! Geef je mailadres op aan en we houden je op de hoogte en volg ons op facebook! werkten mee aan dit nummer Artikels: Pierre Bogaerts, Trudo Dejonghe & Johan Van Hoecke, Lieve Verschraegen, Peter Vandenabeele, Foto s: Ann Poelman, Philip De Roeck, Edito en Redactie: Philip De Roeck

12 Kort nieuws uit De Pinte Dertig jaar mazoutactie: Samen Sterker in De Pinte Al 30 jaar organiseert sp.a mazoutacties in De Pinte. Samen Sterker, een coöperatieve onderneming, maakt nog meer groepsaankopen mogelijk! Door goederen en diensten zoals elektriciteit, gas en brandstof, enz. in groep aan te kopen, kunnen wij de scherpste prijs van het moment op de markt bedingen. reporters Zo krijgen consumenten en kwetsbare groepen zoals senioren, personen met een laag inkomen of eenoudergezinnen, meer financiële ademruimte. Op die manier wil Samen Sterker niet alleen prijzen helpen verlagen maar ook armoede helpen bestrijden. Bovendien informeren we mensen ook over tegemoetkomingen of andere initiatieven waarop ze op hun dagelijkse uitgaven kunnen besparen. Er bestaat onder andere een aanbod van energiebesparende acties zoals zonneboilers, zonnepanelen, spouwmuurisolatie, nieuwe beglazing, dakisolatie en condensatieketels. sp.a De Pinte is vennoot in de coöperatie en organiseert in samenwerking met de coöperatie groepsaankopen voor stookolie. Wil je meer weten neem contact op met onze plaatselijke vertegenwoordiger Pierre Bogaert op het nummer Meer info: oost-vlaanderen Tel De bestuursploeg van sp.a en Curieus De Pinte-Zevergem Het bestuur van sp.a De Pinte-Zevergem telt negen leden. Philip De Roeck is voorzitter. Hij is ook ondervoorzitter van het progressieve kartel Ruimte, waarin hij sp.a vertegenwoordigt in het dagelijks bestuur. Onze schepen Trudo Dejonghe, tevens penningmeester, moeten we niet meer aan u voorstellen. Secretaris is duivel-doet-al Geert Decraemer. De andere bestuursleden zijn: Peter Vandenabeele (ondervoorzitter, webmaster en lid van de bibliotheekraad), Peter De Wilde (voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening of GECORO), Pierre Bogaert (lid van de GECORO), Katie Van Cauwenberghe, Kris Coenegrachts en Johan Van Hoecke. Mireille Pauwels is voorzitter van de culturele nevenorganisatie Curieus, Geert Decraemer secretaris en Lieve Verschraegen penningmeester. Website: de-pinte.s-p-a.be

Renovatie de Blokken : mooier, socialer en in overleg. Stijn Vermassen gemeenteraadslid en voorzitter Ninove Welzijn. sp.

Renovatie de Blokken : mooier, socialer en in overleg. Stijn Vermassen gemeenteraadslid en voorzitter Ninove Welzijn. sp. ninove.s-p-a.be sp.a-afdeling Ninove voorjaar 2015 Renovatie de Blokken : mooier, socialer en in overleg Stijn Vermassen gemeenteraadslid en voorzitter Ninove Welzijn Twee jaar schepen Katie Coppens maakt

Nadere informatie

Wij investeren véél in Sinaai

Wij investeren véél in Sinaai sint-niklaas.s-p-a.be sp.a-afdeling Sint-Niklaas voorjaar 2015 Wij investeren véél in Sinaai Mike Nachtegael OCMW-voorzitter en schepen voor Financiën Een nieuw speelbos voor Sinaai Er komt een groene

Nadere informatie

Maak die groene energielening snel beschikbaar in Wetteren

Maak die groene energielening snel beschikbaar in Wetteren wetteren.s-p-a.be sp.a-afdeling Wetteren voorjaar 2015 Reporters Maak die groene energielening snel beschikbaar in Wetteren Jan Tondeleir sp.a-gemeenteraadslid Verfijn reglement gratis huisvuilzakken Trein-

Nadere informatie

Actieplan Samen Actief voor Veilig Verkeer vertoont weinig ambitie en daadkracht. Gert Van Tittelboom gemeenteraadslid

Actieplan Samen Actief voor Veilig Verkeer vertoont weinig ambitie en daadkracht. Gert Van Tittelboom gemeenteraadslid sp.a Wichelen sp.a-afdeling Wichelen voorjaar 2015 Kris Van de Sande Actieplan Samen Actief voor Veilig Verkeer vertoont weinig ambitie en daadkracht. Gert Van Tittelboom gemeenteraadslid Dagprijs nieuwe

Nadere informatie

0 7 factuur. het slachtoffer van. Jij maakt morgen. editie Gent. www.spagent.be. Gent? Jij maakt. Wandelen PAGINA PAGINA PAGINA.

0 7 factuur. het slachtoffer van. Jij maakt morgen. editie Gent. www.spagent.be. Gent? Jij maakt. Wandelen PAGINA PAGINA PAGINA. www.spagent.be editie Gent voorjaar 2015 Jij maakt morgen foto: lensopgent Gaat Daniël het doet licht Regering Trein- en zet uit het in weer! clubs busreizigers op Gent? droog zijn de zaad pineut Gent

Nadere informatie

Gemeente en lokaal dierenopvangcentrum moeten samenwerken

Gemeente en lokaal dierenopvangcentrum moeten samenwerken www.spa-melle.be sp.a-afdeling Melle voorjaar 2015 Gemeente en lokaal dierenopvangcentrum moeten samenwerken Wim Verween Mellenaar betaalt voor promo BHV! 03 openbaar vervoer. En 11 Melse verenigingen

Nadere informatie

We ondersteunen onze afdeling om de partij opnieuw aantrekkelijk te maken voor andere jonge mensen. partijbestuur sp.a Merelbeke. merelbeke.s-p-a.

We ondersteunen onze afdeling om de partij opnieuw aantrekkelijk te maken voor andere jonge mensen. partijbestuur sp.a Merelbeke. merelbeke.s-p-a. merelbeke.s-p-a.be sp.a-afdeling Merelbeke voorjaar 2015 We ondersteunen onze afdeling om de partij opnieuw aantrekkelijk te maken voor andere jonge mensen. partijbestuur sp.a Merelbeke Viva-Svv: dat is

Nadere informatie

We blijven strijden voor een SAMENleving

We blijven strijden voor een SAMENleving assenede.s-p-a.be sp.a-afdeling Assenede voorjaar 2015 foto: reporters We blijven strijden voor een SAMENleving Dominique Buysse voorzitter sp.a Assenede - schepen Assenede met bevoegdheden Cultuur, Onderwijs

Nadere informatie

Allen welkom op de vooravond van de Dag van de Arbeid voor een hapje en een drankje

Allen welkom op de vooravond van de Dag van de Arbeid voor een hapje en een drankje gavere.s-p-a.be sp.a-afdeling Gavere voorjaar 2015 Allen welkom op de vooravond van de Dag van de Arbeid voor een hapje en een drankje partijbestuur sp.a Gavere Wegenwerken te Gavere Een stand van zaken

Nadere informatie

0 7 factuur. het slachtoffer van. Jij maakt morgen. www.spagent.be. Gent? Jij maakt. Wandelen PAGINA PAGINA PAGINA. voorjaar 2015

0 7 factuur. het slachtoffer van. Jij maakt morgen. www.spagent.be. Gent? Jij maakt. Wandelen PAGINA PAGINA PAGINA. voorjaar 2015 www.spagent.be editie editie Gent-Oost voorjaar 2015 Jij maakt morgen foto: lensopgent Gaat Daniël het doet licht Regering Trein- en zet uit het in weer! clubs busreizigers op Gent? droog zijn de zaad

Nadere informatie

We vragen een snelle oplossing voor het dossier Uyttenhove Patrick DeBlock

We vragen een snelle oplossing voor het dossier Uyttenhove Patrick DeBlock lochristi.s-p-a.be sp.a-afdeling Lochristi voorjaar 2015 We vragen een snelle oplossing voor het dossier Uyttenhove Patrick DeBlock 03 Zet een muts op je dak! Samen Sterker zet in op een groepsaankoop

Nadere informatie

Neen aan privatisering OCMW-rusthuizen Johan Van hove en Chris Coene sp.a Evergem. Rood Nieuws uit Evergem. Trein- en busreizigers zijn de pineut

Neen aan privatisering OCMW-rusthuizen Johan Van hove en Chris Coene sp.a Evergem. Rood Nieuws uit Evergem. Trein- en busreizigers zijn de pineut evergem.s-p-a.be sp.a-afdeling Evergem voorjaar 2015 Neen aan privatisering OCMW-rusthuizen Johan Van hove en Chris Coene sp.a Evergem Rood Nieuws uit Evergem sp.a Evergem slaagt erin de agenda van de

Nadere informatie

Roel Anciaux, voorzitter sp.a-meise2020. Trein- en busreizigers zijn de pineut. Terwijl we steeds meer in de file staan, draaien de factuurregeringen

Roel Anciaux, voorzitter sp.a-meise2020. Trein- en busreizigers zijn de pineut. Terwijl we steeds meer in de file staan, draaien de factuurregeringen www.spameise.be ZOMER 2015 RUP s verminken onze dorpscentra! Roel Anciaux, voorzitter sp.a-meise2020 Het gemeentebestuur laat vrij bijbouwen maar vergeet haar eigen voorzieningen mee uit te breiden. 03

Nadere informatie

Het publiek bepaalt welke slamdichter de beste is Jan Van Hee voorzitter Curieus Berlare

Het publiek bepaalt welke slamdichter de beste is Jan Van Hee voorzitter Curieus Berlare berlare.s-p-a.be sp.a-afdeling Berlare voorjaar 2015 Het publiek bepaalt welke slamdichter de beste is Jan Van Hee voorzitter Curieus Berlare Poetry Slam tijdens de Meifeesten In een voorronde van het

Nadere informatie

Nieuw Eurostadion? Burgemeester komt niet aan de bal in dit dossier. Trein- en busreizigers zijn de pineut

Nieuw Eurostadion? Burgemeester komt niet aan de bal in dit dossier. Trein- en busreizigers zijn de pineut http://grimbergen.s-p-a.be APRIL 2015 Nieuw Eurostadion? Burgemeester komt niet aan de bal in dit dossier Gerlant van Berlaer, gemeenteraadslid 03 Betaalbaar wonen in Grimbergen Er zijn meer inspanningen

Nadere informatie

Een veilige schoolomgeving is onze prioriteit Nieuwe Fiscale fraude OCMW + bestuursploeg is niet langer gemeente een prioriteit

Een veilige schoolomgeving is onze prioriteit Nieuwe Fiscale fraude OCMW + bestuursploeg is niet langer gemeente een prioriteit http://neerpelt.s-p-a.be APRIL 2015 Een veilige schoolomgeving is onze prioriteit Patricia Kuppens 02 PAGINA Nieuwe bestuursploeg Maak kennis met de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van sp.a neerpelt.

Nadere informatie

Actieplan Samen Actief voor Veilig Verkeer vertoont weinig ambitie en daadkracht. Gert Van Tittelboom gemeenteraadslid

Actieplan Samen Actief voor Veilig Verkeer vertoont weinig ambitie en daadkracht. Gert Van Tittelboom gemeenteraadslid sp.a Wichelen sp.a-afdeling Wichelen voorjaar 2015 Kris Van de Sande Actieplan Samen Actief voor Veilig Verkeer vertoont weinig ambitie en daadkracht. Gert Van Tittelboom gemeenteraadslid Dagprijs nieuwe

Nadere informatie

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Aalst lijsttrekker Binnen een paar dagen verkiest u een nieuw provinciaal bestuur. Gedurende meer dan 23 jaar maak ik hiervan deel uit. In die

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

Neen aan privatisering OCMW-rusthuizen Johan Van hove en Chris Coene sp.a Evergem. Rood Nieuws uit Evergem. Evergem- Belzele staat op zijn kop PAGINA

Neen aan privatisering OCMW-rusthuizen Johan Van hove en Chris Coene sp.a Evergem. Rood Nieuws uit Evergem. Evergem- Belzele staat op zijn kop PAGINA evergem.s-p-a.be sp.a-afdeling Evergem voorjaar 2015 Neen aan privatisering OCMW-rusthuizen Johan Van hove en Chris Coene sp.a Evergem Rood Nieuws uit Evergem 03 11 sp.a Evergem slaagt erin de agenda van

Nadere informatie

Fiscale fraude is niet langer een prioriteit. Provinciaal sp.avoorzitter

Fiscale fraude is niet langer een prioriteit. Provinciaal sp.avoorzitter www.goestingingingelom.be APRIL 2015 Gemeente Gingelom maakt krachtige indruk Charly Moyaerts burgemeester Wie werkt betaalt de rekening Fiscale fraude is niet langer een prioriteit Bibliotheek Gingelom

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Bloedbad in sociale sector Maasmechelen Meryame Kitir, fractieleider sp.a. april 2015. maasmechelen.s-p-a.be. Bloeiend verenigingsleven

Bloedbad in sociale sector Maasmechelen Meryame Kitir, fractieleider sp.a. april 2015. maasmechelen.s-p-a.be. Bloeiend verenigingsleven maasmechelen.s-p-a.be april 2015 Bloedbad in sociale sector Maasmechelen Meryame Kitir, fractieleider sp.a Windmolens in Maasmechelen: een klucht! De meerderheid besliste om de Fiscale fraude is niet langer

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Bourgeois I. De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget

Bourgeois I. De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget De factuur van Bourgeois I De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget INHOUD Inleiding Beleidsdomein 1: Welzijn, gezondheid, gezin Beleidsdomein 2: Onderwijs Beleidsdomein 3: Nutsvoorzieningen

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Een forse besparing op de energiefactuur dankzij samenaankopen Dries Goedertier, verantwoordelijke stookolieactie

Een forse besparing op de energiefactuur dankzij samenaankopen Dries Goedertier, verantwoordelijke stookolieactie zwalm.s-p-a.be sp.a-afdeling Zwalm najaar 2014 Een forse besparing op de energiefactuur dankzij samenaankopen Dries Goedertier, verantwoordelijke stookolieactie sp.a ijvert voor derdebetalersregeling met

Nadere informatie

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking 1 1. INHOUD 1. Inhoud 2. Voorwoord 3. In enkele haltes naar een schakel en terug! 4. Denk er aan 5. Adressen van de provinciale en Brusselse MOS-begeleiders 2. VOORWOORD Het succes van samenwerking Samen

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

Onze muziekacademie heeft dringend een structurele oplossing nodig Kristof De Vlieger Voorzitter sp.a Aalter

Onze muziekacademie heeft dringend een structurele oplossing nodig Kristof De Vlieger Voorzitter sp.a Aalter aalter.s-p-a.be sp.a-afdeling Aalter najaar 2014 Onze muziekacademie heeft dringend een structurele oplossing nodig Kristof De Vlieger Voorzitter sp.a Aalter Rechtstreekse trein tussen Aalter en Antwerpen

Nadere informatie

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Beste kiezer, Bij alle onzekerheden in de wereld van vandaag is één ding zeker: Nederland telt steeds meer ouderen. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Trage wegen. Haast je voor ze weg zijn. sp.a-afdeling Lierde. lierde.s-p-a.be. Derde Curieuse Geschenkenbeurs. Regering zet clubs op droog zaad

Trage wegen. Haast je voor ze weg zijn. sp.a-afdeling Lierde. lierde.s-p-a.be. Derde Curieuse Geschenkenbeurs. Regering zet clubs op droog zaad lierde.s-p-a.be sp.a-afdeling Lierde najaar 2014 Trage wegen. Haast je voor ze weg zijn 03 grote vermogens. 0 7 Een creatieve beurs met leuks en lekkers. 04 Regering zet clubs op droog zaad Het hart van

Nadere informatie

- heeft de burgemeester ons tijdens diezelfde gemeenteraad trachten te misleiden met een plan wat niet juist blijkt te zijn?

- heeft de burgemeester ons tijdens diezelfde gemeenteraad trachten te misleiden met een plan wat niet juist blijkt te zijn? HERMAN SNOEYS Afschaffing buurtweg nr. 46 tussen Driehoekstraat en Meerdorp te Meer: principiële afschaffing van de weg en opdracht tot het onderwerpen van de aanvraag aan een openbaar onderzoek Gemeenteraad

Nadere informatie

Sterkste groei bij werknemers

Sterkste groei bij werknemers In 1994 stagneerde de ontwikkeling van de koopkracht nog. In de daarop volgende jaren nam de koopkracht echter steeds sterker toe: met 1% in 1995 tot 1,5% in 1997. De grootste stijging,,7%, deed zich voor

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

Gezond met geld. Zo doe je dat. Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen

Gezond met geld. Zo doe je dat. Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen Gezond met geld Zo doe je dat Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen Gezond met geld Zo doe je dat Tineke Post Uitgeverij Gelderland Voorwoord Crisis in Europa crisis in Nederland. Bezuinigen, bezuinigen.

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

investeer in seniorenflats

investeer in seniorenflats investeer in seniorenflats in een Onze visie Beleg in seniorenflats Residentie Leiedam zet zich dagdagelijks in Vanuit onze doorgedreven dienstverlenende Uw geld op vandaag een degelijke meerwaarde BELEG

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1. Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1 Inhoud INLEIDING... 3 1. ENQUETE... 4 2. RESULTATEN... 6 2.1. ONDERVRAAGDEN... 6 Leeftijd... 6 Deelgemeenten... 6 Geslacht... 7 2.2. CIJFERS... 8

Nadere informatie

Spaar energie! Wat is energie? Zelf aan de slag. Waarom energie besparen? Sommige centrales die elektriciteit. Stijn Dekelver

Spaar energie! Wat is energie? Zelf aan de slag. Waarom energie besparen? Sommige centrales die elektriciteit. Stijn Dekelver Stijn Dekelver De maand oktober is al enkele jaren de maand van de energiebesparing. De overheid roept dan alle mensen in Vlaanderen op om zuinig om te gaan met energie. Sommige centrales die elektriciteit

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 Aanwezig : Damen E. voorzitter. Segers D., Sterckx D. deskundigen. Stessens J., Iemants M., Breugelmans

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Samenvatting Op dit moment maakt zes op de tien Leidenaren gebruik van de trein, ruim vier op de tien van de bus binnen Leiden en een kwart van de bus naar een plaats in de

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013

Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013 Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013 Het verloop van de infovergaderingen was in ieder kerkdorp hetzelfde. De burgemeester verwelkomde de aanwezigen, vervolgens stelden de schepenen zich voor.

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen 1. Inleiding Verschillende organisaties en de

Nadere informatie

Verslag: De dorpsbibliotheek: verleden of toekomst?

Verslag: De dorpsbibliotheek: verleden of toekomst? Verslag: WANNEER Donderdag 26 september 2013 LOCATIE t Kasteeltje Stationstraat 2, Denderleeuw INLEIDING Donderdagavond 26 september 2013 werd in t Kasteeltje in Denderleeuw een 2 e bijeenkomst georganiseerd

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige studie. De nieuwe wijk Tervuursesteenweg

Stedenbouwkundige studie. De nieuwe wijk Tervuursesteenweg Stedenbouwkundige studie De nieuwe wijk Tervuursesteenweg Inhoud Voorwoord Beste Mechelaar, Voorwoord Woonkwaliteit Abeelstraat Mahatma Gandhistraat Tuinwijk Mobiliteit Ontspanning Diensten De wijk en

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Negatieve wending op komst? Buurtcomité DREVENSVELD

Negatieve wending op komst? Buurtcomité DREVENSVELD Negatieve wending op komst? Buurtcomité DREVENSVELD Wie zijn wij? Wij zijn het Buurtcomité Drevensveld. Een feitelijke vereniging van eigenaars wonende rond het Drevensveld, sympathisanten en andere belanghebbenden.

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Vlaamse gezinnen verdienen beter.

Vlaamse gezinnen verdienen beter. Vlaamse gezinnen verdienen beter. persconferentie sp.a woensdag 5 november 2014 1. De taart groeit niet door de porties te verkleinen. Terwijl het intussen voldoende wetenschappelijk bewezen is denk maar

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015. Centrumplan Daarlerveen

Nieuwsbrief Maart 2015. Centrumplan Daarlerveen Nieuwsbrief Maart 2015 Centrumplan Daarlerveen 1 Beste inwoners van Daarlerveen, Terugblik op ontstaan Centrumplan Daarlerveen Nog even de schouders er onder en dan staat uw nieuwe Kulturhus er! Dit klinkt

Nadere informatie

Bel de bus als t u past! Belbus 30: Laarne Wetteren Wich elen

Bel de bus als t u past! Belbus 30: Laarne Wetteren Wich elen NIEUW! Bel de bus als t u past! Belbus 30: Laarne Wich elen Wenst u meer informatie, bel dan naar onze speciale nummers: Belbuscentrale: 09 210 94 94 Reisinfo: 09 210 94 91 Abonnementen: 09 210 94 43 Of

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

Familiefietstocht langs mooie en zwarte punten van Wichelen, Wetteren en Laarne

Familiefietstocht langs mooie en zwarte punten van Wichelen, Wetteren en Laarne sp.a Wichelen sp.a-afdeling Wichelen najaar 2014 Familiefietstocht langs mooie en zwarte punten van Wichelen, Wetteren en Laarne Fietstocht Curieus Curieus brengt mooie, maar ook onveilige punten Wichelen

Nadere informatie