Steun bij grote en kleine problemen, dicht bij de mensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steun bij grote en kleine problemen, dicht bij de mensen"

Transcriptie

1 de-pinte.s-p-a.be sp.a-afdeling De Pinte voorjaar 2015 Steun bij grote en kleine problemen, dicht bij de mensen Trudo Dejonghe schepen Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Sport en Landbouw Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scheldedorp Zevergem Pierre Bogaert bericht over ontwerp en bezwaren tegen ruimtelijk uitvoeringsplan van ons lieflijke Scheldedorp. Trein- en busreizigers zijn de pineut Terwijl we steeds meer in de file staan, draaien de factuurregeringen de geldkraan dicht voor het openbaar vervoer. En sp.a-schepen Trudo Dejonghe spreekt met enthousiasme over zijn realisaties en plannen. Trots op daar zijn de reizigers het slachtoffer van. sportcomplex Moerkensheide

2 02 Edito In dit nummer Het is goed leven in De Pinte. Dicht bij Gent en toch midden in de natuur. Maar De Pinte is geen slaapdorp. We hebben een dynamisch verenigingsleven, waar sport-, cultuuren jeugdbewegingen voor stevige gemeentelijke sociale cement zorgen. Onze sp.a-schepen Trudo Dejonghe in het kartel Ruimte stelt deze verworvenheden veilig, verbetert ze en breidt ze uit. In nieuwe verkavelingen worden sociale woningen gebouwd. Er is aandacht voor zorgwonen voor ouderen en recreatie- en speelruimtes voor de jeugd en Trudo is terecht fier en trots op het fraaie sportcomplex Moerkensheide. En wij met hem. Het is goed leven in De Pinte. Dat goede leven mag onze ogen niet sluiten voor wie het minder goed heeft in onze gemeente en daarbuiten. In Vlaanderen leeft 11% van de bevolking en van de kinderen onder de armoederisicodrempel. Ze moeten misschien nog niet uit de vuilbakken eten zoals steeds meer Grieken, maar als we de neoliberale extremisten van Europa geen halt toeroepen, is dat minder veraf dan we denken. Je verarmt de hele interne Europese markt als je de koopkracht aantast. Europa is te koppig om dat toe te geven. Daarom is zowel in De Pinte als in Vlaanderen een sterke sp.a nodig om in onze gemeente, in Vlaanderen en in Europa goed leven voor allen mogelijk te maken. 07 Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scheldedorp Zevergem Pierre Bogaert bericht over ontwerp en bezwaren tegen Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de historische kern 03 van ons lieflijke Scheldedorp. sp.a verwoordt onrust bij de provincies Door de afschaffing van het provinciefonds loopt Oost-Vlaanderen jaarlijks 7,9 miljoen euro mis. 06 Trots op sportcomplex Moerkensheide sp.a-schepen Trudo Dejonghe spreekt met enthousiasme over zijn realisaties en plannen Vrouwenpraatcafé is een succes Enthousiaste verderzetting van 20 jaar succesvol concept vrouwenpraatcafé De Pinte: mannen komen er niet in! Trein- en busreizigers zijn de pineut Terwijl we steeds meer in de file staan, draaien de factuurregeringen de geldkraan dicht voor het openbaar vervoer. En daar zijn de reizigers het slachtoffer van. De indexsprong en uw portemonnee Terwijl het leven duurder wordt, krijgt u door de indexsprong minder in uw portemonnee Philip De Roeck voorzitter sp.a-afdeling De Pinte reporters Dertig jaar mazoutactie Al 30 jaar organiseert sp.a mazoutacties in De Pinte. Samen Sterker maakt nog meer groepsaankopen mogelijk! 12 v.u. Alfons de Geest - Speldenstraat Gent foto s - reporters - sp.a

3 De toekomst van ons oeverdorp 03 Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scheldedorp Zevergem Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Scheldedorp Zevergem vloeit voort uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van De Pinte. Het kwam tot stand na raadpleging van de inwoners van de gemeente en na bespreking in verschillende werkgroepen. Het RUP Scheldedorp Zevergem wil het landelijk en historisch waardevolle karakter versterken en de leefbaarheid van de dorpskern garanderen. De uitgangspunten van dit plan zijn: optimaliseren van de open ruimte; de link tussen de woonkern en Scheldevallei opwaarderen; optimaliseren van het woningaanbod binnen de woonkern; behoud van historisch waardevolle dorpskern en respect voor het culturele erfgoed. Het gemeentebestuur heeft na het inwinnen van advies het ontwerp voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van 25 augustus Hierna werd het RUP aan een openbaar onderzoek onderworpen. Er werden bestemmingswijzigingen voorgesteld en het openbaar onderzoek heeft 38 bezwaren voortgebracht; ondertekend door 165 inwoners. De bezwaren zijn onderzocht door de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening (GECORO). De Gecoro heeft de bezwaarindieners gehoord ten einde haar advies aan de Landelijk karakter versterken en leefbaarheid garanderen gemeenteraad te motiveren. In het advies van De GECORO staat onder andere: 1. De zone achter de kerk en de bouwzone ter hoogte van de Blijpoel dient de bestemming zone voor recreatieve voorzieningen te krijgen, met vrijwaring van het zicht op de Scheldevallei. Bij ontwikkeling van het dorpsplein moet aandacht besteed worden aan het historisch karakter van de muur. Achter de kerk moeten de zichtassen ten Zuiden en ten Oosten vanaf het plein gevrijwaard blijven. 2. Voor de woningen voorzien in de bouwzone tussen het Wijngaardeke en het Dorp wordt met betrekking tot nok- en kroonlijsthoogte de 45 regel toegepast. Meer info: Pierre Bogaerts: expert ruimtelijke ordening Peter De Wilde: advocaat en voorzitter Gecoro Pierre Bogaerts Natuur en culturele erfgoed respecteren.

4 Bus- en treinreizigers zijn de pineut 04 Terwijl de wegen meer en meer dichtslibben, zetten de regeringen de hakbijl in het openbaar vervoer. Bij hun blinde besparingswoede kijken ze enkel naar de cijfers, maar vergeten ze de mensen daarachter. Spots ging praten met enkele van hen. Vooroorlogse treinen naar de Westhoek De federale regering bespaart stevig op de NMBS, die het met maar liefst 2 miljard euro minder moet doen. Om de rekening te doen kloppen, jaagt de NMBS de prijzen voor tickets omhoog en snoeit ze in het aanbod. Yves Trappeniers uit Menen kan daarover meepraten. Al vier jaar neem ik de trein van Menen naar mijn werk in Brussel, vertelt Yves. Dat is een rit van anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. In theorie althans, want twee tot drie keer per week is er een vertraging van zeven tot twintig minuten. Comfortabele dubbeldekkers zijn vervangen door treinstellen van voor de oorlog Tot voor kort spoorden we met comfortabele geklimatiseerde dubbeldekkers, met degelijke zetels, waarin je nauwelijks dooreen geschud werd. Voor mij is dat belangrijk, want ik sukkel met mijn rug, en elke schok is als een dolk in mijn rug. Mijn werkgever heef gelukkig begrip voor mijn situatie. Zo kan ik twee dagen thuis werken en heb ik ook een aangepaste stoel gekregen. De NMBS heeft minder begrip. Sinds het nieuwe vervoersplan heeft ze de comfortabele dubbeldekkers vervangen door treinstellen van voor de oorlog. Je zit er op een oud model bank in een hoek van 90 graden. Minstens anderhalf uur. Ons vaste groepje pendelaars heeft het dan ook over trein-sm. De aankomst is dan ook altijd een verlossing, maar ook een marteling. Je geraakt namelijk niet zomaar Foto Jimmy Kets - Imagedesk

5 van die trein. Terwijl de dubbeldekkers over lage en brede treden beschikten, zitten we nu opgezadeld met een hogere, smalle exemplaren. In Brussel- Centraal gaat dat nog net, maar bij de terugreis is het al een stuk gevaarlijker. De trein is namelijk ook dubbel zo lang, zodat enkel de zes eerste wagons bij het perron aankomen. Bij de volgende drie moet je op de keien uitstappen, en bij de laatste drie zelfs in het vuile grint. Toch kan het altijd nog erger. Bij ons vaste groepje hoort ook een vrouw in een rolstoel. ger kreeg zij een propere, Vroeaangepaste plaats tussen de mensen, in een speciaal Mijn pa nam elke dag de belbus om mijn ma in het rusthuis te bezoeken. Tot de halte aan zijn deur werd afgeschaft voorziene wagon. In die middeleeuwse treinen is daar geen sprake meer van. Nu plaatsen ze haar als een stuk ballast in de gang naast het toilet. Haar rolstoel kan immers niet door de deuren en hij zou maar in de weg staan in de middengang. Vooral de winters zijn een marteling voor haar. Als de deuren opengaan, zit ze onbeschermd in de kou. Je kan het je moeilijk voorstellen, maar toch is het de realiteit. Niet meer op bezoek in het rusthuis De Vlaamse factuurregering zet het mes in De Lijn. Die moeten het met 110 miljoen euro minder doen. Om de rekening te doen kloppen, heeft ook De Lijn al een tariefverhoging doorgevoerd, is het gratis vervoer voor 65-plussers geschrapt en verdwijnen alleen in Limburg al 150 lijnen. Lizzy Morrhaye uit Wellen houdt haar hart vast. Mijn ma verblijft in een verzorgingstehuis in Borgloon, vertelt Lizzy. Mijn pa van 80, die verkoos nog wat in zijn vertrouwde omgeving te blijven, ging haar elke dag bezoeken, met de belbus, die vlak bij zijn deur een halte had. Tot er ineens een bordje hing: halte Berlingen-kerk wordt afgeschaft vanaf 14/7/2014. Zijn wereld stortte in. Samen met de burgemeester van Wellen, Els Robeyns, heb ik hemel en aarde bewogen om de halte terug te krijgen. De Lijn beweerde aanvankelijk dat de halte afgeschaft was omdat niemand ze gebruikte, terwijl mijn pa er elke dag de bus nam. Uiteindelijk zijn ze op hun beslissing teruggekomen, maar nu ze opnieuw een hele reeks bussen en belbussen gaan afschaffen, vrees ik het ergste. Hoe moet ik dat aan mijn pa uitleggen? foto Jan Locus Ook Meer cultuur betalen voor moet minder vechten openbaar om vervoer hoofd boven water te houden Joris Vandenbroucke De Vlaamse regering bespaart 110 miljoen euro bij De Lijn, een enorm bedrag. Deze besparingen snijden Niet diep alleen in het vlees voetbalploegen van ons openbaar moeten de vervoer. broeksriem We moeten aanhalen, meer ook betalen in de kunst- voor minder en cultuurwereld bussen. Zo overtuig wordt het pompen je niemand of verzuipen. om de wagen Zo krijgen te laten alle staan, musea zegt 4 Vlaams procent Parlementslid minder middelen Joris Vandenbroucke. moeten organisaties die middelen Op 1 februari kregen werden via het bus kunsten- tram decreet een pak zelfs duurder. 7,5 procent Tegelijk verdwijnen besparen. In heel Mechelen wat bussen moet op zondag. het Kunstencentrum Nona het met euro Dit is nog maar het begin. De regering gaat ook de basismobiliteit minder stellen, terwijl het theatergezelschap afschaffen. Dat is de garantie dat iedereen in zijn Abattoir buurt Fermé de bus kan euro nemen. moet Geen inleveren overbodige en t luxe Arsenaal als je weet euro dat één per op jaar, zes Vlaamse zegt Caroline Gennez. gezinnen geen auto heeft. In De Lijn Antwerpen hoopt dat krijgt de gemeenten het Eastmandansgezelschap OCMW s het vervoer dan in weer landelijke en euro gebieden per jaar voor minder, hun rekening vult Vlaams Parlementslid nemen. Eerst Yasmine bussen afschaffen Kherbache (sp.a) en dan aan. vragen Ook aan het een theatergezelschap MartHa!tentatief, met ander om openbaar vervoer te organiseren, dit is toch te gek voor woorden? euro minder per jaar, en de sociaal Vlaanderen is wereldkampioen artistieke filerijden. Dat werking zullen Tutti we niet Fratelli, oplossen euro door minder het openbaar per jaar, vervoer zullen af te moeten bouwen vechten en duurder om het te maken. hoofd boven Zijn de water files nog te houden. niet lang genoeg? 05 foto sp.a

6 Nieuws uit de provincie sp.a verwoordt onrust bij de provincies De Vlaamse Regering wil de provincies op droog zaad zetten. Tijdens het budgetdebat stelde sp.a de gevolgen daarvan aan de kaak. 6 Ongerustheid en onzekerheid. Zo verwoordt fractieleider Freija Dhondt de sfeer bij het Oost- Vlaamse provinciebestuur. Tijdens het debat over het budget 2015 betreurde ze de afschaffing van het Provinciefonds door de Vlaamse Regering. Oost-Vlaanderen loopt hierdoor jaarlijks 7,9 miljoen euro mis. Toch blijft de provincie investeren in fietspaden, waterlopen, recreatiedomeinen maar door het flink beknibbelde budget is dat niet makkelijk. Freija Dhondt riep de Vlaamse regeringspartijen op om consequent te zijn: In Oost-Vlaanderen de besparingen betreuren die men in Brussel oplegt, is erg dubbelzinnig. Snel-weg met de fiets in heel Oost-Vlaanderen verplaatsingen. De sterke opkomst van de elektrische fietsen werkt dit zeker in de hand. Het provinciebestuur tekende een netwerk uit van tien fietssnelwegen, die de Oost-Vlaamse steden met elkaar verbinden. Waar nodig verbeteren we de bestaande fietspaden of leggen we nieuwe aan. Dit jaar gaan we de boer op om alle betrokken gemeenten, het Vlaams Gewest en de NMBS - als eigenaar van oude spoorwegbeddingen - te overtuigen mee te werken aan ons plan. De provincie trekt alvast 4 miljoen euro per jaar uit om de fietspaden te realiseren. Met de fiets comfortabel van Gent naar Antwerpen of van Sint-Niklaas naar Aalst? Het provinciebestuur heeft ambitieuze plannen om een netwerk van fietssnelwegen uit te bouwen. Kent Oost-Vlaanderen, naast een autosnelwegennet, binnen een paar jaar ook een fiets-snelwegennet? Als het van gedeputeerde voor Mobiliteit Peter Hertog (sp.a) afhangt wel. De provincie wil de mensen overtuigen om ook voor langere verplaatsingen te kiezen voor het meest duurzame vervoermiddel: de fiets. Zowel om te ontspannen, als voor school- of werkgebonden SAMENAANKOOP FIETSEN Elektrische fietsen, plooifietsen en gewone stadsfietsen (Oxford): 20% korting Meer info? surf naar mail naar bel met Lien De Ridder:

7 07 Gemeentepersoneel in de bloemetjes Moerkensheide: een sportcomplex om trots op te zijn In gesprek met sp.a-schepen Trudo Dejonghe Trudo Dejonghe is nu twee-en-een-half jaar sp.a-schepen in De Pinte. Johan Van Hoecke interviewt hem over zijn realisaties en plannen. Dag Trudo, je bent nu twee en een half jaar schepen. Natuurlijk kort, maar kan je al enkele verwezenlijkingen voorleggen? Het woord verwezenlijkingen klinkt plechtig maar als ik enkel naar mijn bevoegdheid kijk die Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Sport en Landbouw omvat, ben ik trots op het sportcomplex Moerkensheide. De eerste spadesteek gebeurde in de vorige legislatuur maar de bouw en uitwerking kwam bij ons terecht. De bouwtechnische zaken werden minutieus opgevolgd door mijn collega van Openbare Werken maar de praktische invulling was een mooie uitdaging. Hierbij probeer ik zo dicht mogelijk bij de gebruikers te staan want zoals in alle dossiers leveren persoonlijke contacten een goede bijdrage tot een oplossingsgerichte werking. Ik ben altijd tevreden als door het samenbrengen van mensen een meningsverschil opgelost geraakt. Het Sportpark is een multifunctionele site met een Finse piste en is een ideaal kader voor de recreanten. Bovendien hebben we een bijkomende zaal waarin festiviteiten kunnen doorgaan. De Pinte telt dus een nieuw centrum voor vrijetijdsbesteding. Steun bij grote en kleine problemen, dicht bij de mensen Ik neem aan dat er meer is dan Moerkensheide alleen? Jazeker, naast het Sportpark hebben we de petanqueterreinen en boldersbaan in Zevergem aangepakt. Met dergelijke opwaarderingen wil ik een maatschappelijke meerwaarde creëren. Ik wil de collega s en gemeentelijke diensten bedanken. Zonder hen zou weinig gerealiseerd worden. Via Spots wil ik graag het gemeentepersoneel in de bloemetjes zetten. In De Pinte is het goed leven. Als schepen van Ruimtelijke Ordening bepaal je mee om het zo te houden, of zelfs nog te verbeteren. Een van mijn aandachtspunten is het zorgwonen. De combinatie van een toenemende vergrijzing en de aanwezigheid van grote huizen zorgt voor een groot potentieel waardoor oudere personen in hun huis kunnen blijven wonen. Een ander punt zijn de windmolens waarbij we één van de eerste gemeenten zijn die een eigen kader creëerde. Op stedenbouwkundig vlak merk ik een toenemende druk om meergezinswoningen te bouwen. We hebben ons daar tegen verzet en gelukkig volgen de hogere instanties ons. In de toekomst zal het RUP Centrumbocht ons meer

8 08 rechtszekerheid geven waardoor we onze eigenheid kunnen bewaren. Als de bestaande woonuitbreidingsgebieden aangesneden zijn zal onze gemeente volgebouwd zijn. Meer kan niet als we geen verkeersinfarct willen hebben. Het RUP Scheldedorp bevindt zich in de finale fase en zal een werkstuk zijn dat tot stand is gekomen na overleg met de bevolking. Het RUP is geen bouwplan; het bevat een toekomstvisie voor het opwaarderen van de dorpskern. Op gebied van de landbouw is via de landbouwraad een vlot contact waardoor o.a. de problemen met grachten en de ruilverkaveling konden worden aangepakt. Ze hebben door de komst van het Parkbos moeten inleveren maar de geplande ruilverkaveling kan dit compenseren. Hoe verloopt de samenwerking binnen het kartel Ruimte, waar sp.a deel van uitmaakt? Zeer goed. We hebben ons al kunnen profileren. Bijvoorbeeld op het vlak van sociale woningen en het sociaal tarief. Ook met de andere meerderheidspartijen loopt de samenwerkingen goed. Het komt er op aan om dicht bij de mensen staan; hun grote en kleine problemen trachten op te lossen. Dit gaat van voetpaden over riooldeksels tot bomen. Elk probleem verdient aandacht. Direct contact maakt het gemakkelijker om die te proberen op te lossen. Wat mogen we nog van jou verwachten? Ik hoop het RUP voor De Pinte te kunnen afwerken. Daarnaast staan de aanpak van de Sportwegel, de Nijverheidsstraat en het vrijwaren van de oprukkende verstedelijking centraal. Ik wil ook het aantal sociale woningen laten toenemen. Ik begrijp niet waarom tot 2012 op dit vlak weinig initiatief werd genomen. Iedereen weet dat een huis in De Pinte duur is. Hierdoor krijgen we een uitstroom van jongeren. Dat is heel jammer want zij kunnen de toekomst van ons gemeentelijk sociaal weefsel vormen. Ik wil ook het aantal sociale woningen laten toenemen In 2016 komt de bevoegdheid Jeugd bij mij terecht en wil ik het goede werk van Wim Vanbiervliet verder zetten. Verder de jeugd ondersteunen en het jeugdhuis een facelift geven zodat het een multifunctionele zaal wordt. Er komt een skatepark op Moerkensheide en ik voorzie ook omheinde sportterreinen. Al deze plannen staan in het meerjarenplan en zullen zonder financiële tegenslagen kunnen gerealiseerd worden. De begrotingen van gemeenten komen onder druk. De Vlaamse regering schrapt in de subsidies. Wat mogen verenigingen van jou verwachten? Voor sport- en andere vrijetijdsverenigingen wil ik de hoogte van de gemeentelijke subsidies behouden. De Vlaamse regering heeft een flater begaan door te besparen op die subsidies. Vrijetijdsbestedingen zijn een inherent onderdeel van een sociale én economische samenleving. De beknibbeling in alle sectoren waar sociaal en ander kapitaal kan opgebouwd worden zorgt op korte termijn voor een begroting in evenwicht maar verschuift de problematiek naar de toekomstige generaties. Op sportvlak leidt niet bewegen tot overgewicht en stijgende ziektekosten. Een lokale politicus kan weinig doen aan het beleid op hoger echelon maar ik zal nauwlettend vrijetijdsbesteding verdedigen. Het verenigingsleven is het hart van onze sociale gemeente. Trudo Dejonghe schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Sport en Landbouw

9 Kaalslag in de cultuursector De Vlaamse regering zet stevig het mes in de cultuursector. Cultuur kan immers niet in cijfers uitgedrukt worden, en cijfers zijn het enige waar de factuurregering van wakker ligt. Vanaf het begin maakte de Vlaamse factuurregering duidelijk dat ze zou snoeien om te bloeden in de cultuursector. En jammer genoeg hield ze ook woord: zo moeten musea het nu zien te rooien met vijf procent minder, krijgen kunstencentra zoals de Vooruit 7 à 10 procent minder werkingsmiddelen en moeten socio-culturele verenigingen als Curieus en de KWB het met 5 procent minder doen. Ook een internationaal gerenommeerde instelling als de Munt werd op droog zaad gezet, zodat het nog maar de vraag blijft of ze zal kunnen overleven. Vorige maand deed de factuurregering er nog een schepje bovenop. Vanaf volgend jaar zijn de gemeenten niet langer verplicht een bibliotheek in te richten. Ze mogen het geld dat ze vroeger aan een bibliotheek besteedden vanaf dan even goed aan een parking of ander beton besteden. Ook hun culturele centra mogen ze de genadeslag geven of laten doodbloeden. We vrezen dat dit ook zal gebeuren, want toen de verplichting om wijkbibliotheken in te richten wegviel, sloot ook de ene wijkbibliotheek na de andere de deuren. Het bewijst nog maar eens dat onze Vlaamse regering onze cultuur niet belangrijk vindt. 09 HANDEN AF VAN ONZE BIBLIOTHEKEN! 1,5 MILJOEN GEBRUIKERS 50% V/D JONGEREN ONTLENINGEN + VOOR IEDEREEN stijgend aanbod van film en muziek toegang tot internet groot aanbod van kranten en tijdschriften een ontmoetingsplaats

10 10 Het leven wordt duurder, maar u krijgt minder De indexsprong en uw portemonnee Door de indexsprong krijgt u minder geld, terwijl u voor uw dagelijkse kosten meer moet betalen: voor huur, postzegels, trein, tram en bus, hoger onderwijs, verzekeringen en de Vlaamse zorgpremie. Het leven wordt alsmaar duurder. Om te verhinderen dat we daardoor armer worden, hebben de socialisten lang geleden de index ingevoerd. Die maakt dat als het leven duurder wordt ook de lonen en uitkeringen omhoog gaan. De nieuwe factuurregering wil echter van dat principe af en voert daarom een indexsprong door. Die zal u bijna 400 euro per jaar kosten, zegt Meryame Kitir. Voor een loopbaan van 40 jaar komt dat neer op minstens euro minder. De Vlaamse regering doet daar nog een schep bovenop en heeft ook voor de kinderbijslag een indexsprong ingevoerd, wat voor een gezin al snel neerkomt op zo n 70 euro minder per jaar. Ondertussen mogen andere zaken wel duurder worden. Huur, postdiensten, trein, Karin Temmerman sp.a-fractieleidster en sp.a-kamerlid Meryame Kitir sp.a-kamerlid tram en bus, hoger onderwijs, verzekeringen, de Vlaamse zorgverzekering: de index doet die allemaal stijgen. De kosten blijven dus oplopen voor de gezinnen. De gemiddelde huur, bijvoorbeeld, bedraagt 562 euro. Een indexering van 2 procent betekent dus extra kosten van 11,24 euro per maand, of 135 euro per jaar. Maar ondertussen laten ze de grote vermogens ongemoeid. De regering haalt liever het geld bij degenen die elke dag gaan werken voor hun boterham en al veel bijdragen en betalen, zegt Karin Temmerman. Terwijl het ook anders kan. Een tax shift die geld dat verdiend wordt op de beurs of via speculaties belast en geld dat verdiend wordt door te werken minder belast, kan al evenveel opbrengen. Zo n taks shift zou er voor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En dat is veel eerlijker. De indexsprong kost u bijna 400 euro per jaar ONRECHTVAARDIGE INDEXSPRONG PRIJZEN STIJGEN Huur Postdiensten Tickets trein, tram en bus Hoger onderwijs Verzekeringen < < INKOMEN STIJGT NIET Lonen Pensioenen Uitkeringen Kinderbijslag

11 Vrouwenpraatcafé De Pinte is een curieus succes agenda 11 > DINSDAG 28 APRIL 2015 Om 20 uur Vrouwenpraatcafé: praktische workshop EHBO voor de fiets : herstel en onderhoud van de fiets. Waar: het scoutslokaal van De Havik, Sportwegel, De Pinte; mét fiets! Het Vrouwenpraatcafé vierde onlangs haar 20-jarig bestaan. Deze mooie traditie wordt enthousiast verdergezet door een nieuwe ploeg. Het concept blijft hetzelfde: mannen komen er niet in, behalve bij uitzondering van een zeer interessante spreker. Op dinsdag 21 oktober, 20 uur: een feestelijke start met Sofie Vanrafelghem, sommelier, bierjournalist, zytholoog met één missie: de kloof tussen vrouwen en bier zo klein mogelijk te houden. Ze liet ons proeven van heerlijke bieren gemaakt door vrouwelijke bierbrouwers. Op dinsdag 25 november, 20 uur: een zoete verderzetting met stadsimker op hoog niveau Liesbeth Hiele. Ze staat met haar korven o.a. op het dak van de Gentse Vooruit en hield een aanstekelijk pleidooi voor de waarde van de honingbij. Ze liet ons bovendien van haar heerlijke ecologisch verantwoorde Gentse stadshoning proeven. Op dinsdag 10 februari, 20 uur: iets voor de durvers onder ons: Wouter Devriendt trachtte de talrijk opgekomen vrouwen te winnen voor entomofagie, het gebruik van insecten in de keuken, volgens hem een gezonde verrijking en zuurstof voor een creatieve kok..een avond mét proevertjes! Op dinsdag 10 maart, 20 uur: Transit 51: een unieke blik op vrouwen in een asielcentrum, door Lisa Van Damme, fotografe van De Standaard. Ze bracht enkele weken door in het Klein Kasteeltje en brengt hun verhalen, hun geheimen, hun verleden maar vooral hun dromen voor de toekomst. Op dinsdag 28 april, 20 uur gaat de laatste bijeenkomst door: we zetten de theorie om in praktijk: EHBO voor de fiets. Jan Heymans zal ons met geduld en toewijding uit de doeken doen hoe we onze fiets kunnen onderhouden en herstellen. Ons café gaat door in de cafetaria in sportcentrum Moerkensheide, Parkwegel 1, 9840 De Pinte (GPS: Nieuwstraat 78, wegwijzers Sportpark volgen). Voor het fietsatelier spreken we af in het scoutslokaal van De Havik, Sportwegel, mét fiets! Wees curieus en kom naar ons café! Geef je mailadres op aan en we houden je op de hoogte en volg ons op facebook! werkten mee aan dit nummer Artikels: Pierre Bogaerts, Trudo Dejonghe & Johan Van Hoecke, Lieve Verschraegen, Peter Vandenabeele, Foto s: Ann Poelman, Philip De Roeck, Edito en Redactie: Philip De Roeck

12 Kort nieuws uit De Pinte Dertig jaar mazoutactie: Samen Sterker in De Pinte Al 30 jaar organiseert sp.a mazoutacties in De Pinte. Samen Sterker, een coöperatieve onderneming, maakt nog meer groepsaankopen mogelijk! Door goederen en diensten zoals elektriciteit, gas en brandstof, enz. in groep aan te kopen, kunnen wij de scherpste prijs van het moment op de markt bedingen. reporters Zo krijgen consumenten en kwetsbare groepen zoals senioren, personen met een laag inkomen of eenoudergezinnen, meer financiële ademruimte. Op die manier wil Samen Sterker niet alleen prijzen helpen verlagen maar ook armoede helpen bestrijden. Bovendien informeren we mensen ook over tegemoetkomingen of andere initiatieven waarop ze op hun dagelijkse uitgaven kunnen besparen. Er bestaat onder andere een aanbod van energiebesparende acties zoals zonneboilers, zonnepanelen, spouwmuurisolatie, nieuwe beglazing, dakisolatie en condensatieketels. sp.a De Pinte is vennoot in de coöperatie en organiseert in samenwerking met de coöperatie groepsaankopen voor stookolie. Wil je meer weten neem contact op met onze plaatselijke vertegenwoordiger Pierre Bogaert op het nummer Meer info: oost-vlaanderen Tel De bestuursploeg van sp.a en Curieus De Pinte-Zevergem Het bestuur van sp.a De Pinte-Zevergem telt negen leden. Philip De Roeck is voorzitter. Hij is ook ondervoorzitter van het progressieve kartel Ruimte, waarin hij sp.a vertegenwoordigt in het dagelijks bestuur. Onze schepen Trudo Dejonghe, tevens penningmeester, moeten we niet meer aan u voorstellen. Secretaris is duivel-doet-al Geert Decraemer. De andere bestuursleden zijn: Peter Vandenabeele (ondervoorzitter, webmaster en lid van de bibliotheekraad), Peter De Wilde (voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening of GECORO), Pierre Bogaert (lid van de GECORO), Katie Van Cauwenberghe, Kris Coenegrachts en Johan Van Hoecke. Mireille Pauwels is voorzitter van de culturele nevenorganisatie Curieus, Geert Decraemer secretaris en Lieve Verschraegen penningmeester. Website: de-pinte.s-p-a.be

Maak die groene energielening snel beschikbaar in Wetteren

Maak die groene energielening snel beschikbaar in Wetteren wetteren.s-p-a.be sp.a-afdeling Wetteren voorjaar 2015 Reporters Maak die groene energielening snel beschikbaar in Wetteren Jan Tondeleir sp.a-gemeenteraadslid Verfijn reglement gratis huisvuilzakken Trein-

Nadere informatie

Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad

Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad sint-niklaas.s-p-a.be sp.a-afdeling Sint-Niklaas voorjaar 2012 Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad Christel Geerts Stadsfinanciën op goede spoor Samen voor groene stroom Burgemeester Christel Geerts

Nadere informatie

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad.

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad. www.spameise.be winter 2014 2015 Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! Roel Anciaux,voorzitter sp.a-meise2020 Regering zet clubs op droog zaad sp.a-meise 2020 wil parkeerbeleid mét bewonerskaart

Nadere informatie

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd wellen.s-p-a.be NOVEMBER 2011 Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar Actieve zomermaanden De samenaankoop van gas en elektriciteit, het invullen van de belastingbrieven, de terrasfilm,

Nadere informatie

www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem Sociaal huis breidt uit We betalen ons blauw! Primeur in Zomergem PAGINA PAGINA PAGINA voorjaar 2011

www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem Sociaal huis breidt uit We betalen ons blauw! Primeur in Zomergem PAGINA PAGINA PAGINA voorjaar 2011 www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem voorjaar 2011 Sociaal huis breidt uit 03 06 Ivo Mechels van 11 Meer privacy voor OCMW-klanten is één van de aandachtspunten van dit project. We betalen ons blauw! De

Nadere informatie

Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke

Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke kruibeke.s-p-a.be sp.a-afdeling Kruibeke najaar 2013 Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke Wouter Rawoens Kruibeke bindt strijd aan tegen kinderarmoede

Nadere informatie

11 Parkeerbeleid 07 PAGINA 04 PAGINA. sp.a Zaventem dringt aan op bijsturing parkeerbeleid. Insectenhotel Nossegem staat leeg

11 Parkeerbeleid 07 PAGINA 04 PAGINA. sp.a Zaventem dringt aan op bijsturing parkeerbeleid. Insectenhotel Nossegem staat leeg oktober 2014 sp.a Zaventem dringt aan op bijsturing parkeerbeleid Regering zet clubs op droog zaad Het hart van de nieuwe regeringen zit niet bij de gezinnen of de verenigingen, wel bij de grote vermogens.

Nadere informatie

Start to Run opnieuw een groot succes. Ulrike Vanhessche Gino Dumon. www.s-p-a.be/oudenburg. We betalen ons blauw! Schepenwissel. Oudenburg.

Start to Run opnieuw een groot succes. Ulrike Vanhessche Gino Dumon. www.s-p-a.be/oudenburg. We betalen ons blauw! Schepenwissel. Oudenburg. www.s-p-a.be/oudenburg 15 APRIL 2011 Start to Run opnieuw een groot succes Gino Dumon Schepenwissel in Oudenburg Ivo Mechels van 07 12 Myriam Maes volgt Romain Gevaert op als schepen 04 We betalen ons

Nadere informatie

Woningprijzen exploderen maar sociaal woonbeleid blijft uit!

Woningprijzen exploderen maar sociaal woonbeleid blijft uit! www.spameise.be ZOMER 2011 Woningprijzen exploderen maar sociaal woonbeleid blijft uit! Roel Anciaux Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem 03 sp.a wil dat het OCMW zelf in rusthuizen voorziet. Vragen bij

Nadere informatie

Betaal niet te veel. Het leven wordt duurder, maar wij zorgen voor tegenwind: goedkopere energie, goedkoper gsm en,

Betaal niet te veel. Het leven wordt duurder, maar wij zorgen voor tegenwind: goedkopere energie, goedkoper gsm en, dentergem.s-p-a.be 15 APRIL 2013 Nieuwe groepsaankopen Samen Sterker Concept groepsaankopen wordt uitgebreid Lokale sp.a versterkt samenwerking met coöperatieve vereniging Samen Sterker Betaal niet te

Nadere informatie

Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de. toekomst. Christine Beke. www.s-p-a.be/oostkamp. Ons ambitieus programma voor de. Betaal niet te veel

Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de. toekomst. Christine Beke. www.s-p-a.be/oostkamp. Ons ambitieus programma voor de. Betaal niet te veel www.s-p-a.be/oostkamp 15 APRIL 2012 Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de toekomst Christine Beke Ons ambitieus programma voor de toekomst Christine Beke geeft haar visie en doelstellingen die

Nadere informatie

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid www.spameise.be ZOMER 2012 sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem 03 Dossier sociaal beleid Een eigen sociale huisvestingsmaatschappij maakt wonen

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden http://gingelom.s-p-a.be november 2013 Het beste onderwijs voor onze kinderen Annick Princen Schepen 03 sp.a kiest voor leefbaarheid in Gingelom In de projectontwikkeling van de ontsluiting van de stad

Nadere informatie

Nieuw-Vlaams Magazine

Nieuw-Vlaams Magazine Nieuw-Vlaams Magazine m a a r t 2 0 1 5 Ook de banken moeten hun steentje bijdragen Luc Sels (KU Leuven): Eindeloopbaandebat draait om solidariteit Lies Jans en Annick De Ridder over mobiliteit: Verandering

Nadere informatie

Werken aan een warm en bruisend Wellen.

Werken aan een warm en bruisend Wellen. wellen.s-p-a.be april 2013 Werken aan een warm en bruisend Wellen. Els Robeyns Steenweg op Borgloon wordt vernieuwd Ons protest loont. De gevaarlijke situatie op deze steenweg wordt weggewerkt. Betaal

Nadere informatie

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden Buggenhoutenaar

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden Buggenhoutenaar buggenhout.s-p-a.be sp.a-afdeling Buggenhout najaar 2013 Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden We betalen dit Christel Van jaar 4 procent Caenegem staat minder voor

Nadere informatie

Samen voor Nieuwerkerken Kandidaten en bestuursleden sp.a Nieuwerkerken

Samen voor Nieuwerkerken Kandidaten en bestuursleden sp.a Nieuwerkerken nieuwerkerken.s-p-a.be mei 2012 Samen voor Nieuwerkerken Kandidaten en bestuursleden sp.a Nieuwerkerken (Ontbreken op foto: Sandra Vansimpsen, Jean-Paul Lowies, Carine Hinnisdaels, Yves Vannijlen en Leon

Nadere informatie

Betaal niet te veel Het leven wordt duurder, maar wij zorgen voor tegenwind: goedkopere energie, goedkoper gsm en, hogere uitkeringen en

Betaal niet te veel Het leven wordt duurder, maar wij zorgen voor tegenwind: goedkopere energie, goedkoper gsm en, hogere uitkeringen en overpelt.s-p-a.be april 2013 Verblijfstoerisme goed voor 2 miljoen euro jaaromzet Patrick Van Baelen Maak kennis met de mandatarissen Op 14 oktober koos Overpelt voor meer progressieve krachten in het

Nadere informatie

sp.a-wetteren: haalbare voorstellen voor iedereen François Coppens, gemeenteraadslid Jan Tondeleir, OCMW-raadslid sp.a-wetteren

sp.a-wetteren: haalbare voorstellen voor iedereen François Coppens, gemeenteraadslid Jan Tondeleir, OCMW-raadslid sp.a-wetteren www.ikdoeookmee.be sp.a-afdeling Wetteren voorjaar 2011 foto: Wesley Poelman sp.a-wetteren: haalbare voorstellen voor iedereen François Coppens, gemeenteraadslid Jan Tondeleir, OCMW-raadslid sp.a-wetteren

Nadere informatie

Besparingen worden enkel op de kap van de sociaal zwaksten en de middenklasse uitgevoerd. Voor ons moet het anders! Minder betalen, meer overhouden

Besparingen worden enkel op de kap van de sociaal zwaksten en de middenklasse uitgevoerd. Voor ons moet het anders! Minder betalen, meer overhouden http://www.spameise.be WINTER 2013 Besparingen worden enkel op de kap van de sociaal zwaksten en de middenklasse uitgevoerd. Voor ons moet het anders! Roel Anciaux, gemeenteraadslid 03 Fietspad Kardinaal

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

We moeten een concreet project van windenergieeiland. Jonathan Devuyst Gemeenteraadslid. www.s-p-a.be/dehaan. Strijd tegen kinderarmoede - een plan!

We moeten een concreet project van windenergieeiland. Jonathan Devuyst Gemeenteraadslid. www.s-p-a.be/dehaan. Strijd tegen kinderarmoede - een plan! www.s-p-a.be/dehaan 1 NOVEMBER 2013 We moeten een concreet project van windenergieeiland beoordelen! Gemeenteraadslid Strijd tegen kinderarmoede - een plan! De kinderarmoede neemt toe, zeer sterk in de

Nadere informatie

sp.a-afdeling Zomergem www.samenzomergem.be Schaalvergroting Minder betalen, meer overhouden troef Besparingen op til PAGINA PAGINA najaar 2013

sp.a-afdeling Zomergem www.samenzomergem.be Schaalvergroting Minder betalen, meer overhouden troef Besparingen op til PAGINA PAGINA najaar 2013 www.samenzomergem.be sp.a-afdeling Zomergem najaar 2013 Schaalvergroting is troef Minder betalen, meer overhouden We betalen dit jaar 4 procent minder voor elektriciteit en 9 procent minder voor gas. Maar

Nadere informatie

sp.a jongeren richten Animoafdeling

sp.a jongeren richten Animoafdeling www.s-p-a.be/gistel 15 APRIL 2013 sp.a jongeren richten Animoafdeling op BKO van start in nieuwbouw! Onlangs verhuisde de Buitenschoolse Kinderopvang naar de Nieuwbouw in de Pol Gernaeystraat. Een voltreffer!

Nadere informatie

Inspraak in het mobiliteitsbeleid is broodnodig. Amy Gille MEI. www.spazaventem.be. Verkeer in Zaventem sterk onder druk. We betalen ons blauw!

Inspraak in het mobiliteitsbeleid is broodnodig. Amy Gille MEI. www.spazaventem.be. Verkeer in Zaventem sterk onder druk. We betalen ons blauw! www.spazaventem.be MEI 2011 Inspraak in het mobiliteitsbeleid is broodnodig Amy Gille Verkeer in Zaventem sterk onder druk sp.a peilde onder de inwoners en zag dat de wegenwerken meer overlast berokkenen

Nadere informatie

Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid

Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid www.s-p-a.be/zwevegem 15 APRIL 2013 Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid Marc Desloovere, schepen Wat velen reeds jaren hoopten, werd werkelijkheid 14 oktober 2012 betekende voor politiek Zwevegem

Nadere informatie

Onze gemeente heeft nood aan visie en de kracht om beslissingen te nemen!

Onze gemeente heeft nood aan visie en de kracht om beslissingen te nemen! www.spameise.be Zomer 2013 Onze gemeente heeft nood aan visie en de kracht om beslissingen te nemen! Roel Anciaux, voorzitter sp.a-meise2020 03 Dossier sociaal woonbeleid sp.a-meise2020 wil geen misleidende

Nadere informatie

In 25 minuten van Burst naar Aalst Tom Hamelinckx - Kevin Knockaert

In 25 minuten van Burst naar Aalst Tom Hamelinckx - Kevin Knockaert erpe-mere.s-p-a.be sp.a-afdeling Erpe-Mere najaar 2013 Karen Elskens In 25 minuten van Burst naar Aalst Tom Hamelinckx - Kevin Knockaert Lijn 82 als alternatief voor files Minder betalen, meer overhouden

Nadere informatie