UITNEEMBARE FOLDERS: ONDERWIJS - RECYCLAGEPARK - KERMISSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNEEMBARE FOLDERS: ONDERWIJS - RECYCLAGEPARK - KERMISSEN"

Transcriptie

1 37 Jaargang 7 Tweemaandelijkse uitgave: juni - juli 2014 v.u.: Gemeente Opwijk - Ringlaan Opwijk INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK Woonassistent in de serviceflats/assistentiewoningen 9 Sporen van de Groote Oorlog: fietsroutes 23 UITNEEMBARE FOLDERS: ONDERWIJS - RECYCLAGEPARK - KERMISSEN

2 EDITO Woordje vooraf Beste Opwijkenaren, Het belooft een warme zomer te worden, op sommige vlakken alleszins. Er is reeds een zeer drukke periode achter de rug, vooral voor de politici. De verkiezingen van 25 mei zijn voorbij, voor sommigen werd het een succes, anderen blijven ontgoocheld achter. De kiezers zijn nu voor een tijdje gerust. De volgende verkiezingen worden slechts verwacht in oktober Nog vier en een half jaar dus voor de gemeenteraadsverkiezingen gepland zijn. Dat wil zeggen dat ons huidige gemeentebestuur nog heel wat zaken kan realiseren. Een tweede reden waarom het er deze zomer warm aan toe zal gaan is het wereldkampioenschap voetbal. Velen verwachten een glansprestatie van onze Rode Duivels en succes moet gevierd worden. Als we nog niet voldoende hebben kunnen feesten, zijn er ook nog onze plaatselijke kermissen. Deze starten begin juni en eindigen begin augustus. Onze kermissen zijn belangrijk voor onze gemeente, zij vormen een ideale gelegenheid om op een aangename manier buren, vrienden, familie en andere dorpsgenoten te ontmoeten. Maar er wordt deze zomer ook gewerkt. De omgevingswerken aan de nieuwe serviceflats werden opgestart begin mei en zullen afgewerkt zijn in oktober. De toegang tot het vernieuwde recyclagepark wordt geautomatiseerd. De uitbating gebeurt door de intercommunale Haviland. Lees aandachtig de toelichting hieromtrent in dit infoblad. Met het verlof dat voor de deur staat, kunnen de meesten zich alleen maar gelukkig voelen. Een periode van welverdiende rust komt er aan. Ik wil jullie allen een mooie zomer en een prettige vakantie toewensen! Albert Beerens Burgemeester De volgende gemeenteraden hebben plaats op dinsdag 1 juli 2014 om 20u en dinsdag 23 september 2014 om 20u in het Gemeentelijk Administratief Centrum (GAC II) Ringlaan 20. Iedereen is welkom! INHOUD Woordje vooraf 2 Jeugd - Onderwijs - Jubilarissen 3 Gemeenteraad 4-5 Opwijks archief 5 Burgerzaken 6 Verkeer - AMOW 7 OCMW 8-9 Uitneembare folders: Onderwijs, Recyclagepark & Kermissen Sport 20 Welzijn 21 Woonloket Toerisme 23 Bibliotheek 24 Cultuur 25 Dorpsdichter 26 Activiteitenkalender 27 Varia 28 Algemene contactgegevens Gemeentelijk Administratief Centrum (GAC I) Marktstraat 55 Gemeentelijk Administratief Centrum (GAC II) Ringlaan 20 tel fax Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u Dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u (niet in juli en augustus) Dinsdagavond van 18u tot 20u In juli en augustus zijn er geen zitdagen, enkel op afspraak. Adres briefwisseling : College van burgemeester en schepenen - GAC II - Ringlaan Opwijk. Bijkomende info over de samenstelling college, gemeenteraad en OCMW vind je op 2 Opwijkinfo! - JUNI/JULI 2014

3 JEUGD ONDERWIJS Schaakkampioenschap Opwijkse basisscholen 2014 Tijdens de jaarmarkt op 24 juni vindt het 2e schaakkampioenschap van de Opwijkse basisscholen plaats in de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs: MOZA-IK. Dit gebeurt tijdens onze opendeurdag met jaarmarkt op dinsdagvoormiddag 24 juni vanaf 9u op de speelplaats met grote schaakstukken. Speelplein Konkelgoed fleurt op Het speelterrein Konkelgoed kreeg vorig jaar reeds een facelift, en ook dit jaar is er een hele opwaardering gebeurd. Waar vroeger het skatepark stond, werden nu op dit asfaltgedeelte knappe lijntekeningen, hinkelspelen en zelfs een fietsbaan voor de kleinsten onder ons aangebracht. Het gaat meer bepaald over een hinkelslang, een hinkelracket, twee klassieke hinkelpaden, een twister en een leeg raster (voor oxo, kleurwerk, ). Al deze plakkers zijn zeer kleurrijk en uitnodigend om er mee aan de slag te gaan. Deze tekeningen zijn ingebrand in het asfalt en zijn slijtvast, vorst-, sneeuw- en zoutbestendig. Tevens werd rond deze speelplakkers een fietsbaan aangebracht met een aantal hindernissen, denk maar aan een rondpunt, een voorrangsweg en een zebrapad. Vooraleer deze verwezenlijkingen gebeurd zijn, is er overleg geweest met de buurtbewoners en de jeugdraad. De winnaar krijgt de beker van Schaakkampioen 2014 van de Opwijkse basisscholen uit de handen van onze burgemeester Albert Beerens en schepen van onderwijs Vera De Koster. De 1 ste schaakkampioen in 2013 was Antoon Spinoy van de Leertrommel. Alle deelnemers krijgen samen met de kampioen een schaakbord en een aantal bonnetjes voor de kermis, aangeboden door het gemeentebestuur. Schaken is een goede vrijetijdsbesteding. Het is meer dan een gezelschapsspel en een goed alternatief voor de huidige computerspelletjes. Al spelend ontwikkelt men vaardigheden op het gebied van strategieën, creativiteit, denkvermogen, inlevingsvermogen in de tegenstrever en zoveel meer. Daarom organiseren wij graag met onze school MOZA-IK jaarlijks een schaakkampioenschap van de Opwijkse basisscholen, samen met het gemeentebestuur. Colofon Verantwoordelijke uitgever: Gemeente Opwijk - Ringlaan Opwijk tel Redactieadres: t.a.v. An Peeters, communicatieambtenaar Ringlaan Opwijk tel Layout en druk: Leleu Group - documentservices JUBILARISSEN Het college van burgemeester en schepenen wenst volgende echtparen proficiat met hun jubileum: Gouden jubileum: François Leemans en Jacqueline Bewaert (Vossestraat 49). Zij huwden op 12 juni 1964 in Mazenzele. Briljanten jubileum: Louis De Leener en Irma De Wachter (WZC De Oase, voorheen Dageraadweg 4). Zij huwden op 1 juli 1949 in Lebbeke. Proficiat! Opwijkinfo! - JUNI/JULI

4 GEMEENTERAAD Rechtspositieregeling De wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente Opwijk en personeel van OCMW Opwijk, voor personeelscategorieën die behoren tot RPR I, II en III worden goedgekeurd. Financiën De overeenkomst tot overdracht van aandelen B van de NV Zonnige Woonst aan de NV Demer en Dijle wordt goedgekeurd. Belastingen De belasting op de tijdelijke of permanente inname van het openbaar domein met het oog op de verkoop van goederen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 wordt goedgekeurd. Hiervan zijn vrijgesteld: Terrassen horende bij een horecazaak (een vergunning blijft wel vereist). Verkoopskramen opgesteld in het kader van een door de gemeente georganiseerde of toegelaten markt, evenement of kermis (ander reglement is van toepassing). Rollend materieel Aankoop van een vrachtwagen met containersysteem en toebehoren (zoutstrooier - sneeuwschop vooraan - container met laadkraan): goedkeuring van de kostprijsraming, lastvoorwaarden en gunningswijze. Aankoop van een zitmaaier: goedkeuring van de kostprijsraming, lastvoorwaarden en gunningswijze. Openbare werken Kennisname inzake de collegebeslissing van 30 januari 2014 m.b.t. het saneren van veld- en trage wegen door een aannemer, uitvoeren van omgevingswerken Jeugdhuis Nijdrop (eerste pakket 2014). Kennisname van de collegebeslissing van 13 februari 2014 m.b.t. het uitvoeren van bestrijkingswerken door een aannemer (eerste pakket 2014). Kennisname van de collegebeslissing van 13 februari 2014 en 6 maart 2014 m.b.t. het uitvoeren van onderhoudswerken aan gemeentewegen met behulp van een aannemer (eerste pakket). Bibliotheek Wijziging gebruikersreglement bibliotheek. Vaststelling tarief uitleen e-boeken in de bibliotheek. Het tarief voor het lenen van E-boeken via de gemeentelijke bibliotheek van Opwijk bedraagt 5 voor 3 uitleningen. Onroerende goederen Intrekking van de beslissing van de gemeenteraad van Opwijk dd. 25 februari 2014 m.b.t. de voorlopige goedkeuring van een onteigeningsplan ten einde een leegstaand onroerend goed te verwerven om reden van openbaar nut. Aanvraag tot machtiging tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake deze onteigening ten algemene nutte. Beslissing m.b.t. de voorlopige goedkeuring van een onteigeningsplan ten einde een leegstaand onroerend goed te verwerven om reden van openbaar nut. Aanvraag tot machtiging tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake deze onteigening ten algemene nutte. Opwijkse Kerkfabrieken De raad geeft een gunstig advies over de rekeningen 2013 van de vier Opwijkse Kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur van Opwijk dd. 02/04/2014 die afsluiten met een overschot in exploitatie. Intercommunales Gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 3 juni 2014: goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger. Algemene vergadering van Blijdorp III op 24 juni 2014: goedkeuring van de agenda en aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger (deelname voor de gehele legislatuur ). Jaarvergadering intercommunale Finilek op 26 juni 2014: goedkeuring van de agenda en aanduiding van een gemeentelijke afgevaardigde en plaatsvervanger. Milieu Kennisneming van het verslag van de gemeentelijke energieboekhouding dienstjaar Kennisneming van het advies van de gemeentelijke milieuraad m.b.t. het gemeentelijk milieujaarprogramma (rapportering 2013). Kennisneming van het gemeentelijk milieujaarprogramma (rapportering 2013). Hemelwaterinstallaties Opheffing van de beslissing van 27 november 2008 m.b.t. de goedkeuring van een gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen. 4 Opwijkinfo! - JUNI/JULI 2014

5 OPWIJKS ARCHIEF Kringwinkel De voorwaarden van een overeenkomst tussen de gemeente Opwijk en kringwinkel vzw. Televil met betrekking tot de inzameling door deze kringwinkel van huishoudelijke goederen met het oog op producthergebruik op het grondgebied van Opwijk worden goedgekeurd. Grondgebiedzaken Goedkeuring van vergoedingen aan de pachters van de gronden in de Klaarstraat die de gemeente Opwijk gaat verwerven of een recht van opstal opneemt in het kader van de verbreking van de pachtovereenkomsten. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het lokaal bedrijventerrein Rodeveld. Gedeeltelijke verlegging voetweg nr 78. Gemeentesecretaris Beslissing m.b.t. de aanduiding van een waarnemend gemeentesecretaris in geval van afwezigheid of verhindering van de huidige titularis in toepassing van artikelen 81 en 82 van het gemeentedecreet (geheime zitting). Brandweer Bevorderingen tot sergeant bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps van Opwijk (geheime zitting). Onderwijs Goedkeuring van de samenstelling van de kwalificatiecommissie van de gemeentelijke BuSO-school t Schoolhuis voor het schooljaar (geheime zitting). Toegevoegde punten Vragen i.v.m. dossiers aankoop gronden Klaarstraat. Vragen i.v.m. dossier gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 78. Vragen i.v.m. verbouwing GAC II toegankelijkheid. Vragen i.v.m. bevlagging Europaplein. Vragen i.v.m. Sint-Pauluszaal. Vragen i.v.m. masterplan Hof ten Hemelrijk. Vragen i.v.m. Skatepark. Vragen i.v.m. problemen verkeer op het Eeksken. Vragen i.v.m. initiatieven voor een ander en beter mobiliteitsgedrag. Vragen i.v.m. afwerking van de nieuwbouw schilders- en lasafdeling BuSO-school. Vragen i.v.m. strategisch project Kravaal Erembald. Vragen i.v.m. kunststofgrasvelden. Vragen i.v.m. rioleringswerken Kalkestraat en aanverwante dossiers. Vragen i.v.m. nieuw decreet kinderopvang. Grandioos Grenzeloos bij t Opwijks Archief Zondag 27 april, Erfgoeddag 2014: 350 bezoekers in t Opwijks Archief, een recordaantal! Zij waren verbaasd. Over het aantal Opwijkenaren overal ter wereld en wie dat zoal zijn. Over de boeiende verhalen gebracht door Opwijkse wereldburgers. Over de omvang van het gemeentelijk archief in De Loods en wat er allemaal verzameld wordt. Kortom een unieke belevenis en enorm tevreden bezoekers. Dank je wel dat je erbij was en tot volgend jaar, dan gaan we voor Erf!. Opwijkinfo! - JUNI/JULI

6 BURGERZAKEN Binnenkort naar het buitenland? Binnenkort met uw kinderen op reis naar het buitenland? Vraag tijdig* de Kids-ID aan bij uw gemeente! Internationale reispaspoorten: doe tijdig een aanvraag! De nieuwe biometrische paspoorten voldoen aan de Europese eisen. De biometrie bestaat uit drie pijlers: 1. het scannen van de foto volgens internationale normen 2. het nemen van de vingerafdrukken 3. de registratie van de handtekening geschreven op een elektronische PAD De paspoorten worden enkel met een geldigheidsduur van 5 jaar afgeleverd en kunnen in geen enkel geval nog verlengd worden. Procedure Persoonlijk aanbieden op de dienst Burgerzaken met: identiteitskaart 1 kleurenpasfoto die ICAO-conform is eventueel oud internationaal paspoort (al dan niet vervallen) en contant geld Jongeren onder de 18 moeten één van hun ouders meebrengen. Elk kind, zelfs een pasgeborene, moet een individuele reispas hebben om naar een land te reizen dat een internationaal reispaspoort (en eventueel visum) eist voor de toelating op zijn grondgebied. Betalingswijze Bij de aanvraag onmiddellijk cash te betalen. Er is geen bancontact. Wachttijd Normale procedure : 2 weken Spoedprocedure : leveringstermijn 1 of 2 werkdagen, naargelang de aanvraag vóór of na 15u gebeurd is. Prijzen Normale procedure : minderjarigen: 51 meerderjarigen: 81 Spoedprocedure : minderjarigen: 230 meerderjarigen: 260 Voor inlichtingen en aanvragen Dienst Burgerzaken - Marktstraat Opwijk Tel Meer informatie over de nodige reisdocumenten vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken : Dienst Burgerzaken: openingsuren in juli en augustus De dienst Burgerzaken is in juli en augustus open : van maandag tot vrijdag: 9u en 12u dinsdagavond: tussen 18u en 20u Meer info? Tel * Procedure duurt drie weken Raadpleeg uw gemeente of Verlies van identiteitskaart Enkel jouw identiteitskaart verloren? Dan kan je hiervoor voortaan aangifte doen op het gemeentehuis bij de dienst Burgerzaken (tel ). Je ontvangt een kopie van het attest, deze wordt overgemaakt aan de politie, die een klein proces-verbaal van verlies opstelt. Opgelet! Bij diefstal van meerdere documenten (identiteitskaart, rijbewijs, bankkaarten, ) ben je verplicht aangifte bij de politie te doen. 6 Opwijkinfo! - JUNI/JULI 2014

7 VERKEER PZ AMOW Wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters Ter hoogte van de Asbeekweg werden twee verkeersborden geplaatst op Leirekensroute. Dit gedeelte van Leirekensroute is belangrijk voor zowel landbouwers als fietsers. Voetgangers, fietsers en ruiters mogen de ganse breedte van de genoemde wegen gebruiken. Zij mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren. De gebruikers van deze wegen mogen elkaar niet in gevaar brengen en niet hinderen. Het gemotoriseerd verkeer, en in het bijzonder de landbouwvoertuigen, moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van voetgangers, fietsers en ruiters. De snelheid is beperkt tot 30 km per uur. Een nieuw verkeersbord: de doorlopende straat De Wegcode heeft er een nieuw verkeersbord bij : F45b - doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is. Door de drie bijkomende iconen (het lijntje, de voetganger en de fietser) wordt duidelijk gemaakt dat de straat voor het autoverkeer doodlopend is, maar niet voor fietsers en voetgangers. Bij de herinrichting van straten en het bijhorende vernieuwen van de borden, werden reeds de borden F45b, doodlopende weg uitgezonderd voetgangers en fietsers, geplaatst. Het is de bedoeling systematisch alle borden na te zien en deze met beperkte middelen aan te passen. Dankzij doodlopende straten zullen de voet- en buurtwegen veel meer gebruikt worden. F 45 F 45b Advies diefstalpreventie PZ AMOW Op eenvoudig verzoek kan elke AMOWinwoner gratis een beroep doen op onze dienstverlening inzake diefstalpreventief advies. Deze dienstverlening kadert in de preventieve maatregelen ter voorkoming van de woninginbraken en heeft als doel het risico op inbraak te verkleinen en eventuele schade te beperken. In de politiezone AMOW zijn er medewerkers speciaal opgeleid om u deze dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier te verschaffen. Wat kan u verwachten? Tips inzake de beveiliging van uw woning. Preventieve controle op hang- en sluitwerk op ramen, deuren, poorten daken,... Wat kan u niet verwachten? Doorverwijzing naar handelaars. Uitvoering van voorgestelde werken. Exacte prijsberekening van de beveiliging. Wat moet u weten over de inbreker? De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke vaststelling omdat dit het belang onderstreept om sluitsystemen te gebruiken die ook van buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk het gebouw verlaat. Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het tweede deel van de nacht. Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst. Het is eerder uitzonderlijk dat een confrontatie tussen de inbreker en de bewoner plaatsvindt. Inderdaad, heel wat daders werken in een voor hen bekende omgeving en hebben er weinig belang bij een confrontatie uit te lokken zodat ze herkend of duidelijk beschreven kunnen worden. Meer info? Hoofdinspecteur Koen Luppens: en Agent van Politie Albert Roelandt: amow.be Opwijkinfo! - JUNI/JULI

8 OCMW OCMW Opwijk & Arbeidszorg Werk vinden en houden is geen evidentie. Sommige mensen kunnen hierbij een helpende hand gebruiken. Het OCMW doet daarom aan Arbeidszorg. Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, niet meer, of nog niet terecht kunnen op de normale arbeidsmarkt. Langdurig werklozen en laaggeschoolden kunnen voor een beperkte periode worden tewerkgesteld en/of een opleiding volgen in ons sociaal leerwerkproject t kapstokske. U kan hierbij ook een handje helpen. Heeft u nog bruikbare kledingstukken? U kan deze schenken aan t kapstokske. Ze worden gewassen, gestreken en hersteld in functie van hun tweede leven. Of bent u op zoek naar een leuke outfit? Eén adres: Kattestraat 18! Openingsuren: Maandag: 13u30 15u30 Dinsdag: 13u30 15u30 Woensdag: 9u30 12u Donderdag: gesloten Vrijdag: 9u30 15u30 Zaterdag: 9u30 12u30 Dienst voor onthaalouders 3Wplus breidt uit Begin 2013 contacteerde het OCMW van Opwijk 3Wplus Kinderopvang met de vraag naar een eventuele samenwerking rond de dienst voor onthaalouders. De Opwijkse dienst dreigde immers de erkenning te verliezen d.m.v. een daling van het aantal aangesloten onthaalouders. Op 1 januari 2014 nam 3Wplus Kinderopvang die dienst voor onthaalouders van het OCMW Opwijk officieel over. Concreet betekende deze overname de overstap van 10 onthaalouders en ongeveer 70 kinderen. Een capaciteitsuitbreiding van 50 naar 78 kindplaatsen werd goedgekeurd door Kind en Gezin. De dienst kan onthaalouders rekruteren in heel het arrondissement Halle-Vilvoorde. Opwijk telt momenteel 12 onthaalouders die kinderen opvangen in de kleinschalige, huiselijke sfeer van een privéwoning. Bij een onthaalouder zijn maximaal 8 kinderen gelijktijdig aanwezig. Ouders kunnen kiezen tussen verschillende opvangvormen, afhankelijk van het aanbod van de onthaalouder: dagopvang buitenschoolse opvang opvang van kinderen met een bijzondere zorgbehoefte enz. Meer info? Kelly Barbieur - tel Sociaal Huis De Wegwijzer Het Sociaal Huis De Wegwijzer is de plaats waar u terecht kan met vragen over sociale dienstverlening. De Wegwijzer is het resultaat van de gebundelde krachten van gemeente en OCMW. Wat vindt u er allemaal terug? Sociale Dienst OCMW Dienstenchequebedrijf (poetsdienst OCMW) PWA PICOBELLO (klusjesdienst en poetsdienst) Deskundige Lokaal Sociaal Beleid Welzijn Een tweetal externe diensten hebben er tevens een zitdag: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Elke 3e vrijdag van de maand: 9u tot 12u Juridische Dienst enkel op afspraak Extra toelichting Juridische Dienst Bij het OCMW kan u niet enkel terecht voor financiële of materiële hulp. Het OCMW biedt alle inwoners van Opwijk ook gratis juridisch advies aan. Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met vragen van juridische aard: Wij hebben echtelijke moeilijkheden of willen scheiden: waar moeten we op letten en hoe beginnen we eraan? Welke rechten en plichten heb ik als ouder of als kind? Ik krijg een erfenis die voornamelijk bestaat uit schulden: wat moet ik doen? Rechten en plichten als huurder / eigenaar van een woning. Voor deze en andere vragen organiseert het OCMW zitdagen met een juriste. Het betreft hier enkel eerstelijns advies: dit betekent enkel het geven van informatie en niet het opstarten en verder behandelen van een dossier. De juriste werkt enkel op afspraak. Dit kan via het gratis nummer Kloosterstraat Opwijk Openingsuren: Elke voormiddag: 9u - 12u Dinsdagavond: 18u - 20u Of na afspraak 8 Opwijkinfo! - JUNI/JULI 2014

9 OCMW Een woonassistent in de serviceflats/assistentiewoningen: een meerwaarde voor de dienstverlening! Op 14 maart 2014 werd het nieuwe serviceflatgebouw De Vlindertuin officieel ingehuldigd. Het OCMW beschikt reeds over een serviceflatgebouw Den Eikendreef zodat het OCMW hierdoor 45 serviceflats in beheer heeft. Voor deze serviceflats of assistentiewoningen werd er een woonassistent aangesteld. Maar welke taken vervult nu een woonassistent? Bij opname kan de woonassistent een meerwaarde betekenen als aanspreekpunt of vertrouwenspersoon van de bewoners. Hen wegwijs maken door de nieuwe omgeving, de kansen tonen die een serviceflat kunnen bieden en bewoners helpen zich een beetje thuis te voelen op deze nieuwe plek. Ook activiteiten zijn een cruciaal element, ondermeer tijdens de opstart van De Vlindertuin. Deze activiteiten stimuleren sociaal contact maar geven in de periode van opname ook de gelegenheid om steun te vinden bij elkaar in deze grote stap in het leven van onze bewoners. Wij hebben alvast veel bewondering gevoeld voor de moed en de energie die ouderen hebben getoond in deze hectische periode van de opstart van onze nieuwe serviceflats De Vlindertuin. Ook eenzaamheid uit de weg gaan of signaleren is een belangrijke taak van de woonassistent. Tijdens het verdere verblijf kan de woonassistent bijdragen om zorg en dienstverlening af te stemmen om veilig en zelfstandig te kunnen genieten van hun leven in de serviceflat. Hier vervult de woonassistent zowel een preventieve als een organiserende rol. Indien nodig, kan ze alle zorgpartners uitnodigen voor overleg. Ook het maatschappelijk welzijn stimuleren behoort tot deze functie. De bewoners kansen bieden om deel te nemen aan lokale initiatieven of initiatieven van externen hier laten plaatsvinden. De veelzijdigheid van de functie van woonassistent creëert veel uitdaging en het dagelijks contact met de bewoners geeft een goed gevoel. De functie van woonassistent is bijgevolg een meerwaarde voor de dienstverlening aan onze bewoners! Wenst u meer informatie omtrent leven en wonen in een serviceflat? Neem dan contact op met woonassistent serviceflats Isabelle Lelie of met maatschappelijk werker Chantal Boogmans Opwijkinfo! - JUNI/JULI

10 OPWIJK ONDER School BASISONDERWIJS GBS De Boot t Luikertje Nijverseel De Leertrommel Opwijk-centrum Kleuterschool t Neerveldje De Lettertuin Droeshout De Knipoog Mazenzele Basisschool De Duizendpootrakkers Aard van onderwijs Gemeentelijk onderwijs Vrij katholiek onderwijs Vrij katholiek onderwijs Vrij katholiek onderwijs GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap SECUNDAIR ONDERWIJS Vrij Katholiek Onderwijs Vrij katholiek onderwijs Vrij katholiek onderwijs BUITENGEWOON ONDERWIJS Vrij katholiek onderwijs Adres-telefoon Directie Heiveld Kristine De Saeger Nijverseelstraat Dora Vastenavondt Schoolstraat 65a Katleen Van Lemmens Neerveldstraat Katleen Van Lemmens Stwg. op Vilvoorde Christoph De Smedt Kouterbaan Christoph De Smedt Ringlaan Jo De Wolf Karenveldstraat 23 Middenschool (1e & 2e jaar) Anja Haverals Bovenbouw (3e tem 7e jaar) Erik Olbrechts NASCHOOLS- EN VOLWASSENENONDERWIJS Tekenacademie voor Beeldende Kunsten Kunstenacademie August De Boeck, afdeling Opwijk muziek en woord Gemeentelijk onderwijs Gemeentelijk onderwijs GABK Liedekerke Processiestraat Micheline Van Stichel Kati De Maesschalk SLEUTEL NAAR Alle Opw Inlichtingen & inschrijvingen 30/6, 1/7 & 2/7: van 10u - 12u Vanaf 20/8: elke werkdag van 18u - 20u of na afspraak Openbootavond: donderdag 28/8 van 17u - 19u - Vanaf 21/8: elke werkdag van 18u - 20u of na afspraak Inschrijvingen: 30/6 van 10u - 12u Vanaf 21/8: elke werkdag van 18u - 20u Opendeur kleuterschool De Leertrommel: op 27/8 van 18u - 20u Opendeur kleuterschool t Neerveldje: op 27/8-28/8-29/8 van 18u - 20u of na afspraak via Vanaf 22/8 Elke werkdag van 18u - 20u Vanaf 22/8 elke werkdag van 18u - 20u of na telefonische afspraak Vanaf 18/8 elke werkdag van 10u - 12u, Zaterdag 23/8 van 10u - 12u of na afspraak via Gratis busvervoer uit: Wemmel - Zellik - Dilbeek - Asse - Dendermonde - Hamme - Zele - Buggenhout - Meise - Grimbergen - Wolvertem - Londerzeel - Kapelle-op-den-Bos - Lebbeke - Aalst - Liedekerke - Roosdaal - Lombeek - Lennik - Ternat - Merchtem (enkel indien het de dichtstbijzijnde school van uw net is) Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind BuSO t Schoolhuis Maria Assumpta Instituut BuSO Gemeentelijk onderwijs Van 6 j. tot 13 j. Type 1 en 8 & autiwerking & speelleerklassen Gemeentelijk onderwijs Plaatslager, loodgieter, hoeklasser, tuinbouwarbeider, schilderdecorateur Grootkeukenmedewerker, Logistiek Assistent Ziekenhuis & Zorginstellingen, winkelhulp, ABO-werking & autiwerking Heiveld Ludwig Van den Broeck Schoolstraat Mark Hermans Heiveld Hilde Aelbrecht Inschrijvingen na telefonische afspraak of afspraak via mail Eerste week van juli: van 10u - 12u Laatste week van augustus: van 10u - 12u of na afspraak via mail: of telefoon: Vanaf 19/8: elke werkdag van 19u - 21u Donderdag 21/8: 14u - 17u & van 19u - 21u Of na afspraak - Van 28/6 t.e.m. 5/7 en vanaf 18/8: Elke werkdag van 14u - 17u Donderdag van 14u - 19u Zaterdag van 10u - 12u Inschrijvingen ter plaatse in Processiestraat 24 Vanaf 1/9 tot 30/9: elke woensdag van 13u30-17u Elke zaterdag van 9u - 12u en van 13u30-17u Vrije Basissc Onze scholen cre Wij hechten belang aa Professionele Overlegcultu Gefundeerd Geïntegreerd Kleinschaligh Ervaringsuitw Sneeuwklassen, boerderijkla c Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind + Autiwerking VKO: Kwaliteitso Tekenacademie voor Beeldende Kunsten Onze Ma Aangepast Ma Ople Ople BuSO Aangepast + ABO + ABO V V V o V

11 Wegwijzer recyclagepark Opwijk In het voorjaar 2014 wordt de toegang tot het vernieuwde recyclagepark van Opwijk geautomatiseerd. Deze wegwijzer geeft stap voor stap de werking van het nieuwe systeem weer. Om de identiteitscontrole op het recyclagepark vlotter te laten verlopen en een juistere tarifiëring volgens het principe de vervuiler betaalt mogelijk te maken, is het recyclagepark uitgerust met een systeem dat automatisch de toegangscontrole, weging en betaling regelt. Wat verandert er voor de bezoeker? Bij aankomst plaatst elke bezoeker zijn identiteitskaart in de kaartlezer aan de ingangszuil. Het recyclagepark bestaat uit 2 delen: een gratis gedeelte en een betalend gedeelte. Verder in deze wegwijzer vind je een overzicht van de verschillende afvalfracties en een plan van het park. De bezoeker betaalt voor de betalende afvalfracties enkel via een betaalautomaat op het park met bankkaart. Openinguren Recyclagepark Opwijk Karenveldstraat 34, 1745 Opwijk Tel Maandag Gesloten Dinsdag vrijdag 14u - 19u Zaterdag 10u 17u Gesloten op zondag en wettelijke feestdagen Opgelet: 24/12 en 31/12: 12u 16u De registratie van alle bezoeken maakt het voor Haviland mogelijk om snel te reageren op problematisch aanvoergedrag. Het is even wennen aan de nieuwe werkwijze, maar je zal snel vertrouwd zijn met het systeem. De restwaarde die je nog op de huidige 10-beurtenkaart hebt staan, wordt achteraf terugbetaald door de gemeente. Schrijf je naam, adres en bankrekeningnummer op de achterkant van de 10-beurtenkaart en breng je kaart binnen bij de Cel Leefmilieu GAC I Marktstraat 55.

12 HET RECYCLAGEPARK Een overzicht Zone1: gratis Hier kan je terecht met volgende afvalstoffen: - AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) - KGA (klein gevaarlijk afval) - PMD (aangeboden in een gemeentelijke PMD-zak) - Hol glas - Papier en karton - Batterijen - Printerafval - Kledij - Zuiver piepschuim - Motorolie - Frituuroliën en vetten - Onbehandelde kurken - Autobanden (personenwagens) - Metalen (schroot) - Herbruikbare materialen Zone 2: betalend (0,16 /kg, met een minimum van 5 per aanvoerbeurt) - Vlak glas - Grofvuil - Asbestafval (met uitzondering van de eerste 100 kg per gezin (gratis) indien apart aangevoerd) - Boomstronken - Plastics - Folies - Hout - Bouw- en sloopafval - Cellenbeton - Gemengd groenafval/tuinafval - Snoeihout

13 Kerk-Kermis Nijverseel van 30 mei t.e.m. 1 juni 2014 Vrijdag 30 mei u Kaartkampioenschap - Smulhuisje Chantal 19:00u 1 ste Smullekescross DWARS DOOR CAFÉ (cyclocross of mtb) - Organisatie Smulhuisje Chantal ism Stik in a Gelé Inschrijving ter plaatse vanaf 17.30u of telefonisch (Gert 0471/ of Benny 0477/604794) 19:00u Wedstrijd (mannen en dames) 20.00u De Fun Race (verkleed of wat dan ook) spektakel 21.00u AFTER CROSS PARTY (in de tent aan Smulhuisje) Zaterdag 31 mei u Kermiscafé - Smulhuisje Chantal 16.00u Kermiscafé - zaal Familieheem (oud-leden KSA) 16.00u 10 de Nijverseelse Wielerclassic (Fietshelm verplicht) Inschrijving: zaal Familieheem 20.00u Kermisbal - tent (aan de kerk) ten voordele van carnavalgroep Stik in a Gelé 22.00u Optreden BLIND DATE zaal Familieheem met DJ Jan Bast, DJ Chuwie en Jean Zondag 1 juni u Aperitiefconcert - Smulhuisje Chantal AFRICAN PERCUSSION met Dominiek Vermeiren en co u Ballekes met kriekskes - Smulhuisje Chantal 14.00u Kermiscafé - Smulhuisje Chantal 15.00u Kermisterras en kermiscafé met muziek zaal Familieheem 16.00u Jaarmarkt voor kleinvee (inwoners Nijverseel) Familieheem 18.00u Tuinoptreden TOOSH en Eenes Smulhuisje Chantal 21.00u Smartlappenmuziek - bij Gert en Chantal Met dank aan het Gemeentebestuur, Rode Kruis Opwijk, jaarmarktcomite, organisatie Wielerclassic, KSA Opwijk, Chiro en alle sponsors en medewerkers. Ten voordele van het nieuwe Jeugdheem. Nijverseel van 4 tem 9 juli 2014 Vrijdag 4 juli 2014 Huyse ter Kalkestraete 20u00 Frank Hendrickx & Daniëlla Leleu Fluitduo ism GC Hof ten Hemelrijk Café De Werker 21u00 Vlaamse schlagers gebracht door DJ Nico Zaterdag 5 juli 2014 Huyse ter Kalkestraete 14u00 Opening Kermiscafé 21u00 Optreden Opwijkse covergroep BLIND DATE ism GC Hof ten Hemelrijk Inkom: vrij Inkom: vrij Café De Werker 21ste GULDENSPORENJOGGING ism AC Opwijk Inschrijvingen vanaf 13u in Café De Werker Inschrijvingsstrook ook beschikbaar op website. Eerste start om 14u Voor iedereen prijzen in natura en of medailles. 20u00 Discobar GEDURENDE DE KERMISDAGEN in en rond Huyse ter Kalkestraete Springkasteel en Kermiscafé opengehouden door de Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst Zondag 6 juli 2014 Huyse ter Kalkestraete 15u00 Opening Kermiscafé 16u00 ZANG- EN MUZIEKFEEST - Jong Zangkoor Alegria - Gemengd koor Cantabile - Koninklijke Harmonie De Volherding 18u00 Optreden Toosh & Eenes Inkom: vrij Café De Werker 14u00 Kermisterras 19u00 Dansmuziek DJ Jan Maandag 7 juli 2014 JAARMARKT Met medewerking van het Gemeentebestuur. Voor de veehouders van Nijverseel, Kalkestraat, Perreveld, 10u00 10u00 20u00 Klaarstraat, Nieuwstraat en omgeving voor het KLEINVEE voor de PAARDEN Prijsuitreiking Huyse ter Kalkestraete, door een afvaardiging van het Gemeentebestuur Huyse ter Kalkestraete 10u00 Kermiscafé 12u30-14u30 GEBURENEETMAAL Café De Werker 10u00 Jaarmarktcafé 15u00 Kaarttornooi Pandoeren 19u00 Dansmuziek DJ Mario Woensdag 9 juli 2014 Café De Werker 14u00 Kermiskoers voor Nieuwelingen 16u00 Kermiskoers voor Junioren Inschrijven kan door mailen naar of tel / Eerste start 14u: Café De Werker, Nieuwstraat 135

14 OPWIJK Zomerkermis 2014 Opwijk centrum van 19 t.e.m. 29 juni DONDERDAG 19 JUNI 18u00 Grote kaatswedstrijd - Markt VRIJDAG 20 JUNI 18u30 19u00 20u00 Openluchtmis Sint-Pauluskapel Nanovestraat Abdijbierenterras Sintpauluskaffee Kampioenschap van Opwijk voor Wielertoeristen Start en aankomst: Sporthal - Heiveld ZATERDAG 21 JUNI 11u00 14u00 18u00 18u00 19u00 21u00 21u00 Proclamatie Academie Woord en Muziek - St-Annasite Achilles-Run4Fun Snoepjesrun & Natuurloop Snoepjesrun: start 14u 200 m - 600m m m Natuurloop: start 15 u t.v.v. Kom Opwijk tegen Kanker Diepenbroek - Opwijk Kermisterras Cafetaria Hof ten Hemelrijk WK-voetbal op groot scherm binnenkoer - Cafetaria Hof ten Hemelrijk Zomerterras - Sintpauluskaffee Cocktailfuif - JH Nijdrop Optreden MAGNET (coverband) Singel (bij slecht weer Schuur HtH) 21u00 en 00u00 WK-voetbal op groot scherm binnenkoer - Cafetaria Hof ten Hemelrijk ZONDAG 22 JUNI 14u00 14u00 15u00 15u30 18u00 Kermisterras met ijssalon Cafetaria Hof ten Hemelrijk Reuzeterras - Thursday s 112de Sint-PaulusPaardenprocessie Apotheose op de Singel Paardenprocessieterras Sintpauluskaffee WK voetbal België-Rusland Cafetaria Hof Ten Hemelrijk Sintpauluskaffee JH Nijdrop 21u00 en 00u00 WK-voetbal op groot scherm binnenkoer - Cafetaria Hof ten Hemelrijk MAANDAG 23 JUNI 09u30 Kermis Petanquetornooi Atletiekterrein - Heiveld 14u00 Gratis ontspanningsnamiddag voor gepensioneerden en mindervaliden Rode Kruis - Sint-Pauluszaal 14u00 Kermisterras - Cafetaria Hof ten Hemelrijk 17u00 Terras - Thursday s 18u00 Optreden KATHLEEN (ex K3) MAYA DE BIJ Singel (bij slecht weer Schuur HtH) 18u00 en 22u00 WK-voetbal op groot scherm binnenkoer - Cafetaria Hof ten Hemelrijk 19u00 Ballenworp door Kathleen - Singel 19u00 Kriekavond - Hof ten Hemelrijk ZVC Youngstars & DINSDAG 24 JUNI GROTE JAARMARKT - vanaf 10u euro PRIJZEN Heiveld: Rundvee (koeien, vaarzen en stieren) Kampioenschap van Opwijk en Algemeen dagkampioen Uitreiking trofeeën kampioenschappen: 13u30 Verbinding Schoolstraat - Heiveld: Paarden (Hafl ingers, Fjorden, pony s, ezels) Kampioenschap pony s en ezels Kampioenschap van Opwijk voor zware paarden en rijpaarden Prijsuitreiking na elke reeks 09u00 Markt en autoshow 09u00 Rommelmarkt - gratis deelname Marktstraat - Processiestraat - Heiveld 09-13u Boekenverkoop (Bib) - Ingang Bibliotheek 09u00 Tentoonstelling Neerhofvrienden Merchtem Hof ten Hemelrijk 09u00 Kermisterras met springkasteel en ijssalon Cafetaria Hof ten Hemelrijk 09u00 Zomers marktterras opbrengst t.v.v. het nieuwe Jeugdheem KSA-Chiro Opwijk - Heiveld Knuffels door de Kinderraad 09u00 Champagne- en oesterbar - Singel Vriendenkring Brandweer Opwijk 09u00 Waagterras De Waag - Kattestraat 09u00 Derdewereldkaffee met muzikale omlijsting Oxfam Wereldwinkel Opwijk vzw - Marktstraat 30 09u00-16u00 Opendeur t Kapstokske Kattestraat 18

15 09u00 09u00 10u00 Jaarmarktterras - Sintpauluskaffee Schaakgrootmeester v/d Opwijkse basisscholen Schaakkampioenschap + kermiscafé MOZA-IK Kindermarkt MOZA-IK 10u00-11u00 en 12u00 Spectaculaire show DE LANTAARNMAN Binnenkoer Hof ten Hemelrijk 10u00 Terras - Thursday s 11u00 Jaarmarktterras - JH Nijdrop 11u00 Brochettenfeest - t Schoolhuis - Schoolstraat 11 12u00 Trekking prijzen fietsactie: Met Belgerinkel naar de winkel 12u10 Verkoop gevonden fietsen Podium - Processiestraat Optredens - Sintpauluskaffee 13u00 M.A.T.S. (accoustisch) 14u00 Optreden groep 16u00 Optreden groep 17u30 Swamped (covergroep) 20u00 Starshifters (covergroep) 18u00 KETNETBAND en KAATJE Singel (bij slecht weer Schuur HtH) 18u00 en 22u00 WK-voetbal op groot scherm binnenkoer - Cafetaria Hof ten Hemelrijk 19u00 Vragen staat vrij met de meest foute DJ van West-Europa Cafetaria Hof ten Hemelrijk 21u00 Jaarmarkt TD - KSA Opwijk Sint-Pauluszaal WOENSDAG 25 JUNI 13u00 Terras - Cafetaria Hof ten Hemelrijk 18u00 en 22u00 WK-voetbal op groot scherm binnenkoer - Cafetaria Hof ten Hemelrijk 19u00 Rondrit Sintpauluskaffee - Sintpauluskaffee i.s.m. t Groot Verzet ±60 km 20u00 Concert OSTYN (Absynthe Minded) JH Nijdrop DONDERDAG 26 JUNI 13u00 17u00 18u00 19u30 22u00 Terras - Cafetaria Hof ten Hemelrijk Leve de cocktails - Sintpauluskaffee WK-voetbal op groot scherm binnenkoer - Cafetaria Hof ten Hemelrijk Kermiswandeling (Gratis) Vertrek en info: Toeristisch infopunt Kloosterstraat 7 - Opwijk Zuid-Korea/België op groot scherm Cafetaria Hof Ten Hemelrijk Sintpauluskaffee JH Nijdrop VRIJDAG 27 JUNI 14u00 20u00 20u00 21u00 Kermisterras - Cafetaria Hof ten Hemelrijk Dubbel Shuffle-Ton Tornooi - Sintpauluskaffee 55ste Sportontvangst + optreden Capoeira Vlaanderen Sporthal - Heiveld Opwijk Nacht van de Leerkracht - JH Nijdrop ZATERDAG 28 JUNI van 11u00 tot 17u00 Chiro Carwash Jeugdheem - Karenveldstraat 14u00 Kermisterras - Cafetaria Hof ten Hemelrijk 14u00 Terras - Thursday s 18u00 10de SINGELPOP - SpitsFM - i.s.m. Gemeentebestuur - Singel - Podium 18u00-19u00: Blind Date XXL 19u15-20u00: 2 Fabiola 20u45-22u15: Duk 23u00-00u15: De Romeo s LIVE 00u15-02u00: Singelparty met DJ Neglectik Presentatie: Nele Van Den Broeck (Radio 1 en Canvas) 18u00-22u00 WK-voetbal op groot scherm binnenkoer - Cafetaria Hof ten Hemelrijk 21u00 FUIF met Gunter D. - JH Nijdrop 22u00 Stella Night met DJ Stievie - Sintpauluskaffee ZONDAG 29 JUNI 6de koetsen- en ruitertocht inschrijvingen en vertrek tussen 9u00-11u30 Mogelijkheid tot huifkarrentocht (inschrijven tussen 10u-11u) Fietstocht Inschrijven en vertrek tussen 12u30-14u00 i.s.m. Landelijke Gilde Vooraf inschrijven: gsm 0486/ (na 18u.) De Hoplanders - Nanovestraat 109 Van 13u00 tot 21u00 Muziekfeest i.s.m. met 8 muziekmaatschappijen Tijdens de pauze: 18u00-19u00 Buikdanseres ELISHEBA DANCE en haar leerlingen Singel (bij slecht weer Schuur HtH) 13u30 BBQ broodjes country 13u30-17u00 Kinderen in t park 13u30-17u00 Oude en andere wagensshow 13u30-18u00 Mini Bikers Meeting Sintpauluskaffee 14u00 Kermisterras met ijssalon Cafetaria Hof ten Hemelrijk 14u00 Terras - Thursday s 18u00 en 22u00 WK-voetbal op groot scherm Cafetaria Hof ten Hemelrijk binnenkoer Programma goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 15 mei 2014

16 DROESHOUT KERMIS CAFE DE HERDER: Kermisvluchten uit Quiévrain op juli (inkorving dag voor de vlucht) Zaterdag 12 juli 2014 KERMISKOER PAROCHIEZAAL: 15.00U. DROESHOUT-STAD-RUN Bengels-run 4 tot 6 jaar - Rakkers-run 7 tot 9 jaar Kids-run 10 tot 12 jaar - Tiener-Run 13 tot 15 jaar Big-Run vanaf 16 jaar Inschrijving op de kermiskoer Ten voordele van de nieuwe luifel voor onze school De Lettertuin 18.30u. BARBECUE met aansluitend optreden van Kroeg Control Lisa Jane CAFE DE HERDER: Leuke muziek uit de oude jukebox. Duivenvlucht uit La Souterraine (inkorving op donderdag 10/7) Duivenvlucht uit Souppe Sur Loinge (inkorving op vrijdag 11/7) t VET KIEKEN: Vollen bak vanaf zeven uur s auvens. (keuken gesloten) Zondag 13 juli u. Sacramentsprocessie - vertrek kerk. Bedeling van gratis bonnetjes aan de deelnemers van de processie beneden de 12 jaar. CAFE DE HERDER: Leuke muziek uit de oude jukebox. Kermisvlucht uit Quiévrain (inkorving op zaterdag 12/7) Duivenvlucht uit Noyon (inkorving op zaterdag 12/7) t VET KIEKEN: Open na de processe, ve ne pot te pakken, swenst da ge wacht op a loie wouvekiek (kip aan t spit) vè t snoenes. Lettervoeits te bestellen op t nummer 0473/ tenleste vrijdag de 11e en veu ma 6 euro s. s Auvens vedroem open om zessenhalf. SKAVE GAAIEN: 16.00u. Gelegenheidscafe op de kermis OUD VOETBALPLEIN: 13.00u. Bakklimtornooi. Deelname 2 euro per persoon, prijsuitreiking 17 uur KOER PAROCHIEZAAL Vanaf 16.00u.: Gezellig terrassen in de zon. Springkasteel (niet tijdens muziekfeest!!) 17.30u. Muziekfeest mmv. Zangkoor Forever Young en KLJ Vendeliers Koninklijke Harmonie St. Cecilia-Lebbeke 19.30u. Koer Parochiezaal Optreden van SAM GOORIS I.s.m. GC Hof ten Hemelrijk Maandag 14 juli 2014 KERMISKOER PAROCHIEZAAL 14 uur Grote Kinderjaarmarkt met Groot- en Kleinveetentoonstelling (voorbehouden voor inwoners van Droeshout en Hulst) inschrijvingen tussen 13.00u. & 14.00u. met 1500 Euro aan prijzen. Prijsuitreiking te 17.30u. Koercafé - springkasteel voor de kleinsten CAFE DE HERDER: Leuke muziek uit de oude jukebox 15.00u. 8ste KAART-TORNOOI (pandoeren) Inschrijvingen vanaf 14.00u. SKAVE GAAIEN: 16.00u. Gelegenheidscafe op de kermis t VET KIEKEN: We gon veneir ons devoren doen, en probeern de poeit open te doen om zessenhalf. Tegen de laten avond ist vedroem vollen bak. Woensdag 16 juli 2014 DE BERGCROSSERS organiseren 14.00u. Kermiskoers voor Nieuwelingen 16.00u. Kermiskoers voor Juniores Inschrijven: Steenweg op Vilvoorde 383 CAFE DE HERDER: Duivenvlucht uit Quiévrain (inkorving op dinsdag 15/7) Zaterdag 19 juli 2014 CAFE DE HERDER: Duivenvlucht uit Souppe Sur Loinge (inkorving op vrijdag 18/7) Duivenvlucht uit Blois (inkorving op donderdag 17/7) Zondag 20 juli 2014 CAFE DE HERDER: De Herder kermisvlucht uit Quiévrain (inkorving op zaterdag 19/7) Duivenvlucht uit Noyon (inkorving op zaterdag 19/7) DROESHOUT - KERMIS is een organisatie van de Marktkring HOOP IN DE TOEKOMST mmv. het gemeentebestuur van Opwijk, Gemeenschapscentrum Opwijk en met steun van lokale handelaars. De activiteiten in de parochiezaal en omgeving zijn ten gunste van Fonds voor Investeringen. Org. Sterrenregen en KWB Duivenvluchten zijn een organisatie van De Oude Tortelduif - De Nachtklievers Lokaal Van den Bossche - De Vleminck Stwg. Op Vilvoorde OPWIJK Programma goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 8 mei In opdracht K. BIESEMANS A. BEERENS Gemeentesecretaris Burgemeester Lay-Out: T&T-Graphics 0475/

17 STAP VOOR STAP STAP 1: Aankomen 1. Stop aan de slagboom vóór de ingang en plaats je identiteitskaart in de kaartlezer. Wie niet in Opwijk woont, krijgt geen toegang. STAP 2: Sorteren niet betalende fracties 1. De niet betalende fracties die je bij je hebt, kan je in de daartoe bestemde containers deponeren. 2. Indien je enkel niet betalende fracties bij hebt, kan je nu naar slagboom 6 rijden (uitgang). Deze opent automatisch zodra je wagen langzaam de slagboom nadert. 3. Indien je ook betalende fracties bij hebt, rijd je richting weegbrug van het betalend gedeelte. STAP 3: Sorteren betalende fracties 2. Wacht op de schermboodschap dat de uitlezing van de kaart correct is en dat deze mag teruggenomen worden. Bij een niet correcte uitlezing krijg je eveneens een boodschap op het scherm en dien je contact op te nemen met de parkwachter door op de oproepknop te duwen. 3. Slagboom 1 gaat open, je kan nu binnen in het gratis gedeelte van het park. 1. Indien er zich geen ander voertuig op de weegbrug bevindt, kan je doorrijden voorbij slagboom 2 tot aan de zuil. Slagboom 3 is op dat ogenblik gesloten. 2. Steek je identiteitskaart in de kaartlezer en wacht op de schermboodschap dat de uitlezing van de kaart correct is en dat deze mag teruggenomen worden. 3. Het voertuig en de fracties worden gewogen. Op de zuil verschijnt het totale gewicht van voertuig en fracties. 4. Slagboom 3 gaat open en je kan binnen in het betalend gedeelte waar je de fracties deponeert in de daartoe bestemde containers. vervolg

18 STAP VOOR STAP Regels voor een vlot recyclageparkbezoek b Controleer steeds de openingsuren en sluitingsdagen alvorens te vertrekken c Afvalstoffen kunnen ten laatste 15 minuten vóór sluitingstijd aangeboden worden. d Kom naar het recyclagepark wanneer het minder druk is. Net na de opening of vóór de sluiting van het park, en op zaterdag zijn de drukste momenten. e Sorteer je afval goed vooraf. Sorteer je afvalfracties zo dat de gratis en betalende fracties bij elkaar liggen. Gratis fracties deponeer je eerst in de containers op het recyclagepark. f Volg steeds de instructies van de parkwachters en informatieborden. g Bij twijfel: vraag info bij de parkwachters STAP 4: Afrekenen 1. Na het inleveren van de fractie rijd je op de uitgaande weegbrug van het betalend gedeelte tot aan de zuil. 2. steek je identiteitskaart in de kaartlezer en wacht op de schermboodschap dat de uitlezing van de kaart correct is en dat deze mag teruggenomen worden. 3. Op het scherm verschijnt het gewicht van de binnengebrachte fracties en het verschuldigde bedrag. 4. Je kan enkel betalen met een betaalkaart: steek je betaalkaart in de betaalterminal en toets je code in om het verschuldigde bedrag te betalen 5. Na betaling wordt een etiket afgeprint. De slagboom gaat open en je kan het betalend gedeelte verlaten. STAP 5: wegrijden 1. Rij naar slagboom 6: uitgang 2. De slagboom opent en je mag het recyclagepark verlaten h Het recyclagepark is geen speelplaats, laat je kinderen er niet alleen rondlopen. i Wees steeds hoffelijk tegen de bezoekers en de parkwachters. Omruilen van niet volledig opgebruikte 10-beurtenkaarten Wie bij de ingebruikname van het nieuwe recyclagepark nog beschikt over een niet volledig opgebruikte 10-beurtenkaart, kan deze bij de gemeente inruilen: vermeld duidelijk naam, adres en bankrekeningnummer op de achterkant van de kaart. het resterende bedrag op de kaart wordt door de financiële dienst overgeschreven op de rekening van de eigenaar van de kaart. de precieze datum van ingebruikname van het recyclagepark wordt later gecommuniceerd.

19 WIJSGEMEENTE DE TOEKOMST ijkse scholen bieden gemengd onderwijs holen kleuter- en lager onderwijs ëren een warm klimaat voor jullie kinderen! n: e aanpak leerproblemen ur met ouders en leerlingen advies bij schoolovergang de overgang kleuters - lagere school eid isseling tussen de scholen ssen, zeeklassen, sportdag, opvang, zwemlessen, CLB, ultuur, open-luchtklassen,... 4 pijlers: Vier keer gewonnen : gezondheid, milieu, wereldburgerschap en talenten Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind (MOZA-IK) Buitengewoon goed voor moeilijk lerende jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar. ria Assumpta Instituut beroepsonderwijs ria Assumpta Instituut beroepsonderwijs idingen idingen (1 jaar) (1 jaar) - Grootkeukenmedewerker - Verzorgende Grootkeukenmedewerker 3de graad BSO - Logistiek Verzorgende assistent 3de graad BSO - Winkelhulp Logistiek assistent - Winkelhulp Het MAI maakt deel uit van de scholengemeenschap ASSE-MERCHTEM-OPWIJK (AMO) Onze speelleerklas = springplank tussen 3e kleuterklas en 1ste leerjaar biedt uw kind de beste kansen autiklassen voor kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) t Schoolhuis SCHILDERDECORATEUR PLAATSLAGER LOODGIETER TUINBOUWARBEIDER HOEKLASSER nderwijs met een hart Middenschool: 1A (Latijn - Algemene Vorming - Technische Vorming) en 1B 2 Latijn - 2 Moderne Wetenschappen - 2 Handel - 2 Sociale en Technische Vorming - Beroepsvoorbereidend leerjaar Bovenbouw: ASO : Latijn - Wetenschappen - Economie - Humane Wetenschappen TSO : Handel - Handel Talen - Sociale & Technische Wetenschappen / BSO : Kantoor - Verzorging (3e t/m 7e jaar) VKO maakt deel uit van de scholengemeenschap ASSE-MERCHTEM-OPWIJK (AMO) oor het ontdekken van Kunst oor het zelf beoefenen van Kunst oor een passende voorbereiding p het Hoger Kunstonderwijs oor jongeren van 6 tot 17 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar Slechts één adres: Processiestraat Academie voor muziek en woord Cursussen vanaf 8 jaar tot... notenleer, dictie, dwarsfluit, viool, piano, klarinet, cello, slagwerk, gitaar, voordracht, toneel, trompet, saxofoon, Lessen muziekinitiatie vanaf het eerste leerjaar of de leeftijd van 6 jaar

20 SPORT Start To Bike De Opwijkse gemeentelijke sportdienst, de sportraad en WTC Kevers organiseren net zoals vorige jaren vanaf april tot en met juni gratis Start to Bike. Telkens op donderdag, te vertrekken om 18u30 aan de Gemeentelijke Sporthal (Heiveld 65). Datums: juni De slotrit wordt gereden op zaterdag 28 juni Een sportieve fiets is aangeraden. Afstand: de eerste ritten + 25 km. Snelheid: eerste groep: 20km/uur - tweede groep: 25km/uur. Een fietshelm is VERPLICHT. De gemeente zorgt voor gratis ISB-verzekering. Opwijk zonder grenzen Deze activiteit was voorzien op zondag 1 juni. Door omstandigheden wordt deze sportdag verschoven naar vrijdag 29 augustus. Meer info volgt later. Gezinsfietstocht Op zondag 1 juni 2014 heeft onze jaarlijkse gezinsfietstocht plaats. Wij bieden u een afgepijlde fietstocht aan van ongeveer 30 kilometer over rustige wegen. Inschrijven kan je doen in de sporthal tussen 12u en 14u en is volledig gratis (wel noodzakelijk om verzekerd te zijn). Kampioenschap van Opwijk voor wielertoeristen Op vrijdag 20 juni kunnen onze Opwijkse wielertoeristen weer strijden om de felbegeerde titel van kampioen van Opwijk bij de wielertoeristen. Er wordt gestreden in 4 categorieën (-35 jaar, -50 jaar, +50 jaar en ex-inwoners). Starten doen we om 20u, inschrijven kan vanaf 18u in de sporthal van Opwijk. Er worden 18 ronden van 3,5 kilometer gereden. Inlichtingen sportdienst: Heiveld 65 - tel of Kermistornooi petanque Op maandag 23 juni spelen we opnieuw het kermistornooi petanque. Inschrijven kost 5 per team van 2 spelers. Het tornooi start om 9u30 en duurt een hele dag. Er wordt gespeeld op de terreinen aan de atletiekpiste. Sportontvangst: oproep Zoals elk jaar wil de gemeentelijke sportraad en het gemeentebestuur de Opwijkse sportkampioenen huldigen op vrijdag 27 juni 2014 om 20u in de gemeentelijke sporthal (Heiveld 65). Indien u in de periode van 1 juni 2013 tot 1 juni 2014 op Provinciaal, Internationaal, Europees of wereldniveau een gouden-, zilveren of bronzen medaille gewonnen hebt, of als team een kampioenstitel behaalde, gelieve dit zo spoedig mogelijk SCHRIFTELIJK te melden aan de gemeentelijke sportdienst. Het gemeentebestuur en de sportraad wensen ook volgende speciale prijzen uit te reiken voor: sportclub, individueel (persoon), beloftevolle jongere (-18 jaar) en sportverdienste (persoon). Wenst u een kandidatuur voor te stellen? Dien deze, gemotiveerd en schriftelijk in bij de gemeentelijke sportdienst vóór 31 mei Deze ereprijzen worden toegekend na evaluatie van de kandidaten en op advies van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad en worden uitgereikt tijdens de kampioenenviering op 27 juni Tijdens de sportontvangst vindt een demonstratie plaats van Capoeira. Iedereen wordt uitgenodigd op de sportontvangst. Opgelet! Locatie sportontvangst: gemeentelijke sporthal (Heiveld 65). 20 Opwijkinfo! - JUNI/JULI 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Vernieuwde containerpark Lummen is open! Ontdek hoe het werkt! Welkom Vrijdag 16 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde containerpark

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Uw nieuw recyclagepark is open! Welkom Dinsdag 12 juni 2012 opent het nieuwe en volledig geautomatiseerde recyclagepark zijn slagbomen in Diest. Het park

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

VOLKSCROSS Zaterdag 7 maart 2015 Vanaf 12u30

VOLKSCROSS Zaterdag 7 maart 2015 Vanaf 12u30 VOLKSCROSS Zaterdag 7 maart 2015 Vanaf 12u30 12U00: KIDS-SNOEPRUN

Nadere informatie

in het recyclagepark van riemst

in het recyclagepark van riemst Wegwijs in het recyclagepark van riemst VANAF 15 SEPTEMBER 2015 VERHUIST HET RECYCLAGEPARK NAAR EEN NIEUWE LOCATIE IN KMO-ZONE OP T REECK Uitbating van het nieuwe recyclagepark door Limburg.net Jarenlang

Nadere informatie

Heropening t Kapstokske - 8 I Cultuurprogramma GC Hof ten Hemelrijk 2013-2014 - 25. Overzicht kermisprogramma 13 INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK

Heropening t Kapstokske - 8 I Cultuurprogramma GC Hof ten Hemelrijk 2013-2014 - 25. Overzicht kermisprogramma 13 INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK 31 2013 Jaargang 6 Tweemaandelijkse uitgave: juni - juli 2013 v.u.: Gemeente Opwijk - Ringlaan 20-1745 Opwijk - www.opwijk.be - info@opwijk.be INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK Overzicht kermisprogramma 13 Heropening

Nadere informatie

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Welkom op het recyclagepark Dinsdag 6 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 Beste inwoners, Al bijna 25 jaar kunt u in Zulte gebruik maken van een ruim containerpark waar u met vele afvalfracties gratis terecht kunt. U maakt er dan

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open!

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open! Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Borgloon Uw vernieuwde recyclagepark is open! Welkom op het geautomatiseerde park Vanaf woensdag 2 januari 2013 baat Limburg.net het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Wegwijs. in het onderwijs

Wegwijs. in het onderwijs Wegwijs in het onderwijs Dienst onderwijs In deze folder vind je de contactgegevens van alle scholen in Geel en heel wat nuttige informatie over onderwijs in het algemeen. Heb je nog vragen over onderwijs,

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling)

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling) Basisschool Heilige Familie Driesstraat 1 8700 Tielt 051 40 47 50 Heilige-familie@kbo-tielt.be NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Agenda oktober 2017 Maandag 2 oktober Dinsdag 3 oktober Donderdag 5 oktober Vrijdag

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Markt 5 9340 Lede Tel: 053 60 68 70 academie@gamw.lede.be http://www.gamw.lede.be Voor elk wat wils! De

Nadere informatie

Affligem. containerpark

Affligem. containerpark Affligem containerpark Uitbating door ILvA vanaf 6 januari 2014 ILvA neemt containerpark Affligem over Vanaf 6 januari 2014 neemt ILvA het containerpark van Affligem over. Veel verandert er niet voor

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Markt 5 9340 Lede Tel: 053 60 68 70 academie@gamw.lede.be http://www.gamw.lede.be Voor elk wat wils! De

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Ontdek hoe het werkt! Welkom op het vernieuwde containerpark Midden juni 2011 opent het vernieuwde containerpark in Meeuwen- Gruitrode zijn

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Gewoon basisonderwijs

Gewoon basisonderwijs 1 Kwaliteitsonderwijs dicht bij huis. Inschrijvingen en inlichtingen schooljaar 2014-2015 Belangrijk: bij NIEUWE inschrijving SIS-kaart van het kind meebrengen a.u.b. (of trouwboekje, of geboorteattest)

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

LEERPLICHTONDERWIJS. Gewoon basisonderwijs. Kwaliteitsonderwijs dicht bij huis. Inschrijvingen en inlichtingen schooljaar

LEERPLICHTONDERWIJS. Gewoon basisonderwijs. Kwaliteitsonderwijs dicht bij huis. Inschrijvingen en inlichtingen schooljaar 1 Kwaliteitsonderwijs dicht bij huis. Kwaliteitsonderwijs dicht bij huis. Ann Cosaert: Als schepen van onderwijs ben ik natuurlijk heel blij met het uitgebreide onderwijsaanbod in. Inwoners van onze gemeente

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

jongeren (8 tot 13 jaar) en volwassenen. In dit infoblaadje proberen we je een overzicht te geven van de mogelijkheden.

jongeren (8 tot 13 jaar) en volwassenen. In dit infoblaadje proberen we je een overzicht te geven van de mogelijkheden. Voor elk wat wils! De Academie voor Muziek en Woord Lede Erpe-Mere Wichelen biedt voor elk wat wils. We delen de starters op in 3 groepen: Voor de 6 en 7-jarigen hebben we onze gemeentelijke initiatiewerking.

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 4

FC KERKSKEN: programma week 4 FC KERKSKEN: programma week 4 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 4 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie agenda!

Nadere informatie

KA Dendermonde organiseert Triatlon

KA Dendermonde organiseert Triatlon KA Dendermonde organiseert Triatlon Thema Feest Betrokkenheid oudere leerlingen en ouders bij het schoolfeest verhogen Gezondheid bewegen op school Brede school Concrete realisatie Tijdens het schoolfeest

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 juli 2016 Afdeling Vrije tijd - Evenementen 26 2016_CBS_00254 Politieverordeningen - Politieverordening Kampioenschap van Vlaanderen

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 juli 2016 Afdeling Vrije tijd - Evenementen 24 2016_CBS_00251 Politieverordeningen - Politieverordening stadsrun Droeshout op 16

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

NIEUWE INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT DEELT EXPERTISE

NIEUWE INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT DEELT EXPERTISE Nieuwe informatieveiligheidsconsulent deelt expertise NIEUWE INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT DEELT EXPERTISE De hogere overheid verplicht alle lokale besturen om een informatieveiligheidsplan op te stellen.

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief juni 2013 INHOUD GEEN Zwemmen P 1 Inleveren boeken bib P 2 Fietsexamen P 2 Oudercomité

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Maandag 1 september : alle leerkrachten zijn op school. 08.20 u Hervatten lessen, klassikale opvang van de leerlingen, verwerken

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Sint-Amandsberg

Paasvakantie 2013. Basisscholen Sint-Amandsberg Paasvakantie 2013 Basisscholen Sint-Amandsberg De Katholieke basisscholen van de deelgemeente Sint-Amandsberg organiseren een vakantieopvang in samenwerking met Idee Kids vzw. We organiseren themaweken

Nadere informatie

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar!

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar! De allerlaatste van dit schooljaar! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas: juf Nathalie Nog 1 weekje en dan is het zover...de grote vakantie is in zicht! Maar vooraleer het

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be. Facultatief verlof

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be. Facultatief verlof Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief maart 2013 INHOUD Facultatief verlof P 1 Paasvakantie P 1 Sluitingsdag KIKO P 2

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00249 Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

DOE MEE AAN DE GROEPSAANBESTEDING DUURZAAM WEGENONDERHOUD EN BELIJNING 2016

DOE MEE AAN DE GROEPSAANBESTEDING DUURZAAM WEGENONDERHOUD EN BELIJNING 2016 Kan je deze nieuwsbrief niet correct lezen? Bekijk hem dan via de volgende link http://www.haviland.be/newsletterpreview/doe-mee-aan-onze-groepsaanbesteding-2016-nl-32/ DOE MEE AAN DE GROEPSAANBESTEDING

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Gemeente Berlaar Gemeenteraad Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van Thienen;

Nadere informatie

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014 GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD & Jozef van Craenstraat 4, Tel 03/685 02 56, gamw@schoten.be, www.schoten.be OPENLESSEN VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI INFO SCHOOLJAAR 2013-2014 20

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart 2017 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? 1 Openbaar Algemeen

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

ONZE STERKE HANDEN. 1 Albert BEERENS 13 Peter BEERENS. 2 Vera DE KOSTER 14 Annelies DE PAUW. 3 William ENGELS 15 Cindy VANDERSTRAETEN

ONZE STERKE HANDEN. 1 Albert BEERENS 13 Peter BEERENS. 2 Vera DE KOSTER 14 Annelies DE PAUW. 3 William ENGELS 15 Cindy VANDERSTRAETEN ONZE STERKE HANDEN 1 Albert BEERENS 13 Peter BEERENS 2 Vera DE KOSTER 14 Annelies DE PAUW 3 William ENGELS 15 Cindy VANDERSTRAETEN 4 Louis VAN LEMBERGEN 16 Sven DEHAUWERE 5 Joske VERMEIR 17 Eline VAN DE

Nadere informatie

DOOR DE DIRECTIE 1 DOE-DAG IN DE LAGE KOUTER 2 ASS-NIEUWS 4 BUSO SINT-IDESBALD 8 SUNSHINE4KIDS 10 MENU MAAND APRIL 11 WIST JE DAT?

DOOR DE DIRECTIE 1 DOE-DAG IN DE LAGE KOUTER 2 ASS-NIEUWS 4 BUSO SINT-IDESBALD 8 SUNSHINE4KIDS 10 MENU MAAND APRIL 11 WIST JE DAT? S C H O O L K R A N T B. O. D E B R U G BRUGKLAPPER maart 2011 DOOR DE DIRECTIE Beste, De paasvakantie staat voor de deur. De leerkrachten zijn volop bezig met de voorbereiding van de openluchtklassen.

Nadere informatie

Goeiedag ouders, leerkrachten en kinderen!!!

Goeiedag ouders, leerkrachten en kinderen!!! Nieuwsbrief Nieuwsbrief voor ouders en kinderen 16/2012-2013 Week van de goeiedag In dit nummer: Misschien heb je het al gehoord op tv of op de radio maar de week van 21 tot 27 mei is omgetoverd tot week

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs Schooljaar 2016 2017 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief Schone kunsten Kinderen van zes

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

www.fusieschool-wolvertem.be

www.fusieschool-wolvertem.be Wolvertem, 29 mei 2015 Beste ouders, De laatste maand van dit schooljaar breekt aan. Juni is een drukke maand. Kijk maar wat ze allemaal te bieden heeft. Zie ook de kalender juni achteraan. - Proefwerk

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 Dit is het laatste Wegelpraatje van dit schooljaar. Graag wensen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een deugddoende vakantie toe. Bedankt voor het vertrouwen tijdens

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Infobriefje maart 2014

Infobriefje maart 2014 B.S.G.O. Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 BERLARE Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobriefje maart 2014 1. JAARTHEMA Ten Berge geeft je kleur Op zondag

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Het is feest! Het nieuwe jaar gaat in. De kurken knallen. Het is feest! Wensen worden uitgewisseld. Een goede gezondheid. Geluk. Succes.

Het is feest! Het nieuwe jaar gaat in. De kurken knallen. Het is feest! Wensen worden uitgewisseld. Een goede gezondheid. Geluk. Succes. Het is feest! Het nieuwe jaar gaat in. De kurken knallen. Het is feest! Wensen worden uitgewisseld. Een goede gezondheid. Geluk. Succes. Ontmoetingen en relaties die deugd doen, die verdiepen. Krijgt God

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

IN EEN SERVICE-FLAT KAN JE LANGER ZELFSTANDIG WONEN! SERVICE-FLATS STEENKAAI Vlaanderenstraat Vilvoorde

IN EEN SERVICE-FLAT KAN JE LANGER ZELFSTANDIG WONEN! SERVICE-FLATS STEENKAAI Vlaanderenstraat Vilvoorde Wonen in volle vrijheid maar toch geborgen, knus en veilig voelen 24 uur op 24 uur Wonen in een praktische flat met alle modern comfort Beroep kunnen doen op allerlei diensten die je het leven gemakkelijker

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie