uitgave juni 2011 vierde jaargang nummer 2 Pag. 8 t/m 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitgave juni 2011 vierde jaargang nummer 2 Pag. 8 t/m 13"

Transcriptie

1 uitgave juni 2011 vierde jaargang nummer 2 Blauwe vlag wappert weer 3 Elektrisch rijden heeft de toekomst 7 Exoten: ongewenst in tuin en natuur 14 Uitbreiding bos Sluiskil 15 Subsidie voor energiebesparing 19 Pag. 8 t/m 13 Natuur&Zo Magazine is een uitgave van de gemeenten Terneuzen en Hulst, natuurorganisaties en Natuur&Zo en wordt mede mogelijk gemaakt door adverteerders.

2 Rotterdam Vlissingen Terneuzen Antwerpen De havens van Terneuzen en Vlissingen zijn het derde zeehavengebied van Nederland. Vernieuwingen, uitbreidingen en investeringen zijn er aan de orde van de dag. Zeeland Seaports geeft sturing aan die ontwik kelingen om garant te staan voor werkgelegenheid en welvaart. Nieuwe bedrijven accommoderen en het gevestigde bedrijfsleven van dienst zijn. Dat zijn de belangrijkste activi teiten van havenschap Zeeland Seaports. Net zoals een coach die wil presteren met zijn team, schept Zeeland Seaports de voorwaarden voor het succes van de haven- en industriebedrijven. Zorg voor een goede infrastructuur speelt daarbij een grote rol. Denk aan het ontwikkelen en beheren van havenbekkens, kades, wegen, spoorwegen en pijpleidingen. Ook werkt het havenschap voortdurend aan plannen voor nieuwe ontwikkelingen: in het belang van de havens én de omgeving. Zo kunnen de beide havens op een verantwoorde manier hun bijdrage (blijven) leveren aan de Zeeuwse economie

3 Blauwe Vlag wappert weer Op de West-Zeeuws-Vlaamse stranden wappert sinds begin juni weer de Blauwe Vlag. Een teken dat de stranden zijn goedgekeurd: ze zijn schoon, veilig en goed toegankelijk. Samen met de strandpaviljoens, het serviceteam, strandgasten en andere betrokkenen werkt de gemeente Sluis hard aan de kwaliteit van de West- Zeeuws-Vlaamse stranden. De gemeente Sluis is blij dat mede dankzij deze inspanningen West Zeeuws- Vlaanderen ook in 2011 weer beloond wordt met het internationale milieukeurmerk voor schone, veilige en toegankelijke stranden. Voor het zevende jaar op rij krijgt de gemeente Sluis deze erkenning. Internationale erkenning Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland probeert de Stichting Keurmerk Milieu, Veligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur, een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor goede stranden, veilig en schoon zwemwater en schone en veilige jachthavens. De toekenning van de Blauwe Vlaggen gebeurt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale organisatie. Sinds 2005 meldt de gemeente Sluis jaarlijks zes stranden aan voor de Blauwe Vlag. Ze werden ieder jaar alle zes toegekend: t Zwin (bij strandpaviljoen De Zeemeeuw), Cadzand-Bad (bij strandpaviljoen Caricole), Nieuwvliet-Bad (bij strandpaviljoen St. Pierre), Groedse Duintjes (bij strandpaviljoen Puur), t Killetje (bij strandpaviljoen Beach House 25) en Breskens (bij strandpaviljoen t Halve Maentje). Oranje Plastic Hero Op de Blauwe Vlag-stranden is dit jaar ook de Plastic Hero te vinden: het oranje mannetje dat de gescheiden inzameling van plastic promoot. De Zeeuwse kustgemeenten lanceerden vorig jaar gezamenlijk een proefproject om een aantal vuilnisbakken op de Blauwe Vlag-stranden te voorzien van een Oranje Hero-sticker zodat in één oogopslag duidelijk is waar de strandbezoekers hun plastic verpakkingsafval kwijt kunnen. Het gedeponeerde afval wordt door de strandexploitant opgehaald en gescheiden afgevoerd naar het daarvoor bestemde verzamelpunt. Gouden wimpel Elk jaar organiseert Stichting Nederland Schoon de Schoonste Strand Verkiezingen. De stichting gaat in mei, juni en juli weer op pad om alle Nederlandse stranden te inspecteren. Op 30 augustus wordt de winnaar van het Schoonste Strand van Nederland bekend gemaakt. De gemeente Sluis ontving in 2005, 2006 en 2008 de Gouden Wimpel voor het Schoonste Strand van Nederland. In 2010 was dit een Zilveren Wimpel met de beste score ooit behaald. 3

4 Bedrijven controleren zichzelf Toezichthouders van de gemeente controleren regelmatig of bedrijven zich houden aan de wet- en regelgeving. Wanneer zij tijdens een controle tekortkomingen ontdekken, schrijft de gemeente het bedrijf aan. Dit leidt soms tot langdurige procedures, frustratie en irritatie bij beide partijen. De overtredingen zijn vaak het gevolg van onbekendheid met de regelgeving. Bovendien kost de feitelijke controle nogal wat tijd, zowel voor de ondernemer als voor de toezichthouder. Het is beter vooraf energie te stoppen in het naleven van de regels, dan achteraf in het voldoen aan de gestelde termijnen. Dat vond ook de gemeente Terneuzen. Daarom is zij dit gestart met het project Zelfcontrole bedrijven. Horecaondernemers en eigenaren van een autobedrijf krijgen via vragenlijsten met uitgebreide toelichting de mogelijkheid om hun eigen activiteiten te controleren op de belangrijkste voorschriften. Aan de hand van de antwoorden beoordeelt de gemeente of extra actie noodzakelijk is. Steekproefsgewijs controleert de gemeente of de zelfcontrole goed is verlopen en of de bedrijven nog aanvullende maatregelen moeten nemen. De resultaten zijn tot nu toe zo positief dat de gemeente Terneuzen in de toekomst deze nieuwe manier van handhaven zal uitbreiden naar andere bedrijven. Slimmer handhaven Van de ondernemers wordt een actieve houding verwacht: de vragenlijst moet binnen een bepaalde tijd ingevuld zijn teruggezonden aan de gemeente. Alles mag in Braakman-Noord Lekker struinen door het bos, hutten bouwen of geultjes graven. Het mag allemaal in natuurgebied Braakman-Noord. Staatsbosbeheer heeft dit voorjaar hard gewerkt aan de recreatieve voorzieningen in Braakman-Noord. Hierdoor is het gebied voor jong en oud nog aantrekkelijker. Vanaf de nieuwe parkeerplaats met het informatiepleintje aan de Oostzeedijk tussen de Braakman en Biervliet starten wandelaars, ruiters en fietsers voor een eigen rondgang door het afwisselende gebied. Al snel komt de speelplaats met enorm klimtoestel en waterpomp met watergoten in beeld. De natuurlijke speelplaats is nog niet af; kinderen mogen het terrein naar eigen inzicht verder inrichten met paadjes, hutten en geultjes. Natuurlijk mogen de ouders ook meehelpen, maar als zij liever vanaf een bankje toekijken, kan dat ook. 4 Dwalen en verdwalen In heel Braakman-Noord zijn er nu volop mogelijkheden om te wandelen, zowel over gebaande als ongebaande wegen. Voor wandelaars worden er verschillende gemarkeerde routes van korte en langere afstanden uitgezet. De routes voeren bijvoorbeeld langs een van de vogelkijkschermen - met prachtig uitzicht over het water - of het nieuwe informatiecentrum van Staatsbosbeheer. Of de boomgaard met oude Zeeuwse fruitrassen. Wilt u gewoon lekker struinen? Ook dat mag. In Braakman-Noord kunnen bezoekers zelf hun weg zoeken: ze mogen van de paden af, lekker dwalen of misschien wel verdwalen.

5 Bloemrijk grasland in het Groote Gat in Koewacht Het Groote Gat bij Koewacht was vorig jaar nog in gebruik als landbouwgrond. Nu ligt er een nog wat kaal natuurgebied met bloemrijk grasland en fruitboomgaard met oude rassen. De Dienst Landelijk Gebied heeft eind vorig jaar hard gewerkt om het gebied opnieuw in te richten. Het project maakt onderdeel uit van de binnendijkse natuurcompensatie rondom de Westerschelde. Het voormalige landbouwperceel van ongeveer 4 hectare is ingericht als tegenprestatie voor de tweede verdieping van de Westerschelde, die in 1995 door Nederland en Vlaanderen is overeengekomen. Nu is het nog een kale zandvlakte, maar dat verandert snel. In een aantal jaren verschijnt hier een bloemrijk grasland met verschillende en zeldzame plantensoorten. Daarvoor was het nodig om de grond op sommige plaatsen 70 centimeter af te graven en de voedselrijke bovenlaag te verwijderen. Ook is een (drink) poel gegraven. De oevers zijn verflauwd zodat een bredere rietkraag kan ontstaan voor rietvogels zoals de blauwborst en de rietzanger. Tijdens de uitvoering hield een archeoloog toezicht op de graafwerkzaamheden. Hij heeft sporen van voormalige greppels en sloten gevonden. Deze zijn nauwkeurig opgetekend en worden bewaard in het Zeeuws archeologisch archief. Cultuurherstel Met de vrijgekomen grond zo n 4000 kuub - is de cultuurhistorische dijk aan de Groeneweg in Koewacht hersteld. Het gat tussen de bestaande dijken is opgevuld en ingezaaid met gras. Ook aan de vissers is gedacht. De oude steigers werden opgeruimd en aan de kop van het Groote Gat zijn drie nieuwe steigers van duurzaam geproduceerd hout teruggeplaatst. Op één van de steigers is een bankje geplaatst waar de recreant kan genieten van het uitzicht over het water. Deze steiger is ook voor de rolstoelgebruiker geschikt. Fruitboomgaard In overleg met de omwonenden zijn in het zuidelijk deel van het gebied fruitbomen geplant. Hier mogen bezoekers en omwonenden in het oogstseizoen walnoten, appels, kersen, pruimen, peren en tamme kastanjes plukken of rapen. Ook de bramenstruiken leveren vruchten voor heel wat potjes jam. Beheer Staatsbosbeheer krijgt het beheer en het onderhoud van het natuurgebied onder zijn hoede. Een belangrijke taak; zo kan de natuur zich op de gewenste manier blijven ontwikkelen. Een beetje hulp van derden krijgt Staatsbosbeheer overigens wel: runderen in het gebied zorgen voor een natuurlijke begrazing. Informatie over het Groote Gat of over de natuurcompensatie Westerschelde is te krijgen bij Dienst Landelijk Gebied, Dirk-Jan Visser, tel

6 Ruige Laarzenroute: Saeftinghe in zonder gids Zonder gids door het Verdronken Land van Saeftinghe, het grootste brakwater schorrengebied van Europa. De Ruige Laarzenroute is een nieuwe spannende route in Saeftinghe. Zonder laarzen of gymschoenen die vies mogen worden, is deze route niet te lopen. Het gevaar voor natte voeten zit m in de verraderlijke geulen die haast niet zichtbaar zijn door de begroeiing. De route loopt langs de oude havengeul waar vroeger boten naar Emmahaven - het huidige Emmadorp - voeren en het Speelmansgat, de in 1717 verdronken Speelmanspolder. Broedvogels De Ruige Laarzenroute is in ieder jaargetijde aantrekkelijk om te lopen. In de lente en zomer gaan de planten, zoals het lepelblad, zeekraal, lamsoor en grassen, weer groeien. Dan komen ook de broedvogels terug, zoals tureluur, bruine kiekendief, witte en gele kwikstaart en diverse soorten eenden. Zelfs de bijzondere zilverreiger en lepelaar zijn regelmatig in het Speelmansgat te zien. In de winter zijn er duizenden grauwe ganzen, smienten en pijlstaarteenden. Soms kun je het schor horen zingen. Het geluid is afkomstig van miljoenen vorksprietgarnalen. Het betreden van de Ruige Laarzenroute gebeurt op eigen risico. Enkele dagen voor en tijdens springtij kan de route helemaal onder water komen te staan. Info over deze route is te krijgen in het Bezoekerscentrum Saeftinghe of per Kleine zwanen in Zeeuws-Vlaanderen De kleine zwanen zitten op dit moment - als het goed is - lekker in hun broedgebied. Maar in de winter overwinteren er veel in Zeeuws-Vlaanderen. Eind mei arriveerden ze na een lange tocht in de Pechora Delta in noordwest-rusland. Dat is ongeveer 4000 km vliegen vanaf Nederland. Deze afstand kunnen ze niet in één keer overbruggen, dat kost teveel energie. De tocht leggen ze in etappes af. Vliegvlug In hun broedgebied ligt op dat moment nog volop sneeuw en ijs, maar dat is niet erg. De kleine zwanen gaan direct aan de slag om een nest te bouwen en eieren te leggen. Dat komt vrij nauw, want vogels die laat aankomen, krijgen hun jongen niet meer vliegvlug voordat de poolwinter invalt. Het grootbrengen van de jongen duurt namelijk 110 dagen, terwijl een poolzomer maar 120 dagen duurt. Als in augustus de grasgroei stopt, moeten de kleine zwanen verder de toendra op. Vooral de jongen lopen dan het risico om door een poolvos te worden gepakt. Begin september beginnen ze aan de tocht naar hun overwintergebied, onder meer in Zeeuws-Vlaanderen. Voor de jongen is dat een hele opgave, want ze hebben nog niet veel gevlogen. Tijdens de tocht sterft zeker 20 procent. 6

7 Elektrisch rijden heeft de toekomst Elektrische auto s kunnen in de nabije toekomst op steeds meer plekken worden opgeladen. In de dertien Zeeuwse gemeenten komen de komende tijd in totaal 75 laadpalen. De gemeenten, de provincie, het waterschap Scheldestromen en de stichting E-laad in Sluis ondertekenden op 1 april 2011 een convenant waarin zij aangeven het elektrisch rijden te willen stimuleren en de impasse te willen doorbreken. Want als er geen elektrische auto s zijn, zijn de oplaadpalen niet nodig. En als er niet voldoende oplaadpalen zijn, komen er ook geen elektrische auto s bij. Waar de palen worden geplaatst moet nog nader worden bepaald. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn in elk geval enthousiast. Hoewel er in de streek op dit moment nog maar enkele elektrische auto s rijden, is de verwachting dat er de komende jaren meer op de weg komen. Duurzaam Nu de prijzen van gas, benzine of diesel steeds verder stijgen, zoeken meer mensen naar duurzame oplossingen. De Hybride auto was er al, straks is de elektrisch aangedreven auto een gewone verschijning. De stekker van deze auto steek je s avonds in het stopcontact en s morgens rijd je met een volle tank weg. Dat klinkt aantrekkelijk, vooral als tweede auto. Het voordeel is dat deze auto s veel minder CO 2, fijn stof en andere schadelijke stoffen uitstoten. Als bij de opwekking van elektriciteit volledig gebruik wordt gemaakt van duurzame bronnen zoals wind en zon, kunnen elektrische auto s zelfs volledig CO 2 -neutraal zijn. Ook het tanken is veel goedkoper. Een tank benzine van 40 liter met een bereik van ruim 500 kilometer kost op dit moment meer dan 70 euro. Een vergelijkbare tank aan elektriciteit kost ongeveer 16 euro. Nadelen Natuurlijk zijn er ook nog nadelen. Zo duurt het opladen vrij lang, zijn er nog weinig oplaadpunten en is het rijbereik een stuk kleiner. Na 100 tot 150 kilometer moet de stekker toch echt weer in het stopcontact. Ook de maximale snelheid en het vermogen liggen nu nog - lager. Dit zal waarschijnlijk in de komende jaren veranderen. Maar of het over 10 jaar inderdaad stil is op de weg maar vol met auto s, is koffiedik kijken. 7

8 > Zondag 3 juli Tijdens deze excursie ontdekt u de stoere struinnatuur in Braakman-Noord. De afgelopen jaren zijn er heel wat veranderingen doorgevoerd in Braakman- Noord; het natuurgebied is vooral veel groter geworden. En dit alles met verbluffende resultaten; Braakman-Noord staat vol met zeldzame planten, maar ook zeldzame vogels worden er regelmatig gesignaleerd. Dit jaar worden de recreatieve voorzieningen aangebracht (wandelpaden, speelplaats, gluurmuur, bankjes, en een grote parkeerplaats). Iedereen is hier welkom; ga mee op excursie of kom zelf lekker struinen in de natuur. De excursie van Staatsbosbeheer begint om uur bij de Braakmanboerderij van Staatsbosbeheer aan de Braakmanweg nr. 5. Aanmelden via Staatsbosbeheer M. Lieman / Trek laarzen of stevig schoeisel aan. Deelname is gratis. > Woensdag 6 juli Om uur is er een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Kinderen jonger dan 10 jaar en mensen die niet al te gezond of slecht ter been zijn worden niet toegelaten. Stichting Het Zeeuwse Landschap raadt hartpatiënten en zwangere vrouwen af om de tocht te maken. Zorg voor liefst kniehoge laarzen en droge kleding voor na de tocht. Kosten: volwassenen 6,00 p.p., kinderen jaar 3,00 p.p. Donateurs van Het Zeeuwse Landschap en hun huisgenoten kunnen op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs gratis aan de excursies deelnemen. Vooraf aanmelden verplicht via of 0031)(0) Startpunt: Bezoekerscentrum Saeftinghe, Emmaweg 4, Nieuw-Namen. > Woensdag 6 juli Stichting Het Zeeuwse Landschap organiseert om uur een excursie naar de Verdronken Zwarte Polder. Een gebied met duinen, slikken en een slufter, waar de zilte invloed duidelijk zichtbaar is. De excursie begint op het parkeerterrein tegenover Fritura t Gemaal aan de Zeedijk te Nieuwvliet-Bad. Volwassenen: 3,- p.p., kinderen tot 16 jaar 1,50 p.p. Donateurs en hun huisgenoten op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs gratis! > Donderdag 7 juli Belangstellenden kunnen om uur met stichting Het Zeeuwse Landschap Het Zwin in. Iedere vloed komt zeewater Het Zwin binnen, dat zich via de zandige strandvlakten een weg baant naar de slibrijke schorren. Kledingadvies: oude gymschoenen of laarzen. Duur: ca. 2,5 uur. Kosten: volwassenen 3,- p.p., kinderen tot 16 jaar 1,50. Donateurs van Het Zeeuwse Landschap en hun huisgenoten zijn gratis. De excursie start bij strandpaviljoen De Zeemeeuw in Cadzand. Parkeren kan bij de parking aan de G. v/d Hoekestraat 2 in Retranchement. Aanmelden niet nodig. > Donderdag 7 juli Het Duumpje gaat met wie mee wil op pad voor een planteninventarisatie tussen Oostburg en Draaiburg. Het gaat hier om een recent verworven weiland langs een kreekje met een opgeknapte drinkput. Start om uur aan de 8

9 activiteiten juli Margarethaweg in Oostburg. Vanaf Oostburg: neem de rechter parallelweg naar Draaibrug en sla bij de flitscamera rechtsaf (Paviljoenweg). Ga aan het eind linksaf (Margarethaweg) en parkeer in de berm bij het bruggetje over het water. Vanaf Draaibrug: neem de linker parallelweg naar Oostburg en sla net nadat u het water bent overgestoken linksaf (Paviljoenweg) en aan het eind weer linksaf (Margarethaweg). > Zondag 10 juli Een gids neemt geïnteresseerden mee door natuurgebied Canisvliet onder Westdorpe. Startpunt van de excursie om uur is de huiskamer van de boswachter in De Baeckermat aan de Bernhardstraat 80 in Westdorpe. Canisvliet, op de grens in Zeeuws-Vlaanderen, is sinds 1995 gegroeid van 40 naar bijna 100 hectare. De kreek, in combinatie met natte graslanden, jong bos en een oude boomgaard maken het geheel tot een natuurgebied dat zijn weerga niet kent in de streek. Aanmelden via natuurgids Joke den Blijker, tel of boswachter Marijke Lieman / Trek laarzen of stevige schoenen aan. Kosten: volwassenen 2,00 en kinderen tot 12 jaar 1,00. > Dinsdag 12 juli Tijdens deze nachtwandeling met Staatsbosbeheer in Nieuwvliet gaan we op zoek naar uilen en vleermuizen. Dat zijn belangrijke bewoners van natuurgebied De Knokkert. Meestal zien we ze wel, maar als we ze een keertje niet zien is dat ook niet zo erg. Er valt namelijk zoveel te vertellen over dit gebied. Verzamelen om uur bij de parkeerplaats aan de Knokkertweg bij natuurgebied de Knokkert in Nieuwvliet. Aanmelden bij Marijke Lieman of Trek laarzen of stevig schoeisel aan. Kosten: volwassenen 2,00 en kinderen tot 12 jaar 1,00. > Woensdag 13 juli Om uur start een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zie woensdag 6 juli. > Woensdag 13 juli Stichting Het Zeeuwse Landschap organiseert om uur een excursie naar de Verdronken Zwarte Polder. Zie woensdag 6 juli. > Donderdag 14 juli Belangstellenden kunnen om uur met stichting Het Zeeuwse Landschap Het Zwin in. Zie donderdag 7 juli. > Donderdag 14 juli Op deze avond trekt het Duumpje er op uit voor een planteninventarisatie aan de Heirweg tussen Oostburg en Aardenburg. Het Duumpje bekijkt hier met belangstellenden het weidegebied langs de Biezenkreek met struweel en grootwater. Start is om uur. Neem vanaf Aardenburg de Sint Pietersdijk en sla vlak voor het Grote Gat (water) bij Sint-Kruis rechtsaf (Heirweg) en parkeer na de bocht in de berm. Vanaf Sint-Kruis meteen na het Grote Gat linksaf (Heirweg). 9

10 > Zaterdag 16 juli Natuur&Zo organiseert om uur een excursie in de heemtuin rond de watertoren in Axel. Verzamelen om uur in de Watertoren aan de Kinderdijk te Axel. Na de excursie is er tijd voor het bekijken van de tentoonstelling orchideeën in de watertoren. De gids is Cathy Boogaard. Meer info bij Natuur&Zo, of terneuzen.nl > Zondag 17 juli In het Eiland van de Meijer mag de natuur sinds de herinrichting haar gang mag gaan. Bomen schieten op en langzaamaan ontstaat er een echt bos. De afwisseling met open stukken met grazend vee en doorkijkjes op de kreek maken dat het Eiland een leuk wandelgebied is geworden. Voor een excursie in dit gebied verzamelen de deelnemers om uur bij de molen van Spui. Aanmelden kan bij de gids, Ina van Harn, tel of bij boswachter Marijke Lieman of Staatsbosbeheer.nl. Trek laarzen of stevig schoeisel aan. Kosten: volwassenen 2,00 en kinderen tot 12 jaar 1,00. > Woensdag 20 juli Om uur is er een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zie woensdag 6 juli. > Woensdag 20 juli Stichting Het Zeeuwse Landschap organiseert om uur een excursie naar de Verdronken Zwarte Polder. Zie woensdag 6 juli. > Donderdag 21 juli Belangstellenden kunnen om uur met stichting Het Zeeuwse Landschap Het Zwin in. Zie donderdag 7 juli. > Dinsdag 26 juli Wie gaat er mee met een nachtwandeling met Staatsbosbeheer in Nieuwvliet? Aanvang om uur. Zie dinsdag 12 juli. > Woensdag 27 juli Stichting Het Zeeuwse Landschap biedt om uur een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zie woensdag 6 juli. > Woensdag 27 juli Stichting Het Zeeuwse Landschap organiseert om uur een excursie naar de Verdronken Zwarte Polder. Zie woensdag 6 juli. > Donderdag 28 juli Belangstellenden kunnen om uur met stichting Het Zeeuwse Landschap Het Zwin in. Zie donderdag 7 juli. > Zondag 31 juli Op ontdekkingstocht door de stoere struinnatuur in Braakman-Noord. Start om uur. Zie 3 juli. > Woensdag 3 augustus Om uur is er een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zie woensdag 6 juli. > Woensdag 3 augustus Stichting Het Zeeuwse Landschap houdt om uur een excursie naar de Verdronken Zwarte Polder. Zie woensdag 6 juli. 10

11 activiteiten juli - augustus > Donderdag 4 augustus Belangstellenden kunnen om uur met stichting Het Zeeuwse Landschap Het Zwin in. Zie donderdag 7 juli. > Donderdag 4 augustus Leden van t Duumpje gaan planten kijken aan de Vossekaai in Hoofdplaat. Vorige winter is het zand afgegraven. Nu is het domein van eenjarige pioniers en hopelijk de eerste blijvers. Start om uur aan de Hoogeweg/Inlaag, Vossekaai in Hoofdplaat bij het metalen klaphekje ter hoogte van een populierenbosje aan de westzijde van het vakantiepark Village Scaldia. Vanaf Nummer Eén richting Hoofdplaat volg Westlangeweg (N677), ga na 3 km linksaf (Hoogeweg) en volg de weg onderlangs de zeedijk tot aan het bosje/klaphekje. > Zondag 7 augustus Een gids neemt geïnteresseerden mee door natuurgebied Canisvliet. Start van de excursie om uur. Zie zondag 10 juli. > Dinsdag 9 augustus Wie gaat er mee met een nachtwandeling met Staatsbosbeheer in Nieuwvliet? Start om uur. Zie dinsdag 12 juli. > Woensdag 10 augustus Om uur start een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zie woensdag 6 juli. > Woensdag 10 augustus Stichting Het Zeeuwse Landschap organiseert om uur een excursie naar de Verdronken Zwarte Polder. Zie woensdag 6 juli. > Donderdag 11 augustus Belangstellenden kunnen om uur met stichting Het Zeeuwse Landschap Het Zwin in. Zie donderdag 7 juli. > Zondag 14 augustus Tijdens deze excursie kunt u de ontwikkelingen in de Margarethapolder van nabij volgen. Sinds 2005 is de Margarethapolder omgetoverd tot een prachtig natuurgebied. Dit gebied is alleen toegankelijk onder begeleiding van een gids van Staatsbosbeheer want we willen de dieren die hier zitten, in het bijzonder de vele vogels, niet storen. Deze vogels foerageren bij laagwater op de Westerschelde en komen bij hoogwater uitrusten in de Margarethapolder. Verzamelen om uur bij café De Griete in buurtschap De Griete. Vooraf aanmelden bij Hans Molenaar, tel of Trek laarzen of stevig schoeisel aan. Deelname aan de excursie is gratis. Na afloop van de excursie kunnen de deelnemers een hapje en drankje nuttigen (volwassenen 10,00, kinderen 5,00). > Zondag 14 augustus Met een gids mee naar het Eiland van de Meijer. Verzamelen om uur. Zie zondag 17 juli. 11

12 > Woensdag 17 augustus Om uur is er een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zie woensdag 6 juli. > Woensdag 17 augustus Stichting Het Zeeuwse Landschap organiseert om uur een excursie naar de Verdronken Zwarte Polder. Zie woensdag 6 juli. > Donderdag 18 augustus Belangstellenden kunnen om uur met stichting Het Zeeuwse Landschap Het Zwin in. Zie donderdag 7 juli. > Donderdag 18 augustus Het Duumpje gaat planten inventariseren in Nieuwvliet-dorp en belangstellenden kunnen mee. Start om uur aan de Parallelweg noordelijk van Provincialeweg. Vanaf Groede: ga bij de eerste rotonde op de Provinciale weg rechtsaf en meteen links en parkeer in de berm. Vanaf Sluis: neem de tweede rotonde van Nieuwvliet en ga linksaf en meteen weer links. > Woensdag 24 augustus Om uur is er een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zie woensdag 6 juli. > Woensdag 24 augustus Stichting Het Zeeuwse Landschap verzorgt om uur een excursie naar de Verdronken Zwarte Polder. Zie woensdag 6 juli. > Donderdag 25 augustus Belangstellenden kunnen om uur met stichting Het Zeeuwse Landschap Het Zwin in. Zie donderdag 7 juli. > Vrijdag 26 augustus Een gids van Staatbosbeheer neemt u mee op vleermuizenexcursie. Het jaar 2011 is het Europese Jaar van de Vleermuis. Staatsbosbeheer wil iedereen kennis laten maken met dit unieke zoogdier. Want een dier dat kan vliegen met zijn handen, kan zien met zijn oren en dat slapend aan zijn tenen hangt; dat moet wel een bijzonder dier zijn. De excursie duurt van tot uur. Trek laarzen of stevig schoeisel aan. Aanmelden bij Marijke Lieman, tel of Staatsbosbeheer.nl. De excursie is gratis. Verzamelen op het parkeerterrein aan de Knokkertweg in Nieuwvliet. > Woensdag 31 augustus Om uur is er een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zie woensdag 6 juli. > Woensdag 31 augustus Stichting Het Zeeuwse Landschap organiseert om uur een excursie naar de Verdronken Zwarte Polder. Zie woensdag 6 juli. 12

13 activiteiten augustus - september De excursie begint met het aanbrengen van een smeerroute. Een stukje verderop wordt een laken gespannen en stellen we speciale lampen op. Sommige vlinders komen op zoetigheid af en andere op licht. Als er zoveel insecten actief zijn, is het best mogelijk dat de vleermuizen zich laten zien. Als het slecht weer wordt, kan deze activiteit helaas niet doorgaan. Aanmelden niet nodig. > Zondag 11 september Een gids neemt geïnteresseerden mee door natuurgebied Canisvliet onder Westdorpe. Start van de excursie is om uur. Zie zondag 10 juli. > Zondag 18 september In het Eiland van de Meijer mag de natuur sinds de herinrichting haar gang mag gaan. Kom het zelf bekijken, vanaf uur. Zie zondag 17 juli. > Woensdag 28 september Om uur verzorgt stichting Het Zeeuwse Landschap een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zie woensdag 6 juli. > Zondag 4 september Op ontdekkingstocht door de stoere struinnatuur in Braakman-Noord. Start om uur. Zie 3 juli. > Woensdag 7 september Om uur is er een excursie in het unieke getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zie woensdag 6 juli. > Zondag 18 september Deze excursie biedt een inkijkje in de ontwikkelingen in de Margarethapolder. De excursie start om uur bij café De Griete in het buurtschap De Griete. Vooraf aanmelden bij Lou van Fraayenhove, tel of Zie zondag 14 augustus. > Donderdag 8 september Belangstellenden kunnen om uur met stichting Het Zeeuwse Landschap Het Zwin in. Zie donderdag 7 juli. > Zaterdag 10 september Deze dag staat Zeeuws-Vlaanderen in het teken van de Fortennacht. Op 3 forten in de grensstreek zijn die avond activiteiten. In fort Sint Jacob onder Axel start om uur een nachtvlinderexcursie. Deze activiteit duurt tot uur. De organisatie ligt in handen van Natuur&Zo, in samenwerking met de werkgroep Thematisering Koewacht. 13

14 Exoten: ongewenste gasten in tuin en natuur Deze plantjes heb ik gekregen. Ik vond ze wel mooi en ze groeien best goed. Sterker nog, eigenlijk te hard. Nu zit mijn vijver er helemaal vol mee. Zo begint vaak een mislukt tuinavontuur. Zonder te weten wat mensen in huis halen, zetten ze een fraai plantje in hun tuin. En voordat ze het weten hebben ze er een aantal lastige exoten bij. snel voort en vreten werkelijk al het dierlijke leven uit de biotoop op. Opnieuw zitten de terreinbeheerders met een ecologische en financiële strop. Tuinieren is een fantastische hobby. Daarbij blijft echter van belang: werk zoveel mogelijk met inheemse soorten en zet nooit tuinplanten of dieren in de natuur uit. De steeds terugkerende taak om de woekergroei in toom te houden, is nog wel het minste probleem. Erger is dat de ongewenste exoten zich vanuit tuinen ook verspreiden naar natuurgebieden. Vervolgens worden de beheerders daarvan met extra onderhoudskosten opgescheept. Zonnebaars Zo gaat het ook met de fauna. Men koopt een paar mooi uitziende zonnebaarzen voor in het aquarium of de vijver. Al na korte tijd blijken deze vissen zich erg agressief te gedragen naar andere waterdieren. Ten einde raad worden deze vervelende vissen in een sloot of poel gekieperd. Daarmee wordt echter een enorm probleem gecreëerd: de vissen planten zich Woekerend parelvederkruid Pas op met koeien en grasmaaiers bij fruitbomen In het voorjaar geniet iedereen van fruitbomen. Vooral de hoogstamfruitbomen staan dan schitterend in bloei. Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) stimuleert de aanplant en het onderhoud van deze hoogstammen. In de afgelopen tien jaar zijn er in Zeeland vele duizenden bomen aangeplant. Ze sieren het landschap en zijn ook voor vogels en bijvoorbeeld bijen van groot belang. Een stukje authentiek landschap wordt zo weer in ere hersteld. De nieuwe hoogstamboomgaarden moeten ook worden begraasd of gemaaid. In beide gevallen is dit oppassen geblazen. Bij het maaien kan het snel fout gaan doordat mensen hun erf graag klinisch schoon willen hebben. Ze proberen het laatste grassprietje rondom de bomen weg te maaien en zo wordt de stam gemakkelijk door het scherpe mes geraakt. Een grote wond is het gevolg. Schors Ook grazende dieren kunnen schade toebrengen aan fruitbomen. Koeien, schapen, paarden of geiten lusten graag een stukje schors. Zijn de bomen onbeschermd, dan kunnen de dieren in korte tijd de bomen rondom helemaal afknabbelen. Het betekent vrijwel zeker het einde van de boom. Jammer van alle inspanningen die zijn getroost om de boom groot te krijgen. Er is maar één goede remedie: een goede korf rond de boom. Informatie hierover bij SLZ, of 14

15 Uitbreiding bos Sluiskil Het bos aan de Schoutstraat in Sluiskil onderging de eerste maanden van 2011 een ware metamorfose. Op de plek waar vroeger een gravel voetbalveld en een handbalveld lagen, is nu een nieuw toegankelijk natuurgebiedje ingericht als uitbreiding van het bos. De totale oppervlakte van het bos Sluiskil is nu vierkante meter. met laagtes waar knotwilgen kwamen te staan. Op de terpen zijn berken, elzen en abelen geplant. Ook meidoorn, sleedoorn, duindoorn, rozen en vlieren hebben een plekje gekregen. Ze bieden onderdak en voedsel aan tal van vogels. De open plekken trekken ook vele reptielen aan. Het bos is rond 1950 ingericht om de provinciale weg en de oprukkende industrie te scheiden van de woonwijken en om geluid- en lichtoverlast te voorkomen. Tot vier jaar geleden werd een deel van het terrein nog gebruikt door de voetbalvereniging. Het bos is eigendom van de gemeente Terneuzen. Doel Aan het bos is een ecologische beheerdoelstelling toegekend. Dit wil zeggen dat het bos een natuurlijke uitstraling krijgt. Een deel van de bestaande bomensingel langs de provinciale weg is gekapt, waardoor open stukken ontstonden. De overgebleven bomen krijgen zo meer ruimte om uit te groeien tot flinke exemplaren. De paden zijn niet verhard, maar zijn wel beloopbaar. Onkruidbestrijding gebeurt niet met pesticiden, maar door te maaien. Werkzaamheden De toegang vanaf de Schoutstraat is hersteld en de niet meer functionele sportvelden zijn verdwenen. Hoge en droge gebieden (terpen) worden afgewisseld Toegankelijk Wandelen - ook met de hond - kan op de onverharde paden. Bankjes hebben de vorm van boomstamen. Het bos Sluiskil is toegankelijk via de Dolfsendijk, Drostlaan, Schepenstraat en Schoutstraat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angelo Martens of Dennis Hameeteman van de gemeente Terneuzen, tel

16

17 Zeeuws-Vlaamse bedrijven ondernemen duurzaam Bij duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) moet een ondernemer niet alleen zijn bedrijfsvoering winstgevend zien te krijgen, maar deze ook afstemmen op mens en milieu. Hoe maak je als ondernemer goed doordachte keuzes? Welke verantwoordelijkheid neem je? Hoe kies je de juiste aanpak? Deze vragen stonden centraal in de cursus Duurzaam Ondernemen die de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, Zeeland Seaports en de provincie Zeeland afgelopen jaar voor 19 Zeeuws-Vlaamse bedrijven organiseerden. Grafisch bedrijf Pieters uit Groede, MAS architecten uit Terneuzen, schelpenbedrijf Van der Endt-Louwerse uit Yerseke en Unitron uit IJzendijke lieten zien wat duurzaam ondernemen voor hen in de praktijk betekent en oplevert. MVO-prijs Als vervolg op de cursus stelt de gemeente Terneuzen dit jaar samen met COS Zeeland een prijs in voor bedrijven die nu al succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen: de MVO-prijs Met deze prijs willen de gemeente en COS Zeeland duurzaam ondernemen stimuleren en vooruitstrevende ondernemers in het zonnetje zetten. Bedrijven uit de gemeente Terneuzen die in aanmerking willen komen voor de MVO-prijs 2011 kunnen zich tót 12 juli aanmelden op de website De inwoners van de gemeente Terneuzen mogen vanaf 1 augustus tot 17 oktober stemmen op een van de zes genomineerde bedrijven. De MVO-prijs wordt uitgereikt tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 11 november Meer informatie kunt u krijgen bij Pascal Elegeert van COS Zeeland, tel of Natuurgidsen in de dop Op een zaterdagochtend in mei struinen 23 aspirantnatuurgidsen met boswachter Peter Maas door Braakman-Noord; voorzichtig, om de vleeskleurige orchis en het zeldzame venkel niet te vertrappen. Op een mooi plekje aan een uitloper van de Westgeul zetten ze met touw en vier haringen een vierkante meter uit. Op dat kleine stukje grond staan al gauw zo n 20 verschillende soorten planten. in de wereld van paddenstoelen (ja, die zijn er niet alleen in de herfst!) en ging vogelaar Huub Bun van De Steltkluut met hen op vogelsafari naar de Vlaamse Kreek bij Zandberg. Al met al een pittige, maar zeer boeiende cursus! De deelnemers volgen vanaf september vorig jaar de IVN Natuurgidsencursus en dat doen ze met veel enthousiasme. De cursisten, afkomstig uit heel Zeeuws-Vlaanderen, vormen een bont gezelschap. Voor iedere deelnemer geldt: ze dragen de Zeeuwse natuur een warm hart toe. Gedurende de cursus adopteren ze een natuurgebiedje in hun eigen woonomgeving en volgen dat een jaar lang: wat groeit, bloeit, kruipt, zwemt en vliegt daar? En niet alleen wat, maar ook waarom daar? Daarbij komen stageopdrachten, proefexcursie en spreekbeurt. Om de week is er een theorieavond in Terneuzen, afgewisseld door een praktijkochtend in het veld. Zo trokken de cursisten met Awie de Zwart van Het Zeeuwse Landschap door de Verdronken Zwarte Polder bij Nieuwvliet, bood paddenstoelenkenner Loek de Bruijn in Canisvliet in Westdorpe hen een kijkje 17

18 Nieuwe bewoners Axelse zwaluwnesten De kunstnesten aan de brandweerkazerne in Axel hebben eindelijk bewoners. Na een leegstand van twee jaar hebben de huiszwaluwen het onderkomen ontdekt. Sinds maart 2009 hangt er aan de brandweerkazerne van Axel een aantal kunstnesten voor huiszwaluwen. De huiszwaluwen broedden al jaren bij de brandweerkazerne. Toen de kazerne in 2008 werd opgeknapt, moest een deel van de nesten verdwijnen. Samen met Natuur&Zo, natuur- en milieueducatie Zeeuws-Vlaanderen, zocht ploegcoördinator van de brandweer Axel, Herman Zegers naar alternatieve woonruimte voor de zwaluwen. Deze werd gevonden in de vorm van houtbetonnen kunstnesten. Vorig jaar lieten de zwaluwen de nesten links liggen, maar nu zijn ze dus vanuit hun overwintergebied in Midden-Afrika in Axel gearriveerd. Herman Zegers is er blij mee. Onze taak is het redden van mens én dier. Boerenzwaluw Ook op de boerenzwaluwen wordt dit jaar extra goed gelet. De Vogelbescherming Nederland en SOVON hebben 2011 uitgeroepen tot Jaar van de Boerenzwaluw. Samen met waarnemers, boeren en buitenlui willen zij meer te weten komen over de boerenzwaluw in Nederland. Ook inwoners van Zeeuws-Vlaanderen kunnen deelnemen aan de publiekstelling door de bewoonde nesten op hun erf door te geven. Meer informatie op Sudoku Stuur uw oplossing vóór 31 juli 2011 naar nme-zvl.nl. Uit de goede inzendingen trekt de redactie drie winnaars. Zij krijgen een leuke prijs toegestuurd. Oplossing vorige puzzel De twee woorden die overbleven in de puzzel in het vorige Natuur&Zo Magazine waren koe en koek. Samen vormen deze het woord koekoek. De winaars zijn: L. Wagenaer uit Hulst Charlotte de Roeck uit Kloosterzande J. E. Versprille uit Terneuzen 18

19 Driedubbele subsidie voor energiebesparing Wie investeert in energiebesparende maatregelen in huis, kan een subsidie krijgen van de gemeenten Sluis en Terneuzen. De provincie Zeeland verdubbelt deze subsidie via het Zeeuwse project Meer Met Minder. Het subsidiepotje van de gemeente Hulst is helaas al op. Energielabel Of het nu om spouwmuurisolatie, dubbel glas of een nieuwe cv-ketel gaat: de maatregelen moeten in elk geval het energielabel van de woning verbeteren. Bij een sprong van één label kan een woningeigenaar in totaal 700 euro subsidie krijgen. Bij twee labelsprongen, tot 1400 euro. Vanaf 31 mei 2011 doet het rijk daar nog eens respectievelijk 300 of 750 euro bovenop (zolang er geld beschikbaar is). De huiseigenaar laat een energiebesparingonderzoek uitvoeren door een aannemer of installateur die is aangesloten bij Meer Met Minder. In dit maatwerkadvies staat het huidige energielabel. De aannemer geeft een overzicht van mogelijke energiebesparende maatregelen voor de woning en maakt vervolgens een offerte op. De bewoner (van huizen gebouwd vóór 1998) komt voor subsidie in aanmerking als hij de maatregelen laat uitvoeren door een Meer Met Minder-aannemer. Om te beoordelen hoe hoog de subsidie is, wordt na de oplevering opnieuw het energielabel vastgesteld. Na controle stort de Meer met Minderstichting de premie binnen twee weken op de bankrekening. Meer informatie op: Colofon Natuur&Zo Magazine Redactieadres: Natuur&Zo, Oostkant HA Terneuzen Tel Vormgeving: Fotografie: Foto omslag: Bijdrage: Beeldmerk, Terneuzen Brenda de Haan, Luciën Calle, Ilona Baart, Ronny Bouwens, Cathy Boogaard en deelnemende organisaties Brenda de Haan Gemeente Sluis Productie: Oplage: Beeldmerk, Terneuzen ex. Natuur&Zo Magazine wordt gedrukt op FSC-papier. Het FSC-keurmerk geeft zekerheid dat het hout gebruikt voor de papierproductie van het magazine afkomstig is uit goed beheerde bossen. Natuur&Zo Magazine online: en Natuur&Zo Magazine wordt huis aan huis verspreid in Zeeuws-Vlaanderen en is verkrijgbaar bij alle Zeeuws-Vlaamse bibliotheken, gemeentehuizen en VVV-kantoren en -folderposten. 19

20 belettering presentaties drukwerk logo s - huisstijlen websites Huisstijl ontwerp ontwerp beeld.merk is een bureau in communicatie en huisstijlmanagement dat zich vooral richt op kleine en middelgrote ondernemingen. Vanuit een modern en goed geoutilleerd gebouw legt een team van vier deskundige mensen zich toe op logo ontwerp, huisstijl ontwerp, websites en het implementeren en beheren van huisstijlen. Logo ontwerp Moio Beach realisatie 2011 Bij beeld.merk komen de communicatie-uitingen samen in één bureau. Eén vast aanspreekpunt bespaart de klant tijd en geeft rust en zekerheid. Wij hechten aan een persoonlijke benadering als eerste stap naar een goede relatie voor de lange termijn. Drukwerk / websites Drukwerk / websites Brochure Nederland in 2023 realisatie 2010 Signing Website ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen realisatie 2010 Wij bieden een totaalpakket. Naast het ontwerp draagt beeld.media zorg voor de implementatie in de vorm van drukwerk, belettering, advertenties en beurspresentaties. De diensten zijn op maat gesneden. Lange Reksestraat 21d 4538 AZ Terneuzen +31 (0) twitter.com/beeldmerktweets

Mest onder zeil 3 Herstel van verdwenen dijken 5 Week van de Zee 10 Braakman-Zuid wordt mooier 13 Bodemkwaliteit in beeld 14

Mest onder zeil 3 Herstel van verdwenen dijken 5 Week van de Zee 10 Braakman-Zuid wordt mooier 13 Bodemkwaliteit in beeld 14 uitgave maart 2011 vierde jaargang nummer 1 Mest onder zeil 3 Herstel van verdwenen dijken 5 Week van de Zee 10 Braakman-Zuid wordt mooier 13 Bodemkwaliteit in beeld 14 Pag. 6-7-8-9 Natuur&Zo Magazine

Nadere informatie

ZEEUWS GESCHIEDENIS. Sindsdien vormt het gebied een eldorado voor talloze, vaak unieke, planten en dieren.

ZEEUWS GESCHIEDENIS. Sindsdien vormt het gebied een eldorado voor talloze, vaak unieke, planten en dieren. Meeneemfolder GESCHIEDENIS ZEEUWS Het Verdronken Land van Saeftinghe is de grootste brakwaterwildernis van Europa. Het is een uitgestrekt, ruig natuurgebied op de rand van land en water. Het bestaat uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel is een natuurgebied op de linkerscheldeoever tegen de scheldedijk. Aan de grens met Nederland sluit het

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

13:30-18:00 Lembeke - Wandel-Fiets-Fotozoektocht-Quiz 'Eeuwinbeeld' - Adres: Parking Sportterrein - Kermisplein achter de kerk, Lembeke

13:30-18:00 Lembeke - Wandel-Fiets-Fotozoektocht-Quiz 'Eeuwinbeeld' - Adres: Parking Sportterrein - Kermisplein achter de kerk, Lembeke Page 1 of 10 Evenementenkalender maandag 9 april 2012 08:00-14:00 Eede - 39e Natuurrally - Vrije fietstochten door het land van cadzand en het krekengebied van het Meetjesland, afstanden 30,60,90 en 120

Nadere informatie

Colofon. Gemeente Vught. Alle rechten voorbehouden

Colofon. Gemeente Vught. Alle rechten voorbehouden RONDJE Een wandeling langs de oever van een Colofon Uitgave Gemeente Vught: 0 Tekst Wandelplatform Vught Fotografie Cily van den Wildenberg Peter van de Wiel Vormgeving Waldo van Bokhoven BOWfor, Vught

Nadere informatie

Waterdunen. Waterdunen is een groot recreatienatuurproject

Waterdunen. Waterdunen is een groot recreatienatuurproject De aanleg Waterdunen Waterdunen is een groot recreatienatuurproject in West Zeeuws- Vlaanderen. Het geeft de regio de kans om de leefbaarheid op de lange termijn te waarborgen. Dit gebeurt door te investeren

Nadere informatie

De Muy, De Slufter en Eierland

De Muy, De Slufter en Eierland Staatsbosbeheer T 030 6926111 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Fietsen Paardrijden De Muy, De Slufter en Eierland Duinen van Texel, door zeestromen, wind en mensen ontstaan Duinen van Texel Het noordelijke

Nadere informatie

Activiteiten bij De Helderse Vallei - maart 2016

Activiteiten bij De Helderse Vallei - maart 2016 dinsdag 1 maart en donderdag 3 maart: Aan de slag op de kinderboerderij 14.30-16.00 uur Kom kijken welke dieren er allemaal op de kinderboerderij leven! Je ontdekt hoe de dieren heten, wat ze eten, welk

Nadere informatie

Bergen in het vlakke land

Bergen in het vlakke land Wandelnetwerk Noord-Holland Bergen in het vlakke land Openlucht skibaan Il Primo, waar het hele jaar kan worden geskied. Tekst en foto s: Joop Duijs E en van de mooiste stukjes natuur van Noord-Holland

Nadere informatie

Situatie steenuilen in Zeeland vóór 1940

Situatie steenuilen in Zeeland vóór 1940 ZEELAND Situatie steenuilen in Zeeland vóór 1940 * In Zeeland kwamen tot 1940 nog ongeveer 2.200 paar steenuilen voor, waarvan ongeveer de helft op de eilanden en de andere helft in Zeeuws-Vlaanderen (Atlas

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2012

BMP rapport Gat van Pinte 2012 BMP rapport Gat van Pinte 2012 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Juli 2012 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2012 Inhoud: Pagina 1. Inleiding 3 2. Gebiedsbeschrijving 3 3. Telrondes 3 4. De looproute 4 5.

Nadere informatie

Excursie. Verdronken Land van Saeftinghe

Excursie. Verdronken Land van Saeftinghe Excursie Verdronken Land van Saeftinghe Op veler verzoek voor vrienden en bekenden. Excursiedatum 26 juni 2015 Organisatie Corrine Koert Telefoon: 0651930476 E-mail: coenietje@hotmail.com Saeftinghe is

Nadere informatie

Natuurgebied Braakman Noord. Hoek, Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen. Beheerd door Staatsbosbeheer Nederland. Beschermd natuurgebied

Natuurgebied Braakman Noord. Hoek, Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen. Beheerd door Staatsbosbeheer Nederland. Beschermd natuurgebied Natuurgebied Braakman NoordBraakman Noord Braakman Noord Net over de landsgrens, middenin tussen Hoek en Biervliet en ten westen van Terneuzen ligt een verscholen stukje beschermde natuur: Braakman Noord.

Nadere informatie

NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK

NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK NATTE ECOZONE SCHUYTGRAAF Inleiding 3 Ontwerp 5 Water 7 Randen en oevers 9 Eilanden 13 Verbindingen 17 Gebruik 21 Beplanting 25 I n h o u d NATTE ECOZONE SCHUYTGRAAF

Nadere informatie

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw.

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. De Specht Er zijn verschillende soorten spechten: de groene, de zwarte en

Nadere informatie

Camping Achter Port Zélande ligt camping Port Zélande. Deze camping ligt midden in de natuur met veel ruimte en rust. (tel ).

Camping Achter Port Zélande ligt camping Port Zélande. Deze camping ligt midden in de natuur met veel ruimte en rust. (tel ). De Duindoorn is één van de eerste struiken die zich in een duingebied vestigt. Hij wordt dan ook pionierplant genoemd, die gemakkelijk in het voedselarme zand wortelt en de grond daarmee geschikt maakt

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Provincie Zeeland. Zeeuwse bermen steeds bonter

Provincie Zeeland. Zeeuwse bermen steeds bonter Provincie Zeeland Zeeuwse bermen steeds bonter Een ecologisch beheerde berm ziet er aantrekkelijk uit. Vooral wandelaars en fietsers genieten daarvan. Het is u vast wel eens opgevallen in het voorjaar

Nadere informatie

Wandelroute Zwarte Berg, vlak bij Drunen

Wandelroute Zwarte Berg, vlak bij Drunen Wandelroute Zwarte Berg, vlak bij Drunen 4.3 km wandelen Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is een uniek stuifzandgebied in West-Europa. Op deze route zie je niet alleen zandheuvels, maar ook

Nadere informatie

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

Wandel voordelen voor iedereen!

Wandel voordelen voor iedereen! Even Bijpraten... Juli 2012 Deze informatie ontvangt u omdat u direct betrokken bent bij een wandelnetwerk in Zeeland. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u deze sturen naar onderstaand

Nadere informatie

Negentien windmolens van rond 1740

Negentien windmolens van rond 1740 Wandelroute Kinderdijk Lengte: 11 en 20 kilometer Landschap: veenweidegebied, soms zacht en drassig Routebeschrijving: zie pagina 70 Markering: geen Plattegrond: beschikbaar (zie: www.klikprintenwandel.nl)

Nadere informatie

Staatsbosbeheer de Meierij Haanwijk 4a 5271 VG St. Michielsgestel T 073-55 13 036 www.staatsbosbeheer.nl. De Geelders in het Groene Woud

Staatsbosbeheer de Meierij Haanwijk 4a 5271 VG St. Michielsgestel T 073-55 13 036 www.staatsbosbeheer.nl. De Geelders in het Groene Woud Staatsbosbeheer de Meierij Haanwijk 4a 5271 VG St. Michielsgestel T 073-55 13 036 www.staatsbosbeheer.nl De Geelders in het Groene Woud De Geelders in het Groene Woud Niet voor niets is de Geelders een

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

De Staart in kaart. 4 jaar bosontwikkeling op voormalige akkers

De Staart in kaart. 4 jaar bosontwikkeling op voormalige akkers De Staart in kaart 4 jaar bosontwikkeling op voormalige akkers Esther Linnartz Juli 2008 Inleiding De Staart is een natuurgebied van 24 hectare aan noordoost kant van Oud-Beijerland en ligt aan de oevers

Nadere informatie

Natuurpad De Mient. Wandelen. In het Nationaal Park Duinen van Texel

Natuurpad De Mient. Wandelen. In het Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer Duinen van Texel Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog T 0222-312228 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Natuurpad De Mient In het Nationaal Park Duinen van Texel Natuurpad De Mient De Mient was een

Nadere informatie

1. t Oorlogsmonument Spuikom

1. t Oorlogsmonument Spuikom t Ommetje t Ommetje is een wandeling rond Hoofdplaat. Zomaar een Ommetje, maar toch ook weer niet. Want dit Ommetje won in 2007 de wedstrijd " t Mooiste Ommetje van Zeeland", uitgeschreven door Stichting

Nadere informatie

ARENDPAD 1 en 2 WANDELINGEN ROND S-HEER ARENDSKERKE

ARENDPAD 1 en 2 WANDELINGEN ROND S-HEER ARENDSKERKE De Meeldijk vormt de grens van s-heer Arendskerke en de Ankeverepolder. Beide polders bevinden zich op een oude kreekrug, die zich van Goes via s-heer Arendskerke richting Lewedorp uitstrekt. 12. Meeldijk

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Eend Inleiding Ik hou mijn werkstuk over eenden omdat ik het leuke dieren vind en ik wil er wat over leren. Dit wil ik er over weten: Wat doen eenden de hele dag? Wat eten eenden? Wat voor soorten eenden

Nadere informatie

SP 4 (Terschelling 02) Midsland aan Zee - Hoorn

SP 4 (Terschelling 02) Midsland aan Zee - Hoorn Page 1 of 10 19.8 km SP 4 (Terschelling 02) Midsland aan Zee - Hoorn Waddenwandelen (SP 4) Kust en duinen Heide en zand (grond) Streekpad Veel eilandbewoners hebben hun leven gegeven om anderen te redden.

Nadere informatie

BOETELERVELD. ROUTE 4,3 km

BOETELERVELD. ROUTE 4,3 km BOETELERVELD ROUTE 4,3 km 20 17 Weten hoe een groot deel van Salland er tot eind 19e eeuw uitzag? Wandel dan eens door het Boetelerveld bij Raalte. Ervaar rust, ruimte en openheid in dit enig overgebleven

Nadere informatie

Zwakke Schakel. West Zeeuws-Vlaanderen. Kustversterking

Zwakke Schakel. West Zeeuws-Vlaanderen. Kustversterking Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen Kustversterking Alle dijken en duinen in Nederland moeten een superstorm kunnen trotseren. Iedere vijf jaar wordt daarom bekeken hoe sterk de waterkering is. Uit dit

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Land bouw en dierhouderij bedrijf, Fam. A.J. de Hullu Kokersweg PK 2 Zuidzande.

Landschappelijke inpassing Land bouw en dierhouderij bedrijf, Fam. A.J. de Hullu Kokersweg PK 2 Zuidzande. Landschappelijke inpassing Land bouw en dierhouderij bedrijf, Fam. A.J. de Hullu Kokersweg 2 4505PK 2 Zuidzande. Opstelling van dit plan is tot stand gekomen na inwinning van advies, en het volgen van

Nadere informatie

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk Landgoederen Klarenbeek en De Haere. We wandelen met Lupus in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. Doornspijk is een overwegend agrarische

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Kavels van 630 m 2 tot 1020 m 2. Volledig vrije keuze in bouw. 2,5 km van grens met België. Al vanaf ,- v.o.n.

Kavels van 630 m 2 tot 1020 m 2. Volledig vrije keuze in bouw. 2,5 km van grens met België. Al vanaf ,- v.o.n. Kavels van 630 m 2 tot 1020 m 2 alle ruimte voor uw droomhuis Westdorpe - Zeeuws-Vlaanderen Volledig vrije keuze in bouw 2,5 km van grens met België Al vanaf 77.000,- v.o.n. Realiseer uw droom in het warmste

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Wandelroute Herrendal, tussen Groesbeek en Mook

Wandelroute Herrendal, tussen Groesbeek en Mook Wandelroute Herrendal, tussen Groesbeek en Mook 5 km wandelen Maak een leuke wandeling door het Herrendal, langs mooie uitzichtpunten en door het leefgebied van spechten en haviken. Deze wandelroute is

Nadere informatie

Excursies 2015 in de Goudse groengebieden

Excursies 2015 in de Goudse groengebieden Excursies 2015 in de Goudse groengebieden Uit de serie Groenwandelingen in Gouda 4 Heempad in het voorjaar Broedende eend 2 Bloesem peer Grasland Kievitsbloemen Excursies 2015 in de Goudse groengebieden

Nadere informatie

De Leemvallei, ga je mee op onderzoek?

De Leemvallei, ga je mee op onderzoek? De Leemvallei, ga je mee op onderzoek? Hallo allemaal, welkom in dit waanzinnige park voor jong en oud! Vandaag krijgen jullie de kans om dit park in het echt te openen met elkaar. Dit gaan we doen op

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Winterboek. Groep 3/4

Winterboek. Groep 3/4 Winterboek Groep 3/4 inhoud blz. Winter 3 1. Slaap 4 2. Glad 5 3. Geheime plekjes 6 4. Dikke jas 7 5. Dikke vacht 8 6. Vogels voeren 9 7. Broeden in de winter 10 8. Het land van de Eskimo 11 Werkblad winter

Nadere informatie

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be 27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen Galgenberg en Paardenslenkte. We maken een prachtige wandeling in het buitengewoon stille en glooiende grensgebied van Nederland en Duitsland ten noorden van Ootmarsum.

Nadere informatie

Ko-Kalf. Blonde d Aquitaine,

Ko-Kalf. Blonde d Aquitaine, Een rondje regio... Ko-Kalf Nou kan ik wel een hele Blonde d Aquitaine, maar daar zit je ook niet middag blijven praten over op te wachten! Een plek waar het zo rustig is, als in de stal van boerenbedrijf

Nadere informatie

GPS Wandeling Kootwijkerzand

GPS Wandeling Kootwijkerzand In deze folder vindt u de beschrijving van een gps route door het Kootwijkerzand, een prachtig stuifzandgebied in Kootwijk. Deze route is ontwikkeld door het IVN, een vereniging die zich inzet voor natuur-

Nadere informatie

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be 9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen Geuldal en Vijlenerbos. We maken een wandeling in het Zuid-Limburgse heuvellandschap, dus dat wordt klimmen en dalen. Vanuit Vijlen lopen we over veldwegen naar

Nadere informatie

WERKBLAD OPDRACHTEN. Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen. 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen

WERKBLAD OPDRACHTEN. Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen. 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Dassenwerk WERKBLAD OPDRACHTEN Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen 1. Waar ben je? Je gaat een onderzoek doen in een klein gebied van Nationaal

Nadere informatie

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit.

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Wat is dat dan precies, een ecoduct? Zo vroeg een jonge

Nadere informatie

NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE. in de polder bij Ubbergen

NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE. in de polder bij Ubbergen NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE in de polder bij Ubbergen veilige haven voor planten en dieren op hun weg tussen Nijmeegse stuwwal en de Waal Voormalige landbouwgronden worden omgevormd

Nadere informatie

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare Waterdunen Nota Ruimte budget 18 miljoen euro Planoppervlak 350 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Stabiele kust, stevige economie De Zeeuwse kust biedt

Nadere informatie

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Inleiding In dit boekje leest u in hoofdlijnen hoe het ontwerp van de Beuningse uiterwaarden er uit ziet.

Nadere informatie

Werkboek van: Den Haneker Educatie Streekonderwijs

Werkboek van: Den Haneker Educatie Streekonderwijs Werkboek van: Den Haneker Educatie Streekonderwijs Inhoud Inhoud... 2 1. De Melkveehouderij in onze streek... 3 1.1 Onze streek... 3 1.2 Wat is veen?... 3 1.3 Boeren vanaf het begin... 3 1.4 Koeien melken...

Nadere informatie

Wandelroute café du Midi (9,5 km)

Wandelroute café du Midi (9,5 km) Wandelroute café du Midi (9,5 km) 7 Wandelroute Café du Midi (9,5 km) Stempelplaats Café du Midi, Noordeindseweg 70, Delfgauw. wwwdumididelfgauw.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur zaterdag

Nadere informatie

Uitbreiding en inrichting natuurgebied Waalenburg

Uitbreiding en inrichting natuurgebied Waalenburg maart 2015 INFORMATIEBLAD Natuurontwikkeling Waalenburg Uitbreiding en inrichting natuurgebied Waalenburg Waalenburg is een belangrijk weidevogelgebied op Texel. Dit natuurgebied wordt uitgebreid, ingericht

Nadere informatie

De Muy en De Slufter. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. In het Nationaal Park Duinen van Texel

De Muy en De Slufter. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. In het Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer uinen van Texel uijslaan 9, 796 Z e Koog T 0-8 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Fietsen Paardrijden e Muy en e Slufter In het Nationaal Park uinen van Texel e Muy en e Slufter, waar mensen

Nadere informatie

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

memo Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur Algemeen

memo Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur Algemeen /,~ Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu memo Aanleg en onderhoud nestplaatsen Algemeen ("bijen hotels") voor Schorzijdebij Rijkswaterstaat Projectbureau pia Waterschap Scheldestromen

Nadere informatie

De Worp. Wandelen. De Worp en omgeving; natte natuur en historie rondom Drimmelen

De Worp. Wandelen. De Worp en omgeving; natte natuur en historie rondom Drimmelen Wandelen De Worp en omgeving; natte natuur en historie rondom Drimmelen De Worp Staatsbosbeheer Regio Zuid Spoorlaan CH Tilburg T - www.staatsbosbeheer.nl Ongerepte natuur met een historische naam In de

Nadere informatie

uitgave september 2011 vierde jaargang nummer 3 Pag. 6 t/m 8

uitgave september 2011 vierde jaargang nummer 3 Pag. 6 t/m 8 uitgave september 2011 vierde jaargang nummer 3 Wat doet brandweer bij grote brand? 3 Glastuinbouw zuinig met water 4 Knautiabij als ambassadeur Terneuzen 4 Overheden gaan gezamenlijk handhaven 11 Auto

Nadere informatie

Consumptieve functies van dorpen

Consumptieve functies van dorpen Consumptieve functies van dorpen Over de aantrekkelijkheid van (deeltijd)wonen in dorpen Ronald van Leeuwen 10 oktober 2012 Grondprijzen in Nederland Bron: CPB, 2010 Bron: CPB, 2010 Grondprijzen in Zeeland

Nadere informatie

Excursies 2017 in de Goudse groengebieden

Excursies 2017 in de Goudse groengebieden Excursies 2017 in de Goudse groengebieden Uit de serie Groenwandelingen in Gouda 4 kreeft zwanebloem 2 oeverzwaluwhotel grasland kievitsbloemen Excursies 2017 in de Goudse groengebieden Excursies onder

Nadere informatie

Wandelroute Empese en Tondense Heide, bij Zutphen

Wandelroute Empese en Tondense Heide, bij Zutphen Wandelroute Empese en Tondense Heide, bij Zutphen Praktische informatie Deze route kan erg drassig zijn. Trek daarom laarzen of waterdichte schoenen aan. 5 km wandelen Een natuurgebied dat in tegenstelling

Nadere informatie

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen!

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen! OOSTWAARDPAD mooi in alle seizoenen! n de Oostwaard van de Biesbosch is een grotendeels onverhard wandelpad uitgezet, langs boerenakkers en dwars door karakteristieke grienden. Boeren hebben enthousiast

Nadere informatie

De Berk en Kelsdonk. Wandelen. Twee prachtige natuurgebieden ten noorden van Etten-Leur

De Berk en Kelsdonk. Wandelen. Twee prachtige natuurgebieden ten noorden van Etten-Leur Wandelen Twee prachtige natuurgebieden ten noorden van Etten-Leur De Berk en Kelsdonk Staatsbosbeheer Regio Zuid Spoorlaan CH Tilburg T - www.staatsbosbeheer.nl Rust, vogels en natte voeten Wie even de

Nadere informatie

Menroutes over het strand van Westerschouwen tot Scharendijke

Menroutes over het strand van Westerschouwen tot Scharendijke MENROUTES OP SCHOUWEN-DUIVELAND Menroutes over het strand van Westerschouwen tot Scharendijke De menroutes op Schouwen-Duiveland zijn samengesteld voor twee doelgroepen, a. Voor leden van de Fok- en Menvereniging

Nadere informatie

2015 Provincie Zeeland. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

2015 Provincie Zeeland. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. WATERDUNEN: EEN NIEUW ICOON VAN ZEELAND Deltawerken 2.0 Op de grens van land en zee Avontuurlijk Waterdunen Vogels van dichtbij KUSTVERSTERkING Getijdenduiker Recreatiewoningen Kustlaboratorium 3 5 7 9

Nadere informatie

Geleide natuurwandelingen. Natuurexploratie. Zomerkalender 2014

Geleide natuurwandelingen. Natuurexploratie. Zomerkalender 2014 Geleide natuurwandelingen Natuurexploratie Zomerkalender 2014 zaterdag 28 juni 2014: Geleide avondnatuurwandeling langs het Nederlandse deel van de Willem-Leopoldpolder en de stadswallen van Retranchement.

Nadere informatie

VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars

VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars PERSBERICHT 16 januari 2013 WANDELING LANGS DE BRONNEN VAN DE VOERSTREEK IS DE MOOISTE WANDELROUTE VAN VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars De wandeling Ontdek de bronnen van de

Nadere informatie

Kopieer dit e-boek en stuur het door naar anderen.

Kopieer dit e-boek en stuur het door naar anderen. Lente groep 3/4 inhoud blz Lente 3 1 Langer licht 4 2 Bollen 5 3 Wakker worden 6 4 Frisse blaadjes 7 5 Kikkerdril 8 6 Op reis 9 7 In de wei 10 8 Er op uit! 11 9 Filmpjes 12 Werkblad winter 13 Schrijf je

Nadere informatie

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen.

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen. Beschrijving kwelderherstelmaatregelen 1 1.1 Inleiding Aan de noordkust van Groningen heeft Groningen Seaports, mede ten behoeve van RWE, circa 24 ha. kwelders aangekocht. Door aankoop van de kwelders

Nadere informatie

Wandelroute Kolkven in de Oisterwijkse bossen

Wandelroute Kolkven in de Oisterwijkse bossen Wandelroute Kolkven in de Oisterwijkse bossen 3.5 km wandelen Maak een leuke korte wandeling door het Oisterwijkse bos langs enkele vennen, waaronder het Kolkven. Luister naar het geroffel van de spechten

Nadere informatie

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer Nationaal Park Duinen van Texel Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog T 0222-317741 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Fietsen Paardrijden De Dennen Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

Nadere informatie

Romantiek. in een sprookjeslandschap. Op een boogscheut van het. drukke Gent treffen we het. Park van Beervelde aan. Wanneer we het domein

Romantiek. in een sprookjeslandschap. Op een boogscheut van het. drukke Gent treffen we het. Park van Beervelde aan. Wanneer we het domein Romantiek in een sprookjeslandschap Tekst: Fanny Storms Fotografie: Park van Beervelde Op een boogscheut van het drukke Gent treffen we het Park van Beervelde aan. Wanneer we het domein betreden worden

Nadere informatie

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid.

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Natuur, wonen & meer Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven én recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid

Nadere informatie

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer Nationaal Park Duinen van Texel Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog T 0222-317741 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Fietsen Paardrijden De Dennen Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

Nadere informatie

Toerrit Zeeuws Vlaanderen

Toerrit Zeeuws Vlaanderen Toerrit Zeeuws Vlaanderen Voorbeeld van een uitgeschreven toerrit.. De lengte van deze toerrit is ongeveer 60 km. Deze rit is als concept uitgezet moet worden nagereden en aangevuld met speedy's en opdrachten

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Overzicht cursusaanbod Groen en Doen

Overzicht cursusaanbod Groen en Doen Overzicht cursusaanbod Groen en Doen Veilig werken als basis voor vrijwilligerswerk (1 module) 1 Maaien met de zeis (3 modules) 1 Leren zeisen 2 Leren haren 3 Zeistechnieken voor gevorderden Snoeien fruitbomen

Nadere informatie

Bloeiend plantje Spoor van een dier

Bloeiend plantje Spoor van een dier Volwassen boom Jonge boom Dode boom Hoge struik Lage struik Varen Mos Klimmende plant Bloeiend plantje Spoor van een dier Paddenstoel (op de grond) Bodemdiertje Paddenstoel (op een boom) Activiteit 3 :

Nadere informatie

Op het einde van de fotozoektocht moet je een klein stukje langs een vrij drukke straat stappen. Wees dus voorzichtig en hou uiterst links!

Op het einde van de fotozoektocht moet je een klein stukje langs een vrij drukke straat stappen. Wees dus voorzichtig en hou uiterst links! Startplaats We starten de fotozoektocht op de parking van de Hospicebossen te Nazareth. Deze parking bevindt zich aan de ingang vlakbij de brug over de autosnelweg. Wegbeschrijving: Vanaf de startplaats

Nadere informatie

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling.

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling. LUZENKAMPROUTE Deze route voert door het Bremmersbos, de Luzenkamp en een gedeelte van de Melickerheide. Houdt u bij het volgen van de route ook het bijgevoegde kaartje bij de hand. Beschrijving van deze

Nadere informatie

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN De Keuzemeersen is een klein natuurgebied naast de Leie. Een natuurgebied is leuk voor de mensen die in de stad wonen. Niet iedereen heeft een tuin. Of sommigen willen

Nadere informatie

Programma Natuur Avonturen

Programma Natuur Avonturen Programma Natuur Avonturen voor basisscholen Landgoed De Hoevens Alphen/Goirle i.s.m. Scholenwerkgroep IVN Tilburg Algemene informatie Landgoed De Hoevens Coördinator natuureducatie: Fran Husstege Bezoekadres:

Nadere informatie

SPEURTOCHT BAS DE DAS

SPEURTOCHT BAS DE DAS SPEURTOCHT BAS DE DAS ROUTE 0,8 km Beestenboel in het Reestdal. Dit is een speurtocht voor kinderen van 4 jaar tot een jaar of 10. Als je de speurtocht downloadt ben je zelf het blauwe bolletje. Zodra

Nadere informatie

o Heuvelachtig o Platteland o Boven zeeniveau o Plat o Stad o Onder zeeniveau

o Heuvelachtig o Platteland o Boven zeeniveau o Plat o Stad o Onder zeeniveau Vragenlijst overstromingen Deze vragen zijn niet bedoeld als een test. Je krijgt er geen cijfer voor. 0. Waar woon je?. In welke klas zit je?... 1. Hoe zou je het gebied waarin je woont omschrijven? (kies

Nadere informatie

ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK

ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK December 2015 ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK Deze enquête is gericht aan alle leden en donateurs van de natuurvereniging IVN Nijkerk. Het doel van de enquête is IVN Nijkerk inzicht te geven in welke richting

Nadere informatie

Omdat het dorp wat hoger ligt dan de beken eromheen, was de grond goed voor boeren om zich er te vestigen en akkers te bewerken.

Omdat het dorp wat hoger ligt dan de beken eromheen, was de grond goed voor boeren om zich er te vestigen en akkers te bewerken. Laarzenpad bij Chaam 4.9 km wandelen Je wandeling start ten noorden van Chaam, maar je kunt ook vertrekken vanuit het centrum vanaf bijvoorbeeld café Bellevue, de route wordt dan 2 km langer en is vanaf

Nadere informatie

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda Uit de serie Natuur in Gouda 10 2 colofon tekst: Cyclus, gemeente Gouda en RAVON lay-out: Steenbergen Ontwerp Studio foto s: André van Kleinwee en Richard

Nadere informatie

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Kruiden- en faunarijk grasland

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Kruiden- en faunarijk grasland Provincie Utrecht, afdeling FLO, team NEL, 5 februari 2015 is het basis-natuurgrasland. Het kan overal voorkomen op alle grondsoorten en bij alle grondwaterstanden, maar ziet er dan wel steeds anders uit.

Nadere informatie

Wandelroute Logtsevelden aan de rand van de Kampina

Wandelroute Logtsevelden aan de rand van de Kampina Wandelroute Logtsevelden aan de rand van de Kampina Praktische informatie Wil je een kortere route lopen? Snijd dan de route af bij punt 5, voor een wandeling van ongeveer 4 km. 6.3 km wandelen Maak een

Nadere informatie

Maandag 19 februari 2007

Maandag 19 februari 2007 Maandag 19 februari 2007 - Sjoerd - Matthijs - Robin - Dennis - Ramon Met z n allen naar de Plompe Toren Openingstijden voor bezichtiging. Dagelijks van 10.00 17.00 uur Burghsluis Burghsluis ligt aan de

Nadere informatie

Natuurgebied Oranjezon

Natuurgebied Oranjezon Natuurgebied Oranjezon Introductie Wanneer je dwars door Oranjezon loopt, vanaf het binnenland richting de Noordzee, wandel je door struwelen, naaldbos, loofbos, duingrasland en duinen. Het is niet zo

Nadere informatie

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk De kust is (niet) veilig! De dijk aan de kust van Petten ziet er zo sterk en krachtig uit, maar toch is hij niet

Nadere informatie

GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN

GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN ROUTE 15 km 20 17 De Groene Loper verbindt groene initiatieven, zo ook in het Vechtdal. Ontdek in Ommen een aantal plekken waar gezamenlijk is gewerkt aan het vergroten van

Nadere informatie

Wandelen in Echt in het natuurgebied de Doort.

Wandelen in Echt in het natuurgebied de Doort. Wandelen in Echt in het natuurgebied de Doort. Het is een mooie zondag middag. De zon schijnt volop, en het is niet koud. Een fijne dag om lekker te gaan wandelen met het IVN. Om 13.00u hebben we samen

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121586 Oostburg, Sluis en Cadzand-Bad

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121586 Oostburg, Sluis en Cadzand-Bad Fietsroute 121586 Oostburg, Sluis en Cadzand-Bad Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats maria- en havenpolder Pasdam Sluis Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt maria- en havenpolder

Nadere informatie