GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen"

Transcriptie

1 GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen februari 2013 Secretariaat Kinderclub vanaf 19 februari in Tongerlo Een heel jaar lang voorleeskwartiertjes bij de bib Premies voor energiebesparende maatregelen gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo

2 wetenswaard Op stap naar het secundair onderwijs infoavond op maandag 4 februari Biozakken voor in je GFT-container Hierboven zie je hoe een kleine Biobag van 10 liter eruitziet. Deze is gemakkelijk om bijvoorbeeld je GFT-afval in je keuken te verzamelen en om nadien de volle afvalzakjes in je GFT-container te gooien. Zoek je ook een oplossing om je GFT-container proper te houden? Wil je zakken gebruiken in je groene GFTcontainer? Dan kan je BioBags met het logo van IOK Afvalbeheer kopen bij het onthaal en de milieudienst op het gemeenhuis en op het IOK-containerpark. Voor 50 biozakken van 10 liter betaal je 6 euro. Voor 10 biozakken van 120 liter betaal je ook 6 euro. Een standaard GFT-container heeft een volume van 120 liter, een kleine GFT-container 40 liter. Je mag alleen deze BioBags gebruiken. Als je andere (bio)zakken gebruikt, maakt de ophaaldienst je GFT-container niet leeg. onthaal gemeentehuis IOK-containerpark Oevelse dreef 35 Tongerlo Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) organiseert op maandag 4 februari om uur een infoavond voor ouders met kinderen die de overstap naar het secundair onderwijs gaan maken. Je krijgt antwoorden op vragen zoals welke studiemogelijkheden bestaan er, kan je een kind volledig zelfstandig laten kiezen, waar moet je rekening mee houden bij de keuze? Je bent welkom op de gratis infoavond in de bibliotheek in het Kasteelpark 5 in Westerlo. Help, mijn kind moet studeren! (boek 2010) Vrij CLB-Kempen Toelage voor de verzorging van gehandicapte kinderen Ouders van gehandicapte kinderen verdienen een steuntje in de rug, vindt de gemeente. Daarom bestaat er een toelage van 300 euro voor ouders die hun gehandicapte kind thuis verzorgen. Voor gehandicapte kinderen die in een internaat verblijven bedraagt de toelage 125 euro. De gemeente zette daarvoor euro opzij. De aanvraag kan je tot 1 november indienen bij het OCMW. OCMW Westerlo februari 2013

3 westerlo weegt WOORD VOORAF Eindbalans van afvalrace in team Van januari tot juni vorig jaar organiseerde de gezondheidsraad samen met een laatstejaarsstudente voedings- en dieetkunde het project Westerlo Weegt. In deze afvalrace tussen verschillende teams van vier tot acht personen lag de nadruk op gezonde voeding en beweging. Meer dan tweehonderd Westerlonaren met een BMI (Body Mass Index) hoger dan 25 schreven zich in. Het doel was om gewicht te verliezen dankzij een gezondere levensstijl. Om de deelnemers te helpen waren er drie afspraakmomenten, een begeleidingsboekje en verschillende activiteiten zoals kooksessies, een bewegingsaanbod en winkeloefeningen. Eindresultaat Zes maanden lang hebben alle deelnemers gezweet en gezwoegd om gewicht te verliezen. 205 deelnemers haalden de eindmeet en verloren samen 787,70 kg of 6,76 procent gewichtsverlies per groep. Iedereen is terecht fier met het resultaat. Westerlo Weegt was een succes en is voor herhaling vatbaar. cultuurdienst gemeentehuis Beste inwoners Het nieuwe jaar is begonnen en gaat weer zijn gewone gangetje. Ook het nieuwe gemeentebestuur is geïnstalleerd. De gemeenteraadsleden legden hun eed af op woensdag 2 januari en het college van burgemeester en schepenen kwam die dag voor de allereerste keer in deze nieuwe legislatuur samen. De komende zes jaar staat jouw gemeentebestuur klaar voor Westerlo en voor jou. Ook de OCMW-raadsleden willen de volgende zes jaar goed besturen met zeer spoedig de ingebruikname en verdere uitbouw van het nieuwe woonzorgcentrum. Komende jaren staat er heel wat te gebeuren in je gemeente. Het nieuwe zwembad wordt gebouwd, in Oevel en Heultje wordt er fors geïnvesteerd in schoolgebouwen en de plannen voor de Beddermolen en de oude rijkswachtkazerne aan de Vismarkt kunnen vorm krijgen. Verder blijft je gemeente investeren in wegenwerken, groen, gebouwen en de dienstverlening om het aangenaam wonen, leven en werken te maken. Het wordt ook een boeiende uitdaging om onze gemeentefinanciën goed onder controle te houden. De werkzaamheden aan de Noord-Zuidverbinding Kempen door Agentschap Wegen en Verkeer worden afgerond in Vermoedelijk na de zomer van volgend jaar kan je het nieuwe op- en afrittencomplex met fly-over en rotonden aan de E313 in Geel-West gebruiken. Maar eerst staat de verhuis van het secretariaat van de gemeentelijke kinderopvang op de planning. De laatste maanden vonden renovatiewerken plaats aan de Kinderclub in Tongerlo om zo ook plaats te maken voor het secretariaat. Vanaf 19 februari zit het administratiepersoneel in hun nieuwe stek. Vergeet niet dat je ook dit jaar premies en belastingvermindering kan krijgen voor energiebesparende maatregelen! In deze Westel Info staan al je voordelen nog eens opgelijst. In zes maanden tijd verloren meer dan 200 deelnemers 6,76 procent gewichtsverlies per groep. Filip Verrezen schepen van onderhoud wegen en plantsoenen, financiën, gebouwen en monumenten, communicatie, lokale economie, feestelijkheden, erediensten, administratieve vereenvoudiging februari

4 gemeenteraad en college Nieuws uit gemeenteraad en college Het college van burgemeester en schepenen vergaderde vijf keer in december en behandelde 169 agendapunten. De gemeenteraad kwam samen op maandag 17 december. Het was de laatste gemeenteraad van de bestuursperiode Op woensdag 2 januari vond de eerste gemeenteraad van de bestuursperiode plaats. Financieel beleidsplan en budget 2013 De gemeenteraad keurde in december het financieel beleidsplan en het budget 2013 goed. Er zijn geen nieuwe projecten opgenomen in deze begroting. Zo blijft er ruimte voor de beleidsploeg om later op het jaar initiatieven toe te voegen. De tarieven van de eenendertig bestaande belastingen retributiereglementen bleven onveranderd, zo ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1100 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting van 7 procent. De gemeenteraad keurde ook het meerjarenplan van het OCMW goed en nam kennis van het budget van het OCMW voor In het OCMWbudget 2013 zijn ook geen nieuwe kosten en inkomsten opgenomen, met uitzondering van de uitbating van het nieuwe woonzorgcentrum in de Verlorenkost. Koopavonden en zondagopeningen In samenspraak met UNIZO bepaalde het college van burgemeester en schepenen de weken waarin winkels dit jaar ook s avonds open mogen zijn voor koopavonden. Ook de data van mogelijke zondagopeningen werden vastgelegd. Koopavonden en zondagopeningen vinden plaats rond feestdagen en kermissen. Voor een overzicht kan je terecht in de rubriek dienstverlening voor bedrijven op Ontwerper voor restauratie oude dekenij Het college van burgemeester en schepenen heeft ARAT bvba Architecten uit Herentals aangesteld om een ontwerp te maken voor de restauratie van de oude dekenij in de Sint-Lambertusstraat in Westerlo. De kosten voor de restauratie worden geschat op meer dan euro. Verkeersveiligheid Op voorstel van het comité voor verkeersveiligheid besprak het college van burgemeester en schepenen zestien maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in de gemeente. Zo komt er een parkeerverbod aan het einde van de Boeretangstraat in Tongerlo ter hoogte van de verbindingspaadjes naar de Abdijstraat. De verbindingspaadjes worden gebruikt door fietsers maar geparkeerde auto s hinderen ze vaak. In het onverharde deel van de Zoggestraat in Westerlo komt een verbod voor doorgaand verkeer. Met de schooldirectie van de gemeenteschool van Voortkapel is overleg gepland over een parkeerverbod aan de overkant van de polyvalente zaal in de Stijn Streuvelsstraat. De proefopstelling in de Mechelsestraat in Oevel kreeg een positieve evaluatie. De wegversmalling en de beperking op de tonnenmaat van het doorgaand zwaar vrachtvervoer zorgen voor meer verkeersveiligheid. De bewoners reageerden overwegend positief. Wel moet er nog een aanpassing gebeuren zodat de vrachtwagens van de bedrijven ter hoogte van huisnummer 68 beter kunnen in- en uitdraaien. Beddermolen Tongerlo Architect Van Roy uit Meerhout heeft een plan opgemaakt voor het eerste en dringende onderhoud van de Beddermolen in Tongerlo. De kostenraming bedraagt euro. Daarmee moet de aannemer de kap dichten, de loszitende roeden in de askop opwiggen en het door insecten aangetaste houtwerk behandelen. Er is een plan opgemaakt voor het eerste en dringende onderhoud van de Beddermolen in Tongerlo. 4 februari 2013

5 gemeenteraad en college Milieuhandhaving in de Kempen In juni 2012 werd de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen IVMK boven de doopvont gehouden. Achttien Kempense gemeenten uit de zeven politiezones en de intercommunale IOK zijn erin vertegenwoordigd. Ze bundelden de krachten om milieuhandhaving op een uniforme en efficiënte manier te kunnen aanpakken. In 2009 trad het milieuhandhavingsdecreet in werking. Dat verving alle toezichts- en strafbepalingen in de bestaande milieudecreten door een globale regeling. Het decreet gaf de gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor lokale milieuhandhaving. Het uitgangspunt van de IVMK is een taakverdeling waarbij de ervaring en expertise van de verschillende actoren ten volle wordt benut. Het is de bedoeling om met de nieuwe samenwerking milieumisdrijven consequent aan te pakken. Bij milieuhandhaving zijn meerdere actoren betrokken. De milieuambtenaar zorgt voor raadgevingen, sensibilisering en klachtenmanagement. De politie staat in voor de formele vaststellingen, aanmaningen en bestuurlijke maatregelen en de opvolging van klachten. IOK zet een juriste en een bio-ingenieur in als interlokale toezichthouders. Zij staan in voor de coördinatie van de vereniging en zorgen voor de technische en juridische ondersteuning van de overige toezichthouders. Ze hebben een getuigschrift milieutoezichthouder waardoor ze ook alle toezichtsbevoegdheden krijgen binnen de deelnemende gemeenten. De burgemeesters staan in voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen. Voor meer info kan je terecht bij de milieudienst op het gemeentehuis of bij IVMK op , en Feestzaal t Centrum in Westerlo Brouwerij Fisser heeft een stedenbouwkundige vergunning gekregen voor het verbouwen van feestzaal t Centrum in de Boerenkrijglaan in Westerlo. De feestzaal krijgt nieuwe ramen en deuren, een dakkapel met buitentrap die als nooduitgang voor de zolderverdieping kan dienen, een nieuwe bergplaats en een volledige aanpassing van het sanitair van het café. Voor de uitbating is ook nog een milieuvergunning nodig. Windmolens in Plassendonk Electrabel heeft van de Vlaamse overheid de stedenbouwkundige vergunning gekregen voor de bouw van twee windmolens in Plassendonk achter de fabrieken van Daf Trucks Vlaanderen. Ook voor de bouw van een werkplatform, een stockagezone, het vellen van bomen langs de transportroute en de aanleg van kabels is er een vergunning. De twee andere windmolens worden gebouwd door de firma Storm Development. Onderhoud onverharde wegen De gemeente gaat ook in euro investeren in het onderhoud van onverharde wegen. Het college van burgemeester en schepenen keurde het bestek goed en vroeg zes firma s om een offerte. De wegen worden gediepwoeld en gefreesd, geprofileerd voor de afwatering en verdicht met een trilplaat. Onverharde wegen vragen regelmatig onderhoud. De lijst van wegen die men onder handen gaat nemen wordt bepaald aan de hand van objectieve criteria. Nieuwe offerteaanvraag voor bouw school en kinderopvang Oevel Bij de eerste ronde voor de bouw en financiering van de school en de kinderopvang in de Gemeentestraat in Oevel dienden twee firma s een offerte in. Omdat het voorstel van de ene firma niet regelmatig was en het voorstel van de andere firma de raming van de architect overschreed, werd de gunningsprocedure stopgezet. Er volgt nu een tweede ronde. Het is de bedoeling om de twee huidige vestigingen van de gemeenteschool van Oevel in de Gemeentestraat en in Loofven samen te voegen tot een school in de Gemeentestraat. Ook de buitenschoolse kinderopvang de Kinderclub krijgt nieuwe gebouwen. Op dit moment is die gehuisvest in prefabgebouwen. februari

6 gemeenteraad en college De gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en OCMW-raad Op 2 januari legden de nieuwe gemeenteraadsleden de eed af. Dat gebeurde op de installatievergadering, de eerste vergadering van de bestuursperiode Na de eedaflegging kozen de gemeenteraadsleden de voorzitter van de gemeenteraad en de schepenen. Ook op het programma stonden de verkiezing van de leden van de OCMW-raad en de leden van de politieraad. Guy Van Hirtum (CD&V) werd in december bij de gouverneur al benoemd als burgemeester. Patrick Van Schoubroek (N-VA) is de voorzitter van de gemeenteraad. De schepenen zijn Herman Wijnants (N-VA), Filip Verrezen (CD&V), Kelly Verboven (CD&V), Lowie Thys (CD&V), Tinne Wuyts (CD&V) en Iris De Wever (N-VA). Ook werd er bepaald dat gemeenteraadsvoorzitter Patrick Van Schoubroek (N-VA) op 1 januari 2016 opgevolgd wordt door Tinne Wuyts (CD&V). De schepenen Lowie Thys (CD&V) en Tinne Wuyts (CD&V) worden op 1 januari 2016 opgevolgd door Kristof Welters (CD&V) en Evelien Belmans (CD&V). Kristof Welters (CD&V) is OCMW-voorzitterschepen, op 1 januari 2016 wordt hij opgevolgd door Clyde Tai-Apin (N-VA). De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 4 maart om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen is welkom! De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen vinden plaats achter gesloten deuren, elke week op maandagnamiddag. De verslagen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen vind je ook op De agenda van de gemeenteraad kan je gratis aanvragen op of per post tegen betaling van 5 euro. Kies je ervoor om de agenda per post te laten opsturen, laat dan ook je adres weten aan het secretariaat op Op woensdag 2 januari verkoos de nieuwe gemeenteraad de nieuwe OCMW-raadsleden voor de legislatuur Maandagavond 7 januari legden de nieuwe OCMW-raadsleden hun eed af. OCMW-raad van links naar rechts, van boven naar onder: Kris Van Dael (CD&V), Harri Verbraecken (CD&V), Guy Verboven (OCMW-secretaris), Pascal Kwanten (N-VA), Patrick Vercauteren (N-VA), Harry Plettinx (CD&V), Dora Weckhuysen (Vld-sp.a-PositiefW), Louis Caers (N-VA), Clyde Tai-Apin (N-VA), Staf Kempenaers (CD&V), Kathleen Mathieu (CD&V) en Kristof Welters (CD&V en OCMW-voorzitter). 6 februari 2013

7 gemeenteraad en college Gemeenteraad van links naar rechts boven: Guy Van Hirtum (CD&V), Marjan De Groot (CD&V), Pascal Kwanten (N-VA), Kristof Welters (CD&V), Clyde Tai-Apin (N-VA), Filip Verrezen (CD&V), Patrick Van Schoubroek (N-VA), Jef Van den Eynde (N-VA), Lowie Thys (CD&V), Harri Verbraecken (CD&V), René Verachtert (CD&V), Evelien Belmans (CD&V), Marc Van den Bruel (Groen) en Winny Van Calster (CD&V). Van links naar rechts onder: Frank Verlooy (CD&V), Jürgen Engelen (N-VA), Jan Michiels (CD&V), Frans De Cock (Vld-sp.a-positiefW), Tinne Wuyts (CD&V), Sonja Leysen-Laeremans (Vld-sp.a-positiefW), Iris De Wever (N-VA), Kelly Verboven (CD&V), Brigitte Helsen (N-VA), Esther Engels (N-VA), Tamara Van den Eynden (N-VA), Kim Vetters (Vlaams Belang) en Herman Wijnants (N-VA). College van burgemeester en schepenen van links naar rechts: Herman Wijnants (N-VA) bevoegd voor openbare werken, mobiliteit, sport en recreatie en arbeidsveilligheid Lowie Thys (CD&V) bevoegd voor wonen, buurten, wijken, tewerkstelling, vrede en toerisme Kelly Verboven (CD&V) bevoegd voor onderwijs, kunstonderwijs, kinderopvang, senioren, internationale relaties, bibliotheek en ontwikkelingssamenwerking Tinne Wuyts (CD&V) bevoegd voor jeugd, personeel, andersvaliden, gelijke kansen, dierenwelzijn en bevolking Filip Verrezen (CD&V) bevoegd voor onderhoud wegen en plantsoenen, financiën, gebouwen en monumenten, communicatie, lokale economie, feestelijkheden, erediensten en administratieve vereenvoudiging Iris De Wever (N-VA) bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en gezinsbeleid Kristof Welters OCMW-voorzitter schepen (CD&V) bevoegd voor OCMW, volksgezondheid, sociale zaken en cultuur en Guy Van Hirtum (CD&V) burgemeester bevoegd voor algemeen beleid, veiligheid, politie, brandweer, intergemeentelijke samenwerking en landbouw. februari

8 cultuur en vrije tijd Tentoonstelling scholenproject Valiezen van 9 tot 23 februari Van 9 tot 23 februari kan je in het gemeentehuis en in de bibliotheek naar de tentoonstelling Valiezen komen kijken. Je kan beide locaties bezoeken om de volledige tentoonstelling te bezichtigen. Valiezen is het derde scholenproject en een initiatief van de cultuurraad. Het is een intense samenwerking tussen de muziekacademie, de tekenschool, de Sint- Lambertusscholen, Atheneum De Beeltjens en Tongelsbos. Sinds september 2011 kwamen ze samen om gedichten, ideeën, tekeningen, teksten en improvisaties op papier of film te zetten. Die dienden op hun beurt als inspiratiebron voor het ontwerpen van kostuums, kapsels, maquillage en decorstukken. Op het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 en in de bibliotheek in het Kasteelpark 5 kan je de tentoonstelling bezichtigen tijdens de openingsuren maar in het bijzonder ook elke maandag van tot uur, op woensdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur. cultuurdienst gemeentehuis Vitalski op zaterdag 16 februari oxot vzw presenteert een doodeenvoudige, maar absoluut krankzinnige vertelling zonder poespas Meer info over deze voorstelling op zaterdag 16 februari daar start 20u30 Op zaterdag 16 februari om theaterzaal de krekke uur organiseert sta sint - lambertusstraat westerlo OXOt een vertelling in theaterzaal de Krekke in de iemand inkom 4 leden / 5 niet-leden Sint-Lambertusstraat 33 in Westerlo. met afterparty Vitalski brengt de voorstelling Daar Sta Iemand en grijpt hiermee integraal terug naar zijn wortels: de doodeenvoudige maar absoluut krankzinnige vertelling zonder poespas. Nadien is er een afterparty. De toegang bedraagt 5 euro of 4 euro voor leden. Voor meer info over deze tentoonstelling kan je terecht bij de cultuurdienst op het gemeentehuis. Minitheatra viert tiende verjaardag met toneel Reis rond de wereld Minitheatra viert haar tiende verjaardag met een onvergetelijke reis rond de wereld. Op 16, 22 en 23 februari om uur en 17 februari om uur brengen zij komische realiteit met toneel maar ook zang, dans en muziek in het Tongelhof, de Trannoyplein 5 in Tongerlo. Droom lekker weg terwijl je samen met Minitheatra naar verschillende landen in alle continenten reist. Tickets kosten 8 euro. Reserveer je tickets op of 8 februari 2013

9 cultuur en vrije tijd Nieuw boek van Luc Vos Schaduw van mijn schaduw de zoerla The Juliet Letters, ultieme liefdesbrieven op dinsdag 12 februari VALENTIJNSCONCERT The Juliet Letters ultieme liefdesbrieven dinsdag 12 februari de Zoerla - 20 uur met Gene Bervoets, Amaryllis Uiterlinden en het Melinos Strijkkwartet Het Valentijnsconcert is een verzameling van muziek en een uniek verhaal. Info en tickets bij de cultuurdienst op het gemeentehuis op Schaduw van mijn schaduw is de nieuwste thriller van Westerlonaar Luc Vos, een vervolgverhaal op Schaduwzijde maar ook perfect leesbaar als eerste boek. Het boek speelt zich af in Antwerpen dat weer opgeschrikt wordt door een seriemoordenaar. De start van een race tegen de klok. Op dinsdag 12 februari om 20 uur vindt het valentijnsconcert The Juliet Letters plaats in De Zoerla. The Juliet Letters ultieme info liefdesbrieven en tickets: is een verzameling van unieke cultuurdienst muziekstukken Westerlo en het verhaal van de oude professor Gino Beltramini uit Verona, eeuwig verliefd en de laatste secretaris van Julia. Hij beantwoordde tot op het eind van zijn leven, 1974, trouw alle brieven van verliefde Romeo s aan Julia Capulet, uit Shakespeares Romeo & Juliet. Door dit verhaal liet Elvis Costello zich inspireren en samen met The Brodski Quartet maakte hij The Juliet Letters. Amaryllis Uiterlinden zingt, begeleid door het Melinos Quartet. Gène Bervoets verzamelt en leest voor. Kaarten kosten 18 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa. cultuurdienst gemeentehuis Minitheatra viert haar tiende verjaardag met het toneel Reis rond de wereld. Tickets reserveer je op of De Nieuwe Snaar op donderdag 28 februari UITVERKOCHT Op donderdag 28 februari om 20 uur treedt De Nieuwe Snaar op in De Zoerla. Ze brengen hun laatste voorstelling met het mooiste van 1982 tot Jan De Smet, Kris De Smet, Geert Vermeulen en Walter Poppeliers brengen droogkomische muziek vol absurdisme en visuele grappen. De voorstelling is uitverkocht. februari

10 wereld Oxfam Wereldwinkel Westerlo zoekt vrijwilligers Film Terraferma op donderdag 28 februari Oxfam Wereldwinkel stelt eerlijke handel hoog in het vaandel. De wereldwinkel in Westerlo is op zoek naar vrijwilligers zoals winkeliers, een (hulp)boekhouder en een scholenwerker. Stel je kandidaat bij of ga langs bij de winkel. Oxfam Wereldwinkel de Merodedreef 104 Westerlo Noodhulp aan het Zuiden De gemeente steunt verschillende projecten van personen en organisaties uit Westerlo die aan ontwikkelingshulp doen. In het budget 2012 had de gemeente euro noodhulp opzijgezet. In mei werd daarvan euro geschonken voor steun in Syrië. De overige euro gaan naar het algemeen noodfonds van het Consortium en naar het Noodhulpfonds voor stille rampen (Disaster Relief Emergency Fund, DREF) van het Rode Kruis. Vorig jaar werd er in totaal euro gestort voor noodhulp aan Syrië, de Democratische Republiek Congo (Kivu), Syrië, Palestina, Haïti, Cuba en Pakistan. Terraferma gaat over bootvluchtelingen die vanuit Noord-Afrika plotseling stranden bij een vissersgemeenschap op het Italiaanse eilandje Linosa. Op donderdag 28 februari om uur kan je naar de film Terraferma in de bibliotheek van Westerlo. De wereldraad organiseert deze filmvoorstelling over bootvluchtelingen die vanuit Noord-Afrika plotseling stranden bij een vissersgemeenschap op het kleine Italiaanse eilandje Linosa. Bij wet is het verboden om contact te hebben met de vluchtelingen en waarnemingen moet je melden aan de Italiaanse kustwacht. Maar omdat vissers geleerd hebben om iedereen in nood te redden op de oceaan, vinden ze het bijna onmogelijk om hun rug te keren naar de uitgeputte mannen, vrouwen en kinderen die worstelen om aan land te komen. Voor en na de film is er een bespreking met een specialist vluchtelingen van Amnesty International. Toegangsprijs is 2 euro. werelddienst gemeentehuis februari 2013

11 wereld sport Hulp aan de vredesgemeenschap in Columbia Samen met de parochies van Herselt en Hulshout sloot Westerlo een bondgenootschap af met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó in Colombia. In november 2012 bracht Gildardo Tuberquia, een van de leiders van de Vredesgemeeschap, nog een bezoek aan Europa en ook aan Westerlo. Nadien ontving de gemeente een warme dankbrief voor het bondgenootschap en de gedane inspanningen en geleverde steun. Wil jij de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ook steunen? Stort dan een bijdrage aan de Koning Boudewijnstichting om cacao aan te planten in San José op rekeningnummer: IBAN: BE BIC: BPOTBEB1. Vermeld bij je geldstorting ook als mededeling: 128/2364/00041 Leen gratis een stappenteller en beweeg meer Bij de sportdienst op het gemeentehuis kan je nog altijd een gratis Digi Walker SW 200 stappenteller lenen voor dertien weken. De stappenteller geeft je richtlijnen en feedback. Zo kan je gemakkelijk en op een motiverende manier meer bewegen, wat goed is voor je gezondheid. Bij de stappenteller krijg je ook een handleiding en een stappenboekje van het beweegproject stappen met handige opbouwschema s en zelf in te vullen roosters. Je betaalt een waarborg van 15 euro. sportdienst gemeentehuis Let s Jump: vormingen voor jeugdsporttrainers in het voorjaar Koffiestops op 22 en 23 februari Voor de 7de keer organiseert Broederlijk Delen in heel Vlaanderen hun jaarlijkse Koffiestops. Kom een lekker tasje koffie drinken, stop een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steun zo groepen mensen in het Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht. Een Koffiestop is gezellig en brengt mensen samen rond het Zuiden. Koffiestops in Westerlo vr 22/02 Vrije Sint-Lambertusscholen in Westerlo Oxfam Wereldwinkel tot uur school Voortkapel 15 uur school Heultje uur (Parochie Heultje) Okay-winkel in Tongerlo tot 19 uur za 23/02 Oxfam Wereldwinkel 10 tot uur In het voorjaar biedt Westerlo, samen met Herselt en Perspectief, vorming aan voor jeugdsporttrainers. De vormingscursussen vinden plaats in VTC De Mixx in Herselt, telkens van 19 tot 22 uur. Een sessie kost 5 euro. Inschrijven doe je bij de sportdienst op het gemeentehuis. maandag 18 februari Hoe stel ik een evenwichtige training op? maandag 25 maart Hoe maak ik een efficiënte jaarplanning op? Jeugdvoetbaltraining (boek 2007) sportdienst gemeentehuis februari

12 activiteiten kinderen en jongeren KROKUSVAKANTIE Workshop Streetdance dinsdag 12 februari Op dinsdag 12 februari van 14 tot 17 uur vindt een workshop Streetdance plaats in de polyvalente zaal in de Stijn Streuvelsstraat 11 in Voortkapel. Je betaalt 10 euro of 7 euro met een Proswappas. De dansjuf van dienst is Anick van de Ketnetband. Info en inschrijven bij de jeugddienst op het gemeentehuis Alle leerlingen van de Westelse scholen krijgen elke schoolvakantie een brochure met het aanbod aan activiteiten in de gemeente. Voor de krokusvakantie van 9 tot 17 februari kregen de Westelse kinderen en jongeren midden januari een brochure met de activiteiten die plaatsvinden in de krokusvakantie. ProSWAPpas kopen? Ben je tussen 12 en 16 jaar, dan kan je bij de jeugddienst een Proswappas kopen voor 4 euro. Met een Proswappas krijg je korting op allerlei sport-, muziek- en filmactiviteiten van de jeugddiensten van Geel, Herentals, Herselt en Westerlo tijdens de schoolvakanties. jeugddienst gemeentehuis van 2,5 tot 16 jaar Je kan de brochure vinden op het gemeentehuis, in de bib, bij Toerisme Westerlo en op jeugddienst gemeentehuis Familievoorstelling De Toverfluit woensdag 13 februari Theater Droommolen bewerkt Mozarts populaire opera tot een grappig en spannend sprookje! IN DE KROKUSVAKANTIE FAMILIEVOORSTELLING woensdagnamiddag Op woensdag 13 februari om 14 uur vindt de familievoorstelling De Toverfluit plaats in De Zoerla. Theater Droommolen brengt een grappig en spannend sprookje voor kinderen 13 van FEBRUARI 5 tot 12 jaar boordevol muziek van Mozart. Je betaalt 10 euro aan de kassa of 8 euro in voorverkoop. de Zoerla - 14 uur tickets en info: cultuurdienst gemeentehuis cultuurdienst Westerlo > e-loket > Tickets De Zoerla 12 februari 2013

13 activiteiten kinderen en jongeren Kleutersportkamp van 11 tot 13 februari Van maandag 11 tot woensdag 13 februari van 9 tot uur vindt het kleutersportkamp plaats. In en rond sporthal De Beeltjens, Kasteelpark 6 in Westerlo is er sport en spel voor kleuters geboren in 2007 en Je betaalt 13,50 euro. Er is opvang van 8.30 tot 13 uur. Info en inschrijven bij de sportdienst op het gemeentehuis. Omnisportkamp van 11 tot 13 februari Van maandag 11 tot woensdag 13 februari van 9.30 tot 16 uur vindt het omnisportkamp plaats. In en rond sporthal De Beeltjens, het Kasteelpark 6 in Westerlo zijn er allerlei sport- en spelactiviteiten voor kinderen geboren in 2001 tot Er is opvang van 9 tot 17 uur. Je betaalt 24 euro of 21 euro vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin. sportdienst gemeentehuis Kinderclub Tijdens de krokusvakantie vangt de Kinderclub kinderen op van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur. Kleuters kunnen elke dag terecht in de Kinderclub van Tongerlo en lagereschoolkinderen in de Kinderclub van Westerlo. Elke vooren namiddag staan er activiteiten en spelletjes rond een bepaald thema op het programma. secretariaat Kinderclub > leren en werken > de Kinderclub Bib bib Kasteelpark 5 Westerlo In de bibliotheek kan je terecht voor toffe en spannende leesboeken maar ook boeken met spelletjes, knutselactiviteiten, voorleesverhaaltjes en kookrecepten. Buitenspeeldag woensdag 27 maart Op woensdag 27 maart van tot 16 uur vindt voor de vijfde keer de Buitenspeeldag plaats in Westerlo. Kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar kunnen gratis samen sporten, spelen en ravotten in de buitenlucht in het Kasteelpark in Westerlo achter het gemeentehuis. De Buitenspeeldag is het moment om je volledig uit te leven in openlucht. Een dag lang geen computer, geen tv, geen Nintendo en geen cd s maar wel een overdosis sport en spel in de buitenlucht. Ook als het regent gaat de Buitenspeeldag door. In de regen spelen is best leuk. Noteer alvast de datum in je agenda! jeugddienst gemeentehuis Sportkampen in de paasvakantie vooruitblik Tijdens schoolvakanties en dus ook in de paasvakantie, organiseert de gemeente activiteiten voor kinderen en jongeren. De data van de sportkampen zijn al gekend en kan je dus al aankruisen in je agenda. Het kleutersportkamp vindt plaats van 8 tot 12 april van 9 tot uur voor kinderen geboren in 2007 en Het omnisportkamp vindt plaats van 2 tot 5 april van 9.30 tot 16 uur voor kinderen geboren in 2001 tot Het ponykamp vindt plaats van 8 tot 12 april telkens van 9 tot 12 uur en voor kinderen geboren vanaf 1998 tot Inschrijven voor deze sportkampen kan vanaf 18 maart bij de sportdienst. Meer info in de paasvakantiebrochure, Westel Info en sportdienst gemeentehuis februari

14 kinderclub Secretariaat Kinderclub verhuist naar Tongerlo Op maandag 18 en dinsdag 19 februari verhuist het secretariaat van de Kinderclub van de Vismarkt in Westerlo naar de Meulemanslaan 10, boven de vestiging van de Kinderclub van Tongerlo. Daar is een modern kantoor ingericht waarin de coördinatoren en medewerkers van het secretariaat de werking van de gemeentelijke kinderopvang kunnen sturen en opvolgen. Hou rekening met deze twee verhuisdagen, als je het secretariaat van de Kinderclub nodig zou hebben! Waarvoor kan je op het secretariaat terecht? De medewerkers van het secretariaat van de Kinderclub van links naar rechts: Greet Maes (diensthoofd), Kelly Van Aelst (administratief team), Renilde Op de Beeck (administratief team), Mieke Vanhoof (coördinator) en Marijke Smedts (administratief team). De Kinderclub is een organisatie van de gemeente. Om gebruik te maken van deze buitenschoolse kinderopvang moet je kind vooraf ingeschreven zijn op het secretariaat. In de zeven Kinderclubs werken meer dan veertig begeleiders, de meesten deeltijds in een van de vestigingen in elk dorp. Aan het hoofd staan twee coördinatoren. Ze krijgen ondersteuning van het administratieve team. Voor inschrijvingen, opmerkingen, klachten, vragen of ideeën kan je bij hen terecht. Secretariaat de Kinderclub Meulemanslaan 10 Tongerlo (vanaf 19 februari 2013) of maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur en maandag van tot uur En wat met de oude rijkswachtkazerne? Met het secretariaat van de Kinderclub verdwijnt de laatste gemeentedienst uit de oude rijkswachtkazerne op de Vismarkt. De gemeente is van plan om het waardevolle gebouw integraal te behouden. Het gebouw bevindt zich op een ideale plaats om in het centrum van Westerlo meer leven in de brouwerij te brengen. Vandaar dat in de eerste plaats gedacht wordt aan een commerciële functie zoals horeca met aanverwante (culturele) activiteiten en met aandacht voor goede nabuurschap. Het gebouw is ook de ideale poort tussen de markt en het achterliggend binnengebied dat verder ontwikkeld kan worden met woon-, plein- en parkeermogelijkheden. Voor de duurzame realisatie van deze bestemming kiezen we voor een privaatpublieke samenwerking (PPS). In een erfpachtovereenkomst kunnen dan specifieke maatregelen genomen worden om het waardevolle karakter van het gebouw te behouden en om de beoogde doelstellingen te behalen. Met het secretariaat van de Kinderclub verdwijnt de laatste gemeentedienst uit de oude rijkswachtkazerne. 14 februari 2013

15 kinderclub Wat doet de Kinderclub? Tarieven In de Kinderclub kunnen kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor en na school, op woensdagnamiddag en op vakantiedagen komen spelen. De Kinderclub is er voor kinderen uit Westerlo en voor kinderen die in Westerlo naar school gaan. In de zeven Kinderclubs is een reuzekeuze aan speelgoed waaruit kinderen zelf of samen met de begeleiding kunnen kiezen. Kinderen worden gewaardeerd voor wie ze zijn. Er wordt naar ze geluisterd en tijdens kringgesprekken en babbeltjes tussendoor kunnen ze hun zegje doen en meebeslissen over afspraken, activiteiten en de inrichting. Het tarief bedraagt 0,76 euro per kind per begonnen half uur voor de opvang voor en na school en op woensdagnamiddag. Op schoolvrije dagen en op vakantiedagen betaal je 3,80 euro voor minder dan 3 uur opvang, 5,70 euro voor 3 tot 6 uur opvang en 9,50 euro voor meer dan 6 uur opvang. Als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin samen naar de Kinderclub komen, krijg je een korting van 25 % op de totale ouderbijdrage. Bij korte opvang voor en na een sportkamp of de speelpleinwerking van de gemeente hanteert men het voor- en naschoolse tarief. Heb je financiële moeilijkheden, dan kan je bij het secretariaat van de Kinderclub een aanvraag indienen voor een sociaal tarief (50 %) of voor gratis opvang. Het secretariaat neemt contact op met het OCMW om de aanvraag te onderzoeken. Een kinderclub in elk dorp! De Kinderclub heeft vestigingen in elk van de zeven dorpen van Westerlo: Heultje, Oevel, Oosterwijk, Tongerlo, Voortkapel, Westerlo en Zoerle-Parwijs. Daar kan je kind elke schooldag voor en na school naar toe. Op woensdagnamiddag worden de kinderen aan school opgehaald door gemeentelijk busvervoer en naar de Kinderclub van Tongerlo gebracht. De Kinderclubs van Heultje, Oosterwijk, Oevel, Voortkapel, Westerlo en Zoerle-Parwijs zijn dan niet open. Ook op schoolvrije dagen zoals pedagogische studiedagen worden alle kinderen opgevangen in de Kinderclub van Tongerlo. Tijdens de herfstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie en de zomervakantie gaan de kleuters (kapoenen) naar de Kinderclub van Tongerlo en de lagereschoolkinderen (gabbers) naar de Kinderclub van Westerlo.Tijdens de kerstvakantie is de Kinderclub gesloten. Kinderclub Heultje Kinderclub Oevel Kinderclub Oosterwijk Kinderclub Tongerlo Gravin de Merodestraat 19A Gemeentestraat 11A Kerkhofstraat Meulemanslaan Kinderclub Voortkapel Kinderclub Westerlo Kinderclub Zoerle-Parwijs Fuldaplein Boerenkrijglaan 23B Smissenhoekstraat februari

16 bib Bibkaffe op 5 en 19 februari Iedereen die zin heeft in een gezellige babbel bij een tas koffie is welkom op de Bibkaffe op dinsdag 5 en dinsdag 19 februari van 14 tot 16 uur in de bib in het Kasteelpark. Voorleeskwartiertjes, een heel jaar lang 2013 is in Vlaanderen en Nederland uitgeroepen tot Jaar van het voorlezen. Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom staat voorlezen een heel jaar lang extra in de kijker in de bib. Elke laatste dinsdag en donderdag van de maand lezen enthousiaste vrijwilligers voor aan de kleinste kapoenen. Meer info op en aan de infobalie van de bib. Literatuurprogramma Overlezen dinsdag 26 februari over l ezen DE WARANDE TURNHOUT boek: Veronderstellingen met Annelies Verbeke & Kris De Smet Jos Geysels & Karl van den Broeck dinsdag 26 februari uur - toegang is gratis foto Annelies: Koen Broos BiBliotheek Westerlo KasteelparK Westerlo Overlezen, het literatuurprogramma van De Warande, gaat dit seizoen op reis en slaat op dinsdag 26 februari zijn tent op in de bibliotheek. Meer info op en Overlezen is een literatuurprogramma van De Warande dat dit seizoen ook op reis gaat. Op dinsdag 26 februari om uur strijkt Overlezen neer in de bib van Westerlo. Minister van Staat Jos Geysels en chef boeken bij De Morgen Karl van den Broeck houden de verhalenbundel Veronderstellingen van Annelies Verbeke tegen het licht. Zij komt haar roman ter plaatse verdedigen voor panel en publiek. Daarna schuift Kris De Smet van De Nieuwe Snaar bij, die een exclusieve blik gunt in zijn boekenkast. Moderator Johny Geerinckx leidt alles in goede banen. De toegang is gratis. bibliotheek Westerlo Kasteelpark februari 2013

17 milieu Infoavonden groepsaankoop spouwmuur- en buitenmuurisolatie op 4 en 12 februari Meer info over de groepsaankoop krijg je op de algemene infoavond in VTC de Mixx, Asbroek 1 in Herselt. Firma s van buitenmuurisolatie en spouwmuurisolatie komen zich op maandag 4 februari om 20 uur voorstellen in t Fortun in de Smissestraat 3 in Laakdal. De firma s zijn aannemers van het opvullen van alle vormen van spouwmuren en aannemers die muurisolatie leveren zonder plaatsing. Ze geven meer info over verschillende materialen en methodes voor het plaatsen van muurisolatie in een bestaande woning. Voor meer info over de groepsaankoop kan je op dinsdag 12 februari om 20 uur naar een algemene infoavond over spouw- en buitenmuurisolatie in zaal Blaberg-Berghum van VTC de Mixx, Asbroek 1 in Herselt. milieudienst gemeentehuis Infosessie geluid op vrijdag 22 februari Op vrijdag 22 februari om 20 uur vindt in De Zoerla in de Gevaertlaan 1 een infosessie plaats over geluidsnormen. Op een praktische manier kom je er de nieuwe regelgeving, de vergunningsplicht en de voorwaarden te weten. Ook maak je kennis met meet- en registratietoestellen en ontdek je hoeveel risico je loopt op gehoorschade. Wist je dat het genoeg is om op een muziekconcert te dicht bij de boxen te staan om je gehoor permanent te beschadigen? Omdat genezen niet mogelijk is, blijft voorkomen de boodschap. Om onze oren te beschermen, gelden er daarom sinds 1 januari in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De toegang op de infoavond is gratis, inschrijven is niet nodig. Dikketruiendag op woensdag 20 februari Zet je verwarming een paar graadjes minder en trek een mooie dikke trui aan of draag thermische onderkleding. Dankzij deze kleine investering is de energiebesparing groot. Een graadje minder verwarmen merk je nauwelijks maar betekent wel 7 procent minder stookkosten en broeikasgassen per jaar. Ook de Westelse scholen doen mee met de Dikketruiendag en organiseren allerlei ludieke en educatieve acties. > Campagnes > Dikketruiendag Help wilde bijen met een zandhoop Bijna 45 procent van alle bijensoorten nestelt in de grond. Help de bijtjes door een zandhoop in je tuin te maken op een zonnige maar wat beschutte plek. Gebruik dekzand of lemig zand en stabiliseer jouw bijenzandbak met enkele grote keien en pioniersplanten. Met zand gevulde bloembakken in een zonbeschenen hoekje van de tuin is ook een goed alternatief. Help de bijtjes door een zandhoop in je tuin te maken. februari

18 milieu energiepremies De afvoer ontstoppen op een milieuvriendelijke manier Wil je de afvoer van bad en wasbak ontstoppen? Probeer eerst met een rubberen ontstopper. Als dat niet lukt, demonteer dan de sifon om het vuil er met de hand uit halen. Kan dat niet? Gebruik dan ontstoppers op basis van enzymen of bijtende soda in parelvorm (natriumhydroxide). Een verstopte wc-afvoer probeer je het best eerst met een rubberen ontstopper te ontstoppen. Als dat niet lukt, leg dan enkele blokjes soda in de pot. Los ze op met heet water, laat even inweken en spoel na. Indien nodig kan je dit enkele keren herhalen. Resultaat groepsaankoop groene stroom Tot eind september 2012 konden Westelse gezinnen zich inschrijven voor een groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen gezinnen of 14 procent van de gezinnen in Westerlo accepteerden het aanbod van de groepsaankoop. Hiermee besparen zij gemiddeld 20 procent op de energiefactuur. Voor de volgende editie is het wachten tot de zomer. milieudienst gemeentehuis Belastingvermindering voor dakisolatie Wie zijn dak laat isoleren via een aannemer heeft ook in 2013 recht op een belastingvermindering. Ben je van plan om je dak te isoleren? Stel je plannen niet langer uit. De datum van betaling van de factuur bepaalt het inkomstenjaar. Bereken je energiewinst voor energiebesparende maatregelen Op > subsidies > bereken je je energiewinst, kan je de energiewinst berekenen voor energiebesparende maatregelen die je in 2013 uitvoert en betaalt. Je komt er te weten wat de terugverdientijd is voor energiebesparende werken zoals het isoleren van een niet-geïsoleerd hellend dak, het na-isoleren van een bestaande spouwmuur, de vervanging van een stookketel van meer dan twintig jaar oud door een condensatieketel, de vervanging van glas door hoogrendementsglas, de plaatsing van een zonneboiler voor woningen aangesloten op het distributienet voor 2006 en de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen op een woning ouder dan 5 jaar. Combineer energiepremies met EnergieK, een goedkope energielening Maatregelen nemen om energie te besparen zijn nog interessanter als je de energiepremies combineert met EnergieK, de goedkope energielening Kempen. Bij EnergieK kan je tot euro lenen voor energiebesparende maatregelen in je woning aan een intrest van slechts 2 procent. Voor bepaalde groepen is de lening zelfs renteloos. De afbetaling doe je over een periode van maximum vijf jaar. Wist je dat binnen vijf jaar al heel veel energiebesparende ingrepen terugbetaald zijn? En dankzij de energiebesparende investeringen bespaar je ook op je energiefactuur waarmee je de energielening kan afbetalen. EnergieK (9 tot 12 uur) februari 2013

19 energiepremies Premies van netbeheerder Eandis voor bestaande woningen Premies van netbeheerder Eandis voor nieuwbouwwoningen dakisolatie via aannemer dakisolatie doe-het-zelf na-isolatie bestaande buitenmuur aan buitenzijde via aannemer na-isolatie bestaande spouwmuur via aannemer vloerisolatie via aannemer hoogrendementsbeglazing via aannemer bij vervanging enkel glas hoogrendementsbeglazing via aannemer bij vervanging enkel of dubbel glas warmtepompen via aannemer zonneboiler via aannemer condensatieketel voor beschermde klanten* via aannemer extra voor beschermde klanten* 6 à 8 euro/m² max. 120 m² 3 à 4 euro/m² max. 120 m² 15 euro/m² max euro 6 euro/m² max. 800 euro 6 euro/m² max. 800 euro 12 euro/m² (U-waarde max. 1,1) max. 300 euro 15 euro/m² (U-waarde max. 0,8) max. 375 euro premie van max euro afhankelijk van type 550 euro per m², max euro, max. 50% van factuur, met Solar Keymark label premie van 800 euro 50 procent hogere premie en maxima nieuwbouwwoning met E-peil 50 nieuwbouwwoning met E-peil 40 voor bouwaanvraag vanaf 1/1/2012 nieuwbouwappartement met E-peil 50 nieuwbouwappartement met E-peil 40 extra voor beschermde klanten* 1400 euro en 40 euro extra per E-peilpuntverbetering 1800 euro en 50 euro extra per E-peilpuntverbetering 600 euro en 20 euro extra per E-peilpuntverbetering 800 euro en 30 euro extra per E-peilpuntverbetering 20 % hogere premie Meer info over premies voor woningen van voor 2012 vind je op en bij de milieudienst op het gemeentehuis. milieudienst gemeentehuis * Beschermde klanten zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas en aan wie een inkomen van de sociale integratie (leefloon) wordt toegekend door het OCMW. Gemeentelijke premies De gemeente geeft premies voor energiebesparende investeringen. De aanvraagformulieren vind je bij de milieudienst op het gemeentehuis en op zonneboiler tot 300 euro warmtepompen tot 300 euro hemelwaterinstallatie tot 500 euro infiltratievoorziening tot 500 euro groendaken tot 1500 euro herbruikbare luiers en tot 125 euro incontinentiemateriaal milieudienst gemeentehuis > Milieu & afval > subsidies februari

20 kamp C Architectenlezing op donderdag 7 februari Op donderdag 7 februari van 20 tot 22 uur vindt de architectenlezing Rot-ellen-berg plaats in Kamp C. Jan De Vylder, van architecten De Vylder - Vinck - Taillieu uit Gent is spreker van dienst. De lezing kost 5 euro. Inschrijven is noodzakelijk. Infosessie Hoe isoleer ik mijn dak? zaterdag 16 februari Workshop verftechnieken en meubelherschilderen op zaterdag 16 februari Wil je graag je meubels een tweede leven geven of wil je jouw interieur met een likje verf aanpakken? Kom dan zeker experimenteren in de workshop verftechnieken en meubelherschilderen op zaterdag 16 februari van 10 tot 16 uur in Kamp C. Je kan verschillende verfsoorten zoals natuurverf, leemverf en kalkverf uitproberen en leert bepaalde verftechnieken. De workshop kost 50 euro inclusief broodjeslunch en is vooraf te betalen. Meer info volgt na inschrijving. Verfmagie: een nieuw leven voor oude spullen met de juiste patines en effecten. (boek 2012) Wil meer weten over hoe je je dak moet isoleren? Kom dan naar de infosessie op zaterdag 16 februari in Kamp C. Seminarie over renovatie voor professionals donderdag 21 februari Op zaterdag 16 februari van 10 tot 12 uur kom je in Kamp C alles te weten over het isoleren van platte en hellende daken, het inrichten van de zolder, het isoleren van de zoldervloeren, het belang van ventileren en de mogelijke premies. Wist je dat een woning 26 procent van haar warmte verliest via het dak? Je dak goed isoleren is dan ook de eerste stap naar een lager energieverbruik en dus een lagere energiefactuur! Niet alleen de dikte, ook het correct plaatsen van de isolatie zijn van cruciaal belang. De infosessie kost 5 euro. Inschrijven is noodzakelijk Bouwteam op zaterdag 16 en 23 februari Op zaterdag 16 en 23 februari van 9 tot 17 uur vindt het Bouwteam plaats. Tijdens deze twee dagen geeft een bouwdeskundige je alle technische en praktische uitleg over duurzaam en energiezuinig bouwen. Kamp C en Dialoog vzw leren je hoe je tot 50 procent op je energierekening bespaart en je woning intussen ook nog gezonder en comfortabeler maakt. Op vind je ook nog andere data en locaties. Je betaalt 40 euro voor de twee dagen inclusief broodje en handleiding Kamp C organiseert een seminarie voor professionals over renovaties. Op donderdag 21 februari om 19 uur organiseert Kamp C een seminarie voor professionals over de zin en onzin van renovaties. Wat is de houding van het beleid over renovatie zowel vanuit het standpunt energie als het standpunt materialen? Wanneer is het zinvol een gebouw te renoveren dan wel af te breken? Hoe nieuwbouw en bestaand patrimonium uitbreiden, rekening houdend met de duurzaamheidsnormen die in de toekomst verder verstrengen? De bijeenkomst is gratis en alle professionals uit de (ver)bouwsector zijn meer dan welkom. Inschrijven is noodzakelijk. Kamp C Britselaan 20 Oosterwijk februari 2013

21 noord-zuid Kempen De bouw van een nieuw op- en afrittencomplex met fly-over en rotonden aan de E313 in Geel-West duurt nog tot midden De werkzaamheden kaderen in het project Noord-Zuid Kempen. E313 afgesloten van 23 tot 25 februari De E313 wordt opnieuw gedurende een volledig weekend afgesloten. Als er geen onvoorziene weersomstandigheden zijn gebeurt dat in het weekend van 23 tot 25 februari. Omdat ook de zuidelijke op- en afrit aan Geel-West aan Bertels afgesloten is moet al het verkeer via de op- en afrit aan Geel-Oost verlopen wat tot heel wat verkeershinder kan leiden. Snelwegstraat afgesloten vanaf maart Begin maart wordt de Snelwegstraat (N19) tijdelijk afgesloten ter hoogte van de op- en afrit van Geel-West tussen Vossendaal en de brug van de E313. Hier moet je dan een omleiding volgen. Die situatie blijft zo tot het begin van de zomer. Door een goede afstemming van de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de N19 en de Bell- Telephonelaan kan het verkeer hopelijk relatief vlot kunnen blijven rijden. Werken nieuwe brug Albertkanaal In het weekend van 23 november kwam de nieuwe brug over het Albertkanaal per boot aan. De werken aan deze tuibrug of kabelbrug duren nog even waardoor het jaagpad ten noorden van het Albertkanaal nog wat langer afgesloten blijft. Fietsers moeten nog steeds de plaatselijke omleiding volgen. sociaal Nieuwe reeks vormingsavonden over dementie Het OCMW organiseert voor het tweede jaar op een rij een hele reeks Content(d)ement activiteiten om van Westerlo een dementievriendelijke gemeente te maken. Elke derde maandag van de maand vindt een interactieve vormings- en informatieavond plaats met tips en tricks in de omgang met personen met dementie. De infoavonden zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Dementerende mensen en hun mantelzorgers voelen zich dikwijls geïsoleerd. Velen van hen hebben te kampen met zaken die dementie dikwijls met zich meebrengen zoals onzekerheden, angst, gevoelens van schaamte en confrontaties door de reactie van anderen. Infoavond Gaten in je geheugen, hiaten in je mobiliteit op maandag 18 februari Op maandag 18 februari om uur is er de infoavond Gaten in je geheugen in OCMW-zaal t Rietje, Verlorenkost 22 in Westerlo. Het thema is Gaten in je geheugen, hiaten in je mobiliteit. Mag een dementerende nog met de auto rijden? Is het veilig om met de fiets of te voet op pad te gaan? Wat als stappen moeilijk wordt? Tijdens de infoavond krijg je tips om hier mee om te gaan. De infoavond is gratis en inschrijven is niet nodig. De oude koning in zijn rijk (biografische roman over dementie 2012) OCMW Verlorenkost 22 Westerlo Zuidelijke op- en afrit E313 blijft tijdelijk afgesloten De zuidelijke op- en afrit van Geel-West aan Bertels is sinds november afgesloten. Je moet in de plaats nog steeds de op- en afrit van Herentals-Oost (22) of Geel-Oost (24) nemen. De noordelijke op- en afrit van Geel-West aan de watertoren blijft nog even open en wordt vermoedelijk pas vanaf begin 2014 tijdelijk afgesloten. februari

Krokusvakantie De Kinderclub, minisportkamp, maxisportkamp, wintersportdag, BIBquiz, buitenspeeldag en grabbel- en swappas. Van 2,5 tot 16 jaar

Krokusvakantie De Kinderclub, minisportkamp, maxisportkamp, wintersportdag, BIBquiz, buitenspeeldag en grabbel- en swappas. Van 2,5 tot 16 jaar Krokusvakantie 2010 De Kinderclub, minisportkamp, maxisportkamp, wintersportdag, BIBquiz, buitenspeeldag en grabbel- en swappas Van 2,5 tot 16 jaar 1 2 De Kinderclub, minisportkamp, maxisportkamp, wintersportdag,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

Gemeenteraad van maandag 28 januari 2013

Gemeenteraad van maandag 28 januari 2013 gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 28 januari 2013 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 17 december 2012 en 2 januari 2013. De raad hecht zijn goedkeuring aan de notulen van

Nadere informatie

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen 2 Inhoudsopgave - Westerlo zet zich in voor het Zuiden - werelddienst - wereldraad - subsidies vanuit

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Energiezuinig (ver)bouwen: niet enkel voor handige Harry s

Energiezuinig (ver)bouwen: niet enkel voor handige Harry s Energiezuinig (ver)bouwen: niet enkel voor handige Harry s EcoHuis Antwerpen Aanbod infosessies maart - juni 2012 Energiezuinig (ver)bouwen? Het EcoHuis zet u op weg Het EcoHuis is de plaats voor alles

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Help ik ga (ver)bouwen!

Help ik ga (ver)bouwen! Help ik ga (ver)bouwen! EcoHuis Antwerpen Aanbod infosessies februari - juni 2013 Inhoudstafel Uw eigen huis energiezuinig verbouwen Isoleren van bestaande muren Uw huidige verwarmingsinstallatie is aan

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 25 juni 2012 Openbare zitting

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 25 juni 2012 Openbare zitting gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 25 juni 2012 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 25 juni 2012. De raad hecht zijn goedkeuring aan de notulen van de vorige zitting. 2 Melding:

Nadere informatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie Infoavond Samenaankoop muurisolatie SAMENaankoop Een samenwerking tussen IGEMO en 8 gemeenten IK LEEF VERSTANDIG 2010 2 Samenaankoop Voor iedereen die (extra) muurisolatie wil laten plaatsen Geïnteresseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 1 september 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 1 september 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 6 oktober 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 1 september 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat.

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie september - oktober 2012. Samenaankoop dak- en zoldervloerisolatie

Nieuwsbrief. Editie september - oktober 2012. Samenaankoop dak- en zoldervloerisolatie Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven!

In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven! In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven! Over ISOMO+ Onze vakbekwame technici kunnen op eenvoudige wijze uw spouw na-isoleren door het inblazen van ISOMOPEARL silver. Op deze

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN!

SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN! BENOveren: SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN! Wat is BENOveren? BENOveren? Dat is nog beter renoveren. Met oog voor je budget, je wooncomfort en de energieprestaties van je huis. Pak je hele woning aan,

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

THERM SARKING PREMIE GIDS 17

THERM SARKING PREMIE GIDS 17 IS THERM SARKING PREMIE GIDS 17 10 11 12 2016 DAKISOLATIE OP HET HOOGSTE NIVEAU IS THERM VOORWOORD In 2017 verandert er heel wat op vlak van subsidies en voordelen. Zo heeft de regering onder meer beslist

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 19 december 2016 Openbare zitting

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 19 december 2016 Openbare zitting gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 19 december 2016 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 21 november 2016. De notulen werden unaniem goedgekeurd. 2 Eredienst. Kerkfabriek Sint-Niklaas

Nadere informatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie De Burenpremie / Collectieve Renovatie Inhoudstafel Algemene vragen Wat is een burenpremie? Wat is een collectief renovatieproject? Waar vind ik meer informatie over de burenpremie? Deelnemen aan een project

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

13de editie van bouw & reno De bouw- en renovatiebeurs Antwerp Expo, 10 tot 18 januari 2015

13de editie van bouw & reno De bouw- en renovatiebeurs Antwerp Expo, 10 tot 18 januari 2015 13de editie van bouw & reno De bouw- en renovatiebeurs Antwerp Expo, 10 tot 18 januari 2015 Bouwen of renoveren blijft de beste investering... Zolang de spaarboekjes nauwelijks iets opbrengen en de rente

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen. Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Muziekacademie op achterzijde

Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen. Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Muziekacademie op achterzijde Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen Muziekacademie op achterzijde schooljaar 2016-2017 Beste vrienden, beste ouders, Te

Nadere informatie

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Voordeelgids 2015 Profiteer nu van 100 tot 700 cashback Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Krijg 100 tot 700 retour met de Viessmann Energiecheque 2015 Overzicht energiepremies

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Agenda gemeenteraad maandag 3 september 2012

Agenda gemeenteraad maandag 3 september 2012 Agenda gemeenteraad maandag 3 september 2012 openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 25 juni 2012. 2 Melding: zetelen als onafhankelijk raadslid. Agendapunt van raadslid Esther Engels

Nadere informatie

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER INLEIDING WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 19:30 uur Energiebesparende maatregelen (Energieloket) 20:15 uur Pauze met koffie en thee 20:30 uur Informatiemarkt:

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Energie 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? 2 2/3/2016 REG-Premies Vóór 1 juli

Nadere informatie

Westerlo Parel van de Kempen bekend van voetbal, abdij(bier) Tongerlo, kastelen de Merode, DAF Trucks 7 dorpen: Heultje, Oevel, Oosterwijk, Tongerlo, Voortkapel, Westerlo en Zoerle-Parwijs 24 680 inwoners

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Dakisolatieslag. Heist-op-den-Berg, 26 januari 2012 Gert Druyts

Dakisolatieslag. Heist-op-den-Berg, 26 januari 2012 Gert Druyts Dakisolatieslag Heist-op-den-Berg, 26 januari 2012 Gert Druyts Dakisolatieslag Samenwerking tussen IOK en de gemeenten: Herentals Herenthout Heist-op-den-Berg Grobbendonk Hulshout Nijlen Dakisolatieslag

Nadere informatie

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1 Zonneboiler www.site.be 1 Inhoudstafel Wat is een? 2 De werking van een 3 Waarmee moet u rekening houden? 3 De kostprijs van een 4 Overzicht premies van een 4 Premie van de netbeheerder 5 Terugverdientijd

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN.

ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN. ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN. Renoveren loont: want door te investeren in uw woning, zorgt u ervoor dat u er voortaan energiezuiniger kan leven. En dat is goed voor het

Nadere informatie

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen PERSNOTA Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen Torhout 17 maart 2017 Samen Sterker is een coöperatieve onderneming -opgericht in mei 2011 en actief in heel Vlaanderen- die

Nadere informatie

Energiepremies die u geld blijven opbrengen

Energiepremies die u geld blijven opbrengen Energiepremies die u geld blijven opbrengen Spaar voor de toekomst. De stad en uw netbeheerder helpen u energie sparen in 2012. 2 EcoHuis Antwerpen Energiepremies aanvragen is gemakkelijk De stad Antwerpen

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

VCB Roadshow 12 januari 2016

VCB Roadshow 12 januari 2016 VCB Roadshow 12 januari 2016 Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? REG-Premies REG-Premies Vóór 1 juli 2016 zal

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

Energiepremies die u geld blijven opbrengen

Energiepremies die u geld blijven opbrengen Energiepremies die u geld blijven opbrengen Spaar energie, geld en het milieu De stad en uw netbeheerder helpen u energie sparen in 2011 1 verantwoordelijke uitgever: Patricia De Somer, Grote Markt 1 2000

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

INFOAVOND LAARNE. Collectieve verwijdering particuliere stookolietanks 14 & 19 april 2016

INFOAVOND LAARNE. Collectieve verwijdering particuliere stookolietanks 14 & 19 april 2016 INFOAVOND LAARNE Collectieve verwijdering particuliere stookolietanks 14 & 19 april 2016 Het project Najaar 2015 : idee om als dienstverlening naar de burger toe een goedkope prijs te bedingen voor verwijdering

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

Begin van het nieuwe schooljaar

Begin van het nieuwe schooljaar Begin van het nieuwe schooljaar 2014 2015 - KLEUTERS - * Vrijdag 29 augustus 2014 Directie en personeel van de kleuterschool nodigen uw kleuter(s) en familie uit voor een eerste en aangename kennismaking

Nadere informatie

Wijzigingen REG-premies 2017 Guido Claes, Infrax

Wijzigingen REG-premies 2017 Guido Claes, Infrax Wijzigingen REG-premies 2017 Guido Claes, Infrax Samenvatting wijzigingen Voor residentiële sector Afbouwscenario voor een aantal premies voor individuele maatregelen (dakisolatie, glasvervanging, spouwmuurisolatie,

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Premie voor een zonneboiler voor sanitair warm water in een bestaande woning

Premie voor een zonneboiler voor sanitair warm water in een bestaande woning Premie voor een zonneboiler voor sanitair warm water in een bestaande woning Warm water in huis vergt veel energie. Door gratis zonnewarmte te gebruiken, kunt u op een eenvoudige, milieusparende manier

Nadere informatie

VRAGEN STAAT VRIJ NIEUWS UIT DE OUDSTE KLEUTERGROEP

VRAGEN STAAT VRIJ NIEUWS UIT DE OUDSTE KLEUTERGROEP NIEUWS BRIEF 2011 02 16 NIEUWS UIT DE OUDSTE KLEUTERGROEP Nieuws uit de oudste kleutergroep.. Om de voorbije week kort samen te vatten is er maar 1 woord nodig! FEEST FEEST en nog eens FEEST. Er werden

Nadere informatie

Editie november - december 2014

Editie november - december 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak.

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in het jaar 2020. Hoeveel geld lekt er uit uw huis? Het lijkt op het eerste

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie

Burenpremie / Collectief Renovatieproject

Burenpremie / Collectief Renovatieproject Burenpremie / Collectief Renovatieproject Algemene vragen omtrent de burenpremie Wat is de burenpremie? Wat is een collectief renovatieproject? Waar vind ik meer informatie over de burenpremie? Voor de

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Bij deze isolatietechniek wordt de isolatie aan de buitenzijde van de gevelmuren geplaatst. Op deze isolatie wordt een nieuwe afwerking geplaatst.

Bij deze isolatietechniek wordt de isolatie aan de buitenzijde van de gevelmuren geplaatst. Op deze isolatie wordt een nieuwe afwerking geplaatst. Wat is buitenmuurisolatie? De meeste woningen, gebouwd voor 1960, hebben geen spouwmuren, maar volle muren. In deze gevallen is een spouwmuurisolatie geen optie en moet u kiezen voor de isolatie van buitenmuren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT ? WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Resultaten Provinciale Groepsaankoop Groene Energie & Gas Er zijn maar liefst 63.139

Nadere informatie

Bouwproject HDB-scouts Gentbrugge

Bouwproject HDB-scouts Gentbrugge Bouwproject HDB-scouts Gentbrugge Bouwproject HDB-scouts Gentbrugge LT2 = Lokalen en Terreinen op Lange Termijn Bouwproject HDB-scouts Gentbrugge VOOR Bij de 10 slechtste lokalen van Gent lokalenonderzoek

Nadere informatie

premiemagazine alle premies onder één dak Powered by

premiemagazine alle premies onder één dak Powered by premiemagazine alle premies onder één dak Powered by Als je er voor kiest om je woning energiezuiniger te maken, dan kom je in aanmerking voor heel wat premies die je aardig wat geld kunnen opleveren.

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting 1 Milieu. Diftar huis - aan - huis. Overdracht ophalen restafval aan de IOK-afvalbeheer. Goedkeuring. De raad

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie