Maandelijkse infokrant WAARHEEN. De Academie plakt aan je lijf. selfies met tattoo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandelijkse infokrant 2015 07-08 WAARHEEN. De Academie plakt aan je lijf. selfies met tattoo"

Transcriptie

1 Maandelijkse infokrant WAARHEEN Stads- & VERENIGINGENINFO De Academie plakt aan je lijf GEZOCHT selfies met tattoo

2 INHOUD LEEFMILIEU 2 Vuurtje stoken in je tuin? 2 Zwaluwenwandeling Wervik 3 Bacterievuur - help deze vervelende plantenziekte in te dijken! 4 Samenaankoop spouwmuurisolatie OVER DE STAD 5 Erkenning rampenschade LEVEN EN WELZIJN 6 Noodoproepsystemen met ondersteuning van het OCMW-zorgteam 6 Zitdag FOD Sociale Zekerheid VEILIGHEID 7 Verkeersregeling hulpverleningsvoertuigen 7 Campagne Mijn materiaal is gemerkt VRIJE TIJD 8 Toerisme en recreatie 11 Zomersnuif 11 Tabaksfee verkiezing 12 Forum 13 Vakantiebabbels 14 Vorming 16 Kunstonderwijs 16 Sport 19 Zwembad 20 De Kim 22 Nog in onze stad AGENDA Vuurtje stoken in je tuin? De Vlaamse milieuwetgeving is duidelijk: afval verbranden in open lucht is verboden. Dit verbod geldt niet alleen voor papier, plastic of andere rommel, maar ook voor keukenafval, groenresten en houtafval. Het verbranden van snoeihout in de tuin is dus niet meer toegelaten, ook al respecteer je een ruime afstand tot de omliggende woningen. Het gebruik van een sfeerverwarmer (bv. een vuurkorf) of barbecue is wel nog toegestaan. Hiervoor mag je enkel droog en onbehandeld hout gebruiken. Gevernist, geverfd of geïmpregneerd hout mag je nooit verbranden. Hetzelfde geldt voor triplex, vezelplaat en alle andere samengestelde houtproducten. Dit soort afval kan je kwijt op het recyclagepark. Om een vuur aan te maken gebruik je aanmaakhout of -blokjes die je in de winkel kan kopen. Gebruik geen krantenpapier, benzine, brandspiritus of paraffineblokjes. Ook voorziet de milieuwetgeving enkele specifieke uitzonderingen voor bijvoorbeeld landbouwers of een kampvuur. Meer info op Zwaluwenwandeling Wervik De milieuraad van Wervik en Natuurpunt organiseren op vrijdag 10 juli om uur een zwaluwenwandeling in Wervik. Valavond is het ideale moment om de zwaluwen te bekijken rond hun nesten. Verzamelen om 19u30 in de prof. Idewijk te Wervik, gratis deelname. > Inschrijven voor 8 juli 2015 via de milieudienst Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik, T , 2 waarheen - juli / augustus 2015

3 Bacterievuur - help deze vervelende plantenziekte in te dijken! LEEFOMGEVING Bacterievuur is een plantenziekte, die vooral planten van de Rozenfamilie treft. De bekendste zijn Meidoorn (Crataegus), Peer (Pyrus), Appel, (Malus), Dwergmispel, (Cotoneaster), Vuurdoorn, (Pyracantha), Kweepeer, (Cydonia), Meelbes / lijsterbes, (Sorbus) en Krentenboompje, (Amelanchier) Bacterievuur bezorgt vooral fruitkwekers (peer, maar ook appel) kopzorgen. Ook boomkwekers kunnen met de ziekte te maken krijgen. Maar ook U bent (misschien) betrokken partij. Vele sierstruiken zijn immers ook gevoelig voor de ziekte. Ook tuinen kunnen dus geïnfecteerd zijn. Dit betekent verlies van mooie planten in de tuin, maar zeker ook zijn deze geïnfecteerde planten een mogelijke bron van nieuwe infectie. De eerste vraag, die u zich moet stellen, is of er in uw tuin bacterievuurgevoelige planten staan. Is het antwoord ja, geen paniek, de plant is niet noodzakelijk geïnfecteerd. Hou ze echter wel extra in de gaten! Dé maanden waarin de ziekte in de regel toeslaat zijn mei/juni (maar ook nog tot in augustus). Hét meest typerende ziektebeeld is de bruin-, zwartverkleuring van de bloesems, vruchten, bladeren en jonge twijgen (als door vuur verschroeid ). Twijgen en bladeren krullen daarbij ook typisch om. Denk je de ziekte vast te stellen? Les 1: genezing van de ziekte met chemische middelen (antibiotica) is niet mogelijk!! Laat u op dat vlak niets wijsmaken Les 2: snoei zieke plantendelen weg, tot minstens 50 cm (!) onder de zichtbare aantasting, rooi de aangetaste plant desnoods helemaal! Les 3: vernietig het weggesnoeide of gerooide hout, het liefst door verbranding (doe dit zelf, als het wettelijk is toegestaan, of voer de plantenresten af naar de verbrandingsoven, niet om te composteren, maar om te verbranden!) Onthoud bij bacterievuur: zachte heelmeesters maken stinkende wonden! Terwijl je met dit alles bezig bent, let je erop dat je tijdens je werken de ziekte niet verder verspreidt: 1. vermijd contact tussen gezond en weggesnoeid hout 2. zorg dat je met je handen niet constant vergrijpt van geïnfecteerd naar gezond hout. 3. pak weggesnoeide takken goed in 4. Ontsmet je snoeimes tussen twee knippen door (Dettol heeft bijvoorbeeld kiemdodende werking) Wil je meer weten en leren? Neem een kijkje op Er bestaat ook een folder die het verhaal meer in detail vertelt - met goed foto-materiaal van zowel de waardplanten als de ziektebeelden. Vraag de folder op bij je gemeente. Op de website kun je ook te weten komen of jij dichtbij een professionele fruitkweker woont, waardoor verhoogde aandacht van jouw kant nog méér aangewezen is waarheen - juli / augustus

4 Samenaankoop spouwmuurisolatie Op 9 juni ging de infoavond door omtrent de samenaankoop voor spouwmuurisolatie. Alle informatie omtrent de leverancier, kostprijs en dergelijke is beschikbaar via de milieudienst van de stad Wervik en via de website wervik.be/nieuws/samenaankoop-spouwmuurisolatie-regio-zuid-west-vlaanderen Wie wenst in te schrijven dient zijn kandidaatstellingsformulier uiterlijk tegen 15 september in te dienen. > Meer info en aanvraagformulier te verkrijgen via de milieudienst, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik, T Wijk- of groepscomposteren Wil je met een groep van minimum 5 gezinnen gezamenlijk composteren? Dan kan MIROM hiervoor financiële ondersteuning bieden. MIROM wil initiatieven zoals samen tuinieren of andere wijk- of groepsprojecten waarbij mensen samen dingen doen in hun buurt financieel ondersteunen als ze beslissen om gezamenlijk te composteren. Burgers, organisaties, verenigingen of instellingen die samen willen composteren op een gezamenlijk perceel of openbaar perceel, krijgen na goedkeuring 3 compostbakken aan de helft van de prijs ter beschikking. Alle voorwaarden staan vermeld in dit reglement. Kort samengevat: Het composteren gebeurt op een gezamenlijk of openbaar perceel waartoe de eigenaar de toestemming heeft gegeven. Minimum 5 gezinnen. Minimum 2 aanspreekpunten in de groep die het compostproject opvolgen. Eén of enkele personen die aan het initiatief deelnemen moeten een compostcursus volgen. De groep kan aantonen dat ze over voldoende compostmateriaal beschikt (hakselhout, snoeihout of ander bruin materiaal en groente- en fruitafval). MIROM bekijkt of het wenselijk is om een compostmeester te betrekken bij de opstart Meer info: dienst milieu, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik, T waarheen - juli / augustus 2015

5 Erkenning rampenschade Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 02 juni 2015 werden de volgende rampen als algemene ramp erkend: Schade veroorzaakt aan particuliere goederen ingevolge de hagel op 7, 8 en 9 juni Schade veroorzaakt aan particuliere goederen ingevolge de rukwinden op 25 januari Verzekering tegen natuurrampen Sinds 1 maart 2006 is de verzekering tegen natuurrampen in voege getreden waardoor de schade veroorzaakt door een aantal natuurfenomenen voortaan door de brandverzekering gedekt wordt. Deze natuurrampendekking is opgenomen in alle verzekeringspolissen brand eenvoudige risico s. Dit betekent dat slachtoffers van natuurrampen, voor zover de schade betrekking heeft op eenvoudige risico s in de zin van de brandverzekering, zich in principe niet meer moeten wenden tot het rampenfonds. Ook wie nagelaten heeft zich te verzekeren kan geen beroep meer doen op het rampenfonds. De natuurrampendekking is van toepassing op volgende risico s: de overstroming (overvloedige regenval = overstroming), de aardbeving, het overlopen of de opstuwing van openbare riolen, de aardverschuiving of grondverzakking. Welke goederen kunnen nog vergoed worden door het rampenfonds? - De goederen die geen eenvoudige risico s zijn of die gedekt zijn in het kader van een bijzondere verzekeringspolis. - De goederen die in principe uitgesloten zijn: Niet binnengehaalde oogsten, (uitgezonderd voor hagelschade) De levende veestapel buiten het gebouw, De bodem, De teelten, (uitgezonderd voor hagelschade) De bosaanplantingen - De goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de geteisterde - De openbare domeingoederen In geval van storm of hagel In principe komt de verzekeraar tussen, maar er kan een dossier ingediend worden bij het Rampenfonds. De vetusteit (sleet), de franchise van 250 en de ¾ tussenkomst van de verzekering zullen echter afgetrokken worden van de schadevergoeding, die miniem kan zijn (of gelijk aan nul). De kans is groot dat er geen tegemoetkoming via het Rampenfonds is. Samenvatting: Storm Hagel Regenval Gewone Ja Ja Verzekerd via schade brandverzekering Landbouw- Ja Neen, Ja schade verzekering is mogelijk Uw aanvraag bij het Rampenfonds dient uiterlijk op 30 september 2015 te worden ingediend. Voor wat betreft het indienen van uw dossier, raden wij u aan om - na voorafgaande afspraak - langs te komen bij één van de volgende ambtenaren in het stadhuis te Wervik: Ilse Vermaut: Marc Stevens: OVER DE STAD waarheen - juli / augustus

6 LEVEN EN WELZIJN Nu ook in Geluwe! Noodoproepsystemen met ondersteuning van het OCMW-zorgteam Wat is de kostprijs? U betaalt een éénmalige waarborg van 30,00 en maandelijks 15,00 huur. De kostprijs voor de bijstand door het zorgteam van het OCMW is 5,00 voor een effectieve interventie. Meer informatie : OCMW Wervik Loket Wonen en Zorg Steenakker 30 - Tel Elke werkdag van tot uur Dinsdagavond ben ik thuis gevallen en kon ik niet alleen meer recht staan. Ik kon mijn telefoon niet bereiken om iemand te verwittigen. Ik lag de ganse nacht op de vloer tot mijn thuisverpleegster me de volgende ochtend gevonden heeft. Sinds ik mijn alarmtoestel heb, kan ik altijd het zorgteam van het OCMW verwittigen in geval van nood. Ik heb nu de zekerheid dat ik snel zal geholpen worden in geval van nood. Het geeft mij en mijn familie een gerust gevoel. Wat? Een personenalarmtoestel kan u meer veiligheid en zekerheid bieden. Met dit toestel kunt u 24 uur op 24 uur een oproep lanceren wanneer u in een noodsituatie verkeert. Het toestel is eenvoudig te gebruiken door een druk op de zenderknop aan een halsketting of een polsband. U kan op elk tijdstip van de dag, elke dag van de week, een noodsein doorgeven aan de centrale. In geval van nood kan het professioneel zorgpersoneel van het OCMW de nodige bijstand verlenen. Voor wie? Voor alle inwoners die in de Woonzorgzone van Wervik en Geluwe wonen. Tweemaandelijkse zitdag van de FOD Sociale Zekerheid, Personen met een handicap Vanaf januari 2015 gaat de zitdag door de eerste woensdag van de maand (om de twee maanden) van tot uur in kantoor 7 van de Sociale dienst van het OCMW, Molenstraat 19/001 te Wervik. U kunt er bij mevrouw Leen Vandenheede terecht met uw vragen over de inkomensvervangende en Integratietegemoetkoming en over de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden. De eerstvolgende zitdag is op woensdag 01 juli waarheen - juli / augustus 2015

7 Verkeersregeling hulpverleningsvoertuigen Doordat heel veel mensen op de weg niet weten wat ze moeten doen als er hulpverleningsvoertuigen aankomen, komen veiligheid en de aanrijdtijden in gevaar. En dat kan levens kosten. Daarom lichten wij toe aan de hand van een reeks regels hoe je het best reageert wanneer er een prioritair voertuig de voorrang opeist. Dit verstaan wij onder hulpverleningsvoertuigen, ook wel voorrangsvoertuigen of prioritaire voertuigen genoemd. Ambulance Politiewagen Brandweer Regels als je een ambulance, politiewagen of brandweerwagen tegenkomt: Kijk regelmatig in de spiegels, dan valt het voorrangsvoertuig direct op. Zet ook je radio niet te luid, zodat je het geluidssignaal kan horen. Blijf kalm. Doe geen plotse of roekeloze manoeuvres. Rem niet plotseling af, matig je snelheid en schat de situatie in. Bij verkeerslichten stop je beter als het prioritaire voertuig uit een andere richting komt, ook als het voor jou groen is. Laat een rijstrook vrij wanneer mogelijk. Als je ruimte vrij maakt, laat dit dan zien door de richtingaanwijzer te gebruiken, ook wanneer je naar een berm of iets anders uitwijkt. Let hierbij op andere weggebruikers zoals voetgangers of fietsers. De verkeersregels mogen niet overtreden worden, boven de snelheidslimiet rijden of door het rood rijden om een voorrangsvoertuig voorbij te laten gaan is dus niet toegelaten. Je brengt er enkel jezelf en anderen mee in gevaar. Er zijn momenten dat er geen ruimte gemaakt kan worden, vervolg dan met de toegestane snelheid. Wanneer je op een rotonde rijdt, blijf dan de rotonde volgen tot het voertuig de rotonde heeft verlaten Zorg ervoor dat je jezelf niet in gevaar brengt, rij dus nooit in volle snelheid de berm in of de vluchtstrook op. Houd ruimte tussen jou en de voorganger. Zo heeft het voorrangsvoertuig plaats om langs te kunnen. VEILIGHEID Campagne Mijn materiaal is gemerkt! Begin juni is de campagne gelanceerd ter preventie van diefstal van werf- en werkmateriaal. De preventiedienst van de politiezone Arro Ieper biedt in dit project de zelfstandige ondernemers met bestelwagen aan gratis hun werkmateriaal en bestelwagen(s) te labelen met hun BTW-nummer. Ook de technische diensten van de gemeenten hebben diefstalgevoelig werkmateriaal. De preventiedienst nodigt u daarom ook uit op één van de volgende labelacties: - 04 juli - voormiddag: LC Poperinge en LC Vleteren: LC Poperinge, Oostlaan 9 te 8970 Poperinge - 04 juli - namiddag: LC Heuvelland en LC Vleteren: LC Heuvelland, Nieuwstraat 24 te 8956 Heuvelland - 11 juli - voormiddag: LC Wervik, LC Wervik, Sint-Pol 5 te 8940 Wervik - 11 juli - namiddag: LC Ieper, LC Ieper, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper - 29 augustus - voormiddag: LC Langemark-Poelkapelle, OC Den Tap, Klerkenstraat 37 te 8920 Langemark - 29 augustus - namiddag: LC Staden, SWOK, Ooststraat 4a te 8840 Staden Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de preventiedienst via zodat bekeken kan worden welk nummer best in het label voorzien wordt en hoeveel machines en bestelwagens gelabeld moeten worden. waarheen - juli / augustus

8 TOERISME EN RECREATIE Uitbreiding parkzone De Balokken & stadsdomein Oosthove: een vooruitblik De Balokken: al 25 jaar een eiland van rust Vroeger kende de Leie een sterk meanderende loop, ook in Wervik. Bij de rechttrekking van één van die rivierbochten begin de jaren 1990 ontstond meteen het natuurdomein De Balokken. In nauwelijks een kwarteeuw ontwikkelde het 36ha grote eiland zich tot een aantrekkelijke en veelzijdige groene long waar de natuur volop haar gang kan gaan. Zowel de natuurliefhebber als de recreant en zelfs de verblijfstoerist houden er graag halt want naast een parkzone vind je er een jachthaventje voor pleziervaart, een kampeerautoterrein en hutjes waar bezoekers in alle rust de nacht kunnen doorbrengen en een cafetaria waar het aangenaam toeven is op het zonneterras. Nu nóg veelzijdiger Tom Van Ryckeghem Recent verwierf parkbeheerder Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) met financiële steun van Europa de resterende privégronden op het eiland. Ingrijpende herinrichtingswerken toverden de voormalige akkers en weiden om in een mooie uitbreiding van het bestaande parkgebied. De hoger gelegen gronden werden bebost en met speelheuvels ingericht tot een speelbos dat volgend decennium een nieuwe generatie kinderen moet kunnen ontvangen. In de nabijgelegen hondenweide zullen de trouwe viervoeters in alle vrijheid en veiligheid kunnen stoeien. De laaggelegen graslanden werden dan weer herschapen als Leiemeers met uitgraving van een voormalige Leiemeander en de simulatie van een middeleeuwse site met walgracht. Door vernatting kan deze zone zich samen met de bestaande moeraszone weer ontwikkelen tot een complex van waardevolle natte riet- en graslanden. Een nieuwe observatiehut met zicht op de Leiemeersen, picknicktafels en parkeerplaatsen voor minder mobiele recreanten bieden extra troeven. Observatiehut in de vorm van een rietvogelnest. 8 waarheen - juli / augustus 2015

9 Oosthove: rijk verleden - veelbelovende toekomst Het stadsdomein Oosthove kent een rijke geschiedenis die vele eeuwen teruggaat. Vanaf de jaren 60 van vorige eeuw werd het domein stelselmatig als sport- & evenementensite uitgebouwd. Ook de komende jaren wordt Oosthove verder opgewaardeerd. In het voorjaar van 2013 wist de stad een aanpalend perceel weiland te verwerven met subsidies in het kader van het project Groene Sporen. Oosthove werd daarmee op slag ruim 7.500m² groter. Met Europese subsidiemiddelen (project Corrid Or ) kon werk gemaakt worden van de inrichting ervan. Nieuwe groene doorsteken Het bestaande pad dat loopt van aan de parking nabij het zwembad, over het brugje over de Sint-Jansbeek, werd doorgetrokken door de parkuitbreiding (weide) tot tegen de nieuwe appartementsgebouwen aan de Leiekaai. Zo ontstaat een nieuwe, aangename fiets- en wandeldoorsteek vanaf de Leiekaai naar het stadscentrum. In de nabije toekomst wordt het park ook bereikbaar via het weggetje in het verlengde van de Ommegangstraat. Het nieuwe deel van het park (grasland) zal botanisch beheerd worden en ligt ongeveer 1 meter lager dan het park zelf. Door middel van een talud met verschillende hellingsgraden wordt de overgang gemaakt naar het bestaande park. Hierdoor krijgt men een natuurlijke, vloeiende overgang die met boomgroepen wordt aangevuld. Op de verbinding tussen het bestaand pad en het nieuwe wandel- & fietstraject wordt een uitkijkpunt ingericht dat iets hoger dan het grasland komt te liggen. Op het laagste punt van het weiland vind je dan weer een waterpartij die verbonden is met de gracht langs het jaagpad. Dit breekt visueel de harde begrenzing van het jaagpad en biedt heel wat voordelen voor insecten en amfibieën. Oosthove stopt niet aan het jaagpad. Door het maken van visuele verbindingen met de omgeving ontstaat een park dat haar grenzen overstijgt. In de zone nabij het Bellevue wooncomplex (Leiekaai) werden ook een aantal kleine ingrepen uitgevoerd die het geheel een stuk ruimtelijker maken. Vervolgprojecten in de verdere loop van deze legislatuur moeten de omgeving van de Leiekaai en Oosthove zelf nog verder opwaarderen en afwerken. Met de reeds uitgevoerde ingrepen werd een groter stadspark gecreëerd waar het voor natuurliefhebbers en recreanten aangenaam vertoeven is, zoveel is zeker! VRIJE TIJD noteer nu al de datum! Feestelijke opening Op zondag 27 september 2015 ( uur) wordt de uitbreiding van beide domeinen feestelijk voorgesteld: de bezoeker kan die dag op verkenning gaan en de uitgebreide parkdomeinen in première verkennen. Talloze kindvriendelijke activiteiten en een natuurbraderie kleuren het programma. Ongetwijfeld een leuke namiddaguitstap met het hele gezin! Meer gedetailleerde info verneem je in het septembernummer van Waarheen, doch noteer nu al met stip deze datum in je agenda! Oproep! Maak je zelf natuur- & streekgebonden producten en wil je die graag aan het grote publiek voorstellen? Oefen je een natuurgerelateerde hobby of activiteit uit die in ons programma kan ingeschoven worden? Neem dan zeker contact op met ons: Dienst voor Toerisme Wervik, Koestraat 63, Tel of toerismewervik.be waarheen - juli / augustus

10 Beeldverslag gezinspicknick Camping Balokken (zondag 7 juni 2015) Camping Balokken betekent na 4 edities een vaste waarde op de Wervikse evenementenkalender. Tijdens de afgelopen editie was de zomerzon besteld én (eindelijk!) ook ns geleverd. Bijgevolg veel opkomst, niets dan blije gezichten en n ware vakantiesfeer! Ook de picknick op zondagmiddag kon op heel wat bijval rekenen. Vooral gezinnen met kinderen vonden hun weg naar De Balokken, het gedroomde decor voor een gebeuren als dit! Het gevarieerde animatieprogramma viel duidelijk in de smaak: kinderen zochten in de speleobox verwoed naar de uitgang, tijdens de workshop circustechnieken kwam heel wat lokaal talent naar boven drijven en dankzij de urban golf werden alle uithoeken van het grasveld van het park verkend. De vaardige grimmeuses toverden de kleinsten onder ons om in ware kunstwerkjes. Een heuse paintball fight zorgde dan weer voor een ferme schep adrenaline bij jong en oud (of minder jong?). De mannen met baarden die present tekenden konden bij de Haartiest terecht die al te weelderige haargroei op de kin bijwerkte tot een piekfijn pronkstuk én van zijn lekker biertje en paté liet proeven. Een ludieke act die op veel interesse kon rekenen De Geluwse sterformatie Deci & The Jackybells toonden dan weer wat ze in hun mars hadden - een brass band van de bovenste plank die van ambiance maken een erezaak maakt! Tijdens een begeleide wandeling werd in avant-première de uitgebreide parkzone verkend. Zij die het liever wat rustiger hielden, genoten van een piekfijn picknickpakket boordevol streeklekkers en konden in een gemoedelijke sfeer met een aperootje in de hand lekker bijpraten met familie en vrienden of gewoon even verpozen in het zonnetje. Kortom, een geslaagde namiddag die zeker voor herhaling vatbaar is! Afspraak in 2016? Organisatie: het collectief Camping Balokken i.s.m. de stad Wervik, m.m.v. het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Zuidwest. 10 waarheen - juli / augustus 2015

11 Agenda Leie picknicks De Wervikse editie gemist maar wil je liever geen jaartje geduld oefenen? Pik dan zeker één van de volgende Leie picknicks mee tijdens de zomermaanden: - Zondag 5 juli (12.00 uur): Kuurne (Vlaspark) middeleeuws banket Erquinghem- Lys (Parc Déliot) - Zondag 26 juli (11.00 uur): familiedag voor thuisblijvers Sint-Eloois- Vijve (speelplein Leie-Sas) - Zondag 16 augustus (11.00 uur): veggie-picknick Kortrijk (Albertpark) - Zondag 23 augustus (12.00 uur): muzikale picknick Kortrijk (Broelkaai) gezinspicknick Sint-Baafs-Vijve (André Demedtshuis) - Zondag 30 augustus (10.30 uur): Bring Your Own Brunch Wevelgem (Oude Leiearm) > Meer praktische info vind je op Naar jaarlijkse traditie bundelen we dit jaar opnieuw de zomeractiviteiten onder de noemer Zomersnuif. Met de diensten vrije tijd verwijzen we dan ook graag naar de extra Zomersnuifeditie van Waarheen voor ons volledige zomeraanbod. VRIJE TIJD Organisatie: De Grote Verleieding i.s.m. de betrokken steden en gemeenten en Zuidwest. Heb je zin om je stad een jaar lang te vertegenwoordigen op allerhande evenementen? Ben je een meid tussen 17 & 25 jaar en woonachtig in groot Wervik of ben je actief lid van een vereniging uit groot Wervik? Heb je enige ambitie of ben je op zoek naar avontuur? Dan is de tabaksfeeverkiezing zeker iets voor jou! De tabaksfeeverkiezing is een verkiezingsshow vol met spelletjes en proeven die uitstraling, persoonlijkheid, echtheid en communicatieve & sociale vaardigheden in de kijker stellen. Uiteraard is er ook een mooie prijzenpot. Dit jaar gaat de verkiezing door op zondag 13 september. > Wens je meer info of wil je je meteen inschrijven, ga dan naar waarheen - juli / augustus

12 Seizoen Met gepaste trots kunnen we het nieuwe seizoen van GC Forum voorstellen. In de seizoensbrochure, die bij alle inwoners van Wervik en Geluwe in de bus viel, presenteren we onze activiteiten. Deze gaan van de klassieke avondvoorstellingen met een goede mix van muziek, comedy en theater, over schoolvoorstellingen naar tentoonstellingen, lezingen en zoveel meer. Ook het vormingsaanbod is er dit seizoen terug eentje om U tegen te zeggen. Na het succes van vorig seizoen, staan ook de Leiesessies en een familievoorstelling opnieuw op het programma. En ook onze samenwerking met CC De Steiger onder de noemer Frontera is een blijver. Nieuw dit jaar zijn onze Apero Classico concerten en Humor op maandag. Het seizoen wordt dit jaar geopend door niemand minder dan Walter Baele die zijn volgendjaarsconférence brengt. In het kader van het Gallo-Romeins weekend nodigden we Daemonia Nymphe uit. En samen met vzw De Fakkel organiseren we een concert van Tiny Legs Tim. Met De Quaghebeurs brengen we vervolgens een West-Vlaamse komedie met onder andere Peter Bulckaen. In november brengt het Geluwse koor A Lieta Vita samen met het koor Familia Cantorum uit Tsjechië en een 20 koppig orkest een concert in de kerk in Geluwe. Het najaar eindigen we met Willy Sommers trekken we op gang met Flip Kowlier. De Wervikse groep Sons Saucisses brengt een volledig nieuwe zaalshow met theater, verhalen en natuurlijk doorspekt met de nodige chansons. Daarna is het de beurt aan Johan Verminnen, gevolgd door De dame met het Hondje. Deze bewerking van Tsjechov wordt gebracht door Herbert Flack en Katrien De Becker. Het seizoen sluiten we af met de komedie Boer zocht vrouw van de makers van Fawlty Towers die reeds bij ons te gast waren. Net als vorig seizoen werken we opnieuw samen met onze collega s van Menen en nemen we onder de noemer Frontera vier voorstelling van elkaar op in onze abonnementen. De keuze viel op Guido Belcanto, Yevgueni, Onze Koen en Hoop. Om ook de Wervikse jeugd te laten proeven van het culturele aanbod, zorgen we ervoor dat elke leeftijdsgroep, van de kleutertjes tot de jongeren van het 6de middelbaar, van een aangepast aanbod schoolvoorstellingen kunnen genieten. Daarnaast organiseren we dit seizoen opnieuw een familievoorstelling: Nellie en Cezar zijn jarig. Ook is er voor de onze jeugd het Cultureel Paspoort voor jonge Wervikaantjes waarmee ze 50% korting krijgen op de ticketprijs voor onze avond- en familievoorstellingen. Vier zondagmiddagen lang verzorgen we opnieuw knusse luisterconcertjes onder de noemer Leiesessies. Op het programma Les Guitares Magiques, Snaarmaarwaar, Wilderwolves en Vanessa Matthys Quartet. Humor op maandag is sinds jaar en dag een begrip in Wervik. Veel comedians zijn kind aan huis in Kfee De Sultan en het Isermael. Beginnend talent en gevestigde waarden, allen passeerden ze er afgelopen jaren de revue. GC Forum en het Isermael slaan dit seizoen de handen in elkaar om opnieuw enkele toppers naar Wervik te halen. Han Solo, Bert Gabriëls en Dufraing & De Wit zegden alvast toe. Met de collega s van Menen en Wevelgem en Jeugd en Muziek lanceren we volgend seizoen ook een nieuw concept: Apero Classico. Fijne klassieke concerten, apart ingekaderd en met een glaasje achteraf. Zoals elk seizoen staan ook vormingen, uitstappen, lezingen en tentoonstellingen terug op het programma. Voor meer inlichtingen en boeking kan men terecht in het Forum via of Ook op de stedelijke website is een schat aan informatie te vinden omtrent de activiteiten van het Forum. 12 waarheen - juli / augustus 2015

13 Vakantieregeling GC Forum Vanaf 13 juli tem 17 augustus sluit het gemeenschapscentrum zijn deuren voor de zomervakantie. Tijdens die periode kan je tijdens de openingsuren van het stadhuis terecht aan de balie van de diensten vrije tijd voor de aankoop van tickets en het verkrijgen van allerhande informatie. De dienst cultuur blijft ook bereikbaar via en VRIJE TIJD Vakantiebabbels Via spelletjes en activiteiten leren uw kinderen het Nederlands van elke dag gebruiken! Wanneer? Van 24 augustus tot en met 28 augustus 2015 van 9.00 tot uur Voor Wie? Kinderen van de derde kleuterklas tot het tweede leerjaar. Waar? Gemeenschapscentrum Forum, Speie-straat 16, 8940 Wervik Wat? De kinderen krijgen in de voormiddag speelse activiteiten waarbij het Nederlands op een creatieve manier wordt gestimuleerd. In de namiddag kunnen ze aansluiten bij de speelpleinwerking Wat kost dit? Vakantiebabbels: 10,00 Inschrijven? PLAATSEN ZIJN BEPERKT! Inschrijven bij Buurthuis De Kier Rosemarie Dewilde, Gosserieslaan 4, 8940 Wervik Meer info? Rosemarie Dewilde of Isabel Muylle Er bestaat de mogelijkheid om recht te hebben op sociaal tarief, om te weten of u in aanmerking komt gelieve contact op te nemen met Rosemarie Dewilde. waarheen - juli / augustus

14 VORMING Het volledige aanbod kan je raadplegen op Inschrijven kan rechtstreeks via de website of telefonisch op het nummer CVO Westhoek-Westkust: vol passie voor volwassenenonderwijs! Al lang aan het twijfelen om een opleiding te volgen? Heb je zin om iets bij te leren of nood aan sociaal contact? Zoek je een opleiding die je professionele loopbaan kan bevorderen? Ga de uitdaging aan en volg een opleiding dicht bij huis. CVOWW start in de week van maandag 14 september opnieuw met een heleboel boeiende informaticaopleidingen in Wervik. De nieuwe opleidingen starten in de week van maandag 14 september Je kan nu reeds inschrijven. Let op: de plaatsen zijn beperkt! Informaticaopleidingen: - Computers voor beginners 1 woensdag van uur - Digitale fotografie: reflex 3 woensdag van uur - Digitale fotografie: reflex 1 donderdag van uur - Tablet: ipad 1 maandag van uur Locatie: Sint-Jozefscollege, Koestraat 26, Wervik UNIEK IN DE REGIO: HBO5 [Associate Degree] Meertalig Secretariaat, Elektromechanica en Multimedia & ICT bij CVOWW i.s.m. de Katholieke Hogeschool VIVES. Droom je ervan om te werken als algemeen bediende, administratief medewerker of bediende onthaal en communicatie? Of heb je nood aan een stevige basiskennis mechanica, elektriciteit en automatisering geschoeid op de huidige informatietechnologische evolutie? Ben je misschien gepassioneerd door multimedia en alles wat naar ICT én elektronica ruikt? Volg dan HBO5 [Associate Degree]. Dit onderwijs situeert zich tussen het secundair en bachelorniveau. Wanneer je afstudeert, behaal je een diploma van gegradueerde. Op de arbeidsmarkt is er veel vraag naar mensen met dit diploma. De opleidingen gaan door in Ieper of Kortrijk. CVO VIVA WEST-VLAANDEREN KWALITATIEF VOLWASSENENONDERWIJS IN JE BUURT! UNIEK IN DE REGIO: TWEEDEKANSONDERWIJS in Ieper bij CVOWW Een opleiding voor jong, oud, man, vrouw, blank, zwart, met of zonder werk en alles daar tussenin. Niet twijfelen, gewoon doen! Ben je 18 jaar of ouder en wil je jouw diploma secundair onderwijs behalen in Ieper? Bij CVOWW kan dat zelfs in één schooljaar! Een diploma secundair onderwijs opent nieuwe deuren. Je maakt meer kans op de arbeidsmarkt, je kan later kiezen voor hoger onderwijs of je kan je bijscholen en een andere weg inslaan. Via een intensieve opleiding kan je op korte termijn je diploma behalen. Interesse in tweedekansonderwijs? Neem dan zeker een kijkje op onze website: GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN! T cursusaanbod nu online! 14 waarheen - juli / augustus 2015

15 Kwalitatief volwassenenonderwijs in je buurt Cursusaanbod CVO VIVA in Wervik CVO VIVA West-Vlaanderen heeft opnieuw heel wat boeiende opleidingen voor jou klaar staan. Misschien wil je graag culinair aan de slag gaan, ben je gebeten door de naaimicrobe of wil je nog meer sfeer en gezelligheid in je woning brengen. Het kan bij ons allemaal! VRIJE TIJD MODE Rok - Pantalon Tijdstip: Maandagavond van tot uur Start: 07 september einde: 13 juni 2016 Prijs: 182 (Prijzen inclusief wettelijk inschrijvingsgeld en cursus, exclusief grondstoffen) Blouse - Jurk Tijdstip: Dinsdagavond van tot uur Start: 01 september einde: 14 juni 2016 Prijs: 182 (Prijzen inclusief wettelijk inschrijvingsgeld en cursus, exclusief grondstoffen) Vrije tijd Tijdstip: Maandagavond van tot uur Start: 07 september einde: 13 juni 2016 Prijs: 182 (Prijzen inclusief wettelijk inschrijvingsgeld en cursus, exclusief grondstoffen) Tweestuks - Mantel Tijdstip: Dinsdagavond van tot uur Start: 01 september einde: 14 juni 2016 Prijs: 182 (Prijzen inclusief wettelijk inschrijvingsgeld en cursus, exclusief grondstoffen) CREATIEF Werken met natuurlijke materialen Tijdstip: Dinsdagavond van tot uur Start: 01 september einde: 26 januari 2016 Prijs: 122 (Prijzen inclusief wettelijk inschrijvingsgeld en cursus, exclusief grondstoffen) CULINAIR Basiskoken Tijdstip: Maandagavond van tot uur Start: 07 september einde: 25 januari 2016 Prijs: 173 (prijs inclusief wettelijk inschrijvingsgeld, ingrediënten voor de eerste 9 weken en cursus (na de 9 de les wordt nog eens 45 opgevraagd)) Trendy koken Tijdstip: Donderdagavond van tot uur Start: 10 september einde: 16 juni Deze cursus gaat door om de twee weken. Prijs: 185 (prijs inclusief wettelijk inschrijvingsgeld, ingrediënten voor de eerste 9 weken en cursus (na de 9de les wordt nog eens 63 opgevraagd)) Gastvrij koken Tijdstip: Dinsdagavond van tot uur Start: 01 september einde: 26 januari 2016 Tijdstip: Donderdagavond van tot uur Start: 03 september einde: 23 juni Deze cursus gaat door om de twee weken. Prijs: 185 (prijs inclusief wettelijk inschrijvingsgeld, ingrediënten voor de eerste 9 weken en cursus (na de 9de les wordt nog eens 63 opgevraagd)) Bakken Tijdstip: Woensdagavond van tot uur Start: 02 september einde: 22 juni Deze cursus gaat door om de twee weken. Prijs: 167 (prijs inclusief wettelijk inschrijvingsgeld, ingrediënten voor de eerste 9 weken en cursus (na de 9de les wordt nog eens 45 opgevraagd)) Locatie De cursussen gaan door in de Middenschool, Hellestraat 15 te Wervik. Meer info en inschrijvingsmodaliteiten bij CVO VIVA West-Vlaanderen Pathoekeweg 34 te 8000 Brugge T waarheen - juli / augustus

16 Instapcurus Lightroom Ondanks het feit dat men een pogingske waagt om zijn foto s zo goed mogelijk op te nemen bestaat de kans dat er toch nog altijd iets mislopen is. De horizon staat scheef, de kleuren zijn niet wat je voor ogen had, of er staat wat teveel op de foto edm.. Al deze zaken kan je echter evenvoudigweg aan passen door gebruik te maken van een fotobewerkingsprogramma. Lightroom is een dergelijk programma die daarenboven door velen gebruikt wordt. Daar niet iedereen het ziet zitten om een boek omtrent lightroom te doorworstelen, start de Wervikse fotoclub Kiknu op 10 September 2015 met een instapcursus Lightroom. Deze lessen gaan door in de Gasstraat 2 te Wervik vanaf tot uur. Gedurende 10 lesweken (om de twee weken op een donderdag, wel niet tijdens de schoolvakanties) leren we jullie op een eenvoudige en praktische manier om te gaan met dit programma. Er is geen basis lightroom -kennis nodig doch moet men wel een laptop (met eender welk besturingsprogramma erop (windows, mac, linux)) met het programma lightroom erop geïnstalleerd, een memostick en een notitieblokje met balpen meenemen naar de cursus. De inschrijvingsprijs bedraagt A 70 hierin zitten de lessen (10x2 uur) en de syllabus vervat. Het aantal cursisten is beperkt tot 20 met als motto wie eerst betaalt eerst maalt. Inschrijven kan via gmail.com en door overschrijving op rekeningnummer: BE > KUNSTONDERWIJS De Academie plakt aan je lijf! Gezocht / selfies met tattoo De studenten van de academie Wervik hebben een plaktattoo ontworpen, geïnspireerd op een stadszicht van Wervik. We zoeken jong en oud die deze plaktattoos willen kleven op hun arm, been, rug,. Hiervan willen we selfies! Alle foto s worden gepubliceerd in een volgende editie van de Waarheen. Gelieve de foto s terug te sturen naar De plaktattoos zijn gratis beschikbaar vanaf juli in de bib Wervik en Geluwe, GC Forum, onthaal stadhuis, Tabaksmuseum en in de academie (vanaf september). SPORT Sport samen met ons in t Kapittel te Wervik Zumba fitness: Dinsdag van tot uur en donderdag van tot uur Level Combat: Dinsdag van tot uur Level BBB: Donderdag van tot uur 16 waarheen - juli / augustus 2015

17 Feestcomité Boerenkermis organiseert in samenwerking met WSV Wervik Zaterdag 22 augustus de Mote-Molentocht Afstanden: 6, 12 en 18 km Start: tussen en uur (aankomst dient bereikt voor uur) Startplaats: Feesttent Mote-Molenmeersen Inschrijving: 1,50 - ledenkorting: 0,40 Inlichtingen: Frans Malengier Vanuit de Molenmeersen, Werviks groenrijkste gehucht, wandelen we heel landelijk naar Kruiseke en Zandvoorde. Onderweg genieten we volop van heerlijke zichten op de voorbodes van de Heuvellandse getuigenheuvels. Bij aankomst mogelijkheid tot BBQ-deelname tegen democratische prijs. VRIJE TIJD West-Vlaams Kampioenschap petanque voor senioren georganiseerd door de Gewestelijke Sportwerking wanneer: op dinsdag, 15 september 2015 waar: in het sportcentrum van Lendelede - Steuren Ambacht voor wie: het tornooi richt zich tot alle senioren gedomicilieerd in West-Vlaanderen (= adres op identiteitskaart) en geboren in 1965 of vroeger en staat open voor zowel aangesloten spelers als recreanten. Klassement: er wordt gespeeld in 2 categorieën - Categorie 1: heren- en gemengde triplettes - Categorie 2: damestriplettes Reglement: het tornooi wordt gespeeld volgens de officiële internationale reglementen. Officiële scheidsrechters leiden het tornooi. Elke triplette speelt 5 partijen. De triplette moet uit 3 West-Vlamingen bestaan. Er is een prijzenpot ter waarde van 1.250,00 Dagindeling: : ontvangst met koffie en aanmelding van de ingeschreven deelnemers uur: start van het tornooi : middagpauze : vervolg van het tornooi uur: prijsuitreiking De inschrijvingen worden afgesloten op 1 september Info en inschrijvingen: sportdienst Wervik - Kathleen Mobouck Speiestraat Reservatiedienst - Dorine Lesage St. Maartensplein waarheen - juli / augustus

18 Gymclub Krachtig en Lenig Inschrijvingen De inschrijvingen voor het nieuwe sportjaar gaan door op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2015 in de turnzaal van sportcentrum De Pionier, telkens van tot uur. Nieuw: online inschrijven vanaf 01 augustus Het is vanaf 01 augustus mogelijk om online in te schrijven. Surf hiervoor naar Gymshow 2016: zaterdag 27 februari 2016 Reserveer nu reeds de zaterdag 27 februari 2016 in de agenda, want dan is er weer de tweejaarlijkse gymshow! G-Gym: turnen voor kinderen / volwassenen met een verstandelijke of fysieke beperking Net zoals vorig sportjaar: turn- en beweeglessen voor kinderen/volwassenen (3 tot 30 jaar) met fysieke en/of verstandelijke beperking. Gegeven door gediplomeerde lesgevers. Deze lessen gaan door elke zondag van tot uur in de turnzaal van sportcentrum De Pionier. Info: Sarah Kenes Trainingsrooster e kleuter: zaterdag van tot uur 2 e kleuter: woensdag van tot uur 3 e kleuter: woensdag van tot uur Acrobatische gymnastiek: zondag van tot uur Aerobics: maandag van tot uur G-Gym: zondag van tot uur Jongens vanaf het eerste leerjaar: vrijdag van tot uur Meisjes eerste leerjaar: maandag van tot uur Meisjes tweede leerjaar: maandag van tot uur Meisjes derde en vierde leerjaar: zaterdag van tot uur Meisjes 10 tot 14 jaar: zaterdag van tot uur Meisjes +14 jaar: zaterdag van tot uur Omnisport dames: dinsdag van tot uur Omnisport heren: donderdag van tot uur Ritmische Gym: zaterdag van tot uur Senioren: dinsdag van tot uur > Meer info? en gsm: Maandag 03 augustus tot en met vrijdag 07 augustus Kinder-yoga-kamp Voor kinderen van 5 tot 12 jaar Van tot uur (opvang van tot uur) De Graankorrel, Grauwe Zustersstraat 2 te 8940 Wervik Samen spelen, kleuren, vertellen en fantaseren we over van alles; We rekken en strekken ons in verschillende houdingen. We werken rond verschillende thema s, zoals de zee, het bos, de woestijn, vriendjes en op vrijdag veranderen we in kleine koks en proeven we van alles wat we zelf klaarmaken. De ganse dag zijn de kinderen onder begeleiding van één regentes bewegingsopvoeding en nog twee begeleiders. > Info: Stephanie Verschaeve ( ) of via mail 18 waarheen - juli / augustus 2015

19 ZWEMBAD van 01 juli t.e.m. 30 augustus 2015 Zwemuurtje exclusief voor 55-plussers op maandag van tot uur tijdens de zomervakantie Steeds meer senioren vinden hun weg naar het zwembad. Om de conditie op peil te houden en om onder de mensen te komen. Een gezonde én gezellige activiteit, waarbij de kans op een blessure nihil is. Zwemmen is ideaal voor het verbeteren van de conditie, het verhogen van de mobiliteit en het verbeteren van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten. Handelingen als bukken, zitten, opstaan, traplopen en aan- en uitkleden zullen op den duur beter en gemakkelijker gaan. Alle 55-plussers zijn welkom in het zwembad Ter Leie op maandag van tot uur. Geen 55+ plus zwemmen op maandag 29 juni en op maandag 31 augustus! Nieuw huishoudelijk reglement voor het zwembad Ter Leie Hierbij de belangrijkste aandachtspunten uit het huishoudelijk reglement van het zwembad Ter Leie: 1. Zwemmers met gezondheidsproblemen (o.a. epilepsie, hartproblemen, ) dienen vooraf het toezichthoudend personeel op de hoogte te brengen. 2. De zwemmers zijn verplicht een stortbad te nemen in de doorloopdouches, de voetsproeiers en het voetbad te gebruiken vooraleer de zwemhal te betreden. 3. Voor het betreden van de omkleedcabines moeten de schoenen uitgetrokken worden. 4. De met pictogrammen aangegeven zones voor ongeschoeiden, moeten blootsvoets betreden worden. De gang van de vestiairekastjes en de kaden rondom het zwembad zijn uitsluitend voorbehouden aan ongeschoeide personen en aan het personeel. 5. Alle kledij en schoenen moeten weggeborgen worden in de vestiairekastjes, die ten allen tijde dienen afgesloten te zijn. Er mag geen kledij achterblijven in de individuele cabines. Bij verlies van de sleutel van het vestiairekastje wordt een vergoeding van 25,00 aangerekend. 6. Kinderen jonger dan 8 jaar die geen 25 m brevet hebben, moeten vergezeld worden door een toezichthoudend persoon van minstens 18 jaar. Kinderen jonger dan 8 jaar, die een 25 m brevet hebben, moeten vergezeld worden door een toezichthoudend persoon van minstens 14 jaar. 7. De gedragen zwemkledij dient aangepast te zijn aan de goede zeden en is alleen toegelaten in de stortbaden, kleedruimtes, zwemhal en bijhorende gangen. Het dragen van losse shorts wordt niet toegelaten. 8. Het is enkel toegelaten zich in het diep gedeelte van het groot bad te begeven, indien men voldoende kan zwemmen, zelfs onder het toezicht van een derde persoon. Alleen de redders zijn gemachtigd hierover te oordelen. De redders kunnen ten allen tijde een onveilige zwemmer terugsturen naar het ondiep gedeelte. Definitie van voldoende kunnen zwemmen: minstens 25 meter kunnen zwemmen in het ondiep gedeelte van het groot bad. 9. Het is verboden om met zwemgordels naar de grote diepte van het groot bad te zwemmen. 10. Het instructiebad is voorbehouden voor kinderen en hun begeleider en niet-zwemmers. VRIJE TIJD waarheen - juli / augustus

20 LOKAAL DIENSTENCENTRUM De Kim Wiezen: Elke dinsdagnamiddag om uur in het lokaal dienstencentrum De Kim. Kaartnamiddag: Elke vrijdagnamiddag om uur in het lokaal dienstencentrum De Kim. Gezelschapsspelen- en scrabblenamiddag: donderdag 2 juli en 6 augustus 2015 om uur in het lokaal dienstencentrum De Kim. Cursussen i.s.m. Centrum voor volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust Ipad 1 ipads zijn in. Overal in het straatbeeld duiken ze op. Misschien heb je er al eentje of ben je bereid een tablet aan te schaffen! Gedurende deze cursus wordt de werking van de ipad haarfijn uitgelegd, zodat je deze zowel thuis als op de werkvloer optimaal kan gebruiken. De connectiviteit, de synchronisatie, de apps en de instellingen komen allemaal uitgebreid aan bod. Gedurende de lessen werk je met je eigen ipad. Vanaf maandag 14 september t.e.m. 30 november 2015 (met uitzondering van schoolvakanties) telkens van tot uur Prijs: 60,00 (handboek niet inbegrepen) Kortom, je leert je eigen fototoestel door en door kennen. Het bezitten van een digitale compact- of spiegelreflexcamera is essentieel! Vanaf donderdag 17 september 2015 t.e.m. 21 januari 2016 (met uitzondering van schoolvakanties) telkens van tot uur Prijs: 95,00 (cursusmateriaal inbegrepen) Digitale fotografie reflex 3 Diafragma, sluitertijd, iso,... klinken ondertussen meer dan vertrouwd in je oren. Tijdens de cursussen spiegelreflex 1 en 2 leerde je de verschillende mogelijkheden hanteren van je digitale reflexcamera. Het derde deel spitst zich toe op het fotograferen zelf. Het esthetische en het creatieve staan er centraal. Er wordt ook telkens gewerkt vanuit een bepaald thema. Het bezitten van een digitale compact- of spiegelreflexcamera is essentieel! Vanaf woensdag 16 september 2015 t.e.m. 20 januari 2016 (met uitzondering van schoolvakanties) telkens van tot uur Prijs: 95,00 (cursusmateriaal inbegrepen) Digitale fotografie reflex 1 Digitale camera s worden steeds meer en meer gemeengoed. Allerlei technieken die vroeger exclusief voorbehouden waren aan de professionele gebruiker of de doorwinterde hobbyist, zijn vandaag binnen handbereik van iedereen die over een digitale compact- of spiegelreflexcamera en een computer beschikt. Beide toestellen nodigen uit tot ontdekken en vooral tot experimenteren. Deze cursus is een ideale doe-cursus voor al wie betere en mooiere foto s wil maken. 20 waarheen - juli / augustus 2015

21 Computer voor beginners 1 Wil je leren werken met de computer? Of gebruik je je computer af en toe al, maar voel je dat er nog meer uit te halen valt? Dan is onze basiscursus computer voor beginners de ideale keuze. Stap voor stap leer je de mogelijkheden van het besturingssysteem Windows 8. Tijdens de cursus worden de diverse mogelijkheden van Windows 8 op een efficiënte en overzichtelijke manier uitgelegd, je leert o.m. volgende aspecten: een mail ontvangen en versturen, surfen en zoeken op het internet, een app installeren, Vanaf woensdag 16 september 2015 t.e.m. 20 januari 2016 (met uitzondering van schoolvakanties) telkens van tot uur Prijs: 100,00 (cursusmateriaal inbegrepen) Gezondheidsloket Tijdens de vakantiemaanden is het gezondheidsloket enkel open op dinsdag 7 juli 2015 van tot uur. Vanaf september ben je weer van harte welkom, elke 1 e en 3 e dinsdag van de maand van tot uur. In het gezondheidsloket van het lokaal dienstencentrum De Kim kan je terecht voor: - het meten van je bloeddruk - het meten van je polsslag - het opvolgen van je lichaamsgewicht - het opvolgen van je suikerspiegel Een verpleegkundige noteert je gegevens en houdt deze bij. De verpleegkundige geeft ook uitleg en verpleegkundig advies. Een bezoek aan het gezondheidsloket vervangt het bezoek aan je huisarts niet. Indien nodig, verwijst de verpleegkundige je door dan ook door naar je huisarts. De kostprijs per bezoek bedraagt 1,00. VRIJE TIJD Al deze cursussen gaan door in het Sint- Jozefscollege, vestiging 2, Koestraat 26, Wervik. Je kan je nu al inschrijven bij: - Centrum voor Volwassenenonderwijs: Alleen bij voldoende inschrijvingen gaan de cursussen door. Een nieuwe programmabrochure is in de maak en zal te verkrijgen zijn vanaf 12 augustus Vraag je programmabrochure aan via of Foto s van voorbije activiteiten kun je bekijken op de website of via facebook (www.facebook.com/ldcdekim). Je hoeft niet te beschikken over een facebookprofiel om deze pagina te kunnen bekijken. Jong of minder jong? Alle activiteiten zijn steeds voor iedereen toegankelijk! Alle activiteiten gaan door in het lokaal dienstencentrum De Kim (tenzij anders vermeld). Inschrijven op voorhand is noodzakelijk. Meer info of inschrijven? aan het onthaal: Lokaal dienstencentrum De Kim, Sint-Jorisstraat 3, 8940 Wervik, telefonisch van tot uur op het nummer , via het adres: via de website: waarheen - juli / augustus

22 Want er komen betere tijden! Vanaf 13 juli is het boek Want het worden betere tijden - sociale geschiedenis van Wervik verkrijgbaar. In 12 hoofdstukken vertelt auteur Pierre-Jean Logie het dagelijkse leven in Wervik tussen 1880 en 1940, geïllustreerd met tal van foto s. Lees hoe onze grootouders en overgrootouders opgroeiden, school liepen, aan de arbeid waren. Het was tevens een woelige periode met heel wat stakingen en armoede. Maar natuurlijk werd dit gecompenseerd met feesten en optochten. Een niet te missen uitgave voor jong en oud met ongelooflijke verhalen van tientallen getuigen en leuke weetjes. Beschikbaar op verschillende locaties waaronder de lokale bibliotheken en check ook eens bij jouw lokale krantenwinkel. Het boek telt ruim 300 pagina s en de kostprijs bedraagt 30 euro. Zwemmeester in het Wervikse lunapark NOG IN ONZE STAD Gezocht voor Celtic Night Geluwe Tijdens de organisatie van het Keltisch festival in Geluwe zoeken wij nog een vereniging/club/vzw die kan zorgen voor ontbijtservice voor onze kampeerders! Er zijn steeds meer bezoekers voor het ganse weekend van overal in Europa op Celtic Night Geluwe, die er ook blijven overnachten en graag ontbijten tijdens het weekend. Concreet betekent dit op zaterdag 05 september en zondag 06 september ontbijt voorzien telkens van tot uur in de schuur van hoeve Cardoen (alle inboedel aanwezig), Stokstraat 3 te Geluwe. Inkomsten zijn integraal voor de vereniging/ club/vzw. > Interesse? Neem dan contact op met de organisatie op of 22 waarheen - juli / augustus 2015

Tweemaandelijkse infokrant juli-augustus 2015. 33ste jaargang - nr. 4

Tweemaandelijkse infokrant juli-augustus 2015. 33ste jaargang - nr. 4 Tweemaandelijkse infokrant juli-augustus 2015 33ste jaargang - nr. 4 Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. 2 INHOUD 2 Gemeentelijke

Nadere informatie

Waarheen 01. Zaterdag 4 januari 2014: p. 10. Winterdienst Voorstellingen Forum Fietsnetwerk in onze stad

Waarheen 01. Zaterdag 4 januari 2014: p. 10. Winterdienst Voorstellingen Forum Fietsnetwerk in onze stad Maandelijkse infokrant Stad Wervik stads- en verenigingeninfo Waarheen 01 2014 p. 10 Zaterdag 4 januari 2014: KERSTBOOMVERBRANDING 3 9 6 Winterdienst Voorstellingen Forum Fietsnetwerk in onze stad deze

Nadere informatie

Waarheen 01. Kerstboomverbranding

Waarheen 01. Kerstboomverbranding Maandelijkse infokrant Stad Wervik stads- en verenigingeninfo Waarheen 01 2015 2 6 9 Groene stroom Het Forum Kerstboomverbranding deze maand in Waarheen LEEFMILIEU 2 Infoavond groene stroom OVER DE STAD

Nadere informatie

Lo-Reninge. Gemeentelijke infokrant. Editie juli - augustus - september 2010. N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r

Lo-Reninge. Gemeentelijke infokrant. Editie juli - augustus - september 2010. N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Editie juli - augustus - september 2010 Gemeentelijke infokrant Lo-Reninge N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Het stadsbestuur van Lo-Reninge wenst iedereen een prettige vakantie! Beelden- en poëzieroute

Nadere informatie

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE mei juni 2011 INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne diversiteit EN integratie

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

HARELBEKE. info PARKFEEST 12 JULI 2009. in de kijker: EL SOL Y LA MÙSICA! inhoud

HARELBEKE. info PARKFEEST 12 JULI 2009. in de kijker: EL SOL Y LA MÙSICA! inhoud info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: juli/augustus 2009 in de kijker: 12 JULI 2009 Informatiedienst verhuist Begin

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

WAARHEEN KROKUSACTIVITEITEN IN WERVIK. Vernieuwde stadskrant en website Heropening zwembad Ter Leie Gemeentelijk premieaanbod huisvesting

WAARHEEN KROKUSACTIVITEITEN IN WERVIK. Vernieuwde stadskrant en website Heropening zwembad Ter Leie Gemeentelijk premieaanbod huisvesting Maandelijkse infokrant WAARHEEN Stads- & VERENIGINGENINFO nr. 2 - februari 2015 KROKUSACTIVITEITEN IN WERVIK Vernieuwde stadskrant en website Heropening zwembad Ter Leie Gemeentelijk premieaanbod huisvesting

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

Maandelijkse infokrant WAARHEEN. Dienst Toerisme Wervik. > Uitbreiding Balokken. Dorpshuis Ter Hand Oogstfeesten

Maandelijkse infokrant WAARHEEN. Dienst Toerisme Wervik. > Uitbreiding Balokken. Dorpshuis Ter Hand Oogstfeesten Maandelijkse infokrant WAARHEEN Stads- & VERENIGINGENINFO 2015 09 > Uitbreiding Balokken Dorpshuis Ter Hand Oogstfeesten Dienst Toerisme Wervik INHOUD OVER DE STAD 2 Begraafplaatsen 3 Dorpshuis Ter Hand

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Het Boekske. Fête Française. donderdag 11 juni LDC de Condé LOKALE DIENSTENCENTRA. zie blz 2. jaargang 23 nr. 10 juni 2015. www.ocmwkortrijk.

Het Boekske. Fête Française. donderdag 11 juni LDC de Condé LOKALE DIENSTENCENTRA. zie blz 2. jaargang 23 nr. 10 juni 2015. www.ocmwkortrijk. AFGIFTEKANTOOR: 8500 KORTRIJK MAIL ERKENNINGSNUMMER P508195 LOKALE DIENSTENCENTRA Het Boekske jaargang 23 nr. 10 2015 verschijnt maandelijks behalve in augustus V.U. Bart Denys Langemeersstraat 6-8500

Nadere informatie

21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST

21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST RANSTINFO verschijnt 6 maal per jaar n 2 Maart - April 12 www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Schrijf nu al in voor 21 maart 21 april 28 maart 17-20 mei doof de lichten op 31 maart VER. UITGEVER

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

Woordje burgemeester Beste lezer, Wie weet er een leuke naam voor het nieuw infoblad? Maldegemse bevolking in de lift. April 2015

Woordje burgemeester Beste lezer, Wie weet er een leuke naam voor het nieuw infoblad? Maldegemse bevolking in de lift. April 2015 Gemeente Maldegem @ Maldegem April 2015 Gemeentelijke Infokrant Maldegem verschijnt 11 maal per jaar V.U.: Marleen Van den Bussche, Kleine Lievevrouwdreef 8, Woordje burgemeester Beste lezer, Telkens wanneer

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - VOORJAAR 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.9 TECHNISCHE DIENST P.17 DOSSIER P.20 INTERVIEW P.22 SOCIAAL HUIS P.24 MILIEU P.26

Nadere informatie

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE januari februari 2013 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne gelukkig nieuwjaar

Nadere informatie

infokrant Waregem 2012 Stedelijke berichten 2 Dagverzorging De Meers 3 Dossier eindejaar 7 Sportkampen 15

infokrant Waregem 2012 Stedelijke berichten 2 Dagverzorging De Meers 3 Dossier eindejaar 7 Sportkampen 15 infokrant Waregem 2012 De Spr ong afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 10 e jaargang nr. 5 december 2012 website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be Stedelijke berichten

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

Unieke dubbeltentoonstelling Frans Van Kerckhove en Rik Annerel

Unieke dubbeltentoonstelling Frans Van Kerckhove en Rik Annerel JUNI 2015 Unieke dubbeltentoonstelling Frans Van Kerckhove en Rik Annerel INFOKRANT LOKEREN juni 2015 1 Herken uzelf op de woensdagmarkt SALTOOO Wie zichzelf herkent op deze foto heeft een mooie prijs

Nadere informatie