Tentoonstelling Actuele West-Vlaamse Info februari Architectuur in GC Spikkerelle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentoonstelling Actuele West-Vlaamse Info februari Architectuur in GC Spikkerelle"

Transcriptie

1 Info Avelgem Tentoonstelling Actuele West-Vlaamse Architectuur in GC Spikkerelle Op zondag 5 februari 2012 opent in Spikkerelle de prestigieuze tentoonstelling Actuele architectuur in West-Vlaanderen. De provincie koos gemeenschapscentrum Spikkerelle als tentoonstellingslocatie specifiek omwille van het boeiende architecturaal concept van het gebouw. De expo toont de meest kwalitatieve architectuurprojecten die in de afgelopen vier jaar gerealiseerd werden in West-Vlaanderen. Ze werd samengesteld met bekroonde inzendingen uit de Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur 2011 van de provincie West- Vlaanderen. Toonaangevende architecten uit heel Vlaanderen dongen mee naar deze prijs. Zowel het interieur als het exterieur van de architectuurrealisaties komen aan bod. Aan de hand van grote kleurenfoto s, plannen en maquettes krijg je een duidelijk beeld van hoe architectuurbewuste West-Vlamingen vandaag leven en werken. De architectuurwedstrijd was bedoeld voor realisaties uit de jongste vier jaar. Een deskundige en internationaal samengestelde jury kreeg maar liefst 69 projecten voorgeschoteld. Uit deze inzendingen kwamen het Stadhuis van Menen, een renovatieproject van noaarchitecten uit Anderlecht/Brugge en het eigen Avelgemse gemeenschapscentrum Spikkerelle van het architectenbureau Dierendonck-Blancke-Onraet- Callebaut-Desmyter uit Gent als laureaten uit de bus. De jury loofde vooral de bijzondere helderheid in het concept en in het plan van Spikkerelle. Het programma zit knap ineen; alles hangt subtiel, maar volmaakt samen. De overgang van de bureauruimte over de grote zaal beneden en de foyer naar het achterliggende landschap benadert de perfectie. Ook op technisch vlak heeft men knap werk afgeleverd. De akoestische buffer tussen de zaal en de ernaast gelegen ruimtes werkt perfect. Verder laat de jury zich positief uit over de inplanting van het gebouw in zijn omgeving. Het gebouw staat als een signaal in het omliggende landschap, aan de rand van een kleine gemeente. Tot slot vond de jury het een enorme verdienste dat er met een relatief beperkt budget een dergelijk uitgebreid programma van een hoog architecturaal en technisch niveau werd gerealiseerd. De tentoonstelling is een realisatie van de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente Avelgem en Spikkerelle. Avelgem GC Spikkerelle 05/02/12-28/02/12 woensdag zondag: uur tijdens de krokusvakantie maandag zondag: uur Info februari Tentoonstelling Actuele architectuur in West-Vlaanderen in GC Spikkerelle 1 2 Aanvraag sociale dienstverlening 2 GRIS 2 Energiepremies Hakselronde snoeihout 3 Klachten nutsvoorzieningen 3 Voorleeshalfuurtje in de bibliotheek 4 Gewijzigde tijdstippen middag- en ochtendzwemmen 4 Tegemoetkomingen voor sporters 4 Creatievelingen (of kunstenaars) gezocht voor nieuw kunstproject 4 Beleef een te gekke krokusvakantie 5 Parels uit het alternatieve filmcircuit 5 Inschrijfstrook vrijwilligersfeest 5 Inschrijfstrook hakselen 5 Vrijwilligers- en mantelzorgersfeest 6 Vrijwilligers gezocht voor Woon-zorghuis Ter Meersch 6 Beter leren lezen en schrijven 6 Bevolking 7 Huldiging 7 Wachtdiensten 7 Appreciatie- en zorgtoelage 7 Kalender februari Energiepremies 2012 Beleef een te gekke krokusvakantie Appreciatie- en zorgtoelage p. 3 p. 5 p. 7

2 Uw gemeente Is uw fiets verloren of gestolen? Misschien werd hij al teruggevonden! Voor heel Vlaanderen bestaat er sinds kort een overkoepelende site met daarop de door de politiediensten aangetroffen fietsen. U vindt de site via Gevonden fietsen die gegraveerd of gelabeld zijn met een rijksregisternummer worden snel terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar en komen dan ook niet op de website terecht. Let wel: zodra een fiets teruggevonden is, hebt u maar zes maanden de tijd om hierop aanspraak te maken. Fietsen die na zes maanden niet herkend en teruggegeven zijn, worden automatisch eigendom van de gemeente. Aanvraag sociale dienstverlening We merken regelmatig op dat er best wat verwarring bestaat over de aanvraag van sociale dienstverlening. We zetten dan ook graag nog even op een rijtje waar u moet zijn voor welke aanvraag: Voor volgende dienstverlening kunt u terecht in het Sociaal Huis aanvraag parkeerkaart voor personen met een handicap; tegemoetkoming hulp aan bejaarden; inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming voor personen met een handicap; aanvraag sociale woningen; sociaal telefoontarief; studiebeurzen. Voor volgende dienstverlening kunt u terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis rustpensioen werknemers en zelfstandigen; voorlopige pensioenberekening; inkomensgarantie voor ouderen (IGO); verklaring betreffende de beroepsbezigheid van de gepensioneerden en het genot van sociale uitkeringen; aanvraag achterstallen pensioenen bij overlijden; aanvraag tot uitbetaling van achterstallige termijnen van de tegemoetkoming aan personen met een handicap bij overlijden. Meer info in het Sociaal Huis, , of bij de dienst burgerzaken, , avelgem.be. Gemeentelijke raad voor Internationale Solidariteit Eén van de kerntaken van de Gemeentelijke raad voor Internationale Solidariteit (GRIS) is het beheren en toekennen van gemeentelijke subsidies voor projecten en sensibiliserende activiteiten rond internationale solidariteit. Zo wordt het gemeentelijke beleid in praktijk omgezet en worden heel wat Avelgemse vrijwilligers en hun projecten ondersteund om effectief dingen op het terrein te realiseren. Ook in 2011 ontving de GRIS heel wat subsidieaanvragen. Hieronder worden enkele projecten toegelicht die alvast op onze financiële steun konden rekenen. Harm Dekeyser trok naar Peru, Zuid- Amerika, om via de organisatie SKIP (Supporting Kids in Peru) twee maanden mee te draaien in een lokale organisatie in een arme buurt van het stadje Trujillo. Een groot deel van de inwoners uit de buurten waar SKIP actief is, is gevlucht uit nabijgelegen bergen op zoek naar een beter bestaan. Velen van hen waren het slachtoffer van misbruik en terrorisme, maar de situatie waarin ze uiteindelijk terecht gekomen zijn, is nauwelijks beter. Ze leven in armtierige huisjes, vaak zonder dak of stromend water en het overgrote deel van deze mensen is ongeschoold en heeft moeilijkheden om aan een job te geraken. Het project SKIP tracht hun situatie om te keren. Het geeft de kinderen uit die arme buurt de kans om onderwijs te volgen en het ondersteunt de ouders in de opvoeding van hun kinderen en de verbetering van hun levensomstandigheden. Harm was coördinator van sportactiviteiten, gaf computerles in een lokaal schooltje en hield ondermeer ook de SKIP bibliotheek open om via die weg kinderen de kans te geven om hulp te krijgen bij hun huiswerk of bij het leren lezen. Voor meer info: In Madagaskar, een eiland aan de oostkust van zuidelijk Afrika, worden steeds meer mensen bedreigd door honger. Eén op de twee kinderen lijdt er aan chronische ondervoeding en 10% tot 20% van de kinderen lijdt aan acute levensbedreigende ondervoeding. Via de vzw Werkgroep Kinderen voor Kinderen, of Akany steunt GRIS een project nabij de Madagaskische hoofdstad Antananarivo dat via scholing, opleiding, huisvesting en zelfredzaamheid mensen probeert te helpen om hun toekomst in eigen handen te nemen. Concreet werd er financiële steun toegekend voor de bouw van 4 extra klassen, de bouw van extra sociale woningen, de aankoop van extra grond en de creatie van een vakschool. De VZW Aniké wil de levensomstandigheden verbeteren van jonge moeders, weeskinderen en andere kwetsbare kinderen alsook door HIV/AIDS getroffen families in ontwikkelingslanden. Op dit moment is de vzw vooral actief in Guinée Conakry, aan de westkust van Afrika ten zuiden van Senegal. An Vercoutere zet zich sedert 2005 onafgebroken in voor het project. Eén van de activiteiten is het trainen van lokale gynaecologen en het aanbieden van meer en betere medische zorg aan hulp- behoevenden. Hiervoor is echter heel wat medisch materiaal nodig dat in Guinée- Conakry niet zomaar in de winkel te koop is. Dit zijn bv. grotere stukken als een bevallingstafel, een weegschaal en computermateriaal, maar ook klein medisch materiaal als chirurgische handschoenen, naalden, pleisters, katheters en dergelijke. De VZW Aniké zal vanuit België een container verschepen naar Guinée om op die manier de lokale medewerkers te voorzien in het broodnodige. Meer info over de GRIS via de voorzitter of op Info Avelgem

3 Leefomgeving Energiepremies 2012 Wie bouwt of verbouwt kan ook in 2012 rekenen op heel wat premies voor energiebesparende investeringen. Voor bepaalde werken kunt u nog steeds bij verschillende instanties premies bekomen. H a k s e l r o n d e s n o e i h o u t Eandis en Gemeente Avelgem Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke premie dient u eerst de premie ontvangen te hebben van Eandis. Voor beschermde afnemers wordt het bedrag van de premie van Eandis verhoogd, meer info hierover op BESTAANDE WONINGEN D a k i s o l a t i e o f zoldervloerisolatie B u i t e n m u u r - o f spouwisolatie P r e m i e E a n d i s (factuurdatum tussen en ) 6 euro/m² (max. 720 euro) of 3 euro/ m² (max. 360 euro) indien zelf geplaatst het bedrag wordt verhoogd met 1 euro/m² vanaf R-waarde hoger dan 4 m²k/w en met 2 euro/m² vanaf 4,5 m²k/w. Indien zelf geplaatst dan geldt de helft van die bedragen. spouwmuurisolatie: 6 euro/m² (max. 800 euro) muurisolatie aan de buitenzijde: 15 euro/m² (max euro) Premie gemeente Avelgem (datum indienen dossier na ) 2 euro/m², max. 250 euro 2 euro/m², max. 250 euro Vloerisolatie 6 euro/m² (max. 800 euro) 2 euro/m², max. 250 euro Hoogrendementsbeglazing vervangen van enkel glas en U-waarde 1,1: 12 euro/m² (max. 300 euro) vervangen van enkel of dubbel glas en U-waarde 0,8: 15 euro/m² (max. 375 euro) Warmtepomp max euro 500 euro Zonneboiler voor sanitair warm water (eventueel met ruimteverwarming) Condensatieketel op aardgas 200 euro/m² zonnecollector (max euro) enkel voor beschermde afnemers: 800 euro 10 euro/m², max. 250 euro 200 euro/m² zonnecollector, max. 500 euro NEUWBOUWWONINGEN Zowel Eandis als de gemeente voorzien een energiepremie voor een nieuwbouwwoning of een nieuwbouwappartement. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de datum waarop de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend evenals het behaalde E-peil. Hoe lager het behaalde E-peil, hoe hoger de premie. Indien ook een zonneboiler werd geplaatst wordt het premiebedrag verhoogd. Het E-peil of energieprestatiepeil is een maat voor het energieverbruik van uw woning en de vaste installaties ervan. Het E-peil van uw nieuwbouwwoning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat, dat sinds 1 januari 2006 verplicht is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger uw woning is. Als de nieuwe woning of het nieuwbouwappartement het gevolg is van volledige afbraak en heropbouw van een bestaande woning of een bestaand appartement, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of het appartement, worden de E-peilpremies bij Eandis, verdubbeld. De extra premie voor zonneboiler wordt niet verdubbeld. Fiscale voordelen Vanaf 2012 (aanslagjaar 2013) wordt de belastingsvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft, behalve voor het plaatsen van dakisolatie bij een bestaande woning. Meer informatie betreffende alle premies en de bijhorende voorwaarden vindt u op be en Tussen 12 en 30 maart 2012 hakselt de gemeente uw snoeihout. Er wordt ook gratis hakselhout ter beschikking gesteld, zo lang de voorraad strekt. U kan inschrijven via het inschrijvingsstrookje op de volgende bladzijde of op De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 22 februari Worden niet gehakseld noch meegenomen: snoeihout waarvan de takken kriskras op elkaar gestapeld zijn, takken met doornen of stekels, takken met een diameter dikker dan 8 cm, wortels, siergrassen, varens, bamboe, timmerhout van oude deuren, ramen of ander plantaardig afval dat geen snoeihout is. K l a c h t e n nutsvoorzieningen Mocht u na een huisaansluiting of werken aan het net vragen, meldingen of klachten hebben, dan kan u hiervoor terecht bij: Belgacom telefonie belgacom.be Eandis (Gaselwest) gas en elektriciteit opmerking_of_klacht_melden.htm VMW watermaatschappij Voor dringende meldingen: Storingen en meldingen: Telenet distributie en telefonie onlinesupport.telenet.be/content/ ik-heb-een-klacht-over-telenet-waarkan-ik-terecht Straatlampen U kunt zelf gratis defecte straatlampen melden op of via A V E L G E M 3

4 Vrije tijd Voorleeshalfuurtje in de bibliotheek voorlezen, het leukste halfuurtje van de dag Elke maand worden er in een knus hoekje van de bibliotheek leuke, droevige, spannende, grappige,.. verhalen voorgelezen. Alle kinderen van 3 tot 8 jaar kunnen komen luisteren en kijken. Ouders en grootouders mogen meeluisteren of kunnen ondertussen rustig grasduinen in het verdere aanbod van de bibliotheek. Luisteren en kijken naar verhalen is genieten. Kinderen krijgen met elk verhaal een onschatbaar geschenk dat zij wellicht hun verdere leven lang zullen koesteren. Het voorlezen in de bibliotheek vindt plaats elke derde zaterdag van de maand. Dit van september tot en met mei. Het begint om uur stipt en duurt tot ongeveer uur. De voorleesmomenten zijn gratis. Met dank aan de vrijwilligers. Alvast van harte welkom. Meer info in de bibliotheek, , be. Gewijzigde tijdstippen middag- en ochtendzwemmen Naast de normale openingsuren voor publiek kan er, buiten de schoolvakanties, ook s ochtends en over de middag gezwommen worden. Onderstaand vindt u het weekschema: maandag: 8.00 uur 9.00 uur en van uur uur dinsdag: NIET woensdag: 8.00 uur 9.00 uur en van uur uur donderdag: NIET vrijdag: 8.00 uur 9.00 uur en van uur uur Tegemoetkomingen voor sporters Sporters kunnen genieten van heel wat financiële tegemoetkomingen: Tussenkomst van de ziekenfondsen Heel wat ziekenfondsen komen tegemoet in de bijdrage die betaald wordt voor het lidgeld van de sportclubs, vakantie- en sportkampen, openluchtklassen, Neem contact op met jouw ziekenfonds om na te gaan hoeveel de tussenkomst bedraagt en welke de te nemen stappen zijn. Fiscale attesten voor sportieve opvang Bij wet van 27 december 2005 heeft de federale overheid het mogelijk gemaakt om de uitgaven voor sportieve opvang voor kinderen tot 12 jaar aftrekbaar te maken van uw belastbaar inkomen. De overheid aanvaardt een maximaal aftrekbaar bedrag van 11,20 euro per dag per kind beneden de 12 jaar. De sportdienst bezorgt ieder voorjaar automatisch een fiscaal attest aan elk rechthebbend kind dat heeft deelgenomen aan een activiteit georganiseerd door de sportdienst. Tussenkomst van de werkgever Ook sommige werkgevers komen tegemoet in de bijdrage die betaald wordt voor het lidgeld van de sportclubs, vakantie- en sportkampen, openluchtklassen, Neem contact op met jouw werkgever om na te gaan hoeveel de tussenkomst bedraagt en welke de te nemen stappen zijn. Sportcheque gemeentebestuur Avelgem Het gemeentebestuur Avelgem schenkt aan elk kind tussen 6 en 18 jaar dat gedomicilieerd is in Avelgem een tegemoetkoming van 10,00 euro in het clublidgeld of in het deelnamegeld voor sportdienstactiviteiten. Voor meer info kan u contact opnemen met de sportdienst op het nummer of via Creatievelingen (of kunstenaars) gezocht voor nieuw kunstproject Avelgem heeft een actief beleid op het vlak van beeldende kunst. Naast de tentoonstellingen in de foyer van Spikkerelle organiseerde het gemeentebestuur de afgelopen jaren Juni Kunstmaand en waren er ook activiteiten in het kader van de Week van Amateurkunsten (kortweg WAK). Juni Kunstmaand en WAK zullen vanaf dit jaar op een andere leest geschoeid worden. Beide evenementen zullen beter uitgewerkt (en in enigszins gewijzigde vorm) om de 2 jaar plaatsvinden. Bovendien wordt niet langer onder de noemer WAK gewerkt. Niettemin zal het lokaal talent meer dan ooit aan bod kunnen komen. Het ene jaar komt er een kwalitatief hoogstaand kunstevenement met vooral inbreng van lokale kunstenaars. Het jaar nadien een artistiek project met een meer professionele invulling, al dan niet onder de kapstok van Juni Kunstmaand. In 2012 gaan we van start met een project met lokale kunstenaars en creatievelingen. De instapdrempel voor dit evenement is heel laag waardoor, bij wijze van spreken, iedere creatieve Avelgemnaar kan deelnemen. Bedoeling van het kunstproject in 2012 is om kunst van Avelgemse of regionale kunstenaars letterlijk en figuurlijk dichter bij de mensen te brengen alsook het straatbeeld of de openbare ruimte op een creatieve manier aantrekkelijker te maken. Op woensdag 8 februari om uur organiseert dienst Jeugd & Cultuur in Spikkerelle een infovergadering voor alle creatieve Avelgemnaars die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit project of er meer informatie over willen vernemen. Gelieve voor 1 februari uw aanwezigheid te bevestigen via dienst Jeugd & Cultuur, , 4 Info Avelgem

5 Vrije tijd Een krokusvakantie boordevol te gekke activiteiten! Tijdens de week van 20 tot en met 24 februari staan de Jeugd- en de Sportdienst weer paraat met keicoole activiteiten. De krokusvakantie is het moment om de schoolbanken eventjes opzij te schuiven en te grabbelen in het ruime jeugd- en sportaanbod. De allerkleinsten kunnen terecht in de kinderclub in Kerkhove. Kleuters kunnen er zich volledig uitleven: knutselen, spelen, sporten, alles komt aan bod! Jongens en meisjes uit de lagere school tot en met het 3de secundair kunnen hun vakantie inkleuren met een speelse, sportieve of creatieve tint. Grabbelpas voorziet weer tal van geweldige activiteiten, workshops en uitstappen op maandag, woensdag en vrijdag. Wie zijn vakantie liever een sportieve kleur geeft, vindt zeker zijn gading tussen de uitstappen van de sportdienst. Op dinsdag kan je jouw schaatstalenten laten aanschouwen op de ijspiste van Gullegem. Wie van coole muziek, sport en discosfeer houdt, mag zeker ook de bowling op donderdag niet missen. Meer informatie over deze knotsgekke activiteiten vind je terug in de vrijetijdsbrochure die verdeeld werd in de Avelgemse lagere scholen. De brochure is ook te verkrijgen bij de gemeentelijke diensten of via de Avelgemse website. Inschrijven vanaf 30 januari 2012 in Spikkerelle, , of in de Sportdienst, , Parels uit het alternatieve filmcircuit De Avelgemse bibliotheek beschikt over talrijke pareltjes uit de wereldcinema. De eigen dvd collectie wordt al een tijdje aangevuld door het project CinéBib. CinéBib is een project uitgewerkt door vzw Cinema Novo in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen. Om de drie maanden ontvangt de bibliotheek een nieuwe wisselcollectie, bestaande uit twintig kwalitatieve films. Elke wisselcollectie bevat eveneens de CinéBib-brochure. Daarin vindt u meer informatie over de geselecteerde films en over filmregisseurs of filmregio s die minder gekend zijn. De collectie Latijns-Amerikaanse cinema is van half januari tot half april 2012 beschikbaar in de bibliotheek. Een dvd uit de CinéBib-collectie kan je gratis ontlenen voor 1 week. De films vind je in de Cinebib-display in de bibliotheek. Voor meer informatie kan je terecht op de website van CinéBib: De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 24 februari De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 22 februari Inschrijven? Bezorg dit inschrijfstrookje aan het onthaal van het Sociaal Huis, of stuur een mailtje naar of geef een seintje op Inschrijven? Bezorg dit inschrijfstrookje aan de Milieudienst in het gemeentehuis, of stuur uw gegevens door naar Waar? GC Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem Prijs? Het eerste uur is gratis, vanaf het tweede werkuur wordt 25 euro per begonnen uur gerekend. Wanneer? Zaterdag 3 maart 2012 om uur Wanneer? Van 12 tot en met 30 maart 2012 Inschrijfstrook vrijwilligersfeest Inschrijfstrook hakselen A V E L G E M 5

6 Leven en welzijn Inschrijfstrook vrijwilligersfeest Ja, ik kom naar het feest op zaterdag 3 maart 2012 Voornaam Naam Telefoonnummer Vrijwilligers- en mantelzorgersfeest Bent u actief als vrijwilliger in de zorg? Of verzorgt u thuis een hulpbehoevend familielid, buur of kennis? Dan bent u van harte welkom op het feest voor vrijwilligers en mantelzorgers uit Avelgem als dank voor uw inzet! Met een stukje taart, een kopje koffie en een optreden van goochelaar Koen Bossuyt belooft het een ontspannende namiddag te worden! Wanneer? Zaterdag 3 maart 2012 om uur Waar? GC Spikkerelle Scheldelaan 6, Avelgem Waar inschrijven? dienst Woon-Zorg in het Sociaal Huis De feestnamiddag is een initiatief van de gemeente Avelgem, OCMW Avelgem, Groep Ubuntu, Woon-zorghuis Ter Meersch, WZC St-Vincentius, SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Vrijwilligers gezocht in Woon-zorghuis Ter Meersch Bent u op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding? Helpt u graag anderen en geniet u van sociaal contact? Dan hebben wij een aanbod voor u: in Woon-zorghuis Ter Meersch komen helpende handen immers steeds van pas! Er zijn verschillende activiteiten waarbij we nog bijkomende hulp kunnen gebruiken: bediening in de cafetaria; ondersteuning bij ontspanningsactiviteiten: kook- en bakactiviteiten, allerhande festiviteiten,... begeleiding rolstoelwandelingen;... Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor bijkomende informatie of vragen. Wij staan u graag te woord. Wo o n - z o r g h u i s Te r M e e r s c h Leopoldstraat Inschrijfstrook hakselronde van 12 tot en met 30 maart 2012 Voornaam: Naam: Straat en nr.: Gemeente: Het snoeihout zal gelegen zijn in de straat. Ik wens het hakselhout te behouden/niet te behouden (schrappen wat niet past). Ik zal het snoeihout buitenzetten op de datum, gemeld volgens de richtlijnen van de gemeente. Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen voor de woning. Private eigendom wordt niet met de hakselmachine betreden. Handtekening Datum: Beter leren lezen en schrijven cursus in het Sociaal Huis in Avelgem Niemand ziet dat u moeite hebt met lezen en schrijven. Maar elke dag bent u onzeker. U moet heel vaak hulp vragen aan anderen. U mist heel wat informatie en kansen. U steekt het weg Niemand mag weten dat u moeite hebt met lezen en schrijven... Maar u wil ook de krant kunnen lezen, u wil graag een brief schrijven, u wil alle formulieren die u krijgt, begrijpen. U wil papieren kunnen invullen, kortom, u wil uw plan kunnen trekken! Doe er iets aan! Kom naar Open School voor Volwassenen in Avelgem. U leert lezen en schrijven in een kleine groep! De cursus vindt 1 keer per week plaats in de lokalen van het Sociaal Huis in Avelgem. Inschrijven in het Sociaal Huis op Info Avelgem

7 Leven en welzijn Bevolking Geboorten Maité Beunens, dochter van Jürgen en Charlotte Dequesne Charles-Henri Bouciqué, zoon van Günter en Ilse Vandesteene Huldiging Wachtdiensten wachtdienst apotheek: of wachtdienst dokter: voor de inwoners van Kerkhove; wachtdienst tandarts: Lore Vergauwen, dochter van Joost en Sylvie Van Dorpe Marte Bouvyn, dochter van Jeroen en Lien Coudijzer Claire Booy, dochter van Bart en Marie De Kimpe Louise Kindts, dochter van Thijs en Hanne De Jonghe Eileen Lewis, dochter van Kevin en Barbara De Backer Laurens Desrumaux, zoon van Stefaan en Evelyne Martin Aline Van Steenbrugge, dochter van Bram en Wendy De Groote Thibe Vandenheede, zoon van Bart en Marieke Jacques Lotte Van Lerberghe, dochter van Stijn en Doorke Dedecker Overlijdens Victor Van Wijmelbeke, weduwnaar van Simonne Vanderbeken Jeanine Dujardin, weduwe van Daniël Vandenbogaerde Paul Lanneau, echtgenoot van Georgette Seyns Michel Vercoutere, weduwnaar van Jeanne Passchier Nelly Dierick weduwe van Pierre Claeren Uitreiking erekentekens van de Arbeid 19/12/2011 Appreciatie- en zorgtoelage Voor het vierde jaar op rij geeft de gemeente een zorgtoelage aan zij die net uit de boot vallen bij de Vlaamse zorgverzekering en die in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit of een OMNIO-statuut hebben. Ook (klein)kinderen die hun (groot)ouders in hun eigen huis verzorgen, kunnen op gemeentelijke steun blijven rekenen, op voorwaarde dat zij recht hebben op een tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgkas of recht hebben op de gemeentelijke zorgtoelage. Beide toelagen moeten jaarlijks aangevraagd worden en zijn beperkt tot het door de gemeenteraad goedgekeurd budget. Zorgtoelage Voor mensen die al enige hulp nodig hebben, maar nog niet in aanmerking komen voor de Vlaamse Zorgverzekering. Specifieke voorwaarden gedomicilieerd zijn en hoofdverblijfplaats hebben in Avelgem; minimum 21 jaar zijn; een score van zorgbehoefte hebben van min. 28 en max. 34 op de BEL-foto van de Vlaamse Zorgverzekering; in de wachtperiode zijn van de Vlaamse Zorgverzekering en een attest van palliatieve zorg kunnen voorleggen; recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of omnio-statuut. Bedrag: 25 euro/maand. Appreciatietoelage Voor kinderen en kleinkinderen die een zorgbehoevende (groot)ouder thuis verzorgen. Specifieke voorwaarden de zorgbehoevende (groot)ouder en de mantelzorger zijn minstens drie maanden gedomicilieerd op dezelfde woon- en verblijfplaats in Avelgem; de zorgbehoevende (groot)ouder heeft recht op de Vlaamse Zorgverzekering of gemeentelijke zorgtoelage en kan dit bewijzen; De mantelzorger verklaart op erewoord dat hij/zij daadwerkelijk instaat voor de thuisverzorging van de (groot)ouder. Bedrag: 10 euro/maand. Meer info en aanvraagformulieren in het Sociaal Huis bij de dienst Woon-Zorg, op of via A V E L G E M 7

8 cultuur senioren sportief jeugd feest varia Kalender februari 2012 vr 03 5de feestekaarting Jeugdharmonie Avelgem GC Spikkerelle om uur 1.25 inleg Jeugdharmonie Avelgem Vr 03 Spellenavond Basisschool De Toekomst vanaf uur T za 04 5de feestekaarting Jeugdharmonie Avelgem GC Spikkerelle om uur 1.25 inleg Jeugdharmonie Avelgem zo 05 5de feestekaarting Jeugdharmonie Avelgem GC Spikkerelle om uur 1.25 inleg Jeugdharmonie Avelgem wo 08 FILM: paniek in het dorp GC Spikkerelle om uur 2.50, 3: volwassenen, 2: grabbelpas Dienst Jeugd en Cultuur wo 08 FILM: De schaduw van Skellig GC Spikkerelle om uur 2.50, 3: volwassenen, 2: grabbelpas Dienst Jeugd en Cultuur Do 09 Onder ons namiddag De gilde om uur Ziekenzorg CM vr 10 Guido Belcanto - Een man als ik ontmoet je niet elke dag GC Spikkerelle om uur 16.00, 15: -26/+55, gratis: abonnees Dienst Jeugd en Cultuur Di 14 onthaalnamiddag Basisschool De Toekomst vanaf uur T Vr 17 Huldiging sportlaureaten GC Spikkerelle om uur Sportdienst Wo 22 Bezinningsnamiddag De Gilde om uur Ziekenzorg CM Wo 22 Stand-up Bert Gabriels GC Spikkerelle om uur Oudervereniging voor Moraal Avelgem T vr 24 Eva De Roovere - Mijn Huis GC Spikkerelle om uur 16.00, 15: -26/+55/abonnees Dienst Jeugd en Cultuur Wo 29 Zwemnamiddag Zwembad Ter Muncken van tot uur Sportraad Avelgem Gemeentelijk informatieblad maandelijks - niet in augustus 30ste jaargang februari 2012 nr. 2 Samenstelling en opmaak: Eugenie Gemmerich 8 Info Avelgem Verantwoordelijke uitgever: Koen Van Steenbrugge

Provincie in CC t Spoor in Harelbeke. Neem ook zeker dan uw laatste eindafrekening. Belangrijke data

Provincie in CC t Spoor in Harelbeke. Neem ook zeker dan uw laatste eindafrekening. Belangrijke data Info Avelgem Info november Groepsaankoop groene stroom Wil u besparen op uw energiefactuur? En wil u daarbij ook uw steentje bijdragen tot het milieu? Neem dan deel aan de groepsaankoop 100% groene stroom

Nadere informatie

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest!

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest! L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2015 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! www.lendelede.be Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Denderende premies voor woningen op Rechteroever!

Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Inhoud Win een mooie prijs! Zie pagina 37 Voorwoord... 3 Aalst prikkelt Rechteroever... 4 Wil je een oude woning

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Wij verhuizen. Inkijkdag. Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6. www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7

Wij verhuizen. Inkijkdag. Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6. www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7 www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7 Wij verhuizen Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6 Inkijkdag ZWEVEGEM-NR7.indd 1 23/08/13 11:31 Meldpunt Gemeente 0800 1 8550 Vanaf 16 september

Nadere informatie

Avelgem. Info. Bezoek voor de laatste keer de Groote Fabrieke! Ontdek de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai p. 2. RUP Omgeving Groote Fabrieke p.

Avelgem. Info. Bezoek voor de laatste keer de Groote Fabrieke! Ontdek de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai p. 2. RUP Omgeving Groote Fabrieke p. Info Avelgem Bezoek voor de laatste keer de Groote Fabrieke! De voormalige spinnerij Leurent wordt binnenkort verbouwd tot een complex van loftwoningen. Tijdens de Open Monumentendag op 11 september wordt

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - VOORJAAR 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.9 TECHNISCHE DIENST P.17 DOSSIER P.20 INTERVIEW P.22 SOCIAAL HUIS P.24 MILIEU P.26

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Avelgem. Info. Kies jouw favoriete film! Ice Age 4. Manneke maan. Kies voor goedkopere groene energie. p. 3. Orchestre International du Vetex. p.

Avelgem. Info. Kies jouw favoriete film! Ice Age 4. Manneke maan. Kies voor goedkopere groene energie. p. 3. Orchestre International du Vetex. p. Info Avelgem Kies jouw favoriete film! Dit seizoen kies je zelf welke jeugdfilm je wil zien in Spikkerelle! Voor iedere vertoning presenteren we jou 2 leuke films. Op 18 december, 19 februari en 9 april

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Heuvelland. info. Voorstelling nieuw bestuur. Bezoek de commandobunker. Bib ontvangt Jan Verheyen. Let s do it in uw buurt. april 2013 Driemaandelijks

Heuvelland. info. Voorstelling nieuw bestuur. Bezoek de commandobunker. Bib ontvangt Jan Verheyen. Let s do it in uw buurt. april 2013 Driemaandelijks Heuvelland april 2013 Driemaandelijks info 110 - Voorstelling nieuw bestuur - Bezoek de commandobunker - Bib ontvangt Jan Verheyen - Let s do it in uw buurt Algemeen Voorstelling nieuw bestuur Het College

Nadere informatie

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be inhoud voorwoord... 3 inleiding... 4 Hoofdstuk 1 inkomen 1 pensioenen... 5 verschillende

Nadere informatie

Mei 2010. Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13. Vraag de Kids-ID tijdig aan! p.

Mei 2010. Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13. Vraag de Kids-ID tijdig aan! p. de Vraag de Kids-ID tijdig aan! p.3 Energiebesparende premies voor particulieren p.8 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13 Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20 Mei 2010 sint-laureins info 2

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

S E N I O R E N B R O C H U R E

S E N I O R E N B R O C H U R E SENIORENBROCHURE 2 Voorwoord 7 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Inkomen 8 Pensioenen 8 Verschillende stelsels 8 Gemengde loopbaan 8 Toegelaten arbeid 8 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8 Leefloon 9 Werkeloosheid

Nadere informatie

kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32

kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32 kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32 2 3 9 Infoavond en tentoonstelling ruilverkaveling Molenbeersel Beste inwoners 18 Doepasactiviteiten tijdens paasvakantie 14 en verder onder andere nieuwbouw ziekenhuis

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N 6 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: W. DE BIE, SCHILDEBAAN 18, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / NOVEMBER - DECEMBER 2007 O N Z E G E M E E N T E M A

Nadere informatie