Tentoonstelling Actuele West-Vlaamse Info februari Architectuur in GC Spikkerelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentoonstelling Actuele West-Vlaamse Info februari Architectuur in GC Spikkerelle"

Transcriptie

1 Info Avelgem Tentoonstelling Actuele West-Vlaamse Architectuur in GC Spikkerelle Op zondag 5 februari 2012 opent in Spikkerelle de prestigieuze tentoonstelling Actuele architectuur in West-Vlaanderen. De provincie koos gemeenschapscentrum Spikkerelle als tentoonstellingslocatie specifiek omwille van het boeiende architecturaal concept van het gebouw. De expo toont de meest kwalitatieve architectuurprojecten die in de afgelopen vier jaar gerealiseerd werden in West-Vlaanderen. Ze werd samengesteld met bekroonde inzendingen uit de Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur 2011 van de provincie West- Vlaanderen. Toonaangevende architecten uit heel Vlaanderen dongen mee naar deze prijs. Zowel het interieur als het exterieur van de architectuurrealisaties komen aan bod. Aan de hand van grote kleurenfoto s, plannen en maquettes krijg je een duidelijk beeld van hoe architectuurbewuste West-Vlamingen vandaag leven en werken. De architectuurwedstrijd was bedoeld voor realisaties uit de jongste vier jaar. Een deskundige en internationaal samengestelde jury kreeg maar liefst 69 projecten voorgeschoteld. Uit deze inzendingen kwamen het Stadhuis van Menen, een renovatieproject van noaarchitecten uit Anderlecht/Brugge en het eigen Avelgemse gemeenschapscentrum Spikkerelle van het architectenbureau Dierendonck-Blancke-Onraet- Callebaut-Desmyter uit Gent als laureaten uit de bus. De jury loofde vooral de bijzondere helderheid in het concept en in het plan van Spikkerelle. Het programma zit knap ineen; alles hangt subtiel, maar volmaakt samen. De overgang van de bureauruimte over de grote zaal beneden en de foyer naar het achterliggende landschap benadert de perfectie. Ook op technisch vlak heeft men knap werk afgeleverd. De akoestische buffer tussen de zaal en de ernaast gelegen ruimtes werkt perfect. Verder laat de jury zich positief uit over de inplanting van het gebouw in zijn omgeving. Het gebouw staat als een signaal in het omliggende landschap, aan de rand van een kleine gemeente. Tot slot vond de jury het een enorme verdienste dat er met een relatief beperkt budget een dergelijk uitgebreid programma van een hoog architecturaal en technisch niveau werd gerealiseerd. De tentoonstelling is een realisatie van de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente Avelgem en Spikkerelle. Avelgem GC Spikkerelle 05/02/12-28/02/12 woensdag zondag: uur tijdens de krokusvakantie maandag zondag: uur Info februari Tentoonstelling Actuele architectuur in West-Vlaanderen in GC Spikkerelle 1 2 Aanvraag sociale dienstverlening 2 GRIS 2 Energiepremies Hakselronde snoeihout 3 Klachten nutsvoorzieningen 3 Voorleeshalfuurtje in de bibliotheek 4 Gewijzigde tijdstippen middag- en ochtendzwemmen 4 Tegemoetkomingen voor sporters 4 Creatievelingen (of kunstenaars) gezocht voor nieuw kunstproject 4 Beleef een te gekke krokusvakantie 5 Parels uit het alternatieve filmcircuit 5 Inschrijfstrook vrijwilligersfeest 5 Inschrijfstrook hakselen 5 Vrijwilligers- en mantelzorgersfeest 6 Vrijwilligers gezocht voor Woon-zorghuis Ter Meersch 6 Beter leren lezen en schrijven 6 Bevolking 7 Huldiging 7 Wachtdiensten 7 Appreciatie- en zorgtoelage 7 Kalender februari Energiepremies 2012 Beleef een te gekke krokusvakantie Appreciatie- en zorgtoelage p. 3 p. 5 p. 7

2 Uw gemeente Is uw fiets verloren of gestolen? Misschien werd hij al teruggevonden! Voor heel Vlaanderen bestaat er sinds kort een overkoepelende site met daarop de door de politiediensten aangetroffen fietsen. U vindt de site via Gevonden fietsen die gegraveerd of gelabeld zijn met een rijksregisternummer worden snel terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar en komen dan ook niet op de website terecht. Let wel: zodra een fiets teruggevonden is, hebt u maar zes maanden de tijd om hierop aanspraak te maken. Fietsen die na zes maanden niet herkend en teruggegeven zijn, worden automatisch eigendom van de gemeente. Aanvraag sociale dienstverlening We merken regelmatig op dat er best wat verwarring bestaat over de aanvraag van sociale dienstverlening. We zetten dan ook graag nog even op een rijtje waar u moet zijn voor welke aanvraag: Voor volgende dienstverlening kunt u terecht in het Sociaal Huis aanvraag parkeerkaart voor personen met een handicap; tegemoetkoming hulp aan bejaarden; inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming voor personen met een handicap; aanvraag sociale woningen; sociaal telefoontarief; studiebeurzen. Voor volgende dienstverlening kunt u terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis rustpensioen werknemers en zelfstandigen; voorlopige pensioenberekening; inkomensgarantie voor ouderen (IGO); verklaring betreffende de beroepsbezigheid van de gepensioneerden en het genot van sociale uitkeringen; aanvraag achterstallen pensioenen bij overlijden; aanvraag tot uitbetaling van achterstallige termijnen van de tegemoetkoming aan personen met een handicap bij overlijden. Meer info in het Sociaal Huis, , of bij de dienst burgerzaken, , avelgem.be. Gemeentelijke raad voor Internationale Solidariteit Eén van de kerntaken van de Gemeentelijke raad voor Internationale Solidariteit (GRIS) is het beheren en toekennen van gemeentelijke subsidies voor projecten en sensibiliserende activiteiten rond internationale solidariteit. Zo wordt het gemeentelijke beleid in praktijk omgezet en worden heel wat Avelgemse vrijwilligers en hun projecten ondersteund om effectief dingen op het terrein te realiseren. Ook in 2011 ontving de GRIS heel wat subsidieaanvragen. Hieronder worden enkele projecten toegelicht die alvast op onze financiële steun konden rekenen. Harm Dekeyser trok naar Peru, Zuid- Amerika, om via de organisatie SKIP (Supporting Kids in Peru) twee maanden mee te draaien in een lokale organisatie in een arme buurt van het stadje Trujillo. Een groot deel van de inwoners uit de buurten waar SKIP actief is, is gevlucht uit nabijgelegen bergen op zoek naar een beter bestaan. Velen van hen waren het slachtoffer van misbruik en terrorisme, maar de situatie waarin ze uiteindelijk terecht gekomen zijn, is nauwelijks beter. Ze leven in armtierige huisjes, vaak zonder dak of stromend water en het overgrote deel van deze mensen is ongeschoold en heeft moeilijkheden om aan een job te geraken. Het project SKIP tracht hun situatie om te keren. Het geeft de kinderen uit die arme buurt de kans om onderwijs te volgen en het ondersteunt de ouders in de opvoeding van hun kinderen en de verbetering van hun levensomstandigheden. Harm was coördinator van sportactiviteiten, gaf computerles in een lokaal schooltje en hield ondermeer ook de SKIP bibliotheek open om via die weg kinderen de kans te geven om hulp te krijgen bij hun huiswerk of bij het leren lezen. Voor meer info: In Madagaskar, een eiland aan de oostkust van zuidelijk Afrika, worden steeds meer mensen bedreigd door honger. Eén op de twee kinderen lijdt er aan chronische ondervoeding en 10% tot 20% van de kinderen lijdt aan acute levensbedreigende ondervoeding. Via de vzw Werkgroep Kinderen voor Kinderen, of Akany steunt GRIS een project nabij de Madagaskische hoofdstad Antananarivo dat via scholing, opleiding, huisvesting en zelfredzaamheid mensen probeert te helpen om hun toekomst in eigen handen te nemen. Concreet werd er financiële steun toegekend voor de bouw van 4 extra klassen, de bouw van extra sociale woningen, de aankoop van extra grond en de creatie van een vakschool. De VZW Aniké wil de levensomstandigheden verbeteren van jonge moeders, weeskinderen en andere kwetsbare kinderen alsook door HIV/AIDS getroffen families in ontwikkelingslanden. Op dit moment is de vzw vooral actief in Guinée Conakry, aan de westkust van Afrika ten zuiden van Senegal. An Vercoutere zet zich sedert 2005 onafgebroken in voor het project. Eén van de activiteiten is het trainen van lokale gynaecologen en het aanbieden van meer en betere medische zorg aan hulp- behoevenden. Hiervoor is echter heel wat medisch materiaal nodig dat in Guinée- Conakry niet zomaar in de winkel te koop is. Dit zijn bv. grotere stukken als een bevallingstafel, een weegschaal en computermateriaal, maar ook klein medisch materiaal als chirurgische handschoenen, naalden, pleisters, katheters en dergelijke. De VZW Aniké zal vanuit België een container verschepen naar Guinée om op die manier de lokale medewerkers te voorzien in het broodnodige. Meer info over de GRIS via de voorzitter of op Info Avelgem

3 Leefomgeving Energiepremies 2012 Wie bouwt of verbouwt kan ook in 2012 rekenen op heel wat premies voor energiebesparende investeringen. Voor bepaalde werken kunt u nog steeds bij verschillende instanties premies bekomen. H a k s e l r o n d e s n o e i h o u t Eandis en Gemeente Avelgem Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke premie dient u eerst de premie ontvangen te hebben van Eandis. Voor beschermde afnemers wordt het bedrag van de premie van Eandis verhoogd, meer info hierover op BESTAANDE WONINGEN D a k i s o l a t i e o f zoldervloerisolatie B u i t e n m u u r - o f spouwisolatie P r e m i e E a n d i s (factuurdatum tussen en ) 6 euro/m² (max. 720 euro) of 3 euro/ m² (max. 360 euro) indien zelf geplaatst het bedrag wordt verhoogd met 1 euro/m² vanaf R-waarde hoger dan 4 m²k/w en met 2 euro/m² vanaf 4,5 m²k/w. Indien zelf geplaatst dan geldt de helft van die bedragen. spouwmuurisolatie: 6 euro/m² (max. 800 euro) muurisolatie aan de buitenzijde: 15 euro/m² (max euro) Premie gemeente Avelgem (datum indienen dossier na ) 2 euro/m², max. 250 euro 2 euro/m², max. 250 euro Vloerisolatie 6 euro/m² (max. 800 euro) 2 euro/m², max. 250 euro Hoogrendementsbeglazing vervangen van enkel glas en U-waarde 1,1: 12 euro/m² (max. 300 euro) vervangen van enkel of dubbel glas en U-waarde 0,8: 15 euro/m² (max. 375 euro) Warmtepomp max euro 500 euro Zonneboiler voor sanitair warm water (eventueel met ruimteverwarming) Condensatieketel op aardgas 200 euro/m² zonnecollector (max euro) enkel voor beschermde afnemers: 800 euro 10 euro/m², max. 250 euro 200 euro/m² zonnecollector, max. 500 euro NEUWBOUWWONINGEN Zowel Eandis als de gemeente voorzien een energiepremie voor een nieuwbouwwoning of een nieuwbouwappartement. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de datum waarop de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend evenals het behaalde E-peil. Hoe lager het behaalde E-peil, hoe hoger de premie. Indien ook een zonneboiler werd geplaatst wordt het premiebedrag verhoogd. Het E-peil of energieprestatiepeil is een maat voor het energieverbruik van uw woning en de vaste installaties ervan. Het E-peil van uw nieuwbouwwoning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat, dat sinds 1 januari 2006 verplicht is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger uw woning is. Als de nieuwe woning of het nieuwbouwappartement het gevolg is van volledige afbraak en heropbouw van een bestaande woning of een bestaand appartement, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of het appartement, worden de E-peilpremies bij Eandis, verdubbeld. De extra premie voor zonneboiler wordt niet verdubbeld. Fiscale voordelen Vanaf 2012 (aanslagjaar 2013) wordt de belastingsvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft, behalve voor het plaatsen van dakisolatie bij een bestaande woning. Meer informatie betreffende alle premies en de bijhorende voorwaarden vindt u op be en Tussen 12 en 30 maart 2012 hakselt de gemeente uw snoeihout. Er wordt ook gratis hakselhout ter beschikking gesteld, zo lang de voorraad strekt. U kan inschrijven via het inschrijvingsstrookje op de volgende bladzijde of op De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 22 februari Worden niet gehakseld noch meegenomen: snoeihout waarvan de takken kriskras op elkaar gestapeld zijn, takken met doornen of stekels, takken met een diameter dikker dan 8 cm, wortels, siergrassen, varens, bamboe, timmerhout van oude deuren, ramen of ander plantaardig afval dat geen snoeihout is. K l a c h t e n nutsvoorzieningen Mocht u na een huisaansluiting of werken aan het net vragen, meldingen of klachten hebben, dan kan u hiervoor terecht bij: Belgacom telefonie belgacom.be Eandis (Gaselwest) gas en elektriciteit opmerking_of_klacht_melden.htm VMW watermaatschappij Voor dringende meldingen: Storingen en meldingen: Telenet distributie en telefonie onlinesupport.telenet.be/content/ ik-heb-een-klacht-over-telenet-waarkan-ik-terecht Straatlampen U kunt zelf gratis defecte straatlampen melden op of via A V E L G E M 3

4 Vrije tijd Voorleeshalfuurtje in de bibliotheek voorlezen, het leukste halfuurtje van de dag Elke maand worden er in een knus hoekje van de bibliotheek leuke, droevige, spannende, grappige,.. verhalen voorgelezen. Alle kinderen van 3 tot 8 jaar kunnen komen luisteren en kijken. Ouders en grootouders mogen meeluisteren of kunnen ondertussen rustig grasduinen in het verdere aanbod van de bibliotheek. Luisteren en kijken naar verhalen is genieten. Kinderen krijgen met elk verhaal een onschatbaar geschenk dat zij wellicht hun verdere leven lang zullen koesteren. Het voorlezen in de bibliotheek vindt plaats elke derde zaterdag van de maand. Dit van september tot en met mei. Het begint om uur stipt en duurt tot ongeveer uur. De voorleesmomenten zijn gratis. Met dank aan de vrijwilligers. Alvast van harte welkom. Meer info in de bibliotheek, , be. Gewijzigde tijdstippen middag- en ochtendzwemmen Naast de normale openingsuren voor publiek kan er, buiten de schoolvakanties, ook s ochtends en over de middag gezwommen worden. Onderstaand vindt u het weekschema: maandag: 8.00 uur 9.00 uur en van uur uur dinsdag: NIET woensdag: 8.00 uur 9.00 uur en van uur uur donderdag: NIET vrijdag: 8.00 uur 9.00 uur en van uur uur Tegemoetkomingen voor sporters Sporters kunnen genieten van heel wat financiële tegemoetkomingen: Tussenkomst van de ziekenfondsen Heel wat ziekenfondsen komen tegemoet in de bijdrage die betaald wordt voor het lidgeld van de sportclubs, vakantie- en sportkampen, openluchtklassen, Neem contact op met jouw ziekenfonds om na te gaan hoeveel de tussenkomst bedraagt en welke de te nemen stappen zijn. Fiscale attesten voor sportieve opvang Bij wet van 27 december 2005 heeft de federale overheid het mogelijk gemaakt om de uitgaven voor sportieve opvang voor kinderen tot 12 jaar aftrekbaar te maken van uw belastbaar inkomen. De overheid aanvaardt een maximaal aftrekbaar bedrag van 11,20 euro per dag per kind beneden de 12 jaar. De sportdienst bezorgt ieder voorjaar automatisch een fiscaal attest aan elk rechthebbend kind dat heeft deelgenomen aan een activiteit georganiseerd door de sportdienst. Tussenkomst van de werkgever Ook sommige werkgevers komen tegemoet in de bijdrage die betaald wordt voor het lidgeld van de sportclubs, vakantie- en sportkampen, openluchtklassen, Neem contact op met jouw werkgever om na te gaan hoeveel de tussenkomst bedraagt en welke de te nemen stappen zijn. Sportcheque gemeentebestuur Avelgem Het gemeentebestuur Avelgem schenkt aan elk kind tussen 6 en 18 jaar dat gedomicilieerd is in Avelgem een tegemoetkoming van 10,00 euro in het clublidgeld of in het deelnamegeld voor sportdienstactiviteiten. Voor meer info kan u contact opnemen met de sportdienst op het nummer of via Creatievelingen (of kunstenaars) gezocht voor nieuw kunstproject Avelgem heeft een actief beleid op het vlak van beeldende kunst. Naast de tentoonstellingen in de foyer van Spikkerelle organiseerde het gemeentebestuur de afgelopen jaren Juni Kunstmaand en waren er ook activiteiten in het kader van de Week van Amateurkunsten (kortweg WAK). Juni Kunstmaand en WAK zullen vanaf dit jaar op een andere leest geschoeid worden. Beide evenementen zullen beter uitgewerkt (en in enigszins gewijzigde vorm) om de 2 jaar plaatsvinden. Bovendien wordt niet langer onder de noemer WAK gewerkt. Niettemin zal het lokaal talent meer dan ooit aan bod kunnen komen. Het ene jaar komt er een kwalitatief hoogstaand kunstevenement met vooral inbreng van lokale kunstenaars. Het jaar nadien een artistiek project met een meer professionele invulling, al dan niet onder de kapstok van Juni Kunstmaand. In 2012 gaan we van start met een project met lokale kunstenaars en creatievelingen. De instapdrempel voor dit evenement is heel laag waardoor, bij wijze van spreken, iedere creatieve Avelgemnaar kan deelnemen. Bedoeling van het kunstproject in 2012 is om kunst van Avelgemse of regionale kunstenaars letterlijk en figuurlijk dichter bij de mensen te brengen alsook het straatbeeld of de openbare ruimte op een creatieve manier aantrekkelijker te maken. Op woensdag 8 februari om uur organiseert dienst Jeugd & Cultuur in Spikkerelle een infovergadering voor alle creatieve Avelgemnaars die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit project of er meer informatie over willen vernemen. Gelieve voor 1 februari uw aanwezigheid te bevestigen via dienst Jeugd & Cultuur, , 4 Info Avelgem

5 Vrije tijd Een krokusvakantie boordevol te gekke activiteiten! Tijdens de week van 20 tot en met 24 februari staan de Jeugd- en de Sportdienst weer paraat met keicoole activiteiten. De krokusvakantie is het moment om de schoolbanken eventjes opzij te schuiven en te grabbelen in het ruime jeugd- en sportaanbod. De allerkleinsten kunnen terecht in de kinderclub in Kerkhove. Kleuters kunnen er zich volledig uitleven: knutselen, spelen, sporten, alles komt aan bod! Jongens en meisjes uit de lagere school tot en met het 3de secundair kunnen hun vakantie inkleuren met een speelse, sportieve of creatieve tint. Grabbelpas voorziet weer tal van geweldige activiteiten, workshops en uitstappen op maandag, woensdag en vrijdag. Wie zijn vakantie liever een sportieve kleur geeft, vindt zeker zijn gading tussen de uitstappen van de sportdienst. Op dinsdag kan je jouw schaatstalenten laten aanschouwen op de ijspiste van Gullegem. Wie van coole muziek, sport en discosfeer houdt, mag zeker ook de bowling op donderdag niet missen. Meer informatie over deze knotsgekke activiteiten vind je terug in de vrijetijdsbrochure die verdeeld werd in de Avelgemse lagere scholen. De brochure is ook te verkrijgen bij de gemeentelijke diensten of via de Avelgemse website. Inschrijven vanaf 30 januari 2012 in Spikkerelle, , of in de Sportdienst, , Parels uit het alternatieve filmcircuit De Avelgemse bibliotheek beschikt over talrijke pareltjes uit de wereldcinema. De eigen dvd collectie wordt al een tijdje aangevuld door het project CinéBib. CinéBib is een project uitgewerkt door vzw Cinema Novo in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen. Om de drie maanden ontvangt de bibliotheek een nieuwe wisselcollectie, bestaande uit twintig kwalitatieve films. Elke wisselcollectie bevat eveneens de CinéBib-brochure. Daarin vindt u meer informatie over de geselecteerde films en over filmregisseurs of filmregio s die minder gekend zijn. De collectie Latijns-Amerikaanse cinema is van half januari tot half april 2012 beschikbaar in de bibliotheek. Een dvd uit de CinéBib-collectie kan je gratis ontlenen voor 1 week. De films vind je in de Cinebib-display in de bibliotheek. Voor meer informatie kan je terecht op de website van CinéBib: De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 24 februari De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 22 februari Inschrijven? Bezorg dit inschrijfstrookje aan het onthaal van het Sociaal Huis, of stuur een mailtje naar of geef een seintje op Inschrijven? Bezorg dit inschrijfstrookje aan de Milieudienst in het gemeentehuis, of stuur uw gegevens door naar Waar? GC Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem Prijs? Het eerste uur is gratis, vanaf het tweede werkuur wordt 25 euro per begonnen uur gerekend. Wanneer? Zaterdag 3 maart 2012 om uur Wanneer? Van 12 tot en met 30 maart 2012 Inschrijfstrook vrijwilligersfeest Inschrijfstrook hakselen A V E L G E M 5

6 Leven en welzijn Inschrijfstrook vrijwilligersfeest Ja, ik kom naar het feest op zaterdag 3 maart 2012 Voornaam Naam Telefoonnummer Vrijwilligers- en mantelzorgersfeest Bent u actief als vrijwilliger in de zorg? Of verzorgt u thuis een hulpbehoevend familielid, buur of kennis? Dan bent u van harte welkom op het feest voor vrijwilligers en mantelzorgers uit Avelgem als dank voor uw inzet! Met een stukje taart, een kopje koffie en een optreden van goochelaar Koen Bossuyt belooft het een ontspannende namiddag te worden! Wanneer? Zaterdag 3 maart 2012 om uur Waar? GC Spikkerelle Scheldelaan 6, Avelgem Waar inschrijven? dienst Woon-Zorg in het Sociaal Huis De feestnamiddag is een initiatief van de gemeente Avelgem, OCMW Avelgem, Groep Ubuntu, Woon-zorghuis Ter Meersch, WZC St-Vincentius, SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Vrijwilligers gezocht in Woon-zorghuis Ter Meersch Bent u op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding? Helpt u graag anderen en geniet u van sociaal contact? Dan hebben wij een aanbod voor u: in Woon-zorghuis Ter Meersch komen helpende handen immers steeds van pas! Er zijn verschillende activiteiten waarbij we nog bijkomende hulp kunnen gebruiken: bediening in de cafetaria; ondersteuning bij ontspanningsactiviteiten: kook- en bakactiviteiten, allerhande festiviteiten,... begeleiding rolstoelwandelingen;... Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor bijkomende informatie of vragen. Wij staan u graag te woord. Wo o n - z o r g h u i s Te r M e e r s c h Leopoldstraat Inschrijfstrook hakselronde van 12 tot en met 30 maart 2012 Voornaam: Naam: Straat en nr.: Gemeente: Het snoeihout zal gelegen zijn in de straat. Ik wens het hakselhout te behouden/niet te behouden (schrappen wat niet past). Ik zal het snoeihout buitenzetten op de datum, gemeld volgens de richtlijnen van de gemeente. Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen voor de woning. Private eigendom wordt niet met de hakselmachine betreden. Handtekening Datum: Beter leren lezen en schrijven cursus in het Sociaal Huis in Avelgem Niemand ziet dat u moeite hebt met lezen en schrijven. Maar elke dag bent u onzeker. U moet heel vaak hulp vragen aan anderen. U mist heel wat informatie en kansen. U steekt het weg Niemand mag weten dat u moeite hebt met lezen en schrijven... Maar u wil ook de krant kunnen lezen, u wil graag een brief schrijven, u wil alle formulieren die u krijgt, begrijpen. U wil papieren kunnen invullen, kortom, u wil uw plan kunnen trekken! Doe er iets aan! Kom naar Open School voor Volwassenen in Avelgem. U leert lezen en schrijven in een kleine groep! De cursus vindt 1 keer per week plaats in de lokalen van het Sociaal Huis in Avelgem. Inschrijven in het Sociaal Huis op Info Avelgem

7 Leven en welzijn Bevolking Geboorten Maité Beunens, dochter van Jürgen en Charlotte Dequesne Charles-Henri Bouciqué, zoon van Günter en Ilse Vandesteene Huldiging Wachtdiensten wachtdienst apotheek: of wachtdienst dokter: voor de inwoners van Kerkhove; wachtdienst tandarts: Lore Vergauwen, dochter van Joost en Sylvie Van Dorpe Marte Bouvyn, dochter van Jeroen en Lien Coudijzer Claire Booy, dochter van Bart en Marie De Kimpe Louise Kindts, dochter van Thijs en Hanne De Jonghe Eileen Lewis, dochter van Kevin en Barbara De Backer Laurens Desrumaux, zoon van Stefaan en Evelyne Martin Aline Van Steenbrugge, dochter van Bram en Wendy De Groote Thibe Vandenheede, zoon van Bart en Marieke Jacques Lotte Van Lerberghe, dochter van Stijn en Doorke Dedecker Overlijdens Victor Van Wijmelbeke, weduwnaar van Simonne Vanderbeken Jeanine Dujardin, weduwe van Daniël Vandenbogaerde Paul Lanneau, echtgenoot van Georgette Seyns Michel Vercoutere, weduwnaar van Jeanne Passchier Nelly Dierick weduwe van Pierre Claeren Uitreiking erekentekens van de Arbeid 19/12/2011 Appreciatie- en zorgtoelage Voor het vierde jaar op rij geeft de gemeente een zorgtoelage aan zij die net uit de boot vallen bij de Vlaamse zorgverzekering en die in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit of een OMNIO-statuut hebben. Ook (klein)kinderen die hun (groot)ouders in hun eigen huis verzorgen, kunnen op gemeentelijke steun blijven rekenen, op voorwaarde dat zij recht hebben op een tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgkas of recht hebben op de gemeentelijke zorgtoelage. Beide toelagen moeten jaarlijks aangevraagd worden en zijn beperkt tot het door de gemeenteraad goedgekeurd budget. Zorgtoelage Voor mensen die al enige hulp nodig hebben, maar nog niet in aanmerking komen voor de Vlaamse Zorgverzekering. Specifieke voorwaarden gedomicilieerd zijn en hoofdverblijfplaats hebben in Avelgem; minimum 21 jaar zijn; een score van zorgbehoefte hebben van min. 28 en max. 34 op de BEL-foto van de Vlaamse Zorgverzekering; in de wachtperiode zijn van de Vlaamse Zorgverzekering en een attest van palliatieve zorg kunnen voorleggen; recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of omnio-statuut. Bedrag: 25 euro/maand. Appreciatietoelage Voor kinderen en kleinkinderen die een zorgbehoevende (groot)ouder thuis verzorgen. Specifieke voorwaarden de zorgbehoevende (groot)ouder en de mantelzorger zijn minstens drie maanden gedomicilieerd op dezelfde woon- en verblijfplaats in Avelgem; de zorgbehoevende (groot)ouder heeft recht op de Vlaamse Zorgverzekering of gemeentelijke zorgtoelage en kan dit bewijzen; De mantelzorger verklaart op erewoord dat hij/zij daadwerkelijk instaat voor de thuisverzorging van de (groot)ouder. Bedrag: 10 euro/maand. Meer info en aanvraagformulieren in het Sociaal Huis bij de dienst Woon-Zorg, op of via A V E L G E M 7

8 cultuur senioren sportief jeugd feest varia Kalender februari 2012 vr 03 5de feestekaarting Jeugdharmonie Avelgem GC Spikkerelle om uur 1.25 inleg Jeugdharmonie Avelgem Vr 03 Spellenavond Basisschool De Toekomst vanaf uur T za 04 5de feestekaarting Jeugdharmonie Avelgem GC Spikkerelle om uur 1.25 inleg Jeugdharmonie Avelgem zo 05 5de feestekaarting Jeugdharmonie Avelgem GC Spikkerelle om uur 1.25 inleg Jeugdharmonie Avelgem wo 08 FILM: paniek in het dorp GC Spikkerelle om uur 2.50, 3: volwassenen, 2: grabbelpas Dienst Jeugd en Cultuur wo 08 FILM: De schaduw van Skellig GC Spikkerelle om uur 2.50, 3: volwassenen, 2: grabbelpas Dienst Jeugd en Cultuur Do 09 Onder ons namiddag De gilde om uur Ziekenzorg CM vr 10 Guido Belcanto - Een man als ik ontmoet je niet elke dag GC Spikkerelle om uur 16.00, 15: -26/+55, gratis: abonnees Dienst Jeugd en Cultuur Di 14 onthaalnamiddag Basisschool De Toekomst vanaf uur T Vr 17 Huldiging sportlaureaten GC Spikkerelle om uur Sportdienst Wo 22 Bezinningsnamiddag De Gilde om uur Ziekenzorg CM Wo 22 Stand-up Bert Gabriels GC Spikkerelle om uur Oudervereniging voor Moraal Avelgem T vr 24 Eva De Roovere - Mijn Huis GC Spikkerelle om uur 16.00, 15: -26/+55/abonnees Dienst Jeugd en Cultuur Wo 29 Zwemnamiddag Zwembad Ter Muncken van tot uur Sportraad Avelgem Gemeentelijk informatieblad maandelijks - niet in augustus 30ste jaargang februari 2012 nr. 2 Samenstelling en opmaak: Eugenie Gemmerich 8 Info Avelgem Verantwoordelijke uitgever: Koen Van Steenbrugge

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN!

SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN! BENOveren: SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN! Wat is BENOveren? BENOveren? Dat is nog beter renoveren. Met oog voor je budget, je wooncomfort en de energieprestaties van je huis. Pak je hele woning aan,

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Duidelijke informatie, wederzijdse communicatie en goede afspraken zijn van groot belang voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling. Deze afsprakennota

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT MANTELZORG

TOELAGEREGLEMENT MANTELZORG TOELAGEREGLEMENT MANTELZORG Versie 2 van 02 april 2012. De verzorgingstoelage ter ondersteuning van personen die zwaar zorgbehoevende bejaarden, ernstig zieken en palliatief terminale patiënten thuis verzorgen,

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

- MILIEUPREMIE NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN

- MILIEUPREMIE NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN - MILIEUPREMIE 2017 - NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN 1. DOEL VAN DE PREMIE In mei 2014 ondertekende Dilbeek het Burgemeestersconvenant. Door haar verbintenis streeft de gemeente tegen 2020 naar 20% minder

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Energiepremies die u geld blijven opbrengen

Energiepremies die u geld blijven opbrengen Energiepremies die u geld blijven opbrengen Spaar voor de toekomst. De stad en uw netbeheerder helpen u energie sparen in 2012. 2 EcoHuis Antwerpen Energiepremies aanvragen is gemakkelijk De stad Antwerpen

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Premie van 200 euro tot 4 100 euro

Premie van 200 euro tot 4 100 euro Huishoudelijke premie 2010 Nieuwbouwwoning of appartement Premie van 200 euro tot 4 100 euro Energieprestatiepeil lager dan of gelijk aan E80 voor woningen waarvan de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor rugzakprojecten voor jongeren d.w.z. initiatieven waarbij een jongere zich in een ontwikkelingsland inzet voor een ontwikkelingsproject Aanvraagformulier voor

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN.

ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN. ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN. Renoveren loont: want door te investeren in uw woning, zorgt u ervoor dat u er voortaan energiezuiniger kan leven. En dat is goed voor het

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Premieaanvraag 2017 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Is jouw dossier compleet? Controleer of je alle vakjes kunt aanvinken op de checklist op pagina 5 van

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid. Afhandeling premie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid. Afhandeling premie Art.nr. 43655 : REGpremie E-peil 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid REG 2013 Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

Premie voor een zonneboiler voor sanitair warm water in een bestaande woning

Premie voor een zonneboiler voor sanitair warm water in een bestaande woning Premie voor een zonneboiler voor sanitair warm water in een bestaande woning Warm water in huis vergt veel energie. Door gratis zonnewarmte te gebruiken, kunt u op een eenvoudige, milieusparende manier

Nadere informatie

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:...

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:... Premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar: Dienst

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Nieuwe beglazing met

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. Laat, indien gevraagd, de geregistreerd aannemer of verkoper het attest op

Nadere informatie

Kanker. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving. T +32(0) F +32(0)

Kanker. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving. T +32(0) F +32(0) Kanker Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM IBO DE WIEBELBOOM INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM SCHOOLSTRAAT 5 2820 BONHEIDEN tel. 015/.... gsm 04../...... mail: dewiebelboom@bonheiden.be Dexia -.-.. 1. GEGEVENS VAN HET KIND Naam:.

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro REG-premieaanvraag 2015 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Is uw dossier compleet? Controleer of u alle vakjes kunt aanvinken op de checklist op pagina 5 van

Nadere informatie

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M Uitneembare Vakantiekalender zomervakantie binnenin (inschrijven vanaf MA 01.06.15) Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD 2015 A V E L G E M V.U. Tom Beunens, Waterhoek 5, 8580 Avelgem in Avelgem 1.GEMEENTELIJK

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE (INSTALLEREN VAN EEN ZONNEBOILER EN FOTOVOLTAÏSCHE

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro REG-premieaanvraag 2012 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro Een premie aanvragen in 5 stappen ➀ Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro REG-premieaanvraag 2014 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Is uw dossier compleet? Controleer of u alle vakjes hieronder kunt aanvinken. Onvolledige dossiers

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met Vrije tijd voor je kinderen In samenwerking met Wat is vrije tijd? 2 Vrije tijd = tijd na de school = weekend = vakantie 3 - Wat doen je kinderen in hun vrije tijd? - Wat is er in de stad te doen voor

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN ZORGTOELAGE Opmerking: vroegere benaming: toelage voor personen met een handicap Voor wie Om in aanmerking te komen voor de zorgtoelage dient de uitkeringsgerechtigde over

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Afhandeling premie Is jouw dossier compleet? Controleer of je alle vakjes kunt aanvinken op de checklist

Nadere informatie