Het kwetsbare brein. Menu. Een salutogene kijk op leer- en ontwikkelingsproblemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het kwetsbare brein. Menu. Een salutogene kijk op leer- en ontwikkelingsproblemen"

Transcriptie

1 Het kwetsbare brein Een salutogene kijk op leer- en ontwikkelingsproblemen Neurowetenschappen & Onderwijs 26 April 2013 VLOR Jo Lebeer INCENA, Inclusie & Enablement Vakgroep ELIZA (eerstelijns- en interdisciplinaire zorg) Menu 1. Inzichten van moderne neurowetenschappen over hersenplasticiteit en omgeving 2. Als er wat fout gaat: kinderen met leerproblemen/ontwikkelingsstoornissen en hersenletsels 3. Hoe op school ermee omgaan? inclusief/ handelingsgericht/ cognitiefmediërend/ ecologisch/ salutogene kijk Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 1

2 Het brein is een wonderlijk ding zenuwcellen ontelbare verbindingsmogelijkheden Sir John Eccles: het is een mirakel dat een kind normaal geboren wordt Eccles, J. & Robinson,D. (1984),The wonder of being human: our brain and our mind. Boston: Shambala 3 Er kan dus ook veel mis gaan Kinderen met hersenproblemen: Epilepsie ADHD Autismespectrumstoornissen Leerproblemen DCD: ontwikkelingsdyspraxie Taalontwikkelingsstoornissen Verstandelijke beperking Cerebrale parese CVI (centraal-visuele inperking) Fetaal alcoholsyndroom N.A.H. (niet-aangeboren hersenletsel): ongevallen, tumoren, bloedingen Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 2

3 Kinderen met leerzorgvraag Leerzorgkaderonderzoek 2008 Steekproef 8500 leerlingen 20% lagere schoolkinderen hebben extra zorgvraag Lebeer, J., Struyf, E., De Maeyer, S., Wilssens, M., Timbremont, B., Denys, A., Vandeveire, H. (2010), Identifying special educational needs: putting a new framework for graded Learning Support to the test, European Journal of Special Needs Education, 25 (4), De praktijktest in het kader van leerzorg: een nieuwe bril voor Harry Potter? Caleidoscoop 21 (2): Hersenplasticiteit hersenen veranderen door te leren: Hebb 1949 herstelvermogen na beschadiging Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 3

4 Hersenplasticiteit op micro-anatomisch niveau Meer synapsen meer dendrieten dikkere axonen dikkere schors neurotransmitters nerve growth factor 7 Ramakers, G.J. (2002), Rho proteins, mental retardation and the cellular basis of cognition, Trends in Neurosciences, 25 (4), Het brein is een levende organisatie Bedrading ligt niet vast bij geboorte Belangrijkste opbouw na de geboorte Ook veel afbraak + migratie Netwerk wordt opgebouwd onder invloed van stimulatie/ activering/ ecologie van de ontwikkeling Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 4

5 Hersenplasticiteit en omgeving Rosenzweig & Bennet 1961: proefdieren die in stimulerende omgeving opgroeien, met enkele tezamen, herstellen vlugger en beter en hebben meer plasticiteit Hubel & Wiesel, 1963: atrofie door onbruik 2005: hersenopbouw heeft activiteit nodig Neurale selectietheorie: de banen die worden geactiveerd, installeren zich ook USE IT OR LOOSE IT 9 Plasticiteit is afhankelijk van activering Taxichauffeurs die examen studeren zonder GPS krijgen grotere geheugen kernen Maguire, E. e.a. (2000), Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers, Proceedings of the National Academy of Sciences,vol. 97, Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 5

6 Ervaringsafhankelijke hersen plasticiteit Bangert, M. (2003), Mapping perception to action in piano practice, BMJ Neuroscience, 11 Plasticiteit en verrijkende omgeving Zelfs bij genetische aandoeningen zoals Fragile X syndroom: proteines stijgen na blootstelling proefdieren aan complexe omgevingen met actieve synaptogenesis Irwin, S et al, Neurobiology of learning & memory, Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 6

7 Omgevingsdeprivatie Hubel & Wiesel, 1963 Vroege sensorische deprivatie leidt tot verlies in de visuele hersenschors Maar hogere sensorische activering leidt tot expansie van schors 13 Omgevingsdeprivatie bij mensen Amblyopie: lui oog Spieratrofie na plaaster Koizumi, H. (2004), The concept of developing the brain : a new natural science for learning and education, Brain & Development, 26, Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 7

8 Emoties & cognitieve ontwikkeling Primaire intersubjectiviteit (affectieve band) triggers genetische expressie van de hersenen: - communicatiestructuren - taal - cognitieve ontwikkeling Ref : Colwyn Trevarthen (University of Edinburgh, dept Child Psychology) 15 Emoties & hersenontwikkeling Zonder een affectieve omgeving+ gemedieerde leerervaring, is er geen taalontwikkeling, communicatie, identiteit en hogere cognitie Onderzoek naar extreme deprivatie Alle leren is emotie-gebonden Greenspan, S.I.& B. Lieff Benderly (1997), The Growth of the Mind and the Endangered Origins of Intelligence, New York: Perseus books Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 8

9 Plasticiteit & omgeving Roger Walsh :effect van neonatal "handling": Ruimtelijk geheugen hippocampus receptoren Effect van verzorgers op plasticiteit Ref. Walsh, R. (1981), Towards an ecology of the brain, New York: SP Medical & Scientific Books Winkelmann-Duarte, E. e.a. (2007), Plastic changes induced by neonatal handling in the hypothalamus of female rats, Brain Research, 1170, Plasticiteit is heel gewoon Plasticiteit komt voor bij elke leerervaring Op elke leeftijd Uitgelokt door activiteit Maar niet noodzakelijk positief... Slordige electricien Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 9

10 Macro-systeem Plasticiteit en ecologie cultuur: wetten, normen, gewoontes, rituelen, opinies, socioeconomische situatie, klassen,, etc Exo-systeem omgeving, buren, sociaal ondersteuningsnetwerk, Meso-systeem interactie tussen exo en micro Micro-system kerngezin, familie, school Bronfenbrenner (1979) 19 Hoe komen cognitieve functies tot stand? Piaget: cognitieve structuren ontstaan door sensomotorische ervaring + rijping, dus: veel spelen, spelen, spelen! Basis van ervaringsgericht onderwijs Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 10

11 Cultureel constructief model van intelligentieontwikkeling Feuerstein: ja, maar er is ook mediatie nodig Vygotsky, Feuerstein: hogere cognitieve functies zijn het resultaat van gemedieerde leerervaring Leren niet alleen door blootstelling, maar door gemedieerde leerervaring Interview met Reuven Feuerstein, uit de film Yes it can be done, productie Feuersteincentrum Nederland 21 Cultureel constructief model van intelligentieontwikkeling Vygotsky, Feuerstein: hogere cognitieve functies zijn het resultaat van adequate gemedieerde leerervaring Ouders, leerkrachten, andere kinderen, hebben een bepaalde intentie, dragen die over, en zorgen ervoor dat het kind mee is Mediatie is geen stimulatie Bij onvoldoende gemedieerde leerervaring worden cognitieve functies niet of slecht ontwikkeld A.Renoir Feuerstein, R., Rynders & Rand, Y., (1997). Laat me niet zoals ik ben. Rotterdam: Lemniscaat Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 11

12 Cognitieve vermogens zijn leerbaar Gemedieerde Leerervaring (MLE): Feuerstein beschrijft 12 criteria, b.v. optimisme, gedagsregulering Hogere cognitieve functies = executieve functies = prefrontale functies, bv. zelf-regulatie van gedag, focussen, volgehouden aandacht, systematisch zoeken, plannen Wacht tot er een fles aanspoelt, dan kunnen we een S.O.S. sturen Figuur uit Lebeer, J. (2003), Bouwen aan leren leren, Acco 23 Gebrek aan mediatie en verminderde modificeerbaarheid concept culturele deprivatie Feuerstein Endogene oorzaken (erfelijk, hersenen, zintuigen) Exogene oorzaken (emotioneel, sociaal, cultureel, socioeconomisch) Voldoende gemedieerde leerervaring Onvoldoende gemedieerde leerervaring Opbouw van de cognitieve functies Verhoogde modificeerbaarheid Deficiente cognitieve functies Verlaagde modificeerbaarheid Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 12

13 Anton Marin, in: Lebeer J & Ruijters, M. (1996), Denkmiddelen-kit, Utrecht: Sardes Toename kinderen met leermoeilijkheden 10-20% kinderen met leerproblemen (cf. praktijktest leerzorgkader) Kinderen met attestering dyslexie, dyscalculie Sticordi - kinderen algemeen: kinderen die ondermaats blijven, eindtermen leren leren niet bereiken Leren hoe te leren; zoveel moderne kinderen hebben hier moeite mee: dingen opzoeken, weten wat ze moeten doen, een taak uitvoeren, controleren, enz. 25 Executieve functies prefrontale cortex Reguleert processen van planning, controle en coordinatie van het cognitief systeem Beheert de activering en de modulatie van schemata en cognitieve processen Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 13

14 regulatiestoornissen Kijk in het vervolg voor je springt 27 Kinderen met aandachts- en gedragsproblemen X2 van ( Keen e.a.) 1 op 6 in sommige klassen X10 voorschriften Ritalin Geen evidence voor langdurig effect methylfenidaat ( Ritalin) Geen evidence voor genetische mutaties ADHD = cultureel construct (Timimi, e.a. British Journal of Psychiatry 2004, 184:8-9) Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 14

15 29 Behandeling ADHD methylfenidate ( Ritalin)? veilig, effectief, maar symptomatisch + niet bij iedereen Carnitine? evidence based level I (Van Oudheusden e.a.) Probleem: alibi + onvoldoende (Stephen Rose) Cognitieve-gedragsinterventie: hersenactivering, organiseren, focusing, controle Fysische activiteit die volledige concentratie vraagt, bv. jongleren, muziek, capoeira Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 15

16 Keerzijde van de medicalisering Blindheid voor maatschappelijke factoren 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% percentage Ritalin gebruikers jaar percentage Ritalin gebruikers Prescribed stimulant use for ADHD continues to rise steadily, NIMH press release, sept Kinderen krijgen andere blootstellingen TV games GSM Surfersgeneratie Ze ontwikkelen andere vaardigheden: sommige beter dan volwassenen (snel oplossingen zoeken, omgaan met snel wisselende informatie), andere minder ontwikkeld (bv. impulsiviteitscontrole, lezen, schrijven, interpreteren, zorgvuldigheid, output, verifiëren of iets correct is) Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 16

17 Preventie ADHD? Opvoeding : Mediatie van gedragsregulering, ex. Anklung (muziekschool Bandung, Indonesië) Beperking stimuli? Niet noodzakelijk Zwangerschapsstress-reductie Van den Bergh B Marcoen A. High Antenatal Maternal Anxiety Is Related to ADHD Symptoms Externalizing Problems and Anxiety in 8- and 9-Year-Olds. Child Development 2004; 75 (4): Voeding? = dubieuze evidentie 33 Kinderen met autismespectrumstoornissen Kinderen met een gebruiksaanwijzing Epidemische toename van kinderen met autismespectrumstoornissen: elke klas heeft er nu minstens één Explosieve toename van GONmiddelen voor deze kinderen (2/3 van GONmiddelen) echte toename van autisme, of wordt er alleen meer gediagnosticeerd o.i.v. grotere bekendheid en lobbying Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 17

18 Toenemende autismediagnosticering Haveman, M. & R. Reynders (2002), Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, mei Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 18

19 Grey matter regions significantly reduced (p<0.05 FDR corrected) in the autistic group by comparison with the controls. All labels are derived from the Anatomical Automatic Atlas (AAL). The x,y,z coordinates are the Talairach coordinates of the center of each 3D cluster. Brodmann areas (BAs) are also provided. Anatomical location Talairach coordinates Center of cluster Peak of significance (T score) Cluster size (No. of voxels) x y z Left cerebellum T=5.56 6,452 Left occipito-basal cortex (BA18) T= Left inferior temporal gyrus (BA20) T=5.40 1,708 Left middle temporal gyrus (BA21) and left superior temporal gyrus (BA22) Left insula, left putamen, Left perisylvian cortex (BA48) Left inferior frontal gyrus (BA47) T=5.96 2, T=5.37 6, T= Left DLPFC (BA44) T=4.93 1,513 Left precuneus (BA7) T=5.78 1,225 Right cerebellum T= , pz con DPS LF dai 3 ai 10 aa 21 C con sviluppo tipico Right insula, right putamen, right perisylvian cortex (BA48) Right post-central cortex (BA1,2,3), right inferior parietal lobe (BA40) T=5.42 8, T=5.35 1,382 Supplementary motor area (BA6) T= Basal forebrain, nucleus accumbens T=4.05 1,282 Pagina Riva 8 - Neurofisiologia et al AJNR e neuroanatomia Am J dei Neuroradiol. disordini neuroevolutivi Ook op 18 jaar onvoldoende leervoorwaarden - te oppervlakkig - te weinig zelfcontrole - te weinig controle op correctheid - te weinig rigorositeit (cf onderzoek Chicago rigourous mathematics, James Kinard) - te weinig planning - te weinig geheugentechnieken - te weinig woordenschat - te weinig abstract (cf onderzoek Adey & Shyer Really Raising Standards) Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 19

20 DSM-Etiketjes? Voordelen 1. herkenning: er is iets aan de hand 2. Erkenning en begrip: het is niet de fout van de leerling, het is niet een kwestie van niet je best doen 3. Ontslaat omgeving en persoon van schuldcomplex cf. Bruno Bettelheim, ijskastmoeders 39 DSM-Etiketjes nadelen DSM leidt tot medicalisering van socio- culturele & pedagogische problemen Statisch paradigma, geen modificeerbaarheid Nadruk op pathogeen: wat loopt er fout ( in neurobiologie, omgeving, etc.) Attributie: allemaal defecten ; kind-eigenschappen Zelfperceptie?? ik ben speciaal abnormaal ziek het zit nu eenmaal in mijn genen Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 20

21 Hersenontwikkelingsproblemen: hoe op school ermee omgaan? Anders kijken naar kinderen Daffodil - model: Handelingsgericht Contextueel ICF: bio-psycho-sociaal Dynamisch, Salutogeen Cognitief-activerend - mediërend onderwijs activering leren leren functies (executieve, cognitieve functies) Mediërend leren Motivatie/ betekenisvol/ affectief Inclusieve schoolomgeving Omgaan met diversiteit: heterogene leeromgevingen Multidisciplinair teamwerk: cooperatief leren, co-teaching, diversifiëren Zorgcontinuum op school Lebeer, J., Van de Veire, H., Timbremont, B., Denys, A., Van Trimpont, I., Schraepen, B. (2013), Anders kijken naar kinderen: naar een meer dynamische evaluatie van het functioneren van kinderen met een barrière bij leren en participeren, Zorgbreed, Tijdschrift voor Integrale 41 Leerzorg, 10 (38): Een mogelijk Daffodil model- Conceptuele Oud model 1. statisch model / deficientie-gericht 2. Medisch-biologisch model 3. Segregatie 4. Individueel model 5. Metingen & testen 6. Classificerende diagnostiek 7. Assessment, gevolgd door begeleiding basis Daffodil guidelines 1. Orientatie op modificeerbaarheid 2. Bio-psycho-sociaal model van handicap 3. Inclusie 4. Contextueel - ecologisch 5. Proces-georiënteerd 6. Handelingsgericht 7. Assessment & counseling deel van zelfde proces Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 21

22 Pathogeen Pathogenese: wat loopt er fout, waarom? Reductionisme : het geheel wordt verklaard door de werking van de onderdelen, b.v. neurobiologie Determinisme: onvrijheid Salutogeen Salutogenese: wat loopt er goed dank zij? Ecologie: onderlinge verbanden; neurobiologie + omgeving Systemische kijk Fundamentele onbepaaldheid Vrijheid 43 Voorbeeld van complex gedragsproblemen ecologische & salutogene aanpak Down syndroom taalontwikkeling sterk achter, uitspraak gedrag O.K. in kleuterschool, maar cognitief erg achter inclusief onderwijs 1 ste & 2 e leerjaar O.K.dankzij sterke leerkracht en ondersteuning studenten 3 de leerjaar: teruggetrokken, autisme? dreiging met verwijdering van school LPAD: dynamisch onderzoek van leerprocessen: salutogene kant; toont leerbaarheid aan Contextuele reframing gedrag: counselling op school laat zien dat gedragsproblemen kunnen voorkomen worden door andere aanpak Zoek naar talent, motivatie, in dit geval: muziek! Stel verwachtingen bij Betrek het kind bij het klasgebeuren Een salutogene aanpak verandert wat je doet Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 22

23 de leraar als uitvoerder van gesloten hersenchirurgie Mediërende leraar induceert hersenplasticiteit - Fragment uit film Mr. Hollander Bransford, J., Brown, A., Cocking, R., How people learn. Brain, mind, experience and school, Washington: National Academy Press Lebeer, J. (ed.) (2003), Bouwen aan leren leren. Leuven: Acco R. Feuerstein, Laat me niet zoals ik ben, Rotterdam: Lemniscaat De Wit, M. (2012), Worden wie je bent. Een reis door de ontwikkelingsfilosofie van Reuven Feuerstein. Amstelveen: Feuersteincentrum Nederland Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen 23

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen met autismespectrumstoornis in het Passend Onderwijs Een theoretische onderbouwing voor de noodzaak tot het aanpassen van leermiddelen voor leerlingen

Nadere informatie

Leraarcompetenties voor het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen

Leraarcompetenties voor het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen Leraarcompetenties voor het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen (Hoog)begaafde leerlingen over belangrijke competenties van leraren Esther de Boer Scriptie CBO Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nadere informatie

De ontwikkeling van brein en persoon bij het ouder worden

De ontwikkeling van brein en persoon bij het ouder worden De ontwikkeling van brein en persoon bij het ouder worden IMPLICATIES VOOR ARBEIDSORGANISATIES Drs. is arbeidsen organisatiepsycholoog. Hij is zelfstandig gevestigd als adviseur en onderzoeker op het gebied

Nadere informatie

bijlage EEN BETERE WERELD VOOR JONGE KINDEREN investeren in hun omgeving

bijlage EEN BETERE WERELD VOOR JONGE KINDEREN investeren in hun omgeving bijlage EEN BETERE WERELD VOOR JONGE KINDEREN investeren in hun omgeving Deze visietekst kwam tot stand in samenwerking tussen Kind & Gezin en volgende wetenschappelijke experts: Sara De Mulder, Faculteit

Nadere informatie

Leer het brein kennen

Leer het brein kennen Leer het brein kennen Over een New Learning Science op het kruispunt van neurowetenschap, cognitiewetenschap en onderwijswetenschap: resultaat van een invitational conference georganiseerd door NWO op

Nadere informatie

ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH/ WITHOUT HYPERACTIVITY (ADHD)

ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH/ WITHOUT HYPERACTIVITY (ADHD) Dit artikel is oorspronkelijk verschenen als een interne publicatie op Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Heeze, Nederland in: de Ruif, 5, nr.1, pp. 17-22, november 1996. Toevoegingen na vertaling in het engels,

Nadere informatie

De mythe dat het brein niet belangrijk is voor het leren

De mythe dat het brein niet belangrijk is voor het leren De mythe dat het brein niet belangrijk is voor het leren Jelle Jolles Pim was als zesjarige al een leuk en goedlachs jongetje. Hij was alert, en daarbij ook ondernemend en actief. De meester meldde op

Nadere informatie

Alcohol. en het. Adolescente Brein

Alcohol. en het. Adolescente Brein Alcohol en het Adolescente Brein Tirza Hagemann Afstudeeropdracht Faculteit Natuurwetenschappen Open Universiteit Nederland 2010 Alcohol en het Adolescente Brein Tirza Hagemann, 2010. Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Autisme: het socioschema als

Autisme: het socioschema als Martine Delfos Autisme kent een korte, maar intensieve onderzoekstraditie. Er zijn met name drie belangrijke theorieën ontwikkeld, de theorie van de Theory of Mind, de theorie van de (Weak) Central Coherence

Nadere informatie

Echt passend onderwijs

Echt passend onderwijs HERSEN- EN COGNITIEWETENSCHAP Echt passend onderwijs Met nieuwe kennis en inzichten uit de hersenwetenschap Tekst: Arga Paternotte, illustratie: BeeldinZicht In worden er beslissingen genomen over de veranderingen

Nadere informatie

Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven

Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven Auteurs: Van Tetering, Marleen Wassink, Leonie Datum: 11 oktober 2014 U n i P a r t n e r s M a a

Nadere informatie

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees

Nadere informatie

Eveline Crone. Het puberende brein. samenvatting

Eveline Crone. Het puberende brein. samenvatting Eveline Crone Het puberende brein samenvatting Eveline Crone Het puberende brein (samenvatting Ronald Doornekamp) 1 Adolescentenbrein in beweging Het gedrag van pubers roept vaak vraagtekens op bij opvoeders.

Nadere informatie

Ine Bollen Kinderpsychiatrie 2014-2015

Ine Bollen Kinderpsychiatrie 2014-2015 Psychiatrie en psychopathologie: multifactoriële actiopathogenese prof. Danckaerts Wat is psychiatrie? Er zijn vss antipsychiatrie-bewegingen geweest mensen die proberen duidelijk te maken dat er te snel

Nadere informatie

Autisme van bovenaf of binnenuit

Autisme van bovenaf of binnenuit Autisme van bovenaf of binnenuit Een genuanceerder beeld over autismevriendelijke architectuur aan de hand van getuigenissen van (jong)volwassenen met ASS Marijke Kinnaer Thesis voorgedragen tot het behalen

Nadere informatie

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: het ministerie van VWS Samenstelling: Jacqueline Verdurmen

Nadere informatie

Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Van leertheorie naar onderwijspraktijk Van leertheorie naar onderwijspraktijk Tjipke van der Veen, Jos van der Wal Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Van leertheorie naar onderwijspraktijk Tjipke van der Veen Jos van der Wal Vijfde druk Noordhoff

Nadere informatie

adhd onder controle Stanley I. Greenspan Leer je kind kalm, betrokken en aandachtig te worden zonder medicijnen met Jacob Greenspan

adhd onder controle Stanley I. Greenspan Leer je kind kalm, betrokken en aandachtig te worden zonder medicijnen met Jacob Greenspan adhd onder controle Leer je kind kalm, betrokken en aandachtig te worden zonder medicijnen Stanley I. Greenspan met Jacob Greenspan Oorspronkelijke titel: Overcoming adhd Helping Your Child Become Calm,

Nadere informatie

MOTIVATIE VAN JONGE KINDEREN IN HET MUZIEKONDERWIJS. Stefan van Rees

MOTIVATIE VAN JONGE KINDEREN IN HET MUZIEKONDERWIJS. Stefan van Rees MOTIVATIE VAN JONGE KINDEREN IN HET MUZIEKONDERWIJS Stefan van Rees Motivatie van jonge kinderen in het muziekonderwijs Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 E-mailadres: stefan@cmdrotterdam.nl

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015

Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015 Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015 Bijlagen bij jaarrapport 2013 C04095/BA4046 Zoetermeer, 14 april 2014 Inhoudsopgave Bijlage 1 Beleidsreconstructie 5 Bijlage 2 Literatuur en analytisch kader

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Mediawijsheid

Nadere informatie

Nee tegen NLD. Paul Eling. De Psycholoog

Nee tegen NLD. Paul Eling. De Psycholoog Nee tegen NLD Het aantal kinderen dat het stempel NLD krijgt, lijkt snel toe te nemen. NLD staat voor Nonverbal Learning Disability, maar wat is dat nu precies? De belangstelling die het begrip in de onderwijswereld

Nadere informatie

Gezien vanuit een ander perspectief

Gezien vanuit een ander perspectief Gezien vanuit een ander perspectief Het verschil in leeftijd waarop blindgeboren en ziende kinderen perspectief kunnen nemen (Theory of Mind) en de relatie tussen de Theory of Mind prestatie van blindgeboren

Nadere informatie

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman Appropriate Education from an international perspective About the author Dr. Hans Schuman is lector at Fontys University of Applied

Nadere informatie

Wat is spel? Definitie van spel Spelcategorieën

Wat is spel? Definitie van spel Spelcategorieën 1 Wat is spel? Definitie van spel Over de definitie van spel is men het in de literatuur niet eens. Uit een meta- analyse over onderzoek naar spel blijkt dat de term spel onzorgvuldig wordt gebruikt (Cheng

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

ADHD & ADD Leerstoornissen Medicatie. Jeffrey ter Meulen, jeugdarts

ADHD & ADD Leerstoornissen Medicatie. Jeffrey ter Meulen, jeugdarts ADHD & ADD Leerstoornissen Medicatie Jeffrey ter Meulen, jeugdarts Relatie leerstoornis - ADHD kernsymptomen DSMIV epidemiologiepathofysiologie etiologie comorbiditeit beloop therapie Relatie dyslexie

Nadere informatie

Hoe geef je aardrijkskundeles?

Hoe geef je aardrijkskundeles? 3. Hoe geef je aardrijkskundeles? door Leon Vankan 3.1 Inleiding Wanneer je pas begint als leraar, ben je wellicht geneigd om les te geven zoals je zelf les hebt gehad of gehad zou willen hebben. Je legt

Nadere informatie

Als wilskracht niet meer helpt

Als wilskracht niet meer helpt Als wilskracht niet meer helpt Coaching op dyslexie, faalangst en conceptueel denken bij Dynamika! 1 In opdracht van: Dynamika Eindhoven Januari 2015 2176963 Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Toegepaste

Nadere informatie