ADHD. ADHD volgens DSM-IV TR (APA, 2000) ADHD - aandachtsproblemen. 06/03/2014 Dieter Baeyens. Kinderen en jongeren met specifieke noden ADHD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADHD. ADHD volgens DSM-IV TR (APA, 2000) ADHD - aandachtsproblemen. 06/03/2014 Dieter Baeyens. Kinderen en jongeren met specifieke noden ADHD"

Transcriptie

1 Prof. dr. Cursus Slides Eigen nota s Achtergrondpapers: o Daley, D. (2006). : a review of the essential facts. Child: care, health & development, 32, o Schmidt, S. & Petermann, F. (2009). Developmental psychopathology:. BMC Psychiatry, 9, o Millishap, J.G. Etiologic classification of. Pediatrics. Ahead of print. Korte introductie 3 stellingen in de hulpverlening o Diagnostiek o Behandeling 1

2 DSM (APA): o Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (Eng) o Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (Nl) ICD (WHO): o Hyperkinetic Disorder VLOR: o Psychiatrische functiebeperkingen volgens DSM-IV TR (APA, 2000) A B C D E 6 of meer symptomen van aandachtstekort 6 of meer symptomen van hyperactiviteit/impulsiviteit 6 maanden Op een manier die onaangepast is of niet past bij het ontwikkelingsniveau Enkele beperkingen ten gevolge van symptomen waren aanwezig voor het 7 de levensjaar Enkele beperkingen uit de groep van symptomen zijn aanwezig op 2 of meer terreinen (bv. school (werk) en thuis) Er moeten duidelijke aanwijzingen van beperkingen zijn in het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren De symptomen komen niet uitsluitend voor in het beloop van een POS, schizofrenie of een andere psychotische stoornis en zijn niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis (bv. stemmingsstoornis, angststoornis, dissociatieve stoornis of een persoonlijkheidsstoornis) - aandachtsproblemen Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige aandacht (langdurige geestelijke inspanning) vereisen Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden 2

3 hyperactiviteit/impulsiviteit Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/haar stoel Staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen subjectieve gevoelens van rusteloosheid) Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten Is vaak "in de weer" of "draaft maar door" Praat vaak aan een stuk door Gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn Heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op volgens DSM-5 (2013) A B C D E 6 of meer symptomen van aandachtstekort 6 of meer symptomen van hyperactiviteit/impulsiviteit 6 maanden > 17 jaar: 5 of meer symptomen Op een manier die onaangepast 12 is jaar of niet i.p.v. past 7 & bij enkel het ontwikkelingsniveau aanwezigheid symptomen Enkele beperkingen ten gevolge van symptomen waren aanwezig voor het 7 de levensjaar Enkele beperkingen uit de groep van symptomen zijn aanwezig op 2 of meer terreinen (bv. school (werk) en thuis) Er moeten duidelijke aanwijzingen van beperkingen zijn in het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren De symptomen komen niet uitsluitend voor in het Beperkingen beloop van een interferenties POS, schizofrenie of een andere psychotische stoornis en zijn niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis (bv. stemmingsstoornis, angststoornis, dissociatieve stoornis of een persoonlijkheidsstoornis) en ASS kunnen samen voorkomen Kinderpsychiatrische classificatiesystemen -aanverwanten in o (DSM-II (1968)) o DSM-III (1980) o DSM-III-R (1987) o DSM-IV (1994) o DSM-IV-TR (2000) o DSM-5 (2013) Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit 3

4 -presentaties Aandachtsproblemen Hyperactiviteit /Impulsiviteit -IA -COM -HI 27% 55% 18% -presentaties -IA Aandachtsproblemen hypo-actief, traag dagdromen Sociaal passief, teruggetrokken vergeten groep Academisch schools falen leerproblemen Bijkomende problemen veelal emotioneel -COM Aandachtsproblemen beperkte volgehouden aandacht flitsende gedachten Sociaal sociale tekorten, agressief verworpen groep Academisch schools falen Bijkomende problemen veelal gedragsprobleem Voorbij DSM-5 Lijdensdruk Laag zelfbeeld, faalangst, neerslachtigheid, afreageren, soms tot op het niveau van een bijkomende stoornis 4

5 Comorbiditeit Comorbiditeit: in 70% van de gevallen vergezeld van een tweede stoornis Stoornis Prev. in populatie Prev. in ODD 2-16% 35-50% CD 2-3% 14-50% Angststoornis 9% 20-34% Depressie 2-8% 15-20% Bipolaire stoornis 1%??? (>1%) Leerstoornis 2-10% 10-25% Tourette stoornis <1% 11% Beperkingen Druggebruik 2 x risico Vroeger begin stop in volwassenheid Gezin 2-4 x ruzies 3-5 x echtscheidingen Gezondheidszorg 50% fietsongelukken 2-4 x auto-ongelukken 33% aanmeldingen op spoeddiensten School & Carrière 35% uitval 46% schorsingen productiviteit Korte introductie 3 stellingen in de hulpverlening o Diagnostiek o Behandeling 5

6 Stelling 1 Aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit lijken alleen maar toe te nemen Epidemiologie Canada % Nederland 1.3% Duitsland 4.2% China 6-9% Mexico 5% Brazilië 5.8% India 5-12% Wereldwijd voorkomen varieert tussen 1.3% en 12% gemiddelde rond 7% Australië 3.4% N-Zeeland 2-6.7% Kinderpsychiatrische classificatiesystemen Prevalentie (%) volgens verschillende DSM-criteria o.b.v. rapportage door leerkrachten bij dezelfde 1077 leerlingen tussen 5 en 12 kaar (Baumgaertel et al., 2002) 6

7 -bashing = 2x onrecht voor iemand met Stelling 2 Eens, altijd Ontwikkelingsverloop Evolutie van -symptomen tussen 6 en 19 jaar (Wilens et al., 2002) 7

8 Symptoomevolutie & heterogeniteit Symptoomevolutie & Heterogeniteit Schmidt et al., BMC Psychiatry, 2009 Biederman et al., J Am Psychiatry, 2000 Stelling 3 Het ligt aan de ouders 8

9 Omgevingsfactoren Kinderen en jongeren met specifieke noden Multicausaal bepaald Genetische kwetsbaarheid Neurobiologische factoren Gedrag Biologische modellen Genetische basis van aangetoond, o.a. via adoptiestudies (Sprich et al., 2000) Geen genetisch determinisme Interactie gen x omgeving genetische kwetsbaarheid, geen determinisme Bv. haplotype DAT1 x alcohol exposure in uterus (Brookes et al., 2006) 10&3 10&2 9&3 9& alcohol exposure no alcohol exposure 9

10 Geen genetisch determinisme Score op -vragenlijst onderverdeeld volgens type van een -risicogen (DRD4) (Neuman et al., 2006) type 1 type 2 type 3 niet roken roken Opvoedingsstijl Interactie met risico-genen? - Responsiviteit Meest kans op een positieve ontwikkeling + permissief autoritatief ongeïnteresseerd autoritair - Meest risico op gedragsproblemen + Discipline Biologische modellen: neurochemisch 10

11 Dual-pathway model Sonuga-Barke, 2003 Barkley (1997): Inhibitie-tekort theorie Inhibition Working memory Internalisation of language Selfregulation Reconstitution symptoms Barkley (1997): Inhibitie-tekort theorie Is een inhibitietekort een voldoende en noodzakelijke voorwaarde voor? Neen! Slechts 32% van de kinderen vertoont een duidelijk inhibitieprobleem (Sonuga-Barke et al., 2008). 11

12 Barkley (1997): Inhibitie-tekort theorie Is een inhibitietekort een voldoende en noodzakelijke voorwaarde voor? Neen! Kinderen zonder vertonen ook inhibitie- en andere EF-problemen (Nigg et al., 2005). Dual-pathway model Sonuga-Barke, 2003 Sonuga-Barke (2002) Delay aversion hypothese Maudsley Index of Childhood Delay Aversion Delay of gratification tasks 12

13 Korte introductie 3 stellingen in de hulpverlening o Diagnostiek o Behandeling Waar kan je informatie vinden? De ((zorg)leerkracht op) school Centrum voor Leerlingbegeleiding Kind en Gezin Opvoedingswinkel Onvoedingstelefoon Huisarts Centrum voor Algemeen Welzijn Centrum ZitStil... Waar gebeurt diagnostisch onderzoek? Revalidatiecentra Kinder- en jeugdpsychiatrie Centra voor Ontwikkelingsstoornissen Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Zelfstandig werkende psychiaters/neurologen Zelfstandige multidisciplinaire teams 13

14 Korte introductie 3 stellingen in de hulpverlening o Diagnostiek o Behandeling Internationale richtlijnen Internationaal Organisatie Land Jaar <18j 18j Online Royal Australasian College of Physicians AUS 2009 Canadian Resource Alliance CAN 2008 Trimbos-Instituut NL 2005 Ministry of Health NZ 2001 National Collaborating Centre for Mental Health Scottish Intercollegiate Guidelines Network UK 2008 UK 2009 American Academy of Pediatrics USA

15 Richtlijnen Internationaal Auteur Organisatie Jaar <18j 18j Online Taylor et al. Kooij et al. Nationaal European Network for Hyperkinetic Disorders European Network Adult Auteur Organisatie Jaar <18j 18j Online Matthys et al. Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen 2010 Kern van classificerende diagnostiek Kooij et al., 2010 Diagnostiek <18j 18j UK AUS USA NL EU Diagnose volgens DSM-IV criteria! Age-appropriate Multi-informant presentations assessment should be taken into account Cut-off of 4/9 current DSM-IV criteria may be sufficient, when significant Multi-method assessment impairments Age-of-onset Differentiaaldiagnostisch criteria required onderzoek < persistence and impairment Kern van classificerende diagnostiek Kooij et al., 2010 Diagnostiek <18j 18j UK AUS USA NL EU Diagnose volgens DSM-IV criteria! Multi-informant assessment! Diagnosis Multi-method should assessment be based on self-report and in-depth evaluation, but collateral information is desirable Differentiaaldiagnostisch onderzoek 15

16 Kern van classificerende diagnostiek Kooij et al., 2010 Diagnostiek <18j 18j UK AUS USA NL EU Diagnose volgens DSM-IV criteria! Multi-informant assessment! Multi-method assessment! Validation of instruments is urgently needed Differentiaaldiagnostisch onderzoek Neurobiological/-psychological tests are neither imperative nor sufficient but may document functional impairment Kern van classificerende diagnostiek Kooij et al., 2010 Diagnostiek <18j 18j UK AUS USA NL EU Diagnose volgens DSM-IV criteria! Multi-informant assessment! Multi-method assessment! Differentiaaldiagnostisch onderzoek Co-morbidity is the rule, with 75% of clinical patients having at least one other disorder, and the mean number being three. Diagnostiek van (Beebe, 2006) Intake Assess for differential diagnosis 1 Crisis management 6 Better explained by another condition? 2 Generate problem list Prioritized list of major family concerns 7 Child interview Observation / interviews / questionnaires 3 Assess for core features of Interviews / questionnaires 8 Collateral contacts and observations Teachers, classroom,... 4 Assess for comorbid conditions Interviews / questionnaires 9 Decide on the need for further evaluation 5 Gather historical, contextual information Medical, developmental, social,... history 10 Case conceptualization, recommendations Diagnosis, treatment planning 16

17 Korte introductie 3 stellingen in de hulpverlening o Diagnostiek o Behandeling Effectieve behandeling? Treatment C-12 C12+ Pare nt Medication Part ner Teac her Peer Psycho-education Parent management training Self-instruction training (problem solving skills) Social skills training Diet Psychopharmacologie Stimulantia: Ritalin (MPH), Concerta, Dexamphetamine o Modified release or short duration o No craving or dependence Noradrenergics: Strattera (atomoxetine), Dixarit (clonidine) o Effect only after 6 weeks o More side effects than stimulantia Neuroleptics: Dipiperon (pipamperon), Risperdal (risperdon), Haldol (haloperidol) o Combination + ODD/CD o No drug holidays o Side effects more severe 17

18 Psychopharmacologie Release-method varieert Psychopharmacologie Modified release: Concerta Psychopharmacologie Modified release: Ritalin MR 18

19 Psychopharmacologie Succes rate: o o o 70% toont een positieve reactie op de eerst toegediende medicatie 30% moet een tweede type medicatie proberen 10% kan niet geholpen worden Psychopharmacologie Gewichtsverlies Minder hongergevoel Hoofdpijn Insomnia Droge mond Nausea Hogere bloeddruk Zenuwachtigheid Angst Rebound effect! Regionale spreiding medicatiegebruik 12 % 9-jarigen met Rilatine-gebruik (Vanoverloop, 2008) W-VL Limb O-VL A'pen VL-B Brussel Wallonië 19

20 Psychopharmacologie Medicatie is geen mirakeloplossing: Korte termijn pijnstiller Smal klinisch effect: geen effect op secundaire problemen 10% reageert niet op medicamenteuze behandeling Symptoomvermindering is niet hetzelfde als normalisatie Psychopharmacologie Medicatie is geen mirakeloplossing: Intolerantie tegen medicatie: kosten-baten analyse Voor de leeftijd van 6 jaar, terughoudendheid om medicatie toe te dienen Ethische bezwaren: medicatie situeert de oorzaak uitsluitend in het kind Effectieve behandeling? Treatment C-12 C12+ Pare nt Medication Part ner Teac her Peer Psycho-education Parent management training Self-instruction training (problem solving skills) Social skills training Diet 20

21 Psycho-educatie Informatie: Inzicht in de stoornis vergroten Kenmerken Oorzaken (met nadruk op omgevingsfactoren) Chroniciteit en prognose Steun: Aanvaarding Communicatie over beperkingen Nieuwe interpretaties van gedrag (niet willen niet kunnen) Verwachtingen aanpassen Therapie: Gedrag en cognities veranderen Link tussen diagnostiek en interventie Effectieve behandeling? Treatment C-12 C12+ Pare nt Medication Part ner Teac her Peer Psycho-education Parent management training Self-instruction training (problem solving skills) Social skills training Diet Farmacotherapie & psychosociale behandeling Geschiedenis van - falen - onderprestatie - relatieproblemen Aandachtstekort Rusteloosheid Impulsiviteit (Emotie-ontregeling) medicatie Psychotherapie - Organiseren - Plannen (takenlijst) - Uitstellen, vermijdingsgedrag en afleidbaarheid aanpakken Negatieve gedachten en opvattingen (negatief over zichzelf) Somberheid Schuldgevoelens Angst Woede Psychotherapie Functionele handicaps Aanpassing van Safren et al

22 Cognitief-gedragstherapeutische behandeling Vaardigheidstraining leerkracht Respons op ongewenst-gedrag: time-out, negeren evt. boete-systeem (maar liever geen straf) Respons op gewenst gedrag: belonen (bv. token economy system) Opvoedingsstijl - Responsiviteit Meest kans op een positieve ontwikkeling + permissief autoritatief ongeïnteresseerd autoritair - Meest risico op gedragsproblemen + Discipline 22

23 Effectieve behandeling? Treatment C-12 C12+ Pare nt Medication Part ner Teac her Peer Psycho-education Parent management training Self-instruction training (problem solving skills) Social skills training Diet Zelfinstructietraining Effectieve behandeling? Treatment C-12 C12+ Pare nt Medication Part ner Teac her Peer Psycho-education Parent management training Self-instruction training (problem solving skills) Social skills training Diet 23

24 Effectieve behandeling? Treatment C-12 C12+ Pare nt Medication Part ner Teac her Peer Psycho-education Parent management training Self-instruction training (problem solving skills) Social skills training Diet 24

Wat is ADHD? Aandachtstekort:

Wat is ADHD? Aandachtstekort: Wat is ADHD? ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis die voorkomt bij ongeveer 3 tot 5 % van de bevolking. Jongens hebben 4 keer zoveel kans om de diagnose

Nadere informatie

ADHD & ADD Leerstoornissen Medicatie. Jeffrey ter Meulen, jeugdarts

ADHD & ADD Leerstoornissen Medicatie. Jeffrey ter Meulen, jeugdarts ADHD & ADD Leerstoornissen Medicatie Jeffrey ter Meulen, jeugdarts Relatie leerstoornis - ADHD kernsymptomen DSMIV epidemiologiepathofysiologie etiologie comorbiditeit beloop therapie Relatie dyslexie

Nadere informatie

Ik wil dan ook graag een aantal mensen bedanken die mij doorheen deze hele periode gesteund hebben.

Ik wil dan ook graag een aantal mensen bedanken die mij doorheen deze hele periode gesteund hebben. Voorwoord De interesse voor kinderen met een ontwikkelingsproblematiek, voornamelijk kinderen met ADHD is er gekomen door de opleiding ergotherapie. In het 2 de jaar van de opleiding werd ons gezegd dat

Nadere informatie

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8846

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8846 ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8846 Good clinical practice in de herkenning, diagnose en behandeling - ADHD In this science-policy advisory report, the Superior Health Council provides good clinical

Nadere informatie

Onderzoek & presentatie voor vakdidactiek. ADHD (ADD) Attention Dificit Hyperactivity Disorder

Onderzoek & presentatie voor vakdidactiek. ADHD (ADD) Attention Dificit Hyperactivity Disorder Onderzoek & presentatie voor vakdidactiek ADHD (ADD) Attention Dificit Hyperactivity Disorder S r a a r L u i j t e n - G u i d o A u g u s t i j n - J u1 d i t h R o b b e n - E l s D e l f g a a u w

Nadere informatie

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel ADHD dossier adhd en middelengebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02

Nadere informatie

AD(H)D. een meetbare hersenfunctiestoornis. A.Haagen, kinderartskinderneuroloog 1

AD(H)D. een meetbare hersenfunctiestoornis. A.Haagen, kinderartskinderneuroloog 1 AD(H)D een meetbare hersenfunctiestoornis 1 Inleiding Wanneer spreken we van ADHD? Hoe stellen we de diagnose? Wat gebeurt er in de hersenen? 2 BEGRIPPEN Attention Deficit Hyperactivity Disorder = Aandachtsstoornis

Nadere informatie

ADHD De dokter op dinsdag 28 januari 2014 Dr. Petr E. Jira

ADHD De dokter op dinsdag 28 januari 2014 Dr. Petr E. Jira ADHD De dokter op dinsdag 28 januari 2014 Dr. Petr E. Jira Stickers http://www.youtube.com/watch?v=0nr75fqc4g8 Attentional Deficit (Hyperactivity) Disorder Deel 1. Inleiding (te) goed kijken 3 5 % Chaos

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD De economische impact op het budget voor gezondheidszorg in België Masterproef voorgelegd

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Campus St.-Jorisstraat Auteur: Inès Vanmarcke Begeleider: Séverine Van De Voorde Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

WOORD VOORAF Via deze weg wil ik iedereen bedanken die hun medewerking verleend hebben aan het tot stand komen van deze scriptie. Allereerst wil ik de stageplaats Accare bedanken omdat ze me de kans geboden

Nadere informatie

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie Cathelijne Wildervanck ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? Scriptum Psychologie HERZIENE 4E DRUK adhd: hoe haal je het uít je hoofd? C W ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? scriptum psychologie inhoud voorwoord

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen. Patiëntenversie voor ouders

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen. Patiëntenversie voor ouders Multidisciplinaire richtlijn ADHD Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen Patiëntenversie voor ouders 2007 De multidisciplinaire richtlijn ADHD is ontwikkeld onder

Nadere informatie

Effectiviteit en bijwerking van de medicamenteuze behandeling van ADHD

Effectiviteit en bijwerking van de medicamenteuze behandeling van ADHD Rut De Pourcq, Dieter Baeyens en Herbert Roeyers 1 Effectiviteit en bijwerking van de medicamenteuze behandeling van ADHD De effectiviteit en bijwerkingen van het psychostimulerend middel methylfenidaat,

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van ADHD, gevolgd door de Transparantiefiche van december 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van ADHD, gevolgd door de Transparantiefiche van december 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van ADHD, gevolgd door de Transparantiefiche van december 2010. ADHD Zoekdatum tot 1 september 2013 Nieuwe gegevens over epidemiologie Enkele

Nadere informatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft, Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren, verder te helpen of te informeren. Er

Nadere informatie

Rapport 350021001/2009

Rapport 350021001/2009 Rapport 350021001/2009 F.L. Büchner et al. Voeding en ADHD RIVM-rapport 350021001/2009 Voeding en ADHD F.L. Büchner J. Ezendam M.J. Tijhuis W. Mennes H. van Loveren S.W. van den Berg Contact: Saskia van

Nadere informatie

Ik stel je voor : Kadhdee

Ik stel je voor : Kadhdee FLAPUIT KAN NIET STILZITTEN OVERBEWEEGLIJK Ambetanterik OPVLIEGEND VERSTROOID DOET MAAR IMPULSIEF Hand-outs verschijnen op onze website www.terkouter.be rubriek Nieuws ONBEHEERST HYPERKINETISCH ONAANDACHTIG

Nadere informatie

Heeft mijn kind AD(H)D?

Heeft mijn kind AD(H)D? Heeft mijn kind AD(H)D? Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft augustus 2014 Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren,

Nadere informatie

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Diagnose ADHD, vroeger ook wel MBD (Minimal Brain Dysfunction) genoemd, valt in de DSM-IV uiteen in de volgende drie groepen: Het onoplettende type. Dit

Nadere informatie

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-041 datum : 2014-06-18 gewijzigd : contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Wat werkt bij jeugdigen met ADHD?

Wat werkt bij jeugdigen met ADHD? Wat werkt bij jeugdigen met ADHD? Nienke Foolen Januari 2013 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl Symptomen van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd Multidisciplinaire richtlijn Addendum depressie bij jeugd 2009 Colofon Initiatief ZonMw Financier ZonMw Organisatie Trimbos-instituut Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Projectleiding Daniëlle

Nadere informatie

in gesprek over: ADHD bij volwassenen Aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD)

in gesprek over: ADHD bij volwassenen Aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) in gesprek over: ADHD bij volwassenen Aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) Colofon Auteur: J.J.S. Kooij Met dank aan Mevrouw A.C. Paternotte van Balans, de landelijke vereniging voor ouders van

Nadere informatie

Coaching van volwassen ADHD- patiënten in groepsverband

Coaching van volwassen ADHD- patiënten in groepsverband Artikel Coaching van volwassen ADHD- patiënten in groepsverband Marije de Kruiff en Sandra Kooij Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 57 (2002), p. 579-591 Inhoud Behandeling Coaching Opzet van de coaching

Nadere informatie

ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH/ WITHOUT HYPERACTIVITY (ADHD)

ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH/ WITHOUT HYPERACTIVITY (ADHD) Dit artikel is oorspronkelijk verschenen als een interne publicatie op Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Heeze, Nederland in: de Ruif, 5, nr.1, pp. 17-22, november 1996. Toevoegingen na vertaling in het engels,

Nadere informatie

ADHD. Prof. M. Danckaerts UZ-KULeuven

ADHD. Prof. M. Danckaerts UZ-KULeuven ADHD Prof. M. Danckaerts UZ-KULeuven 1 Ambivalentie Alom Media-aandacht overwegend negatief Steeds suggestie dat Teveel kinderen de diagnose krijgen Teveel kinderen medicatie krijgen Medicatie niet nodig

Nadere informatie

ADHD prevalentie en behandeling. Nannet Buitelaar Psychiater de Waag Utrecht

ADHD prevalentie en behandeling. Nannet Buitelaar Psychiater de Waag Utrecht ADHD prevalentie en behandeling Nannet Buitelaar Psychiater de Waag Utrecht ADHD een hype? Tegenwoordig heeft iedereen ADHD. Steeds meer Nederlanders slikken Ritalin. Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose

Nadere informatie