INHOUDSOPGAVE WINSTAND HELP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE WINSTAND HELP"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE WINSTAND HELP WinStand versie augustus Wat is een klasse? Hoe maak ik een nieuwe bondcompetitie (Bc)? Hoe vul ik de wedstrijduitslagen in? Hoe krijg ik een databestand? Plaatsen van een databestand van de KNSB website: BcData bestand: BcData map: KNSB ledenbestand: Gebruik WinStand ClipBoard knop: Rapport knop: Persoonlijke instellingen: Hoofdscherm WinStand Hoofdmenu Nieuwe bondcompetitie maken Hoe verder? Voorbeelden gebruik van het klasse indelings grid: Veranderen bondcompetitie (Bc) Verwijderen van een klasse: Toevoegen van een klasse: Verplaatsen van een klasse: Verwijder overtallige informatie: Veranderen van de klassenaam: Veranderen van het aantal borden: Veranderen van de te gebruiken ratinglijst: Veranderen van het competitietype: KNSB Ledenlijst inlezen Teams plaatsen, veranderen of verwijderen Teams competitie maken of veranderen Indelen m.b.v. Bergertabellen: Verenigingen toevoegen, verwijderen en bewerken Wedstrijden plaats uitslagen Borduitslagen invullen Plaats spelers aan de borden Speler maken of veranderen Spelers per club spelerdata veranderen Stand Instellingen Tabblad Algemeen: Tabblad Tabblad Dropbox: Kans op een wedstrijduitslag versturen Rapportage scherm Rating rapportage aan KNSB of FIDE Kies Rating rapport wedstrijden

2 Webpagina's maken Kies datamap Team spelers info gespeelde wedstrijden Gespeelde wedstrijden van een speler Plaats basisteam spelers Spelers controle op speelgerechtigheid Beste spelers Importeer databestand vanaf een website Installatie Verwijderen WinStand: Team wedstrijden Wedstrijd of basisteam bijlage lezen Transfer speler Percentage invallers Maak Rapport Welke webformulieren zijn er en hoe gebruik ik ze? Wat heb ik nodig? Webformulier voor het doorgeven van de basisteam spelers: Webserver: WinStand versie 3.00; 1 augustus 2012 Auteur: Jan Schut WinStand beheert bondcompetities van schaakbonden. Wat is er veranderd t.o.v. de vorige versie? - Uitgebreide F1 Help functie via Html-Help; - Databestanden kunnen in de..\documents omgeving worden geplaatst; - Nog meer web pagina's maken. Een verzoek: Het maken van een help dokument is moeilijker dan het lijkt. Als ontwerper van een programma weet je eigenlijk teveel van een programma, zodat je moeilijk kunt inschatten waar de gemiddelde gebruiker informatie over wil hebben. Ik ben daarom zeer geïnteresseerd in opmerkingen over WinStand en in het bijzonder de helpfunctie van WinStand. Indien je opmerkingen hebt stuur mij dan a.u.b. een mailtje. Jan Schut Wat is een klasse? In een klasse spelen een aantal teams een teams competitie. Wat is een bondcompetitie? Een verzameling klasses waarin alle indelingen en uitslagen kunnen worden beheerd

3 Hoe maak ik een nieuwe bondcompetitie (Bc)? 1. Maak eerst een klasse indeling van de nieuwe Bc: Ga naar het Nieuwe Bc scherm, maak een nieuwe Bc en bewaar deze; Kies in het hoofdscherm de nieuwe Bc; Verander evt. de klassenamen etc. in het Veranderen Bc scherm; 2. Plaats daarna per klasse de teams en de wedstrijden: Kies in het hoofdscherm een klasse; Plaats de teams in het Teams scherm; Maak een teams competitie in het Teams competitie scherm met de hand of via een Berger indeling; 3. Plaats de spelers bij de clubs: Dit is alleen mogelijk wanneer de teams zijn geplaatst en de juiste clubnummers hebben. Haal een KNSB ledenbestand op van de KNSB website; Plaats dit bestand in de BcData map Druk op de knop "Laad leden KNSB" in het Veranderen Bc scherm; Het plaatsen van de spelers gebeurt in het Inlezen ledenlijst scherm; 4. Plaats de basisteam spelers: Plaats de basisteam spelers in het Plaats basisteam spelers scherm. Opmerking: De basisteam spelers kunnen ook m.b.v. een webformulier door de teamleiders worden ingevuld. De competitieleider kan daarna de basisteam spelers inlezen in het Importeer Basisteam spelers scherm. Hoe vul ik de wedstrijduitslagen in? Kies de klasse in het hoofdscherm; Open het Wedstrijden scherm door op de klasse te klikken of gebruik de groene pijl boven de klassebox. Kies de ronde en kies de wedstrijd in het wedstrijd grid door erop te klikken; Er zijn twee mogelijkheden om een wedstrijduitslag te plaatsen, met of zonder borduitslagen: Zonder borduitslagen: Gebruik het toetsenbord om een wedstrijduitslag te plaatsen Met borduitslagen: Gebruik de knop "Borden" om het Borduitslagen scherm te openen; Druk op de knoppen "Thuis" en "Uit" om de spelers te plaatsen in het Plaats spelers aan de borden scherm; Nadat de spelers zijn geplaatst kunnen nu de borduitslagen worden geplaats in het Borduitslagen scherm. Opmerking: Er is een webapplicatie beschikbaar om de wedstrijduitslagen via een webformulier in te laten vullen. De competitieleider kan dit webformulier inlezen in het Importeer uitslagen scherm

4 Hoe krijg ik een databestand? Indien de competitieleider van jouw regionale bond WinStand gebruikt moet je bij hem of haar zijn voor een BcData bestand. Het bondsbureau van de KNSB plaatst op haar webpagina's een link naar het BcData bestand. Na elke speelronde wordt de data vernieuwd. Een bestand kan ook automatisch worden geplaatst indien je competitieleider de Import databestand knop in het hoofdscherm geactiveerd heeft. Hoe plaats ik een databestand? Dit BcData bestand dient te worden geplaatst in de BcData map waarna de data na het opstarten geselecteerd kan worden. Een gezipt databestand kan ook worden geplaatst door dit databestand (bv. KNSB2011a.zip) op de desktop te plaatsen en daarna m.b.v. de muis te laten vallen in de WinStand icoon. Hierdoor wordt WinStand gestart en er wordt gevraagd of het bestand moet worden uitgepakt in de BcData map. Plaatsen van een databestand van de KNSB website: De snelste manier om een databestand dat op de KNSB-site staat te gebruiken is: Druk op de Web-knop in het hoofdscherm of: Ga naar de competitie pagina op de KNSB-site, haal daar het databestand op (datafile WinStand) en plaats dit zip-bestand op de desktop; Verlaat WinStand, verplaats dit bestand naar het icoon van WinStand op desktop en laat het daarop vallen (Linkerknop van de muis ingedrukt houden tijdens het verplaatsen en loslaten boven het icoon). WinStand wordt opgestart, het bestand wordt in de juiste directory (map) uitgepakt en is nu beschikbaar. Het zip-bestand op de desktop kan worden verwijderd. BcData bestand: In dit bestand wordt alle data van een bondcompetitie bewaard. De naam van een BcData bestand heeft de vorm BcNaamJJJJX.bcd (BondsNaam + Jaar + Identificatieletter + extensie) Deze naam kan niet worden gewijzigd. Het zijn geen tekstbestanden en zijn daarom niet leesbaar voor de gebruiker. Indien de data is veranderd wordt bij het verlaten van WinStand aan de gebruiker gevraagd of de data moet worden bewaard. Het BcData bestand wordt bewaard in de BcData map. Met de identificatieletter kan onderscheid worden gemaakt tussen bestanden van hetzelfde seizoen (bv. KNSB2011A: de reguliere competitie en KNSB2011J de jeugdcompetitie). BcData map: Dit is de map waarin de BcData bestanden worden opgeslagen. Bij voorkeur is dit de map..\mydocuments\winstand\data. In het Kies Datamap scherm kan eventueel de BcData map gezet worden op..\program Files\WinStand v3x\data Tijdens het Installeren van WinStand wordt deze BcData map aangemaakt. Verander a.u.b. niet de naam van deze map. Rapport map: In deze map wordt de tekstbestanden weggeschreven. De map is de map waarin de BcData map staat (..\MyDocuments\WinStand) Clubnamen bestand: De namen en clubnummers van de aan de KNSB aangesloten verenigingen staan het bestand: ClubsJJJJ.txt bijvoorbeeld in Clubs2011.txt. Dit bestand wordt bewaard in de BcData map en kan worden veranderd in het Verenigingen scherm

5 KNSB ledenbestand: Een KNSB ledenlijstis te vinden op de KNSB website (Volledige ledenlijst LidJJJJMMDD.csv). Het ledenbestand dient in de BcData map te worden geplaatst. Het plaatsen van de spelers vanuit dit ledenbestand gebeurt in het KNSB Ledenlijst inlees scherm. Gebruik WinStand In veel schermen zie je onderstaande knopjes: ClipBoard knop: D.m.v.deze knop wordt de getoonde gegevens van het scherm overgebracht naar de Windows ClipBoard (Klembord). Hiermee kun je dan de gegevens exporteren naar andere programma's zoals Word of Excel. Rapport knop: D.m.v. deze knop wordt de getoonde gegevens van het scherm overgebracht naar het Rapportage scherm. In het hoofdscherm staat een "Show Rapport" knopje dat het Rapportage scherm opent waarin de geplaatste gegevens in een tekstbestand kunnen worden opgeslagen. Persoonlijke instellingen: In veel schermen is een checkbox te vinden waarin instellingen kunnen worden aan of uit gevinkt, De instellingen van deze keuzemogelijkheden worden per klasse bewaard in het BcData bestand. Dit betekend dat als je een BcData bestand gebruikt die door iemand anders is gemaakt je de instellingen gebruikt van die persoon. Indien je steeds je eigen instellingen wilt gebruiken dan kun je in het Instellingen scherm de "Gebruik persoonlijke instellingen" checkbox aan te vinken. Gebruik de F1 toets in de schermen voor meer informatie. Opmerking: Wees niet bang iets te proberen. Bij het verlaten van het programma wordt gevraagd of je de gewijzigde data wilt bewaren

6 Hoofdscherm WinStand Kies competitie: In de linker Bondcompetitie box staan de beschikbare competities. Door op een competitie te dubbelklikken wordt het BcData bestand geladen. Linksonder op de statusbar staat de naam van het geselecteerde BcData bestand. De Bondcompetitie box laat alle BcData bestanden zien die in de BcData map bij het opstarten aanwezig zijn. Kies Klasse: Kies een klasse in de Selecteer klasse box door op een klassenaam te klikken. Op het 2e veld van de statusbar staat de naam van de gekozen klasse. In de rechterbox staan de namen van de teams van deze klasse

7 Hoofdmenu: Bovenaan het scherm staat het hoofdmenu. Dit hoofdmenu heeft 6 items, WinStand t/m Rapport. Door op een hoofdmenu item te klikken worden de sub-menu items zichtbaar. In dit voorbeeld zijn in het hoofdmenu item "Competitie" 8 sub-items beschikbaar. Door op een subitem te klikken wordt een scherm geopend. De sub-items zijn gekoppeld aan de knopjes onder het hoofdmenu zodat je ook kunt klikken op een knopje met een dezelfde afbeelding dan het sub-menu item. Door met de muis boven een knopje te gaan staan wordt informatie zichtbaar betreffende de functie van het knopje

8 Nieuwe bondcompetitie maken Maak een nieuwe bondcompetitie: 1,Bepaal de naam van het nieuwe BcData bestand; 2.Kies de manier waarop je de klasse indeling wilt maken; 3.Bewaar het nieuwe BcData bestand; 4.Kies de nieuwe BC in het hoofdscherm; 5.Verander evt. de klassenamen etc. in het Veranderen Bc scherm 1. Bepaal de naam van het nieuwe BcData bestand: Kies een schaakbond in het linker rijtje (of Scholen / Overige) Kies het jaar van de nieuwe bondcompetitie (Seizoen : kies jaar: 2012) Kies een identificatie letter (A t/m Z). Met de identificatieletter kan onderscheid worden gemaakt tussen bestanden van hetzelfde seizoen (bv. KNSB2011A: de reguliere competitie en KNSB2011J de jeugdcompetitie). Pas op: De naam van het BcData bestand kan later niet wordt gewijzigd. WinStand haalt uit deze naam de gegevens die gebruikt worden om het overzicht te maken van de aanwezige competitie bestanden in de linker bondcompetitie box in het hoofdscherm. In het 1e veld van de statusbalk staat de naam van de in het hoofscherm geselecteerde databestand en in het 2e veld staat de naam van het nieuwe databestand. 2. Klasse indeling maken: Kies een van de 3 mogelijkheden (2a, 2b, en 2c) in de "Kies klasse indeling" radio; In de aqua "Opmerkingen box" staat bijvoorbeeld de reden waarom het niet mogelijk is om een BcData bestand te maken; Rechts staat de gemaakte klasse indeling; - 8 -

9 2a. Maak een indeling met een gegeven aantal klasses: Stel het aantal gewenste klasses in. In het voorbeeld van hierboven worden er 19 klasses gemaakt. 2b. Gebruik de klasse indeling van een bondcompetitie van het vorige seizoen: Kies eerst in het hoofdscherm de bondcompetitie waarvan je de klasse indeling wilt kopieëren. Vink het "Inclusief teams" aanvinkbox aan indien je de teamnamen wilt behouden. Deze teams indeling per klasse kan later volledig worden veranderd in het Teams beheren scherm. 2c. Maak een indeling m.b.v. het "Gewenste indelings tabblad"; D.m.v. het grid wordt er een indeling gemaakt die klassenamen gebruikt zoals die bij de KNSB competitie gebruikelijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld in de 2e klasse regel er 4 klasses gemaakt die Klasse 2A, 2B, 2C en 2D heten. Zie verderop voor enkele voorbeelden van het gebruik van dit grid. 3. Bewaar de nieuwe bondcompetitie: Het BcData bestand wordt opgeslagen in de BcData map door op de knop Bewaar Bc te drukken.. Opmerkingen: Nadat het bestand is opgeslagen en daarna geselecteerd in het hoofdscherm kunnen de klassenamen etc. per klasse worden veranderd. Ook kunnen klasses worden toegevoegd en verwijderd. Het is echter zeer belangrijk dat het aantal borden per klasse juist wordt ingevuld daar dit noodzakelijk is voor de toekenning van matchpunten. Het aantal borden kan later alleen worden gewijzigd indien er geen uitslagen in de klasse zijn ingevuld. Behalve de naam van het BcData bestand kunnen alle klassenamen en instellingen later worden veranderd. Bij het maken van een nieuwe Bc wordt gekeken in de datamap of er al een Clubnamen bestand bestaat van het jaar JJJJ van de Bc. In dit bestand staan de namen en clubnummers van de verenigingen. Indien er geen bestand wordt gevonden dan wordt het bestand van de laatste Bc gekopieërd en voorzien van een nieuwe bestandsnaam. Voorbeeld: indien Clubs2012.txt niet maar Clubs2011.txt wel wordt gevonden dan wordt dit bestand gekopieërd met de nieuwe naam Clubs2012.txt

10 Hoe verder? Verander eventueel de klassenamen of Bc indeling etc. in het Veranderen Bc scherm. Plaats per klasse de teams in het Teams scherm en maak de competities aan in het Competitie scherm. Nadat de teams zijn geplaatst kunnen de spelers via het Verander Bc scherm vanuit een KNSB ledenbestand worden geplaatst. (Zie: KNSB Ledenlijst inlezen ) De uitslagen kunnen daarna in het Wedstrijden scherm worden ingevuld. Voorbeelden gebruik van het klasse indelings grid: OSBO De OSBO gebruikt een zelfde soort indeling als de KNSB. Door enkele getalletjes te veranderen in het indelingsgrid wordt er een klasse indeling gemaakt zoals die in het linker klasseoverzicht staat

11 NBSB De NBSB kent een zaterdag en een avond competitie. De avondcompetitie wordt gemaakt door bij de 4e klasse 3 klasses te maken. Deze krijgen dan de KNSB namen 4A, 4B en 4C. In de 5e klasse worden er 5 klasses gemaakt (5A.. 5E). Daarna dient in het Veranderen Bc scherm de namen van de 4e en 5e klasse te worden veranderd (4A wordt Avond A1 etc. en 5A wordt Avond A2 etc.). Ook dient de beker klasse verplaatst te worden na klasse 3C in dit Veranderen Bc scherm. SBO De SBO kent een zaterdag en een door de weekse competitie. In het Veranderen Bc scherm dient de naam Klasse 2B Playoff te worden veranderd in Kruisfinales 2A/B. Verder dienen in de 3e klasse de KNSB namen 3A, 3B, 3C en 3D te worden veranderde in Viertallen Hoofdklasse, Viertallen klasse 1 etc. De naam van de beker competitie dient SBO cup.te worden

12 Veranderen bondcompetitie (Bc) Bondcompetitie tabblad: In dit tabblad kan de gebruiker: Klasses verwijderen, toevoegen, verplaatsen en het databestand worden verkleind door het verwijderen van ongebruikte data. Kies de gewenste klasse in de rechter "Selecteer klasse" box. Verwijderen van een klasse: Druk op de knop "Verwijder klasse" Een klasse kan alleen worden verwijderd indien er geen wedstrijden zijn ingevoerd. Verwijder evt. de wedstrijden in het Competitie scherm. De bondcompetitie dient minimaal uit een klasse te bestaan. Toevoegen van een klasse: Druk op de knop "Nieuwe klasse". Er wordt een scherm geopend waarin de naam, competitie type, aantal borden en ratinglijst worden ingevoerd. Er zijn maximaal 256 klasses mogelijk

13 Verplaatsen van een klasse: Hiermee wordt het plaatsen van de klassenamen in een gewenste volgorde bedoeld. Bijvoorbeeld klasse 2b na klasse 2a etc. Selecteer de gewenste klasse en gebruik de Up/Down knopjes naast de klassenaam in de "Verplaats of verwijder klasse" box. Verwijder overtallige informatie: Indien de spelers via een KNSB ledenbestand zijn ingelezen worden alle spelers die op die lijst staan ingelezen. Er worden dus veel meer spelers ingelezen dan feitelijk nodig zijn. Het verwijderen van overtollige informatie kan het beste aan het einde van de competitie worden gedaan. Het aantal kilobytes van het BcData bestand zal hierdoor aanzienlijk kleiner worden. Het databestand wordt het kleinst indien men beide mogelijkheden aanvinkt in de groene box. "Clubs zonder teams": Verwijder alle clubs die niet in de competitie spelen. "Spelers zonder uitslagen": Verwijder alle spelers die niet opgesteld staan in de competitie. Druk daarna op de "Verklein databestand" knop. Speeldata: Door het drukken op de knop "Speel data" kom je in een scherm waarin een bondcompetitie die geheel of gedeeltelijk op dezelfde dagen speelt snel van speeldatums kan worden voorzien. Deze knop is alleen beschikbaar indien er wedstrijden zijn ingevoerd. Klasse tabblad: In dit scherm kunnen de naam, het aantal borden, de gebruikte ratings en het competitietype van de in de rechter box geselecteerde klasse worden veranderd

14 Veranderen van de klassenaam: Verander de naam in het gele "Klasse naam" veld en druk op de knop "Verander klasse". Veranderen van het aantal borden: Verander het aantal borden in het gele "aantal borden" veld mbv. de Up/Down pijltjes en druk op de knop "Verander klasse". Het aantal borden kan alleen worden gewijzigd indien er geen uitslagen zijn ingevuld. Indien dit wel het geval is verwijder dan alle uitslagen in het Wedstrijden scherm. Veranderen van de te gebruiken ratinglijst: Kies de gewenste rating in de "Rating deze klasse" radio en druk op de knop "Verander klasse". Veranderen van het competitietype: Kies het gewenste competitietype in de "Competitie type" radio en druk op de knop "Verander klasse". Haal spelers tabblad:

15 In dit tabblad kunnen spelers vanuit een KNSB ledenbestand worden geplaatst Door het drukken op de knop "Laad leden KNSB" kom je in een scherm KNSB Ledenlijst inlezen waarin je een bondscompetitie van spelers vanuit een KNSB-ledenbestand (CSV-bestand) kan voorzien. Een dergelijk bestand is te vinden op de website van de KNSB bij de ratingpagina's. Hier staat een link naar het ledenbestand. KNSB Ledenlijst inlezen In dit scherm kun je een competitie bestand van spelers voorzien vanuit een KNSB-ledenbestand Een KNSB ledenbestand is te vinden op de website van de KNSB bij de ratingpagina's. Het ledenbestand dient in de BcData map worden geplaatst. De naam van het ledenbestand heeft het formaat: "lidjjjjmmdd.csv". Link naar een KNSB Ledenbestand: Een KNSB ledenbestand is te vinden op de ratingpagina's van de KNSB site (Volledige ledenlijst LidJJJJMMDD.csv). Pro Klik in het keuzescherm het gewenste KNSB ledenbestand aan. Nadat het ledenbestand is gelezen worden de spelers getoond. In het ledenbestand staat de actuele ratings. Indien je deze wilt gebruiken vink dan de ratings aan

16 Bij het verlaten van dit scherm wordt gevraagd wat de datum is van de ratinglijsten. Deze informatie wordt in sommige schermen getoond. Zie bijvoorbeeld rechts onderaan op de statusbar in het Wedstrijden scherm (Fide rating maart 2011). P.S.: Dit scherm is te vinden via de knop "Laad KNSB leden" in het Veranderen Bc scherm. Teams plaatsen, veranderen of verwijderen Kies evt. een andere bond m.b.v. de groene bondbox linksonder op het scherm. Plaats de teams door dubbelklikken op een vereniging in het linker Verenigings scherm. In het scherm hierboven dient nog te worden gedubbelklikt op BSG om het laatste team te plaatsen. Verander een teamnaam door eerst een teamnaam te selecteren (dubbelklikken linker muisknop op het gele teamnaam veld) en verander daarna de teamnaam. Gebruik de knop "Vrij" bij een oneven aantal teams. Het lotingsnummer van een team kan worden gewijzigd dmv. de lootnummer Up/Down spin. Dit kan alleen indien er geen wedstrijden zijn ingevoerd. De wedstrijden kunnen evt. worden verwijderd in het Competitie scherm. Een clubnummer kan worden veranderd door een ander nummer in het gele "Clubnummer" veld te plaatsen en daarna drukken op de knop rechts van dit veld. Een ander clubnummer is alleen mogelijk indien er nog geen borduitslagen zijn ingevuld. Verwijder evt. eerst deze borduitslagen in het Borduitslagen scherm

17 Opmerkingen: Het is zeer belangrijk dat de clubnummers juist zijn daar o.a. het plaatsen van spelers vanuit een KNSB ledenbestand gebruikt maakt van deze clubnummers. Indien een naam van een vereniging niet juist is of indien WinStand de vereniging niet kent, verlaat dan dit scherm en wijzig eerst de verenigingsgegevens in het hoofdmenu: Verenigingen Het minimale aantal teams is 4. Het maximale aantal is 128. Het aantal teams kan alleen worden gewijzigd indien er geen wedstrijden zijn ingevuld. Indien later een team zich terugtrekt, verander dan de naam van het betreffende team in "Vrij" o.i.d. of verwijder de uitslagen van het team en verander de competitie in het Competitie scherm. Teams competitie maken of veranderen Maak een teams competitie d.m.v. een Berger tabel en/of handmatig indelen; In de linker box staan de teams die in deze ronde nog niet zijn geplaatst. Rangschik of plaats eerst de teams in het Teams scherm! Handmatig indelen: In het bovenstaande voorbeeld kunnen nog 5 teams worden ingedeeld door er op te dubbelklikken. Nadat alle teams zijn ingedeeld kan via de knop "Nieuwe ronde" de volgende ronde worden ingedeeld,

18 Indelen m.b.v. Bergertabellen: Indien er nog geen competitie is gemaakt kan via de knop "Berger tabel" in het tabblad "Berger tabel" een competitie worden gemaakt volgens een Berger tabel. Indien er geen uitslagen zijn ingevoerd kunnen wedstrijden van een competitie worden verwijderd d.m.v. de knop "Wedstrijd weg" of "Ronde weg". Het verwijderen van de uitslagen kun je doen in het Wedstrijden scherm. Speeldatum plaatsen: Selecteer een wedstrijd en klik op een kalenderdatum in het datum tabblad. De knop "Zet deze week" wordt actief indien er een datum is ingevoerd en WinStand beschikt over de speeldag van een team. Door het drukken op deze knop wordt aan de resterende wedstrijden zonder speeldatum van deze ronde een datum toegekend met hetzelfde weeknummer. Indien de rondedatums van elke klasse gelijk is (bijv. de KNSB competitie) kunnen de rondedatums tegelijk in alle klasses worden geplaatst in het Veranderen Bc scherm via de knop "Speel data". Verenigingen toevoegen, verwijderen en bewerken Selecteer een club in het linker verenigingen grid In het rechter grid staan de teams van deze club

19 Het toevoegen van ontbrekende verenigingen: Selecteer mbv. het clubnummer up/down spin het bewuste nieuwe clubnummer. Zet in het gele "Naam" veld de naam van "nieuwe" vereniging. Druk op de knop "Nieuw". Indien de naam en clubnr. nog niet zijn gebruikt wordt de vereniging toegevoegd. Het verwijderen van verenigingen. Druk op de knop "Weg". Deze knop is beschikbaar zolang de vereniging niet gebruikt wordt in een team van een klasse. Bewerk het clubnummer of de naam van een vereniging en druk op de knop "Verander". Opmerkingen: Het clubnummer is een zeer belangrijk gegeven in dit programma. Verander of gebruik dit nummer alleen indien u zeker van het nummer bent. Verkeerde clubnummers kan verlies van data tot gevolg hebben waardoor b.v. opnieuw spelers uitslagen moeten worden ingevoerd. De verenigingen worden bewaard in het tekstbestand "Clubs2011.txt" (Bondscompetities: jaar 2011). Dit bestand kan ook door een teksteditor zoals WordPad worden bewerkt. Gebruik dan geen tabs voor het uitlijnen maar spaties. Wedstrijden plaats uitslagen Kies een wedstrijd door op een wedstrijdregel in het wedstrijdgrid te klikken. Uitslagen zoals 2½ - 7½ kunnen worden ingevoerd door 2= in te tikken op het toetsenbord. Een uitslag kan worden verwijderd door de "Delete' toets op het toetsenbord. Borduitslagen worden in het borduitslagen scherm ingevuld. Druk daarvoor op de knop "Borden" of dubbelklik op een wedstrijd

20 De matchpunten worden bepaald door het aantal borden en sommige borduitslagen zoals 0-0 reglementair. Het aantal borden kan worden veranderd in het Veranderen Bc scherm. Het veranderen van het aantal borden is alleen mogelijk indien er nog geen uitslagen zijn ingevuld. In de aqua box kunnen opmerkingen worden geplaatst die in ook het rapport worden gezet. Bijvoorbeeld: "Team X krijgt 2 matchpunten in mindering wegens het opstellen van niet speelgerechtigde spelers" of "Gezamenlijke laatste ronde in..". Gebruik de rechtermuisknop in de wedstrijdbox voor het plaatsen van een opmerking. M.b.v de Rapport en Clipboard knopjes kan de getoonde tekst worden geexporteerd. Borduitslagen invullen Plaats eerst de spelers in het Plaats spelers scherm door op de "Thuis". of "Uit" knop te drukken. Tik op het toetsenbord een 1 in voor de uitslag 1-0, een 2 voor de uitslag 0-1 en 3 voor remise. Een 0 verwijderd de uitslag. Zie de aqua uitslagenbox voor andere mogelijke borduitslagen. Dubbelklikken op een speler geeft informatie over de speler in het Speler wedstrijden scherm. De knop Kans geeft informatie over de uitslagkans. M.b.v. de knop "Kleur" kan de bordkleur van een bord worden gewisseld. Deze knop is beschikbaar in de bordkleur indien de "Bordkleur" optie in de groene instellingenbox is aangevinkt

21 Via de knop " " kun je een wedstrijd databestand sturen naar de competitieleider via . De competitieleider kan dit bestand na ontvangst inlezen. M.b.v. de knop "Wis borden" kunnen de spelersopstellingen en de borduitslagen van een ronde worden gewist. Er wordt gevraagd of je dit wil. De knop "Clipboard" plaats de wedstrijd in de Windows clipboard zodat het geplaatst kan worden in bijvoorbeeld "Word". De knop "Rapport" plaats het scherm in de Rapportlijst. Zie het Rapport scherm in het hoofdscherm. Plaats spelers aan de borden Rechts staat de bordopstelling. Links staan de beschikbare spelers in het linkergrid Dubbelklik op een speler in het linkerscherm om deze speler te plaatsen op het geselecteerde bord in het rechtergrid. Indien er nog geen spelers zijn ingevoerd vanuit een KNSB ledenbestand, plaats dan eerst de spelers via de knop "Laad leden KNSB" in het Veranderen Bc scherm. M.b.v. de "Selecteer" radio kan worden gekozen welke spelers in het linkergrid worden getoond. In de bovenstaande afbeelding zijn de nog niet geselecteerde spelers die wel in vorige ronden hebben gespeeld

22 De "Sorteer" radio geeft de keuze tot het sorteren op naam of rating van de spelers in het linkerscherm. De knoppen "N.O." (Niet opgesteld) en "N.N." (Nomen Nescio / onbekende naam) plaatsen deze benamingen aan het geselecteerde bord in het rechtergrid. M.b.v. de knop "Wis" kan een geselecteerde speler worden verwijderd van het bord. Dit is alleen mogelijk indien er geen borduitslag is geplaatst. Verwijder in dit geval eerst deze borduitslag in het Borduitslagen scherm. De knop "Vorige rnd" plaatst dezelfde opstelling als die van de vorige ronde. Deze knop is alleen beschikbaar indien er nog geen spelers zijn geplaatst en er een vorige ronde is gespeeld waarin spelers waren opgesteld. De knoppen "Nieuw" en "Transfer" zijn beschikbaar indien "Alle spelers" zijn geselecteerd in de "Selecteer" radio. De knop "Nieuw" opent een Maak nieuwe speler scherm. De nieuwe speler is daarna beschikbaar in het linkergrid. De knop "Transfer" opent een scherm waarmee spelers van een andere club verplaatst kunnen worden naar de club van het team. Speler maken of veranderen In dit scherm kan een nieuwe speler worden aangemaakt of een bestaande speler worden veranderd. Nieuwe speler: Vul zoveel mogelijk de gele velden in. Vul alleen een relatienummer in indien je zeker bent van de juistheid van dit nummer. Laat het relatienummer leeg indien je niet zeker bent. Een relatienummer kan ook later worden ingevuld of veranderd. Bestaande speler: Verander het betreffende dataveld of velden

23 Spelers per club spelerdata veranderen Selecteer een club door op een club in het linker grid te klikken. Selecteer een speler in rechter spelersgrid door erop te klikken. M.b.v. de "Verenigingen" radio kan worden gekozen van het tonen van de clubs van de geselecteerde klasse, of alle clubs die zijn ingelezen uit een KNSB Ledenlijst. De groene selectiebox geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld alleen de jeugdspelers in het rechter grid te tonen. De mogelijkheid op "Zonder relatienr." te tonen maakt het voor de competitieleider mogelijk op eenvoudige wijze te zoeken naar spelers waarvan geen relatienummer bekend is. De "Sorteer" radio sorteert het rechter grid op naam of rating. De knoppen "Nieuw" en "Verander" opent een scherm waarin de spelersdata kan worden veranderd. M.b.v de knop "Weg" kunnen spelers worden verwijderd uit de geselecteerde vereniging. Indien de speler reeds uitslagen heeft wordt er om een bevestiging gevraagd. De knop "Score" opent een Speler wedstrijden scherm waarin alle gespeelde wedstrijden van de in het rechter grid geselecteerde speler worden getoond. De knop "Zoek" opent een scherm waarin op naam naar een speler kan worden gezocht

24 Stand De stand wordt berekend volgens artikel 7 van het competitie reglement van de KNSB: Bij gelijk aantal Mp en Bp beslist het aantal Mp de onderlinge wedstrijd. Indien dit gelijk is dan bepaal Bp met weglating van het laatste bord. Indien Bp nog gelijk dan zonder het een na laatste bord. Etc. Indien nog gelijk bepaal dan de stand door loting. Door het dubbelklikken op een team wordt het Team wedstrijden scherm zichtbaar. M.b.v de Rapport en Clipboard knopjes kan de getoonde tekst worden geexporteerd

25 Instellingen Tabblad Algemeen: Je kunt eigen instellingen gebruiken door de checkbox "Gebruik mijn persoonlijke instellingen" aan te vinken. Door in het hoofdmenu kiezen van "Bewaar persoonlijke instellingen" worden je op dit moment geldende voorkeurs instellingen bewaard. D.m.v. het aanvinken van de "Gebruik dezelfde instellingen in gelijke klasses" checkbox wordt de instellingen van de eerst geplaatste klasse overgenomen voor alle andere klasses met een identieke klasse competitietype. Indien de aankruisbox "Bevestig wedstrijddata" is aangekruisd wordt er om bevestiging gevraagd indien de wedstrijddata is gewijzigd. "Font size": Hiermee kan de hoogte van de Arial letter worden ingesteld (8..12) in de WinStand schermen. In de "Waar staan mijn bestanden" box staat ter informatie de plaats van enige bestanden

26 Tabblad Voor het versturen van een naar de competitieleider met een bijgevoegd wedstrijduitslag bestand (Knop " " in het Borduitslagen scherm) dienen eenmalig minimaal 2 instellingen te zijn ingevuld. 1.Het SMTP-address van de provider. 2.Het address van de ontvanger. Verder is het mogelijk het address en de naam van de inzender op te geven. Het SMTP-address wordt ingesteld bij het maken van een account op een computer. In OutLook kan het SMTP-Address worden gevonden door het volgende tekstveld te zoeken: In OutLook Menukeuze: Extra, Accounts tabblad, druk op de knop "Eigenschappen" Tabblad Servers In het tekstveld van uitgaande staat het gewenste SMTP address. Tabblad Competitieleider: In dit tabblad kan de competitieleider een URL plaatsen van een Bcdata bestand. Hierdoor wordt het voor een gebruiker mogelijk dit databestand te downloaden via het "Haal internet competitiedata" knopje in het hoofdscherm. Zie ook het Import databestand scherm

27 Tabblad Dropbox: Tabblad Oude bestanden:

28 Kans op een wedstrijduitslag Indien de bordopstelling bekend is van spelers met een rating kan er een kansberekening van de uitslag gemaakt worden. Per bord wordt de verdeling van de kans uitgerekend en opgeteld voor alle borden waar de ratings bekend zijn. Op basis van een groot aantal borduitslagen in Nederlandse schaakcompetities van voorafgaande jaren zijn door de maker van dit programma een aantal veronderstellingen gedaan. De belangrijkste veronderstellingen zijn: 63 % van de uitslagen wordt gescoord volgens de ELO-tabel voorspelling Een wit-speler krijgt een bonus van 22 ratingpunten Bij gelijke ratings is de kans op remise 31 % Bij ratingverschillen tot 400 punten neemt de remisekans liniair af tot 0 % Opmerkingen: Dit scherm geeft alleen weer wat de ratingcijfers zeggen over de uitslag. Een door de wol geverfde teamleider is natuurlijk in staat een betere voorspelling te maken door rekening te houden met belangrijke factoren die niet in de ratingcijfers zijn te vinden. Dit scherm is bereikbaar via het knopje "Kans" in het borduitslagen scherm

29 versturen In dit scherm kunnen wedstrijduitslagen per worden verzonden aan de competitieleider. De competitieleider ontvangt tevens een bijlage die hij kan inlezen m.b.v. het lezen scherm. De knop "Verstuur " is beschikbaar indien de gegevens in het linkerboven grid eenmalig zijn ingevuld.zijn ingevuld. Druk op de knop "Edit address" om deze gegevens in te stellen in het Instellingen scherm

30 Rapportage scherm In dit scherm kan de getoonde tekst in een tekstformaat bestand worden weggeschreven naar de Rapport map of naar de Windows ClipBoard. De knop "Weg" verwijderd de getoonde tekst. Rating rapportage aan KNSB of FIDE In dit scherm kan een ratingrapport van de klasse worden gemaakt. Volgens het FIDE Data-Exchange Format for tournament results ( ). FIDE Handbook

31 "Rating rapport aan" combo-box: Kies voor een rapport aan de KNSB of aan de FIDE. Het verschil is: KNSB: De relatienummers en de KNSB-rating worden weergegeven; FIDE: De FIDE-Id nummers en de FIDE-rating worden weergegeven. De "Van" en de ""tot/met" selectie knopjes: Hiermee kunnen de ronden worden ingesteld die worden gerapporteerd. Kies wedstrijden Deze knop opent een scherm waarmee wedstrijden aan het rapport worden toegevoegd of verwijderd van alle gespeelde ronden in deze klasse. D.m.v. de knop "Bewaar" wordt een bestand geplaatst in de Rapport map. Opmerkingen: Feitelijk is de rating niet van belang. De rating wordt tijdens de ratingberekening bepaald door de wedstrijddatum en de door de KNSB of FIDE gebruikte ratinglijsten. Zorg er voor dat de wedstrijddatum juist is! De wedstrijddatum kan worden gezet in het Competitie scherm. In het Spelers scherm kan op eenvoudige wijze gezocht worden naar spelers zonder relatienummer. Kies Rating rapport wedstrijden In dit scherm kunnen wedstrijden worden geselecteerd voor een ratingrapport. Vink in de "Select" kolom de wedstrijden aan die worden gerapporteerd

32 Webpagina's maken In het tabblad "Competitie" kun je webpagina's maken van de gehele competitie. Vink in de groene boxjes de gewenste items aan die je wilt laten zien en kies de manier hoe de ranglijst van de beste speler word bepaald. Kies het ratingbestand waarin de ratings staan van de laatste twee jaren m.b.v. de knop "Kies ratingbestand". Druk daarna op de knop "Maak website". In de BcData map wordt een submap aangemaakt met de naam van het BcDatabestand (zonder extensie) met als voorvoegsel "Web". In het voorbeeld is de naam van het BcData bestand: KNSB2011A (zie linksonder op de statusbar). De naam van de map wordt dan dus "WebKNSB2011A". In deze map bevindt zich het startup bestand "index.html" van de webpagina's. In de "Test website bestanden" box onderaan het scherm zie je link naar het startup bestand. D.m.v. de knop rechts van het veld kun je de gemaakte pagina's bekijken. In de map zit ook een "winstand.css" bestand waarmee je zelf enigszins kunt bepalen hoe het geheel eruit gaat zien. Dit css bestand wordt gekopieërd vanuit de BcData map zodat je het beste dit bestand kunt veranderen indien je de webpagina's een ander gezicht wilt geven. De webpagina map dient in zijn geheel te worden verplaatst naar de webserver

33 In het tabblad "Wedstrijden/Basisteams" kunnen webpagina 's worden gemaakt waarin gebruikers per team een overzicht kunnen zien van geplande wedstrijden. Dit is vooral bedoeld voor het begin van de competitie waarin nog geen uitslagen bekend zijn. Ook kunnen de basisteams worden getoond. De werking is precies dezelfde als in het tabblad "Competitie" met als enige verschil dat het voorvoegsel van de naam van de webmap "WebInfo" is. Kies datamap Dit scherm is te bereiken via Menu Extra. In de vorige versies (1994 en later) van WinStand werden de databestanden in de Program Files folder opgeslagen

34 Sinds het uitbrengen van Vista adviseert Microsoft gebruikers, de data op te slaan in de Mijn documenten folder in verband met het toepassen van het gebruikersaccountbeheer o.a. om het verspreiden van virusen tegen te gaan. Voor het plaatsen van bestanden in de Program Files folder dient de gebruiker speciale schrijfrechten te hebben. In de Mijn documenten folder heeft iedere gebruiker voldoende rechten om data te plaatsen. In deze versie van WinStand wordt bij het opstarten gezocht naar een WinStand map in de Mijn Documenten folder. De databestanden worden geplaatst in de submap..\mijn Documenten\WinStand\Data Je hoeft zelf geen mappen aan te maken. Bij het installeren worden de benodigde mappen aangemaakt. Voorlopig is het alleen mogelijk WinStand als naam van de map te gebruiken. In deze map WinStand wordt automatisch een submap Data aangemaakt waarin de databestanden dienen te worden geplaatst. Team spelers info gespeelde wedstrijden In dit scherm worden de wedstrijdresultaten van de spelers van een team getoond. M.b.v. de "Rapport" knop kan het getoonde grid worden geplaatst in het Rapport scherm. Door het dubbelklikken op een speler kom je in het Speler wedstrijden scherm, waar alle resultaten van de speler worden getoond

35 In het "Kies" tabblad kan worden getoond welke velden zichtbaar zijn. Gespeelde wedstrijden van een speler Door het dubbelklikken op een speler in het Team Spelers en het Borduitslagen scherm kom je in dit scherm terecht waarin alle wedstrijden staan die de speler heeft gespeeld

36 Plaats basisteam spelers Kies de vereniging in de linkerboven box Kies het basisteam waarvan je de spelers wilt plaatsen in de gele "Teams/Vereniging" linker box Selecteer de speler die je wilt plaatsen in het basisteam.door in het rechter grid op de speler te klikken Druk daarna op de knop "Plaats" of dubbelklik op de speler. M.b.v. de knop "Wis" kun je spelers uit het basisteam verwijderen. De knoppen "Plaats" en "Wis" zijn alleen te gebruiken indien het basisteam is aangevinkt in de groene aanvink mogelijkheden box en de "Basisteam spelers" radio op "Vereniging" staat. Indien de "Basisteam spelers" radio op "Team" wordt het basisteam getoont in het rechter grid. Opmerkingen: Controle op speelgerechtigheid kan worden gedaan in het Spelers controle scherm. Inlezen van basisspelers via een webformulier

37 Spelers controle op speelgerechtigheid Kies de klasse in de rechter combo box en de vereniging in de rechter teams box. In het linker grid staat een overzicht per klasse van het gespeelde aantal wedstrijden per speler. Een geel veld in het grid geeft aan dat de speler een ander basisteam heeft dan het team in deze kolom. Tabblad Kies

38 Beste spelers Kies in de Sorteer radio de gewenste sorteer methode voor spelers met hetzelfde aantal punten. dr is het verschil tussen de TPR en de rating Ro van een speler. Dit criterium werd soms door ChessBase gebruikt

39 Importeer databestand vanaf een website In dit scherm is het mogelijk een gezipt databestand te downloaden vanaf een website. Hiervoor dient de competitieleider of webmaster de URL van de weblocatie van het gezipte databestand eenmalig te plaatsen in het BcData bestand via het Instellingen scherm (tabblad Competitieleider). Installatie Tijdens het installeren van WinStand worden er enkele mappen aangemaakt. In de Program Files folder wordt de applicatie map gemaakt. (..\Program Files\WinStand v3x). Hierin worden de applicatie (WinStand.exe) en het Help-bestand (WinStand.chm) geplaatst. In de applicatie map worden de submappen Data en aangemaakt. In de My Documents folder wordt de map WinStand aangemaakt met de submappen Data en (..\My Documents\WinStand) Sinds het uitbrengen van Vista adviseert Microsoft gebruikers de data op te slaan in de My documents folder i.v.m. een betere bescherming tegen virussen. In de vorige WinStand versies v1x en v2x werden de databestanden in de WinStand map in de Program Files folder opgeslagen. In deze versie van WinStand wordt de data geplaatst in een datamap in de My documents folder (..\My Documents\WinStand\Data) Na installatie kan het installatiebestand "winstandv3setup.zip" en evt. "winstandv3setup.exe" worden verwijderd. Oude versies van WinStand: De oude versies van WinStand (v1x en v2x) worden niet overschreven. Zij zijn te vinden in de Program Files folder in de mappen WinStand v1x en/of WinStand v2x. De databestanden kunnen m.b.v. het kopieër oude bestanden tabblad in het Instellingen scherm worden gekopieërd. Verwijderen WinStand: In de applicatie map staat het bestand "uns000.exe". Door dit programma te starten wordt WinStand.exe verwijderd van je computer

40 Team wedstrijden In dit scherm zijn de wedstrijden van een team te zien. Wedstrijd of basisteam bijlage lezen

41 In dit tabblad kan een wedstrijdbijlage van een worden ingelezen. Zo'n kan verzonden zijn door een teamleider via het versturen scherm of door een web formulier. Transfer speler In dit scherm kan een speler verplaatst worden naar een andere vereniging

42 Percentage invallers Met de kolom "opgegeven" worden de basisteam spelers bedoeld. Statistiek

43 Berger tabellen De knop "Deel in" is te gebruiken indien er nog geen wedstrijden zijn gepland in het Teams competitie scherm

44 Maak Rapport Maak in dit scherm een rapportage van de gehele bondcompetitie. Ga naar het tabblad "Geheel" om de klasses te selecteren en naar de andere tabbladen om de gewenste weergave aan te kruisen. Druk daarna op de knop "Rapport" en ga naar het Rapportage scherm om de teksten te bewaren in een tekstbestand

45 P.S.: De weergave in het linker grid komt niet overeen met de werkelijke raportage. Dit grid is slechts een hulpmiddel om de juiste rapportages van alle geselecteerde klasses te maken

46 Welke webformulieren zijn er en hoe gebruik ik ze? Er zijn twee WinStand webformulier applicaties. Een formulier voor het doorgeven van de wedstrijd uitslagen en een voor het doorgeven van de basisteam spelers. De competitieleider ontvangt deze formulieren per en kan ze daarna inlezen in WinStand. Wat heb ik nodig? Een Windows (XP of later) computer met een internet verbinding. Aan de computer worden geen hoge eisen gesteld; De freeware webserver applicatie, stuur een mailtje als je belangstelling hebt. Jan Schut Webformulier voor het doorgeven van wedstrijduitslagen: Hierboven staat een voorbeeld van het gebruik door de KNSB uitslagen server. De teamleiders kunnen snel de spelers aan de borden plaatsen. De gebruiker (inzender) kan kiezen uit spelerlijsten waarin alle basisteam spelers die reeds gespeeld hebben voor het team en alle andere leden van de club staan. Dit verminderd het doorgeven van verkeerde spelers. D.m.v. aanklikken met de muis worden de spelers en de uitslagen geplaatst. De teamleider (inzender) krijgt desgewenst een kopie van de

47 Webformulier voor het doorgeven van de basisteam spelers: Het gebruik is identiek aan de bovenstaande webserver. De competitieleider krijgt een en kan de opgegeven basisteam spelers inlezen in WinStand

48 Webserver: Het gebruik van de webserver is simpel. Na elke ronde dient er een nieuw BcData bestand in de server-map te worden geplaatst. Daarna de webserver opnieuw opstarten om de nieuwe data in te lezen. Er kan eventueel worden gekeken of alles nog werkt. De Webserver applicatie, wordt geleverd in de vorm van een installatie bestand en een gebruikers handleiding. Na installatie is er een servermap gemaakt in de Documenten folder waarin vier bestanden staan. 1. WinStandServer3.exe (De uitslagen server) 2. StartUp.ini (Eenmalig in te vullen) 3. Het BcData bestand (bv. KNSB2011A.bcd) 4. Het Clubnamen bestand (bv. Clubs2011.txt) In het "StartUp.ini" bestand staan enige gegevens zoals het SMTP-adres en de personen die de gaan ontvangen. Het is ook mogelijk om tevens het wedstrijddata bestand, dat als bijlage bij de wordt gestuurd, via Dropbox naar de competitieleider te sturen. In de handleiding wordt dieper ingegaan over het gebruik

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Werken met Swiss Master

Werken met Swiss Master Versie 5.5 (build 15) Frans Peeters Voorwoord Deze reader is geschreven naar aanleiding van een workshop die gehouden is tijdens een scheidsrechtersdag van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond op zaterdag

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wedstrijdbeheer

Gebruikershandleiding Wedstrijdbeheer Gebruikershandleiding Wedstrijdbeheer INHOUDSOPGAVE 0. Inleiding... 2 0.1. Inloggen... 2 0.2. Wedstrijdbeheer... 3 1. Wedstrijden definiëren... 4 1.1. Wedstrijd toevoegen... 4 1.2. Wedstrijd definities...

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

'SPLASH'-wedstrijdprogramma

'SPLASH'-wedstrijdprogramma 'SPLASH'-wedstrijdprogramma Na vele jaren vertrouwd te zijn met TopSwim en na veel gepalaver over Swimgate heeft de VZF finaal de knoop doorgehakt en werd er beslist om het warm water niet opnieuw uit

Nadere informatie

Wat is Wordpress? Over deze handleiding

Wat is Wordpress? Over deze handleiding Een kleine ordpress handleiding Versie 1.1-26 augustus 2012 2 Inhoudsopgave Wat is Wordpress?... 5 Over deze handleiding... 5 Inloggen op de site... 6 Paswoord vergeten... 7 Introductie in het dashboard...

Nadere informatie

Deze handleiding bestaat uit de volgende delen:

Deze handleiding bestaat uit de volgende delen: Deze handleiding bestaat uit de volgende delen: I II III IV V Installatie & inschrijven Indelen Plannen & uitslagen verwerken Netwerken, Web & Locatieplanning Aan de wedstrijdtafel De delen zijn op de

Nadere informatie

Digitale Patiënten Dossier (DPD)

Digitale Patiënten Dossier (DPD) Digitale Patiënten Dossier (DPD) Inleiding Het Digitale Patiënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

Aura ComputerReserveren

Aura ComputerReserveren Handleiding Aura ComputerReserveren Voor Windows Versie 11 2013 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108 Website: www.aura.nl 3718 CH Amersfoort

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

1 C@shflow inleiding. 2 Installatie. Algemeen. C@shflow serie. C@shflow servicecontract. Downloaden

1 C@shflow inleiding. 2 Installatie. Algemeen. C@shflow serie. C@shflow servicecontract. Downloaden 1 C@shflow inleiding 1.1 Algemeen Via internetbankieren kunt u transacties on-line invoeren en bekijken. Uw gegevens blijven echter op internet maar een beperkte tijd bewaard en zichtbaar. Met de verschillende

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Biljart Competitie Manager Ron Clarijs ron.clarijs@gmail.com

Biljart Competitie Manager Ron Clarijs ron.clarijs@gmail.com Gemaakt in MS ACCESS 2007 ten behoeve van een biljartcompetitie Ontwikkelaar: Ron Clarijs E-mail adres: ron.clarijs@gmail.com Website: http://members.ziggo.nl/clarijs/bcm/ Gsm: 06-16507254 Website: http://members.ziggo.nl/clarijs/bcm/

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Tips van en voor Haza-21 v.3

Tips van en voor Haza-21 v.3 Tips Haza 21 v3 versie 23 maart 2011 - pag. 1 Tips van en voor Haza-21 v.3 Verzameld door Marianne Teunis Mocht u in dit bestand iets tegenkomen dat niet klopt of niet werkt, wilt u het dan even aan mij

Nadere informatie

Marad Handleiding, versie 4. Ingesteld wachtwoord: marad4

Marad Handleiding, versie 4. Ingesteld wachtwoord: marad4 Marad Handleiding, versie 4 Ingesteld wachtwoord: marad4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Installeren... 4 Systeemeisen... 4 Installatieprocedure... 4 Inloggen... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Marad Start...

Nadere informatie

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 Handleiding ILIAS Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 G. Smits 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inloggen... 5 De pagina editor... 8 Paragraaf invoegen... 9 Media invoegen... 12 Voer vraag

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers WINDOWS MAIL 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R 5 0 -

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Clubwebsite

Handleiding Sportlink Clubwebsite Handleiding Sportlink Clubwebsite Versie 1.6 januari 2009 Sportlink Services Huis ter Heideweg 14 3705 LZ Zeist www.sportlink.nl 1 Inhoud Handleiding Sportlink Clubwebsite 1 Versie 1.4 december 2008 1

Nadere informatie

Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1)

Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1) Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1) voor Microsoft Windows 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd Inhoud 1. Leren werken met Tablet functies ---- 3 1.1 Controleren of de tablet functies zijn geactiveerd.

Nadere informatie

Na de installatie van de SQL Server zal u waarschijnlijk de computer opnieuw moeten opstarten.

Na de installatie van de SQL Server zal u waarschijnlijk de computer opnieuw moeten opstarten. ORION Orion de grote jager, is de heerser van de winterhemel. Hij domineert de sterrenhemel vanaf het einde van de herfst tot begin lente. Hij wordt begeleid door zijn trouwe jachthond Sirius. In één van

Nadere informatie

RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0. Snelhandleiding Nederlands

RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0. Snelhandleiding Nederlands Snelhandleiding Nederlands RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0 Een uitvoerige handleiding is digitaal opgenomen in het programma. U kunt deze oproepen door in RetSoft Archief op uw F1 toets te drukken. 2015

Nadere informatie

Leerlingen handleiding

Leerlingen handleiding Springplank naar kennis Leerlingen handleiding Aan de slag met it s learning it s learning 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nuttige links... 3 Aanmelden... 4 Inlog voor it s learning... 4 Hoofdpagina...

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie