HET BLAUWE BOEKJE. Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze opgericht op 19 februari 1886

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET BLAUWE BOEKJE. Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze opgericht op 19 februari 1886"

Transcriptie

1 HET BLAUWE BOEKJE Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze opgericht op 19 februari 1886 Praediniussingel AG Groningen telefoon ING Postbank

2 2

3 Inhoudsopgave ALGEMEEN.. 7 DEEL 1, LIDMAATSCHAP 9 Secretariaat Inschrijving, ledenadministratie Toegang tot de sociëteit Penningmeester Contributie Opzeggen lidmaatschap Privacy Kleedkamerkastjes (kluisjes) Ledenpas/sleutelpas Stadjerspas DEEL2, DE VERENIGING..15 Algemeen Commissies Soepcommissie Sociëteit Openingstijden Afrekenen Verhuur De Loods Centrale werkplaats Schades Vlootindeling Algemene Ledenvergadering Bestuursfuncties Hunzelied Kleding DEEL 3, CURSUSSEN EN EXAMENS 23 Inleiding Cursussen voor (aspirant-leden) Wherry-1 introductiecursus Skiff-1 cursus Skiff-2 cursus Stuurcursus kleine s 3

4 Geen cursus, wel examen Examens Cursussen voor instructeurs en coaches Cursus roei-instructeur of coach De Hunze coachcursus De KNRB coachcursus DEEL 4, ROEIEN OP DIVERSE NIVEAUS 29 Inleiding Instroom en doorstroom van roeiers Recreatief roeien Competitief roeien Wedstrijdroeien Evenementroeien Clubroeien Eerste jaarsroeien DEEL 5, WEDSTRIJDROEIEN...35 Seizoensopbouw Trainingsintensiteit en coaching Testmomenten (trials) en wedstrijden Alternatieve trainingen DEEL 6, COMPETITIEF ROEIEN.41 Wedstrijden Starten van wedstrijden Materiaal Elfstedentocht Overzomeren Stadje Rond Alternatieve trainingen DEEL 7, RECREATIEF ROEIEN..49 Groepsroeien Toerroeien Marathonroeien 4

5 DEEL 8, ROEIEN VOOR JUNIOREN 53 Regionale competitie jaar Wedstrijd Juniorenploeg: 15 tot en met 18 jaar Jeugdbestuur DEEL 9, WAT NOG HANDIG IS OM TE WETEN...55 DEEL 10, ROEI-AGENDA.. 65 DEEL 11, NUTTIGE NAMEN. 65 DEEL 12, ERELEDEN, LID VAN VERDIENSTE, LEDENLIJST

6 6

7 ALGEMEEN Voorwoord Het Blauwe Boekje dat je in handen hebt, bevat algemene informatie over K.G.R. De Hunze. Het boekje wordt aan ieder nieuwe lid ter beschikking gesteld. Het Blauwe Boekje is ook te vinden op onze website Tevens is daar de actuele informatie te vinden, zoals data van evenementen en wedstrijden, data van cursussen en examens, de samenstelling van het bestuur en diverse commissies, e.d. Anders gezegd: alle informatie die onderhevig is aan regelmatige wisselingen is op de website te vinden. De informatie die tamelijk constant is, is te vinden in deze papieren versie van het Blauwe Boekje. De Hunze beschikt uiteraard ook over een ledenlijst. Deze is op de Hunze te verkrijgen, of via Ook namenlijsten van leden van commissies zijn beschikbaar op De Hunze. Vanwege privacybescherming worden deze lijsten niet op de website gepubliceerd. Onderdelen van dit Blauwe Boekje zijn ook los verkrijgbaar, zoals het roei- en examenreglement en de statuten en huishoudelijk reglement. Deze zijn overigens ook via de website te downloaden. Wij hopen dat dit Blauwe Boekje bijdraagt aan duidelijkheid over de gang van zaken bij De Hunze. Uiteraard houden wij ons aanbevolen voor tips ter verbetering. Namens het bestuur, De voorzitter Groningen, mei

8 8

9 DEEL 1 LIDMAATSCHAP Secretariaat Inschrijving Het secretariaat verzorgt o.a. je inschrijving als lid en zorgt ervoor dat je het Blauwe Boekje en een toegangspasje in je bezit krijgt. Het ledenaantal van De Hunze varieert jaarlijks van plm. 350 tot 400 leden. Bij de inschrijving als lid ontvang je tevens informatie over de wijze van betaling van de contributie. Voor nieuwe leden is de contributie inclusief entreegeld en de borg voor de toegangspas. Bij automatische incasso wordt het bedrag binnen één maand afgeschreven van je rekening. Ledenadministratie Wij stellen het op prijs als je controleert of je persoonlijke gegevens in de ledenlijst nog juist zijn. Onjuistheden of wijzigingen graag doorgeven aan Op het clubgebouw, bij de telefoon is een klapper te vinden met adressen van de leden. De Loods De Hunze heeft een officieel verenigingsblad, namelijk De Loods, deze verschijnt maandelijks digitaal. Een paar papieren exemplaren liggen ter inzage in het clubgebouw. Digitalisering Steeds meer zaken gaan digitaal, de Hunze blijft daar niet in achter. In toenemende mate doen wij aankondigingen van activiteiten per en via de website. Ook ons verenigingsblad, De Loods, verschijnt digitaal. Als je geen berichten van ons wilt missen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat wij over het juiste adres van je beschikken! Toegang tot de sociëteit De toegang tot het gebouw is alleen mogelijk door gebruik te maken van de elektronische toegangspas die je ontvangt bij je aanmelding als lid. Deze toegangspas is tevens het bewijs van lidmaatschap en dient om je te kunnen legitimeren als er om wordt gevraagd. Indien je de toegangspas vergeten bent mee te nemen en je wordt binnengelaten op De Hunze, dan dien je je in te schrijven in de map, die te vinden is bij de telefoon. Diefstal of vermissing van de deurpas meld je zo snel 9

10 mogelijk aan de secretaris; je nummer wordt dan uitgeprogrammeerd, zodat er geen misbruik gemaakt kan worden van de toegangspas. De pas is persoonlijk, blijft eigendom van de vereniging en is niet overdraagbaar. Laat de toegangspas (of waardevolle voorwerpen) niet in de kleedkamers achter. Het verenigingsgebouw is niet te betreden tussen en uur. Penningmeester Contributie In de hal van het botenhuis is bij de munttelefoon een overzicht opgehangen van de contributie voor het betreffende jaar. K.G.R. De Hunze maakt een onderscheid tussen: - juniorleden (op 1 januari 17 jaar of jonger) - volwassen leden (vanaf 18 jaar) - ereleden en leden van verdienste (als zodanig door de ledenvergadering benoemd), - buitenleden (reisafstand tot de vereniging meer dan 100 km.) - donateurs. Voor tweede, derde, enzovoorts gezinslid (op hetzelfde adres) geldt een reductie. Er is tevens reductie mogelijk voor leden die ook lid zijn van een andere roeivereniging (nevenlidmaatschap). De contributie is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - verenigingscontributie - bijdrage schaderisicoreserve - bijdrage landelijke en regionale bonden (KNRB, GRB) De verenigingscontributie word ieder jaar met de inflatie aangepast. De algemene vergadering heeft in 2009 besloten om -naast de inflatiecorrectie- de contributie in 2010 éénmalig extra te verhogen met 15,-- voor volwassenen en met 7,50 voor junioren en de jaren daarna met 5,-- respectivelijk 2,50 extra per jaar. Omdat niet alle schades door verzekeringen worden vergoed, heeft De Hunze een eigen reserve opgebouwd, waaruit dergelijke schades betaald kunnen worden. Ieder lid draagt verplicht bij aan het opbouwen van deze schaderisicoreserve. Tot 2012 werd het landelijke blad Roeien tevens als verenigingsblad gebruikt door in het blad een eigen verenigingskatern op te laten nemen. Per adres was één abonnement verplicht. Met ingang van 2012 wordt ons eigen verenigingsorgaan De Loods alleen nog 10

11 digitaal verspreid. Het abonnementsgeld is komen te vervallen en de verenigingscontributie is met hetzelfde bedrag verhoogd. Raadpleeg voor de actuele contributiegelden In januari of februari verstuurt de penningmeester (per ) de contributienota, die vóór 1 april voldaan moet worden. Er zijn twee betalingsmogelijkheden: - Je maakt het totaalbedrag over (altijd factuurnummer vermelden) - Je machtigt de vereniging om automatisch af te schrijven. In het laatste geval ontvang je een reductie op de contributie en wordt de contributie eind februari van je rekening afgeschreven. De machtiging kan ook voor andere zaken worden gebruikt, zoals eigen bijdragen aan bepaalde evenementen. Je ontvangt altijd vooraf een nota. Indien je het niet eens bent met een afschrijving, kunt je binnen 30 dagen je bank opdracht geven om het geld terug te storten. Je kunt de machtiging tussentijds stoppen door een briefje of naar de penningmeester te sturen. Gespreide betaling (in vier kwartalen) is alleen op verzoek mogelijk in combinatie met automatische afschrijving. Gedurende het jaar kun je (per ) facturen ontvangen voor éénmalige zaken, bijdragen aan evenementen (o.a. indoor/outdoor), opwaarderen consumptietegoed van de bar, etc. Nieuwe leden betalen, naast de contributie, ook een éénmalig entreegeld en borg voor de toegangspas. Bij een ingangsdatum van 1 april of later, wordt de verenigingscontributie met circa 10% per maand gereduceerd. Opzeggen lidmaatschap Opzeggingen dienen vóór 1 december liefst per aan de secretaris doorgegeven te worden. Een eventuele machtiging voor het automatisch afschrijven wordt automatisch gestopt aan het einde van het lidmaatschap. Privacy De Hunze maakt gebruik van een centraal geïntegreerde database voor zowel de ledenadministratie als de financiële administratie. Deze 11

12 administratie kan via Internet geraadpleegd worden en is ondergebracht bij serviceprovider Dispi te s-hertogenbosch. De Hunze is eigenaar van de centraal opgeslagen gegevens en de provider heeft schriftelijk verklaard geen andere handelingen met onze gegevens uit te voeren dan deze te bewaren en dagelijks te backuppen. Derden krijgen door de provider geen inzage in de gegevens, tenzij dit door wetgeving noodzakelijk geworden is. De centrale administratie is alleen toegankelijk na het invoeren van de juiste combinatie van gebruikersnaam, wachtwoord en pincode. De secretaris en de penningmeester zijn de beide beheerders van de administratie. Zij zijn in staat om gebruikers aan te maken, te verwijderen en hebben toegang tot de wachtwoorden van alle gebruikers. Alleen de penningmeester heeft volledige toegang tot alle onderdelen van de administratie. De secretaris heeft toegang tot alle onderdelen, uitgezonderd de financiële administratie. Wel kan de secretaris financiële rapporten genereren. Bij plotseling wegvallen van de penningmeester, kan de secretaris het wachtwoord van de penningmeester wijzigen, zodat anderen (tijdelijk) toegang hebben tot de financiële administratie. De overige bestuursleden hebben alleen toegang tot de voor hun functie relevante onderdelen van de ledenadministratie. Datzelfde geldt voor de voorzitter van de examencommissie en de administrateur van de kastjes/kluisjes in de kleedkamers. Sinds 2010 is De Hunze verplicht om je naam, adres, geslacht, geboortedatum en aanvangsdatum van je lidmaatschap door te geven aan de landelijke roeibond, de KNRB. Deze bond is op haar beurt weer verplicht deze gegevens beschikbaar te stellen aan NOC*NSF indien die organisatie daarom vraagt bij een accountantscontrole op het ledental. Alleen leden die op deze wijze bij de KNRB zijn geregistreerd kunnen deelnemen aan wedstrijden, toertochten en andere roeievenementen. De KNRB gebruikt deze registratie tevens voor het berekenen van de totale bondsafdracht van De Hunze aan de KNRB. 12

13 Zowel De Hunze als de KNRB als NOC*NSF zullen persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit door wetgeving dwingend is/wordt voorgeschreven. Kleedkamerkastjes (kluisjes) In de kleedkamers zijn persoonlijke kluisjes te huur. Informeer bij naar de mogelijkheden. Huur van een kluisje kost 7,80 per jaar (prijspeil 2012). In het botenhuis zijn kluisjes voor de duur van de roeitijd te gebruiken. Gebruik van deze kluisjes is kosteloos. Ledenpas/sleutelpas Wij verwachten dat elk lid zich aan de volgende regels houdt: 1. Ieder lid dient zijn pas bij zich te hebben als hij/zij De Hunze betreedt. 2. Ben je je pas vergeten, dan dien je je naam, postcode en huisnummer te noteren in het daarvoor bestemde boek op de lessenaar in de hal (bij de telefoon). 3. Bovenstaande geldt ook voor introducees. 4. Ieder lid, die iemand binnenlaat, ziet erop toe dat de inschrijving daadwerkelijk geschiedt. 5. Na binnenkomen en vertrek sluit je de voordeur. Op deze manier moet het mogelijk zijn personen, die onrechtmatig De Hunze betreden, te weren. Iedere keer als je met je sleutelpas het clubgebouw betreedt, wordt dit door het toegangs-systeem geregistreerd. Wij kunnen, alleen indien dit in voorkomende gevallen noodzakelijk is, van de laatste maanden dus traceren wie wanneer het gebouw is binnengegaan. Voor de pas betaal je, bij aanvang van het lidmaatschap, een borg. Dit geldt ook voor een nieuwe vervangende pas. Bij inlevering van de pas ontvang je de laatst betaalde borg terug. Leden die in 2007 of eerder hun pas ontvangen hebben, ontvangen 20,00 retour als naast de pas tevens het borgbewijs wordt ingeleverd of ontvangen, 10,00 retour zonder borgbewijs. 13

14 Stadjerspas Leden met een stadjerspas kunnen de sportcoupon(s) tezamen met een kopie van de stadjerspas (inclusief pasfoto) opsturen naar de penningmeester. Vergeet niet in je bijlagen een giro- of bankrekeningnummer te vermelden. Graag de coupons, indien mogelijk, voor 1 mei indienen bij de penningmeester. Informatie Aarzel niet om met vragen over bovenstaande zaken, of andere vragen en verzoeken, die de vereniging aangaan, contact op te nemen met de penningmeester of secretaris.. 14

15 DEEL 2 DE VERENIGING Algemeen Een sportvereniging draait dankzij de inzet van iedereen die lid is. Bij De Hunze geldt dat ook. Er moet veel gebeuren, zoals het onderhoud aan de boten, onderhoud en schoonmaak van het gebouw, het organiseren van instructiecursussen voor nieuwe leden zonder roeiervaring, het indelen in ploegen van nieuwe leden met roei-ervaring, coaching van wedstrijdroeiers, het organiseren van toertochten en marathontochten, het begeleiden van jeugdroeiers, het draaiend houden van de bar, webbeheer, samenstellen Loods, enz., enz, enz. Wij verwachten van ieder lid een bijdrage naar vermogen in de uitvoering van alle noodzakelijke activiteiten. Bij De Hunze zijn veel van de genoemde activiteiten ondergebracht in commissies. Elke commissie maakt onderdeel uit van de portefeuille van een bestuurslid. We onderscheiden diverse commissies. Commissies: Gebouwcommissie Publiciteitscommissie Financiële commissie Examencommissie Commissie competitieroeien Materiaalcommissie Afstelcommissie Instructiecommissie Jeugd-en juniorencommissie Commissie midweekroeien Marathon- en toercommissie Soepcommissie info: info: info: info: info: info: info: info: info: info: info: info: Voor de marathon- en toercommissie geldt dat deze niet een vaste bezetting heeft, maar bestaat uit wisselend samengestelde groepjes. De actuele bezetting van de commissies is te vinden op en is op papier te verkrijgen op De Hunze. Alle commissies zijn blij met elk nieuw lid dat belangstelling heeft voor deelname en heet je als nieuw lid hartelijk welkom!! 15

16 De namen van de commissies verwijzen naar waar de commissie zich mee bezig houdt en spreken daarmee merendeels voor zichzelf. Een uitzondering betreft de SOEPcommissie. Soepcommissie De SOEP is een typische Hunzekreet en staat voor Sociëteit voor Ontspanning, Evenementen en Plezier. De SOEP is de grootste commissie van De Hunze. Dit moet ook wel, want de bar is vaak geopend. De voornaamste taak van de SOEP-leden is eenmaal per maand achter de bar te staan (gedurende ongeveer drie uur). De SOEP is een laagdrempelige commissie en het biedt een goede gelegenheid om snel veel mensen te leren kennen op de vereniging. Nieuwe leden worden dan ook aangemoedigd SOEP-lid te worden in het eerste seizoen dat zij lid zijn. De SOEP-leden zijn daarnaast betrokken bij grote schoonmaken en vele jaarlijkse Hunzeactiviteiten zoals de Gyas-Hunzerace en Stadje Rond. Sociëteit Openingstijden In de zomerperiode (april oktober) is de bar van de sociëteit op de volgende tijden geopend: Maandag t/m donderdag Vrijdagavond Zaterdag Zondag 19:00-22:00 uur Sociëteit geopend, geen barbezetting 9:30-16:30 uur 10:00-19:00 uur In de winterperiode (oktober april ) is het niet mogelijk om s avonds te roeien, de openstelling van de bar is dan op: Zaterdag Zondag 9:30-16:30 uur 10:00-19:00 uur Afrekenen Het betalen van consumpties gaat via het elektronisch kassasysteem. Naast contante betaling wordt er met tegoeden gewerkt, die 16

17 aangekocht kunnen worden met contant geld of een factuur achteraf. Het is niet mogelijk om op rekening te kopen. Uitzonderingen: Instructeurs en hun cursisten krijgen gedurende de instructieperiode (eerste zes weken) het eerste kopje koffie/thee gratis. Commissieleden krijgen hun koffie/thee gratis bij het uitoefenen van hun functie c.q. tijdens hun vergaderingen. Overigens is het op De Hunze een goede gewoonte dat instructeurs hun koffie/thee krijgen aangeboden op het vlot ten tijde van gangbare instructietijden en openingstijden van de bar. Verhuur De Hunze behaalt ook enige inkomsten uit het verhuren van de sociëteit. De sociëteit is voor verhuur beschikbaar op maandag tot en met vrijdag (in de ochtend, middag en avond) en op zaterdagavond. Ten aanzien van de verhuur wordt een onderscheid gemaakt tussen huur door Hunzeleden (moeten in het bezit zijn van een bewijs van verantwoord alcoholgebruik of sociale hygiëne) en niet-hunzeleden. Via kan een aanvraag worden gedaan voor een bepaalde datum. TARIEVEN: Hunzelid Niet-Hunzelid Verhuursom Ledentarief Niet-ledentarief Consumptieprijzen Hunzeprijzen Verhuurprijzen Tappers Actieve SOEP-leden Door De Hunze naar keuze aangewezen Cateraar Naar keuze Door De Hunze aangewezen Hunzecateraars zijn traiteurs House of Spice, s Amuse of De Cateraars. De Loods Het mededelingenblad van de K.G.R. De Hunze heet De Loods. Hierin worden de belangrijkste activiteiten van de komende maand vermeld en worden highlights van de afgelopen periode belicht. Ook de agenda 17

18 voor de komende twee maanden maakt deel uit van De Loods. Verder zijn er elke maand aankondigingen van wedstrijden, evenementen en cursussen. Aan de rest van het blad kun je zelf een belangrijke bijdrage leveren. Een spannend verslag van een wedstrijd, een enthousiast verhaal over een toertocht, maar ook een poëtische ontboezeming en een praktisch artikel over goede voeding: Hunzeleden hebben de afgelopen jaren veel bijdragen geleverd aan De Loods. De redactie nodigt je van harte uit om ook jouw verhaal op schrift te stellen en in te sturen. De Loods verschijnt digitaal. Zorg ervoor dat we over het juiste adres van je beschikken! Centrale Werkplaats De roeivereniging neemt deel aan het Centrale Werkplaats project van de studentenroeiverenigingen in Groningen. Activiteiten die worden uitbesteed aan de Centrale Werkplaats zijn de grotere renovaties en schades van/aan het roeimateriaal. Ook zal de bootsman van de Centrale Werkplaats regelmatig op De Hunze zijn te vinden om reparaties aan onze vloot te verrichten. Niet alle schades en renovaties gaan naar de Centrale Werkplaats. In de regel gaan alle boten uit de wedstrijdvloot en de skiff-3/giek-3-vloot naar een externe bootreparateur, zijnde onder andere Heeres Boatservice te Utrecht of Wiersma te Heerenveen. Schades Leden die schade aan de vloot hebben geconstateerd dienen deze schade altijd via de website te vermelden in het BotenInschrijf Systeem (BIS), afdeling Schadeboek. Je vult je naam, naam van de boot en een omschrijving van de schade in. Bij grote schades neem je altijd contact op met de materiaalcommissaris, of als deze niet bereikbaar is met een ander bestuurslid.verzamel altijd alle losse onderdelen bij een schade en leg deze apart en noteer de schade in het Schadeboek van BIS. Het direct melden van een schade is nodig voor het eventueel verhalen van de reparatiekosten bij de verzekering of bij een desbetreffend lid in het geval van moedwillige schade of overtreding van het Roei- en Examenreglement. 18

19 Vlootindeling per 1 Maart 2012 (boten) Scull S1 S2 S3 Wedstrijdvloot/ MPB Geel 1 kg Groen Kg Blauw kg Rood kg 1x (skiff) Doorloper 95 Waal 100 Topaas 90 Paul Rakké 85 Kolkentrekker 95 Waterheld 90 Citadel 80 Ben Wirtjes 75 Slag 85 Vecht 80 Waterhaas 75 E. Kruyswijck 75 Boeg 85 Harkstede 75 Waterjuffer 65 Kemphaan 75 Otter 80 Johan D 65 IJsvogel 75 Ee 65 Aa 65 Bliksems 75 Dintel 55 Gerda Dijk II 65 Zwaaikom 55 Mijneentje 55 2x Dubbelslag 85 Tweetact 95 Twijspan 70 Lien Veenstra 80 (dubbeltwee) Dubbel en 70 Vuurwater 80 Grote Griet 85 Illustraal 75 Dwars (combi 2-) Th. Niemeijer 65 Harry Meijer 75 Hell s Angeles 80 II (combi 2-) 4x+ Witte Zwaan 75 Martini 85 Blauwe Reiger 80 (dubbelvier met) De Hunze 70 (combi 4+) Puck 65 Ant ter Braake 75 4x- (dubbel vier zonder) Zegevier 80 C1x Reitdiep 90 (C-skiff) Boterdiep 90 C2x Zilverreiger 80 (C-dubbeltwee) Aalscholver 75 C2x+ Willem 90 Schierbeek (C-dubbeltwee met) Hoornsediep 90 (combi C2+) C2x+/C3x- Hoendiep 80 C4x+ G. Pentenga (C-dubbelvier met) Westerhaven Groeninga Jan Herman Schokkenbroek Bommen Berend (combi C4+) OvWh1x+, OvWh2x+, Wh2x+(+) Lijntrekker (OvWh1x+) Dollard 1 De Pier en de Pol en (beiden skiff-1, 1x) zijn niet opgenomen in het overzicht. 19

20 Wherry s (OvWh2x+) Twad Lauwers Boord Wedstrijdvloot Giek 1 Giek 2 Giek 3 /MPB Geel Kg Groen kg Blauw kg Rood Kg 2- Tiemen 85 (twee zonder) Draaihals 80 Hell s Angeles 75 II (combi 2x) Grote Griet 85 (combi 2x) C2+ (C-twee met) Hoornsediep (combi 2x+) 4+ (vier met) Hans Imelman C4+ (C-vier met) 8+ (acht met) Bommen Berend (combi C4x+) 90 Blauwe Reiger (combi 4x+) Noorderlicht Noorderkroon Tineke Floor

21 Algemene ledenvergadering Conform de statuten houden we minimaal eenmaal per jaar de Algemene Ledenvergadering. In deze AV legt het bestuur jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid, wordt het botenplan en de begroting voor het volgende jaar vastgesteld, treden oude bestuursleden af en nieuwe aan, worden prijzen uitgereikt, e.d. Deze AV vindt in de regel in maart plaats. Bestuursfuncties Voorzitter Secretaris Penningmeester Materiaalcommissaris Wedstrijdcommissaris Competitiecommissaris Juniorencommissaris Instructiecommissaris Sociëteitscommissaris Jaarlijks vinden wisselingen plaats in het bestuur. De namen van het actuele bestuur zijn te vinden op de website Hunzelied We zijn de roeiers van de Martinistad Laten t water kolken achter t blad Aan de riemen in de boot Maken wij de Hunze groot Want waar Hunze ruggen krommen Is voor ons de race gewonnen Want waar Hunze ruggen krommen Is voor ons de race gewonnen 21

22 Kleding De vereniging kent een kleedvoorschrift en wij verwachten, dat je binnen vier week na de officiële aanmelding als lid aan de minimale eisen voldoet. Voor alle roeiers die voor de K.G.R. De Hunze uitkomen op een wedstrijd is dit een vereiste. Minimaal aan te schaffen: 1. Hunze T-shirt (officieel wedstrijdshirt) met korte mouw 2. Hunze korenblauwe broek (kort of lang) 3. Gympies (met ronde hak en dunne zool) als schoeisel. Het officiële Hunze tenue bestaat uit een wit shirt met een embleem op de linkerborst en korenblauwe roeibroek. De Hunzekleding kan besteld worden op de website van TrueSport. Contactpersoon : Truus Bauman Regelmatig is er verkoop op het botenhuis, elke eerste zaterdag van de maand van uur tot uur en op afspraak. 22

23 DEEL 3 CURSUSSEN EN EXAMENS Inleiding De Hunze organiseert veel roeicursussen. Of je nu een beginnende of een gevorderde roeier bent, De Hunze biedt cursussen aan die aansluiten bij je roeiniveau. Voor leden is het uiteraard toegestaan buiten de cursussen te oefenen voor de verschillende roeigraden en het examen af te leggen. Neem in dit geval contact op met de instructiecommissaris voor eventuele voorwaarden en het verlenen van speciale toestemming voor het roeien in een bepaald type boot (MPB). Meer over MPB op pag. 57. Check de website voor het laatste nieuws omtrent de cursussen. Cursussen voor (aspirant) leden Wherry-1 introductiecursus De eerste kennismaking met roeien verloopt bij De Hunze via de wherry-1 introductiecursus. In deze cursus wordt aandacht geschonken aan praktische vaardigheden (bootbeheersing, roeitechniek) en theoretische kennis (vaarregels, commando s, omgang met materiaal). De wherry-1 introductiecursussen worden in principe elke maand gestart. De daadwerkelijke start hangt af van het aantal nieuwe aanmeldingen die maand. Iedere cursus duurt acht weken en bestaat uit twaalf uur les, waarbij lestijden in overleg tussen cursisten en instructeurs worden bepaald. 2 De cursussen worden afgesloten met een examen. Aanmelden voor de cursus geschiedt via het aanmeldingsformulier op de website (lid worden). Voor meer informatie en vragen kunt je contact opnemen via 2 Aanwezigheid bij de materiaalbehandeling is verplicht. 23

24 Skiff-1 cursus Voor leden die glad willen leren roeien wordt twee maal per jaar een skiff-1 cursus georganiseerd. Tijdens de cursus wordt de cursist begeleid door een instructeur, daarnaast wordt van de cursist verwacht dat hij/zij tweemaal per week zelfstandig oefent in een skiff. 3 De bevoegdheden die men heeft na het behalen van het skiff-1 examen vind je in het examenreglement. De meest actuele data van cursussen en examens zijn in BIS te vinden op de website De skiff-1 cursus duurt zes weken en bestaat uit twaalf uur les waarbij lestijden in overleg tussen cursisten en instructeurs worden bepaald. Aanmelden voor de cursus en het examen geschiedt via het BISsysteem op de website. Voor meer informatie en vragen kunt je contact opnemen via Skiff-2 cursus De skiff-2 cursus wordt tweemaal per jaar aangeboden en geeft de bevoegdheid om van scull-geriggerde boten uit de groene categorie gebruik te maken. Tijdens de cursus wordt de cursist een keer per week begeleid door een instructeur. Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij tweemaal per week zelfstandig oefent in een skiff. 4 De meest actuele data van cursussen en examens zijn in BIS te vinden op de website De skiff-2 cursus duurt zes weken en bestaat uit twaalf uur les waarbij lestijden in overleg tussen cursisten en instructeurs worden bepaald. Aanmelden voor de cursus en het examen geschiedt via het BISsysteem op de website. 3 De cursist mag na toestemming van de instructeur onder toezicht van een medecursist zelfstandig oefenen in de Zuiderhaven, zijnde tussen de Emma-, de Eelder- en de Museumbrug. 4 De cursist mag na toestemming van de instructeur en na in kennis stellen van de instructiecommissaris zelfstandig in een skiff-2 boot oefenen. 24

25 Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen via NB. Voorwaarde voor deelname aan de cursus is dat je hebt voldaan aan de instructie-eis. Daarnaast dien je te beschikken over een goede skiffbeheersing. Meer informatie over het skiff-2 examen vind je in het examenreglement. Stuurcursus kleine-s Twee maal per jaar wordt de stuurcursus kleine-s georganiseerd. Na het behalen van dit stuurexamen mag men sturen in alle boottypes met uitzondering van gladde vieren en achten. De cursus start met een theorieavond. De meest actuele data van cursussen en examens zijn in BIS te vinden op de website De kleine-s cursus duurt acht weken en bestaat uit twaalf uur praktijkles waarbij lestijden in overleg tussen cursisten en instructeurs worden bepaald. Aanmelden voor de cursus en het examen geschiedt via het BIS-systeem op de website. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen via Geen cursus, wel een examen Voor een aantal bevoegdheden worden geen cursussen aangeboden, te noemen giek-1, -2 en -3, wherry-2, skiff-3 en Grote-S. Voor deze examens dienen leden zelf te oefenen, dan wel een coach te zoeken. Neem in dit geval contact op met de instructiecommissaris voor eventuele voorwaarden en het verlenen van MPB. Indien ondersteuning gewenst is kan men contact opnemen met de leden van de instructiecommissie: Wherry 2 Giek-1 Giek-2 25

26 Giek-3 Skiff-3 Stuurexamen Grote-S Het examen voor wherry-2, giek-1 en giek-2 geschiedt op een regulier examenmoment en inschrijving voor het examen kan via het BISsysteem voor examens. Voor het examen skiff-3, giek-3 en Grote-S dient u contact op te nemen met de voorzitter van de examencommissie. NB. Voorwaarde voor deelname aan het examen wherry-2 en giek-2 is dat je hebt voldaan aan de instructie-eis. In het examenreglement vind je de exameneisen. Examens Voor de verschillende roeigraden binnen De Hunze dienen leden een examen af te leggen. Het examen wordt afgenomen door leden van de examencommissie. Bij het examen wordt gelet op de theorie en de praktijk, zoals beschreven staat in het Roei- en Examenreglement. Een examen van een cursus wordt afgenomen buiten de reguliere examenmomenten. Een examen ter afsluiting van een cursus is alleen toegankelijk voor cursisten van de desbetreffende cursus. Deelname aan de reguliere examens is voor alle leden vrij. Een actueel overzicht van data van de reguliere examens vind je op de website. Inschrijving voor examens, zowel regulier als cursus (m.u.v. het wherry-1 examen) geschiedt via het BIS-systeem voor examens. NB. Nieuwe leden die reeds bij een andere roeivereniging hebben geroeid kunnen voorroeien. Hiervoor gelden afwijkende spelregels. Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van de examencommissie. Om je S-3 en G-3 examen te kunnen doen was er altijd al de noodzaak om iets terug te doen voor de vereniging in de vorm van het geven van 26

27 instructie. Deze bijdrage wordt nu gevraagd om het S-2 en G-2 examen te kunnen doen. NB. Op de website kun je documenten downloaden die handig kunnen zijn ter voorbereiding van een examen. Denk aan het beoordelingsformulier en lesstof van de cursussen. Cursussen voor instructeurs en coaches Cursus roei-instructeur of coach Voor de begeleiding van cursisten en ploegen zijn instructeurs en coaches nodig. Het geven van instructie en coachen is een leuke manier om naast het eigen roeien op een andere manier met het roeien bezig te zijn. Je leert je cursisten, dan wel ploeg, de roeihaal te perfectioneren en de invulling van de roeihaal te optimaliseren. Ieder jaar zijn de instructie-, competitie- en wedstrijdcommissies op zoek naar enthousiaste instructeurs en coaches. Het niveau van de instructeur en coach is afhankelijk van het niveau van de cursus en de doelen van een ploeg. Schroom daarom niet contact met ons op te nemen, ook als je denkt dat je onvoldoende ervaring hebt! Om leden te ondersteunen bij het geven van instructie en het coachen biedt De Hunze een coachcursus aan (zie pag. 28). Het geven van instructie tijdens een cursus is van kortere duur dan het coachen van een ploeg. In zes tot acht weken tijd begeleid je je cursisten naar een examen. Kern van het geven van instructie is het bijbrengen (wherry-1) of het verbeteren van de roeitechniek. Heb je interesse in het geven van instructie neem dan contact op met de instructiecommissaris of meld je aan als instructeur bij de organisator van de desbetreffende cursus. Bij het coachen van een ploeg ga je een langere relatie met een ploeg aan. De ambities per ploeg zullen verschillen. Dit is onder andere afhankelijk van of het een competitieploeg of een wedstrijdploeg betreft en de roei-ervaring van de ploegen. Kern van de coaching is verbetering van de roeitechniek en verbetering van het uithoudingsvermogen. Heb je interesse in het coachen van een competitieploeg neem dan contact op met de competiecommissaris 27

28 en bij het coachen van een wedstrijdploeg met de wedstrijdcommissaris De Hunze coachcursus De coachcursus van De Hunze is primair gericht op het coachen van ploegen. Naast de basisbeweging komen ook zaken als afstelling van het materiaal en het als ploeg laten roeien van de roeiers aan bod. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de ideeën die je in deze cursus hebt opgedaan, wordt de cursus gegeven in de maanden december en januari. De ervaring leert dat je door te coachen meer over de roeibeweging gaat nadenken en daardoor zelf ook beter gaat roeien. Hoewel de cursus primair gericht is op coaches zijn ook beginnende roeiers en andere belangstellenden meer dan welkom. De cursus wordt via de website en het prikbord aangekondigd. KNRB coachcursussen De KNRB biedt coachscursussen aan voor zowel beginnende- als ervaren coaches. Deze cursussen kunnen door Hunzeleden worden gevolgd en worden gegeven door docenten die verbonden zijn aan de KNRB. De cursussen van de KNRB sluit je af met een examen. Meer informatie over de cursussen van de KNRB vind je op Wil je meer informatie over deze coachcursussen, neem dan contact op met de competitiecommissaris 28

29 DEEL 4 ROEIEN OP DIVERSE NIVEAUS Inleiding De Hunze wil de roeisport zowel in de breedte als in de hoogte bevorderen vanuit de overtuiging dat het één het ander niet uitsluit en ze elkaar kunnen versterken. Daarnaast wil zij haar leden een sociale omgeving bieden. Op deze manier wil zij een aantrekkelijke vereniging zijn voor mensen met verschillende roeiambities. Om de leden een programma te bieden dat past bij het eigen roei- en ambitieniveau, biedt de vereniging verschillende roeivormen aan. Deze worden hieronder op een rijtje gezet, waarna de mogelijkheden per roeivorm verder uitgediept zullen worden. Instroom en doorstroom van roeiers De manier waarop leden in- en doorstromen hangt af van de roeiervaring van het nieuwe lid op het moment van lid worden. Mensen zonder roeiervaring beginnen met een instructieperiode van ca. zes weken waarbij het doel is om aan het eind van de instructieperiode het eerste roeivaardigheidsexamen te halen. Hierna volgt het leren roeien in een C4. Na deze periode stroomt men door naar het groepsroeien of naar een nieuw geformeerde eerstejaars evenementploeg. Soms zijn er niet genoeg mensen om na de instructieperiode meteen een ploeg te vormen of klikt het niet goed genoeg tussen de nieuwe leden om samen in een ploeg te zitten. In dat geval kan men bij het groepsroeien terecht, totdat er wel een ploeg geformeerd kan worden. Na het eerste jaar evenementroeien stromen de roeiers door naar het reguliere evenementroeien. Door de lagere trainingsintensiteit binnen een burgervereniging in vergelijking met studentenverenig-ingen, zal het langer duren voordat men het niveau heeft bereikt dat nodig is om bij het clubroeien mee te komen. Het beleid van De Hunze is er op gericht om iedereen op zijn eigen niveau vooraan in een veld mee te laten roeien. Dit is binnen het evenementroeien goed mogelijk door in het tweede jaar een aantal laagdrempelige wedstrijden te starten om ervaring op te doen (bijv. Akersloot-Alkmaar Race) en een jaar later een wat zwaardere wedstrijd te starten (bijv. Zwarte Water Regatta). Als de roeiers voldoende ervaring hebben opgebouwd binnen het 29

30 evenementroeien en een stap verder willen kunnen ze mee gaan draaien bij het club- of zelfs het wedstrijdroeien. Mensen met roeiervaring dienen binnen zes maand nadat ze lid geworden zijn voor te roeien voor een lid van de examencommissie. Op grond van diens inschatting ontvangt het nieuwe lid een aantal roeigraden. Dit kunnen in principe alle roeigraden zijn. Afhankelijk van het ambitie- en ervaringsniveau van de nieuwe leden stromen ze in in het groepsroeien, evenementroeien, clubroeien of het wedstrijdroeien. De vereniging vervult een bemiddelende rol om de nieuwe leden in een geschikte ploeg of groep te krijgen. Vanaf dit instroomniveau kunnen ze zich analoog aan de leden die bij De Hunze met roeien zijn begonnen, ontwikkelen. Recreatief roeien Leden die geen behoefte hebben aan het starten van wedstrijden, kunnen terecht in de groepen van het groepsroeien. Deze roeiers trainen naar eigen inzicht en behoefte in trainingsgroepen. Deze groepen bieden tevens een plek voor mensen die even geen wedstrijden willen starten of bij de formatie van nieuwe ploegen buiten de boot zijn gevallen; zij kunnen blijven trainen totdat er weer voldoende mensen zijn om een ploeg te vormen. Het groepsroeien wordt gefaciliteerd door op vaste tijdstippen in de week roeiblokken te roosteren waardoor andere ploegen de aan het groepsroeien toegewezen boten niet kunnen afschrijven. Dit resulteert in een gegarandeerde boot of boten voor de groepsroeiers. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd die met name gericht zijn op de recreatieve roeiers, zoals toertochten. Info: Competitief roeien Voor leden die een competitief element zoeken in het roeien, biedt De Hunze afhankelijk van hun ervarings- en ambitieniveau verschillende mogelijkheden. Deze worden hieronder op een rijtje gezet. Alle leden die (nationale) wedstrijden willen starten ondertekenen minimaal een maand vooraf hun eerste wedstrijd een Schone Sportverklaring. Deze dient aangevraagd te worden bij de Competitie- 30

31 en/of de wedstrijdcommissaris. De leden dienen zelf zorg te dragen voor verzending naar de KNRB. Info: Wedstrijdroeien Deze vorm van roeien is bedoeld voor roeiers met (inter)nationale ambitie. Deze groep vormt binnen het Nederlandse wedstrijdroeien het visitekaartje van de vereniging. Bij deze prestatiegerichte vorm van roeien doen de roeiers een commitment om gedurende een roeiseizoen vijf à zeven trainingen per week te draaien om zich zo gedegen voor te bereiden op het starten van (inter)nationale wedstrijden. Roeiers met ambitie voor wedstrijdroeien geven dit in september, bij de start van de najaarsperiode, aan bij de wedstrijdcommissaris. Als de roeier c.q. roeiers geschikt bevonden is voor het wedstrijdroeien (en als zodanig erkend is door de wedstrijdcommissaris c.q. het bestuur) kan hij rekenen op de best mogelijke ondersteuning vanuit de vereniging om zijn doel te bereiken. De roeier c.q. de roeiers kunnen dan denken aan begeleiding door ervaren coaches, roeien in kwalitatief goed materiaal etc. Info: Evenementroeien Het evenementroeien is bedoeld voor roeiers die niet met de intensiteit van het wedstrijdroeien met de roeisport bezig willen zijn, maar wel graag evenementen met een competitief karakter willen starten. Om mee te kunnen komen tijdens de wedstrijden is een trainingsintensiteit van twee à drie trainingen per week waarvan tenminste een in de boot voor de duur van het roeiseizoen aan te bevelen. Bij de fanatieke ploegen die zich voorbereiden op nationale wedstrijden kan dit echter oplopen tot vier à vijf trainingen per week. In principe roeit men in zelf geformeerde ploegen waarbij er door de commissie competitieroeien bemiddeld kan worden om een ploeg te complementeren met roeiers zonder een ploeg. De Evenementploeg roeit in principe in boten waarvoor alle roeiers het vereiste examen hebben. De ploegformatie vindt voor het grootste deel plaats in de periode september-oktober. De evenementroeiers zijn verplicht om ofwel alleen of in tweetallen een 31

32 eerstejaarsploeg, een andere evenementploeg te coachen dan wel instructie geven. Evenementploegen dienen aan het begin van het seizoen aan te geven welke wedstrijden ze willen starten en deze seizoensplanning voor te leggen aan de commissaris competitieroeien c.q. het bestuur. Hierbij zal o.a. gekeken worden of het ervaringsniveau en de trainingsintensiteit van de ploeg past bij de gekozen wedstrijden om zo teleurstellingen tijdens het seizoen te voorkomen. Info: Clubroeien Clubroeien is een roeivorm voor fanatieke roeiers met enkele jaren ervaring. Het is een intensieve vorm van evenementroeien waarbij veelal getraind wordt met het doel de Heineken en/of de Head te starten in een dubbelvier met (4x+) of een acht (8+) of andere (nationale) wedstrijden. Bij het clubroeien committeren de roeiers zich aan een trainingsintensiteit van vier trainingen per week waarvan twee in de boot over een periode van een aantal maanden (vanaf de formatie van de ploeg tot aan de wedstrijd). Daarnaast zijn de clubroeiers verplicht dat zij ofwel alleen of in tweetallen een evenementploeg coachen dan wel instructie geven. In principe staat inschrijving voor het clubroeien open voor alle leden. Hieruit worden vervolgens ploegen geformeerd. Clubploegen dienen aan het beging van het roeiseizoen een plan de campagne (ploegleden, coaches, te starten wedstrijden, etc.) voor te leggen aan het bestuur. Als een ploeg geschikt bevonden is voor het clubroeien en als zodanig erkend is door de commissaris competitieroeien c.q. het bestuur, kan zij rekenen op de best mogelijke ondersteuning vanuit de vereniging, bijvoorbeeld middels een MPB op een boot waarvoor nog niet alle roeiers het vereiste examen hebben. Info: Eerstejaars roeien Onervaren roeiers die de ambitie hebben om op wedstrijden te starten maar dat nog niet eerder gedaan hebben, vormen een aparte groep binnen het evenementroeien. Deze groep vereist speciale aandacht 32

33 door hun onbekendheid met de roeiwereld in het algemeen en de vereniging in het bijzonder. In principe gaan deze roeiers trainen in zelf geformeerde ploegen. Omdat de roeiers nog maar kort lid zijn van de vereniging en dus nog maar weinig mensen kennen, wordt deze zelfformatie door de commissie competitieroeien ondersteund. Daarnaast zal er naar gestreefd worden om redelijk ervaren coaches op deze ploegen te zetten, zodat de roeitechniek vanaf de basis goed aangeleerd wordt. Om mee te kunnen komen op de wedstrijden is een trainingsintensiteit van twee à 3drie trainingen per week waarvan tenminste een in de boot aan te raden. Om nader kennis te maken met de vereniging wordt van de roeiers verwacht dat ze commissiewerk verrichten (vooral de SOEP (barcommissie) is hiervoor erg geschikt). Eerstejaars ploegen starten op door het bestuur aangegeven wedstrijden. Deze keuze zal bepaald worden door hetgeen in roeiend Nederland gebruikelijk is voor onervaren ploegen, bijvoorbeeld de wedstrijden van de NOOCcompetitie. Info: 33

34 34

35 DEEL 5 WEDSTRIJDROEIEN Veel (oud-hunze) roeiers die op de Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen roeien zijn als jeugdroeier begonnen. De Hunze heeft al vele roeiers kunnen opleiden die goed kunnen meekomen op nationale en internationale wedstrijden. Daar zijn we ook trots op! De Hunze heeft de afgelopen jaren vele roeitoppers gekend. Junioren, die na 2 tot 3 jaar wedstrijdroeien, tot de Nederlandse selectie doordrongen en op internationale wedstrijden (zoals het junioren WK en de Coupe de la Jeunesse) mochten starten. Er zijn heel veel verschillende redenen om te gaan wedstrijdroeien, sommige daarvan worden door verschillende roeiers genoemd: Het is leuk om steeds beter te gaan roeien. Vooral tijdens het 2 kilometer seizoen merk je dat het steeds harder in de boordaan-boord races. Dat is motiverend en ook een reden om verder te gaan met wedstrijdroeien. Het is fijn om naast school (of werk) intensief te sporten. Het geeft afwisseling aan de dag en geeft je extra (mentale) energie. Het is gezellig om samen te trainen; je ziet elkaar bijna dagelijks op en rond de trainingen. Seizoensopbouw Een jaar wedstrijdroeien start in september en loopt tot eind juni (nationaal) en half augustus (internationaal). In de najaars- en winterperiode vindt de voorbereiding van het wedstrijdseizoen plaats. Deze periode, van september tot maart, is uiteindelijk bepalend voor je snelheid tijdens de wedstrijden. Door de ervaren roeiers wordt er in skiffs getraind, terwijl de minder ervaren roeiers veelal in grotere nummers varen. Er zal een toename komen van boordroeien. Het wedstrijdseizoen valt in de periode van april tot en met juli. In die periode worden vijf tot zes kortebaanwedstrijden gestart. De nummers die op deze wedstrijden zijn uitgeschreven en overige informatie over de wedstrijden zijn te vinden in het januarinummer van het blad Roeien. 35

36 De zomerperiode loopt van half juli tot begin september en is een herstelperiode waarin relatief weinig wordt geroeid. Deze periode wordt vaak (feestelijk) afgesloten door een bezoek aan de Ruder-Regatta in Leer, eind augustus. Trainingsintensiteit en coaching Roeien is een sport waarin conditie, kracht, mentaliteit en techniek een belangrijke rol spelen. Dat vergt dus veel oefenen om de techniek onder de knie te krijgen en verschillende type trainingen om zowel conditioneel als mentaal klaar te zijn voor de wedstrijden. Voor onervaren wedstrijdroeiers wordt de trainingsintensiteit geleidelijk opgebouwd tot 4 à 5 trainingen per week. Ervaren wedstrijdroeiers trainen 6 tot 7 keer per week. Voor een ervaren wedstrijdroeier ziet het weekschema er dan bijvoorbeeld als volgt uit: Maandag: vrij Dinsdag: core-stability training Woensdag: lange afstand roeitraining Donderdag: circuittraining Vrijdag: ergometertraining Zaterdag: technische roeitraining Zondag: intensieve roeitraining Gelukkig zijn er op De Hunze een aantal enthousiaste en zeer ervaren wedstrijdcoaches die deze intensieve vorm van de roeisport begeleiden. Bij de junioren (15 t/m 18 jaar) is er een coachkader voor zowel de meisjes- als de jongensgroep. Bij de senioren (vanaf 19 jaar) wordt de coaching op individuele basis geregeld door de wedstrijdroeier zelf. De coaches bepalen in overleg met de wedstrijdcommissaris wie mogen deelnemen aan de wedstrijden en ook wie met wie combineert in bijvoorbeeld een vier of dubbeltwee. 36

37 Testmomenten (trials) en wedstrijden In het najaar vindt twee keer een trainingsweekend plaats op ons eigen trainingswater. Zo n trainingsweekend wordt afgesloten met een trial over 3 kilometer, om de progressie te meten. De najaarsperiode eindigt met deelname aan een nationale wedstrijd, de Novembervieren in Amsterdam of de Hel van het Noorden in Groningen. Daarnaast starten sommigen nog de NK indoor (een virtuele 2 kilometer wedstrijd op de ergometer). Deelname aan de trials en wedstrijden in de najaarsperiode is verplicht voor diegenen die willen gaan wedstrijdroeien. Na de najaarsperiode wordt op basis hiervan namelijk door de coaches en wedstrijdcommissaris een selectie gemaakt van de roeiers die verder gaan met wedstrijdroeien. Ook worden op basis van de resultaten op trainingsweekenden en trials ploegen gevormd met andere roeiers uit de regio, ten behoeve van de wedstrijden in maart (Heineken Roeivierkamp en Head of the River). In de winter wordt deelgenomen aan de Gyas-Winterwedstrijden en meestal ook aan de Gyas-Hunze race. Daarnaast starten enkele ervaren wedstrijdroeiers op de Winterwedstrijden in Delft. Samen met andere wedstrijdroeiers uit ook de regio wordt de Heineken Roeivierkamp en Head of the River gestart. Enkele wedstrijdroeiers starten op de Skiffhead of de Tweehead in Amsterdam. Januari Februari Eind februari Half maart Eind maart Begin april Gyas-Winterwedstrijden in Groningen Gyas-Hunze Race in Groningen Winterwedstrijden in Delft (ervaren roeiers) Heineken Roeivierkamp in Amsterdam Head of the River in Amsterdam Twee- en Skiffhead (ervaren roeiers) Kijk voor de data in deze maanden op En voor de landelijke wedstrijden, waar ook De Hunze vaak van de partij is, is ook te raadplegen. 37

38 Tijdens het wedstrijdseizoen vinden de meeste wedstrijden plaats op de Bosbaan in Amsterdam: de Hollandia, Randstad Regatta, de ARB en de NSRF Slotwedstrijden. Ook wordt er gevaren op de Watersportbaan in Harkstede, tijdens de Martini Regatta. Soms reizen enkele roeiers daarnaast af naar Hilvarenbeek voor de ZRB, of naar Gent voor het Belgisch Kampioenschap. Op kortebaanwedstrijden wordt gestart in verschillende boottypes. Op de Hollandia en ARB wordt ook de selectie voor de nationale ploegen bepaald. Roeiers die voor in hun veld roeien hebben de kans opgenomen te worden in deze selectie voor internationale wedstrijden. Vaak betekent dit dat de roeier, onder de leiding van de bondscoach, centrale trainingen volgt op de Bosbaan en start op extra wedstrijden. Eind april Begin mei Eind mei Begin juni Half juni Eind juni Begin juli daarna Hollandia in Amsterdam (NK kleine nummers) ZRB in de Beekse Bergen Westelijke Regatta in Amsterdam ARB in Amsterdam (NK grote nummers) Martini Regatta in Groningen Koninklijke Holland Beker in Amsterdam NRSF Slotwedstrijden in Amsterdam Schoonmaken boten en evaluatie wedstrijdseizoen Voor de roeiers die niet zijn opgenomen in de nationale selectie, is begin juli het wedstrijdseizoen ten einde. Tijdens de zomervakantie wordt gezamenlijk getraind, zij het met een lage trainingsintensiteit (circa 2x per week). Tegen het einde van de zomer wordt het aantal trainingen weer wat opgevoerd, om het overzomeren af te sluiten met een bezoek aan de Ruder-Regatta in Leer (eind augustus). 38

39 In het najaar zijn er de volgende activiteiten: Oktober/november Half oktober Begin November Eind november Begin december Trials in overleg met Gyas Tromp Boat Races in Hilversum Novembervieren in Amsterdam HEL van het Noorden in Groningen (ervaren roeiers) NK indoorroeien in Amsterdam Alternatieve trainingen De Hunze organiseert in de winterperiode een aantal alternatieve trainingsmogelijkheden, zoals de indoor- en de outdoortraining (voor de wedstrijdroeiers verplicht). Deze trainingen worden door professionele trainers gegeven in de periode van oktober tot en met maart. Inschrijving voor deze trainingen kan vanaf half september via Om hieraan deel te nemen wordt een financiele bijdrage gevraagd. De aangeboden trainingen kunnen jaarlijks verschillen. Kijk voor nadere en recente informatie op de website Voor alle info over wedstrijdroeien: 39

40 40

41 DEEL 6 COMPETITIEF ROEIEN Wedstrijden Voor eerstejaars ploegen hangt het programma af van de keuze voor boordroeien of scullen. Voor onervaren scullers is er helaas geen competitie, maar er zijn wel een aantal leuke en laagdrempelige wedstrijden. Aanraders zijn de Gyas Winterwedstrijden, de Gyas- Hunze Race, de Akersloot-Alkmaar Race, de Internationale Pinkster Roeiwedstrijden en de Zwarte Water Regatta. Voor onervaren boordroeiers is er een landelijk competitie georganiseerd door het NOOC, waarbij de ploegen in ieder geval het Openingstoernooi, de Studenten Roeiregatta Groningen en de Skoll Cup starten. De snelste ploegen gaan vervolgens nog verder met de Proteus-Eretes in t Lang en de NOOC-finale. Ter voorbereiding op de competitie kan deelgenomen worden aan de Gyas Winterwedstrijden en de Gyas- Hunze Race. Qua ambitie en ervaringsniveau liggen evenementploegen ver uit elkaar. Het is daarom onmogelijk om hier aan te geven hoe een typisch seizoen er uit ziet. De lijst hieronder beoogt dan ook niet om volledig te zijn, maar om een aantal evenementen speciaal onder de aandacht te brengen. Een compleet overzicht wordt ieder jaar gepubliceerd in het evenementnummer van het blad Roeien. Clubploegen mogen op grond van hun ervaring en trainingsintensiteit deelnemen aan de Heineken en de Head en aan het clubveld op de Martini Regatta als dit uitgeschreven is. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan de wedstrijden voor evenementroeiers. Starten van wedstrijden Hierboven is aan iedere roeivorm een aantal wedstrijden gekoppeld. Het doel van deze koppeling is er toe bij te dragen dat ploegen op wedstrijden van eigen niveau uitkomen en derhalve goed kunnen meekomen in hun veld. Op basis van deze koppeling zijn er twee mogelijke scenario s: deelname aan de wedstrijden gekoppeld aan het eigen niveau en deelname aan wedstrijden die hier niet aan gekoppeld zijn. Het eerste is na overleg met de commissaris competitieroeien in principe geen probleem. Het starten van deze wedstrijden is echter 41

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging ROEIEN ARZV BIJ DE De gids van de Alkmaarse roeivereniging INTERVIEWS MET ENKELE VRIJWILLIGERS De roeivereniging ARZV is een vereniging van alle leeftijdsgroepen. Zij richt zich zowel op het recreatieve

Nadere informatie

HANDBOEK HEMUS. 20 jaar Hemus

HANDBOEK HEMUS. 20 jaar Hemus HANDBOEK HEMUS 2010 20 jaar Hemus In de loods Uitgave van Roeivereniging Hemus, Postbus 1407, 3800 BK Amersfoort. Redactie: Koos Termorshuizen, Leonie Walta Ons terrein: De Schans 20, 3813 TW Amersfoort,

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Het is tijd om te sporten. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

I. ROEIEN BIJ WATERSPORTVERENIGING VADA 1. INLEIDING

I. ROEIEN BIJ WATERSPORTVERENIGING VADA 1. INLEIDING I. ROEIEN BIJ WATERSPORTVERENIGING VADA 1. INLEIDING Algemeen Voor u ligt het Vadamecum, een handboek dat u wegwijs maakt binnen de roeiafdeling van Watersportvereniging VADA. Het boekje is de uitwerking

Nadere informatie

Voorwoord. Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of commissieleden.

Voorwoord. Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of commissieleden. Voorwoord Met veel genoegen doen wij u het informatieboekje van Hockey Club Gilze-Rijen toekomen. Dit boekje is allereerst bedoeld voor diegenen die lid willen worden. Zij kunnen de informatie die van

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC

Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC November 2014 Versie 5, november 2014 Uiteraard hebben we onze uiterste best gedaan volledige en correcte informatie te geven over onze verenigingen,

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer GS.11 Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam www.comenius-uva.nl

Nadere informatie

AMENOPHLITS. Editie: Maart 2015 Blz. 1

AMENOPHLITS. Editie: Maart 2015 Blz. 1 AMENOPHLITS Editie: Maart 2015 Blz. 1 Voorwoord van de voorzitter Geschreven door: Rob Martens Beste allemaal, Begin maart ben ik de laatste keer als vertegenwoordiger van Amenophis bij de jaarlijkse ALV

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

Verenigingenboek 2014-2015

Verenigingenboek 2014-2015 Verenigingenboek 2014-2015 Sportraad MUSST Maastricht Oktober 2014 Voorwoord Hierbij geeft de Sportraad Maastrichtse Universitaire Studentensport Stichting (MUSST) 2014 2015 jullie het verenigingenboek,

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Scouting The Challenge Tilburg Versie: 1.0 Datum: goedgekeurd in de groepsraad van 16-01-2008 Huishoudelijk reglement scouting The Challenge versie 1.0 pag: 1 van 52 1 Leeswijzer

Nadere informatie