BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam Initiatiefnemer: vzw Schoolinterventieteam Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de begunstigde organisatie in de aangehaalde doelstellingen situeert zich in het aanbieden van een werkervaringstraject gekoppeld aan een leertraject met het oog op een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt in de bouwsector. Resultaten en indicatoren De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari 2012 december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: A. De beschikbare plaatsen voor het werkervarings- en opleidingstraject worden maximaal benut, de werkervaring en opleiding beogen een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt: - De initiatiefnemer benut alle beschikbare plaatsen voor doelgroepmedewerkers (22 plaatsen: 16 VGC-DSP-contracten, 4 andere DSP-contracten en 2 OCMW art.60 statuten) maximaal. Indien de 16 VGC-DSP-plaatsen in totaal jaarlijks minder dan 144 maanden (16 DSP x 9 maanden) worden ingevuld, zal 500 EUR per niet-ingevulde maand worden teruggevorderd door de VGC. - De initiatiefnemer realiseert voor de doelgroepmedewerkers een doorstroom van 70% naar werk. Gelet op het aantal beschikbare plaatsen en de gemiddelde duur van een traject (voor DSP 2 jaar, voor art.60 1,5 jaar), betekent dit over een projectperiode van 2 jaar een doorstroom van 16 deelnemers naar de arbeidsmarkt (14 op 20 doelgroepmedewerkers uit een DSP-contract en 2 op 3 art.60). B. De werkervaring is gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject of leertraject: - Alle deelnemers krijgen opleiding op de werkvloer, en volgen kwalificerende opleidingsmodules op maat van de deelnemer. C. Het verwerven van het Nederlands is een belangrijk aandachtspunt: op organisatieniveau worden er taalbeleidsplannen opgemaakt, op cursistniveau worden er secundaire NT2- trajecten voorzien: - De initiatiefnemer voert een taalbeleid, aangepast aan de doelgroep en de activiteit of dienst. Het SIT actualiseert het huidig taalbeleidsplan in 2012, in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel. - Het algemeen kader voor het taalbeleidsplan op organisatieniveau wordt geschetst in de visietekst taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden zoals goedgekeurd door het College op 25 november Concreet worden voor anderstalige doelgroepmedewerkers volgende resultaten bereikt: o Communicatie met de doelgroep over het taalbeleid, en het aanbieden van een 1 o kennismakingstraject Nederlands. Realiseren van NT2-trajecten voor de doelgroep, in functie van de dienstverlening aan Nederlandstalige klanten, in functie van de mogelijkheden van de deelnemers, en in functie van hun doorstroom naar de arbeidsmarkt (ook naar potentiële Nederlandstalige werkomgevingen), met de mogelijkheid tot aanvullende taalcoaching op de werkvloer. - Er is begeleiding door het Huis van het Nederlands Brussel, voor de uitvoering van het taalbeleidsplan, en de evaluatie ervan.

2 D. De dienstverlening of activiteiten die door het initiatief worden ontplooid, beantwoorden aan een maatschappelijke nood en vormen een versterking voor het VGC-netwerk: - De initiatiefnemer realiseert een dienstverlening renovatie- en onderhoudswerken voor Brusselse scholen van het Nederlandstalig onderwijs (zie project dienstverlening in het kader van het stedenfonds SD3-OD3). E. De verbinding, samenwerking en onderlinge wisselwerking tussen projecten wordt gefaciliteerd en bevorderd: - De initiatiefnemer pleegt overleg of werkt samen op sector-/clusterniveau en over de grenzen van een bepaalde cluster heen in functie van de instroom, kwalitatieve versterking van de trajecten, of de doorstroom naar de arbeidsmarkt. - De initiatiefnemer verbindt zich voor een actieve deelname aan het samenwerkingsverband gecoördineerde uitstroombegeleiding sector bouw van vzw Groep Intro. De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de evaluatie van de behaalde resultaten (en de vereiste verantwoording indien de resultaten niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn), worden opgenomen in het projectverslag dat door de initiatiefnemers wordt opgemaakt, met daarin volgende elementen: a) Een overzicht van de invulling (het aantal ingevulde maanden per plaats en het totaal aantal deelnemers), en bezettingsgraad (%) van de werkervaringsplaatsen en de doorstroomcijfers van de deelnemers (rapportage op te maken i.s.m. met het samenwerkingsverband bouw van vzw Groep Intro). b) De rapportage over de uitvoering van een (kwalificerend) opleidingsplan en de resultaten daarvan, met vermelding van de gevolgde opleidingstrajecten door de deelnemers (en de aanbieders van de opleidingstrajecten), en de behaalde kwalificaties, attesten of ervaringsbewijzen. c) Enerzijds de rapportage van de resultaten van de uitvoering van een taalbeleidsplan op organisatieniveau, en de opvolging van de werkpunten die jaarlijks worden overeengekomen met het Huis van het Nederlands. (Het taalbeleidsplan blijft beschikbaar bij de organisatie.) Anderzijds de effectieve resultaten van het taalbeleid voor de doelgroepwerknemers, met daarbij de vermelding van de NT2-trajecten die de deelnemers hebben doorlopen (en de aanbieders van de kennismakingstrajecten en NT2-modules) en de attesten die ze hebben behaald (rapportage op te maken i.s.m. het Huis van het Nederlands Brussel). d) Een overzicht van de gerealiseerde dienstverlening. e) Een evaluatie van de gerealiseerde samenwerking (met o.a. de volgende partners: Tracé Brussel, het samenwerkingsverband bouw via vzw Groep Intro en het Huis van het Nederlands Brussel). De initiatiefnemer maakt jaarlijks (voor 15 juni van elk jaar) een inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording van het project en de algemene stukken van de organisatie (jaarverslag, balans, rekeningen, begroting) over aan de administratie, zoals beschreven in artikel 9. Het verslag voor de inhoudelijke verantwoording wordt aangevuld, zodat het uiteindelijk de resultaten weergeeft die behaald werden na verloop van 2 projectjaren: - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2012 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2011 over het werkjaar 2010); - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2014 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2013 over het werkjaar 2012). 2

3 SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleidingsacties, sociale begeleiding en steun aan de beroepsdoorstroom Initiatiefnemer: vzw Casablanco Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de begunstigde organisatie in de aangehaalde doelstellingen situeert zich in het aanbieden van een werkervaringstraject gekoppeld aan een leertraject met het oog op een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt in de bouwsector. Resultaten en indicatoren De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari 2012 december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: A. De beschikbare plaatsen voor het werkervarings- en opleidingstraject worden maximaal benut, de werkervaring en opleiding beogen een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt: - De initiatiefnemer benut alle beschikbare plaatsen voor doelgroepmedewerkers (19 plaatsen: 16 DSP-contracten en 3 OCMW art.60 statuten) maximaal. - De initiatiefnemer realiseert voor de doelgroepmedewerkers een doorstroom van 70% naar werk. Gelet op het aantal beschikbare plaatsen en de gemiddelde duur van een traject (voor DSP 2 jaar, voor art maanden), betekent dit over een projectperiode van 2 jaar een doorstroom van 15 deelnemers naar de arbeidsmarkt (12 op 16 doelgroepmedewerkers uit een DSP-contract en 3 op 5 art.60). B. De werkervaring is gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject of leertraject: - 70 % van de deelnemers volgen een theoretische opleiding bouw (via Groep Intro), of een combinatie met kwalificerende opleidingsmodules. C. Het verwerven van het Nederlands is een belangrijk aandachtspunt: op organisatieniveau worden er taalbeleidsplannen opgemaakt, op cursistniveau worden er secundaire NT2- trajecten voorzien: - De initiatiefnemer voert een taalbeleid, aangepast aan de doelgroep en de activiteit of dienst. - Het algemeen kader voor het taalbeleidsplan op organisatieniveau wordt geschetst in de visietekst taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden zoals goedgekeurd door het College op 25 november Concreet worden voor anderstalige doelgroepmedewerkers volgende resultaten bereikt: o Communicatie met de doelgroep over het taalbeleid, en het aanbieden van een o kennismakingstraject Nederlands. Realiseren van NT2-trajecten voor de doelgroep, in functie van de dienstverlening aan Nederlandstalige klanten, in functie van de mogelijkheden van de deelnemers, en in functie van hun doorstroom naar de arbeidsmarkt (ook naar potentiële Nederlandstalige werkomgevingen), met de mogelijkheid tot aanvullende taalcoaching op de werkvloer. - Er is begeleiding door het Huis van het Nederlands Brussel, voor de uitvoering van het taalbeleidsplan, en de evaluatie ervan. D. De dienstverlening of activiteiten die door het initiatief worden ontplooid, beantwoorden aan een maatschappelijke nood en vormen een versterking voor het VGC-netwerk: - De initiatiefnemer realiseert een dienstverlening renovatie- en onderhoudswerken, ook voor klanten uit het VGC-netwerk (zie ook project dienstverlening in het kader van het stedenfonds SD3-OD3). E. De verbinding, samenwerking en onderlinge wisselwerking tussen projecten wordt gefaciliteerd en bevorderd: 3

4 - De initiatiefnemer pleegt overleg of werkt samen op sector-/clusterniveau en over de grenzen van een bepaalde cluster heen in functie van de instroom, kwalitatieve versterking van de trajecten, of de doorstroom naar de arbeidsmarkt. - De initiatiefnemer verbindt zich voor een actieve deelname aan het samenwerkingsverband gecoördineerde uitstroombegeleiding sector bouw van vzw Groep Intro. De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de evaluatie van de behaalde resultaten (en de vereiste verantwoording indien de resultaten niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn), worden opgenomen in het projectverslag dat door de initiatiefnemers wordt opgemaakt, met daarin volgende elementen: a) Een overzicht van de invulling (aantal deelnemers) en bezettingsgraad (%) van de werkervaringsplaatsen en de doorstroomcijfers van de deelnemers (rapportage op te maken i.s.m. met het samenwerkingsverband bouw van vzw Groep Intro). b) De rapportage over de uitvoering van een (kwalificerend) opleidingsplan en de resultaten daarvan, met vermelding van de gevolgde opleidingstrajecten door de deelnemers, en de behaalde kwalificaties, attesten of ervaringsbewijzen. c) Enerzijds de rapportage van de resultaten van de uitvoering van een taalbeleidsplan op organisatieniveau, en de opvolging van de werkpunten die jaarlijks worden overeengekomen met het Huis van het Nederlands. (Het taalbeleidsplan blijft beschikbaar bij de organisatie.) Anderzijds de effectieve resultaten van het taalbeleid voor de doelgroepwerknemers, met daarbij de vermelding van de NT2-trajecten die de deelnemers hebben doorlopen (en de aanbieders van de kennismakingstrajecten en NT2- modules) en de attesten die ze hebben behaald (rapportage op te maken i.s.m. het Huis van het Nederlands Brussel). d) Een overzicht van de gerealiseerde dienstverlening. e) Een evaluatie van de gerealiseerde samenwerking (met o.a. de volgende partners: Tracé Brussel, het samenwerkingsverband bouw via vzw Groep Intro en het Huis van het Nederlands Brussel). De initiatiefnemer maakt jaarlijks (voor 15 juni van elk jaar) een inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording van het project en de algemene stukken van de organisatie (jaarverslag, balans, rekeningen, begroting) over aan de administratie, zoals beschreven in artikel 9. Het verslag voor de inhoudelijke verantwoording wordt aangevuld, zodat het uiteindelijk de resultaten weergeeft die behaald werden na verloop van 2 projectjaren: - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2012 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2011 over het werkjaar 2010); - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2014 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2013 over het werkjaar 2012). 4

5 SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoonmaakdienst voor verenigingen Initiatiefnemer: vzw Baita Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de begunstigde organisatie in de aangehaalde doelstellingen situeert zich in het aanbieden van een werkervaringstraject gekoppeld aan een leertraject met het oog op een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt in de onderhouds-/bouwsector. Resultaten en indicatoren De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari 2012 december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: A. De beschikbare plaatsen voor het werkervarings- en opleidingstraject worden maximaal benut, de werkervaring en opleiding beogen een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt: - De initiatiefnemer benut alle beschikbare plaatsen voor doelgroepmedewerkers (28 plaatsen: 2 VGC-DSP-contracten, 4 andere DSP-contracten en 22 OCMW art.60 statuten) maximaal. Indien de 2 VGC-DSP-plaatsen in totaal jaarlijks minder dan 18 maanden (2 DSP x 9 maanden) worden ingevuld, zal 500 EUR per niet-ingevulde maand worden teruggevorderd door de VGC. - De initiatiefnemer realiseert voor de doelgroepmedewerkers een doorstroom van 70% naar werk. Gelet op het aantal beschikbare plaatsen en de gemiddelde duur van een traject (voor DSP 2 jaar, voor art maanden), betekent dit over een projectperiode van 2 jaar een doorstroom van 30 deelnemers naar de arbeidsmarkt (5 op 6 doelgroepmedewerkers uit een DSP-contract en 25 op 35 art.60). B. De werkervaring is gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject of leertraject: - Alle deelnemers krijgen opleiding op de werkvloer, en worden gestimuleerd om bijkomende opleiding te volgen, op maat van de deelnemer. - 70% van de doelgroepmedewerkers in een DSP-contract volgen één of meerdere opleidingsmodules, voor minimaal 2 doelgroepmedewerkers zijn dit kwalificerende opleidingsmodules. C. Het verwerven van het Nederlands is een belangrijk aandachtspunt: op organisatieniveau worden er taalbeleidsplannen opgemaakt, op cursistniveau worden er secundaire NT2- trajecten voorzien: - De initiatiefnemer voert een taalbeleid, aangepast aan de doelgroep en de activiteit of dienst. - Het algemeen kader voor het taalbeleidsplan op organisatieniveau wordt geschetst in de visietekst taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden zoals goedgekeurd door het College op 25 november Concreet worden voor anderstalige doelgroepmedewerkers volgende resultaten bereikt: o Communicatie met de doelgroep over het taalbeleid, en het aanbieden van een 5 o kennismakingstraject Nederlands. Realiseren van NT2-trajecten voor de doelgroep, in functie van de dienstverlening aan Nederlandstalige klanten, in functie van de mogelijkheden van de deelnemers, en in functie van hun doorstroom naar de arbeidsmarkt (ook naar potentiële Nederlandstalige werkomgevingen), met de mogelijkheid tot aanvullende taalcoaching op de werkvloer. - Er is begeleiding door het Huis van het Nederlands Brussel, voor de uitvoering van het taalbeleidsplan, en de evaluatie ervan.

6 D. De dienstverlening of activiteiten die door het initiatief worden ontplooid, beantwoorden aan een maatschappelijke nood en vormen een versterking voor het VGC-netwerk: - De initiatiefnemer realiseert een dienstverlening schoonmaak bij verenigingen, waarvan minstens 50% klanten uit het VGC-netwerk. E. De verbinding, samenwerking en onderlinge wisselwerking tussen projecten wordt gefaciliteerd en bevorderd: - De initiatiefnemer pleegt overleg of werkt samen op sector-/clusterniveau en over de grenzen van een bepaalde cluster heen in functie van de instroom, kwalitatieve versterking van de trajecten, of de doorstroom naar de arbeidsmarkt. - De initiatiefnemer verbindt zich voor een actieve deelname aan het samenwerkingsverband gecoördineerde uitstroombegeleiding sector bouw van vzw Groep Intro. De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de evaluatie van de behaalde resultaten (en de vereiste verantwoording indien de resultaten niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn), worden opgenomen in het projectverslag dat door de initiatiefnemers wordt opgemaakt, met daarin volgende elementen: a) Een overzicht van de invulling (het aantal ingevulde maanden per plaats en het totaal aantal deelnemers), en bezettingsgraad (%) van de werkervaringsplaatsen en de doorstroomcijfers van de deelnemers (rapportage op te maken i.s.m. met het samenwerkingsverband bouw van vzw Groep Intro). b) De rapportage over de uitvoering van een (kwalificerend) opleidingsplan en de resultaten daarvan, met vermelding van de gevolgde opleidingstrajecten door de deelnemers, en de behaalde kwalificaties, attesten of ervaringsbewijzen. c) De rapportage van de uitvoering een taalbeleidsplan en de resultaten daarvan, met vermelding NT2-trajecten voor de deelnemers, en de behaalde attesten (rapportage op te maken i.s.m. het Huis van het Nederlands Brussel). d) Een overzicht van de gerealiseerde dienstverlening. e) Een evaluatie van de gerealiseerde samenwerking (met o.a. de volgende partners: Tracé Brussel, het samenwerkingsverband bouw via vzw Groep Intro en het Huis van het Nederlands Brussel). De initiatiefnemer maakt jaarlijks (voor 15 juni van elk jaar) een inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording van het project en de algemene stukken van de organisatie (jaarverslag, balans, rekeningen, begroting) over aan de administratie, zoals beschreven in artikel 9. Het verslag voor de inhoudelijke verantwoording wordt aangevuld, zodat het uiteindelijk de resultaten weergeeft die behaald werden na verloop van 2 projectjaren: - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2012 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2011 over het werkjaar 2010); - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2014 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2013 over het werkjaar 2012). 6

7 SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling thuishulp Initiatiefnemer: vzw Aksent Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de begunstigde organisatie in de aangehaalde doelstellingen situeert zich in het aanbieden van een werkervaringstraject gekoppeld aan een leertraject met het oog op een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt in de zorgsector. Resultaten en indicatoren De te bereiken resultaten m.b.t. de periode mei 2012 december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: A. De beschikbare plaatsen voor het werkervarings- en opleidingstraject worden maximaal benut, de werkervaring en opleiding beogen een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt: - De initiatiefnemer benut alle beschikbare plaatsen voor doelgroepmedewerkers (5 VGC-DSPcontracten) maximaal. Indien de 5 VGC-DSP-plaatsen in totaal in mei-december 2012 minder dan 30 maanden (5 DSP x 8 maanden x 75%) worden ingevuld, zal 500 EUR per niet-ingevulde maand worden teruggevorderd door de VGC. - De initiatiefnemer realiseert voor de doelgroepmedewerkers een doorstroom van 70% naar werk. Gelet op het aantal beschikbare plaatsen en de gemiddelde duur van een traject (voor DSP 2 jaar), betekent dit over een projectperiode van 2 jaar een doorstroom van 4 (op 5) deelnemers naar de arbeidsmarkt. B. De werkervaring is gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject of leertraject: - Alle deelnemers krijgen opleiding op de werkvloer, en worden gestimuleerd om bijkomende opleiding te volgen, op maat van de deelnemer. - 70% van de doelgroep in een DSP-contract (minimaal 4/5 doelgroepmedewerkers) volgt een kwalificerende opleidingsmodule, die het mogelijk een zorg-beroep (dat zich niet beperkt tot poetshulp) uit te oefenen. C. Het verwerven van het Nederlands is een belangrijk aandachtspunt: op organisatieniveau worden er taalbeleidsplannen opgemaakt, op cursistniveau worden er secundaire NT2- trajecten voorzien: - De initiatiefnemer voert een taalbeleid, aangepast aan de doelgroep en de activiteit of dienst. - Het algemeen kader voor het taalbeleidsplan op organisatieniveau wordt geschetst in de visietekst taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden zoals goedgekeurd door het College op 25 november Concreet worden voor anderstalige doelgroepmedewerkers volgende resultaten bereikt: o Communicatie met de doelgroep over het taalbeleid, en het aanbieden van een kennismakingstraject Nederlands. o Realiseren van NT2-trajecten voor de doelgroep, in functie van de dienstverlening aan Nederlandstalige klanten, in functie van de mogelijkheden van de deelnemers, en in functie van hun doorstroom naar de arbeidsmarkt (ook naar potentiële Nederlandstalige werkomgevingen), met de mogelijkheid tot aanvullende taalcoaching op de werkvloer. 7

8 - Er is begeleiding door het Huis van het Nederlands Brussel, voor de uitvoering van het taalbeleidsplan, en de evaluatie ervan. D. De dienstverlening of activiteiten die door het initiatief worden ontplooid, beantwoorden aan een maatschappelijke nood en vormen een versterking voor het VGC-netwerk: - De initiatiefnemer realiseert een dienstverlening thuiszorg binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest. E. De verbinding, samenwerking en onderlinge wisselwerking tussen projecten wordt gefaciliteerd en bevorderd: - De initiatiefnemer pleegt overleg of werkt samen op sector-/clusterniveau en over de grenzen van een bepaalde cluster heen in functie van de instroom, kwalitatieve versterking van de trajecten, of de doorstroom naar de arbeidsmarkt. - De initiatiefnemer verbindt zich voor een actieve deelname aan het samenwerkingsverband gecoördineerde uitstroombegeleiding sector zorg van vzw Groep Intro. De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de evaluatie van de behaalde resultaten (en de vereiste verantwoording indien de resultaten niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn), worden opgenomen in het projectverslag dat door de initiatiefnemers wordt opgemaakt, met daarin volgende elementen: a) Een overzicht van de invulling (het aantal ingevulde maanden per plaats en het totaal aantal deelnemers), en bezettingsgraad (%) van de werkervaringsplaatsen en de doorstroomcijfers van de deelnemers (rapportage op te maken i.s.m. met het samenwerkingsverband zorg van vzw Groep Intro). b) De rapportage over de uitvoering van een (kwalificerend) opleidingsplan en de resultaten daarvan, met vermelding van de gevolgde opleidingstrajecten door de deelnemers, en de behaalde kwalificaties, attesten of ervaringsbewijzen. c) De rapportage van de uitvoering van een taalbeleidsplan en de resultaten daarvan, met vermelding NT2-trajecten voor de deelnemers, en de behaalde attesten (rapportage op te maken i.s.m. het Huis van het Nederlands Brussel). d) Een overzicht van de gerealiseerde dienstverlening. e) Een evaluatie van de gerealiseerde samenwerking (met o.a. de volgende partners: Tracé Brussel, het samenwerkingsverband zorg via vzw Groep Intro en het Huis van het Nederlands Brussel). De initiatiefnemer maakt jaarlijks (voor 15 juni van elk jaar) een inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording van het project en de algemene stukken van de organisatie (jaarverslag, balans, rekeningen, begroting) over aan de administratie, zoals beschreven in artikel 9. Het verslag voor de inhoudelijke verantwoording wordt aangevuld, zodat het uiteindelijk de resultaten weergeeft die behaald werden na verloop van 2 projectjaren: - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2014 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2013 over het werkjaar 2012). 8

9 SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling thuiszorgdienst Initiatiefnemer: vzw Familiehulp Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de begunstigde organisatie in de aangehaalde doelstellingen situeert zich in het aanbieden van een werkervaringstraject gekoppeld aan een leertraject met het oog op een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt in de zorgsector. Resultaten en indicatoren De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari 2012 december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: A. De beschikbare plaatsen voor het werkervarings- en opleidingstraject worden maximaal benut, de werkervaring en opleiding beogen een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt: - De initiatiefnemer benut alle beschikbare plaatsen voor doelgroepmedewerkers (10 VGC-DSPcontracten) maximaal. Indien de 10 VGC-DSP-plaatsen in totaal jaarlijks minder dan 90 maanden (10 DSP x 9 maanden) worden ingevuld, zal 500 EUR per niet-ingevulde maand worden teruggevorderd door de VGC. - De initiatiefnemer realiseert voor de doelgroepmedewerkers een doorstroom van 70% naar werk. Gelet op het aantal beschikbare plaatsen en de gemiddelde duur van een traject (voor DSP 2 jaar), betekent dit over een projectperiode van 2 jaar een doorstroom van 7 (op 10) deelnemers naar de arbeidsmarkt. B. De werkervaring is gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject of leertraject: - Alle deelnemers krijgen opleiding op de werkvloer, en worden gestimuleerd om bijkomende opleiding te volgen, op maat van de deelnemer. - 70% van de doelgroep in een DSP-contract (minimaal 7/10 doelgroepmedewerkers) volgt een kwalificerende opleidingsmodule, die het mogelijk een zorg-beroep (dat zich niet beperkt tot poetshulp) uit te oefenen. C. Het verwerven van het Nederlands is een belangrijk aandachtspunt: op organisatieniveau worden er taalbeleidsplannen opgemaakt, op cursistniveau worden er secundaire NT2-trajecten voorzien: - De initiatiefnemer voert een taalbeleid, aangepast aan de doelgroep en de activiteit of dienst. - Het algemeen kader voor het taalbeleidsplan op organisatieniveau wordt geschetst in de visietekst taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden zoals goedgekeurd door het College op 25 november Concreet worden voor anderstalige doelgroepmedewerkers volgende resultaten bereikt: o Communicatie met de doelgroep over het taalbeleid, en het aanbieden van een kennismakingstraject Nederlands. 9

10 o Realiseren van NT2-trajecten voor de doelgroep, in functie van de dienstverlening aan Nederlandstalige klanten, in functie van de mogelijkheden van de deelnemers, en in functie van hun doorstroom naar de arbeidsmarkt (ook naar potentiële Nederlandstalige werkomgevingen), met de mogelijkheid tot aanvullende taalcoaching op de werkvloer. - Er is begeleiding door het Huis van het Nederlands Brussel, voor de uitvoering van het taalbeleidsplan, en de evaluatie ervan. D. De dienstverlening of activiteiten die door het initiatief worden ontplooid, beantwoorden aan een maatschappelijke nood en vormen een versterking voor het VGC-netwerk: - De initiatiefnemer realiseert een dienstverlening thuiszorg binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest. E. De verbinding, samenwerking en onderlinge wisselwerking tussen projecten wordt gefaciliteerd en bevorderd: - De initiatiefnemer pleegt overleg of werkt samen op sector-/clusterniveau en over de grenzen van een bepaalde cluster heen in functie van de instroom, kwalitatieve versterking van de trajecten, of de doorstroom naar de arbeidsmarkt. - De initiatiefnemer verbindt zich voor een actieve deelname aan het samenwerkingsverband gecoördineerde uitstroombegeleiding sector zorg van vzw Groep Intro. De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de evaluatie van de behaalde resultaten (en de vereiste verantwoording indien de resultaten niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn), worden opgenomen in het projectverslag dat door de initiatiefnemers wordt opgemaakt, met daarin volgende elementen: a) Een overzicht van de invulling (het aantal ingevulde maanden per plaats en het totaal aantal deelnemers), en bezettingsgraad (%) van de werkervaringsplaatsen en de doorstroomcijfers van de deelnemers (rapportage op te maken i.s.m. met het samenwerkingsverband zorg van vzw Groep Intro). b) De rapportage over de uitvoering van een (kwalificerend) opleidingsplan en de resultaten daarvan, met vermelding van de gevolgde opleidingstrajecten door de deelnemers, en de behaalde kwalificaties, attesten of ervaringsbewijzen. c) De rapportage van de uitvoering van een taalbeleidsplan en de resultaten daarvan, met vermelding NT2-trajecten voor de deelnemers, en de behaalde attesten (rapportage op te maken i.s.m. het Huis van het Nederlands Brussel). d) Een overzicht van de gerealiseerde dienstverlening. e) Een evaluatie van de gerealiseerde samenwerking (met o.a. de volgende partners: Tracé Brussel, het samenwerkingsverband zorg via vzw Groep Intro en het Huis van het Nederlands Brussel). De initiatiefnemer maakt jaarlijks (voor 15 juni van elk jaar) een inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording van het project en de algemene stukken van de organisatie (jaarverslag, balans, rekeningen, begroting) over aan de administratie, zoals beschreven in artikel 9. Het verslag voor de inhoudelijke verantwoording wordt aangevuld, zodat het uiteindelijk de resultaten weergeeft die behaald werden na verloop van 2 projectjaren: - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2012 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2011 over het werkjaar 2010); - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2014 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2013 over het werkjaar 2012). 10

11 SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling thuiszorgdienst Initiatiefnemer: vzw Solidariteit voor het Gezin Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de begunstigde organisatie in de aangehaalde doelstellingen situeert zich in het aanbieden van een werkervaringstraject gekoppeld aan een leertraject met het oog op een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt in de zorgsector. Resultaten en indicatoren De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari 2012 december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: A. De beschikbare plaatsen voor het werkervarings- en opleidingstraject worden maximaal benut, de werkervaring en opleiding beogen een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt: - De initiatiefnemer benut alle beschikbare plaatsen voor doelgroepmedewerkers (5 VGC-DSPcontracten) maximaal. Indien de 5 VGC-DSP-plaatsen in totaal jaarlijks minder dan 45 maanden (5 DSP x 9 maanden) worden ingevuld, zal 500 EUR per niet-ingevulde maand worden teruggevorderd door de VGC. - De initiatiefnemer realiseert voor de doelgroepmedewerkers een doorstroom van 70% naar werk. Gelet op het aantal beschikbare plaatsen en de gemiddelde duur van een traject (voor DSP 2 jaar), betekent dit over een projectperiode van 2 jaar een doorstroom van 4 op 5 deelnemers naar de arbeidsmarkt. B. De werkervaring is gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject of leertraject: - Alle deelnemers krijgen opleiding op de werkvloer, en worden gestimuleerd om bijkomende opleiding te volgen, op maat van de deelnemer. - 70% van de doelgroep in een DSP-contract volgt een kwalificerende opleidingsmodule, die het mogelijk een zorg-beroep (dat zich niet beperkt tot poetshulp) uit te oefenen. C. Het verwerven van het Nederlands is een belangrijk aandachtspunt: op organisatieniveau worden er taalbeleidsplannen opgemaakt, op cursistniveau worden er secundaire NT2- trajecten voorzien: - De initiatiefnemer voert een taalbeleid, aangepast aan de doelgroep en de activiteit of dienst. 11

12 - Het algemeen kader voor het taalbeleidsplan op organisatieniveau wordt geschetst in de visietekst taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden zoals goedgekeurd door het College op 25 november Concreet worden voor anderstalige doelgroepmedewerkers volgende resultaten bereikt: o Communicatie met de doelgroep over het taalbeleid, en het aanbieden van een o kennismakingstraject Nederlands. Realiseren van NT2-trajecten voor de doelgroep, in functie van de dienstverlening aan Nederlandstalige klanten, in functie van de mogelijkheden van de deelnemers, en in functie van hun doorstroom naar de arbeidsmarkt (ook naar potentiële Nederlandstalige werkomgevingen), met de mogelijkheid tot aanvullende taalcoaching op de werkvloer. - Er is begeleiding door het Huis van het Nederlands Brussel, voor de uitvoering van het taalbeleidsplan, en de evaluatie ervan. D. De dienstverlening of activiteiten die door het initiatief worden ontplooid, beantwoorden aan een maatschappelijke nood en vormen een versterking voor het VGC-netwerk: - De initiatiefnemer realiseert een dienstverlening thuiszorg binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest. E. De verbinding, samenwerking en onderlinge wisselwerking tussen projecten wordt gefaciliteerd en bevorderd: - De initiatiefnemer pleegt overleg of werkt samen op sector-/clusterniveau en over de grenzen van een bepaalde cluster heen in functie van de instroom, kwalitatieve versterking van de trajecten, of de doorstroom naar de arbeidsmarkt. - De initiatiefnemer verbindt zich voor een actieve deelname aan het samenwerkingsverband gecoördineerde uitstroombegeleiding sector zorg van vzw Groep Intro. De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de evaluatie van de behaalde resultaten (en de vereiste verantwoording indien de resultaten niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn), worden opgenomen in het projectverslag dat door de initiatiefnemers wordt opgemaakt, met daarin volgende elementen: a) Een overzicht van de invulling (het aantal ingevulde maanden per plaats en het totaal aantal deelnemers), en bezettingsgraad (%) van de werkervaringsplaatsen en de doorstroomcijfers van de deelnemers (rapportage op te maken i.s.m. met het samenwerkingsverband zorg van vzw Groep Intro). b) De rapportage over de uitvoering van een (kwalificerend) opleidingsplan en de resultaten daarvan, met vermelding van de gevolgde opleidingstrajecten door de deelnemers, en de behaalde kwalificaties, attesten of ervaringsbewijzen. c) Enerzijds de rapportage van de resultaten van de uitvoering van een taalbeleidsplan op organisatieniveau, en de opvolging van de werkpunten die jaarlijks worden overeengekomen met het Huis van het Nederlands. (Het taalbeleidsplan blijft beschikbaar bij de organisatie.) Anderzijds de effectieve resultaten van het taalbeleid voor de doelgroepwerknemers, met daarbij de vermelding van de NT2-trajecten die de deelnemers hebben doorlopen (en de aanbieders van de kennismakingstrajecten en NT2- modules) en de attesten die ze hebben behaald (rapportage op te maken i.s.m. het Huis van het Nederlands Brussel). d) Een overzicht van de gerealiseerde dienstverlening. e) Een evaluatie van de gerealiseerde samenwerking (met o.a. de volgende partners: Tracé Brussel, het samenwerkingsverband zorg via vzw Groep Intro en het Huis van het Nederlands Brussel). De initiatiefnemer maakt jaarlijks (voor 15 juni van elk jaar) een inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording van het project en de algemene stukken van de organisatie (jaarverslag, balans, rekeningen, begroting) over aan de administratie, zoals beschreven in artikel 9. 12

13 Het verslag voor de inhoudelijke verantwoording wordt aangevuld, zodat het uiteindelijk de resultaten weergeeft die behaald werden na verloop van 2 projectjaren: - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2012 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2011 over het werkjaar 2010); - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2014 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2013 over het werkjaar 2012). SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling kinderzorg Initiatiefnemer: vzw Elmer Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de begunstigde organisatie in de aangehaalde doelstellingen situeert zich in het aanbieden van een werkervaringstraject gekoppeld aan een leertraject met het oog op een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt in de zorgsector. Resultaten en indicatoren De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari 2012 december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: A. De beschikbare plaatsen voor het werkervarings- en opleidingstraject worden maximaal benut, de werkervaring en opleiding beogen een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt: - De initiatiefnemer benut alle beschikbare plaatsen voor doelgroepmedewerkers (4 VGC-DSPcontracten) maximaal. Indien de 4 VGC-DSP-plaatsen in totaal jaarlijks minder dan 36 maanden (4 DSP x 9 maanden) worden ingevuld, zal 500 EUR per niet-ingevulde maand worden teruggevorderd door de VGC. - De initiatiefnemer realiseert voor de doelgroepmedewerkers een doorstroom van 70% naar werk. Gelet op het aantal beschikbare plaatsen en de gemiddelde duur van een traject (2 jaar à 3 jaar), betekent dit over een projectperiode van 3 jaar een doorstroom van 3 op 4 deelnemers naar de arbeidsmarkt. B. De werkervaring is gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject of leertraject: - Alle deelnemers volgen een kwalificerend opleidingstraject of een volwaardige onderwijsopleiding: attest Kinderzorg (via CVO) C. Het verwerven van het Nederlands is een belangrijk aandachtspunt: op organisatieniveau worden er taalbeleidsplannen opgemaakt, op cursistniveau worden er secundaire NT2- trajecten voorzien: - De initiatiefnemer voert een taalbeleid, aangepast aan de doelgroep en de activiteit of dienst. 13

14 - Het algemeen kader voor het taalbeleidsplan op organisatieniveau wordt geschetst in de visietekst taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden zoals goedgekeurd door het College op 25 november Concreet worden voor anderstalige doelgroepmedewerkers volgende resultaten bereikt: o Communicatie met de doelgroep over het taalbeleid, en het aanbieden van een o kennismakingstraject Nederlands. Realiseren van NT2-trajecten voor de doelgroep, in functie van de dienstverlening aan Nederlandstalige klanten, in functie van de mogelijkheden van de deelnemers, en in functie van hun doorstroom naar de arbeidsmarkt (ook naar potentiële Nederlandstalige werkomgevingen), met de mogelijkheid tot aanvullende taalcoaching op de werkvloer. - Er is begeleiding door het Huis van het Nederlands Brussel, voor de uitvoering van het taalbeleidsplan, en de evaluatie ervan. D. De dienstverlening of activiteiten die door het initiatief worden ontplooid, beantwoorden aan een maatschappelijke nood en vormen een versterking voor het VGC-netwerk: - De initiatiefnemer realiseert Nederlandstalige kinderopvang binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest. 14 E. De verbinding, samenwerking en onderlinge wisselwerking tussen projecten wordt gefaciliteerd en bevorderd: - De initiatiefnemer pleegt overleg of werkt samen op sector-/clusterniveau en over de grenzen van een bepaalde cluster heen in functie van de instroom, kwalitatieve versterking van de trajecten, of de doorstroom naar de arbeidsmarkt. - De initiatiefnemer verbindt zich voor een actieve deelname aan het samenwerkingsverband gecoördineerde uitstroombegeleiding sector zorg van vzw Groep Intro. De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de evaluatie van de behaalde resultaten (en de vereiste verantwoording indien de resultaten niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn), worden opgenomen in het projectverslag dat door de initiatiefnemers wordt opgemaakt, met daarin volgende elementen: a) Een overzicht van de invulling (het aantal ingevulde maanden per plaats en het totaal aantal deelnemers), en bezettingsgraad (%) van de werkervaringsplaatsen en de doorstroomcijfers van de deelnemers (rapportage op te maken i.s.m. met het samenwerkingsverband zorg van vzw Groep Intro). b) De rapportage over de uitvoering van een (kwalificerend) opleidingsplan en de resultaten daarvan, met vermelding van de gevolgde opleidingstrajecten door de deelnemers, en de behaalde kwalificaties, attesten of ervaringsbewijzen. c) Enerzijds de rapportage van de resultaten van de uitvoering van een taalbeleidsplan op organisatieniveau, en de opvolging van de werkpunten die jaarlijks worden overeengekomen met het Huis van het Nederlands. (Het taalbeleidsplan blijft beschikbaar bij de organisatie.) Anderzijds de effectieve resultaten van het taalbeleid voor de doelgroepwerknemers, met daarbij de vermelding van de NT2-trajecten die de deelnemers hebben doorlopen (en de aanbieders van de kennismakingstrajecten en NT2- modules) en de attesten die ze hebben behaald (rapportage op te maken i.s.m. het Huis van het Nederlands Brussel). d) Een overzicht van de gerealiseerde dienstverlening. e) Een evaluatie van de gerealiseerde samenwerking (met o.a. de volgende partners: Tracé Brussel, het samenwerkingsverband zorg via vzw Groep Intro en het Huis van het Nederlands Brussel). De initiatiefnemer maakt jaarlijks (voor 15 juni van elk jaar) een inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording van het project en de algemene stukken van de organisatie (jaarverslag, balans, rekeningen, begroting) over aan de administratie, zoals beschreven in artikel 9.

15 Het verslag voor de inhoudelijke verantwoording wordt aangevuld, zodat het uiteindelijk de resultaten weergeeft die behaald werden na verloop van 2 projectjaren: - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2012 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2011 over het werkjaar 2010); - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2014 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2013 over het werkjaar 2012). SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling buitenschoolse opvang Initiatiefnemer: vzw De Buiteling Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de begunstigde organisatie in de aangehaalde doelstellingen situeert zich in het aanbieden van een werkervaringstraject gekoppeld aan een leertraject met het oog op een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt in de zorgsector. Resultaten en indicatoren De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari 2012 december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: A. De beschikbare plaatsen voor het werkervarings- en opleidingstraject worden maximaal benut, de werkervaring en opleiding beogen een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt: - De initiatiefnemer benut alle beschikbare plaatsen voor doelgroepmedewerkers (10 DSPcontracten) maximaal. - De initiatiefnemer realiseert voor de doelgroepmedewerkers een doorstroom van 70% naar werk. Gelet op het aantal beschikbare plaatsen en de gemiddelde duur van een traject (2 jaar), betekent dit over een projectperiode van 2 jaar een doorstroom van 7 (op 10) deelnemers naar de arbeidsmarkt. B. De werkervaring is gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject of leertraject: - Alle deelnemers schrijven zich in voor de screening en behalen het ervaringsbewiis Begeleider Buitenschoolse Opvang. - De deelnemers worden aangemoedigd om een A2 diploma kinderzorg of jeugd- en gehandicaptenzorg te behalen. C. Het verwerven van het Nederlands is een belangrijk aandachtspunt: op organisatieniveau worden er taalbeleidsplannen opgemaakt, op cursistniveau worden er secundaire NT2- trajecten voorzien: 15

16 - De initiatiefnemer voert een taalbeleid, aangepast aan de doelgroep en de activiteit of dienst. - Het algemeen kader voor het taalbeleidsplan op organisatieniveau wordt geschetst in de visietekst taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden zoals goedgekeurd door het College op 25 november Concreet worden voor anderstalige doelgroepmedewerkers volgende resultaten bereikt: o Communicatie met de doelgroep over het taalbeleid, en het aanbieden van een o kennismakingstraject Nederlands. Realiseren van NT2-trajecten voor de doelgroep, in functie van de dienstverlening aan Nederlandstalige klanten, in functie van de mogelijkheden van de deelnemers, en in functie van hun doorstroom naar de arbeidsmarkt (ook naar potentiële Nederlandstalige werkomgevingen), met de mogelijkheid tot aanvullende taalcoaching op de werkvloer. - Er is begeleiding door het Huis van het Nederlands Brussel, voor de uitvoering van het taalbeleidsplan, en de evaluatie ervan. D. De dienstverlening of activiteiten die door het initiatief worden ontplooid, beantwoorden aan een maatschappelijke nood en vormen een versterking voor het VGC-netwerk: - De initiatiefnemer realiseert Nederlandstalige buitenschoolse opvang binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest. E. De verbinding, samenwerking en onderlinge wisselwerking tussen projecten wordt gefaciliteerd en bevorderd: - De initiatiefnemer pleegt overleg of werkt samen op sector-/clusterniveau en over de grenzen van een bepaalde cluster heen in functie van de instroom, kwalitatieve versterking van de trajecten, of de doorstroom naar de arbeidsmarkt. - De initiatiefnemer verbindt zich voor een actieve deelname aan het samenwerkingsverband gecoördineerde uitstroombegeleiding sector zorg van vzw Groep Intro. De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de evaluatie van de behaalde resultaten (en de vereiste verantwoording indien de resultaten niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn), worden opgenomen in het projectverslag dat door de initiatiefnemers wordt opgemaakt, met daarin volgende elementen: a) Een overzicht van de invulling (het aantal ingevulde maanden per plaats en het totaal aantal deelnemers), en bezettingsgraad (%) van de werkervaringsplaatsen en de doorstroomcijfers van de deelnemers (rapportage op te maken i.s.m. met het samenwerkingsverband zorg van vzw Groep Intro). b) De rapportage over de uitvoering van een (kwalificerend) opleidingsplan en de resultaten daarvan, met vermelding van de gevolgde opleidingstrajecten door de deelnemers, en de behaalde kwalificaties, attesten of ervaringsbewijzen. c) Enerzijds de rapportage van de resultaten van de uitvoering van een taalbeleidsplan op organisatieniveau, en de opvolging van de werkpunten die jaarlijks worden overeengekomen met het Huis van het Nederlands. (Het taalbeleidsplan blijft beschikbaar bij de organisatie.) Anderzijds de effectieve resultaten van het taalbeleid voor de doelgroepwerknemers, met daarbij de vermelding van de NT2-trajecten die de deelnemers hebben doorlopen (en de aanbieders van de kennismakingstrajecten en NT2- modules) en de attesten die ze hebben behaald (rapportage op te maken i.s.m. het Huis van het Nederlands Brussel). d) Een overzicht van de gerealiseerde dienstverlening. e) Een evaluatie van de gerealiseerde samenwerking (met o.a. de volgende partners: Tracé Brussel, het samenwerkingsverband zorg via vzw Groep Intro en het Huis van het Nederlands Brussel). De initiatiefnemer maakt jaarlijks (voor 15 juni van elk jaar) een inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording van het project en de algemene stukken van de organisatie (jaarverslag, balans, rekeningen, begroting) over aan de administratie, zoals beschreven in artikel 9. Het verslag voor de inhoudelijke verantwoording wordt aangevuld, zodat het uiteindelijk de resultaten weergeeft die behaald werden na verloop van 2 projectjaren: 16

17 - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2012 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2011 over het werkjaar 2010); - de rapportage van de projectjaren wordt uiterlijk 15 juni 2014 overgemaakt aan de administratie (met een beknopte tussentijdse versie op 15 juni 2013 over het werkjaar 2012). SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling horeca Initiatiefnemer: vzw eat Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de begunstigde organisatie in de aangehaalde doelstellingen situeert zich in het aanbieden van een werkervaringstraject gekoppeld aan een leertraject met het oog op een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt in de horecasector. Resultaten en indicatoren De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari 2012 december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: A. De beschikbare plaatsen voor het werkervarings- en opleidingstraject worden maximaal benut, de werkervaring en opleiding beogen een maximale doorstroom van de deelnemers naar de arbeidsmarkt: - De initiatiefnemer benut alle beschikbare plaatsen voor doelgroepmedewerkers (8 DSPcontracten en 22 art.60) maximaal. - De initiatiefnemer realiseert voor de doelgroepmedewerkers een doorstroom van 70% naar werk. Gelet op het aantal beschikbare plaatsen en de gemiddelde duur van een traject (2 jaar DSP en 15 maand art.60), betekent dit over een projectperiode van 2 jaar een doorstroom van 31 deelnemers naar de arbeidsmarkt (6 op 8 doelgroepmedewerkers uit een DSP-contract en 25 op 35 art.60). B. De werkervaring is gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject of leertraject: - Alle deelnemers krijgen opleiding op de werkvloer, 17

18 18-70% volgt bijkomende opleiding, op maat van de deelnemer. C. Het verwerven van het Nederlands is een belangrijk aandachtspunt: op organisatieniveau worden er taalbeleidsplannen opgemaakt, op cursistniveau worden er secundaire NT2- trajecten voorzien: - De initiatiefnemer voert een taalbeleid, aangepast aan de doelgroep en de activiteit of dienst. - Het algemeen kader voor het taalbeleidsplan op organisatieniveau wordt geschetst in de visietekst taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden zoals goedgekeurd door het College op 25 november Concreet worden voor anderstalige doelgroepmedewerkers volgende resultaten bereikt: o Communicatie met de doelgroep over het taalbeleid, en het aanbieden van een o kennismakingstraject Nederlands. Realiseren van NT2-trajecten voor de doelgroep, in functie van de dienstverlening aan Nederlandstalige klanten, in functie van de mogelijkheden van de deelnemers, en in functie van hun doorstroom naar de arbeidsmarkt (ook naar potentiële Nederlandstalige werkomgevingen), met de mogelijkheid tot aanvullende taalcoaching op de werkvloer. - Er is begeleiding door het Huis van het Nederlands Brussel, voor de uitvoering van het taalbeleidsplan, en de evaluatie ervan. D. De dienstverlening of activiteiten die door het initiatief worden ontplooid, beantwoorden aan een maatschappelijke nood en vormen een versterking voor het VGC-netwerk: - De horeca-opdrachten van Café ABC en Elan worden verankerd. Vzw eat vindt een nieuwe lokatie voor Taverne Groot Eiland. E. De verbinding, samenwerking en onderlinge wisselwerking tussen projecten wordt gefaciliteerd en bevorderd: - De initiatiefnemer pleegt overleg of werkt samen op sector-/clusterniveau en over de grenzen van een bepaalde cluster heen in functie van de instroom, kwalitatieve versterking van de trajecten, of de doorstroom naar de arbeidsmarkt. - De initiatiefnemer verbindt zich voor een actieve deelname aan het samenwerkingsverband Maïzenne van vzw JES. De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de evaluatie van de behaalde resultaten (en de vereiste verantwoording indien de resultaten niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn), worden opgenomen in het projectverslag dat door de initiatiefnemers wordt opgemaakt, met daarin volgende elementen: a) Een overzicht van de invulling (het aantal ingevulde maanden per plaats en het totaal aantal deelnemers), en bezettingsgraad (%) van de werkervaringsplaatsen en de doorstroomcijfers van de deelnemers (rapportage op te maken i.s.m. met het samenwerkingsverband horeca Maïzenne van vzw JES). b) De rapportage over de uitvoering van een (kwalificerend) opleidingsplan en de resultaten daarvan, met vermelding van de gevolgde opleidingstrajecten door de deelnemers, en de behaalde kwalificaties, attesten of ervaringsbewijzen. c) Enerzijds de rapportage van de resultaten van de uitvoering van een taalbeleidsplan op organisatieniveau, en de opvolging van de werkpunten die jaarlijks worden overeengekomen met het Huis van het Nederlands. (Het taalbeleidsplan blijft beschikbaar bij de organisatie.) Anderzijds de effectieve resultaten van het taalbeleid voor de doelgroepwerknemers, met daarbij de vermelding van de NT2-trajecten die de deelnemers hebben doorlopen (en de aanbieders van de kennismakingstrajecten en NT2- modules) en de attesten die ze hebben behaald (rapportage op te maken i.s.m. het Huis van het Nederlands Brussel). d) Een overzicht van de gerealiseerde dienstverlening. e) Een evaluatie van de gerealiseerde samenwerking (met o.a. de volgende partners: Tracé Brussel, het samenwerkingsverband horeca Maïzenne via vzw JES en het Huis van het Nederlands Brussel). De initiatiefnemer maakt jaarlijks (voor 15 juni van elk jaar) een inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording van het project en de algemene stukken van de organisatie (jaarverslag, balans, rekeningen, begroting) over aan de administratie, zoals beschreven in artikel 9.

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0805 22-06-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring thuiszorg vzw Familiehulp Projectomschrijving

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

en de initiatiefnemer : Schoolinterventieteam vzw Adres : Nijverheidskaai Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

en de initiatiefnemer : Schoolinterventieteam vzw Adres : Nijverheidskaai Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst met vzw Schoolinterventieteam ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden.

Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden. Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden. Acties mbt opleiding en werk in het BHG: bevoegdheden. Acties mbt opleiding en werk in het BHG : instrumenten, actoren. Werk in dienstverband.

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren.

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: basisopleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. Het opleidingsprogramma

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiche Stedenfonds SD2-OD2 voor overeenkomst met vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, vzw Sint-Goedele Brussel, vzw Ukelele, vzw Ukkepuk-VRT, vzw Kinderdroom Evere, vzw De Molenketjes,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. basisopleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. basisopleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches basisopleiding bouw vzw Groep Intro - Kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) - Allochtonen - 50+ers Iedere cursist maakt bij intake een keuze voor een bepaald beroep:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst met vzw Jeugd Rode Kruis OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd

Nadere informatie

BI JLAGE. SD 2 OD 6 Titel initiatief : fusie sociale horeca Initiatiefnemer : Taverne Groot Eiland vzw

BI JLAGE. SD 2 OD 6 Titel initiatief : fusie sociale horeca Initiatiefnemer : Taverne Groot Eiland vzw BI JLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Steden fon ds SD 2 OD 6 Titel initiatief : fusie sociale horeca Initiatiefnemer : Taverne Groot Eiland vzw Het project voorziet de fusie van twee sociale horeca initiatieven

Nadere informatie

BIJLAGE. SD2 OD1 Titel initiatief: Basisschool De voorzienigheid Initiatiefnemer: Spelen in verbondenheid. Situering

BIJLAGE. SD2 OD1 Titel initiatief: Basisschool De voorzienigheid Initiatiefnemer: Spelen in verbondenheid. Situering BIJLAGE Fiches Stedenfonds Titel initiatief: Basisschool De voorzienigheid Initiatiefnemer: Spelen in verbondenheid De uitbouw van het project spelen in verbondenheid. De initiatiefnemer wil het welbevinden

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen (kortgeschoolden) en jongeren

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen (kortgeschoolden) en jongeren Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0172 26-11-2015 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Geïntegreerde opleiding wegenbouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode september 2010 augustus 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode september 2010 augustus 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst met vzw Projectencentrum Don Bosco ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0618 van 15 juli 2010 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -1- TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -2- INHOUDSTAFEL WAT IS TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS? p.3 ~ HOE IS TAALCOACHING ONTSTAAN? p.4 ~ HOE START EEN TAALCOACHING? p.6 ~ WAT

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VBJK VZW

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VBJK VZW BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst begeleidingsproject voor de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VBJK VZW de Vlaamse

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

en de vzw Brusselse Welzijns en GezondheidsRaad, Blekerijstraat 25 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Johan MARTENS, voorzitter, anderzijds

en de vzw Brusselse Welzijns en GezondheidsRaad, Blekerijstraat 25 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Johan MARTENS, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 6 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Overeenkomst met vzw Brussels Consortium Volwassenenonderwijs ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0618 van 15 juli 2010 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren.

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: basisopleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. Het opleidingsprogramma

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: vzw Tracé Brussel

Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: vzw Tracé Brussel Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0494 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. 15 maart 2016

Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. 15 maart 2016 Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt 15 maart 2016 Opbouw Geschiedenis IVAN in de praktijk Toekomst 2 Geschiedenis Intensief Voorbereidingsjaar hoger onderwijs

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/459 29 november 2001 Collegebesluit nr. 01/459 houdende overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure voor de organisatie van een wetenschappelijk onderzoek naar de verbrusseling

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Vooropleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer:

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Vooropleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Vooropleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden en jongeren. Het opleidingsprogramma bevat 4 grote modules:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrum Ambulante Diensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap 1 Overeenkomst

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW HUIS VOOR GEZONDHEID

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW HUIS VOOR GEZONDHEID BIJLAGE Bijlage nr. 2 Overeenkomst vzw Huis voor Gezondheid OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW HUIS VOOR GEZONDHEID Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

WANNEER IS EVC ZINVOL?

WANNEER IS EVC ZINVOL? WANNEER IS EVC ZINVOL? WAT? HVC In kaart brengen van je competenties geen vaste lijst geen vaste norm geen vaste procedure EVC Je competenties beoordelen = TEST!!!!! een vaste lijst competenties een vast

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/579 19 december 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Aanvraagdossier tot erkenning en/of financiering

Aanvraagdossier tot erkenning en/of financiering WERKGELEGENHEIDSBELEID Aanvraagdossier tot erkenning en/of financiering In het kader van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning van de financiering van de plaatselijke initiatieven voor

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

AAN DE BRUSSELSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2014-2019 NOTA WERK - VELD

AAN DE BRUSSELSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2014-2019 NOTA WERK - VELD AAN DE BRUSSELSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2014-2019 NOTA WERK - VELD ACCENTENNOTA VANUIT TRACÉ BRUSSEL VZW INZAKE TEWERKSTELLING EN OPLEIDING IN HET BRUSSELS GEWEST 1 Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige

Nadere informatie

Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren

Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0350 28-01-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Collegelidbesluit nr. 20132014-0457 30-04-2014 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Het collegelid,

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Begeleider buitenschoolse kinderopvang (D1-D3)

INFOBROCHURE. Begeleider buitenschoolse kinderopvang (D1-D3) INFOBROCHURE Begeleider buitenschoolse kinderopvang (D1-D3) Selectieprocedure met het oog op een onmiddellijke aanstelling en met aanleg van een werfreserve van 2 jaar Halftijdse, contractuele functie

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Artikel 1.- Relatie met de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Artikel 1.- Relatie met de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0333 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1. Overeenkomst. Tussen

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1. Overeenkomst. Tussen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt Steven Vervoort, enerzijds,

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE

RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 Toelichting VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE De verkorte trajecten Zorgkundige zijn aangepaste trajecten op basis van de vooropleiding van de cursist.

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00682 Onderwerp: Vlaams Stedenfonds - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de uitvoering van het project Go-Between

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

Bijlage nr. 1 Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Art Bacics for Children

Bijlage nr. 1 Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Art Bacics for Children Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0445 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Art Bacics for Children Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie