De Maand van Hemus. Eindelijk in balbezit. Huis van de Watersport BRUGGEN EN POMPEN KLUSSERS KLUTS KWIJT BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Maand van Hemus. Eindelijk in balbezit. Huis van de Watersport BRUGGEN EN POMPEN KLUSSERS KLUTS KWIJT BESTUUR"

Transcriptie

1 in kleur op maart 2007 De Maand van Hemus BRUGGEN EN POMPEN Kweker en Koppel pagina 5 KLUSSERS KLUTS KWIJT Die maken hele gekke dingen pagina 5 en 6 BESTUUR Mededelingen... pagina 2 KLAP EN WIP EN KLEP EN DEK OF IS HET MISSCHIEN TOCH HEEL NUTTIG? BEWAREN! Huis van de Watersport Eindelijk in balbezit Op 30 januari en op 27 februari vonden in de gemeenteraad twee belangrijke debatten plaats: eerst over het bestemmingsplan Maatweg en later over de financiën van het Huis van de Watersport. Na beide bijeenkomsten was duidelijk geworden dat het Huis van de Watersport er mag komen op de MOB-locatie, in 2010 als de dijkverzwaring heeft plaatsgevonden. En ook hoe de kosten verdeeld moeten worden tussen gemeente en de initiatiefnemers. Dat betekent dat we nu exact weten waar we aan toe zijn. Aan het roer Annet Kruis start sloepenverhuur Hemuslid Annet Kruis start samen met haar virend Mark Lijffijt met de verhuur van sloepen. De ligplaats is aan de Grote Koppel bij de spoorbrug. Ze meldt zelf: Het is voor Hemusroeiers natuurlijk leuk om ook eens samen met familie en vrienden van de rivier de Eem (en de randmeren) te genieten. Zelf roei ik ook bij Hemus en realiseer ik me dat meer vaarverkeer op de Eem overlast kan bezorgen bij het roeien. Wij willen dan ook benadrukken dat we er alles aan zullen doen om eventuele overlast voor roeiers op de Eem tot een minimum te beperken (en we staan open voor suggesties op dat vlak). Vanwege bovengenoemde raakvlakken willen wij Hemusleden ook de mogelijkheid bieden om (het gehele vaarseizoen 2007) met korting een sloep bij ons te huren! Op hun website - - bieden ze een creatieve serie arrangementen. In het volgende nummer een interview met Annet en we hopen op een redactionele vaartest ;-). - kt Johan Cruijff had een eenvoudige visie op voetbal: "Als je wilt winnen moet je scoren, en als je wilt scoren moet je eerst zorgen aan de bal bent." Bij het Huis van de Watersport was het de afgelopen jaren veel jagen op de bal. Die werd door de gemeente in bezit gehouden, en af en toe behendig overgespeeld naar het ziekenhuis, de provincie, het waterschap of de binnenvaart. En wij liepen er achteraan en Sloepenrol Wie weleens op een mooie dag op de Vecht heeft geroeid kent ze: zelfgenoegzame patsers die in een boot vol dom blonds in een zo duur mogelijk bootje rondtuffen. Naast strijkijzers - de door roeiers gebezigde denigrerende term voor pleziermotorboten - zien we tegenwoordig ook veel sloepen flaneren op het Vechtse water. Die lui zijn bezig elkaar de ogen uit te steken. Bij slecht weer doen ze dat in hun Hummers en Cayennes, en bij mooi weer moeten ze allemaal ineens hoognodig in een boot. Laat ze dat vooral doen, en vooral lekker ver van Amersfoort. Toen we daar roeiden hadden we nauwelijks last van die boten, want ze weten zo weinig van varen dat ze geen snelheid durven te maken en/of hun blonde spul wordt anders zeeziek. Een enkeling voer hard, en golfde flink, maar wat wil je in zo n drukte. Wie weleens op de Eem in een motorbootje vaart, kent ze: de schunnige taal schreeuwende roeiers die vinden dat alle anderen zich moeten aanpassen aan hun hobby. Het is waar, hun bootjes zijn gammel, en als ze zo schreeuwen zullen ze wel in paniek zijn, of ze weten niet hoe ze moeten roeien. Die schreeuwers zijn in elk geval geen reclame voor de roeisport. Natuurlijk kijk je als motorboter uit voor de andere watergebruikers, maar ja, een paar golfjes maak je altijd. Op de Eem zie je weinig motorboten. Feit is wel dat ze meer golven maken dan de motorboten op de Vecht. Terwijl de mensen hier een stuk normaler zijn, die een lekker daagje uit gaan met hun troetelboot. Die golven komen vooral door de damwanden. Dus laten we gezamenlijk met de motorboters optrekken - en om minder steile oevers vragen in plaats van elkaar de huid vol te schelden. - kt keken ernaar, want als die partijen geen akkoord zouden geven, zou het nog wel eens heel slecht kunnen aflopen. Er lag immers een opdracht uit 2005 van de raad om het Huis van de Watersport mogelijk te maken "tenzij daartegen overwegende bezwaren konden worden aangevoerd." Maar na twee jaar vergaderen bleek op 30 januari dat die bezwaren er nog altijd niet waren. In de raad was vooral de verkeerskundige ontsluiting van het ziekenhuis een belangrijk gespreksonderwerp. Alle raadsleden gingen er zo te horen vanuit dat het Huis van de Watersport er zou komen. Er was geen enkele vraag over. Het bestemmingsplan werd derhalve goedgekeurd, en daarmee de plek voor het Huis van de Watersport. -- lees verder op pagina 2 De nieuwe plek van Hemus De Maand van Hemus wordt negen- à tienmaal per jaar aan alle leden van Roeivereniging Hemus toegezonden. Redactie: Ilja van Buitenen, Yvonne Servaas, Daan Smit, Koos Termorshuizen, Leonie Walta, Jos Wassink Adreswijziging naar Kopij, foto s en tips naar

2 maart 2007 pagina 2 Huis van de Watersport Eerste twee ton verdiend -- vervolg van pagina 1 In de gesprekken met de gemeente was inmiddels ook duidelijk geworden dat de raad zou moeten besluiten over de kosten voor realisering van het Huis van de Watersport. Immers, door die opdracht moeten ook meer kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld ontsluiting en het terugkopen van de grond van het ziekenhuis. Ook de begroting van het Huis van de Watersport, in 2004 berekend op 1,4 miljoen, moest worden geactualiseerd. En dat was maar goed ook want door prijsstijgingen en enkele kleine aanpassingen kwamen we nu uit op 2 miljoen. Samen met andere kosten die voor het Huis van de Watersport zouden moeten worden gemaakt, kwamen de totale raming uit op 3,13 miljoen. Veel geld. Maar daar zal nog 0,1 miljoen aan parkeerplaatsen in die wat ons betreft niet nodig zijn, omdat het ziekenhuis parkeerplaatsen genoeg heeft, die bovendien vrij zijn als de meesten van ons roeien. De raad was het met ons eens. En dan waren er ook nog 0,1 miljoen kosten voor "ecologische compensatie". Voor het bouwen in de ecologische hoofdstructuur zou een standaard-compensatie moeten gelden van een vast bedrag per vierkante meter. Wij stelden die ter discussie en met succes: Voor zover er al iets betaald moet worden, vindt de raad dat dat ten laste van de gemeente komt, en niet ten laste van het Huis van de Watersport. Zo waren de eerste twee ton in één avond verdiend. De voorlopige begroting ziet er nu zo uit: Van tevoren was met het bestuur deze begroting doorgesproken en we hadden afgesproken ervoor te gáán om nog meer van de kosten aan de kant van de gemeente te leggen, maar dat bleek een brug te ver. De nu resterende begroting is een uitvloeisel van bestaande subsidieregelingen, en als de raad daar aan ons in dit stadium iets extra van zou maken, dan vreesde men dat meer sportverenigingen de regels zouden proberen op te rekken. Maar onze boodschap dat de meerkosten vooral zijn veroorzaakt door de vertraging in het project, is wel goed gehoord. Ondertussen is in december Waterlijn uit het initiatief gestapt. Dat betekent dat de financiering door nog maar twee in plaats van drie partijen gedragen wordt. Het Huis van de Watersport wordt namelijk niet veel kleiner vanwege het gemeenschappelijk gebruik van ruimtes. Dat financiële gat is nog niet dicht, dus daar hebben we nu nog een opgave. We hebben het nu "in eigen hand." De nieuwbouwcommissie gaat een nieuwe fase in. Tot nu toe richtten we ons vooral op de gemeente. Maar nu moeten we de plannen vooral aan de besturen en hun ALV's zien te verkopen. Het gaat immers om veel geld en bepaalde risico's die de verenigingen dragen, dus daar mag best nog een keer uitgebreid over gediscussieerd worden. Die discussies gaan we nu voorbereiden, en ondertussen gaan we niet stil zitten met de voorbereidingen. We denken nu in drie scenario's: Plan A: Als het ons lukt om die bijna 7 ton bij elkaar te krijgen, liefst door middel van donaties, subsidies en sponsoring, dan kunnen we een fantastisch een aansprekend Huis van de Watersport oprichten. Plan B: Als het ons niet (helemaal) lukt om dat hoge bedrag bij elkaar te krijgen, kunnen we wellicht goedkoper bouwen. bedragen in totaal Gemeente HvdW Bouw Nutsvoorzieningen Ecologische compensatie Grond Ontsluiting Totaal Dekking Tekort Golfplaten in plaats van dakpannen, hout in plaats van steen, en dergelijke. Plan C: Als het ons helemaal niet lukt voldoende geld bij elkaar te krijgen, dan moeten we ons beraden en misschien terug naar de gemeenteraad. -- Egbert Broers Projectleider Huis van de Watersport Ballenproject in praktijk Van het bestuur Vaarverbod = vaarverbod Vervelend, zo'n vaarverbod terwijl het zonnetje schijnt en het water er strak blauw uitziet als je op het vlot staat. Je kan toch eigenlijk best roeien Toch mag het niet, het vaarverbod is namelijk gebaseerd op een windwaarschuwing en wat er 's morgens nog prachtig uitziet kan in een halfuurtje veranderen in een heksenketel. Nu zijn er leden die denken "dat is toch mijn eigen verantwoordelijkheid, waar bemoeit het bestuur zich toch mee". Dan heb ik slecht nieuws: het bestuur is namelijk tot op zekere hoogte verantwoordelijk als er iets fout gaat, en wel in het geval we er als bestuur niet voldoende aan hebben gedaan om problemen te voorkomen. En er gaan zaken fout; nog recent zijn er zeer ervaren roeiers met de schik vrij gekomen toen hun boot vol water raakte door golfslag terwijl het er aan het vlot toch echt prima uitzag (we noemen geen namen het was een twee zonder). Dus nog maar eens voor de duidelijkheid: Roeien als er een vaarverbod is mag niet! Als bestuur zullen we hier in de komende periode wat strenger op gaan toezien. De sanctie is simpel: drie maal is scheepsrecht Waarmee ik maar wil zeggen we vinden het echt belangrijk dat het niet gebeurt. En wanneer is er een vaarverbod? De regels worden niet veranderd. Ze staan altijd aangegeven op de site, en nog maar eens hieronder: Er geldt een algemeen vaarverbod: - Bij hoge golven door harde wind. Een windwaarschuwing 7 of hoger voor het IJsselmeer. Maar bedenk dat bij bepaalde windrichtingen zwakkere winden al hoge golven geven - Bij ijsgang (hoe weinig ook) - Bij mist met minder dan 500 meter zicht - Bij onweer - Als de temperatuur op de thermometer bij de loods nul graden of lager is. Opzeggen en weer lid worden: wat kost me dat? De laatste jaren zijn er verschillende leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd om uiteenlopende redenen zoals zwangerschap, ziekte, blessures, vertrek buitenland of gewoon even niet roeien. Soms beslissen zij na 1 à 2 jaar weer lid te worden. In het Huishoudelijk Regelement van Hemus staat dat je je opnieuw moet aanmelden. Concreet komt het erop neer dat je dan opnieuw inschrijfgeld plus lidmaatschapsgeld tot het einde van het kalenderjaar gaat betalen. Sommige leden denken dat ze het inschrijfgeld niet hoeven te betalen omdat ze toch al bekend zijn bij Hemus. Dit is niet het geval en het is ook niet in overeenstemming met het Huishoudelijk reglement art. VIII 3 lid f. Van het bestaan van het HR word je bij aanvang van je lidmaatschap op de hoogte wordt gebracht. Dit artikel zou dus niet voor onduidelijkheid hoeven te zorgen. We gaan er ook vanuit dat dit vanaf nu voor iedereen duidelijk is. Misschien helpt het om een vergelijking te maken met je abonnement bij je internetprovider. Dat kan je ook niet opschorten als je er tijdelijk geen gebruik van maakt. Natuurlijk bieden we als Hemus wel gereduceerde tarieven als alternatieven voor mensen die een periode niet willen roeien. Alternatief 1 Als je na het beëindigen van je lidmaatschap betrokken wilt blijven bij Hemus dan kan je oud-lid worden. Dat kost je per jaar 80. Als je als oud oud-lid weer lid wilt worden betaal je geen inschrijfgeld, je bent immers steeds lid gebleven. Je ontvangt De Maand van Hemus ook per post en je mag één keer per jaar roeien. Zie hiervoor de statuten van Hemus art.5 lid 8. Alternatief 2 Als je 80 teveel vindt en toch betrokken wilt blijven, dan kan je donateur worden. Dat kost 30 per jaar. Je ontvangt dan alleen De Maand per . Wil je weer lid worden dan betaal je net als elk ander nieuw lid inschrijfgeld plus lidmaatschapsgeld. Oh ja, wanneer ook alweer opzeggen? Je kunt als lid alleen opzeggen per einde van het kalenderjaar, en wel vier weken voor het einde van het jaar (zeg dus maar 1 december). Het lidmaatschap kan dus niet worden opgeschort of onderbroken. Niet opgezegd voor 1 december van het lopende kalenderjaar betekent dat je het hele volgende jaar weer bij Hemus kan roeien. Toewijzing Grebbeliniedijk De Grebbeliniedijk is een toewijzingsboot. Voor alle toewijzingsboten geldt dat de wedstrijdcommissie bepaalt wie erin mag varen. Momenteel zijn dat voor de Grebbeliniedijk alleen de jongens-8 en de ploeg met Hans Meijer. Schade voortaan melden via afschrijfsysteem Onze oproep in januari om ballen te verzamelen heeft tot gevolg gehad dat we een volgende stap kunnen maken in het Ballenproject. Vanaf nu is een belangrijk deel van de boten met halve tennisballen uitgedost. Jullie weten nog wel: om schade te voorkomen doordat de dollen van de bovenliggende boot de huid van de onderliggende boot beschadigen. Een voorbeeld van "hoe het moet" zie je rechts van de ingang van de loods, bij de afschrijfplekken. Op het vlot staat een bak waarin de ballen tijdens het roeien ff kunnen worden opgeborgen, zodat ze na het roeien weer op de dollen geplaatst kunnen worden. Zo simpel kan het leven zijn. Een belangrijk deel van de boten is er, zoals gezegd, mee uitgerust. Dus nog niet allemaal! Nog even verzamelen met zijn allen, in de ballenbak er mee en de Klussenklub zorgt voor de rest. Sinds kort is het schadeboek vervangen door een electronische variant die aansluit bij het afschrijfsysteem. Als je een schade gemeld hebt krijgen de materiaalcommissaris en de klusploeg automatisch een melding van de schade. Zij zullen tevens aangeven wat er aan de schade gedaan wordt en op welke termijn de schade weer opgelost zal zijn.

3 maart 2007 pagina 3 Smoelenboek op hemus.nl Gezichten van Hemus Voor wie het nog niet ontdekt had: de website van Hemus heeft een smoelenboek. Dat zit verstopt achter een wachtwoord in het ledendeel. Dat is voor de privacy. Hoe meer zielen enzovoorts. Dus: stuur een digitale foto van jezelf naar en je komt erbij. Of anders betrapt Suzanne je een keer op het vlot... Stuw, waar bestu bleven? De verloren zonen van Hemus -- door Jos Wassink Zondag 11 februari - Groot was de verbazing en daarna de opluchting toen Stephan Jansen en Jacques van Brussel rond koffietijd de villa binnenstapten. We stonden namelijk net te denken wie te bellen: botenhuis Baarn, de reddingsbrigade (maar welk telefoonnummer dan wel) of de politie (beetje overdreven misschien). Feit was dat niemand wist waar de dubbeltwee uithing, dat het beestenweer was en dat ze allang terug zouden moeten zijn. Tuurlijk, Stephan kan wel tegen een stootje, maar toch.. Stel je voor. En juist op dat moment stapten ze binnen, maar wat zagen we eruit. Het leek wel een DDR-campingoutfit. Stephan in een veel te wijde trainingsbroek en een rood truitje dat net onder de navel reikte en ver boven de polsen. Jaqcues in een zwart ensemble dat vooral veel borsthaar uitliet. Daar stonden ze dan: de verloren zonen van Hemus, met een roze handdoek rond een baaltje natte was onder de arm. Het was die ochtend beestenweer: koud, wind en regen. Er was ook bijna niemand op het water. En iedereen die er wel was, werd gedreven door zelfdiscipline of door groepsmasochisme. Veel hadden die ochtend hoopvol op de site gekeken of er een roeiverbod was uitgevaardigd. Helaas vader, dat bleek niet het geval. Aankleden dus en naar Hemus. Van de FFF-acht bleken er maar vier man voldoende winterhard, verder was er een gestuurde gelegenheidsdubbelvier op het water en de Stuw was ingeschreven door Stephan Jansen. De wind woei met kracht zes uit het zuidoosten, een ongebruikelijke hoek en pal in de richting van de Eem langs Hemus. Op de heenweg hadden we dus de wind mee en opbouwende golven. Bij Malesluis deinde het water dat het een lieve lust was, alsof we met z'n vieren op een hobbelpaard zaten. Maar dan zeiknat. Net na Kleine Melm komen we de andere vier tegen. Stuurvrouw Rineke Crama gilt tegen de wind in: 'Verderop is het nog erger! Ga terug!'. Goddank, denken we, terug naar de koffie. Maar voor ons imago besluiten we door te roeien tot het wisselvlot. Daar hobbelend rondgemaakt en door weer en wind naar huis. Geen woord gewisseld. Doorweekt en klam leggen we de boot langs het vlot, kruipen de wal op en bergen het spul op. Maar waar is die Stephan, begint Raymond. We kijken de stellingen na en zien dat de Stuw nog steeds weg is. Vreemd. In de soos horen we van de anderen dat de Stuw een paar minuten na hen uit Baarn vertrokken is. Maar dan hadden wij ze toch moeten zien. Toen begon een ongemakkelijk gevoel te ontstaan. Toen begonnen we ons ook te realiseren dat we de telefoonnummers niet bij de hand hadden (Baarn, Reddingsbrigades) en dat wij telefonisch onbereikbaar zijn omdat Hemus geen telefoon (meer) heeft. Vreemd te constateren, zo middenin het communicatietijdperk. En juist op dat moment stapten de mannen de Villa binnen met hun roze handdoek. Na een anderhalve kilometer roeien had de boot al twee flink water geschept, er viel geen haal meer te maken en het zag er naar uit dat het alleen maar erger zou worden. Stephan en Jaqcues besloten toen maar om te keren. Bij Baarn werden ze warm en met een beetje ongeloof ontvangen ('Goh, ik word ook maar lid van Hemus, dan mag je gewoon varen bij dit weer'). Ze kregen koffie, een warme douche, kleren uit de oude doos en een lift naar huis. Terug bij Hemus werd hun verhaal natuurlijk beloond met nog meer koffie. Een beetje bekomen van het avontuur zitten ze aan de bar, zegt de een tegen de ander: 'Best wel spannend om zo hier te zitten zonder onderbroek. Vind je niet?'

4 maart 2007 pagina 4 Beamer, laptop, chips: film! -- door daan Smit De ingrediënten zijn simpel Beamer, laptop, merkchips, Sprite (gratis omdat het een jaar over datum was) en niet te vergeten de Film zelf! Een filmavond is zo geregeld en daarom zullen er nog vele in de toekomst volgen. Niet alleen een gezellige avond maar ook een goede kans voor de nieuwe jeugdleden om elkaar en de rest beter te leren kennen. De afgelopen filmavond had ook nog een leuk einde aangezien Lotte Heijs om middernacht 18 werd! Congratz! Achteraf nog een vriendschappelijk potje poker gespeeld en de avond was compleet. De film Hoodwinked beviel goed. Het is het ware verhaal achter Roodkapje, waarin de oma van extreme sports houdt en de wolf een dagbladreporter blijkt te zijn.) Iemand nog filmaanraders voor de volgende keer? Wie durft nog?! Is sturen nou echt zo vreselijk? -- door Daan Smit Bezorgt het nachtmerries en gaat je sociale leven er op achteruit? Natuurlijk niet! Maar waarom zijn er dan steeds minder jeugdleden die (volwassen) ploegen sturen voor wedstrijden als de Head en de Heineken? Een vraag waar na onderzoek niet zo een antwoord op te vinden blijkt. Als op zaterdagochtend wat jeugdleden zich voorin de loods verzamelen om in groepjes ingedeeld te worden krijg ik nauwelijks reactie als ik om een stuur vraag. Volgens mij was dit een paar jaar geleden wel anders. Zelfs op een mooie zomerdag (waar de stuur dus zonder onderkoeling achteraf weer terug kan keren naar de Villa) is het regelmatig nog lastig om de "mooiste" plek in de boot te vullen. 22 februari was er een stuurcursus op Hemus verzorgd door een aantal ervaren leden. Wat mij betreft een prima gelegenheid om de fijne kneepjes van het vak te leren. Dicht bij huis en geheel vrijblijvend. Maar u raadt het al, totaal GEEN jeugd aanwezig! Dit terwijl er nog steeds ploegen op zoek zijn naar iemand die hen over de finish schreeuwt. Als de jeugdcoaches zorgen dat de jonge leden wat meer over deze plek in de boot komen te weten (zowel bij trainingen als wedstrijden), zorgen de ploegen die geïnteresseerd zijn er dan voor dat ze goed begeleid worden? De beste en snelste manier om te leren sturen blijft nog altijd door het in de praktijk gewoon te doen. Eerste uitkomsten Hemus-enquête Sugesties afschrijfsysteem -- door Wim Broekhuizen In het enquête-onderdeel over het afschrijfsysteem komen de volgende opmerkingen, wensen en klachten het meest naar voren: - boot kunnen meenemen zonder inloggen - boot terugmelden weinig zinvol - aangeven van roeiverbod door blokkade bij "meenemen" zowel vorst als wind - instellen van bloktijden - verder vooruit en vaker in die periode een boot kunnen afschrijven. - een boot langer dan 2 uur kunnen afschrijven (willen koffiedrinken in Baarn) - duidelijke regels voor afschrijven coaches - pc's werken niet altijd naar behoren, zijn traag en wel eens uit de lucht. - handelingen om bij boot meenemen of terugbrengen in zijn totaliteit terugbrengen - grafische lay-out verbeteren. Verder zijn er nog een aantal losse opmerkingen zoals afschaffen, beter integreren met de Hemus-site, BRS uitbreiden met schademelding (wat inmiddels is gebeurd). niet zo Monique van den Heuvel wil haar auto kwijt. Voor 4000 euro mag je met haar Fiatje wegrijden. De voornaamste klachten hebben betrekking op defecte of niet goed functionerende apparatuur, het instellen van bloktijden en met stip de gebruiksvriendelijkheid. Overigens is het gros van de opmerkingen positief met vaak een verwijzing naar de "gebruiksvriendelijkheid" van het systeem. Laddercompetitie 2007 start dinsdag 26 april De Hemus Laddercompetitie staat weer voor de deur, de derde editie van de grote leverancier aan mixed 2x deelname aan de Eemhead. Aan de formule wijzigt weinig: wedstrijden tussen twee boten, boord aan boord, van de 'boom bij de bocht' tot de brug (circa meter). Geen ingewikkeld puntenklassement, alleen 'schuiven en wippen'. Stap in een skiff of zoek een leuk maatje in een 2x (dames, heren of mixed) en doe mee! De inschrijving is geopend maar zo? Ze wil over op een tandem, omdat haar vent te langzaam fietst. Is dat wel een goede reden, Monique? afgeroeid S1 Nicolette van Haastrecht G1 Ricky Middendorp S1 en G1 Bianca Brouwer Jan Buijs Floris van Eenenaam Marieke van Harten Martin de Jong Richard Luit Arnoud Korporaal Kitty Meulenbeld Joep Schoenmakers Jan van der Smissen Hans Visser Hieke Vriezen B2 De halve HOLA in Gido Groenenboom Esmee Marlet Wouter Dalmeijer Josien Verwoerd Lisa Rot Anne-Lot Burgers Maartje Gerkema uit niemand

5 maart 2007 pagina 5 En de wip in de Ringweg Koppel De klap in de Kwekersweg Als je niet eens zo hard schreeuwt dan horen ze je tekst en foto s Yvonne Servaas In het historische Amersfoort staan kenmerkende gebouwen die getuigen van een boeiende historie. In het Eemkwartier vind je nog enkele oude industriële gebouwen van bedrijven in de metaalverwerking, de chemie en de productie van genotmiddelen. Ze vestigden zich in het Eemkwartier, de wijk begrensd door Puntenburgerlaan, Geldersestraat, Koppelweg en Smallepad. Wie weet hoe lang het zal duren tot de oude panden gesloopt worden en vervangen door moderne grachtenpanden, winkels, theater, een boulevard en terrasjes waar we kunnen flaneren en genieten van een Amersfoorts gerstenat. In de Brabantsestraat - Kwekersweg ligt een basculebrug ("bascule" is het Franse woord voor weegschaal) over de Eem. Die brug is een gemeentelijk monument, en vorig jaar geheel gerestaureerd. Bekijk de brug eens goed als je er onderdoor roeit. Je ziet een prachtig brugwachtershuisje met een torentje waarin het wapen van Amersfoort is verwerkt. De brug dateert uit We praten met brugwachter André Goedhart van Rova. brandweer wordt direct op de hoogte gesteld zodat zij andere wegen kunnen nemen ingeval van een melding. Bij temperaturen boven de 30 graden kan de brug niet open doordat het ijzer te veel uitzet. Koelen is het antwoord en ik kan je vertellen dat er dan veel water uit de Eem moet worden gepompt om te koelen, zegt André overtuigend. Dit jaar zal een spannend jaar worden. Er zijn extra brugwachters aangesteld om de verwachte toestroom naar het Eemkwartier te begeleiden. De voorzieningen om de binnenstad te bereiken met plezierboten zijn vrijwel klaar en de verwachting is dan ook dat menigeen de Eem afvaart naar de Koppel om daar aan te meren en te genieten van dit mooie stukje Amersfoort. Een basculebrug is een beweegbare brug die open- en dichtgaat door de klep te draaien om een horizontale as. Aan de ene kant van die as zit het brugdek, aan de andere kant een contragewicht. Dat contragewicht is weggewerkt in de basculekelder onder het wegdek. In die kelder sta je onder de waterspiegel. Het is er koud en kil. een oude bascule Eh, dinges, vat je, makker? De ondoorgrondelijke wegen van de Klusploeg André in de kelder Het verschil tusseneen basculebrug en een ophaalbrug zit hem erin dat een basculebrug één en een ophaalbrug twee draaipunten heeft. Bij de basculebrug zijn het contragewicht en het brugdek aan dat ene draaipunt verbonden. Bij de ophaalbrugis het ene draaipunt aan het brugdek verbonden en het andere aan het contragewicht. De Klusploeg doet hele knappe dingen. daarvan sturen ze regelmatig leuke foto s naar de redactie. Dat stellen wij zeer op prijs. Soms zitten daar foto s bij die ons even het hoofd doen krabben. Zoals onderstaande. Een dinges dat je voor van alles heen nuttig kan gebruiken, ongetwijfeld. Wie het weet mag het mailen aan De leukste oplossingen drukken we af. Klusploegleden en hun relaties, hun ploeggenoten, en andere zeer handige mensen mogen niet meedoen. Er zijn geen prijzen. De bruggen worden niet meer zo vaak bemand als vroeger. Tegenwoordig heeft de gemeente deze activiteit en het technische onderhoud uitbesteed aan Rova. Op locatie kan men de brug met een eenvoudig bedieningspaneel bedienen. Ook vanuit het Rovagebouw kunnen de bruggen bediend worden: zes camera's laten zien wat er bij de bruggen gebeurt. Dit moet ook wel zegt André want er rijdt gemiddeld iedere twee minuten een bus over de brug. Vanuit het Rova-kantoor worden de bruggen in de Kwekersweg en in de Ringweg Koppel bij Hemus in de gaten gehouden. Als je hard in de boot commando's geeft, kom je luid en duidelijk bij de Rova binnen. Structureel onderhoud is van groot belang want de platen in de brug trillen langzaam los. Als de brug open staat dan heeft dat nogal wat consequenties voor het openbaar vervoer en de brandweer. De Liever klussen dan vissen

6 maart 2007 pagina 6 Het eerste exemplaar van dat boek Voor de burgemeester SLIJTERIJ DE KOLKRIJST Ruim gesorteerd in wijn, bier en binnen- en buitenlands gedestilleerd. Ook verhuur van Heineken Cooltap en Grolsch Thuistap. Zevenhuizerstraat 151, 3828 PT Hoogland telefoon Bric à brac Klusploeg in actie Op de vorige pagina, bij dat rare ding, konden we ons al afvragen of de kleusploeg ze nog wel allemaal op een rijtje heeft. Al die lak, al die verf, al dat hout, al die kunststof, de hoge leeftijd: ingrediënten die enige twijfel rechtvaardigen. Daar komen ze: vijf jeugdleden, in de boot begeleid door Daan Smit, op de kant door Moos Hoek, varen in de stromende regen naar de Spui. Bij De Drie Ringen houden ze stil. Daar geven ze een envelop aan Joke Verzijde, van de Roode Kaat, en van Maj. In De Drie Ringen staan zo n honderd mensen naar een groot scherm te kijken, waarop ze alles wat buiten in de regen gebeurt, volgen. Joke biedt binnen met enkele welgekozen woorden het eerste exemplaar van het boek De Eem, verborgen rivier aan aan Albertine van Vliet-Kuiper, de burgemeester. Ook zij houdt een kort toespraakje, waarbij de auteurs geraakt worden door het feit dat zij net als zij Rotterdamse roots heeft. De auteurs signeren zich een lamme arm en hebben best een vrolijke middag. Daarna begon een toernee langs lokale radio- en t-vzenders en bladen. Voor leden van Hemus en De Eem blijft het boek bij de auteurs te koop voor 18 euro. Tot het op is. Zo stuurden ze ons niet alleen een foto van Dat Ding van de vorige pagina, maar ook deze foto: Het is of een mislukte foto van de auto van Wim (die Volvo links), maar het gaat toch om dat groene ding in het midden. De mannen leverden het volgende bijschrift: Omdat het hek en het slot van het toegangshek defect is hebben Henk van de Belt en ik bewaking ingeroepen. Afijn. Dan zijn die mannen verder bezig met Phil s transparante C1. Kijk maar: 4 maart - Vijftien stuks Hemus roeien van Alkmaar naar Schermerhorn en terug

Marathon-roeien. Het marathon-roeien, wedstrijden over 50 km en meer, is sterk in opkomst in Nederland. Wat let je om mee te doen?

Marathon-roeien. Het marathon-roeien, wedstrijden over 50 km en meer, is sterk in opkomst in Nederland. Wat let je om mee te doen? Skateplekken en/of roeiplaatsen? De gemeente gaat investeren in skateplekken om de overlast van skaters te verminderen. Kennelijk moet je je als randgroeproeier gedragen als je wilt dat er in je sport

Nadere informatie

De Maand van Hemus. april 2011. Huis van de Watersport. Meerderheid is ervoor

De Maand van Hemus. april 2011. Huis van de Watersport. Meerderheid is ervoor april 2011 NIKS OVER DE HEK die is alweer te lang geleden maar was wel leuk! CREATIEF MET KLEI Hemus door de bocht pagina 6 Head 2011; foto Marien Mortier De huisvesting van Scaldis, zie blz. 5 Efjes Huis

Nadere informatie

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging ROEIEN ARZV BIJ DE De gids van de Alkmaarse roeivereniging INTERVIEWS MET ENKELE VRIJWILLIGERS De roeivereniging ARZV is een vereniging van alle leeftijdsgroepen. Zij richt zich zowel op het recreatieve

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

HANDBOEK HEMUS. 20 jaar Hemus

HANDBOEK HEMUS. 20 jaar Hemus HANDBOEK HEMUS 2010 20 jaar Hemus In de loods Uitgave van Roeivereniging Hemus, Postbus 1407, 3800 BK Amersfoort. Redactie: Koos Termorshuizen, Leonie Walta Ons terrein: De Schans 20, 3813 TW Amersfoort,

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

Totaal vrijblijvend verslag van de ALV

Totaal vrijblijvend verslag van de ALV N ie uws b r ief Blad van de Vereniging Woonschepen Zuid negentiende jaargang nummer 1 april 2009 Algen, bubbels, Nuon, Rijnland en zwemverboden Iedere straat een autodeelstaat Ontmoeting met de krakers

Nadere informatie

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam 2 e jaargang No 9 12 oktober 2010 Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam Redactie Afgemeerd: L. de Graaf-Zoet Tel. 0251-246843 e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl Havenblad van de Jachthaven

Nadere informatie

50 jaar WSVW. Jubileumkrant

50 jaar WSVW. Jubileumkrant 50 jaar WSVW Jubileumkrant 2 1961-2011 50 jaar WSVW Jubileumkrant Colofon Deze Jubileumkrant is een éénmalige uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de WSVW opgericht op 13 maart 1961, in

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

AMENOPHLITS. Editie: Maart 2015 Blz. 1

AMENOPHLITS. Editie: Maart 2015 Blz. 1 AMENOPHLITS Editie: Maart 2015 Blz. 1 Voorwoord van de voorzitter Geschreven door: Rob Martens Beste allemaal, Begin maart ben ik de laatste keer als vertegenwoordiger van Amenophis bij de jaarlijkse ALV

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA INFO V OORTVAREND VERZEKERD REDDINGSVESTEN DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA VEILIG OPLEIDEN De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 2 UITGAVE 1 APRIL 2015 EOC INFO is een uitgave van

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Klachten mbo

Hoofdstuk 3: Klachten mbo Hoofdstuk 3: Klachten mbo JOB heeft al jaren een klachten- en informatiecentrum, waar mbo-studenten terecht kunnen voor advies en bemiddeling. In het schooljaar 2005 / 2006 groeide het aantal klachten

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Officieel orgaan van de Koninklijke D.C. en F.C. Utile Dulci. het UD Kanon. De band die bindt. 99 e jaargang zomer 2015

Officieel orgaan van de Koninklijke D.C. en F.C. Utile Dulci. het UD Kanon. De band die bindt. 99 e jaargang zomer 2015 Officieel orgaan van de Koninklijke D.C. en F.C. Utile Dulci het UD Kanon 99 e jaargang zomer 2015 De band die bindt Het UD Kanon De band die bindt 99 e jaargang zomer 2015 Na twee jaar kwam er dit seizoen

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie