De Maand van Hemus. Eindelijk in balbezit. Huis van de Watersport BRUGGEN EN POMPEN KLUSSERS KLUTS KWIJT BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Maand van Hemus. Eindelijk in balbezit. Huis van de Watersport BRUGGEN EN POMPEN KLUSSERS KLUTS KWIJT BESTUUR"

Transcriptie

1 in kleur op maart 2007 De Maand van Hemus BRUGGEN EN POMPEN Kweker en Koppel pagina 5 KLUSSERS KLUTS KWIJT Die maken hele gekke dingen pagina 5 en 6 BESTUUR Mededelingen... pagina 2 KLAP EN WIP EN KLEP EN DEK OF IS HET MISSCHIEN TOCH HEEL NUTTIG? BEWAREN! Huis van de Watersport Eindelijk in balbezit Op 30 januari en op 27 februari vonden in de gemeenteraad twee belangrijke debatten plaats: eerst over het bestemmingsplan Maatweg en later over de financiën van het Huis van de Watersport. Na beide bijeenkomsten was duidelijk geworden dat het Huis van de Watersport er mag komen op de MOB-locatie, in 2010 als de dijkverzwaring heeft plaatsgevonden. En ook hoe de kosten verdeeld moeten worden tussen gemeente en de initiatiefnemers. Dat betekent dat we nu exact weten waar we aan toe zijn. Aan het roer Annet Kruis start sloepenverhuur Hemuslid Annet Kruis start samen met haar virend Mark Lijffijt met de verhuur van sloepen. De ligplaats is aan de Grote Koppel bij de spoorbrug. Ze meldt zelf: Het is voor Hemusroeiers natuurlijk leuk om ook eens samen met familie en vrienden van de rivier de Eem (en de randmeren) te genieten. Zelf roei ik ook bij Hemus en realiseer ik me dat meer vaarverkeer op de Eem overlast kan bezorgen bij het roeien. Wij willen dan ook benadrukken dat we er alles aan zullen doen om eventuele overlast voor roeiers op de Eem tot een minimum te beperken (en we staan open voor suggesties op dat vlak). Vanwege bovengenoemde raakvlakken willen wij Hemusleden ook de mogelijkheid bieden om (het gehele vaarseizoen 2007) met korting een sloep bij ons te huren! Op hun website - - bieden ze een creatieve serie arrangementen. In het volgende nummer een interview met Annet en we hopen op een redactionele vaartest ;-). - kt Johan Cruijff had een eenvoudige visie op voetbal: "Als je wilt winnen moet je scoren, en als je wilt scoren moet je eerst zorgen aan de bal bent." Bij het Huis van de Watersport was het de afgelopen jaren veel jagen op de bal. Die werd door de gemeente in bezit gehouden, en af en toe behendig overgespeeld naar het ziekenhuis, de provincie, het waterschap of de binnenvaart. En wij liepen er achteraan en Sloepenrol Wie weleens op een mooie dag op de Vecht heeft geroeid kent ze: zelfgenoegzame patsers die in een boot vol dom blonds in een zo duur mogelijk bootje rondtuffen. Naast strijkijzers - de door roeiers gebezigde denigrerende term voor pleziermotorboten - zien we tegenwoordig ook veel sloepen flaneren op het Vechtse water. Die lui zijn bezig elkaar de ogen uit te steken. Bij slecht weer doen ze dat in hun Hummers en Cayennes, en bij mooi weer moeten ze allemaal ineens hoognodig in een boot. Laat ze dat vooral doen, en vooral lekker ver van Amersfoort. Toen we daar roeiden hadden we nauwelijks last van die boten, want ze weten zo weinig van varen dat ze geen snelheid durven te maken en/of hun blonde spul wordt anders zeeziek. Een enkeling voer hard, en golfde flink, maar wat wil je in zo n drukte. Wie weleens op de Eem in een motorbootje vaart, kent ze: de schunnige taal schreeuwende roeiers die vinden dat alle anderen zich moeten aanpassen aan hun hobby. Het is waar, hun bootjes zijn gammel, en als ze zo schreeuwen zullen ze wel in paniek zijn, of ze weten niet hoe ze moeten roeien. Die schreeuwers zijn in elk geval geen reclame voor de roeisport. Natuurlijk kijk je als motorboter uit voor de andere watergebruikers, maar ja, een paar golfjes maak je altijd. Op de Eem zie je weinig motorboten. Feit is wel dat ze meer golven maken dan de motorboten op de Vecht. Terwijl de mensen hier een stuk normaler zijn, die een lekker daagje uit gaan met hun troetelboot. Die golven komen vooral door de damwanden. Dus laten we gezamenlijk met de motorboters optrekken - en om minder steile oevers vragen in plaats van elkaar de huid vol te schelden. - kt keken ernaar, want als die partijen geen akkoord zouden geven, zou het nog wel eens heel slecht kunnen aflopen. Er lag immers een opdracht uit 2005 van de raad om het Huis van de Watersport mogelijk te maken "tenzij daartegen overwegende bezwaren konden worden aangevoerd." Maar na twee jaar vergaderen bleek op 30 januari dat die bezwaren er nog altijd niet waren. In de raad was vooral de verkeerskundige ontsluiting van het ziekenhuis een belangrijk gespreksonderwerp. Alle raadsleden gingen er zo te horen vanuit dat het Huis van de Watersport er zou komen. Er was geen enkele vraag over. Het bestemmingsplan werd derhalve goedgekeurd, en daarmee de plek voor het Huis van de Watersport. -- lees verder op pagina 2 De nieuwe plek van Hemus De Maand van Hemus wordt negen- à tienmaal per jaar aan alle leden van Roeivereniging Hemus toegezonden. Redactie: Ilja van Buitenen, Yvonne Servaas, Daan Smit, Koos Termorshuizen, Leonie Walta, Jos Wassink Adreswijziging naar Kopij, foto s en tips naar

2 maart 2007 pagina 2 Huis van de Watersport Eerste twee ton verdiend -- vervolg van pagina 1 In de gesprekken met de gemeente was inmiddels ook duidelijk geworden dat de raad zou moeten besluiten over de kosten voor realisering van het Huis van de Watersport. Immers, door die opdracht moeten ook meer kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld ontsluiting en het terugkopen van de grond van het ziekenhuis. Ook de begroting van het Huis van de Watersport, in 2004 berekend op 1,4 miljoen, moest worden geactualiseerd. En dat was maar goed ook want door prijsstijgingen en enkele kleine aanpassingen kwamen we nu uit op 2 miljoen. Samen met andere kosten die voor het Huis van de Watersport zouden moeten worden gemaakt, kwamen de totale raming uit op 3,13 miljoen. Veel geld. Maar daar zal nog 0,1 miljoen aan parkeerplaatsen in die wat ons betreft niet nodig zijn, omdat het ziekenhuis parkeerplaatsen genoeg heeft, die bovendien vrij zijn als de meesten van ons roeien. De raad was het met ons eens. En dan waren er ook nog 0,1 miljoen kosten voor "ecologische compensatie". Voor het bouwen in de ecologische hoofdstructuur zou een standaard-compensatie moeten gelden van een vast bedrag per vierkante meter. Wij stelden die ter discussie en met succes: Voor zover er al iets betaald moet worden, vindt de raad dat dat ten laste van de gemeente komt, en niet ten laste van het Huis van de Watersport. Zo waren de eerste twee ton in één avond verdiend. De voorlopige begroting ziet er nu zo uit: Van tevoren was met het bestuur deze begroting doorgesproken en we hadden afgesproken ervoor te gáán om nog meer van de kosten aan de kant van de gemeente te leggen, maar dat bleek een brug te ver. De nu resterende begroting is een uitvloeisel van bestaande subsidieregelingen, en als de raad daar aan ons in dit stadium iets extra van zou maken, dan vreesde men dat meer sportverenigingen de regels zouden proberen op te rekken. Maar onze boodschap dat de meerkosten vooral zijn veroorzaakt door de vertraging in het project, is wel goed gehoord. Ondertussen is in december Waterlijn uit het initiatief gestapt. Dat betekent dat de financiering door nog maar twee in plaats van drie partijen gedragen wordt. Het Huis van de Watersport wordt namelijk niet veel kleiner vanwege het gemeenschappelijk gebruik van ruimtes. Dat financiële gat is nog niet dicht, dus daar hebben we nu nog een opgave. We hebben het nu "in eigen hand." De nieuwbouwcommissie gaat een nieuwe fase in. Tot nu toe richtten we ons vooral op de gemeente. Maar nu moeten we de plannen vooral aan de besturen en hun ALV's zien te verkopen. Het gaat immers om veel geld en bepaalde risico's die de verenigingen dragen, dus daar mag best nog een keer uitgebreid over gediscussieerd worden. Die discussies gaan we nu voorbereiden, en ondertussen gaan we niet stil zitten met de voorbereidingen. We denken nu in drie scenario's: Plan A: Als het ons lukt om die bijna 7 ton bij elkaar te krijgen, liefst door middel van donaties, subsidies en sponsoring, dan kunnen we een fantastisch een aansprekend Huis van de Watersport oprichten. Plan B: Als het ons niet (helemaal) lukt om dat hoge bedrag bij elkaar te krijgen, kunnen we wellicht goedkoper bouwen. bedragen in totaal Gemeente HvdW Bouw Nutsvoorzieningen Ecologische compensatie Grond Ontsluiting Totaal Dekking Tekort Golfplaten in plaats van dakpannen, hout in plaats van steen, en dergelijke. Plan C: Als het ons helemaal niet lukt voldoende geld bij elkaar te krijgen, dan moeten we ons beraden en misschien terug naar de gemeenteraad. -- Egbert Broers Projectleider Huis van de Watersport Ballenproject in praktijk Van het bestuur Vaarverbod = vaarverbod Vervelend, zo'n vaarverbod terwijl het zonnetje schijnt en het water er strak blauw uitziet als je op het vlot staat. Je kan toch eigenlijk best roeien Toch mag het niet, het vaarverbod is namelijk gebaseerd op een windwaarschuwing en wat er 's morgens nog prachtig uitziet kan in een halfuurtje veranderen in een heksenketel. Nu zijn er leden die denken "dat is toch mijn eigen verantwoordelijkheid, waar bemoeit het bestuur zich toch mee". Dan heb ik slecht nieuws: het bestuur is namelijk tot op zekere hoogte verantwoordelijk als er iets fout gaat, en wel in het geval we er als bestuur niet voldoende aan hebben gedaan om problemen te voorkomen. En er gaan zaken fout; nog recent zijn er zeer ervaren roeiers met de schik vrij gekomen toen hun boot vol water raakte door golfslag terwijl het er aan het vlot toch echt prima uitzag (we noemen geen namen het was een twee zonder). Dus nog maar eens voor de duidelijkheid: Roeien als er een vaarverbod is mag niet! Als bestuur zullen we hier in de komende periode wat strenger op gaan toezien. De sanctie is simpel: drie maal is scheepsrecht Waarmee ik maar wil zeggen we vinden het echt belangrijk dat het niet gebeurt. En wanneer is er een vaarverbod? De regels worden niet veranderd. Ze staan altijd aangegeven op de site, en nog maar eens hieronder: Er geldt een algemeen vaarverbod: - Bij hoge golven door harde wind. Een windwaarschuwing 7 of hoger voor het IJsselmeer. Maar bedenk dat bij bepaalde windrichtingen zwakkere winden al hoge golven geven - Bij ijsgang (hoe weinig ook) - Bij mist met minder dan 500 meter zicht - Bij onweer - Als de temperatuur op de thermometer bij de loods nul graden of lager is. Opzeggen en weer lid worden: wat kost me dat? De laatste jaren zijn er verschillende leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd om uiteenlopende redenen zoals zwangerschap, ziekte, blessures, vertrek buitenland of gewoon even niet roeien. Soms beslissen zij na 1 à 2 jaar weer lid te worden. In het Huishoudelijk Regelement van Hemus staat dat je je opnieuw moet aanmelden. Concreet komt het erop neer dat je dan opnieuw inschrijfgeld plus lidmaatschapsgeld tot het einde van het kalenderjaar gaat betalen. Sommige leden denken dat ze het inschrijfgeld niet hoeven te betalen omdat ze toch al bekend zijn bij Hemus. Dit is niet het geval en het is ook niet in overeenstemming met het Huishoudelijk reglement art. VIII 3 lid f. Van het bestaan van het HR word je bij aanvang van je lidmaatschap op de hoogte wordt gebracht. Dit artikel zou dus niet voor onduidelijkheid hoeven te zorgen. We gaan er ook vanuit dat dit vanaf nu voor iedereen duidelijk is. Misschien helpt het om een vergelijking te maken met je abonnement bij je internetprovider. Dat kan je ook niet opschorten als je er tijdelijk geen gebruik van maakt. Natuurlijk bieden we als Hemus wel gereduceerde tarieven als alternatieven voor mensen die een periode niet willen roeien. Alternatief 1 Als je na het beëindigen van je lidmaatschap betrokken wilt blijven bij Hemus dan kan je oud-lid worden. Dat kost je per jaar 80. Als je als oud oud-lid weer lid wilt worden betaal je geen inschrijfgeld, je bent immers steeds lid gebleven. Je ontvangt De Maand van Hemus ook per post en je mag één keer per jaar roeien. Zie hiervoor de statuten van Hemus art.5 lid 8. Alternatief 2 Als je 80 teveel vindt en toch betrokken wilt blijven, dan kan je donateur worden. Dat kost 30 per jaar. Je ontvangt dan alleen De Maand per . Wil je weer lid worden dan betaal je net als elk ander nieuw lid inschrijfgeld plus lidmaatschapsgeld. Oh ja, wanneer ook alweer opzeggen? Je kunt als lid alleen opzeggen per einde van het kalenderjaar, en wel vier weken voor het einde van het jaar (zeg dus maar 1 december). Het lidmaatschap kan dus niet worden opgeschort of onderbroken. Niet opgezegd voor 1 december van het lopende kalenderjaar betekent dat je het hele volgende jaar weer bij Hemus kan roeien. Toewijzing Grebbeliniedijk De Grebbeliniedijk is een toewijzingsboot. Voor alle toewijzingsboten geldt dat de wedstrijdcommissie bepaalt wie erin mag varen. Momenteel zijn dat voor de Grebbeliniedijk alleen de jongens-8 en de ploeg met Hans Meijer. Schade voortaan melden via afschrijfsysteem Onze oproep in januari om ballen te verzamelen heeft tot gevolg gehad dat we een volgende stap kunnen maken in het Ballenproject. Vanaf nu is een belangrijk deel van de boten met halve tennisballen uitgedost. Jullie weten nog wel: om schade te voorkomen doordat de dollen van de bovenliggende boot de huid van de onderliggende boot beschadigen. Een voorbeeld van "hoe het moet" zie je rechts van de ingang van de loods, bij de afschrijfplekken. Op het vlot staat een bak waarin de ballen tijdens het roeien ff kunnen worden opgeborgen, zodat ze na het roeien weer op de dollen geplaatst kunnen worden. Zo simpel kan het leven zijn. Een belangrijk deel van de boten is er, zoals gezegd, mee uitgerust. Dus nog niet allemaal! Nog even verzamelen met zijn allen, in de ballenbak er mee en de Klussenklub zorgt voor de rest. Sinds kort is het schadeboek vervangen door een electronische variant die aansluit bij het afschrijfsysteem. Als je een schade gemeld hebt krijgen de materiaalcommissaris en de klusploeg automatisch een melding van de schade. Zij zullen tevens aangeven wat er aan de schade gedaan wordt en op welke termijn de schade weer opgelost zal zijn.

3 maart 2007 pagina 3 Smoelenboek op hemus.nl Gezichten van Hemus Voor wie het nog niet ontdekt had: de website van Hemus heeft een smoelenboek. Dat zit verstopt achter een wachtwoord in het ledendeel. Dat is voor de privacy. Hoe meer zielen enzovoorts. Dus: stuur een digitale foto van jezelf naar en je komt erbij. Of anders betrapt Suzanne je een keer op het vlot... Stuw, waar bestu bleven? De verloren zonen van Hemus -- door Jos Wassink Zondag 11 februari - Groot was de verbazing en daarna de opluchting toen Stephan Jansen en Jacques van Brussel rond koffietijd de villa binnenstapten. We stonden namelijk net te denken wie te bellen: botenhuis Baarn, de reddingsbrigade (maar welk telefoonnummer dan wel) of de politie (beetje overdreven misschien). Feit was dat niemand wist waar de dubbeltwee uithing, dat het beestenweer was en dat ze allang terug zouden moeten zijn. Tuurlijk, Stephan kan wel tegen een stootje, maar toch.. Stel je voor. En juist op dat moment stapten ze binnen, maar wat zagen we eruit. Het leek wel een DDR-campingoutfit. Stephan in een veel te wijde trainingsbroek en een rood truitje dat net onder de navel reikte en ver boven de polsen. Jaqcues in een zwart ensemble dat vooral veel borsthaar uitliet. Daar stonden ze dan: de verloren zonen van Hemus, met een roze handdoek rond een baaltje natte was onder de arm. Het was die ochtend beestenweer: koud, wind en regen. Er was ook bijna niemand op het water. En iedereen die er wel was, werd gedreven door zelfdiscipline of door groepsmasochisme. Veel hadden die ochtend hoopvol op de site gekeken of er een roeiverbod was uitgevaardigd. Helaas vader, dat bleek niet het geval. Aankleden dus en naar Hemus. Van de FFF-acht bleken er maar vier man voldoende winterhard, verder was er een gestuurde gelegenheidsdubbelvier op het water en de Stuw was ingeschreven door Stephan Jansen. De wind woei met kracht zes uit het zuidoosten, een ongebruikelijke hoek en pal in de richting van de Eem langs Hemus. Op de heenweg hadden we dus de wind mee en opbouwende golven. Bij Malesluis deinde het water dat het een lieve lust was, alsof we met z'n vieren op een hobbelpaard zaten. Maar dan zeiknat. Net na Kleine Melm komen we de andere vier tegen. Stuurvrouw Rineke Crama gilt tegen de wind in: 'Verderop is het nog erger! Ga terug!'. Goddank, denken we, terug naar de koffie. Maar voor ons imago besluiten we door te roeien tot het wisselvlot. Daar hobbelend rondgemaakt en door weer en wind naar huis. Geen woord gewisseld. Doorweekt en klam leggen we de boot langs het vlot, kruipen de wal op en bergen het spul op. Maar waar is die Stephan, begint Raymond. We kijken de stellingen na en zien dat de Stuw nog steeds weg is. Vreemd. In de soos horen we van de anderen dat de Stuw een paar minuten na hen uit Baarn vertrokken is. Maar dan hadden wij ze toch moeten zien. Toen begon een ongemakkelijk gevoel te ontstaan. Toen begonnen we ons ook te realiseren dat we de telefoonnummers niet bij de hand hadden (Baarn, Reddingsbrigades) en dat wij telefonisch onbereikbaar zijn omdat Hemus geen telefoon (meer) heeft. Vreemd te constateren, zo middenin het communicatietijdperk. En juist op dat moment stapten de mannen de Villa binnen met hun roze handdoek. Na een anderhalve kilometer roeien had de boot al twee flink water geschept, er viel geen haal meer te maken en het zag er naar uit dat het alleen maar erger zou worden. Stephan en Jaqcues besloten toen maar om te keren. Bij Baarn werden ze warm en met een beetje ongeloof ontvangen ('Goh, ik word ook maar lid van Hemus, dan mag je gewoon varen bij dit weer'). Ze kregen koffie, een warme douche, kleren uit de oude doos en een lift naar huis. Terug bij Hemus werd hun verhaal natuurlijk beloond met nog meer koffie. Een beetje bekomen van het avontuur zitten ze aan de bar, zegt de een tegen de ander: 'Best wel spannend om zo hier te zitten zonder onderbroek. Vind je niet?'

4 maart 2007 pagina 4 Beamer, laptop, chips: film! -- door daan Smit De ingrediënten zijn simpel Beamer, laptop, merkchips, Sprite (gratis omdat het een jaar over datum was) en niet te vergeten de Film zelf! Een filmavond is zo geregeld en daarom zullen er nog vele in de toekomst volgen. Niet alleen een gezellige avond maar ook een goede kans voor de nieuwe jeugdleden om elkaar en de rest beter te leren kennen. De afgelopen filmavond had ook nog een leuk einde aangezien Lotte Heijs om middernacht 18 werd! Congratz! Achteraf nog een vriendschappelijk potje poker gespeeld en de avond was compleet. De film Hoodwinked beviel goed. Het is het ware verhaal achter Roodkapje, waarin de oma van extreme sports houdt en de wolf een dagbladreporter blijkt te zijn.) Iemand nog filmaanraders voor de volgende keer? Wie durft nog?! Is sturen nou echt zo vreselijk? -- door Daan Smit Bezorgt het nachtmerries en gaat je sociale leven er op achteruit? Natuurlijk niet! Maar waarom zijn er dan steeds minder jeugdleden die (volwassen) ploegen sturen voor wedstrijden als de Head en de Heineken? Een vraag waar na onderzoek niet zo een antwoord op te vinden blijkt. Als op zaterdagochtend wat jeugdleden zich voorin de loods verzamelen om in groepjes ingedeeld te worden krijg ik nauwelijks reactie als ik om een stuur vraag. Volgens mij was dit een paar jaar geleden wel anders. Zelfs op een mooie zomerdag (waar de stuur dus zonder onderkoeling achteraf weer terug kan keren naar de Villa) is het regelmatig nog lastig om de "mooiste" plek in de boot te vullen. 22 februari was er een stuurcursus op Hemus verzorgd door een aantal ervaren leden. Wat mij betreft een prima gelegenheid om de fijne kneepjes van het vak te leren. Dicht bij huis en geheel vrijblijvend. Maar u raadt het al, totaal GEEN jeugd aanwezig! Dit terwijl er nog steeds ploegen op zoek zijn naar iemand die hen over de finish schreeuwt. Als de jeugdcoaches zorgen dat de jonge leden wat meer over deze plek in de boot komen te weten (zowel bij trainingen als wedstrijden), zorgen de ploegen die geïnteresseerd zijn er dan voor dat ze goed begeleid worden? De beste en snelste manier om te leren sturen blijft nog altijd door het in de praktijk gewoon te doen. Eerste uitkomsten Hemus-enquête Sugesties afschrijfsysteem -- door Wim Broekhuizen In het enquête-onderdeel over het afschrijfsysteem komen de volgende opmerkingen, wensen en klachten het meest naar voren: - boot kunnen meenemen zonder inloggen - boot terugmelden weinig zinvol - aangeven van roeiverbod door blokkade bij "meenemen" zowel vorst als wind - instellen van bloktijden - verder vooruit en vaker in die periode een boot kunnen afschrijven. - een boot langer dan 2 uur kunnen afschrijven (willen koffiedrinken in Baarn) - duidelijke regels voor afschrijven coaches - pc's werken niet altijd naar behoren, zijn traag en wel eens uit de lucht. - handelingen om bij boot meenemen of terugbrengen in zijn totaliteit terugbrengen - grafische lay-out verbeteren. Verder zijn er nog een aantal losse opmerkingen zoals afschaffen, beter integreren met de Hemus-site, BRS uitbreiden met schademelding (wat inmiddels is gebeurd). niet zo Monique van den Heuvel wil haar auto kwijt. Voor 4000 euro mag je met haar Fiatje wegrijden. De voornaamste klachten hebben betrekking op defecte of niet goed functionerende apparatuur, het instellen van bloktijden en met stip de gebruiksvriendelijkheid. Overigens is het gros van de opmerkingen positief met vaak een verwijzing naar de "gebruiksvriendelijkheid" van het systeem. Laddercompetitie 2007 start dinsdag 26 april De Hemus Laddercompetitie staat weer voor de deur, de derde editie van de grote leverancier aan mixed 2x deelname aan de Eemhead. Aan de formule wijzigt weinig: wedstrijden tussen twee boten, boord aan boord, van de 'boom bij de bocht' tot de brug (circa meter). Geen ingewikkeld puntenklassement, alleen 'schuiven en wippen'. Stap in een skiff of zoek een leuk maatje in een 2x (dames, heren of mixed) en doe mee! De inschrijving is geopend maar zo? Ze wil over op een tandem, omdat haar vent te langzaam fietst. Is dat wel een goede reden, Monique? afgeroeid S1 Nicolette van Haastrecht G1 Ricky Middendorp S1 en G1 Bianca Brouwer Jan Buijs Floris van Eenenaam Marieke van Harten Martin de Jong Richard Luit Arnoud Korporaal Kitty Meulenbeld Joep Schoenmakers Jan van der Smissen Hans Visser Hieke Vriezen B2 De halve HOLA in Gido Groenenboom Esmee Marlet Wouter Dalmeijer Josien Verwoerd Lisa Rot Anne-Lot Burgers Maartje Gerkema uit niemand

5 maart 2007 pagina 5 En de wip in de Ringweg Koppel De klap in de Kwekersweg Als je niet eens zo hard schreeuwt dan horen ze je tekst en foto s Yvonne Servaas In het historische Amersfoort staan kenmerkende gebouwen die getuigen van een boeiende historie. In het Eemkwartier vind je nog enkele oude industriële gebouwen van bedrijven in de metaalverwerking, de chemie en de productie van genotmiddelen. Ze vestigden zich in het Eemkwartier, de wijk begrensd door Puntenburgerlaan, Geldersestraat, Koppelweg en Smallepad. Wie weet hoe lang het zal duren tot de oude panden gesloopt worden en vervangen door moderne grachtenpanden, winkels, theater, een boulevard en terrasjes waar we kunnen flaneren en genieten van een Amersfoorts gerstenat. In de Brabantsestraat - Kwekersweg ligt een basculebrug ("bascule" is het Franse woord voor weegschaal) over de Eem. Die brug is een gemeentelijk monument, en vorig jaar geheel gerestaureerd. Bekijk de brug eens goed als je er onderdoor roeit. Je ziet een prachtig brugwachtershuisje met een torentje waarin het wapen van Amersfoort is verwerkt. De brug dateert uit We praten met brugwachter André Goedhart van Rova. brandweer wordt direct op de hoogte gesteld zodat zij andere wegen kunnen nemen ingeval van een melding. Bij temperaturen boven de 30 graden kan de brug niet open doordat het ijzer te veel uitzet. Koelen is het antwoord en ik kan je vertellen dat er dan veel water uit de Eem moet worden gepompt om te koelen, zegt André overtuigend. Dit jaar zal een spannend jaar worden. Er zijn extra brugwachters aangesteld om de verwachte toestroom naar het Eemkwartier te begeleiden. De voorzieningen om de binnenstad te bereiken met plezierboten zijn vrijwel klaar en de verwachting is dan ook dat menigeen de Eem afvaart naar de Koppel om daar aan te meren en te genieten van dit mooie stukje Amersfoort. Een basculebrug is een beweegbare brug die open- en dichtgaat door de klep te draaien om een horizontale as. Aan de ene kant van die as zit het brugdek, aan de andere kant een contragewicht. Dat contragewicht is weggewerkt in de basculekelder onder het wegdek. In die kelder sta je onder de waterspiegel. Het is er koud en kil. een oude bascule Eh, dinges, vat je, makker? De ondoorgrondelijke wegen van de Klusploeg André in de kelder Het verschil tusseneen basculebrug en een ophaalbrug zit hem erin dat een basculebrug één en een ophaalbrug twee draaipunten heeft. Bij de basculebrug zijn het contragewicht en het brugdek aan dat ene draaipunt verbonden. Bij de ophaalbrugis het ene draaipunt aan het brugdek verbonden en het andere aan het contragewicht. De Klusploeg doet hele knappe dingen. daarvan sturen ze regelmatig leuke foto s naar de redactie. Dat stellen wij zeer op prijs. Soms zitten daar foto s bij die ons even het hoofd doen krabben. Zoals onderstaande. Een dinges dat je voor van alles heen nuttig kan gebruiken, ongetwijfeld. Wie het weet mag het mailen aan De leukste oplossingen drukken we af. Klusploegleden en hun relaties, hun ploeggenoten, en andere zeer handige mensen mogen niet meedoen. Er zijn geen prijzen. De bruggen worden niet meer zo vaak bemand als vroeger. Tegenwoordig heeft de gemeente deze activiteit en het technische onderhoud uitbesteed aan Rova. Op locatie kan men de brug met een eenvoudig bedieningspaneel bedienen. Ook vanuit het Rovagebouw kunnen de bruggen bediend worden: zes camera's laten zien wat er bij de bruggen gebeurt. Dit moet ook wel zegt André want er rijdt gemiddeld iedere twee minuten een bus over de brug. Vanuit het Rova-kantoor worden de bruggen in de Kwekersweg en in de Ringweg Koppel bij Hemus in de gaten gehouden. Als je hard in de boot commando's geeft, kom je luid en duidelijk bij de Rova binnen. Structureel onderhoud is van groot belang want de platen in de brug trillen langzaam los. Als de brug open staat dan heeft dat nogal wat consequenties voor het openbaar vervoer en de brandweer. De Liever klussen dan vissen

6 maart 2007 pagina 6 Het eerste exemplaar van dat boek Voor de burgemeester SLIJTERIJ DE KOLKRIJST Ruim gesorteerd in wijn, bier en binnen- en buitenlands gedestilleerd. Ook verhuur van Heineken Cooltap en Grolsch Thuistap. Zevenhuizerstraat 151, 3828 PT Hoogland telefoon Bric à brac Klusploeg in actie Op de vorige pagina, bij dat rare ding, konden we ons al afvragen of de kleusploeg ze nog wel allemaal op een rijtje heeft. Al die lak, al die verf, al dat hout, al die kunststof, de hoge leeftijd: ingrediënten die enige twijfel rechtvaardigen. Daar komen ze: vijf jeugdleden, in de boot begeleid door Daan Smit, op de kant door Moos Hoek, varen in de stromende regen naar de Spui. Bij De Drie Ringen houden ze stil. Daar geven ze een envelop aan Joke Verzijde, van de Roode Kaat, en van Maj. In De Drie Ringen staan zo n honderd mensen naar een groot scherm te kijken, waarop ze alles wat buiten in de regen gebeurt, volgen. Joke biedt binnen met enkele welgekozen woorden het eerste exemplaar van het boek De Eem, verborgen rivier aan aan Albertine van Vliet-Kuiper, de burgemeester. Ook zij houdt een kort toespraakje, waarbij de auteurs geraakt worden door het feit dat zij net als zij Rotterdamse roots heeft. De auteurs signeren zich een lamme arm en hebben best een vrolijke middag. Daarna begon een toernee langs lokale radio- en t-vzenders en bladen. Voor leden van Hemus en De Eem blijft het boek bij de auteurs te koop voor 18 euro. Tot het op is. Zo stuurden ze ons niet alleen een foto van Dat Ding van de vorige pagina, maar ook deze foto: Het is of een mislukte foto van de auto van Wim (die Volvo links), maar het gaat toch om dat groene ding in het midden. De mannen leverden het volgende bijschrift: Omdat het hek en het slot van het toegangshek defect is hebben Henk van de Belt en ik bewaking ingeroepen. Afijn. Dan zijn die mannen verder bezig met Phil s transparante C1. Kijk maar: 4 maart - Vijftien stuks Hemus roeien van Alkmaar naar Schermerhorn en terug

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

ARC Roei-instructeur/Coach Workshop. Veiligheid

ARC Roei-instructeur/Coach Workshop. Veiligheid ARC Roei-instructeur/Coach Workshop Veiligheid VEILIG ROEIEN: WAT IEDEREEN MOET WETEN Saurus-acht verdwijnt bij storm in de golven Eigenlijk gold er een vaarverbod. Maar een Saurus-acht besloot toch de

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Eerste druk, augustus 2012 2012 Petra van der Burg-Jansen Illustrator: Roel van Gestel Kaft: Denise Kennedy van Dam & Roel van Gestel Voorwoord: Mw. E. Chatrou, kinder- en

Nadere informatie

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden.

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. En over de

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Dubbelspel. Alan Durant

Dubbelspel. Alan Durant Dubbelspel Dubbelspel maakt deel uit van de Schaduw-reeks van Lezen voor Iedereen/Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De Schaduw-reeks is een serie spannende verhalen voor jongeren. Lezen voor Iedereen/Uitgeverij

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Door Robbert Raas www.stop-jaloezie.com Voorwoord Dit compacte e-book is geschreven als hulp bij de eerste stap naar een leven zonder vervelende jaloezie. Op stop-jaloezie.com

Nadere informatie

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele En, wat vind je? Hoe bedoel je, wat vind ik? Mijn haar. Kijk nou even. Mark kijkt op van zijn scherm. Yvonne staat in de deuropening van de woonkamer, een bakje yoghurt in haar hand. Ze beweegt niet. Ze

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen!

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Maar om nog eerlijker te zijn, gisteren zag ik er heel

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal.

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal. & OHHUOLQJHQKDQGOHLGLQJ LQOHLGLQJ Het sectorwerkstuk staat voor de deur. Misschien heb je er al slapeloze nachten van, misschien lijkt het je de leukste opdracht van je hele opleiding. Eindelijk iets leren

Nadere informatie

Wandelen voor Water. 6 Kilometer lopen met 6 liter water op je rug. Net als kinderen in derde wereld landen. Wandelen voor Water

Wandelen voor Water. 6 Kilometer lopen met 6 liter water op je rug. Net als kinderen in derde wereld landen. Wandelen voor Water 6 Kilometer lopen met 6 liter water op je rug. Net als kinderen in derde wereld landen Wandelen voor water 21 Maart 2014 gingen groep 8 en groep 7 van onze school wandelen voor water. Dat hield in dat

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

verdedigers doel hakjes geven panna s maken

verdedigers doel hakjes geven panna s maken Vroeger Ik heb voetbal niet altijd gehaat. Vroeger was ik er gek op. Net als David, mijn tweelingbroer. Dat is niet zo raar. Onze vader is tenslotte een voetballer. En niet zomaar een voetballer! Onze

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Oproepen en mededelingen

Oproepen en mededelingen Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste Barend(st)ers, De zomer staat voor de deur, de temperatuur schiet

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer redders langs de kust Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT Muitgeverij marmer Schoolreis Ed Koopman / KNRM Enkhuizen / Donderdagmiddag 15:34 uur DE DRIEËNDERTIG KINDEREN

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Take a look at my life week 23

Take a look at my life week 23 Take a look at my life week 23 De dagen blijven voorlopig nog even in het teken staan van Daan, het is nog allemaal zo nieuw. Inmiddels heeft hij 3 weken in het ziekenhuis gelegen. En nu eindelijk lekker

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Laura zelf heeft bijna nooit ruzie met haar moeder. De moeder van Laura komt uit Peru. Yasmina vindt haar lief, zacht en zorgzaam.

Laura zelf heeft bijna nooit ruzie met haar moeder. De moeder van Laura komt uit Peru. Yasmina vindt haar lief, zacht en zorgzaam. 1. Yasmina doet het tuinhekje achter zich dicht. Hoe kan ze zo stom zijn niet aan de verjaardag van haar moeder te denken? Haar moeder blijft woedend achter. Yasmina voelt zich even rot, maar na drie stappen

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Damesdag Dinsdag 29 mei 2012. Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder..

Damesdag Dinsdag 29 mei 2012. Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder.. Damesdag Dinsdag 29 mei 2012 Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder.. De dag begon wat somber maar uiteindelijk viel het reuze mee. Temperaturen van 25 graden waren voorbij, het kwik zakte vandaag

Nadere informatie

Une Belle Histoire Nou, daar sta je dan. Met je goede gedrag, langs de snelweg in Belgie met een lekke achterband. Maar wacht, ik ga veel te snel. Vrijdagochtend zouden we met 14 Goodfellas vertrekken

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Als de Maas La Meuse wordt..

Als de Maas La Meuse wordt.. Als de Maas La Meuse wordt.. Als roeier van Aeneas heb je een speciale band met de Maas. Maar hoe zou het roeien zijn op de Maas als zij zich een weg baant door de Ardennen? Daarvoor is elk jaar een mooie

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Het feest van de olifant

Het feest van de olifant Het feest van de olifant door Marike Jongsma In een land hier ver vandaan leefde eens een mooie olifant. Olifant had vele vrienden in het woud. Maar zijn vrienden hadden olifant al een poosje niet meer

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Zeepkistenrace 2015. Presentatie Kamervergadering januari 2015

Zeepkistenrace 2015. Presentatie Kamervergadering januari 2015 Zeepkistenrace 2015 Presentatie Kamervergadering januari 2015 Wat gaan we doen vandaag? 1. Wie zijn wij en wie zijn jullie? 2. De Racedag (20 juni) 3. De Bouwdag (dagdeel op 20 of 22 mei) 4. De enthousiasmeerdag

Nadere informatie

VAN BRUG TOT BRUG. Deventer vanaf de IJssel

VAN BRUG TOT BRUG. Deventer vanaf de IJssel VAN BRUG TOT BRUG Deventer vanaf de IJssel Beide zijn lokaal ondernemer en beide zijn in de zomer veelvuldig te vinden op de IJssel. De reden: het sloeproeien. Ron Straver (Qboat) en Wouter Versteeg (IJssel

Nadere informatie

Plak jij een etiket op mensen?

Plak jij een etiket op mensen? Plak jij een etiket op mensen? Een vooroordeel is erger dan je denkt 1 Iedereen ziet er verschillend uit. Er zijn geen twee mensen precies hetzelfde. Iedereen is anders Iedereen is anders. Bekijk de kinderen

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht.

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de leerkracht. Zinnen maken met omdat. Hulp vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

Groep. Nieuwsbrief februari 2015. Met in dit nummer

Groep. Nieuwsbrief februari 2015. Met in dit nummer Groep Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl.

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. De wachtkamer

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. De wachtkamer Thema Gezondheid. Lesbrief 2. De wachtkamer Deze les gaat over praten in de wachtkamer. Een man, meneer Wong, gaat naar de huisarts. Hij moet even wachten. Hij zit in de wachtkamer. Er zitten veel mensen.

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Netwerkthermometer DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Wat is De Netwerkthermometer De Netwerkthermometer is een test. Een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Vogezen 18 21 juni 2015

Vogezen 18 21 juni 2015 Vogezen 18 21 juni 2015 Deze dagen werden gekenmerkt door niet al te best weer; af en toe een bui en ongeveer 18 graden, maar de temperatuur steeg aanzienlijk door het prettige gezelschap, discussies,

Nadere informatie

CHATTEN. verborgen verdriet MARIAN HOEFNAGEL

CHATTEN. verborgen verdriet MARIAN HOEFNAGEL CHATTEN verborgen verdriet MARIAN HOEFNAGEL Stotteren Kom op, Roy. Het is allang tijd. De leraar informatica legt een hand op Roys schouder. Maar Roy kijkt niet op of om. Hij zit achter de fijnste computer

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is?

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is? 100 Col 's beklimmen in 40 dagen met een totale afstand van 4100 kilometer. Eddy Driessen uit Arnhem wil die tocht gaan afleggen en dat doet hij voor zijn plezier maar ook voor het goede doel. Namelijk

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

lesmap Wortel van Glas HETGEVOLG Wortel van Glas 16+

lesmap Wortel van Glas HETGEVOLG Wortel van Glas 16+ Wortel van Glas 16+ Naast de reguliere producties is en blijft het werk met en voor moeilijke doelgroepen een absolute noodzaak voor Stefan Perceval. Binnen dat kader presenteren we ook Wortel van Glas,

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces Apple Fanboy Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C De intro Welkom in het verslag van de Apple fanboy, ik ben Jippe Joosten en ik ben enorm fan van Apple. Ik ben nu 21 jaar oud

Nadere informatie

Score Nacht van het Condoom

Score Nacht van het Condoom Score Nacht van het Condoom Bij deze de scoren uit: Zeist. In totaal ondervraagde 153 jongeren tussen ( ongeveer )de 15 en 19 jaar Meisjes zonder condoom: 77 Jongens met condoom: 11 Jongens zonder condoom:

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie WERKBLADEN Seksuele intimidatie 1 Waarom dit boekje? 1.1 Zet een rondje om het goede antwoord. Seksuele intimidatie komt vaak voor. Ja Nee Seksuele intimidatie komt weinig voor. Ja Nee Mannen worden vaker

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

SUPERLOOKS WORKSHOP MAKEUP SECRETS

SUPERLOOKS WORKSHOP MAKEUP SECRETS Gefeliciteerd! Je hebt de Superlooks make-upworkshop geboekt. Dit betekent dat je onder leiding van een professionele visagiste in één dag met professionele make-up en tools leert werken. Tijdens deze

Nadere informatie

Eerste hulp bij. dating. Dit boekje is van:

Eerste hulp bij. dating. Dit boekje is van: Eerste hulp bij dating Dit boekje is van: Colofon Dit boekje is gemaakt voor Healthy Athletes. Voor meer informatie over Healthy Athletes, ga naar www.specialolympics.nl. Het boekje is ontwikkeld door

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. De wachtkamer

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. De wachtkamer Thema Gezondheid. Lesbrief 2. De wachtkamer Deze les gaat over praten in de wachtkamer. Meneer Bashir gaat naar de huisarts. Hij moet even wachten. Hij zit in de wachtkamer. Er zitten veel mensen. Ze praten.

Nadere informatie