We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent"

Transcriptie

1 We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent

2 ViaContent, de fijnste vorm van verkeersinformatie... VolkerWessels. Vialis is de specialist waar het gaat om het bedenken en realiseren van verkeers- en mobiliteitsvraagstukken. De naam is onder andere bekend als motor achter verkeersregelinstallaties (VRI s) en parkeerverwijssystemen: een moeder Die achtergrond verklaart waarom ViaContent verkeersinformatie naar een niveau tilt dat ongeëvenaard is. Op de volgende pagina s leest u hoe we het verkeer veel fijnmaziger in kaart weten te brengen. ViaContent concentreert zich op het beter verzamelen, opslaan, interpreteren en presenteren van basisdata over wegvakken. Die veel fijnmaziger en actuelere informatie stellen we beschikbaar aan wegbeheerders en overheden in de vorm van periodieke in depth -rapportages. We noemen dit niet voor niets onze basisdienst. Het biedt namelijk een solide basis voor optimaal dynamisch verkeersmanagement, betere beleidskeuzen, soepeler verkeersstromen en een efficiëntere ruimtelijke ordening. Maar, als gezegd, die informatie geeft ook anderen ongekende nieuwe mogelijkheden. Het is de basis voor de meest actuele verkeersinformatie via internet, mobiele telefoons (SMS, voic , WAP of i-mode) Soepeler verkeersstromen en een efficiëntere ruimtelijke ordening Op het werk, in nieuws- en actualiteitenprogramma s, bij de kapper, in dag- en weekbladen of op verjaardagsfeestjes: het Nederlandse verkeer is bijna overal het meest geliefde onderwerp van discussie. Het houdt miljoenen mensen elke dag weer intensief bezig. Mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt is een zeer actueel thema. Met een hoge maatschappelijke waarde. Des te opmerkelijker is het, dat de momenteel beschikbare verkeersinformatie daar zelf sterk bij achterblijft. Ze is weinig actueel. Te statisch. Te beperkt toegankelijk. Daar brengt ViaContent verandering in. De voordelen daarvan zijn voor veel verschillende partijen interessant, ook voor u. Zo bieden we overheden een veel betere basis voor beleidsvorming rond infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor een evenwichtiger benutting van het wegennet. Betere informatie is tevens ideaal voor locaties die snel en goed toegankelijk moeten zijn, zoals bedrijven, havens, evenementen en instellingen in de gezondheidszorg. ViaContent draagt bij aan een betere bereikbaarheid. Ook de logistieke planning van vervoerders verbetert door ViaContent. En onze informatie stuurt weggebruikers beter voorbereid op pad. Om zo n omvangrijk publiek te bereiken is intensief dataverkeer nodig. Juist daar liggen de nieuwe kansen voor bedrijven in data- en telecommunicatie. ViaContent, jongste loot aan een stevige boom ViaContent is hard op weg om dè leverancier van mobiliteitsinformatie in Nederland te worden. Dat is te danken aan een stevige basis. ViaContent is namelijk een initiatief van Vialis, één van de werkmaatschappijen van Koninklijke met veel verkeerskundige kennis. En die kennis heeft ViaContent duidelijk geërfd. Verkeersinformatie in z n fijnste vorm De meest actuele verkeerssituaties, door ViaContent duidelijk in kaart gebracht. of routenavigatiesystemen en infopanelen langs wegen. Zo krijgen weggebruikers informatie waar en wanneer ze het nodig hebben. En zo zijn verkeersstromen eenvoudiger bij te sturen. U kunt alle kanten met ons op Op de volgende pagina s zult u ontdekken dat ons product u alle vrijheid biedt om er naar eigen inzicht gebruik van te maken. U kunt voor aanvullingen op de basisdienst kiezen. U kunt in- en uitstappen wanneer u wilt. U bent vrij in uw gebruik van de datastromen die wij aanleveren. ViaContent voegt zich soepel naar de stappen die u zelf al gezet hebt. We zijn niet afhankelijk van bepaalde hardware- of softwareleveranciers. ViaContent biedt u een open systeem waar u hoe dan ook uw voordeel mee kunt doen. Dankzij ViaContent zijn verkeersstromen van minuut tot minuut beter te beïnvloeden Ook koppeling met parkeersystemen is mogelijk.

3 ...daarvoor halen we alles uit de kast ViaContent verzamelt, interpreteert en presenteert verkeersinformatie. Ons onderscheid ligt om te beginnen in onze wijze van verzamelen van data. Deze komen vooral uit de bestaande verkeersregelinstallaties, de VRI s. Om het verkeer te regelen, meten deze de verkeersstromen. Hier ligt een schat aan al bestaande informatie, die tot nu toe nog ongebruikt blijft. ViaContent slaagt er op eenvoudige en financieel voordelige wijze in om de meetgegevens uit de VRI s te benutten voor veel actuelere en fijnmaziger informatie. Slimmer omgaan met bestaande infrastructuur Voor dit doel plaatsen we in de VRI s een zogenaamde Traffic Data Monitor (TDM). Deze is geschikt voor zowel de VRI s van het type FR90 en FR94 als voor de oudere typen, de FR34 en de FR80. Sterker nog: door toevoeging van een TDM is het later eenvoudiger om oudere typen te upgraden naar de modernere FR94. Er zijn later makkelijker nieuwe functionaliteiten aan toe te voegen. Dat is een prettige bijkomstigheid voor de wegbeheerder. De TDM heeft geen invloed op de werking van de VRI; ze staat helemaal los van de regelfuncties daarvan. De TDM leest de gegevens van de VRI s uit en zendt deze via een GPRSnetwerk of via een vast netwerk naar het ViaContent Computer Centrum. We beschikken dan dus over informatie van VRI s op heel veel verschillende plekken. Dus ook in binnensteden. Onze verkeersinformatie beperkt zich niet tot het hoofdwegennet! In ons Computer Centrum worden de data intensief bewerkt. Dat doen we met programma s die op basis van verkeersmodellen werken. Deze programma s hebben hun waarde bewezen en zijn afgeleid van Vissim, Visum Online en Visum Offline van de firma PTV uit Duitsland. Met deze programma s schetsen we een zeer breed en tegelijk zeer gedetailleerd verkeersbeeld. We geven intensiteiten weer. Stellen prognoses. Maken analyses op basis van historische trends. ViaContent geeft zowel een verkeersbeeld op macroniveau als heel gedetailleerde informatie op een heel fijnmazig niveau. ViaContent laat duidelijk zien wat er op het hoofdwegennet, het onderliggende wegennet en in binnensteden gebeurt. Via internet, WAP, i-mode, SMS, voic , navigatiesystemen of routepanelen ontvangen weggebruikers verkeersinformatie Meer databronnen ViaContent beperkt zich niet tot de data uit VRI s. We hebben ook andere bronnen, zoals telsystemen in parkeergarages en zogenaamde Floating Car Data. In dat laatste geval ontvangen we via weggebruikers gegevens in het Computer Centrum. Die input zorgt ervoor dat we op elke minuut van de dag de jongste ontwikkelingen signaleren en doorgeven. Ook hieruit blijkt dat ViaContent openheid van werken als leidraad heeft. We leggen ons niet vast op bepaalde databronnen, maar kunnen in alle flexibiliteit overal uit putten. Meer data beter presenteren Ten slotte komt het er natuurlijk op aan die veel verfijnder informatie te presenteren. Na bewerking in ons Computer Centrum ontvangen wegbeheerders en beleidsmakers periodiek uitgebreide rapportages. Daarnaast hebben wegbeheerders ook via internet vanaf hun werkplek online toegang tot deze informatie. Ook komen de gegevens vrij in een zogenaamd MV-file format en kunnen de data bijvoorbeeld dienen als input voor een kwaliteitscentrale. De informatie kan in elke gewenste vorm naar een internetprovider worden gestuurd, zodat ze na bewerking en verrijking via alle mogelijke middelen van datacommunicatie aan gewenste doelgroepen beschikbaar gesteld kan worden. De gegevens kunnen dan via internet, WAP, i-mode, SMS, voic , navigatiesystemen of routepanelen naar bijvoorbeeld weggebruikers gecommuniceerd worden. Meer dataverkeer, soepeler wegverkeer Al met al heeft onze inzet veel voordelen, voor veel groepen die op enige wijze met verkeer te maken hebben. Zo stellen we wegbeheerders en beleidsmakers in staat om een beter additioneel gebruik van de VRI s en de data daaruit te maken. Ook de tot toe nu nog tijdrovende interpretatie van (tel)gegevens verloopt veel sneller. En, als gezegd, we maken veel meer informatie veel toegankelijker voor een veel breder publiek. Meer inzicht betekent betere doorstroming van het verkeer, ook op lokaal niveau

4 VERZAMELING VERKEERSGEGEVENS BEWERKING VERKEERSINFORMATIE VERSPREIDING MOBILITEITSINFORMATIE Autosnelwegen Korte- en langetermijn prognose Internet Stedelijke en provinciale wegen Parkeergarages en terreinen ViaContent Computer Centrum Navigatie in auto Mobiele telefoon, i-mode Openbaar vervoer Werkzaamheden, stremmingen Informatiepanelen langs de weg Beleids-informatie overheid Permanent toegankelijke verkeersinformatie voor een evenwichtige en optimale benutting van het wegennet

5 Folders Viacontent V :13 Pagina 1 Verkeersinformatie als beleidsmedewerker en als wegbeheerder ViaContent voor overheden ViaContent geeft u beter inzicht in de mobiliteit binnen uw beheersgebied Overheden en wegbeheerders moeten goed beargumenteerde beslissingen nemen. Zeker ook als het gaat om infrastructuur en ruimtelijke ordening. De verkeersinformatie die ViaContent biedt is daar bij uitstek geschikt voor. En het prettige is: deze informatie is in feite al voor handen. Het is echter de kunst om deze beter te verzamelen, te interpreteren en te presenteren. Het verzamelen doen we binnen gemeenten en provincies door gebruik te maken van de al bestaande VRI s. Maar ook andere databronnen, zoals telapparatuur bij parkeergarages, kunnen we inzetten. Of informatie van weggebruikers zelf, de Floating Car Data. Deze informatie bewerken we in ons eigen Computer Centrum. Regelmatig ontvangt u een zeer uitgebreide rapportage. Deze geeft een gedetailleerd beeld van verkeersintensiteiten en afgeleide verkeerskundige grootheden in uw beheersgebied. Die rapportage kunt u op allerlei manieren benutten en in feite zijn de mogelijkheden onbegrensd. Via internet krijgt u online vanaf uw werkplek toegang tot de informatie. U kunt zelf rapportages samenstellen en deze bijvoorbeeld in Excel laden voor verdere presentatie en verwerking. Meer weten, beter besturen De gegevens zijn op allerlei manieren waardevol. Ze geven u inzicht in de benutting en de restcapaciteiten van bepaalde weggedeelten. U bent daardoor in staat om op tijd problemen te signaleren en kunt ze daarmee voorkomen. U kunt uw huidige verkeersmodellen ijken en verbeteren. Of u gebruikt onze historische analyses om beleid te maken en te evalueren. Al met al krijgt u een veel beter inzicht in de mobiliteit binnen uw beheersgebied. Ook kunt u de data vervolg, zie achterzijde Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

6 Verkeersinformatie als beleidsmedewerker en als wegbeheerder ViaContent voor overheden beschikbaar stellen aan de kwaliteitscentrale. Of denkt u bijvoorbeeld aan nieuwe mogelijkheden om weggebruikers beter te informeren en zo verkeersstromen beter in de hand te houden. En: betere verkeersinformatie en betere verkeersafwikkeling kan een positieve invloed op de vestiging van bedrijven hebben. We gaan zo ver als u wilt Het is niet gezegd, dat u van meet af aan alle mogelijkheden die ViaContent biedt ook moet benutten. Wellicht heeft u al genoeg aan snellere rapportages over de activiteit van de VRI s in uw beheersgebied, wilt u uitsluitend de kwaliteit van de detectie verbeteren of wenst u een soepeler migratie van oudere VRI s naar nieuwere typen. Maar misschien ook wilt u wel meer, zoals actuelere verkeersinformatie beschikbaar stellen op uw internetsite. U wilt uw beleid beter communiceren. Of u geeft de analyse van meetgegevens en de rapportage aan anderen in handen van ViaContent. We gebruiken daarvoor de erkende en gewaardeerde software-tools Visim en Vissum van PTV. In dit geval gebruikt u onze verkeersinformatie dus vooral om beleid te maken en bij te sturen. De meest vergaande vorm van gebruikmaking van onze diensten ligt in de communicatie met externe groepen, zoals weggebruikers en bedrijven in uw beheersgebied. Zo verbetert u de kwaliteit van bereikbaarheid en licht u reizigers en weggebruikers beter in. Dat is niet alleen erg praktisch, denkt u ook eens aan de promotionele waarde van die informatieverstrekking. En, dankzij ViaContent wisselt u voortaan veel gedetailleerder informatie uit met andere overheden.

7 Verkeersinformatie als rode loper ViaContent voor bereikbaarheid Gedetailleerde en actuele verkeersinformatie van ViaContent zorgt ervoor dat u beter en sneller bereikbaar bent. Bereikbaarheid is het fundament onder optimaal economisch functioneren. Het is ook een basisvoorwaarde om goede dienstverlening te bieden. Momenteel staat die bereikbaarheid op alle mogelijke locaties in Nederland onder grote druk. Binnensteden zijn steeds moeilijker toegankelijk. Grote evenementen bezwijken soms bijna onder de druk van een veel te ongecontroleerde verkeersstroom. Of ze zien zich genoodzaakt hun heil op andere plekken te zoeken. Bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg kampen met bereikbaarheidsproblemen. Medewerkers of hulpdiensten moeten zich met moeite een weg banen. Dat is niet alleen schadelijk voor de locaties zelf, het is ook ergerlijk voor de reiziger en weggebruiker. Slechte bereikbaarheid leidt tot grote irritatie. Meer gedetailleerde en meer actuele verkeersinformatie via veel meer kanalen helpt om die problemen sterk te verminderen of zelfs weg te nemen. Dat is de snelste weg naar Nederland Distributieland. Beter informeren, beter benutten De verkeersinformatie zoals ViaContent die verzamelt, interpreteert en presenteert kan een grote bijdrage leveren aan de oplossing van al die problemen. Overheden en wegbeheerders bieden we veel frequenter en veel gedetailleerder informatie over de verkeersafwikkeling op bepaalde plaatsen. Dat geeft op langere termijn de mogelijkheid om de infrastructuur waar nodig aan te passen en om beleidskeuzen op veel nauwkeurigere informatie te baseren. Op veel kortere termijn geeft het allerlei mogelijkheden om weggebruikers beter te informeren. Via internet kunnen bezoekers thuis al zien of het zin heeft om op pad te gaan. Zijn ze eenmaal onderweg, dan bereiken we ze via routeplanners, routepanelen, navigatiesystemen en communicatiemiddelen als WAP en i-mode. We staan nog maar aan het begin van al de technische mogelijkheden. ViaContent brengt alle relevante partijen samen: wegbeheerders, overheden, bedrijven, organisatoren van evenementen, instellingen of wegvervoerders. We denken ook graag met u mee over nieuwe wegen om uw mobiliteit te verbeteren. De informatie is er. Aan u de kans om er gebruik van te gaan maken. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

8 Verkeersinformatie als smeermiddel ViaContent voor logistiek Zeer actuele informatie van ViaContent helpt u om drukke verkeerssituaties te omzeilen We kunnen vaststellen dat op veel plaatsen de verkeerssituatie vooral historisch zo gegroeid is; er ligt nu een bepaalde infrastructuur die nog maar in beperkte mate is aan te passen. Zeker in sommige binnensteden is drastisch ingrijpen niet of nauwelijks een optie. Drukke verkeersaders en stadscentra kunnen niet zomaar tijdenlang opengelegd worden. Het biedt dus vaak veel meer soelaas om de verkeersstromen beter te beïnvloeden. Dat kan alleen op basis van veel en zeer actuele informatie. ViaContent heeft de technische middelen om die informatie uit allerlei bronnen te halen: VRI s, Floating Car Data, telapparatuur bij parkeergelegenheden, etcetera. Omdat we die informatie vervolgens ook direct beschikbaar kunnen stellen, is het mogelijk om per minuut op elke gewenste locatie weggebruikers op de hoogte te brengen van de verkeerssituatie. Verkeersinformatie van ViaContent is dus niet alleen geschikt voor beleidsontwikkeling en voor acties op langere termijn, het werkt vooral ook direct. Dynamisch verkeersmanagement Op basis van actuele informatie hoeven we verkeersstromen niet meer aan het toeval over te laten. De informatie is relatief eenvoudig te koppelen aan Citydrips en Parkeer Verwijs Systemen. Of u gebruikt ze om de regelfunctie van de VRI s te beïnvloeden en zo verkeersstromen bij te sturen. Immers, via navigatiesystemen en routeplanners bereiken de data de individuele weggebruiker. Maar liever nog bereiken we hen voordat er problemen op de weg ontstaan. Daarvoor zorgt goede bereikbaarheidsinformatie in winkelcentra, bij evenementen en op werkplekken. Ook via nieuwe media komt de informatie beschikbaar. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

9 Folders Viacontent V :14 Pagina 5 Verkeersinformatie als zakenpartner ViaContent voor logistieke efficiency Actuele informatie van ViaContent draagt bij aan een betere routeplanning en verbetert uw logistieke proces Het spreekt voor zich dat de meest actuele en beschikbare verkeersinformatie ook voor bedrijven alle mogelijke voordelen heeft. Betere bereikbaarheid voor de klanten is dan nog maar één kant van de medaille. Het gaat ook om het verkeer de andere kant op, dus om levering van goederen. De verkeersinformatie van ViaContent is dan toe te passen om het logistieke proces te verbeteren en de efficiency te verhogen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mogelijkheden om de Just In Time-levering te optimaliseren. Dat scheelt enorm in de kosten voor opslag en voorraadbeheer. Door betere routeplanning kunnen uw medewerkers op de weg beter hun weg bepalen; service- en salesmedewerkers en weggebruikers in de zakelijke dienstverlening kunnen hun voordeel doen met betrouwbare en actuele verkeersinformatie. Files zijn beter te vermijden. Niet alleen omdat ViaContent die files op basis van historische gegevens vooraf kan aangeven, maar ook omdat er allerhande technologische middelen zijn om uw medewerkers onderweg te informeren. Dat kan met behulp van routenavigatiesystemen, via WAP, i-mode of SMS. Het aardige is, dat deze vorm van verkeersinformatie ook nog eens goedkoper beschikbaar kan komen, want bij sommige communicatiemiddelen gelden slechts lokale gesprekskosten in plaats van hoge SMS-kosten of dure 0900-nummers. De ontwikkeling staat niet stil. Dat zou ook voor uw medewerkers moeten gelden. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

10 Folders Viacontent V :14 Pagina 6 Verkeersinformatie als aandachttrekker ViaContent voor bedrijven en dataproviders Actuele verkeersinformatie biedt talloze mogelijkheden om de interesse van grote groepen mensen te wekken Nu mobiliteit zo n hot item is en het grote publiek er zo nauw bij betrokken is, biedt verkeersinformatie allerlei mogelijkheden om de interesse van grote groepen mensen te wekken. Zo kan de toevoeging van onze meest actuele en fijnmazige informatie aan uw eigen internetsite voor veel mensen een reden zijn om die site vaak te bezoeken. Immers, het verkeer verandert voortdurend en heeft op elke minuut van de dag een hoge nieuwswaarde. Maar ook in uw eigen vestigingen biedt een informatiezuil met verkeersinformatie veel toegevoegde waarde. Veel bezoekers vinden alleen al de informatiezuil op zich een leuk extra. En, op locaties langs wegen kan het wel of niet hebben van zulke informatie voor weggebruikers net van doorslaggevende betekenis zijn om u wel te bezoeken en een verderop gelegen locatie niet. Wegverkeer = dataverkeer Die nieuwe manieren om verkeersinformatie te presenteren zijn zeker ook interessant voor bedrijven die hun inkomsten uit dataverkeer halen. Voor de informatie namelijk op een site of in het display van een mobieltje verschijnt, moeten er bytes over en weer gaan. Hiermee maakt ViaContent de cirkel rond. We kennen de wegen om de meest actuele verkeersinformatie te verzamelen. We interpreteren het en vertalen het in informatie die precies op een bepaalde doelgroep is toegesneden. We leggen ook de contacten met al die partijen die gebaat zijn bij betere verkeersinformatie: overheden, bedrijven, organisatoren van evenementen, instellingen in de gezondheidszorg, etcetera, etcetera. ViaContent is echter niet de partij die zelf het dataverkeer op gang brengt. Daar liggen voor dataproviders grote kansen. We wisselen daar graag met u van gedachte over. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

11 Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030) een onderneming

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

Rapportage Transumo ATMA Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA)

Rapportage Transumo ATMA Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA) Vialis Traffic bv Loodsboot 15 3991 CJ Houten E info@vialis.nl I www.vialis.nl Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA) Status Definitief Datum 07-03-2007 Documentbeheer Versie

Nadere informatie

SNELLER OP JE BESTEMMING

SNELLER OP JE BESTEMMING TOMTOM TRAFFIC. BRENGT JE SNELLER OP JE BESTEMMING TomTom is een toonaangevende leverancier van verkeersinformatie. TomTom controleert, verwerkt en levert verkeersinformatie met behulp van eigen technologie.

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

Beter Benutten Vervolg Talking Traffic. Hans Nobbe

Beter Benutten Vervolg Talking Traffic. Hans Nobbe Beter Benutten Vervolg Talking Traffic Hans Nobbe Uitgangspunten programma Beter Benutten Volwaardige pijler naast bouwen Efficiënt gebruik & optimale benutting bestaande infra Reiziger centraal 20% minder

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 7 Haarlem, 18 december 2007 Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Bijlage: Ontwerpbesluit 1. Inleiding. De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen Tot voor kort waren het alleen de grote, kapitaalkrachtige wegbeheerders in Nederland die zich een Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem

Nadere informatie

Traffic Management 2.0 November 2016

Traffic Management 2.0 November 2016 Traffic Management 2.0 November 2016 Tiffany Vlemmings (NDW) en Frans van Waes (Vialis) Data inwinning, opslag en distributie Verkeersinformatie voor de weggebruiker Het gaat wel eens mis GTM Wel eens

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst CVS 2014 Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst Martie van der Vlist Goudappel mvdvlist@dat.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2014 20 en 21 november 1

Nadere informatie

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit De AGR Cockpit één systeem voor meststoffenregistratie, navigatie, track & trace, urenregistratie en (tele)communicatie 1 De AGR Cockpit 2 De AGR Cockpit Data2Track

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden Actueel

Wegwerkzaamheden Actueel Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Het is onmogelijk

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

C-ITS stand van zaken

C-ITS stand van zaken C-ITS stand van zaken Gebruikersdag Vialis 10 november 2016 Onderwerpen C-ITS: Talking Traffic ivri Menukaart en bestelproces Werkgroep Intelligente Kruispunten 2 Beter Benutten ITS Beter Benutten ITS

Nadere informatie

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling RAND Europe Sponsored Research RESR: Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer PLATOS-colloquium 2

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 Start dynamisch verkeersmanagement op het knooppunt Gent Met het oog op een

Nadere informatie

Beschrijving idienst

Beschrijving idienst Beschrijving idienst Functionaliteit Geautomatiseerd monitoren van actuele situatie in verschillende domeinen (wegverkeer, bruggen, parkeren). Weergeven van de actuele situatie (t = 0) grafisch of als

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen Luc Wismans DAT.Mobility/Utwente lwismans@dat.nl Jakob Henckel DAT.Mobility jhenckel@dat.nl Wierd Janse Gemeente Apeldoorn w.janse@apeldoorn.nl Bijdrage

Nadere informatie

Hoe je klanten beter leert kennen

Hoe je klanten beter leert kennen Hoe je klanten beter leert kennen Inleiding Adverteren is een dure hobby. Van iedere euro die je uitgeeft aan reclame gaat een deel verloren omdat je een boodschap uitzendt die niet door iedere ontvanger

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van RS Components van toepassing. Zie hiervoor onze catalogus of www.rsonline.nl of www.rsonline.be. Aanbiedingen gelden zolang

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

C-ITS. www.beterbenutten.nl/its VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM VERHOOGDE VEILIGHEID EN COMFORT 40-50% REISTIJD REDUCTIE VERMINDERING LUCHTVERVUILING

C-ITS. www.beterbenutten.nl/its VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM VERHOOGDE VEILIGHEID EN COMFORT 40-50% REISTIJD REDUCTIE VERMINDERING LUCHTVERVUILING Het meest omvangrijke thema van Beter Benutten ITS is C-ITS: connected en coöperatieve intelligente transportsystemen. Connected toepassingen werken met langeafstandscommunicatie, via het telecomnetwerk

Nadere informatie

De nieuwe dimensie in meten ZO EXACT WAS HET NOG NOOIT

De nieuwe dimensie in meten ZO EXACT WAS HET NOG NOOIT De nieuwe dimensie in meten ZO EXACT WAS HET NOG NOOIT ONZE THUISMARKTEN: BOUW & VASTGOED CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR TELECOM STEDEN & GEMEENTEN SPOORWEGEN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR ARCHEOLOGIE

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg DATA INCIDENTEN REISINFORMATIE DIENSTEN SUPERMARKT LOGISTIEK EVENEMENTEN De zeven thema s van Beter Benutten ITS t/m 2017 www.beterbenutten.nl

Nadere informatie

Rubriek. Leerlingbegeleider. Kantine Computers en studiehoeken Mediatheek. Zelf kiezen Theorie en praktijk. Afwisselende werkvormen Samenwerken

Rubriek. Leerlingbegeleider. Kantine Computers en studiehoeken Mediatheek. Zelf kiezen Theorie en praktijk. Afwisselende werkvormen Samenwerken Tevredenheidspeiling Goede scholen streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Welke kwaliteiten en wiens kwaliteiten? Niet alleen de professionals, ook leerlingen hebben een mening over de kwaliteiten

Nadere informatie

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL 2 Getinge Online SLIMMER EN EFFICIËNTER WERKEN Over het algemeen wordt de status van reinigings- en desinfectieapparatuur handmatig en ter plaatse

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI)

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) N237 Provincie Utrecht Monitoring en Beslissing Ondersteunend Systeem ir. Mark Snoek Agenda Aanleiding en gevolgen Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) Automatische beoordeling op

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

De historische databank van NDW. Nationale Databank Wegverkeersgegevens

De historische databank van NDW. Nationale Databank Wegverkeersgegevens De historische databank van NDW Nationale Databank Wegverkeersgegevens Een (groeiende) schat aan data voor verkeerskundige analyses NDW bewaart sinds medio 2009 verkeersgegevens over de belangrijkste Nederlandse

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten

Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2017 Stanny Van Herzeele/Humerto Van Nunen 1 Agenda Waarom een actieplan verkeerslichten? Visie op slimmere verkeerslichten

Nadere informatie

~ Ol '" "" ~> . dê auto' ~a':l daarom een belang-.,.'.rijke.bron'zijnvoor' hetverzame- I~n van. ve.r~èersinformidie 9P.., . Brabants~arttemen'onlangs.

~ Ol '  ~> . dê auto' ~a':l daarom een belang-.,.'.rijke.bron'zijnvoor' hetverzame- I~n van. ve.r~èersinformidie 9P.., . Brabants~arttemen'onlangs. P9i;fnjmobjelètelefool1jl1', ''''', n van verèersinformidie 9P, owei:hët dê auto' a':l daarom een belang-, 'rijkebron'zijnvoor' hetverzame- hoofdlsonderligjjèndwegennêf n Noord Brabantsarttemen'onlangs

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE aanbiedingsbrief ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de heer ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20906 2500 EX Den Haag Den Haag, 27 april 2009 Excellentie, Met genoegen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 05 Rapportages

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 05 Rapportages GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 05 Rapportages Inhoud 1 Inleiding 3 2 Rapportages 4 2.1 Gebruiksrapportage 4 2.2 Afnamegegevens 5 2.3 SLA rapportage 6 2.4 Service- en incidentrapportage

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Whitepaper De kansen van Narrowcasting

Whitepaper De kansen van Narrowcasting Whitepaper De kansen van Narrowcasting voor gemeenten Het doel van deze whitepaper is het beschrijven van de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden van Narrowcasting ofwel beeldschermcommunicatie voor

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733 voorspellingen Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl 31620106733 TNO Smart Mobility Mobilist aan roer van eigen mobiliteit! verleiden waar mogelijk Slim Meten Slimme Diensten Slim regelen Overlap tussen

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

: ICT-Onderweg. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): pag. 7. Inleiding

: ICT-Onderweg. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): pag. 7. Inleiding S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 november 2006 Nummer PS : PS2007IME01 Dienst/sector :WVV/VPO Commissie : IME Registratienummer :2006WVV002256i Portefeuillehouder : Dr.G. Mik Titel : ICT-Onderweg

Nadere informatie

Van unimodale informatie naar multimodale reisalternatieven

Van unimodale informatie naar multimodale reisalternatieven Van unimodale informatie naar multimodale reisalternatieven Gertjan Stoel Keypoint Consultancy gertjan@keypointonline.nl Patrick Duwel Keypoint Consultancy patrick@keypointonline.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Dr. Hans van Lint, Transport & Planning, Civiele Techniek 3/24/09 Delft University of Technology Challenge the future Overzicht Real-time

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Fractie Stem van Krimpen Hoflaan 40 2926 RC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: D 22/01/2015 Zaaknummer: ZK14005472 Z Afdeling: Ruimte Contactpersoon: R. Brienne Uw brief van: 11-12-2014 Onderwerp: Schriftelijke

Nadere informatie

Het informatieprobleem, groot/klein?

Het informatieprobleem, groot/klein? Het informatieprobleem, groot/klein? Stelling 1 is een klein probleem: Is niet essentieel, want autonoom is juist autonoom, en een volledig autonoom (level 5) voertuig kan dus zonder informatie via Wifi-P

Nadere informatie

MELDINGEN & VERGUNNINGEN

MELDINGEN & VERGUNNINGEN BEHEER / AFHANDELING / TOEZICHT Optimaal procesmanagement bij werkzaamheden aan kabels en leidingen Efficiënte verwerking van administratieve processen bij meldingen en vergunningen Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen In car-proeven Resultaten Folkert Bloembergen Samenhang en interactie in-car en wegkant Informeren Adviseren Optimaliseren Geleiden Sturen In-car spoor PPA Wegkant spoor PPA Domein markt Domein wegbeheerder

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Alles onder controle

Alles onder controle Alles onder controle als afstand een rol speelt real-time voertuigcommunicatie- en volgsystemen voor de servicewereld, de transportwereld en openbare en ordediensten Data2Track 2 Alles onder controle Data2Track

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Verkeersmanagement o.b.v. RT modellen : wat vergt dit van huidige systemen? Bas van der Bijl (Grontmij Smart Mobility) Guus Tamminga (Grontmij Smart Mobility) Gerbrand

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN Wandels EEN WANDELMEETING DOE JE ZOALS JIJ ZELF HET BESTE INSCHAT. JIJ KENT JOUW COLLEGA S, TYPE MEETINGS EN OMGEVING NATUURLIJK HET BEST! ALS JE GRAAG EEN AANTAL RICHTLIJNEN WIL

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Mobiel bellen en Internet 3 2 Specificaties en bijzonderheden 4 Bijlage A: Specificaties

Nadere informatie

Regionale BenuttingsVerkenner

Regionale BenuttingsVerkenner Regionale BenuttingsVerkenner Henk Taale Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Tel.: 010 282 5881 e-mail: h.taale@avv.rws.minvenw.nl Marcel Westerman Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Verkeer in de slimme stad

Verkeer in de slimme stad Verkeer in de slimme stad Slim op weg naar leefbaarder steden zonder verkeerslichten Henk Tromp, innovator traffic planning pagina 1 pagina 2 Korte samenvatting Stelling: De introductie van communicatie-

Nadere informatie