We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent"

Transcriptie

1 We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent

2 ViaContent, de fijnste vorm van verkeersinformatie... VolkerWessels. Vialis is de specialist waar het gaat om het bedenken en realiseren van verkeers- en mobiliteitsvraagstukken. De naam is onder andere bekend als motor achter verkeersregelinstallaties (VRI s) en parkeerverwijssystemen: een moeder Die achtergrond verklaart waarom ViaContent verkeersinformatie naar een niveau tilt dat ongeëvenaard is. Op de volgende pagina s leest u hoe we het verkeer veel fijnmaziger in kaart weten te brengen. ViaContent concentreert zich op het beter verzamelen, opslaan, interpreteren en presenteren van basisdata over wegvakken. Die veel fijnmaziger en actuelere informatie stellen we beschikbaar aan wegbeheerders en overheden in de vorm van periodieke in depth -rapportages. We noemen dit niet voor niets onze basisdienst. Het biedt namelijk een solide basis voor optimaal dynamisch verkeersmanagement, betere beleidskeuzen, soepeler verkeersstromen en een efficiëntere ruimtelijke ordening. Maar, als gezegd, die informatie geeft ook anderen ongekende nieuwe mogelijkheden. Het is de basis voor de meest actuele verkeersinformatie via internet, mobiele telefoons (SMS, voic , WAP of i-mode) Soepeler verkeersstromen en een efficiëntere ruimtelijke ordening Op het werk, in nieuws- en actualiteitenprogramma s, bij de kapper, in dag- en weekbladen of op verjaardagsfeestjes: het Nederlandse verkeer is bijna overal het meest geliefde onderwerp van discussie. Het houdt miljoenen mensen elke dag weer intensief bezig. Mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt is een zeer actueel thema. Met een hoge maatschappelijke waarde. Des te opmerkelijker is het, dat de momenteel beschikbare verkeersinformatie daar zelf sterk bij achterblijft. Ze is weinig actueel. Te statisch. Te beperkt toegankelijk. Daar brengt ViaContent verandering in. De voordelen daarvan zijn voor veel verschillende partijen interessant, ook voor u. Zo bieden we overheden een veel betere basis voor beleidsvorming rond infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor een evenwichtiger benutting van het wegennet. Betere informatie is tevens ideaal voor locaties die snel en goed toegankelijk moeten zijn, zoals bedrijven, havens, evenementen en instellingen in de gezondheidszorg. ViaContent draagt bij aan een betere bereikbaarheid. Ook de logistieke planning van vervoerders verbetert door ViaContent. En onze informatie stuurt weggebruikers beter voorbereid op pad. Om zo n omvangrijk publiek te bereiken is intensief dataverkeer nodig. Juist daar liggen de nieuwe kansen voor bedrijven in data- en telecommunicatie. ViaContent, jongste loot aan een stevige boom ViaContent is hard op weg om dè leverancier van mobiliteitsinformatie in Nederland te worden. Dat is te danken aan een stevige basis. ViaContent is namelijk een initiatief van Vialis, één van de werkmaatschappijen van Koninklijke met veel verkeerskundige kennis. En die kennis heeft ViaContent duidelijk geërfd. Verkeersinformatie in z n fijnste vorm De meest actuele verkeerssituaties, door ViaContent duidelijk in kaart gebracht. of routenavigatiesystemen en infopanelen langs wegen. Zo krijgen weggebruikers informatie waar en wanneer ze het nodig hebben. En zo zijn verkeersstromen eenvoudiger bij te sturen. U kunt alle kanten met ons op Op de volgende pagina s zult u ontdekken dat ons product u alle vrijheid biedt om er naar eigen inzicht gebruik van te maken. U kunt voor aanvullingen op de basisdienst kiezen. U kunt in- en uitstappen wanneer u wilt. U bent vrij in uw gebruik van de datastromen die wij aanleveren. ViaContent voegt zich soepel naar de stappen die u zelf al gezet hebt. We zijn niet afhankelijk van bepaalde hardware- of softwareleveranciers. ViaContent biedt u een open systeem waar u hoe dan ook uw voordeel mee kunt doen. Dankzij ViaContent zijn verkeersstromen van minuut tot minuut beter te beïnvloeden Ook koppeling met parkeersystemen is mogelijk.

3 ...daarvoor halen we alles uit de kast ViaContent verzamelt, interpreteert en presenteert verkeersinformatie. Ons onderscheid ligt om te beginnen in onze wijze van verzamelen van data. Deze komen vooral uit de bestaande verkeersregelinstallaties, de VRI s. Om het verkeer te regelen, meten deze de verkeersstromen. Hier ligt een schat aan al bestaande informatie, die tot nu toe nog ongebruikt blijft. ViaContent slaagt er op eenvoudige en financieel voordelige wijze in om de meetgegevens uit de VRI s te benutten voor veel actuelere en fijnmaziger informatie. Slimmer omgaan met bestaande infrastructuur Voor dit doel plaatsen we in de VRI s een zogenaamde Traffic Data Monitor (TDM). Deze is geschikt voor zowel de VRI s van het type FR90 en FR94 als voor de oudere typen, de FR34 en de FR80. Sterker nog: door toevoeging van een TDM is het later eenvoudiger om oudere typen te upgraden naar de modernere FR94. Er zijn later makkelijker nieuwe functionaliteiten aan toe te voegen. Dat is een prettige bijkomstigheid voor de wegbeheerder. De TDM heeft geen invloed op de werking van de VRI; ze staat helemaal los van de regelfuncties daarvan. De TDM leest de gegevens van de VRI s uit en zendt deze via een GPRSnetwerk of via een vast netwerk naar het ViaContent Computer Centrum. We beschikken dan dus over informatie van VRI s op heel veel verschillende plekken. Dus ook in binnensteden. Onze verkeersinformatie beperkt zich niet tot het hoofdwegennet! In ons Computer Centrum worden de data intensief bewerkt. Dat doen we met programma s die op basis van verkeersmodellen werken. Deze programma s hebben hun waarde bewezen en zijn afgeleid van Vissim, Visum Online en Visum Offline van de firma PTV uit Duitsland. Met deze programma s schetsen we een zeer breed en tegelijk zeer gedetailleerd verkeersbeeld. We geven intensiteiten weer. Stellen prognoses. Maken analyses op basis van historische trends. ViaContent geeft zowel een verkeersbeeld op macroniveau als heel gedetailleerde informatie op een heel fijnmazig niveau. ViaContent laat duidelijk zien wat er op het hoofdwegennet, het onderliggende wegennet en in binnensteden gebeurt. Via internet, WAP, i-mode, SMS, voic , navigatiesystemen of routepanelen ontvangen weggebruikers verkeersinformatie Meer databronnen ViaContent beperkt zich niet tot de data uit VRI s. We hebben ook andere bronnen, zoals telsystemen in parkeergarages en zogenaamde Floating Car Data. In dat laatste geval ontvangen we via weggebruikers gegevens in het Computer Centrum. Die input zorgt ervoor dat we op elke minuut van de dag de jongste ontwikkelingen signaleren en doorgeven. Ook hieruit blijkt dat ViaContent openheid van werken als leidraad heeft. We leggen ons niet vast op bepaalde databronnen, maar kunnen in alle flexibiliteit overal uit putten. Meer data beter presenteren Ten slotte komt het er natuurlijk op aan die veel verfijnder informatie te presenteren. Na bewerking in ons Computer Centrum ontvangen wegbeheerders en beleidsmakers periodiek uitgebreide rapportages. Daarnaast hebben wegbeheerders ook via internet vanaf hun werkplek online toegang tot deze informatie. Ook komen de gegevens vrij in een zogenaamd MV-file format en kunnen de data bijvoorbeeld dienen als input voor een kwaliteitscentrale. De informatie kan in elke gewenste vorm naar een internetprovider worden gestuurd, zodat ze na bewerking en verrijking via alle mogelijke middelen van datacommunicatie aan gewenste doelgroepen beschikbaar gesteld kan worden. De gegevens kunnen dan via internet, WAP, i-mode, SMS, voic , navigatiesystemen of routepanelen naar bijvoorbeeld weggebruikers gecommuniceerd worden. Meer dataverkeer, soepeler wegverkeer Al met al heeft onze inzet veel voordelen, voor veel groepen die op enige wijze met verkeer te maken hebben. Zo stellen we wegbeheerders en beleidsmakers in staat om een beter additioneel gebruik van de VRI s en de data daaruit te maken. Ook de tot toe nu nog tijdrovende interpretatie van (tel)gegevens verloopt veel sneller. En, als gezegd, we maken veel meer informatie veel toegankelijker voor een veel breder publiek. Meer inzicht betekent betere doorstroming van het verkeer, ook op lokaal niveau

4 VERZAMELING VERKEERSGEGEVENS BEWERKING VERKEERSINFORMATIE VERSPREIDING MOBILITEITSINFORMATIE Autosnelwegen Korte- en langetermijn prognose Internet Stedelijke en provinciale wegen Parkeergarages en terreinen ViaContent Computer Centrum Navigatie in auto Mobiele telefoon, i-mode Openbaar vervoer Werkzaamheden, stremmingen Informatiepanelen langs de weg Beleids-informatie overheid Permanent toegankelijke verkeersinformatie voor een evenwichtige en optimale benutting van het wegennet

5 Folders Viacontent V :13 Pagina 1 Verkeersinformatie als beleidsmedewerker en als wegbeheerder ViaContent voor overheden ViaContent geeft u beter inzicht in de mobiliteit binnen uw beheersgebied Overheden en wegbeheerders moeten goed beargumenteerde beslissingen nemen. Zeker ook als het gaat om infrastructuur en ruimtelijke ordening. De verkeersinformatie die ViaContent biedt is daar bij uitstek geschikt voor. En het prettige is: deze informatie is in feite al voor handen. Het is echter de kunst om deze beter te verzamelen, te interpreteren en te presenteren. Het verzamelen doen we binnen gemeenten en provincies door gebruik te maken van de al bestaande VRI s. Maar ook andere databronnen, zoals telapparatuur bij parkeergarages, kunnen we inzetten. Of informatie van weggebruikers zelf, de Floating Car Data. Deze informatie bewerken we in ons eigen Computer Centrum. Regelmatig ontvangt u een zeer uitgebreide rapportage. Deze geeft een gedetailleerd beeld van verkeersintensiteiten en afgeleide verkeerskundige grootheden in uw beheersgebied. Die rapportage kunt u op allerlei manieren benutten en in feite zijn de mogelijkheden onbegrensd. Via internet krijgt u online vanaf uw werkplek toegang tot de informatie. U kunt zelf rapportages samenstellen en deze bijvoorbeeld in Excel laden voor verdere presentatie en verwerking. Meer weten, beter besturen De gegevens zijn op allerlei manieren waardevol. Ze geven u inzicht in de benutting en de restcapaciteiten van bepaalde weggedeelten. U bent daardoor in staat om op tijd problemen te signaleren en kunt ze daarmee voorkomen. U kunt uw huidige verkeersmodellen ijken en verbeteren. Of u gebruikt onze historische analyses om beleid te maken en te evalueren. Al met al krijgt u een veel beter inzicht in de mobiliteit binnen uw beheersgebied. Ook kunt u de data vervolg, zie achterzijde Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

6 Verkeersinformatie als beleidsmedewerker en als wegbeheerder ViaContent voor overheden beschikbaar stellen aan de kwaliteitscentrale. Of denkt u bijvoorbeeld aan nieuwe mogelijkheden om weggebruikers beter te informeren en zo verkeersstromen beter in de hand te houden. En: betere verkeersinformatie en betere verkeersafwikkeling kan een positieve invloed op de vestiging van bedrijven hebben. We gaan zo ver als u wilt Het is niet gezegd, dat u van meet af aan alle mogelijkheden die ViaContent biedt ook moet benutten. Wellicht heeft u al genoeg aan snellere rapportages over de activiteit van de VRI s in uw beheersgebied, wilt u uitsluitend de kwaliteit van de detectie verbeteren of wenst u een soepeler migratie van oudere VRI s naar nieuwere typen. Maar misschien ook wilt u wel meer, zoals actuelere verkeersinformatie beschikbaar stellen op uw internetsite. U wilt uw beleid beter communiceren. Of u geeft de analyse van meetgegevens en de rapportage aan anderen in handen van ViaContent. We gebruiken daarvoor de erkende en gewaardeerde software-tools Visim en Vissum van PTV. In dit geval gebruikt u onze verkeersinformatie dus vooral om beleid te maken en bij te sturen. De meest vergaande vorm van gebruikmaking van onze diensten ligt in de communicatie met externe groepen, zoals weggebruikers en bedrijven in uw beheersgebied. Zo verbetert u de kwaliteit van bereikbaarheid en licht u reizigers en weggebruikers beter in. Dat is niet alleen erg praktisch, denkt u ook eens aan de promotionele waarde van die informatieverstrekking. En, dankzij ViaContent wisselt u voortaan veel gedetailleerder informatie uit met andere overheden.

7 Verkeersinformatie als rode loper ViaContent voor bereikbaarheid Gedetailleerde en actuele verkeersinformatie van ViaContent zorgt ervoor dat u beter en sneller bereikbaar bent. Bereikbaarheid is het fundament onder optimaal economisch functioneren. Het is ook een basisvoorwaarde om goede dienstverlening te bieden. Momenteel staat die bereikbaarheid op alle mogelijke locaties in Nederland onder grote druk. Binnensteden zijn steeds moeilijker toegankelijk. Grote evenementen bezwijken soms bijna onder de druk van een veel te ongecontroleerde verkeersstroom. Of ze zien zich genoodzaakt hun heil op andere plekken te zoeken. Bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg kampen met bereikbaarheidsproblemen. Medewerkers of hulpdiensten moeten zich met moeite een weg banen. Dat is niet alleen schadelijk voor de locaties zelf, het is ook ergerlijk voor de reiziger en weggebruiker. Slechte bereikbaarheid leidt tot grote irritatie. Meer gedetailleerde en meer actuele verkeersinformatie via veel meer kanalen helpt om die problemen sterk te verminderen of zelfs weg te nemen. Dat is de snelste weg naar Nederland Distributieland. Beter informeren, beter benutten De verkeersinformatie zoals ViaContent die verzamelt, interpreteert en presenteert kan een grote bijdrage leveren aan de oplossing van al die problemen. Overheden en wegbeheerders bieden we veel frequenter en veel gedetailleerder informatie over de verkeersafwikkeling op bepaalde plaatsen. Dat geeft op langere termijn de mogelijkheid om de infrastructuur waar nodig aan te passen en om beleidskeuzen op veel nauwkeurigere informatie te baseren. Op veel kortere termijn geeft het allerlei mogelijkheden om weggebruikers beter te informeren. Via internet kunnen bezoekers thuis al zien of het zin heeft om op pad te gaan. Zijn ze eenmaal onderweg, dan bereiken we ze via routeplanners, routepanelen, navigatiesystemen en communicatiemiddelen als WAP en i-mode. We staan nog maar aan het begin van al de technische mogelijkheden. ViaContent brengt alle relevante partijen samen: wegbeheerders, overheden, bedrijven, organisatoren van evenementen, instellingen of wegvervoerders. We denken ook graag met u mee over nieuwe wegen om uw mobiliteit te verbeteren. De informatie is er. Aan u de kans om er gebruik van te gaan maken. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

8 Verkeersinformatie als smeermiddel ViaContent voor logistiek Zeer actuele informatie van ViaContent helpt u om drukke verkeerssituaties te omzeilen We kunnen vaststellen dat op veel plaatsen de verkeerssituatie vooral historisch zo gegroeid is; er ligt nu een bepaalde infrastructuur die nog maar in beperkte mate is aan te passen. Zeker in sommige binnensteden is drastisch ingrijpen niet of nauwelijks een optie. Drukke verkeersaders en stadscentra kunnen niet zomaar tijdenlang opengelegd worden. Het biedt dus vaak veel meer soelaas om de verkeersstromen beter te beïnvloeden. Dat kan alleen op basis van veel en zeer actuele informatie. ViaContent heeft de technische middelen om die informatie uit allerlei bronnen te halen: VRI s, Floating Car Data, telapparatuur bij parkeergelegenheden, etcetera. Omdat we die informatie vervolgens ook direct beschikbaar kunnen stellen, is het mogelijk om per minuut op elke gewenste locatie weggebruikers op de hoogte te brengen van de verkeerssituatie. Verkeersinformatie van ViaContent is dus niet alleen geschikt voor beleidsontwikkeling en voor acties op langere termijn, het werkt vooral ook direct. Dynamisch verkeersmanagement Op basis van actuele informatie hoeven we verkeersstromen niet meer aan het toeval over te laten. De informatie is relatief eenvoudig te koppelen aan Citydrips en Parkeer Verwijs Systemen. Of u gebruikt ze om de regelfunctie van de VRI s te beïnvloeden en zo verkeersstromen bij te sturen. Immers, via navigatiesystemen en routeplanners bereiken de data de individuele weggebruiker. Maar liever nog bereiken we hen voordat er problemen op de weg ontstaan. Daarvoor zorgt goede bereikbaarheidsinformatie in winkelcentra, bij evenementen en op werkplekken. Ook via nieuwe media komt de informatie beschikbaar. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

9 Folders Viacontent V :14 Pagina 5 Verkeersinformatie als zakenpartner ViaContent voor logistieke efficiency Actuele informatie van ViaContent draagt bij aan een betere routeplanning en verbetert uw logistieke proces Het spreekt voor zich dat de meest actuele en beschikbare verkeersinformatie ook voor bedrijven alle mogelijke voordelen heeft. Betere bereikbaarheid voor de klanten is dan nog maar één kant van de medaille. Het gaat ook om het verkeer de andere kant op, dus om levering van goederen. De verkeersinformatie van ViaContent is dan toe te passen om het logistieke proces te verbeteren en de efficiency te verhogen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mogelijkheden om de Just In Time-levering te optimaliseren. Dat scheelt enorm in de kosten voor opslag en voorraadbeheer. Door betere routeplanning kunnen uw medewerkers op de weg beter hun weg bepalen; service- en salesmedewerkers en weggebruikers in de zakelijke dienstverlening kunnen hun voordeel doen met betrouwbare en actuele verkeersinformatie. Files zijn beter te vermijden. Niet alleen omdat ViaContent die files op basis van historische gegevens vooraf kan aangeven, maar ook omdat er allerhande technologische middelen zijn om uw medewerkers onderweg te informeren. Dat kan met behulp van routenavigatiesystemen, via WAP, i-mode of SMS. Het aardige is, dat deze vorm van verkeersinformatie ook nog eens goedkoper beschikbaar kan komen, want bij sommige communicatiemiddelen gelden slechts lokale gesprekskosten in plaats van hoge SMS-kosten of dure 0900-nummers. De ontwikkeling staat niet stil. Dat zou ook voor uw medewerkers moeten gelden. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

10 Folders Viacontent V :14 Pagina 6 Verkeersinformatie als aandachttrekker ViaContent voor bedrijven en dataproviders Actuele verkeersinformatie biedt talloze mogelijkheden om de interesse van grote groepen mensen te wekken Nu mobiliteit zo n hot item is en het grote publiek er zo nauw bij betrokken is, biedt verkeersinformatie allerlei mogelijkheden om de interesse van grote groepen mensen te wekken. Zo kan de toevoeging van onze meest actuele en fijnmazige informatie aan uw eigen internetsite voor veel mensen een reden zijn om die site vaak te bezoeken. Immers, het verkeer verandert voortdurend en heeft op elke minuut van de dag een hoge nieuwswaarde. Maar ook in uw eigen vestigingen biedt een informatiezuil met verkeersinformatie veel toegevoegde waarde. Veel bezoekers vinden alleen al de informatiezuil op zich een leuk extra. En, op locaties langs wegen kan het wel of niet hebben van zulke informatie voor weggebruikers net van doorslaggevende betekenis zijn om u wel te bezoeken en een verderop gelegen locatie niet. Wegverkeer = dataverkeer Die nieuwe manieren om verkeersinformatie te presenteren zijn zeker ook interessant voor bedrijven die hun inkomsten uit dataverkeer halen. Voor de informatie namelijk op een site of in het display van een mobieltje verschijnt, moeten er bytes over en weer gaan. Hiermee maakt ViaContent de cirkel rond. We kennen de wegen om de meest actuele verkeersinformatie te verzamelen. We interpreteren het en vertalen het in informatie die precies op een bepaalde doelgroep is toegesneden. We leggen ook de contacten met al die partijen die gebaat zijn bij betere verkeersinformatie: overheden, bedrijven, organisatoren van evenementen, instellingen in de gezondheidszorg, etcetera, etcetera. ViaContent is echter niet de partij die zelf het dataverkeer op gang brengt. Daar liggen voor dataproviders grote kansen. We wisselen daar graag met u van gedachte over. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

11 Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030) een onderneming

Het individu centraal

Het individu centraal 8 De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten te vroeg op uw afspraak. Wilt u nu tanken? U heeft nog 12,3 liter. Bevestig met ja. Het wordt steeds drukker

Nadere informatie

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 1, 2014 nm-magazine.nl magazine De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten

Nadere informatie

Stedelijk verkeersmanagement. Problemen van nu en richtingen voor de toekomst

Stedelijk verkeersmanagement. Problemen van nu en richtingen voor de toekomst Stedelijk verkeersmanagement Problemen van nu en richtingen voor de toekomst Ben Immers TrafficQuest ben.immers@gmail.com Henk Taale TrafficQuest, Rijkswaterstaat & TU Delft henk.taale@rws.nl Serge Hoogendoorn

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Wij houden uw bedrijf in beweging

Wij houden uw bedrijf in beweging TomTom Business Solutions www.tomtom.com/business Kant-en-klaar fleet management Wij houden uw bedrijf in beweging 25072012_WorkSmart_Sol_bro_NL TomTom Business Solutions Oosterdoksstraat 114 1011 DK Amsterdam

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. E-HRM, de basis voor strategische beslissingen! 5 1.1 Het Raet HR-procesmodel 5

Inhoudsopgave. 1. E-HRM, de basis voor strategische beslissingen! 5 1.1 Het Raet HR-procesmodel 5 Verder in... e-hrm Inhoudsopgave 1. E-HRM, de basis voor strategische beslissingen! 5 1.1 Het Raet HR-procesmodel 5 2. E-HRM, meer dan het digitaliseren van bestaande formulieren! 9 2.1 Een nieuwe benadering

Nadere informatie

:2 Bi rlarget GINFORMATION?1=1" Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld UK! MISEARCH. Air% 11AGE

:2 Bi rlarget GINFORMATION?1=1 Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld UK! MISEARCH. Air% 11AGE mobiliteitsmanagement STEDELIJKE BEREIKBAARHEID, INDIVIDUELE INFORMATIEDIENSTEN EN GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld In 2020 woont naar verwachting zo'n 70

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

big ata magazine Route Velocity OV-chipkaart Sociale media Intensiteit CAN-bus Volume Petabytes Minuutgegevens Variety Floating car data Variability

big ata magazine Route Velocity OV-chipkaart Sociale media Intensiteit CAN-bus Volume Petabytes Minuutgegevens Variety Floating car data Variability Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 2, 2014 nm-magazine.nl Petabytes Sociale media Bluetooth VRI big ata GSM CAN-bus Intensiteit NDW GPS Volume Velocity Voorspellingen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang - Nummer 3, 2013 www.nm-magazine.nl Mogelijkheden, uitdagingen en praktijk Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke

Nadere informatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Inhoudsopgave Tijd om het beter te doen! 3 1. Optimale bereikbaarheid 5 2. Beter samenwerken 7 3. Veiligheid 9 4. Kosten & beheersbaarheid

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Brabant en Midden-Nederland

Brabant en Midden-Nederland Gedragsanalyse Beter Benutten Regio s: Maastricht, Arnhem-Nijmegen, Brabant en Midden-Nederland Utrecht/Amersfoort,30 november 2014 1. Mobiliteitsgedrag onder de loep Deze notitie is gemaakt op basis van

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014 Verkeer in Nederland 2014 2015 Inhoud. Voorwoord 4 1. De verkeersafwikkeling in Nederland 8 1.1. Verkeersafwikkeling in cijfers 9 1.2. Case A12 Zevenhuizen-Harmelen 14 1.3. Case A4-N14 bij Leidschendam

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Help, mijn mensen moeten op twitter

Help, mijn mensen moeten op twitter Help, mijn mensen moeten op twitter Ideeën voor managers van gemeenten die hun dienstverlening willen verbeteren en willen floreren in de netwerksamenleving / een handreiking Dit is een publicatie van

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie