We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent"

Transcriptie

1 We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent

2 ViaContent, de fijnste vorm van verkeersinformatie... VolkerWessels. Vialis is de specialist waar het gaat om het bedenken en realiseren van verkeers- en mobiliteitsvraagstukken. De naam is onder andere bekend als motor achter verkeersregelinstallaties (VRI s) en parkeerverwijssystemen: een moeder Die achtergrond verklaart waarom ViaContent verkeersinformatie naar een niveau tilt dat ongeëvenaard is. Op de volgende pagina s leest u hoe we het verkeer veel fijnmaziger in kaart weten te brengen. ViaContent concentreert zich op het beter verzamelen, opslaan, interpreteren en presenteren van basisdata over wegvakken. Die veel fijnmaziger en actuelere informatie stellen we beschikbaar aan wegbeheerders en overheden in de vorm van periodieke in depth -rapportages. We noemen dit niet voor niets onze basisdienst. Het biedt namelijk een solide basis voor optimaal dynamisch verkeersmanagement, betere beleidskeuzen, soepeler verkeersstromen en een efficiëntere ruimtelijke ordening. Maar, als gezegd, die informatie geeft ook anderen ongekende nieuwe mogelijkheden. Het is de basis voor de meest actuele verkeersinformatie via internet, mobiele telefoons (SMS, voic , WAP of i-mode) Soepeler verkeersstromen en een efficiëntere ruimtelijke ordening Op het werk, in nieuws- en actualiteitenprogramma s, bij de kapper, in dag- en weekbladen of op verjaardagsfeestjes: het Nederlandse verkeer is bijna overal het meest geliefde onderwerp van discussie. Het houdt miljoenen mensen elke dag weer intensief bezig. Mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt is een zeer actueel thema. Met een hoge maatschappelijke waarde. Des te opmerkelijker is het, dat de momenteel beschikbare verkeersinformatie daar zelf sterk bij achterblijft. Ze is weinig actueel. Te statisch. Te beperkt toegankelijk. Daar brengt ViaContent verandering in. De voordelen daarvan zijn voor veel verschillende partijen interessant, ook voor u. Zo bieden we overheden een veel betere basis voor beleidsvorming rond infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor een evenwichtiger benutting van het wegennet. Betere informatie is tevens ideaal voor locaties die snel en goed toegankelijk moeten zijn, zoals bedrijven, havens, evenementen en instellingen in de gezondheidszorg. ViaContent draagt bij aan een betere bereikbaarheid. Ook de logistieke planning van vervoerders verbetert door ViaContent. En onze informatie stuurt weggebruikers beter voorbereid op pad. Om zo n omvangrijk publiek te bereiken is intensief dataverkeer nodig. Juist daar liggen de nieuwe kansen voor bedrijven in data- en telecommunicatie. ViaContent, jongste loot aan een stevige boom ViaContent is hard op weg om dè leverancier van mobiliteitsinformatie in Nederland te worden. Dat is te danken aan een stevige basis. ViaContent is namelijk een initiatief van Vialis, één van de werkmaatschappijen van Koninklijke met veel verkeerskundige kennis. En die kennis heeft ViaContent duidelijk geërfd. Verkeersinformatie in z n fijnste vorm De meest actuele verkeerssituaties, door ViaContent duidelijk in kaart gebracht. of routenavigatiesystemen en infopanelen langs wegen. Zo krijgen weggebruikers informatie waar en wanneer ze het nodig hebben. En zo zijn verkeersstromen eenvoudiger bij te sturen. U kunt alle kanten met ons op Op de volgende pagina s zult u ontdekken dat ons product u alle vrijheid biedt om er naar eigen inzicht gebruik van te maken. U kunt voor aanvullingen op de basisdienst kiezen. U kunt in- en uitstappen wanneer u wilt. U bent vrij in uw gebruik van de datastromen die wij aanleveren. ViaContent voegt zich soepel naar de stappen die u zelf al gezet hebt. We zijn niet afhankelijk van bepaalde hardware- of softwareleveranciers. ViaContent biedt u een open systeem waar u hoe dan ook uw voordeel mee kunt doen. Dankzij ViaContent zijn verkeersstromen van minuut tot minuut beter te beïnvloeden Ook koppeling met parkeersystemen is mogelijk.

3 ...daarvoor halen we alles uit de kast ViaContent verzamelt, interpreteert en presenteert verkeersinformatie. Ons onderscheid ligt om te beginnen in onze wijze van verzamelen van data. Deze komen vooral uit de bestaande verkeersregelinstallaties, de VRI s. Om het verkeer te regelen, meten deze de verkeersstromen. Hier ligt een schat aan al bestaande informatie, die tot nu toe nog ongebruikt blijft. ViaContent slaagt er op eenvoudige en financieel voordelige wijze in om de meetgegevens uit de VRI s te benutten voor veel actuelere en fijnmaziger informatie. Slimmer omgaan met bestaande infrastructuur Voor dit doel plaatsen we in de VRI s een zogenaamde Traffic Data Monitor (TDM). Deze is geschikt voor zowel de VRI s van het type FR90 en FR94 als voor de oudere typen, de FR34 en de FR80. Sterker nog: door toevoeging van een TDM is het later eenvoudiger om oudere typen te upgraden naar de modernere FR94. Er zijn later makkelijker nieuwe functionaliteiten aan toe te voegen. Dat is een prettige bijkomstigheid voor de wegbeheerder. De TDM heeft geen invloed op de werking van de VRI; ze staat helemaal los van de regelfuncties daarvan. De TDM leest de gegevens van de VRI s uit en zendt deze via een GPRSnetwerk of via een vast netwerk naar het ViaContent Computer Centrum. We beschikken dan dus over informatie van VRI s op heel veel verschillende plekken. Dus ook in binnensteden. Onze verkeersinformatie beperkt zich niet tot het hoofdwegennet! In ons Computer Centrum worden de data intensief bewerkt. Dat doen we met programma s die op basis van verkeersmodellen werken. Deze programma s hebben hun waarde bewezen en zijn afgeleid van Vissim, Visum Online en Visum Offline van de firma PTV uit Duitsland. Met deze programma s schetsen we een zeer breed en tegelijk zeer gedetailleerd verkeersbeeld. We geven intensiteiten weer. Stellen prognoses. Maken analyses op basis van historische trends. ViaContent geeft zowel een verkeersbeeld op macroniveau als heel gedetailleerde informatie op een heel fijnmazig niveau. ViaContent laat duidelijk zien wat er op het hoofdwegennet, het onderliggende wegennet en in binnensteden gebeurt. Via internet, WAP, i-mode, SMS, voic , navigatiesystemen of routepanelen ontvangen weggebruikers verkeersinformatie Meer databronnen ViaContent beperkt zich niet tot de data uit VRI s. We hebben ook andere bronnen, zoals telsystemen in parkeergarages en zogenaamde Floating Car Data. In dat laatste geval ontvangen we via weggebruikers gegevens in het Computer Centrum. Die input zorgt ervoor dat we op elke minuut van de dag de jongste ontwikkelingen signaleren en doorgeven. Ook hieruit blijkt dat ViaContent openheid van werken als leidraad heeft. We leggen ons niet vast op bepaalde databronnen, maar kunnen in alle flexibiliteit overal uit putten. Meer data beter presenteren Ten slotte komt het er natuurlijk op aan die veel verfijnder informatie te presenteren. Na bewerking in ons Computer Centrum ontvangen wegbeheerders en beleidsmakers periodiek uitgebreide rapportages. Daarnaast hebben wegbeheerders ook via internet vanaf hun werkplek online toegang tot deze informatie. Ook komen de gegevens vrij in een zogenaamd MV-file format en kunnen de data bijvoorbeeld dienen als input voor een kwaliteitscentrale. De informatie kan in elke gewenste vorm naar een internetprovider worden gestuurd, zodat ze na bewerking en verrijking via alle mogelijke middelen van datacommunicatie aan gewenste doelgroepen beschikbaar gesteld kan worden. De gegevens kunnen dan via internet, WAP, i-mode, SMS, voic , navigatiesystemen of routepanelen naar bijvoorbeeld weggebruikers gecommuniceerd worden. Meer dataverkeer, soepeler wegverkeer Al met al heeft onze inzet veel voordelen, voor veel groepen die op enige wijze met verkeer te maken hebben. Zo stellen we wegbeheerders en beleidsmakers in staat om een beter additioneel gebruik van de VRI s en de data daaruit te maken. Ook de tot toe nu nog tijdrovende interpretatie van (tel)gegevens verloopt veel sneller. En, als gezegd, we maken veel meer informatie veel toegankelijker voor een veel breder publiek. Meer inzicht betekent betere doorstroming van het verkeer, ook op lokaal niveau

4 VERZAMELING VERKEERSGEGEVENS BEWERKING VERKEERSINFORMATIE VERSPREIDING MOBILITEITSINFORMATIE Autosnelwegen Korte- en langetermijn prognose Internet Stedelijke en provinciale wegen Parkeergarages en terreinen ViaContent Computer Centrum Navigatie in auto Mobiele telefoon, i-mode Openbaar vervoer Werkzaamheden, stremmingen Informatiepanelen langs de weg Beleids-informatie overheid Permanent toegankelijke verkeersinformatie voor een evenwichtige en optimale benutting van het wegennet

5 Folders Viacontent V :13 Pagina 1 Verkeersinformatie als beleidsmedewerker en als wegbeheerder ViaContent voor overheden ViaContent geeft u beter inzicht in de mobiliteit binnen uw beheersgebied Overheden en wegbeheerders moeten goed beargumenteerde beslissingen nemen. Zeker ook als het gaat om infrastructuur en ruimtelijke ordening. De verkeersinformatie die ViaContent biedt is daar bij uitstek geschikt voor. En het prettige is: deze informatie is in feite al voor handen. Het is echter de kunst om deze beter te verzamelen, te interpreteren en te presenteren. Het verzamelen doen we binnen gemeenten en provincies door gebruik te maken van de al bestaande VRI s. Maar ook andere databronnen, zoals telapparatuur bij parkeergarages, kunnen we inzetten. Of informatie van weggebruikers zelf, de Floating Car Data. Deze informatie bewerken we in ons eigen Computer Centrum. Regelmatig ontvangt u een zeer uitgebreide rapportage. Deze geeft een gedetailleerd beeld van verkeersintensiteiten en afgeleide verkeerskundige grootheden in uw beheersgebied. Die rapportage kunt u op allerlei manieren benutten en in feite zijn de mogelijkheden onbegrensd. Via internet krijgt u online vanaf uw werkplek toegang tot de informatie. U kunt zelf rapportages samenstellen en deze bijvoorbeeld in Excel laden voor verdere presentatie en verwerking. Meer weten, beter besturen De gegevens zijn op allerlei manieren waardevol. Ze geven u inzicht in de benutting en de restcapaciteiten van bepaalde weggedeelten. U bent daardoor in staat om op tijd problemen te signaleren en kunt ze daarmee voorkomen. U kunt uw huidige verkeersmodellen ijken en verbeteren. Of u gebruikt onze historische analyses om beleid te maken en te evalueren. Al met al krijgt u een veel beter inzicht in de mobiliteit binnen uw beheersgebied. Ook kunt u de data vervolg, zie achterzijde Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

6 Verkeersinformatie als beleidsmedewerker en als wegbeheerder ViaContent voor overheden beschikbaar stellen aan de kwaliteitscentrale. Of denkt u bijvoorbeeld aan nieuwe mogelijkheden om weggebruikers beter te informeren en zo verkeersstromen beter in de hand te houden. En: betere verkeersinformatie en betere verkeersafwikkeling kan een positieve invloed op de vestiging van bedrijven hebben. We gaan zo ver als u wilt Het is niet gezegd, dat u van meet af aan alle mogelijkheden die ViaContent biedt ook moet benutten. Wellicht heeft u al genoeg aan snellere rapportages over de activiteit van de VRI s in uw beheersgebied, wilt u uitsluitend de kwaliteit van de detectie verbeteren of wenst u een soepeler migratie van oudere VRI s naar nieuwere typen. Maar misschien ook wilt u wel meer, zoals actuelere verkeersinformatie beschikbaar stellen op uw internetsite. U wilt uw beleid beter communiceren. Of u geeft de analyse van meetgegevens en de rapportage aan anderen in handen van ViaContent. We gebruiken daarvoor de erkende en gewaardeerde software-tools Visim en Vissum van PTV. In dit geval gebruikt u onze verkeersinformatie dus vooral om beleid te maken en bij te sturen. De meest vergaande vorm van gebruikmaking van onze diensten ligt in de communicatie met externe groepen, zoals weggebruikers en bedrijven in uw beheersgebied. Zo verbetert u de kwaliteit van bereikbaarheid en licht u reizigers en weggebruikers beter in. Dat is niet alleen erg praktisch, denkt u ook eens aan de promotionele waarde van die informatieverstrekking. En, dankzij ViaContent wisselt u voortaan veel gedetailleerder informatie uit met andere overheden.

7 Verkeersinformatie als rode loper ViaContent voor bereikbaarheid Gedetailleerde en actuele verkeersinformatie van ViaContent zorgt ervoor dat u beter en sneller bereikbaar bent. Bereikbaarheid is het fundament onder optimaal economisch functioneren. Het is ook een basisvoorwaarde om goede dienstverlening te bieden. Momenteel staat die bereikbaarheid op alle mogelijke locaties in Nederland onder grote druk. Binnensteden zijn steeds moeilijker toegankelijk. Grote evenementen bezwijken soms bijna onder de druk van een veel te ongecontroleerde verkeersstroom. Of ze zien zich genoodzaakt hun heil op andere plekken te zoeken. Bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg kampen met bereikbaarheidsproblemen. Medewerkers of hulpdiensten moeten zich met moeite een weg banen. Dat is niet alleen schadelijk voor de locaties zelf, het is ook ergerlijk voor de reiziger en weggebruiker. Slechte bereikbaarheid leidt tot grote irritatie. Meer gedetailleerde en meer actuele verkeersinformatie via veel meer kanalen helpt om die problemen sterk te verminderen of zelfs weg te nemen. Dat is de snelste weg naar Nederland Distributieland. Beter informeren, beter benutten De verkeersinformatie zoals ViaContent die verzamelt, interpreteert en presenteert kan een grote bijdrage leveren aan de oplossing van al die problemen. Overheden en wegbeheerders bieden we veel frequenter en veel gedetailleerder informatie over de verkeersafwikkeling op bepaalde plaatsen. Dat geeft op langere termijn de mogelijkheid om de infrastructuur waar nodig aan te passen en om beleidskeuzen op veel nauwkeurigere informatie te baseren. Op veel kortere termijn geeft het allerlei mogelijkheden om weggebruikers beter te informeren. Via internet kunnen bezoekers thuis al zien of het zin heeft om op pad te gaan. Zijn ze eenmaal onderweg, dan bereiken we ze via routeplanners, routepanelen, navigatiesystemen en communicatiemiddelen als WAP en i-mode. We staan nog maar aan het begin van al de technische mogelijkheden. ViaContent brengt alle relevante partijen samen: wegbeheerders, overheden, bedrijven, organisatoren van evenementen, instellingen of wegvervoerders. We denken ook graag met u mee over nieuwe wegen om uw mobiliteit te verbeteren. De informatie is er. Aan u de kans om er gebruik van te gaan maken. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

8 Verkeersinformatie als smeermiddel ViaContent voor logistiek Zeer actuele informatie van ViaContent helpt u om drukke verkeerssituaties te omzeilen We kunnen vaststellen dat op veel plaatsen de verkeerssituatie vooral historisch zo gegroeid is; er ligt nu een bepaalde infrastructuur die nog maar in beperkte mate is aan te passen. Zeker in sommige binnensteden is drastisch ingrijpen niet of nauwelijks een optie. Drukke verkeersaders en stadscentra kunnen niet zomaar tijdenlang opengelegd worden. Het biedt dus vaak veel meer soelaas om de verkeersstromen beter te beïnvloeden. Dat kan alleen op basis van veel en zeer actuele informatie. ViaContent heeft de technische middelen om die informatie uit allerlei bronnen te halen: VRI s, Floating Car Data, telapparatuur bij parkeergelegenheden, etcetera. Omdat we die informatie vervolgens ook direct beschikbaar kunnen stellen, is het mogelijk om per minuut op elke gewenste locatie weggebruikers op de hoogte te brengen van de verkeerssituatie. Verkeersinformatie van ViaContent is dus niet alleen geschikt voor beleidsontwikkeling en voor acties op langere termijn, het werkt vooral ook direct. Dynamisch verkeersmanagement Op basis van actuele informatie hoeven we verkeersstromen niet meer aan het toeval over te laten. De informatie is relatief eenvoudig te koppelen aan Citydrips en Parkeer Verwijs Systemen. Of u gebruikt ze om de regelfunctie van de VRI s te beïnvloeden en zo verkeersstromen bij te sturen. Immers, via navigatiesystemen en routeplanners bereiken de data de individuele weggebruiker. Maar liever nog bereiken we hen voordat er problemen op de weg ontstaan. Daarvoor zorgt goede bereikbaarheidsinformatie in winkelcentra, bij evenementen en op werkplekken. Ook via nieuwe media komt de informatie beschikbaar. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

9 Folders Viacontent V :14 Pagina 5 Verkeersinformatie als zakenpartner ViaContent voor logistieke efficiency Actuele informatie van ViaContent draagt bij aan een betere routeplanning en verbetert uw logistieke proces Het spreekt voor zich dat de meest actuele en beschikbare verkeersinformatie ook voor bedrijven alle mogelijke voordelen heeft. Betere bereikbaarheid voor de klanten is dan nog maar één kant van de medaille. Het gaat ook om het verkeer de andere kant op, dus om levering van goederen. De verkeersinformatie van ViaContent is dan toe te passen om het logistieke proces te verbeteren en de efficiency te verhogen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mogelijkheden om de Just In Time-levering te optimaliseren. Dat scheelt enorm in de kosten voor opslag en voorraadbeheer. Door betere routeplanning kunnen uw medewerkers op de weg beter hun weg bepalen; service- en salesmedewerkers en weggebruikers in de zakelijke dienstverlening kunnen hun voordeel doen met betrouwbare en actuele verkeersinformatie. Files zijn beter te vermijden. Niet alleen omdat ViaContent die files op basis van historische gegevens vooraf kan aangeven, maar ook omdat er allerhande technologische middelen zijn om uw medewerkers onderweg te informeren. Dat kan met behulp van routenavigatiesystemen, via WAP, i-mode of SMS. Het aardige is, dat deze vorm van verkeersinformatie ook nog eens goedkoper beschikbaar kan komen, want bij sommige communicatiemiddelen gelden slechts lokale gesprekskosten in plaats van hoge SMS-kosten of dure 0900-nummers. De ontwikkeling staat niet stil. Dat zou ook voor uw medewerkers moeten gelden. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

10 Folders Viacontent V :14 Pagina 6 Verkeersinformatie als aandachttrekker ViaContent voor bedrijven en dataproviders Actuele verkeersinformatie biedt talloze mogelijkheden om de interesse van grote groepen mensen te wekken Nu mobiliteit zo n hot item is en het grote publiek er zo nauw bij betrokken is, biedt verkeersinformatie allerlei mogelijkheden om de interesse van grote groepen mensen te wekken. Zo kan de toevoeging van onze meest actuele en fijnmazige informatie aan uw eigen internetsite voor veel mensen een reden zijn om die site vaak te bezoeken. Immers, het verkeer verandert voortdurend en heeft op elke minuut van de dag een hoge nieuwswaarde. Maar ook in uw eigen vestigingen biedt een informatiezuil met verkeersinformatie veel toegevoegde waarde. Veel bezoekers vinden alleen al de informatiezuil op zich een leuk extra. En, op locaties langs wegen kan het wel of niet hebben van zulke informatie voor weggebruikers net van doorslaggevende betekenis zijn om u wel te bezoeken en een verderop gelegen locatie niet. Wegverkeer = dataverkeer Die nieuwe manieren om verkeersinformatie te presenteren zijn zeker ook interessant voor bedrijven die hun inkomsten uit dataverkeer halen. Voor de informatie namelijk op een site of in het display van een mobieltje verschijnt, moeten er bytes over en weer gaan. Hiermee maakt ViaContent de cirkel rond. We kennen de wegen om de meest actuele verkeersinformatie te verzamelen. We interpreteren het en vertalen het in informatie die precies op een bepaalde doelgroep is toegesneden. We leggen ook de contacten met al die partijen die gebaat zijn bij betere verkeersinformatie: overheden, bedrijven, organisatoren van evenementen, instellingen in de gezondheidszorg, etcetera, etcetera. ViaContent is echter niet de partij die zelf het dataverkeer op gang brengt. Daar liggen voor dataproviders grote kansen. We wisselen daar graag met u van gedachte over. Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030)

11 Vialis Verkeer & Mobiliteit bv Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postbus 318, 3700 AH Zeist Telefoon: (030) Fax: (030) een onderneming

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Rapportage Transumo ATMA Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA)

Rapportage Transumo ATMA Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA) Vialis Traffic bv Loodsboot 15 3991 CJ Houten E info@vialis.nl I www.vialis.nl Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA) Status Definitief Datum 07-03-2007 Documentbeheer Versie

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen Luc Wismans DAT.Mobility/Utwente lwismans@dat.nl Jakob Henckel DAT.Mobility jhenckel@dat.nl Wierd Janse Gemeente Apeldoorn w.janse@apeldoorn.nl Bijdrage

Nadere informatie

SNELLER OP JE BESTEMMING

SNELLER OP JE BESTEMMING TOMTOM TRAFFIC. BRENGT JE SNELLER OP JE BESTEMMING TomTom is een toonaangevende leverancier van verkeersinformatie. TomTom controleert, verwerkt en levert verkeersinformatie met behulp van eigen technologie.

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 Start dynamisch verkeersmanagement op het knooppunt Gent Met het oog op een

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

~ Ol '" "" ~> . dê auto' ~a':l daarom een belang-.,.'.rijke.bron'zijnvoor' hetverzame- I~n van. ve.r~èersinformidie 9P.., . Brabants~arttemen'onlangs.

~ Ol '  ~> . dê auto' ~a':l daarom een belang-.,.'.rijke.bron'zijnvoor' hetverzame- I~n van. ve.r~èersinformidie 9P.., . Brabants~arttemen'onlangs. P9i;fnjmobjelètelefool1jl1', ''''', n van verèersinformidie 9P, owei:hët dê auto' a':l daarom een belang-, 'rijkebron'zijnvoor' hetverzame- hoofdlsonderligjjèndwegennêf n Noord Brabantsarttemen'onlangs

Nadere informatie

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit De AGR Cockpit één systeem voor meststoffenregistratie, navigatie, track & trace, urenregistratie en (tele)communicatie 1 De AGR Cockpit 2 De AGR Cockpit Data2Track

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg DATA INCIDENTEN REISINFORMATIE DIENSTEN SUPERMARKT LOGISTIEK EVENEMENTEN De zeven thema s van Beter Benutten ITS t/m 2017 www.beterbenutten.nl

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI)

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) N237 Provincie Utrecht Monitoring en Beslissing Ondersteunend Systeem ir. Mark Snoek Agenda Aanleiding en gevolgen Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) Automatische beoordeling op

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733 voorspellingen Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl 31620106733 TNO Smart Mobility Mobilist aan roer van eigen mobiliteit! verleiden waar mogelijk Slim Meten Slimme Diensten Slim regelen Overlap tussen

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Hoe je klanten beter leert kennen

Hoe je klanten beter leert kennen Hoe je klanten beter leert kennen Inleiding Adverteren is een dure hobby. Van iedere euro die je uitgeeft aan reclame gaat een deel verloren omdat je een boodschap uitzendt die niet door iedere ontvanger

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk

Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk Willem Mak (Senior verkeerskundige Vialis bv) Samenvatting Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) is in potentie een kansrijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van RS Components van toepassing. Zie hiervoor onze catalogus of www.rsonline.nl of www.rsonline.be. Aanbiedingen gelden zolang

Nadere informatie

Alles onder controle

Alles onder controle Alles onder controle als afstand een rol speelt real-time voertuigcommunicatie- en volgsystemen voor de servicewereld, de transportwereld en openbare en ordediensten Data2Track 2 Alles onder controle Data2Track

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Whitepaper De kansen van Narrowcasting

Whitepaper De kansen van Narrowcasting Whitepaper De kansen van Narrowcasting voor gemeenten Het doel van deze whitepaper is het beschrijven van de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden van Narrowcasting ofwel beeldschermcommunicatie voor

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Rubriek. Leerlingbegeleider. Kantine Computers en studiehoeken Mediatheek. Zelf kiezen Theorie en praktijk. Afwisselende werkvormen Samenwerken

Rubriek. Leerlingbegeleider. Kantine Computers en studiehoeken Mediatheek. Zelf kiezen Theorie en praktijk. Afwisselende werkvormen Samenwerken Tevredenheidspeiling Goede scholen streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Welke kwaliteiten en wiens kwaliteiten? Niet alleen de professionals, ook leerlingen hebben een mening over de kwaliteiten

Nadere informatie

De historische databank van NDW. Nationale Databank Wegverkeersgegevens

De historische databank van NDW. Nationale Databank Wegverkeersgegevens De historische databank van NDW Nationale Databank Wegverkeersgegevens Een (groeiende) schat aan data voor verkeerskundige analyses NDW bewaart sinds medio 2009 verkeersgegevens over de belangrijkste Nederlandse

Nadere informatie

MELDINGEN & VERGUNNINGEN

MELDINGEN & VERGUNNINGEN BEHEER / AFHANDELING / TOEZICHT Optimaal procesmanagement bij werkzaamheden aan kabels en leidingen Efficiënte verwerking van administratieve processen bij meldingen en vergunningen Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg TEAMMONITOR VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie Teamontwikkeling in de zorg Zelforganisatie en meer autonome teams in de zorg (thuiszorg, wijkteams, gehandicapten-, jongeren en ouderenzorg,

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Dr. Hans van Lint, Transport & Planning, Civiele Techniek 3/24/09 Delft University of Technology Challenge the future Overzicht Real-time

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 05 Rapportages

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 05 Rapportages GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 05 Rapportages Inhoud 1 Inleiding 3 2 Rapportages 4 2.1 Gebruiksrapportage 4 2.2 Afnamegegevens 5 2.3 SLA rapportage 6 2.4 Service- en incidentrapportage

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Betrouwbare verkeersinformatie van deur tot deur voor de wegtransporteur. Drs. D. Mans, ECORYS, dick.mans@ecorys.com

Betrouwbare verkeersinformatie van deur tot deur voor de wegtransporteur. Drs. D. Mans, ECORYS, dick.mans@ecorys.com Betrouwbare verkeersinformatie van deur tot deur voor de wegtransporteur Drs. D. Mans, ECORYS, dick.mans@ecorys.com Ing. J. Bozuwa, ECORYS, jeroen.bozuwa@ecorys.com Ir. G.R. Zomer, ECORYS, gerwin.zomer@ecorys.com

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Verkeersmanagement o.b.v. RT modellen : wat vergt dit van huidige systemen? Bas van der Bijl (Grontmij Smart Mobility) Guus Tamminga (Grontmij Smart Mobility) Gerbrand

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Integratie doorslaggevend voor duur za

Integratie doorslaggevend voor duur za ,---- ~ et! f'j BEft EiK B A A R HE D : een ;,,,, 2 s:: :2 ;" "i' en ntegratie doorslaggevend voor duur za TEKST: Drs. Paul T. Potters, lts-nederland r Michaela D, Mihaylova MSc, stadsgewest Haaglanden,,i

Nadere informatie

(Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel

(Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel (Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel Willem J. Mak Teun Immerman (Vialis bv) 1. Waarom voetgangersmodellen Door de komst van de microsimulatiemodellen is het al een aantal jaren mogelijk om complexe

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Monitoring en evaluatie Monicabrug Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst Verkeer doseren bij de Monicabrug Knijp Monicabrug De knijp Monicaburg is op 8 juni in werking getreden. Vanaf dan is de

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015

Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015 Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015 Walther Ploos van Amstel Hogeschool van Amsterdam Lector Citylogistiek Vrije Universiteit

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties Klantgerichte ondernemingen Werk als één team aan duurzame klantrelaties Werk samen met uw team aan duurzame relaties Samenwerking is de sleutel tot goed relatiemanagement. Als Verkoop en Marketing zaken

Nadere informatie

Vakmensen in verkeer. 15 jaar betrokken bij bereikbaarheid

Vakmensen in verkeer. 15 jaar betrokken bij bereikbaarheid Vakmensen in verkeer 15 jaar betrokken bij bereikbaarheid Waarom Traffic Support Infra In Nederland kom je ze steeds vaker tegen; de beroeps verkeersregelaars van Traffic Support Infra. Deze ervaren en

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Business Select. Het mobiele abonnement dat vanzelfsprekend past

Business Select. Het mobiele abonnement dat vanzelfsprekend past Business Select Het mobiele abonnement dat vanzelfsprekend past Het mobiele abonnement dat vanzelfsprekend past Mobiele communicatie is niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven. U wilt goed

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2014

Nationaal verkeerskundecongres 2014 Nationaal verkeerskundecongres 214 Datafusie voor slimmer gebruik van verkeerssystemen: AID als casestudy Robert de Munter, Data Scientist werkzaam bij MAP Traffic Management Anton Wijbenga, Data Scientist

Nadere informatie

Onderzoek bij een ambulancedienst

Onderzoek bij een ambulancedienst THEMA Sibrenne Wagenaar & Joitske Hulsebosch Hoe kan communicatietechnologie organisaties ondersteunen? Onderzoek bij een ambulancedienst In ons privéleven is technologie overal binnengedrongen. We gaan

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

dat wil je weten zo doen we dat 1.000.000.000 datapunten per dag interessante vragen, nietwaar?

dat wil je weten zo doen we dat 1.000.000.000 datapunten per dag interessante vragen, nietwaar? Drukte Herkomst Bestemming dat wil je weten interessante vragen, nietwaar? hoeveel mensen zijn er in onze regio? waar komen ze vandaan? hoe vaak komen ze? waar gaan ze heen? hoe druk is het in de stad?

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Betere afstemming van wegwerkzaamheden & evenementen

Betere afstemming van wegwerkzaamheden & evenementen Betere afstemming van wegwerkzaamheden & evenementen B E H E E R P L A N N I N G C O M M U N I C AT I E» L andel ijk inzicht in al l e wer ken» O pname in rou te ad v iezen» O ptimal iseren wer k p rocessen»

Nadere informatie

Koos Louwerse. Concessiebeheer

Koos Louwerse. Concessiebeheer Koos Louwerse Afbakening: periode tussen verlening en beeïndiging Doel: zorgen dat de uitvoering goed verloopt Middel: goede planning en organisatie van: + de nodige informatie + het nodige overleg + de

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Vlaams Verkeerscentrum Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Inhoud Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Mobiliteit op HWN Analyse:

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL 2 Getinge Online SLIMMER EN EFFICIËNTER WERKEN Over het algemeen wordt de status van reinigings- en desinfectieapparatuur handmatig en ter plaatse

Nadere informatie

21-4-2015. Verkeerstellingen d.m.v. mobiele telefoniedata. Inhoudsopgave

21-4-2015. Verkeerstellingen d.m.v. mobiele telefoniedata. Inhoudsopgave Verkeerstellingen d.m.v. mobiele telefoniedata Kurt Marquet Team Verkeersparameters Expertise Verkeer en Telematica Inhoudsopgave Enkele vragen Verkeerstellingen AWV Verkeersdata Vlaanderen Verkeersdata

Nadere informatie

Zes segmenten in donateurs van goede doelen

Zes segmenten in donateurs van goede doelen Zes segmenten in donateurs van goede doelen September 2012 Voor u ligt de whitepaper Zes segmenten in donateurs van goede doelen. Het gehele rapport is alleen op aanvraag in te zien. Het onderzoek is een

Nadere informatie

NS Poort en u. Stationsgebieden komen tot leven

NS Poort en u. Stationsgebieden komen tot leven NS Poort en u Stationsgebieden komen tot leven Welkom bij NS Poort NS Poort. Misschien is de naam voor u nieuw. Wij richten ons op de poort naar vele vormen van vervoer, de poort naar het stadscentrum,

Nadere informatie

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam Gerben Quirijns (ARCADIS Nederland BV) In opdracht van Stadsregio Rotterdam Samenvatting Netwerkorganisatie Bereik! is in het kader van DVM Zuidvleugel

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Fractie Stem van Krimpen Hoflaan 40 2926 RC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: D 22/01/2015 Zaaknummer: ZK14005472 Z Afdeling: Ruimte Contactpersoon: R. Brienne Uw brief van: 11-12-2014 Onderwerp: Schriftelijke

Nadere informatie

De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing. www.wegdekmeten.nl

De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing. www.wegdekmeten.nl De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing www.wegdekmeten.nl Zorg voor optimaal inzicht in de staat van uw wegdek Als wegbeheerder of aannemer met de verantwoordelijkheid voor een deel van het wegennet

Nadere informatie

KANT-EN-KLAAR KOOPKLAARPLAN WONINGMARKT IN BEWEGING KANT-EN-KLAAR KOPEN EN NAAR EIGEN SMAAK AFWERKEN NIEUWE VRAAGPRIJS

KANT-EN-KLAAR KOOPKLAARPLAN WONINGMARKT IN BEWEGING KANT-EN-KLAAR KOPEN EN NAAR EIGEN SMAAK AFWERKEN NIEUWE VRAAGPRIJS KOOPKLAARPLAN WONINGMARKT IN BEWEGING NIEUWE VRAAGPRIJS KOPEN EN NAAR EIGEN SMAAK AFWERKEN Met KoopKlaarPlan biedt HuisMakeOver een praktische oplossing voor hypothecaire beperkingen voor een koper. De

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Indruk van de werkzaamheden van vrijwilligers bij Simmerdeis

Indruk van de werkzaamheden van vrijwilligers bij Simmerdeis Indruk van de werkzaamheden van vrijwilligers bij Simmerdeis Dit is een beschrijving van de klussen die je als vrijwilliger van Simmerdeis zo al kunt gaan doen. Bij Simmerdeis kiezen we er bewust voor

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

waardeloze websites!

waardeloze websites! Weg met waardeloze websites! INXCO s manifest met 3 w s voor jouw lucratieve stek op t www in shape for business Peter T Hooft / @PTHooft Weg met waardeloze websites! INXCO s manifest met 3 w s voor jouw

Nadere informatie

Vervoer over goede banen

Vervoer over goede banen Vervoer over goede banen Onderweg naar Morgen Den Haag 14/10/2010 Mobiliteitsontwikkeling in Nederland 1000 900 autokm 800 700 BNP OV-km inwoners 600 500 400 300 200 100 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985

Nadere informatie

de sleutelrol in uw beveiliging en logistiek

de sleutelrol in uw beveiliging en logistiek de sleutelrol in uw beveiliging en logistiek de sleutelrol in uw beveiliging en logistiek Zeer betrouwbare beveiliging en soepele logistiek, in één oplossing à la card. Identificatie XS-Key biedt geavanceerde

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw Windows Phone instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw agenda,

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept

Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept Betere bereikbaarheid, lagere kosten Goed en voordelig persoonlijk bereikbaar door: één persoonlijk nummer, voor uw vaste, mobiele en thuiswerktoestel slimme doorschakelingen,

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie