Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1"

Transcriptie

1 Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1 ISBN

2 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld. In principe ziet een cursusbijeenkomst er als volgt uit: A Inleiding B Instructie C Afsluiting 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. 1. De informatie (leerstof) aanbieden. 2. De cursisten helpen bij het leren. 3. Cursisten gevraagde handelingen laten tonen. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Het schema wordt van begin tot eind stap voor stap doorlopen. De stappen B1 tot B4 worden steeds herhaald, dat wil zeggen dat de leerstof steeds in kleine delen wordt aangeboden (B1). Er zullen dus vele momenten zijn waarop de cursist hulp nodig kan hebben (B2). Daaruit volgt ook dat tijdens een cursusbijeenkomst cursisten meerdere handelingen aanleren die ze kunnen demonstreren (B3), waarop de cursusleider kan reageren met goedkeuring of eventueel noodzakelijke corrigerende opmerkingen (B4). Op de volgende pagina vindt u nogmaals het schema aangevuld met extra informatie om de inhoud en het waarom van elke stap te verduidelijken. De uitwerking van de acht cursusbijeenkomsten wordt namelijk binnen dit schema gegeven. Reserveer voor: de Inleiding 10-15% de Instructie 60-70% de Afsluiting 20-25% van de beschikbare tijd. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

3 3 Lesschema A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. De cursusleider kan om stilte verzoeken, de deur dichtdoen, een aankondiging op het bord schrijven of op een andere manier de aandacht op zijn persoon en de komende les richten. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. Voor cursist en leraar is het van belang precies te weten wat de gewenste resultaten voor een les zijn. De werkhouding van de cursist tijdens de les is er van afhankelijk of bijv. de behandelende stof herkend moet worden, uit het hoofd geleerd moet worden, of toegepast moet kunnen worden. Alleen maar noemen van onderwerpen die behandeld gaan worden is onvoldoende. De docent moet dit in begrijpelijke termen doen. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. De docent moet in het begin van de les zorgen dat de nieuwe informatie aansluit op en voortbouwt op eerder verworven begrippen en regels. De betreffende kennis van de cursisten moet dan eerst opgehaald (geactiveerd) worden. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden. De kern van het onderwijsleerproces is het aanbieden van de informatie door de docent of door het studieboek. 2. De cursisten helpen bij het leren. De docent blijft tijdens het leerproces niet op zijn plaats maar is bezig de verrichtingen van de cursisten te observeren en waar nodig te ondersteunen. De toegepaste didactische opvatting kan worden gekenschetst als begeleid ontdekkend leren. 3. Cursisten de gevraagde handeling laten tonen. Het gaat hier niet om het controleren of de cursisten hun huiswerk hebben gedaan, maar om een oefenmogelijkheid voor het uitvoeren van de gewenste (eind)handeling. Een gerichte vraag geeft de cursist de mogelijkheid om zichzelf en de docent te tonen dat hij of zij het weet of kan. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. Het geven van informatie over de getoonde prestaties aan cursisten is informatief en versterkend. Terugkoppeling van informatie over de uitvoering van de handeling van de lerende gaat in vele gevallen vanzelf: het werkt of het werkt niet. Terugkoppeling moet in ieder geval informatie geven over de correctheid van het uitvoeren van de handelingen die tijdens het leren zichtbaar zijn. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

4 4 C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). De bedoeling van deze gebeurtenis is vast te stellen of de cursist het leerdoel heeft bereikt en of hij of zij met zekerheid de gewenste eindhandelingen kan uitvoeren. Voor dit doel zijn verschillende toetsingsvormen mogelijk: bijvoorbeeld een opdracht uitvoeren of een opgave maken. Ze hoeven niet allemaal op hetzelfde tijdstip te worden afgenomen. Uiteraard behoort de toets afgestemd te zijn op de gestelde leerdoelen. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Deze laatste stap is gericht op het bevorderen van het beklijven op de wat langere termijn. Daarom dienen deze aanwijzingen lesoverstijgend te zijn en gericht op het zichtbaar maken van cursusverbanden. 2. Voorkennis Voor deze cursus wordt geen voorkennis verondersteld. 3. Algemeen Technische zaken als het op de juiste wijze geïnstalleerd zijn van Windows Vista, Accessoires, Internet Explorer 7 en Windows Mail zijn essentieel voor het geven van deze cursus. Daarnaast hebben de cursisten een lege USB-stick en een werkende printer nodig. Dit alles valt echter buiten het bestek van deze handleiding. Aanvullend materiaal Extra oefeningen en toetsen, kunt u downloaden van Meer informatie: 4. Referenties E. Warries en J.M. Pieters Inleiding Instructietheorie Swets en Zeitlinger B.V. Amsterdam/Lisse 1992 J. Molter en A. Borg Onderwijs en leerpsychologie Intro Nijkerk 1990 Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

5 5 5. Overzicht van de cursusbijeenkomsten De cursusopzet bestaat uit negen bijeenkomsten, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoofdstuk 1 tot en met 9 uit het boek Windows Vista voor senioren deel 1. Les 1 Hoofdstuk 1 Starten met Windows Vista Les 2 Hoofdstuk 2 Meer muisgebruik in Windows Les 3 Hoofdstuk 3 Vaardigheid met het toetsenbord Les 4 Hoofdstuk 4 Een briefje schrijven Les 5 Hoofdstuk 5 Tekst bewerken Les 6 Hoofdstuk 6 Mappen en bestanden Les 7 Hoofdstuk 7 Tekst opmaken Les 8 Hoofdstuk 8 Surfen over het internet Les 9 Hoofdstuk 9 , de elektronische post Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

6 6 Eerste bijeenkomst A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. Geef eerst onderstaande informatie; schrijf de vet gedrukte woorden ergens in grote letters zodat iedereen ze goed kan zien (bijvoorbeeld op een bord). U zit klaar om te beginnen. Dit boek ligt naast uw computer. U gaat alle oefeningen die in het boek staan, direct zelf uitvoeren op de computer. Zo leert u het snelste werken met uw computer. Aan het begin van iedere les geeft de docent u achtergrondinformatie. Ook wordt beknopt omschreven wat u leert in de les. De computer die u voor u heeft staan, wordt ook wel pc genoemd. Pc is de afkorting voor personal computer. Letterlijke vertaling daarvan is persoonlijke computer. Zo n 25 jaar geleden werden computers vrijwel alleen in het bedrijfsleven gebruikt. Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een computer in huis. Om de computer te bedienen is een besturingssysteem nodig. Het besturingssysteem dat op uw computer staat, heeft de naam Windows Vista. Windows Vista is gemaakt door een Amerikaans bedrijf dat Microsoft heet. Daar heeft u waarschijnlijk wel eens van gehoord. Met Windows kunt u uw computer allerlei opdrachten laten uitvoeren. Bijvoorbeeld een computerprogramma openen. Zo n opdracht kunt u geven door met behulp van een computermuis ergens op te klikken. Dat klikken met zo n muis moet u wel eerst oefenen om er handig mee te worden. Dat doet u in deze les. Dit boek is bedoeld voor beginnende computergebruikers die niet eerder op een computer hebben gewerkt. U krijgt dus uitleg over het aanzetten van een computer, het vasthouden van een muis, het bewegen ervan en allerlei andere zaken die nieuw voor u zijn. Neem rustig de tijd om te oefenen. Het is bijvoorbeeld heel normaal dat u in het begin wat onwennig bent als u voor het eerst een computermuis gebruikt. U zult merken dat het stap voor stap beter zal gaan. Doe een hoofdstuk gerust nog een keer over als u extra wilt oefenen. Na deze eerste les begrijpt u ook waarom dit besturingssysteem Windows is genoemd. Windows is het Engelse woord voor vensters. U zult zien dat alles wat u op uw beeldscherm ziet, in vensters wordt getoond. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

7 7 In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) starten en stoppen van Windows Vista; aanwijzen en klikken met de muis; programma s openen en sluiten; een venster minimaliseren en maximaliseren; de taakbalk gebruiken. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. Omdat dit de eerste bijeenkomst is, kunt u niet terugwijzen naar de vorige bijeenkomst. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden. Pagina s De cursisten helpen bij het leren. 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten de herhalingsoefening Openen en sluiten op pagina 62 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullend materiaal: Miniposter Hoe houdt u de muis vast. Zie hiervoor Aanvullende Achtergrondinformatie en tips op pagina 63 t/m 68. lesstof: Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

8 8 Tweede bijeenkomst A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. Geef eerst onderstaande informatie; schrijf de vet gedrukte woorden ergens in grote letters zodat iedereen ze goed kan zien (bijvoorbeeld op een bord). De muis is een onmisbaar apparaat voor het werken met de computer. Eigenlijk is het een betrekkelijk nieuw onderdeel van een computer. Vroeger werden computers bediend door allerlei ingewikkelde commando s in te typen. Dat werd voornamelijk door computerspecialisten gedaan. Toen steeds meer mensen gebruik wilden maken van computers, werd snel duidelijk dat de bediening eenvoudiger moest worden. Dit is de reden geweest om het besturingssysteem en computerprogramma s steeds grafischer te maken. Tegenwoordig ziet u op het beeldscherm allerlei soorten knoppen en pictogrammen waar u met behulp van de muis op kunt klikken om een opdracht te geven of iets te laten gebeuren. Windows Vista is daar een goed voorbeeld van. Met de muis kunt u dus allerlei opdrachten geven en taken laten uitvoeren in Windows en andere computerprogramma s. Daarvoor heeft een muis verschillende knoppen. In deze les leert u hier meer over. Misschien dat de muis in de toekomst weer minder belangrijk wordt als de computer naar u kan luisteren en uw mondelinge opdrachten accepteert. Tot die tijd staat de muis centraal in Windows Vista. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) slepen met de muis; een schuifbalk slepen; dubbelklikken met de muis; rechtsklikken met de muis; het schuifwiel van de muis gebruiken; het programma Help en ondersteuning gebruiken; het beeld van een venster veranderen. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. Breng in het kort de leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

9 9 starten en stoppen van Windows Vista; aanwijzen en klikken met de muis; programma s openen en sluiten; een venster minimaliseren en maximaliseren; de taakbalk gebruiken. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden. Pagina s De cursisten helpen bij het leren. 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten de herhalingsoefening Slepen met een venster op pagina 94 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Klikken, dubbelklikken en slepen op pagina 94 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Klikken en rechtsklikken op pagina 95 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Windows Help en ondersteuning gebruiken op pagina 95 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Eventueel kunnen cursisten verder oefenen met slepen op pagina 375 en verder Klikken en slepen met Patience. Aanvullende Achtergrondinformatie en tips op pagina 96 t/m 108. lesstof: Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

10 10 Derde bijeenkomst A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. Geef eerst onderstaande informatie; schrijf de vet gedrukte woorden ergens in grote letters zodat iedereen ze goed kan zien (bijvoorbeeld op een bord). Tekstverwerking is de toepassing waardoor de computer zo populair is geworden. De tijd van de typemachine ligt al weer ver achter ons en dat is mede te danken aan het gemak dat computers brengen bij het schrijven en produceren van teksten. Als computergebruiker is het handig om goede vaardigheden te hebben op het gebied van tekstverwerking. Dit is niet alleen nodig voor bijvoorbeeld het schrijven van brieven of berichten, maar ook voor andere zaken. U ontkomt niet aan een zekere mate van toetsenbordvaardigheid om de computer handig te bedienen, omdat de computer nog niet helemaal met de muis te bedienen is. Windows Vista heeft een eenvoudig tekstverwerkingsprogramma waarmee u kunt oefenen. Dat programma heet WordPad. Het is samen met Windows Vista op uw computer geïnstalleerd. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) WordPad openen; typen met het toetsenbord; een typefoutje verbeteren; een nieuwe regel of alinea maken; allerlei soorten tekens typen; de cursor verplaatsen; hoofdletters typen; een nieuwe tekst beginnen; stoppen met WordPad. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. Breng in het kort de leerstof van de vorige bijeenkomsten in herinnering: slepen met de muis; een schuifbalk slepen; dubbelklikken met de muis; rechtsklikken met de muis; het schuifwiel van de muis gebruiken; het programma Help en ondersteuning gebruiken; het beeld van een venster veranderen. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

11 11 B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden. Pagina s De cursisten helpen bij het leren. 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten de herhalingsoefening Typen van een tekst op pagina 127 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Corrigeren op pagina 128 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen en toe te passen met behulp van de extra oefeningen. Aanvullend materiaal: Miniposter Het toetsenbord. Zie hiervoor Aanvullende Achtergrondinformatie en tips op pagina 129 t/m 132. lesstof: Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

12 12 Vierde bijeenkomst A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. Geef eerst onderstaande informatie; schrijf de vet gedrukte woorden ergens in grote letters zodat iedereen ze goed kan zien (bijvoorbeeld op een bord). In bijna geen enkel kantoor in Nederland worden nog brieven met de typemachine getypt. Zonder eindeloos overtypen en zonder correctievloeistof is het nu mogelijk om brieven, rapporten en andere teksten op de computer foutloos te produceren. Eerder gemaakte teksten of brieven kunnen opnieuw worden gebruikt en met enige tekstaanpassingen geschikt worden gemaakt voor grote aantallen lezers of geadresseerden. Teksten of brieven schrijven met de computer is ook voor u handig, want u kunt ze gemakkelijk verbeteren tot ze naar uw zin zijn. U kunt een tekst ook tussentijds opslaan om er later nog eens aan door te werken. In deze les gaat u een eerste brief schrijven met behulp van de computer. Dat doet u weer in het programma WordPad. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) een briefje typen; de datum invullen; een brief opslaan; een brief openen; het afdrukvoorbeeld bekijken; de tekst afdrukken; wijzigingen wel of niet opslaan. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

13 13 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. Breng in het kort de leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering: WordPad openen; typen met het toetsenbord; een typefoutje verbeteren; een nieuwe regel of alinea maken; allerlei soorten tekens typen; de cursor verplaatsen; hoofdletters typen; een nieuwe tekst beginnen; stoppen met WordPad. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden. Pagina s De cursisten helpen bij het leren. 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten de herhalingsoefening Wijzigingen opslaan op pagina 149 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aandachtspunten: Pagina 145 Wel of niet afdrukken. Pagina 149 Oefening wel of niet afdrukken. Aanvullende Achtergrondinformatie en tips op pagina 150 t/m 156. lesstof: Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

14 14 Vijfde bijeenkomst A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. Geef eerst onderstaande informatie; schrijf de vet gedrukte woorden ergens in grote letters zodat iedereen ze goed kan zien (bijvoorbeeld op een bord). Met de computer is het heel makkelijk om een tekst te bewerken. U kunt bijvoorbeeld een woord selecteren, kopiëren en ergens anders in de tekst plakken. Of complete zinnen of alinea s verplaatsen. Of teksten typen en opslaan die u later met enige aanpassingen weer wilt gebruiken. Het is heel eenvoudig om zelf een standaarddocument op te stellen, bijvoorbeeld een uitnodiging. Daarin kunt u ruimte openlaten om een naam en andere informatie toe te voegen die de uitnodiging persoonlijker maken. De ontvangers van zo n afgedrukte uitnodiging zullen denken dat u een persoonlijke tekst heeft geschreven. Het grootste deel van zo n document is echter slechts één keer getypt. Deze les is vooral gericht op het bewerken van tekst. U zult ontdekken hoe eenvoudig het is om teksten te bewerken: soms hoeft u alleen te klikken en slepen met uw muis. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) de cursor in de tekst verplaatsen met de muis; een woord en een alinea selecteren; een woord verwijderen; slepen met een woord en een alinea; alinea s splitsen en weer aan elkaar plakken. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. Breng in het kort leerstof van de vorige bijeenkomsten in herinnering: een briefje typen; de datum invullen; een brief opslaan; een brief openen; het afdrukvoorbeeld bekijken; de tekst afdrukken; wijzigingen wel of niet opslaan. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

15 15 B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden. Pagina s De cursisten helpen bij het leren. 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). Laat de cursisten de herhalingsoefening Het leesplankje op pagina 174 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Een gedicht op pagina 176 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Kopiëren en plakken op pagina 177 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende Achtergrondinformatie en tips op pagina 178 t/m 182. lesstof: Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

16 16 Zesde bijeenkomst A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. Geef eerst onderstaande informatie; schrijf de vet gedrukte woorden ergens in grote letters zodat iedereen ze goed kan zien (bijvoorbeeld op een bord). In deze les leert u werken met de mappen en bestanden die op de vaste schijf van uw computer staan. Een bestand is een verzamelnaam voor alles wat op de computer is opgeslagen. Dat kan een programma of een gegevensbestand met namen zijn, maar ook een zelfgetypt tekstdocument of een foto. Eigenlijk heet alles wat op de vaste schijf van uw computer staat een bestand. Als u duizenden documenten op uw bureau zou hebben liggen, is het bijna onmogelijk om het document te vinden waar u naar op zoek bent. Daarom worden documenten van papier vaak opgeslagen in mappen in een archiefkast. Door de documenten in logische groepen te ordenen wordt het eenvoudiger om een bepaald document te vinden. De mappen op uw computer hebben dezelfde functie. Mappen bevatten niet alleen bestanden, er kunnen ook andere mappen in zitten. Een map die in een andere map staat, wordt meestal een submap genoemd. U kunt zoveel submappen aanmaken als u wilt, met daarin ieder gewenst aantal bestanden en extra submappen. U hoeft gelukkig niet alles zelf te organiseren op uw computer. Windows Vista heeft al een aantal mappen voor u gemaakt. Dat zijn onder andere de volgende mappen: Documenten, Afbeeldingen, Muziek, Video s en Downloads. Die mappen kunt u gebruiken om uw bestanden te ordenen. In de vorige lessen heeft u al verschillende WordPad-documenten opgeslagen in uw map Documenten. Door een map in een mapvenster te openen, kunt u werken met de mappen en bestanden die op de vaste schijf van uw computer staan. In een mapvenster kunt u bestanden en mappen verwijderen, kopiëren en verplaatsen. Misschien wilt u op een bepaald moment een tekst of foto op diskette of USB-geheugenstick zetten. Dat kunt u ook in dit venster doen. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

17 17 In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) de map Documenten gebruiken; een nieuwe map maken; een bestand verplaatsen en kopiëren naar een andere map; bestanden kopiëren en verwijderen; de naam van een bestand of map wijzigen; de Prullenbak legen; een bestand op een USB-geheugenstick zetten. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. Breng in het kort leerstof van vorige bijeenkomsten in herinnering: de cursor in de tekst verplaatsen met de muis; een woord en een alinea selecteren; een woord verwijderen; slepen met een woord en een alinea; alinea s splitsen en weer aan elkaar plakken. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden. Pagina s De cursisten helpen bij het leren. 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten de herhalingsoefening Mapvensters openen op pagina 216 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Werken met het Navigatievenster op pagina 216 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Een nieuwe map maken op pagina 217 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

18 18 Laat de cursisten de herhalingsoefening Bestanden kopiëren op pagina 217 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Een bestand een andere naam geven op pagina 217 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Bestanden verwijderen op pagina 218 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Een map een andere naam geven en wissen op pagina 218 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Een bestand naar een USB-stick kopiëren op pagina 218 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aandachtspunten: Cursisten hebben een lege USB-stick nodig. Aanvullende Achtergrondinformatie en tips op pagina 219 t/m 225. lesstof: Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

19 19 Zevende bijeenkomst A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. Geef eerst onderstaande informatie; schrijf de vet gedrukte woorden ergens in grote letters zodat iedereen ze goed kan zien (bijvoorbeeld op een bord). Sinds de opkomst van tekstverwerkingsprogramma s is er voor de thuisschrijvers veel veranderd in de manier waarop met tekst wordt gewerkt. Vroeger was het voor professioneel drukwerk noodzakelijk om de lay-out (opmaak) van een tekst door een opmaker te laten verzorgen. Het drukken van zo n tekst werd overgelaten aan een drukker. Het eindresultaat was niet te evenaren op een typemachine. Tegenwoordig zijn de tekstverwerkingsprogramma s zo geavanceerd dat iedere computergebruiker de mogelijkheid heeft om de opmaak van een document naar eigen smaak en inzicht te verzorgen. En als het document op een goede laserprinter wordt afgedrukt, benadert het eindresultaat de kwaliteit van professioneel drukwerk. Een tekst kan op verschillende manieren opgemaakt worden. U kunt experimenteren met eenvoudige tekstopmaak, zoals onderstreept, vet of cursief. Ook kunt u een breed scala van andere opmaakfuncties proberen, zoals het veranderen van een lettertype of het toevoegen van kleur aan uw tekst. U kunt een tekst ná het typen opmaken, maar u kunt er ook voor kiezen om vooraf de gewenste opmaak in te stellen. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) wat tekstopmaak is; woorden cursief, onderstreept, vet en gekleurd maken; meerdere vormen van opmaak toepassen; een ander lettertype kiezen; letters groter of kleiner maken; opmaak vooraf of achteraf toepassen. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

20 20 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. Breng in het kort leerstof van vorige bijeenkomsten in herinnering. de map Documenten gebruiken; een nieuwe map maken; een bestand verplaatsen en kopiëren naar een andere map; bestanden kopiëren en verwijderen; de naam van een bestand of map wijzigen; de Prullenbak legen; een bestand op een USB-geheugenstick zetten. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden. Pagina s De cursisten helpen bij het leren. 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten de herhalingsoefening De routebeschrijving op pagina 241 maken. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende Achtergrondinformatie en tips op pagina 244 t/m 248. lesstof: Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

21 21 Achtste bijeenkomst A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. Geef eerst onderstaande informatie; schrijf de vet gedrukte woorden ergens in grote letters zodat iedereen ze goed kan zien (bijvoorbeeld op een bord). Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn. Het World Wide Web is één van de leukste onderdelen van internet. World Wide Web betekent zoiets als wereldwijd web: een spinnenweb van computers waarop allemaal informatie staat over de meest uiteenlopende onderwerpen. Deze informatiebronnen kunt u op uw computer openen en bekijken. Het maakt hierbij niet uit waar deze informatiebronnen zich ter wereld bevinden. Op internet wordt zo n informatiebron een website genoemd. Site betekent zoiets als plaats. Een website is dus een plaats ergens op het Web. Een website bestaat meestal uit meer webpagina s. U kunt van de ene webpagina naar de andere gaan door op een koppeling (hyperlink) op de pagina te klikken. Een koppeling verwijst naar een andere webpagina. Op dezelfde manier kunt u van de ene website naar de andere website gaan. Dat wordt surfen genoemd. Het programma dat u gebruikt om te surfen over internet is Internet Explorer. Om verbinding te maken met internet moet u contact maken met een computer die op internet is aangesloten. Dat wordt geregeld door een internetprovider. In het Nederlands wordt zo n organisatie ook wel internetaanbieder genoemd. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan moet u een abonnement hebben bij zo n internetprovider. U krijgt dan een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiermee kunt u toegang krijgen tot internet. Staat u in verbinding met internet, dan bent u online. In deze les gaat u eerst online om vervolgens te surfen. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) openen van Internet Explorer; contact maken met uw internetprovider; een webadres gebruiken; vooruit en achteruit bladeren; een webadres bewaren; een favoriet gebruiken; stoppen met internet. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

22 22 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. Breng in het kort leerstof van de vorige bijeenkomsten in herinnering. wat tekstopmaak is; woorden cursief, onderstreept, vet en gekleurd maken; meerdere vormen van opmaak toepassen; een ander lettertype kiezen; letters groter of kleiner maken; opmaak vooraf of achteraf toepassen. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden. Pagina s De cursisten helpen bij het leren. 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten de herhalingsoefening Visual Steps als favoriet maken op pagina 273. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. Laat de cursisten de herhalingsoefening Surfen maken op pagina 274. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende Achtergrondinformatie en tips op pagina 275 t/m 286. lesstof: Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

23 23 Negende bijeenkomst A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn. Geef eerst onderstaande informatie; schrijf de vet gedrukte woorden ergens in grote letters zodat iedereen ze goed kan zien (bijvoorbeeld op een bord). Een van de handigste toepassingen van internet is de elektronische post: . Bij gebruikt u geen pen, papier, envelop of postzegel. U typt uw berichtje op de computer en verzendt het direct via internet. Het leuke van is dat u van alles kunt meesturen. Bijvoorbeeld een foto die u heeft gemaakt met een digitale camera. Als u een abonnement heeft bij een internetprovider, beschikt u over een adres. Dit adres is nodig om te kunnen versturen en ontvangen. Uw internetprovider regelt uw verkeer. U kunt dat vergelijken met een postkantoor. Bij uw internetprovider staat een grote computer (mailserver) die alle berichten doorstuurt. Als u een verstuurt, komt het bericht aan bij die mailserver. Vandaaruit wordt de verder verstuurd naar de internetprovider van de persoon aan wie u de mail heeft geadresseerd. Hetzelfde gebeurt andersom. Om iemand een te kunnen sturen, moet de geadresseerde dus ook een adres hebben. Het maakt niet uit waar die persoon woont. Een naar Australië verzenden, gaat net zo snel als een verzenden binnen Nederland. Aan het verzenden van een bericht zijn geen directe kosten verbonden, behalve uw abonnement bij uw internetprovider. Er is geen limiet aan het aantal berichten dat u mag versturen of ontvangen. Windows Vista heeft een eenvoudig programma, Windows Mail, waarmee u snel en eenvoudig elektronische briefjes kunt versturen en ontvangen. Dat programma leert u in deze les gebruiken. U zult ervaren hoe gemakkelijk is: u hoeft geen postzegels meer te kopen en niet meer naar de brievenbus te lopen. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) Windows Mail openen; een bericht maken, verzenden, ontvangen en lezen; een bijlage meesturen, openen en opslaan. Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

24 24 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen. Breng in het kort leerstof van de vorige bijeenkomsten in herinnering. openen van Internet Explorer; contact maken met uw internetprovider; een webadres gebruiken; vooruit en achteruit bladeren; een webadres bewaren; een favoriet gebruiken; stoppen met internet. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden. Pagina s De cursisten helpen bij het leren. 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing). Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten de herhalingsoefening Een met bijlage versturen en ontvangen maken op pagina 307. Ze mogen daarbij gebruik maken van Bijlage B "Hoe doe ik dat ook alweer?" op pagina 383 en verder. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen. Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende Achtergrondinformatie en tips op pagina 308 t/m 316. lesstof: Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1, ISBN

25 25 6. De eindtoets Ter afsluiting zijn er verschillende Windows Vista-toetsen beschikbaar. Deze bestaan uit meerkeuzevragen. De toetsen kunnen online gemaakt worden op Na afloop ziet de cursist direct het behaalde resultaat. De cursist ontvangt gratis per een Computerbrevet met zijn/haar naam en het resultaat. Het brevet kan worden geprint. 7. Ander cursusmateriaal De populaire boeken van Visual Steps zijn uitstekend geschikt voor gebruik als cursusmateriaal. Bij de meeste boeken zijn docentenhandleidingen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren, ISBN

Studio Visual Steps. Werken met Windows Live Mail

Studio Visual Steps. Werken met Windows Live Mail Studio Visual Steps Werken met Windows Live Mail Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2013 Visual Steps B.V. Opmaak / bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: juli 2013 Alle

Nadere informatie

Basiscursus Computergebruik. Windows 7

Basiscursus Computergebruik. Windows 7 Basiscursus Computergebruik Windows 7 1 Inhoud Voor u begint 4 Les 1: De basis 5 1.1 Soorten computers 5 1.2 Onderdelen van de computer 6 1.3 De computer aanzetten en aanmelden 7 1.4 De computermuis 8

Nadere informatie

Studio Visual Steps. E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd!

Studio Visual Steps. E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! Studio Visual Steps E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2015 Visual Steps B.V. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum:

Nadere informatie

Computers, wat kan ik ermee?

Computers, wat kan ik ermee? Studio Visual Steps Computers, wat kan ik ermee? Een handige gids voor senioren B.V. Tekst: Martijn Vet en Ria Beentjes Opmaak: Marleen Vermeij Tekstcorrectie: Lidy Deutekom Eindredactie: Ria Beentjes

Nadere informatie

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom Internet Aad Blom Er zijn handleidingen voor de volgende cursussen: Kennismaken met de computer Deze cursus is voor degene die weinig of niets weet van computers. De cursist wordt vertrouwd gemaakt met

Nadere informatie

Wegwijs in internet. Docentenhandleiding. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij coutinho. bussum 2011

Wegwijs in internet. Docentenhandleiding. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij coutinho. bussum 2011 Wegwijs in internet Docentenhandleiding Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze docentenhandleiding hoort bij Wegwijs in internet van Hannie van Osnabrugge. 2011 Hannie van

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Beginnen met De Computer. Deel 1: Windows. Marlou Ruijter

Beginnen met De Computer. Deel 1: Windows. Marlou Ruijter Beginnen met De Computer Deel 1: Windows Marlou Ruijter Uitgeverij Tobi Vroegh 2010 Colofon Beginnen met de computer. Deel 1: Windows Tekst: Marlou Ruijter Aanpassingen: Sonh Lövdahl Illustratie voorkant:

Nadere informatie

1. Surfen over het internet

1. Surfen over het internet 10 Starten met internet en e-mail met Windows Vista 1. Surfen over het internet Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn. Het World Wide Web is één van de leukste

Nadere informatie

Handleidingen maken. Reader voor het DrentheCollege, MBO-ICT.

Handleidingen maken. Reader voor het DrentheCollege, MBO-ICT. Handleidingen maken Reader voor het DrentheCollege, MBO-ICT. Inhoud 1 Handleidingen schrijven 3 Kenmerken van een handleiding........................ 3 De doelgroep................................. 3 Soorten

Nadere informatie

Presenteren met Powerpoint in de les

Presenteren met Powerpoint in de les PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT ICT Presenteren met Powerpoint in de les Samengesteld door: Christ Bosmans ict-coördinator christ.bosmans@pandora.be http://www.christbosmans.be Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Word 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE Word 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website: http://www.softwijs.nl

Nadere informatie

ONTWERP JE EIGEN MET KOMPOZER

ONTWERP JE EIGEN MET KOMPOZER ONTWERP JE EIGEN MET KOMPOZER 2006 Auteur en Copyright Freek Pol. Dit document mag worden gekopieerd en / of verspreid worden zonder toestemming van de auteur mits de bron / auteur wordt vermeld en daarvan

Nadere informatie

SIMPC & SIMTOP. Handleiding Gebruik. Nederlands

SIMPC & SIMTOP. Handleiding Gebruik. Nederlands pc SIMPC & SIMTOP Handleiding Gebruik Versie 3.0 Deze handleiding is geschikt voor de volgende modellen: SimPC, SimTop, SimTouch - 2010 t/m 1015 Nederlands INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. INTRODUCTIE 5 1.1

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller Reader 43 Workshop Kennismaken met websites FRONTPAGE 2003 Mediatheek Tilburg Moller 2 Inleiding... 5 1 Wat gaan we doen?... 5 1.1 Onderwerp.. 5 1.2 Inleiding.. 6 1.3 De opdracht 6 1.4 Infobronnen 6 1.5

Nadere informatie

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website Peije van Klooster 2011 Inhoudsopgave: Inleiding... 4 1 Wat is internet... 5 1.1 Een klein beetje geschiedenis van internet... 5 1.2 Evolutie

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2006 Ha

Inhoud tips en trucs 2006 Ha Inhoud tips en trucs 2006 Ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Excel - Data als afbeelding kopieren 4 Foxit Reader 5 Google - Denk als Google 6 Hardware Printers / Internet Explorer - Afdrukvoorbeeld 7 Internet

Nadere informatie

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers WINDOWS MAIL 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R 5 0 -

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

NOTITIES BIJ PRESENTATIE: Cursus Vista en Wordpad Basiscursus Deel1 en 2

NOTITIES BIJ PRESENTATIE: Cursus Vista en Wordpad Basiscursus Deel1 en 2 NOTITIES BIJ PRESENTATIE: Cursus Vista en Wordpad Basiscursus Deel1 en 2 DIA 1 VERWELKOMING: Welkom aan de deelnemers. Thema van de les wordt kort omschreven. De vroegkomers kunnen/konden oefenen met de

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Pc beveiligen

Studio Visual Steps. Pc beveiligen Studio Visual Steps Pc beveiligen 2014 Visual Steps B.V. Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: november 2014 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. online (samen)werken

Cursus Onderwijs en ICT. online (samen)werken Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1, deel 4 (versie 1.0 po/vo/bve NL 11-11-2009) online (samen)werken door Serge de Beer Inleiding Op de tijdslijn van de geschiedenis is het nog niet zo heel lang geleden,

Nadere informatie

Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS

Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS Een website gaan bouwen is niet alleen een leuke hobby. Je kunt er ook je werk van maken. Webdesigners zijn gewild, goede webdesigners hebben altijd werk. Elk

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

Computercursus. voor nt2-leerders. (Windows XP)

Computercursus. voor nt2-leerders. (Windows XP) www.nt2taalmenu.nl Computercursus voor nt2-leerders (Windows XP) pag. 1 Inhoud: Les 1 De computer en internet pag. 3 Les 2 Internet en nt2taalmenu pag. 8 Les 3 Het toetsenbord en Windows pag. 13 Les 4

Nadere informatie

Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief

Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2006 Visual Steps B.V. Omslagontwerp: Studio Willemien Haagsma bno Opmaak/redactie: Marleen Vermeij Eindredactie: Ria Beentjes Eerste druk: april

Nadere informatie

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag!

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Auteur: Hugo Bakker Dit e-book is geschreven door Hugo Bakker en beschrijft hoe jij FOCUS kunt creëren en MS Outlook gebruiken om je daarbij te ondersteunen

Nadere informatie

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 Handleiding ILIAS Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 G. Smits 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inloggen... 5 De pagina editor... 8 Paragraaf invoegen... 9 Media invoegen... 12 Voer vraag

Nadere informatie

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Word 2010 titel Klikmee Word 2010 eerste druk juni 2010 auteur webdesign zetwerk druk Fred Beumer Guus Mul Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie