GebruiksaanwijzingFM-7900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GebruiksaanwijzingFM-7900"

Transcriptie

1 GebruiksaanwijzingFM-7900

2 Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIMkaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft volgens de installatiegids. In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon. Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader. Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 4 tot en met 13. De specifi caties staan in hoofdstuk 16 beschreven. 2

3 1 BEGRIPPEN Provider: Provider is een andere benaming voor Telefoonmaatschappij. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/of op de SIMkaart zelf staat via welke provider u belt. SIM-kaart: Een SIM-kaart ( Subscriber Identity Module ) is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt. SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIMkaarten zijn provider gebonden. SIMLOCKVRIJ: Deze telefoon is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat de telefoon niet is gebonden 3

4 aan SIM-kaarten van een bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw keuze van telefoonmaatschappij. PIN-code / PUK-code: Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die door de provider bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld. U kunt deze PIN-code zelf wijzigen. Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIMkaart geblokkeerd. U dient nu de PUKcode van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die door uw provider bij de SIM-kaart geleverd zijn. Raadpleeg de helpdesk van uw provider als u deze informatie niet beschikbaar heeft. 4

5 Pre-paid of abonnement: Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf. Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden. Voic Voic is een antwoordapparaat op de centrale van de provider. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden. Carkit: Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de auto voeren waarbij u de handen vrij 5

6 houdt om te chaufferen. Deze telefoon isniet geschikt voor carkits die via Bluetooth werken. Raadpleeg de leverancier van deze telefoon over de mogelijkheden. U kunt uiteraard in de auto ook een headset aansluiten. Headset: Een headset is een oortelefoontje met aan een beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan uw oor te houden. De laadaansluiting is tevens de aansluiting voor de headset (micro-usb). Zodra u hier een headset aansluit, worden de microfoon en de luidspreker van de telefoon uitgeschakeld. Waarschuwing: Blijvende gehoorschade kan ontstaan indien de oor-, hoofdtelefoon voor langere tijd gebruikt wordt op hoog volume. Om uw gehoor te beschermen graag het volgende opvolgen: 6

7 Verhoog het volume van minimaal tot een comfortabel niveau. Luister niet voor lange periode met hoog volume. Verhoog het volume niet om omgevingslawaai te negeren of overtreffen. Verlaag het volume als je de mensen naast je niet kunt horen. WAP: WAP (Wireless Application Protocol) is een manier om internet via de mobiele telefoon te gebruiken. Dit gebeurt meestal via GPRS (General Packet Radio Service). Hiermee kunnen instellingen via internet opgeslagen worden of worden gewijzigd. Dit toestel zou uw SIM-kaart automatisch moeten detecteren en WAP al ingesteld moeten hebben. Vraag, als deze functie niet automatisch wordt ingesteld, uw provider om de instellingen voor het gebruik van WAP. 7

8 GPS: Met deze functie is het mogelijk om de locatie van de telefoon te bepalen. Door met satellieten contact te zoeken kan nauwkeurig de positie van de telefoon worden bepaald. Dit kan o.a. worden gebruikt voor navigatie. Binnen gebouwen en in smalle straten kan het contact met de satellieten belemmerd worden, waardoor deze functie niet of niet nauwkeurig werkt. AGPS: Met deze functie is het mogelijk om de locatie van de telefoon te bepalen. Door verbinding te maken met de antennes van uw netwerk kan de positie van de telefoon worden bepaald met een nauwkeurigheid van 1300 meter. Dit kan o.a. worden gebruikt om navigatie te helpen als geen satellieten kunnen worden gevonden (zoals binnen gebouwen) of voor hulpdiensten om een schatting van uw locatie te krijgen. Deze functie werkt via een internetdienst. Raadpleeg voor kosten hiervan uw netwerkprovider. 8

9 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 2.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee. Plaats eerst de SIM-kaart van uw provider in de telefoon, zie de startgids. Zonder een SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen te gebruiken. 9

10 2.2 Waarschuwingen De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen. In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan. Gebruik het toestel alleen waar deze voor bedoeld is. Gebruik het toestel alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren Gebruik de telefoon niet op locaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.) Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.) 10

11 Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar. De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur. Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon in dit geval niet in uw binnenzak. Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst uw huisarts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt. Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie of het toestel spelen (gevaar voor verstikken). Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten. De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen. 11

12 De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen. Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken. Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon. Als u bij sommige hoortoestellen een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen. De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken. De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water. Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat. De telefoon mag alleen worden ge- 12

13 opend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie. Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio s en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken. Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen. Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen. Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische middelen. 2.3 Leveringsomvang Mobiele telefoon Batterij Voedingsadapter Bureaulader Gebruikershandleiding Startgids 13

14 2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar. Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere verbruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat. 14

15 Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.3). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel. Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar. 15

16 3 FUNCTIEBESCHRIJVING 3.1 Telefoon SOS-toets 2. Bevestiging voor polsbandje (excl.) 3. Luidspreker belsignaal / handenvrij 4. Gespreksluidspreker 5. Display (zie paragraaf 3.3) 6. Schakelaar voor zaklamp 7. Microfoon 8. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter / Aansluiting headset (Micro USB) 8 16

17 3.2 Druktoetsen Softtoetsen: Vanuit rust: Linker softtoets: Opent het menu. Rechter softtoets: Opent de contactlijst. In menu: Deze voeren de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven. Verbindingstoets: Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen. Vanuit rust: Opent de gespreksgeschiedenis Aan/uit/einde-toets: Om telefoongesprekken te beëindigen. Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen, of open het telefoonboek (kort drukken) Tijdens inkomende oproep: De oproep weigeren. In menu: Menu verlaten. Tijdens SOS: SOS modus stoppen. 17

18 SOS-toets: Op ieder moment de alarmmodus starten door deze toets 3 sec. ingedrukt te houden (indien ingeschakeld). Zie ook hoofdstuk Schakel de SOS modus uit met de Aan/Uit/Einde-toets. Omhoog / omlaag-toets: Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren. Toets * (sterretje): Tijdens gesprek: Toets sterretje voor telediensten. In rust (na 2 sec. vasthouden): Toetsen blokkeren. Druk op de linker softtoets, en daarna op toets * om deze weer vrij te geven. 18

19 Toets # (hekje): Tijdens gesprek: Toets hekje voor telediensten. In rust (na 2 sec. vasthouden): Alle geluiden in- of uitschakelen. Bij opstellen van SMS berichten: Wisseltoets tussen sneltypen, hoofdletters, kleine letters en cijfers. Toetsenbord: Voor het invoeren van het nummer, de naam of een SMS bericht. 19

20 3.3 Displaysymbolen Indicatie van de signaalsterkte. Batterij indicatie. De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd. Indicatie dat melodie bij oproep is uitgeschakeld en trillen is ingeschakeld. U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen. U heeft gemiste, nog niet uitgelezen, oproepen. Een van uw SOS-contacten heeft uw GPS locatie opgevraagd. Er wordt verbinding gemaakt met satellieten. Wanneer u het toestel synchroniseert of weersdata ontvangt, zal dit icoon verschijnen om aan te geven dat u een GPRS-dataverbinding heeft. 20

21 4 ACCU 4.1 Accu opladen Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen. Zorg dat het adapterstekkertje direct aan de onderzijde in de telefoon steekt. Steek de USB-stekker in de adapter en steek de adapter zelf in een 230 Volt stopcontact; het batterij-icoon beweegt en de accu wordt opgeladen. Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de animatie rechtsboven stopt), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld. Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in beslag. 21

22 4.2 Bedrijfsduur accu Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 300 uur of een gesprekstijd tot 3 uur. De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijdert van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.) Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. 22

23 4.3 Accu vervangen Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand. De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten. Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA). Nieuwe accu s zijn als serviceonderdeel leverbaar via het servicenummer +31(0) Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval. 23

24 5 WERKING 5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen Inschakelen: 3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen. Als erom gevraagd wordt; de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren en op softtoets [Ok] drukken. Kies hierna met de omhoog/omlaag-toets de gewenste weergavetaal en druk nogmaals op softtoets [Ok]. Hierna kunt u de datum instellen (eerst jaar, dan maand, dan dag) met het toetsenbord, druk hierna op softtoets [Gereed] Voer hierna de huidige tijd in met het toetsenbord en druk nogmaals op softtoets [Gereed]. Kies hierna om eventuele nummers die 24

25 zijn opgeslagen op de SIM-kaart te kopieren naar de telefoon. Hierna is uw telefoon gereed voor gebruik. Uitschakelen: 3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen. 5.2 Nummer kiezen Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen. (Voor de internationale toegangscode: 2 seconden toets 0 ingedrukt houden, in het display verschijnt een + teken.) Met de rechter softtoets [Wissen] kunt u een foutieve invoer wissen. Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen. 25

26 5.3 Uit geheugen kiezen Druk vanuit de ruststand op de rechter softtoets. Druk op het cijfer naast de foto om dit nummer te kiezen. Bekijk de volgende reeks van vier foto s door op de omlaag-toets te drukken. Druk twee maal op de omlaagtoets om de contactlijst (indien contacten aanwezig zijn) te openen. Selecteer hier het gewenste geheugen met de omhoog/omlaagtoets en druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen. 5.4 Oproep aannemen Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen. 26

27 Druk op de aan/uit/einde-toets om de oproep af te breken zonder aan te nemen. 5.5 Kiezen uit de belgeschiedenis Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindingstoets. Kies het gewenste gesprekstype met de omhoog/omlaagtoets en druk op de softtoets [Kies]. Zoek het gewenste nummer met de omhoog/omlaagtoets en druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen. 5.6 Ontvangstvolume Gebruik de omhoog/omlaagtoets om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven. 27

28 5.7 Functies tijdens telefoneren Tijdens een telefoongesprek heeft u met de softtoetsen de beschikking over de volgende functies : Rechter toets: Handenvrij: Druk tijdens het gesprek op de rechter softtoets om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het toestel aan het oor te houden. Druk nogmaals op deze toets om Handenvrij af te sluiten. Linker toets: Opties: Wacht / Terug: Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten. Onderdrukking: Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. 28

29 Nieuw oproep: Kies deze optie tijdens het gesprek om een ander gesprek te starten (wisselgesprek). Contacten: Opent de contactlijst tijdens het gesprek. Verbinding verbreken: Met de aan/uit/einde-toets kunt u op ieder moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm. 5.8 Menu openen Door op de softtoets [Menu] te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de omhoog en omlaag-toetsen kunt u een menu kiezen, met de softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende menu s en functies hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 13 beschreven. 29

30 6 CONTACTEN U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of via internet. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 300 namen met nummer. 6.1 Contacten menustructuur Fotocontacten Bewerken Opties Bekijken Bericht Wis contact Algemene contacten Opties Bekijken Bericht Nieuw contact Wis contact Importeren van SIM 6.2 Nieuw fotocontact Met de optie [Bewerken] kunt u een van de fotocontacten aanmaken. Hier heeft u de opties Naam, Telefoonnummer, Afbeelding, Beltoon en Gesproken beltoon. 30

31 Met het toetsenbord kan het nummer en een naam worden ingevoerd. Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets 0. Bij deze fotocontacten kunt u ook een ingesproken beltoon of een foto aan het contact koppelen. Deze beltonen en foto s kunt u op de telefoon krijgen via internet. Zie hiervoor hoofdstuk over instellen op afstand. 6.3 Nieuw algemeen contact Door, nadat het laatste fotocontact gezien is, door te bladeren met de omlaag-toets, opent u het overzicht van algemene contacten. Met de optie [Nieuw contact] kunt u een algemeen contact aanmaken. Hier heeft u de opties Naam, Telefoonnummer, Werknummer, Afbeelding en Beltoon 31

32 De afbeelding wordt enkel getoond bij een inkomende oproep, deze foto kunt u op de telefoon krijgen via internet. Zie hiervoor hoofdstuk over instellen op afstand. Met het toetsenbord kan het nummer en een naam worden ingevoerd. Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets 0. Nummers programmeren voor noodgevallen: In Case of Emergency (afgekort: ICE) is een internationale afkorting opgericht in Het is bedoeld om aan te geven wie de voornaamste contactpersoon is nadat iemand iets overkomen. De hulpdiensten kunnen hier gebruik van maken om een slachtoffer te identificeren en eventueel extra medische 32

33 informatie in te winnen. Het is van belang dat deze nummers gemakkelijk te vinden zijn, en dus vooraan in het telefoonboek komen te staan. Hierom zijn de volgende afspraken gemaakt voor de contactnaam bij deze nummers: 0 + X + Beschrijving X is hier een getal tussen de 1 en 9. ICE-contacten moeten dus op volgende manier ingevoerd en weergegeven worden in het telefoonboek: 01Annie 02Echtgenoot 03Moeder Ondanks dat deze invoer erg handig kan zijn is er nooit besloten dat er door een ambulancedienst gebeld zal worden. Er is op dit moment geen verplichting voor en daardoor zal er meestal pas in het ziekenhuis gebeld worden met de op deze methode ingevoerde contactpersonen. 33

34 6.4 Bericht Met deze optie stuurt u een tekstbericht, waarbij het gekozen contact automatisch staat ingevuld als ontvanger. Zie ook hoofdstuk Wis contact Met deze optie kunt het gekozen contact verwijderen 6.6 Importeren van SIM Met deze optie kunt u contacten van uw SIM-kaart naar uw telefoon kopieren. Bij deze telefoon zijn enkel de contacten die in de telefoon staan zichtbaar. 34

35 7 BERICHT SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). Met deze dienst kunt u korte tekstberichten versturen en ontvangen. De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten. 7.1 Bericht Menustructuur Nieuw bericht Postvak IN Verzonden items Concepten Verzenden en opslaan Enkel verzenden Terug en opslaan Annuleer Wis Antwoorden Doorsturen Bellen Wis alles 7.2 SMS schrijven (Nieuw bericht) Stel een bericht op met het toetsenbord. Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen woordherkenning, grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale 35

36 karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets 0. Gebruik de toetsen en om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karakters te wissen. Het aantal overgebleven tekens voor een SMS wordt linksboven weergegeven, hierachter staat het aantal berichten waaruit uw bericht bestaat. U kunt een lang SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS-berichten. Als een bericht wordt verstuurd waarbij dit cijfer 3 is, worden de kosten voor drie SMS-berichten in rekening gebracht. Gebruik de softtoets [Gereed] om uw bericht te verzenden en opslaan, enkel te verzenden of het bericht op te slaan in concepten. 36

37 7.3 Berichten lezen (Postvak IN) Zodra er een nieuw SMS-bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een SMS-icoon weergegeven. Druk op de softtoets [Bekijken] om het nieuwe SMS bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm. In Postvak IN vindt u alle binnengekomen berichten. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen. 7.4 Uitgaande berichten (Concepten en Verzonden items) In verzonden items staan alle berichten die zijn verstuurd. In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Terug en opslaan] heeft bewaard. 37

38 7.5 Opties bij lezen van bericht Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] de volgende functies uitvoeren: Wis: Om het SMS bericht te verwijderen. Antwoorden: Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten) Bewerken: Hiermee kunt u een SMS bericht bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij concepten) Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het bericht in een nieuwe SMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen en verzonden berichten) Bellen: Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten) Wis alles: Om alle SMS berichten uit deze categorie te verwijderen. 38

39 8 GESPREKKEN De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen bij (zowel ontvangen, gemaakte als gemiste). 8.1 Gesprekken Menustructuur Alle oproepen Gemist Uitgaand Ontvangen Bekijken Oproep Bericht Opslaan Wis Wis alles 8.2 Gesprekgeschiedenis inzien Bij gemist kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven met een icoon op het stand-by scherm. Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren: 39

40 Bekijken: Bekijk details van de oproep Oproep: Bel het contact van deze oproep Bericht: Start een nieuwe SMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger. Opslaan: Om het contact op te slaan in het geheugen. (Verschijnt alleen als het contact nog niet is opgeslagen.) Wis: Verwijder deze oproep uit de gesprekgeschiedenis. Wis alles: Om alle oproepen uit deze categorie te verwijderen. 40

41 9 WEER Met een internetverbinding kunt u de weersvoorspelling voor de komende 5 dagen bekijken 9.1 Weer Menustructuur Morgen Overmorgen Binnen drie dagen Binnen 4 dagen Locatie Eenheid Automatisch Mijn steden Ander land C F 9.2 Weer bekijken Als uw abonnement of pre-paid SIM geschikt is voor internet, zou deze automatisch ingesteld moeten zijn. U kunt dan de optie weer opstarten, die dan de meest recente weersvoorspelling van het internet haalt. Als dit niet werkt, zie paragraaf voor het instellen van de internet-functie. 41

42 Met de omhoog en omlaag-toets kunt u tussen de verschillende dagen wisselen. Druk op de softtoets [Opties] voor meer mogelijkheden: Morgen / Overmorgen / Binnen drie dagen / Binnen 4 dagen: Om direct naar een dag te springen. Locatie: Hier kunt u de locatie instellen waarvan u de weersvoorspelling wilt bekijken. Met de optie Automatisch zal uw locatie automatisch worden opgezocht. Met de optie Ander land kunt een land kiezen, en daarna een stad. De hier ingestelde stad zal bijgevoegd worden in de lijst Mijn steden. Eenheid: Hier bepaalt u of de temperatuur moet worden weergegeven in Celsius of Fahrenheit. 42

43 10 ALARM Met deze functie kunt u een wektijd en drie verschillende alarmtijden kiezen. U kunt ieder alarm apart aan of uitzetten, bepalen of het alarm eenmalig, of op specifieke dagen moet afgaan, een opmerking toevoegen en bepalen of hierdoor een gezondheidsfuncties geactiveerd moet worden. Zie voor meer informatie over de gezondheidsfuncties hoofdstuk

44 11 GEZONDHEID Met deze extra functie kunt u meerdere gegevens die te maken hebben met uw gezondheid invoeren. Nadat u dit meerdere dagen achtereen heeft gedaan, kunt u hier een overzicht van inzien. Ook kan, per invoerbaar gegeven, een alarm worden ingeschakeld om u te herinneren aan het invoeren van deze gegevens. Deze gegevens kunnen ook met de internet-functie worden opgeslagen, zodat een zorgverlener of familie met wie u deze informatie deelt dit op afstand kan inlezen Gezondheid menustructuur Gegevens Algemeen Allergie Geschiedenis Bloeddruk Invoergegevens Hartslag 7 dagen Suikerspiegel 30 dagen Zuurstofgehalte bloed Een jaar Gewicht Eenheid Temperatuur Stappenteller 44

45 11.2 Gegevens In dit menu vindt u drie categorieën, voer hier in een korte tekst informatie in over algemene gezondheid (bijv. gebruikte medicatie), allergieën en gezondheidsgeschiedenis. Deze gegevens kunnen van pas komen als geheugensteun voor u of voor anderen die u toegang geeft tot deze telefoon (fysiek of via internet) 11.3 Invoeren dagelijkse gegevens De bloeddruk, hartslag, suikerspiegel, zuurstofgehalte van het bloed, uw gewicht, uw lichaamstemperatuur en uw gemaakte stappenteller kunt u dagelijks in de telefoon invoeren. Gebruik hiervoor de optie [Invoergegevens] - u komt hierna in een scherm waar u de gegevens in kunt voeren. 45

46 Gebruik het toetsenbord om de gegevens in te voeren en druk hierna op softtoets [Gereed] om uw invoer te bevestigen. U kunt hierna een zeven-dagelijks, 30-dagelijks of jaarlijkse grafi ek die uw vorderingen laat zien weergeven. Met de alarmfunctie (zie hoofdstuk 10) kunt u ook herinnerd worden aan het invoeren van deze gezondheidsgegevens. De apparaten om deze in te voeren gegevens mee te meten zijn niet meegeleverd. Gebruik hiervoor een los apparaat naar keuze. 46

47 12 REKENMACHINE Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de omhoog/omlaag toets om te kiezen tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen. Met * kunt u een decimaal neerzetten. Met de linker softtoets heeft u, behalve aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen ook de mogelijkheid om uw huidige getal te onthouden (M+), het getal onthouden als negatief getal (M-). U gebruikt dit onthouden getal door de functie (MR). Druk op de cijfertoets die weergegeven is naast de functie om de functie te gebruiken. Kies met omhoog/omlaag de [=] voor de uitkomst. 47

48 13 INSTELLINGEN In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen: 13.1 Instellingen Menustructuur Geluidsprofiel Normaal Stilte Geluid Gesprek Volume ontvanger Volume luidspreker Volume koptelefoon Luidspreker Inkomende oproep Beltoon Volume Berichttoon Beltoon Volume Alarmtoon Volume Toetstoon Volume Trillen Ingeschakeld Uitgeschakeld Zaklamp 3 minuten aan Tijd en datum Altijd aan Tijd Datum Tijdnotatie uur 24 uur Toetsenbord Auto vergrendelen Ingeschakeld Uitgeschakeld Antwoord met elke toets Ingeschakeld Uitgeschakeld Geavanceerd * *Zie voor de menustructuur van de geavanceerde instellingen paragraaf 13.8

49 13.2 Geluidsprofiel Stel hier in of de telefoon geluid mag maken. De functie normaal is bedoeld voor normaal gebruik, en zal de instellingen gebruiken die u heeft ingesteld in het menu [Geluid] (zie paragraaf 13.3). Bij de functie stilte zal de telefoon geen geluid maken, en enkel de trilfunctie zal werken. Dit is bedoeld om alle geluid uit te schakelen in situaties waar pieptonen niet gewenst zijn, maar u toch bereikbaar wilt blijven Geluid In dit menu kunt u alle geluidsvolumes en beltonen van uw telefoon instellen. In het menu [Gesprek] kunt u bepalen wat het volume is waarmee u een gesprek ontvangt, maar ook het standaardvolume in de handenvrij-stand of wanneer u een headset met mini-usb aansluiting gebruikt. 49

50 In het menu [Inkomende oproep] en [Berichttoon] kunt u de standaard beltoon voor deze gebeurtenissen kiezen. Let op dat aan contact toegewezen beltonen hiermee niet wijzigen - bewerk hiervoor het contact via het menu contacten. (Zie hoofdstuk 6) Ook kunt u zowel hier als voor de [Alarmtoon] en [Toetstoon] het volume bepalen Trillen Stel hier in of de telefoon moet trillen bij een inkomende oproep, alarm of ontvangen bericht Zaklamp Bepaal hier of de zaklamp, na het inschakelen van het schakelaartje aan de rechterzijde, permanent aan moet blijven of na drie minuten uit moet gaan. 50

51 Deze functie is ingebouwd om te voorkomen dat de batterij leeg gaat doordat de zaklamp per ongeluk aangezet is Tijd en datum In dit menu kunt u bij tijd de huidige tijd bijwerken. Bij datum kunt u een andere datum ingeven. Ten slotte kunt u bij Tijdnotatie bepalen of een 12-uursklok of een 24-uursklok gebruikt moet worden voor het weergeven van de tijd op het scherm Toetsenbord Auto vergrendelen: Met deze optie bepaalt u of het toetsenbord na enkele seconden moet vergrendelen, zodat er niet per-ongeluk toetsen worden ingedrukt wanneer het toestel niet in gebruik is. Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u in het rustscherm het toetsenbord uitschake- 51

52 len door toets * (Sterretje) enkele seconden ingedrukt te houden. Antwoord met elke toets: Door deze functie in te schakelen, kunt u met elke toets behalve de aan/uit/einde-toets een inkomende oproep beantwoorden - in plaats van enkel met de verbindingstoets Geavanceerd In het menu Geavanceerd vindt u de complexere instellingen die nodig zijn voor het correct werken van deze telefoon. Let op bij het wijzigen van deze instellingen, omdat deze de werking van de telefoon kunnen beïnvloeden. Als u dit menu opent, toont de telefoon eerst een standaardwachtwoord. De combinatie van de IMEI-code die op het label van uw telefoon staat en dit wachtwoord is nodig om in te loggen op het internet. Zie ook hoofdstuk

53 Geavanceerd menustructuur Taal Synchronisatie Netwerk Menu toegang SOS-instellingen Waarschuwing Beveiliging Speciale controle Instellingen resetten Synchronisatie op afstand Synchroniseren starten Gegevenssynchronisatie Synchronisatieperiode Selecteer netwerk Verbindingen Doorschakelen* Wisselgesprek* Beller-ID verzenden* AGPS SOS ontvanger Positie vragen Positie-info SOS-bericht SOS-knop SOS-toon Waarschuwingsontvangers Geen geneesmiddel Bloeddruk Hartslag Suikerspiegel Zuurstofgehalte bloed Gewicht Temperatuur Accu bijna leeg PIN-code Wachtwoord geavanceerd Serverinfo Uitschakelmodus Doorlopend interval Internet Server *Inhoud en beschikbaarheid van deze menus zijn afhankelijk van uw provider, en worden niet behandeld in deze handleiding. 53

54 Taal Hier kunt u wijzigen in welke taal uw telefoon weergegeven moet worden Synchronisatie Hier kunt u wijzigen hoe vaak de telefoon zijn gegevens op internet moet zetten, en nieuwe instellingen die op internet zijn ingesteld moet toepassen. De volgende opties zijn beschikbaar: Synchronisatie op afstand: Hier bepaalt u of iemand op afstand kan synchroniseren. Dit is alleen toegestaan voor mensen die ingeprogrammeerd staan als SOS nummer. Deze vooraf ingestelde nummers kunnen op ieder moment de telefoon verbinding laten maken met internet door een sms met de tekst SYNC naar uw nummer toe te sturen. 54

55 Synchroniseren starten: Met deze optie kunt u direct eenmalig verbinding met internet maken. Gegevenssynchronisatie: Kies hier welke gegevens op internet bewaard moeten worden. U kunt hier kiezen om het op internet zetten en van internet halen van fotocontacten, algemene contacten en gezondheidsgegevens afzonderlijk uit te schakelen. Synchronisatieperiode: Met deze functie kunt u bepalen of het op internet opslaan en afhalen van nieuwe instellingen enkel op aanvraag, dagelijks of wekelijks moet gebeuren. 55

56 Netwerk Selecteer netwerk: Hier bepaalt u of het netwerk automatisch opgezocht moet worden, of kiest u handmatig bij welk netwerk u zich wilt aanmelden. Verbindingen: - Internet: Hier kunt u uit verschillende profi elen met internetinstellingen kiezen. Als de internetfunctie niet werkt (Dit is het snelste te controleren door de functie [Weer], zie hoofdstuk 9, te openen) - kunt u hier uit de lijst uw provider (het merk dat op uw SIMkaart staat) uitkiezen. U kunt hier ook een profi el aanpassen. Als de internetfunctie alsnog niet werkt, of uw provider niet in de lijst staat of de lijst leeg is - neem contact met uw provider om de juiste instellingen te krijgen voor uw aangepaste profi el. - Server: Hier kunt u het nummer instellen voor de SIM-server. Deze 56

57 informatie wordt automatisch van de SIM-kaart afgehaald en is meestal correct. Als uw SMS-functie niet werkt, vraag uw provider dan om het juiste nummer om hier in te stellen. Doorschakelen: Bepaal hier in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voic of een ander nummer. Wisselgesprek: Bepaal of u het toestaat dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen en evt. bij uw huidige gesprek bijschakelen (conferentie). Beller-ID verzenden: Bepaal of uw telefoonnummer wordt weergegeven bij degene die u een bericht stuurt of belt. AGPS: Hier staan de gegevens voor de snelle GPS functie ingesteld. Als uw locatie wordt opgevraagd door SMS of SOS, zal eerst de AGPS een 57

58 algemene locatie doorgeven - daarna maakt de langzamere, maar precieze GPS pas verbinding. Als deze functie niet werkt, kan het zijn dat de dienst is vervallen of gewijzigd. Een nieuwe online AGPS dienst* kan hier dan worden ingesteld. * Dit is een externe gratis dienstverlening, wij kunnen hier helaas geen verdere ondersteuning in bieden Menu toegang Hier kunt u wijzigen welke van de beschreven menus u wilt gebruiken. De menus die u niet wilt gebruiken zullen worden verborgen - zo kunt u het hoofdmenu zo uitgebreid maken als u wilt SOS instellingen Hier kunt u wijzigen hoe de SOS-functie werkt. 58

59 SOS ontvanger: Stel hier tot 5 nummers in waar een SMS bericht naar toe kan worden gestuurd en die worden opgebeld in een SOS situatie. Deze vijf nummers kunnen ook worden toegestaan om een internetverbinding op te starten door een SMS te sturen. Tip: Stel, het liefst enkel mobiele (06) nummers in. Sommige vaste lijnen ontvangen het SMS bericht eerst als gesproken bericht, waardoor een oproep niet doorkomt. Positie opvragen: Hier kunt u de SOS ontvangers toestaan om uw locatie op te vragen. Dit kunnen ze doen door een SMS te sturen met de tekst FIND. Positie-info: Hier kunt u bepalen of u de SOS nummers automatisch uw locatie wilt doorsturen in een SOS situatie. Dit gebeurt eerst via het snelle AGPS systeem. Dit systeem is echter niet precies. 59

60 Hierna wordt uw positie via het langzamere GPS systeem opgevraagd en precies doorgegeven. SOS bericht: Bewerk hier de SMS die wordt gestuurd. Tip: Zet, als u anoniem belt in de SMS uw telefoonnummer. SOS-knop: Hier kunt u bepalen hoe de SOS modus wordt ingeschakeld - kies een methode die u goed kunt activeren in een noodsituatie, maar zorg ervoor dat de SOS functie niet per-ongeluk te activeren is. Wilt u geen gebruik maken van de SOS-functies, dan kunt u de SOS-knop ook uitschakelen. SOS-toon: Hier kunt u de beltoon en het volume die klinkt voor de SOS-modus wordt gestart bepalen. Dit staat standaard ingesteld op een ambulancetoon voor alarmering van mensen in uw buurt en 60

61 als waarschuwing dat de modus is geactiveerd. Werking van SOS modus - na het activeren van de SOS-knop volgens de door uw gekozen methode: 1. De ingestelde alarmtoon klinkt 2. De AGPS positie wordt opgevraagd indien ingesteld 3. Een SMS, waarin uw ingestelde alarmtekst staat wordt uitgestuurd, samen met een link naar een website die uw positie op een kaart laat zien. 4. Het eerste nummer wordt gebeld 5. A. Indien wordt opgenomen: - Direct handenvrij gesprek via de luidspreker. B. Indien niet wordt opgenomen: - Verbinding wordt na een statusbericht of na de voic verbroken. 61

62 6. Het tweede (tot vijfde) nummer wordt gebeld indien ingesteld. 7. Het hele proces wordt driemalig vanaf stap 3 herhaald. 8. De telefoon zal hierna niet meer bellen. Indien ingesteld zal, zodra uw exacte locatie via GPS gevonden is, dit worden doorgestuurd naar de alarmnummers. 9. Denk er aan dat u op ieder moment de SOS modus kunt afsluiten door op de aan/uit/einde-toets te drukken Waarschuwing Hier bepaalt u of de telefoon waarschuwingsberichten moet versturen als deze over of onder een waarde komt. De nummers die deze SMS ontvangen zijn onafhankelijk van de SOS-modus in te stellen. 62

63 U kunt instellen een waarschuwing te versturen bij het vergeten in te nemen van medicatie, of wanneer uw gezondheidsgegevens onder of boven een hier ingestelde waarde komen. Ook kunt u een waarschuwing versturen als de batterij van de telefoon bijna leeg is Beveiliging Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen. SIM-lock / PIN: De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik. Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart. PIN2: PIN2 is een code die de geavanceerde functies afsluit (zoals internet). Hiermee 63

64 kunt u iemand toegang geven tot bellen, maar niet tot bijvoorbeeld internet of WAP. PUK: Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart. Wachtwoord geavanceerd: Hier kunt u een code instellen om het geavanceerde instellingenmenu te vergrendelen. Serverinfo: Hier kunt u de IMEI en het wachtwoord opvragen - die nodig zijn om in te loggen op de website: Via deze website kunt u alle instellingen, maar ook fotocontacten en algemene contacten bewerken of toevoegen. 64

65 Speciale controle Hiermee kunt u speciale voorwaarden instellen waar uw telefoon aan kan voldoen als hij uit staat. Bij Uitschakelmodus kunt u kiezen om bij inkomende oproepen van nummers die in uw SOS-lijst staan nog steeds te ontvangen. Bij Doorlopend interval kunt u de tijden bepalen waarop uw telefoon in of uit moet schakelen Instellingen resetten Hiermee kunt u alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en overige opgeslagen bestanden blijven bewaard. 65

66 14 EXTRA FUNCTIES Naast alle functies die te vinden zijn binnen het menu, heeft de telefoon nog diverse extra functies Zaklamp Met de schakelaar aan de zijkant kunt u de zaklamp in en uitschakelen. De zaklamp doet het niet als uw telefoon is uitgeschakeld Instellen op afstand U kunt via SMS-berichten vanaf een andere telefoon (die geprogrammeerd is als SOS-nummer) de telefoon met internet verbinden of de locatie opvragen. SMS voor verbinding met het internet de tekst SYNC SMS voor het opvragen van de locatie van de telefoon tekst FIND 66

67 15 VERKLARING VAN CONFORMITEIT Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/ EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op onze website (Zie de achterzijde van deze handleiding) 16 SPECIFICATIES Netwerk: GSM900 / DSC1800 SAR: <1,0W/kg / <1,0W/kg Afmetingen: 102 x 54 x 18 mm Accu: Li-Po, 3.7V 900mAh Stand-by tijd: tot 300 uur (Afhankelijk van netwerk) Spreektijd: tot 3 uur (Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt) Gewicht: 94 gr (accu incl.) SD-lezer*: Max. 16GB SDHC kaart *Niet voor afzonderlijk gebruik, enkel voor het gebruik van de import / export functie. 67

68 17 INHOUD 1 Begrippen Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Belangrijk Waarschuwingen Leveringsomvang Aanwijzingen voor het afvoeren Functiebeschrijving Telefoon Druktoetsen Displaysymbolen Accu Accu opladen Bedrijfsduur accu Accu vervangen Werking Toestel inschakelen/uitschakelen Nummer kiezen Uit geheugen kiezen Oproep aannemen Kiezen uit de belgeschiedenis Ontvangstvolume Functies tijdens telefoneren Menu openen

69 6 Contacten Contacten menustructuur Nieuw algemeen contact Bericht Wis contact Importeren van SIM Bericht Bericht Menustructuur SMS schrijven (Nieuw bericht) Berichten lezen (Postvak IN) Uitgaande berichten (Concepten en Verzonden items) Opties bij lezen van bericht Gesprekken Gesprekken Menustructuur Gesprekgeschiedenis inzien Weer Weer Menustructuur Weer bekijken Alarm Gezondheid Gezondheid menustructuur Gegevens Invoeren dagelijkse gegevens Rekenmachine

70 13 Instellingen Instellingen Menustructuur Geluidsprofi el Geluid Trillen Zaklamp Tijd en datum Toetsenbord Geavanceerd Geavanceerd menustructuur Taal Synchronisatie Netwerk Menu toegang SOS instellingen Waarschuwing Beveiliging Extra functies Zaklamp Instellen op afstand Verklaring van conformiteit Specificaties Inhoud Garantie

71 18 GARANTIE Op deze mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur. HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling op telefoonnummer (+31) (0) DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu s, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten. 71

72 We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product. v

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

FM-8200. Gebruiksaanwijzing

FM-8200. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing FM-8200 Over deze gebruiksaanwijzing: 2 In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

FM-8300. Gebruiksaanwijzing -1-

FM-8300. Gebruiksaanwijzing -1- FM-8300 Gebruiksaanwijzing -1- Over deze gebruiksaanwijzing: In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

M2M. Gebruiksaanwijzing

M2M. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing M2M Over deze gebruiksaanwijzing: In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

PM-630 Gebruiksaanwijzing

PM-630 Gebruiksaanwijzing PM-630 Gebruiksaanwijzing Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24 GEBRUIKSAANWIJZING Sprekende klok FC-24 FC-24 De Fysic FC-24 is een sprekende klok met datum en kalender weergave, wekfunctie en thermometer. OVERZICHT KLOK 1 2 3 4 5 6 7 13 8 9 10 11 12 14 15 16 17 1.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001

GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001 GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001 Raadpleeg altijd de Fysic website voor de laatste updated versie van deze gebruiksaanwijzing 1 OVERZICHT 1: kort indrukken om de camera functie te activeren lang indrukken om

Nadere informatie

FM-9300. Gebruiksaanwijzing

FM-9300. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing FM-9300 Over deze gebruiksaanwijzing: In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

PM-595. Gebruiksaanwijzing

PM-595. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing PM-595 Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIMkaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PM-505 PM-525

GEBRUIKSAANWIJZING PM-505 PM-525 GEBRUIKSAANWIJZING PM-505 PM-525 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk: Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing,

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing FM-7500

Gebruiksaanwijzing FM-7500 Gebruiksaanwijzing FM-7500 Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIMkaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing -1- Mobiele Telefoon

Gebruiksaanwijzing -1- Mobiele Telefoon Gebruiksaanwijzing -1- XD Mobiele Telefoon Over deze gebruiksaanwijzing: In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. Hoofdstuk 2 geeft algemene

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 NL VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 OVERZICHT TELEFOON bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bijvoorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt bellampje, licht op als u opgebeld

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.

In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. 1 FM-8900 Over deze gebruiksaanwijzing: In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 INTRODUCTIE De DTX-600 is een draadloze uitbreidings-handset die gebruikt kan worden samen met de Profoon DTX-600 serie draadloze telefoons. Met losse DTX-600 handsets kunt

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing mode d emploi

Gebruiksaanwijzing mode d emploi Gebruiksaanwijzing mode d emploi TX-570 Big Button1 OVERZICHT 1. Direct geheugen toetsen 2. Geheugentoets 3. Laatste nummer geheugen / pauze toets 4. Flash functietoets 5. Toetsenbord 6. Mute toets 7.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FM-7700

GEBRUIKSAANWIJZING FM-7700 GEBRUIKSAANWIJZING FM-7700 Over deze gebruiksaanwijzing: In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

display volumeregelaar M3 snelkiestoets terug/wissen handenvrij schakelaar voor zaklamp toestel AAN/UIT gesprek beëindigen cijfer- & lettertoetsen

display volumeregelaar M3 snelkiestoets terug/wissen handenvrij schakelaar voor zaklamp toestel AAN/UIT gesprek beëindigen cijfer- & lettertoetsen FM-9000 FM-9000 NL In een oogopslag: zaklamp LED signaleert netontvangst en oproep aansluiting voor koptelefoon hoorn display oogje voor draagband Hulptoets luidspreker voor handenvrij bellen M2 snelkiestoets

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_125

GEBRUIKSAANWIJZING TX_125 GEBRUIKSAANWIJZING TX_125 INSTALLATIE / VOORBEREIDING Telefoon aansluiting: Plug het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in het toestel; druk het stekkertje aan tot een klik voelbaar is. Plug

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-500

GEBRUIKSAANWIJZING FX-500 GEBRUIKSAANWIJZING FX-500 FX-500 De Fysic FX-500 is een extra nummerkiezer voor geheugennummers. Per toets kunnen handige foto s of symbolen worden geplaatst, zodat met één druk op de knop die bewuste

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FM-8100

GEBRUIKSAANWIJZING FM-8100 GEBRUIKSAANWIJZING FM-8100 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 BELANGRIJK Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16 GEBRUIKSAANWIJZING 1 FR-16 INTRODUKTIE De Alecto FR-16 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (Alecto) portofoons

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-275

GEBRUIKSAANWIJZING TX-275 GEBRUIKSAANWIJZING TX-275 INSTALLATIE 100 300mS aansluiting krulsnoer FLASH aansluiting telefoonsnoer aansluiting krulsnoer TELEFOONHOORN: Verbind de hoorn met het toestel door het krulsnoer in de modulaire

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PM-650. PM650-manual-NL-v1.0.indd 1 17-3-2014 16:34:55

Gebruiksaanwijzing PM-650. PM650-manual-NL-v1.0.indd 1 17-3-2014 16:34:55 Gebruiksaanwijzing PM-650 PM650-manual-NL-v1.0.indd 1 17-3-2014 16:34:55 Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIMkaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de

Nadere informatie

NB-700 Gebruiksaanwijzing

NB-700 Gebruiksaanwijzing NB-700 Gebruiksaanwijzing NB700-Manual-NL-v1.0.indd 1 2-6-2015 15:53:04 NB700-Manual-NL-v1.0.indd 2 2-6-2015 15:53:04 Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PM-777. PM777-Manual-NL-v1.0.indd :21:19

Gebruiksaanwijzing PM-777. PM777-Manual-NL-v1.0.indd :21:19 Gebruiksaanwijzing PM-777 PM777-Manual-NL-v1.0.indd 1 27-11-2013 16:21:19 PM777-Manual-NL-v1.0.indd 2 27-11-2013 16:21:19 Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Portable Oplaadbare LED Lamp PRL-70

GEBRUIKSAANWIJZING. Portable Oplaadbare LED Lamp PRL-70 GEBRUIKSAANWIJZING Portable Oplaadbare LED Lamp PRL-70 INTRODUCTIE De Alecto PRL-70 is een Portable Oplaadbare LED Lamp. De regenwaterbestendige LED lamp (IPX3) kunt u vrijelijk plaatsen zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Simply

GEBRUIKSAANWIJZING. Simply GEBRUIKSAANWIJZING Simply Over deze gebruiksaanwijzing: In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. De hoofdstukken 2 en 3 geven algemene veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel Belbundel Welkom bij Telfort belbundel Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 Belbundel ZZP Zakelijk Beheer... 6 Facturen bekijken... 7 Uw 1 e factuur: eenmalig

Nadere informatie

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone)

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime Met FaceTime kunt u video- of audiogesprekken voeren met iedereen die beschikt over een ios-apparaat of computer met FaceTime. Via de FaceTime-camera kan

Nadere informatie

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten Welkom Van harte gefeliciteerd met uw abonnement. Uw mobiele nummer, SIM-serienummer en de bijbehorende PIN- en PUK-code vindt u terug in de begeleidende brief. Daarin treft u ook een aantal tips aan om

Nadere informatie

VOIIS Senior Phone V1

VOIIS Senior Phone V1 VOIIS Senior Phone V1 Gebruikershandleiding Nederlandstalige rev. 1.0 1 NL Lees deze handleiding voordat u verdergaat - DE BATTERIJ IS NIET OPGELADEN WANNEER U DE DOOS OPENT. - VERWIJDER DE BATTERIJ NIET

Nadere informatie

NB-800. Gebruiksaanwijzing

NB-800. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing NB-800 2 NL Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIMkaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PM-535

GEBRUIKSAANWIJZING PM-535 GEBRUIKSAANWIJZING PM-535 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk: Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing,

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PM-585

GEBRUIKSAANWIJZING PM-585 GEBRUIKSAANWIJZING PM-585 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 BELANGRIJK Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing,

Nadere informatie

FM-800. Gebruiksaanwijzing

FM-800. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing FM-800 Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Inhoud. Welkom bij Telfort... 3. Diensten... 4. Service... 9. Verlies en beveiliging... 9. Vragen?... 11

Inhoud. Welkom bij Telfort... 3. Diensten... 4. Service... 9. Verlies en beveiliging... 9. Vragen?... 11 zakelijk Welkom! Inhoud Welkom bij Telfort... 3 Snel starten... 3 Diensten... 4 Sms-berichten... 4 Verzenden met bevestiging... 4 Voicemail... 4 Instellen en beveiligen... 4 Beluisteren... 4 In het buitenland...

Nadere informatie

Handleiding SmartLinQ Pro GT300

Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Het toestel SmartLinQ Pro GT300 Icoon omschrijving van het LCD (display) scherm Simkaart plaatsen Verwijder de batterij klep door deze naar boven te schuiven. Verwijder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PM-660

Gebruikershandleiding PM-660 Gebruikershandleiding PM-660 Installeren: zie startgids Basis gebruik: zie hoofdstuk 5 1 LEVERINGSOMVANG Mobiele telefoon Batterij Voedingsadapter Bureaulader Headset Startgids 2 AANWIJZINGEN VOOR AFVOEREN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 INTRODUCTIE De IP-10 is een USB Internettelefoon die gebruikt kan worden met skype, MSN-messenger, SJphone en net2phone en een PC met een internet verbinding. De IP-10 kunt u rechtstreeks

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Inhoudsopgave Eerste handelingen Eerste handelingen Hoe plaats ik de SIMkaart en de batterij in de telefoon? De mobiele telefoon opladen? Hoe begin ik het best? Mijn

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FM-2900

GEBRUIKSAANWIJZING FM-2900 GEBRUIKSAANWIJZING FM-2900 2 Over deze gebruiksaanwijzing: In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Handleiding GPS kaart tracker

Handleiding GPS kaart tracker Handleiding GPS kaart tracker Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. SIM kaart installatie 3. Personaliseren GPS tracker 4. Opladen 5. Functies knoppen 6. Status LED lampjes 7. SOS nummers 8. Familie nummers

Nadere informatie

1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN

1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN FM-9600 2 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk: Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PM-575(T)

GEBRUIKSAANWIJZING PM-575(T) GEBRUIKSAANWIJZING PM-575(T) 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 BELANGRIJK Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing,

Nadere informatie

PM-676. Gebruiksaanwijzing

PM-676. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing PM-676 Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIMkaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid Prepaid Welkom bij Telfort Prepaid Welkom... 5 Snel starten... 7 Beltarieven... 8 Opwaarderen... 9 Beltegoed opvragen... 10 Diensten... 12 Voicemail...12 Instellen en beveiligen...12 In het buitenland...14

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

FM-600. Gebruiksaanwijzing

FM-600. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing FM-600 Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-35B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-35B kunt u zien door wie u gebeld wordt tijdens het overgaan van de bel. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes

Nadere informatie

Welkom bij Teleservice Connect Mobile

Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile Inhoud Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile 3 Buitenland 10 2 Met 4 stappen klaar voor gebruik Snel starten Over voicemail 4

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WHP-875

GEBRUIKSAANWIJZING WHP-875 GEBRUIKSAANWIJZING WHP-875 FUNCTIES Zender: 1. laad indicatie 2. Ingangssignaal indicatie Aansluitingen: (achterzijde) 3: AUDIO IN: 3.5 mm stereo jack snoer 4: DC IN: aansluiting voor de voedingsadapter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FD-100

GEBRUIKSAANWIJZING FD-100 GERUIKSAANWIJZING FD-100 Hi A A Hi flitslicht tijdens bellen Hi Hi : belvolume instelling A A: belmelodie a : belmelodie b : belmelodie c doorvoer stopcontact meegeleverd snoer voor verlengfunctie deurknop:

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 1 Algemene informatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S30/S31! Leest u deze informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Wij zijn

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TAM-80

Gebruiksaanwijzing TAM-80 Gebruiksaanwijzing TAM-80 2 VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT De Profoon TAM-80 is ontworpen voor gebruik op de openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns) van telefonie- en kabelmaatschappijen

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands Doro Secure 580IP Gebruikershandleiding Nederlands NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer. Nederlands 1. in-/uitschakelen

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

Handleiding Yealink T46G

Handleiding Yealink T46G Handleiding Yealink T46G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Medaillon. Gebruiksaanwijzing GSM/ GPS/ GPRS. www.anabell.nl

Medaillon. Gebruiksaanwijzing GSM/ GPS/ GPRS. www.anabell.nl Medaillon GSM/ GPS/ GPRS Gebruiksaanwijzing www.anabell.nl 1 Voorbereiden voor gebruik Installatie micro SIM Kaart - Installeer de micro SIM kaart in het toestel. De SIM kaart is nodig voor het opzetten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FD-100

GEBRUIKSAANWIJZING FD-100 GEBRUIKSAANWIJZING FD-100 A B C A B C fl itslicht tijdens bellen A B C A: alleen fi ltslicht B: alleen belmelodie C: fl itslicht met belmelodie doorvoer stopcontact meegeleverd snoer voor verlengfunctie

Nadere informatie

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Waleli 1 HANDLEIDING IN HET KORT Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Hoe moet u: De GSM-deurbel handmatig inschakelen: Druk kort op de doorschakelknop van de GSM-deurbel.

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2

Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2 Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2 1 2 12 3 11 4 10 5 9 6 8 7 1. Functies 1. microfoon. 2. Ophangen & laadindicator 3. aan/uit knop (paar seconden indrukken om aan/uit te zetten)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing (NL) tiptel Ergophone 6010/6011 GSM. tiptel

Gebruiksaanwijzing (NL) tiptel Ergophone 6010/6011 GSM. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL) tiptel Ergophone 6010/6011 GSM tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Veiligheidsinstructies... 6 Eerste in gebruikname... 7 Verpakkingsinhoud controleren... 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Handleiding FYSIC FMA-5000

Handleiding FYSIC FMA-5000 Handleiding FYSIC FMA-5000 Durf te leven. Ga op pad. Geniet van uw favoriete bezigheden en vrijheid. Met Livv Mobiel Alarm is de juiste hulp altijd binnen handbereik. In Nederland en in het buitenland.

Nadere informatie

FM-9800. Gebruiksaanwijzing

FM-9800. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing FM-9800 Over deze gebruiksaanwijzing: In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon. Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3930

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3930 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3930 INHOUDSOPGAVE 1. VERKLARING VAN CONFORMITEIT... 4 2. NETWERKCOMPATIBILITEIT... 4 3. ONDERHOUD... 5 4. INSTALLATIE 4.1 Tafelstandaard... 6 4.2 Bij wandmontage... 7 4.3 Hoorn...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BV-37 KIDS TRACKER

GEBRUIKSAANWIJZING BV-37 KIDS TRACKER GEBRUIKSAANWIJZING BV-37 KIDS TRACKER Inhoudsopgave. 1. Introductie...3 2. Bedoeld gebruik...3 3. Leveringsomvang...3 4. Installatie...4 4.1 Voeding Ontvanger...4 4.2 Riemclip...4 4.3 Plaatsen / vervangen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Installatie en instellen Installation et configuration Installation und setup Installation and setup FXA-90

Installatie en instellen Installation et configuration Installation und setup Installation and setup FXA-90 Installatie en instellen Installation et configuration Installation und setup Installation and setup FXA-90 NL Om deze noodknop te gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PM-600

GEBRUIKSAANWIJZING PM-600 GEBRUIKSAANWIJZING PM-600 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 BELANGRIJK Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie