Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students. Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students. Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar"

Transcriptie

1 1

2 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de verschillende projecten, cursussen en overige activiteiten die IFMSA-VUmc in het afgelopen jaar heeft georganiseerd. Daarnaast is het financieel jaarverslag opgenomen. Tevens vindt u meer informatie over onze stichting en het Bestuur. Het afgelopen jaar heeft voor IFMSA-VUmc vooral in het teken gestaan van naamsbekendheid creëren en het groeien en floreren van de stichting. Onze stichting zou niet kunnen bestaan zonder de tomeloze inzet van alle vrijwilligers die bij een van de werkgroepen aangesloten zijn. Wij willen via deze weg iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor IFMSA- VUmc. Hoogachtend, Mede namens het Bestuur, Michelle Feijen Vicevoorzitter Intern IFMSA-VUmc Parisa Mohammadi Secretaris IFMSA-Vumc

3 Inhoudsopgave Bestuur Achtergrond IFMSA-Vumc... 6 Voorzitter... 8 Vicevoorzitter Intern Vicevoorzitter Extern Secretaris Werkgroep publieke gezondheid (SCOPH) Werkgroep seksuele gezondheid inclusief HIV/AIDS (SCORA) Werkgroep medische onderwijs (SCOME) Werkgroep mensenrechten en vluchtelingen (SCORP) Werkgroep stages (SCORCE) Werkgroep Europese integratie en educatie (EMSA) Financieel Jaarverslag Aanvraag Lasten Toelichting lasten Baten Toelichting baten Balans

4 Bestuur Voorzitter Kay Kistemaker Vicevoorzitter Intern Michelle Feijen Vicevoorzitter Extern Fereshte Doyst Penningmeester Eline Huizing Secretaris Parisa Mohammadi 4

5 Coördinator werkgroep Publieke gezondheid (SCOPH) Dagna Lek Coördinator werkgroep Seksuele gezondheid inclusief HIV/Aids (SCORA) Alicia dos Santos Gomes Coördinator werkgroep Medisch Onderwijs (SCOME) Anouk Spruit Coördinator werkgroep Mensenrechten en Vluchtelingen (SCORP) Sarah Al-Ramadan Coördinator werkgroep Stages (SCORCE) Edin Halilovic Coördinator werkgroep Europese educatie en intergratie (EMSA) Britt Vegting 5

6 Achtergrond IFMSA-Vumc In 1951 besloot een groep medisch studenten uit verschillende landen, waaronder Nederland, een internationaal netwerk voor medisch studenten op te richten: The International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). IFMSA is inmiddels uitgegroeid tot een studentenorganisatie die wordt vertegenwoordigd in meer dan 90 landen en meer dan leden telt. IFMSA- Vrije Universiteit medisch centrum (IFMSA-VUmc) is onderdeel van IFMSA-NL (The Netherlands), welke het Nederlandse lid is van IFMSA. IFMSA is tevens onderdeel van het netwerk van de European Medical Students Association (EMSA), een Europese medische studievereniging die streeft naar de integratie van Europese studenten en richt zich hiervoor op onderwerpen binnen Medical Sciences, Ethics en Education. IFMSA is verbonden aan de Verenigde Naties als een non-politieke en non-profit organisatie en wordt sinds 1969 erkend door de World Health Organisation als het officiële internationale forum voor medisch studenten waar het ideeën en expertise uitwisselt over onderwerpen als volksgezondheid, medisch onderwijs, reproductieve gezondheid en mensenrechten. Er wordt daarnaast contact onderhouden en samengewerkt met organisaties als Unicef, UNESCO en Amnesty International. De studentenorganisatie dient medisch studenten van over de hele wereld door het mogelijk maken van internationale samenwerking, door het aanbieden van trainingen en internationale stages en draagt zo bij aan de ontwikkeling van cultureel bewuste en sociaal verantwoordelijke artsen. Doel IFMSA-VUmc IFMSA-VUmc, als onderdeel van the International Federation of Medical Students Associations (IFMSA-NL), stelt zich ten doel: het dienen van de samenleving en de medisch studenten in Nederland en over de hele wereld, door: Op te treden als een medium waardoor uitwisseling van medisch studenten kan plaatsvinden; Het promoten en faciliteren van projecten en trainingen voor zowel de samenleving als medisch studenten en deze studenten daarbij ontvankelijk te maken voor andere culturen en wereldwijde gezondheidsproblematiek; Op te treden als forum voor medisch studenten in Nederland om met medisch studenten uit de gehele wereld over onderwerpen te discussiëren gerelateerd aan individuele en volksgezondheid, onderwijs en wetenschap en hiermee bewustwording te creëren; Blikverbreding te stimuleren door op te treden als orgaan dat contacten legt met andere soortgelijke internationale organisaties en tevens met andere medische studentenorganisaties binnen Nederland; medisch studenten in staat te stellen hun kennis en capaciteiten te benutten in het voordeel van de samenleving. 6

7 Statutaire doelstelingen IFMSA-VUmc Artikel 4 De stichting stelt zich ten doel de Public Health in de ruimste zin des woords te verbeteren, de medische studenten en de samenleving te dienen en te onder steunen door: Het promoten en faciliteren van projecten en trainingen voor zowel de medisch studenten als de samenleving; Op te treden als forum voor medisch studenten in Nederland om met medisch studenten uit de gehele wereld te discussiëren over onderwerpen gerelateerd aan individuele en volksgezondheid, onderwijs en wetenschap en hiermee bewustwording te creëren; Op te treden als een medium door middel waarvan uitwisseling van medisch studenten kan plaats vinden; Blikverbreding te stimuleren door op te treden als orgaan dat contacten legt met andere soortgelijke organisatie in zowel binnen- als buitenland; Medisch studenten aan te moedigen hun kennis en capaciteiten te benutten in het voordeel van de samenleving; Alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords. Artikel 5 De stichting tracht dit doel te bereiken met enkel wettige middelen, als onafhankelijke stichting zonder discriminatie op grond van politieke of religieuze overtuiging, etniciteit, sekse, seksuele geaardheid of wat voor vorm van discriminatie ook 7

8 Voorzitter Kay Kistemaker mei 2014 mei 2015 In de periode van mei 2014 tot en met mei 2015 heb ik de mooie functie van Voorzitter van IFMSA-VUmc mogen vervullen. Voor mij was dit mijn tweede bestuursjaar bij IFMSA-VUmc, vorig jaar vervulde ik namelijk de functie van Penningmeester.We begonnen het bestuursjaar bijna geheel compleet na een feestelijke bestuurswissel. We misten alleen een SCOME-coördinator en een Stages-coördinator, maar in oktober 2014 zijn die uiteindelijk toch gekomen. In september is helaas onze Vicevoorzitter Extern met ontslag gegaan wegens gezondheidsproblemen, waardoor het Dagelijks Bestuur haar taken erbij kreeg. Gelukkig werd er al snel een nieuwe kandidaat gevonden en was er sinds oktober 2014 een nieuwe Vicevoorzitter Extern. Beleid In de zomer van 2014 hebben wij met het bestuur ons beleid bepaald. Het vorige jaar zijn er veel aanmeldingen binnengekomen voor een lidmaatschap bij IFMSA en zijn er veel nieuwe leden aangenomen. Deze lijn wilden we uiteraard doortrekken en daarom was een van onze doelen om een goede promotieperiode te organiseren in de eerste weken van het nieuwe studiejaar, zodat veel studenten zich zouden aanmelden. Verder vonden we het belangrijk om de leden enthousiast te houden en saamhorigheid te creëren binnen de vereniging. Dit wilden we doen door teambuilding activiteiten te organiseren in de vorm van een nieuwjaarsdiner, BBQ en andere activiteiten. De werkgroep SCOSA zou dit voor haar rekening nemen. Daarnaast wilden we benaderbaar en laagdrempelig zijn voor de leden, zodat ze geen drempel voelden om naar ons toe te stappen. Dit zou gerealiseerd worden door een open uitstraling en door niet te formele bestuurskleding aan te schaffen. Daarom hebben we gekozen voor een t-shirt en een colbert met opdruk. We wilden ook meer professionaliteit uitstralen en meer naamsbekendheid krijgen op de VU. Mensen kennen onze projecten namelijk wel, maar linken het niet aan IFMSA zou ook het jaar zijn waarin IFMSA-VUmc 30 jaar bestond, dus in ons beleidsplan stond ook het doel om een succesvol lustrum te organiseren. Een ander project dat expliciet in ons beleidsplan stond was het organiseren van een Summer School. Drie jaar geleden was er door IFMSA-VUmc voor het laatst een Summer School georganiseerd en het leek ons leuk dit weer op te pakken. Dit was echter ook mijn persoonlijke doel, die ik in mijn kandidaatstellingsbrief had staan. Ledenwerving en New Commers Session Eind augustus startte voor ons de drukste periode van het jaar: de ledenwerving. We hadden van tevoren al een heel plan gemaakt hoe we deze periode zouden aanpakken. Het begon allemaal tijdens de kroegentocht van de introductieweek van geneeskunde, waar alle verenigingen zichzelf mochten voorstellen in een kroeg. Wij hadden als activiteit een fotowedstrijd bedacht, waarbij het winnende groepje tijdens het eerste collegepraatje van het jaar bekend werd gemaakt. Vervolgens waren we te vinden op de standjesmarkt tijdens de eerste onderwijsdag, waar we de eerstejaars geneeskundestudenten informatie gaven over IFMSA en hen vertelden wat de 8

9 mogelijkheden waren. In de weken daarna stonden er veel collegepraatjes gepland bij alle medische studies op de VU. We hielden collegepraatjes bij de geneeskunde jaren en op de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen. Hier hebben we praatjes gehouden in de eerste jaren van Biomedische wetenschappen, Gezondheid en Leven en Gezondheidswetenschappen. Daarnaast organiseerden we met het bestuur een dr. House-avond met in de pauze een standjesmarkt, waar onze werkgroepen vertegenwoordigd stonden en waar studenten met hun vragen terecht konden. De aanmeldingen stroomden weer binnen en aan het einde van de deadline hadden we 85 aanmeldingen. Onze secretaris Parisa heeft alles perfect ingepland voor de sollicitatieweek en tijdens de sollicitatieweek namen bestuursleden in tweetallen de gesprekken af. Er werd geïnventariseerd hoeveel plek er was binnen elke werkgroep en aan het einde van de week zijn er uiteindelijk 61 mensen aangenomen. Tijdens de sollicitaties hadden we al gepeild onder de potentiële leden of ze aanwezig zouden kunnen zijn bij onze New Commers Session. Op deze avond hebben we ze uitgelegd wat IFMSA-VUmc inhoudt en wat we doen. Daarna hadden ze de mogelijkheid om hun eigen werkgroep te leren kennen, waarna er nog een borrel was. Dit was allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens het praatje, waar ik ze mocht uitleggen wat wij allemaal doen, was er een buffet. Leden betrokken houden We hadden heel volle werkgroepen, maar nu was het belangrijk om deze leden ook allemaal vast te houden en betrokken te houden. Tijdens de sollicitatie gesprekken hebben we een hele lijst vragen op onze sollicitanten afgevuurd. Hierbij zaten ook de data van bijeenkomsten die we hadden. Dit om al een beetje een idee te krijgen of ze bereid waren om daar ook naartoe te komen. Ons allereerste landelijke activiteit was trainingsweekend Vanaf de sollicitaties hebben we ze warm gemaakt om daarnaartoe te gaan. En ook dit jaar was het ons gelukt om met een goed aantal IFMSA-VUmc te vertegenwoordigen. Er waren veel positieve reacties en de nieuwe leden vonden het een geslaagd weekend. Hierna was er ook een grote opkomst bij de December Algemene Vergadering in Amsterdam. Het was natuurlijk dicht bij huis én er was een gala op de Amsterdamse wateren. Werkgroep coördinatoren en bestuur Uiteraard heb ik het dit jaar niet in mijn eentje gedaan. Zonder mijn bestuursleden was het nooit gelukt er een succesvol jaar van te maken. Zonder al deze betrokken werkgroep coördinatoren was het ons nooit gelukt om alle leden zo betrokken te houden. De werkgroep coördinatoren zijn verplicht om naar de meeste activiteiten te gaan en zo zorgen zij ook dat hun leden mee daarnaartoe gaan. Het was geweldig om te zien hoe iedere werkgroep coördinator zijn taken uitvoert, de een stelde meteen allemaal project voorzitters aan terwijl de ander het heel anders aanpakte. De coördinatoren hebben ook een aardig takenpakket. Zij maken deel uit van het bestuur en wonen één keer in de twee weten de Bestuursvergadering bij. Ook helpen zij met het voorbereiden van de Algemene Vergaderingen. Maar zij moeten natuurlijk ook de vergaderingen van hun eigen werkgroep leiden en het overzicht houden daarin. 9

10 Het is uiteraard ook belangrijk om de sfeer binnen het bestuur goed te houden. Helemaal aan het begin van ons bestuursjaar deden we dit bijvoorbeeld met een bestuursweekend naar Portugal om elkaar goed te leren kennen. Dagelijks bestuur Voor de zomervakantie hadden we gelukkig al een volledig Dagelijks Bestuur. Met elkaar hebben we de taken besproken. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk de taken te verdelen, maar het meeste viel toch pas op z n plaats toen we echt bezig waren. Daarom probeerden we ook veel te evalueren en te kijken waar we dingen beter konden aanpakken. Helaas ging in september onze Vicevoorzitter Extern met ontslag wegens gezondheidsproblemen. Hierdoor kwam de functie weer vacant. Met de andere drie DBleden hebben we toen de taken van de Vicevoorzitter Extern verdeeld. Omdat we toch nog ruim driekwart jaar voor de boeg hadden, besloten we wel om op zoek te gaan naar een nieuwe Vicevoorzitter Extern. Ik was dan ook erg blij toen we in oktober een nieuwe Vicevoorzitter Extern gevonden hadden. Ze viel ook gelijk goed in de groep en sindsdien zijn we ook een hecht team geworden met z n vijven. ADAM Summer School Zoals eerder beschreven, was het mijn persoonlijke doel om weer een Summer School op te zetten op het VUmc. Ik ben zelf eerst op zoek gegaan naar een afdeling die het met mij wilde organiseren. Toen ik solliciteerde voor een baan bij de anesthesie, kwam dit toevallig ter sprake, waarna mijn leidinggevende enthousiast reageerde. Gelukkig werd ik niet alleen aangenomen voor de baan, maar mijn leidinggevende Ralf Krage was nog steeds enthousiast over het idee en samen hebben we toen een plan gemaakt. Ik heb rond mij een commissie gevormd van 8 man en samen met Ralf zijn we gaan brainstormen over hoe we de Summer School zouden vormgeven. Dr. Krage en ik zijn ook bij prof.dr. Croiset langsgeweest en ook zij was enthousiast over ons initiatief. We hebben veel hulp gekregen van haar en haar staflid internationalisering Mariëtte Diderich, waarvoor ik beide ook erg dankbaar voor ben. VUmc school of medical sciences sponsorde 1000 euro voor het eten tijdens de Summer School en we mochten gebruik maken van de PR-afdeling van het VUmc. Mevrouw Diderich hielp ons met alle administriële taken, zoals brieven voor visa-aanvragen en het vinden van een accommodatie. Inmiddels zijn er 20 buitenlandse studenten en 5 Nederlandse studenten geselecteerd voor de Summer School, welke zal plaatsvinden van 27 juni t/m 4 juli Het belooft een leuke week te worden, zowel op educatief als op sociaal vlak. Bereikte doelen Als ik terugkijk op dit jaar zie ik dat we veel van onze doelen bereikt hebben. We zijn gegroeid als vereniging en hebben onze naam meer laten klinken op de VU. Op de VU heeft dit ervoor gezorgd dat mensen weten welke vereniging achter onze projecten zit en dat ze ons ook weten te benaderen als ze ergens aan mee willen werken. We zijn gegroeid en hebben onze leden ook vast en enthousiast kunnen houden. Dit merkten we tijdens onze tweede ledenwerving. We merkten dat we eigenlijk niet veel meer leden 10

11 erbij konden hebben, wat voor ons betekende dat de leden die we hadden ook actief zijn gebleven. We hadden eigenlijk alleen nog maar plek binnen SCOME en PR. Tot slot Voor IFMSA-VUmc was het een mooi jaar, we hebben veel dingen bereikt die we ook graag wilden bereiken. Voor het bestuur was het een jaar vol ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen waren niet alleen voor onze vereniging, maar we hebben ook onszelf kunnen en mogen ontplooien. Momenteel hebben we alweer zicht op een volgend bestuur. Voor het huidige bestuur betekent het dat wij een goede overdracht moeten geven, zodat zij het beleid door kunnen zetten en hun eigen verbeteringen kunnen aanbrengen. Er zijn mooie stappen gezet en ik verwacht dat ook zij weer voor verbeteringen kunnen zorgen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik een jaar lang de voorzitter van deze vereniging heb mogen zij 11

12 Vicevoorzitter Intern Michelle Feijen mei mei 2015 Van mei 2014 tot mei 2015 heb ik mij Vicevoorzitter Intern mogen noemen van deze mooie vereniging. Op maandag 24 februari heb ik mij kandidaat mogen stellen en op 8 mei ben ik geïnstalleerd. Beleid In de zomer van 2014 hebben wij met het hele bestuur gebrainstormd over onze doelen dit jaar. Wij kwamen tot de conclusie dat wij de goede lijn van de afgelopen jaren wilden doortrekken en ik mij persoonlijk vooral wilde focussen op het actief maken en actief houden van leden. Ik heb dit geprobeerd te bereiken door de vergaderingen van elke werkgroep te bezoeken, waar ik een gezicht namens het bestuur was en daar de activiteiten kon promoten. Verder heb ik bij deze vergadering geprobeerd om persoonlijk contact met de leden te maken. Ik heb minstens twee vergaderingen van elke werkgroep meegemaakt. Dit heb ik ook tijdens de LV s, AV s en het TW proberen te doen. Persoonlijk contact wordt altijd gewaardeerd en dat heb ik gemerkt. We hebben nu een redelijke grote groep met actieve leden. Verder heb ik geprobeerd om te zorgen dat niemand alleen zou zijn op een nationaal evenement door de whatsapp groepen aan te maken voor het evenement. Eerst werd hier twijfelachtig op gereageerd, maar het bleek een groot succes om iedereen op deze manier met elkaar in contact te brengen. Sollicitatie periode In september hebben wij met het bestuur een zeer drukke periode gehad met alle sollicitanten. Met elkaar hebben wij wel 85 sollicitaties afgenomen, waarvan wij uiteindelijk 61 nieuwe leden hebben kunnen aannemen. Vervolgens hebben wij een zeer succesvolle NCS gehad waar alle leden hun eerste echte welkom bij IFMSA hebben gehad, met vooraf eten en achteraf een borrel. Al met al was de sollicitatie periode een groot succes. Weekmail De weekmail is een belangrijke taak om de leden op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt in de vereniging. Als eerste ben de weekmail gaan evalueren bij de leden. Dit heb ik gedaan middels een enquête, er waren uiteindelijk 21 respondenten die ik geanalyseerd heb. Gemiddeld werd de weekmail met een score van 3,8 bijna altijd gelezen (score van 1-5, 1 was nooit, 5 was altijd). Verder bleek dat de meeste mensen, namelijk 15, de weekmail elke week wilden ontvangen, tegenover 6 om de week. Dit zijn helaas lage getallen, maar op basis hiervan heb ik besloten om elke week de weekmail te blijven sturen. Verder kwam naar voren dat de leden vooral de belangrijke data, de aankomende projecten en leuke informatie wilden weten. De meeste leden vonden de weekmail dan ook handig en informatief, verder vond een deel de weekmail ook leuk om te lezen. Om de weekmail aantrekkelijker te maken heb ik een persoonlijke noot aan de mail toegevoegd. Hier heb ik veel positieve reacties op gekregen en dit heb ik er ook ingehouden. Als laatste ben ik samen met de VVE bezig om de weekmail professioneler te maken en wij hopen dit voor het eind van ons termijn af te hebben. 12

13 De ledenvergaderingen De ledenvergadering worden door veel leden als saai ervaren en wij hebben als speerpunt in ons beleidsplan om dit te verbeteren. Ik zie dit ook als een persoonlijk punt als VVI. We hebben aan het begin van het jaar de LV verplicht gesteld. Ook werden er werkgroepen aangewezen die moesten koken zodat er altijd een lekker hapje klaarstond. Verder hebben wij een borrel georganiseerd na een LV en hebben wij workshops aangeboden. Het verplichtstellen van de LV heeft redelijk geholpen. Een aantal leden nemen dit serieus, maar helaas een deel ook niet. Het koken van de werkgroepen wordt goed ontvangen, maar een aantal leden zijn alleen aanwezig als hun eigen werkgroep moet koken. De borrel was helaas ook geen doorslaand succes, de eerste borrel was betaald door het bestuur, maar de enige die een drankje namen waren de bestuursleden. De workshops worden gezien als een positieve onderbreking, maar zijn geen reden om speciaal te komen. Het blijft een lastig punt om de leden echt gemotiveerd hiervoor te krijgen. Wat wel echt heeft geholpen is om in te stellen dat er minimaal één iemand per commissie aanwezig moet zijn. Dit heeft de druk voor de leden verlaagd en de opkomst vergroot. Huishoudelijk reglement Bij VVI zijn hoort ook het HR en hier heb ik mij ook in verdiept. Er bleken toch een hoop slordigheden en onwaarheden in het HR te staan. Na grondig doorlopen van het HR heb ik mijn verbeter/verander punten aan de rest van het bestuur voorgelegd. Wij hebben onder andere verouderde regelingen eruit gehaald en deze regels meer up to date gemaakt, ook heb ik de oudere wijzigingen waarover al gestemd was doorgevoerd. De declaratie regels zijn aangepast, SCOSA staat in het HR, spelfouten zijn uit het HR gehaald en er is een nieuwe regel omtrent spelfouten ingevoerd. Verder hebben wij als bestuur ook nog naar de statuten gekeken en verouderde regels hier uit veranderd. De statuten moeten nog naar de notaris, maar zullen dit jaar officieel worden aangepast. SCOSA Dit jaar hebben wij het anders aangepakt bij SCOSA, wij hebben nu leden die puur en alleen in SCOSA zitten. De grootste taak die moest worden uitgevoerd was het organiseren van een te gekke lustrumreis. Na een hoop opties overwogen te hebben zijn wij uiteindelijk uitgekomen op een weekend Texel. Wij hebben dit gekozen na aanleiding van een enquête die gehouden was op het succesvolle Nieuwjaarsdiner. De leden wilden niet te ver weg en niet te veel geld uit geven. De planning van het weekend is nog in volle gang, maar het was binnen twee dagen al uitverkocht. Het belooft een leuk weekend te worden om te vieren dat wij 30 jaar bestaan. Ik zie het weekend toch wel als een hoogtepunt uit mijn bestuursjaar. Verder hebben wij het Nieuwjaarsdiner gehouden, waarbij alle werkgroepen hun kookkunsten hebben laten zien. Iedereen heeft genoten van deze leuke avond! Verder waren er nog plannen voor een schaatsmiddag, maar die worden opgeschoven naar begin van de winter volgend studiejaar, ik zal mij hier nog voor inzetten. Ook hoop ik dit jaar nog af te kunnen sluiten met een eind BBQ. Het jaarverslag Deze grote taak liet lang op zich wachten. Samen met de secretaris heb ik dit verslag gemaakt. Het kostte vooral veel planning en mail verkeer naar de andere bestuursleden. Gelukkig heb ik veel steun van hun gekregen en is het jaarverslag tot stand gekomen. De 13

14 bestuursleden hebben allemaal hun eigen stukje gemaakt en de VVE heeft geholpen met de Lay-out. Algemene taken Ook hoop ik, dat ik, mijn medebestuursgenoten voldoende heb ondersteund. Ik heb geprobeerd om altijd voor iedereen klaar te staan en hen te helpen met hun taken als zij dat niet konden om wat voor reden dan ook. Ik zie dit als een grote taak van de VVI en hoop dat dit mij voldoende is gelukt. Tot slot Ik wil graag afsluiten door al mijn bestuursgenoten te bedanken voor dit geweldige jaar. Ik heb veel nieuwe dingen mogen leren op persoonlijk en bestuursrechtelijk gebied. Zonder jullie was dit jaar niet zo leuk en succesvol geweest. We hebben het maar geflikt met elkaar! Een goed en succesvol jaar mogen wij het wel noemen. 14

15 Vicevoorzitter Extern Fereshte Doyst, oktober 2014 mei 2015 In de periode van oktober tot en met mei 2015 heb ik de functie van Vicevoorzitter Extern IFMSA-VUmc mogen bekleden. In overleg met de voorzitter, Kay Kistemaker, heb ik mij in oktober kandidaat gesteld tijdens de Leden Vergadering. Hoewel ik mijn mede bestuursleden niet kende, ben ik goed opgenomen in de groep. Hiermee werd het vriendelijke karakter en accepterende houding van onze vereniging bevestigd en dit motiveerde mij des te meer om een bijdrage te leveren aan IFMSA-VUmc. Hoewel ik geen overdracht heb gehad, heb ik met behulp van het handboek, geschreven door de Vicevoorzitter Extern : Fong Ngo, mijn taken kunnen bestuderen. Met steun van mijn bestuursleden heb ik meteen de handen uit de mouwen gestoken, en de (achterstallige) taken aangepakt. Mijn globale doel van mijn bestuursjaar was IFMSA-VUmc beter achter te laten dan het al was. Promotie Dat Social Media een essentieel onderdeel van marketing is, is duidelijk geworden dit jaar. Via onze Facebook pagina bereiken we niet alleen medische studenten in Nederland, maar medische studenten over de hele wereld. De Vicevoorzitter Extern heeft tijdens haar bestuursjaar onze Facebook pagina nieuw leven in geblazen. Het was aan mij de taak deze pagina te onderhouden. Zowel onze leden als externen zijn via Facebook op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Daarnaast is achteraf verslag gedaan van deze acitiviteiten en foto s, gemaakt door de PR leden, gedeeld met de externen. Behalve de digitale promotie, is IFMSA-VUmc iedere maand gepromoot tijdens de collegepraatjes. De collegepraatjes werden voorheen per werkgroep gedaan. Organisatorisch was dit zeer ingewikkeld en onoverzichtelijk. Om deze reden is er gekozen voor een IFMSA-VUmc collegepraatje waarbij alle activiteiten samen besproken worden. We hebben ervoor gekozen deze collegepraatjes te laten doen door de Voorzitter en Vicevoorzitter Extern. Werkgroep PR Als Vicevoorzitter Extern heb ik gefunctioneerd als coördinator van de werkgroep PR. In september, tijdens de New Commer Session, heb ik zowel nieuwe als oude PR leden gezien en leren kennen. Deze werkgroep bestond uit drie leden, waarvan twee nieuwe. Samen met de PR werkgroep leden is gewerkt aan drukwerk zoals posters, flyers, banners en filmpjes. Gezien het feit dat de meesten PR leden nieuw waren met grafische programma s, is een tweedaagse cursus georganiseerd voor PR leden en geïnteresseerden uit andere werkgroepen. Deze cursus is verzorgd door het Bestuurslid PR & Marketing, dagelijks 15

16 bestuurslid IFMSA-NL, en door IFMSA-UvA leden. Deze cursus is zeker voor herhaling vatbaar en helpt nieuwe PR leden snel ingewikkelde programma s begrijpen. Textieldrukkerij Een vaste textieldrukkerij, of huistextieldrukkerij, was een van de doelstellingen van dit jaar. Met een huistextieldrukkerij wordt een textieldrukkerij verstaan, waarbij wij elk jaar terecht kunnen met al onze aanvragen voor bedrukt textiel en waar wij niet alleen communicatief, maar ook financieel gezien voordeel van hebben. Dit jaar heeft een textieldrukkerij uit Utrecht ons geholpen aan bedrukt textiel. Hoewel dit bedrijf in een andere stad is gevestigd is de communicatie uitstekend en de samenwerking veelbelovend. Deze textieldrukkerij heeft de gevraagde korting geaccepteerd. Hiermee kunnen zij niet alleen gezien worden als vaste textieldrukkerij, maar ook als sponsor. Sponsoring Werkgroepen hebben sponsoren benaderd, in de hoop dat deze instanties ons geld, materie en / of diensten ter beschikking wilden stellen. Om zo goed mogelijk te werk te gaan is een bestand gemaakt waarin werkgroepen de gegevens van de benaderde sponsoren kunnen invullen. Met een sponsoroverzicht wordt voorkomen dat werkgroepen sponsoren benaderen die al zijn benaderd en kan makkelijk gecontroleerd worden of de sponsors voldoen aan de sponsorregels van IFMSA-NL. Media Dit jaar zijn er kranten, tijdschriften, websites benaderd om meer publiciteit en naamsbekendheid te genereren. Voor projecten die zich in het ziekenhuis afspelen hebben we voor publiciteit hulp gevraagd aan de communicatiedienst VUmc. Zij hebben zelf media benaderd en geregeld. Daarnaast heeft het Communicatiedienst VUmc een artikel geschreven over Teddy Bear Hospital en deze gedeeld op de site en Facebook-pagina. Om ook naamsbekendheid onder niet-medische studenten te genereren is het tijdschrift Advalvas benaderd. Advalvas is het officiële onafhankelijke magazine van de Vrije Universiteit en wordt 20x per jaar uitgegeven. De redactie heeft artikelen geschreven over onder andere Teddy Bear Hospital en International Women's Day, een project waarbij IFMSA leden een kalender hebben gemaakt voor het goede doel. Facultair Studentenoverleg IFMSA-VUmc is om de zes weken vertegenwoordigd tijdens het facultair studentenoverleg. Samen met de Voorzitter is het mijn taak geweest om IFMSA-VUmc tijdens deze overleggen te vertegenwoordigen. Tijdens deze overleggen komen verenigingen van de Medische Faculteit, MFVU, studentenraad, Co-raad, JVC en studentenassessoren, bijeen om het te hebben over hun activiteiten, en de actuele gang van zaken binnen de faculteit. 16

17 Penningmeester Eline Huizing, mei mei 2015 Het financieel jaarverslag is natuurlijk altijd het meest interessant. Dan weet je hoeveel geld er is uitgegeven, maar nog belangrijker: wat er is overgehouden en wat er nog in het potje zit, dus eigenlijk wat onze mogelijkheden nog zijn. Hiervoor is een goede boekhouding van groot belang, laten we even kijken hoe ik het afgelopen jaar er vanaf heb gebracht. Conscribo Het belangrijkste van mijn termijn is de overstap van Os Fininacials naar Conscribo geweest. Boekhouden is iets wat je moet leren en moet blijven doen. Bij Os Financials was het voornamelijk leren welke knop je moest indrukken en verder was de logica ver te zoeken. Een overstap maken naar Conscribo was dus duidelijk iets wat elke Penningmeester graag zou willen. Eindelijk werd het boekhouden makkelijker, duidelijker en vooral overzichtelijker. Echter ben ik gewisseld op 8 mei 2014 en zijn we dus halverwege het jaar overgestapt. Dat betekent dat ik het eerste half jaar moest verwerken in Conscribo. Voor een Penningmeester met liefde voor het vak en met het vooruitzicht om het andere halve jaar niet meer te hoeven werken met Os Financials was dit echt geen probleem. Declaratieboekje Wat ook nieuw is dit jaar is het declaratieboekje. Dit hebben we echter overgenomen van de UvA. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als het goede product al bestaat? Bij de UvA werkt het wel iets anders, dus het moest wel aangepast worden en hiervoor is ook ons HR aangepast. Dit is eindelijk ook weer in ons nieuwe huisstijl gezet en weer helemaal bij de tijd. Ik ben erg trots op ons declaratieboekje en vooral op de nieuwe declaratieregels. De belangrijkste gewijzigde regel is die van de buitenlandse evenementen. Nu kunnen onze leden ook de deelnamekosten van een GA vergoed krijgen, net zoals bij alle andere comités. Declaratieformulier Dit jaar werd het ook mogelijk gemaakt om direct te betalen met de pinpas. Eerst was het nog de vraag hoe dit boekhoudkundig zou moeten worden bijgehouden. Voorheen werd dit gedaan door het standaard declaratieformulier voor de helft in te vullen en dat te gebruiken voor de boekhouding. Naar mijn idee was het beter om hier een apart declaratieformulier voor te maken, zodat het duidelijk is dat het met de pinpas betaald is en niet en half leeg declaratieformulier te gebruiken. Fereshte heeft dit formulier voor mij gemaakt. Het afgelopen jaar ben ik dus vooral bezig geweest met het omzetten van de boekhouding in Conscribo en met het declaratieboekje. Dit zijn echter de punten die dit jaar nieuw erbij zijn gekomen. Naast deze veranderingen ben ik bezig geweest met declaraties uitbetalen, de realisatie van 2014 maken en de begroting van 2015 en nog wat andere standaard Penningmeester taken. Het was een erg geslaagd jaar, waar ik tevreden en trots op terugkijk. 17

18 Secretaris Parisa Mohammadi, mei mei 2015 Na 2 jaar lid te zijn geweest van SCOPH, besloot ik dat het tijd was om meer te gaan doen bij IFMSA-VUmc. Uiteindelijk besloot ik om het Dagelijks Bestuur in te gaan en op 8 mei 2014 werd ik dan ook geïnstalleerd als Secretaris. Mijn keuze om Secretaris te worden van IFMSA-VUmc is iets waar ik nooit spijt van heb gehad. Terwijl ik dit schrijf, besef ik dat het einde bijna in zicht is en stiekem hoop ik dat dat nog eventjes duurt. Terugkijkend op het jaar ben ik heel erg trots op wat wij bereikt hebben als bestuur. Ook als Secretaris ben ik erg gegroeid het afgelopen jaar. Hieronder zal ik een beeld proberen te schetsen van de activiteiten waarmee ik mij dit bestuursjaar heb beziggehouden. IDEE-week De IDEE-week is de perfecte week om nieuwe geneeskundestudenten enthousiast te maken voor IFMSA-VUmc. Het is ontzettend belangrijk om als vereniging je gezicht te laten zien tijdens de IDEE-week zodat de nieuwe studenten al enigszins kennis maken met de vereniging. Als IFMSA-VUmc hebben wij gebruik gemaakt van deze gelegenheid door verkleed te gaan als sexy dokters en verpleegsters tijdens de kroegentocht. Hier lieten wij de nieuwe geneeskundestudenten (grappige) medische handelingen uitbeelden. De foto s hiervan verschenen op de IFMSA-VUmc facebook en het winnende groepje kreeg een prijs. Dit was de perfecte manier om IFMSA-VUmc zowel offline als online te promoten. Sollicitatieperiode september Nadat we IFMSA-VUmc gepromoot hadden tijdens de IDEE-week en de eerste dr. House avond van het jaar, was het tijd voor de officiële ledenwerving. Wij gingen langs verschillende studies en verschillende jaren om collegepraatjes te geven. Geneeskunde, Gezondheid& Leven, Gezondheidswetenschappen en Biomedische wetenschappen kregen allemaal een collegepraatje. Na het collegepraatje lieten we ook een lijstje rondgaan waarop geïnteresseerden hun naam konden opschrijven. Deze mensen kregen vervolgens een mailtje van mij met meer informatie. Op deze manier hielden we een actieve ledenwerving. Uiteindelijk heb ik bijna 500 mailtjes gestuurd naar alle geïnteresseerden. Ongeveer 85 mensen besloten om zich ook daadwerkelijk aan te melden voor de sollicitaties. Al deze mensen moesten binnen één week op sollicitatie komen bij minder dan 10 bestuursleden. Een rooster maken voor de sollicitatieperiode zou nog een hele klus worden. Na heel veel mailtjes sturen en planningen maken, is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Helaas kon ik zelf niet aanwezig zijn in de week van de sollicitaties, maar doordat de andere bestuursleden ontzettend hun best hebben gedaan en zich extra hard hebben ingezet is de sollicitatieperiode naar mijn idee geweldig verlopen. Ledenlijst Ook de ledenlijst moest natuurlijk weer bijgewerkt worden nadat we 61 nieuwe leden hadden aangenomen. Niet alleen moesten de nieuwe leden erin worden gezet, maar ook alle oud-leden en inactieve leden moesten eruit worden gehaald. De 18

19 ledenlijst was weer helemaal omgegooid en opgeschoond. De nieuwe ledenlijst op alfabetische volgorde heb ik ook weer afgegeven aan de receptie van de Medische Faculteit, zodat de nieuwe leden daar altijd de sleutel van de bestuurskamer kunnen ophalen. Sollicitatieperiode maart Na de grote sollicitatieperiode in september, hielden wij ook nog een kleine sollicitatieperiode in maart. Op dat moment hadden bijna alle werkgroepen, behalve PR en SCOME, al genoeg leden. Dit werd dus een sollicitatieweek waarin we alleen nieuwe leden konden aannemen voor PR en SCOME. Deze sollicitatieperiode werd daarom ook niet tijdens collegepraatjes gepromoot, maar alleen op Facebook. Op deze manier kregen we uiteindelijk 10 sollicitanten. Overige taken Naast de hierboven genoemde taken, heb ik natuurlijk ook de standaardtaken die bij mijn functie horen. Dit houdt in dat ik voor de BV s (bestuursvergaderingen) en DBO s (dagelijks bestuur overleg) van tevoren de agenda maak met de belangrijke data erin. Daarnaast notuleer ik ook tijdens deze vergaderingen en notuleer ik ook op de LV s wanneer dat nodig is. Ook ben ik het aanspreekpunt als mensen een lokaal willen reserveren en zorg ik voor alle administratieve taken (kantoorartikelen bestellen, koffiepas ophalen, telefoon/computer/printer problemen oplossen). Al klinken deze taken niet altijd even leuk, toch heb ik een ontzettend leuk jaar gehad. Niet alleen omdat ik mijn functie heel leuk vond, maar ook dankzij mijn bestuursleden. Ik ben ontzettend blij dat ik een opvolger heb gevonden en hoop dat zij een net zo geweldig jaar gaat hebben als ik. 19

20 Werkgroep publieke gezondheid (SCOPH) Dagna Lek mei mei 2015 Aan het begin van mijn termijn was SCOPH al een grote en enthousiaste groep waardoor er veel projecten en activiteiten georganiseerd konden worden. In september kregen wij er acht nieuwe leden bij, wat er voor zorgde dat het huidige SCOPH-VUmc uit 21 studenten bestaat. Met deze groep hebben wij onder andere een nieuw projectgroep op kunnen zetten: Mental Health. Daarnaast hebben wij ons natuurlijk ook bezig gehouden met de vijf projecten die in de jaren hiervoor al waren opgezet. Zo zijn wij verder gegaan met het project Studenten voor LekkerFit en heeft de Ontwikkelingsstage commissie de populariteit van de stage naar Jitpur (Nepal) nog meer weten te vergroten. Ook de Artsen zonder Grenzen-, de Dr. House- en de Donor commissie hebben niet stilgezeten. SCOPH-Vumc heeft in ieder geval zijn best gedaan om iets bij te dragen aan de Public Health in Amsterdam! Dr. House Op 11 juni 2014 sloten wij het studiejaar af met een Dr. House avond. Het thema van deze avond was: Dr. House en zijn Leger des Heils. Een thema dat niet snel verwacht wordt bij een Dr. House avond, maar het was er niet minder interessant om. De ziekte die centraal stond in deze aflevering was Rabiës, een zeldzame ziekte in Nederland, maar niet in Azië en Afrika. De dakloze hoofdrolspeelsters in de aflevering bracht ons op het idee om het Leger des Heils bij deze avond te betrekken. Een enthousiaste vrijwilliger van deze organisatie kwam dan ook zijn verhaal doen over wat het Leger des Heils eigenlijk allemaal doet. Daarnaast begeleidde Dr. Jos Kooter de aflevering, wat er voor zorgde dat het weer een geslaagde avond werd! Op 18 september 2014 begonnen wij het studiejaar ook weer met een Dr. House avond. Deze avond werd niet georganiseerd door de commissie, maar door het bestuur van IFMSA-VUmc. De reden hiervoor was dat deze Dr. House bedoeld was om nieuwe leden te trekken. Bovendien werden de voorbereidingen voor deze avond in de vakantie getroffen, wat wij natuurlijk niet van onze leden willen en kunnen eisen. Het thema van de avond was stamceldonatie. Hematologe Mariëlle Wondergem begeleidde de aflevering en ook Europdonor was aanwezig om iets te vertellen over stamceldonatie. In de pauze was er gelegenheid om wat meer informatie over alle werkgroepen en projecten van IFMA-VUmc te verkrijgen. Bovendien konden studenten zich inschrijven als stamceldonor bij Europdonor. Uiteindelijk werd het een succesvolle avond met zo n 60 aanwezigen, 20 nieuwe stamceldonoren en veel geïnteresseerde studenten! Op 3 februari 2015 had de nieuwe Dr. House commissie een avond met het thema Mind over Matter gepland staan. Alle voorbereidingen voor deze avond waren getroffen, maar helaas moest de spreker een paar dagen van te voren afzeggen in verband met persoonlijke omstandigheden. Deze avond zal later in het jaar nogmaals georganiseerd worden. Donorrequest Het donorrequest project wordt in Amsterdam samen met de UvA georganiseerd. De commissie bestaat momenteel uit drie VUmc ers en drie Uva ers wat ruim voldoende is om de commissie draaiende te houden. Er zijn dit jaar ongeveer 20 lessen verzorgd op middelbare scholen in Amsterdam. Ook hebben wij MBO scholen benaderd, wat wij 20

21 voorheen nooit deden, maar wat goed heeft uitgepakt. Bovendien zijn er zes nieuwe enthousiaste peers opgeleid op 25 november Deze nieuwe peers proberen wij actief en betrokken te houden door hen updates te sturen. Momenteel zijn wij een teambuilding voor alle peers aan het plannen. In de donorweek hebben de studenten van beide universiteiten een koekjesactie gehouden. De koekjes waren gemaakt in de vorm van organen en er was een papiertje aan gebonden waar een feit of een fabel over orgaandonatie op stond. Een hele geslaagde actie, waarbij er ook weer een aantal nieuwe orgaandonoren ingeschreven zijn! Daarnaast hebben wij op 5 mei 2014 ook geholpen met de bloeddonor straatactie op het bevrijdingsfestival in Amsterdam. Dit was een groot succes, waarbij er zo n 150 nieuwe bloeddonoren ingeschreven werden. Ontwikkelingsstages Deze projectgroep organiseert de ontwikkelingsstage naar Jitpur (Nepal) in samenwerking met de organisatie Friends Of Volunteers Initiative Nepal (FOVIN). Op 15 oktober 2014 organiseerde de commissie een stage informatie avond, waarbij alle ontwikkelingsstages die IFMSA-NL organiseert, gepromoot werden. Er kwamen op deze avond drie studenten spreken over hun ervaringen met de IFMSA-ontwikkelingsstages. De 50 aanwezigen waren in ieder geval allemaal erg enthousiast, want er waren erg veel aanmeldingen. Dit heeft ons er toe gedwongen om een selectieronde te houden. De zomerperiode van 2015 voor de stage naar Jitpur is dan ook helemaal vol geboekt en in de andere maanden zijn er nog maar enkele plekken beschikbaar. Op 21 april zal er een pre-departure meeting georganiseerd worden voor alle studenten die zich hebben aangemeld om dit jaar op stage te gaan naar Jitpur. De studenten zullen op deze avond informatie krijgen over de stage, maar ook over het land Nepal. Bovendien zal er in ieder geval één medewerker van FOVIN aanwezig zijn en een ervaringsdeskundige. Studenten voor LekkerFit Na een moeilijke opstart periode in het vorige jaar besloten wij er weer vol tegen aan te gaan. Voorheen bestond deze commissie uit leden van de VU en van de UvA. Dit jaar heeft de VU het gehele project overgenomen. Het commissiehandboek, de werkboekjes voor de leerlingen en de peerhandboeken lieten lang op zich wachten, maar zijn ondertussen allemaal af. Ook de eerste opleidingsavond heeft plaatsgevonden op 11 november 2014, waarbij de eerste negen peers van Nederland zijn opgeleid! Ook alle brieven en evaluatieformulieren liggen klaar om verstuurd te worden. Bovendien is het scholenbestand, waar alle basisscholen van Amsterdam in zijn opgenomen, ook zo goed als af. Helaas hebben we tot nu toe nog steeds geen les kunnen geven. Wij willen namelijk graag een professionele eerste indruk bij de scholen achterlaten, wat wij willen doen door middel van een informatie flyer. Deze laat echter al enige tijd op zich wachten. Een positief punt is dat wij contact hebben kunnen krijgen met de GGD van Amsterdam. Zij waren enthousiast over ons project en zullen ons SvLF project promoten bij basisscholen in Amsterdam. 21

22 Al met al kan ik concluderen dat wij dit jaar veel hebben gedaan, ondanks dat wij nog geen les hebben kunnen geven. Alles wat we nodig hebben ligt klaar, zodat de volgende commissie direct kan gaan beginnen met het geven van lessen. Artsen zonder Grenzen Deze commissie organiseerde in 2014 een erg interessante lezing over de vereniging waar deze commissie naar vernoemd is: Artsen zonder Grenzen. Na dit succes wilden zij natuurlijk weer een nieuw evenement organiseren, maar dan met een onderwerp in de letterlijke zin van de naam Artsen zonder Grenzen. Hierbij moet gedacht worden aan lezingen over alternatieve geneeswijzen of bijvoorbeeld nieuwe technologieën in de medische wereld. In januari hadden zij een avond gepland staan met een IS gerelateerd onderwerp. Tijdens deze lezing zou er een arts komen spreken die werkt voor de organisatie Dokters van de Wereld. Hij werd gegijzeld tijdens een missie en zou zijn ervaring met ons komen delen. Helaas werd onze spreker in januari uitgezonden op een Ebola-missie. Gelukkig heeft de commissie de voorbereidingen niet voor niets getroffen, want hij zou de lezing graag komen verzorgen later in Voor nu staat er een lezing over orgaanprinten op de agenda. Een actueel en interessant onderwerp! Mental Health Dit is de nieuwste commissie van SCOPH-VUmc. De reden voor het opstarten van deze commissie is dat wij denken dat mentale gezondheid erg belangrijk is voor publieke gezondheid. Op 19 januari heeft deze kleine, maar actieve commissie zijn eerste evenement georganiseerd. Het ging om een workshopavond, waarbij er drie verschillende workshops aangeboden werden, gegeven door gediplomeerde docenten. Het doel van deze avond was om studenten ervan bewust te maken hoe belangrijk het is ook eens aan je zelf te denken. De workshops die op het programma stonden waren: Lachyoga, Rots&Water en Bewegingsmeditatie. Het was een zeer succesvolle avond, met zo n 50 aanwezigen, waar we veel positieve reacties op gehad hebben! Daarnaast heeft de commissie op 18 maart 2015 een koekjesactie gehouden. Die week was het namelijk de week van de lentekriebels, maar het was ook nog eens World Happiness Day. Aan de zelfgebakken koekjes waren leuke of inspirerende tekstjes gebonden. Het doel van deze actie was om mensen te laten zien dat je ook blij kunt en mag zijn met iets kleins. Aan het einde van de dag konden wij alleen maar mensen met lachende gezichten terugvinden op de gemaakte foto s, wat betekent dat het een geslaagde actie was! Op 19 mei heeft deze commissie ook nog een lezing gepland staan. Het thema van deze lezing zal waarschijnlijk Dissociatieve Identiteits Stoornis (DIS) worden, maar dit is nog niet zeker. Algemeen Naast alle projectactiviteiten hebben wij natuurlijk ook nog andere dingen gedaan binnen SCOPH. Zo hebben wij als SCOPH-VUmc de nationale SCOPH teambuilding georganiseerd in Amsterdam. Op deze gezellig middag en avond brachten wij een bezoekje aan de Heineken Experience waarna we gezellig pizza gingen eten en afsloten met een drankje. 22

23 Maar SCOPH-VUmc heeft natuurlijk zelf ook een teambuilding gedaan. Op 10 december genoten wij van een chocolade fondue in het donker bij CTaste, een gezellig ervaring om nooit te vergeten. Onze laatste teambuilding van dit termijn zal op 15 april plaatsvinden in een café waar wij een PubQuiz zullen doen. Wij hebben ons natuurlijk niet alleen maar beziggehouden met sociale activiteiten, want de serieuze zaken moeten ook besproken worden. Dit hebben wij gedaan in drie Algemene SCOPH vergaderingen verspreid over het jaar. Tot slot Als coördinator van deze commissie kan ik niets ander zeggen dan dat ik erg trots ben op wat wij dit jaar bereikt hebben. Ondanks de lichte tegenslagen die onder andere de Dr. House commissie en de AzG commissie te verduren kregen, zijn zij positief gebleven en bezig met de voorbereidingen van de volgende activiteiten. De andere, al bestaande projecten, zijn in goede handen terecht gekomen bij zowel de oude als nieuwe commissieleden en ook zij hebben hun best gedaan om zo leuk en interessant mogelijke activiteiten te organiseren. En ten slotte de nieuwe Mental Health commissie, die nu al een heel belangrijk onderwerp binnen Public Health op de kaart heeft gezet in Amsterdam. 23

24 Werkgroep seksuele gezondheid inclusief HIV/AIDS (SCORA) Alicia Dos Santos Gomes, mei 2014 mei 2015 Mijn jaar als SCORA-co en bestuurslid van IFMSA-VUmc begon in mei Aan het begin van dat fantastische bestuursjaar heb ik mijzelf voorgenomen om SCORA-VUmc naar een hoger niveau te tillen waarbij een goede band tussen de LORA s iets was waar ik veel waarde aan hechtte. Aan het eind van het studiejaar zijn er veel LORA s gestopt in verband met studiegrelateerde omstandigheden, maar SCORA-VUmc heeft hier niet heel lang om hoeven treuren gezien de fantastische 9 LORA s die erbij zijn gekomen in september. Toen was het mijn bedoeling om iedereen te verdelen over de verschillende projecten, maar al onze 13 LORA s waren zo enthousiast en gemotiveerd dat zij aan alle projecten mee wilden doen waardoor we hebben besloten om alle projecten met de gehele groep te doen. Dat was het begin van de enorm hechte groep die SCORA-VUmc nu kent. Sex Matters Dit jaar hebben wij twee nieuwe projecten gelanceerd bij SCORA-VUmc waaronder Sex Matters. De essentie van dit project is om de positieve kanten van seks te belichten. Seks is immers veel meer dan SOA s, voortplanting en voorlichting. Bij IFMSA-UvA hebben zij een soortgelijk project georganiseerd (Seks sessies) waarbij er een vrouwelijke pornoproducente iets is komen vertellen over haar werk. Het leek ons ook wel erg interessant om iemand uit de porno industrie uit te nodigen dus dit is dan ook waar wij toen mee zijn begonnen. Alle LORA s hadden grootse ideeën en dus werden er mails gestuurd naar onder andere Kim Holland en Bobbi Eden met de vraag of zij op onze avond wilden komen vertellen over hun werk in de pornografische industrie. Helaas, maar niet geheel onverwacht, hebben wij nooit enig antwoord van hen gehad. Toen hebben wij besloten om de commissie van IFMSA-UvA te benaderen om te vragen wie de pornoproducente was die bij hun project te gast was en wat zij die avond allemaal heeft verteld. Dit bleek Jennifer Lyon Bell te zijn en de commissie van de UvA was laaiend enthousiast over haar waardoor wij hebben besloten om haar ook te benaderen voor onze avond. Jennifer Lyon Bell, werkzaam als producente voor pornografische films bij Blue Artichoke Films, reageerde heel erg enthousiast op onze uitnodiging en gaf aan graag bij de avond aanwezig te willen zijn. De voorbereidingen voor Sex Matters waren in volle gang toen één van de LORA s een seksuoloog had g d die ook erg graag naar onze avond wilde komen: Erik van Beek. Wij hebben hem gevraagd of ook hij zich in zijn presentatie bezig kon houden met de positieve kanten van seks. Hier was hij het volledig mee eens en gaf hij zelfs aan dat hij het heel erg interessant zou vinden om in discussie te gaan met zowel Jennifer Lyon Bell als het publiek.donderdag 27 november 2014 was het zover: Sex Matters. Met een publiek van 45 man, een pornoproducente en seksuoloog beloofde het een zeer interessante avond te worden. We zijn de avond begonnen door wat leuke seks gerelateerde weetjes en feitjes aan het publiek te vragen door middel van anonieme stemkastjes. Deze maakte het mogelijk om gelijk de percentages van de gegeven antwoorden weer te geven op de PowerPoint presentatie. Dit was erg leuk en interactief. 24

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

IFMSA-Leiden? Klinkt leuk!

IFMSA-Leiden? Klinkt leuk! IFMSA-Leiden? Klinkt leuk! Maar wat houdt het nou allemaal in? IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) is een internationale organisatie van (medisch) studenten die zich inzet

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte lezer,

Voorwoord. Geachte lezer, J aar v er s l ag I FMS AVUmc 20152016 Inhoud Voorwoord pagina 2 Contactgegevens Dagelijks Bestuur pagina 3 Contactgegevens Werkgroepcoördinatoren pagina 4 Achtergrondinformatie IFMSA-VUmc pagina 5 Voorzitter

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

IFMSA-Leiden? Klinkt leuk!

IFMSA-Leiden? Klinkt leuk! IFMSA-Leiden? Klinkt leuk! Maar wat houdt het nou allemaal in? IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) is een internationale organisatie van (medisch) studenten die zich inzet

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Beleidsplan IFMSA-VUmc

Beleidsplan IFMSA-VUmc Beleidsplan IFMSA-VUmc 2017-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations- Vrije Universiteit Medisch Centrum (IFMSA-VUmc) voor het beleidsjaar

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

*'.4" 6W" T 8&3,(30&1&/ $0..*44*&4

*'.4 6W T 8&3,(30&1&/ $0..*44*&4 *'.4" 6W" T 8&3,(30&1&/ $0..*44*&4 Europese Integratie en Educatie De Werkgroep Europese Integratie en Educatie heeft als doel de integratie tussen medisch studenten binnen Europa te bevorderen en te stimuleren.

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Actie Uitvoerder(s) (Eind)datum Status. Checklist opstellen voor bijeenkomsten Ineke

Actie Uitvoerder(s) (Eind)datum Status. Checklist opstellen voor bijeenkomsten Ineke Bijeenkomst:!!! ZP-NET Hoofddorp Datum en tijd:!! 17 januari 2013 van 19:30-22:15 Locatie:!!! Thuis bij Voorzitter:!!! Storm Notulen door:!! Ineke de Moor Aanwezigen:!!! Sievers, Herman Sars, Toos Opstal

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan IFMSA-VUmc

Beleidsplan IFMSA-VUmc Beleidsplan IFMSA-VUmc 2016-2017 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations- Vrije Universiteit Medisch Centrum (IFMSA-VUmc) voor het beleidsjaar

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Nationale theedrinkdag 2013

Nationale theedrinkdag 2013 Nationale theedrinkdag 2013 Stefan van de Weijer Samengewerkt met: Sharon van Besouw Reclamebureau Weijer en Besouw, bestaat uit Stefan van de Weijer en Sharon van Besouw. Wij zijn een ontwerpteam wat

Nadere informatie

Lesbrief: ff offline Thema: Waar ga ik heen?

Lesbrief: ff offline Thema: Waar ga ik heen? Lesbrief: ff offline Thema: Waar ga ik heen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Tegenwoordig kunnen we haast niet meer zonder computer. Bijna alles wat je doet,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan kandidaatsbestuur

Beleidsplan kandidaatsbestuur Beleidsplan kandidaatsbestuur 2016-2017 Voorzitter Iris Schröder Secretaris Yana Mechielsen Penningmeester Janne Prinsen Vicevoorzitter Marjolein Joosten Onderwijscommissaris Doortje Rijpma 10 mei 2016

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

VCSVU. nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6

VCSVU. nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6 VCSVU nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6 Lieve leden, De laatste nieuwsbrief verscheen vlak voor de zomervakantie, dus het is weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief. Ten eerste hoop

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Sponsorpakketten Genius Loci

Sponsorpakketten Genius Loci Sponsorpakketten Genius Loci De hieronder voorgestelde sponsorpakketten zijn de vaste mogelijkheden voor sponsoring die wij als vereniging aanbieden. De Sponsorcommissie acht deze opties het meest aantrekkelijk

Nadere informatie

Oprichtingsplan 2010/2011

Oprichtingsplan 2010/2011 Oprichtingsplan 2010/2011 Saxion Hogeschool Enschede, Juni 2010 Pag. 1 Inleiding Voor u ligt het oprichtingsplan voor studievereniging Construct, die de studies Bouwkunde en Civiele Techniek van de Saxion

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013 2014 Voorzitter der s.v. NOVA Secretaris der s.v. NOVA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Ledenbestand... 5 Sponsoring... 6 Bedrijvendagen... 7 Word Pervert...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 Beste Ouders en Verzorgers. Met enige trots presenteert de Stichting Ouderraad OBS Het Zand haar allereerste jaarverslag! Sinds 11 maart

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Aanvullende Reglementen

Aanvullende Reglementen Aanvullende Reglementen International Federation of Medical Students Associations - The Netherlands De Reglementen bevatten de volgende hoofdstukken: A. Aandeel van niet-geneeskundestudenten binnen IFMSA-NL...

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Explorers. Begeleiding. Explorerraad

Explorers. Begeleiding. Explorerraad Explorers De oudste leden van de Graaf Ottogroep zijn lid van het speltak Explorers. Explorers zijn zelfstandige, creatieve, gezellige en nieuwsgierige jongeren die niet bang zijn iets vreemds uit te proberen.

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 14-03-2016 Studievereniging Gezondheidszorgpsychologie Radboud Universiteit Nijmegen 1. Algemene bepalingen 1.1 Op basis van artikel 24 van de statuten van de Studievereniging Halo, hierna te noemen de

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 "Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn. Gerrit Komrij Om te beginnen Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop

Nadere informatie

Stages via IFMSA. Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen

Stages via IFMSA. Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen Op stage met IFMSA Stages via IFMSA Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen Introductie IFMSA International Federation of Medical Student s Associations

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland Secretarieel arverslag H.E.M.A.-bond Nederland arlijks presenteert de secretaris tijdens de ALV een algemene stand van zaken van de bond. Na het eerste bestaansjaar van de bond is dit dan ook het moment

Nadere informatie

Profileringsfonds Studieverenigingen

Profileringsfonds Studieverenigingen Profileringsfonds 2016-2017 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Inleiding Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet

Nadere informatie

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag Documentatie Profileringsfonds studieverenigingen 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Profileringsfonds... 3 2. Aanvraag... 3 3. Algemene voorwaarden... 4 4. Bijzondere voorwaarden... 7 Bijlage I: Puntentelling

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Think globally, act locally

Think globally, act locally sponsor mogelijkheden editie 2005 Think globally, act locally Dit is een uitgave van IFMSA-NL Editie mei 2005, 1e druk Redactie Werkgroep Public Relations t.n.v. Alexej Kuiper (Amsterdam), Vice-voorzitter

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld:

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld: Algemeen 2009 Het jaar 2009 stond in het teken van 30 jaar UNIFIL. Het bestuur is eind 2008 al begonnen met een aantal zaken voor te bereiden. Er waren contacten met een aantal organisaties zoals het VI,(Veteranen

Nadere informatie

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014 Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het 1 september 2013 1 maart 2014 I. Voorwoord II. Beleidspunten a. Toegankelijkheid b. Professionaliteit c. Continuïteit III. Nawoord Pagina 1 van 7

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Projectvoorstel Berendokter, je beste vriend!

Projectvoorstel Berendokter, je beste vriend! Projectvoorstel Berendokter, je beste vriend! IFMSA-NL werkgroep Europese Integratie en Educatie (EMSA) Voorwoord Beste lezer van dit projectvoorstel, Voor u ligt het projectvoorstel van het project Berendokter,

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU

Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 62e bestuur der Medische Faculteitsvereniging VUmc, MFVU. In dit beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Visie en Beleid 2015-2016

Visie en Beleid 2015-2016 Visie en Beleid 2015-2016 21 e bestuur Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen Maaike Bollemaat - Voorzitter Amanda van der Heiden - Secretaris Daniël Petri - Penningmeester Evelien Flikweert

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER

Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Locatie en tijd Secretariaat Villa van Schaeck, 13:30 uur Aanwezigen Tom Lormans, Carine Eskes, Kim Schuurman, Manon Verheijen,

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013 Academisch jaar 2013-2014 School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University 5 Introductieperiode 6 Verplichte Studie Introductie Dag 7 TOP

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Introductie. Het concept. De website

Introductie. Het concept. De website Gijs Bos IM1109 Project Interactieve Multimedia 28 juni 2011 Introductie Het project begonnen wij met een ander concept, deze zou gaan over een eerstejaars student die zijn eerste stappen op de Universiteit

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving?

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving? OPZET DRAAIBOEK: Alle onderdelen waaraan gedacht kan worden nog eens op een rijtje gezet. Te gebruiken voor alle evenementen en activiteiten binnen de opleiding. 1: Voorkant - flyer evenement Dag + datum

Nadere informatie

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U.

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U. Beleidsplan 60 ste bestuur der M.F.V.U. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 60 ste bestuur der Medische Faculteitsvereniging aan het VU medisch centrum. In dit beleidsplan beschrijven wij onze

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie