Toekomstplannen pagina 3 Zorgpad stervensfase pagina 7. maart 2010 Nummer 9. Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstplannen pagina 3 Zorgpad stervensfase pagina 7. maart 2010 Nummer 9. Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden"

Transcriptie

1 maart 2010 Nummer 9 Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden Hoe zorgen we ervoor dat het verstrekken van medicatie aan patiënten veilig en zorgvuldig gebeurt? Een derde van alle Veilig Incidenten Meldingen (VIM) blijkt over medicatie te gaan. Dat moet én kan minder door uitvoering van de actie Veilig medicijn medicatie om het aantal meldingen binnen een jaar met 33% terug te brengen. In februari is de aftrap met het uitdelen van de toolkit : een handige opbergdoos met daarin alle benodigdheden, waaronder het veiligheidshesje. De verpleeg kundige draagt dit opvallende oranje hesje zodat ze niet gestoord wordt bij het uitdelen van medicijnen. Een Toekomstplannen pagina 3 Zorgpad stervensfase pagina 7 felgroene sticker maakt duidelijk dat iemand allergisch is voor medicatie. Een e-learning module medicatie is in ontwikkeling.

2 Dexa voorkomt ellende later Vallen en 55 + Vrouwen en mannen boven de 55 jaar lopen door een veranderde hormonale huishouding meer kans op botbreuken. De start van de fractuurpoli zorgt voor een gestructureerde aanpak om de kans op osteoporose eerder aan het licht te brengen. Nurse practitioner orthopedie Emilie Jonxis: Laat ik met een voorbeeld beginnen: Een mevrouw komt binnen op de polikliniek Eerste Hulp. Ze is 65 jaar en gestruikeld over het badkamerkleedje. Haar pols is gebroken en moet voor de komende zes weken in het gips. Deze mevrouw en anderen boven de 55 jaar die met een botbreuk binnenkomen, bieden we de mogelijkheid om een dexascan uit te voeren. De scan meet de botdichtheid van de heup en rugwervels. We willen latere ellende voorkomen Automatisch Aan de hand van de uitslag ziet internist Simon Kok de mensen waarbij uit de scan blijkt dat er sprake is van osteoporose. Hij bekijkt welke mogelijk heden er zijn om de bot ontkalking tegen te gaan. De huisarts krijgt auto matisch de uitslag van de botdichtheids meting en het verslag van de internist. We willen latere ellende zoals meerdere botbreuken of het inzakken van de wervels voorkomen. Het aanbod voor een dexascan geldt voor: alle mannen en vrouwen boven de 55 jaar; met een botbreuk (pols, heup, knie, enkel, schouder); die door de chirurg, orthopeed of gipsmeester worden gezien en; waarbij de botbreuk is genezen. De fractuurpolikliniek is een initiatief van de maatschap orthopedie, in samenwerking met internist Simon Kok. Niet alleen een badkamerkleedje zorgt voor botbreuken, ook een skivakantie leidt nogal eens tot zes weken in het gips zoals mevrouw Langenberg aan den lijve ondervond. Expertise delen Regionaal overleg huidkanker In de regio is er veel expertise op het gebied van huid kanker. Per 1 januari is regionaal overleg gestart om expertise te delen op zo n manier, dat patiënten met moeilijke huidtumoren in de regio optimaal behandeld worden. De patiënt wordt door twintig artsen gezien Robert van Leeuwen, dermatoloog: Bij de bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van verschillende disciplines aanwezig uit het Diaconessenhuis, LUMC en Rijnland Ziekenhuis: dermatologen, plastisch chirurgen, radiotherapeuten en oogartsen. Een keer per maand worden patiënten uitgenodigd voor het regionaal overleg in het LUMC. De patiënten worden op die middag door twintig artsen gezien en direct daarna overlegt men over het te voeren beleid. De hoofdbehandelaar is degene die het beleid bespreekt met de patiënt. Namens het Diaconessenhuis wonen Robert van Leeuwen en plastisch chirurg Duco van den Broecke de vergaderingen bij. 2

3 Mensgerichte zorg: tevredenheid, veiligheid en groei Toekomst plannen Ook al is het jaar een paar weken oud, vooruit blikken is altijd leuk. Directeur bedrijfsvoering Hans den Hollander pakt het jaarplan 2010 erbij. Voor de komende jaren hebben we wel zo onze ideeën, maar die gaan we nog uit werken in het nieuwe meerjarenbeleidsplan In de discussie hierover zal de vraag wat voor soort zieken huis we willen zijn, nadrukkelijk aan de orde komen. We zien onszelf als deel van de zorgketen, dus we willen We richten ons op goede bejegening en snelle dienst verlening zo optimaal mogelijk samenwerken met de huisartsen en bijvoorbeeld het LUMC. Maar als zieken huis kun je niet alles, je zult moeten kiezen. Samen met de medische staf bepalen we de speer punten waarmee we ons willen profileren. Positieve reacties Mensgerichte zorg, daar draait het om. De patiënt centraal. We willen ons blijven onderscheiden en richten ons daarom op zaken als goede bejegening, snelle dienst verlening en doorloop, en initiatieven als het avondspreekuur. We willen dat de patiënt zich tijdens zijn verblijf hier prettig voelt. En dat lijkt te lukken. We krijgen veel positieve reacties. Voor onze mede werkers willen we een plezierige werkomgeving creëren. We streven ernaar het ziekte verzuim, nu 3,8 %, verder te laten dalen. Buitenpolikliniek cardiologie In de komende periode werken we aan enkele nieuwe projecten, waaronder teleconsultatie voor Diabetes Mellitus, het herinrichten van een flebologiepolikliniek, doelgroepspreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose en een buitenpolikliniek cardiologie. Ook de palliatieve zorg is een aandachtspunt. Verder zijn we hard bezig met het Veiligheids Management Systeem (VMS) voor verbetering van patiëntveiligheid, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsrondes die we lopen met mensen van het Cliëntenberaad, elektronisch voorschrijven (EVS) en Veilig Incidenten Melden (VIM). Wachttijden drastisch teruggebracht Natuurlijk willen we, net zoals in de voorgaande jaren, blijven groeien. Sommige vakken hebben groeipotentieel, zoals bijvoorbeeld plastische chirurgie en sportgeneeskunde. En met de komst van onze vierde maag, darm, leverarts beschikken we over een flinke bezetting. De wachttijden voor dit specialisme zijn dan ook drastisch teruggebracht! We willen ons blijven onderscheiden 3

4 Helemaal nieuw of langer in huis: in Wie&Wat belichten we mensen die nieuwe inzichten en kennis inbrengen. Deze keer in beeld: vier mensen die achter de schermen werken: een radioloog, een anesthesioloog, een patholoog- anatoom en een apotheker. Wie Wat? Radioloog Marloes Pijpers Contact met huisartsen Na de studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de opleiding tot radioloog in het Maasstad Ziekenhuis en een fellowship in het Erasmus MC is Marloes Pijpers sinds december werkzaam in het Diaconessenhuis als opvolgster van Steven Kerssemakers. Ik wilde graag werken in een klein perifeer ziekenhuis en binnen een leuke maatschap. Dat heb ik in dit ziekenhuis gevonden. Als radioloog binnen deze kleine maatschap doe je alles, maar zijn er wel één of twee onderwerpen waar je wat dieper op in gaat. Voor mij zijn dit de aandachtsgebieden skelet en neuro. Ik vind het belangrijk dat bij vragen over mijn verslag of over welk onder zoek het best aangevraagd kan worden, huis artsen mij makkelijk kunnen benaderen. Andersom zal ik ook contact opnemen met huisartsen als dat nodig is. Hoe lager de drempel, hoe beter. Anesthesioloog Thomas Werle Anesthesie, IC én management Zijn liefde voor management en geneeskunde bracht anesthesioloog/ intensivist Thomas Werle in 1999 naar Nederland. In Duitsland bleek die koppeling niet goed mogelijk. Wel bij Eurotransplant in Leiden. Ik ben een visie-mens. Na Eurotransplant heb ik acht jaar in het LUMC gewerkt bij onder meer anesthesie, de IC en de kinder-ic. De laatste twee jaar heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de Leidse anesthesie simulator. Maar stilstand is achteruitgang. Ik heb ook een management opleiding en wil die kennis graag gebruiken. Visioneren, projecten managen. Een privat based ziekenhuis als dit sluit beter aan bij mijn wensen. Ondanks zijn overstap is Werle nog steeds lid van het simulatieteam van het LUMC. Dit team organiseert CRM Training met de Human Patient Simulator oftewel oefenpop Brian. Bij de oefeningen worden de deelnemers getraind samen te werken in noodsituaties tijdens de operatie. Een artikel hierover is onlangs verschenen in het tijdschrift Quest. Ik heb in het LUMC nog een 0-uren aanstelling om hiermee op consultant basis verder te gaan. Misschien kan ik het ook hier in het kader van VMS ( Veiligheids Management Systeem) integreren. Kwaliteit in relatie tot patiëntveiligheid. Dit ziekenhuis heeft de kans op basis van de huidige sources een van de beste ziekenhuizen van de regio te worden. 4

5 Patholoog-anatoom Lotus Sterk Tussen oost en west Als wij pathologen enthousiast raken van iets dat we tegenkomen, is dat meestal niet goed voor de patiënt. Lotus Sterk verliet het Laboratorium Pathologie Oost Nederland voor een halftime baan in ons ziekenhuis. Pathologie is een mengeling tussen beschouwend en snijdend. Dat maakt het vak zo leuk, zegt Sterk. Elders deed ik ook puncties. Ik vond het fijn om dat zelf te doen, want dan had ik contact met de patiënt. Op de patiënt toegesneden therapie Sterk is gespecialiseerd in hematopathologie, de diagnostiek van de hematologische maligniteiten. Ze werkt hierin nauw samen met een collega uit het LUMC. Ze heeft veel ervaring met nefro pathologie en mammapathologie en is lid van de Nederlandse melanoomwerkgroep. Speciale interesse heb ik ook voor farmacodiagnostiek, in de PA. Dat is diagnostiek waarbij gebruik wordt gemaakt van immunohistochemische en/of moleculaire markers. Dit type onderzoek begon met gastro-intestinale stromacel tumoren (GIST-en) die gevoelig kunnen zijn voor bepaalde therapie. Het onderzoek heeft zich uitgebreid naar onder meer het mammacarcinoom en inmiddels lopen er experimentele studies bij het longcarcinoom en tumoren van de tractus digestivus en het hoofd-hals gebied. Met de toename van dit type onderzoek neemt ook de importantie van ons vak toe, omdat afhankelijk van de uitslag, een op de patiënt toegesneden therapie kan worden gestart. Dit wordt multidiciplinair besproken en vast gelegd. Die samenwerking met de clinici is erg leuk. En de farmaceuten weten ons inmiddels goed te vinden! Kleinschaligheid Dat is het aardige van dit ziekenhuis: de kleinschaligheid en de korte lijnen. Ik werkte hiervoor bij een van de grootste PA labs van Nederland. Dit bevond zich niet in een ziekenhuis en bediende de hele regio. Wel een verschil met hier. Maar ik wilde wat anders, en de meeste pathologiebanen zijn toch in het westen te vinden. Dus nu reis ik een deel van de week heen en weer, want we blijven wel in het oosten wonen. Apotheker Rolf Toornvliet Van reactief naar sturend Ziekenhuisapotheker Rolf Toornvliet werkte drie jaar met veel plezier in het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Maar woonachtig in de Leidse regio was de vacature in ons ziekenhuis toch wel heel aantrekkelijk. beleid beter op de kaart zetten, meer sturend bezig te zijn. Juist dat farmacotherapeutische was de reden dat Toornvliet koos voor de specialisatie ziekenhuisapotheker. Daarnaast heeft cytostatica, van bereiding tot logistiek, zijn speciale interesse. Het klikte en ik kan hier lekker aan de slag, zegt Toornvliet. We zijn bijvoorbeeld als apotheek bezig een plek te vinden in de kliniek. Zo is sinds kort gestart met het farmaceutische opname consult en wordt het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) stap-voor-stap uitgerold. En er zijn nog andere ideeën om het farmacotherapeutische Wensen voor de toekomst? Perfecte afstemming van thuismedicatie en ziekenhuismedicatie, waarbij de patiënt goed geïnfor meerd blijft over zijn/haar medicijnen. Met onder andere het farmaceutische opname consult hopen we dat te bereiken. 5

6 Goed geregeld Efficiency en kwaliteit zijn de sleutelwoorden bij het Preoperatieve Spreekuur (POS) van anesthesie. Nu nog goeddeels op afspraak, straks voornamelijk als inloopspreekuur. De polikliniek anesthesiologie was tot voor kort de minst gebruikte poli van het ziekenhuis: slechts twee uur per dag geopend. Inmiddels is het een fulltime polikliniek waar een secretaresse, een anesthesioloog en een anesthesiemedewerker 35 tot 45 patiënten per dag ontvangen. Nuchter opnemen Teamleider OK Erwin Hazelaar: Tijdens het Welkom op het POS (vlnr): Elly de Bruin anesthesiespreekuur (doktersassistente), Peter ter Riet zag de anesthesioloog (anesthesioloog), Erwin Hazelaar alleen de patiënten (team leider OK), Miranda Duivenvoorde die op de dag van (medisch secretaresse) operatie nuchter werden opgenomen. Alle andere patiënten bezochten ze op de verpleegafdeling. Nu komen alle patiënten preoperatief op het POS en worden ze bijna allemaal op de dag van de ingreep nuchter opgenomen. Binnenlopen zonder afspraak In maart 2009 is het POS gestart met twee dagdelen per week. We begonnen met de urologische patiënten, aldus Hazelaar. In de loop van het jaar hebben we het spreekuur uitgebreid met enkele andere specialismen. Sinds 1 januari draaien we volledig en zien we alle niet acute operatiepatiënten. Operatiepatiënten van KNO en chirurgie krijgen van de polikliniek een vragenlijst mee en kunnen direct, zonder afspraak, binnenlopen op het POS. Alleen in het geval van een grote ingreep of een uitgebreide voorgeschiedenis, moeten ze een afspraak maken. Het is de bedoeling dat het inloopspreekuur langzamerhand wordt uitgebreid naar andere specialismen en dat het synchroon gaat lopen met de verpleegkundige spreekuren voor opname. Classificatie volgens ASA Voordat de patiënt het POS bezoekt, is een eventueel ECG gemaakt en is eventueel laboratoriumonderzoek gedaan. De POS secretaresse meet bij alle patiënten lengte, gewicht en bloeddruk. Op basis van de ingevulde vragenlijst onderscheidt zij de patiënten in twee categorieën volgens een classificatie van de American Society of Anesthesiologists (ASA). Vervolgens worden de ASA 1 en 2 patiënten, de jonge en vitale patiënten, gezien door de anesthesiemedewerker, die de vragenlijst met hen doorneemt en de wijze van anesthesie bespreekt. De anesthesioloog komt langs voor onderzoek naar hart en longen en fiatteert. Alle overige patiënten, ASA 3 en 4, gaan naar de anesthesioloog. Aanvullende consulten door internist, cardioloog of longarts zijn over het algemeen niet meer nodig. Zonodig vraagt de anesthesioloog dit aan. Hierna kan de patiënt worden ingepland voor operatie. Tussen het POS bezoek en de operatiedatum zitten minimaal drie werk dagen en maximaal een half jaar. Operatiepatiënten kunnen zonder afspraak binnenlopen Zesde anesthesioloog Alle anesthesiologen draaien mee op het POS. Daarom is de maatschap anesthesiologie uitgebreid met een zesde anesthesioloog, Thomas Werle. Hazelaar: De anesthesie medewerkers draaien mee op vrijwillige basis en hebben een bijscholing gevolgd. Ze zijn enthousiast, vinden het een leuke afwisseling met hun werk op de OK. Voorlichtingsmiddagen over heup- en knieoperaties Kennis is de beste voorbereiding Eens per maand zijn alle patiënten die een nieuwe knie of heup krijgen welkom op een informatiemiddag. Tijdens die middag vertellen verpleegkundigen over de gang van zaken rond de operatie en de fysiotherapeut legt uit hoe de revalidatie in zijn werk gaat. De transferverpleegkundige geeft informatie over de thuissituatie na de operatie. Kennis is de beste voorbereiding. Na de operatie weer leren lopen onder begeleiding van de fysiotherapeut. 6

7 Introductie zorgpad rond de stervensfase Je kunt het nooit overdoen Zorgpad is typisch iets voor de gezondheidszorg, ook al doet de term vermoeden dat het om een economisch principe gaat. Een zorgpad wordt vaak ontwikkeld uit behoefte aan eenduidigheid, met het doel de patiënt zo goed mogelijk te verzorgen en te begeleiden, want: zorg kun je niet overdoen. Het zorgpad stervensfase is een manier om de patiënt en zijn naasten met zorg en aandacht te omringen op zo n manier, dat de patiënt rustig kan overlijden en de naasten vrede kunnen hebben met de manier waarop dit is gebeurd Monica Daniëlse is vanuit haar opleiding tot verpleegkundige betrokken bij de invoering van het zorgpad stervens fase: Palliatieve zorg is een groot onderdeel van ons werk en invoering van het zorgpad leek ons goed om de kwaliteit van onze zorg te verhogen. Op de afdeling interne geneeskunde en de afdeling oncologie is 54% van onze patiënten 70 jaar en ouder. Wil iemand thuis sterven, dan doen we ons uiterste best om dat te realiseren. Soms wil men echter graag in het ziekenhuis blijven of gaat het proces sneller dan we dachten. Wij krijgen dus regelmatig te maken met patiënten die in het ziekenhuis overlijden. Het zorgpad is een mogelijkheid om de zorg voor de patiënt in de laatste fase van zijn leven én de communicatie rondom die zorg te verbeteren. In gesprek Samen overleggen en samenwerken, daar komt het op neer. Aan de hand van criteria wordt vastgesteld of de Wij zijn ons veel meer bewust dat ook wij spirituele zorg kunnen verlenen stervensfase is ingetreden. Met de patiënt en zijn naasten wordt gepraat over alle handelingen die nog wel, of niet meer, worden uitgevoerd. Daniëlse: We blijven als hulpverleners onderling, maar ook met de patiënt en zijn naasten, in gesprek om de beste zorg te geven die we kunnen in deze fase. Spiritueel Daniëlse ziet het als groot voordeel dat in het zorgpad aandacht is voor spiritualiteit: Wij zijn ons veel meer bewust dat ook wij spirituele zorg kunnen verlenen. We kiezen er voor om bij de patiënt te zitten en te Het zorgpad stervensfase maakt gebruik van een speciaal dossier. Het dossier stervensfase vervangt het medisch en verpleegkundig dossier als de stervensfase is ingetreden. Het bevat tabbladen met alle informatie over medische, verpleegkundige en levenbeschouwelijke zorg voor de patiënt en zijn naasten. Men hoeft slechts aan te kruisen wat van toepassing is en actie te ondernemen als dat nodig is: zo min mogelijk schrijfwerk dus. Hierdoor kan men zich richten op de hoofdtaak in deze fase: luisteren of vragen te stellen. Voor jonge verpleegkundigen geeft het zorgpad houvast om dit soort gesprekken te voeren. een zo groot mogelijk comfort bieden aan de patiënt en zijn naasten. Het zorgpad start bij aanvang van de stervensfase en loopt door tot acht weken na overlijden met een gesprek met de naasten. De pilot op afdeling interne geneeskunde 3B en afdeling oncologie is in januari gestart, duurt een half jaar en wordt bij een positieve uitslag op alle verpleegafdelingen ingevoerd. Meer informatie: 7

8 Jubileum handenspreekuur plastische chirurgie Honderd handen en meer Samen met de 100ste patiënt op de foto en een klein feestje voor handtherapeut Otto Risselada en plastisch chirurg Duco van den Broecke om hun samenwerking te vieren. Met de komst van Duco van den Broecke is het gezamenlijke handenspreekuur ingevoerd: iedere nieuwe patiënt met De hand heeft de perfecte balans tussen buigers en strekkers een handaandoening neemt tegenover de beide heren plaats. Samen bekijken en bespreken ze de diagnose en overleggen met de patiënt wat de beste behandeling is. We zien veel Dupuytren, tendo vaginitis stenosans (trigger finger en andere peesproblemen) en kleine trauma s zoals subluxaties, vertelt Risselada. Jammer genoeg komen patiënten met subluxaties vaak te laat bij ons want in de beginfase is dit juist goed behandelbaar. De maandag reserveren Van den Broecke en Risselada voor patiënten met een handaandoening, gemiddeld tien patiënten per ochtend. Risselada: Samen zien we nieuwe patiënten, maar na een operatie of tijdens de conservatieve behandeling komt de patiënt soms bij mij om te oefenen. Soms maar twee keer, soms wel driekwart jaar. Interactie Risselada is handtherapeut geworden om die perfecte balans tussen buigers en strekkers. Juist bij de hand luistert het nauw en is het belangrijk om goed door te vragen wat er precies mis is. Juist bij de hand is er altijd de vraag: is conservatieve therapie nodig of juist chirurgie?. Omdat Duco en ik vanuit verschillende disciplines naar het probleem kijken leren we van elkaar en zoeken we samen naar de beste oplossing. We zijn een team. Open dag Op zaterdag 20 maart houdt het Diaconessenhuis open huis. Tussen en uur kunt u komen kijken in ons mooi vernieuwde en gerenoveerde zieken huis. Ga speeddaten met een diëtist, neem een kijkje in de operatiekamers of doe proefjes op de polikliniek. Welkom! Hebt u weleens gehoord van een TOA of KNF laborant? Onze praktijk opleiders vertellen u over boeiende beroepen en (vervolg)opleidingen. Kijk om een hoekje bij de uitsnijkamer, of bezoek de ziekenhuisapotheek. Er is tevens een uitgebreide kraammarkt en nog veel meer! Voor de kinderen is er ook van alles te beleven, het restaurant is geopend en de koffie is lekker. Kortom, u bent welkom! Gezamenlijk spreekuur met Duco van den Broecke (links) en Otto Risselada (midden). Symposium huisartsen programma 30 maart 2010 Sportletsels van de knie Sprekers: Rover Krips, orthopeed en Maarten Verschure, sportarts. Ziekte van Crohn; nieuwe beeldvorming, nieuwe middelen, nieuwe operatietechnieken. Sprekers: Remy Tjeenk, chirurg en Rogier ten Hove, MDL arts/internist. Datum: Dinsdag 30 maart 2010 Plaats: Auditorium Diaconessenhuis Leiden Aanmelden: Vóór 16 maart via telefoonnummer of per e mail: U&Wij is het relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden en verschijnt vier keer per jaar. Redactie Ingrid van der Bent, Yvon van Egmond (eindredacteur), Madelon Hengeveld, Mark de Roos Contact: Ontwerp HSTotaal, Haarlem Fotografie Yvon van Egmond Druk drukkerij Sonneveld, s-gravenzande Houtlaan 55, 2234 CK Leiden

Chirurgie/Orthopedie

Chirurgie/Orthopedie Chirurgie/Orthopedie Wat gebeurt er op de afdeling Chirurgie/Orthopedie U bent opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie/Orthopedie. Soms kan het voorkomen dat u op deze afdeling wordt opgenomen, terwijl

Nadere informatie

Binnenkort wordt bij u een tumorprothese geplaatst. Deze folder geeft u informatie over de operatieve behandeling met een tumorprothese.

Binnenkort wordt bij u een tumorprothese geplaatst. Deze folder geeft u informatie over de operatieve behandeling met een tumorprothese. De Tumorprothese Binnenkort wordt bij u een tumorprothese geplaatst. Deze folder geeft u informatie over de operatieve behandeling met een tumorprothese. U krijgt informatie over de voorbereiding op de

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Afdeling Longziekten en Tuberculose

Afdeling Longziekten en Tuberculose Afdeling Longziekten en Wat er gebeurt bij een opname? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Longziekten en. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen als de verpleging

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst)

Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst) Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst) Datum Wat? Pre-operatieve screening... Gesprek apotheek doktersassistent anesthesioloog Waar? Tijdstip Route 61. Opnamegesprek (omcirkelen wat

Nadere informatie

Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst)

Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst) www.anesthesiologie-ysl.nl Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst) Datum Wat? Pre-operatieve screening Gesprek apotheek doktersassistent- anesthesioloog Waar? Tijdstip Route 61. Opnamegesprek

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Afdeling Cardiologie

Afdeling Cardiologie Afdeling Cardiologie Wat gebeurt er bij een opname? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen als de verpleging proberen

Nadere informatie

Dermatologie Plastische Chirurgie. Patiënteninformatie. Huidkankercentrum. Slingeland Ziekenhuis

Dermatologie Plastische Chirurgie. Patiënteninformatie. Huidkankercentrum. Slingeland Ziekenhuis Dermatologie Plastische Chirurgie Huidkankercentrum i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het Huidkankercentrum is er voor patiënten met (een voorstadium van) huidkanker of verdenking op

Nadere informatie

Orthopedie. Biopsie onder narcose

Orthopedie. Biopsie onder narcose Orthopedie Biopsie onder narcose Orthopedie Bij u of uw kind is een gezwel gevonden in een bot, of in het weefsel dat om het bot heen ligt. Om deze aandoening verder te onderzoeken, moet er een stukje

Nadere informatie

Opname Afspraak opname volwassenen

Opname Afspraak opname volwassenen Opname Afspraak opname volwassenen U heeft zojuist samen met uw arts besloten dat u geopereerd wordt. Hoe gaat het nu verder? Afspraak maken bij de anesthesist Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt

Nadere informatie

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Het zorgpad; wie doet wat/ wanneer/ toegangstijden Neuro-oncologisch verpleegkundige

Nadere informatie

Interne Geneeskunde/ Neurologie

Interne Geneeskunde/ Neurologie Interne Geneeskunde/ Neurologie Wat gebeurt er op de afdeling? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde/Neurologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen

Nadere informatie

OPNAME IN EEN ASTMA ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND

OPNAME IN EEN ASTMA ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND OPNAME IN EEN ASTMA ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Welkom op de afdeling longgeneeskunde. U bent opgenomen op deze afdeling omdat uw klachten van uw astma onverwacht erger zijn geworden. Vaak is

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Rapid recovery Heup. Wat is Rapid Recovery. Wat gebeurt er voor de operatie

Rapid recovery Heup. Wat is Rapid Recovery. Wat gebeurt er voor de operatie Rapid recovery Heup Samen met uw behandelend orthopedisch chirurg bent u tot het besluit gekomen dat een heupprothese een oplossing is voor de artrose klachten van uw heup. ZorgSaam Ziekenhuis heeft voor

Nadere informatie

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Opname op de longafdeling

Opname op de longafdeling Opname op de longafdeling De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet prettig: u voelt zich niet

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl Patiënteninformatie Opname op de longafdeling rkz.nl De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet

Nadere informatie

Informatie over het verpleegkundig en farmaceutisch opnamegesprek afdeling A5 Urologie

Informatie over het verpleegkundig en farmaceutisch opnamegesprek afdeling A5 Urologie Patiënteninformatie Informatie over het verpleegkundig en farmaceutisch opnamegesprek afdeling A5 Urologie rkz.nl Inleiding U heeft in overleg met uw specialist besloten tot een opname. Daarvoor wordt

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Plastische Chirurgie Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Algemeen Binnenkort wordt u opgenomen in het Diaconessenhuis, omdat u een operatie zal ondergaan,

Nadere informatie

Totale schouderprothese

Totale schouderprothese Totale schouderprothese Inhoudsopgave Inleiding... 1 Wanneer is de operatie nodig... 1 Wat gebeurt er tijdens de operatie... 1 Hoe kunt u zicht op de operatie voorbereiden... 1 Wat gebeurt er vóór de operatie...

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker 9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker Uw behandelend chirurg heeft in overleg met u en de internist-oncoloog (internist gespecialiseerd in de behandeling van kanker), besloten om na uw operatie

Nadere informatie

Algemene informatie polikliniek Cardiologie

Algemene informatie polikliniek Cardiologie Algemene informatie polikliniek Cardiologie U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek Cardiologie van het Havenziekenhuis. In deze folder leest u wat er op deze poli gebeurt en welke onderzoeken

Nadere informatie

Verpleegafdeling chirurgie D2

Verpleegafdeling chirurgie D2 Verpleegafdeling chirurgie D2 Hoofddorp Welkom op de verpleegafdeling chirurgie D2 in Hoofddorp. Een opname in het ziekenhuis is voor u geen gewone situatie. Wij proberen uw verblijf op de afdeling zo

Nadere informatie

Vaatcentrum Vaatcentrum Reinier de Graaf

Vaatcentrum Vaatcentrum Reinier de Graaf Vaatcentrum Vaatcentrum Reinier de Graaf 2 Inleiding Uw (huis)arts heeft u doorverwezen naar het vaatcentrum omdat u klachten heeft, die waarschijnlijk te maken hebben met uw bloedvaten. In deze folder

Nadere informatie

Eerste bezoek aan de mammapoli. polikliniek chirurgie

Eerste bezoek aan de mammapoli. polikliniek chirurgie Eerste bezoek aan de mammapoli polikliniek chirurgie Wie is wie Op de mammapoli wordt u geholpen en onderzocht door verschillende verpleegkundigen en artsen. Hier volgt een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

De beste zorg dichtbij

De beste zorg dichtbij De beste zorg dichtbij De beste zorg dichtbij Het Diaconessenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en Rijnland Ziekenhuis werken intensief samen in het Oncologie Netwerk West. De belangrijkste reden hiervoor is

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Praktische informatie

Plastische chirurgie. Praktische informatie Plastische chirurgie Praktische informatie Inhoudsopgave Wat is de maatschap Plastische Chirurgie?...4 Wanneer naar de plastisch chirurg?...5 Het eerste gesprek...5 Na het eerste gesprek...6 Ziekenhuisopname...6

Nadere informatie

Verdenking dikke darmkanker Behandeltraject

Verdenking dikke darmkanker Behandeltraject Verdenking dikke darmkanker Behandeltraject Máxima Oncologisch Centrum Máxima Oncologisch Centrum Er is bij u een darmonderzoek verricht waarbij een afwijking is gevonden en waarbij gedacht wordt aan darmkanker.

Nadere informatie

Botbreuk na uw 50e jaar? Onderzoek en behandeling van botontkalking. Osteoporose poli

Botbreuk na uw 50e jaar? Onderzoek en behandeling van botontkalking. Osteoporose poli 00 Botbreuk na uw 50e jaar? Onderzoek en behandeling van botontkalking Osteoporose poli 1 Waarom een afspraak voor onderzoek naar botontkalking? Patiënten ouder dan 50 jaar die met een botbreuk in het

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND

OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Welkom in het Vlietland ziekenhuis en op afdeling longgeneeskunde. U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde omdat uw klachten van de COPD

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Algemene informatie over de operatie

Algemene informatie over de operatie Algemene informatie over de operatie Urologie Beter voor elkaar 2 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. In deze folder willen wij u informeren over de gang van zaken rondom de operatie en de operatie

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling van botontkalking. Osteoporose poli

Onderzoek en behandeling van botontkalking. Osteoporose poli 00 Onderzoek en behandeling van botontkalking Osteoporose poli Waarom heb ik een afspraak voor onderzoek naar botontkalking? U heeft een verwijzing gekregen via de huisarts of behandelend specialist voor

Nadere informatie

Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek

Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek Inleiding U heeft een afspraak gekregen van uw huisarts of specialist voor de "Hypertensie polikliniek". U wordt verwacht op: dag., om 07.45 uur. Meldt u zich

Nadere informatie

adviezen RAPID RECOVERY na een hernia-operatie heup ZorgSaam

adviezen RAPID RECOVERY na een hernia-operatie heup ZorgSaam adviezen RAPID RECOVERY na een hernia-operatie heup ZorgSaam 1 2 Beste heer, mevrouw, Samen met uw behandelend orthopedisch chirurg bent u tot het besluit gekomen dat een heupprothese een oplossing is

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Mohs Microchirurgie. bij huidkanker. Dermatologie. te vinden in de JBZ Zorgapp. Deze informatie is ook.

Mohs Microchirurgie. bij huidkanker. Dermatologie. te vinden in de JBZ Zorgapp. Deze informatie is ook. Deze informatie is ook te vinden in de JBZ Zorgapp. www.jbzzorgapp.nl Dermatologie Mohs Microchirurgie bij huidkanker Afspraak Dag en datum: Tijd: Waar:... dag...... uur Polikliniek Dermatologie Gebouw

Nadere informatie

Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis

Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis 874366 Dagopname.indd 1 1 01-12-17 14:38 U wordt binnenkort voor een dag opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. We vinden

Nadere informatie

Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader.

Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader. Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader www.nwz.nl Inhoud Wanneer is een operatie nodig? 3 Voorbereiding op de operatie 3 De ingreep 5 Na de operatie 5 Uw vragen 7 2 U

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Algemene informatie. Uw informatiedossier

Algemene informatie. Uw informatiedossier Algemene informatie U hebt van uw chirurg gehoord dat u een vorm van borstkanker hebt. U komt daarom voor onderzoek en behandeling naar het St. Antonius Borstkankercentrum. Sommige mensen hebben een voorstadium

Nadere informatie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Orthopedie Maatschap Orthopedie en 2 Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, in Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg.

Nadere informatie

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 Inleiding U bent verwezen naar de polikliniek Urologie van het Sint Franciscus Gasthuis. In deze folder willen wij u wegwijs maken met de gang van zaken op de polikliniek. De

Nadere informatie

Wat gebeurt er op de POS-poli kinder-cardiologie? Een (kijk) operatie aan je hart, dan eerst naar de POS-poli kinder-cardiologie

Wat gebeurt er op de POS-poli kinder-cardiologie? Een (kijk) operatie aan je hart, dan eerst naar de POS-poli kinder-cardiologie Wat gebeurt er op de POS-poli kinder-cardiologie? Een (kijk) operatie aan je hart, dan eerst naar de POS-poli kinder-cardiologie Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U

Nadere informatie

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Non Hodgkin lymfoom Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne

Nadere informatie

Liposuctie. Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis

Liposuctie. Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis Liposuctie Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis Wat is liposuctie? Liposuctie is over het algemeen een cosmetisch chirurgische ingreep om plaatselijke

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie, Orthopedie en Traumatologie

Afdeling Chirurgie, Orthopedie en Traumatologie Afdeling Chirurgie, Orthopedie en Traumatologie U bent opgenomen op de afdeling Chirurgie, Orthopedie of Traumatologie van Rijnstate Arnhem. In deze folder vindt u informatie over deze afdelingen, de medewerkers

Nadere informatie

Preoperatieve polikliniek Longchirurgie

Preoperatieve polikliniek Longchirurgie Preoperatieve polikliniek Longchirurgie Uw (verwijzend) longarts heeft met u gesproken over een longoperatie en in overleg met u is besloten dat deze operatie in het Radboudumc uitgevoerd gaat worden.

Nadere informatie

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Inleiding De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u behandeld wordt aan uw haperende vinger, ook wel trigger finger genoemd.

Nadere informatie

Dagverpleging. Algemeen

Dagverpleging. Algemeen Dagverpleging Algemeen Inhoudsopgave Inleiding 4 Voorbereidingen thuis 5 Nuchter zijn 5 Vervoer 6 Ontharen 6 Voorkom infecties 6 Als u ziek of verhinderd bent 6 Wat neemt u mee? 7 Wat neemt u niet mee?

Nadere informatie

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Dag/datum: Tijd: Afdeling:... Patiënten met een pacemaker mogen absoluut NIET in een MRI-scan!!! Neem in dit geval contact op met uw aanvragend specialist.

Nadere informatie

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8 Inhoud Woord vooraf 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Redactie 1 7 Auteurs 1 8 1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis 1 9 1.1 Inleiding 1 9 1.2 Wat is specifieke ziekenhuiszorg? 2 0 1.2.1 Het

Nadere informatie

Polikliniek hartfalen

Polikliniek hartfalen Polikliniek hartfalen 2 U bent tijdens uw ziekenhuisopname of na polibezoek door uw cardioloog verwezen naar de polikliniek hartfalen. Op de polikliniek hartfalen (kortweg: hartfalenpoli), onderdeel van

Nadere informatie

Hartfalenpolikliniek

Hartfalenpolikliniek Afdeling: Onderwerp: Cardiologie 1 U bent (wordt) door uw cardioloog verwezen naar de polikliniek hartfalen. In deze informatie staat nog eens beschreven waarom u verwezen bent en wat u op de polikliniek

Nadere informatie

Interne geneeskunde. De afdeling Interne geneeskunde. Beter voor elkaar

Interne geneeskunde. De afdeling Interne geneeskunde. Beter voor elkaar Interne geneeskunde De afdeling Interne geneeskunde Beter voor elkaar 2 Algemene informatie over de afdeling Interne Geneeskunde Patiëntgericht werken In ons ziekenhuis wordt volgens het Patiëntgericht

Nadere informatie

Polikliniek Reumatologie

Polikliniek Reumatologie Patiënteninformatie Polikliniek Reumatologie Informatie over uw onderzoek op de polikliniek Reumatologie 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Reumatologie 4 Op de polikliniek Reumatologie 5 Waar moet

Nadere informatie

Pre-operatief onderzoek

Pre-operatief onderzoek Pre-operatief onderzoek Inhoud Inleiding 3 1. Wat is een pre-operatief onderzoek? 3 2. Wat neemt u mee naar het spreekuur? 3 3. Verloop van het pre-operatief onderzoek 4 4. Belangrijke informatie: niet

Nadere informatie

Ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten

Ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten Ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Algemene informatie 2 Artsen en verpleegkundigen 3 Psychosociale hulpverlening 4 Aanvullende zorg 5 Meer informatie

Nadere informatie

Informatie avond Zorgpad Gewrichtsvervanging Heup en Knie. R.J.P. Noorda orthopedisch chirurg

Informatie avond Zorgpad Gewrichtsvervanging Heup en Knie. R.J.P. Noorda orthopedisch chirurg Informatie avond Zorgpad Gewrichtsvervanging Heup en Knie R.J.P. Noorda orthopedisch chirurg Programma 19.00 Ontvangst 19.30 Inleiding, Jaap Meijjer bedrijfsleider unit orthopedie 19.35 Orthopedie, Robbert

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost Welkom op verpleegafdeling 3-Oost gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 3 Wat mag u van ons verwachten 4 Elke

Nadere informatie

CHIRURGIE. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken binnen de vaatpoli:

CHIRURGIE. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken binnen de vaatpoli: CHIRURGIE De vaatpoli Een snellere weg naar behandeling Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de vaatpoli, omdat u klachten heeft die waarschijnlijk te maken hebben met een afwijking van uw vaten. De vaatpoli

Nadere informatie

Biopsie Orthopedie Radboud universitair medisch centrum

Biopsie Orthopedie Radboud universitair medisch centrum Biopsie Orthopedie In overleg met uw behandeld arts heeft u besloten tot een biopsie op de afdeling Orthopedie van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over deze operatie. Heeft u na het

Nadere informatie

Kanker in het hoofd-halsgebied

Kanker in het hoofd-halsgebied Kanker in het hoofd-halsgebied Afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 10-2015-6094 Geachte... U heeft een bezoek gebracht

Nadere informatie

Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis. Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC

Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis. Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC Bespreekpunten Inleiding Rolverdeling binnen behandeling Zelfmanagement Verzamelen van meetgegevens Voorbeelden zelfmanagementsprojecten

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

Verwijderen van de zaadbal

Verwijderen van de zaadbal De uroloog heeft met u besproken dat er bij u een zaadbal verwijderd moet worden, in verband met verdenking op een tumor. U wordt hiervoor 1 á 2 dagen opgenomen in het ziekenhuis. U kunt deze brochure

Nadere informatie

Polikliniek maag-darmlever

Polikliniek maag-darmlever Polikliniek maag-darmlever (MDL) Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Datum aanmaak rapport:19-03-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 18-12-2016

Nadere informatie

Handleiding Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPZ) in EZIS Interne geneeskunde

Handleiding Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPZ) in EZIS Interne geneeskunde Handleiding Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPZ) in EZIS Interne geneeskunde 1. Waar kan het ZPZ gestart worden - Het poliklinisch eerste consult: - Het poliklinisch vervolgconsult, nadat wel progressie is aangevinkt:

Nadere informatie

Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost

Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost Inhoud 1. Informatie over de opname en de operatie 3 1.1 Voorbereiding thuis. Wat verwachten wij van u? 3 1.2 Gesprekken voor uw operatie 4 1.3 Hoe geeft u veranderingen

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Afdeling Oost 53. Interne unit

Afdeling Oost 53. Interne unit Afdeling Oost 53 Interne unit Inleiding U wordt opgenomen op afdeling Oost 53 (Oncologie). Op onze afdeling worden patiënten met kanker behandeld. Dit gebeurt zowel tijdens een opname op de verpleegafdeling

Nadere informatie

Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV)

Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Het Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten (CVHV) is een multidisciplinaire spreekuur voor patiënten die al op jonge leeftijd (onder de 50 jaar) te maken

Nadere informatie

Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers

Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers Ziekte van Dupuytren Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie In overleg met uw arts heeft u besloten om een

Nadere informatie

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC Deze folder is gericht aan alle nieuwe patiënten van de polikliniek voor metabole ziekten in het Erasmus MC, patiënten die voor het eerst deze polikliniek in het Erasmus MC bezoeken, maar ook aan jongeren

Nadere informatie

Aanvullende behandeling en controle bij borstkanker

Aanvullende behandeling en controle bij borstkanker Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Aanvullende behandeling en controle bij borstkanker z Chirurg en verpleegkundig specialist 1 Medische ontrole Na een borstsparende

Nadere informatie

Soms vindt de patholoog, die het weefsel onderzoekt, dat niet al het tumorweefsel is verwijderd. Er volgt dan een tweede operatie.

Soms vindt de patholoog, die het weefsel onderzoekt, dat niet al het tumorweefsel is verwijderd. Er volgt dan een tweede operatie. Borstsparende operatie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een borstsparende operatie te ondergaan ter behandeling van een tumor in uw borst. Het doel van de operatie is om het tumorweefsel

Nadere informatie

Correctie van de grote teen Hallux rigidus

Correctie van de grote teen Hallux rigidus Correctie van de grote teen Hallux rigidus Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 1191 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer Ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan uw grote

Nadere informatie

Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose

Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent onder controle bij de neuroloog, omdat er Multiple Sclerose

Nadere informatie

Een hersentumor Symptomen Doel van de operatie

Een hersentumor Symptomen Doel van de operatie Hersenoperatie Uw neuroloog heeft een tumor in uw hersenen geconstateerd. Hiervoor moet u binnenkort een operatie ondergaan (craniotomie genoemd). De ingreep wordt uitgevoerd door de neurochirurg. In deze

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Inhoud Inleiding 3 Hoe bereidt u zich voor? 3 Wat neemt u mee? 3 Indien van toepassing 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 4 Met wie heeft u een

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Chirurgie Mammapoli

Patiënteninformatie. Chirurgie Mammapoli Patiënteninformatie Chirurgie Mammapoli Inleiding Onlangs bent u doorverwezen naar de mammapoli van de Reinier de Graaf Groep. Het team van de mammapoli is gespecialiseerd in het onderzoeken van borstafwijkingen.

Nadere informatie

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering. Skeletscintigrafie Skeletscintigrafie Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke

Nadere informatie

Belangrijkste punten van deze folder:

Belangrijkste punten van deze folder: Longkanker: wat nu? HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste

Nadere informatie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie U komt te liggen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie. In deze folder vindt u informatie over het verblijf op deze afdeling. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt.

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen LangeLand Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Opname bij Chirurgie

Opname bij Chirurgie Opname bij Chirurgie Inhoudsopgave Waar vind ik de verpleegafdelingen Chirurgie?...3 De planning van mijn opname en operatie...3 1. Vóór de opname...3 1.1 Pre-operatief onderzoek en intakegesprekken...3

Nadere informatie

Operatie aan de voet

Operatie aan de voet Operatie aan de voet Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer Ziekenhuis geopereerd aan uw voet. De orthopeed heeft met u besproken wat voor soort operatie er bij u gedaan wordt. In deze

Nadere informatie

Fractuur- en osteoporosespreekuur

Fractuur- en osteoporosespreekuur Fractuur- en osteoporosespreekuur HET FRACTUUR- EN OSTEOPOROSESPREEKUUR Het Kennemer Gasthuis(KG) heeft een spreekuur waar patiënten ouder dan 50 jaar met een botbreuk gecontroleerd kunnen worden op osteoporose.

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op dag van uur tot uur. Het is belangrijk dat u op tijd

Nadere informatie

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Rapid Recovery Symposium 12 juni 2014, Delft Rapid Recovery in de praktijk The

Nadere informatie

Verpleegafdeling chirurgie 1.6 en 1.7

Verpleegafdeling chirurgie 1.6 en 1.7 Verpleegafdeling chirurgie 1.6 en 1.7 Haarlem Zuid Welkom op de verpleegafdeling chirurgie in Haarlem Zuid. Een opname in het ziekenhuis is voor u geen gewone situatie. Wij proberen uw verblijf op de afdeling

Nadere informatie