Toekomstplannen pagina 3 Zorgpad stervensfase pagina 7. maart 2010 Nummer 9. Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstplannen pagina 3 Zorgpad stervensfase pagina 7. maart 2010 Nummer 9. Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden"

Transcriptie

1 maart 2010 Nummer 9 Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden Hoe zorgen we ervoor dat het verstrekken van medicatie aan patiënten veilig en zorgvuldig gebeurt? Een derde van alle Veilig Incidenten Meldingen (VIM) blijkt over medicatie te gaan. Dat moet én kan minder door uitvoering van de actie Veilig medicijn medicatie om het aantal meldingen binnen een jaar met 33% terug te brengen. In februari is de aftrap met het uitdelen van de toolkit : een handige opbergdoos met daarin alle benodigdheden, waaronder het veiligheidshesje. De verpleeg kundige draagt dit opvallende oranje hesje zodat ze niet gestoord wordt bij het uitdelen van medicijnen. Een Toekomstplannen pagina 3 Zorgpad stervensfase pagina 7 felgroene sticker maakt duidelijk dat iemand allergisch is voor medicatie. Een e-learning module medicatie is in ontwikkeling.

2 Dexa voorkomt ellende later Vallen en 55 + Vrouwen en mannen boven de 55 jaar lopen door een veranderde hormonale huishouding meer kans op botbreuken. De start van de fractuurpoli zorgt voor een gestructureerde aanpak om de kans op osteoporose eerder aan het licht te brengen. Nurse practitioner orthopedie Emilie Jonxis: Laat ik met een voorbeeld beginnen: Een mevrouw komt binnen op de polikliniek Eerste Hulp. Ze is 65 jaar en gestruikeld over het badkamerkleedje. Haar pols is gebroken en moet voor de komende zes weken in het gips. Deze mevrouw en anderen boven de 55 jaar die met een botbreuk binnenkomen, bieden we de mogelijkheid om een dexascan uit te voeren. De scan meet de botdichtheid van de heup en rugwervels. We willen latere ellende voorkomen Automatisch Aan de hand van de uitslag ziet internist Simon Kok de mensen waarbij uit de scan blijkt dat er sprake is van osteoporose. Hij bekijkt welke mogelijk heden er zijn om de bot ontkalking tegen te gaan. De huisarts krijgt auto matisch de uitslag van de botdichtheids meting en het verslag van de internist. We willen latere ellende zoals meerdere botbreuken of het inzakken van de wervels voorkomen. Het aanbod voor een dexascan geldt voor: alle mannen en vrouwen boven de 55 jaar; met een botbreuk (pols, heup, knie, enkel, schouder); die door de chirurg, orthopeed of gipsmeester worden gezien en; waarbij de botbreuk is genezen. De fractuurpolikliniek is een initiatief van de maatschap orthopedie, in samenwerking met internist Simon Kok. Niet alleen een badkamerkleedje zorgt voor botbreuken, ook een skivakantie leidt nogal eens tot zes weken in het gips zoals mevrouw Langenberg aan den lijve ondervond. Expertise delen Regionaal overleg huidkanker In de regio is er veel expertise op het gebied van huid kanker. Per 1 januari is regionaal overleg gestart om expertise te delen op zo n manier, dat patiënten met moeilijke huidtumoren in de regio optimaal behandeld worden. De patiënt wordt door twintig artsen gezien Robert van Leeuwen, dermatoloog: Bij de bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van verschillende disciplines aanwezig uit het Diaconessenhuis, LUMC en Rijnland Ziekenhuis: dermatologen, plastisch chirurgen, radiotherapeuten en oogartsen. Een keer per maand worden patiënten uitgenodigd voor het regionaal overleg in het LUMC. De patiënten worden op die middag door twintig artsen gezien en direct daarna overlegt men over het te voeren beleid. De hoofdbehandelaar is degene die het beleid bespreekt met de patiënt. Namens het Diaconessenhuis wonen Robert van Leeuwen en plastisch chirurg Duco van den Broecke de vergaderingen bij. 2

3 Mensgerichte zorg: tevredenheid, veiligheid en groei Toekomst plannen Ook al is het jaar een paar weken oud, vooruit blikken is altijd leuk. Directeur bedrijfsvoering Hans den Hollander pakt het jaarplan 2010 erbij. Voor de komende jaren hebben we wel zo onze ideeën, maar die gaan we nog uit werken in het nieuwe meerjarenbeleidsplan In de discussie hierover zal de vraag wat voor soort zieken huis we willen zijn, nadrukkelijk aan de orde komen. We zien onszelf als deel van de zorgketen, dus we willen We richten ons op goede bejegening en snelle dienst verlening zo optimaal mogelijk samenwerken met de huisartsen en bijvoorbeeld het LUMC. Maar als zieken huis kun je niet alles, je zult moeten kiezen. Samen met de medische staf bepalen we de speer punten waarmee we ons willen profileren. Positieve reacties Mensgerichte zorg, daar draait het om. De patiënt centraal. We willen ons blijven onderscheiden en richten ons daarom op zaken als goede bejegening, snelle dienst verlening en doorloop, en initiatieven als het avondspreekuur. We willen dat de patiënt zich tijdens zijn verblijf hier prettig voelt. En dat lijkt te lukken. We krijgen veel positieve reacties. Voor onze mede werkers willen we een plezierige werkomgeving creëren. We streven ernaar het ziekte verzuim, nu 3,8 %, verder te laten dalen. Buitenpolikliniek cardiologie In de komende periode werken we aan enkele nieuwe projecten, waaronder teleconsultatie voor Diabetes Mellitus, het herinrichten van een flebologiepolikliniek, doelgroepspreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose en een buitenpolikliniek cardiologie. Ook de palliatieve zorg is een aandachtspunt. Verder zijn we hard bezig met het Veiligheids Management Systeem (VMS) voor verbetering van patiëntveiligheid, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsrondes die we lopen met mensen van het Cliëntenberaad, elektronisch voorschrijven (EVS) en Veilig Incidenten Melden (VIM). Wachttijden drastisch teruggebracht Natuurlijk willen we, net zoals in de voorgaande jaren, blijven groeien. Sommige vakken hebben groeipotentieel, zoals bijvoorbeeld plastische chirurgie en sportgeneeskunde. En met de komst van onze vierde maag, darm, leverarts beschikken we over een flinke bezetting. De wachttijden voor dit specialisme zijn dan ook drastisch teruggebracht! We willen ons blijven onderscheiden 3

4 Helemaal nieuw of langer in huis: in Wie&Wat belichten we mensen die nieuwe inzichten en kennis inbrengen. Deze keer in beeld: vier mensen die achter de schermen werken: een radioloog, een anesthesioloog, een patholoog- anatoom en een apotheker. Wie Wat? Radioloog Marloes Pijpers Contact met huisartsen Na de studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de opleiding tot radioloog in het Maasstad Ziekenhuis en een fellowship in het Erasmus MC is Marloes Pijpers sinds december werkzaam in het Diaconessenhuis als opvolgster van Steven Kerssemakers. Ik wilde graag werken in een klein perifeer ziekenhuis en binnen een leuke maatschap. Dat heb ik in dit ziekenhuis gevonden. Als radioloog binnen deze kleine maatschap doe je alles, maar zijn er wel één of twee onderwerpen waar je wat dieper op in gaat. Voor mij zijn dit de aandachtsgebieden skelet en neuro. Ik vind het belangrijk dat bij vragen over mijn verslag of over welk onder zoek het best aangevraagd kan worden, huis artsen mij makkelijk kunnen benaderen. Andersom zal ik ook contact opnemen met huisartsen als dat nodig is. Hoe lager de drempel, hoe beter. Anesthesioloog Thomas Werle Anesthesie, IC én management Zijn liefde voor management en geneeskunde bracht anesthesioloog/ intensivist Thomas Werle in 1999 naar Nederland. In Duitsland bleek die koppeling niet goed mogelijk. Wel bij Eurotransplant in Leiden. Ik ben een visie-mens. Na Eurotransplant heb ik acht jaar in het LUMC gewerkt bij onder meer anesthesie, de IC en de kinder-ic. De laatste twee jaar heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de Leidse anesthesie simulator. Maar stilstand is achteruitgang. Ik heb ook een management opleiding en wil die kennis graag gebruiken. Visioneren, projecten managen. Een privat based ziekenhuis als dit sluit beter aan bij mijn wensen. Ondanks zijn overstap is Werle nog steeds lid van het simulatieteam van het LUMC. Dit team organiseert CRM Training met de Human Patient Simulator oftewel oefenpop Brian. Bij de oefeningen worden de deelnemers getraind samen te werken in noodsituaties tijdens de operatie. Een artikel hierover is onlangs verschenen in het tijdschrift Quest. Ik heb in het LUMC nog een 0-uren aanstelling om hiermee op consultant basis verder te gaan. Misschien kan ik het ook hier in het kader van VMS ( Veiligheids Management Systeem) integreren. Kwaliteit in relatie tot patiëntveiligheid. Dit ziekenhuis heeft de kans op basis van de huidige sources een van de beste ziekenhuizen van de regio te worden. 4

5 Patholoog-anatoom Lotus Sterk Tussen oost en west Als wij pathologen enthousiast raken van iets dat we tegenkomen, is dat meestal niet goed voor de patiënt. Lotus Sterk verliet het Laboratorium Pathologie Oost Nederland voor een halftime baan in ons ziekenhuis. Pathologie is een mengeling tussen beschouwend en snijdend. Dat maakt het vak zo leuk, zegt Sterk. Elders deed ik ook puncties. Ik vond het fijn om dat zelf te doen, want dan had ik contact met de patiënt. Op de patiënt toegesneden therapie Sterk is gespecialiseerd in hematopathologie, de diagnostiek van de hematologische maligniteiten. Ze werkt hierin nauw samen met een collega uit het LUMC. Ze heeft veel ervaring met nefro pathologie en mammapathologie en is lid van de Nederlandse melanoomwerkgroep. Speciale interesse heb ik ook voor farmacodiagnostiek, in de PA. Dat is diagnostiek waarbij gebruik wordt gemaakt van immunohistochemische en/of moleculaire markers. Dit type onderzoek begon met gastro-intestinale stromacel tumoren (GIST-en) die gevoelig kunnen zijn voor bepaalde therapie. Het onderzoek heeft zich uitgebreid naar onder meer het mammacarcinoom en inmiddels lopen er experimentele studies bij het longcarcinoom en tumoren van de tractus digestivus en het hoofd-hals gebied. Met de toename van dit type onderzoek neemt ook de importantie van ons vak toe, omdat afhankelijk van de uitslag, een op de patiënt toegesneden therapie kan worden gestart. Dit wordt multidiciplinair besproken en vast gelegd. Die samenwerking met de clinici is erg leuk. En de farmaceuten weten ons inmiddels goed te vinden! Kleinschaligheid Dat is het aardige van dit ziekenhuis: de kleinschaligheid en de korte lijnen. Ik werkte hiervoor bij een van de grootste PA labs van Nederland. Dit bevond zich niet in een ziekenhuis en bediende de hele regio. Wel een verschil met hier. Maar ik wilde wat anders, en de meeste pathologiebanen zijn toch in het westen te vinden. Dus nu reis ik een deel van de week heen en weer, want we blijven wel in het oosten wonen. Apotheker Rolf Toornvliet Van reactief naar sturend Ziekenhuisapotheker Rolf Toornvliet werkte drie jaar met veel plezier in het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Maar woonachtig in de Leidse regio was de vacature in ons ziekenhuis toch wel heel aantrekkelijk. beleid beter op de kaart zetten, meer sturend bezig te zijn. Juist dat farmacotherapeutische was de reden dat Toornvliet koos voor de specialisatie ziekenhuisapotheker. Daarnaast heeft cytostatica, van bereiding tot logistiek, zijn speciale interesse. Het klikte en ik kan hier lekker aan de slag, zegt Toornvliet. We zijn bijvoorbeeld als apotheek bezig een plek te vinden in de kliniek. Zo is sinds kort gestart met het farmaceutische opname consult en wordt het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) stap-voor-stap uitgerold. En er zijn nog andere ideeën om het farmacotherapeutische Wensen voor de toekomst? Perfecte afstemming van thuismedicatie en ziekenhuismedicatie, waarbij de patiënt goed geïnfor meerd blijft over zijn/haar medicijnen. Met onder andere het farmaceutische opname consult hopen we dat te bereiken. 5

6 Goed geregeld Efficiency en kwaliteit zijn de sleutelwoorden bij het Preoperatieve Spreekuur (POS) van anesthesie. Nu nog goeddeels op afspraak, straks voornamelijk als inloopspreekuur. De polikliniek anesthesiologie was tot voor kort de minst gebruikte poli van het ziekenhuis: slechts twee uur per dag geopend. Inmiddels is het een fulltime polikliniek waar een secretaresse, een anesthesioloog en een anesthesiemedewerker 35 tot 45 patiënten per dag ontvangen. Nuchter opnemen Teamleider OK Erwin Hazelaar: Tijdens het Welkom op het POS (vlnr): Elly de Bruin anesthesiespreekuur (doktersassistente), Peter ter Riet zag de anesthesioloog (anesthesioloog), Erwin Hazelaar alleen de patiënten (team leider OK), Miranda Duivenvoorde die op de dag van (medisch secretaresse) operatie nuchter werden opgenomen. Alle andere patiënten bezochten ze op de verpleegafdeling. Nu komen alle patiënten preoperatief op het POS en worden ze bijna allemaal op de dag van de ingreep nuchter opgenomen. Binnenlopen zonder afspraak In maart 2009 is het POS gestart met twee dagdelen per week. We begonnen met de urologische patiënten, aldus Hazelaar. In de loop van het jaar hebben we het spreekuur uitgebreid met enkele andere specialismen. Sinds 1 januari draaien we volledig en zien we alle niet acute operatiepatiënten. Operatiepatiënten van KNO en chirurgie krijgen van de polikliniek een vragenlijst mee en kunnen direct, zonder afspraak, binnenlopen op het POS. Alleen in het geval van een grote ingreep of een uitgebreide voorgeschiedenis, moeten ze een afspraak maken. Het is de bedoeling dat het inloopspreekuur langzamerhand wordt uitgebreid naar andere specialismen en dat het synchroon gaat lopen met de verpleegkundige spreekuren voor opname. Classificatie volgens ASA Voordat de patiënt het POS bezoekt, is een eventueel ECG gemaakt en is eventueel laboratoriumonderzoek gedaan. De POS secretaresse meet bij alle patiënten lengte, gewicht en bloeddruk. Op basis van de ingevulde vragenlijst onderscheidt zij de patiënten in twee categorieën volgens een classificatie van de American Society of Anesthesiologists (ASA). Vervolgens worden de ASA 1 en 2 patiënten, de jonge en vitale patiënten, gezien door de anesthesiemedewerker, die de vragenlijst met hen doorneemt en de wijze van anesthesie bespreekt. De anesthesioloog komt langs voor onderzoek naar hart en longen en fiatteert. Alle overige patiënten, ASA 3 en 4, gaan naar de anesthesioloog. Aanvullende consulten door internist, cardioloog of longarts zijn over het algemeen niet meer nodig. Zonodig vraagt de anesthesioloog dit aan. Hierna kan de patiënt worden ingepland voor operatie. Tussen het POS bezoek en de operatiedatum zitten minimaal drie werk dagen en maximaal een half jaar. Operatiepatiënten kunnen zonder afspraak binnenlopen Zesde anesthesioloog Alle anesthesiologen draaien mee op het POS. Daarom is de maatschap anesthesiologie uitgebreid met een zesde anesthesioloog, Thomas Werle. Hazelaar: De anesthesie medewerkers draaien mee op vrijwillige basis en hebben een bijscholing gevolgd. Ze zijn enthousiast, vinden het een leuke afwisseling met hun werk op de OK. Voorlichtingsmiddagen over heup- en knieoperaties Kennis is de beste voorbereiding Eens per maand zijn alle patiënten die een nieuwe knie of heup krijgen welkom op een informatiemiddag. Tijdens die middag vertellen verpleegkundigen over de gang van zaken rond de operatie en de fysiotherapeut legt uit hoe de revalidatie in zijn werk gaat. De transferverpleegkundige geeft informatie over de thuissituatie na de operatie. Kennis is de beste voorbereiding. Na de operatie weer leren lopen onder begeleiding van de fysiotherapeut. 6

7 Introductie zorgpad rond de stervensfase Je kunt het nooit overdoen Zorgpad is typisch iets voor de gezondheidszorg, ook al doet de term vermoeden dat het om een economisch principe gaat. Een zorgpad wordt vaak ontwikkeld uit behoefte aan eenduidigheid, met het doel de patiënt zo goed mogelijk te verzorgen en te begeleiden, want: zorg kun je niet overdoen. Het zorgpad stervensfase is een manier om de patiënt en zijn naasten met zorg en aandacht te omringen op zo n manier, dat de patiënt rustig kan overlijden en de naasten vrede kunnen hebben met de manier waarop dit is gebeurd Monica Daniëlse is vanuit haar opleiding tot verpleegkundige betrokken bij de invoering van het zorgpad stervens fase: Palliatieve zorg is een groot onderdeel van ons werk en invoering van het zorgpad leek ons goed om de kwaliteit van onze zorg te verhogen. Op de afdeling interne geneeskunde en de afdeling oncologie is 54% van onze patiënten 70 jaar en ouder. Wil iemand thuis sterven, dan doen we ons uiterste best om dat te realiseren. Soms wil men echter graag in het ziekenhuis blijven of gaat het proces sneller dan we dachten. Wij krijgen dus regelmatig te maken met patiënten die in het ziekenhuis overlijden. Het zorgpad is een mogelijkheid om de zorg voor de patiënt in de laatste fase van zijn leven én de communicatie rondom die zorg te verbeteren. In gesprek Samen overleggen en samenwerken, daar komt het op neer. Aan de hand van criteria wordt vastgesteld of de Wij zijn ons veel meer bewust dat ook wij spirituele zorg kunnen verlenen stervensfase is ingetreden. Met de patiënt en zijn naasten wordt gepraat over alle handelingen die nog wel, of niet meer, worden uitgevoerd. Daniëlse: We blijven als hulpverleners onderling, maar ook met de patiënt en zijn naasten, in gesprek om de beste zorg te geven die we kunnen in deze fase. Spiritueel Daniëlse ziet het als groot voordeel dat in het zorgpad aandacht is voor spiritualiteit: Wij zijn ons veel meer bewust dat ook wij spirituele zorg kunnen verlenen. We kiezen er voor om bij de patiënt te zitten en te Het zorgpad stervensfase maakt gebruik van een speciaal dossier. Het dossier stervensfase vervangt het medisch en verpleegkundig dossier als de stervensfase is ingetreden. Het bevat tabbladen met alle informatie over medische, verpleegkundige en levenbeschouwelijke zorg voor de patiënt en zijn naasten. Men hoeft slechts aan te kruisen wat van toepassing is en actie te ondernemen als dat nodig is: zo min mogelijk schrijfwerk dus. Hierdoor kan men zich richten op de hoofdtaak in deze fase: luisteren of vragen te stellen. Voor jonge verpleegkundigen geeft het zorgpad houvast om dit soort gesprekken te voeren. een zo groot mogelijk comfort bieden aan de patiënt en zijn naasten. Het zorgpad start bij aanvang van de stervensfase en loopt door tot acht weken na overlijden met een gesprek met de naasten. De pilot op afdeling interne geneeskunde 3B en afdeling oncologie is in januari gestart, duurt een half jaar en wordt bij een positieve uitslag op alle verpleegafdelingen ingevoerd. Meer informatie: 7

8 Jubileum handenspreekuur plastische chirurgie Honderd handen en meer Samen met de 100ste patiënt op de foto en een klein feestje voor handtherapeut Otto Risselada en plastisch chirurg Duco van den Broecke om hun samenwerking te vieren. Met de komst van Duco van den Broecke is het gezamenlijke handenspreekuur ingevoerd: iedere nieuwe patiënt met De hand heeft de perfecte balans tussen buigers en strekkers een handaandoening neemt tegenover de beide heren plaats. Samen bekijken en bespreken ze de diagnose en overleggen met de patiënt wat de beste behandeling is. We zien veel Dupuytren, tendo vaginitis stenosans (trigger finger en andere peesproblemen) en kleine trauma s zoals subluxaties, vertelt Risselada. Jammer genoeg komen patiënten met subluxaties vaak te laat bij ons want in de beginfase is dit juist goed behandelbaar. De maandag reserveren Van den Broecke en Risselada voor patiënten met een handaandoening, gemiddeld tien patiënten per ochtend. Risselada: Samen zien we nieuwe patiënten, maar na een operatie of tijdens de conservatieve behandeling komt de patiënt soms bij mij om te oefenen. Soms maar twee keer, soms wel driekwart jaar. Interactie Risselada is handtherapeut geworden om die perfecte balans tussen buigers en strekkers. Juist bij de hand luistert het nauw en is het belangrijk om goed door te vragen wat er precies mis is. Juist bij de hand is er altijd de vraag: is conservatieve therapie nodig of juist chirurgie?. Omdat Duco en ik vanuit verschillende disciplines naar het probleem kijken leren we van elkaar en zoeken we samen naar de beste oplossing. We zijn een team. Open dag Op zaterdag 20 maart houdt het Diaconessenhuis open huis. Tussen en uur kunt u komen kijken in ons mooi vernieuwde en gerenoveerde zieken huis. Ga speeddaten met een diëtist, neem een kijkje in de operatiekamers of doe proefjes op de polikliniek. Welkom! Hebt u weleens gehoord van een TOA of KNF laborant? Onze praktijk opleiders vertellen u over boeiende beroepen en (vervolg)opleidingen. Kijk om een hoekje bij de uitsnijkamer, of bezoek de ziekenhuisapotheek. Er is tevens een uitgebreide kraammarkt en nog veel meer! Voor de kinderen is er ook van alles te beleven, het restaurant is geopend en de koffie is lekker. Kortom, u bent welkom! Gezamenlijk spreekuur met Duco van den Broecke (links) en Otto Risselada (midden). Symposium huisartsen programma 30 maart 2010 Sportletsels van de knie Sprekers: Rover Krips, orthopeed en Maarten Verschure, sportarts. Ziekte van Crohn; nieuwe beeldvorming, nieuwe middelen, nieuwe operatietechnieken. Sprekers: Remy Tjeenk, chirurg en Rogier ten Hove, MDL arts/internist. Datum: Dinsdag 30 maart 2010 Plaats: Auditorium Diaconessenhuis Leiden Aanmelden: Vóór 16 maart via telefoonnummer of per e mail: U&Wij is het relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden en verschijnt vier keer per jaar. Redactie Ingrid van der Bent, Yvon van Egmond (eindredacteur), Madelon Hengeveld, Mark de Roos Contact: Ontwerp HSTotaal, Haarlem Fotografie Yvon van Egmond Druk drukkerij Sonneveld, s-gravenzande Houtlaan 55, 2234 CK Leiden

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 1 2013 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers Blauwe Zorg is het nieuwe Groene Stroom Complementaire geneeskunde: integreren of

Nadere informatie

Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen 020-755 7000, www.ziekenhuisamstelland.nl

Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen 020-755 7000, www.ziekenhuisamstelland.nl Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen 020-755 7000, www.ziekenhuisamstelland.nl nummer 10, jaargang 5 In dit nummer: Borstkankerzorg, onze zorg One-Stop-Shop, vaatchirurgie

Nadere informatie

Inhoud...1. Project definitie...4. Definitie...4. Uitvoeringswijze...6. De beslismomenten...7. Project Organisatie...8. Project Planning...

Inhoud...1. Project definitie...4. Definitie...4. Uitvoeringswijze...6. De beslismomenten...7. Project Organisatie...8. Project Planning... 1 I N H O U D Inhoud...1 Project definitie...4 Definitie...4 Uitvoeringswijze...6 De beslismomenten...7 Project Organisatie...8 Project Planning...9 Projectbeheersing...10 Risicobeheersing...11 Projectcommunicatie...12

Nadere informatie

PICCOLO 2 I 2014 DE NIEUWE VERLOSKAMER IN BEELD INFORMATIE OVER UW OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten

PICCOLO 2 I 2014 DE NIEUWE VERLOSKAMER IN BEELD INFORMATIE OVER UW OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten 2 I 2014 Nieuws en informatie voor patiënten PICCOLO MEENEMEN MAG! DE NIEUWE VERLOSKAMER IN BEELD Lees meer op pagina 20 INFORMATIE OVER UW OPNAME IN HET MCH Vanaf pagina 10 vindt u informatie over uw

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

BEELD. Een nieuw gezicht en lekker eten. Volg ons ook op Twitter en Facebook. De emotie van Karin van der Haar. Terra, Centrum voor geboortezorg

BEELD. Een nieuw gezicht en lekker eten. Volg ons ook op Twitter en Facebook. De emotie van Karin van der Haar. Terra, Centrum voor geboortezorg In deze uitgave van december 2012: in BEELD 4 8 12 19 Een nieuw gezicht en lekker eten De emotie van Karin van der Haar Terra, Centrum voor geboortezorg SIT aan je bed Volg ons ook op Twitter en Facebook

Nadere informatie

INTERNE GENEESKUNDE. Kracht in diversiteit. Magazine voor de internist. 35 jaar JNIV Drie JNIV-voorzitters blikken terug en kijken vooruit

INTERNE GENEESKUNDE. Kracht in diversiteit. Magazine voor de internist. 35 jaar JNIV Drie JNIV-voorzitters blikken terug en kijken vooruit INTERNE NUMMER 4 JAARGANG 4 DECEMBER 2013 GENEESKUNDE Magazine voor de internist Twee hoogleraren ouderengeneeskunde Sophia de Rooij en Andrea Maier Europa Kansen voor de NIV? 35 jaar JNIV Drie JNIV-voorzitters

Nadere informatie

PICCOLO 4 I 2012 BETER: ONDERZOEKS- EXPOSITIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten

PICCOLO 4 I 2012 BETER: ONDERZOEKS- EXPOSITIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten 4 I 2012 Nieuws en informatie voor patiënten PICCOLO MEENEMEN MAG! BETER: ONDERZOEKS- EXPOSITIE IN BEELD Lees op pagina 10 INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH Vanaf pagina 12 vindt u informatie over uw

Nadere informatie

Marja Weijers. Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Huwelijksaanzoek op de operatiekamer. Snelle diagnose bij rugklachten Laurentius Echt

Marja Weijers. Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Huwelijksaanzoek op de operatiekamer. Snelle diagnose bij rugklachten Laurentius Echt LAURIERBLAD Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Marja Weijers PAGINA 3 PAGINA 11 PAGINA 12 Huwelijksaanzoek op de operatiekamer Snelle diagnose bij rugklachten Laurentius Echt Aftellen tot nieuwe website

Nadere informatie

Magazine. Fusie: gevolgen voor arts. Training arts Beter in beeld. Meer focus op privéleven. Aanspreken op functioneren

Magazine. Fusie: gevolgen voor arts. Training arts Beter in beeld. Meer focus op privéleven. Aanspreken op functioneren Magazine Training arts Beter in beeld Aanspreken op functioneren Meer focus op privéleven Fusie: gevolgen voor arts Nummer 3 - Oktober 2013 Kwartaalmagazine van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

Nadere informatie

mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363

mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363 mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad atrium kerkrade 1914-2014 nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363 1 COLUMN FEEST IN KIRCHROA Het Sjpetaal, zoals de inwoners van Kerkrade

Nadere informatie

CENTRA VOOR DIABETESZORG. Op weg naar een toekomst zonder diabetescomplicaties

CENTRA VOOR DIABETESZORG. Op weg naar een toekomst zonder diabetescomplicaties E E R S T E L U S T R U M V A N D I A B E T E R 2 0 0 6 2 0 1 1 2006 2011 CENTRA VOOR DIABETESZORG Op weg naar een toekomst zonder diabetescomplicaties Een uitgave van de Stichting Diabeter ter gelegenheid

Nadere informatie

Verpleegkundige Sham Korsaan Wat ik leuk vind aan mijn werk? Er zijn voor mensen, luisteren, inspelen op situaties...

Verpleegkundige Sham Korsaan Wat ik leuk vind aan mijn werk? Er zijn voor mensen, luisteren, inspelen op situaties... Personeelsmagazine van het Martini Ziekenhuis Nummer 01/2015 Verpleegkundige Sham Korsaan Wat ik leuk vind aan mijn werk? Er zijn voor mensen, luisteren, inspelen op situaties... Spring maar achterop!

Nadere informatie

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Oncologie Wil van Veen, Den Haag Transmuraal Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Menselijke maat Open de site van Bronovo, www.bronovo.nl, en lachende gezichten op een groepsfoto kijken je aan.

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 2 2014 P R A K T J A A R I J K

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 2 2014 P R A K T J A A R I J K nummer 2 2014 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers P R A K T 5 I J K 5 J A A R Thema Substitutie in de ketenzorg Zorgsubstitutie in

Nadere informatie

Uitgave van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 25 juni 2008. de pijn de baas

Uitgave van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 25 juni 2008. de pijn de baas Triakel Uitgave van het Universitair Medisch Centrum Groningen 1 25 juni 2008 de pijn de baas Het is pijnlijden in de ziekenhuizen. Patiënten willen niet zeuren over pijn, artsen richten zich vooral op

Nadere informatie

Geruisloos van ziekenhuis naar verpleeghuis

Geruisloos van ziekenhuis naar verpleeghuis Jaargang 7. Editie 1. Maart 2013 2 5 7 8 12 E-coaching voor patiënten met extreem overgewicht Arts in de schijnwerpers: Noortje Puts Geruisloos van ziekenhuis naar verpleeghuis MMC: dé specialist in abnormaal

Nadere informatie

Mooie combinaties. Colofon. Jaargang 6 nummer 13 juni 2015

Mooie combinaties. Colofon. Jaargang 6 nummer 13 juni 2015 Augustijn Tijdschrift van de afdeling Huisartsgeneeskunde Praktijk met seniorenkliniek Erasmus MC en huisartsen: bijzonder verbonden Groeiende rol genetica tijdens spreekuur Nummer 13 juni 2015 Arts van

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Alert 8 PATIËNT PAKT OPENHEID EN TRANSPARANTIE. Als arts werk je meer dan ooit in een glazen huis ORGANISATIE AAN 12 REAGEREN OP

Alert 8 PATIËNT PAKT OPENHEID EN TRANSPARANTIE. Als arts werk je meer dan ooit in een glazen huis ORGANISATIE AAN 12 REAGEREN OP Alert JUNI 2010 DE RISICO S VAN HET VAK 8 PATIËNT PAKT ORGANISATIE AAN 12 REAGEREN OP GERUCHTEN 16 NIEUWE GEDRAGSCODE: SORRY ZEGGEN MOET OPENHEID EN TRANSPARANTIE Als arts werk je meer dan ooit in een

Nadere informatie

t Zonnetje 15 jaar Jubileum-editie Hospice Heuvelrug Hospice Heuvelrug is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van hun leven.

t Zonnetje 15 jaar Jubileum-editie Hospice Heuvelrug Hospice Heuvelrug is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van hun leven. is een samenwerking van Stichting en Warande. t Zonnetje t Zonnetje is een uitgave van. Uitgave 7, voorjaar 2014 Jubileum-editie 15 jaar is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van

Nadere informatie

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen maartensmagazine herfst 2012 Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen MM herfst 2012 3 In beeld Marente van Vliet Vóór mijn 18e zou het over zijn Ik ben geboren met juveniele

Nadere informatie

De echte Máxima op je Máxima-bed

De echte Máxima op je Máxima-bed Máximaal Informatiekrant VAN MÁXIMA MEDISCH CENTRUM Jaargang 4 nummer 12 ZOMER 2010 De echte Máxima op je Máxima-bed Puzzel mee! en maak kans op mooie prijzen! Máximaal Puzzel zie pagina 15 Met dankbaarheid

Nadere informatie

Vier regionale ziekenhuizen gaan voor samenwerking. Regionale. Israëlische tandarts vindt zijn draai in Westland

Vier regionale ziekenhuizen gaan voor samenwerking. Regionale. Israëlische tandarts vindt zijn draai in Westland Vierde jaargang nummer: 3 Verschijnt huis aan huis in: Gemeente Westland Hoek van Holland Maasland In deze uitgave o.a. Maya de Hoog: Paard als oordeelloze spiegel voor de mens Vier regionale ziekenhuizen

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

noeg", vertelt de 56-jarige Weertse die het Longpunt samen met zeven ervaringsdeskundige

noeg, vertelt de 56-jarige Weertse die het Longpunt samen met zeven ervaringsdeskundige Gezondheidskrant SJG Weert 3 Een politheek voor SJG Weert 5 De Weerter Huisomroep is niet meer 7 Hoe behandel je de 'ergste pijn ter wereld'? 9 Uitgebreide diabeteszorg in het ziekenhuis Verbouwen voor

Nadere informatie

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Magazine voor leden van MediRisk Najaar 2013 9e jaargang De risico s van het vak Meten is weten Veelbelovende resultaten eerste OK-audits Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Fouten voorkomen met

Nadere informatie

D E R I S I C O S VA N H E T VA K STRAKKERE ORGANISATIE OP OK

D E R I S I C O S VA N H E T VA K STRAKKERE ORGANISATIE OP OK Alert MAART 2007 DE RISICO S VAN HET VAK STRAKKERE ORGANISATIE OP OK Oude werkwijzen loslaten TANG KWIJT? Het komt vaker voor VEILIG LEREN Geen knikkende knieën in het WFG Colofon Het huismagazine Alert

Nadere informatie

Collega: Operatieassistent Lenie Kraker-Kalb (66) kan gewoon niet zonder haar werk

Collega: Operatieassistent Lenie Kraker-Kalb (66) kan gewoon niet zonder haar werk 6 e JAARGANG, NR. 6, oktober 2011 Oorlog OK-personeel op NAVO-oefening I List Handige hulp bij overdracht Jullie mening Buitenlands Personeel Wie was Sluder? Geschiedenis van de tonsillectomie PowerPoint

Nadere informatie