Toekomstplannen pagina 3 Zorgpad stervensfase pagina 7. maart 2010 Nummer 9. Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstplannen pagina 3 Zorgpad stervensfase pagina 7. maart 2010 Nummer 9. Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden"

Transcriptie

1 maart 2010 Nummer 9 Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden Hoe zorgen we ervoor dat het verstrekken van medicatie aan patiënten veilig en zorgvuldig gebeurt? Een derde van alle Veilig Incidenten Meldingen (VIM) blijkt over medicatie te gaan. Dat moet én kan minder door uitvoering van de actie Veilig medicijn medicatie om het aantal meldingen binnen een jaar met 33% terug te brengen. In februari is de aftrap met het uitdelen van de toolkit : een handige opbergdoos met daarin alle benodigdheden, waaronder het veiligheidshesje. De verpleeg kundige draagt dit opvallende oranje hesje zodat ze niet gestoord wordt bij het uitdelen van medicijnen. Een Toekomstplannen pagina 3 Zorgpad stervensfase pagina 7 felgroene sticker maakt duidelijk dat iemand allergisch is voor medicatie. Een e-learning module medicatie is in ontwikkeling.

2 Dexa voorkomt ellende later Vallen en 55 + Vrouwen en mannen boven de 55 jaar lopen door een veranderde hormonale huishouding meer kans op botbreuken. De start van de fractuurpoli zorgt voor een gestructureerde aanpak om de kans op osteoporose eerder aan het licht te brengen. Nurse practitioner orthopedie Emilie Jonxis: Laat ik met een voorbeeld beginnen: Een mevrouw komt binnen op de polikliniek Eerste Hulp. Ze is 65 jaar en gestruikeld over het badkamerkleedje. Haar pols is gebroken en moet voor de komende zes weken in het gips. Deze mevrouw en anderen boven de 55 jaar die met een botbreuk binnenkomen, bieden we de mogelijkheid om een dexascan uit te voeren. De scan meet de botdichtheid van de heup en rugwervels. We willen latere ellende voorkomen Automatisch Aan de hand van de uitslag ziet internist Simon Kok de mensen waarbij uit de scan blijkt dat er sprake is van osteoporose. Hij bekijkt welke mogelijk heden er zijn om de bot ontkalking tegen te gaan. De huisarts krijgt auto matisch de uitslag van de botdichtheids meting en het verslag van de internist. We willen latere ellende zoals meerdere botbreuken of het inzakken van de wervels voorkomen. Het aanbod voor een dexascan geldt voor: alle mannen en vrouwen boven de 55 jaar; met een botbreuk (pols, heup, knie, enkel, schouder); die door de chirurg, orthopeed of gipsmeester worden gezien en; waarbij de botbreuk is genezen. De fractuurpolikliniek is een initiatief van de maatschap orthopedie, in samenwerking met internist Simon Kok. Niet alleen een badkamerkleedje zorgt voor botbreuken, ook een skivakantie leidt nogal eens tot zes weken in het gips zoals mevrouw Langenberg aan den lijve ondervond. Expertise delen Regionaal overleg huidkanker In de regio is er veel expertise op het gebied van huid kanker. Per 1 januari is regionaal overleg gestart om expertise te delen op zo n manier, dat patiënten met moeilijke huidtumoren in de regio optimaal behandeld worden. De patiënt wordt door twintig artsen gezien Robert van Leeuwen, dermatoloog: Bij de bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van verschillende disciplines aanwezig uit het Diaconessenhuis, LUMC en Rijnland Ziekenhuis: dermatologen, plastisch chirurgen, radiotherapeuten en oogartsen. Een keer per maand worden patiënten uitgenodigd voor het regionaal overleg in het LUMC. De patiënten worden op die middag door twintig artsen gezien en direct daarna overlegt men over het te voeren beleid. De hoofdbehandelaar is degene die het beleid bespreekt met de patiënt. Namens het Diaconessenhuis wonen Robert van Leeuwen en plastisch chirurg Duco van den Broecke de vergaderingen bij. 2

3 Mensgerichte zorg: tevredenheid, veiligheid en groei Toekomst plannen Ook al is het jaar een paar weken oud, vooruit blikken is altijd leuk. Directeur bedrijfsvoering Hans den Hollander pakt het jaarplan 2010 erbij. Voor de komende jaren hebben we wel zo onze ideeën, maar die gaan we nog uit werken in het nieuwe meerjarenbeleidsplan In de discussie hierover zal de vraag wat voor soort zieken huis we willen zijn, nadrukkelijk aan de orde komen. We zien onszelf als deel van de zorgketen, dus we willen We richten ons op goede bejegening en snelle dienst verlening zo optimaal mogelijk samenwerken met de huisartsen en bijvoorbeeld het LUMC. Maar als zieken huis kun je niet alles, je zult moeten kiezen. Samen met de medische staf bepalen we de speer punten waarmee we ons willen profileren. Positieve reacties Mensgerichte zorg, daar draait het om. De patiënt centraal. We willen ons blijven onderscheiden en richten ons daarom op zaken als goede bejegening, snelle dienst verlening en doorloop, en initiatieven als het avondspreekuur. We willen dat de patiënt zich tijdens zijn verblijf hier prettig voelt. En dat lijkt te lukken. We krijgen veel positieve reacties. Voor onze mede werkers willen we een plezierige werkomgeving creëren. We streven ernaar het ziekte verzuim, nu 3,8 %, verder te laten dalen. Buitenpolikliniek cardiologie In de komende periode werken we aan enkele nieuwe projecten, waaronder teleconsultatie voor Diabetes Mellitus, het herinrichten van een flebologiepolikliniek, doelgroepspreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose en een buitenpolikliniek cardiologie. Ook de palliatieve zorg is een aandachtspunt. Verder zijn we hard bezig met het Veiligheids Management Systeem (VMS) voor verbetering van patiëntveiligheid, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsrondes die we lopen met mensen van het Cliëntenberaad, elektronisch voorschrijven (EVS) en Veilig Incidenten Melden (VIM). Wachttijden drastisch teruggebracht Natuurlijk willen we, net zoals in de voorgaande jaren, blijven groeien. Sommige vakken hebben groeipotentieel, zoals bijvoorbeeld plastische chirurgie en sportgeneeskunde. En met de komst van onze vierde maag, darm, leverarts beschikken we over een flinke bezetting. De wachttijden voor dit specialisme zijn dan ook drastisch teruggebracht! We willen ons blijven onderscheiden 3

4 Helemaal nieuw of langer in huis: in Wie&Wat belichten we mensen die nieuwe inzichten en kennis inbrengen. Deze keer in beeld: vier mensen die achter de schermen werken: een radioloog, een anesthesioloog, een patholoog- anatoom en een apotheker. Wie Wat? Radioloog Marloes Pijpers Contact met huisartsen Na de studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de opleiding tot radioloog in het Maasstad Ziekenhuis en een fellowship in het Erasmus MC is Marloes Pijpers sinds december werkzaam in het Diaconessenhuis als opvolgster van Steven Kerssemakers. Ik wilde graag werken in een klein perifeer ziekenhuis en binnen een leuke maatschap. Dat heb ik in dit ziekenhuis gevonden. Als radioloog binnen deze kleine maatschap doe je alles, maar zijn er wel één of twee onderwerpen waar je wat dieper op in gaat. Voor mij zijn dit de aandachtsgebieden skelet en neuro. Ik vind het belangrijk dat bij vragen over mijn verslag of over welk onder zoek het best aangevraagd kan worden, huis artsen mij makkelijk kunnen benaderen. Andersom zal ik ook contact opnemen met huisartsen als dat nodig is. Hoe lager de drempel, hoe beter. Anesthesioloog Thomas Werle Anesthesie, IC én management Zijn liefde voor management en geneeskunde bracht anesthesioloog/ intensivist Thomas Werle in 1999 naar Nederland. In Duitsland bleek die koppeling niet goed mogelijk. Wel bij Eurotransplant in Leiden. Ik ben een visie-mens. Na Eurotransplant heb ik acht jaar in het LUMC gewerkt bij onder meer anesthesie, de IC en de kinder-ic. De laatste twee jaar heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de Leidse anesthesie simulator. Maar stilstand is achteruitgang. Ik heb ook een management opleiding en wil die kennis graag gebruiken. Visioneren, projecten managen. Een privat based ziekenhuis als dit sluit beter aan bij mijn wensen. Ondanks zijn overstap is Werle nog steeds lid van het simulatieteam van het LUMC. Dit team organiseert CRM Training met de Human Patient Simulator oftewel oefenpop Brian. Bij de oefeningen worden de deelnemers getraind samen te werken in noodsituaties tijdens de operatie. Een artikel hierover is onlangs verschenen in het tijdschrift Quest. Ik heb in het LUMC nog een 0-uren aanstelling om hiermee op consultant basis verder te gaan. Misschien kan ik het ook hier in het kader van VMS ( Veiligheids Management Systeem) integreren. Kwaliteit in relatie tot patiëntveiligheid. Dit ziekenhuis heeft de kans op basis van de huidige sources een van de beste ziekenhuizen van de regio te worden. 4

5 Patholoog-anatoom Lotus Sterk Tussen oost en west Als wij pathologen enthousiast raken van iets dat we tegenkomen, is dat meestal niet goed voor de patiënt. Lotus Sterk verliet het Laboratorium Pathologie Oost Nederland voor een halftime baan in ons ziekenhuis. Pathologie is een mengeling tussen beschouwend en snijdend. Dat maakt het vak zo leuk, zegt Sterk. Elders deed ik ook puncties. Ik vond het fijn om dat zelf te doen, want dan had ik contact met de patiënt. Op de patiënt toegesneden therapie Sterk is gespecialiseerd in hematopathologie, de diagnostiek van de hematologische maligniteiten. Ze werkt hierin nauw samen met een collega uit het LUMC. Ze heeft veel ervaring met nefro pathologie en mammapathologie en is lid van de Nederlandse melanoomwerkgroep. Speciale interesse heb ik ook voor farmacodiagnostiek, in de PA. Dat is diagnostiek waarbij gebruik wordt gemaakt van immunohistochemische en/of moleculaire markers. Dit type onderzoek begon met gastro-intestinale stromacel tumoren (GIST-en) die gevoelig kunnen zijn voor bepaalde therapie. Het onderzoek heeft zich uitgebreid naar onder meer het mammacarcinoom en inmiddels lopen er experimentele studies bij het longcarcinoom en tumoren van de tractus digestivus en het hoofd-hals gebied. Met de toename van dit type onderzoek neemt ook de importantie van ons vak toe, omdat afhankelijk van de uitslag, een op de patiënt toegesneden therapie kan worden gestart. Dit wordt multidiciplinair besproken en vast gelegd. Die samenwerking met de clinici is erg leuk. En de farmaceuten weten ons inmiddels goed te vinden! Kleinschaligheid Dat is het aardige van dit ziekenhuis: de kleinschaligheid en de korte lijnen. Ik werkte hiervoor bij een van de grootste PA labs van Nederland. Dit bevond zich niet in een ziekenhuis en bediende de hele regio. Wel een verschil met hier. Maar ik wilde wat anders, en de meeste pathologiebanen zijn toch in het westen te vinden. Dus nu reis ik een deel van de week heen en weer, want we blijven wel in het oosten wonen. Apotheker Rolf Toornvliet Van reactief naar sturend Ziekenhuisapotheker Rolf Toornvliet werkte drie jaar met veel plezier in het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Maar woonachtig in de Leidse regio was de vacature in ons ziekenhuis toch wel heel aantrekkelijk. beleid beter op de kaart zetten, meer sturend bezig te zijn. Juist dat farmacotherapeutische was de reden dat Toornvliet koos voor de specialisatie ziekenhuisapotheker. Daarnaast heeft cytostatica, van bereiding tot logistiek, zijn speciale interesse. Het klikte en ik kan hier lekker aan de slag, zegt Toornvliet. We zijn bijvoorbeeld als apotheek bezig een plek te vinden in de kliniek. Zo is sinds kort gestart met het farmaceutische opname consult en wordt het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) stap-voor-stap uitgerold. En er zijn nog andere ideeën om het farmacotherapeutische Wensen voor de toekomst? Perfecte afstemming van thuismedicatie en ziekenhuismedicatie, waarbij de patiënt goed geïnfor meerd blijft over zijn/haar medicijnen. Met onder andere het farmaceutische opname consult hopen we dat te bereiken. 5

6 Goed geregeld Efficiency en kwaliteit zijn de sleutelwoorden bij het Preoperatieve Spreekuur (POS) van anesthesie. Nu nog goeddeels op afspraak, straks voornamelijk als inloopspreekuur. De polikliniek anesthesiologie was tot voor kort de minst gebruikte poli van het ziekenhuis: slechts twee uur per dag geopend. Inmiddels is het een fulltime polikliniek waar een secretaresse, een anesthesioloog en een anesthesiemedewerker 35 tot 45 patiënten per dag ontvangen. Nuchter opnemen Teamleider OK Erwin Hazelaar: Tijdens het Welkom op het POS (vlnr): Elly de Bruin anesthesiespreekuur (doktersassistente), Peter ter Riet zag de anesthesioloog (anesthesioloog), Erwin Hazelaar alleen de patiënten (team leider OK), Miranda Duivenvoorde die op de dag van (medisch secretaresse) operatie nuchter werden opgenomen. Alle andere patiënten bezochten ze op de verpleegafdeling. Nu komen alle patiënten preoperatief op het POS en worden ze bijna allemaal op de dag van de ingreep nuchter opgenomen. Binnenlopen zonder afspraak In maart 2009 is het POS gestart met twee dagdelen per week. We begonnen met de urologische patiënten, aldus Hazelaar. In de loop van het jaar hebben we het spreekuur uitgebreid met enkele andere specialismen. Sinds 1 januari draaien we volledig en zien we alle niet acute operatiepatiënten. Operatiepatiënten van KNO en chirurgie krijgen van de polikliniek een vragenlijst mee en kunnen direct, zonder afspraak, binnenlopen op het POS. Alleen in het geval van een grote ingreep of een uitgebreide voorgeschiedenis, moeten ze een afspraak maken. Het is de bedoeling dat het inloopspreekuur langzamerhand wordt uitgebreid naar andere specialismen en dat het synchroon gaat lopen met de verpleegkundige spreekuren voor opname. Classificatie volgens ASA Voordat de patiënt het POS bezoekt, is een eventueel ECG gemaakt en is eventueel laboratoriumonderzoek gedaan. De POS secretaresse meet bij alle patiënten lengte, gewicht en bloeddruk. Op basis van de ingevulde vragenlijst onderscheidt zij de patiënten in twee categorieën volgens een classificatie van de American Society of Anesthesiologists (ASA). Vervolgens worden de ASA 1 en 2 patiënten, de jonge en vitale patiënten, gezien door de anesthesiemedewerker, die de vragenlijst met hen doorneemt en de wijze van anesthesie bespreekt. De anesthesioloog komt langs voor onderzoek naar hart en longen en fiatteert. Alle overige patiënten, ASA 3 en 4, gaan naar de anesthesioloog. Aanvullende consulten door internist, cardioloog of longarts zijn over het algemeen niet meer nodig. Zonodig vraagt de anesthesioloog dit aan. Hierna kan de patiënt worden ingepland voor operatie. Tussen het POS bezoek en de operatiedatum zitten minimaal drie werk dagen en maximaal een half jaar. Operatiepatiënten kunnen zonder afspraak binnenlopen Zesde anesthesioloog Alle anesthesiologen draaien mee op het POS. Daarom is de maatschap anesthesiologie uitgebreid met een zesde anesthesioloog, Thomas Werle. Hazelaar: De anesthesie medewerkers draaien mee op vrijwillige basis en hebben een bijscholing gevolgd. Ze zijn enthousiast, vinden het een leuke afwisseling met hun werk op de OK. Voorlichtingsmiddagen over heup- en knieoperaties Kennis is de beste voorbereiding Eens per maand zijn alle patiënten die een nieuwe knie of heup krijgen welkom op een informatiemiddag. Tijdens die middag vertellen verpleegkundigen over de gang van zaken rond de operatie en de fysiotherapeut legt uit hoe de revalidatie in zijn werk gaat. De transferverpleegkundige geeft informatie over de thuissituatie na de operatie. Kennis is de beste voorbereiding. Na de operatie weer leren lopen onder begeleiding van de fysiotherapeut. 6

7 Introductie zorgpad rond de stervensfase Je kunt het nooit overdoen Zorgpad is typisch iets voor de gezondheidszorg, ook al doet de term vermoeden dat het om een economisch principe gaat. Een zorgpad wordt vaak ontwikkeld uit behoefte aan eenduidigheid, met het doel de patiënt zo goed mogelijk te verzorgen en te begeleiden, want: zorg kun je niet overdoen. Het zorgpad stervensfase is een manier om de patiënt en zijn naasten met zorg en aandacht te omringen op zo n manier, dat de patiënt rustig kan overlijden en de naasten vrede kunnen hebben met de manier waarop dit is gebeurd Monica Daniëlse is vanuit haar opleiding tot verpleegkundige betrokken bij de invoering van het zorgpad stervens fase: Palliatieve zorg is een groot onderdeel van ons werk en invoering van het zorgpad leek ons goed om de kwaliteit van onze zorg te verhogen. Op de afdeling interne geneeskunde en de afdeling oncologie is 54% van onze patiënten 70 jaar en ouder. Wil iemand thuis sterven, dan doen we ons uiterste best om dat te realiseren. Soms wil men echter graag in het ziekenhuis blijven of gaat het proces sneller dan we dachten. Wij krijgen dus regelmatig te maken met patiënten die in het ziekenhuis overlijden. Het zorgpad is een mogelijkheid om de zorg voor de patiënt in de laatste fase van zijn leven én de communicatie rondom die zorg te verbeteren. In gesprek Samen overleggen en samenwerken, daar komt het op neer. Aan de hand van criteria wordt vastgesteld of de Wij zijn ons veel meer bewust dat ook wij spirituele zorg kunnen verlenen stervensfase is ingetreden. Met de patiënt en zijn naasten wordt gepraat over alle handelingen die nog wel, of niet meer, worden uitgevoerd. Daniëlse: We blijven als hulpverleners onderling, maar ook met de patiënt en zijn naasten, in gesprek om de beste zorg te geven die we kunnen in deze fase. Spiritueel Daniëlse ziet het als groot voordeel dat in het zorgpad aandacht is voor spiritualiteit: Wij zijn ons veel meer bewust dat ook wij spirituele zorg kunnen verlenen. We kiezen er voor om bij de patiënt te zitten en te Het zorgpad stervensfase maakt gebruik van een speciaal dossier. Het dossier stervensfase vervangt het medisch en verpleegkundig dossier als de stervensfase is ingetreden. Het bevat tabbladen met alle informatie over medische, verpleegkundige en levenbeschouwelijke zorg voor de patiënt en zijn naasten. Men hoeft slechts aan te kruisen wat van toepassing is en actie te ondernemen als dat nodig is: zo min mogelijk schrijfwerk dus. Hierdoor kan men zich richten op de hoofdtaak in deze fase: luisteren of vragen te stellen. Voor jonge verpleegkundigen geeft het zorgpad houvast om dit soort gesprekken te voeren. een zo groot mogelijk comfort bieden aan de patiënt en zijn naasten. Het zorgpad start bij aanvang van de stervensfase en loopt door tot acht weken na overlijden met een gesprek met de naasten. De pilot op afdeling interne geneeskunde 3B en afdeling oncologie is in januari gestart, duurt een half jaar en wordt bij een positieve uitslag op alle verpleegafdelingen ingevoerd. Meer informatie: 7

8 Jubileum handenspreekuur plastische chirurgie Honderd handen en meer Samen met de 100ste patiënt op de foto en een klein feestje voor handtherapeut Otto Risselada en plastisch chirurg Duco van den Broecke om hun samenwerking te vieren. Met de komst van Duco van den Broecke is het gezamenlijke handenspreekuur ingevoerd: iedere nieuwe patiënt met De hand heeft de perfecte balans tussen buigers en strekkers een handaandoening neemt tegenover de beide heren plaats. Samen bekijken en bespreken ze de diagnose en overleggen met de patiënt wat de beste behandeling is. We zien veel Dupuytren, tendo vaginitis stenosans (trigger finger en andere peesproblemen) en kleine trauma s zoals subluxaties, vertelt Risselada. Jammer genoeg komen patiënten met subluxaties vaak te laat bij ons want in de beginfase is dit juist goed behandelbaar. De maandag reserveren Van den Broecke en Risselada voor patiënten met een handaandoening, gemiddeld tien patiënten per ochtend. Risselada: Samen zien we nieuwe patiënten, maar na een operatie of tijdens de conservatieve behandeling komt de patiënt soms bij mij om te oefenen. Soms maar twee keer, soms wel driekwart jaar. Interactie Risselada is handtherapeut geworden om die perfecte balans tussen buigers en strekkers. Juist bij de hand luistert het nauw en is het belangrijk om goed door te vragen wat er precies mis is. Juist bij de hand is er altijd de vraag: is conservatieve therapie nodig of juist chirurgie?. Omdat Duco en ik vanuit verschillende disciplines naar het probleem kijken leren we van elkaar en zoeken we samen naar de beste oplossing. We zijn een team. Open dag Op zaterdag 20 maart houdt het Diaconessenhuis open huis. Tussen en uur kunt u komen kijken in ons mooi vernieuwde en gerenoveerde zieken huis. Ga speeddaten met een diëtist, neem een kijkje in de operatiekamers of doe proefjes op de polikliniek. Welkom! Hebt u weleens gehoord van een TOA of KNF laborant? Onze praktijk opleiders vertellen u over boeiende beroepen en (vervolg)opleidingen. Kijk om een hoekje bij de uitsnijkamer, of bezoek de ziekenhuisapotheek. Er is tevens een uitgebreide kraammarkt en nog veel meer! Voor de kinderen is er ook van alles te beleven, het restaurant is geopend en de koffie is lekker. Kortom, u bent welkom! Gezamenlijk spreekuur met Duco van den Broecke (links) en Otto Risselada (midden). Symposium huisartsen programma 30 maart 2010 Sportletsels van de knie Sprekers: Rover Krips, orthopeed en Maarten Verschure, sportarts. Ziekte van Crohn; nieuwe beeldvorming, nieuwe middelen, nieuwe operatietechnieken. Sprekers: Remy Tjeenk, chirurg en Rogier ten Hove, MDL arts/internist. Datum: Dinsdag 30 maart 2010 Plaats: Auditorium Diaconessenhuis Leiden Aanmelden: Vóór 16 maart via telefoonnummer of per e mail: U&Wij is het relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden en verschijnt vier keer per jaar. Redactie Ingrid van der Bent, Yvon van Egmond (eindredacteur), Madelon Hengeveld, Mark de Roos Contact: Ontwerp HSTotaal, Haarlem Fotografie Yvon van Egmond Druk drukkerij Sonneveld, s-gravenzande Houtlaan 55, 2234 CK Leiden

Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst)

Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst) Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst) Datum Wat? Pre-operatieve screening... Gesprek apotheek doktersassistent anesthesioloog Waar? Tijdstip Route 61. Opnamegesprek (omcirkelen wat

Nadere informatie

Orthopedie. Biopsie onder narcose

Orthopedie. Biopsie onder narcose Orthopedie Biopsie onder narcose Orthopedie Bij u of uw kind is een gezwel gevonden in een bot, of in het weefsel dat om het bot heen ligt. Om deze aandoening verder te onderzoeken, moet er een stukje

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Algemene informatie polikliniek Cardiologie

Algemene informatie polikliniek Cardiologie Algemene informatie polikliniek Cardiologie U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek Cardiologie van het Havenziekenhuis. In deze folder leest u wat er op deze poli gebeurt en welke onderzoeken

Nadere informatie

De beste zorg dichtbij

De beste zorg dichtbij De beste zorg dichtbij De beste zorg dichtbij Het Diaconessenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en Rijnland Ziekenhuis werken intensief samen in het Oncologie Netwerk West. De belangrijkste reden hiervoor is

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Plastische Chirurgie Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Algemeen Binnenkort wordt u opgenomen in het Diaconessenhuis, omdat u een operatie zal ondergaan,

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Inleiding De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u behandeld wordt aan uw haperende vinger, ook wel trigger finger genoemd.

Nadere informatie

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Het zorgpad; wie doet wat/ wanneer/ toegangstijden Neuro-oncologisch verpleegkundige

Nadere informatie

Opname bij Chirurgie

Opname bij Chirurgie Opname bij Chirurgie Inhoudsopgave Waar vind ik de verpleegafdelingen Chirurgie?...3 De planning van mijn opname en operatie...3 1. Vóór de opname...3 1.1 Pre-operatief onderzoek en intakegesprekken...3

Nadere informatie

Kanker in het hoofd-halsgebied

Kanker in het hoofd-halsgebied Kanker in het hoofd-halsgebied Afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 10-2015-6094 Geachte... U heeft een bezoek gebracht

Nadere informatie

Liposuctie. Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis

Liposuctie. Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis Liposuctie Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis Wat is liposuctie? Liposuctie is over het algemeen een cosmetisch chirurgische ingreep om plaatselijke

Nadere informatie

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Dag/datum: Tijd: Afdeling:... Patiënten met een pacemaker mogen absoluut NIET in een MRI-scan!!! Neem in dit geval contact op met uw aanvragend specialist.

Nadere informatie

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 Inleiding U bent verwezen naar de polikliniek Urologie van het Sint Franciscus Gasthuis. In deze folder willen wij u wegwijs maken met de gang van zaken op de polikliniek. De

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost Welkom op verpleegafdeling 3-Oost gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 3 Wat mag u van ons verwachten 4 Elke

Nadere informatie

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC Deze folder is gericht aan alle nieuwe patiënten van de polikliniek voor metabole ziekten in het Erasmus MC, patiënten die voor het eerst deze polikliniek in het Erasmus MC bezoeken, maar ook aan jongeren

Nadere informatie

Littekencorrectie. Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg

Littekencorrectie. Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg Littekencorrectie Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg 2 Bij beschadiging van de huid als gevolg van een operatieve behandeling, een ongeval of een brandwond treedt littekenvorming op.

Nadere informatie

Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen

Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen Bezoekadressen: Meander Medisch Centrum Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort Locatie Baarn Molenweg 2 3743 CM Baarn Locatie Barneveld

Nadere informatie

Het verwijderen van schroeven, platen of pennen uit botten

Het verwijderen van schroeven, platen of pennen uit botten Het verwijderen van schroeven, platen of pennen uit botten Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2013 pavo 0011 Inleiding De arts heeft bij een vorige operatie schroeven, platen of pennen in uw bot gezet.

Nadere informatie

Correctie van de grote teen Hallux valgus

Correctie van de grote teen Hallux valgus Correctie van de grote teen Hallux valgus Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 1123 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer Ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan uw grote

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Tenolyse. Expertisecentrum hand- en polschirurgie Maasstad Ziekenhuis

PATIËNTEN INFORMATIE. Tenolyse. Expertisecentrum hand- en polschirurgie Maasstad Ziekenhuis PATIËNTEN INFORMATIE Tenolyse Expertisecentrum hand- en polschirurgie Maasstad Ziekenhuis 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Expertisecentrum handen polschirurgie van het

Nadere informatie

Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers

Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers Ziekte van Dupuytren Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie In overleg met uw arts heeft u besloten om een

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Artroscopisch herstel van de schouderstabiliteit

Artroscopisch herstel van de schouderstabiliteit Artroscopisch herstel van de schouderstabiliteit Informatie voor patiënten F0184-1011 februari 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld PATIENT EN NAASTE DEDICATION TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

Nadere informatie

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Non Hodgkin lymfoom Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal U bent onder behandeling bij het Oncologisch centrum Amsterdam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het Sint Lucas Andreas ziekenhuis (SLAZ) of het BovenIJ

Nadere informatie

Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis. Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC

Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis. Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC Bespreekpunten Inleiding Rolverdeling binnen behandeling Zelfmanagement Verzamelen van meetgegevens Voorbeelden zelfmanagementsprojecten

Nadere informatie

Fractuur- en osteoporosespreekuur

Fractuur- en osteoporosespreekuur Fractuur- en osteoporosespreekuur HET FRACTUUR- EN OSTEOPOROSESPREEKUUR Het Kennemer Gasthuis(KG) heeft een spreekuur waar patiënten ouder dan 50 jaar met een botbreuk gecontroleerd kunnen worden op osteoporose.

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Steenbergen Lindenburghlaan 7 4651 TM Steenbergen telefoon: 0167 569582 De polikliniek Steenbergen is gevestigd bij verpleeghuis

Nadere informatie

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg?

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Dr. Asiong Jie Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? 1. Wat is beste zorg volgens dokters/ ziekenhuizen patiënten 2. Hoe kunnen we patiënten hierbij helpen? Patiëntenparticipatie:

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Longgeneeskunde

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Longgeneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Verpleegafdeling Longgeneeskunde 2 PATIËNTENINFORMATIE Het personeel van de afdeling Longgeneeskunde heet u van harte welkom op de afdeling. Om het verblijf op de afdeling zo prettig

Nadere informatie

Afdeling Heelkunde, locatie AZU. Gang van zaken bij een borstreconstructie

Afdeling Heelkunde, locatie AZU. Gang van zaken bij een borstreconstructie Afdeling Heelkunde, locatie AZU Gang van zaken bij een borstreconstructie Inleiding Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken bij een primaire borstreconstructie. Bij een primaire borstreconstructie

Nadere informatie

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Rapid Recovery Symposium 12 juni 2014, Delft Rapid Recovery in de praktijk The

Nadere informatie

COPD. Uw opname van dag tot dag. Uw Opname

COPD. Uw opname van dag tot dag. Uw Opname COPD Uw opname van dag tot dag U bent via de Spoedeisende Hulp of via de polikliniek Longziekten opgenomen in het ziekenhuis in verband met hevige benauwdheidsklachten. De toename van benauwdheidsklachten

Nadere informatie

Pré-operatieve screening Orthopedie Locatie Amstelwijck

Pré-operatieve screening Orthopedie Locatie Amstelwijck Pré-operatieve screening Orthopedie Locatie Amstelwijck Albert Schweitzer ziekenhuis juni 2012 pavo 0227 Inleiding U heeft een afspraak voor de pré-operatieve screening op: dag om uur. U kunt zich melden

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

Uitslaapkamer. nieuw: Overstappen 3 Klagen mag 7. juni 2012 Nummer 16. Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden

Uitslaapkamer. nieuw: Overstappen 3 Klagen mag 7. juni 2012 Nummer 16. Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden juni 2012 Nummer 16 Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden nieuw: Uitslaapkamer Het komt vaak voor: een scopieonderzoek; de een vindt het een eitje, de ander ziet er als een berg tegenop en durft

Nadere informatie

St. Anna Borstzorg (mammapoli)

St. Anna Borstzorg (mammapoli) St. Anna Borstzorg (mammapoli) Uw huisarts heeft u doorverwezen naar St. Anna Borstzorg (mammapoli), van het St. Anna Ziekenhuis. In deze folder geven wij u meer informatie over de werkwijze binnen St.

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV)

Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Het Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten (CVHV) is een multidisciplinaire spreekuur voor patiënten die al op jonge leeftijd (onder de 50 jaar) te maken

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op dag van uur tot uur. Het is belangrijk dat u op tijd

Nadere informatie

Borstreconstructie. Afdeling Plastische Chirurgie

Borstreconstructie. Afdeling Plastische Chirurgie Borstreconstructie Afdeling Plastische Chirurgie Borstreconstructie Deze brochure is bedoeld voor vrouwen die in aanmerking komen voor een borstreconstructie. Van uw plastisch chirurg hebt u hierover informatie

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Bovenbeenlift. www.catharinaziekenhuis.nl

Plastische chirurgie. Bovenbeenlift. www.catharinaziekenhuis.nl Plastische chirurgie Bovenbeenlift www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PLA004 / Bovenbeenlift / 13-11-2015 2 Bovenbeenlift U hebt met de plastisch

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

Slijmbeursoperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0335

Slijmbeursoperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0335 Slijmbeursoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0335 Inleiding De chirurg heeft met u besproken dat bij u een slijmbeursoperatie nodig is. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN

DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN 1198 Inleiding Deze folder is bedoeld voor reumapatiënten die zijn doorverwezen naar het Diabetes- & Vasculaircentrum van het Sint Franciscus Gasthuis.

Nadere informatie

Hersenoperatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hersenoperatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hersenoperatie Informatie voor patiënten F0647-3415 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Perianaal abces. Chirurgische drainage. mca.nl

Perianaal abces. Chirurgische drainage. mca.nl Perianaal abces Chirurgische drainage mca.nl Inhoudsopgave Wat is een perianaal abces? 3 Voorbereiding op de ingreep 3 De ingreep 4 Wat kunt u na de ingreep verwachten? 5 Verzorging van de wond 5 Complicaties

Nadere informatie

Mohs Chirurgie en Reconstructie

Mohs Chirurgie en Reconstructie Kanker Instituut U heeft een afspraak op het gezamenlijke spreekuur van de afdelingen Dermatologie en Plastische Chirurgie. In deze folder vindt u informatie over het verwijderen van huidkanker door middel

Nadere informatie

Een gebroken heup. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174

Een gebroken heup. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174 Een gebroken heup Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174 Inleiding U bent met spoed opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis omdat u een gebroken heup heeft. U en uw naasten hebben zich

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Inhoud Hoe bereidt u zich voor? 3 Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Met wie heeft u een afspraak? 4 Verloop van de afspraak

Nadere informatie

PLASTISCHE CHIRURGIE. Borstreconstructie BEHANDELING

PLASTISCHE CHIRURGIE. Borstreconstructie BEHANDELING PLASTISCHE CHIRURGIE Borstreconstructie BEHANDELING Borstreconstructie Deze folder is bedoeld voor vrouwen die in aanmerking komen voor een borstreconstructie. Van uw plastisch chirurg hebt u hierover

Nadere informatie

Welkom op afdeling longziekten B22

Welkom op afdeling longziekten B22 Welkom op afdeling longziekten B22 Uw verblijf op afdeling B22 Verpleegafdeling B22 is een afdeling waar patiënten verblijven met een aandoening aan de longen en luchtwegen en daarvoor behandeld worden.

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Artroscopie van de enkel

Artroscopie van de enkel Artroscopie van de enkel Informatie voor patiënten F1054-3513 mei 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map Maagkanker Deze map is eigendom van: Patiëntensticker Uw behandelend arts is: Bij bijzonderheden waarschuwen (contactpersoon): Naam:... Telefoonnummer:...

Nadere informatie

(senior)vriendelijk ziekenhuis

(senior)vriendelijk ziekenhuis zomer 2013 Nummer 18 Relatiemagazine van het Diaconessenhuis Leiden (senior)vriendelijk ziekenhuis OK-complex klaar 3 Opnameplein 7 De zorg voor onze oudere patiënten beperkt zich niet tot één afdeling.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ontslaginformatie. afdeling Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ontslaginformatie. afdeling Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Ontslaginformatie afdeling Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent opgenomen geweest op een chirurgische verpleegafdeling in het Maasstad Ziekenhuis. Door middel van deze folder bieden

Nadere informatie

Lipofilling. Behandeling door de plastisch chirurg

Lipofilling. Behandeling door de plastisch chirurg Lipofilling Behandeling door de plastisch chirurg 2 Met lipofilling wordt eigen vet uit het lichaam weggehaald (van de buik, rondom de navel of van de flanken) door middel van het opzuigen van weefsel

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Maag-, darm- en leverziekten. Infliximab / Remicade bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Maag-, darm- en leverziekten. Infliximab / Remicade bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Afdeling: Onderwerp: Maag-, darm- en leverziekten Infliximab / Remicade bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Inleiding Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Infliximab (Remicade).

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Belangrijkste punten van deze folder:

Belangrijkste punten van deze folder: Longkanker, wat nu? Belangrijkste punten van deze folder: Een gespecialiseerd behandelteam van het Oncologisch Centrum bespreekt samen met u de verschillende behandelmogelijkheden en voert deze uit. Tijdens

Nadere informatie

Hersenbiopsie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hersenbiopsie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hersenbiopsie Informatie voor patiënten F0979-3415 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Het Palliatief Advies Team. De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015

Het Palliatief Advies Team. De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015 Het Palliatief Advies Team De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015 2011 nieuw ziekenhuis en starten PAT Waarom? Hoe? Met wie? Waarom een PAT Stervensfase in het ziekenhuis

Nadere informatie

Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het vastzetten van een gewricht

Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het vastzetten van een gewricht Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het vastzetten van een gewricht Artrodese Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Bij u is in één of meer gewrichten in uw hand of pols artrose vastgesteld.

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

H.79197.0915. Een nieuwe knie

H.79197.0915. Een nieuwe knie H.79197.0915 Een nieuwe knie Inleiding U heeft samen met uw arts besloten dat u een nieuwe knie krijgt. De voorlopige operatiedatum hoort u over ongeveer twee weken. Na ontslag uit het ziekenhuis heeft

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Maatschap Urologie. LKD (lymfeklier dissectie bij prostaatkanker)

Maatschap Urologie. LKD (lymfeklier dissectie bij prostaatkanker) Maatschap Urologie (lymfeklier dissectie bij prostaatkanker) Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de hoofdingang van het

Nadere informatie

Perianale fistel. Behandeling met een operatie. mca.nl

Perianale fistel. Behandeling met een operatie. mca.nl Perianale fistel Behandeling met een operatie mca.nl Inhoudsopgave Wat is een perianale fistel? 3 Voorbereiding op de ingreep 3 Behandeling van een perianele fistel 4 Behandeling van een oppervlakkige

Nadere informatie

ziekenhuis polikliniek ZorgSaam

ziekenhuis polikliniek ZorgSaam werken fractuur- bij en osteoporose divisie ziekenhuis polikliniek ZorgSaam 1 2 Botdichtheidsmeting: waarom en voor wie? Botbreuken bij mensen ouder dan 50 jaar zijn vaak het gevolg van te weinig bot (osteoporose).

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa Verslagjaar 2014, september 2015 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie (meniscus)

Kijkoperatie van de knie (meniscus) Kijkoperatie van de knie (meniscus) Informatie voor patiënten F0073-1011 juni 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Wanneer een behandeling Wanneer de haarnestcyste rustig is en er bijna geen klachten zijn is een behandeling niet nodig.

Wanneer een behandeling Wanneer de haarnestcyste rustig is en er bijna geen klachten zijn is een behandeling niet nodig. Haarnestcyste Sinus pilonidalis U krijgt binnenkort een operatie aan een haarnestcyste. Dit wordt ook wel een sinus pilonidalis genoemd. In deze informatie leest u: wat een haarnestcyste is de voorbereiding

Nadere informatie

COPD-zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad.

COPD-zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad. COPD-zorgpad Inleiding U bent opgenomen op de afdeling Longziekten van het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg. De reden voor uw opname is een ontregeling en/of verergering van uw COPD, Chronic Obstructive

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Plastische chirurgie Borstreconstructie

Plastische chirurgie Borstreconstructie Plastische chirurgie Borstreconstructie Deze brochure is bedoeld voor vrouwen die in aanmerking komen voor een borstreconstructie. Van uw plastisch chirurg hebt u hierover informatie gekregen. In deze

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie (J3 / 07)

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie (J3 / 07) PATIËNTEN INFORMATIE Verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie (J3 / 07) 2 PATIËNTENINFORMATIE Het team van de afdeling Oncologie/Hematologie heet u van harte welkom op de afdeling. Om het verblijf zo prettig

Nadere informatie

Polikliniek Oogheelkunde

Polikliniek Oogheelkunde Polikliniek Oogheelkunde U bent doorverwezen naar polikliniek Oogheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. In deze folder wordt informatie gegeven over de gang van zaken op de polikliniek. Als u na het

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2014 pavo 0220 Welkom op verpleegafdeling B3 U bent opgenomen in het

Nadere informatie

hartfalen polikliniek

hartfalen polikliniek Cardiologie hartfalen polikliniek 1 2 Inleiding Uw cardioloog heeft bij u de diagnose hartfalen gesteld. Hij verwijst u daarom door naar de hartfalenverpleegkundige op de poli cardiologie. In deze folder

Nadere informatie

Schildwachtklieronderzoek

Schildwachtklieronderzoek Chirurgie Schildwachtklieronderzoek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het onderzoek... 4 Bijwerkingen... 6 De uitslag... 6 Aanvullende behandelingen... 6 Vragen... 7 Contactgegevens... 7 Patiëntenvoorlichting:

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie PATIËNTEN INFORMATIE Longrevalidatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het longrevalidatieprogramma. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

verpleegafdeling Longgeneeskunde

verpleegafdeling Longgeneeskunde patiënteninformatie verpleegafdeling Longgeneeskunde aanvullende informatie voor COPD-patiënten Opname via de Spoedeisende Hulp Vanwege uw klachten heeft u zich gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van Carpaletunnelsyndroom INID001122 CTS heeft plaatsgevonden? Neurochirurg - De arts die de operatie heeft uitgevoerd Met wie vindt de controleafspraak

Nadere informatie

Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten

Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis Informatie voor patiënten 0 1 U wordt op:.(datum) om uur verwacht op het Dagcentrum, route 32 De behandelend specialist is:. Telefoon polikliniek: Één werkdag vóór

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

Operatie aan een scheefstand van de grote teen Operatie hallux valgus

Operatie aan een scheefstand van de grote teen Operatie hallux valgus Operatie aan een scheefstand van de grote teen Operatie hallux valgus Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een hallux valgus? 1 Waarom een operatie? 1 Voor de opname 2 2 Opname

Nadere informatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie Laparoscopische operatie Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van één van uw nieren. De uroloog heeft met u besproken

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren PATIËNTEN INFORMATIE Verwijderen van niertumoren 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de behandeling van niertumoren. Wij adviseren

Nadere informatie

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1128-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie