Nieuw leiderschap van de Achterhoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.han.nl/vdo Nieuw leiderschap van de Achterhoek."

Transcriptie

1 Nieuw leiderschap in de Achterhoek Bent u manager in de Achterhoek? Wilt u met uw organisatie blijven aansluiten op de ontwikkelingen in de samenleving? En in een lerende omgeving samenwerken met andere organisaties in de regio? Volg dan de opleiding Nieuw leiderschap in de Achterhoek. U werkt aan uw professionele ontwikkeling en aan het leiderschap van de toekomst. Verschillende ontwikkelingen maken onze samenleving steeds complexer en dynamischer. Denk aan toenemende concurrentie, duurzaamheid, krimpende bevolking en arbeidsaanbod,,vergrijzing en ontgroening. Maar ook aan: internationalisering, digitalisering, het nieuwe werken, marktwerking in de zorgverlening en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als leidinggevende wilt u uw eigen organisatie steeds laten aansluiten op al deze ontwikkelingen. Veel ontwikkelingen vragen om een aanpak, die de grenzen van de eigen organisatie overstijgt. Samenwerking met anderen is noodzakelijk. Maar hoe werkt u samen met partijen die een andere taal spreken? En hoe zorgt u dat de opbrengst meer is dan de som der delen? U ontdekt het in de opleiding Nieuw leiderschap in de Achterhoek van de Achterhoek Academie. U leert ontwikkelingsgericht te kijken en handelen en u wordt onderdeel van regionaal netwerk van nieuwe leiders die op elkaar een beroep kunnen doen. De diversiteit aan deelnemende organisaties (ondernemers, overheids- en maatschappelijke organisaties) levert een veelvoud aan perspectieven op. U bespreekt complexe vraagstukken met elkaar, maar helpt elkaar ook bij concrete projecten en het ontwikkelen van de eigen organisatie. Onder supervisie past u het geleerde toe in uw werkpraktijk. Programma De opleiding is bedoeld voor twee doelgroepen: strategische managers en managers op tactisch-operationeel niveau. U werkt aan uw leiderschapsontwikkeling en aan de ontwikkeling van uw organisatie. Tegelijkertijd werkt u samen met collega s uit andere organisaties aan de ontwikkeling van de Achterhoek. Onderwerpen De opleiding bestaat uit vier blokken: Persoonlijke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Samenlevingsontwikkeling Leiderschapsontwikkeling Werkwijze De opleiding bestaat uit trainingen, conferenties en samenwerken in werkgroepen. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u de benodigde informatie, theorie en handvatten. Met inbreng van diverse sprekers uit de regio, het politiek-bestuurlijke veld, de deelnemende organisaties en uit de academische wereld. In werkgroepen werkt u samen met anderen aan de analyse en aanpak van concrete organisatie- en regiovraagstukken. Toetsing/certificaat Deelnemers aan het traject krijgen een certificaat van de Achterhoek Academie en van de HAN. Hiervoor dienen zij individueel een opdracht te maken als proeve van bekwaamheid. De Achterhoek Academie is een mede-initiatief van: Samenwerkende gemeenten van de Regio Achterhoek Ondernemingen verenigd in VNO/NCW Maatschappelijke organisaties Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN VDO) In het kort Start 5 september 2012 Duur 9 maanden Locatie diverse locaties in de regio Studiebelasting strategisch niveau: 33,5 dagdelen (134 uur), waarvan 21 dd (84 uur) contactdagen en 12,5 dd (50 uur) zelfstudie. tactisch /operationeel niveau: 38,5 dagdelen (154 uur), waarvan 23 dd (92 uur) contactdagen en 15,5 dd (62 uur) zelfstudie. Groepsgrootte max. 22 deelnemers (per niveau) Prijs 2.295,- Aanmelden Dory Leuverink of Ingrid van de Kamp T E Informatie Paul Zuiker, projectleider T E

2 Ervaringen met het traject Nieuw leiderschap in de Achterhoek van de Achterhoek Academie Jan Bart Wilschut (regiosecretaris Achterhoek) Geweldig dat gemeenten en maatschappelijke partners samen mensen opleiden voor nieuw leiderschap in de Achterhoek. Het is een integrale opleiding, waarbij we over grenzen heen kijken en van elkaar leren. Zo halen we uit onze mensen wat erin zit. Zij gaan die nieuwe kennis en dat nieuwe denken inzetten voor de Achterhoek. Want daar draait het om! Gerharda Tamminga (gemeentesecretaris Oude IJsselstreek) Deze opleiding heeft veel te bieden. Deelnemers leren welk leiderschap deze tijd vraagt en wat bij ze past. Omdat ze de opleiding volgen met andere partners uit de samenleving, vergroten ze hun netwerk. En komen ze met andere oplossingen dan de gebruikelijke. Het is een toonaangevende opleiding waar iedereen van profiteert: de deelnemers zelf, hun organisatie en de Achterhoek. Henk Wassink (manager Bronkhorst High Tech) Ontwikkeling van nieuw leiderschap vraagt meer dan alleen het aanreiken van "gereedschappen" om je eigen organisatie te kunnen ontwikkelen. Deze leergang biedt naast een theoretische benadering, een blik in andere dan je eigen organisatie, en geeft tevens een handreiking hoe te kunnen kijken naar de wereld om je heen. Terugkerend naar de eigen organisatie levert dit op dat je op een andere, frisse manier naar je eigen team kunt kijken en aan de ontwikkeling daarvan kunt bijdragen. Verder geeft de opleiding een positieve bijdrage aan de opbouw van het netwerk in je directe omgeving, met als gemeenschappelijk doel het op de kaart zetten en blijven houden van de Achterhoek door middel van samenwerken. Een doel dat ons allemaal bindt. Sjaak Hoogendoorn (manager Wedeo) Deze opleiding leert ons verder te kijken dan alleen het eigen bedrijf. Dat moet ook. Want we hebben elkaar in de Achterhoek hard nodig de komende jaren. Daarnaast is het leuk en informatief om op deze manier met andere organisaties in contact te komen. Het gevoel van naoberschap is hier echt sterk. We slechten muren, leren elkaar kennen en gaan allemaal voor datzelfde doel: de Achterhoek sterk en gezond houden. Paul Zuiker (docent HAN) Regionale vraagstukken kun je alleen effectief aanpassen door samen te werken. Dat besef leeft heel sterk in de Achterhoek. Ik tref bij de deelnemers veel enthousiasme en stoutmoedigheid aan om deze manier van samenwerken met elkaar vorm te geven. Er ontstaat een nieuwe gemeenschapszin, die heel inspirerend is. Niet alleen voor de Achterhoek, maar ook voor de andere regio s in Nederland.

3 Het traject Nieuw leiderschap in de Achterhoek in de media Enkele initiatieven uit het leiderschaps traject die door de media werden opgepikt: Sim8erhoek, game om met gevolgen van krimp te spelen zondag 25 maart :00 DOETINCHEM - Hij is in aantocht: de game Sim8erhoek. Het simulatiespel moet uiterlijk eind dit jaar klaar zijn. Met Sim8erhoek, gebaseerd op het bekende computerspel SimCity, kunnen Achterhoekers op spannende wijze spelen met de gevolgen van de bevolkingskrimp. Handhaaf in de regio alle 30 zwemlocaties en je ziet dat dit al heel snel niet meer te behappen valt. Te duur en voor te weinig burgers. "Dat is het aardige", zegt Jan Bart Wilschut, secretaris van de Regio Achterhoek. "Je haalt er eentje weg en je ziet onmiddellijk wat de gevolgen zijn voor de locale en regionale huishoudboekjes." Op dit moment wordt de software voor Sim8erhoek geschreven en worden Achterhoekse data verzameld. Te zijner tijd wordt beslist of de game ook commercieel in de markt wordt gezet. Gelderlander 2012, op dit artikel rust copyright.

4 'Achterhoekse overheden moeten personeel uitwisselen' dinsdag 10 april :15 Laatst bijgewerkt op: woensdag 11 april :56 BORCULO - De drie O's (Achterhoekse overheden, ondernemers en organisaties) zouden in de toekomst personeel moeten uitwisselen. Daarbij zouden ambtenaren in de toekomst nog maar voor 80 procent voor de eigen gemeente of Regio Achterhoek moeten werken. Daarnaast moeten de ambtenaren voor 20 procent inzetbaar zijn bij bedrijven of organisaties als bijvoorbeeld een woningbouwvereniging. Het is een plan, voortgekomen uit Agenda 2020, dat gisteren naar buiten kwam tijdens de leergang Nieuw Leiderschap in de Achterhoek op het gemeentehuis van Berkelland. Het plan gaat nog verder en is gebaseerd op het Achterhoekse experiment: de samenwerking tussen de overheden, ondernemers en organisaties (de drie O's). "Ook ondernemers en organisaties zouden eigen mensen voor 20 procent moeten uitlenen aan een andere O", zegt André Oosterink, die als directiesecretaris van de gemeente Oude IJsselstreek in de werkgroep zit die het plan uitwerkt. "Om het bedrijfsleven ook zover te krijgen moeten er nog wel wat muurtjes worden geslecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met een proeftuin met vernieuwende arbeidsrelaties. De Achterhoek loopt hierin voorop." Gelderlander 2012, op dit artikel rust copyright.

5 35 A+ O MAGAZINE Ombuigen: medezeggenschap op de bok of achter de wagen? Pag.6 A+O Magazine is een uitgave van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten Mini-aanbestedingen voor tijdelijke opdrachten bij gemeenten Pag. 16 Gemeentewerkplan: Sjabloon voor interactie mede werker en gemeente Pag. 19 Gerharda Tamminga: Onderwijsnetwerken als verbinding gemeente met maatschappij Pag. 4 September 2011 PAG. 9 Bicultureel talent en gemeenten maken kennis met elkaar PAG. 16 Mini-aanbestedingen voor tijdelijke opdrachten bij gemeenten PAG. 22 Ervaringen en evaluatie van de Ontwikkelscan tot nu toe 1

6 Gerharda Tamminga gemeentesecretaris Oude IJsselstreek A+O Magazine 35 september 2011 Onderwijsnetwerken als verbinding gemeente met maatschappij 4

7 De visie van... Door Jeroen Pepers Gemeenten worden geconfronteerd met lastige maar boeiende maatschappelijke vraagstukken. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers klaar zijn voor deze uitdagingen? Jeroen Pepers (directeur A+O fonds Gemeenten) in gesprek met Gerharda Tamminga, gemeentesecretaris Oude IJsselstreek, over de aansluiting van het onderwijs op de praktijk. Tamminga is op diverse terreinen actief: ze is lid van de commissie persoonlijke ontwikkeling van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en trekker van het project onderwijsnetwerken. We willen als VGS de theorie en de praktijk dichter bij elkaar brengen. Om meerdere redenen. Kenniscentra als hogescholen en universiteiten brengen nieuwe kennis en innovatie mee. Wij kunnen hen een beeld van de werkelijkheid geven, de weerbarstige praktijk. Welke problemen en dilemma s komen wij nu tegen in de praktijk waar we antwoorden op moeten vinden? Tamminga hamert er op dat dit ook inzet vraagt van de gemeenten: Wij hebben als VGS aan de leden gevraagd om gast colleges te geven en zitting te nemen in klankbordgroepen van onderwijs instellingen. Het is belangrijk dat wij er zelf energie in steken." Academie in de regio In de dagelijkse praktijk is Tamminga gemeentesecretaris in de Achterhoek en daar wil zij ook de landelijke ambitie in de praktijk brengen. Bedrijfs leven, zorgorganisaties, onderwijs en gemeenten in de regio Achterhoek hebben samen een coöperatie opgericht. Dit moet een broedplaats worden waar samenleving en gemeenten met elkaar werken aan regionale vraagstukken. Tamminga: Hoe los je maatschappelijke vraag stukken op? Hoe zorg je voor verbinding met de samenleving? Dat vraagt ook om andere vormen van leiderschap. Samen met partijen in het veld zoeken naar oplossingen is essentieel anders dan je oplossing neerleggen. Bedenken met, in plaats van bedenken voor. Leidinggevenden in de Achterhoek vanuit gemeenten, zorgorganisaties, bedrijfsleven en woningbouwcorporaties leiden we gezamenlijk hierin op. Deze academie met de voorlopige werktitel: 'Kennis Ontwikkeling Achterhoek' start eind september. Vanuit gemeenten doen gemeentesecretarissen en hogere leidinggevenden mee. Deze academie biedt een Management Ontwikkelingstraject met meerdere positieve kanten. Er wordt direct gewerkt aan relevante vraagstukken, leidinggevenden worden getraind in nieuwe vormen van leiderschap die bijdragen aan nieuwe oplossingsvormen en er is ook sprake van netwerkvorming. Op dit moment doen alleen leidinggevenden en mogelijk een aantal programmamanagers mee maar in de toekomst moet dat breder worden. Tamminga: Wij draaien eerst een jaar om te bezien hoe dit uitpakt. Daarna is ons plan om senior beleidsmedewerkers en andere high potentials te betrekken. De academie bevat een relatie met een master bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en leidt op onderdelen tot vrijstellingen in een masterprogramma. Jongeren Behalve opleidingsmogelijkheden voor werknemers ziet zij in het contact tussen gemeenten en het onderwijs ook kansen om studenten en scholieren een beeld te geven van het werk binnen de gemeentelijke organisaties. Tamminga: Wij moeten zorgen dat we de jongeren op de arbeidsmarkt bereiken. Om hen te laten zien wat voor aantrekkelijke werkgever de gemeenten zijn. Ik ben dan ook sterk voorstander van stagiairs en trainees. Die kun je zo een kijkje in de keuken geven. Voor wat betreft de trainees is samenwerking in de regio ook belangrijk. Dan kun je hen verschillende werkervaringen bieden door ze om de zoveel tijd van organisatie te laten wisselen binnen de regio. Dat is voor hen verrijkend en voor de organisaties ook goed. Het organiseren van stageplekken en traineeschappen is echter niet genoeg. Tamminga: Zorg voor frisse werkvormen die aansluiten bij de huidige jonge generatie. De game van het A+O fonds Gemeenten is bijvoorbeeld een leuk instrument in dat opzicht. Daarnaast moet de organisatie jongeren serieus nemen, hen ruimte geven om zaken op hun manier te bekijken. Dat is verfrissend. Voor jongeren kunnen onderwijsnet werken ook belangrijke voordelen hebben volgens Tamminga: Wij zien dat het voor jongeren heel belangrijk is om met leeftijdsgenoten, peers, op te kunnen trekken. Dat is niet altijd makkelijk voor kleine organisaties maar in regionaal verband is dat natuurlijk wel mogelijk. Rol A+O fonds Gemeenten Tamminga heeft duidelijke opvattingen over de onderwijsinstellingen en gemeenten. Onderwijsinstellingen hebben een beeld van de praktijk dat niet goed aansluit bij de werkelijkheid en gemeenten moeten meer doen om dat beeld te verbeteren: Ik zou willen zeggen tegen onderwijs instellingen: maak gebruik van mensen uit de gemeente. Wij komen die praktijk wel in de klas of collegezaal brengen. En tegen gemeenten zeg ik: geef gastcolleges, ga op beroepenmarkten staan enzovoort. Heeft ze dan ook duidelijke opvattingen over het A+O fonds Gemeenten? Tamminga: Denk mee over de visie op opleiden, biedt praktische ondersteuning voor de regionale netwerken, breng mensen bij elkaar. Dat helpt ons verder. 5

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld?

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld? Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is een heel belangrijke sleutel om het imago van gemeenten te verbeteren. Ook de arbeidsmarkt vraagt om dit

Nadere informatie

Via B Utrecht vernieuwt

Via B Utrecht vernieuwt Via B Utrecht vernieuwt Via B magazine mei 2013 Beste lezer en kijker, Van harte welkom in dit magazine. De resultaten van de organisatievernieuwing tot nu toe stemmen mij tevreden. Er is hard gewerkt

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Leergang Coöperatief Ondernemen

Leergang Coöperatief Ondernemen Een leergang over bedrijfsvoering, samenwerking en ondernemerschap Weet je zeker dat je het (niet) alleen kunt? Ervaar wat deze Leergang Coöperatief Ondernemen voor jou kan betekenen. De Is ontwikkeld

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Van bezuinigen tot ontwikkelen; P&O aan zet voor een nieuwe koers in gemeenten Kees Koning Bert van Ravenhorst

Van bezuinigen tot ontwikkelen; P&O aan zet voor een nieuwe koers in gemeenten Kees Koning Bert van Ravenhorst Van bezuinigen tot ontwikkelen; P&O aan zet voor een nieuwe koers in gemeenten Kees Koning Bert van Ravenhorst Van bezuinigen tot ontwikkelen; P&O aan zet 1 2 Van bezuinigen tot ontwikkelen; P&O aan zet

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties Veranderingen: drijfveren voor innovaties Marktwerking, decentralisatie, vergrijzing, hogere kwaliteitseisen. In hoog tempo wordt u geconfronteerd

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden bedrijfsvoering in verandering VENSTERS OPEN De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden CEES VERMEER Ik geloof niet meer in reorganisaties, dan loop

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het aanbod. Verandermanagement, adviseren en begeleiden

HR professionaliseringstraject het aanbod. Verandermanagement, adviseren en begeleiden HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner van het management Op een meer

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen)

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen) KvK Tilburg 17244153 Rabobank 1087.73.973 VOV Academie info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Investeren in opleiden, ontwikkeling en ontmoeten door het zichtbaar maken van topvrouwen

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines Speciaal voor waterschappen De stappen Module 1 kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken

Nadere informatie