Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd"

Transcriptie

1 Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd

2 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is één van de instrumenten die het Zorginstituut Nederland kan inzetten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten moeten voldoen aan de criteria van het Toetsingskader voordat ze kunnen worden opgenomen in het landelijk Register. Degenen die kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en/of meetinstrumenten in het Register raadplegen kunnen ervan verzekerd zijn dat dit de landelijk afgesproken kwaliteitstaal is. U heeft bijzondere interesse in de langdurige zorg. In de langdurige zorg, hebben cliënten gedurende lange tijd met zorg te maken. Daarom vindt u het extra belangrijk dat zij altijd op de beste zorg afgestemd op de individuele cliënt kunnen rekenen. Het Toetsingskader kan ondersteunen in het leveren van zorg van goede kwaliteit ook in de langdurige zorg. Waarom het Toetsingskader? Het Toetsingskader geeft een kader voor wat gezien kan worden als goede zorg. Een belangrijk houvast voor het verlenen van goede zorg vanuit het perspectief van de cliënt kan gevonden worden in kwaliteitsstandaarden. Hierin staat omschreven wat betrokken partijen in de zorg goede zorg vinden en hoe deze het beste verleend kan worden. Onder kwaliteitsstandaarden vallen richtlijnen, zorgstandaarden, zorgmodules. Zorgaanbieders proberen hier zo veel mogelijk aan te voldoen, maar het is geen keurslijf, er moet altijd ruimte zijn en blijven voor een individuele afstemming van de beste behandeling voor de cliënt. In de kwaliteitsstandaard kunnen de relevante partijen afspraken maken over zorg op maat. De criteria uit het Toetsingskader kunnen ook gebruikt worden als leidraad bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten. Wat betekent het Toetsingskader voor de langdurige zorg? Kwaliteit en doelmatigheid zijn van belang in het hele zorgstelsel. Zeker in de care, waar cliënten vaak lange tijd met zorg te maken hebben, is het belangrijk dat de kwaliteit van deze zorg geborgd is. De accenten liggen wel verschillend. Voor de cure ligt het accent op technisch medisch handelen, in de care op doelmatige organisatie van de zorg en op ondersteuning van de cliënt bij het omgaan met diens zorgvragen. Daarom is de inhoud van de kwaliteitsstandaard anders voor curatieve zorg dan voor langdurige zorg en ondersteuning. Meetinstrumenten worden gebruikt om te kunnen meten wat de kwaliteit van de verleende zorg is. Er zijn ook meetinstrumenten die worden

3 4 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 5 gebruikt om de ervaringen van cliënten te meten. Zorgvragers kunnen de uitkomsten van deze metingen gebruiken om een keuze te maken tussen zorgaanbieders. In het Toetsingskader is vastgelegd dat er bij de kwaliteitsstandaarden passende meetinstrumenten moeten worden ontwikkeld. Dat betekent dat de meetinstrumenten geschikt moeten zijn om de kwaliteit van zorg binnen de care te meten. Zo n meetinstrument ziet er wellicht anders uit in de care dan in de cure. Het Kwaliteitsinstituut wil hier extra onderzoek naar doen. Door een gezamenlijke ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten door zorgverzekeraars, zorgverleners en cliënten zal het waarschijnlijk ook makkelijker zijn om de kwaliteitsstandaard in de praktijk in te voeren en te gebruiken. Als de partijen goed betrokken zijn hun belang is verwerkt, is de kans klein dat ze achteraf nog iets willen veranderen. Dit leidt naar verwachting ook tot minder verschillen tussen zorgaanbieders (praktijkvariatie). Naar verwachting zullen derden (zorgaanbieders/ zorgverzekeraars/ IGZ), dan ook minder snel extra initiatieven organiseren die tot extra uitvraag zouden kunnen leiden. Op welke manier kunnen de zorgverzekeraar en de cliëntenorganisaties helpen? Eén van de belangrijke uitgangspunten in het Toetsingskader is de inbreng van de visie van de cliënt in de kwaliteitsstandaard, informatiestandaard en het meetinstrument. In de wet is dan ook vastgelegd dat naast zorgaanbieders en zorgverzekeraars, (vertegenwoordigers van) cliënten bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten betrokken moeten zijn. Zorgprofessionals hebben een ander perspectief op zorg dan cliënten (of zijn vertegenwoordigers). De cliënt beoordeelt de kwaliteit van zorg vanuit een breder perspectief dan de zorgverlener. Door de cliënt centraal te stellen, verandert de kijk op gezondheid en kwaliteit van leven. Cliënten beoordelen of zorg van goede kwaliteit is aan de hand van wat de zorg hen heeft opgeleverd in termen van kwaliteit van leven. Vanuit dit perspectief is de zorg een middel en de kwaliteit van leven het uiteindelijke doel. Om uiteindelijk goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat duidelijk is beschreven wat kwaliteit van goede zorg is, vanuit het oogpunt van de cliënt. Dat geldt zeker voor de care, waar cliënten langdurig en intensief te maken hebben met zorg. Daar ligt een rol voor cliënten en de hen vertegenwoordigende organisaties. Zij kunnen helpen bij het vaststellen waar problemen liggen voor de cliënt en hoe dit in de kwaliteitsstandaard, informatiestandaarden en/of meetinstrument op te nemen is. Ook kan de ervaring vanuit de cliënten(organisaties) helpen om de kwaliteitsstandaard meer aan te laten sluiten op de behoefte van de cliënt. Een van de eisen uit het Toetsingskader is dat de kwaliteitsstandaard ook een versie van de kwaliteitsstandaard heeft, die geschreven is voor de individuele cliënt. Zo weet de cliënt precies wat hij/zij kan verwachten als hij te maken krijgt met de in de kwaliteitsstandaard beschreven zorg. Zorgverzekeraars (dat kunnen ook zorgkantoren zijn die in opdracht van zorgverzekeraars inkopen) kunnen samen met de cliënten optrekken en ervoor zorgen dat de voor de cliënt goede zorg ook ingekocht wordt. Hoe kunnen het Kwaliteitsinstituut of andere deskundigen ons helpen? Het Toetsingskader biedt een leidraad bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten. Het Kwaliteitsinstituut kan helpen bemiddelen als gedurende de ontwikkeling partijen onverhoopt tegenover elkaar komen staan. Ook heeft het Kwaliteitsinstituut de beschikking over de HAndleiding RIchtlijnontwikkeling en toolbox in de Nederlandse Gezondheidszorg (HARING)-tools. Deze zijn voor iedereen te gebruiken en bieden handvatten voor de ontwikkeling van Kwaliteitsstandaarden, Om een goede, gezamenlijke taal van goede zorg te kunnen spreken, is het belangrijk dat afspraken over wat goede zorg is, gezamenlijk worden gemaakt met zorgaanbieder, cliënt en verzekeraar. De betrokkenheid van

4 6 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 7 cliënten zorgt er voor dat deze centraal komt en blijft staan. Het Toetsingskader voorziet in bakens voor goede zorg, zonder daarbij te sturen naar een standaard vorm voor deze zorg. Zorg voor de individuele cliënt blijft maatwerk. Het Toetsingskader is ook voor u en wil vooral mét u de kwaliteit van zorg verbeteren.

5 Dit is een uitgave van Zorginstituut Nederland mei 2015

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Goed geholpen. Handreiking. Voor de toepassing van kwaliteitscriteria van ouders met een jong kind met een ontwikkelingsachterstand.

Goed geholpen. Handreiking. Voor de toepassing van kwaliteitscriteria van ouders met een jong kind met een ontwikkelingsachterstand. Handreiking Goed geholpen februari 2015 Voor de toepassing van kwaliteitscriteria van ouders met een jong kind met een ontwikkelingsachterstand Foto Inhoud Inleiding 3 1. Goed Geholpen 4 1.1 Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor ouders Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Samen kom je verder. De eerste lijn en de GGZ over mededinging in de zorg

Samen kom je verder. De eerste lijn en de GGZ over mededinging in de zorg Samen kom je verder De eerste lijn en de GGZ over mededinging in de zorg Samen kom je verder De eerste lijn en de GGZ over mededinging in de zorg In de debatten tijdens de rondgang over het mededingingstoezicht

Nadere informatie

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt?

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Regels voor een goed ondersteuningsplan voor cliënten in de gehandicaptenzorg Handleiding voor cliëntenraden (eenvoudige versie) februari 2010 Over deze

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Dokter, waarom is mijn man opeens zo in de war?

Dokter, waarom is mijn man opeens zo in de war? Dokter, waarom is mijn man opeens zo in de war? Handreiking voor patiënten en hun naasten die te maken krijgen met een delier Aanleiding In de periode van september 2007 tot en met juni 2008 heeft ARGO

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Lessen uit de procesanalyse re-integratie Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Oktober 2011 1. Introductie In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de

Nadere informatie

15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD. Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente?

15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD. Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente? 15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente? Wat is het Kwaliteitskader Jeugd en wat betekent dit voor gemeenten? Dat leest u in deze brochure.

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie